FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET"

Transkript

1 Møtebok ferdigstilt: 16/5-11 Side 1 av 29 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. MAI 2011 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Eli Volckmar, Gunnar Nicolaysen, Lars Folkow, Henrik Rasmussen, Siri Martinsen (fraværende fra 12:40-13:00/sak 4,3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1 og 6.5), Grete Bæverfjord, Tom Hansen (til kl 16:00/tom. sak 5.24)og Ingvill Løken. Varamedlemmer (ikke stemmerett i møtet): Anne Ramstad og Carsten Lund Sekretariatet: Johanne Holmen og Gunvor Knudsen. Andre: Steven Dickman (kl 10:30-12:00) SAKLISTE 1. Møteinnkallelse og dagsorden Utsendt innkalling godkjent med følgende saker/dokumenter i tillegg: Saker: 3.3, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33 og 8.3 Dokumenter: , , , , og Møtebok 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte Møtebok fra utvalgets møte 12/4-11, ferdigstilt 18/4-11. Utkast til behandling: T.o. 2.2 Prosjekter Forsøksdyrutvalget Utkast til behandling: Gjennomgang av prosjekter iht. liste utgår grunnet stort arbeidspress i sekretariatet og pga. tidspress i utvalgets møte (10/5-11). Evaluering av utvalgsmøtene avsluttes inntil videre. Gjenopptas hvis det skulle oppstå behov. Retningslinje for merking av fisk: Sekretariatet orienterte kort om besøk ved Havbruksstasjonen i Tromsø med fokus på merkemetoder for fisk. For å lage en retningslinje for merking av fisk sammen med sekretariatet deltar følgende fra utvalget: Anne Ramstad, Tom Hansen og Grete Bæverfjord Adresse: Mattilsynet Forsøksdyrutvalget Felles postmottak Postboks 383 N-2381 Brumunddal Telefaks: e-post: Hjemmeside: Sekretariat: Gunvor Knudsen Johanne Holmen :

2 FDU-møte 10/5-11 Side 2 av Viktige saker 3.1 Utkast til årsrapport fra FDU Utkast til årsrapport. Årsrapport endres iht. innspill i møtet. Gunnar Nicolaysen er utvalgets kontaktperson ifm. årsrapporten. 3.2 Besøk av Steven Dickman, direktør for IACUC, University of Utah Dickman hold et interessant fordrag om arbeidet til IACUC ved Universitetet i Utah. Både om regelverket som ligger til grunn, om organiseringen av arbeidet, behandling av søknader og tilsyn. Det ble en god diskusjon. 3.3 Godkjenning av forsøksdyravdelinger Sak tatt opp i møtet. På bakgrunn av flere søknader om forsøk utenfor godkjent forsøksdyravdeling, hvor forsøkene skal gjøres i lokaler/lokaliteter som ikke er godkjent som forsøksdyravdeling. Utvalgets sekretariat legger ut info på om at lokaler og lokaliteter som benyttes til forsøk med dyr må ha godkjenning som forsøksdyravdeling før forsøk kan godkjennes. Det er ikke tilfredsstillende å søke om forsøk utenfor forsøksdyravdeling. 4. Søknad om tillatelse til å gjennomføre forsøk i godkjent avdeling 4.1 UiO, (avd. 027) S-2011/28344 Søknad om bruk av 250 mus for å undersøke endringer i genekspresjon etter hypoksi og påfølgende reoksygenering. Smertevoldende. Oppfølging fra sak 7.5 forrige møte Pdf av søknad i FOTS (id 3112) fra Embjørg Wollen, datert 18/ Vedlegg Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 31/12-12, på vilkår av at kriterier for human endepunkt justeres i score-skjema, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er Utvalget finner at hensikten med forsøket, å undersøke endringer i genekspresjon etter hypoksi og påfølgende reoksygenering, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 250 mus til dette, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget anser forsøket som smertevoldende. Det settes som vilkår for godkjenningen at score-skjema justeres slik at maksimalt utslag på én parameter, i tillegg til som av flere parameter, gir grunnlag for human avlivning.

3 FDU-møte 10/5-11 Side 3 av 29 Utvalgsmedlem som stemte mot godkjenning av forsøket: Siri Martinsen. Forsøket fremstår som svært belastende og smertevoldende. Samtidig fremstår ikke formålet og den vitenskaplige verdien som tydelig, og søknaden kaster tvil om overføringsverdien til mennesker ved å vise til at ulike typer mus også reagerer ulikt. Forsøket synes ikke å oppfylle "særskilte krav til forsøkets vitenskapelige eller praktiske nytteverdi" slik Forsøksdyrforskriften 8 krever for smertevoldende forsøk. 4.2 NVH (avd. 011) S-2011/85742 Søknad om bruk av 120 mus i forsøk for å studere antiinflammatoriske effekter av encelleprotein. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS med (id 3442) fra Odd Helge Romarheim, datert 15/ Vedlegg Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 30/6-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 120 mus i forsøk for å studere antiinflammatoriske effekter av éncelleprotein, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Ønske om unntak for offentlighet er notert, og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker. Utvalgsmedlem som stemte mot godkjenning av søknaden: Siri Martinsen. Forsøket fremstår som smertevoldende, og R3-er er ikke fylt ut tilstrekkelig. Det er ikke redegjort for mulige alternative modeller som ikke inkluderer påføring av smertefulle tilstander. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandling av søknaden: Henrik Rasmussen 4.3 Baker Hughes (avd. 156) S-2011/87499 Tidligere Eurofins Miljøanalyse. Søknad om bruk av 150 karpefisk til testing av off-shore kjemikalier. Smertevoldende. Søknad om ny ansvarshavende ved samme avdeling, se sak Pdf av søknad i FOTS (id 3465) fra Inger-Lisa Andersen, datert 19/4-11. Utvalget godkjenner ikke bruken av forsøksdyr iht. søknad, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14.

4 FDU-møte 10/5-11 Side 4 av 29 Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen, men inneholder ikke tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan godkjenne denne. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 150 karpefisk til testing av off-shore kjemikalier, er av samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget anser forsøket som smertevoldende. Utvalget kan imidlertid ikke godkjenne søknaden fordi den er mangelfullt utfylt. De konkrete metoder må beskrives. Det er ikke tilstrekkelig å henvise til guidelines. Utvalget bemerker at seinere søknader må angis som blokksøknad og som smertevoldende. 4.4 ILAB (avd. 119) S-2011/87498 Søknad fra Pharmaq om bruk av laks i smitteforsøk for å utvikle ny vaksine. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS (id 3425) fra Frode Fridell, datert 19/ Tilleggsinformasjon, ønsket unntatt offentlighet. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, til 1/9-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte av laks i smitteforsøk for å utvikle ny vaksine, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Ønske om unntak for offentlighet er notert, og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker. Kopi: Ansvarshavende (Wedaa) 4.5 Havforskningsinstituttet, Austevoll (avd. 093) S-2011/87780 Søknad om å benytte 300 laksesmolt for å studere fysiologiske effekter av naturlig infeksjon med lakselus. Smolten skal fanges i fjord og transporteres til Austevoll Pdf av søknad i FOTS (id 3467) fra Pål Arne Bjørn, datert 27/ Publikasjon referert til i søknaden, men som ikke var vedlagt søknaden. Innhentet etter møtet. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 18/7-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har

5 FDU-møte 10/5-11 Side 5 av 29 Utvalget finner at hensikten med forsøket, å bruke inntil 300 laksesmolt for å studere fysiologiske effekter av naturlig infeksjon med lakselus, og den planlagte gjennomføringen er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget anser forsøket som smertevoldende. For seinere søknader må all vesentlig informasjon beskrives i søknaden og evt. legges som vedlegg til søknaden. Kopi: Ansvarshavende 4.6 Havforskningsinstituttet, Matre (avd. 110) S-2011/68071 Søknad om å benytte 144 laks i forsøk for å titrere immunresponsen ved stimulering av poly I:C.. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS, med vedlegg, (id 3324) fra Bjørn Olav Kvamme, datert 25/3-11. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 31/12-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å bruke 144 laks i forsøk for å titrere immunresponsen ved stimulering av poly I:C, og den planlagte gjennomføringen er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget anser forsøket som smertevoldende og forutsetter at forsøket ikke er startet før gyldig tillatelse foreligger. Kopi: Ansvarshavende Utvalgsmedlem som fratrådte under behandling av søknaden: Tom Hansen 5. Forsøk utenfor godkjent avdeling (feltforsøk) 5.1 Havforskningsinstituttet S-2011/69013 Søknad om å benytte laks i simulert rømning for å få mer kunnskap om overlevelse hos rømt oppdrettslaks. Fisken merkes med T-bars Pdf av søknad i FOTS (id 3367) fra Ove Skilbrei, datert 28/3-11.

6 FDU-møte 10/5-11 Side 6 av 29 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 1/11-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har Utvalget finner at hensikten med forsøket, å laks i simulert rømning for å få mer kunnskap om overlevelse hos rømt oppdrettslaks, og den planlagte gjennomføringen er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandling av søknaden: Tom Hansen 5.2 Havforskningsinstituttet IMR S-2011/88155 Søknad merking og utsett av smolt for å studere genetiske og økologiske effekter av rømt oppdrettslaks. Fisken merkes med snutemerker og fettfinneklipping Pdf av søknad i FOTS (id 3471) fra Øystein Skaala, datert 20/4-11. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til 1/6-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket, å studere genetiske og økologiske effekter av rømt oppdrettslaks, og den planlagte gjennomføringen, utsett av merkede smolt, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget forutsetter at andre relevante instanser, som Mattilsynet og Fiskeridirektoratet, godkjenner utslipp av oppdrettslaks. 5.3 Whalesafari Andenes S-2011/87830 Søknad om å ta biopsi av hud og spekk fra 10 nebbhval og 50 spermhval i Nordsjøen for å studere genetisk drift og næringsinntak. Hvalene skal ikke individmerkes, men gjenkjennes fra foto Pdf av søknad i FOTS (id 3464) fra Daniele Zanomi, datert 19/4-11. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til 25/5-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er

7 FDU-møte 10/5-11 Side 7 av 29 Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket, å studere genetisk drift og næringsinntak blant dypdykkende hvaler i Nordsjøen, og den planlagte gjennomføringen, å ta biopsi av hud og spekk fra 10 nebbhval og 50 spermhval, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. 5.4 UMB S-2011/87807 Søknad om fangst og merking av 500 sørv i Lundevannet for å se på vandring og overlevelse hos arten. Fisken skal merkes med PIT-tags Pdf av søknad i FOTS (id 3463) fra Thrond Haugen, datert 20/4-11. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til 30/6-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket, å kartlegge vandring og overlevelse hos sørv i Lundevannet, og den planlagte gjennomføringen, å fange inn og merke 500 sørv med PITtags, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. FDU forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader eller dødsfall under innfanging og merking eller som mulig følge av merking. Hvis en eventuell dødsårsak ikke er åpenbar skal dyret obduseres og kopi av obduksjonsrapporten skal sendes FDU. Utvalgsmedlem som stemte mot godkjenning av søknaden: Siri Martinsen Selv om belastningen må antas å være relativt liten, ligger forsøket tett opp til forvaltningsmerking og kan ikke sies å være til fordel for dyrene. 5.5 UiB S-2011/ Søknad om merking av 25 lappspurv på Hardangervidda for å studere fuglenes trekkruter og overvintringssteder. Fuglene merkes med geolocator festet med sele. Dokumenter i sake n: Pdf av søknad i FOTS (id 3400) fra Ingvar Byrkjedal, datert 15/ Vedlegg til søknaden Etterspurt tilleggsinformasjon fra søker, datert 5/5 og 6/5-11. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til 1/8-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er

8 FDU-møte 10/5-11 Side 8 av 29 Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket, å kartlegge lappspurvens trekkruter og overvintringssteder, og den planlagte gjennomføringen, å merke 25 lappspurv på Hardangervidda med geo-locator som festes med sele, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. I dette forsøket aksepterer utvalget livslang merking for de fugler det ikke er mulig å gjenfange. FDU forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader eller dødsfall under innfanging og merking eller som mulig følge av merking. Hvis en eventuell dødsårsak ikke er åpenbar skal dyret obduseres og kopi av obduksjonsrapporten skal sendes FDU. Utvalgsmedlem som stemte mot godkjenning av søknaden: Siri Martinsen Risikoen for livslang merking med sele er tilstede, og denne belastingen bør vurderes som å ha større vekt enn forsøket. 5.6 UiB S-2011/85131 Søknad om merking av 50 temmincksnipe på Hardangervidda (25 med geolocator festet med sele og 25 med fargeringer) for å undersøke hvordan merking med geolocator påvirker fuglenes rugeatferd Pdf av søknad i FOTS med vedlegg (id 3392) fra Ingvar Byrkjedal, datert 15/4-11. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til 1/8-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen, og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket, å undersøke hvordan merking med geolocator påvirker fuglenes rugeatferd, og den planlagte gjennomføringen, å merke av 50 temmincksnipe på Hardangervidda (25 med geolocator festet med sele og 25 med fargeringer), er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. FDU forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader eller dødsfall under innfanging og merking eller som mulig følge av merking. Hvis en eventuell dødsårsak ikke er åpenbar skal dyret obduseres og kopi av obduksjonsrapporten skal sendes FDU. Utvalgsmedlem som stemte mot godkjenning av søknaden: Siri Martinsen Risikoen for livslang merking med sele er tilstede, og denne belastingen bør vurderes som å ha større vekt enn forsøket.

9 FDU-møte 10/5-11 Side 9 av UiO S-2011/87479 Søknad om fangst og merking av 20 klatremus, 10 markmus, 10 fjellrotte, 70 liten skogmus og 70 stor skogmus for å se på flåttlarvers utnyttelse av viltlevende gnagere på Nesodden. Gnagerne fanges i feller som sjekkes hver morgen og merkes med microchips Pdf av søknad i FOTS (id 3386) fra Susanna Lybæk, datert 19/4-11 Utvalget godkjenner forsøket iht. søknaden fram til 30/11-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket, å kartlegge flåttlarvers utnyttelse av viltlevende gnagere på Nesodden, og den planlagte gjennomføringen, å merke 20 klatremus, 10 markmus, 10 fjellrotte, 70 liten skogmus og 70 stor skogmus, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget setter som vilkår for godkjenningen at det benyttes tilstrekkelig mengde redebyggingsmateriale gjennom hele forsøket og det ikke foretas innfanging ved lavere temperaturer enn -1 C. Utvalget forutsetter at innfanging av viltlevende mus er eller blir godkjent av Direktoratet for naturforvaltning. FDU forutsetter at medarbeider 1. overtar rollen som prosjektansvarlig, da ansvarlig søker ikke har kurs i forsøksdyrlære. Dersom det skulle oppstå tap av dyr ifm. med bruk av den beskrevne metode for anestesi, oppfordrer utvalget til å raffinere ansestesimetoden. F. eks. ved bruk av evaporator (isofluran blandet med en bæregass) eller ved bruk av et injeksjonspreparat (Dormitor). Isoflurane er svært potent og ved isofluran-metning av volumet i plastposen (som skjer særdeles rask), oppnås en konsentrasjon nær 32 %. Hjertearrytmier og kardiovaskulær kollaps skjer relativt rask ved eksponering for 5-6 % isoflurane eller mer. Utvalgsmedlem som stemte mot godkjenning av forsøket: Siri Martinsen Da det ikke er blitt gitt en tilstrekkelig forsikring om at anestesien vil være sikker for dyrene, bør ikke studien utføres med beskrevne anestesi. 5.8 NINA S-2011/77041 Søknad om å radiomerking og flytting av inntil 10 fjellrev i Oppdal. Dette er tidligere utsatte rev som oppholder seg ved hytter og disse revene ønskes lokalisert og flyttet Pdf av søknad i FOTS (id 3413) fra Finn Berntsen, datert 6/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 3/5-11. Utvalget godkjenner forsøket iht. søknaden fram til 1/5-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er

10 FDU-møte 10/5-11 Side 10 av 29 Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket, og den planlagte gjennomføringen, å radiomerke inntil 10 fjellrev i Oppdal, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. FDU forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader under innfanging eller merking. 5.9 NINA S-2011/74465 Søknad om kryssfostre 12 ulvevalper innen dyrehager i Norge og Sverige. Dette for å være sikker på at slike fostervalper aksepteres av den nye moren. Dette er et ledd i den svenske regjeringens plan om å gi den svenske ulvestammen fostervalper fra dyreparker for å sikre tilførsel av nye gener Pdf av søknad i FOTS (3390) fra Mats Amundin, datert 4/4-11. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til 31/12-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket, og den planlagte gjennomføringen, å kryssfostre 12 ulvevalper innen dyrehager i Norge og Sverige, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Dersom det skulle bli aktuelt å avlive dyr i løpet av forsøket, forutsetter utvalget at aktuelle dyr er totalt bedøvet før injeksjon av barbiturat i hjertekammer, jvf forskriftens 14. FDU forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader/ dødsfall under forsøket. FDU forutsetter videre at det knyttes en person med kurs i forsøksdyrlære til prosjektet. Utvalgsmedlem som stemte mot godkjenning av søknaden: Siri Martinsen Belastningen for dyrene (særlig mødre som blir fratatt sine valper) er ikke redegjort for, men kan ikke sies å være ubetydelig. Formålet med forsøket er ikke begrunnet i vitenskap eller samfunnsnytte, men henger nøye sammen med en bestemt strategi i rovviltforvaltning. Forsøket har kun verdi dersom man mener at strategien har verdi, og det er etter min mening høyst tvilsomt NINA S-2011/68835 Søknad om fangst og merking av inntil 500 ørret i fisketrapp ved Hunderfossen for å studere seleksjon blant gytevandrende ørret. Fisken skal merkes med Floy-tags Pdf av søknad i FOTS (id 3362) fra Morten Krabøl, datert 28/3-11. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, men bare fram til 1/7-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i

11 FDU-møte 10/5-11 Side 11 av 29 forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket, å studere seleksjon blant gytevandrende ørret, og den planlagte gjennomføringen, å fange inn og merke inntil 500 ørret med Floy-tags i fisketrapp ved Hunderfossen, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. FDU forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader eller dødsfall under innfanging og merking eller som mulig følge av merking. Hvis en eventuell dødsårsak ikke er åpenbar skal dyret obduseres og kopi av obduksjonsrapporten skal sendes FDU. Utvalgsmedlem som stemte mot godkjenning av søknaden: Siri Martinsen Belastingen for fisken ved livslang merking bør veie tyngre enn formålet NINA S-2011/69361 Søknad om satelittmerking av inntil 10 kongeørn på øyer i vest Finnmark for å studere predasjon på tamrein. Videreføring Pdf av søknad i FOTS (id 3364) fra Karl-Otto Jacobsen, datert 22/ Rapport fra 2010 (42 s). Sendes ut elektronisk ved forespørsel til sekretariatet Innhentet tilleggsinformasjon, datert 12/5-11. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 28/3-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har Utvalget finner at hensikten med forsøket, å studere kongeørnens predasjon på tamrein, og den planlagte gjennomføringen, å satellittmerke inntil 10 kongeørn i vest Finnmark, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. FDU forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader eller dødsfall under innfanging og merking eller som mulig følge av merking. Hvis en eventuell dødsårsak ikke er åpenbar skal dyret obduseres og kopi av obduksjonsrapporten skal sendes FDU. Utvalgsmedlem som stemte mot godkjenning av søknaden: Siri Martinsen Det er ikke opplyst om hvordan senderne skal tas av. Risikoen for livslang merking er tilstede, og denne belastingen bør vurderes som å ha større vekt enn forsøket.

12 FDU-møte 10/5-11 Side 12 av NINA S-2011/86845 Søknad om radiomerking av 30 harr for å kartlegge årsaker til nedgang i vandring forbi kraftverk i Femund/Trysil- elva. Fisken skal merkes med intraperitoneal radiosender Pdf av søknad i FOTS (id 3455) fra Jon Museth, datert 18/4-11. Utvalget godkjenner forsøket fram til 15/6-12, iht. søknad og setter vilkår om bruk av adsorberbar sutur, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å kartlegge årsaker til nedgang i vandring forbi kraftverk i Femund/Trysil- elva, og den planlagte gjennomføringen, å radiomerke 30 harr er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget setter som vilkår at det benyttes adsorberbar sutur og ikke silkesutur. FDU forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader eller dødsfall under innfanging og merking eller som mulig følge av merking. Hvis en eventuell dødsårsak ikke er åpenbar skal dyret obduseres og kopi av obduksjonsrapporten skal sendes FDU Norsk Ornitologisk Forening S-2011/87824 Søknad om merking av inntil 50 boltitt for å kartlegge vinteroppholdssteder og trekkruter. Fuglene skal merkes med lyslogger festet til fotring Pdf av søknad i FOTS (id 3470) fra Ingar Jostein Øien, datert 19/ Vedlagt rapport fra Innhentet tilleggsinformasjon, datert 11/5-11. Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad, men kun fram til 1/6-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har Utvalget finner at hensikten med forsøket, å kartlegge boltittens vinteroppholdssteder og trekkruter, og den planlagte gjennomføringen, å merke inntil 40 boltitt (20 pr. år) med lyslogger festet til fotring, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Godkjenningsperioden er satt til 2 år, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 2, 3. ledd. Søknad om utvidelse av forsøket sendes utvalget i god tid før denne godkjenningen utløper.

13 FDU-møte 10/5-11 Side 13 av 29 FDU forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader eller dødsfall under innfanging og merking eller som mulig følge av merking. Hvis en eventuell dødsårsak ikke er åpenbar skal dyret obduseres og kopi av obduksjonsrapporten skal sendes FDU Norsk Ornitologisk Forening S-2011/87820 Søknad om merking av inntil 50 brushane i Porsanger for å kartlegge vinteroppholdssteder og trekkruter. Fuglene skal merkes med lysloggere festet til fotring Pdf av søknad i FOTS, med vedlegg, (id 3460) fra Ingar Jostein Øien, datert 19/4-11. Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad, men kun fram til 1/5-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har Utvalget finner at hensikten med forsøket, å kartlegge brushanens trekkruter og vinteroppholdssteder, og den planlagte gjennomføringen, å merke inntil 40 brushaner med lyslogger festet til fotring, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Godkjenningsperioden er satt til 2 år, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 2, 3. ledd. Søknad om utvidelse av forsøket sendes utvalget i god tid før denne godkjenningen utløper. FDU forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader eller dødsfall under innfanging og merking eller som mulig følge av merking. Hvis en eventuell dødsårsak ikke er åpenbar skal dyret obduseres og kopi av obduksjonsrapporten skal sendes FDU UiO, Naturhistorisk museum S-2011/87187 Søknad om å benytte 200 laks i smitteforsøk med Gyrodactylus salaris for å studere endringer i RNA-profil. Fisken skal oppstalles i inntil 28 dager Pdf av søknad i FOTS (id 3416) fra Phil Harris, datert 19/ Innhentet tilleggsinformasjon, datert 11/5-11. Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad, til 30/6-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er

14 FDU-møte 10/5-11 Side 14 av 29 Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 200 laks i smitteforsøk med Gyrodactylus salaris for å studere endringer i RNA-profil, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. For evt. seinere godkjenning av forsøk forventes det at lokalitetene er godkjent som en forsøksdyravdeling. Utvalgsmedlem som stemte mot godkjenning av søknaden: Siri Martinsen Det er ikke oppgitt hvor mye belastning fiskene vil bli utsatt for, men den kan etter forsøket å dømme bli betydelig. Dupliseringsproblematikk er ikke redegjort for, og forsøket fremstår ikke som begrunnet i forhold til forskriftens "særskilte krav" til smertevoldende forsøk Norges fiskerihøgskole S-2011/86314 Søknad om fangst og merking av 90 laks (70 med dataloggere og 20 med radiomerker), 30 kveiter (10 med pop-up satelittmerker og 20 med dataloggere), 30 sjørøye med radiosender, og 100 sjøørret med radiosender. Forsøket er en del av prosjektet Salmotrack, elektronisk sporing av anadrom fisk og kveite og skal foregå i Altaelva og Tanaelva Pdf av søknad i FOTS (id 3454) fra Audun Rikardsen, datert 18/4-11. Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad til 1/10-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å merke 90 laks (70 med dataloggere og 20 med radiomerker), 30 kveiter (10 med pop-up satelittmerker og 20 med dataloggere), 30 sjørøye med radiosender, og 100 sjøørret med radiosender i Altaelva og Tanaelva, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. FDU forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader eller dødsfall under innfanging og merking eller som mulig følge av merking. Hvis en eventuell dødsårsak ikke er åpenbar skal dyret obduseres og kopi av obduksjonsrapporten skal sendes FDU. Utvalgsmedlem som stemte mot godkjenning av søknaden: Siri Martinsen Belastingen for fisken ved livslang merking bør veie tyngre enn formålet. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandling av søknaden: Lars Folkow 5.17 Høgskolen i Telemark S-2011/71196 Søknad om merking av fjellryper på Lifjell for å studere spredningsatferd og spredningsmønster. 100 skal merkes med fotringer og 8 stk med satelittsender festet med sele.

15 FDU-møte 10/5-11 Side 15 av Pdf av søknad i FOTS (id 3379) fra Øyvind Steifetten, datert 30/ Innhentet tilleggsinformasjon, datert 2/5-11. Lagt fram i møtet. Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad til 10/5-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er Utvalget finner at hensikten med forsøket, å studere fjellrypas spredningsatferd og spredningsmønster, og den planlagte gjennomføringen, å merke inntil 100 fjellryper med fotringer og 8 stk med satelittsender festet med sele, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget kan ikke godkjenne søknaden for mer enn 2 år, og ber om at det søkes om evt. forlengelse i god tid før denne godkjenningen løper ut. Utvalget merker seg at planlagt start for forsøket er angitt å være 1/5-11, og forutsetter at forsøk ikke er startet før gyldig tillatelse foreligger. FDU forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader eller dødsfall under innfanging og merking eller som mulig følge av merking. Hvis en eventuell dødsårsak ikke er åpenbar skal dyret obduseres og kopi av obduksjonsrapporten skal sendes FDU. Utvalgsmedlem som stemte mot godkjenning av søknaden: Siri Martinsen Risikoen for livslang merking er tilstede, og denne belastingen bør vurderes som å ha større vekt enn forsøket Nofima Marin S-2011/87790 Søknad om å benytte 385 laks i forsøk med lakselus. 350 fisk skal gå i infeksjonsforsøk, mens 35 fisk skal brukes til oppformering av lus Pdf av søknad i FOTS (id 3468) fra Bjarne Gjerde, datert 19/4-11. Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad til 31/5-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 385 laks i forsøk med lakselus (350 fisk i infeksjonsforsøk og 35 fisk til oppformering av lus), er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd.

16 FDU-møte 10/5-11 Side 16 av 29 Utvalget forutsetter at medarbeider i forsøket blir ansvarlig søker, da vedkommende har kurs i forsøksdyrlære, jf. forsøksdyrforskriften 13. Nåværende søker forventes å ta førstkommende kurs i forsøksdyrlære. For evt. seinere godkjenning av forsøk ved Fjord Forsk Sogn forventer utvalget at lokalitetene er godkjent som en forsøksdyravdeling. Utvalgsmedlem som stemte mot godkjenning av forsøket: Siri Martinsen Utvalgsmedlem som fratrådte under behandling av søknaden: Grete Bæverfjord 5.19 NVH S-2011/81731 Søknad om å benytte inntil 5 hester for opplæring i bruk av utstyr for termal stimulering. Dette er metode for å teste effekten av smertestillende medikamenter hos hest Pdf av søknad i FOTS (id 3434) fra Andreas Haga, datert 12/4-11. Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad til 30/6-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte inntil 5 hester for opplæring i bruk av utstyr for termal stimulering, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd Fylkesmannen i Vestfold S-2011/83605 Søknad om merking av 7 bredøreflaggermus, 7 storflaggermus, 7 skimmelflaggermus, 7 skjeggflaggermus, 7 vannflaggermus, 7 nordflaggermus, 7 børsteflaggermus og 7 trollflaggermus for å kartlegge ynglekolonier og oppholdssteder. Radiosender limes på ryggen Pdf av søknad i FOTS (id 3438) fra Tore Christian Michaelsen, datert 14/ Tidligere søknader om merking av flaggermus (id 2463 og 239) og vedtak i utvalget. Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad til 31/12-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er

17 FDU-møte 10/5-11 Side 17 av 29 Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å merke 7 bredøreflaggermus, 7 storflaggermus, 7 skimmelflaggermus, 7 skjeggflaggermus, 7 vannflaggermus, 7 nordflaggermus, 7 børsteflaggermus og 7 trollflaggermus med radiosender, for å kartlegge ynglekolonier og oppholdssteder, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. FDU forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader eller dødsfall under innfanging og merking eller som mulig følge av merking. Hvis en eventuell dødsårsak ikke er åpenbar skal dyret obduseres og kopi av obduksjonsrapporten skal sendes FDU Fjord Forsk Sogn AS S-2011/88953 Søknad om å benytte 200 laks i smitteforsøk med lakselus for å etablere en reproduserbar smittemodell Pdf av søknad i FOTS (id 3472) fra Peter Hovgård, datert 25/ Vedlagt protokoll, ønsket unntatt offentlighet Innhentet tilleggsinformasjon, datert 13/5-11 Utvalget godkjenner ikke forsøket iht. søknad og tilleggsinformasjon til 19/12-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket, å undersøke effekten av en fór-tilsetning på etablering av lakselus, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget finner imidlertid at den planlagte gjennomføringen, som beskrevet i søknad og tilleggsinformasjon, ikke kan godkjennes. Gjenbruk av fisk anses som unødvendig belastende og kan medføre metodeproblemer. Ønske om unntak for offentlighet er notert, og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker NIVA S-2011/84717 Søknad om å benytte 50 røye for å teste reaksjon på saltvannseksponering. Det ønskes å slakte røye fra brønnbåt med saltvann, og det ønskes dokumentert at fisken tåler slik overgang Pdf av søknad i FOTS (id 3384) fra Atle Foss, datert 15/ Innhentet tilleggsinformasjon, datert 27/4-11 Utvalget godkjenner ikke forsøket iht. søknaden og tilleggsinformasjon, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10.

18 FDU-møte 10/5-11 Side 18 av 29 Utvalget finner at resultater, tilsvarende de som forventes oppnådd med det beskrevne forsøket allerede foreligger. Røye om vår og sommer forventes ikke å ha problemer med kortvarig opphold i sjøvann/brakkvann. Forutsatt at vannkvaliteten i brønnbåten er akseptabel, anser utvalget det beskrevne forsøket som en dublisering av allerede eksisterende kunnskap og forsøket er derfor unødvendig UNI Miljø S-2011/84234 Søknad om å benytte 800 laks i smoltsimulator for å estimere påslag av lakselus under smoltvandring Pdf av søknad i FOTS (id 3445) fra Knut Wiik Vollset, datert 14/4-11. Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad til 1/10-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 800 laks i smoltsimulator for å estimere påslag av lakselus under smoltvandring, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlem som stemte mot godkjenning av søknaden: Siri Martinsen Formålet fremstår uklart og det samme gjør belastningen for dyrene Høgskolen i Finnmark S-2011/75307 Søknad om merking av 30 lemen på Finnmarksvidda med eksterne radiosendere for å dokumentere vandring Pdf av søknad i FOTS (id 3381) fra Lauri Oksanen, datert 4/ Tilleggsinformasjon, datert 27/4-11 Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad til 30/9-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å merke 30 lemen på Finnmarksvidda med eksterne radiosendere for å dokumentere vandring, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd.

19 FDU-møte 10/5-11 Side 19 av 29 FDU forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader eller dødsfall under innfanging og merking eller som mulig følge av merking. Hvis en eventuell dødsårsak ikke er åpenbar skal dyret obduseres og kopi av obduksjonsrapporten skal sendes FDU Høgskolen i Finnmark S-2011/75248 Søknad om å fangst og individmerking av 1000 fjellrotter, 1000 gråsidemus, 1000 lemen, 1000 markmus og 1000 rødmus for å beregne populasjonsstørrelse Pdf av søknad i FOTS (id 3396) fra Lauri Oksanen, datert 4/4-11. Utvalget godkjenner forsøket iht. deler av søknad fram til 1/6-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har Utvalget godkjenner ikke tåklipping og øreklips som merkemetoder. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å fange og individmerke 1000 fjellrotter, 1000 gråsidemus, 1000 lemen, 1000 markmus og 1000 rødmus for å beregne populasjonsstørrelse, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget godkjenner ikke tåtuppklipping og ber om at søker vurderer tatovering av tær som en alternativ metode. Utvalget godkjenner ikke bruk av øremerker. Utvalget oppfordrer til at søker finner praktiske løsninger som gjør andre merkemetoder brukbare. Utvalget kan ikke godkjenne søknaden for mer enn 2 år, og ber om at det søkes om evt. forlengelse i god tid før denne godkjenningen løper ut SWECO S-2011/81021 Søknad om fangst og merking av ål i Drammensvassdraget for å kartlegge bestanden. Ålen merkes med PIT-tag i bukhulen Pdf av søknad i FOTS (id 3420) fra Håkon Gregersen, datert 12/4-11. Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad til 20/8-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er Utvalget finner at hensikten med forsøket, å kartlegge bestanden av ål i Drammensvassdraget, og den planlagte gjennomføringen, å merke inntil 250 ål med interne

20 FDU-møte 10/5-11 Side 20 av 29 PIT-merker, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. FDU forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader eller dødsfall under innfanging og merking, eller som mulig følge av dette. Hvis en eventuell dødsårsak ikke er åpenbar skal dyret obduseres og kopi av obduksjonsrapporten skal sendes FDU Bioforsk tingvoll S-2008/ Søknad om utvidelse av tidligere gitt tillatelse til uttesting av NoFence. Det ønskes utvidet tid til 10 dager og ut juni E-post fra søker Britt Henriksen, datert 5/ Tidligere vedtak, datert 2/9-10 Utvalget godkjenner utvidelse av forsøket iht. søknad til 1/7-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har Utvalget finner at hensikten med forsøket, å teste ut elektronisk gjerde for småfe, og den planlagte gjennomføringen, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd UMB S-2011/87798 Søknad om å benytte 600 sørv i forsøk med salinitetstoleranse for å estimere risiko for spredning av sørv langs kysten Pdf av søknad i FOTS (id 3466) fra Thrond Haugen, datert 20/ Innhentet tilleggsinformasjon, datert 13/5-11 Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad og tilleggsinformasjon til 15/6-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med tilleggsopplysninger, tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 750 sørv i forsøk med salinitetstoleranse for å estimere risiko for spredning av sørv langs kysten, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i

21 FDU-møte 10/5-11 Side 21 av 29 forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlem som stemte mot forsøket: Siri Martinsen R3 er svært mangelfylt utfylt. Det fremgår ikke hvorfor dette må være en dødelighetsstudie. I et forsøk hvor dyr utsettes for "sterke smerter" kreves det av forskriften "særskilte krav" til nødvendighet. Dette finner man ikke i denne søkanden NTNU S-2011/88932 Ny behandling av søknad om stress og påvirkning på rugeatferd blant krykkjer. Søknad ble avslått i forrige møte. Søker legger nå ved tilleggsopplysninger i eget brev Pdf av søknad i FOTS (id 3450) fra Olivier Chastel, datert 26/ Brev fra søker, datert 26/ Tidligere vedtak fra FDU, datert 19/4-11. Utvalget godkjenner ikke forsøket iht. søknad og tilleggsopplysninger i eget brev, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å undersøke om stress påvirker eggleggingstidspunktet til krykkjehunner, og den planlagte gjennomføringen, å vingeklippe 15 krykkjehanner, ikke er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd ikke er oppfylt Norges Fiskerihøgskole S-2011/ Søknad om bruk av 150 sjørøye for å studere effekter av lakselus. Lagt frem i møtet, da søknaden ved en teknisk feil ikke har kommet inn i Mattilsynets arkiver Pdf av søknad i FOTS (id 3443) fra Jan-Eirik Angell Killie, datert 18/4-11. Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad til 31/3-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 150 sjørøye for å studere effekter av lakselus, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandling av søknaden: Lars Folkow

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 19/4-11 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. APRIL 2011 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 1/2-12 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok, ferdigstilt: 18/12-12 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 21/11-12 Side 1 av 11 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 17/12 2014 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok: 20/9-12 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Henrik Rasmussen,

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 28/6-11 Side 1 av 32 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. JUNI 2011 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE

FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE Møtebok ferdigstilt: 31/8-10 Side 1 av 16 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 24. AUGUST 2010 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Utkast til møtebok ferdigstilt: 15.11.2013 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. NOVEMBER 2013 kl. 10.00-16.00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. Utvalgets behandling: Prosjekter, prosjektliste og forslag til web-nyhter oppdateres iht. innspill i møtet.

FORSØKSDYRUTVALGET. Utvalgets behandling: Prosjekter, prosjektliste og forslag til web-nyhter oppdateres iht. innspill i møtet. Møtebok ferdigstilt: 27/9-10 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. SEPTEMBER 2010 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 21/2-11 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. FEBRUAR 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte Møtebok, ferdigstilt: 18/5-10 Side 1 av 19 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte Møterom: Møterom

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua Utkast til møtebok ferdigstilt: 28/8-14 Side 1 av 24 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok, ferdigstilt 19/2-13 Side 1 av 18 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt: 18/10-13 Side 1 av 12 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. OKTOBER 2013 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt: 17/12-13 Side 1 av 17 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. DESEMBER 2013 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Endelig møtebok: 22/1-13 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 21/1-2015 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte. Dokumenter i saken: 2.1.1 Møtebok fra utvalgets møte 19/10-10, ferdigstilt 25/10-10.

FORSØKSDYRUTVALGET. 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte. Dokumenter i saken: 2.1.1 Møtebok fra utvalgets møte 19/10-10, ferdigstilt 25/10-10. Møtebok ferdigstilt: 22/11-10 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 16. NOVEMBER 2010 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 21/4-2015 Side 1 av 37 FORSØKSDYRUTVALGET MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Ferdigstilt: 6/3-12 Side 1 av 29 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok: 21/6-13 Side 1 av 28 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar Nicolaysen,

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 20/2 2015 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent. Sakspapirer ble mottatt i tide.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent. Sakspapirer ble mottatt i tide. Møtebok ferdigstilt: 15/5-14 Side 1 av 32 FORSØKSDYRUTVALGET ONSDAG 23. APRIL 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok, ferdigstilt 26/9-11 Side 1 av 21 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 20. SEPTEMBER 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 29/5-12 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 27/10-14 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE Møtebok ferdigstilt: 5/9-11 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 30. AUGUST 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 25/6-14 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent med følgende saker i tillegg (lagt fram i møtet): 3.3.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent med følgende saker i tillegg (lagt fram i møtet): 3.3. Møtebok ferdigstilt: 30/5-14 Side 1 av 22 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 20. MAI 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Henrik

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 2013. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2013 5 Sekretariatet 5 Økonomi..

Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 2013. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2013 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. ÅRSRAPPORT 213 Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 213. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 213 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. 6 Forsøksdyrutvalgets virksomhet. 6 Generelt...

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 31/5-13 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 2011. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2011 5 Sekretariatet 5 Økonomi..

Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 2011. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2011 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. ÅRSRAPPORT 211 Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 211. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 211 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. 6 Forsøksdyrutvalgets virksomhet. 6 Generelt...

Detaljer

STATUS FOR VILLAKS OG SJØAURE PÅ VESTLANDET OG I NORGE

STATUS FOR VILLAKS OG SJØAURE PÅ VESTLANDET OG I NORGE STATUS FOR VILLAKS OG SJØAURE PÅ VESTLANDET OG I NORGE Eva Thorstad Torbjørn Forseth (leder) Bjørn Barlaup Sigurd Einum Bengt Finstad Peder Fiske Morten Falkegård Åse Garseth Atle Hindar Tor Atle Mo Eva

Detaljer

STATUS FOR VILLAKS PR Kvalitetsnorm og vannforskrift. Torbjørn Forseth

STATUS FOR VILLAKS PR Kvalitetsnorm og vannforskrift. Torbjørn Forseth STATUS FOR VILLAKS PR 2016 Kvalitetsnorm og vannforskrift Torbjørn Forseth Vitenskapelig råd for lakseforvaltning Opprettet i 2009 Gir uavhengige råd til forvaltningen NINA 13 forskere fra 7 institutt/universitet

Detaljer

Miljøpåvirkning av akvakulturanlegg Alv Arne Lyse, prosjektleder Villaks NJFF

Miljøpåvirkning av akvakulturanlegg Alv Arne Lyse, prosjektleder Villaks NJFF Alv Arne Lyse, prosjektleder Villaks NJFF Ansatt NJFF siden mars 1997 Laksefisker siden 1977 Fiskeribiolog, can.scient, hovedfag sjøaure fra Aurland Eks. miljøvernleder Hyllestad og Samnanger kommuner

Detaljer

NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2006

NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2006 NINA Forskningsstasjon, Ims Årsmelding 2006 NINA Forskningsstasjon, Ims Årsmelding 2006 Ims, 1.mars 2007 Knut Bergesen Bestyrer 2 Drift av NINA Forskningsstasjon Antall prosjekter som ble utført ved stasjonen

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 28/1-14 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

Nasjonal lakselusovervåkning. Bengt Finstad, NINA Pål A. Bjørn, NOFIMA

Nasjonal lakselusovervåkning. Bengt Finstad, NINA Pål A. Bjørn, NOFIMA Nasjonal lakselusovervåkning Bengt Finstad, NINA Pål A. Bjørn, NOFIMA Naturlige infeksjonssystemer for lakselus Få verter var tilgjengelige for lakselus langs kysten om vinteren: -Villaks ute i oppvekstområdene

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt:1/4-14 Side 1 av 31 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 25. MARS 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar

Detaljer

Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget i 2010

Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget i 2010 Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget i 2010 Eva B. Thorstad 1, Peder Fiske 1, Frode Staldvik 2 & Finn Økland 1 1 Norsk instututt for naturforskning (NINA), 2 Kunnskapssenter for Laks

Detaljer

Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk?

Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Nasjonal plattform for alternativer Renate Johansen renate.johansen@veths.no Ja, vi trenger mer forsøksfisk for å løse

Detaljer

Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim april 2015

Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim april 2015 Søknad om forsøk Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim 16.-17. april 2015 Gunvor Knudsen, seniorrådgiver/dr. scient., Mattilsynet, Avdeling for nasjonale oppgaver, region Sør og

Detaljer

CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614

CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614 CERMAQ NORWAY AS AVD MATFISK FINNMARK 8286 Nordfold Deres ref: Vår ref: 2016/180603 Dato: 03.03.2017 Org.nr: 985399077 CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. Oversender med dette Forsøksdyrutvalgets høringssvar til forslag til lov om dyrevelferd.

FORSØKSDYRUTVALGET. Oversender med dette Forsøksdyrutvalgets høringssvar til forslag til lov om dyrevelferd. FORSØKSDYRUTVALGET Deres ref: Vår ref: Dato S-2008119285 15. februar 2008 Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo Ang. Forsøksdyrutvalgets høringssvar til forslag til lov om dyrevelferd

Detaljer

Evaluering av effekten av lakselus på vill laksefisk i de nye produksjonsområdene

Evaluering av effekten av lakselus på vill laksefisk i de nye produksjonsområdene UiB Evaluering av effekten av lakselus på vill laksefisk i de nye produksjonsområdene Prof Frank Nilsen SLRC/UiB Medlemmer Ekspertgruppens leder og redaktør: Frank Nilsen, Professor ved Universitetet i

Detaljer

Smoltrømming - lite problem eller stor utfordring?

Smoltrømming - lite problem eller stor utfordring? Smoltrømming - lite problem eller stor utfordring? Ove Skilbrei TEKSET, Trondheim 3-4 Februar 2014 Adferd og spredning av rømt laks 1) Merkeforsøk 2) Kjemiske undersøkelser. Fettsyreprofil for å se om

Detaljer

Parasitten Gyrodactylus salaris

Parasitten Gyrodactylus salaris Parasitten Gyrodactylus salaris Ektoparasitt(haptormark), 0,5 mm. Formerer seg ukjønnet(og kjønnet), kan doble antallet hver 3.-4.dag ved 13-19 g C. Ved 13-19 g C kan en parasitt tenkes å gi opphav til

Detaljer

Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)

Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV) Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV) Åpnet 2007 Lokalisert ved HINT- Namsos Frode Staldvik, daglig leder Adresse: postboks 313 7800 Namsos laksesenteret@hint.no Tlf. 74212399 Mob. 41495000 WWW.klv.no

Detaljer

KRAFTTAK FOR LAKSEN. Sørlandslaksen i lokalt nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Dag Matzow TEFA-seminaret 2014

KRAFTTAK FOR LAKSEN. Sørlandslaksen i lokalt nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Dag Matzow TEFA-seminaret 2014 KRAFTTAK FOR LAKSEN Sørlandslaksen i lokalt nasjonalt og internasjonalt perspektiv Dag Matzow TEFA-seminaret 2014 Utvikling i fangster av laks Historisk lavt nivå i Nord- Atlanteren Samlede fangster redusert

Detaljer

Påvirkning fra fiskeoppdrett på vill laks og sjøørret

Påvirkning fra fiskeoppdrett på vill laks og sjøørret Påvirkning fra fiskeoppdrett på vill laks og sjøørret Seniorrådgiver Atle Kambestad Miljødirektoratet Miljøseminar for akvakulturnæringen, Florø, 05.02.2014 Villaksens betydning og verdier - Rekreasjonsfiske

Detaljer

Villaksens krav til oppdrettslaksen

Villaksens krav til oppdrettslaksen Villaksens krav til oppdrettslaksen Vegard Heggem Årssamling FHL Midtnorsk Havbrukslag, 15.02.2012 1 Sportsfiske og bevaring av villaksen et paradoks? 2 Sportsfiske og bevaring av villaksen Et paradoks?

Detaljer

Telefon: Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 15/5228 Deres referanse: Vår dato: Deres dato:

Telefon: Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 15/5228 Deres referanse: Vår dato: Deres dato: Bremnes Seashore AS Saksbehandler: Anita Sagstad Telefon: 48290259 Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 15/5228 Deres referanse: Vår dato: 27.11.2015 Deres dato: 10.04.2015 Att: Geir Magne Knutsen

Detaljer

Artsforvaltning, høstbare arter. 28. april Christian Geving Fylkesmannen i Vestfold

Artsforvaltning, høstbare arter. 28. april Christian Geving Fylkesmannen i Vestfold Artsforvaltning, høstbare arter. 28. april 2010 Christian Geving Fylkesmannen i Vestfold Hovedgrepene i lovens kapittel III Regler om høsting og annet uttak ( 15, 16-18, 20 og 21) Særskilte beskyttelsesregimer

Detaljer

Hvor vil vi? Hvor vil dere?

Hvor vil vi? Hvor vil dere? Hva må til for å doble forsvarlig høsting? Sjøørret til glede eller besvær Vi hadde et altoverskyggende problem; forsuring Det håndteres i dag med kalking Vi har fortsatt utfordringer Nå må vi håndtere

Detaljer

Informasjon til aktuelle myndigheter, kommuner, grunneiere og andre

Informasjon til aktuelle myndigheter, kommuner, grunneiere og andre Informasjon til aktuelle myndigheter, kommuner, grunneiere og andre Aktiviteter i tilknytning til forskningsprosjektet Jerven og en verden i forandring i 2004. Del A: Om prosjektet Norsk Institutt for

Detaljer

Akvakultur og biologiske belastninger

Akvakultur og biologiske belastninger Akvakultur og biologiske belastninger Erlend Standal Rådgiver, DN - marin seksjon Foto: Erlend Standal Biologiske belastninger Organiske avfallsprodukter Uorganiske avfallsprodukter Rømning Sykdommer Parasitter

Detaljer

Nye retningslinjer for utsetting av anadrom fisk. Helge Axel Dyrendal Helsetjenesten for kultiveringsanlegg Trondheim

Nye retningslinjer for utsetting av anadrom fisk. Helge Axel Dyrendal Helsetjenesten for kultiveringsanlegg Trondheim Nye retningslinjer for utsetting av anadrom fisk Helge Axel Dyrendal Helsetjenesten for kultiveringsanlegg Trondheim 25.03.2014 Bakgrunn Flere faglige anbefalinger som peker på muligheter for å forbedre

Detaljer

Framdriftsrapport til Mattilsynet over lakselusinfeksjonen på vill laksefisk våren og sommeren 2013

Framdriftsrapport til Mattilsynet over lakselusinfeksjonen på vill laksefisk våren og sommeren 2013 Framdriftsrapport til Mattilsynet over lakselusinfeksjonen på vill laksefisk våren og sommeren 213 Innledning Havforskningsinstituttet (HI) har på oppdrag fra Mattilsynet (MT) og Fiskeri og kystdepartementet

Detaljer

Bevaring og gjenoppbygging av fiskebestander i Vefsnaregionen. v/ Espen Holthe og Håvard Lo

Bevaring og gjenoppbygging av fiskebestander i Vefsnaregionen. v/ Espen Holthe og Håvard Lo Bevaring og gjenoppbygging av fiskebestander i Vefsnaregionen. v/ Espen Holthe og Håvard Lo Smitteområde Vefsnaregionen Flere store prosjekter i Vefsna Største elvebehandling i Norge (i volum) Største

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FREMMEDE ORGANISMER

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FREMMEDE ORGANISMER Miljødirektoratet Saksbehandler: Henrik Hareide Postboks 5672 Sluppen Telefon: 97147978 7485 Trondheim Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen Vår referanse: 14/9788 Deres referanse: Vår dato: 20.10.2014

Detaljer

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2013

Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2013 Rapport fra skjellprøvetakingen i Numedalslågen, 2013 Av Ingar Aasestad Numedalslågen forvaltningslag Mai 2014 Foto: Lågens framtid Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning...3 Metode...4 Resultater...6

Detaljer

Oppdrettslaks rømmer. Hva gjør Fiskeridirektoratet?

Oppdrettslaks rømmer. Hva gjør Fiskeridirektoratet? Oppdrettslaks rømmer. Hva gjør Fiskeridirektoratet? Jens Chr Holm, 08.05.2013 Ståle Hansen, Fiskeridirektoratet region Trøndelag Seminar KLV Namsos 7. mai 2014 Rømmingsmeldinger Årsaker til rømming Forebygge

Detaljer

Informasjon til aktuelle myndigheter, kommuner, grunneiere og andre

Informasjon til aktuelle myndigheter, kommuner, grunneiere og andre Informasjon til aktuelle myndigheter, kommuner, grunneiere og andre Aktiviteter i tilknytning til forskningsprosjektet Jerven og en verden i forandring i 2005. Del A: Om prosjektet Norsk Institutt for

Detaljer

Hybridar av laks og aurekva veit vi om sjøtoleranse og marin atferd? ved Henning Andre Urke (NIVA)

Hybridar av laks og aurekva veit vi om sjøtoleranse og marin atferd? ved Henning Andre Urke (NIVA) Hyridar av laks og aurekva veit vi om sjøtoleranse og marin atferd? ved Henning Andre Urke (NIVA) I samareid med Jo Vegar Arnekleiv, Gaute Kjærstad, Lars Rønning (LFI) Tom O. Nilsen (UIB), Peder A. Jansen

Detaljer

Risikovurdering norsk fiskeoppdrett - 2012

Risikovurdering norsk fiskeoppdrett - 2012 Risikovurdering norsk fiskeoppdrett - 2012 Geir Lasse Taranger, Terje Svåsand, Bjørn Olav Kvamme, Tore Kristiansen og Karin Kroon Boxaspen (redaktører) Hardangerfjordseminaret 3.- 4. mai 2013, Øystese

Detaljer

Havforskermøtet 2011. 16 17 november, Trondheim

Havforskermøtet 2011. 16 17 november, Trondheim Havforskermøtet 2011 16 17 november, Trondheim Bakgrunn / Oppdrag FHFs handlingsplan innen verdikjede havbruk MÅL: Bidra med kunnskap som kan sikre minst mulig negativ interaksjon mellom oppdrettslaks

Detaljer

Risikovurdering - miljøverknader av norsk fiskeoppdrett

Risikovurdering - miljøverknader av norsk fiskeoppdrett Risikovurdering - miljøverknader av norsk fiskeoppdrett Geir Lasse Taranger, Terje Svåsand, Abdullah S. Madhun og Karin K. Boxaspen Risikoskår Høy Moderat Lav Mangler data Hardangerfjordseminaret 2011,

Detaljer

Arbeidsmøte IKPU. 17 november 2014. Skånland

Arbeidsmøte IKPU. 17 november 2014. Skånland Arbeidsmøte IKPU 17 november 2014 Berg Dyrøy Lenvik Sørreisa Torsken Tranøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Dagens agenda Referat fra møte med fiskeriministeren 5 nov Høring

Detaljer

N-L-7,N-L-10,N-R-4,N-R-9 og N-R-29 - Marine Harvest Norway AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret

N-L-7,N-L-10,N-R-4,N-R-9 og N-R-29 - Marine Harvest Norway AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret Vår dato: 20.08.2014 Vår referanse: 14/37076 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND N-L-7,N-L-10,N-R-4,N-R-9 og N-R-29 - Marine Harvest

Detaljer

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke AMALIE HOTEL POSTBOKS 14 9251 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220969 Dato: 01.10.2014 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke Mattilsynet

Detaljer

Videoovervåking av laks og sjøørret i fisketrappa i Sagvatnanvassdraget i 2009

Videoovervåking av laks og sjøørret i fisketrappa i Sagvatnanvassdraget i 2009 Videoovervåking av laks og sjøørret i Sagvatnanvassdraget i 29 LBMS Rapport 1-21 Videoovervåking av laks og sjøørret i fisketrappa i Sagvatnanvassdraget i 29 Mellomlaks hunn på vei opp fisketrappa i Sagfossen

Detaljer

Resultater og videreføring av Havbruksnæringens Miljøfond Årsmøte Nord-Norsk Aina Valland, direktør miljø

Resultater og videreføring av Havbruksnæringens Miljøfond Årsmøte Nord-Norsk Aina Valland, direktør miljø Resultater og videreføring av Havbruksnæringens Miljøfond Årsmøte Nord-Norsk Aina Valland, direktør miljø Om miljøfondet Havbruksnæringens miljøfond presentert på FHLs generalforsamling 7. april 2011.

Detaljer

Årssamling 2012 Midtnorsk Havbrukslag Rica Nideleven hotell

Årssamling 2012 Midtnorsk Havbrukslag Rica Nideleven hotell Årssamling 2012 Midtnorsk Havbrukslag Rica Nideleven hotell Stig Nidar Selvåg Leder, FHL Midtnorsk Havbrukslag FHL Midtnorsk Havbrukslag NHO Generalforsamling og styre i FHL Bransjegruppe Industri Bransjegruppe

Detaljer

Vestfold fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune Søker [Institusjon/bedrift]: Angi tema/innsatsområde(r) i utlysningen: Vestfold fylkeskommune Kvalifiseringsstøtte for bedrifter og offentlig sektor Kunnskapsinnhenting om eventuell spredning av Gyrodactylus

Detaljer

FORSLAG TIL MAKSIMALT ANTALL FISK I EN PRODUKSJONSENHET I SJØ - HØRINGSBREV

FORSLAG TIL MAKSIMALT ANTALL FISK I EN PRODUKSJONSENHET I SJØ - HØRINGSBREV FISKERIDIREKTORATET Fiskeridirektøren Til høringsinstansene Saksbehandler: Vidar Baarøy Telefon: 99104954 Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 10/8554 Deres referanse: Vår dato: 01.07.2010 Deres

Detaljer

Norecopas pris til fremme av de 3 R-ene

Norecopas pris til fremme av de 3 R-ene Norecopas pris til fremme av de 3 R-ene (Replacement, Reduction, Refinement) for 2013 Et diplom og kr. 30 000 Priskomitéen - Lasse A. Skoglund, akademia - Heidi Bugge, forvaltning - Torill Malmstrøm, dyrevernorganisasjoner

Detaljer

Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag. Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag. Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Laksefangstar i 2014 17,8 tonn avliva laks i Sogn og Fjordane 4,2 tonn i sjø 13,6 tonn i elv

Detaljer

Lakselusrapport: Sommer Mattilsynets oppsummering av lakselussituasjonen i oppdrettsnæringen Periode: 1. juni til 1.

Lakselusrapport: Sommer Mattilsynets oppsummering av lakselussituasjonen i oppdrettsnæringen Periode: 1. juni til 1. Lakselusrapport: Sommer 2016 Mattilsynets oppsummering av lakselussituasjonen i oppdrettsnæringen Periode: 1. juni til 1. september 1 Bakgrunn og fakta om lakselus Fakta om lakselus og lakselusbekjempelse

Detaljer

l 2004 etablerte Havforskningsinstituttet en egen avdeling i Tromsø. Med dette ble den FASILITETER

l 2004 etablerte Havforskningsinstituttet en egen avdeling i Tromsø. Med dette ble den FASILITETER l 2004 etablerte Havforskningsinstituttet en egen avdeling i Tromsø. Med dette ble den nasjonale, marine, forvaltningsrelaterte ressursforskningen samlet i ett institutt. Det skjedde ved at Fiskeriforsknings

Detaljer

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke GRAND NORDIC HOTEL TROMSØ Storgta 44 9008 Tromsø Deres ref: Vår ref: 2014/233027 Dato: 16.10.2014 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og

Detaljer

Vandringsadferd og overlevelse til klekkeriprodusert ørretsmolt i Nidelva. Jan Grimsrud Davidsen Forsker

Vandringsadferd og overlevelse til klekkeriprodusert ørretsmolt i Nidelva. Jan Grimsrud Davidsen Forsker Vandringsadferd og overlevelse til klekkeriprodusert ørretsmolt i Nidelva Jan Grimsrud Davidsen Forsker Foredragets innhold. Bakgrunn for prosjektene. Smoltvandring etter normalforing på klekkeriet (0

Detaljer

Gjenåpning av produksjonsområder for laks i Femund-/Trysilvassdraget

Gjenåpning av produksjonsområder for laks i Femund-/Trysilvassdraget Gjenåpning av produksjonsområder for laks i Femund-/Trysilvassdraget Vassdragsseminaret 2011 Rica Nidelven Hotell Morten Kraabøl og Jon Museth, NINA Kort om vassdraget Klarälven, Trysil- /Femundelven:

Detaljer

Villaksen - vårt arvesølv

Villaksen - vårt arvesølv Klima- og miljødepartementet Villaksen - vårt arvesølv Internasjonale forpliktelser og Regjeringens planer for å sikre livskraftige villaksbestander Vidar Helgesen, Klima- og miljøminister Alta, 9. februar

Detaljer

OVERVÅKNING AV LAKSELUS PÅ VILL LAKSEFISK HAVFORSKNINGSTEMA. Av Rune Nilsen, Ørjan Karlsen, Rosa Maria Serra Llinares og Kristine Marit Schrøder Elvik

OVERVÅKNING AV LAKSELUS PÅ VILL LAKSEFISK HAVFORSKNINGSTEMA. Av Rune Nilsen, Ørjan Karlsen, Rosa Maria Serra Llinares og Kristine Marit Schrøder Elvik 1 2017 HAVFORSKNINGSTEMA OVERVÅKNING AV LAKSELUS PÅ VILL LAKSEFISK Av Rune Nilsen, Ørjan Karlsen, Rosa Maria Serra Llinares og Kristine Marit Schrøder Elvik 1 Lakselus kan skade villaksen. Vi på Havforskningsinstituttet

Detaljer

3 Definisjoner Definisjonene i forsøksdyrforskriften 4 gjelder også i denne instruksen.

3 Definisjoner Definisjonene i forsøksdyrforskriften 4 gjelder også i denne instruksen. Utkast til instruks for forsøksdyrforvaltningen Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet (dato), jf. lov 19. juni 2009 om dyrevelferd 13, forskrift (dato) om bruk av

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2002

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2002 ÅRSRAPPORT 2002 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2002 SAMMENSETNING Utvalget for forsøk med dyr (Forsøksdyrutvalget) har i beretningsåret hatt følgende sammensetning: Leder: Varamedlem: Nestleder: Varamedlem:

Detaljer

Parasitten og regelverket. Åndalsnes Spesialinspektør Inger Mette Hogstad Mattilsynet, distriktskontoret for Romsdal

Parasitten og regelverket. Åndalsnes Spesialinspektør Inger Mette Hogstad Mattilsynet, distriktskontoret for Romsdal Parasitten og regelverket Åndalsnes 18.04.2012 Spesialinspektør Inger Mette Hogstad Mattilsynet, distriktskontoret for Romsdal Parasitten Gyrodactylus salaris Parasittisk flatmark, størrelse 0,3 0,7 mm.

Detaljer

Naturforvaltning i sjø

Naturforvaltning i sjø Naturforvaltning i sjø - Samarbeid og bruk av kunnskap Eva Degré, seksjonssjef Marin seksjon, DN Samarbeid Tilnærming til en felles natur Hvordan jobber vi hva gjør vi og hvorfor? Fellesskap, men En felles

Detaljer

Risikovurdering miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett

Risikovurdering miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett Risikovurdering miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett Geir Lasse Taranger, Terje Svåsand, Abdullah S. Madhun og Karin K. Boxaspen Risikoskår Høy Moderat Lav Mangler data Nasjonal vannmiljøkonferanse 2011,

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005 ÅRSRAPPORT 2005 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005 SAMMENSETNING Utvalget skal bestå av syv faste medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av Mattilsynet, vanligvis for fire år av gangen.

Detaljer

Hei. Vedlagt er oversendelsesbrev med mottaker hos dere og Mattilsynets innspill til vannregionenes tiltaksprogram. Med vennlig hilsen

Hei. Vedlagt er oversendelsesbrev med mottaker hos dere og Mattilsynets innspill til vannregionenes tiltaksprogram. Med vennlig hilsen From: Trude Jansen Hagland Sent: 13. mai 2014 09:25 To: 'post@mrfylke.no'; 'hfk@hfk.no'; 'firmapost@rogfk.no'; 'postmottak.sentraladm@sfj.no'; Postmottak STFK; 'postmottak@vaf.no';

Detaljer

Prosjektet Jerven og en verden i forandring i 2003 aktiviteter i Sør-Norge 2003.

Prosjektet Jerven og en verden i forandring i 2003 aktiviteter i Sør-Norge 2003. Aktuelle myndigheter, fylkesmenn, kommuner, grunneiere og andre INFORMASJON Deres ref: Vår ref: Sted: Dato: /RoA Trondheim 24.03.2003 Prosjektet Jerven og en verden i forandring i 2003 aktiviteter i Sør-Norge

Detaljer

MARINE HARVEST NORWAY AS 959352887 - TILSAGN OM AKVAKULTURTILLATELSE TIL FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL - VEDTAK

MARINE HARVEST NORWAY AS 959352887 - TILSAGN OM AKVAKULTURTILLATELSE TIL FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL - VEDTAK FISKERIDIREKTORATET «Soa_Navn» Marine Harvest Norway AS Saksbehandler: Anita Sagstad Sandviksboder 78 A Telefon: 48290259 Seksjon: Utredningsseksjonen 5035 BERGEN Vår referanse: 12/5512 Deres referanse:

Detaljer

Hva er bærekraftig havbruk?

Hva er bærekraftig havbruk? Hva er bærekraftig havbruk? Geir Lasse Taranger Presentasjon av Kyst og havbruksrapporten 3. april 2008 Bærekraftig havbruk? Definisjon: 1.Skal kunne drive produksjon over langt tid med akseptable miljøvirkninger

Detaljer

Vi gjør oppdretter oppmerksom på 9 i akvakulturloven om endring og tilbaketrekking av tillatelser.

Vi gjør oppdretter oppmerksom på 9 i akvakulturloven om endring og tilbaketrekking av tillatelser. Vår dato: 08.01.2015 Vår referanse: 15/731 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND N-HR-10, N-HR-12, N-HR-14, N-HR-16, N-DA-3, N-DA-4,

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2008

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2008 ÅRSRAPPORT 2008 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2008 SAMMENSETNING Utvalget skal bestå av syv faste medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av Mattilsynet, vanligvis for fire år av gangen.

Detaljer

Sjøørretens hemmelige liv. Vandringsatferd og livshistoriestrategi. Jan Grimsrud Davidsen Forsker

Sjøørretens hemmelige liv. Vandringsatferd og livshistoriestrategi. Jan Grimsrud Davidsen Forsker Sjøørretens hemmelige liv Vandringsatferd og livshistoriestrategi Jan Grimsrud Davidsen Forsker Foredragets innhold Lidt bakgrunn for våre prosjekter Presentasjon av to prosjekter Sjøørret i anadrom strekning

Detaljer

Påvirkning på villfisk fra lakselus og rømming. Bjørn Barlaup, Uni Research Miljø

Påvirkning på villfisk fra lakselus og rømming. Bjørn Barlaup, Uni Research Miljø Påvirkning på villfisk fra lakselus og rømming Bjørn Barlaup, Uni Research Miljø Mye dokumentasjon om lus og rømt fisk Pilotprosjektet i Hardanger - Undersøkelser og tiltak i forhold til lakselus og rømt

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 22.02.2017 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer