FORSØKSDYRUTVALGET. 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte. Dokumenter i saken: Møtebok fra utvalgets møte 19/10-10, ferdigstilt 25/10-10.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSØKSDYRUTVALGET. 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte. Dokumenter i saken: 2.1.1 Møtebok fra utvalgets møte 19/10-10, ferdigstilt 25/10-10."

Transkript

1 Møtebok ferdigstilt: 22/11-10 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 16. NOVEMBER 2010 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Eli Volckmar (leder), Gunnar Nicolaysen, Anne Ramstad (ikke sak 1-3, 4.5, 4.6, 4.7 og 5.1), Lars Folkow (ikke sak 1-3, 4.5, 4.6 og 4.7), Henrik Rasmussen, Siri Martinsen (ikke sak 4.2) og Ingvill Løken. Forfall: Grete Bæverfjord (og vara Bjørn Olav Rosseland) Sekretariatet: Johanne Holmen og Gunvor Knudsen SAKLISTE 1. Møteinnkallelse og dagsorden Utkast til behandling: Utsendt innkalling godkjent med følgende saker/dokumenter i tillegg: Saker: 3.1, 4.8, 5.3, 5.4, 6.7, 8.4, 8.5 Dokumenter: Møtebok 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte Møtebok fra utvalgets møte 19/10-10, ferdigstilt 25/ T.o. Oppfølging av saker fra dette møtet, se sak 4.3 og Prosjekter Forsøksdyrutvalget Prosjekter i FDU. Uendret fra forrige møte. Utkast til behandling: Prosjekter og prosjektliste oppdateres iht. innspill i møtet. Sak 3.1 lagt til som oppfølging av prosjektlisten. 3. Viktige saker 3.1 Risikovurdering av merking av viltlevende dyr S-2009/49677 Utvalget ønsker tilbakemelding fra Mattilsynet om status for bestilling til VKM om merking av viltlevende dyr. Brev med følgende tekst sendes Mattilsynet: Adresse: Mattilsynet Forsøksdyrutvalget Felles postmottak Postboks 383 N-2381 Brumunddal Telefaks: e-post: Hjemmeside: Sekretariat: Gunvor Knudsen Johanne Holmen :

2 Møtebok FDU-møte 16/11-10 Side 2 av 13 Ang. risikovurdering av merking av viltlevende dyr Forsøksdyrutvalget viser til brev fra Mattilsynet, datert 8/2-10 (deres ref. 09/49677). Utvalget ber om en tilbakemelding på status for bestillingen til VKM. Utvalget vil påpeke at en vurdring fra VKM forventes å ha stor betydning for utvalgets vurderinger. 4. Søknad om tillatelse til å gjennomføre forsøk i godkjent avdeling 4.1 Havbruksstasjonen i Tromsø (avd. 092) S-2010/ Søknad om bruk av 160 laks i smitteforsøk for å teste om injeksjon av IFN-stimulerende forbindelser gir økt motstandsdyktighet mot ILA-virus. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS (id 2855) fra Børre Robertsen, datert 25/10-10 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 31/12-10, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å teste om injeksjon av IFN-stimulerende forbindelser gir økt motstandsdyktighet mot ILA-virus, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 160 laks i smitteforsøk, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget gjør oppmerksom på at vurdering av smerte i søknaden ikke samsvarer med FDUs vurdering av at forsøkene anses som smertevoldende. For framtidige lignende søknader ber utvalget om at søker vurderer smerte iht. til dette. Utvalgets sekretariat har endret søknadens status til smertevoldende. Kopi: Ansvarshavende Smitteforsøk med dødelighet til følge er smertevoldende. Smertevoldende forsøk er ment å ikke tillates med mindre særskilte grunner tilsier det. Det synes her å være næringsinteresser som ligger til grunn. Et manglende fokus på forebyggende miljøtiltak i forhold til sykdom og dyrevelferd skaper også en situasjon som vanskelig ville blitt akseptert for andre dyrearter enn fisk. 4.2 Havbruksstasjonen i Tromsø (avd. 092) S-2010/ Søknad om bruk av 510 laks i smitteforsøk for å teste persistente bærere av IPN-virus er bedre beskyttet mot PD-virus. Smertevoldende? Pdf av søknad i FOTS med ett vedlegg (id 2939) fra Jorunn Jørgensen, datert 26/10-10.

3 Møtebok FDU-møte 16/11-10 Side 3 av 13 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 11/3-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å teste om persistente bærere av IPN-virus er bedre beskyttet mot PD-virus, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 510 laks i smitteforsøk, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Kopi: Ansvarshavende Smitteforsøk med dødelighet til følge er smertevoldende. Smertevoldende forsøk er ment å ikke tillates medmindre særskilte grunner tilsier det. Det synes her å være næringsinteresser som ligger til grunn. Et manglende fokus på forebyggende miljøtiltak i forhold til sykdom og dyrevelferd skaper også en situasjon som vanskelig ville blitt akseptert for andre dyrearter enn fisk 4.3 Havforskningsinstituttet, Austevoll (avd. 093) S-2010/ Ny behandling av søknad om bruk av 360 torsk i forsøk med elektrisk stimulering. Se sak 4.2 i møtebok fra FDUs møte 19/ Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS med vedlegg (id 2898) fra Tore Kristiansen, datert 21/ Tilleggsinformasjon fra søker, datert 11/ Lagt fram i møtet Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 15/12-10, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å definere grenser for elektrisk stimulering av torsk, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 360 torsk i forsøk, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Startdato er i søknaden angitt til 1/ Det forutsettes at ikke forsøket er oppstartet før tillatelse foreligger. Godkjenningsperioden er satt til 15/12 for å kompensere for forsinket oppstart. Kopi: Ansvarshavende

4 Møtebok FDU-møte 16/11-10 Side 4 av 13 Utvalgsmedlemmer som stemte mot forsøket: Siri Martinsen og Henrik Rasmussen Begrunnelse, Rasmussen: Forsøksdesign og resultatavhengige valg som gjøres underveis i studien, slik de beskrives i Bakgrunn og hensikt og i søknadens vedlegg, er ikke klart beskrevet. Uten denne forståelse kan jeg ikke vurdere rimeligheten i det totale antallet fisk. Tilleggsopplysninger fra søker har fokusert på forsøkets formål og har ikke avklart spørsmålene til design. Begrunnelse, Martinsen: Slutter meg til kritikk angående vitenskaplig problemstilling. Forsøket fremstår også som et ledd i en ren kommersiell utvikling av mer effektivt fiske, hvilket ikke synes tilstrekkelig for å tillate et smertevoldende forsøk. 4.4 Clariant Oil Services (avd. 143) S-2010/ Søknad om å benytte 130 karpefisk i akutt toksisitetstesting av avløpsvann. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS (id 2943) fra Ingrid M. Johannessen (ansvarshavende), datert 22/ Vedlegg, krav til avløpsvann fra KLIF. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 3/12-10, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 130 karpefisk i akutt toksisitetstesting av avløpsvann, er av samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Det er ikke redegjort for vitenskapelig grunn til å bruke denne metoden, det er fremst begrunnet i regelverk. Fiskene utsettes for sterke smerter over tid, og det skal da foreligge særlig tungtveiende vitenskapelig begrunnelser i følge forskriften. 4.5 UiTø (avd. 089) S-2010/ Søknad om å benytte 4 reinsdyr i forsøk for å studere fysiologisk kontroll av selektiv hjernekjøling. Ansvarshavendes eget forsøk Pdf av søknad i FOTS (id 2952) fra Lars P. Folkow (ansvarshavende), datert 26/ Vedlegg til søknaden. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 20/11-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd.

5 Møtebok FDU-møte 16/11-10 Side 5 av 13 Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å studere fysiologisk kontroll av selektiv hjernekjøling hos rein, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 4 reinsdyr til dette formål, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandling av søknaden: Lars Folkow Det er grunn til å anta at både instrumenteringen og det å være innestengt i et begrenset kammer under oppvarming er en belastning for dyrene. Nytteverdien begrunnes ut i fra generelle grunnforskningshensyn. Hensynet til at dyr ikke bør utsettes for belastninger bør veie tyngre enn ønsket om å vite mer uten at denne viten nødvendigvis vil komme dyrene til gode. 4.6 UMB (avd. 109) S-2010/ Søknad om fôringsforsøk på 90 kalver. Grunnet individuell registrering av fôropptak skal kalvene oppstalles bundet på bås. Dette er ikke tillatt i normalt hold av storfekalver Pdf av søknad i FOTS med ett vedlegg (id 2955) fra Ragnar Salte (ansvarshavende), datert 26/ Tilleggsinformasjon innhentet etter møtet, datert 18/11 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 15/5-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å utvikle en ernæringsmessig optimal fôringsstrategi for kvigeoppdrett, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 90 kalver i foringsforsøk, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Begrunnelsen for å holde kalver bundet i strid med dyrevelferdsregler er praktiske hensyn. Det er imidlertid ikke gjort forsøk på å omgå disse praktiske hindringene f.eks. ved annen type forsøksdesign. Det er ikke akseptabelt at kalvene utsettes for dårligere miljø fordi de skal tilpasses den mest lettvinte løsning mht forsøksoppsett. 4.7 Bionor (avd. 100) S-2010/ Blokksøknad om immunisering av 20 sau med formalininaktiverte bakterier eller syntetiske peptider for å produsere antistoffer for å lage kliniske tester for påvisning av smittsomme sykdommer hos mennesker, dyr og fisk.

6 Møtebok FDU-møte 16/11-10 Side 6 av Pdf av søknad i FOTS,med vedlegg, (id 2967) fra Rolf Tore Meen (ansvarshavende), datert 3/ Tilleggsopplysninger fra søker, datert 4/ Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsopplysninger, fram til 20/11-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad og tilleggsopplysninger inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å produsere antistoffer for å lage kliniske tester for påvisning av smittsomme sykdommer hos mennesker, dyr og fisk, og den planlagte gjennomføringen, å immunisere 20 sauer med formalininaktiverte bakterier eller syntetiske peptider, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Tillatelse er gitt i 2 år fra planlagt dato for oppstart, jf forsøksdyrforskriften 10, siste ledd. Ønskes forsøket å være av lengre varighet må det søkes til FDU om forlengelse av tillatelsen i god tid før tillatelsen utløper. Ansvarshavende har ansvar for å påse at daglig tilsyn er tilstrekkelig og at kompetent personell gjennomfører prosedyrer, jf. forsøksdyrforskriftens 11, 1. ledd. Utvalget har ingen innsigelser på at ansvarshavende og dyrepasser med godkjent kompetanse gjennomfører immunisering og blodtapping. Det er ikke gitt en begrunnelse for å bruke en adjuvans som er mer belastende for dyrene. 4.8 NVH, Fellesakvariet (avd. 021) S-2010/ Blokksøknad om bruk av 80 laks og 80 regnbueørret for å demonstrere anestesi av fisk og øve anestesi og blodprøvetakning for veterinærstudenter Pdf av søknad i FOTS med vedlegg (id 2989) fra Jannicke Nordgreen, datert 12/ Lagt fram i møtet Tilleggsopplysninger (innhentet etter møtet) fra NVH, datert 18/ Utkast til behandling: Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsopplysninger, fram til 1/11-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad og tilleggsopplysninger er sendt inn etter fristen, men hastebehandles likevel av utvalget. Søknaden, sammen med tilleggsopplysninger fra NVH, inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak.

7 Møtebok FDU-møte 16/11-10 Side 7 av 13 Utvalget finner at hensikten med forsøket, å lære opp veterinærstudenter i anestesi og blodprøvetakning av fisk, er av samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Tillatelse er gitt i 2 år fra planlagt dato for oppstart, jf forsøksdyrforskriften 10, siste ledd. NVHs ledelse gir følgende svar på nødvendigheten av forsøket: "Denne type undervisning gis ikke som en del av faget akvamedisin og fiskesjukdommer. De eneste studentene som får denne type undervisning (anestesi og blodprøvetaking av fisk) senere i studiet er de (normalt 2-8 pr. kull) som velger akvamedisin som differensieringsretning. Forsøket skal utføres i farmakologiundervisningen - før studentene har vært igjennom grunnleggende praktiske ferdigheter, og som innslag i et teoretisk fag. Det kan ikke med rimelighet hevdes at farmakologikurset vil gi studentene nødvendig praktiske ferdigheter som de ikke senere lærer på en bedre måte i de praktiske fag. Det kan heller ikke hevdes at det er essensielt for studenter som ikke tar spesialisering innen fisk, å lære dette ene inngrepet på fisk på et stadium hvor praktiske ferdigheter ikke er fokus for undervisningen. Praktiske ferdigheter i forhold til fisk kan oppnås i dertil hørende undervisning, ved treningsfilmer kombinert med assistanse ved prosedyrer i aktuelle anlegg tilhørende senere undervisning. Farmakologiundervisningen har i mange år utdannet studenter uten dette forsøket. Forsøket fremstår derfor i strid med 13, annet ledd, i Dyrevelferdsloven: "Tillatelse etter første ledd kan ikke gis hvis formålet kan oppnås uten bruk av dyr". De tre R-er er for øvrig på ingen måte tilstrekkelig utfylt - et raskt søk på NORINA gir disse to mulige alternativene for å introdusere studenter til blodprøvetaking/anestesi på fisk utenom de praktiske fag: (Video, Anestesi, fisk); bl.a. Anestesi og blodprøvetaking, fisk) 5. Forsøk utenfor godkjent avdeling (feltforsøk) 5.1 Bioforsk Nord S-2010/ Søknad om bruk av 10 simler for å prøve ut NoFence elektronisk gjerde i forhold til dyrevelferd for rein Pdf av søknad i FOTS (id 2854) fra Svein Eilertsen, datert 19/ Vedlagt prosjektbeskrivelse Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til 30/4-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen fastsatt frist og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, prøve ut NoFence elektronisk gjerde i forhold til dyrevelferd for rein, og den planlagte gjennomføringen, å observere atferd til 10 simler med virksom klave under forskjellige forsøksoppsett/innstillinger av systemet og undersøke mulig ubehag ved å bære (uvirksom) klave, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget forutsetter at det ikke er aktuelt å benytte større strømstyrke enn i vanlig strømgjerde og at man i størst mulig grad har eliminert eventuelle tekniske problemer på prototypen før bruk på dyr.

8 Møtebok FDU-møte 16/11-10 Side 8 av 13 Startdato er i søknaden angitt til 1/ Det forutsettes at ikke forsøket er oppstartet før tillatelse foreligger. Godkjenningsperioden er satt til 30/5-11 for å kompensere for forsinket oppstart. FDU ber om en rapport med resultater og erfaringer etter gjennomførte forsøk med NoFence. FDU forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader og vesentlig ubehag som følge av merking. 5.2 Bioforsk Tingvoll S-2010/ Søknad om fangst og merking av 210 voksne hjort med GPS-halsbånd og 180 ungdyr/kalver med øremerker for å kunne forstå bestandsutviklingen for hjort bedre. Videreføring av tidligere forsøk Pdf av søknad i FOTS (2957) fra Erling Meisingset, datert 26/ Tabell over forsøksgrupper, datert 3/11-10 (vedlegg til søknaden) Etterspurt informasjon om merkede dyr som har dødd i 2009 og 2010, datert 3/ Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til 16/11-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å kunne forstå bestandsutviklingen for hjort bedre, og den planlagte gjennomføringen, å immobilisere og merke 210 voksne hjort med GPShalsbånd og 180 ungdyr/kalver med øremerker, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. FDU forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader eller dødsfall under innfanging og merking eller som mulig følge av merking. Hvis en eventuell dødsårsak ikke er åpenbar skal dyret obduseres og kopi av obduksjonsrapporten skal sendes FDU. FDU ber om en rapport med erfaringer fra forrige merkeperiode innen 1/1-11( helst innen 7/12-10 hvis mulig). Særlig med henblikk på om drop-off av sendere fungerte, og om det er observert eventuelle slitasjeskader etter merking. Utvalget ønsker også opplysninger om hvor mange dyr som fremdeles er merket fra foregående tillatelse. Forsøket bærer preg av forvaltningsmerking. Det er ikke redegjort for hvorvidt dyr fortsatt går med merker etter forrige tillatelse, og eventuelt hvordan disse merkene er fjernet, selv om mekanismen omtales som "ustabil". Belastningen ved selve merkingen for et så stort antall dyr, og risikoen for betydelig lidelse for et fåtall som forventes dø som følge av merkingen (null dødelighet oppgis vanskelig i praksis) bør veie tyngre enn ønsket om å studere en stor populasjon merkede dyr. 5.3 NIVA S-2009/46175 Søknad om fangst og merking av 50 rømte oppdrettslaks med akustiske sendere for å få bedre innsikt i atferden til rømt oppdrettslaks, herunder bevegelser rundt andre

9 Møtebok FDU-møte 16/11-10 Side 9 av 13 oppdrettsanlegg og oppvandring i elv, og for å evaluere muligheter og strategier for gjenfangst og vurdere risiko for spredning av sykdommer og parasitter. Bruk av samme oppsett av lyttebøyer (loggernett) som tidligere godkjent forsøk med 50 ørret for å oppnå grunnleggende kunnskap om atferd samt risiko for spredning av Gyrodactylus salaris og lakselus E-post med søknad om utvidelse av forsøk fra Øyvind Solem, datert 12/ Vedtak fra FDU for søknad id 1847, datert 19/ Pdf av søknad i FOTS 1847) fra Arne Jørgen Kjøsnes, datert 15/4-09. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til 15/5-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er ikke sendt inn innen den fastsatte fristen, men hastebehandles av utvalget da oppdrettslaks nylig har rømt og det er lyttebøyer tilgjengelige i aktuelt område. Søknaden inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å fange inn og implantere akustiske sendere i 50 oppdrettslaks for å få bedre innsikt i atferden til rømt oppdrettslaks, herunder bevegelser rundt andre oppdrettsanlegg og oppvandring i elv, og for å evaluere muligheter og strategier for gjenfangst og vurdere risiko for spredning av sykdommer og parasitter, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. 5.4 Norges Veterinærhøgskole S-2010/ Søknad om å benytte 11 hunder med brystkreft for å estimere optimal tolerabel dose og farmakokinetisk profil av BP-C1 etter intramuskulær injeksjon. BP-C1 er et nytt legemiddel i utprøvningsfasen, både for mennesker og hunder, i behandling av brystkreft. Evt. vil 2 av disse hundene kunne være friske Pdf av søknad i FOTS med 6 vedlegg (2997) fra Thora J. Jonasdottir, datert 15/ Sendt etter arbeidstid. Lagt fram i møtet. Utvalget godkjenner forsøket delvis slik at tillatelsen omfatter bruk a 9 syke hunder, fram til 17/11-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er ikke sendt inn innen den fastsatte fristen, men hastebehandles av utvalget etter informasjon fra prosjektdeltaker om at en syk hund er klar for utprøving. Søknaden inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak hvor det kun gis delvis godkjennelse. Utvalget godkjenner forsøket delvis slik at tillatelsen hun omfatter 9 syke hunder. Pga. kort behandlingstid utsetter utvalget behandling av søknad om evt. å benytte friske hunder i utprøvningen. Utvalget finner at hensikten med forsøket, som er å teste ut et nytt medikament mot brystkreft hos hund, BP-C1, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle

10 Møtebok FDU-møte 16/11-10 Side 10 av 13 vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Tillatelse er gitt for 2 år fra planlagt oppstartdato, jf forsøksdyrforskriften 10, siste ledd. Ønskes forsøket å være av lengre varighet må det søkes til FDU om forlengelse av tillatelsen i god tid før tillatelsen utløper. 6. Søknad ang. godkjenning av forsøksdyravdeling/ansvarshavende 6.1 UiO, Ullevål (avd. 55 og 159) S-2010/ Inspeksjonsrapport fra Komparativ medisin/ Institutt for eksperimentell medisin, Ullevål Universitetssykehus (avd. 55). Det anmodes om å skille ut avdelingen for gris som egen avdeling. Blir Inspisert av DK Oslo Inspeksjonstrapport, avdeling for gris, utskilt fra avd. 55, tilsynsdato 8/ Inspeksjonsrapport, avdeling 55, tilsynsdato 8/ Avtale med navngitt veterinær og plantegninger Tilleggsopplysninger fra inspektører, datert 19/ Vedtak 1: Forsøksdyrutvalget godkjenner forsøksdyravdeling 159 (tidligere del av avd. 55), Oslo Universitetssykehus, Ullevål, fram til 16/11-14, iht. inspeksjonsrapport, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 4 og 13. Utvalget forutsetter at oppstallingsforhold av gris er iht. Appendiks A i europakonvensjonen for forsøksdyr (ETS 123) og forskrift 18 feb 2003 nr. 175 om hold av svin, særlig 8 og 21, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 12, 1. ledd. Vedlegg: Inspeksjonsrapport Kopi: Inspektør fra DK Vedtak 2: Forsøksdyrutvalget godkjenner forsøksdyravdeling 55, Oslo Universitetssykehus, Ullevål, fram til 16/11-14, iht. inspeksjonsrapport og tilleggsopplysninger, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 4 og 13. Godkjenningen forutsetter at oppstallingsforhold for marsvin og kanin minst er iht. krav i Appendiks A i europarådskonvensjonen for forsøksdyr (ETS 123), jf. forsøksdyrforskriften 12, 1. ledd. Vedlegg: Inspeksjonsrapport Kopi: Inspektør fra DK 6.2 UiO, Ullevål (avd. 55 og 159) S-2010/ Søknad om godkjenning av ansvarshavende ved forsøksdyravdeling 55 og 159 ved Oslo uuniversitetssykehus, Ullevål. Gro Furset Flatekval vil da være ansvarshavende ved 3 ulike avdelingsnummer tilknyttet Oslo universitetssykehus. Det skal i tillegg opprettes avtale med veterinær. Se sak Søknad fra Lena Kjempengren, datert 19/ Vedtak 1:

11 Møtebok FDU-møte 16/11-10 Side 11 av 13 Forsøksdyrutvalget godkjenner Gro Furset Flatekval som ansvarshavende ved forsøksdyravd. 55, Oslo universitetssykehus, Ullevål fra 1/1-11 til 1/1-15, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 6 og 11. Det gjøres oppmerksom på at strukturen i dagens forsøksdyrforvaltning, herunder ansvarshavendes rolle, kan endres i løpet av perioden. Det kan medføre at oppnevningen kan få en kortere varighet enn det som er angitt ovenfor. Vedtak 2: Forsøksdyrutvalget godkjenner Gro Furset Flatekval som ansvarshavende ved forsøksdyravdeling 159, Oslo universitetssykehus, Ullevål, fra 1/1-11 til 1/1-15, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 6 og 11. Det gjøres oppmerksom på at strukturen i dagens forsøksdyrforvaltning, herunder ansvarshavendes rolle, kan endres i løpet av perioden. Det kan medføre at oppnevningen kan få en kortere varighet enn det som er angitt ovenfor. 6.3 Veterinærinstituttet (avd. 020) S-2010/ Inspeksjonsrapport fra Veterinærinstituttet, avd Inspisert av DK Oslo Inspeksjonstrapport, tilsynsdato 8/ Plantegning. Forsøksdyrutvalget godkjenner forsøksdyravdeling 020 ved Veterinærinstituttet (rom 1, 2, 3, 4, 5, 8 og 12) fram til 16/11-14, iht. inspeksjonsrapport, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 4 og 13. Det forutsettes at dyr ikke holdes permanent oppstallet i rom som ikke er godkjent. Kopi: Inspektør fra DK. 6.4 Veterinærinstituttet (avd. 20) S-2005/39463 Søknad om godkjenning av ansvarshavende ved forsøksdyravdeling Søknad fra VI ved Jorun Jarp, datert 28/ Forsøksdyrutvalget godkjenner Anna Marie Bratberg som ansvarshavende ved Veterinærinstituttets forsøksdyravdeling nr 20 fram til 16/11-14, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 6 og 11. Det gjøres oppmerksom på at strukturen i dagens forsøksdyrforvaltning, herunder ansvarshavendes rolle, kan endres i løpet av perioden. Det kan medføre at oppnevningen kan få en kortere varighet enn det som er angitt ovenfor. Utvalget anser det som opp til institusjonen og forsøksdyravdelingen på påse at det er kvalifisert personell i avdelingen. Utvalget godkjenner derfor ikke stedfortreder for ansvarshavende 6.5 EWOS Forskningsstasjon (avd. 121) S-2010/ Søknad om godkjenning av ansvarshavende ved forsøksdyravdeling Søknad fra EWOS, datert 25/ Forsøksdyrutvalget godkjenner Linda Melstveit som ansvarshavende ved EWOS Innovation, Forskningsstasjon, Lønningdal, forsøksdyravdeling 121, fram til 16/11-14, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 6 og 11. Det gjøres oppmerksom på at

12 Møtebok FDU-møte 16/11-10 Side 12 av 13 strukturen i dagens forsøksdyrforvaltning, herunder ansvarshavendes rolle, kan endres i løpet av perioden. Det kan medføre at oppnevningen vil få en kortere varighet enn det som er angitt ovenfor. Det forutsettes at avdelingen gjør avtale med en navngitt veterinær med kurs i forsøksdyrlære. 6.6 Troms Marin Yngel (ny avdeling, nr. 160) S-2010/ Det skal opprettes en ny forsøksdyravdeling ved Troms Marin Yngel (eid av Akvaplan-NIVA). Rapport etter tilsynsbesøk er ikke klar. Søker nå om godkjenning av ansvarshavende ved den nye avdelingen Søknad fra Marianne Frantzen, datert 25/ CV og vitnemål for Øystein Berglund Markussen Forsøksdyrutvalget godkjenner Øystein Berglund Markussen som ansvarshavende ved Troms Marin Yngel, forsøksdyravdeling nr 160, fram til 16/11-14, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 6 og 11. Det gjøres oppmerksom på at strukturen i dagens forsøksdyrforvaltning, herunder ansvarshavendes rolle, kan endres i løpet av perioden. Det kan medføre at oppnevningen vil få en kortere varighet enn det som er angitt ovenfor. Det forutsettes at han deltar på kurs for ansvarshavende ved første mulighet (planlagt avholdt høsten 2011). 6.7 Oppfølging av godkjenning av forsøk S-2010/ I forrige møte ble et forsøk utenfor godkjent forsøksdyravdeling godkjent. Utvalgets oppfatning er at slike forsøk bør utføres i en godkjent forsøksdyravdeling. Brev med følgende tekst sendes til søker (Biorigin Scandinavia) og til Fjord Forsk Sogn AS, Skjer, Sogndal: Angående godkjent forsøk utenfor forsøksdyravdeling og godkjenning som forsøksdyravdeling Utvalget godkjente i sitt møte 19/10-10 forsøk for å teste effekten av mucogard i fóret på etablering og infeksjon av lakselus (id 2883, 10/180854). Dette ble godkjent som et forsøk utenfor godkjent forsøksdyravdeling. Den aktuelle fasiliteten for gjennomføring av det godkjente forsøket, Fjord Forsk Sogn AS, er ikke godkjent som forsøksdyravdeling. For seinere forsøk vil utvalget kreve at forsøk gjøres i en godkjent forsøksdyravdeling. For evt. godkjenning av Fjord Forsk Sogn AS som forsøksdyravdeling, bes virksomheten, gjerne i samarbeid med søker, ta kontakt med FDUs sekretariat. 7. Revisjoner 7.1 Revisjoner for november 2010 Utvalgte lokalt godkjente søknader deles ut på møtet. Utvalgets revisjoner for november gjøres av Ingvill Løken. 8. Diverse saker/orienteringer 8.1 Utprøving av NoFence på geit Info fra web-sidene til NoFence og andre media Nyhet fra datert oktober Nyhet fra NRK, september 2010, Vises i møtet.

13 Møtebok FDU-møte 16/11-10 Side 13 av 13 T.o. Nett-tilknytningen på møterommet var ødelagt og film/nyheter kunne ikke vises. 8.2 Konsensusmøte Norecopa arrangerer konsensusmøtet Harmonisation of the care and use of agricultural animals in research, Gardermoen, mai Lav kostnad for deltakelse fram til 15. januar Info fra T.o. Utvalget dekker utgifter til deltakende FDU-medlemmer. 8.3 Ringmerking og undervisning Henvendelse fra Trygve Danbolt om deltakelse av skoleelever og studenter ifbm. ringmerking. Vil handtering av fugler, som skal ringmerkes, gjøre at ringmerking blir søknadspliktig iht. forsøksdyrforskriften? Sekretariatet vurderer svaret som nei Mail fra Trygve Danbolt, datert 15. oktober E-post med følgende svar sendes som svar på Trygve Danbolts henvendelse: Ang. ekstra belastning på fugler ifm. ringmerking Utvalget anser at ekstra opphold i poser, og håndtering av utrenet personell som en unødvendig belastning. Utvalget vil derfor anbefale at fuglene ikke utsettes for slik ekstra belastning. Det er en etablert praksis at vanlig ringmerking ikke omfattes av forsøksdyrforskriften. Forsøksdyrutvalget finner at dette også gjelder når fugler eventuelt handteres som beskrevet i henvendelsen til utvalget, og forutsetter at ringmerkingstillatelsen gir rom for slik handtering. 8.4 Manual fra COST action B-24 Sekretariatet har mottatt The COST manual of laboratory animal care and use. Norske bidragsytere i dette prosjektet er Dag Sørensen (kapittel 2, Design and oversight of laboratory animal facilities ) og Aurora Brønstad (kapittel 5, Ethical evaluation of scientific procdures: Recommendations for ethics committees ). Til forberedelse av utvalgets seminar om etikk 7/12-10: Kapittel 5, Ethical evaluation of scientific procdures: Recommendations for ethics committees sendes pr. mail til alle utvalgsmedlemmer. 8.5 Henvendelse fra Norwegian antibodies til Mattilsynet S-2009/ FDU har satt krav om at oppstallingsforhold for høner som brukes til produksjon av antistoffer (som høstes fra egg) anses som forsøksdyr og følgelig skal ha oppstallingsforhold iht. Appeniks A i ETS 123. Langvarig korrespondanse mellom virksomheten/virksomhetens advokat og FDU. Sekretariatet informerte om at advokaten til Norwegian Antibodies har sendt brev til Mattilsynet om en helhetlig gjennomgang av tidligere saksbehandling i saken. Sak først fordelt til sekretariatet, men nå omfordelt til MTs hovedkontor. T.o.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 28/6-11 Side 1 av 32 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. JUNI 2011 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent med følgende saker i tillegg (lagt fram i møtet): 3.3.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent med følgende saker i tillegg (lagt fram i møtet): 3.3. Møtebok ferdigstilt: 30/5-14 Side 1 av 22 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 20. MAI 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Henrik

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005 ÅRSRAPPORT 2005 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005 SAMMENSETNING Utvalget skal bestå av syv faste medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av Mattilsynet, vanligvis for fire år av gangen.

Detaljer

Uttalelse om bruk av forsøksdyr i Norge fra Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT)

Uttalelse om bruk av forsøksdyr i Norge fra Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT) Uttalelse om bruk av forsøksdyr i Norge fra Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT) Sammendrag NENT kommenterer i denne uttalelsen forhold ved dagens regelverk og bruk

Detaljer

REFERAT fra styremøte i Norecopa, torsdag 28. januar 2010 kl. 0830-1230 på Veterinærinstituttet, Oslo

REFERAT fra styremøte i Norecopa, torsdag 28. januar 2010 kl. 0830-1230 på Veterinærinstituttet, Oslo REFERAT fra styremøte i Norecopa, torsdag 28. januar 2010 kl. 0830-1230 på Veterinærinstituttet, Oslo Tilstede: Bente Bergersen (forvaltning, styreleder) Signe Videm (industri) Aurora Brønstad (forskning)

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for dyrepleierstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 13/14 (versjon Nov 2013) Dyrepleierstudiet er normert til 2 år (4 semestre) og leder frem til tittelen høyskolekandidat

Detaljer

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-7/2013 Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter 1 Innhold Forord...3 1. Turnustjenesten innledning...3 1.1 Formål med og innhold i turnustjenesten...3 1.2 Turnuslisens

Detaljer

Vurdering av prediktive genetisk undersøkelser av barn for diabetes i forbindelse med Folkehelseinstituttets MIDIA-prosjekt

Vurdering av prediktive genetisk undersøkelser av barn for diabetes i forbindelse med Folkehelseinstituttets MIDIA-prosjekt Den norske legeforenings råd for legeetikk Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Sosial- og helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Vår ref: 647 05/02-005 Deres ref: SHdir: 07/2904- Dato: 13.09.2007

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

SVAR VEDRØRENDE HØRING FORSKRIFT OM UTTAK OG UTNYTTING AV GENETISK MATERIALE (BIOPROSPEKTERINGSFORSKRIFTEN)

SVAR VEDRØRENDE HØRING FORSKRIFT OM UTTAK OG UTNYTTING AV GENETISK MATERIALE (BIOPROSPEKTERINGSFORSKRIFTEN) Fiskeri og kystdepartementet Saksbehandler: Maja Kirkegaard Brix Boks 8118 Dep Telefon: 41691457 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 13/93 Deres referanse: 11/847 Vår dato: 26.04.2013

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

Utkast til forskrift om bruk av dyr til vitenskapelige formål (forsøksdyrforskriften)

Utkast til forskrift om bruk av dyr til vitenskapelige formål (forsøksdyrforskriften) Utkast til forskrift om bruk av dyr til vitenskapelige formål (forsøksdyrforskriften) Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. Formål 2. Saklig og personelt virkeområde 3. Stedlig virkeområde 4. Definisjoner

Detaljer

Saksbehandler: Jens Christian Holm m. fl. Seksjon: Fiskeridirektøren. referanse: Vår dato: 28.02.2013 Deres dato: 15.01.2013

Saksbehandler: Jens Christian Holm m. fl. Seksjon: Fiskeridirektøren. referanse: Vår dato: 28.02.2013 Deres dato: 15.01.2013 Miljøverndepartementet Saksbehandler: Jens Christian Holm m. fl. Postboks 8013 Dep. Telefon: 41649170 Seksjon: Fiskeridirektøren 0030 OSLO Vår referanse: 13/1044 Deres 12/3755 referanse: Vår dato: 28.02.2013

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS JUNI 2004 FORORD Til Fiskeridirektøren Ved brev fra Fiskeridepartementet datert 24.2.2003 fikk Fiskeridirektoratet og

Detaljer

Smittebefaring ved Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet Oslo

Smittebefaring ved Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet Oslo Smittebefaring ved Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet Oslo NVH/VI november 2004 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 1 2. Arbeidsgruppens sammensetning, mandat og konklusjon 2 3. Sammendrag

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen, nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Februar 2013

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen, nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Februar 2013 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen, nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Februar 2013 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK midt. 23. august 2013 09:00 Bygg for samfunnsmedisin, 1 etg. Navn Stilling Medlem/Vara Arne Vaaler Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK midt. 23. august 2013 09:00 Bygg for samfunnsmedisin, 1 etg. Navn Stilling Medlem/Vara Arne Vaaler Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK midt 23. august 2013 09:00 Bygg for samfunnsmedisin, 1 etg Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Arne Vaaler Helsemyndighet Komitémedlem Bjørn Oddmar Berg Jus personvern

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/14642 ART - VI - GSY 20.12.2012 Arkivkode: 448.25 Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Veterinærhøgskolen 1 Studieplan og emnebeskrivelse for dyrepleierstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 15/16 (versjon Juni 2015) Dyrepleierstudiet

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.09.2014, kl. 09:00 Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset Møtedeltakere: Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder

Detaljer

Dokument nr. 4:1 (2008-2009)

Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Særskilt melding fra SIVILOMBUDSMANNEN Ombudsmannens undersøkelse av saksbehandlingstid og saksbehandlingsrutiner i Norsk Pasientskadeerstatning Avgitt til Stortinget 6. oktober

Detaljer

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Produksjonsdyr i landbruket som beiter fritt på utmarksbeite

Detaljer

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 3 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om øvrige

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2014 2014-111/GSL/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer