FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET"

Transkript

1 Møtebok ferdigstilt: 28/6-11 Side 1 av 32 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. JUNI 2011 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Eli Volckmar, Håvard Attramadal, Lars Folkow (fra 10:30, fom sak 4.2), Henrik Rasmussen, Siri Martinsen, Grete Bæverfjord (til 15:30, tom. sak 5.20), Tom Hansen (til 15:30, tom. sak 5.20) og Ingvill Løken. Sekretariatet: Johanne Holmen og Gunvor Knudsen.. SAKLISTE 1. Møteinnkallelse og dagsorden Utsendt innkalling godkjent med følgende saker tillegg: Saker: Møtebok 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte Møtebok fra utvalgets møte 10/5-11, ferdigstilt 16/5-11. T.o. 2.2 Prosjekter Forsøksdyrutvalget Sekretariatet lager ny versjon av prosjektlisten. 3. Viktige saker 3.1 Årsrapport fra FDU 2010 Utvalgets årsrapport ble sendt til Mattilsynets hovedkontor, Tilsynsavdelingen, 31/5-11. Ble lagt på mandag 6. juni. T.o. Adresse: Mattilsynet Forsøksdyrutvalget Felles postmottak Postboks 383 N-2381 Brumunddal Telefaks: e-post: Hjemmeside: Sekretariat: Gunvor Knudsen Johanne Holmen :

2 Møtebok FDU-møte 21/6-11 Side 2 av Vedrørende dødsfall av GPS-merket hjort S-2010/ Det kom inn henvendelse om at hjort ble funnet død etter merking med GPS-sender. Saken er også omtalt i lokal presse. Sekretariatet har kontaktet søker av prosjektet og bedt om beskrivelse av hendelsen samt obduksjonsrapport Henvendelse fra Svend Åge Ruby, datert 30/ Svar fra Bioforsk, datert 23/ Rapport fra veterinær Tore Solenes, datert 20/ Pdf av søknad i FOTS (id 2957) fra Erling Meisingset, datert 26/ Brev med følgende tekst sendes Svend Åge Ruby: Angående henvendelse etter merking av hjort Forsøksdyrutvalget (FDU) har mottatt din henvendelse på utførelse av GPS-merking av hjort i Aure. FDUs sekretariat har kontaktet de ansvarlige for denne merkingen, og bedt om en redegjørelse av hendelsen (vedlagt). FDU setter pris på tips og innspill. Etter nærmere vurdering av denne saken kan vi ikke se at det har vært avvikende prosedyrer som kunne ført til dødsfall av en tilsynelatende frisk hjort. Forsøksdyrutvalget vil derfor ikke gå videre med saken. Vedlegg: Tilbakemelding fra prosjektleder og veterinær i prosjektet. Brev med følgende tekst sendes Bioforsk: Angående henvendelse etter merking av hjort Forsøksdyrutvalget (FDU) mottok henvendelse fra publikum 30/4-11 etter dødsfall hos GPSmerket hjort. Som en oppfølging til dette ba FDUs sekretariat om en redegjørelse og rapport fra denne hendelsen. Etter nærmere vurdering av denne saken kan vi ikke se at det har vært avvikende prosedyrer som kunne ført til dødsfall av en tilsynelatende frisk hjort. FDU vil med dette takke for tilsendt informasjon, og samtidig meddele at vi ikke kommer til å gå videre med saken. 3.3 Klage på revisjon av lokalt vedtak S-2011/61343 Klage etter tilbakemelding fra FDU på lokalt vedtak. Det ble gitt konklusjon A i møtet 10/ Klage fra Paul Midtlyng, datert 5/6-11. Brev med følgende tekst sendes Paul Midtlyng: Ang. klage på revisjon Forsøksdyrutvalget (FDU) har mottatt din klage på FDUs tilbakemelding på lokalt vedtak til FOTS id Da det fra FDUs side i denne saken ikke ble fattet noe vedtak er heller ikke FDUs vurdering påklagbar. Tilbakemeldingene som gis fra FDU til ansvarshavende på deres lokale vedtak anses som veiledning. Det er derfor ikke innhentet tilleggsinformasjon fra ansvarshavende. Når FDU reviderer lokale vedtak er det søknaden og vedtaket som ligger til grunn. Kopimottakere: som i klagen 4. Søknad om tillatelse til å gjennomføre forsøk i godkjent avdeling 4.1 UiO, (avd. 027) S-2011/117738

3 Møtebok FDU-møte 21/6-11 Side 3 av 32 Søknad om bruk av 273 mus i forsøk med vaksinering med Troybodies mot Listeria monocytogenes-infeksjon. Musene vaksineres ved elektroporering i lårmuskulaturen, og smittes siden med Listeria. Det forventes ikke smerte/ ubehag Pdf av søknad i FOTS (id 3289) fra Inger Øynebråten, datert 30/ Vedlagt risikovurdering og skjema for smertevurdering Tilleggsinformasjon innhentet etter møtet, datert 24/6-11. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til 1/8-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å undersøke om ulike varianter av troybodies kan gi beskyttelse mot listeria-infeksjon, og den planlagte gjennomføringen, å benytte 273 mus til slike vaksineforsøk, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlem som stemte mot forsøket: Siri Martinsen Forsøket er potensielt svært smertefullt for noen dyr, til tross for at søker oppgir å minimere "challenge"-delen av forsøket. Begrunnelse for at den type belastning (dødelig dose) ikke kan unngås er ikke oppgitt. Tilleggsopplysninger oppgir at de mest utsatte dyrene skal ses til 3 ganger i døgnet, det synes ikke tilstrekkelig. Kopi: Ansvarshavende 4.2 UiO (avd. 027) S-2011/88942 Søknad om bruk av 24 mus i forsøk for å studere om Alkbh7 knockoutmus har endret metabolisme. Musene skal trenes på tredemølle. Forsøket er en fortsettelse av tidligere søknad 2841 som fikk konklusjon A i marsmøtet. Skulle vært behandlet i utvalgets møte i mai Pdf av søknad i FOTS med (id 3469) fra Anja Solberg, datert 25/ Opprinnelig søknad og revisjonsskjema. Utvalget godkjenner ikke bruken av forsøksdyr iht. søknad, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 24 mus i forsøk for å studere om Alkbh7 knockoutmus har endret metabolisme, er av samfunnsmessig betydning, men at den vitenskapelige utformingen ikke er god nok. FDU finner ikke at det er gitt tilstrekkelig begrunnelse på hvorfor en utmattelsesmodell skal benyttes. Alternative måter å måle metabolismen på må utredes, slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt.

