FORSØKSDYRUTVALGET. 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte. Dokumenter i saken: Møtebok fra utvalgets møte 19/10-10, ferdigstilt 25/10-10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSØKSDYRUTVALGET. 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte. Dokumenter i saken: 2.1.1 Møtebok fra utvalgets møte 19/10-10, ferdigstilt 25/10-10."

Transkript

1 Møtebok ferdigstilt: 22/11-10 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 16. NOVEMBER 2010 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Eli Volckmar (leder), Gunnar Nicolaysen, Anne Ramstad (ikke sak 1-3, 4.5, 4.6, 4.7 og 5.1), Lars Folkow (ikke sak 1-3, 4.5, 4.6 og 4.7), Henrik Rasmussen, Siri Martinsen (ikke sak 4.2) og Ingvill Løken. Forfall: Grete Bæverfjord (og vara Bjørn Olav Rosseland) Sekretariatet: Johanne Holmen og Gunvor Knudsen SAKLISTE 1. Møteinnkallelse og dagsorden Utkast til behandling: Utsendt innkalling godkjent med følgende saker/dokumenter i tillegg: Saker: 3.1, 4.8, 5.3, 5.4, 6.7, 8.4, 8.5 Dokumenter: Møtebok 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte Møtebok fra utvalgets møte 19/10-10, ferdigstilt 25/ T.o. Oppfølging av saker fra dette møtet, se sak 4.3 og Prosjekter Forsøksdyrutvalget Prosjekter i FDU. Uendret fra forrige møte. Utkast til behandling: Prosjekter og prosjektliste oppdateres iht. innspill i møtet. Sak 3.1 lagt til som oppfølging av prosjektlisten. 3. Viktige saker 3.1 Risikovurdering av merking av viltlevende dyr S-2009/49677 Utvalget ønsker tilbakemelding fra Mattilsynet om status for bestilling til VKM om merking av viltlevende dyr. Brev med følgende tekst sendes Mattilsynet: Adresse: Mattilsynet Forsøksdyrutvalget Felles postmottak Postboks 383 N-2381 Brumunddal Telefaks: e-post: Hjemmeside: Sekretariat: Gunvor Knudsen Johanne Holmen :

2 Møtebok FDU-møte 16/11-10 Side 2 av 13 Ang. risikovurdering av merking av viltlevende dyr Forsøksdyrutvalget viser til brev fra Mattilsynet, datert 8/2-10 (deres ref. 09/49677). Utvalget ber om en tilbakemelding på status for bestillingen til VKM. Utvalget vil påpeke at en vurdring fra VKM forventes å ha stor betydning for utvalgets vurderinger. 4. Søknad om tillatelse til å gjennomføre forsøk i godkjent avdeling 4.1 Havbruksstasjonen i Tromsø (avd. 092) S-2010/ Søknad om bruk av 160 laks i smitteforsøk for å teste om injeksjon av IFN-stimulerende forbindelser gir økt motstandsdyktighet mot ILA-virus. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS (id 2855) fra Børre Robertsen, datert 25/10-10 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 31/12-10, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å teste om injeksjon av IFN-stimulerende forbindelser gir økt motstandsdyktighet mot ILA-virus, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 160 laks i smitteforsøk, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget gjør oppmerksom på at vurdering av smerte i søknaden ikke samsvarer med FDUs vurdering av at forsøkene anses som smertevoldende. For framtidige lignende søknader ber utvalget om at søker vurderer smerte iht. til dette. Utvalgets sekretariat har endret søknadens status til smertevoldende. Kopi: Ansvarshavende Smitteforsøk med dødelighet til følge er smertevoldende. Smertevoldende forsøk er ment å ikke tillates med mindre særskilte grunner tilsier det. Det synes her å være næringsinteresser som ligger til grunn. Et manglende fokus på forebyggende miljøtiltak i forhold til sykdom og dyrevelferd skaper også en situasjon som vanskelig ville blitt akseptert for andre dyrearter enn fisk. 4.2 Havbruksstasjonen i Tromsø (avd. 092) S-2010/ Søknad om bruk av 510 laks i smitteforsøk for å teste persistente bærere av IPN-virus er bedre beskyttet mot PD-virus. Smertevoldende? Pdf av søknad i FOTS med ett vedlegg (id 2939) fra Jorunn Jørgensen, datert 26/10-10.

3 Møtebok FDU-møte 16/11-10 Side 3 av 13 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 11/3-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å teste om persistente bærere av IPN-virus er bedre beskyttet mot PD-virus, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 510 laks i smitteforsøk, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Kopi: Ansvarshavende Smitteforsøk med dødelighet til følge er smertevoldende. Smertevoldende forsøk er ment å ikke tillates medmindre særskilte grunner tilsier det. Det synes her å være næringsinteresser som ligger til grunn. Et manglende fokus på forebyggende miljøtiltak i forhold til sykdom og dyrevelferd skaper også en situasjon som vanskelig ville blitt akseptert for andre dyrearter enn fisk 4.3 Havforskningsinstituttet, Austevoll (avd. 093) S-2010/ Ny behandling av søknad om bruk av 360 torsk i forsøk med elektrisk stimulering. Se sak 4.2 i møtebok fra FDUs møte 19/ Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS med vedlegg (id 2898) fra Tore Kristiansen, datert 21/ Tilleggsinformasjon fra søker, datert 11/ Lagt fram i møtet Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 15/12-10, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å definere grenser for elektrisk stimulering av torsk, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 360 torsk i forsøk, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Startdato er i søknaden angitt til 1/ Det forutsettes at ikke forsøket er oppstartet før tillatelse foreligger. Godkjenningsperioden er satt til 15/12 for å kompensere for forsinket oppstart. Kopi: Ansvarshavende

4 Møtebok FDU-møte 16/11-10 Side 4 av 13 Utvalgsmedlemmer som stemte mot forsøket: Siri Martinsen og Henrik Rasmussen Begrunnelse, Rasmussen: Forsøksdesign og resultatavhengige valg som gjøres underveis i studien, slik de beskrives i Bakgrunn og hensikt og i søknadens vedlegg, er ikke klart beskrevet. Uten denne forståelse kan jeg ikke vurdere rimeligheten i det totale antallet fisk. Tilleggsopplysninger fra søker har fokusert på forsøkets formål og har ikke avklart spørsmålene til design. Begrunnelse, Martinsen: Slutter meg til kritikk angående vitenskaplig problemstilling. Forsøket fremstår også som et ledd i en ren kommersiell utvikling av mer effektivt fiske, hvilket ikke synes tilstrekkelig for å tillate et smertevoldende forsøk. 4.4 Clariant Oil Services (avd. 143) S-2010/ Søknad om å benytte 130 karpefisk i akutt toksisitetstesting av avløpsvann. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS (id 2943) fra Ingrid M. Johannessen (ansvarshavende), datert 22/ Vedlegg, krav til avløpsvann fra KLIF. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 3/12-10, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 130 karpefisk i akutt toksisitetstesting av avløpsvann, er av samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Det er ikke redegjort for vitenskapelig grunn til å bruke denne metoden, det er fremst begrunnet i regelverk. Fiskene utsettes for sterke smerter over tid, og det skal da foreligge særlig tungtveiende vitenskapelig begrunnelser i følge forskriften. 4.5 UiTø (avd. 089) S-2010/ Søknad om å benytte 4 reinsdyr i forsøk for å studere fysiologisk kontroll av selektiv hjernekjøling. Ansvarshavendes eget forsøk Pdf av søknad i FOTS (id 2952) fra Lars P. Folkow (ansvarshavende), datert 26/ Vedlegg til søknaden. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 20/11-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd.

5 Møtebok FDU-møte 16/11-10 Side 5 av 13 Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å studere fysiologisk kontroll av selektiv hjernekjøling hos rein, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 4 reinsdyr til dette formål, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandling av søknaden: Lars Folkow Det er grunn til å anta at både instrumenteringen og det å være innestengt i et begrenset kammer under oppvarming er en belastning for dyrene. Nytteverdien begrunnes ut i fra generelle grunnforskningshensyn. Hensynet til at dyr ikke bør utsettes for belastninger bør veie tyngre enn ønsket om å vite mer uten at denne viten nødvendigvis vil komme dyrene til gode. 4.6 UMB (avd. 109) S-2010/ Søknad om fôringsforsøk på 90 kalver. Grunnet individuell registrering av fôropptak skal kalvene oppstalles bundet på bås. Dette er ikke tillatt i normalt hold av storfekalver Pdf av søknad i FOTS med ett vedlegg (id 2955) fra Ragnar Salte (ansvarshavende), datert 26/ Tilleggsinformasjon innhentet etter møtet, datert 18/11 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 15/5-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å utvikle en ernæringsmessig optimal fôringsstrategi for kvigeoppdrett, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 90 kalver i foringsforsøk, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Begrunnelsen for å holde kalver bundet i strid med dyrevelferdsregler er praktiske hensyn. Det er imidlertid ikke gjort forsøk på å omgå disse praktiske hindringene f.eks. ved annen type forsøksdesign. Det er ikke akseptabelt at kalvene utsettes for dårligere miljø fordi de skal tilpasses den mest lettvinte løsning mht forsøksoppsett. 4.7 Bionor (avd. 100) S-2010/ Blokksøknad om immunisering av 20 sau med formalininaktiverte bakterier eller syntetiske peptider for å produsere antistoffer for å lage kliniske tester for påvisning av smittsomme sykdommer hos mennesker, dyr og fisk.

6 Møtebok FDU-møte 16/11-10 Side 6 av Pdf av søknad i FOTS,med vedlegg, (id 2967) fra Rolf Tore Meen (ansvarshavende), datert 3/ Tilleggsopplysninger fra søker, datert 4/ Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsopplysninger, fram til 20/11-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad og tilleggsopplysninger inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å produsere antistoffer for å lage kliniske tester for påvisning av smittsomme sykdommer hos mennesker, dyr og fisk, og den planlagte gjennomføringen, å immunisere 20 sauer med formalininaktiverte bakterier eller syntetiske peptider, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Tillatelse er gitt i 2 år fra planlagt dato for oppstart, jf forsøksdyrforskriften 10, siste ledd. Ønskes forsøket å være av lengre varighet må det søkes til FDU om forlengelse av tillatelsen i god tid før tillatelsen utløper. Ansvarshavende har ansvar for å påse at daglig tilsyn er tilstrekkelig og at kompetent personell gjennomfører prosedyrer, jf. forsøksdyrforskriftens 11, 1. ledd. Utvalget har ingen innsigelser på at ansvarshavende og dyrepasser med godkjent kompetanse gjennomfører immunisering og blodtapping. Det er ikke gitt en begrunnelse for å bruke en adjuvans som er mer belastende for dyrene. 4.8 NVH, Fellesakvariet (avd. 021) S-2010/ Blokksøknad om bruk av 80 laks og 80 regnbueørret for å demonstrere anestesi av fisk og øve anestesi og blodprøvetakning for veterinærstudenter Pdf av søknad i FOTS med vedlegg (id 2989) fra Jannicke Nordgreen, datert 12/ Lagt fram i møtet Tilleggsopplysninger (innhentet etter møtet) fra NVH, datert 18/ Utkast til behandling: Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsopplysninger, fram til 1/11-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad og tilleggsopplysninger er sendt inn etter fristen, men hastebehandles likevel av utvalget. Søknaden, sammen med tilleggsopplysninger fra NVH, inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak.

7 Møtebok FDU-møte 16/11-10 Side 7 av 13 Utvalget finner at hensikten med forsøket, å lære opp veterinærstudenter i anestesi og blodprøvetakning av fisk, er av samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Tillatelse er gitt i 2 år fra planlagt dato for oppstart, jf forsøksdyrforskriften 10, siste ledd. NVHs ledelse gir følgende svar på nødvendigheten av forsøket: "Denne type undervisning gis ikke som en del av faget akvamedisin og fiskesjukdommer. De eneste studentene som får denne type undervisning (anestesi og blodprøvetaking av fisk) senere i studiet er de (normalt 2-8 pr. kull) som velger akvamedisin som differensieringsretning. Forsøket skal utføres i farmakologiundervisningen - før studentene har vært igjennom grunnleggende praktiske ferdigheter, og som innslag i et teoretisk fag. Det kan ikke med rimelighet hevdes at farmakologikurset vil gi studentene nødvendig praktiske ferdigheter som de ikke senere lærer på en bedre måte i de praktiske fag. Det kan heller ikke hevdes at det er essensielt for studenter som ikke tar spesialisering innen fisk, å lære dette ene inngrepet på fisk på et stadium hvor praktiske ferdigheter ikke er fokus for undervisningen. Praktiske ferdigheter i forhold til fisk kan oppnås i dertil hørende undervisning, ved treningsfilmer kombinert med assistanse ved prosedyrer i aktuelle anlegg tilhørende senere undervisning. Farmakologiundervisningen har i mange år utdannet studenter uten dette forsøket. Forsøket fremstår derfor i strid med 13, annet ledd, i Dyrevelferdsloven: "Tillatelse etter første ledd kan ikke gis hvis formålet kan oppnås uten bruk av dyr". De tre R-er er for øvrig på ingen måte tilstrekkelig utfylt - et raskt søk på NORINA gir disse to mulige alternativene for å introdusere studenter til blodprøvetaking/anestesi på fisk utenom de praktiske fag: (Video, Anestesi, fisk); bl.a. Anestesi og blodprøvetaking, fisk) 5. Forsøk utenfor godkjent avdeling (feltforsøk) 5.1 Bioforsk Nord S-2010/ Søknad om bruk av 10 simler for å prøve ut NoFence elektronisk gjerde i forhold til dyrevelferd for rein Pdf av søknad i FOTS (id 2854) fra Svein Eilertsen, datert 19/ Vedlagt prosjektbeskrivelse Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til 30/4-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen fastsatt frist og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, prøve ut NoFence elektronisk gjerde i forhold til dyrevelferd for rein, og den planlagte gjennomføringen, å observere atferd til 10 simler med virksom klave under forskjellige forsøksoppsett/innstillinger av systemet og undersøke mulig ubehag ved å bære (uvirksom) klave, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget forutsetter at det ikke er aktuelt å benytte større strømstyrke enn i vanlig strømgjerde og at man i størst mulig grad har eliminert eventuelle tekniske problemer på prototypen før bruk på dyr.

8 Møtebok FDU-møte 16/11-10 Side 8 av 13 Startdato er i søknaden angitt til 1/ Det forutsettes at ikke forsøket er oppstartet før tillatelse foreligger. Godkjenningsperioden er satt til 30/5-11 for å kompensere for forsinket oppstart. FDU ber om en rapport med resultater og erfaringer etter gjennomførte forsøk med NoFence. FDU forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader og vesentlig ubehag som følge av merking. 5.2 Bioforsk Tingvoll S-2010/ Søknad om fangst og merking av 210 voksne hjort med GPS-halsbånd og 180 ungdyr/kalver med øremerker for å kunne forstå bestandsutviklingen for hjort bedre. Videreføring av tidligere forsøk Pdf av søknad i FOTS (2957) fra Erling Meisingset, datert 26/ Tabell over forsøksgrupper, datert 3/11-10 (vedlegg til søknaden) Etterspurt informasjon om merkede dyr som har dødd i 2009 og 2010, datert 3/ Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til 16/11-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å kunne forstå bestandsutviklingen for hjort bedre, og den planlagte gjennomføringen, å immobilisere og merke 210 voksne hjort med GPShalsbånd og 180 ungdyr/kalver med øremerker, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. FDU forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader eller dødsfall under innfanging og merking eller som mulig følge av merking. Hvis en eventuell dødsårsak ikke er åpenbar skal dyret obduseres og kopi av obduksjonsrapporten skal sendes FDU. FDU ber om en rapport med erfaringer fra forrige merkeperiode innen 1/1-11( helst innen 7/12-10 hvis mulig). Særlig med henblikk på om drop-off av sendere fungerte, og om det er observert eventuelle slitasjeskader etter merking. Utvalget ønsker også opplysninger om hvor mange dyr som fremdeles er merket fra foregående tillatelse. Forsøket bærer preg av forvaltningsmerking. Det er ikke redegjort for hvorvidt dyr fortsatt går med merker etter forrige tillatelse, og eventuelt hvordan disse merkene er fjernet, selv om mekanismen omtales som "ustabil". Belastningen ved selve merkingen for et så stort antall dyr, og risikoen for betydelig lidelse for et fåtall som forventes dø som følge av merkingen (null dødelighet oppgis vanskelig i praksis) bør veie tyngre enn ønsket om å studere en stor populasjon merkede dyr. 5.3 NIVA S-2009/46175 Søknad om fangst og merking av 50 rømte oppdrettslaks med akustiske sendere for å få bedre innsikt i atferden til rømt oppdrettslaks, herunder bevegelser rundt andre

9 Møtebok FDU-møte 16/11-10 Side 9 av 13 oppdrettsanlegg og oppvandring i elv, og for å evaluere muligheter og strategier for gjenfangst og vurdere risiko for spredning av sykdommer og parasitter. Bruk av samme oppsett av lyttebøyer (loggernett) som tidligere godkjent forsøk med 50 ørret for å oppnå grunnleggende kunnskap om atferd samt risiko for spredning av Gyrodactylus salaris og lakselus E-post med søknad om utvidelse av forsøk fra Øyvind Solem, datert 12/ Vedtak fra FDU for søknad id 1847, datert 19/ Pdf av søknad i FOTS 1847) fra Arne Jørgen Kjøsnes, datert 15/4-09. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til 15/5-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er ikke sendt inn innen den fastsatte fristen, men hastebehandles av utvalget da oppdrettslaks nylig har rømt og det er lyttebøyer tilgjengelige i aktuelt område. Søknaden inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å fange inn og implantere akustiske sendere i 50 oppdrettslaks for å få bedre innsikt i atferden til rømt oppdrettslaks, herunder bevegelser rundt andre oppdrettsanlegg og oppvandring i elv, og for å evaluere muligheter og strategier for gjenfangst og vurdere risiko for spredning av sykdommer og parasitter, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. 5.4 Norges Veterinærhøgskole S-2010/ Søknad om å benytte 11 hunder med brystkreft for å estimere optimal tolerabel dose og farmakokinetisk profil av BP-C1 etter intramuskulær injeksjon. BP-C1 er et nytt legemiddel i utprøvningsfasen, både for mennesker og hunder, i behandling av brystkreft. Evt. vil 2 av disse hundene kunne være friske Pdf av søknad i FOTS med 6 vedlegg (2997) fra Thora J. Jonasdottir, datert 15/ Sendt etter arbeidstid. Lagt fram i møtet. Utvalget godkjenner forsøket delvis slik at tillatelsen omfatter bruk a 9 syke hunder, fram til 17/11-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er ikke sendt inn innen den fastsatte fristen, men hastebehandles av utvalget etter informasjon fra prosjektdeltaker om at en syk hund er klar for utprøving. Søknaden inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak hvor det kun gis delvis godkjennelse. Utvalget godkjenner forsøket delvis slik at tillatelsen hun omfatter 9 syke hunder. Pga. kort behandlingstid utsetter utvalget behandling av søknad om evt. å benytte friske hunder i utprøvningen. Utvalget finner at hensikten med forsøket, som er å teste ut et nytt medikament mot brystkreft hos hund, BP-C1, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle

10 Møtebok FDU-møte 16/11-10 Side 10 av 13 vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Tillatelse er gitt for 2 år fra planlagt oppstartdato, jf forsøksdyrforskriften 10, siste ledd. Ønskes forsøket å være av lengre varighet må det søkes til FDU om forlengelse av tillatelsen i god tid før tillatelsen utløper. 6. Søknad ang. godkjenning av forsøksdyravdeling/ansvarshavende 6.1 UiO, Ullevål (avd. 55 og 159) S-2010/ Inspeksjonsrapport fra Komparativ medisin/ Institutt for eksperimentell medisin, Ullevål Universitetssykehus (avd. 55). Det anmodes om å skille ut avdelingen for gris som egen avdeling. Blir Inspisert av DK Oslo Inspeksjonstrapport, avdeling for gris, utskilt fra avd. 55, tilsynsdato 8/ Inspeksjonsrapport, avdeling 55, tilsynsdato 8/ Avtale med navngitt veterinær og plantegninger Tilleggsopplysninger fra inspektører, datert 19/ Vedtak 1: Forsøksdyrutvalget godkjenner forsøksdyravdeling 159 (tidligere del av avd. 55), Oslo Universitetssykehus, Ullevål, fram til 16/11-14, iht. inspeksjonsrapport, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 4 og 13. Utvalget forutsetter at oppstallingsforhold av gris er iht. Appendiks A i europakonvensjonen for forsøksdyr (ETS 123) og forskrift 18 feb 2003 nr. 175 om hold av svin, særlig 8 og 21, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 12, 1. ledd. Vedlegg: Inspeksjonsrapport Kopi: Inspektør fra DK Vedtak 2: Forsøksdyrutvalget godkjenner forsøksdyravdeling 55, Oslo Universitetssykehus, Ullevål, fram til 16/11-14, iht. inspeksjonsrapport og tilleggsopplysninger, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 4 og 13. Godkjenningen forutsetter at oppstallingsforhold for marsvin og kanin minst er iht. krav i Appendiks A i europarådskonvensjonen for forsøksdyr (ETS 123), jf. forsøksdyrforskriften 12, 1. ledd. Vedlegg: Inspeksjonsrapport Kopi: Inspektør fra DK 6.2 UiO, Ullevål (avd. 55 og 159) S-2010/ Søknad om godkjenning av ansvarshavende ved forsøksdyravdeling 55 og 159 ved Oslo uuniversitetssykehus, Ullevål. Gro Furset Flatekval vil da være ansvarshavende ved 3 ulike avdelingsnummer tilknyttet Oslo universitetssykehus. Det skal i tillegg opprettes avtale med veterinær. Se sak Søknad fra Lena Kjempengren, datert 19/ Vedtak 1:

11 Møtebok FDU-møte 16/11-10 Side 11 av 13 Forsøksdyrutvalget godkjenner Gro Furset Flatekval som ansvarshavende ved forsøksdyravd. 55, Oslo universitetssykehus, Ullevål fra 1/1-11 til 1/1-15, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 6 og 11. Det gjøres oppmerksom på at strukturen i dagens forsøksdyrforvaltning, herunder ansvarshavendes rolle, kan endres i løpet av perioden. Det kan medføre at oppnevningen kan få en kortere varighet enn det som er angitt ovenfor. Vedtak 2: Forsøksdyrutvalget godkjenner Gro Furset Flatekval som ansvarshavende ved forsøksdyravdeling 159, Oslo universitetssykehus, Ullevål, fra 1/1-11 til 1/1-15, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 6 og 11. Det gjøres oppmerksom på at strukturen i dagens forsøksdyrforvaltning, herunder ansvarshavendes rolle, kan endres i løpet av perioden. Det kan medføre at oppnevningen kan få en kortere varighet enn det som er angitt ovenfor. 6.3 Veterinærinstituttet (avd. 020) S-2010/ Inspeksjonsrapport fra Veterinærinstituttet, avd Inspisert av DK Oslo Inspeksjonstrapport, tilsynsdato 8/ Plantegning. Forsøksdyrutvalget godkjenner forsøksdyravdeling 020 ved Veterinærinstituttet (rom 1, 2, 3, 4, 5, 8 og 12) fram til 16/11-14, iht. inspeksjonsrapport, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 4 og 13. Det forutsettes at dyr ikke holdes permanent oppstallet i rom som ikke er godkjent. Kopi: Inspektør fra DK. 6.4 Veterinærinstituttet (avd. 20) S-2005/39463 Søknad om godkjenning av ansvarshavende ved forsøksdyravdeling Søknad fra VI ved Jorun Jarp, datert 28/ Forsøksdyrutvalget godkjenner Anna Marie Bratberg som ansvarshavende ved Veterinærinstituttets forsøksdyravdeling nr 20 fram til 16/11-14, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 6 og 11. Det gjøres oppmerksom på at strukturen i dagens forsøksdyrforvaltning, herunder ansvarshavendes rolle, kan endres i løpet av perioden. Det kan medføre at oppnevningen kan få en kortere varighet enn det som er angitt ovenfor. Utvalget anser det som opp til institusjonen og forsøksdyravdelingen på påse at det er kvalifisert personell i avdelingen. Utvalget godkjenner derfor ikke stedfortreder for ansvarshavende 6.5 EWOS Forskningsstasjon (avd. 121) S-2010/ Søknad om godkjenning av ansvarshavende ved forsøksdyravdeling Søknad fra EWOS, datert 25/ Forsøksdyrutvalget godkjenner Linda Melstveit som ansvarshavende ved EWOS Innovation, Forskningsstasjon, Lønningdal, forsøksdyravdeling 121, fram til 16/11-14, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 6 og 11. Det gjøres oppmerksom på at

12 Møtebok FDU-møte 16/11-10 Side 12 av 13 strukturen i dagens forsøksdyrforvaltning, herunder ansvarshavendes rolle, kan endres i løpet av perioden. Det kan medføre at oppnevningen vil få en kortere varighet enn det som er angitt ovenfor. Det forutsettes at avdelingen gjør avtale med en navngitt veterinær med kurs i forsøksdyrlære. 6.6 Troms Marin Yngel (ny avdeling, nr. 160) S-2010/ Det skal opprettes en ny forsøksdyravdeling ved Troms Marin Yngel (eid av Akvaplan-NIVA). Rapport etter tilsynsbesøk er ikke klar. Søker nå om godkjenning av ansvarshavende ved den nye avdelingen Søknad fra Marianne Frantzen, datert 25/ CV og vitnemål for Øystein Berglund Markussen Forsøksdyrutvalget godkjenner Øystein Berglund Markussen som ansvarshavende ved Troms Marin Yngel, forsøksdyravdeling nr 160, fram til 16/11-14, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 6 og 11. Det gjøres oppmerksom på at strukturen i dagens forsøksdyrforvaltning, herunder ansvarshavendes rolle, kan endres i løpet av perioden. Det kan medføre at oppnevningen vil få en kortere varighet enn det som er angitt ovenfor. Det forutsettes at han deltar på kurs for ansvarshavende ved første mulighet (planlagt avholdt høsten 2011). 6.7 Oppfølging av godkjenning av forsøk S-2010/ I forrige møte ble et forsøk utenfor godkjent forsøksdyravdeling godkjent. Utvalgets oppfatning er at slike forsøk bør utføres i en godkjent forsøksdyravdeling. Brev med følgende tekst sendes til søker (Biorigin Scandinavia) og til Fjord Forsk Sogn AS, Skjer, Sogndal: Angående godkjent forsøk utenfor forsøksdyravdeling og godkjenning som forsøksdyravdeling Utvalget godkjente i sitt møte 19/10-10 forsøk for å teste effekten av mucogard i fóret på etablering og infeksjon av lakselus (id 2883, 10/180854). Dette ble godkjent som et forsøk utenfor godkjent forsøksdyravdeling. Den aktuelle fasiliteten for gjennomføring av det godkjente forsøket, Fjord Forsk Sogn AS, er ikke godkjent som forsøksdyravdeling. For seinere forsøk vil utvalget kreve at forsøk gjøres i en godkjent forsøksdyravdeling. For evt. godkjenning av Fjord Forsk Sogn AS som forsøksdyravdeling, bes virksomheten, gjerne i samarbeid med søker, ta kontakt med FDUs sekretariat. 7. Revisjoner 7.1 Revisjoner for november 2010 Utvalgte lokalt godkjente søknader deles ut på møtet. Utvalgets revisjoner for november gjøres av Ingvill Løken. 8. Diverse saker/orienteringer 8.1 Utprøving av NoFence på geit Info fra web-sidene til NoFence og andre media Nyhet fra datert oktober Nyhet fra NRK, september 2010, Vises i møtet.

13 Møtebok FDU-møte 16/11-10 Side 13 av 13 T.o. Nett-tilknytningen på møterommet var ødelagt og film/nyheter kunne ikke vises. 8.2 Konsensusmøte Norecopa arrangerer konsensusmøtet Harmonisation of the care and use of agricultural animals in research, Gardermoen, mai Lav kostnad for deltakelse fram til 15. januar Info fra T.o. Utvalget dekker utgifter til deltakende FDU-medlemmer. 8.3 Ringmerking og undervisning Henvendelse fra Trygve Danbolt om deltakelse av skoleelever og studenter ifbm. ringmerking. Vil handtering av fugler, som skal ringmerkes, gjøre at ringmerking blir søknadspliktig iht. forsøksdyrforskriften? Sekretariatet vurderer svaret som nei Mail fra Trygve Danbolt, datert 15. oktober E-post med følgende svar sendes som svar på Trygve Danbolts henvendelse: Ang. ekstra belastning på fugler ifm. ringmerking Utvalget anser at ekstra opphold i poser, og håndtering av utrenet personell som en unødvendig belastning. Utvalget vil derfor anbefale at fuglene ikke utsettes for slik ekstra belastning. Det er en etablert praksis at vanlig ringmerking ikke omfattes av forsøksdyrforskriften. Forsøksdyrutvalget finner at dette også gjelder når fugler eventuelt handteres som beskrevet i henvendelsen til utvalget, og forutsetter at ringmerkingstillatelsen gir rom for slik handtering. 8.4 Manual fra COST action B-24 Sekretariatet har mottatt The COST manual of laboratory animal care and use. Norske bidragsytere i dette prosjektet er Dag Sørensen (kapittel 2, Design and oversight of laboratory animal facilities ) og Aurora Brønstad (kapittel 5, Ethical evaluation of scientific procdures: Recommendations for ethics committees ). Til forberedelse av utvalgets seminar om etikk 7/12-10: Kapittel 5, Ethical evaluation of scientific procdures: Recommendations for ethics committees sendes pr. mail til alle utvalgsmedlemmer. 8.5 Henvendelse fra Norwegian antibodies til Mattilsynet S-2009/ FDU har satt krav om at oppstallingsforhold for høner som brukes til produksjon av antistoffer (som høstes fra egg) anses som forsøksdyr og følgelig skal ha oppstallingsforhold iht. Appeniks A i ETS 123. Langvarig korrespondanse mellom virksomheten/virksomhetens advokat og FDU. Sekretariatet informerte om at advokaten til Norwegian Antibodies har sendt brev til Mattilsynet om en helhetlig gjennomgang av tidligere saksbehandling i saken. Sak først fordelt til sekretariatet, men nå omfordelt til MTs hovedkontor. T.o.

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok, ferdigstilt: 18/12-12 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 17/12 2014 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 21/11-12 Side 1 av 11 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. Utvalgets behandling: Prosjekter, prosjektliste og forslag til web-nyhter oppdateres iht. innspill i møtet.

FORSØKSDYRUTVALGET. Utvalgets behandling: Prosjekter, prosjektliste og forslag til web-nyhter oppdateres iht. innspill i møtet. Møtebok ferdigstilt: 27/9-10 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. SEPTEMBER 2010 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok: 20/9-12 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Henrik Rasmussen,

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 1/2-12 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE

FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE Møtebok ferdigstilt: 31/8-10 Side 1 av 16 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 24. AUGUST 2010 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte Møtebok, ferdigstilt: 18/5-10 Side 1 av 19 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte Møterom: Møterom

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Utkast til møtebok ferdigstilt: 15.11.2013 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. NOVEMBER 2013 kl. 10.00-16.00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 21/1-2015 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 16/5-11 Side 1 av 29 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. MAI 2011 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 27/10-14 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt: 18/10-13 Side 1 av 12 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. OKTOBER 2013 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 21/2-11 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. FEBRUAR 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 29/5-12 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 19/4-11 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. APRIL 2011 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE Møtebok ferdigstilt: 5/9-11 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 30. AUGUST 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 28/6-11 Side 1 av 32 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. JUNI 2011 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 2013. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2013 5 Sekretariatet 5 Økonomi..

Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 2013. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2013 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. ÅRSRAPPORT 213 Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 213. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 213 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. 6 Forsøksdyrutvalgets virksomhet. 6 Generelt...

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 25/6-14 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok, ferdigstilt 26/9-11 Side 1 av 21 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 20. SEPTEMBER 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok: 21/6-13 Side 1 av 28 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar Nicolaysen,

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 2011. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2011 5 Sekretariatet 5 Økonomi..

Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 2011. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2011 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. ÅRSRAPPORT 211 Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 211. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 211 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. 6 Forsøksdyrutvalgets virksomhet. 6 Generelt...

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua Utkast til møtebok ferdigstilt: 28/8-14 Side 1 av 24 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt: 17/12-13 Side 1 av 17 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. DESEMBER 2013 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 21/4-2015 Side 1 av 37 FORSØKSDYRUTVALGET MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Endelig møtebok: 22/1-13 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Ferdigstilt: 6/3-12 Side 1 av 29 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 20/2 2015 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok, ferdigstilt 19/2-13 Side 1 av 18 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk?

Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Nasjonal plattform for alternativer Renate Johansen renate.johansen@veths.no Ja, vi trenger mer forsøksfisk for å løse

Detaljer

Norges nasjonale plattform for alternativer til dyreforsøk. stiftet 10. oktober 2007. www.norecopa.no

Norges nasjonale plattform for alternativer til dyreforsøk. stiftet 10. oktober 2007. www.norecopa.no Norges nasjonale plattform for alternativer til dyreforsøk stiftet 10. oktober 2007 www.norecopa.no Kortfattet historikk 2003: Etablering av en nasjonal plattform er nedfelt i Stortingsmelding nr. 12 (2002-2003)

Detaljer

3 Definisjoner Definisjonene i forsøksdyrforskriften 4 gjelder også i denne instruksen.

3 Definisjoner Definisjonene i forsøksdyrforskriften 4 gjelder også i denne instruksen. Utkast til instruks for forsøksdyrforvaltningen Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet (dato), jf. lov 19. juni 2009 om dyrevelferd 13, forskrift (dato) om bruk av

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent. Sakspapirer ble mottatt i tide.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent. Sakspapirer ble mottatt i tide. Møtebok ferdigstilt: 15/5-14 Side 1 av 32 FORSØKSDYRUTVALGET ONSDAG 23. APRIL 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 31/5-13 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 28/1-14 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005 ÅRSRAPPORT 2005 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005 SAMMENSETNING Utvalget skal bestå av syv faste medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av Mattilsynet, vanligvis for fire år av gangen.

Detaljer

Norecopa har ikke blitt invitert til å besvare høringen om utkast til ny dyrevelferdslov, men vi vil likevel tillate oss å sende innspill.

Norecopa har ikke blitt invitert til å besvare høringen om utkast til ny dyrevelferdslov, men vi vil likevel tillate oss å sende innspill. Norecopa Veterinærinstituttet Postboks 8156 Dep. 0033 Oslo www.norecopa.no 16. februar 2008 Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep. 0030 Oslo SVAR PÅ HØRING OM NY DYREVELFERDSLOV Norecopa er

Detaljer

Hei. Vedlagt er oversendelsesbrev med mottaker hos dere og Mattilsynets innspill til vannregionenes tiltaksprogram. Med vennlig hilsen

Hei. Vedlagt er oversendelsesbrev med mottaker hos dere og Mattilsynets innspill til vannregionenes tiltaksprogram. Med vennlig hilsen From: Trude Jansen Hagland Sent: 13. mai 2014 09:25 To: 'post@mrfylke.no'; 'hfk@hfk.no'; 'firmapost@rogfk.no'; 'postmottak.sentraladm@sfj.no'; Postmottak STFK; 'postmottak@vaf.no';

Detaljer

Kartlegging av dyrevelferd hos fisk skisse til prosjekt

Kartlegging av dyrevelferd hos fisk skisse til prosjekt Norecopa Veterinærinstituttet Postboks 750 Sentrum 0106 Oslo www.norecopa.no Saksbehandler: Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no) Norges forskningsråd Havbruksprogrammet v/ Rolf Giskeødegård Postboks

Detaljer

Vedtak om behandling av Skibotnregionen i Troms fylke mot parasitten Gyrodactylus salaris

Vedtak om behandling av Skibotnregionen i Troms fylke mot parasitten Gyrodactylus salaris FYLKESMANNEN I TROMS Postboks 6105 9291 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2015/001739 Dato: 27.03.2015 Org.nr: 985399077 Vedtak om behandling av Skibotnregionen i Troms fylke mot parasitten Gyrodactylus salaris

Detaljer

Norecopas pris til fremme av de 3 R-ene

Norecopas pris til fremme av de 3 R-ene Norecopas pris til fremme av de 3 R-ene (Replacement, Reduction, Refinement) for 2013 Et diplom og kr. 30 000 Priskomitéen - Lasse A. Skoglund, akademia - Heidi Bugge, forvaltning - Torill Malmstrøm, dyrevernorganisasjoner

Detaljer

Innspill fra Norecopa

Innspill fra Norecopa Ot.prp. nr. 15 (2008 2009) Om lov om dyrevelferd Høring i Stortingets næringskomité 22. januar 2009 Innspill fra Norecopa Norges konsensus-plattform for erstatning, reduksjon og raffinering av dyreforsøk

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK RUNE LEANDER HANSEN 5568 VIKEBYGD Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: 2013/202279 26.11.2013 985399077 r» TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK Mattilsynet gjennomførte 22.10.2013 inspeksjon hos RUNE LEANDER HANSEN.

Detaljer

Parasitten Gyrodactylus salaris

Parasitten Gyrodactylus salaris Parasitten Gyrodactylus salaris Ektoparasitt(haptormark), 0,5 mm. Formerer seg ukjønnet(og kjønnet), kan doble antallet hver 3.-4.dag ved 13-19 g C. Ved 13-19 g C kan en parasitt tenkes å gi opphav til

Detaljer

s-2005/24898 ÅRSRAPPORT 2004

s-2005/24898 ÅRSRAPPORT 2004 s-2005/24898 ÅRSRAPPORT 2004 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2004 SAMMENSETNING Utvalget for forsøk med dyr (Forsøksdyrutvalget) har i beretningsåret hatt følgende sammensetning: Leder: Varamedlem:

Detaljer

REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 13. februar 2013 kl. 0830-1030 på Veterinærinstituttet, Oslo

REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 13. februar 2013 kl. 0830-1030 på Veterinærinstituttet, Oslo REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 13. februar 2013 kl. 0830-1030 på Veterinærinstituttet, Oslo Tilstede: Bente Bergersen (forvaltning, styreleder) via videokonferanse Aurora Brønstad (forskning)

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent med følgende saker i tillegg (lagt fram i møtet): 3.3.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent med følgende saker i tillegg (lagt fram i møtet): 3.3. Møtebok ferdigstilt: 30/5-14 Side 1 av 22 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 20. MAI 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Henrik

Detaljer

REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 4. februar 2015 kl. 1300-1505 Møtet ble arrangert som videokonferanse.

REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 4. februar 2015 kl. 1300-1505 Møtet ble arrangert som videokonferanse. Norecopa Veterinærinstituttet Postboks 750 Sentrum 0106 Oslo www.norecopa.no REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 4. februar 2015 kl. 1300-1505 Møtet ble arrangert som videokonferanse. Tilstede: Bente

Detaljer

Nye krav til forsøksdyrvirksomhetene

Nye krav til forsøksdyrvirksomhetene Nye krav til forsøksdyrvirksomhetene Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim 16.-17. april 2015 Vera Rodas, seniorrådgiver, Mattilsynet, Avdeling for nasjonale oppgaver, region Sør

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim

Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim Møtested: Askim kommune, møterom Kykkelsrud Tidspunkt: 31.08.2015 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, tlf. 90855384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

REFERAT fra styremøte i Norecopa, torsdag 28. januar 2010 kl. 0830-1230 på Veterinærinstituttet, Oslo

REFERAT fra styremøte i Norecopa, torsdag 28. januar 2010 kl. 0830-1230 på Veterinærinstituttet, Oslo REFERAT fra styremøte i Norecopa, torsdag 28. januar 2010 kl. 0830-1230 på Veterinærinstituttet, Oslo Tilstede: Bente Bergersen (forvaltning, styreleder) Signe Videm (industri) Aurora Brønstad (forskning)

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Regelverk og krav til fiskevelferd på slakteri

Regelverk og krav til fiskevelferd på slakteri Regelverk og krav til fiskevelferd på slakteri Nofima & FHF 18. sept 2012 - Tromsø Inger Fyllingen Seniorrådgiver Seksjon for fisk og sjømat, Tilsynsavdelingen, Hovedkontoret Hva jeg ønsker å formidle

Detaljer

Orientering om plattform for alternativer til dyreforsøk

Orientering om plattform for alternativer til dyreforsøk Notat Til: Kontaktmøte MT/Dept Fra: Mattilsynet Dato: 04.11.04 Telefon: Vår ref: Espen Engh Orientering om plattform for alternativer til dyreforsøk Bakgrunn Norge var det første landet til å ratifisere

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: Mattilsynet gjennomførte 22.10.2013 inspeksjon hos RUNE LEANDER HANSEN.

Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: Mattilsynet gjennomførte 22.10.2013 inspeksjon hos RUNE LEANDER HANSEN. RUNE LEANDER HANSEN 5568 VIKEBYGD Deres ref: Vår ref: Org.nr: 2013/202279 28.10.2013 985399077 A O. s M n ' r r 3' ; > v, : n æ r r n d i ;; Mattilsynet BglB8 TILSYNSRÅPPØRT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG

Detaljer

1. Formål Formålet med denne forskrift er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen [xx] hos akvakulturdyr.

1. Formål Formålet med denne forskrift er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen [xx] hos akvakulturdyr. Vedlegg 1: Utkast 31. juli 2014 (Vedlegg til LES-plan) Utkast til MAL til: Forskrift om kontrollområde for å bekjempe listeført eksotisk sykdom hos akvakulturdyr, [xx] kommune, [xx]. Hjemmel: Fastsatt

Detaljer

Begrepene «bruker» og «kliniske forsøk» i ny forsøksdyrforskrift

Begrepene «bruker» og «kliniske forsøk» i ny forsøksdyrforskrift Begrepene «bruker» og «kliniske forsøk» i ny forsøksdyrforskrift Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim 16.-17. april 2015 Gunvor Knudsen, seniorrådgiver/dr. scient., Mattilsynet,

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt:1/4-14 Side 1 av 31 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 25. MARS 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke SKANSEN HOTELL Postboks 663 9257 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/219861 Dato: 30.09.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE Bindende dekningstilsagn under yrkesskadeforsikringen - avt.l. 36 og 39. Forsikrede (f. 1979) fikk kort tid etter avtjening av førstegangstjeneste

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2002

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2002 ÅRSRAPPORT 2002 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2002 SAMMENSETNING Utvalget for forsøk med dyr (Forsøksdyrutvalget) har i beretningsåret hatt følgende sammensetning: Leder: Varamedlem: Nestleder: Varamedlem:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke COOP NORD SA AVD 5034 OBS TROMSØ KAFÉ Heilovegen 4 9015 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/219519 Dato: 30.09.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning

Detaljer

REFERAT fra styremøte i Norecopa, fredag 13. mai 2009 kl. 0900-1300 i Auditorium 12, Norges veterinærhøgskole

REFERAT fra styremøte i Norecopa, fredag 13. mai 2009 kl. 0900-1300 i Auditorium 12, Norges veterinærhøgskole REFERAT fra styremøte i Norecopa, fredag 13. mai 2009 kl. 0900-1300 i Auditorium 12, Norges veterinærhøgskole Tilstede: Bente Bergersen (forvaltning, styreleder) Signe Videm (industri) Dag Marcus Eide

Detaljer

SVAR PÅ BESTILLING - FORESLÅ TILTAK SOM KAN MOTVIRKE NEGATIVE MILJØEFFEKTER KNYTTET TIL BEHANDLING MOT LAKSELUS

SVAR PÅ BESTILLING - FORESLÅ TILTAK SOM KAN MOTVIRKE NEGATIVE MILJØEFFEKTER KNYTTET TIL BEHANDLING MOT LAKSELUS Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Else Marie Stenevik Djupevåg Postboks 8090 Dep Telefon: 47669548 Seksjon: Fiskeridirektøren 0032 OSLO Vår referanse: 15/16727 Deres referanse: 15/5674 Vår

Detaljer

Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering. Norges veterinærhøgskole 18. november 2010

Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering. Norges veterinærhøgskole 18. november 2010 Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering Norges veterinærhøgskole 18. november 2010 Program 08.30 Velkommen 08.35 Om NVH: Status, strategi, styrker og utfordringer 09.00 Orientering om profesjonstudienes

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke HELMERSEN DELIKATESSER Storgata 66 9008 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220810 Dato: 02.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke SOLSIDEN KAFFE OG TE Postboks 5160 Tromsdalen 9284 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/223997 Dato: 06.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke RISØ MAT & KAFFEBAR AS Strandgata 32 9008 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220488 Dato: 02.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke RADISSON BLU HOTEL TROMSØ Postboks 928 9259 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/222916 Dato: 02.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering

Detaljer

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Referat fra møte fredag 30.oktober 2009 Sted: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Til stede: Professor Gerd Bjørhovde, UiT (leder) Førsteamanuensis Eva Skærbæk,

Detaljer

Avdeling for komparativ medisin (AKM) Det helsevitenskapelige fakultet HMS-ERKLÆRING OG RISIKOKARTLEGGING VED DYREFORSØK

Avdeling for komparativ medisin (AKM) Det helsevitenskapelige fakultet HMS-ERKLÆRING OG RISIKOKARTLEGGING VED DYREFORSØK Avdeling for komparativ medisin (AKM) Det helsevitenskapelige fakultet HMS-ERKLÆRING OG RISIKOKARTLEGGING VED DYREFORSØK FOTS id: Pro nr: Må returneres utfylt til AKM før forsøket starter! INFORMASJON

Detaljer

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke AMALIE HOTEL POSTBOKS 14 9251 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220969 Dato: 01.10.2014 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke Mattilsynet

Detaljer

Helse- og velferdshensyn ved utvikling av postsmolt anlegg. Hvordan dokumentere nye metoder og teknisk utstyr?

Helse- og velferdshensyn ved utvikling av postsmolt anlegg. Hvordan dokumentere nye metoder og teknisk utstyr? Helse- og velferdshensyn ved utvikling av postsmolt anlegg. Hvordan dokumentere nye metoder og teknisk utstyr? Fremtidens smoltproduksjon, Sunndalsøra 22.okt 2014 Trude Jansen Hagland seniorrådgiver seksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr NIFES, torsdag 10.februar 2005, kl. 10.00-15.00

Protokoll fra møte i Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr NIFES, torsdag 10.februar 2005, kl. 10.00-15.00 Protokoll fra møte i Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr NIFES, torsdag 10.februar 2005, kl. 10.00-15.00 Deltakere: Fra Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr Gro-Ingunn

Detaljer

Herredsrettsdommer Tore Hagen, Ski Professor dr juris Marit Halvorsen, Oslo

Herredsrettsdommer Tore Hagen, Ski Professor dr juris Marit Halvorsen, Oslo ÅRSRAPPORT 2000 1 FORSØKSDYRUTVALGET Årsrapport for 2000 Forsøksdyrutvalget har i 2000 hatt følgende sammensetning: Leder: Varamedlem: Medlem: Varamedlem: Medlem: Varamedlem: Herredsrettsdommer Tore Hagen,

Detaljer

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke QUALITY HOTEL SAGA Postboks 43 / 44 9251 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/218866 Dato: 29.09.2014 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke BLÅ ROCK CAFE AS Strandg 14-16 9008 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/223190 Dato: 03.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke LOTUS VIN OG MATHUS AS Postboks 357 9254 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/222693 Dato: 03.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av

Detaljer

REFERAT. Møte i Avlsrådet for geit. Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30

REFERAT. Møte i Avlsrådet for geit. Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30 REFERAT Møte i Avlsrådet for geit Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30 Deltok: Forfall: Åge Lohn (leder), Veronika Fagerland, Tormod Ådnøy, Vibeke Vonheim, Heiko Paulenz, Thor Blichfeldt

Detaljer

Hva må til for å sikre en bærekraftig oppdrettsnæring Rica Hell, Værnes 4. februar

Hva må til for å sikre en bærekraftig oppdrettsnæring Rica Hell, Værnes 4. februar Hva må til for å sikre en bærekraftig oppdrettsnæring Rica Hell, Værnes 4. februar Assisterende tilsynsdirektør i Mattilsynet Ole Fjetland Hva jeg skal snakke om Mattilsynets rolle og oppgaver Bærekraft

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2001

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2001 ÅRSRAPPORT 2001 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2001 SAMMENSETNING Utvalget for forsøk med dyr (Forsøksdyrutvalget) har etter nyoppnevning (15. mars 2001) hatt følgende sammensetning: Leder: Varamedlem:

Detaljer

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke GRAND NORDIC HOTEL TROMSØ Storgta 44 9008 Tromsø Deres ref: Vår ref: 2014/233027 Dato: 16.10.2014 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og

Detaljer

Forskergruppe Etologi og husdyrmiljø

Forskergruppe Etologi og husdyrmiljø Universitetet for miljø- og biovitenskap Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Forskergruppe Etologi og husdyrmiljø Forskergruppeleder: Bjarne O. Braastad Forskergruppe etologi og husdyrmiljø professor

Detaljer

Innspill om sykdomsforvaltning og francisellose hos torsk

Innspill om sykdomsforvaltning og francisellose hos torsk Innspill om sykdomsforvaltning og francisellose hos torsk Ragnar Thorarinsson Seniorrådgiver fiskehelse Mattilsynet, Seksjon for fisk og sjømat, Tilsynsavdelingen Sats på Torsk 2009, Scandic Bergen City

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke DOLLY DIMPLES DRIFT AS AVD JEKTA Stakkevollvegen 68 9010 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/219161 Dato: 30.09.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke ISS FACILITY SERVICES AS AVD 471014 SYDSPISSEN HOTELL STRANDV 166 9006 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/222309 Dato: 02.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke TANGS RESTAURANT AS Bankgata 7 9008 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220485 Dato: 01.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat

Detaljer

Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, onsdag 23. februar 2005 kl. 08-12.

Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, onsdag 23. februar 2005 kl. 08-12. Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, onsdag 23. februar 2005 kl. 08-12.45 Deltakere Fra Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke CLARION HOTEL THE EDGE Postboks 2454 Solli 0201 OSLO Deres ref: Vår ref: 2014/218038 Dato: 29.09.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering

Detaljer

Vokterhunder og lovverket

Vokterhunder og lovverket Vokterhunder og lovverket Inger Hansen Bioforsk Nord Tjøtta Hundeloven 3 Generelt aktsomhetskrav En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting.

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Lille Møtesal Møtedato: 11.06.2008 Tid: 1600 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke BURGER KING AVD 5027 HULDERV Huldervegen 6 9016 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/223291 Dato: 06.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/14 Dato: 21.10.14 kl. 13.00 15.00 Sted: Rådhuset, Den Grønne Salong MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Holtålen kommune. Dag Knudsen Paul Ådne Svendsen Liv Grete Heksem (Sak 01/12-07/12) Ole Roger Gundersen Ole Anders Holden. Varamedlem: Marit Stene

Holtålen kommune. Dag Knudsen Paul Ådne Svendsen Liv Grete Heksem (Sak 01/12-07/12) Ole Roger Gundersen Ole Anders Holden. Varamedlem: Marit Stene Holtålen kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget ---------------------------------------------------------------------------------------------- Møtested: Møterom på Fjellstyrekontoret Møtedato: Torsdag

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste:

Møteinnkalling. Sakliste: Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Agdenes kommune Møtedato/tid : Tirsdag 25.april 2006 kl 10.00 Møtested/lokaler : Gamle banken, kommunehuset. Deltagere : Inger Lise Ingdal leder

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 02.05.2012 12/319 416 5.4 PROTOKOLL MELØY KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 2. mai 2012 kl. 09.00 10.30 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset

Detaljer

Regelverk og rammebetingelser. Hva skjer?

Regelverk og rammebetingelser. Hva skjer? Regelverk og rammebetingelser Hva skjer? Advokat Bjørn Sørgård 07.06.13 www.kklaw.no 1 Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA Spesialisert firma innen olje- offshore og marine næringer Skal være et faglig

Detaljer

BLI STUDENT VED NORGES VETERINÆRHØGSKOLE

BLI STUDENT VED NORGES VETERINÆRHØGSKOLE BLI STUDENT VED NORGES VETERINÆRHØGSKOLE BLI STUDENT VED NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Har du lyst til å bli veterinær eller dyrepleier? Eller forske på smitte mellom dyr og mennesker, trygg mat og andre spennende

Detaljer