Hvorfor kommer noen funksjonshemmede i jobb, mens. undersøkelse om veier til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvorfor kommer noen funksjonshemmede i jobb, mens. undersøkelse om veier til"

Transkript

1 Hvorfor kommer noen funksjonshemmede i jobb, mens andre ikke gjør det? Første resultater fra en OECD undersøkelse om veier til utdanning og arbeid

2 Om undersøkelsen Spørreskjema utformet av OECD Oppdrag for Arbeidsdepartementet Web-basert Definisjon av funksjonshemming hentet fra SSB 2007

3 Funksjonshemming Varige eller tilbakevendende psykiske lidelser, smerter, konsentrasjons- og hukommelsesvansker eller fysiske funksjonsnedsettelser som medfører store eller noen begrensninger i hverdagen. Mottak av grunn- og hjelpestønad, g g j p uføretrygd eller spesialundervisning.

4 Om utvalget Aldersgruppe år 707 respondenter Har gjennomført hele eller deler av videregående d skole Flere e med høyere e utdanning, flere e studenter og færre arbeidsledige og trygdede enn hos SSB 2007

5 Antall i jobb og ikke i jobb Antall i jobb (ansatte på heltid eller deltid, selvstendige næringsdrivende) Antall uten jobb (uføretrygdede, arbeidsledige og personer på tiltak)

6 Hvordan opplever de sysselsatte sin situasjon?

7 Fornøyd med jobben Svært fornøyde med nåværende stilling De fleste har heltidsstillinger 64 % tjener eller mer 73 % syntes at det var veldig eller ganske lett å komme seg ut i arbeid

8 Liten betydning av funksjonsnedsettelse 100 % 80 % 65 % 60 % 57 % 45 % 40 % 29 % 20 % 18 % 0 % Må bruke mye tid på medisinsk behandling Har problemer med å utføre praktiske arbeidsoppgaver Kan jobbe så mange timer som ønskelig Kan være så fleksibel og engasjert som jobben krever Nedsatt funksjonsevne, sykdom eller lærevanske har ingen betydning for arbeidssituasjonen

9 27% opplevde vanskeligheter Over halvparten sier at annet enn sykdom/funksjonsnedsettelse bidro til vanskelighetene. For de resterende er tilrettelagt arbeidsplass, jobb tilpasset egen arbeidskapasitet, i problemer knyttet til krav om fleksibilitet og fordommer i jobbsøkerprosseser viktigst.

10 Virkninger for arbeidssituasjon Blant disse tjener 58% mindre enn /3 er fornøyd med stillingen Over halvparten har ikke tro på de vil finne ny stilling. Årsaket av manglende fagkunnskaper, arbeidserfaring, funksjonsnedsettelse/sykdom kdomeller dårlige jobbmuligheter.

11 Hva sier de ikke-sysselsatte respondentene selv om hvorfor de ikke er i jobb?

12 Vanskeligheter i overgangen 61 % sier at overgangen fra utdanning til livet etterpå har vært ganske eller veldig vanskelig. 50 % sier at de har manglet støtte til å kombinere arbeid eller studier med nedsatt funksjonsevne, sykdom eller lærevansker. Rundt 40 % sier at vanskelighetene har vært knyttet til mangel på rådgivning om jobb- og utdanningsmuligheter, samt mangel på relevant arbeidserfaring.

13 Årsaker til uføretrygding 100 % 80 % 79 % 60 % 40 % 20 % 21 % 19 % 9 % 0 % For dårlig helse til å kunne jobbe/studere Oppgitt av å ha møtt for mange hindringer og fordommer Oppfordret til å søke om trygd Mangel støtte kombinasjon arbeid/studier med funksjonsnedsettelse

14 Livskvalitet og selvfølelse Aktiv samfunnsdeltakelse Tilfredsstillende livskvalitet Lever selvstendig I jobb Ikke i jobb God selvfølelse Anstendig økonomi Selvsikker Likeverdig samfunnsborger

15 Hvilke kjennetegn og faktorer bidrar til noen kommer i jobb, mens andre ikke gjør det?

16 Høyere utdanning Hukommelses- og konsentrasjonsvansker Psykisk k lidelsel Fysisk funksjonsnedsettelse Store begrensninger Like muligheter i utdanning Utilstrekkelig tilrettelegging Inkludering i skole/studiemiljø Tidligere ekstra- og sommerjobb Jobb i over ett år Deltakelse i arbeidsmarkedstiltak Mottak av offentlige tjenester Mangel på hjelp og støtte

17 Høyere utdanning Hukommelses- og konsentrasjonsvansker Psykisk k lidelsel Fysisk funksjonsnedsettelse Store begrensninger Like muligheter i utdanning Utilstrekkelig tilrettelegging Inkludering i skole/studiemiljø Tidligere ekstra- og sommerjobb Jobb i over ett år Deltakelse i arbeidsmarkedstiltak Mottak av offentlige tjenester Mangel på hjelp og støtte

18 Oppsummering

19 Nærmere ¾ av de som ikke er under utdanning i vårt utvalg er i jobb, og de fleste tjener godt, har en trygg stilling og opplever ikke hindringer relatert til funksjonsnedsettelse eller sykdom.

20 Et mindretall opplevde vanskeligheter med å komme seg i jobb, tjener lite og er ikke fornøyd med sin stilling. Ca. halvparten av disse opplevde vanskeligheter knyttet til annet enn funksjonsnedsettelse, ellers var utfordringer knyttet til tilrettelegging, arbeidskapasistet, fleksibilitet og fordommer viktigst.

21 Blant de som er utenfor arbeidsmarkedet, har et flertall ll opplevd overgangen fra utdanning til livet etterpå som vanskelig. De har savnet rådgivning i forhold til muligheter til utdanning og arbeid, og støtte til å kombinere arbeid/studier med funksjonsnedsettelse eller sykdom. Personer som er på uføretrygd har primært søkt om dette pga dårlig helse.

22 Høyere utdanning og lengre arbeidserfaring oppveier noen av hindringene knyttet til nedsatt funksjonsevne eller sykdom og øker sannsynligheten for å være i jobb.

23 Arbeidsmarkedstiltak eller offentlige og sosiale tjenester knyttet til det å ha nedsatt funksjonsevne, snur ikke marginaliseringsforløpene i vårt utvalg.

24 Utfordringer Hva kan gjøres for å bedre rådgivning om utdannings- og yrkesvalg for personer med nedsatt funksjonsevne og lærevansker? Hvordan er det mulig å legge til rette for kombinasjon av utdanning/arbeid id med nedsatt funksjonsevne eller sykdom blant de som opplever å ha dårlig helse?

25 Utfordringer Hvordan kan arbeidsmarkedstiltak og offentlige tjenester utformes for i større grad å motvirke marginaliseringstendenser? Hva kan gjøres for å bidra til at unge med nedsatt funksjonsevne kan få tilgang til høyere utdanning, og til å holde fast på en jobb når man først har fått den?

26 Obs! Spørreundersøkelser har en tendens til å avdekke hindringer og hva som bidrar til at folk ikke kommer i jobb. Våre case- studier sier mer om det å lykkes. 58 % av de som er uten jobb i dag, tror at de helt eller ganske sikkert kommer til å jobbe i framtiden.

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011 På vei ut Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? av Sigtona Halrynjo AFI notat 1/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Til fylkestinget Fra fylkesordfører

Til fylkestinget Fra fylkesordfører Til fylkestinget Fra fylkesordfører Spørsmål fra Svein Abrahamsen (venstre): Jeg har følgende spørsmål til fylkesordføreren til fylkestingsmøtet den 21. april 2015, jf. reglementet for ansvar og myndighet

Detaljer

Betydningen av arbeid for funksjonshemmedes. med deres dagligliv i forhold til andre livskvalitetsområder

Betydningen av arbeid for funksjonshemmedes. med deres dagligliv i forhold til andre livskvalitetsområder Førsteamanuensis Gunnar Vold Hansen Høgskolen i Østfold Avd. helse-og sosialfag 1757 Halden gunnar.v.hansen@hiof.no Betydningen av arbeid for funksjonshemmedes tilfredshet med deres dagligliv i forhold

Detaljer

Helen Bull Ergoterapeut/stipendiat OUS/UiO

Helen Bull Ergoterapeut/stipendiat OUS/UiO Helen Bull Ergoterapeut/stipendiat OUS/UiO Agenda Betydning av arbeid Betydning av arbeidsledighet Forskning på feltet Individuelle faktorer Barrierer i samfunnet Metoder for arbeidsrehabilitering Arbeid

Detaljer

Rehabilitering del 1. Støtteark

Rehabilitering del 1. Støtteark Rehabilitering del 1 Støtteark REHABILITERING Vi snakker om rehabilitering av gamle hus, de skal fikses opp og bli som nye Bytte ut tak og vegger, råtne planker, kaste knuste vinduer, høvle vekk gammel

Detaljer

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp R Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp Rapport 2013-09 Proba-rapport nr.2012-09, Prosjekt nr. 12029 ISSN: 1891-8093 TT,SK,LEB/HB, 24 mars 2013 Offentlig Rapport

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid?

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 30.mai 2011 Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? En samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av arbeidsmarkedstiltaket VTA. Linn Renate S. Andersen og Margrete Laland

Detaljer

Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011

Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011 Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011 1 2 Metode Undersøkelsen er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) på

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Integrert, men diskriminert

Integrert, men diskriminert IMDi-rapport 9-2008 Integrert, men diskriminert en undersøkelse blant innvandrere fra Afrika, Asia, Øst-Europa og Sør- og Mellom-Amerika Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn

Detaljer

Psykologiske forhold. Foreldrereaksjoner

Psykologiske forhold. Foreldrereaksjoner 1 Psykologiske forhold Sist oppdatert 29.08.13 Det er stor variasjon i alvorlighetsgrad ved arthrogryposis multiplex congenita. Noen har en funksjonshemning som er lite synlig og som gir få begrensninger,

Detaljer

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER FORSKNINGSRAPPORT NR. 8/2013 UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER ERFARINGSBASERT KUNNSKAP OM ARBEID OG PSYKISK HELSE Reidun H. Jonassen og Marit Borg FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP SENTER FOR PSYKISK HELSE

Detaljer

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder INNHOLD side Innledning..5 Myter om funksjonshemmede arbeidstakere.6

Detaljer

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Skole der du er En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Innhold Konklusjoner Innledning s. 2, Konklusjoner: s. 3, Unge funksjonshemmede anbefaler at: s. 4, Bakgrunn for

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Likemannsarbeid for attføring og arbeid

Likemannsarbeid for attføring og arbeid IS-1737 Veileder Likemannsarbeid for attføring og arbeid Heftets tittel: Likemannsarbeid for attføring og arbeid Utgitt: 09/2009. Opplag: 3000 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma

Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Liv og arbeid Delrapport 2 Heidi Gautun Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Heidi Gautun Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Delrapport 2 Liv og arbeid

Detaljer

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Anna M. Kittelsaa, Irene Jæger, Gry Mette Haugen, Kristin Thorshaug, Veronika Paulsen, Patrick Kermit Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Rapport 2012 Mangfold

Detaljer

Student, som alle andre

Student, som alle andre Eva Magnus Student, som alle andre En studie av hverdagslivet til studenter med nedsatt funksjonsevne Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, juni 2009 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll Jeg vil ikke stå utenfor Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne Jeg vil ikke stå ut - Arbeid og utdanning sett med av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 Jeg vil ikke

Detaljer