4 Møtebok FDU-møte 21/6-11 Side 4 av 32 Kopi: Ansvarshavende 4.3 Baker Hughes (avd. 156) S-2011/ Tidligere Eurofins Miljøanalyse. Søknad om bruk av 150 karpefisk til testing av kjemikalier. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS (id 3533) fra Inger-Lisa Andersen, datert 19/4-11. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad fram til 30/6-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 150 karpefisk til testing av kjemikalier, er av samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget forutsetter at søker byttes ut med person med kurs i forsøksdyrlære og at det sendes separat søknad for LD 50 -tester. Ønske om unntak for offentlighet er notert, og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker. Utvalget kan imidlertid ikke se at søknaden inneholder de opplysninger som ønskes unntatt offentlighet. Utvalgsmedlem som stemte mot forsøket: Siri Martinsen Det er ikke redegjort for vitenskapelig grunn til å bruke denne metoden, det er fremst begrunnet i regelverk. Fiskene utsettes for sterke smerter over tid, og det skal da foreligge særlig tungtveiende vitenskapelig begrunnelser i følge forskriften. Kopi: Ansvarshavende 4.4 UiTø (avd. 089) S-2011/ Søknad om å benytte 5 rein i forsøk for å studere effekt av ulike dietter på utslipp av metangass. Ansvarshavendes eget forsøk Pdf av søknad i FOTS (id 3524) fra Monica Sundset, datert 31/5-11. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, til 31/12-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 5 rein i forsøk for å studere effekt av ulike dietter på utslipp av metangass, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd

5 Møtebok FDU-møte 21/6-11 Side 5 av 32 er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandling av søknaden: Lars Folkow Kopi: Ansvarshavende 4.5 UiTø (avd. 089) S-2011/ Søknad om å benytte 5 klappmyss i forsøk for å studere UV-fotoresepsjon i øyet. Ansvarshavendes eget forsøk Pdf av søknad i FOTS (id 3523) fra Lars Folkow, datert 31/5-11. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, til 30/6-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 5 klappmyss i forsøk for å studere UV-fotoresepsjon i øyet, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandling av søknaden: Lars Folkow 4.6 Havforskningsinstituttet, Matre (avd. 110) S-2011/95098 Søknad om å benytte 216 laks for å studere stressrespons hos laks ved CO- atmosfære. CO kan være en mulig bedøvelsesgass før slakting av laksefisk. Angitt som smertevoldende Pdf av søknad i FOTS med 3 vedlegg (id 3431) fra Bjørn Olav Kvamme, datert 3/5-11. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 31/12-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å bruke 216 laks for å studere stressrespons hos laks ved CO-atmosfære, og den planlagte gjennomføringen er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd.

6 Møtebok FDU-møte 21/6-11 Side 6 av 32 Ønske om unntak for offentlighet er notert, og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker. Planlagt start er i søknaden angitt til 15/5. Det forutsettes at forsøket ikke er igangsatt før tillatelse foreligger. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandling av søknaden: Tom Hansen Utvalgsmedlem som stemte mot forsøket: Siri Martinsen Forsøket redegjør ikke for den realistiske praktiske relevansen av CO i slakterier med hensyn til HMS, noe som påvirker nytteverdien av forsøket. Forsøket inneholder flere oppsett som må antas å påføre dyrene betydelig belastning/ smerte uten særlig begrunnelse for hvorfor disse delene inkluderes. Det oppgis at forsøket termineres ved "langvarig panikk", men oppgis ikke mer nøyaktig hvor mye ubehag dyrene risikerer å gjennomgå. Kopi: Ansvarshavende 4.7 Havbruksstasjonen i Tromsø (avd. 092) S-2011/ Søknad om å benytte 1500 torsk i smitteforsøk med Noda virus (VNN). Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS (id 3527) fra Hanne Johnsen, datert 31/5-11. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 31/12-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å bruke 1500 torsk i smitteforsøk med Noda virus (VNN), og den planlagte gjennomføringen er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlem som stemte mot forsøket: Siri Martinsen Smitteforsøk på fisk utsetter et stort antall dyr for potensielt betydelig smerte, uten at det foreligger konkrete planer for å kunne unngå denne type rutinetesting. Det er et dyrevelferdsproblem at store antall fisk utsettes for smerte i avlsøyemed, mens miljøfaktorer fører til sykdom som også utsetter fisk for lidelse. Manglende fokus på forebyggende miljøtiltak i forhold til sykdom og dyrevelferd skaper en situasjon som vanskelig ville blitt akseptert for andre dyrearter enn fisk. Kopi: Ansvarshavende 4.8 Havbruksstasjonen i Tromsø (avd. 092) S-2011/ Søknad om å benytte 850 torsk i vaksineforsøk der effekter av ulike vaksiner mot francisellose skal testes ut. Smertevoldende.

7 Møtebok FDU-møte 21/6-11 Side 7 av Pdf av søknad i FOTS (id 3494) fra Helene Mikkelsen, datert 31/5-11. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 31/12-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å bruke 850 torsk i vaksineforsøk der effekter av ulike vaksiner mot francisellose skal testes ut, og den planlagte gjennomføringen er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. FDU vil påpeke at det ikke er samsvar mellom angitt varighet for det enkelte dyr og tiden som er beskrevet under metodebeskrivelse. Utvalgsmedlem som stemte mot forsøket: Siri Martinsen Vaksinetesting på fisk utsetter et stort antall dyr for potensielt betydelig smerte, uten at det foreligger konkrete planer for å kunne unngå denne type rutinetesting. Det er et dyrevelferdsproblem at store antall fisk utsettes for smerte i utvikling og testing av vaksiner, og at miljøfaktorer fører til sykdom som også utsetter fisk for lidelse. Manglende fokus på utvikling av alternativer i vaksineutvinkling kombinert med manglende forebyggende miljøtiltak i forhold til sykdom og dyrevelferd skaper en situasjon som vanskelig ville blitt akseptert for andre dyrearter enn fisk. Kopi: Ansvarshavende 4.9 Havbruksstasjonen i Tromsø (avd. 092) S-2011/ Søknad om å benytte 3500 torsk i smitteforsøk med Vibrio anguillarum. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS (id 3528) fra Hanne Johnsen, datert 31/ Tilleggsinformasjon innhentet etter møtet, datert 22/6-11 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsopplysninger, fram til 31/12-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med tilleggsopplysninger, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å bruke 3500 torsk i smitteforsøk med Vibrio anguillarum, og den planlagte gjennomføringen er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd.

8 Møtebok FDU-møte 21/6-11 Side 8 av 32 Utvalgsmedlem som stemte mot forsøket: Siri Martinsen Smitteforsøk på fisk utsetter et stort antall dyr for potensielt betydelig smerte, uten at det foreligger konkrete planer for å kunne unngå denne type rutinetesting. Det er et dyrevelferdsproblem at store antall fisk utsettes for smerte i avlsøyemed, mens miljøfaktorer fører til sykdom som også utsetter fisk for lidelse. Manglende fokus på forebyggende miljøtiltak i forhold til sykdom og dyrevelferd skaper en situasjon som vanskelig ville blitt akseptert for andre dyrearter enn fisk. Kopi: Ansvarshavende 4.10 Clariant Oil Services (avd. 143) S-2011/ Søknad om å benytte 1000 karpe og 100 piggvar i myndighetspålagte, standardiserte giftighetstester. Blokksøknad. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS (id 3544) fra Ingrid M. Johannessen, datert 30/5-11. Utkast til behandling: Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 7/7-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å bruke 1000 karpe og 100 piggvar i standardiserte giftighetstester, og den planlagte gjennomføringen er av samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. FDU forutsetter at det er gjort tester på lavere trofisk nivå før det gjøres limit-test, og at det er gjort limit-test før det evt. gjøres LD -test. 50 Utvalgsmedlem som stemte mot forsøket: Siri Martinsen Det er ikke redegjort for vitenskapelig grunn til å bruke denne metoden, det er fremst begrunnet i regelverk. Fiskene utsettes for sterke smerter over tid, og det skal da foreligge særlig tungtveiende vitenskapelig begrunnelser i følge forskriften. Søknaden er også begrenset i sin beskrivelse av hva som skjer med dyrene. Kopi: Ansvarshavende (samme som søker) 4.11 NIVA, Solbergstrand (avd. 109) S-2011/ Søknad om å benytte 1128 laks i forsøk der det skal testes ut ny type DNA-vaksine mot ILA. Smertevoldende. Deler av forsøket ble godkjent ved hastebehandling etter møtet i mai grunnet feilsending av søknaden Pdf av søknad i FOTS (id 3375) fra Unni Grimholt, datert 12/ Tidligere hastebehandling av deler av søknaden, datert 23/ Innhentet tilleggsinformasjon, datert 23/6-11 og 27/6-11.

9 Møtebok FDU-møte 21/6-11 Side 9 av 32 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til 21/6-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å benytte 1017 laks i forsøk der det skal testes ut ny type DNA-vaksine mot ILA, og den planlagte gjennomføringen er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Tillatelse gis for 2 år fra godkjenningsdato, da FDU har som praksis å ikke godkjenne smertevoldende forsøk for mer enn 2 år. Tillatelsen gjelder kun for omsøkt lokalitet, og det må meldes fra til FDU hvis annen lokalitet skal benyttes. Utvalget forutsetter at gjennomføringen av forsøket er innenfor det regelverket som forvaltes av andre myndigheter, herunder bruk av DNA-vaksine. Utvalgsmedlem som stemte mot forsøket: Siri Martinsen Vaksinetesting på fisk utsetter et stort antall dyr for potensielt betydelig smerte, uten at det foreligger konkrete planer for å kunne unngå denne type rutinetesting. Det er et dyrevelferdsproblem at store antall fisk utsettes for smerte i utvikling og testing av vaksiner, og at miljøfaktorer fører til sykdom som også utsetter fisk for lidelse. Manglende fokus på utvikling av alternativer i vaksineutvinkling kombinert med manglende forebyggende miljøtiltak i forhold til sykdom og dyrevelferd skaper en situasjon som vanskelig ville blitt akseptert for andre dyrearter enn fisk. Kopi: Ansvarshavende 4.12 VESO, Vikan (avd. 111) S-2011/ Søknad om å benytte laks, 2500 regnbueørret, 2500 havabbor og 2500 torsk i forsøk med efficacy-testing av vaksiner med markedsføringstillatelse. Separat søknad i forhold til søknad om batch-kontroll (potency- og safety-testing). pga. ønske om separat oversikt over bruk av fisk. Smertevoldende. Blokkksøknad Pdf av søknad i FOTS, (id 3547) fra Lasse Tyldum, datert 31/ Vedlegg, 11 stk Informasjon og vedtak i foregående saker, id 3138 og Tilleggsinformasjon gitt pr. telefon og pr. mail, 23/6-11. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til 31/12-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak.

10 Møtebok FDU-møte 21/6-11 Side 10 av 32 Utvalget finner at hensikten med forsøket, å benytte inntil laks, 600 havabbor, 1000 torsk og 1000 regnbueørret til gjennomføring av efficacy-tester av ulike vaksiner med markedsføringstillatelse, og den planlagte gjennomføringen er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget godkjenner vanligvis ikke finneklipping utover fettfinneklipping (av laksefisk), men godkjenner her finneklipping av torsk og havabbor, som er så små at andre merkemetoder ikke er anvendbare. Utvalgsmedlem som stemte mot forsøket: Siri Martinsen Til tross for tilbakemelding fra FDU er søknadene fortsatt ikke godt nok utfylt.. Det er også grunnlag for de samme betenkeligheter som for andre vaksineforsøk på fisk: Vaksinetesting på fisk utsetter et stort antall dyr for potensielt betydelig smerte, uten at det foreligger konkrete planer for å kunne unngå denne type rutinetesting. Det er et dyrevelferdsproblem at store antall fisk utsettes for smerte i utvikling og testing av vaksiner, og at miljøfaktorer fører til sykdom som også utsetter fisk for lidelse. Manglende fokus på utvikling av alternativer i vaksineutvinkling kombinert med manglende forebyggende miljøtiltak i forhold til sykdom og dyrevelferd skaper en situasjon som vanskelig ville blitt akseptert for andre dyrearter enn fisk. Det er også en betydelig dupliseringsproblematikk rundt denne typen forsøk, p.g.a. kommersielle hensyn. Maxilleklipp er ikke akseptabel merkemetode VESO, Vikan (avd. 111) S-2011/ Søknad om å benytte laks, 600 havabbor, 1000 torsk og 1000 regnbueørret til gjennomføring av batch safety- og batch potencytester av ulike vaksiner før frigivelse på markeder. Smertevoldende pga deler av søknaden omfatter smitteforsøk med alvorlige symptomer og dødelighet Pdf av søknad i FOTS med 11 vedlegg (id 3485) fra Lasse Tyldum, datert 30/ Tilleggsinformasjon gitt pr. telefon og pr. mail, 23/6-11. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til 31/12-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å benytte inntil laks, 600 havabbor, 1000 torsk og 1000 regnbueørret til gjennomføring av batch safety- og batch potencytester av ulike vaksiner før frigivelse på markeder, og den planlagte gjennomføringen er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget godkjenner vanligvis ikke finneklipping utover fettfinneklipping (av laksefisk), men godkjenner her finneklipping av torsk og havabbor, som er så små at andre merkemetoder ikke er anvendbare.

11 Møtebok FDU-møte 21/6-11 Side 11 av 32 Utvalgsmedlem som stemte mot forsøket: Siri Martinsen Til tross for tilbakemelding fra FDU er søknadene fortsatt ikke godt nok utfylt. Det er også grunnlag for de samme betenkeligheter som for andre vaksineforsøk på fisk: Vaksinetesting på fisk utsetter et stort antall dyr for potensielt betydelig smerte, uten at det foreligger konkrete planer for å kunne unngå denne type rutinetesting. Det er et dyrevelferdsproblem at store antall fisk utsettes for smerte i utvikling og testing av vaksiner, og at miljøfaktorer fører til sykdom som også utsetter fisk for lidelse. Manglende fokus på utvikling av alternativer i vaksineutvinkling kombinert med manglende forebyggende miljøtiltak i forhold til sykdom og dyrevelferd skaper en situasjon som vanskelig ville blitt akseptert for andre dyrearter enn fisk. Det er også en betydelig dupliseringsproblematikk rundt denne typen forsøk, p.g.a. kommersielle hensyn. Maxilleklipp er ikke akseptabel merkemetode BioForsk Tingvoll S-2011/ Søknad om å benytte 24 storfe for å undersøke om fórtilskudd kan ha immunsuppressiv effekt. Søknad var sendt inn som feltforsøk ved Bioforsk Tingvoll, men i søknaden beskrives det at forsøkene skal gjøres ved senter for husdyrforsøk ved UMB. Dette er en forsøksdyravdeling (avd. 109) Pdf av søknad i FOTS med ett vedlegg (id 3525) fra Håvard Steinshamn, datert 27/5-11. Vedlegg ønskes unntatt fra offentlighet. Brev med følgende tekst sendes til Håvard Steinshamn: Ang. søknad om forsøk ved UMB Forsøksdyrutvalget har mottatt søknad om å benytte 24 storfe for å undersøke om fórtilskudd kan ha immunsuppressiv effekt. Søknad var sendt inn som feltforsøk ved Bioforsk Tingvoll, men i søknaden beskrives det at forsøkene skal gjøres ved senter for husdyrforsøk ved UMB. Dette er en forsøksdyravdeling (avd. 109). Søknaden er sendt til behandling av ansvarshavende ved den avdeling forsøkene skal foregå. Kopi: Ragnar Salte 4.15 Akvamiljø (avd. 132) S-2011/17031 Søknad om å utvidelse i antall laks fra 700 til 720 pga. pålegg fra FDU om å gjøre pilotforsøk og utvidelse i tid på ett år pga. utstyrsmessige forhold. Forsøk for å beskytte laks mot lakselus vha. Seafarm Pulse Guard E-post fra ansvarshavende, datert 8/ Vedtak i FDU, datert 22/2-11, og søknad fra Anna Ingvarsdottir, datert 24/1-11. Utvalget godkjenner utvidelse av antall laks til 720 og utvidelse i tid til 31/8-12 iht. søknad, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10. Søknad om utvidelse er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med å utvide forsøket, både i antall fisk og i tid, og den planlagte gjennomføringen, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd.

12 Møtebok FDU-møte 21/6-11 Side 12 av Forsøk utenfor godkjent avdeling (feltforsøk) 5.1 NINA S-2010/78775 Søknad om utvidelse av forsøk i Altaelva. Opprinnelig godkjenning av bruk av 120 laks i søknad godkjent for 2 år. Søker om utvidelse med 120 laks. Dette fordi antall angitt i opprinnelig søknad kun var angitt for ett år. Har tidligere fått godkjent utvidelse med merking av 80 laks med radiosender i tillegg Peterson Disc-tags Søknad om utvidelse av forsøk, fra Tor Næsje med ett vedlegg (forsøksplan), datert 12/ Vedtak om godkjenning av utvidelse av forsøk fra FDU, id 2638, datert 2/ Vedtak om godkjenning av forsøk, id 2638, datert 28/6-10. Utkast til behandling: Utvalget godkjenner utvidelsen av forsøket slik at totalt 240 laks kan brukes fram til 1/1-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med utvidelsen av forsøket og den planlagte gjennomføringen er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlem som stemte blankt: Siri Martinsen Stemmer blankt, da dette kun er utvidelse av tidligere behandling som jeg ikke deltok i. 5.2 Fjord Forsk Sogn S-2011/88953 Ny versjon av søknad opprinnelig avslått av FDU 10/5-11. Søknad om å benytte 2400 laks i smitteforsøk med lakselus for å etablere en reproduserbar smittemodell Pdf av søknad i FOTS (id 3472) fra Peter Hovgård, datert 25/ Vedlagt protokoll, ønsket unntatt offentlighet Tidligere vedtak, datert 18/ Revidert søknad, datert 24/ Revidert protokoll, må innsendes før godkjenningen skal være gyldig. Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad til 19/12-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen, og revidert søknad, innsendt 24/6-11, inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 1950 laks i smitteforsøk med lakselus for å etablere en reproduserbar smittemodell, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens

13 Møtebok FDU-møte 21/6-11 Side 13 av 32 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Tillatelsen gjelder kun etter at bekreftelse på antall fisk oppført i protokoll er innsendt, slik at det er samsvar mellom revidert søknad og protokoll. Utvalgets sekretariat gir søker tilbakemelding når dette anses å være i orden. Ønske om unntak for offentlighet er notert, og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker. Utvalget forutsetter at det ved bruk av slag i hodet som avlivingsmetode, sikres at fisk er avlivet. Utvalgsmedlem som stemte mot forsøket: Siri Martinsen Smitteforsøk på fisk utsetter et stort antall dyr for potensielt betydelig smerte. Det er et dyrevelferdsproblem at store antall fisk utsettes for smerte i slike forsøk, mens miljøfaktorer fører til sykdom. Manglende fokus på forebyggende miljøtiltak i forhold til sykdom og dyrevelferd skaper en situasjon som vanskelig ville blitt akseptert for andre dyrearter enn fisk. Med det oppsettes som oppgis risikerer dyrene betydelig belastning. Formålet med "utvikling av smittemodell" er ikke begrunnet, da en rekke aktører allerede benytter dette. 5.3 NTNU S-2011/ Søknad om å avlive 30 viltlevende lemen med overdose isoflurangass etterfulgt av nakkestrekk for å undersøke normalhistologi og evt. patologi i mage Pdf av søknad i FOTS (id 3502) fra Reidar Fossmark, datert 12/5-11. Utvalget anser ikke innfanging og umiddelbar avlivning av lemen, slik det er beskrevet i søknaden, som forsøk som krever godkjenning iht. forsøksdyrforskriften, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 2. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget anser innfanging av lemen men nett og avlivning med overdose isoflurangass etterfulgt av nakkestrekk, ikke er å anse som prosedyrer som krever tillatelse iht. forsøksdyrforskriften. Utvalget forutsetter at Direktoratet for naturforvaltning har gitt tillatelse til innfanging av vilt iht. forskrift om innfanging av vilt til vitenskapelige og andre spesielle formål. 5.4 NTNU S-2011/ Søknad om fangst (stang og inneklemte mothaker på krok eller not) og akustisk merking av 60 sjøørret eller laks i Vefsna for å undersøke vandringsatferd i elvemunningsområdet i forbindelse med rotenonbehandling av elven Pdf av søknad i FOTS (id 3558) med ett vedlegg fra Jan Grimsrud Davidsen, datert 3/6-11. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til 31/12-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd.

14 Møtebok FDU-møte 21/6-11 Side 14 av 32 Søknad om forsøk er sendt inn etter den fastsatte fristen, men behandles likevel, etter avtale. Søknaden inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å undersøke vandringsatferd i elvemunningsområdet i forbindelse med rotenonbehandling av elven, og den planlagte gjennomføringen, å fange inn og merke 60 sjøørret eller laks med akustiske merker for å følge disses bevegelser, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlem som stemte mot forsøket: Siri Martinsen Dette forsøket utsetter dyrene for betydelig belastning i forkant av en potensielt smertefull utryddelsesaksjon. Alternative metoder for å monitorere hvorvidt dyrene unnslipper rotenonbehandlingen er ikke redegjort for under 3R-er. 5.5 NINA S-2011/ Søknad om fangst (fluestang, innklemte mothaker på krok) og merking av 10 ørret med radiomerker og 25 ørret med Calinmerker i Hemsila, for å undersøke om ørret blir trukket inn i turbininntaket i Hemsila kraftverk i perioder med drift. Fanges i Eikredammen, nederst i elvestrekningen, som er et inntaksmagasin Pdf av søknad i FOTS (id 3536) fra Morten Kraabøl, datert 31/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 6/6-11. Opplysning om sammenheng med tidligere forsøk Vedtak i tidligere forsøk i samme elv, datert 28/6-10. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til 31/12-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å undersøke om ørret blir trukket inn i turbininntaket i Hemsila kraftverk i perioder med drift, og den planlagte gjennomføringen, å fange inn og merke 10 ørret med radiomerker og 25 ørret med Calinmerker i Hemsila, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. FDU forutsetter at det benyttes absorberbar sutur. 5.6 NINA S-2011/ Søknad om fangst (fangstfelle) og merking (radiosender inntil ryggfinnen) av 100 nedvandrende ørret (gytevandrende og smolt) ved Hunderfossen kraftstasjon for å undersøke om grovere rist (10 cm vs tidligere 7 cm lysåpning) foran turbinåpningen medfører at ørret nå trekkes inn i turbininntaket Pdf av søknad i FOTS (id 3537) fra Morten Kraabøl, datert 1/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 9/6-11.

15 Møtebok FDU-møte 21/6-11 Side 15 av 32 Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden og tilleggsinformasjon, fram til 31/12-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å undersøke om ørret blir trukket inn i turbininntaket i Hemsila kraftverk i perioder med drift, og den planlagte gjennomføringen, å fange inn og merke 10 ørret med radiomerker og 25 ørret med Calinmerker i Hemsila, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. 5.7 NINA S-2011/ Søknad om å radiomerke 40 gytefisk av brunørret i Begna for å kartlegge nedvandring i elva i forhold til Eid kraftverk med sikte på å hindre nedgang i ørretbestanden. Det ønskes undersøkt om kraftverksdemningen er en barriere for nedvandring, tidspunkt for når ørret søker ned mot demningen og dødelighet ved evt. passasje gjennom turbiner. Dokumenter i sake n: Pdf av søknad i FOTS (id 3542) fra John Museth, datert 31/5-11. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til 15/6-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å kartlegge nedvandring i elva i forhold til Eid kraftverk med sikte på å hindre nedgang i ørretbestanden, og den planlagte gjennomføringen, å radiomerke 40 gytefisk av brunørret i Begna, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. 5.8 NINA S-2011/95126 Søknad om utvidelse av forsøk id 3238 med magepumping av 120 lomvi og 60 polarlomvi merket med GPS-loggere og/eller dybdemålere (TDR=time-depth-recorders) for å identifisere næringsvalget til voksne lomvi og relatere dette til områdebruk ved næringssøk. Fugler er tidligere merket med GPS-loggere og/eller TDR. Sklinna-Vikna-området i Nord-Trøndelag og Hornøya i Finnmark Pdf av søknad i FOTS (id 3482) fra Svein-Håkon Lorentsen, datert 3/ Vedtak fra FDU i søknad id 3238, datert 22/3-11.

16 Møtebok FDU-møte 21/6-11 Side 16 av Tilleggsinformasjon innhentet etter møtet, datert 22/6-11 Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden og tilleggsinformasjon, fram til 1/5-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen, og inneholder, sammen med tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å identifisere næringsvalget til voksne lomvi og polarlomvi, og den planlagte gjennomføringen, å foreta magepumping av 120 lomvi og 60 polarlomvi, som tidligere er merket med GPS-loggere og/eller dybdemålere (TDR=time-depthrecorders), er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Startdato er i søknaden angitt å være 1/6-11. Utvalget forutsetter at forsøket ikke er startet før gyldig tillatelse foreligger. Utvalget anser dette forsøket som en utvidelse av forsøk id 3238 og gir tillatelse samme varighet som dette forsøket, dvs. til 1/5-13. Da utvalget anser denne søknaden (id 3482) som en utvidelse av id 3238, gjør utvalget oppmerksom på at antall benyttede dyr ved årsskiftet og ved avslutning av forsøket kun skal rapporteres i søknad id Det rapporteres 0 for denne søknaden (id 3482). FDU forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader eller dødsfall under innfanging og merking eller som mulig følge av merking. Utvalgsmedlem som stemte blankt: Siri Martinsen Stemmer blankt, da det oppgis å ikke være belastende for dyrene, men dokumentasjon på dette og på at prosedyren ikke medfører risiko for komplikasjoner kunne vært bedre. 5.9 NINA S-2011/ Søknad om halsmerking av 500 grågjess for å skaffe informasjon om atferdsmønster, trekkforhold og annen kunnskap som er viktig i lokal forvaltning (Østlandsområdet) av denne arten, som har vist en stor bestandsøkning de seinere år Pdf av søknad i FOTS (id 3559) med ett vedlegg fra Arne Follestad, datert 5/6-11 Utvalget godkjenner forsøket iht. søknaden fram til 25/6-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn etter den fastsatte fristen, men pga. angitt oppstartsdato i søknaden velger utvalget å behandle søknaden. Søknaden inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å kartlegge atferdsmønster, trekkforhold og annen kunnskap som er viktig i lokal forvaltning (Østlandsområdet) av denne arten, som har vist en

17 Møtebok FDU-møte 21/6-11 Side 17 av 32 stor bestandsøkning de seinere år, og den planlagte gjennomføringen, å merke 250 grågjess per år (totalt 500 stk) med halsringer, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. FDU forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader eller dødsfall under innfanging og merking eller som mulig følge av merking. Utvalgsmedlem som stemte blankt: Siri Martinsen Stemmer blankt, da søker oppgir at merkemetoden ikke er til belastning for fuglene, men dokumentasjonen på dette kunne vært bedre. Formålet med forsøket er i tillegg ikke til gavn for dyrene, men bærer preg av forvaltningsmerking Norsk Polarinstitutt S-2011/ Søknad om å merke 20 alkekonger med GPS-logger, tapet til ryggfjær, for å kartlegge alkekongens fødesøksområder rundt Svalbard Pdf av søknad i FOTS (id 3517) fra Harald Steen, datert 31/5-11. Utvalget godkjenner forsøket iht. søknaden fram til 15/8-11, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å kartlegge alkekongens fødesøksområder rundt Svalbard, og den planlagte gjennomføringen, å merke 20 alkekonger med GPS-logger, tapet til ryggfjær, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. FDU forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader eller dødsfall under innfanging og merking eller som mulig følge av merking. Kopi: Sysselmannen på Svalbard 5.11 Norsk Polarinstitutt S-2011/ Søknad om å merke 40 lomvi og 40 polarlomvi med GLS-loggere (lysloggere) for å kartlegge overvintringsområder og trekkruter for lomvi og polarlomvi ved Jan Mayen Pdf av søknad i FOTS (3541) fra Hallvard Strøm, datert 31/5-11. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden, fram til 15/7-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd.

18 Møtebok FDU-møte 21/6-11 Side 18 av 32 Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å kartlegge overvintringsområder og trekkruter for lomvi og polarlomvi ved Jan Mayen og den planlagte gjennomføringen, å merke 40 lomvi og 40 polarlomvi med GLS-loggere (lysloggere), er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. FDU forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader eller dødsfall under innfanging og merking eller som mulig følge av merking. Kopi: Sysselmannen på Svalbard 5.12 Norsk Polarinstitutt S-2011/ Søknad om fangst (strekknett med åte) og merking av 10 ismåker med sender for å studere effekten av redusert forekomst av sjøis på arealbruk og produksjon i hekkesesongen og teste ut drop-off-funksjonen til en ny sele for å holde sender Pdf av søknad i FOTS (id 3538) med 2 vedlegg fra Hallvard Strøm, datert 31/ Tilleggsinformasjon innhentet fra Geir Wing Gabrielsen pr. telefon etter møtet. Fuglene skal merkes med ring slik at fugler, som sele har falt av, kan identifiseres. Fugler forventes å gjenfinnes på reir eller i områder helt i nærheten. Sele er tidligere testet ut på rovfugler, som i liten grad utsettes for sjøvann. Nå testes drop-off på ismåke, som utsettes for sjøvann. Også andre parameter kan være av betydning for effektiviteten av drop off. Utvalget godkjenner forsøket, iht. søknaden og tilleggsinformasjon, men fram til 15/7-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket å studere effekten av redusert forekomst av sjøis på arealbruk og produksjon i hekkesesongen og teste ut drop-off-funksjonen til en ny sele for å holde sender, og den planlagte gjennomføringen, å fange inn (strekknett med åte) og merke 10 ismåker med sender, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. FDU forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader eller dødsfall under innfanging og merking eller som mulig følge av merking. Hvis en eventuell dødsårsak ikke er åpenbar skal dyret obduseres og kopi av obduksjonsrapporten skal sendes FDU. Kopi: Sysselmannen på Svalbard

19 Møtebok FDU-møte 21/6-11 Side 19 av Norsk Polarinstitutt S-2011/ Søknad om å fange inn (levendefangst ved reir med nylonsnare) og merke 20 polarmåker med GLS-logger for å kartlegge trekkruter og overvintringsområder hos polarmåke på Bjørnøya Pdf av søknad i FOTS (id 3552) fra Hallvard Strøm, datert 31/5-11 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 1/7-12, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å kartlegge trekkruter og overvintringsområder hos polarmåke på Bjørnøya, og den planlagte gjennomføringen, å fange inn og merke 20 polarmåker med GLS-logger, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. FDU forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader eller dødsfall under innfanging og merking eller som mulig følge av merking. Hvis en eventuell dødsårsak ikke er åpenbar skal dyret obduseres og kopi av obduksjonsrapporten skal sendes FDU. Kopi: Sysselmannen på Svalbard 5.14 Novartis Aqua Norge S-2011/ Søknad om bruk av 1800 laks for å teste ut et nytt forebyggende middel mot lus på laks, som har vekstrate tilnærmet kommersielle oppdrettsforhold, og ved naturlig smitte av lakselus. Gjennomføres ved Gildeskål forskningsstasjon A/S Pdf av søknad i FOTS (id 3532) fra Paul Midtlyng, datert 31/5-11. Metodebeskrivelse og beregning av antall forsøksdyr ønskes unntatt fra offentlighet Etterspurte tilleggsopplysninger, datert 7/6-11. Utvalget godkjenner forsøket fram til 30/6-12, iht. søknad, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å teste ut et nytt forebyggende middel mot lakselus, og den planlagte gjennomføringen, herunder å benytte 1800 laks med vekstrate tilnærmet kommersielle oppdrettsforhold og ved naturlig smitte av lakselus, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd.

20 Møtebok FDU-møte 21/6-11 Side 20 av 32 Ønske om unntak for offentlighet er notert, og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker. Dette gjelder også eventuelle pålegg om endringer fra Legemiddelverket. Utvalget forutsetter at ytterligere søknader om forsøk fra virksomheten først kommer etter at virksomheten er godkjent som forsøksdyrvirksomhet Novartis Aqua Norge AS S-2011/ Søknad om bruk av 6 mill laks for klinisk uttesting av en nukleinsyrevaksine mot Pancreas disease (PD-NAV). Intramuskulær vaksinering av fisk i område med endemisk PD Pdf av søknad i FOTS (id 3531) fra Paul Midtlyng, datert 31/5-11. Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad, men fram til 15/8-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å gjøre klinisk uttesting av en nukleinsyrevaksine mot Pancreas disease, og den planlagte gjennomføringen, å vaksinere inntil 6 mill fisk i kommersielle oppdrettsanlegg (opp til 20 lokaliteter og opp til 60 nøter), er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Tillatelse er gitt i 2 år fra planlagt oppstartdato, jf forsøksdyrforskriften 10, siste ledd. Ønskes forsøket å være av lengre varighet må det søkes til FDU om forlengelse av tillatelsen i god tid før tillatelsen utløper. For gjennomføring av forsøket forutsetter utvalget at det også foreligger nødvendige tillatelser fra andre relevante myndigheter. FDU forutsetter videre at det kun er fettfinne som klippes ved merking av fisk. FDU ønsker tilbakemelding på hvilke lokaliteter som skal benyttes når dette er bestemt. Dette gjelder også eventuelle pålegg om endringer fra Legemiddelverket Vaxxinova Norway AS S-2011/ Søknad om bruk av 580 laks for å undersøke effekt av adjuvanser, som tidligere ikke har vært benyttet i vaksiner til fisk, og evaluere mulige markører for vurdering av bivirkninger som alternativ til Speilbergs skala. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS med ett vedlegg (id 3519) fra Bjørn Krossøy, datert 31/5-11. Vedlegg ønskes unntatt fra offentlighet Tilbakemelding fra søker, datert 7/ Tilleggsinformasjon innhentet etter møtet, datert 22/6-11.

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005 ÅRSRAPPORT 2005 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005 SAMMENSETNING Utvalget skal bestå av syv faste medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av Mattilsynet, vanligvis for fire år av gangen.

Detaljer

Uttalelse om bruk av forsøksdyr i Norge fra Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT)

Uttalelse om bruk av forsøksdyr i Norge fra Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT) Uttalelse om bruk av forsøksdyr i Norge fra Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT) Sammendrag NENT kommenterer i denne uttalelsen forhold ved dagens regelverk og bruk

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Produksjonsdyr i landbruket som beiter fritt på utmarksbeite

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Referat fra møtet Udir FK 13. mars 2013. Kl. 9.30-12.30 Tilstede: Fra Udir: Magne H.

Detaljer

Utkast til forskrift om bruk av dyr til vitenskapelige formål (forsøksdyrforskriften)

Utkast til forskrift om bruk av dyr til vitenskapelige formål (forsøksdyrforskriften) Utkast til forskrift om bruk av dyr til vitenskapelige formål (forsøksdyrforskriften) Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. Formål 2. Saklig og personelt virkeområde 3. Stedlig virkeområde 4. Definisjoner

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN. MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN. MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett FORSLAG TIL NYTT SYSTEM FOR PRODUKSJONSREGULERING OG AVGRENSNING AV MATFISKOPPDRETT

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gjensidige Forsikring ASA/ ACE European Group Ltd. Magni Elsheim, Andreas Wahl og Georg Fredrik Rieber-Mohn

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gjensidige Forsikring ASA/ ACE European Group Ltd. Magni Elsheim, Andreas Wahl og Georg Fredrik Rieber-Mohn Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av skadeforsikringer. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved gjennomføringen

Detaljer

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 1. Innledning I det følgende vil vi komme med den årlige rapporteringen over klagestatistikk på telefonsalg, samt redegjøre for problemstillinger

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Utvikling adresseliste Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/3028-37 Kjell Ivar Tranås 47817262 22.06.2015 Melding om vedtak - Bjørøya Fiskeoppdrett as -

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 18

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 18 Side 1 av 18 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk

Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Rapport fra Arbeidsgruppe om bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Livet i havet vårt felles ansvar Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 4 2 Leppefiskarter i Norge...

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I SJØPATTEDYRRÅDET 24. OG 25. JANUAR 2007

SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I SJØPATTEDYRRÅDET 24. OG 25. JANUAR 2007 SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I SJØPATTEDYRRÅDET 24. OG 25. JANUAR 2007 2 SAK 1/2007 REGULERING AV FANGST AV HVAL I 2007 1. SAMMENDRAG AV ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERINGER Fiskeridirektoratet vil tilrå

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer