FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua"

Transkript

1 Utkast til møtebok ferdigstilt: 28/8-14 Side 1 av 24 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar Nicolaysen, Henrik Rasmussen, Anne Ramstad, Lars Folkow, Grete Bæverfjord, Carsten Lund og Siri Martinsen. Sekretariatet: Gunvor Knudsen, Dag Atle Tuft, Marianne W. Furnes og Vera Rodas. Andre: Gunnar Már Gunnarson MØTEBOK 1. Møteinnkalling og dagsorden Utsendt innkalling ble godkjent. 2. Møtebok 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte Møtebok fra utvalgets møte 17/6-14. T.o. 2.2 Prosjekter Forsøksdyrutvalget Oppfølgingssaker pr. 25/ Tilsyn med avdelinger og forsøk pr 25/7-14 Sekretriatet og utvalgsmedlemmer jobber videre med - oppfølgingssakene og - gjennomføring av inspeksjoner 3. Viktige saker 3.1 Årsrapport for FDU Utkast til årsrapport fra FDU for 2013, datert 1/7-14. Rapporten blir endret iht innspill fra utvalget og sendes deretter til Mattilsynet. Rapporten legges på én uke etter at rapporten er sendt til Mattilsynet. 3.2 Naturhistorisk museum S-2014/ E-post datert 19/3-14, med 1 vedlegg, fra Jan Lifjeld. Adresse: Mattilsynet Forsøksdyrutvalget Felles postmottak Postboks 383 N-2381 Brumunddal Telefaks: e-post: Hjemmeside: Sekretariat: Gunvor Knudsen Dag Atle Tuft Marianne W. Furnes Vera A. K. Rodas :

2 FDU-møte 19/8-14 Side 2 av Svarbrev fra FDU datert 8/5-14. Opplæring av personer som skal utføre forsøk som inkluderer merking og blodprøvetaking av vill fugl ble diskutert i utvalgsmøtene i april og mai. Utvalget har også diskutert om det er nødvendig (og/eller praktisk mulig) at søkere oppgir alle prosjektmedarbeidere i denne type søknader. Utvalget innhenter informasjon, bl.a. om hvordan dette praktiseres i andre europeiske land. Videre behandling utsettes derfor til utvalgets møte den 16/ Melding om uønsket hendelse, villrein S-2014/5519 Melding om død villrein etter merking ifm forsøk id Melding om uønsket hendelse, datert 4/7-14. T.o. 3.4 Klage- NTNU S-2014/ Klage på søknad om gjenbruk av forsøksdyr i ny prosedyre som ble avslått av FDU 20/ Dokumenter i saken; Klage på vedtak, datert fra Helene Johannessen Pdf av søknad fra FOTS id 6462, fra Duan Chen, datert 30/ Tilleggsinformasjon fra Helene Johannessen, datert 9/ Vedtak fattet av FDU 20/ Opprinnelig søknad FOTS id FDU opprettholder sitt opprinnelige vedtak og sender saken til Mattilsynet for endelig behandling, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 21. Utvalgets hovedbegrunnelse for å opprettholde sitt avslag av søknaden er at botox injeksjon påfører dyrene mere enn ubetydelig smerte eller ubehag da dette er en invasiv prosedyre i et område hvor det forventes å finnes adheranser og arrvev etter forutgående gastric bypass operasjon. Utvalget finner derfor at gjenbruken av forsøksdyr i dette tilfellet påfører dyrene mere enn ubetydelig smerte eller ubehag jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 15 om gjenbruk av forsøksdyr. Utvalget viser dessuten til opprinnelig avslag fra 20/5-15, hvor det påpekes at forsøksdesign framstår som uklar mht funksjonen av kontrolldyrene (kontroll for kirurgi eller testsubstans?). To utvalgsmedlemmer som stemte for omgjøring av avslag: Lars Folkow og Gunnar Nicolaysen Kopi: Ansvarshavende Anne Åm 3.5 Klage- Pharmaq S-2014/69494 Klage fra prosjektmedarbeider på avslag på søknad id 6393 i FDU. Smertevoldende E-post med ett vedlegg fra prosjektmedarbeider, datert 3/6-14 (klage) FDUs avslag på søknad id 6393, datert 5/ Etterspurt tilleggsinformasjon om søknad id 6393, datert 4/ Etterspurt tilleggsinformasjon om søknad id 5722, datert 20/ Pdf av søknad fra FOTS, id 6393, fra Kjetil Fyrand, datert 17/3-14.

3 FDU-møte 19/8-14 Side 3 av 24 FDU omgjør sitt opprinnelige vedtak og godkjenner forsøket iht. søknad, tilleggsopplysninger og opplysninger gitt i henvendelse 3/6-14 (klage), jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden og øvrige opplysninger om forsøket inneholder tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å gjøre vaksineog smitteforsøk med 1500 laks og 500 regnbueørret for å teste effekt av vaksiner mot patogen A, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Ønske om unntak fra offentlighet er registrert og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker. Ett utvalgsmedlem stemte mot godkjenningen: Siri Martinsen 3.6 Klage- UiO S-2014/82965 Klage på FDUs vedtak om å avslå søknad id 6480 fra UiO er behandlet av Mattilsynet. FDUs vedtak stadfestes Mattilsynets vedtak i klagesak, datert 23/6-14 T.e. 3.7 Klage- Val FoU S-2014/ Klage fra Val FoU er ikke realitetsbehandlet av Mattilsynet etter opplysninger om at Val FoU ikke lenger har behov for at klagen behandles Mattilsynets vedtak i klagesak, datert 6/5-14 T.e. 3.8 Obduksjonsrapport, isbjørn S-2014/57695 Rapport fra obduksjon av isbjørn som døde etter merking ifm. forsøk id Obduksjonsrapport, datert 20/5-14. T.o. 4. Søknad om tillatelse til å gjennomføre forsøk i godkjent avdeling (170) NMBU, Alestrøm Zebrafish lab. S-2014/35583 Søknad om å benytte tilsammen 270 zebrafisk i forsøk for å teste nye, nanopartikkelbaserte vaksiner mot VHSV. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS, id 6741 fra Tor Gjoen, datert 10/7-14.

4 FDU-møte 19/8-14 Side 4 av 24 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad fra 1/10-14 til 1/12-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å vaksinere 270 zebrafisk og smitte dem med VHSV for å teste nye, nanopartikkelbaserte vaksiner mot VHSV, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Ett utvalgsmedlem stemte mot godkjenningen: Siri Martinsen 4.2 UiB-BBB, bygg for biologiske basisfag ( avd. 004) S-2014/ Søknad om å bruke 60 Sprague-Dawley rotter for å kartlegge mulige effekter av nevropati på ryggmargsmekanismer for utvikling av kroniske smerter. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS, id 6607 fra Ognjen Bojovic, datert 12/6-14 med 3 vedlegg Vedtak om videresendelse av søknad i FOTS til sentral behandling av Johanna Godawa Stormark, datert Etterspurt tilleggsinformasjon fra Ognjen Bojovic, datert 14/ Etterspurt tilleggsinformasjon fra Ognjen Bojovic, datert 12/8-14 Utvalget ønsker en revidert søknad som gir en grundigere redegjørelse for bakgrunn og hypotese, og som belyser hvordan undersøkelsene vil gi svar på aktuelle problemstilling. En revidert søknad vil bli behandlet i neste FDU-møte 16. september dersom den mottas innen avtalt tidsfrist. 4.3 NMBU, Seksjon for eksperimentell biomedisin(avd. 170), S-2014/ Søknad om å bruke 936 mus til overvåkning av ukjente toksiner i skjell på vegne av Mattilsynet. Smertevoldende. Blokksøknad Pdf av søknad i FOTS, id 6763, fra John A. Aasen Bunæs, datert 2/ Etterspurt tilleggsinformasjon fra John A. Aasen Bunæs, datert 31/7-14 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fra 1/10-14 fram til 01/10-16, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder sammen med etterspurt tilleggsinformasjon tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å bruke 936 mus til overvåkning av ukjente toksiner i skjell, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig

5 FDU-møte 19/8-14 Side 5 av 24 betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Ett utvalgsmedlem stemte mot godkjenningen: Siri Martinsen 4.4 UiO (avd. 016) S-2014/ Søknad om å bruke totalt 100 mus for å avle frem ca. 20 mus som er homozygote KO for evnen til å danne sialin, for senere studier av sialin sin rolle i retrograd signaloverføring i hjernens nervebaner. Mulig smertevoldende Pdf av søknad i FOTS, id 6665 fra Vidar Gundersen, datert 20/6-14 med 4 vedlegg Vedtak om videresendelse av søknad i FOTS til sentral behandling av Henrik Rasmussen, datert 20/ Kommentar gjort i FOTS av Henrik Rasmussen datert 12/6-14 kl Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 20/03-16, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å bruke totalt 100 mus for å avle frem ca 20 mus som er homozygote KO for evnen til å danne sialin og som skal brukes i senere studier av sialin sin rolle i retrograd signaloverføring i hjernens nervebaner, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Oppstartdato er i søknaden angitt å være 01/ Utvalget forutsetter at forsøket ikke er startet før gyldig godkjenning foreligger. Godkjenningsperioden er forlenget i forhold til angitt sluttdato slik at planlagt tid for forsøket tilsvarer det som angis i søknaden. Ett utvalgsmedlem stemte mot godkjenningen: Siri Martinsen Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Henrik Rasmussen 4.5 Flyttet til sak UiO, Rikshospitalet,( avd. 27) S-2014/ Søknad om å bruke 640 mus for å utvikle nye vaksiner mot H3, H5 og H7. Smertevoldende. Vekttap på 20 % som humant endepunkt Pdf av søknad i FOTS, id 6647 fra Gunnveig Grønland, datert 4/ Etterspurt tilleggsinformasjon fra Gunnveig Grønland, datert 4/8-14 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fra 20/08-14 fram til 20/08-16, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14.

6 FDU-møte 19/8-14 Side 6 av 24 Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder sammen med etterspurt tilleggsinformasjon tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å bruke 640 mus for å utvikle nye vaksiner mot H3, H5 og H7, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Oppstartdato er i søknaden angitt å være 01/ Utvalget forutsetter at forsøket ikke er startet før gyldig godkjenning foreligger. Godkjenningsperioden er forlenget i forhold til angitt sluttdato slik at planlagt tid for forsøket tilsvarer det som angis i søknaden. To utvalgsmedlemmer stemte mot godkjenningen: Siri Martinsen og Carsten Lund Utvalgsmedlem som fratrådte: Henrik Rasmussen 4.7 VESO (avd. 111) S-2014/56420 Endringssøknad om å øke antall vaksinegrupper fra 5 til 8, som vil medføre en økning i antall laks fra 450 til 676, og å endre/korrigere fra intramuskulær (i.m.) til intraperitoneal (i.p) vaksinering, for å utvikle en vaksine mot piscirickettsiose. Smertevoldende Søknad om endring av id 6278, datert 8/ Vedtak fra FDU, datert 4/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 7/ Pdf av søknad fra FOTS, id 6278, fra Vibeke Emilsen, datert 28/2-14 Utvalget godkjenner endring av forsøket iht. søknad, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Søknad om endring er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med endringen og den planlagte gjennomføringen, å øke antall vaksinegrupper fra 5 til 8, som vil medføre en økning i antall laks fra 450 til 676, og å endre/korrigere fra intramuskulær til intraperiotoneal vaksinering, for å utvikle en vaksine mot piscirickettsiose, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Ett utvalgsmedlem stemte mot godkjenning: Siri Martinsen Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Anne Ramstad. 4.8 ILAB (avd. 119) S-2014/16865 Søknad om å benytte 1700 laks i vaksinerings- og smitteforsøk for å forbedre vaksineringsregime mot en infeksjonssykdom. Smertevoldende Pdf av søknad fra FOTS, id 6786, fra Bjørn Krossøy, datert 21/7-14

7 FDU-møte 19/8-14 Side 7 av Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 20/8-14 Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til 21/11-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket, utover teknisk stab, er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om endring er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med endringen og den planlagte gjennomføringen, å benytte 1700 laks i vaksinerings- og smitteforsøk for å forbedre vaksineringsregime mot en infeksjonssykdom, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Ett utvalgsmedlem stemte mot godkjenning: Siri Martinsen 4.9 VESO ( avd. 111 ) S-2014/ Søknad om å benytte 300 laks i et forsøk for å utvikle tiltak for å forbedre robustheten til smolt av Atlantisk laks når den overføres til produksjonsfasen i sjø. Smertevoldende Pdf av søknad fra FOTS, id 6736, fra Audur Thorisdottir, datert 24/6-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fra 1/9-14 til 1/9-15, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 300 laks i et forsøk for å utvikle tiltak for å bedre robustheten til smolt av Atlantisk Laks når den overføres til produksjonsfasen i sjø, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget bemerker at søkers vurdering av styrke/varighet av smerte ikke fremstår som realistisk. Ett utvalgsmedlem stemte imot godkjenning: Siri Martinsen. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Anne Ramstad VESO ( avd. 111 ) S-2014/ Søknad om å benytte 160 laks i et forsøk for å kvantifisere restverdier av behandlingsmiddelet CEF mot sykdom hos laks i produksjonsfasen. Mulig smertevoldende Pdf av søknad fra FOTS, id 6790, fra Christian Wallace, datert 16/7-14.

8 FDU-møte 19/8-14 Side 8 av 24 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fra 1/10-14 til 16/10-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Forsøk med id 6789 må være gjennomført før forsøk med id 6790 påbegynnes. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 160 laks i et forsøk for å kvantifisere restverdier av behandlingsmiddelet CEF mot sykdom hos laks i produksjonsfasen, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Ønske om unntak fra offentlighet er registrert og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker. Ett utvalgsmedlem stemte imot godkjenning: Siri Martinsen. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Anne Ramstad VESO ( avd. 111 ) S-2014/ Søknad om å benytte 70 laks i et forsøk for å finne toksisitetsprofilen for behandlingsmiddelet CEF ved behandling av laks i sjø. Smertevoldende Pdf av søknad fra FOTS, id 6789, fra Christian Wallace, datert 16/7-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fra 1/10-14 til 1/11-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Antallet godkjente forsøksdyr er redusert til 70 fordi det er dette antallet som er begrunnet i søknaden. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 70 laks i et forsøk for å finne toksisitetsprofilen for behandlingsmiddelet CEF ved behandling av laks i sjø, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Ønske om unntak fra offentlighet er registrert og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker. Ett utvalgsmedlem stemte imot godkjenning: Siri Martinsen.

9 FDU-møte 19/8-14 Side 9 av 24 Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Anne Ramstad VESO ( avd. 111 ) S-2014/ Søknad om å benytte 1300 laks i et laboratorieforsøk for å dokumentere effekten til vaksiner. Smertevoldende Pdf av søknad fra FOTS, id 6769, fra Vibeke Emilsen, datert 14/ Etterspurt tilleggsinformasjon datert 21/8-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fra 1/9-14 til 1/9-16, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 1300 laks i et laboratorieforsøk for å dokumentere effekten til multikomponentvaksiner 35 og 57 uker etter vaksinering, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Ønske om unntak fra offentlighet er registrert og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker. Ett utvalgsmedlem stemte imot godkjenning: Siri Martinsen. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Anne Ramstad VESO ( avd. 111 ) S-2014/ Søknad om å benytte 475 laks i et forsøk for å få økt kunnskap om samspillet mellom virus, vert og miljø, for mer effektivt å kunne optimalisere forebyggende tiltak mot virusinfeksjoner. Smertevoldende. Ansvarshavendes eget forsøk Pdf av søknad fra FOTS, id 6783, fra Anne Ramstad, datert 9/7-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fra 1/9-14 til 30/12-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 475 laks i et forsøk for å få økt kunnskap om samspillet mellom virus, vert og miljø, for mer effektivt å kunne optimalisere forebyggende tiltak mot virusinfeksjoner, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd.

10 FDU-møte 19/8-14 Side 10 av 24 Ønske om unntak fra offentlighet er registrert og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker. Ett utvalgsmedlem stemte imot godkjenning: Siri Martinsen. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Anne Ramstad VESO ( avd. 111 ) S-2014/ Søknad om å benytte 500 laks i et forsøk for å undersøke effekten av genetiske markører for sykdomsresistens mot IPN. Smertevoldende. Ansvarshavendes eget forsøk Pdf av søknad fra FOTS, id 6767, fra Anne Ramstad, datert 27/6-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fra 15/10-14 til 31/12-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 500 laks i et forsøk for å undersøke effekten av genetiske markører for sykdomsresistens mot IPN, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Ett utvalgsmedlem stemte imot godkjenning: Siri Martinsen. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Anne Ramstad VESO ( avd. 111 ) S-2014/ Søknad om å benytte 500 laks i et forsøk for å undersøke effekten av genetiske markører for sykdomsresistens mot PD. Smertevoldende. Ansvarshavendes eget forsøk Pdf av søknad fra FOTS, id 6768, fra Anne Ramstad, datert 30/6-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fra 15/10-14 til 31/12-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 500 laks i et forsøk for å undersøke effekten av genetiske markører for sykdomsresistens mot PD, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd.

11 FDU-møte 19/8-14 Side 11 av 24 Ett utvalgsmedlem stemte imot godkjenning: Siri Martinsen. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Anne Ramstad NMBU, ADAMSTUA. (avd. 170) S-2014/ Søknad om å bruke 4 gris i ett pilotforsøk for å bestemme LPS-dose som gir milde kliniske symptomer på sykdom. Etablert LPS-dose som fremkaller sykdomsadferd (depresjonslignende tilstand samt endret sosialadferd) vil deretter bli brukt i et større forsøk hvor man undersøker sammenhengen mellom endret sosialadferd som følge av sykdom og halebiting. Mulig Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS, id 6654 fra Andrew Janczak, datert 23/ Vedtak om videresendelse av søknad i FOTS til sentral behandling av Erik Ropstad, datert 23/ Etterspurt tilleggsinformasjon fra Janicke Nordgreen, datert 4/8-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fra 20/08-14 fram til 20/10-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder sammen med etterspurt tilleggsinformasjon tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å bruke 4 gris i ett pilotforsøk for å bestemme LPS-dose som gir milde kliniske symptomer på sykdom, for i fremtidige forsøk å studere sammenhengen mellom endret sosialadferd som følge av sykdom og halebiting, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Oppstartdato er i søknaden angitt å være 01/ Utvalget forutsetter at forsøket ikke er startet før gyldig godkjenning foreligger. Godkjenningsperioden er forlenget i forhold til angitt sluttdato slik at planlagt tid for forsøket tilsvarer det som angis i søknaden. Ett utvalgsmedlem stemte mot godkjenningen: Siri Martinsen 5. Forsøk utenfor godkjent avdeling (feltforsøk) 5.1 Pharmaq AS - feltforsøk S-2014/ Søknad om å bruke 750 hummerlarver i en toksisitetstest for et nytt legemiddel mot lakselus under feltforhold. Feltforsøk med foreløpig ukjent lokalisasjon Pdf av søknad fra FOTS, id 6629, fra Kjetil Fyrand datert 11/ Etterspurt tilleggsinformasjon, fra Kathrin Ellesat datert 20/08-14 Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad fram til 30/11-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd.

12 FDU-møte 19/8-14 Side 12 av 24 Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen; om å bruke 750 hummerlarver i en toksisitetstest for et nytt legemiddel mot lakselus under feltforhold, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget ønsker informasjon om lokalisasjon før oppstart av forsøket. Ønske om unntak fra offentlighet er registrert og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker. 5.2 UiO (avd. 16) S-2014/ Søknad om å bruke 20 Sprague-Dawly rotter i akutt forsøk hvor radioaktivitet i blod monitoreres kontinuerlig etter injeksjon av forskjellige PET tracere under PET skanning. Formålet er å beregne absolutte signalverdier fra PET data, og dette er viktig for preklinisk evaluering av nye PET radiotracere. Feltforsøk. PET-enhet utenfor godkjent avdeling Pdf av søknad fra FOTS, id 6355, fra Trine Hjørnevik, datert Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad frem til 20/8-16, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med og den planlagte gjennomføringen, å bruke 20 Sprague- Dawly rotter i akutt forsøk hvor radioaktivitet i blod monitoreres ved forskjellige PET tracere under PET skanning for å beregne absolutte signalverdier fra PET data, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Henrik Rasmussen a ILAB (Industrilaboratoriet) S-2014/ Pdf av søknad, FOTS id 6672, fra Jan Ove Wedaa Tilleggsinformasjon datert 13/8-14. Søknaden er trukket av søker jfr. tilleggsinformasjon datert 13/ NMBU - feltforsøk S-2014/ Søknad om å fange inn, oppstalle kortvarig og avlive inntil 100 villmus og 25 innavlede mus for å undersøke forekomst og distribusjon av spesifikke reseptorer med betydning for NKcellefunksjon.

13 FDU-møte 19/8-14 Side 13 av 24 Feltforsøk. (Avdeling 127 er ikke godkjent for oppstalling av mus) Pdf av søknad fra FOTS, id 6802 med 2 vedlegg, fra Preben Boysen, datert 22/ E-post med ett vedlegg fra Preben Boysen, datert 31/7-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsopplysninger, fra 1/9-14 til 31/8-15 på vilkår som beskrevet i begrunnelsen, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å fange inn, oppstalle kortvarig (maksimum 4 dager) og avlive inntil 100 villmus og 25 innavlede mus for å undersøke forekomst og distribusjon av spesifikke reseptorer med betydning for NKcellefunksjon, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Ett utvalgsmedlem stemte mot godkjenning: Siri Martinsen UiO-Biologisk Institutt, Dyreavdeling(tidl: 036/037) S-2014/ Søknad om å benytte 32 brunørret for å avklare om perfluorinerte forbindelser som lekker fra Evenes lufthavn og ut i vannmiljøet blir akkumulert og/eller utløser forandringer hos fisk Pdf av søknad fra FOTS, id 6756, fra Tor Fredrik Holth, datert 3/ Etterspurt tilleggsinformasjon datert 20/8-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fra 1/9-14 til 15/10-14, på vilkår som beskrevet nedenfor jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 32 brunørret for å avklare om perfluorinerte forbindelser som lekker fra Evenes lufthavn og ut i vannmiljøet blir akkumulert og/eller utløser forandringer hos fisk, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Ett utvalgsmedlem stemte imot godkjenning: Siri Martinsen. 5.6 Havforskningsinstituttet S-2014/144383

