Helen Bull Ergoterapeut/stipendiat OUS/UiO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helen Bull Ergoterapeut/stipendiat OUS/UiO"

Transkript

1 Helen Bull Ergoterapeut/stipendiat OUS/UiO

2 Agenda Betydning av arbeid Betydning av arbeidsledighet Forskning på feltet Individuelle faktorer Barrierer i samfunnet Metoder for arbeidsrehabilitering Arbeid og psykisk helse 2

3 Ergoterapeuter for nye samfunnsutfordringer

4 Politisk vilje Arbeid og psykisk helse 4

5 Stadig flere unge på trygd på grunn av psykisk lidelse Over halvparten av nordmenn i 30-årene som blir uføretrygdet, blir det på grunn av psykiske lidelser. FHI-forsker mener Norge sender unge syke i trygde-fellen. Aftenposten 16.mai 2013

6 Hvorfor er arbeid viktig? Hva er alternativet? Arbeid og psykisk helse 6

7 Balansegang Arbeid som belastning Arbeid som behandling Arbeidsledighet som belastning Arbeid og psykisk helse 7

8 Hvorfor er arbeid viktig? En verdsatt status og identitet Selvtillit Respekt fra andre Opplevelse av integrering i samfunnet Og lindring fra egne plager Stemmer kan komme i bakgrunnen (Borg og Kristiansen 2008) Arbeid og psykisk helse 8

9 Arbeid fyller mange behov Det er det normale ågjøre Ønsker åbidra og være produktiv Ønsker ikke åvære til byrde for andre Det gir struktur og mening til hverdagen Det er en motgift mot kaos og ensomhet (Auerbach 2005) Arbeid og psykisk helse 9

10 Ønsker å Ta ansvar Lære noe nytt Vise selvstendighet Bruke egne ferdigheter, egen kompetanse Tilfredsstillelsen ved å kjenne seg kompetent Øke selvfølelsen (Auerbach 2005) Arbeid og psykisk helse 10

11 Gir bedre økonomi Arbeid og psykisk helse 11

12 Arbeid som sosial deltakelse Bidrar til et utvidet sosialt nettverk og bedre sosial relasjoner (Ruesch et al 2004). Fører til mindre sosial funksjonshemming (Burns et al., 2009) Anbefales av WHO som en god metode for integrering av personer med alvorlig psykisk lidelse i samfunnet (WHO 2000)

13 Arbeid som sosial deltakelse Heltid eller deltid? 1 2 dager i uken 80 % Noen jobber i perioder Alt over 18 % er samfunnsøkonomisk lønnsomt Arbeid og psykisk helse 13

14 Arbeid som behandling? Arbeid gir høyere subjektiv og objektiv livskvalitet Det er derfor viktig å få arbeidsrehabilitering inkludert tidlig i behandlingen og spesielt viktig er det for personer med tidlig sykdomsdebut og med mer alvorlige former for psykiske lidelser (Nordt, et al., 2007)

15 Modell for sammenheng mellom krav og psykofysiologisk stress. Etter Selye (1936), Levi (1972) Arbeid og psykisk helse 15

16 Hindringer i samfunnet Lave forventninger og beskyttende holdninger fra helsepersonell (Rinaldi et al 2010) Helsepersonell tror at stresset ved arbeid vil forverre symptomene og fraråder folk åsøke arbeid (Drake et al 1999) Arbeid og psykisk helse 16

17 Vicious cycle of low expectations (Rinaldi & Perkins, 2005) 17

18 To modeller for arbeidsrehabilitering Train and place Tradisjonell tilnærming Arbeidsforberedende trening på en ikkeordinær arbeidsplass Tilbyr gradvis tilnærming til arbeidslivet, med et mål om ordinær t arbeid i fremtiden Place and train Direkte ut i ordinær jobb Ingen trening først Støtte med å søke jobb og i jobben Arbeid med bistand Supported employment Individual placement and support (SE og IPS) Arbeid og psykisk helse 18

19 Gradvis tilnærming Studier i USA og Europa viser at ca % kommer i ordinært arbeid med denne metoden De fleste forble i skjermet arbeid (Drake og Bond) Arbeid og psykisk helse 19

20 Rett ut i lønnet arbeid Modellen godt utprøvd I studier i USA og Europa var opp mot 60 % av deltakerne innom ordinært arbeid i løpet av prosjektperioden Selv en dag i arbeid teller som suksess Klart best resultater med flere i ordinært arbeid, høyere antall timer og uker arbeidet (Campbell, Bond & Drake, 2011) Men bare % av deltakerne i arbeid til enhver tid Mange har perioder med skjermet arbeid når de ikke er i ordinært arbeid Arbeid og psykisk helse 20

21 Erfaringer i Norge Norsk pilot i 1996; Arbeid med Bistand Mye bruk av skjermet arbeid (AFI rapport 3/2011) Skepsis fra ansatte i vernede arbeidsplasser mot å la deltakere prøve ordinært arbeid(rambøll Management 2010) Prioritering av lettere grupper hos NAV Økonomisk usikkerhet i overgang trygd/arbeid Diskriminering i arbeidslivet Arbeid og psykisk helse 21

22 Jobbmestrende oppfølging Kognitiv atferdsterapi og kognitiv trening i arbeidsrehabilitering for personer med alvorlig psykisk lidelse

23 Jobbmestrende oppfølging er Et forskningsprosjekt som prøver ut kognitive metoder i arbeidsrehabilitering for personer med psykoselidelser Et utviklingsprosjekt som prøver ut mer organiserte og omfattende modeller for samhandling mellom NAV og Helse Prøves ut i 6 fylker Tre med teknikker fra kognitiv atferdsterapi Tre med kognitiv trening Arbeid og psykisk helse 23

24 Bakgrunn for JMO studien Negative symptomer og kognitiv svikt har negativ innvirkning på daglig funksjon og arbeid For å bedre resultatene kan arbeidsrehabilitering prøves ut i kombinasjon med virksom behandling som Kognitiv atferdsterapi for psykotiske symptomer (Lysaker et al 2009) Kognitiv trening for kognitiv svikt (McGurk et al 2007) Har ikke vært prøvd ut i Norge Arbeid og psykisk helse 24

25 Arbeidsstatus ved baseline (T1) og ved ca 10 mnd (T2). N=149 Arbeidsforhold T1 % T2 % Ordinært arbeid 2,7 8,7 Tiltak ordinær bedrift 6,7 36,7 Tiltak skjermet arbeid 8,0 31,3 Totalt i arbeid 17,4 76,7

26 Senter for jobbmestring Forskningsprosjekt i regi av NAV Lettere psykiske lidelser I ferd med å falle ut av jobb Ute av jobb over tid Randomisert til kognitiv terapi eller vanlig oppfølging Mulighet for bruk av jobb konsulent Tidsbegrenset Så på effekt og helse økonomi Arbeid og psykisk helse 26

27 Senter for Jobbmestring In people with mental health symptoms who struggle with work participation, perceptions and beliefs about their problems are strongly associated with their expectations to return to work (Løvvik et al, 2013) NAV klarer de letteste sakene selv Sammensatte saker krever mer innsats Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å gi sammensatt hjelp til de kompliserte sakene Jo lengre man har vært ute av arbeidslivet, jo mer krever det å komme tilbake Arbeid og psykisk helse 27

28 Utfordringer for den enkelte Symptomer Arbeid kan øke stress og symptomer Arbeid og psykisk helse 28

29 Utfordringer for den enkelte Symptomer Arbeid kan øke stress og symptomer i starten Med økt støtte kommer man gjennom Får mindre symptomer og mer selvtillit Arbeid og psykisk helse 29

30 If you think work is bad for people with schizophrenia, try unemployment, poverty and isolation Arbeid og psykisk helse 30

31 Er arbeid farlig? Stikk i strid med fagfolks bekymringer finner man en positiv sammenheng mellom antall timer jobbet og reduksjon i symptomer, antall innleggelser og døgn innlagt (Bell et al 1996). Arbeid og psykisk helse 31

32 Er arbeid farlig? Rehabilitering til ordinært arbeid bidrar verken til vesentlig økning i stress, eller tilbakefall i form av symptom forverring eller innleggelser (Burns et al 2007, Drake et al 1999) Arbeid og psykisk helse 32

33 Oppsummering Arbeid: Øker selvfølelsen Gir følelse av tilhørighet Virker preventivt i forhold til rusmisbruk Fører til symptomreduksjon, færre innleggelser & færre antall døgn innlagt Gjør at man følger opp andre behandlingstiltak bedre Bedrer økonomien

34 Samarbeid er nøkkelen Deltakeren: må være interessert i å komme i arbeid Behandler: må tilby støtte ved blant annet overganger, justering av medisiner NAV lokalt: må legge til rette for riktig bruk av tiltak og ytelser, veilede om økonomi Jobbkonsulentene: bør være en naturlig del av teamet rundt deltakeren Jobb må tidlig og ofte på dagsorden som et viktig ledd i behandlingen Arbeid og psykisk helse 34

35 Takk Arbeid og psykisk helse 35

Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene.

Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene. IPS en lyninnføring til møtet med MIAS Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene. Eller, som Olav H. Hauge ville ha sagt det: Det er den draumen me ber på at noko vedunderleg

Detaljer

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER FORSKNINGSRAPPORT NR. 8/2013 UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER ERFARINGSBASERT KUNNSKAP OM ARBEID OG PSYKISK HELSE Reidun H. Jonassen og Marit Borg FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP SENTER FOR PSYKISK HELSE

Detaljer

Hva er god Arbeid med bistand?

Hva er god Arbeid med bistand? AFI-rapport 2/2013 Jon Qvortrup og Øystein Spjelkavik Hva er god Arbeid med bistand? Forhold som kan være av betydning for om deltakerne kommer i arbeid Arbeidsforskningsinstituttet, r2013:2 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Hvorfor kommer noen funksjonshemmede i jobb, mens. undersøkelse om veier til

Hvorfor kommer noen funksjonshemmede i jobb, mens. undersøkelse om veier til Hvorfor kommer noen funksjonshemmede i jobb, mens andre ikke gjør det? Første resultater fra en OECD undersøkelse om veier til utdanning og arbeid Om undersøkelsen Spørreskjema utformet av OECD Oppdrag

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid?

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 30.mai 2011 Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? En samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av arbeidsmarkedstiltaket VTA. Linn Renate S. Andersen og Margrete Laland

Detaljer

Psykisk helse og arbeidsliv - behov for nye tilnærminger

Psykisk helse og arbeidsliv - behov for nye tilnærminger Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Heidi Jensberg, Birgitte Kalseth og Solfrid Lilleeng Psykisk helse og arbeidsliv - behov for nye tilnærminger Psykisk helse og arbeidsliv er et tema som fortjener

Detaljer

Namsos 11. november 2014 rådgivende overlege Morten Tanem. Arbeid som medisin

Namsos 11. november 2014 rådgivende overlege Morten Tanem. Arbeid som medisin Namsos 11. november 2014 rådgivende overlege Morten Tanem Arbeid som medisin NAV, 14.11.2014 Side 2 NAV, 14.11.2014 Side 3 NAV, 14.11.2014 Side 4 NAV, 14.11.2014 Side 5 God medisin? - Arbeid er bra for

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer

Mange ønsker seg en vanlig jobb, men kvier seg for å søke

Mange ønsker seg en vanlig jobb, men kvier seg for å søke Møteplass: Psykisk helse Psykisk helse der livene leves - arbeidsliv og utdanning Norsk Ergoterapeutforbund 10. februar 2011 Å FÅ SEG EN JOBB TILNÆRMING OG VIRKEMIDLER INNEN ARBEIDSRETTET REHABILITERING

Detaljer

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll Jeg vil ikke stå utenfor Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne Jeg vil ikke stå ut - Arbeid og utdanning sett med av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 Jeg vil ikke

Detaljer

Hva gjør vi når en medarbeider er utbrent? Rune Stuvland Senter for Krisepsykologi Oslo www.krisepsykologi.no

Hva gjør vi når en medarbeider er utbrent? Rune Stuvland Senter for Krisepsykologi Oslo www.krisepsykologi.no Hva gjør vi når en medarbeider er utbrent? Rune Stuvland www.krisepsykologi.no Utbrenthet er et populært, men omstridt begrep. Enkelt sagt beskriver det en tilstand hvor mennesker er så utslitt at de ikke

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Stor og Sterk. Livsstilsendring for overvektige. Stavanger Kommune. Fysio- og ergoterapitjenesten

Stor og Sterk. Livsstilsendring for overvektige. Stavanger Kommune. Fysio- og ergoterapitjenesten Stor og Sterk Livsstilsendring for overvektige Stavanger Kommune Fysio- og ergoterapitjenesten Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn for prosjektet og problemstillinger... 3 2.1. Problemstillinger:...

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

Med livet som kompetanse

Med livet som kompetanse Med livet som kompetanse Skulpturer (utsnitt) av Gustav Vigeland Vigeland-museet / BONO 2008 Brukeransettelser i psykiske helsetjenester Sammendrag Mennesker med brukererfaring har en egen kompetanse vedrørende

Detaljer

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse NI SUKSESSHISTORIER Samhandling om psykisk helse Utgitt: 2012 ISBN 978-82-7570-300-0 (Trykt) ISBN 978-82-7570-301-7 (PDF) Redaksjonsgruppe: Ragnhild Krogvig Karlsen, Anne Kristiansen Rønning, Roald Lund

Detaljer

Betydningen av arbeid for funksjonshemmedes. med deres dagligliv i forhold til andre livskvalitetsområder

Betydningen av arbeid for funksjonshemmedes. med deres dagligliv i forhold til andre livskvalitetsområder Førsteamanuensis Gunnar Vold Hansen Høgskolen i Østfold Avd. helse-og sosialfag 1757 Halden gunnar.v.hansen@hiof.no Betydningen av arbeid for funksjonshemmedes tilfredshet med deres dagligliv i forhold

Detaljer

Til fylkestinget Fra fylkesordfører

Til fylkestinget Fra fylkesordfører Til fylkestinget Fra fylkesordfører Spørsmål fra Svein Abrahamsen (venstre): Jeg har følgende spørsmål til fylkesordføreren til fylkestingsmøtet den 21. april 2015, jf. reglementet for ansvar og myndighet

Detaljer

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major Odd Steffen Dalgard Kristin Schjelderup Mathisen Erik Nord Solveig Ose Marit Rognerud

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

PSYKISKE HELSEUTFORDRINGER

PSYKISKE HELSEUTFORDRINGER PSYKISKE HELSEUTFORDRINGER -hvordan oppnå mestring, livskvalitet, balanse og mening KONFERANSERAPPORT KONFERANSE PÅ SEM GJESTEGÅRD I ASKER 26. og 27. MAI 2014 UTARBEIDET AV NAKUHEL ASKER SEM, ASKER 2014

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Arbeid som medisin. Musketerene er et prosjekt for inntil 12 personer

Arbeid som medisin. Musketerene er et prosjekt for inntil 12 personer Aktiv rehabilitering Arbeid som medisin Jobb, reiser og fellesskap med andre mennesker gir Musketerene i Tromsø et rikere liv. Tekst og foto Bernard Paul Zimmer, prosjektleder Tekst og foto Jan Sigmund

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer