Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene."

Transkript

1 IPS en lyninnføring til møtet med MIAS Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene. Eller, som Olav H. Hauge ville ha sagt det: Det er den draumen me ber på at noko vedunderleg skal skje, at det må skje at tidi skal opne seg at hjarta skal opna seg at dører skal opna seg at kjeldor skal springa at draumen skal opna seg, at me ei morgonstund skal glida inn På ein våg me ikkje har visst um.

2 IPS Individual placement and support En standardisert metode for å bidra til at flere mennesker med psykiske helseproblemer: Får arbeid Beholder arbeid Livet er ikke svart eller hvitt. Psykisk sykdom er ikke en tilstand og arbeidsevne er ikke noe som kan måles i har eller har ikke. Det er alltid grader ( ) og godt gjennomført tilrettelegging har en viktig bivirkning: Den gjør smerten litt mindre. Arnhild Lauveng, Arbeidsmaur med gipset hjerte (2006:135) NAV, Side 2

3 IPS handler om et paradigmeskifte. Er du klar? Psykisk helsevern har gjennomgått store reformer de siste 20 årene i de fleste vestlige land Fra særegne målgruppespesifikke rehabiliteringstiltak, til erkjennelse av at arbeidsmarkedspolitikk omfatter arbeid på tvers av sektorer og målgrupper IPS er noe som må læres og det må brukes tid på å forstå. Holdninger må utfordres og myter brytes. (Pst! Sikkert dine også.) Vi vil så vel, alle sammen, på alle sider av alle bord, men det er ikke alltid det er mulig å få til alt man vil, og så blir det lett misforståelser fordi vi ikke alltid snakker samme språk. Lauveng (2006:11) NAV, Side 3

4 Systematisk: IPS er en svært systematisk måte å jobbe på for å oppnå ordinært arbeid for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Målet med etablering av IPS er å utvikle tjenester som i realiteten bidrar til at mennesker med psykiske helseproblemer: Kommer seg i jobb Beholder jobb NAV, Side 4

5 Man er klar for jobb når man selv ønsker å jobbe: Den overordnede filosofien bak IPS er troen på at alle mennesker med en alvorlig psykisk lidelse kan ha en vanlig jobb i lokalsamfunnet, forutsatt at man finner riktig type jobb og arbeidsmiljø. I motsetning til andre strategier, legger IPS mindre vekt på vurdering og opplæring før inntreden i arbeidslivet, mens effektiv jobbsøking og raske resultater prioriteres. NAV, Side 5

6 Fra train and place til place and train : I motsetning til andre tjenester legger IPS ikke vekt på avklaring og arbeidstrening (skjermede tiltak) før inntreden i arbeidslivet, men effektiv jobbsøking og raske resultater prioriteres. Begrepet: Place and train, beskriver at en først får seg jobb for så trene i sitt ordinære jobbmiljø. Tradisjonelle tiltak har det motsatte begrepet: Train and place, å avklare brukeren og klargjøre før en går ut i jobb. IPS er mer effektivt enn tradisjonelle yrkesrettede tjenester for deltakere med så vel gode som dårlige erfaringer fra arbeidslivet. NAV, Side 6

7 Integrering i arbeidslivet IPS-programmene hjelper deltakere med å finne vanlig lønnet jobb og dermed oppnår en integrering i arbeidsliv og samfunn. IPS tjenesten integrerer arbeid og psykisk helsetjenester slik at deltakeren får helhetlig oppfølging. Behandlingen vil primært rette seg mot symptomer i arbeidshverdagen og er styrt av brukerens behov. NAV, Side 7

8 Åtte grunnprinsipper Alle som ønsker det kan få IPS. Ingen inngangskriterier Integrering av arbeid og psykisk helsebehandling Målet er varig ordinær jobb Individuelt tilpasset økonomisk rådgivning i overgang fra trygd/stønad til arbeid Jobbsøkingen starter med en gang, senest etter en måned Oppfølgingen er ubegrenset i tid og individuelt tilpasset både arbeidstaker og arbeidsgiver Jobbsøk skal skje ut fra deltakerens interesser og ferdigheter IPS-koordinator utvikler relasjoner med arbeidsgiver ut fra personens yrkesønsker NAV, Side 8

9 1. Alle som ønsker det kan delta i IPSprogrammet Alle som har et ønske om å komme i arbeid, skal få muligheten til det. Dette gjøres ved å: Fokusere på at det å komme i arbeid faktisk er oppnåelig Oppmuntre arbeidssøkeren til å snakke om hva som de tror hindrer dem i å komme i jobb, og hva som skal til får å komme over disse hindrene. Bygge opp tilliten til den enkelte, ved å lytte til ønsker og fokusere på den enkeltes ressurser. Utelukkes ikke pga: diagnose, symptomer, arbeidshistorie, rusmiddelbrus, kognitiv svikt etc. Er for alle. Forskning: Diagnose, symptomer, alder, kjønn, tidligere innleggelser, utdannelse eller stoffmisbruk predikerer ikke (dårligere) yrkesdeltakelse. NAV, Side 9

10 2. Integrerte tjenester - arbeidsfokus i behandlingen Jobbspesialistene er integrert i behandlingsteamene. Sitter i samme team. eller Har faste møter med teamene Behandling fokuserer på hvordan komme i arbeid og beholde arbeid Handlingsplan for arbeid er en del av IP Tilgang til felles journal => Bedre kommunikasjon og samhandling NAV, Side 10

11 3. Målet er varig og ordinær jobb Fokus på dette med en gang man kommer inn i programmet Det skal ikke brukes ressurser til å finne ut om noen er jobb-klar, og heller ikke lengre perioder med avklaring NAV, Side 11

12 4. Individuell tilpasset økonomisk rådgivning i overgangen fra trygd/stønader til arbeid Viktig at det er tilgang på veiledning i økonomiske spørsmål. Trygge brukerne på alt som har med økonomi å gjøre, slik at fokuset på arbeid opprettholdes. Denne veiledningen pågår gjerne kontinuerlig NAV, Side 12

13 5. Jobbsøk starter med en gang Det betyr at i løpet av den første måneden skal arbeidsgivere kontaktes. Tilby bistand med å finne jobb. Forstå arbeidsmarkedet Kontakte arbeidsgivere Tilby arbeidsgiverne det de trenger av kursing, oppfølging og tilrettelegging Vår arbeidstaker er faktisk løsning på deres problemer/arbeidsgivers behov! NAV, Side 13

14 6. Oppfølgingen er ubegrenset i tid, og individuelt tilpasset både arbeidstaker og arbeidsgiver Viktig å trygge både brukere og arbeidsgivere på at de kan få støtte så lenge de selv har behov for det. Også etter at arbeidsforholdet er etablert. Målet er at bruker gradvis blir uavhengig av oppfølging. Bistå dem som ønsker å skifte jobb. NAV, Side 14

15 7. Jobbsøk skjer ut fra deltakerens interesser og ferdigheter Jobbsøkprosessen skal legge vekt på brukers interesser, ønsker, styrker og tidligere jobberfaring. Bistå arbeidssøker med gode råd m.h.t åpenhet rundt egen sykdom. Bistå med å tilrettelegge på best mulig måte for arbeidssøker. At jobbspesialist anerkjenner brukers preferanser er kritisk for resultatoppnåelse. NAV, Side 15

16 8. Jobbspesialisten utvikler relasjoner med arbeidsgiver ut fra personens yrkesønsker Nytt prinsipp Oppfølging av arbeidsgiver NAV, Side 16

17 Fidelity scale - kvalitetsskala For å måle den evidensbaserte praksis De åtte prinsippene måles ut fra tre kriterier: Bemanning Organisering IPS-tjenesten (hvordan den utføres) Skala fra 1-5. Score på 4-5 indikerer god IPS-metodikk. Hvis man ikke lykkes med IPS, kan man gjennom denne skalering finne ut hvor det svikter. NAV, Side 17

18 IPS- gir bedre resultat enn alternativene Gjennom 17 randomiserte kontrollerte studier har man påvist to til tre ganger bedre effekt enn andre alternativ. Samlet: 58% oppnår vanlig jobb vs. 21%. Mer arbeid, flere arbeidstimer, høyere lønn Symptombedring Bedre selvbilde og meningsfull hverdag Når man vet at IPS virker så godt, har vi ikke råd til å la være å prøve dette ut i Norge! Snakkis på FYKO-samling. NAV, Side 18

19 NAV-tiltak med noen av IPS-prinsippene Senter for jobbmestring: Personer med lettere angst eller depresjon som er på vei inn i arbeidslivet, eller som står i fare for å falle ut. Kognitiv terapi parallellt med oppfølging fra en jobbkonsulent Forskes på av Uni-helse. Forskning ferdig Jobbmestrende oppfølging: Arbeidsrehabiliteringstiltak som retter seg spesielt mot personer med psykoselidelser. Et samarbeids- og forskingsprosjekt som undersøker effekten av å bruke kognitiv atferdsterapi og kognitiv trening for å bistå personer med psykoselidelser ut i arbeid. Arbeidspraksis enten i tiltaksbedrift eller ordinær bedrift. NAV, Side 19

20 Ressurser på nett Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Søk etter IPS i søkefeltet. Dartmouth IPS Supported Employment Center Attføringsbedriftene har oversatt IPS-materiellet. NAV, Side 20

21 Viktige dokumenter OECD-rapporten: «Sick on the Job. Myths and Realities about Mental Health and Work». Beskriver IPS-prinsippene. IPS/SE beskrives som gullstandarden. NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak. Her står det mye om IPS. Norske forhold diskuteres, vel verdt å sette seg inn i denne. NAV, Side 21

Helen Bull Ergoterapeut/stipendiat OUS/UiO

Helen Bull Ergoterapeut/stipendiat OUS/UiO Helen Bull Ergoterapeut/stipendiat OUS/UiO Agenda Betydning av arbeid Betydning av arbeidsledighet Forskning på feltet Individuelle faktorer Barrierer i samfunnet Metoder for arbeidsrehabilitering Arbeid

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER FORSKNINGSRAPPORT NR. 8/2013 UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER ERFARINGSBASERT KUNNSKAP OM ARBEID OG PSYKISK HELSE Reidun H. Jonassen og Marit Borg FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP SENTER FOR PSYKISK HELSE

Detaljer

Hva er god Arbeid med bistand?

Hva er god Arbeid med bistand? AFI-rapport 2/2013 Jon Qvortrup og Øystein Spjelkavik Hva er god Arbeid med bistand? Forhold som kan være av betydning for om deltakerne kommer i arbeid Arbeidsforskningsinstituttet, r2013:2 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse NI SUKSESSHISTORIER Samhandling om psykisk helse Utgitt: 2012 ISBN 978-82-7570-300-0 (Trykt) ISBN 978-82-7570-301-7 (PDF) Redaksjonsgruppe: Ragnhild Krogvig Karlsen, Anne Kristiansen Rønning, Roald Lund

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid ARbeidstilbud til døvblitte - sluttrapport Sluttrapport Hanna Louise Bovim Dette er Helse og rehabilitering Helse og Rehabilitering er en stiftelse bestående av

Detaljer

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp R Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp Rapport 2013-09 Proba-rapport nr.2012-09, Prosjekt nr. 12029 ISSN: 1891-8093 TT,SK,LEB/HB, 24 mars 2013 Offentlig Rapport

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Med livet som kompetanse

Med livet som kompetanse Med livet som kompetanse Skulpturer (utsnitt) av Gustav Vigeland Vigeland-museet / BONO 2008 Brukeransettelser i psykiske helsetjenester Sammendrag Mennesker med brukererfaring har en egen kompetanse vedrørende

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING Brukerevaluering av tilbud til mennesker med psykiske vansker i tre kommuner i Sør- Trøndelag Mental helse i Sør-Trøndelag Prosjektrapport I/2007 Bruker Spør Bruker Trondheim,

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Arbeid med bistand. Attføringsbedriftenes bransjestandard

Arbeid med bistand. Attføringsbedriftenes bransjestandard Arbeid med bistand Attføringsbedriftenes bransjestandard Innledning Arbeid med Bistand gir hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på integrering av yrkeshemmede i ordinært arbeidsliv. Bistand kan

Detaljer

Før og etter opptrappingsplanen

Før og etter opptrappingsplanen Universitetsforlaget 237 TIDSSKRIFT FOR PSYKISK HELSEARBEID Vol. 8 Nr. 3 2011 Essayet gir rom for en kritisk, personlig og søkende refleksjon over erfaringer gjort i ulike møter med psykisk helse. ESSAY

Detaljer

Work (Arbeid) Hvorfor Arbeid?

Work (Arbeid) Hvorfor Arbeid? I mer enn femti år har Den Arbeidsorienterte Dagen vært en primær faktor på veien mot tilfriskning for tusenvis av mennesker med psykisk sykdom. Historisk sett har arbeidet i Den Arbeidsorienterte Dagen

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll Jeg vil ikke stå utenfor Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne Jeg vil ikke stå ut - Arbeid og utdanning sett med av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 Jeg vil ikke

Detaljer