14 FDU-møte 19/8-14 Side 14 av 24 Søknad om å fange inn 40 lysing vha. fiskestang og gjøre forsøk for å underøke overlevelse etter fangst med vekt på barotauma, slik at man i senere forsøk kan gjøre merkeforsøk på lysing for bestandsestimeringer. Sør for Bergen. Pilotforsøk Pdf av søknad fra FOTS, id 6162, fra Kathrine Mikalsen, datert 18/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 21/8-14 Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad og tilleggsinformasjon på vilkår som beskrevet nedenfor, fram til 18/8-16, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å fange inn 40 lysing vha. fiskestang og gjøre forsøk for å undersøke overlevelse etter fangst med vekt på barotauma, slik at man i senere forsøk kan gjøre merkeforsøk på lysing for bestandsestimeringer, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget setter som vilkår at dersom formålet med «stikk i hjertet» er avliving, skal dette gjøres ved at fisk bløgges/gjellebuer kuttes etter at fisk har fått slag i hodet. Angitt startdato og sluttdato i søknaden er hhv. 1/6-14 og 31/ Utvalget forutsetter at forsøket ikke har startet før gyldig godkjenning foreligger og godkjenner forsøket for 2 år. Feltforsøk kan godkjennes for inntil 2 år jf. forsøksdyrforskriften 10, tredje ledd. Utvalget forutsetter at søknad om eventuell forlengelse av forsøk sendes i god tid før denne godkjenningen utløper. Ett utvalgsmedlem stemte mot godkjenning: Siri Martinsen 5.7 NINA S-2014/ Søknad om å fange inn, PIT-merke og radiomerke 500 brunørret for å dokumentere vandring i forhold til vannverksturbin i Hunderfossen med sikte på å sikre/utvikle tiltak som hindrer at ørret går inn i turbin. Pålegg om data fra Fylkesmannen Pdf av søknad fra FOTS, id 6770, fra Morten Kraabøl, datert 22/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 25/7-14 Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til 30/12-15, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å fange inn, PITmerke og radiomerke 500 brunørret for å dokumentere vandring i forhold til vannverksturbin i

15 FDU-møte 19/8-14 Side 15 av 24 Hunderfossen med sikte på å sikre/utvikle tiltak som hindrer at ørret går inn i turbin, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Ett utvalgsmedlem stemte mot godkjenning: Siri Martinsen 5.8 NINA S-2014/ Søknad om å fange inn (vha. el-fiske) 60 brunørret og 80 harr fra Gudbrandsdalslågen for å måle svømmekapasitet og motivasjon ved forskjellige temperaturer og tider på året med sikte på å opparbeide data for tilpasning av fisketrapper til andre arter enn laks Pdf av søknad med ett vedlegg fra FOTS, id 6749, fra Kjetil Olstad, datert 22/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 15/8-14 Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til 1/6-15, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, om å fange inn (vha. el-fiske) 60 brunørret og 80 harr fra Gudbrandsdalslågen for å måle svømmekapasitet og motivasjon ved forskjellige temperaturer og tider på året med sikte på å opparbeide data for tilpasning av fisketrapper til andre arter enn laks, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. To utvalgsmedlemmer stemte mot godkjenning: Siri Martinsen og Carsten Lund 5.9 NIVA S-2014/ Søknad om å fange inn (el-fiske og ruse) og PIT-merke 500 brunørret for å studere vandringsatferd og sjøoverlevelse til sjøørret tilknyttet små kystvassdrag i Agderfylkene Pdf av søknad fra FOTS, id 6731, fra Tormod Haraldstad, datert 20/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 20/8-14 Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad og tilleggsinformasjon, fra 1/9-14 til 1/9-16, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at

16 FDU-møte 19/8-14 Side 16 av 24 Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, om å fange inn (el-fiske og ruse) og PIT-merke 500 brunørret for å studere vandringsatferd og sjøoverlevelse til sjøørret tilknyttet små kystvassdrag i Agderfylkene, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. To utvalgsmedlemmer stemte mot godkjenning: Siri Martinsen og Carsten Lund Universitetet i Oslo S-2014/ Søknad om å PIT-merke og benytte 1000 brunørret i et pilotforsøk for å undersøke hvordan kalkingskutt påvirker fiskebestandene på Romeriksåsene Pdf av søknad fra FOTS, id 6701, fra Ruben A. Pettersen, datert 11/ E-post med henstilling til søker om revidert søknad, datert 23/7-14 Utvalget godkjenner ikke forsøket iht. søknad, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget finner at opplysningene i søknaden ikke er tilstrekkelige Nofence feltforsøk S-2014/ Søknad om å montere halsklave på 20 geiter. Halsklaven skal hindre dyr i å bevege seg ut av et geografisk område ved å gi et lydvarsel som etterfølges av strømstøt. Feltforsøk Pdf av søknad fra FOTS, id 6781, med 9 vedlegg fra Kirsti Hjelde, datert 21/7-14. Utvalget har behov for noe mer informasjon for å kunne ferdigbehandle søknaden, og utsetter videre behandling til sitt neste møte, som skal gjennomføres 16/9. Flertallet av utvalgsmedlemmene anser Grete Bæverfjord som inhabil i saken, og hun fratrådte derfor under behandlingen. Kopi: Kirsti Hjelde, Nofence A/S 5.12 Universitetet i Oslo Biologisk institutt feltforsøk S-2014/56337 Søknad om å merke inntil 50 tyvjo og 50 storjo med fargeringer og lysloggere for å studere fuglenes bruk av vinterområder og ankomsttid til koloniene. Prosjektet er en videreføring av tidligere godkjent feltforsøk. Feltforsøk Pdf av søknad fra FOTS, id 6318, fra Morten Helberg, datert 28/ E-post fra Morten Helberg, datert 3/ E-post fra Morten Helberg, datert 20/5-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon frem til 30/3-16, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at

17 FDU-møte 19/8-14 Side 17 av 24 Utvalget finner at hensikten med videreføring av forsøket og den planlagte gjennomføringen, å fange på reir, måle, veie, ta blodprøver av og merke inntil 50 tyvjo og 50 storjo med fargeringer og lysloggere for å studere fuglenes bruk av vinterområder og ankomsttid til koloniene oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. I søknaden er planlagt oppstart av forsøket 1/4-14. Utvalget forutsetter at forsøket ikke er startet før godkjenning foreligger. Ett utvalgsmedlem stemte mot godkjenning: Carsten Lund Veterinærinstituttet S-2014/ Søknad om å fange og benytte 54 taskekrabber for å undersøke opptak, metabolisme og avgiftning av algetoksiner hos denne arten Pdf av søknad fra FOTS, id 6788, fra Siri Kulberg Sjurseth, datert 15/ Etterspurt tilleggsinformasjon datert 21/8-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fra 25/8-14 til 15/10-14, på vilkår som beskrevet nedenfor jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget forutsetter at forsøket gjennomføres i godkjent forsøksdyravdeling. Eventuell søknad om godkjenning av Ervika settefiskanlegg som forsøksdyravdeling sendes FDU. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å fange inn og benytte 54 taskekrabber for å undersøke opptak, metabolisme og avgiftning av algetoksiner hos denne arten, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Ett utvalgsmedlem stemte imot godkjenning: Siri Martinsen NTNU S-2014/ Søknad om å fange inn og merke 1240 laks av stammen Namsblank for å kartlegge habitatbruk og vandringsadferd til denne stammen på kort og lang sikt samt estimere populasjonsstørrelsen Pdf av søknad fra FOTS, id 6775, fra Jan Grimsrud Davidsen, datert 4/ Tilleggsinformasjon, datert 21/ Tilleggsinformasjon, datert 20/8-14 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fra 1/9-14 til 1/9-16, på vilkår som beskrevet nedenfor jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden

18 FDU-møte 19/8-14 Side 18 av 24 og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget forutsetter at 12mm PIT-tag-merker kun brukes på fisk med lengde på minimum 85 mm, og at fisk med lengde mellom 60 og 85 mm merkes med merker på 8mm. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å fange inn og merke 1240 laks av stammen Namsblank for å kartlegge habitatbruk og vandringsadferd til denne stammen på kort og lang sikt samt estimere populasjonsstørrelsen, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. To utvalgsmedlemmer stemte imot godkjenning: Siri Martinsen og Carsten Lund NMBU - feltforsøk S-2014/ Søknad om å benytte 45 C57Bl/6-mus og inntil 12 villmus for å studere innvirkning fra miljø- og smitteforhold på utviklingen av immunparametere hos SPF-mus. Prosjektet er en videreføring av tidligere godkjent prosjekt (FOTS-id 4788). Feltforsøk. (Avdeling 127 er ikke godkjent for oppstalling av mus) Pdf av søknad fra FOTS, id 6801 med 2 vedlegg, fra Preben Boysen, datert 22/ Godkjenningsvedtak for FOTS-id 4788, datert 23/11-12, e-phortenr. 2012/ Brev fra FDU ang. klage på vedtak, FOTS-id 4448, e-phortenr. 2012/ (Samme som til FOTS-id 6799) E-post fra Preben Boysen, datert 20/8-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fra 1/9-14 til 31/8-15 på vilkår som beskrevet i begrunnelsen, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 45 C57Bl/6-mus og inntil 12 villmus for å studere innvirkning fra miljø- og smitteforhold på utviklingen av immunparametere hos SPF-mus ved å holde musene sammen i miljøberikede binger, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget legger til grunn at røktere ved alle lokaliteter og lokaler der det holdes mus må ha tilstrekkelig kompetanse, være opplært i å vurdere velferd for mus og å gjennomføre avliving (nakkestrekk). Søker må sende inn tidsplan for forsøket til utvalget senest 4 uker før oppstart med tanke på inspeksjon av forsøket. Forsøkets natur krever oppstallingsforhold som avviker mye fra oppstallingsforhold i forsøksdyravdelinger som er godkjent for bruk av smågnagere. Forsøket defineres som feltforsøk fordi det skal gjennomføres i avdeling 127, hvor disse spesielle

19 FDU-møte 19/8-14 Side 19 av 24 oppstallingsforholdene kan etableres. Avdelingen er ikke godkjent for ordinær oppstalling av smågnagere. To utvalgsmedlemmer stemte mot godkjenningen: Carsten Lund og Siri Martinsen NMBU - feltforsøk S-2014/ Søknad om å benytte inntil 120 APCMin/+- og WT-mus i pilotforsøk for å undersøke om eksponering for mikroflora fra villmus vil kunne påvirke musenes genetiske disposisjon for å utvikle adenomer i tarm. Pilotforsøk. Feltforsøk. (Avdeling 127 er ikke godkjent for oppstalling av mus) Pdf av søknad fra FOTS, id 6799 med 2 vedlegg, fra Preben Boysen, datert 22/ Brev fra FDU ang. klage på vedtak, FOTS-id 4448, e-phortenr. 2012/ (Samme som til FOTS-id 6801) E-post med ett vedlegg fra Preben Boysen, datert 31/7-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsopplysninger, fra 1/9-14 til 31/8-15 på vilkår som beskrevet i begrunnelsen, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder sammen med etterspurt tilleggsinformasjon tilstrekkelige opplysninger til at Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte inntil 120 APCMin/+og WT-mus i pilotforsøk for å undersøke om eksponering for mikroflora fra villmus vil kunne påvirke musenes disposisjon for å utvikle adenomer i tarm, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Det gis ikke tillatelse til repeterte innsett med endringer som beskrevet i søknaden. Utvalget legger til grunn at røktere ved alle lokaliteter og lokaler der det holdes mus må ha tilstrekkelig kompetanse, være opplært i å vurdere velferd for mus og å gjennomføre avliving (nakkestrekk). Søker må sende inn tidsplan for forsøket til utvalget senest 4 uker før oppstart med tanke på inspeksjon av forsøket. Forsøkets natur krever oppstallingsforhold som avviker mye fra oppstallingsforhold i forsøksdyravdelinger som er godkjent for bruk av smågnagere. Forsøket defineres som feltforsøk fordi det skal gjennomføres i avdeling 127, hvor disse spesielle oppstallingsforholdene kan etableres. Avdelingen er ikke godkjent for ordinær oppstalling av smågnagere UiO Avdeling for komparativ medisin, Institutt for medisinske basalfag ( Domus Medica ) S-2014/ Søknad om å benytte 20 rotter for å evaluere en opoid PET-ligand hos rotter Pdf av søknad fra FOTS med ett vedlegg, id 6726, fra Hong Qu, datert 9/7-14.

20 FDU-møte 19/8-14 Side 20 av 24 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fra 19/8-14 til 31/12-15, på vilkår som beskrevet nedenfor jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 20 rotter for å evaluere en ny opoid PET-ligand hos rotte, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. I søknaden er planlagt oppstart av forsøket 1/8-14. Utvalget forutsetter at forsøket ikke er startet før gyldig godkjenning foreligger. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Henrik Rasmussen. 6. Søknad ang. godkjenning av forsøksdyravdeling/ansvarshavende 6.1 NMBU, Ås, IKBM S-2014/ Søknad om godkjenning av rom for oppstalling av mus i forbindelse med in vivo-avbildning Søknadsbrev med ett vedlegg, datert 13/7-14, fra Harald Carlsen og Ragnar Salte. Sekretariatet og aktuelt DK gjør avtale med søkeren om snarlig inspeksjon av lokalene. 6.2 Universitetet i Tromsø, AAB (avd. 89) S-2014/ Inspeksjonsrapport fra forsøksdyravdeling med sikte på re-godkjenning av avdeling Inspeksjonsrapport, datert 27/5-14, fra Harald Os Muntlig redegjørelser fra Lars Folkow om miljøberikelse og vurderinger rundt dette (før han fratrådte) Forsøksdyrutvalget godkjenner forsøksdyravdelingen ved Universitetet i Tromsø, avdeling for arktisk biologi, forsøksdyravdeling 89, fram til 19/8-18, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 4, 9 og 12. Avdelingen godkjennes for hold av alle arter av rein, sel, polarrev, isbjørn, ryper, ærfugl og villfangede gnagere til forsøksformål. Utvalget gjør oppmerksom på at strukturen i dagens forsøksdyrforvaltning, herunder krav til forsøksdyravdelinger, forventes endret i løpet av godkjenningsperioden. Dette kan blant annet føre til at godkjenningen kan få en kortere varighet enn angitt. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Lars Folkow Ett utvalgsmedlem stemte mot godkjenning av avdelingen: Siri Martinsen Vedlegg: Inspeksjonsrapport, datert 27/5-14

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 1/2-12 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent med følgende saker i tillegg (lagt fram i møtet): 3.3.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent med følgende saker i tillegg (lagt fram i møtet): 3.3. Møtebok ferdigstilt: 30/5-14 Side 1 av 22 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 20. MAI 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Henrik

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 28/6-11 Side 1 av 32 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. JUNI 2011 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte Møtebok, ferdigstilt: 18/5-10 Side 1 av 19 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte Møterom: Møterom

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte. Dokumenter i saken: 2.1.1 Møtebok fra utvalgets møte 19/10-10, ferdigstilt 25/10-10.

FORSØKSDYRUTVALGET. 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte. Dokumenter i saken: 2.1.1 Møtebok fra utvalgets møte 19/10-10, ferdigstilt 25/10-10. Møtebok ferdigstilt: 22/11-10 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 16. NOVEMBER 2010 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005 ÅRSRAPPORT 2005 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005 SAMMENSETNING Utvalget skal bestå av syv faste medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av Mattilsynet, vanligvis for fire år av gangen.

Detaljer

Utkast til forskrift om bruk av dyr til vitenskapelige formål (forsøksdyrforskriften)

Utkast til forskrift om bruk av dyr til vitenskapelige formål (forsøksdyrforskriften) Utkast til forskrift om bruk av dyr til vitenskapelige formål (forsøksdyrforskriften) Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. Formål 2. Saklig og personelt virkeområde 3. Stedlig virkeområde 4. Definisjoner

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 20. august 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 20. august 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 20. august 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK midt. 19. september 2014 09:00 ISM, Møterom 1.etg. Navn Stilling Medlem/Vara Siri Granum Carson Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK midt. 19. september 2014 09:00 ISM, Møterom 1.etg. Navn Stilling Medlem/Vara Siri Granum Carson Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK midt 19. september 2014 09:00 ISM, Møterom 1.etg Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Siri Granum Carson Etikk Komitémedlem Arne Vaaler Helsemyndighet Komitémedlem

Detaljer

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS JUNI 2004 FORORD Til Fiskeridirektøren Ved brev fra Fiskeridepartementet datert 24.2.2003 fikk Fiskeridirektoratet og

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK midt. 23. august 2013 09:00 Bygg for samfunnsmedisin, 1 etg. Navn Stilling Medlem/Vara Arne Vaaler Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK midt. 23. august 2013 09:00 Bygg for samfunnsmedisin, 1 etg. Navn Stilling Medlem/Vara Arne Vaaler Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK midt 23. august 2013 09:00 Bygg for samfunnsmedisin, 1 etg Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Arne Vaaler Helsemyndighet Komitémedlem Bjørn Oddmar Berg Jus personvern

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 18. oktober 2012 0900-1600 Blindern. Navn Stilling Medlem/Vara Anne-Kristine Schanke Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 18. oktober 2012 0900-1600 Blindern. Navn Stilling Medlem/Vara Anne-Kristine Schanke Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 18. oktober 2012 0900-1600 Blindern Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Anne-Kristine Schanke Helsemyndighet Komitémedlem Hanne Sofie Logstein Jus personvern

Detaljer

Uttalelse om bruk av forsøksdyr i Norge fra Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT)

Uttalelse om bruk av forsøksdyr i Norge fra Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT) Uttalelse om bruk av forsøksdyr i Norge fra Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT) Sammendrag NENT kommenterer i denne uttalelsen forhold ved dagens regelverk og bruk

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 07. mai 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 07. mai 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 07. mai 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Lee

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 15. august 2012 10-16 Møterom, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 15. august 2012 10-16 Møterom, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 15. august 2012 10-16 Møterom, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem Berit Herlofsen Helsemyndighet Komitémedlem

Detaljer

Komitémøte REK vest 18.03.2010

Komitémøte REK vest 18.03.2010 Komitémøte REK vest 18.03.2010 Generelt Møtedato 18.03.2010 Sted Status Referat Endelig Dokumentdato 09.04.2010 Til dagsorden Møtet ble holdt torsdag 18.03.10 kl. 9:30-16:15 Konferanserom 109F BBB, Universitetet

Detaljer

REFERAT fra styremøte i Norecopa, torsdag 23. januar 2014 kl. 1300-1600 Møtet ble arrangert som videokonferanse.

REFERAT fra styremøte i Norecopa, torsdag 23. januar 2014 kl. 1300-1600 Møtet ble arrangert som videokonferanse. REFERAT fra styremøte i Norecopa, torsdag 23. januar 2014 kl. 1300-1600 Møtet ble arrangert som videokonferanse. Tilstede: Bente Bergersen (BB, forvaltning, styreleder) Anne Ramstad (AR, industri), tilstede

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 18. august 2011 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 18. august 2011 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 18. august 2011 09.00 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Arvid Heiberg Leder medisin Komitémedlem Christian

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 05. mai 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Ola Skjeldal Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 05. mai 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Ola Skjeldal Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 05. mai 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Ola Skjeldal Helsemyndighet Komitémedlem Helene Braanen Jus personvern Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 25. februar 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 25. februar 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 25. februar 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Torgeir Sørensen Helsemyndighet Komitémedlem Finn Wisløff

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 25. februar 2014 0900-1600. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 25. februar 2014 0900-1600. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 25. februar 2014 0900-1600 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Britt Ingjerd Nesheim

Detaljer

Revidering av godkjenning av fagskoleutdanningene ved Interiørdesigner Dekoratørfagskolen AS. juni 2011

Revidering av godkjenning av fagskoleutdanningene ved Interiørdesigner Dekoratørfagskolen AS. juni 2011 Revidering av godkjenning av fagskoleutdanningene ved Interiørdesigner Dekoratørfagskolen AS juni 2011 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Interiørdesigner Dekoratørfagskolen AS, Strømmen Utstillingsdesign

Detaljer

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-7/2013 Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter 1 Innhold Forord...3 1. Turnustjenesten innledning...3 1.1 Formål med og innhold i turnustjenesten...3 1.2 Turnuslisens

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Grete Dyb Nestleder medisin Komitémedlem Forfall: Navn

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK midt. 24. mai 2013 09:00 Ukjent adresse. Navn Stilling Medlem/Vara. Per Holger Broch Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK midt. 24. mai 2013 09:00 Ukjent adresse. Navn Stilling Medlem/Vara. Per Holger Broch Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK midt 24. mai 2013 09:00 Ukjent adresse Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Per Holger Broch Helsemyndighet Komitémedlem Sven Erik Gisvold Leder medisin Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 13. mars 2013 10-16.30 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 13. mars 2013 10-16.30 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 13. mars 2013 10-16.30 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem Berit Herlofsen Helsemyndighet Komitémedlem Ingun Sletnes

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 21. september 2011 10:00-16:30 Møterom i REKs lokaler i Nydalen

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 21. september 2011 10:00-16:30 Møterom i REKs lokaler i Nydalen REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 21. september 2011 10:00-16:30 Møterom i REKs lokaler i Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Berit Herlofsen Helsemyndighet Komitémedlem Ingun Sletnes

Detaljer

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Produksjonsdyr i landbruket som beiter fritt på utmarksbeite

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 21. august 2014 0900-1700 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 21. august 2014 0900-1700 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 21. august 2014 0900-1700 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem Helge Worren Helsemyndighet Komitémedlem Knut

Detaljer