FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4."

Transkript

1 Møtebok ferdigstilt: 1/2-12 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar Nicolaysen, Henrik Rasmussen, Siri Martinsen, Lars Folkow, Grete Bæverfjord og Ingvill Løken. Forfall: Tom Hansen og vara, Anne Ramstad. Sekretariatet: Johanne Holmen og Gunvor Knudsen. Dissens i vedtak (stemmer mot) og begrunnelse for dette er ikke angitt. SAKLISTE 1. Møteinnkallelse og dagsorden Trine Melheim ble ønsket velkommen som ny leder i FDU. Utsendt innkalling godkjent med følgende saker/dokumenter i tillegg: Saker: 3.6, 3.7, 3.8, 4.19, 4.20, 4.21, 5.17, 5.18 og 8.2. Dokumenter: Møtebok 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte Møtebok fra utvalgets møte 6/12-11, ferdigstilt 13/ T.o. 2.2 Prosjekter Forsøksdyrutvalget Inspeksjoner og arbeidsgrupper Oversikt over planlagte inspeksjoner. Utvalgets ambisjon for 2012 er å gjennomføre 20 tilsyn med forsøk, enten i laboratorium eller i felt, og 2 uanmeldte forsøk i en forsøksdyravdeling. Aktuelle forsøk legges til listen og geografisk lokalisering for forsøk legges inn. Listen sendes pr. e-post til utvalgsmedlemmer. Adresse: Mattilsynet Forsøksdyrutvalget Felles postmottak Postboks 383 N-2381 Brumunddal Telefaks: e-post: Hjemmeside: Sekretariat: Gunvor Knudsen Johanne Holmen :

2 Møtebok FDU-møte 24/1-12 Side 2 av Viktige saker 3.1 Identitetsmerking av fisk S-2011/ Henvendelse fra Havforskningsinstituttet ang. tolkning av enkel identitetsmerking (jf. forsøksdyrforskriften 2) når det gjelder fisk Henvendelse fra Havforskningsinstituttet, datert 22/ Utvalgets sekretariat sender svar til HI om at utvalget avventer å besvare henvendelsen til utredning om merking av fisk fra utvalgets arbeidsgruppe er ferdig og behandlet i utvalget. 3.2 Ny forsøksdyrforvaltning Høringsperioden for ny forsøksdyrforskrift blir 1/3-12 til 1/6-12. Mattilsynet jobber videre med forvaltningsmodell for forsøksdyr ifbm innføring av ny forsøksdyrforskrift. Utvalgets leder orienterer Posisjonsnotat, Web-nyhet fra Mattilsynet: ksdyr T.o. 3.3 Årsrapportering 2011 Rapporteringsfrist for antall dyr benyttet i forsøk i 2011 er 1/3-12. Sekretariatet sender ut én påminning om rapportering i januar og én purring, 2/3-12, til alle som på utsendingsdatoen ikke har rapportert for Informasjon om rapportering legges på 3.4 Regnskap og budsjett Regnskap for FDU 2011 og budsjett Oppsummering regnskap Forslag til budsjett Regnskap 2011: T.o. Budsjett endres iht. innspill i møtet. Avventer å vedta budsjett til tildeling fra Mattilsynet er klar. 3.5 Ny versjon av FOTS Oppretting av gruppe av ansvarshavende for testing Pdf av søknad i FOTS (norsk). Lagt fram i møtet Pdf an søknad i FOTS (engelsk). Lagt fram i møtet. Utvalget utsetter behandling av nye tekster i søknad, samt engelsk, oversettelses til neste møte.

3 Møtebok FDU-møte 24/1-12 Side 3 av 30 Følgende utvalgsmedlemmer bidrar til testing av ny versjon av FOTS: Siri Knudsen og Lars Folkow. 3.6 Revisjoner Notat fra Trine Melheim. Lagt fram i møtet. Notatet ble diskutert og utvalgsleder utarbeider nytt utkast på bakgrunn av innspill i møtet. 3.7 Score-skjema Fra utvalgets arbeidsgruppe bestående av Henrik Rasmussen og Håvard Attramadal Score-skjema. Lagt fram i møtet. Utsettes til førstkommende utvalgsmøte. 3.8 Orienteringer fra leder Utvalgets leder orienterte om henvendelse fra Dagbladet ifbm. anmeldelse av bruk av forsøksdyr. Orienterte også om melding til FDU om oppretting av avvik gjort lokalt (av ansvarshavende). Svar til Dagbladet sendes alle medlemmer t.o. 4. Søknad om tillatelse til å gjennomføre forsøk i godkjent avdeling 4.1 NVH, Forsøksdyravdelingen (avd. 111) S-2012/887 Søknad om å benytte 12 gris i pilotforsøk for å etablere en modell for å studere langvarig effekt av analgetiske midler hos spedgris. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS med 3 vedlegg (id 4006) fra Birgit Ranheim, datert 3/1-12. Vedlagte artikkel kan får ved henvendelse til sekretariatet eller fra FOTS Innhentet tilleggsinformasjon, datert 27/1-12. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til 1/3-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 12 gris i pilotforsøk for å etablere en modell for å studere langvarig effekt av analgetiske midler hos spedgris, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd.

4 Møtebok FDU-møte 24/1-12 Side 4 av 30 Forsøksdyrutvalget vil i 2012 øke frekvensen på tilsyn med forsøk. Det bes derfor om at søker tar kontakt med sekretariatet minst 3 uker før oppstart av forsøk slik at utvalget kan planlegge inspeksjon. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Henrik Rasmussen. Kopi: Ansvarshavende, Erik Ropstad 4.2 Folkehelseinstituttet (avd. 13) S-2011/ Søknad om bruk av 80 rotter og 740 mus for intern opplæring av personale (FELASA B-C) og anestesikurs. Flere av metodene er unntatt fra søknadsplikt, men er likevel omsøkt. Ansvarshavende er søker Pdf av søknad i FOTS (id 3780) fra Henrik Rasmussen, datert 21/ Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 31/12-15, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å benytte inntil 80 rotter og 740 mus for intern opplæring av personale (FELASA B-C) og i anestesikurs, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Det forutsettes at rapportering av benyttede antall dyr kun omfatter de dyr som brukes i prosedyrer som omfattes av søknadsplikt iht. forsøksdyrforskriften. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Henrik Rasmussen 4.3 Rikshospitalet (avd. 27) S-2012/735 Søknad om å benytte 212 mus for å undersøke rollen til Neil 3 i fornying og differensiering av celler i beinmarg og blodceller, og samt å undersøke immunresponsen ved å undersøke effekten av LPS. Spørsmål fra ansvarshavende om forsøket er smertevoldende Pdf av søknad i FOTS met ett vedlegg (id 3638) fra Magnar Bjørås, datert 3/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 25/1-12. Utvalget godkjenner den bruken av forsøksdyr, som ikke omfatter dødelighetsforsøk, iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til 1/2-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd.

5 Møtebok FDU-møte 24/1-12 Side 5 av 30 Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å benytte 212 mus for å undersøke rollen til Neil 3 i fornying og differensiering av celler i beinmarg og blodceller, samt å undersøke immunresponsen ved å undersøke effekten av LPS, og den planlagte gjennomføringen, med unntak av dødelighetsforsøk, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget godkjenner ikke den beskrevne delen av forsøket hvor dødelighet skal måles. Utvalget godkjenner ikke gjennomføring av dødelighetsforsøk, da angitt hensikt for prosjektet som er å studere rollen til Neil3 i fornying og differensiering av celler i blod og beinmarg og immunrespons som følge av LPS. Utvalget anser ikke den godkjente delen av forsøket som smertevoldende, da det benyttes humane endepunkter og kun subletale doser av LPS. Kopi: Ansvarshavende, Gro Furset Flatekval 4.4 NINA (avd. 051) S-2011/ Søknad om å benytte 240 ørret for å undersøke effekten av PIT-tags på vekt og overlevelse. Ansvarshavende er søker og forsøket anses som smertevoldende. Lagt fram i forgående utvalgsmøte (innsendt etter innsendingsfrist), men det ble ikke tid til behandling Pdf av søknad i FOTS med 2 vedlegg (id 3931) fra Knut Aanestad Bergesen, datert 2/ Avklaring om start- og sluttdato, datert 30/1-11. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 1/4-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 240 ørret for å undersøke effekten av PIT-tags på vekt og overlevelse, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. 4.5 NINA (avd. 102) S-2011/ Søknad om å utvide fra 40 til 46 mus da mus innledningsvis i forsøket måtte avlives, pga. bruk av for små dyr og ikke optimal teknikk Søknad om endring fra ansvarshavende, datert 10/ Vedtak fra FDU, datert 24/11-11.

6 Møtebok FDU-møte 24/1-12 Side 6 av 30 Utvalget godkjenner utvidelsen av antall forsøksdyr iht. søknad, fram til 1/6-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget finner at å utvide forsøket med 6 ekstra mus, pga. innledningsvis bruk av for små mus og ikke optimal teknikk, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. 4.6 VESO (avd. 111) S-2011/ Søknad om å benytte 6100 laks i smitteforsøk for å undersøke genetisk resistens mot IPN for 200 laksefamilier. Ansvarshavende er søker og forsøket er smertevoldende Pdf av søknad i FOTS (id 3981) fra Anne Ramstad, datert 21/ Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 30/4-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 6100 laks i smitteforsøk for å undersøke genetisk resistens mot IPN for 200 laksefamilier, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Forsøksdyrutvalget vil i 2012 øke frekvensen på tilsyn med forsøk. Det bes derfor om at ansvarshavende tar kontakt med sekretariatet minst 3 uker før oppstart av forsøk slik at utvalget kan koordinere/planlegge inspeksjon. Utvalget gjør oppmerksom på at beregning av antall forsøksdyr er en sentral del av søknaden og søkers ansvar. Søker kan derfor ikke bare vise til oppdraggivers beregning uten aktivt å ta stilling til beregningen. 4.7 VESO (avd. 111) S-2011/ Søknad om å benytte 1000 laks i smitteforsøk for å undersøke genetisk resistens mot IPN i 10 ulike familier. Annet avlsmateriale enn i foregående søknad. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS (id 3956) fra Oddhild Førde Skjærvik, datert 21/ Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 6/4-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd.

7 Møtebok FDU-møte 24/1-12 Side 7 av 30 Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 1000 laks i smitteforsøk for å undersøke genetisk resistens mot IPN for 10 laksefamilier, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Forsøksdyrutvalget vil i 2012 øke frekvensen på tilsyn med forsøk. Det bes derfor om at ansvarshavende tar kontakt med sekretariatet minst 3 uker før oppstart av forsøk slik at utvalget kan koordinere/planlegge inspeksjon. Kopi: Ansvarshavende, Anne Ramstad 4.8 VESO, Vikan (avd. 111 ) S-2011/ Søknad om å benytte 450 laks i smitteforsøk for å etablere en smittemodell for HSMB, forårsaket av PRV, for å oppfylle Koch s postulat. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS (id 3951) fra Christian Wallace, datert 20/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 26/1-12. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til 25/4-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget setter som vilkår at fettfinneklipping benyttes som merkemetode og at kun én av de to gruppene merkes. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 450 laks i smitteforsøk for å etablere en smittemodell for HSMB, forårsaket av PRV, for å oppfylle Koch s postulat, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Forsøksdyrutvalget vil i 2012 øke frekvensen på tilsyn med forsøk. Det bes derfor om at ansvarshavende tar kontakt med sekretariatet minst 3 uker før oppstart av forsøk slik at utvalget kan koordinere/planlegge inspeksjon. Kopi: Ansvarshavende, Anne Ramstad 4.9 VESO, Vikan (avd. 111) S-2011/ Søknad om å benytte 330 laks for å undersøke hvilken effekt vaksiner med oljebaserte adjuvanser har på patogenese ved smitte med fiskepatogent virus med kronisk forløp. Smertevoldende.

8 Møtebok FDU-møte 24/1-12 Side 8 av Pdf av søknad i FOTS (id 3964) fra Christian Wallace, datert 20/ Innhentet tilleggsinformasjon, datert 25/1-12. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til 23/5-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. I dette forsøket godkjenner utvalget kjeveklipping, som beskrevet av søker, som merkemetode. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 330 laks for å undersøke hvilken effekt vaksiner med oljebaserte adjuvanser har på patogenese ved smitte med fiskepatogent virus med kronisk forløp, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Forsøksdyrutvalget vil i 2012 øke frekvensen på tilsyn med forsøk. Det bes derfor om at ansvarshavende tar kontakt med sekretariatet minst 3 uker før oppstart av forsøk slik at utvalget kan koordinere/planlegge inspeksjon. Kopi: Ansvarshavende, Anne Ramstad 4.10 VESO, Vikan (avd. 111) S-2012/124 Søknad om å benytte 480 laksesmolt i forsøk med å undersøke effekten av Salmosan på mobile stadier av lakselus ved forskjellige vanntemperaturer og holdetider Pdf av søknad i FOTS (id 3998) fra Mads Kristiansen, datert 3/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 25/1-12. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til 30/3-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 480 laksesmolt i forsøk med å undersøke effekten av Salmosan på mobile stadier av lakselus ved forskjellige vanntemperaturer og holdetider, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Da forsøket omfatter lus fram til preadult stadium, kunne dette forsøket vært godkjent lokalt, jf. utvalgets prinsipputtalelse, datert 18/3-11. Eventuelle avvik og endringer fra den godkjente

9 Møtebok FDU-møte 24/1-12 Side 9 av 30 søknaden må meddeles skriftlig til ansvarshavende og evt. som søknad om endring av forsøket. Kopi: Ansvarshavende, Anne Ramstad 4.11 VESO, Vikan (avd. 111 ) S-2012/ Søknad om å benytte 5200 laks i smitteforsøk (vannbåren smitte) for å undersøke mottakelighet for pancreas disease (PD) i 50 laksefamilier. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS (id 3999) fra Christian Wallace, datert 31/ Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 25/4-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 5200 laks i smitteforsøk for å undersøke mottakelighet for pancreas disease i 50 laksefamilier, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Forsøksdyrutvalget vil i 2012 øke frekvensen på tilsyn med forsøk. Det bes derfor om at ansvarshavende tar kontakt med sekretariatet minst 3 uker før oppstart av forsøk slik at utvalget kan koordinere/planlegge inspeksjon. Kopi: Ansvarshavende, Anne Ramstad 4.12 VESO, Vikan (avd. 111) S-2011/ Søknad om forsøk med 7400 lakseyngel i smitteforsøk (vannbåren smitte) for å undersøke mottakelighet for pancreas disease (PD) i 600 familiegrupper. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS (id 3959) fra Christian Wallace, datert 21/ Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 4/4-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 7400 lakseyngel i smitteforsøk (vannbåren smitte) for å undersøke mottakelighet for pancreas disease (PD) i 600 familiegrupper, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd.

10 Møtebok FDU-møte 24/1-12 Side 10 av 30 Utvalget gjør oppmerksom på at beregning av antall forsøksdyr er en sentral del av søknaden og søkers ansvar. Søker kan derfor ikke vise til oppdraggivers beregning uten aktivt å ta stilling til beregningen. Forsøksdyrutvalget vil i 2012 øke frekvensen på tilsyn med forsøk. Det bes derfor om at ansvarshavende tar kontakt med sekretariatet minst 3 uker før oppstart av forsøk slik at utvalget kan koordinere/ planlegge inspeksjon. Kopi: Ansvarshavende, Anne Ramstad 4.13 VESO, Vikan (avd. 111 ) S-2011/ Søknad om å benytte 104 laks i GLP safety-tester for injeksjonsvaksiner mot vibriose, kaldtvannsvibriose og furunkulose (kombinasjonsvaksine). Dobbel vaksinedose i et større antall fisk enn for batch-kontroll. Ansvarshavende er søker Pdf av søknad i FOTS (id 3989) fra Anne Ramstad, datert 22/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 25/1-12. Søker har startet før formell godkjenning foreligger. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til 17/2-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. I dette forsøket godkjenner utvalget kjeveklipping, som beskrevet av søker, som merkemetode. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 104 laks i GLP safety-tester for injeksjonsvaksiner mot vibriose, kaldtvannsvibriose og furunkulose, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd Schlumberger, Norge (avd. 142) S-2011/ Søknad om å benytte 2000 sheepshead minnow for å teste akutt giftighet for kjemikalier som benyttes i oljeindustrien på norsk sektor, iht. Aktivitetsforskriften X-II 56a. Blokksøknad, smertevoldende og ansvarshavende er søker Pdf av søknad i FOTS (id 3968) fra Harald Fosshagen, datert 19/ vedlegg, ønskes unntatt offentlighet. Ett vedlegg legges ved. De andre er mer relevant for godkjenning av avdelingen og kan fås ved henv. til sekretariatet. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 25/1-14, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd.

11 Møtebok FDU-møte 24/1-12 Side 11 av 30 Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 2000 sheepshead minnow for å teste akutt giftighet for kjemikalier som benyttes i oljeindustrien på norsk sektor, iht. Aktivitetsforskriften X-II 56a, er av samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget forutsetter at forsøk ikke er startet før gyldig tillatelse foreligger. Iht. vanlig praksis godkjenner utvalget blokksøknader for 2 år ILAB (avd. 119) S-2011/ Søknad om å benytte 400 laks, 50 regnbueørret og 50 ørret for å produsere lakselus/eggstrenger/copepoditter til bruk i forsøk med lakselus. Blokksøknad. Søker skrev søknad mens han var ansvarshavende Pdf av søknad i FOTS (id 3968) fra Jan Ove Wedaa, datert 22/ Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 25/1-14, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 400 laks, 50 regnbueørret og 50 ørret for å produsere lakselus/eggstrenger/copepoditter til bruk i forsøk med lakselus, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget forutsetter at forsøk ikke er startet før gyldig tillatelse foreligger. Iht. vanlig praksis godkjenner utvalget blokksøknaden for 2 år. Kopi: Ansvarshavende, Anne Sverdrup 4.16 ILAB (119, Pharmaq) S-2011/ Søknad om å benytte 3000 laks og 1000 regnbueørret i smitte- og vaksineforsøk for å utvikle vaksiner med en bedre beskyttelse mot sår Pdf av søknad i FOTS med ett vedlegg (id 3982) fra Kjetil Fyrand, datert 22/ Vedlegg (vitenskapelig artikkel) kan fås ved henvendelse til sekretariatet. Opplysninger i søknad og vedlegget ønskes unntatt offentlighet Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 25/1-12.

12 Møtebok FDU-møte 24/1-12 Side 12 av 30 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til 1/2-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 3000 laks og 1000 regnbueørret i smitte- og vaksineforsøk for å utvikle vaksiner med en bredere beskyttelse mot sår, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd Ønske om unntak for offentlighet er notert, og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker. Kopi: Ansvarshavende, Anne Sverdrup 4.17 ILAB (avd. 119c, Pharmaq) S-2011/ Søknad om å utvide forsøk til å inkludere ytterligere agens (flere forskjellige agens Y), som ikke i seg selv gir dødelighet, sammen med agens X, ved etablering av smittemodell og vaksine mot agens X. Oppr. tillatelse til å benytte inntil laks fram til 1/9-13, i smitteforsøk for å dokumentere at vaksine mot patogen X er effektiv. Ble godkjent 21/6-11og maxilleklipping ble godkjent som merkemetode 25/ Søknad om utvidelse av søknad fra Marius Karlsen, datert 20/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 5/1-12. Unntatt fra offentlighet Pdf av søknad i FOTS (id 3905) fra Marius Karlsen, datert 22/ Unntatt fra offentlighet. Utvalget godkjenner utvidelsen av forsøket iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til 1/9-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte utvidelsen av forsøket, å utvide forsøket til å inkludere ytterligere agens (flere forskjellige agens Y), som ikke i seg selv gir dødelighet, sammen med agens X, ved etablering av smittemodell og vaksine mot agens X, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Tillatelsen er begrenset til å omfatte agens Y, som er utbredt i populasjoner av oppdrettslaks i Norge, som er vanlige som co-infeksjoner med anens X og som ikke har gitt dødelighet i smitteforsøk i laboratorier, men kan gi vevsforandringer.

13 Møtebok FDU-møte 24/1-12 Side 13 av 30 Ønske om unntak for offentlighet er notert, og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker Havforskningsintituttet (avd. 10) S-2011/ Søknad om å bruke 70 laks for å studere effekten av stress på translokering av patogene bakterier over tarmepitél. Smertevoldende. Revidert søknad etter avslag i foregående utvalgsmøte. Innsendt etter innsendingsfrist. Ansvarshavende er ny Pdf av revidert søknad i FOTS (id 3887) fra Rolf Erik Olsen, datert 6/ Tidligere vedtak i FDU, datert 14/ Utvalget godkjenner utvidelsen av forsøket iht. søknad, fram til 15/4-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 70 laks for å studere effekten av stress på translokering av patogene bakterier over tarmepitél, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd UiTø, Arktisk biologi (avd 89) S-2012/13014 Søknad om å bruke 4 reinsdyr for å lage et elektroretinogram for beskrive lys/uv-følsomheten i området nm i reinsdyrøyet i vinterfase. Sendt inn etter innsendingsfristen. Ansvarshavende er medarbeider i prosjektet Pdf av søknad i FOTS, id 4063, fra Karl-Arne Stokkan, datert 18/1-12. Lagt fram i møtet Henvendelse pr. mail, datert 18/1-11, fra Lars Folkow. Lagt fram i møtet. Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad, fram til 16/2-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å bruke 4 reinsdyr for å lage et elektroretinogram for å beskrive lys/uv-følsomheten i området nm i reinsdyrøyet i vinterfase, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Lars Folkow.

14 Møtebok FDU-møte 24/1-12 Side 14 av Statens legemiddelverk (avd. 78) S-2012/6479 Søknad om å bruke 159 mus for å etablere styrkebestemmelse av vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste og polio. Batch release. Innsendt etter innsendingsfrist. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS, id 4043, fra Toril Urdal, datert, datert 11/1-12. Lagt fram i møtet Etterspurt score-skjema, datert 25/1-12. Utvalget godkjenner utvidelsen av forsøket iht. søknad, fram til 9/3-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å bruke 159 mus for å etablere styrkebestemmelse av vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste og polio, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Ingvill Løken. Kopi: Ansvarshavende, Finn Cato Arntzen NIVA, Solbergstrand (avd. 10) S-2012/14124 Søknad om å bruke 120 røye-yngel i akutt toksisitetstest for å bestemme giftigheten av rotenon. Smertevoldende. Innsendt etter innsendingsfrist Pdf av revidert søknad i FOTS (id 4066) fra Sigmund Sevatdal, datert 19/1-12. Lagt fram i møtet Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 23/1-11. Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til 17/2-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å bruke 120 røye-yngel i akutt toksisitetstest for å bestemme giftigheten av rotenon, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Kopi: Ansvarshavende, Sigurd Øxnevad

15 Møtebok FDU-møte 24/1-12 Side 15 av Forsøk utenfor godkjent avdeling (feltforsøk) 5.1 NINA S-2012/ Søknad om forlengelse av tidligere gitt tillatelse til merking av villrein med radiosender på Dovrefjell. Av tidligere påsatte sendere er 15 av disse fortsatt i funksjon, og det ønskes å følge disse dyra videre Pdf av søknad i FOTS (id 3972) fra Roy Andersen, datert 2/ Tidligere vedtak, datert 18/ Utvalget godkjenner utvidelsen av forsøket, iht. søknaden, fram til 1/1-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å studere villreinens levesett i Snøhettaområdet, og den planlagte gjennomføringen, ved å følge tidligere radiomerkede villrein, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. FDU bemerker at søknaden det søkes om utvidelse av hadde en godkjenningsperiode som utløp 1/1-11. For senere må det søkes om forlengelse av tillatelsen i god tid før tillatelsen utløper. FDU forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader eller dødsfall under innfanging og merking eller som mulig følge av merking. Hvis en eventuell dødsårsak ikke er åpenbar skal dyret obduseres og kopi av obduksjonsrapporten skal sendes FDU. 5.2 NINA S-2012/ Søknad om forlengelse av tidligere gitt tillatelse til merking av villrein med radiosender på Langfjella. Av tidligere påsatte sendere er 25 av disse fortsatt i funksjon, og det ønskes å kunne følge disse dyra videre Pdf av søknad i FOTS (id 3993) fra Roy Andersen, datert 2/ Tidligere vedtak, datert 23/ Tilleggsinformasjon, datert 30/1-12. Innhentet etter møtet. Utvalget godkjenner utvidelsen av forsøket, iht. søknaden og tilleggsinformasjon, fram til 1/1-14, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å studere villreinens levesett i Langfjella, og den planlagte gjennomføringen, å følge tidligere radiomerkede villreinbukker, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er

16 Møtebok FDU-møte 24/1-12 Side 16 av 30 oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. FDU legger til grunn at det ikke merkes nye dyr, men at utvidelsen gjelder for videre innsamling av data fra tidligere merkede dyr. FDU bemerker at søknaden det søkes om utvidelse av hadde en godkjenningsperiode som utløp 1/1-12. For senere må det søkes om forlengelse av tillatelsen i god tid før tillatelsen utløper. FDU forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader eller dødsfall under innfanging og merking eller som mulig følge av merking. Hvis en eventuell dødsårsak ikke er åpenbar skal dyret obduseres og kopi av obduksjonsrapporten skal sendes FDU. 5.3 NINA S-2012/ Søknad om forlengelse av tidligere gitt tillatelse til merking av villreinbukker på vinteren med radiosender. Av tidligere påsatte sendere er 8 av disse fortsatt i funksjon, og det ønskes å følge disse dyra videre Pdf av søknad i FOTS (id 3992) fra Roy Andersen, datert 2/ Tidligere vedtak, datert 23/ Innhentet tilleggsinformasjon, datert 9/ Tilleggsinformasjon, datert 30/1-12. Innhentet etter møtet. Utvalget godkjenner utvidelsen av forsøket, iht. søknaden og tilleggsinformasjon, fram til 15/2-14, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å teste ut merking av villreinbukker vinterstid, og den planlagte gjennomføringen, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Tillatelse er gitt i 2 år, jf. forsøksdyrforskriftens 10, siste ledd. Ønskes forsøket å være av lengre varighet må det søkes til FDU om forlengelse av tillatelsen i god tid før tillatelsen utløper. FDU forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader eller dødsfall under innfanging og merking eller som mulig følge av merking. Hvis en eventuell dødsårsak ikke er åpenbar skal dyret obduseres og kopi av obduksjonsrapporten skal sendes FDU. 5.4 NINA S-2012/230 Søknad om merking av inntil 40 villrein i Langfjella med GPS-sender. Videreføring av pågående prosjekt Pdf av søknad i FOTS med vedlegg (id 3994) fra Roy Andersen, datert 3/ Tilleggsinformasjon innhentet etter møtet, datert 25/ Tilleggsinformasjon, datert 30/1-12. Innhentet etter møtet.

17 Møtebok FDU-møte 24/1-12 Side 17 av 30 Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden og tilleggsinformasjon, fram til 15/2-14, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å merke inntil 40 villrein i Langfjella med GPS-sender, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Tillatelse er gitt i 2 år, jf. forsøksdyrforskriftens 10, siste ledd. Ønskes forsøket å være av lengre varighet må det søkes til FDU om forlengelse av tillatelsen i god tid før tillatelsen utløper. Forsøksdyrutvalget vil i 2012 øke frekvensen på tilsyn med forsøk. Det bes derfor om at søker tar kontakt med sekretariatet minst 3 uker før oppstart av forsøk slik at utvalget kan planlegge inspeksjon. FDU forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader eller dødsfall under innfanging og merking eller som mulig følge av merking. Hvis en eventuell dødsårsak ikke er åpenbar skal dyret obduseres og kopi av obduksjonsrapporten skal sendes FDU. 5.5 NINA S-2012/1054 Søknad om merking av inntil 10 villrein med kamera/ videohalsbånd. Pilotprosjekt Pdf av søknad i FOTS (id 3995) fra Roy Andersen, datert 4/ Innhentet tilleggsinformasjon, datert 12/ Tilleggsinformasjon, datert 25/1-12. Innhentet etter møtet Tilleggsinformasjon, datert 30/1-12. Innhentet etter møtet. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden og tilleggsinformasjon, fram til 15/2-14, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med innhentet tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å merke inntil 10 villrein med kamera/videohalsbånd, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget forutsetter at GPS-data fra dette forsøket leveres til forsøk id Tillatelse er gitt i 2 år, jf. forsøksdyrforskriftens 10, siste ledd. Ønskes forsøket å være av lengre varighet må det søkes til FDU om forlengelse av tillatelsen i god tid før tillatelsen utløper.

18 Møtebok FDU-møte 24/1-12 Side 18 av 30 Forsøksdyrutvalget vil i 2012 øke frekvensen på tilsyn med forsøk. Det bes derfor om at søker tar kontakt med sekretariatet minst 3 uker før oppstart av forsøk slik at utvalget kan planlegge inspeksjon. FDU forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader eller dødsfall under innfanging og merking eller som mulig følge av merking. Hvis en eventuell dødsårsak ikke er åpenbar skal dyret obduseres og kopi av obduksjonsrapporten skal sendes FDU. 5.6 NINA S-2012/ Søknad om merking av 100 fjellrype i Lierne med radiosender for å studere reproduksjon og overlevelse Pdf av søknad i FOTS (id 3960) fra Erlend Nilsen, datert 2/ Tilleggsinformasjon, datert 25/1-12 Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til 15/2-14, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å studere fjellrypas reproduksjon og overlevelse, og den planlagte gjennomføringen, å merke 100 fjellrype i Lierne med radiosender, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. 5.7 NINA S-2012/230 Søknad om merking av inntil 6000 laks og 200 ørret i Imsa med Carlinmerker. Fisken fanges i Wolf-felle som kontrolleres 2 ganger daglig. Videreføring av tidligere godkjent prosjekt Pdf av søknad i FOTS (id 3996) fra Nina Jonsson, datert 2/1-12. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til 1/2-14, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å merke inntil 6000 laks og 200 ørret i Imsa med Carlinmerker, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd.

19 Møtebok FDU-møte 24/1-12 Side 19 av 30 Tillatelsen er gitt for 2 år fra planlagt oppstartsdato, jf. forsøksdyrforskriftens 10, siste ledd Ønskes forsøket å være av lengre varighet må det søkes til FDU om forlengelse av tillatelsen i god tid før tillatelsen utløper. 5.8 NINA S-2011/ Søknad om merking av inntil 8000 laksesmolt med Carlinmerker før utsett i Imsa. Videreføring av pågående prosjekt Pdf av søknad i FOTS (id 3876) fra Nina Jonsson, datert 1/ Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til 15/2-14, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å 8000 laksesmolt med Carlinmerker før utsett i Imsa, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Godkjenningsperioden er satt til 2 år, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 2, 3. ledd. 5.9 VetSenter Hamar S-2011/ Søknad om å benytte 4 gris til demonstrasjon/kursing av veterinærer/dyrepleiere i forskjellige ventilasjonssystemer Pdf av søknad i FOTS (id 3949) fra Lars Tessem, datert 12/ Innhentet tilleggsinformasjon, datert 12/ Innhentet tilleggsinformasjon, datert 25/1-12. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden og tilleggsinformasjon, fram til 5/2-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholde, sammen med innhentet tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 4 gris til demonstrasjon/ kursing av veterinærer/ dyrepleiere i forskjellige ventilasjonssystemer, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 28/6-11 Side 1 av 32 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. JUNI 2011 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte Møtebok, ferdigstilt: 18/5-10 Side 1 av 19 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte Møterom: Møterom

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte. Dokumenter i saken: 2.1.1 Møtebok fra utvalgets møte 19/10-10, ferdigstilt 25/10-10.

FORSØKSDYRUTVALGET. 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte. Dokumenter i saken: 2.1.1 Møtebok fra utvalgets møte 19/10-10, ferdigstilt 25/10-10. Møtebok ferdigstilt: 22/11-10 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 16. NOVEMBER 2010 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent med følgende saker i tillegg (lagt fram i møtet): 3.3.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent med følgende saker i tillegg (lagt fram i møtet): 3.3. Møtebok ferdigstilt: 30/5-14 Side 1 av 22 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 20. MAI 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Henrik

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005 ÅRSRAPPORT 2005 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005 SAMMENSETNING Utvalget skal bestå av syv faste medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av Mattilsynet, vanligvis for fire år av gangen.

Detaljer

REFERAT fra styremøte i Norecopa, torsdag 23. januar 2014 kl. 1300-1600 Møtet ble arrangert som videokonferanse.

REFERAT fra styremøte i Norecopa, torsdag 23. januar 2014 kl. 1300-1600 Møtet ble arrangert som videokonferanse. REFERAT fra styremøte i Norecopa, torsdag 23. januar 2014 kl. 1300-1600 Møtet ble arrangert som videokonferanse. Tilstede: Bente Bergersen (BB, forvaltning, styreleder) Anne Ramstad (AR, industri), tilstede

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

REFERAT fra styremøte i Norecopa, torsdag 28. januar 2010 kl. 0830-1230 på Veterinærinstituttet, Oslo

REFERAT fra styremøte i Norecopa, torsdag 28. januar 2010 kl. 0830-1230 på Veterinærinstituttet, Oslo REFERAT fra styremøte i Norecopa, torsdag 28. januar 2010 kl. 0830-1230 på Veterinærinstituttet, Oslo Tilstede: Bente Bergersen (forvaltning, styreleder) Signe Videm (industri) Aurora Brønstad (forskning)

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Juridisk kvalitetssikring i Etat for byggesak og private planer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Juridisk kvalitetssikring i Etat for byggesak og private planer Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Juridisk kvalitetssikring i Etat for byggesak og private planer Audit & Advisory August 2013 Sammendrag Deloitte har på bakgrunn av bestilling fra kontrollutvalget 21.

Detaljer

REFERAT fra styremøte i Norecopa, fredag 13. mai 2009 kl. 0900-1300 i Auditorium 12, Norges veterinærhøgskole

REFERAT fra styremøte i Norecopa, fredag 13. mai 2009 kl. 0900-1300 i Auditorium 12, Norges veterinærhøgskole REFERAT fra styremøte i Norecopa, fredag 13. mai 2009 kl. 0900-1300 i Auditorium 12, Norges veterinærhøgskole Tilstede: Bente Bergersen (forvaltning, styreleder) Signe Videm (industri) Dag Marcus Eide

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretariatet Gjøvik, 26. mai. J.nr./referanse: 08-15/RI/ks KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svetlana K. Johnsen, leder Per Sandbakken, nestleder Unni Haugli Ronald Bradal Sjur J.

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.09.2014, kl. 09:00 Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset Møtedeltakere: Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG l.-ø"^ ",^ ^ Arbeidstilsynet HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VAR DATO 27.04.2009 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Jan Norman Bjørkmo tlf 941 53 217 VAR REFERANSE DERES REFERANSE l '.:8`..^...

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 27.11.2012 12/707 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Torsdag 6. desember

Detaljer

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Produksjonsdyr i landbruket som beiter fritt på utmarksbeite

Detaljer

NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE Oslo, 7. juni 2004 PROTOKOLL. fra møte i Fagorganet 11. mai 2004 kl 09.00-13.00 hos DnR, Oslo.

NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE Oslo, 7. juni 2004 PROTOKOLL. fra møte i Fagorganet 11. mai 2004 kl 09.00-13.00 hos DnR, Oslo. NORSK REGNSKAPSSTIFTELSE Oslo, 7. juni 2004 PROTOKOLL fra møte i Fagorganet 11. mai 2004 kl 09.00-13.00 hos DnR, Oslo. Til stede: Forfall: Idar Eikrem (leder), Atle Johnsen (nestleder på telefon til 12.00),

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ADMINISTRASJONENS SAKSUTREDNING, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN HOF KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ADMINISTRASJONENS SAKSUTREDNING, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN HOF KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ADMINISTRASJONENS SAKSUTREDNING, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN HOF KOMMUNE 2009 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteinnkalling Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: Hotel Norge, Lillesand Dato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Innkallingen er sendt til: Dag Gjerløw Aasland Ingunn F. Breistein (for Ernst Håkon

Detaljer

Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder )

Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder ) Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder ) Utarbeidet av arbeidsgruppa for selskapskontroll, 3. mai 2010 og behandlet i NKRFs styre 11. mai 2010. (Det er foretatt noen mindre justeringer og presiseringer

Detaljer

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato)

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) RHF-enes nasjonale strategigruppe for forskning UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) Tid: 16.02.2012, kl. 09:30 15:00 Sted: Rica Hotel, Gardermoen Tilstede: Henrik Sandbu (leder) Helse Midt-Norge

Detaljer

Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 31.mai 2011 1200-1500

Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 31.mai 2011 1200-1500 Referat fra møte mellom privatskoleorganisasjonene og Utdanningsdirektoratet 31.mai 2011 1200-1500 Deltakere fra organisasjonene: Ragnar Johansen, Kjetil Eide, Arild Strømnes, Torgeir Flateby, Signe Sandsmark,

Detaljer

Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk

Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk meldingsutveksling mellom kommuner og flere helseforetak.pdf

Detaljer

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF Til: Brukerutvalget ved UNN HF Møtedato: tirsdag 16.9.2014 kl 12.00 16.00 Møtested: Grand Hotel Tromsø NB! Se eget program vedlagt for begge møtedager i regi BU og

Detaljer