Depresjon og sykefravær: Angsten for å gå tilbake til jobben

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Depresjon og sykefravær: Angsten for å gå tilbake til jobben"

Transkript

1 Depresjon og sykefravær: Angsten for å gå tilbake til jobben Arnstein Mykletun Prof dr psychol Seniorforsker Nasjonalt folkehelseinstitutt, Bergen & Oslo

2 Antall individer Hva er en psykisk lidelse? Symptomer

3 Antall individer Diagnosegrense Psykiske lidelser Symptomer

4 Antall individer Diagnosegrense Psykiske vansker, plager, symptomer, psykiske helseproblemer etc. Psykiske lidelser Symptomer

5 Utgangspunkt i uføretrygd og psykiske lidelser

6 Per cent Younger age at disability penion award for mental disorders 6 % Diagnosis for DP award (mean age) Mental (46.0) 4 % Muskle skeletal (54.9) Other (53.4) 2 % 0 % Mykletun et al. Am J Psychiatry 2006 Overland et al. Sleep 2008 Age at disability pension award Mykletun & Knudsen, 2009:8 Norwegian Institute of Public Health, Oslo.

7 Diagnosefordeling uføretrygd Alle=100%. Andel psykisk 28,6%. Annet psykisk Atferdsforstyrrelser inkl ADHD 3,7 4,7 Utviklingshemming/forstyrrelser/lærevansker Personlighetsforstyrrelser 7,8 7,5 Angstlidelser og andre nevrotiske 35,5 Affektive lidelser inkl depresjoner 26,3 Schizofreni Alkohol- og annet misbruk 7,4 7, Data fra I tillegg kommer: 1,0% kromosomavvik og medfødte misdannelser 7,4% uspesifisert reumatisme/myalgi 23,6% rygg, symptomer, tegn 8,5% annet/uoppgitt

8 28,6% er et underestimat Økning blant unge Hva ligger i uoppgitt/annet? Mørketall

9 Psykiske lidelser øker risikoen for uføretrygding for en ikke-psykisk lidelse Oppfølging Psykiske lidelser Fysiske sykdommer og plager HUNT, n=45000 Register over innvilget uføretrygd Mykletun et al. Amercian Journal of Psychiatry, Knudsen et al. Journal of Psychosomatic Research, Mykletun et al. Psychosomatic Medicine Øverland et al. Sleep, Sivertsen et al. American Journal of Psychiatry, 2006.

10 Forekomst av psykiske lidelser Nøkkeltall 50% i løpet av livet 30% i løpet av 12 måneder Tre største Angstlidelser Depressive lidelser Alkoholrelaterte lidelser

11 Flertallet med psykiske lidelser er i jobb uten sykmelding

12 Øker psykiske lidelser? Forekomst av psykiske lidelser øker trolig ikke Likevel øker andelen uføretrygd og sykmelding for psykiske lidelser Pågående metaanalyse av publiserte studier om endring av forekomst av psykiske lidelser. Mykletun, Erga og Hagen, FHI.

13 Økning i uføretrygding for psykiske lidelser ,8 18,4 22,5 23,7 25,0 28,8 Psykisk Utvikling Fysisk Myalgier 10 13,2 0

14 Tre veier til uføretrygd 1. Direkte i ung alder, medfødte alvorlige tilstander 2. Via skoledropout, uten arbeidsintegrering 3. Etter langtidssykmelding

15 Tre veier til uføretrygd 1. Direkte i ung alder, medfødte og/eller alvorlige lidelser 2. Via skoledropout, uten arbeidsintegrering 3. Etter langtidssykmelding

16 Psykiske lidelser for uføretrygd i år, n=1774. Andel psykisk 61,4%. Annet psykisk 2,2 Atferdsforstyrrelser inkl ADHD 9,8 Utviklingshemming/forstyrrelser/lærevansker 50,4 Personlighetsforstyrrelser 6,4 Angstlidelser og andre nevrotiske 10,4 Affektive lidelser inkl depresjoner 6,0 Schizofreni 12,8 Alkohol- og annet misbruk 2,1 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Data fra I tillegg kommer bl.a.: 9,2% kromosomavvik og medfødte misdannelser 0,6% uspesifisert reumatisme/myalgi 1,9% rygg, symptomer, tegn 9,3% annet/uoppgitt

17 60 Økning i uføretrygding for psykiske lidelser, , ,5 26,5 22,6 35,0 29,9 33,6 Psykisk Utvikling Fysisk Myalgier 10 0

18 Individual Placement and Support Ordinært arbeid er målet Tilbudet gis basert på klientens eget ønske, ingen ekskluderes IPS integreres i team med klinikere Arbeidssøk basert på den enkeltes interesser og ferdigheter Oppfølgingen inkluderer rådgivning om søknader om offentlige ytelser og trygd Hurtig jobbsøk: Man skal ikke ha lengre perioder med forberedelse, trening eller rådgivning før man prøver seg i arbeid Systematisk jobbutvikling: IPS-jobbspesialisten bygger nettverk blant arbeidsgivere Individuell oppfølging uten tidsbegrensning (Drake, Bond & Becker, 2012)

19 Tre veier til uføretrygd 1. Direkte i ung alder, medfødte og/eller alvorlige lidelser 2. Via skoledropout, uten arbeidsintegrering 3. Etter langtidssykmelding

20 Psykiske lidelser for uføretrygd i år, n=2951. Andel psykisk 51,5%. Annet psykisk 3,5 Atferdsforstyrrelser inkl ADHD 7,6 Utviklingshemming/forstyrrelser/lærevansker 4,1 Personlighetsforstyrrelser 12,6 Angstlidelser og andre nevrotiske 28,9 Affektive lidelser inkl depresjoner 18,9 Schizofreni 16,2 Misbruk 8,2 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 Data fra I tillegg kommer bl.a.: 1,3% kromosomavvik og medfødte misdannelser 6,2% uspesifisert reumatisme/myalgi 9,9% rygg, symptomer, tegn 8,0% annet/uoppgitt

21 Økning i uføretrygding for psykiske lidelser, ,0 50,0 45,3 48,0 53,5 53,6 40,0 30,0 36,4 39,2 41,4 Psykisk Utvikling 20,0 Fysisk Myalgier 10,0 0,0

22 Skoledropout og psykiske lidelser Årsak og virkning? Psykiske lidelser dropout og senere uføretrygd Dropout Psykiske lidelser Uføretrygd

23 Tre veier til uføretrygd 1. Direkte i ung alder, medfødte og/eller alvorlige lidelser 2. Via skoledropout, uten arbeidsintegrering 3. Etter langtidssykmelding

24 Diagnosefordeling uføretrygd Alle aldersgrupper. Andel psykisk 28,6%. Annet psykisk Atferdsforstyrrelser inkl ADHD 3,7 4,7 Utviklingshemming/forstyrrelser/lærevansker Personlighetsforstyrrelser 7,8 7,5 Angstlidelser og andre nevrotiske 35,5 Affektive lidelser inkl depresjoner 26,3 Schizofreni Alkohol- og annet misbruk 7,4 7, Data fra I tillegg kommer: 1,0% kromosomavvik og medfødte misdannelser 7,4% uspesifisert reumatisme/myalgi 23,6% rygg, symptomer, tegn 8,5% annet/uoppgitt

25 Risikoen for å ikke komme tilbake til arbeid øker med varighet av sykmelding

26 Sykmelding som behandling, og med bivirkninger Sosial fobi, reduserte mestringsforventninger, redusert self efficacy, endret fokus og karriere

27 En av løsningene: Gradert sykmelding

28 Gradert sykefravær Legemeldt sykefravær (venstre akse) 25,9 18,9 19,7 20,1 19,6 21,1 22, , Kilde: Tall hentet fra NAVs notatserie. Kun legemeldt sykefravær inngår. Tall i prosent.

29 Gradert sykefravær (høyre akse) Legemeldt sykefravær 7,2 6,5 5,5 5,8 5,7 6 6,3 5,5 5,7 5, Kilde: Tall hentet fra NAVs notatserie. Kun legemeldt sykefravær inngår. Tall i prosent.

30 Gradert sykefravær Legemeldt sykefravær , ,2 13 6,5 14,7 18,9 5,5 19,7 5,8 20,1 5,7 19,6 6 21,1 6,3 22,5 5,5 5,7 5, Kilde: Tall hentet fra NAVs notatserie. Kun legemeldt sykefravær inngår. Tall i prosent.

31 Gradering virker for både menn og kvinner Menn Kvinner ,8 14,3 14,8 14,9 14,4 15,8 17,3 18,4 20, , ,9 23,4 23 7,8 24,3 7,9 25,6 27,4 29, ,9 5,1 10,4 4,3 4,5 4,4 4,5 5 4,3 4,3 3, ,8 17,5 7 7,5 7,4 7,1 7,4 6,

32 Graderingstilbøyelighet av sykefravær blant norske fastleger Kilde: Markussen, Mykletun, Røed. IZA DP No 5343

33 Totalt sykefravær to år etter sykmeldingen Kilde: Markussen, Mykletun, Røed. IZA DP No 5343

34 Andel i full jobb to år etter start på sykmelding Kilde: Markussen, Mykletun, Røed. IZA DP No 5343

35 Trajectories of work, income and benefit recipiency at start of sickness absence (t) and at 2, 3 and 4 years follow-up. Stratified for diagnosis for sickness absence and partial sickness absence. Full time sickness absence * Partial sickness absence ** SA for a mental diagnosis n= % 50 % 0 % t t+2 t+3 t t t+2 t+3 t+4 SA for a muscleskeletal diagnosis 100 % 50 % n= % t t+2 t+3 t+4 t t+2 t+3 t+4 SA for any other diagnosis n= % 50 % 0 % t t+2 t+3 t t t+2 t+3 t+4 Source of income, according to tax and benefit registries low Low income, little or no work, no benefits. benefit Benefits. Sickness absence at start of sick spell (t). At t+2, t+3, t+4 including also other benefits. work benefit Partial return to work, in combination with still receiving some benefits. work Return to work, receiving no benefits. * Full time sickness absence: Initial sick spell did never include partial sickness absence. ** Partial sickness absence: Partial sickness absence at some time during initial sick spell, usually in combination with some work.

36 Behandlingsveiledere for psykiske lidelser: Aktivitet er bedre enn hvile

37 Ved hvilken psykisk lidelse er tradisjonell hvile kurativt?

38 IPS paradokser

39 Diagnosefordeling uføretrygd Alle=100%. Andel psykisk 28,6%. Annet psykisk Atferdsforstyrrelser inkl ADHD 3,7 4,7 Utviklingshemming/forstyrrelser/lærevansker Personlighetsforstyrrelser 7,8 7,5 Angstlidelser og andre nevrotiske 35,5 Affektive lidelser inkl depresjoner 26,3 Schizofreni Alkohol- og annet misbruk 7,4 7, Data fra I tillegg kommer: 1,0% kromosomavvik og medfødte misdannelser 7,4% uspesifisert reumatisme/myalgi 23,6% rygg, symptomer, tegn 8,5% annet/uoppgitt

40 IPS paradokser Tilbud til mennesker med alvorlig psykisk lidelse God dokumentasjon for god effekt Fidelity viktig Likevel satses det i Norge på på IPS inspirerte tiltak, feks Senter for jobbmestring (Lie et al., 2012). Mindre kunnskap om tiltak ved andre lidelser

41 Number of individuals Er det milde eller alvorlige lidelser som fører til uføretrygd? Severity of symptoms

42 Number of individuals Er det milde eller alvorlige lidelser som fører til uføretrygd? Severity of symptoms

43 Number of individuals Er det milde eller alvorlige lidelser som fører til uføretrygd? Severity of symptoms

44 Number of individuals Er det milde eller alvorlige lidelser som fører til uføretrygd? Risk of disability pension award

45 Number of individuals Er det milde eller alvorlige lidelser som fører til uføretrygd? Risk of disability pension award Severity of symptoms

46 Number of individuals Er det milde eller alvorlige lidelser som fører til uføretrygd? N=4380 N=1827 N=668 N=141 HR=1.3 HR=2.3 HR=3.8 HR= % CI % CI % CI % CI PAF=0.07 PAF=0.07 PAF=0.03 PAF=0.01 Severity of symptoms Knudsen et al. J Psychosomatic Research 2010

47 Uføretrygd for angstlidelser? Største enkeltdiagnosegruppe (Mykletun m.fl. FHI rapport 2009:4) Svært god prognose med adekvat behandling (Mykletun m.fl. FHI rapport 2009:8) Eksponering og aktivitet avgjørende for bedring

48 Utfordringer Vi må lære helsesektoren at arbeid er kurativt ved psykiske lidelser

49 Takk

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

rapport 2009:4 Tapte arbeidsår ved uførepensjonering for psykiske lidelser En analyse basert på FD-trygd Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen

rapport 2009:4 Tapte arbeidsår ved uførepensjonering for psykiske lidelser En analyse basert på FD-trygd Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen rapport 2009:4 Tapte arbeidsår ved uførepensjonering for psykiske lidelser En analyse basert på FD-trygd Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen Rapport 2009:4 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Tapte

Detaljer

Forekomsten av psykiske plager og lidelser i befolkningen - stabil eller i endring?

Forekomsten av psykiske plager og lidelser i befolkningen - stabil eller i endring? Forekomsten av psykiske plager og lidelser i befolkningen - stabil eller i endring? Hva er psykiske plager og lidelser? Plager Ikke krav om å tilfredsstille bestemte diagnostiske kriterier Oppleves som

Detaljer

Effekter av tiltak under IA-avtalen. Rapport fra forskermøte på oppdrag fra Arbeidsdepartementet

Effekter av tiltak under IA-avtalen. Rapport fra forskermøte på oppdrag fra Arbeidsdepartementet 2013 Effekter av tiltak under IA-avtalen Rapport fra forskermøte på oppdrag fra Arbeidsdepartementet Effekter av tiltak under IA- avtalen Rapport fra forskermøte på oppdrag fra Arbeidsdepartementet 2

Detaljer

Helen Bull Ergoterapeut/stipendiat OUS/UiO

Helen Bull Ergoterapeut/stipendiat OUS/UiO Helen Bull Ergoterapeut/stipendiat OUS/UiO Agenda Betydning av arbeid Betydning av arbeidsledighet Forskning på feltet Individuelle faktorer Barrierer i samfunnet Metoder for arbeidsrehabilitering Arbeid

Detaljer

Folkehelsen i Norge er generelt god

Folkehelsen i Norge er generelt god Hvordan kan lokale myndigheter bidra til god psykisk helse? Ernæring og andre strategier Arnstein Mykletun Professor og psykolog Folkehelsen i Norge er generelt god Forventet levealder 84 og 80 år for

Detaljer

Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene.

Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene. IPS en lyninnføring til møtet med MIAS Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene. Eller, som Olav H. Hauge ville ha sagt det: Det er den draumen me ber på at noko vedunderleg

Detaljer

f o r d e t s o m vo k s e r

f o r d e t s o m vo k s e r f o r d e t s o m vo k s e r terje olsen & jenny tägtström (red.) f o r d e t s o m vo k s e r Unge, psykisk uhelse og tidlig uførepensjonering i Norden. En antologi. terje olsen & jenny tägtström (red.)

Detaljer

Psykisk helse og arbeidsliv - behov for nye tilnærminger

Psykisk helse og arbeidsliv - behov for nye tilnærminger Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Heidi Jensberg, Birgitte Kalseth og Solfrid Lilleeng Psykisk helse og arbeidsliv - behov for nye tilnærminger Psykisk helse og arbeidsliv er et tema som fortjener

Detaljer

Gir lavere sykefravær færre på

Gir lavere sykefravær færre på Gir lavere sykefravær færre på langtidsytelser? Av Inger Cathrine Kann, Ola Thune og Anders Mølster Galaasen Sammendrag Fra til er antallet som bruker opp sykepengerettighetene sine redusert fra nesten

Detaljer

rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen

rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen Del 2: Barn og Unge Kristin Schjelderup Mathiesen Rapport 2009:8 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

EN HELT VANLIG DAG PÅ JOBBEN

EN HELT VANLIG DAG PÅ JOBBEN DN Magasinet Da Runa Øvland ikk diagnosen paranoid schizofreni som 18-åring, avskrev helsevesenet hennes arbeidsevner. Men Øvland ville ha både utdannelse og jobb. foto: brian cliff olguin lørdag 28. juli

Detaljer

Hvorfor blir det flere unge uføre?

Hvorfor blir det flere unge uføre? Debatt og kommentar Helene Berg og Trude Thorbjørnsrud Hvorfor blir det flere unge uføre? Unge uføre utgjør en liten andel av alle uføretrygdede, men antall unge som har fått en uføreytelse, har økt svært

Detaljer

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major Odd Steffen Dalgard Kristin Schjelderup Mathisen Erik Nord Solveig Ose Marit Rognerud

Detaljer

RAMAZZINI. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4. Tema: Sykefravær

RAMAZZINI. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4. Tema: Sykefravær RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4 Tema: Sykefravær 2 - Ramazzini nr. 4. 2011. Årgang 18 RAMAZZINI ISSN 0805-5238 Norsk tidsskrift for arbeidsog miljømedisin Årgang

Detaljer

Motivasjon og mestringsforventninger i metodisk støtte til arbeid for mennesker med schizofreni og psykoselidelser

Motivasjon og mestringsforventninger i metodisk støtte til arbeid for mennesker med schizofreni og psykoselidelser Motivasjon og mestringsforventninger i metodisk støtte til arbeid for mennesker med schizofreni og psykoselidelser Bacheloroppgave skrevet ved Høgskolen i Bergen våren 2013. Skrevet av: David R Skjoldheim

Detaljer

Uførepensjon og gradering

Uførepensjon og gradering Uførepensjon og gradering Av Ove Jacobsen og Ola Thune Sammendrag Artikkelen ser på utviklingen i bruk av gradert uførepensjon, og hva som kjennetegner personer som mottar en gradert ytelse, sammenliknet

Detaljer

Virkning av arbeidsrettede tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne

Virkning av arbeidsrettede tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne R Virkning av arbeidsrettede tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne En litteraturstudie Rapport 2011-02 Proba-rapport nr. 2011-02, Prosjekt nr. 950 ISSN: 1891-8093 HB, Aug, 1. mars 2011 Offentlig

Detaljer

Til fylkestinget Fra fylkesordfører

Til fylkestinget Fra fylkesordfører Til fylkestinget Fra fylkesordfører Spørsmål fra Svein Abrahamsen (venstre): Jeg har følgende spørsmål til fylkesordføreren til fylkestingsmøtet den 21. april 2015, jf. reglementet for ansvar og myndighet

Detaljer

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging IS-2060 AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging Rett diagnose individuell behandling Heftets tittel: AD/HD- nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

Detaljer

Mange ønsker seg en vanlig jobb, men kvier seg for å søke

Mange ønsker seg en vanlig jobb, men kvier seg for å søke Møteplass: Psykisk helse Psykisk helse der livene leves - arbeidsliv og utdanning Norsk Ergoterapeutforbund 10. februar 2011 Å FÅ SEG EN JOBB TILNÆRMING OG VIRKEMIDLER INNEN ARBEIDSRETTET REHABILITERING

Detaljer

Et muskel- og skjelettregnskap

Et muskel- og skjelettregnskap MST-rapport 1/2013 Et muskel- og skjelettregnskap NG 2 0 1 0-2 0 20 TT TIÅRE T ELE KJ FE L L E S M O B IL I RI Even Lærum Søren Brage Camilla Ihlebæk Kjetil Johnsen Bård Natvig Eline Aas SKELL OG MU S

Detaljer

Norad report 3/2014. Globale helseutfordringer. Psykisk helse som global utfordring

Norad report 3/2014. Globale helseutfordringer. Psykisk helse som global utfordring Norad report 3/2014 Globale helseutfordringer Psykisk helse som global utfordring Foto: Ken Opprann, Jan Speed Norad Norwegian Agency for Development Cooperation P.O. Box 8034 Dep, NO-0030 OSLO Ruseløkkveien

Detaljer

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen

Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen Rapport 2015-01 Proba-rapport nr. 2015-01, Prosjekt nr. 13062 ISSN: 1891-8093 HB, SK, OBS/AG, 28.01.2015 -- Offentlig -- Sykefraværet i bygg-

Detaljer

Veien til uførepensjon - en sammenligning av. stønadshistorikk før innvilget uførepensjon i år 1995, 2000 og 2005

Veien til uførepensjon - en sammenligning av. stønadshistorikk før innvilget uførepensjon i år 1995, 2000 og 2005 Veien til uførepensjon - en sammenligning av stønadshistorikk før innvilget uførepensjon i år 1995, 2000 og 2005 Masteroppgave i folkehelsevitenskap Av: Line Kielland Veileder: Nils Fleten Innleveringsdato:

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Kommunale frisklivssentraler - rammer og innhold

Kommunale frisklivssentraler - rammer og innhold Kommunale frisklivssentraler - rammer og innhold Ellen Eimhjellen Blom ebl@helsedir.no 07.12.2012 Tema for presentasjonen 1 Tema i dag Hvorfor etablere frisklivssentraler? Hvordan ser din drømmefrisklivssentral

Detaljer

Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS

Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS Tirsdag 13. november 2012, Søve Effekter av forebyggende psykisk helsearbeid - kunnskapsbasert praksis i skolen Bror Just Andersen,

Detaljer

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger Trygdeytelsen arbeidsavklaringspenger ble innført i 2010. «Å avklare for arbeid» betyr at man skal finne ut om personen kan fungere i vanlig arbeidsliv, og eventuelt hvor mye vedkommende kan jobbe, eller

Detaljer