FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET"

Transkript

1 Møtebok ferdigstilt: 19/4-11 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. APRIL 2011 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Eli Volckmar (leder til 12:00), Trine Melheim (leder fra 12:00), Gunnar Nicolaysen, Lars Folkow (fra /ikke sak og fom. sak 6.1), Henrik Rasmussen, Siri Martinsen, Grete Bæverfjord (til kl 16.00, borte fom. sak 6.4) og Carsten Lund. Sekretariatet: Johanne Holmen og Gunvor Knudsen. SAKLISTE 1. Møteinnkallelse og dagsorden Utsendt innkalling godkjent med følgende saker/dokumenter i tillegg: Saker: 6.8 (oppstod under møtet) Dokumenter: 3.1.1, 4.3.3, 4.5.4, 5.1.2, , og Utvalget bes ha fokus på inspeksjoner av forsøk. Utvalgets utvidete møte før sommeren blir i mai framfor juni, da flest faste medlemmer kan møte i mai. Foredrag av Steven Dickman (University of Utha, IACUC chairman) etterfulgt av middag. Utvalget betaler utgifter til deltakelse, reise og opphold for én fra sekretariatet på Verdenskongressen for alternativer til forsøksdyr i Montreal, august Utvalgets møtedatoer høsten 2011 blir følgende: 30/8, 20/9, 18/10, 15/11 og 6/ Møtebok 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte Møtebok fra utvalgets møte 15/3-11, ferdigstilt 21/3-11. T.o. 2.2 Prosjekter Forsøksdyrutvalget Prosjekter i FDU pr. 1/4-11. Adresse: Mattilsynet Forsøksdyrutvalget Felles postmottak Postboks 383 N-2381 Brumunddal Telefaks: e-post: Hjemmeside: Sekretariat: Gunvor Knudsen Johanne Holmen :

2 FDU-møte 12/4-11 Side 2 av 30 Prosjekter og prosjektliste oppdateres iht. innspill i møtet. 3. Viktige saker 3.1 Utkast til årsrapport fra FDU Utkast til årsrapport legges fram av sekretariatet Utkast til årsrapport med sammendrag/følgebrev. Lagt fram i møtet. Sekretariatet oppdaterer årsrapporten iht. innspill fra FDU. Utvalget gir tilbakemelding på utkast og beskriver punkter det spesielt bør legges vekt på i årsrapporten og følgebrev. 4. Søknad om tillatelse til å gjennomføre forsøk i godkjent avdeling 4.1 Norwegian Antibodies (avd. 135) S-2011/55606 Søknad om bruk av 1600 høner i antistoffproduksjon. Nybygget avdeling ønskes tatt i bruk etter inspeksjon. Ansvarshavendes eget forsøk. Blokksøknad Pdf av søknad i FOTS (id 3311) fra Erling Sundrehagen, datert 10/ Tidligere vedtak, datert 17/12-10 (sak 10/219672) Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fra 1/5-11 fram til 1/5-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Det forutsettes at forsøk gjøres i nybygd del av avdeling når denne er godkjent og at evt. avliving av høns som ikke sendes til slakt gjøres på tilfredsstillende måte. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å produsere antistoffer som høstes fra egg, og den planlagte gjennomføringen, å immunisere inntil 1600 eggleggende høner, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. 4.2 NVH Fellesakvariet (avd. 021) S-2011/61330 Søknad om bruk av 150 laks i smitteforsøk med kaldtvannsvibriose. Smertevoldende. Sekretariatet har avklart at forsøk ikke starter før tillatelse er gitt Pdf av søknad i FOTS med (id 3297) fra Ane Mohn, datert 17/ To forsøksprotokoller, vedlagt søknaden.

3 FDU-møte 12/4-11 Side 3 av 30 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, men fram til 15/5-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 150 laks i smitteforsøk med kaldtvannsvibriose, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. I søknaden er planlagt start for forsøket angitt å være 17/3-11. Utvalget er kjent med at forsøk ikke er startes før gyldig tillatelse foreligger. Utvalget har forlenget godkjenningsperioden i forhold til angitt dato i søknaden. FDU anser forsøket som smertevoldende. Utvalgsmedlem som stemte mot forsøket: Siri Martinsen Smitteforsøk på fisk utsetter et stort antall dyr for potensielt betydelig smerte. Det er et dyrevelferdsproblem at store antall fisk utsettes for smerte i utvikling og testing av vaksiner og studier av sykdommer som de er påført i stor grad gjennom miljøforholdene i oppdrett. Manglende forebyggende miljøtiltak i forhold til sykdom og dyrevelferd, og manglende fokus på utvikling av alternativer i vaksineutvinkling skaper en situasjon som vanskelig ville blitt akseptert for andre dyrearter enn fisk. 4.3 FHI (avd. 013) S-2011/63351 Søknad om bruk av 120 mus i strålingsforsøk for å studere eventuell beskyttende effekt av AbM i drikkevann. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS (id 3160) fra Geir Hetland, datert 21/ Kommentar fra ansvarshavende, datert 19/ Mail-korrespondanse mellom søker og ansvarshavende fra mars Lagt fram i møtet. Utvalget godkjenner ikke bruken av forsøksdyr iht. søknad, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å studere eventuell strålingsbeskyttende effekt av AbM i drikkevann, og den planlagte gjennomføringen, å benytte120 mus i strålingsforsøk, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning, men finner søknaden mangelfull på følgende punkter: Det savnes begrunnelse for hvorfor forsøket må gjøres to ganger (60 vs. 120 mus). Stråledose og forventet dødelighet må defineres. Humane endepunkter må beskrives bedre og relevant score sheet mangler. Hjertepunktur krever adekvat anestesi. CO 2 er ikke akseptabelt. Volum på blodprøve på angis.

4 FDU-møte 12/4-11 Side 4 av 30 Utvalget stiller spørsmål ved dosering av AbM i drikkevann. Ved oppstalling av 10 mus sammen vil det sannsynligvis oppstå et hierarki som vil påvirke inntaket av drikke. Ny forbedret søknad må sendes inn før FDU behandler saken på nytt. FDU gjør oppmerksom på at forsøket ikke kan omsøkes som blokksøknad, og at det defineres som smertevoldende. Kopi: Ansvarshavende Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Henrik Rasmussen 4.4 ILAB (avd. 119) S-2011/65092 Søknad om bruk av 200 berggylt til test av smittemodeller. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS (id 3341) fra Børn Krossøy, datert 22/ Tilleggsinformasjon, datert 25/ Tilleggsinformasjon fra ansvarshavende, datert 13/4-11. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, til 1/7-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 200 berggylt til test av smittemodeller, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Kopi: Ansvarshavende (Wedaa) Utvalgsmedlem som stemte mot forsøket: Siri Martinsen Det er et dyrevelferdsproblem at store antall fisk utsettes for smerte i utvikling og testing av behandlinger og studier av sykdommer, og at miljøfaktorer fører til sykdom som også utsetter fisk for lidelse. Manglende fokus på forebyggende miljøtiltak i forhold til sykdom og dyrevelferd skaper en situasjon som vanskelig ville blitt akseptert for andre dyrearter enn fisk. I dette forsøket fremgår det at også en fiskeart introdusert for å behandle oppdrettsfisk med sykdom (lus) selv blir offer for sykdom i intensive forhold, og det skal nå utvikles vaksiner også mot disse. Dette illustrerer om mulig i enda større grad misforholdet mellom fokus på miljøforhold og forebygging satt opp mot smertefulll vaksineforskning. Det bemerkes også at refinement er notert som "ikke relevant", men refinement bør i så godt som alle tilfeller være relevant. 4.5 ILAB (avd. 119) S-2011/41743 Presisering av vedtak fra foregående møte...det allerede finnes markedsføringstillatelse for endres til tillatt omsatt. Forsøk for forskning og utvikling omsøkes i egne søknader. Dette da endogene vaksiner er unntatt fra markedsføringstillatelse og det kan forekomme at omsettbare vaksiner enda ikke har fått markedsføringstillatelse. Søknad om bruk av 5000

5 FDU-møte 12/4-11 Side 5 av 30 berggylt, 1000 torsk, 5000 regnbueørret og laks for kontroll av sikkerhet og effekt av nye vaksiner til fisk, samt smitteforsøk for å sikre patogenitet hos aktuelle agens. Potency/efficacy/safety. Blokksøknad. Smertevoldende Vedtak fattet av FDU 15/ Pdf av søknad i FOTS (id 3247) fra Kjetil Fyrand (Pharmaq), datert 22/ Innehentet tillegginformasjon, datert 2/3-11. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 1/4-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å kontrollere sikkerhet og effekt av nye vaksiner til fisk, samt smitteforsøk for å sikre patogenitet hos aktuelle agens, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 5000 berggylt, 1000 torsk, 5000 regnbueørret og laks, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Det forutsettes at tillatelsen kun omfatter vaksiner som er tillatt omsatt. Forsøk for forskning og utvikling omsøkes i egne søknader. Kopi: Ansvarshavende (Wedaa) Utvalgsmedlem som stemte mot forsøket: Siri Martinsen Vaksinetesting på fisk utsetter et stort antall dyr for potensielt betydelig smerte, uten at det foreligger konkrete planer for å kunne unngå denne type rutinetesting. Det er et dyrevelferdsproblem at store antall fisk utsettes for smerte i utvikling og testing av vaksiner, og at miljøfaktorer fører til sykdom som også utsetter fisk for lidelse. Manglende fokus på utvikling av alternativer i vaksineutvinkling kombinert med manglende forebyggende miljøtiltak i forhold til sykdom og dyrevelferd skaper en situasjon som vanskelig ville blitt akseptert for andre dyrearter enn fisk. 4.6 ILAB (avd. 119) S-2011/41744 Søknad fra Pharmaq om utvidelse i tid og antall forsøksdyr for tidligere gitt tillatelse (id 1886), hvis søknad id 3247/sak 4.5 ikke blir godkjent for forsøk utover testing av vaksiner som er tillatt omsatt. Det ønskes en ytterligere utvidelse på 7500 laks, FDU godkjente en økning på /1-11. Smertevoldende. Blokksøknad E-post fra Kjetil Fyrand, datert 23/ Tidligere utvidelse og e-post Utvalget godkjenner ikke utvidelsen av tidligere gitt tillatelse, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget imøteser egen søknad (eller flere søknader) for forsøk som angår forskning og utvikling. Utvalget har ikke hjemmel til å godkjenne bruk av dyr i forskning og utvikling som blokksøknad og imøteser separate søknader for disse formålene. Kopi: Ansvarshavende

6 FDU-møte 12/4-11 Side 6 av VESO (avd. 111) S-2011/7482 Søknad fra VESO om bruk av laks, 500 havabbor, 1200 torsk og 600 berggylt for kontroll av batch potency og efficacy av vaksiner mot angitte fiskepatogene agens. Blokksøknad. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS (id 3138) med 15 vedlegg fra Lasse Tyldum, datert 17/ Kommentar i FOTS fra søker Vedtak fattet av FDU 15/ Tilbakemelding til søker, 13/4-11. Utvalget godkjenner ikke bruken av forsøksdyr iht. søknad, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Selve søknaden er i all hovedsak lik tidligere innsendt søknad og ikke oppdatert iht. tilbakemeldinger etter behandling i FDU 15/2-11 Forsøkene er i søknaden ikke angitt som smertevoldende, viktig informasjon om de enkelte prosedyrer er ikke skrevet inn i søknaden og den er ikke oppdatert iht. at utvalget har avvist anmodning i søknaden om lokal behandling av søknader om bruk av patogene agens. Testing av flere familiegrupper er dessuten å anses som et eget forsøk og må omsøkes separat. (i søknaden omtales genforsøk og familegrupper). Utvalget gjør oppmerksom på at annen finneklipping enn klipping av fettfinne ikke godkjennes. Revidert søknad imøteses. 4.8 VESO (avd. 111) S-2011/6808 Søknad fra VESO om bruk av 1500 laks, 250 havabbor, 250 torsk og 200 berggylt for kontroll av batch safety av injeksjons- og badvaksiner mot fiskepatogene agens. Blokksøknad. Er ikke angitt som smertevoldende Pdf av søknad i FOTS (id 3134) med 9 vedlegg fra Lasse Tyldum, datert 22/ vedlegg er lagt ved innkallingen. For de øvrige vedlegg vises det til sak 4.7 (id 3138), vedlegg 6, 12, 13 og Kommentar i FOTS fra søker Vedtak fattet av FDU 15/ Tilbakemelding til søker, 13/4-11. Utvalget godkjenner ikke bruken av forsøksdyr iht. søknad, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Søknaden er i all hovedsak lik tidligere innsendt søknad, behandlet av FDU 15/2-11, og er ikke oppdatert iht. tilbakemeldinger etter denne behandlingen. Forsøkene er i søknaden ikke angitt som smertevoldende og viktig informasjon om de enkelte prosedyrer er ikke skrevet inn i søknaden. Utvalget gjør oppmerksom på at annen finneklipping enn klipping av fettfinne ikke godkjennes. Revidert(e) søknad(er) imøteses. 5. Forsøk utenfor godkjent avdeling (feltforsøk) 5.1 NINA S-2011/66563 Søknad om påsetting av inntil 450 PIT-tags og 30 implanterbare radiosendere på storsalamander i Buskerud.

7 FDU-møte 12/4-11 Side 7 av Pdf av søknad i FOTS (id 3351) fra Morten Krabøl, datert 24/ Etterspurt rapport/ tilleggsinformasjon, datert 14/4-11. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden og tilleggsinformasjon, fram til 31/12-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med innhentet tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket, å studere storsalamander i sitt naturlige miljø, og den planlagte gjennomføringen, å merke inntil 480 storsalamander (450 med PIT-tags og 30 med implantert radiosender), er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget gjør oppmerksom på at varighet for det enkelte dyr, som beskrevet i søknaden, skal gjelde for hele tiden dyret er i forsøk og ikke kun den tiden inngrepene ved merking gjøres. Utvalgsmedlem som stemte mot forsøket: Siri Martinsen Fra rapporter fra forsøket, er det få opplysninger om mulige effekter (eventuelle langtidseffekter) på dyrene av radiosenderne - men mulig større tendens til inaktivitet og dødsfall er registrert. Ut i fra den tilgjengelige informasjonen synes innopererte radiosendere å være en for stor risiko for dyrene. 5.2 NINA S-2011/57305 Søknad påsetting av GPS-sender på 12 hønsehauk (6 per år) for å studere om hekkeplasser til fuglene er forenlig med moderne skogsdrift. Senderen festes med sele som faller av etter 2 år Pdf av søknad i FOTS (id 3308) fra Karl-Otto Jacobsen, datert 14/ Prosjektbeskrivelse Tilleggsinformasjon innhentet etter møtet, datert 14/4-11. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden og tilleggsinformasjon, fra 25/5-11 til 25/5-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket, å studere om hekkeplasser til hønsehauk er forenlig med moderne skogsdrift, og den planlagte gjennomføringen, å påsette GPS-sender på 12 hønsehauk (6 per år), er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de

8 FDU-møte 12/4-11 Side 8 av 30 generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlem som stemte mot forsøket: Siri Martinsen Tidsbruk ved peiling av VHF-sender er oppgitt som grunn for å velge montert ryggsekk-sender i denne studien. Fare for at ryggsekk-sendere ikke detter av som plalagt og belasting av utstyret for dyret, bør ikke anses mindre vektig enn tidsbruken for søkerne. 5.3 NINA S-2011/48903 Søknad om merking av 300 laksesmolt med implantert radiosender for å kartlegge smoltvandring inn i vannkraftverk Pdf av søknad i FOTS, (id 3279) fra Finn Økland, datert 3/ Tilleggsinfo vedrørende senderen, datert 29/3-11 Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, men fram til 15/6-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket, å kartlegge smoltvandring inn i vannkraftverk, og den planlagte gjennomføringen, å merke 300 laksesmolt med implantert radiosender, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgmedlem som stemte blankt: Siri Martinsen Formålet er viktig, men et svært stort antall fisker utsettes for livsvarig merking og operasjon, og nødvendigheten av dette fremfor andre fremgangsmåter er ikke entydige. 5.4 NINA S-2011/54935 Søknad om å fangst og merking av 30 voksne ærfugl på Svalbard. Fuglene skal merkes med lyslogger som festes til fotring Pdf av søknad i FOTS (id 3318) fra Børge Moe, datert 10/3-11. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til 15/8-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Det forutsettes også at GLS-logger settes på den ringen fuglene i alle i alle fall skal merkes med (og ikke på en separat ring).

9 FDU-møte 12/4-11 Side 9 av 30 Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket, å kartlegge overvintringsområder og trekkeruter for ærfugl, og den planlagte gjennomføringen, å fange inn og merke 30 voksne ærfugl på Svalbard med lysloggere, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Kopi: Sysselmannen på Svalbard 5.5 NINA S-2011/54957 Søknad om merking av 38 krykkje på Svalbard for å kartlegge fuglenes habitat. 30 fugler skal merker med GLS-logger og 8 med satellittsender som festes med sele Pdf av søknad i FOTS (id 3319) fra Børge Moe, datert 10/ Vedlegg til søknaden. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til 15/8-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket, å kartlegge krykkjenes bruk av habitat, og den planlagte gjennomføringen, å merke 38 krykkje på Svalbard (30 med GLS-logger og 8 med satellittsender som festes med sele), er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Kopi: Sysselmannen på Svalbard Utvalgsmedlem som stemte mot forsøket: Siri Martinsen Belastningen av satelittsender festet med sele bør veie tyngre enn formålet. 5.6 NINA S-2011/54998 Søknad om merking av 300 lomvi med GLS-loggere for å kartlegge overvintring og trekkruter. Loggeren festes til fotring Pdf av søknad i FOTS med vedlegg (id 3321) fra Børge Moe, datert 10/3-11.

10 FDU-møte 12/4-11 Side 10 av 30 Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til 15/8-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen, og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket, å kartlegge overvintring og trekkruter for lomvi, og den planlagte gjennomføringen, å merke 300 lomvi med GLS-loggere, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Kopi: Sysselmannen på Svalbard 5.7 NINA S-2011/54939 Søknad om merking av 70 alkekonge på Svalbard med GLS-loggere for å kartlegge overvintring og trekkruter. Loggeren festes til fotring Pdf av søknad i FOTS (id 3317) fra Børge Moe, datert 10/3-11 Utvalget godkjenner forsøket iht. søknaden fram til 15/8-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket, å kartlegge overvintring og trekkruter for alkekonge, og den planlagte gjennomføringen, å merke 70 alkekonge med GLS-loggere, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Kopi: Sysselmannen på Svalbard 5.8 Bioforsk S-2011/64253

11 FDU-møte 12/4-11 Side 11 av 30 Søknad om å samle hårprøver fra inntil 20 brunbjørn ved hjelp av hårfeller som settes ut i Pasvik Inari Trilateral park Pdf av søknad i FOTS (id 3333) fra Hans Geir Eiken, datert 21/ Tilleggsinformasjon innhentet etter møtet, pr. mail og telefon, 15/4-11. Utvalget godkjenner forsøket iht. søknaden fram til 10/9-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket, og den planlagte gjennomføringen, å samle hårprøver fra inntil 20 brunbjørn ved hjelp av hårfeller som settes ut i Pasvik Inari Trilateral park, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. FDU forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader under innsamling. 5.9 Bioforsk S-2011/ Søknad om å samle hårprøver fra inntil 10 brunbjørn ved hjelp av hårfeller som settes ut i Hattfjelldal Pdf av søknad i FOTS, (3330) fra Hans Geir Eiken, datert 21/ Tilleggsinformasjon innhentet etter møtet, pr. mail og telefon, 15/4-11. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden og tilleggsopplysninger, fram til 8/9-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med innhentede tilleggsopplysninger, tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket, og den planlagte gjennomføringen, å samle hårprøver fra inntil 10 brunbjørn ved hjelp av hårfeller som settes ut i Hattfjelldal, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. FDU forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader under innsamling Norsk Ornitologisk Forening S-2011/62632

12 FDU-møte 12/4-11 Side 12 av 30 Søknad om fangst og merking av inntil 8 hubro (4 per år) med ryggsekkmontert satellittsender. Det ønskes å kartlegge areal og territoriebruk i fire ulike habitat Pdf av søknad i FOTS, med vedlegg, (id 3345) fra Ingar Jostein Øyen, datert 18/ Tilleggsinformasjon innhentet etter møtet, datert 15/3-11. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden og tilleggsinformasjon, men fram til 10/6-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget forutsetter at det blir lagt tilstrekkelige ressurser i å fjerne sender fra fugler når formålet med forsøket er oppnådd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med innhentet tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket, å kartlegge areal og territoriebruk, og den planlagte gjennomføringen, å fange inn og merke inntil 8 hubro (4 per år) med ryggsekkmontert satellittsender, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Godkjenningsperioden er satt til 2 år, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 2, 3. ledd. Utvalget kan ikke godkjenne søknaden for mer enn 2 år, og ber om at det søkes om evt. forlengelse i god tid før denne godkjenningen løper ut. FDU forutsetter videre at det er GPS-sender av minste mulige størrelse som benyttes. Utvalgmedlem som stemte mot forsøket: Siri Martinsen Tidsbruk/kostnad ved peiling av VHF-sender er oppgitt som grunn for å velge montert ryggsekk-sender i denne studien. Fare for at ryggsekk-sendere blir livslang merking og belasting av utstyret for dyret, bør ikke anses mindre vektig enn tidsbruken for søkerne Norsk Ornitologisk Forening S-2011/64414 Søknad om satellittmerking av inntil 20 snøugler for å studere snøuglas vandringsmønster og habitatvalg. Fuglene skal fanges med klappfelle og senderen festes som en ryggsekk Pdf av søknad i FOTS (id 3346) fra Ingar Jostein Øyen, datert 22/ Innhentet tilleggsinformasjon, datert 30/ Tilleggsinformasjon innhentet etter møtet, 15/4-11. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 20/4-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget forutsetter at det blir lagt tilstrekkelige ressurser i å fjerne sender fra fugler når formålet med forsøket er oppnådd.

13 FDU-møte 12/4-11 Side 13 av 30 Utvalget finner at hensikten med forsøket, å studere snøuglas vandringsmønster og habitatvalg, og den planlagte gjennomføringen, å satellittmerke inntil 20 snøugler, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Godkjenningsperioden er satt til 2 år, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 2, 3. ledd. Utvalget kan ikke godkjenne søknaden for mer enn 2 år, og ber om at det søkes om evt. forlengelse i god tid før denne godkjenningen løper ut. Utvalgmedlem som stemte mot forsøket: Siri Martinsen Risikoen for at dette resulterer i livslang merking gjør at jeg stemmer imot Norsk Ornitologisk Forening S-2011/64833 Søknad om satelittmerking av inntil 10 sædgjess (5 per år)for å studere sædgjessenes trekkruter. Fuglene skal fanges med kanonnett og senderen festes som en ryggsekk Pdf av søknad i FOTS, med vedlegg, (id 3354) fra Ingar Jostein Øien, datert 22/ Tilleggsinformasjon innhentet etter møtet, 15/4-11. Utvalget godkjenner forsøket fram til 20/4-13, iht. søknad, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget forutsetter at det blir lagt tilstrekkelige ressurser i å fjerne sender fra fugler når formålet med forsøket er oppnådd. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å kartlegge sædgjessenes trekkruter, og den planlagte gjennomføringen, å satellittmerke 10 sædgjess (5 per år) er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Godkjenningsperioden er satt til 2 år, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 2, 3. ledd. Utvalget kan ikke godkjenne søknaden for mer enn 2 år, og ber om at det søkes om evt. forlengelse i god tid før denne godkjenningen løper ut. Utvalgmedlem som stemte mot forsøket: Siri Martinsen

14 FDU-møte 12/4-11 Side 14 av 30 Rapport fra søker tyder på at senderne montert som ryggsekk er en forholdsvis stor belastning for fuglene, og bør derfor ikke brukes Norsk Ornitologisk Forening S-2011/65067 Søknad om satelittmerking av inntil 8 viltlevende dverggjess (4 per år) og/eller inntil 16 oppdrettede dverggjess for å studere dverggjessenes trekkruter og hekkeplasser. Viltlevende fuglene skal fanges med kanonnett. Sender festes som en ryggsekk Pdf av søknad i FOTS (id 3355) fra Ingar Jostein Øien, datert 22/ Tilleggsinformasjon innhentet etter møtet, 15/4-11. Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad, men fram til 10/5-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget forutsetter at det blir lagt tilstrekkelige ressurser i å fjerne sender fra fugler når formålet med forsøket er oppnådd. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å kartlegge dverggjessenes trekkruter og hekkeplasser, og den planlagte gjennomføringen, å satellittmerke inntil 8 dverggjess (4 per år) og/eller inntil 16 oppdrettede dverggjess er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Godkjenningsperioden er satt til 2 år, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 2, 3. ledd. Utvalget kan ikke godkjenne søknaden for mer enn 2 år, og ber om at det søkes om evt. forlengelse i god tid før denne godkjenningen løper ut. Utvalgmedlem som stemte mot forsøket: Siri Martinsen Belastningen av satelittsender festet med sele bør veie tyngre enn formålet Norsk Ornitologisk Forening S-2011/64819 Søknad om satelittmerking av inntil 18 lappspove for å studere lappspovenes trekkruter og vinteroppholdssteder. Fuglene skal fanges med kanonnett og senderen festes som en ryggsekk Pdf av søknad i FOTS, med vedlegg, (id 3350) fra Ingar Jostein Øien, datert 22/ Tilleggsinformasjon innhentet etter møtet, 15/4-11. Utvalget godkjenner forsøket fram til 1/5-13, iht. søknad, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget forutsetter at det blir lagt tilstrekkelige ressurser i å fjerne sender fra fugler når formålet med forsøket er oppnådd.

15 FDU-møte 12/4-11 Side 15 av 30 Utvalget finner at hensikten med forsøket, å kartlegge lappspovenes trekkruter og vinteroppholdssteder, og den planlagte gjennomføringen, å satellittmerke inntil 18 lappspove er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Godkjenningsperioden er satt til 2 år, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 2, 3. ledd. Utvalget kan ikke godkjenne søknaden for mer enn 2 år, og ber om at det søkes om evt. forlengelse i god tid før denne godkjenningen løper ut. Utvalgmedlem som stemte mot forsøket: Siri Martinsen Risikoen for at dette resulterer i livslang merking gjør at jeg stemmer imot UMB S-2011/65052 Søknad om merking av 500 gjedder med Floy-tags for estimering av vitale rater av gjedde i Borrevannet Pdf av søknad i FOTS (id 3361) fra Thrond Haugen, datert 23/3-11. Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad, til 31/12-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å merke av 500 gjedder med Floy-tags for estimering av vitale rater av gjedde i Borrevannet, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgmedlem som stemte mot forsøket: Siri Martinsen Belastingen ved livslang merking bør veie tyngre en formålet.

16 FDU-møte 12/4-11 Side 16 av UMB S-2011/65053 Søknad om fangst og merking av 500 smolt i Storelva. Fisken fanges ved el-fiske og merkes med interne PIT-tags. Behandling delegert til sekretariatet grunnet seint innkomne tilleggsopplysninger og manglende mulighet for utvalgsmedlemmer å gi tilbakemelding Pdf av søknad i FOTS (id 3360) fra Thrond Haugen, datert 22/ Innhentet tilleggsinformasjon, datert 18/4-11 og 19/ NINA rapport 668. Etter delegering fra FDU godkjenner utvalgets sekretariat forsøket iht. søknad og tilleggsopplysninger, fram til 20/6-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10. Det forutsettes at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med tilleggsopplysninger, tilstrekkelige opplysninger til at utvalgets sekretariat kan fatte vedtak. Utvalget har tidligere godkjent bruk at el-fiske som innfangingsmetode. Utvalgets sekretariat kan ikke se at det i forbindelse med behandling av saken er kommet fram nye opplysninger som gjør at el-fiske i denne søknaden ikke kan godkjennes. Utvalgets finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å merke 500 smolt i Storelva med PIT-tags for å studere overlevelse av smolt i Storelva, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Det forutsettes at el-fiske gjøres på en slik måte at innfanget fisk og også andre organismer i vannet utsettes for minst mulig belastninger UMB S-2011/65062 Søknad om merking av 4 lappugler for å studere arealbruk og habitatvalg. Uglene fanges i nett eller feller og sender festes på halefjær som mytes av året etter Pdf av søknad i FOTS (id 3348) fra Geir A. Sonerud, datert 22/3-11. Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad til 15/8-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å studere lappuglas arealbruk og habitatvalg, og den planlagte gjennomføringen, å merke 4 lappugler med radiosender montert på halefjær, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd.

17 FDU-møte 12/4-11 Side 17 av 30 FDU oppfordrer til at det fortrinnsvis benyttes ikke levende alternativer til byttedyr i fella. Hvis levende byttedyr må benyttes skal maksimalt opphold være 1 døgn. Utvalgmedlem som stemte mot forsøket: Siri Martinsen Belastningen for uglen er trolig liten, men belastningen for lokkedyret risikerer å være stor - det bør brukes et alternativ til levende lokkedyr UiO S-2011/65088 Pilotsøknad om merking av 5 svartbaker (verdens største måke) med GPS-loggere som festes til plastring på benet Pdf av søknad i FOTS (id 3352) fra Morten Helberg, datert 22/ Forespørsel fra søker per e-post, datert 23/ Innhentet tilleggsinformasjon, datert 4/4-11. Lagt fram i møtet. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknad og tilleggsinformasjon, til 1/5-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å merke 5 svartbaker med GPS-loggere som festes til plastring på benet, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Godkjenningsperioden er satt til 2 år, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 2, 3. ledd. Utvalget kan ikke godkjenne søknaden for mer enn 2 år. Da forsøket innebærer metodeutvikling skal senderne fjernes innen 2 år, dvs. før forsøket avsluttes. Utvalget aksepterer at kvalifisert personell med ringmerkingslisens kan montere loggerne etter instruksjon fra ansvarlig søker. Dette gjelder bare omsøkte prosjekt hvor loggerne er en modifikasjon av standard ringmerker. Utvalgmedlemmer som stemte mot forsøket: Siri Martinsen og Carsten Lund Risikoen for belastning ved såpass stor sender veier tungt, og faren for at man ikke får fjernet dem taler mot forsøket. Personell med godkjent kurs bør være ansvarlig for påmontering av utstyr i en pilotstudie.

18 FDU-møte 12/4-11 Side 18 av UiO S-2011/65096 Søknad om merking av 20 rødnebbterne og 20 makrellterner med lysloggere festet til fargering for å studere ternebestanden i Rogaland og på Sørlandet Pdf av søknad i FOTS (id 3358) fra Morten Helberg, datert 22/ Innhentet tilleggsinformasjon, datert 4/4-11. Lagt fram i møtet Innhentet tilleggsinformasjon, datert 18/4-11. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknad og tilleggsinformasjon, til 1/5-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalgets sekretariat har, etter delegert myndighet, vurdert innhentet tilleggsinformasjon til å være tilstrekkelig slik at forsøk kan godkjennes. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å merke 20 rødnebbterne og 20 makrellterner med lysloggere festet til fargering for å studere ternebestanden i Rogaland og på Sørlandet, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget aksepterer at kvalifisert personell med ringmerkingslisens kan montere loggerne etter instruksjon fra ansvarlig søker. Dette gjelder bare omsøkte prosjekt hvor loggerne er en modifikasjon av standard ringmerker UiO S-2011/65103 Søknad om merking av 40 havhester med lysloggere festet til fargering for å studere trekkatferd og overvintringsområder Pdf av søknad i FOTS (id 3359) fra Morten Helberg, datert 22/3-11. Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad til 1/5-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å merke 40 havhester med lysloggere festet til fargering for å studere trekkatferd og overvintringsområder, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd.

19 FDU-møte 12/4-11 Side 19 av 30 Godkjenningsperioden er satt til 2 år, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 2, 3. ledd. Utvalget kan ikke godkjenne søknaden for mer enn 2 år, og ber om at det søkes om evt. forlengelse i god tid før denne godkjenningen løper ut. Utvalget aksepterer at kvalifisert personell med ringmerkingslisens kan montere loggerne etter instruksjon fra ansvarlig søker. Dette gjelder bare omsøkte prosjekt hvor loggerne er en modifikasjon av standard ringmerker NIVA S-2011/65245 Søknad om merking av 30 røye i Storvann med implanterte sendere for å studere overvintringsstrategier Pdf av søknad i FOTS (id 3325) fra Kate Hawley, datert 23/3-11. Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad til 1/4-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å merke 30 røye i Storvann med implanterte sendere for å studere overvintringsstrategier, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Da ansvarlig søker ikke har kurs i forsøksdyrlære forutsetter FDU om at medarbeider med slikt kurs settes opp som ansvarlig søker i stedet. Dette må rettes opp i FOTS. FDU forutsetter at Kate Hawley tar første mulige kurs i forsøksdyrlære, jf. forsøksdyrforskriften 13. Utvalget merker seg at planlagt start for forsøket er angitt å være 1/4-09 og forutsetter at forsøk ikke er startet før gyldig tillatelse foreligger. evt. som søknad om endring av forsøket i dette omsøkte prosjektet. Utvalgmedlem som stemte mot forsøket: Siri Martinsen Belastingen ved livslang merking bør veie tyngre en formålet. Stangfiske er heller ikke den mest skånsomme metoden tilgjengelig NIVA S-2011/64243 Søknad om å benytte 160 laksesmolt for å teste effekter av gruveavrenning fra Løkken Verk.

20 FDU-møte 12/4-11 Side 20 av Pdf av søknad i FOTS (id 3344) fra Linda Skryseth, datert 21/ Innhentet tilleggsinformasjon, datert 30/3-11 Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad til 14/6-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd og at den valgte sjøvannstest er en test som ikke gir dødelighet. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 160 laksesmolt for å teste effekter av gruveavrenning fra Løkken Verk, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgmedlem som stemte mot forsøket: Siri Martinsen Det er ikke redegjort tilstrekkeig for de 3R-er, og hvorvidt det er planer om markører som ikke innebærer eksponering av levende fisk NIVA S-2011/64249 Søknad om å benytte 40 ørret for å bestemme konsentrasjonen av aluminium hos lokal fisk. Settefisk skal oppstalles i tromler for å dokumentere en eventuell avsetning av Al på gjellene etter utslipp fra fabrikken til Norske Skog Follum Pdf av søknad i FOTS (id 3336) fra Linda Skryseth, datert 21/3-11. Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad til 1/6-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd og at det minst føres daglig tilsyn med fiskene. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å oppstalle settefisk i tromler for å dokumentere en eventuell avsetning av Al på gjellene etter utslipp fra fabrikken til Norske Skog Follum, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. FDU forutsetter at fiskene har minst daglig tilsyn jf. forsøksdyrforskriften 12, andre ledd. Utvalgmedlem som stemte mot forsøket: Siri Martinsen

21 FDU-møte 12/4-11 Side 21 av 30 Det er ikke redegjort tilstrekkelig for de 3R-er, og hvorvidt det er planer om markører som ikke innebærer eksponering av levende fisk NIVA S-2011/66178 Søknad om merking av 600 laks og 600 ørret med interne PIT-tags for å studere smoltvandring i forhold til kraftverksturbiner Pdf av søknad i FOTS (id 3363) fra Torstein Kristensen, datert 24/ Innhentet tilleggsinformasjon, datert 13/4-11. Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til 20/6-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å merke 600 laks og 600 ørret med interne PIT-tags for å studere smoltvandring i forhold til kraftverksturbiner, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgmedlem som stemte mot forsøket: Siri Martinsen Belastningen for fuglene ved stresspåføring bør veie tyngre en formålet. Formålet synes dårlig definert NTNU S-2011/65070 Søknad om å benytte 260 krykkjer i forsøk for å studere fysiologiske mekanismer. Fuglene skal gå i 3 dager med et kortisolimplantat før de gjenfanges og dette fjernes Pdf av søknad i FOTS (id 3228) fra Claus Bech, datert 22/3-11. Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad til 18/8-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 260 krykkjer i forsøk for å studere fysiologiske mekanismer, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd.

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok, ferdigstilt: 18/12-12 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 16/5-11 Side 1 av 29 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. MAI 2011 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 1/2-12 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt: 18/10-13 Side 1 av 12 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. OKTOBER 2013 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 28/6-11 Side 1 av 32 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. JUNI 2011 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 21/11-12 Side 1 av 11 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 27/10-14 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent. Sakspapirer ble mottatt i tide.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent. Sakspapirer ble mottatt i tide. Møtebok ferdigstilt: 15/5-14 Side 1 av 32 FORSØKSDYRUTVALGET ONSDAG 23. APRIL 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 17/12 2014 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 21/2-11 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. FEBRUAR 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok: 20/9-12 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Henrik Rasmussen,

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte Møtebok, ferdigstilt: 18/5-10 Side 1 av 19 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte Møterom: Møterom

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. Utvalgets behandling: Prosjekter, prosjektliste og forslag til web-nyhter oppdateres iht. innspill i møtet.

FORSØKSDYRUTVALGET. Utvalgets behandling: Prosjekter, prosjektliste og forslag til web-nyhter oppdateres iht. innspill i møtet. Møtebok ferdigstilt: 27/9-10 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. SEPTEMBER 2010 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE

FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE Møtebok ferdigstilt: 31/8-10 Side 1 av 16 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 24. AUGUST 2010 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Utkast til møtebok ferdigstilt: 15.11.2013 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. NOVEMBER 2013 kl. 10.00-16.00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok: 21/6-13 Side 1 av 28 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar Nicolaysen,

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 21/4-2015 Side 1 av 37 FORSØKSDYRUTVALGET MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok, ferdigstilt 19/2-13 Side 1 av 18 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua Utkast til møtebok ferdigstilt: 28/8-14 Side 1 av 24 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Ferdigstilt: 6/3-12 Side 1 av 29 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt: 17/12-13 Side 1 av 17 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. DESEMBER 2013 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 29/5-12 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 21/1-2015 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE Møtebok ferdigstilt: 5/9-11 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 30. AUGUST 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte. Dokumenter i saken: 2.1.1 Møtebok fra utvalgets møte 19/10-10, ferdigstilt 25/10-10.

FORSØKSDYRUTVALGET. 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte. Dokumenter i saken: 2.1.1 Møtebok fra utvalgets møte 19/10-10, ferdigstilt 25/10-10. Møtebok ferdigstilt: 22/11-10 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 16. NOVEMBER 2010 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent med følgende saker i tillegg (lagt fram i møtet): 3.3.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent med følgende saker i tillegg (lagt fram i møtet): 3.3. Møtebok ferdigstilt: 30/5-14 Side 1 av 22 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 20. MAI 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Henrik

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok, ferdigstilt 26/9-11 Side 1 av 21 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 20. SEPTEMBER 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Endelig møtebok: 22/1-13 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar

Detaljer

Hva må til for å sikre en bærekraftig oppdrettsnæring Rica Hell, Værnes 4. februar

Hva må til for å sikre en bærekraftig oppdrettsnæring Rica Hell, Værnes 4. februar Hva må til for å sikre en bærekraftig oppdrettsnæring Rica Hell, Værnes 4. februar Assisterende tilsynsdirektør i Mattilsynet Ole Fjetland Hva jeg skal snakke om Mattilsynets rolle og oppgaver Bærekraft

Detaljer

Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk?

Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Nasjonal plattform for alternativer Renate Johansen renate.johansen@veths.no Ja, vi trenger mer forsøksfisk for å løse

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 20/2 2015 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 31/5-13 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 25/6-14 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 19/2015 23.06.2015

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 19/2015 23.06.2015 Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/4126-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 08.06.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 19/2015 23.06.2015 Søknad om forskningsfiske i Børgefjell nasjonalpark

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 28/1-14 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

Orientering om plattform for alternativer til dyreforsøk

Orientering om plattform for alternativer til dyreforsøk Notat Til: Kontaktmøte MT/Dept Fra: Mattilsynet Dato: 04.11.04 Telefon: Vår ref: Espen Engh Orientering om plattform for alternativer til dyreforsøk Bakgrunn Norge var det første landet til å ratifisere

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 2013. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2013 5 Sekretariatet 5 Økonomi..

Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 2013. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2013 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. ÅRSRAPPORT 213 Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 213. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 213 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. 6 Forsøksdyrutvalgets virksomhet. 6 Generelt...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 2011. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2011 5 Sekretariatet 5 Økonomi..

Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 2011. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2011 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. ÅRSRAPPORT 211 Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 211. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 211 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. 6 Forsøksdyrutvalgets virksomhet. 6 Generelt...

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. Oversender med dette Forsøksdyrutvalgets høringssvar til forslag til lov om dyrevelferd.

FORSØKSDYRUTVALGET. Oversender med dette Forsøksdyrutvalgets høringssvar til forslag til lov om dyrevelferd. FORSØKSDYRUTVALGET Deres ref: Vår ref: Dato S-2008119285 15. februar 2008 Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo Ang. Forsøksdyrutvalgets høringssvar til forslag til lov om dyrevelferd

Detaljer

Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget i 2010

Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget i 2010 Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget i 2010 Eva B. Thorstad 1, Peder Fiske 1, Frode Staldvik 2 & Finn Økland 1 1 Norsk instututt for naturforskning (NINA), 2 Kunnskapssenter for Laks

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt:1/4-14 Side 1 av 31 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 25. MARS 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar

Detaljer

SVANØY HAVBRUK AS 988718181 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPDRETT AV REGNBUEØRRET TIL FORSKNINGSFORMÅL - TILSAGN

SVANØY HAVBRUK AS 988718181 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPDRETT AV REGNBUEØRRET TIL FORSKNINGSFORMÅL - TILSAGN Svanøy Havbruk AS Saksbehandler: Anita Sagstad Telefon: 48290259 Seksjon: 6914 SVANØYBUKT Vår referanse: 14/13879 Att: vaagen@svanoyhavbruk.no Utredningsseksjonen Deres referanse: Vår dato: 26.06.2015

Detaljer

Vedtak om endring av utslippstillatelsens krav om utslipp til vann via oljeutskiller

Vedtak om endring av utslippstillatelsens krav om utslipp til vann via oljeutskiller Vår dato: 14.02.2013 Vår referanse: 2009/3728 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Geir Olav Bøe Saksbehandler: Håkon Dalen Hellik Teigen AS avd. Hokksund Postboks 2 3301 HOKKSUND Innvalgstelefon: 32266826 Vedtak

Detaljer

Oppdrettslaks rømmer. Hva gjør Fiskeridirektoratet?

Oppdrettslaks rømmer. Hva gjør Fiskeridirektoratet? Oppdrettslaks rømmer. Hva gjør Fiskeridirektoratet? Jens Chr Holm, 08.05.2013 Ståle Hansen, Fiskeridirektoratet region Trøndelag Seminar KLV Namsos 7. mai 2014 Rømmingsmeldinger Årsaker til rømming Forebygge

Detaljer

Vedtak om behandling av Skibotnregionen i Troms fylke mot parasitten Gyrodactylus salaris

Vedtak om behandling av Skibotnregionen i Troms fylke mot parasitten Gyrodactylus salaris FYLKESMANNEN I TROMS Postboks 6105 9291 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2015/001739 Dato: 27.03.2015 Org.nr: 985399077 Vedtak om behandling av Skibotnregionen i Troms fylke mot parasitten Gyrodactylus salaris

Detaljer

SVAR PÅ BESTILLING - FORESLÅ TILTAK SOM KAN MOTVIRKE NEGATIVE MILJØEFFEKTER KNYTTET TIL BEHANDLING MOT LAKSELUS

SVAR PÅ BESTILLING - FORESLÅ TILTAK SOM KAN MOTVIRKE NEGATIVE MILJØEFFEKTER KNYTTET TIL BEHANDLING MOT LAKSELUS Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Else Marie Stenevik Djupevåg Postboks 8090 Dep Telefon: 47669548 Seksjon: Fiskeridirektøren 0032 OSLO Vår referanse: 15/16727 Deres referanse: 15/5674 Vår

Detaljer

Kravstandard for pelsdyroppdrett

Kravstandard for pelsdyroppdrett standard for pelsdyroppdrett Sjekkliste med kravelementer Versjon IV 1. april 2013 Oppdretter : Adresse: Egenrevisjon gjennomført (dato): Underskrift: Knut Berg administrerende direktør Godkjent 12.02.13

Detaljer

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Rapport nr. 7/08 Postadresse: Rådhuset, 3440 Røyken Dato for tilsynet: 12. juni 2008 Besøksadresse: Brøholtstranda 3, 3442 Hyggen

Detaljer

BESTAND, AREALBRUK OG HABITATBRUK HOS HUBRO PÅ HØG-JÆREN/DALANE, ROGALAND Kortversjon August 2013

BESTAND, AREALBRUK OG HABITATBRUK HOS HUBRO PÅ HØG-JÆREN/DALANE, ROGALAND Kortversjon August 2013 BESTAND, AREALBRUK OG HABITATBRUK HOS HUBRO PÅ HØG-JÆREN/DALANE, ROGALAND Kortversjon August 2013 Innledning Dette er en kortfattet framstilling av den vitenskapelige rapporten Ecofact rapport 153, Hubro

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK RUNE LEANDER HANSEN 5568 VIKEBYGD Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: 2013/202279 26.11.2013 985399077 r» TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK Mattilsynet gjennomførte 22.10.2013 inspeksjon hos RUNE LEANDER HANSEN.

Detaljer

P FYLKESMANNEN I ROGALAND. Adresseliste. Lokal forskrift om tidlig jakt på grågås i Finnøy, Kvitsøy og Rennesøy kommuner 2015 og

P FYLKESMANNEN I ROGALAND. Adresseliste. Lokal forskrift om tidlig jakt på grågås i Finnøy, Kvitsøy og Rennesøy kommuner 2015 og P FYLKESMANNEN I ROGALAND Adresseliste Deres ref.: Arkhvsakfl r. Jow nalnr. ArkivkoUe Mottatt d:i. f5jaksbeh. Vr dato: 30.06.2015 Vår ref.: 2015/8028 Arkivnr.: 442.21 Postadresse: Postboks 59 Sentrum,

Detaljer

6NLIWHVYLNÃYHGÃ+DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHWÃ$XVWHYROOÃIRUVNQLQJVVWDVMRQÃ'HÃILNNÃ RQVGDJ

6NLIWHVYLNÃYHGÃ+DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHWÃ$XVWHYROOÃIRUVNQLQJVVWDVMRQÃ'HÃILNNÃ RQVGDJ 9HOO\NNHWNOHNNLQJDYO\VLQJL$XVWYROO 6nODQJWVHUGHWYHOGLJEUDXWPHGO\VLQJODUYHQHYnUHIRUWHOOHU$QQH%HULW 6NLIWHVYLNYHG+DYIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHW$XVWHYROOIRUVNQLQJVVWDVMRQ'HILNN LQQHJJHQHWLUVGDJNOHNWHGHPSnO UGDJRJJnULJDQJPHGVWDUWIRULQJDLGDJ

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Regelverk & Velferd. -og noen erfaringer fra tilsyn. Margareth Bergesen, veterinær / spesialinspektør Mattilsynet, Region Nord, avd.

Regelverk & Velferd. -og noen erfaringer fra tilsyn. Margareth Bergesen, veterinær / spesialinspektør Mattilsynet, Region Nord, avd. Regelverk & Velferd -og noen erfaringer fra tilsyn Margareth Bergesen, veterinær / spesialinspektør Mattilsynet, Region Nord, avd. Troms & Svalbard Disposisjon Innledning Utgangspunkt for innlegget Mattilsynets

Detaljer

WWF-Norge forkaster Regjeringen forslag

WWF-Norge forkaster Regjeringen forslag WWF-Norge Tlf: 22 03 65 00 Faks: 22 20 06 66 Kristian Augustsgt. 7A info@wwf.no P.b. 6784 St.Olavs plass www.wwf.no 0130 Oslo Norge 01.10.01 Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo WWF-Norge

Detaljer

Informasjon til aktuelle myndigheter, kommuner, grunneiere og andre

Informasjon til aktuelle myndigheter, kommuner, grunneiere og andre Informasjon til aktuelle myndigheter, kommuner, grunneiere og andre Aktiviteter i tilknytning til forskningsprosjektet Jerven og en verden i forandring i 2005. Del A: Om prosjektet Norsk Institutt for

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994. GRUPPELIV - Spørsmål om forsikringens varighet - FAL 19-6. Forsikrede ble 1.5.92 utmeldt av arbeidsgiverens gruppelivsforsikring etter at han i februar

Detaljer

Deres ref: 04/36114. Mattilsynet - Hovedkontoret Postboks 383 2381 Brumunddal HØRING FORSLAG TIL FORSKRIFT OM DRIFT AV AKVAKULTURANLEGG

Deres ref: 04/36114. Mattilsynet - Hovedkontoret Postboks 383 2381 Brumunddal HØRING FORSLAG TIL FORSKRIFT OM DRIFT AV AKVAKULTURANLEGG Tekna, faglig gruppe i Tekna Mattilsynet - Hovedkontoret Postboks 383 2381 Brumunddal Deres ref: 04/36114 Bergen, 1. desember 2004 HØRING FORSLAG TIL FORSKRIFT OM DRIFT AV AKVAKULTURANLEGG (FHF) viser

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Oskar Pedersen AS Postboks 9237 4697 KRISTIANSAND S Norge Deres ref.: Carl Henrik Myhre Vår ref.: 2015/0005-5 Saksbehandler: Peter Aadland Dato: 22.04.2015

Detaljer

Til bruk for ansvarshavende ved forsøksdyravdelingen:

Til bruk for ansvarshavende ved forsøksdyravdelingen: side 1 Forsøksdyrutvalget, P.b. 8156 Dep, 0033 Oslo Telefon/Telefax: 22964639/22460034 e-post: tore.wie@vetinst.no SKJEMA TIL BRUK VED SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å UTFØREFORSØK MED DYR Fullstendig forsøksplan

Detaljer

SVAR PÅ HØRING ANGÅENDE STATKRAFTS SØKNAD OM AGGREGAT 2 I TROLLHEIM KRAFTSTASJON

SVAR PÅ HØRING ANGÅENDE STATKRAFTS SØKNAD OM AGGREGAT 2 I TROLLHEIM KRAFTSTASJON Fiskeraksjonen for Surna Norges Vassdrags og Energidirektorat Middelthunsgate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 Oslo Vår dato: 25.05 2016 Deres ref.: 201495940-9 Deres arkiv: 312 SVAR PÅ HØRING ANGÅENDE

Detaljer

Sjøfugl i åpent hav Per Fauchald, Eirik Grønningsæter og Stuart Murray

Sjøfugl i åpent hav Per Fauchald, Eirik Grønningsæter og Stuart Murray Sjøfugl i åpent hav Per Fauchald, Eirik Grønningsæter og Stuart Murray Sjøfugl er en lett synlig del av de marine økosystemene. For å lære mer om sjøfuglenes leveområder, og hva som skjer med sjøfuglene

Detaljer

Kravstandard for FarmSert

Kravstandard for FarmSert Kravstandard for FarmSert Sjekkliste med kravelementer Versjon V 26. mars 2014 Oppdretter: Adresse: Egenrevisjon gjennomført (dato): Underskrift: Knut Berg administrerende direktør Godkjent 26.3.2014 Kravstandard

Detaljer

EKSTRAUTSTYR OG FREMTIDIG KONFIGURASJON VED UTSTEDELSE AV ANLEGGSSERTIFIKAT

EKSTRAUTSTYR OG FREMTIDIG KONFIGURASJON VED UTSTEDELSE AV ANLEGGSSERTIFIKAT Til akkrediterte organ Saksbehandler: Øyvind Olsen Iht. mottakerliste Telefon: 48263374 Seksjon: Tilsynsseksjonen Vår referanse: 15/8381 Deres referanse: Vår dato: 01.07.2015 Deres dato: Att: EKSTRAUTSTYR

Detaljer

Infeksjoner i lakseoppdrett. - en del av det sammensatte trusselbildet for villaks?

Infeksjoner i lakseoppdrett. - en del av det sammensatte trusselbildet for villaks? Infeksjoner i lakseoppdrett - en del av det sammensatte trusselbildet for villaks? Vitenskapelig råd for lakseforvaltning Gir uavhengige vitenskapelige råd til forvaltningsmyndighetene NINA UIT 12 personlig

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Statens vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 BODØ Deres ref.: 2014/074534-006 Vår ref.: 2014/5324-5 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 26.01.2015 Tillatelse etter HFL

Detaljer

Jarstein naturreservat

Jarstein naturreservat Jarstein naturreservat Hekkesesongen 2015 Årsrapport nr 3-2015 Mink- og sjøfuglprosjektet Oskar K. Bjørnstad Karmøy Ringmerkingsgruppe Innhold Oppsummering 3 Artsgjennomgang 3 Grågås, Ærfugl, Havhest 3

Detaljer

0-visjon for rømming! Brit Uglem Blomsø, Rådgiver miljø, FHL

0-visjon for rømming! Brit Uglem Blomsø, Rådgiver miljø, FHL 0-visjon for rømming! Brit Uglem Blomsø, Rådgiver miljø, FHL 12.12.2011 Disposisjon Visjoner og mål FHL sitt hovedfokus Hvorfor hindre rømming Noen viktige punkt i regelverket Rømmingstall Tiltak for å

Detaljer

RUTINER FØR OG UNDER UTVALGSMØTER I RINGEBU KOMMUNE Oppdatert 14.10.2015

RUTINER FØR OG UNDER UTVALGSMØTER I RINGEBU KOMMUNE Oppdatert 14.10.2015 RUTINER FØR OG UNDER UTVALGSMØTER I RINGEBU KOMMUNE Oppdatert 14.10.2015 FØR MØTET: 1. Møteinnkalling: Når møteinnkalling / sakliste er godkjent av ordfører / utvalgsleder er den klar til utlegging på

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE Bindende dekningstilsagn under yrkesskadeforsikringen - avt.l. 36 og 39. Forsikrede (f. 1979) fikk kort tid etter avtjening av førstegangstjeneste

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: Mattilsynet gjennomførte 22.10.2013 inspeksjon hos RUNE LEANDER HANSEN.

Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: Mattilsynet gjennomførte 22.10.2013 inspeksjon hos RUNE LEANDER HANSEN. RUNE LEANDER HANSEN 5568 VIKEBYGD Deres ref: Vår ref: Org.nr: 2013/202279 28.10.2013 985399077 A O. s M n ' r r 3' ; > v, : n æ r r n d i ;; Mattilsynet BglB8 TILSYNSRÅPPØRT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG

Detaljer

PRESSEMELDING 21.04.2016

PRESSEMELDING 21.04.2016 PRESSEMELDING 21.04.2016 Foto: Jan Ingar Iversen Båtvik, Norsk Ornitologisk forening. Bildet er tatt ifb ringmerking av havørnungen i 2015. NY HAVØRNHEKKING PÅ HÅØYA FERDSELSRESTRIKSJONER 2016 Havørna

Detaljer

Tilsynskampanje innførselkjæledyrkontroll 2012 Prosjekt Black dog Kristiansand havn

Tilsynskampanje innførselkjæledyrkontroll 2012 Prosjekt Black dog Kristiansand havn Tilsynskampanje innførselkjæledyrkontroll 2012 Prosjekt Black dog Kristiansand havn KRISTIANSAND, RAPPORT FRA PROSJEKTSGRUPPE MATTILSYNET, DISTRIKTSKONTORET FOR VEST-AGDER Sammendrag Mattilsynet, Distriktskontoret

Detaljer

Vestfold fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune Søker [Institusjon/bedrift]: Angi tema/innsatsområde(r) i utlysningen: Vestfold fylkeskommune Kvalifiseringsstøtte for bedrifter og offentlig sektor Kunnskapsinnhenting om eventuell spredning av Gyrodactylus

Detaljer

Vedlegg A. Samlet forbruk av CFT Legumin i Vefsnaregionen

Vedlegg A. Samlet forbruk av CFT Legumin i Vefsnaregionen Vedlegg A Samlet forbruk av CFT Legumin i Vefsnaregionen Forbruk CFT-Legumin (1 l) Vefsnaregionen 19967 1,1 Vefsnaregionen 21,4 Vefsnaregionen 211 23,2 Vefsnaregionen elver august 212 12,8 Vefsna innsjøer

Detaljer

Gps-sendere på fem voksne gjess på Smøla.

Gps-sendere på fem voksne gjess på Smøla. Gps-sendere på fem voksne gjess på Smøla. I samarbeid med franske forskere ble fem voksne av 34 grågjess som ble halsmerket på Smøla 8. juli også påsatt en gps-sender. Det er et bilde av en av dem på skrivet

Detaljer

Ung kreft Midt-Norge inviterer til Krakowtur 15.-18. september 2016

Ung kreft Midt-Norge inviterer til Krakowtur 15.-18. september 2016 Ung kreft Midt-Norge inviterer til Krakowtur 15.-18. september 2016 Ung Kreft Midt-Norge vil invitere våre medlemmer mellom 18 og 35 år til Krakow-tur 15.-18. september. Dersom du ikke allerede er medlem

Detaljer

FYLLINGSNES FISK AS OG EIDE FJORDBRUK AS - LOKALITET OSPENESET - RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJEN NING

FYLLINGSNES FISK AS OG EIDE FJORDBRUK AS - LOKALITET OSPENESET - RAPPORT MED VEDTAK OM GODKJEN NING FYLLINGSNES FISK NS c/o Eide Fjordbruk AS, Eidestøa 5640 EIKELANDSOSEN Deres ref: Vår ref: 2015/154186 Dato: 06.08.2015 _ Org.nr: 985399077 FYLLINGSNES FISK AS OG EIDE FJORDBRUK AS - LOKALITET 19655 OSPENESET

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Burud slamkompostering i Øvre Eiker kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Burud slamkompostering i Øvre Eiker kommune Vår dato: 21.03.2011 Vår referanse: 2011/1572 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Stein D. Moen Saksbehandler: Marianne Seland Øvre Eiker kommune Rådhuset 3300 Hokksund Innvalgstelefon: 32266821 Rapport etter

Detaljer

Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, onsdag 23. februar 2005 kl. 08-12.

Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, onsdag 23. februar 2005 kl. 08-12. Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, onsdag 23. februar 2005 kl. 08-12.45 Deltakere Fra Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje

Detaljer

Søknad om akvakulturtillatelse Skårliodden Lenvik kommune.

Søknad om akvakulturtillatelse Skårliodden Lenvik kommune. Lenvik Kommune, Plan og utvikling. Pb 602. 9306 Finnsnes postmottak@lenvik.kommune.no Dokumentet sendes bare pr. e-post. Kopi : Spesialrådgiver Frode Mikalsen, Troms Fylkeskommune Fylkesmannen i Troms,

Detaljer

Høringsuttalelse fra Havforskningsinstituttet angående lovutkast: lov om dyrevelferd

Høringsuttalelse fra Havforskningsinstituttet angående lovutkast: lov om dyrevelferd Høringsuttalelse fra Havforskningsinstituttet angående lovutkast: lov om dyrevelferd Økende nasjonalt og internasjonalt fokus på dyrevelferd gjør at det er på tide med en revisjon av lovgivingen innen

Detaljer

Malte Hübner DTH Helse AS. mhuebner@dthhelse.nhn.no. Vår ref.: 2014/165 Deres ref.: 2014/750/REK midt Dato: 19.12.14.

Malte Hübner DTH Helse AS. mhuebner@dthhelse.nhn.no. Vår ref.: 2014/165 Deres ref.: 2014/750/REK midt Dato: 19.12.14. Malte Hübner DTH Helse AS mhuebner@dthhelse.nhn.no NEM Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag Kongens gate 14 0153 Oslo Telefon 23 31 83 00 post@etikkom.no www.etikkom.no Org.nr.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 2. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

FarmSalmTrack. Sporing av laks basert på elementanalyser av skjell Status pr 10.10.2015

FarmSalmTrack. Sporing av laks basert på elementanalyser av skjell Status pr 10.10.2015 FarmSalmTrack Sporing av laks basert på elementanalyser av skjell Status pr 10.10.2015 Finansiert av næringen, FHL (Miljøfondet), Sjømat Norge Trondheim 12-13.10.2015 Ketil Skår Grunnlaget Lokal geologi

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Hamningberg kapell Møtedato: 21.06.2012 Fra: kl. 14:40 Til: kl. 15:20 Tilstede: Geir Knutsen. Anne Olavson, Ståle Olsen, Stein Kollstrøm, Chris-Johnny

Detaljer

OVERSIKT OVER REGELVERKET FOR LAKSELUS av advokat (H) Halfdan Mellbye. 25. mai 2016

OVERSIKT OVER REGELVERKET FOR LAKSELUS av advokat (H) Halfdan Mellbye. 25. mai 2016 OVERSIKT OVER REGELVERKET FOR LAKSELUS av advokat (H) Halfdan Mellbye 25. mai 2016 PRESENTASJON Arbeidet med reguleringen av oppdrettsnæringen og miljørett siden 1985 Fram til 1995 som forsker ved UiB

Detaljer

13/01091-8/MEP 26. mars 2014. Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport - Interkommunal øyeblikkelig hjelp - Kongsvinger kommune

13/01091-8/MEP 26. mars 2014. Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport - Interkommunal øyeblikkelig hjelp - Kongsvinger kommune Kongsvinger kommune Fjellg 2 2226 KONGSVINGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato ARI/14/4710/K2- G90, K3-&40/ 13/01091-8/MEP 26. mars 2014 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport

Detaljer

FYLKESMANNENS TILSYN MED GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE

FYLKESMANNENS TILSYN MED GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/3029-11 5262/15 22.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 10.06.2015 Kommunalstyret

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 KRITISK SYKDOM Syk innen tre mnd. etter tegning uklar informasjon - symptomklausul FAL 13-5. Forsikrede (f. 67) tegnet i okt. 96 forsikring mot kritisk

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 PENSJON Informasjon om ytelser FAL 11-3. Forsikrede (f. 34) tegnet i 74 individuell pensjonsforsikring med uføredekning. Forsikringen ble senere

Detaljer

RAPPORT: 2 RADIOMERKEDE JERVER FUNNET DØD I GRÅFJELLET

RAPPORT: 2 RADIOMERKEDE JERVER FUNNET DØD I GRÅFJELLET Deres ref: Vår ref: Sted: Dato: RA Trondheim 19.08.2003 RAPPORT: 2 RADIOMERKEDE JERVER FUNNET DØD I GRÅFJELLET Den 18. august 2003 ble 2 radiomerkede jerver funnet døde i Gråfjellet, Åmot kommune i Hedmark.

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen. Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011

FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen. Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011 FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen RYGJABØ VIDAREGÅANDE SKOLE Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011 Deres ref.: Saksbehandler: Turid Susort Jansen Saksnr. 11/6906-2 Direkte innvalg: 47 88 12 66 Løpenr.

Detaljer

Telefon: Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 15/5228 Deres referanse: Vår dato: Deres dato:

Telefon: Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 15/5228 Deres referanse: Vår dato: Deres dato: Bremnes Seashore AS Saksbehandler: Anita Sagstad Telefon: 48290259 Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 15/5228 Deres referanse: Vår dato: 27.11.2015 Deres dato: 10.04.2015 Att: Geir Magne Knutsen

Detaljer

Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøtereferat

Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøtereferat Sak: Referat fra årsmøte i Håen Hytteforening 2013 Tid/sted: Langfredag 29. mars 2013/hytte nr. 18 (Rognså) Deltakere: C. E. Strøm (hytte nr. 3), S. Havik (5), K. Holthe (6), A. Moksnes (7), T. Holden

Detaljer

USTE OVER NABOER OG INTERESENTER SOM ER KONTAKTET ELLER TILSKREVET PLAN

USTE OVER NABOER OG INTERESENTER SOM ER KONTAKTET ELLER TILSKREVET PLAN USTE OVER NABOER OG INTERESENTER SOM ER KONTAKTET ELLER TILSKREVET r- L_ KYST PLAN Veksthuset, 7240 Hitra - Tlf. 93 46 73 58 kystplan@kystplan.no - Orgnr. 990 958 246 MVA TILSKREVET EIENDOM VEDLEGG SVART

Detaljer

REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 9. oktober 2013 kl. 1300-1515 Møtet ble arrangert som videokonferanse.

REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 9. oktober 2013 kl. 1300-1515 Møtet ble arrangert som videokonferanse. REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 9. oktober 2013 kl. 1300-1515 Møtet ble arrangert som videokonferanse. Tilstede: Bente Bergersen (BB, forvaltning, styreleder) Anne Ramstad (AR, industri) Siri

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614

CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614 CERMAQ NORWAY AS AVD MATFISK FINNMARK 8286 Nordfold Deres ref: Vår ref: 2016/180603 Dato: 03.03.2017 Org.nr: 985399077 CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614

Detaljer

Prosjektet Jerven og en verden i forandring i 2003 aktiviteter i Sør-Norge 2003.

Prosjektet Jerven og en verden i forandring i 2003 aktiviteter i Sør-Norge 2003. Aktuelle myndigheter, fylkesmenn, kommuner, grunneiere og andre INFORMASJON Deres ref: Vår ref: Sted: Dato: /RoA Trondheim 24.03.2003 Prosjektet Jerven og en verden i forandring i 2003 aktiviteter i Sør-Norge

Detaljer