FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua"

Transkript

1 Møtebok ferdigstilt: 28/1-14 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar Nicolaysen, Henrik Rasmussen, Anne Ramstad, Siri Knudsen, Bjørn Olav Rosseland, Ingvill Løken og Siri Martinsen. Sekretariatet: Gunvor Knudsen og Dag Atle Tuft. MØTEBOK 1. Møteinnkalling og dagsorden Utsendt innkalling ble godkjent. 2. Møtebok 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte Møtebok fra utvalgets møte 10/12-13, ferdigstilt 19/ T.o. 2.2 Prosjekter Forsøksdyrutvalget Oppfølgingssaker pr. 7/ Tilsyn med avdelinger og forsøk 2013 pr. 6/ Tilsyn med avdelinger og forsøk 2014, datert 7/1-14 Oppfølgingssaker: Oversikt over oppfølgingssakene ble oppdatert i møtet og sekretariatet følger opp sakene fram til neste møte. Tilsyn: Oversikt over tilsyn med avdelinger og forsøk ble oppdatert i møtet. FDU og sekretariatet følger opp prioriterte inspeksjoner. 3. Viktige saker Ingen saker 4. Søknad om tillatelse til å gjennomføre forsøk i godkjent avdeling Adresse: Mattilsynet Forsøksdyrutvalget Felles postmottak Postboks 383 N-2381 Brumunddal Telefaks: e-post: Hjemmeside: Sekretariat: Gunvor Knudsen Dag Atle Tuft :

2 FDU-møte 21/1-14 Side 2 av UiB- Vivarium S-2014/3421 (13/254999) Søknad om å benytte 168 mus for å studere molekylære mekanismer til kreftmetastaser. Smertevoldende Pdf av søknad, FOTS id 5907, med to vedlegg, fra Frits Alan Thorsen, datert 27/ Etterspurt tilleggsinformasjon datert 2/12-13 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 22/01-16, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 168 mus for å studere molekylære mekanismer til kreftmetastaser, oppfyller det generelle vilkår i som beskrevet i 8, tredje ledd. Smertevoldende forsøk kan bare godkjennes for 2 år av gangen, jfr. Forsøksdyrforskriftens 11. I søknaden er planlagt avslutning angitt å være 31/ Utvalget forutsetter derfor at det søkes på nytt før forsøkets godkjenning utløper dersom forsøket skal fortsette etter 22/1-16. Utvalget forutsetter også at forsøket ikke er startet før gyldig godkjenning foreligger. Ønske om unntak fra offentlighet for opplysninger i saken er notert og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker. Et utvalgsmedlem stemte imot godkjenning: Siri Martinsen Baker Hughes S-2014/374 Søknad om å benytte 300 piggvar og 150 sheepshead minnow for å utføre limit- og dødelighetstester i henhold til OSPAR-systemet. Smertevoldende. Blokksøknad. Ansvarshavers eget forsøk Pdf av søknad, FOTS id 6068, med fire vedlegg, fra Veslemøy Narvestad, datert 19/12-13 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 22/01-16, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 300 piggvar og 150 sheepshead minnow for å utføre limit- og dødelighetstester i henhold til

3 FDU-møte 21/1-14 Side 3 av 20 OSPAR-systemet, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Ønske om unntak fra offentlighet for opplysninger i saken er notert og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker. Et utvalgsmedlem stemte imot godkjenning: Siri Martinsen Skretting ARC S-2014/2382 Søknad om å benytte 1200 laks for å oppdatere kunnskap om vitamin D-behovet hos laks sett i lys av dagens fór Pdf av søknad, FOTS id 6073, fra Linda Jensen, datert 27/ Søknaden sendes tilbake til søker for revidering og eventuell ny behandling. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen men inneholder ikke tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget ber om at eventuell ny søknad bl.a. redegjør bedre for følgende forhold: - Basisfóret. Er dette et forsøksfór eller et standard kommersielt fór til laks? Hvor mye D- vitamin inneholder basisfóret? - Klargjøring av D-vtaminstatus. Er det vanlig å måle D-vitaminstatus i fisk som skissert i søknaden? Hvorfor ikke skjelett- og blod-analyser? - Hvordan er «trivsel» tenkt målt og kvantifisert? VESO, Vikan S-2014/435 Søknad om å benytte 5300 laks i et smitteforsøk der man vil undersøke vaksinebeskyttelse relatert til døgngrader for Atlantisk laks mot Moritella viscosa. Smertevoldende. Ansvarshavendes eget forsøk Pdf av søknad, FOTS id 6078, med to vedlegg, fra Anne Ramstad, datert 20/ Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 31/12-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 5300 laks i et smitteforsøk der man vil undersøke vaksinebeskyttelse relatert til døgngrader for Atlantisk laks mot Moritelle viscosa, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Ønske om unntak fra offentlighet for opplysninger i saken er notert og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker.

4 FDU-møte 21/1-14 Side 4 av 20 Et utvalgsmedlem stemte imot godkjenning: Siri Martinsen. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Anne Ramstad VESO, Vikan S-2014/303 Søknad om å benytte 100 havabbor til en forsmitte med 5 ulike smittedoser av agens X på sea bass som en del i utvikling av smittemodell som skal brukes ved godkjenning av vaksine mot agens X. Smertevoldende Pdf av søknad, FOTS id 6028, med ett vedlegg, fra Audur Thorisdottir, datert 17/ Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 01/06-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 100 havabbor til en forsmitte med 5 ulike smittedoser av agens X på sea bass som en del i utvikling av smittemodell som skal brukes ved godkjenning av vaksine mot agens X, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. FDU forutsetter at det med begrepet «fettfinne» i søknaden menes gatt- eller ryggfinne, da havabbor ikke har fettfinne. Ønske om unntak fra offentlighet for opplysninger i saken er notert og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker. Et utvalgsmedlem stemte imot godkjenning: Siri Martinsen. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Anne Ramstad NMUB S-2014/3409 (13/251836) Søknad om å benytte 25 sebrafisk for å etablere en smittemodell for Piscirikettsia salmonis for voksen sebrafisk i den hensikt å undersøke virulens og patogenitet til P. salmonis og dens ytre membranvesicler. Smertevoldende Pdf av søknad, FOTS id 5959, med tre vedlegg, fra Julia Tandberg, datert 22/ Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 24/02-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd.

5 FDU-møte 21/1-14 Side 5 av 20 Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 25 sebrafisk for å etablere en smittemodell for Piscirikettsia salmonis for voksen sebrafisk i den hensikt å undersøke virulens og patogenitet til P. salmonis og dens ytre membranvesicler, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Et utvalgsmedlem stemte imot godkjenning: Siri Martinsen NMUB, Alestrøm Zebrafish lab S-2014/306 Søknad om å benytte 334 sebrafisk i utprøving av delesjonsmutanter av virulensfaktorer hos Francisella noatunensis ssp. Noatunensis i voksen sebrafisk og deres evne til å gi beskyttelse mot francisellose. Smertevoldende Pdf av søknad, FOTS id 6001, med ett vedlegg, fra Elisabeth Opsjøn Lampe, datert 18/ Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 05/05-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 334 sebrafisk i utprøving av delesjonsmutanter av virulensfaktorer hos Francisella noatunensis ssp. noatunensis i voksen sebrafisk og deres evne til å gi beskyttelse mot francisellose, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget bemerker at søkers vurderinger av styrke og varighet av smerte ikke fremstår som realistisk. Et utvalgsmedlem stemte imot godkjenning: Siri Martinsen. 4.8 NMBU, Akvarier for farmakologi og toksikologi (avd. 162) S-2014/3471 (13/39298) Søknad om å endre forsøksdesign, benytte 49 flere fisk (øke fra 63 til 122) og benytte større fisk for å gjøre et vitenskapelig bedre forsøk. Smertevoldende Søknad om endring av forsøk id 5139, fra Janicke Nordgreen, datert 11/ Tidligere søknad om endring og vedtak fra FDU, datert 2/7-13 og 30/ Tidligere vedtak fra FDU, datert 21/3-13.

6 FDU-møte 21/1-14 Side 6 av 20 Utvalget godkjenner forsøket fram til 12/5-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om endring er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at Da godkjenningsperiode for id 3159 løp ut 1/11-13, anser utvalget endringssøknaden som en ny søknad. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å endre forsøksdesign for å gjøre et vitenskapelig bedre forsøk enn tidligere og å utvikle eddiksyretesten som målemetode for smerte på fisk, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 49 flere sebrafisk (øke fra 63 til 122) og større fisk enn i tidligere forsøk, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlem som stemte mot godkjenning: Siri Martinsen 4.9 Havforskningsinstituttet (avd. 110) S-2014/3417 (13/254470) Søknad om å benytte 400 diploide og 400 triploide brunørret for å sammenligne vekst og fórutnyttelse ved to forskjellige temperaturer og å teste utholdenhet i en svømmetest (fysiologi og energistatus), for å undersøke egnethet av triploid brunørret for sportsfiske (tåle høye vanntemperaturer og ha utholdenhet og kampegenskaper). Ansvarshavende er prosjektdeltaker Pdf av søknad i FOTS, id 5783, fra Per Gunnar Fjelldal, datert 27/ Utvalget godkjenner ikke bruken av forsøksdyr iht. søknad, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 400 diploide og 400 triploide brunørret for å sammenligne vekst og fórutnyttelse ved to forskjellige temperaturer og å teste utholdenhet i en svømmetest (fysiologi og energistatus), for å undersøke egnethet av triploid brunørret for sportsfiske (tåle høye vanntemperaturer og ha utholdenhet og kampegenskaper), ikke oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Utvalget anser ikke undersøkelse av utholdenhet og kampegenskaper hos triploid fisk for sportsfiske å oppfylle krav til samfunnsnytte og dyrevelferd. FDU finner ikke at hensikten med forsøket kan berettige bruken av forsøksdyr Havforskningsinstituttet (avd. 10) S-2014/3053 Søknad om å benytte 560 berggylt i smittforsøk med Vibrio anguillarum isolert fra berggylt og fra laks for å etablere en smittemodell med kohabitantsmitte med sikte på utvikling av vaksine for berggylt. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS med ett vedlegg, id 6017, fra Eirik Biering, datert 30/12-13.

7 FDU-møte 21/1-14 Side 7 av 20 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til , jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den Utvalget setter som forutsetning for godkjenningen at resultatene fra forsøk id 5848 har gitt tilstrekkelige svar for gjennomføring av dette forsøket (id 6017). Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 560 berggylt i smittforsøk med Vibrio anguillarum isolert fra berggylt og fra laks for å etablere en smittemodell med kohabitantsmitte med sikte på utvikling av vaksine for berggylt, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget bemerker at søkers vurdering av både styrke og varighet av smerte/ubehag som «ingen» i søknaden er urealistisk. Utvalgsmedlem som stemte mot godkjenning: Siri Martinsen 4.11 ILAB (MSD Animal Health Innovation AS) (avd. 119) S-2014/6123(12/246612) Søknad om å benytte laks for å teste effekt av nye vaksiner mot patogen A. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS med ett vedlegg, id 6100, fra Glenn Arve Sundnes, datert 3/1-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 20/1-16, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte laks for å teste effekt av nye vaksiner mot patogen A, oppfyller det generelle vilkår i som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget forutsetter at injeksjonsvolumer av vaksine ikke overskrider 0,1 ml. Ønske om unntak fra offentlighet er notert og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker. Utvalgsmedlem som stemte mot godkjenning: Siri Martinsen

8 FDU-møte 21/1-14 Side 8 av ILAB (MSD Animal Health Innovation AS) (avd. 119) S-2014/6139 (12/249086) Søknad om å benytte 1260 laks for å teste effekt av nye vaksiner mot patogen B. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS med ett vedlegg, id 6104, fra Glenn Arve Sundnes, datert 3/1-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 20/1-16, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 1260 laks for å teste effekt av nye vaksiner mot patogen B, oppfyller det generelle vilkår i som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget forutsetter at injeksjonsvolumer av vaksine ikke overskrider 0,1 ml. Ønske om unntak fra offentlighet er notert og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker. Utvalgsmedlem som stemte mot godkjenning: Siri Martinsen 4.13 ILAB (MSD Animal Health Innovation AS) (avd. 119) S-2014/6113 (12/249471) Søknad om å benytte 1260 laks for å teste effekt av nye vaksiner mot patogen C. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS med ett vedlegg, id 6106, fra Glenn Arve Sundnes, datert 3/1-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 20/1-16, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 1260 laks for å teste effekt av nye vaksiner mot patogen C, oppfyller det generelle vilkår i som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget forutsetter at injeksjonsvolumer av vaksine ikke overskrider 0,1 ml.

9 FDU-møte 21/1-14 Side 9 av 20 Ønske om unntak fra offentlighet er notert og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker. Utvalgsmedlem som stemte mot godkjenning: Siri Martinsen 4.14 ILAB (MSD Animal Health Innovation AS) (avd. 119) S-2014/6116 (12/249403) Søknad om å benytte 3045 laks for å teste effekt av nye vaksiner mot patogen D. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS med ett vedlegg, id 6108, fra Glenn Arve Sundnes, datert 3/1-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 20/1-16, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 3045 laks for å teste effekt av nye vaksiner mot patogen D, oppfyller det generelle vilkår i som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget forutsetter at injeksjonsvolumer av vaksine ikke overskrider 0,1 ml. Ønske om unntak fra offentlighet er notert og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker. Utvalgsmedlem som stemte mot godkjenning: Siri Martinsen 4.15 ILAB (MSD Animal Health Innovation AS) (avd. 119) S-2014/6118 (12/249345) Søknad om å benytte 3045 laks for å teste effekt av nye vaksiner mot patogen E. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS med ett vedlegg, id 6110, fra Glenn Arve Sundnes, datert 3/1-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 20/1-16, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den

10 FDU-møte 21/1-14 Side 10 av 20 Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 3045 laks for å teste effekt av nye vaksiner mot patogen E, oppfyller det generelle vilkår i som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget forutsetter at injeksjonsvolumer av vaksine ikke overskrider 0,1 ml. Ønske om unntak fra offentlighet er notert og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker. Utvalgsmedlem som stemte mot godkjenning: Siri Martinsen 4.16 ILAB (MSD Animal Health Innovation AS) (avd. 119) S-2014/6119 (12/249347) Søknad om å benytte 1750 laks for å teste effekt av nye vaksiner mot patogen F. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS med ett vedlegg, id 6111, fra Glenn Arve Sundnes, datert 3/1-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 20/1-16, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 1750 laks for å teste effekt av nye vaksiner mot patogen F, oppfyller det generelle vilkår i som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget forutsetter at injeksjonsvolumer av vaksine ikke overskrider 0,1 ml. Ønske om unntak fra offentlighet er notert og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker. Utvalgsmedlem som stemte mot godkjenning: Siri Martinsen 4.17 ILAB (MSD Animal Health Innovation AS) (avd. 119) S-2014/6135 (12/249350) Søknad om å benytte 4712 laks for å teste effekt av nye vaksiner mot patogen G. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS med ett vedlegg, id 6112, fra Glenn Arve Sundnes, datert 3/1-14.

11 FDU-møte 21/1-14 Side 11 av 20 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 20/1-16, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 4712 laks for å teste effekt av nye vaksiner mot patogen G, oppfyller det generelle vilkår i som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget forutsetter at injeksjonsvolumer av vaksine ikke overskrider 0,1 ml. Ønske om unntak fra offentlighet er notert og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker. Utvalgsmedlem som stemte mot godkjenning: Siri Martinsen 5. Forsøk utenfor godkjent avdeling (feltforsøk) 5.1 NTNU S-2014/2457 Søknad om å benytte 1000 gråspurv i Sør-Trøndelag og Nordland fylker for å undersøke demografisk varians, effektiv populasjonsstørrelse, genetisk drift, forekomst av miljøgifter, hormonnivåer og organstørrelser Pdf av søknad, FOTS id 6094, med ett vedlegg, fra Henrik Jensen, datert 30/ Etterspurt tilleggsinformasjon datert 23/1-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 1/4-15, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 1000 gråspurv for å undersøke demografisk varians, effektiv populasjonsstørrelse og genetisk drift samt forekomst av miljøgifter, hormonnivåer og organstørrelser, oppfyller det generelle vilkår i som beskrevet i 8, tredje ledd. Et utvalgsmedlem stemte mot godkjenning. Siri Martinsen.

12 FDU-møte 21/1-14 Side 12 av Havforskningsintituttet S-2014/454 Søknad om å benytte 60 torsk for å undersøke effekten av et marint bevaringsområde på kysttorsk i Tvedestrand og Arendal ved hjelp av telemetri Pdf av søknad, FOTS id 6037, fra Esben Moland Olsen, datert 19/12-13 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 30/4-15, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 60 torsk for, studert ved telemetri, å undersøke effekten av et marint bevaringsområde på kysttorsk i Tvedestrand og Arendal, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. 5.3 Norsk Polarinstitutt S-2014/385 Søknad om å fange inn, satelittmerke (halsbånd) og øremerke 30 fjellrev på Svalbard for å studere fjellrevens romlige økologi om høsten, vinteren og våren i marine (på is) og terrestriske habitater og ifm spredningspotensiale for rabies. Videreføring av tidligere søknader Pdf av søknad, FOTS id 6074, med ett vedlegg, fra Eva Fuglei, datert 20/ Tilleggsinformasjon, datert 23/1-14 og 27/1-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fra 1/4-14 til 1/4-16, på vilkår som beskrevet nedenfor jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med videreføring av tidligere forsøket og den planlagte gjennomføringen, å fange inn, satelittmerke (halsbånd) og øremerke 30 fjellrev på Svalbard for å studere fjellrevens romlige økologi om høsten, vinteren og våren i marine (på is) og terrestriske habitater og ifm spredningspotensiale for rabies, oppfyller det generelle vilkår i som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget setter som vilkår for godkjenningen at en protokoll for humant endepunkt/avliving legges til i protokollen. Utvalget gjør oppmerksom på at varighet for det enkelte dyr anses å være hele merkeperioden og ikke kun den tiden det tar å handtere dyr, slik det er angitt i søknaden.

13 FDU-møte 21/1-14 Side 13 av 20 Utvalgsmedlem som stemte mot godkjenning: Siri Martinsen Kopi: Sysselmannen på Svalbard 5.4 Cermaq Norge S-2014/355 Søknad om å benytte 300 laks for å dokumentere overlevelse og dødelighet over tid av fisk med parvicapsulose. Pilotforsøk i lokalitet Mårsanjarga i Finnmark Pdf av søknad, FOTS id 6069, med ett vedlegg, fra Øyvind Brevik, datert 19/12-13 Utvalget godkjenner ikke bruken av forsøksdyr iht. søknaden slik den nå foreligger, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å holde 300 parvukapsulainfisert laks over tid i et oppdrettsanlegg for å dokumentere dødelighet og overlevelse av laks, ikke oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Både formålet/ hypotesen som skal testes i forsøket og beskrivelsen av gjennomføringen av forsøket er uklar. Dette inkluderer bl.a. at det ikke er beskrevet hvordan man i forsøket skal kunne skille sykdom forårsaket av parasitten versus annen mulig sykdom hos fisken. 5.5 UiB, Institutt for biologi S-2014/354 Søknad om å fange inn (line-fangst) og merke 20 svarthå i Raunefjorden med akustiske merker (i.p.) for å studere dens vertikale og horisontale forflytting i forhold til overflatebelysning og belysning nedover i vannsøylen Pdf av søknad, FOTS id 6009, fra Dag Lorents Aksnes, datert 19/12-13 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 30/9-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den Utvalget finner at hensikten med pilotforsøket og den planlagte gjennomføringen, å fange inn (line-fangst) og merke 20 svarthå i Raunefjorden med akustiske merker (i.p.) for å studere dens vertikale og horisontale forflytting i forhold til overflatebelysning og belysning nedover i vannsøylen, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. For en eventuell seinere søknad om forsøk ber utvalget om at erfaringer fra dette pilotforsøket beskrives. Utvalget gjør oppmerksom på at varighet for det enkelte dyr anses å være hele merkeperioden og ikke kun den tiden det tar å handtere dyr, slik det er angitt i søknaden.

14 FDU-møte 21/1-14 Side 14 av 20 Utvalgsmedlem som stemte mot godkjenning av forsøket: Siri Martinsen 5.6 Vesterålen fiskehelsetjeneste S-2014/342 Søknad om å benytte 1820 laks for å undersøke om lusetelling ved lave temperaturer gir økt risiko for nedsatt fiskevelferd og økt dødelighet Pdf av søknad, FOTS id 6051, med ett vedlegg, fra Kristoffer Berglund Andreassen, datert 18/12-13 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr på lokaliteten Storfjell iht. søknad, fram til 1/5-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 1820 laks for å undersøke om lusetelling ved lave temperaturer gir økt risiko for nedsatt fiskevelferd og økt dødelighet, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. For at resultatene skal få tilsiktet verdi og på grunn av fiskens størrelse, er det nødvendig at forsøket utføres sammen med vanlig drift på lokaliteten 5.7 Universitetet for miljø- og biovitenskap S-2014/336 Søknad om å benytte 440 Svalbardrein for å bedre forståelsen av hvordan endringer i klima påvirker bestandsdynamikken til Svalbardreinen Pdf av søknad, FOTS id 6047, med tre vedlegg, fra Leif Egil Loe, datert 18/12-13 Utvalget utsetter behandlingen av saken til neste møte. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen men inneholder ikke tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget ønsker spesielt at det gjøres bedre rede for: - Forsøket er en videreføring av tidligere forsøk ( ID 4121, 3774 og 4189 ). Hvorfor må det merkes flere dyr enn det allerede er gjort? I den anledning ber utvalget også om en rapport angående hvordan de tidligere forsøkene har gått. - Det mangler beskrivelse av GPS-sender. - Hvorfor er ikke «drop-off» aktuelt mhp merkene? - Det mangler beskrivelse av avlivingsmetoder dersom noe uforutsett skjer. 5.8 Høgskolen i Hedmark S-2014/3042

15 FDU-møte 21/1-14 Side 15 av 20 Søknad om å få fange inn inntil 200 for å merke inntil 80 liryper med radiosendere for å kunne samle inn ulike data som skal bedre forståelsen av mekanismene bak bestandsvariasjonene Pdf av søknad, FOTS id 6098, med ett vedlegg, fra Torstein Storaas, datert 31/12-13 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 1/8-15, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at det er VHFradiosendere som er tenkt brukt i forsøket. Utvalget forutsetter også at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å fange inn inntil 200 for å merke inntil 80 liryper med radiosendere for å kunne samle inn ulike data som skal bedre forståelsen av mekanismene bak bestandsvariasjonene, oppfyller det generelle vilkår i som beskrevet i 8, tredje ledd. Et utvalgsmedlem stemte imot godkjenning: Siri Martinsen. 5.9 Novartis Aqua Norge AS S-2014/6679 Søknad om å benytte inntil 9 millioner laks i kommersielle anlegg for å teste et nytt legemiddel mot lakselus for dokumentasjon for markedsføringstillatelse (fase-3-forsøk) Pdf av søknad, FOTS id 5990, fra Paul Midtlyng, datert 19/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 24/1 og 28/1-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fra 1/4-14 til 1/4-16, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Forsøk godkjennes på vilkår av at søker sender opplysninger om hvor forsøket skal finne sted (lokaliteter) så snart disse er kjent og i god tid før forsøket starter, jf. forsøksdyrforskriften 10, 2. ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, om å benytte inntil 9 millioner laks i kommersielle anlegg for å teste et nytt legemiddel mot lakselus for dokumentasjon for markedsføringstillatelse (fase-3-forsøk), oppfyller det generelle vilkår i som beskrevet i 8, tredje ledd. Ønske om unntak fra offentlighet er notert og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker. Søknaden gjelder et betydelig antall dyr.

16 FDU-møte 21/1-14 Side 16 av 20 Søker har bedt om at antallet unntas offentlighet og har anført at det er en opplysning som må unnta av forretnings- og konkurransehensyn, men det er ikke gitt noen begrunnelse for hvorfor antallet dyr er å anse som en forretningshemmelighet. Det er ikke vanlig at søkere ber om at denne opplysningen unntas og det antas å være av offentlig interesse å gi denne typen opplysninger for søknader som godkjennes. FDU har valgt å unnta antallet dyr til søker har gitt en nærmere begrunnelse og denne har blitt vurdert av utvalget. Dette gjelder også eventuelle pålegg om endringer fra Legemiddelverket. Utvalgsmedlem som stemte mot deler av vedtaket: Siri Martinsen Antall dyr må være offentlig tilgjengelig University of Gdansk S-2014/2514 Application for the use 40 little auks (20 females and 20 males) to induce the production of an additional egg by removing the first egg in 20 little auk nests, measure the hatching success, measure the origin of nutrients in eggs and to observe the long-term survival/response of little auk females in relation to the increased costs of egg production at the Hornsund colony, Svalbard Pdf av søknad, FOTS id 6097, fra Katarzyna Wojczulanis- Jakubas, datert 31/12-13 NARAs considerations: Decision: The Norwegian Animal Research Authority does not approve the experiment as described in the application, cf. The Norwegian Regulation on animal experimentation (Forskrift om forsøk med dyr) Jan no 23, 7, 8 and 10. Decision basis: NARA finds that the planned procedures and the purpose of the experiment does not fulfill the general conditions that experiments shall be of scientific and/or social importance, cf. the Norwegian Regulation on animal experimentation 8, section1. NARA finds that the strain on the animals is too high compared to the scientific value of the expected results to justify the experiment and NARA does not find that the questions raised by the results of the previous experiment (id 4230) are clear. In the application for the previous experiment (id 4230) the applicant clearly stressed that this was the second and final part of the project. This decision can be appealed to the Norwegian Food Safety Authority according to the Law on Public Management (Forvaltningsloven) Feb , 28 and 29, within 3 weeks of receipt of this letter. The appeal should be written to the Norwegian Food Safety Authority, but should be addressed to NARA. Copy: The Governor of Svalbard 5.11 University of Gdansk S-2014/2485 Application regarding capturing, measuring, weighing, blood sampling and stress testing of 60 little auks in Hornsund, Svalbard, and to mark them individually to investigate the hormonal determinants of the parental behaviour and during the incubation period to investigate the evolution and mechanism of the birds parental performance Pdf av søknad, FOTS id 6095, fra Katarzyna Wojczulanis- Jakubas, datert 31/12-13 NARAs considerations: Decision: The Norwegian Animal Research Authority does not the experiment as described in the application, until July , cf. the Norwegian Regulation on animal experimentation (Forskrift om forsøk med dyr) Jan no 23, 7, 8 and 10. Decision basis:

17 FDU-møte 21/1-14 Side 17 av 20 NARA finds that the planned procedure and the purpose of the experiment, to capture, measure, weigh, stress test and mark 60 little auks in Hornsund, Svalbard, to investigate the hormonal determinants of the parental behaviour during the incubation period to investigate the evolution and mechanism of the birds parental performance, does not fulfill the general condition that experiments shall be of scientific and/or social importance, cf. the Norwegian Regulation on animal experimentation 8, section1. NARA finds that it is very unclear how the protocol/planned procedures would answer the hypothesis/research questions. Studying the hormonal levels of polygam birds are inter alia not part of the study. This decision can be appealed to the Norwegian Food Safety Authority according to the Law on Public Management (Forvaltningsloven) Feb , 28 and 29, within 3 weeks of receipt of this letter. The appeal should be written to the Norwegian Food Safety Authority, but should be addressed to NARA. Copy: The Governor of Svalbard 5.12 University of Gdansk S-2014/2485 Application for capturing, measuring, weighing and blood sampling from 120 little auks in Hornsund, Svalbard, to investigate the immune function of the parents and the influence on the offspring quality and compare with previous years to analyze pattern of selection Pdf av søknad, FOTS id 6096, fra Dariusz Jakubas, datert 30/12-13 NARAs considerations: Decision: The Norwegian Animal Research Authority does not approve the experiment as described in the application, until July , cf. the Norwegian Regulation on animal experimentation (Forskrift om forsøk med dyr) Jan no 23, 7, 8 and 10. Decision basis: NARA finds that the planned procedures and the purpose of the experiment does not fulfill the general condition that experiments shall be of scientific and/or social importance, cf. the Norwegian Regulation on animal experimentation 8, section1. The research questions are not clear and the hypothesis are lacking. This decision can be appealed to the Norwegian Food Safety Authority according to the Law on Public Management (Forvaltningsloven) Feb , 28 and 29, within 3 weeks of receipt of this letter. The appeal should be written to the Norwegian Food Safety Authority, but should be addressed to NARA. Copy: The Governor of Svalbard 6. Søknad ang. godkjenning av forsøksdyravdeling/ansvarshavende 6.1 Gildeskål Forskningsstasjon AS (Gifas) (avd 169) S-2014/3495 (2013/267865) Søknad om godkjenning av ansvarshavende i ny avdeling Søknad fra Ronald Jørgensen med to vedlegg, datert 9/ Forsøksdyrutvalget godkjenner Johan Johansen som ansvarshavende ved Gildeskål forskningsstasjon (GIFAS), avd 169, fram til 20/1-18, jf. forskrift 15. januar 1996 nr 23 om forsøk med dyr 6 og 11.

18 FDU-møte 21/1-14 Side 18 av 20 Det gjøres oppmerksom på at strukturen i dagens forsøksdyrforvaltning, herunder ansvarshavendes rolle, forventes endret i løpet av denne perioden. Det kan medføre at oppnevningen får en kortere varighet. 6.2 Gildeskål Forskningsstasjon AS (Gifas) (avd. 169) S-2014/10639 Søknad om godkjenning av ny forsøksdyravdeling Inspeksjonsrapport fra inspeksjon 3/ Forsøksdyrutvalget godkjenner Gildeskål Forskningsstasjon AS (Gifas) som forsøksdyravdeling 169, fram til 20/1-18, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 4, 9 og 12. Avdelingen godkjennes for hold av laks, ørret, torsk og leppefisk/rensefisk til forsøksformål. Det gjøres oppmerksom på at strukturen i dagens forsøksdyrforvaltning, herunder krav til forsøksdyravdelinger, kan endes i løpet av perioden. Dette kan blant annet føre til at godkjenningen kan få en kortere varighet enn angitt. Vedlegg: Inspeksjonsrapport fra inspeksjon 3/ Kopi: Inspektør, DK Salten, Marit Wasmuth 6.3 Havforskningsinstituttet (avd. 57) S- 2014/3513 (2013/252541) Søknad om godkjenning av ansvarshavende Søknad fra Petter Baardsen med tre vedlegg, datert 23/ Forsøksdyrutvalget godkjenner Lena Omli som ansvarshavende ved forsøksdyravdelingen vd Havforskningsinstituttets forskningsstasjon i Flødevigen, avd. 57, fram til 20/1-18, jf. forskrift 15. januar 1996 nr 23 om forsøk med dyr 6 og 11. Det gjøres oppmerksom på at strukturen i dagens forsøksdyrforvaltning, herunder ansvarshavendes rolle, forventes endret i løpet av denne perioden. Det kan medføre at oppnevningen får en kortere varighet. 6.4 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) (avd. 101) S-2014/268 Søknad om godkjenning av ny forsøksdyransvarlig Søknad fra Martha J. Ulvund med fem vedlegg, datert 16/12-13 Forsøksdyrutvalget godkjenner Marianne Oropeza-Moe som ansvarshavende ved forsøksdyravdelingen ved Norges miljø- og biouniversitet, NMBU, Seksjon for småfeforskning, Sandnes, avd 101, fra 1/3-14 til 1/3-18, jf. forskrift 15. januar 1996 nr 23 om forsøk med dyr 6 og 11. Det gjøres oppmerksom på at strukturen i dagens forsøksdyrforvaltning, herunder ansvarshavendes rolle, forventes endret i løpet av denne perioden. Det kan medføre at oppnevningen får en kortere varighet.

19 FDU-møte 21/1-14 Side 19 av UiO, Domus medica (avd. 16) S-2014/3180 Søknad om godkjenning av ansvarshavende Søknad fra Ole Rustad, med tre vedlegg, datert 19/ Opplysning om at Rasmussen har 20% stilling i avdelingen. Forsøksdyrutvalget godkjenner Henrik Rasmussen som midlertidig ansvarshavende ved forsøksdyravdelingen ved komparativ medisin, Inst. for medisinske basalfag (Domus medica), avd 16, fra 1/2-14 til 1/2-18, jf. forskrift 15. januar 1996 nr 23 om forsøk med dyr 6 og 11. Det gjøres oppmerksom på at strukturen i dagens forsøksdyrforvaltning, herunder ansvarshavendes rolle, forventes endret i løpet av denne perioden. Det kan medføre at oppnevningen får en kortere varighet. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Henrik Rasmussen 6.6 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) (avd 11) S-2014/3522 (2013/263133) Søknad om fornyet godkjennelse av forsøksdyravdeling 11 og sammenslåing av avdeling 11, 12 og Inspeksjonsrapport fra inspeksjon 15/11-13 Forsøksdyrutvalget godkjenner forsøksdyravdelingen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Adamstuen, forsøksdyravdeling 11, fram til 20/1-18, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 4, 9 og 12. Godkjenningen gjelder også tidligere avdelinger, avd. 12 (Akvariet, NVH) og Fellesakvariet (NVH/VI). Avdelingen godkjennes for hold av smågnagere, kanin, småfe, fjørfe, gris, storfekalv, akvariefisk og laksefisk til forsøksformål. Det gjøres oppmerksom på at strukturen i dagens forsøksdyrforvaltning, herunder krav til forsøksdyravdelinger, kan endes i løpet av perioden. Dette kan blant annet føre til at godkjenningen kan få en kortere varighet enn angitt. Vedlegg: Inspeksjonsrapport fra inspeksjon 15/ Kopi: Inspektør, DK Oslo, Ane Christophersen 7. Revisjoner Ingen saker. 8. Diverse saker/orienteringer 8.1 Endringssøknader behandlet av sekretariatet Vedtaksbrev,FOTS id 5054, datert Godkjent T.o.

20 FDU-møte 21/1-14 Side 20 av Folkehelseinstituttet S-2014/ Inspeksjonsrapport fra FDUs inspeksjon av forsøk id 3051, 14/ T.e. Kopi av inspeksjonsrapport til: Andrè Gottås (søker) Irma Oskam (ansvarshavende ved Folkehelseinstituttet).

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 17/12 2014 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt: 17/12-13 Side 1 av 17 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. DESEMBER 2013 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok, ferdigstilt: 18/12-12 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Utkast til møtebok ferdigstilt: 15.11.2013 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. NOVEMBER 2013 kl. 10.00-16.00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt: 18/10-13 Side 1 av 12 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. OKTOBER 2013 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok: 20/9-12 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Henrik Rasmussen,

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 21/11-12 Side 1 av 11 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 25/6-14 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 1/2-12 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 27/10-14 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 21/4-2015 Side 1 av 37 FORSØKSDYRUTVALGET MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. Utvalgets behandling: Prosjekter, prosjektliste og forslag til web-nyhter oppdateres iht. innspill i møtet.

FORSØKSDYRUTVALGET. Utvalgets behandling: Prosjekter, prosjektliste og forslag til web-nyhter oppdateres iht. innspill i møtet. Møtebok ferdigstilt: 27/9-10 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. SEPTEMBER 2010 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 21/1-2015 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 29/5-12 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt:1/4-14 Side 1 av 31 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 25. MARS 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 20/2 2015 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok: 21/6-13 Side 1 av 28 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar Nicolaysen,

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Endelig møtebok: 22/1-13 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 31/5-13 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 28/6-11 Side 1 av 32 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. JUNI 2011 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok, ferdigstilt 19/2-13 Side 1 av 18 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua Utkast til møtebok ferdigstilt: 28/8-14 Side 1 av 24 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE

FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE Møtebok ferdigstilt: 31/8-10 Side 1 av 16 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 24. AUGUST 2010 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent. Sakspapirer ble mottatt i tide.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent. Sakspapirer ble mottatt i tide. Møtebok ferdigstilt: 15/5-14 Side 1 av 32 FORSØKSDYRUTVALGET ONSDAG 23. APRIL 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 19/4-11 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. APRIL 2011 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte. Dokumenter i saken: 2.1.1 Møtebok fra utvalgets møte 19/10-10, ferdigstilt 25/10-10.

FORSØKSDYRUTVALGET. 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte. Dokumenter i saken: 2.1.1 Møtebok fra utvalgets møte 19/10-10, ferdigstilt 25/10-10. Møtebok ferdigstilt: 22/11-10 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 16. NOVEMBER 2010 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte Møtebok, ferdigstilt: 18/5-10 Side 1 av 19 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte Møterom: Møterom

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 21/2-11 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. FEBRUAR 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 2013. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2013 5 Sekretariatet 5 Økonomi..

Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 2013. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2013 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. ÅRSRAPPORT 213 Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 213. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 213 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. 6 Forsøksdyrutvalgets virksomhet. 6 Generelt...

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Ferdigstilt: 6/3-12 Side 1 av 29 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE Møtebok ferdigstilt: 5/9-11 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 30. AUGUST 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok, ferdigstilt 26/9-11 Side 1 av 21 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 20. SEPTEMBER 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent med følgende saker i tillegg (lagt fram i møtet): 3.3.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent med følgende saker i tillegg (lagt fram i møtet): 3.3. Møtebok ferdigstilt: 30/5-14 Side 1 av 22 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 20. MAI 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Henrik

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 16/5-11 Side 1 av 29 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. MAI 2011 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 2011. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2011 5 Sekretariatet 5 Økonomi..

Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 2011. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2011 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. ÅRSRAPPORT 211 Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 211. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 211 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. 6 Forsøksdyrutvalgets virksomhet. 6 Generelt...

Detaljer

Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk?

Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Nasjonal plattform for alternativer Renate Johansen renate.johansen@veths.no Ja, vi trenger mer forsøksfisk for å løse

Detaljer

Begrepene «bruker» og «kliniske forsøk» i ny forsøksdyrforskrift

Begrepene «bruker» og «kliniske forsøk» i ny forsøksdyrforskrift Begrepene «bruker» og «kliniske forsøk» i ny forsøksdyrforskrift Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim 16.-17. april 2015 Gunvor Knudsen, seniorrådgiver/dr. scient., Mattilsynet,

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. Oversender med dette Forsøksdyrutvalgets høringssvar til forslag til lov om dyrevelferd.

FORSØKSDYRUTVALGET. Oversender med dette Forsøksdyrutvalgets høringssvar til forslag til lov om dyrevelferd. FORSØKSDYRUTVALGET Deres ref: Vår ref: Dato S-2008119285 15. februar 2008 Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo Ang. Forsøksdyrutvalgets høringssvar til forslag til lov om dyrevelferd

Detaljer

Francisellose og utbreiing av smitte hos villtorsk i Noreg

Francisellose og utbreiing av smitte hos villtorsk i Noreg Francisellose og utbreiing av smitte hos villtorsk i Noreg Trond E. Isaksen 1, Karl F. Ottem 1, Egil Karlsbakk 2, Linda Andersen 1, Are Nylund 1 1 Institutt for biologi, Universitetet i Bergen 2 Havforskningsinstituttet

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Rognkjeks produksjon og felterfaringer.

Rognkjeks produksjon og felterfaringer. Rognkjeks produksjon og felterfaringer. Hell, 21.10.13 Nils Vestvik, Aqua Kompetanse. Aqua Kompetanse 7770 Flatanger www.aqua-kompetanse.no Historikk Første gang testet som lusespiser ved Gildeskål forsøksstasjon

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Hvor langt er vi kommet med torskevaksiner?

Hvor langt er vi kommet med torskevaksiner? Hvor langt er vi kommet med torskevaksiner? Vera Lund og Helene Mikkelsen, Fiskeriforskning Susanna Børdal og Merete B. Schrøder, Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø Kjersti Gravningen, PHARMAQ

Detaljer

Rensefiskhelse tapsårsaker og smittemodeller

Rensefiskhelse tapsårsaker og smittemodeller Rensefiskhelse tapsårsaker og smittemodeller FHF prosjekt nr: 900818 Veterinærinstituttet: Duncan Colquhoun, Arve Nilsen, Øyvind Vågnes, Eirik Biering Havforskningsinstituttet: Egil Karlsbakk Universitetet

Detaljer

s-2005/24898 ÅRSRAPPORT 2004

s-2005/24898 ÅRSRAPPORT 2004 s-2005/24898 ÅRSRAPPORT 2004 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2004 SAMMENSETNING Utvalget for forsøk med dyr (Forsøksdyrutvalget) har i beretningsåret hatt følgende sammensetning: Leder: Varamedlem:

Detaljer

Rensefiskhelse tapsårsaker og smittemodeller

Rensefiskhelse tapsårsaker og smittemodeller Rensefiskhelse tapsårsaker og smittemodeller Veterinærinstituttet: Duncan Colquhoun, Arve Nilsen, Øyvind Vågnes, Eirik Biering Havforskningsinstituttet: Egil Karlsbakk, Stein Mortensen Universitetet i

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2008

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2008 ÅRSRAPPORT 2008 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2008 SAMMENSETNING Utvalget skal bestå av syv faste medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av Mattilsynet, vanligvis for fire år av gangen.

Detaljer

Resistent lakselus - kvifor er det eit problem og korleis diagnostisere resistens?

Resistent lakselus - kvifor er det eit problem og korleis diagnostisere resistens? University of Bergen Resistent lakselus - kvifor er det eit problem og korleis diagnostisere resistens? Frank Nilsen Sea Lice Research Centre Institutt for Biologi, Universitetet i Bergen Norwegian School

Detaljer

Innholdsfortegnelse Om Forsøksdyrutvalget.. 3 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i Sekretariatet 4 Økonomi.. 4

Innholdsfortegnelse Om Forsøksdyrutvalget.. 3 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i Sekretariatet 4 Økonomi.. 4 ÅRSRAPPORT 2009 Innholdsfortegnelse Om Forsøksdyrutvalget.. 3 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2009 3 Sekretariatet 4 Økonomi.. 4 Forsøksdyrutvalgets virksomhet. 4 Generelt... 4 Forsøksdyrutvalgets

Detaljer

Fiskehelsetjenestens erfaringer med sår i oppdrettsanlegg

Fiskehelsetjenestens erfaringer med sår i oppdrettsanlegg Fiskehelsetjenestens erfaringer med sår i oppdrettsanlegg FHF - møte Rica Hell Hotell, Stjørdal 28.10.2014 Asgeir Østvik Havbrukstjenesten AS www.havbrukstjenesten.no Avdeling for fiskehelsetjenester;

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

VHSV Storfjord 2007-2008

VHSV Storfjord 2007-2008 VHSV Storfjord 2007-2008 Are Nylund Institutt for biologi Universitetet I Bergen 2008 VHS virus utbredelse Group I: European inland waters and northern marine coastal areas Group II: Marine isolates from

Detaljer

Analyse av forsøksfisk benyttet i Norge i 2003: Antall, arter og formål

Analyse av forsøksfisk benyttet i Norge i 2003: Antall, arter og formål Analyse av forsøksfisk benyttet i Norge i 23: Antall, arter og formål An analysis of the fish used in research in Norway in 23: Numbers, species and use Gunvor Knudsen, Renate Johansen og Adrian Smith

Detaljer

Forskerseminar Havet og kysten PROOFNY & OLF. Toril Røe Utvik Einar Lystad

Forskerseminar Havet og kysten PROOFNY & OLF. Toril Røe Utvik Einar Lystad Forskerseminar Havet og kysten PROOFNY & OLF Toril Røe Utvik Einar Lystad Rapportering av utslipp Rapporteringsfrist 1. mars Felles tall for Klif, OD og OLF Viser statistikk for: Produsert olje, kondensat

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om SLICE. (emamektin benzoat)

Ofte stilte spørsmål om SLICE. (emamektin benzoat) Ofte stilte spørsmål om SLICE (emamektin benzoat) SIKKERHET OG EFFEKT VED BRUK TIL SALMONIDER Hva er Slice? Slice er en premiks som inneholder avermektinet emamektin benzoat. Det aktive virkestoffet mot

Detaljer

Kliniske studier - krav til søknader. Marit Grønning, professor, dr.med. REC Western Norway

Kliniske studier - krav til søknader.  Marit Grønning, professor, dr.med. REC Western Norway Kliniske studier - krav til søknader http://helseforskning.etikkom.no Marit Grønning, professor, dr.med. REC Western Norway Agenda Forskningsetikkloven Helseforskningsloven Sammensetning av REK 9 medlemmer

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes FANGSTSEKSJONEN SENTER FOR MARINE RESSURSER TOKTRAPPORT Fartøy F/F Fangst Toktnummer 22 9 Prosjekttittel Seleksjon Konge krabbe Delprosjektnr. 627 Avgangsdato og sted Ankomststed og dato /8/22 Bugøynes

Detaljer

Lusa blir ikke resistent mot rensefisk eller? glimt fra pågående forskning. Kjell Maroni - FHF

Lusa blir ikke resistent mot rensefisk eller? glimt fra pågående forskning. Kjell Maroni - FHF Lusa blir ikke resistent mot rensefisk eller? glimt fra pågående forskning Kjell Maroni - FHF 15. februar 2016 Finnsnes Overskrift Historiskmedikamentell behandling Den nye verktøykassa Medika menter

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

STATUS STERIL LAKS. Nina Santi. AquaGen

STATUS STERIL LAKS. Nina Santi. AquaGen STATUS STERIL LAKS Nina Santi AquaGen Hvorfor steril laks? Hindre genetiske interaksjoner mellom rømt oppdrettslaks og ville laksepopulasjoner En forutsetning for landbasert oppdrett To tilnærminger Triploid

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2011/00189-004 X Datert: 14.11.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2011/00189-004 X Datert: 14.11.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Offentlig journal Journaldato: 27.2.2012-4.3.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00189-004 X Datert: 14.11.2011 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Til: Sak: Lokale forhandlinger 2011 Dok: Protokoll

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005 ÅRSRAPPORT 2005 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005 SAMMENSETNING Utvalget skal bestå av syv faste medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av Mattilsynet, vanligvis for fire år av gangen.

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Kartlegging av dyrevelferd hos fisk skisse til prosjekt

Kartlegging av dyrevelferd hos fisk skisse til prosjekt Norecopa Veterinærinstituttet Postboks 750 Sentrum 0106 Oslo www.norecopa.no Saksbehandler: Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no) Norges forskningsråd Havbruksprogrammet v/ Rolf Giskeødegård Postboks

Detaljer

Produksjon av steril triploid laks en tilstrekkelig moden teknologi for «grønne konsesjoner»? Arne Storset, Aqua Gen AS

Produksjon av steril triploid laks en tilstrekkelig moden teknologi for «grønne konsesjoner»? Arne Storset, Aqua Gen AS Produksjon av steril triploid laks en tilstrekkelig moden teknologi for «grønne konsesjoner»? Arne Storset, Aqua Gen AS Thousand Genetiske interaksjoner ved rømming: Risiko = Sansynlighet x Konsekvenser

Detaljer

Norecopas pris til fremme av de 3 R-ene

Norecopas pris til fremme av de 3 R-ene Norecopas pris til fremme av de 3 R-ene (Replacement, Reduction, Refinement) for 2013 Et diplom og kr. 30 000 Priskomitéen - Lasse A. Skoglund, akademia - Heidi Bugge, forvaltning - Torill Malmstrøm, dyrevernorganisasjoner

Detaljer

MAINSTREAM NORWAY AS TILSAGN OM AKVAKULTURTILLATELSE TIL FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL FOR LAKS PÅ LOKALITETER I NORDLAND FYLKE

MAINSTREAM NORWAY AS TILSAGN OM AKVAKULTURTILLATELSE TIL FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL FOR LAKS PÅ LOKALITETER I NORDLAND FYLKE Mainstream Norway AS Saksbehandler: Anita Sagstad Telefon: 48290259 Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen 8286 NORDFOLD Vår referanse: 12/11383 Deres referanse: Vår dato: 18.01.2013 Deres dato: 03.09.2012

Detaljer

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift?

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Innlegg ved Halvdagsseminar om åpen tilgang til vitenskapelige artikler I forbindelse med den internasjonale Open Access-uken, Universitetsbiblioteket i Bergen 26.

Detaljer

Norges nasjonale plattform for alternativer til dyreforsøk. stiftet 10. oktober 2007. www.norecopa.no

Norges nasjonale plattform for alternativer til dyreforsøk. stiftet 10. oktober 2007. www.norecopa.no Norges nasjonale plattform for alternativer til dyreforsøk stiftet 10. oktober 2007 www.norecopa.no Kortfattet historikk 2003: Etablering av en nasjonal plattform er nedfelt i Stortingsmelding nr. 12 (2002-2003)

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i MAT2400 Analyse 1. Eksamensdag: Onsdag 15. juni 2011. Tid for eksamen: 09.00 13.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg: Tillatte

Detaljer

Kvantifisering og feltvalidering av beskyttelse i IPNvaksiner anvendt på atlantisk laks

Kvantifisering og feltvalidering av beskyttelse i IPNvaksiner anvendt på atlantisk laks Store programmer HAVBRUK - En næring i vekst Faktaark www.forskningsradet.no/havbruk Kvantifisering og feltvalidering av beskyttelse i IPNvaksiner anvendt på atlantisk laks Prosjekt: Quantification and

Detaljer

Ny luseforskrift. Stian Johnsen HK, RA

Ny luseforskrift. Stian Johnsen HK, RA Ny luseforskrift Stian Johnsen HK, RA Generelle kommentarer fra høringen Forslaget har fått generelt god mottakelse blant høringsinstansene, men det har vært diskusjon om noen sentrale punkter: Kortere

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

Antall forsøksdyr fordelt på opprinnelse

Antall forsøksdyr fordelt på opprinnelse Antall benyttede forsøksdyr, 2012, innrapportert til FDU Fremstillingen er utelukkende basert på de innrapporterte tall og disse er ikke kvalitetssikret av FDU 2012 1. Antall forsøksdyr fordelt på opprinnelse

Detaljer

Lyskvalitet og melduggbekjempelse. Mikroalger store muligheter

Lyskvalitet og melduggbekjempelse. Mikroalger store muligheter Lyskvalitet og melduggbekjempelse Mikroalger store muligheter Meldugg - Mikroalger Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Use of light in greenhouse crop disease management Samarbeide mellom

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel Utvikling av skills for å møte fremtidens behov Janicke Rasmussen, PhD Dean Master janicke.rasmussen@bi.no Tel 46410433 Skills project results Background for the project: A clear candidate profile is defined

Detaljer

Elgfôringsprosjektet

Elgfôringsprosjektet Elgfôringsprosjektet December 2010 Jos Milner, Floris van Beest, Bent Thorkildsen, Knut Nicolaysen og Torstein Storaas Høgskolen i Hedmark, Evenstad Føremål: 1. Forstå verknaden av vinterfôring på elgen

Detaljer

Hvordan påvirker klimaendringer flåtten? Lucy Gilbert

Hvordan påvirker klimaendringer flåtten? Lucy Gilbert Hvordan påvirker klimaendringer flåtten? Lucy Gilbert Mange studier har vist endring i utbredelse av flått i forhold til breddegrad og høyde over havet Ca utbredelse av Ixodes ricinus Flåttbårne sykdommer

Detaljer

Telefon: Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 15/5228 Deres referanse: Vår dato: Deres dato:

Telefon: Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 15/5228 Deres referanse: Vår dato: Deres dato: Bremnes Seashore AS Saksbehandler: Anita Sagstad Telefon: 48290259 Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 15/5228 Deres referanse: Vår dato: 27.11.2015 Deres dato: 10.04.2015 Att: Geir Magne Knutsen

Detaljer

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et effek/vt redskap? Lars Lien, leder Nasjonal kompetansetjeneste for sam

Detaljer

N-L-7,N-L-10,N-R-4,N-R-9 og N-R-29 - Marine Harvest Norway AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret

N-L-7,N-L-10,N-R-4,N-R-9 og N-R-29 - Marine Harvest Norway AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret Vår dato: 20.08.2014 Vår referanse: 14/37076 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND N-L-7,N-L-10,N-R-4,N-R-9 og N-R-29 - Marine Harvest

Detaljer

En nasjonal kunnskapsplattform for tidlige stadier med spesiell vekt på torsk

En nasjonal kunnskapsplattform for tidlige stadier med spesiell vekt på torsk Bergen, 9.-10. Februar, 2011 Torskenettverksmøte: En nasjonal kunnskapsplattform for tidlige stadier med spesiell vekt på torsk Ivar Rønnestad, Institutt for Biologi, Universitetet i Bergen Hva er en kunnskapsplattform?

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

God fiskehelse Grunnlaget for god smoltkvalitet

God fiskehelse Grunnlaget for god smoltkvalitet God fiskehelse Grunnlaget for god smoltkvalitet Gran Canaria november 2016 PatoGen Analyse Beslutningsgrunnlag for riktige tiltak til rett tid Stamfisk Settefisk Matfisk Beslutningsgrunnlag for riktige

Detaljer

Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance

Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance VEIEN TIL GDPR: PLANLEGG DINE NESTE 12 MÅNEDER Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance Agenda Hvordan påvirker GDPR arbeid med informasjonssikkerhet Etterlevelse: plan for de neste

Detaljer

Kunnskap gjennom aktiv deltagelse

Kunnskap gjennom aktiv deltagelse Kunnskap gjennom aktiv deltagelse Bakgrunn Vise den enorme og positive utviklingen av norsk havbruksnæring Rekruttering til havbruksnæringen Økt kompetanse hos befolkningen Forskning og utvikling Status

Detaljer

BIOBANKER & FJORDOMICS. Tarja Rajalahti Kvalheim Prosjektleder «Fjordomics»

BIOBANKER & FJORDOMICS. Tarja Rajalahti Kvalheim Prosjektleder «Fjordomics» BIOBANKER & FJORDOMICS Tarja Rajalahti Kvalheim 12.5.2017 Prosjektleder «Fjordomics» Biobanker? En biobank er en samling av biologiske materiale fra levende og døde personer, samt aborterte fostre. Materialet

Detaljer

Helsestatus hos oppdrettstorsk

Helsestatus hos oppdrettstorsk Helsestatus hos oppdrettstorsk Hege Hellberg Sats på Torsk, Bergen 2011 Oversikt Kort om Veterinærinstituttets rolle som nasjonalt referanselaboratorium for fiskesykdommer Fiskehelserapporten 2010 Hvordan

Detaljer

Nyre biopsi, en metode for påvisning av smittebærende stamfisk. Øyvind J. Brevik Fiskesykdomsgruppen

Nyre biopsi, en metode for påvisning av smittebærende stamfisk. Øyvind J. Brevik Fiskesykdomsgruppen Nyre biopsi, en metode for påvisning av smittebærende stamfisk Øyvind J. Brevik Fiskesykdomsgruppen Sykdommer i villfisk, stamfisk og oppdrettsfisk Bakterielle Francisellose, Fransicella piscicida syn.

Detaljer

Offentlig journal. --------------------------------------------------------- 2012/00510-005 X Datert: 08.05.2013 Arkiv: 212 Saksans: PERS/TURIDVM Til:

Offentlig journal. --------------------------------------------------------- 2012/00510-005 X Datert: 08.05.2013 Arkiv: 212 Saksans: PERS/TURIDVM Til: Offentlig journal Journaldato: 3.6.2013-9.6.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00510-005 X Datert: 08.05.2013 Arkiv: 212 Saksans: PERS/TURIDVM Til: U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Tilsetting 2012

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

EQUASS ASSURANCE FORBEREDELSE AV REVISJONSBESØKET HOS TJENESTELEVERANDØREN.

EQUASS ASSURANCE FORBEREDELSE AV REVISJONSBESØKET HOS TJENESTELEVERANDØREN. EQUASS ASSURANCE FORBEREDELSE AV REVISJONSBESØKET HOS TJENESTELEVERANDØREN. (SITE VISIT PREP AR ATI ON FORM) Revisjonsbesøk: 2012 by European

Detaljer