FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua"

Transkript

1 Endelig møtebok: 22/1-13 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar Nicolaysen, Henrik Rasmussen, Siri Martinsen, Siri Knudsen, Grete Bæverfjord (til kl 14, tom sak 5.4, og ikke 3.1) og Carsten Lund. Sekretariatet: Gunvor Knudsen. MØTEBOK 1. Møteinnkallelse og dagsorden Utsendt innkalling godkjent med følgende saker/dokumenter i tillegg: Saker: 4.12 (id 4901) og 4.13 (id 4949) lagt fram i møtet, men det ble ikke tid til behandling. Dokumenter: ingen, utover tilleggsinformasjon etterspurt etter møtet. 2. Møtebok og prosjekter 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte Møtebok fra utvalgets møte 11/12-12, ferdigstilt 18/ Korreksjoner: Sak 6.9: Skal være «anmeldt» inspeksjon, ikke «uanmeldt». 2.2 Prosjekter Forsøksdyrutvalget Oversikt over planlagte inspeksjoner, datert 3/1-13. Utvlgets behandling: Aktuelle forsøk legges i ny liste for Det lages en ny liste over alle vedtak der søker er pålagt oppfølging. Forslag om å flytte utvalgets møte i mai fra tirsdag 14. mai til onsdag 22. mai ble bifalt. Søknadsfrist til mai-møtet endres ikke. 3. Viktige saker 3.1 Høring, ny forsøksdyrforskrift FDU fikk, 19/12-12, utsatt høringsfristen til 18/1-13, slik at høringen kunne behandles i utvalgsmøtet, 15/1-12. Viser til e-post fra leder 22/ Innspill som mottas senest søndag 6. januar, vil bli forsøkt innarbeidet i forkant av møtet 15. januar. Følg med på e-post for siste versjon før møtet. Bruk «spor endringer» når dere legger inn endringsønsker i dokumentet. Adresse: Mattilsynet Forsøksdyrutvalget Felles postmottak Postboks 383 N-2381 Brumunddal Telefaks: e-post: Hjemmeside: Sekretariat: Gunvor Knudsen Johanne Holmen :

2 FDU-møte 15/1-13 Side 2 av 15 Mer overordnede tilbakemeldinger kan gis i oversendelse per mail. Husk å bruke «svar alle»- funksjonen Utkast til FDUs høringsuttalelse, datert 22/ Se mail fra Trine Melheim. Utkast til høringsuttalelse ble diskutert i møtet. Trine, Siri K, Henrik og Gunnar fikk i oppgave å ferdigstille arbeidet med høringen. Sekretariatet sender høringen innen fristen til Mattilsynet. FDUs høringsuttalelse legges ut på FDU sine hjemmesider. 3.2 Novartis, klage på avslått søknad S-2012/ Klage på avslått søknad om feltforsøk med atlantisk laks. FDU mente at forsøket burde gjøres i godkjent forsøksdyravdeling Klage på avslått søknad om forsøk fra Novartis, datert 5/ Vedlegg til klagen FDUs vedtak, id 4673, datert 23/ Søknad i FOTS, id 4673, datert 15/11-12, og etterspurt tilleggsinformasjon, datert 13/ FDUs vedtak, id 3432 datert 28/6-11 (11/118655). Følgende vedtak skal sendes til Mattilsynet. Utvalget opprettholder sitt avslag i søknad id 4673 og oversender klage til behandling i Mattilsynet. Klage er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget viser til tidligere vedtak om godkjenning av forsøk ved Gifas, datert 28/6-11 (11/118655). I begrunnelsen for godkjenning står det bl. a. at «Utvalget forutsetter at ytterligere søknader om forsøk fra virksomheten først kommer etter at virksomheten er godkjent som forsøksdyravdeling». Utvalget har ikke mottatt tilbakemelding fra virksomheten eller oppdragsgiver med ønske om slik godkjenning. I henhold til forsøksdyrforskriftens 7 skal forsøk foregå i godkjnet forsøksdyravdeling med mindre spesielle forhold ligger til grunn. Utvalget kan ikke se at det foreligger spesielle forhold og mener at forskningsaktivitet ved Gifas skal behandles på samme måte som sammenlignbare virksomheter, som også driver oppdragsforskning i små merder. Hensynet bak EU-direktivet, som ligger til grunn for det norske regelverket, er ikke bare ivaretakelse av dyrevelferd, men også å sikre like konkurransevilkår. Virksomheten har hatt god tid til å sende søknad om godkjenning før oppstart av det aktuelle forsøket som nå omsøkes. Slik søknad om godkjenning er ikke mottatt av FDU. I klagen er det heller ikke dokumentert at ikke fins andre egnede lokaliteter/fasiliteter som kan være egnet for denne type forsøk. Bedriftsinterne krav i Novartis til forsøksdyrvirksomhet gjør naturligvis ikke at bestemmelser i forsøksdyrforskriften kan settes til side. Kopi: Paul Midlyng, Novartis Johan Johansen, Gifas 4. Søknad om tillatelse til å gjennomføre forsøk i godkjent avdeling

3 FDU-møte 15/1-13 Side 3 av Havbruksstasjonen i Tromsø, Fiskehelselaboratoriet (avd. 092) S-2012/ Søknad om å benytte 720 laks i smitteforsøk med IPN for å undersøke effekten av overgangsfór (funksjonelle fór) vs kommersielt fór. Smertevoldende. Del av større studie hvor effekter av fórtype skal studeres (ikke søknadspliktig) Pdf av søknad i FOTS, id 4986, fra Heidi Mikalsen, datert 21/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 17/1-13. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til 31/12-13, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 720 laks i smitteforsøk med IPNV for å undersøke effekten av et overgangsfór vs et kommersielt fór, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Kopi: Ansvarshavende, Roy-Inge Hansen 4.2 Havforskningsinstituttet, Matre (avd. 110) S-2012/ Søknad om å benytte 60 laks for å karakterisere atferdsmessige, nevroendokrine, fysiologiske og genetiske responser hos laks som eksponeres for stimuli assosiert med negative hendelser. Ansvarshavende er i tvil om forsøket er smertevoldende Pdf av søknad i FOTS med ett vedlegg, id 4959, fra Jonatan Nilsson, datert 19/ Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 1/6-13, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 60 laks for å karakterisere atferdsmessige, nevroendokrine, fysiologiske og genetiske responser hos laks som eksponeres for stimuli assosiert med negative hendelser, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget anser forsøket som belastende («smertevoldende») grunnet stress. I søknaden er oppstartsdato angitt å være 15/1-13. Utvalget forutsetter at forsøket ikke er startet før gyldig godkjenning foreligger.

4 FDU-møte 15/1-13 Side 4 av 15 Kopi: Ansvarshavende, Tom Hansen 4.3 VESO, Vikan (avd. 111) S-2012/ Søknad om å benytte 1080 laks, med forskjellig motstandsdyktighet mot IPN og vaksinert med vaksiner med og uten IPNV-antigener, i smitteforsøk med IPNV. Smertevoldende. Ansvarshavendes eget forsøk Pdf av søknad i FOTS med ett vedlegg, id 4969, fra Anne Ramstad, datert 18/ Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 1/5-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 900 laks, med forskjellig motstandsdyktighet mot IPN og vaksinert med vaksiner med og uten IPNV-antigener, i smitteforsøk med IPNV, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. 4.4 VESO, Vikan ( avd. 111) S-2012/ Søknad om å benytte 260 laks i pilotforsøk for å undersøke effekten av 3 eksperimentelle DNA-vaksiner i smitteforsøk med IPNV. Smertevoldende og ansvarshavendes eget forsøk Pdf av søknad i FOTS, id 4968, fra Anne Ramstad, datert 18/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 2/1-13 og 17/1-13. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til 15/5-13, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 260 laks i pilotforsøk for å undersøke effekten av 3 eksperimentelle DNA-vaksiner i smitteforsøk

5 FDU-møte 15/1-13 Side 5 av 15 med IPNV, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Kopi: Ansvarshavende, Anne Ramstad 4.5 VESO, Vikan ( avd. 111) S-2012/ Søknad om å gjøre PD smitteforsøk med 450 laks, som har forskjellig genetisk motstandsdyktighet mot IPN og som har fått multivalent vaksine med eller uten PD-komponent, for å undersøke resistens mot PD og evt. samvariasjon med IPN-resistens. Smertevoldende. Det forventes ikke dødelighet i forsøket og PD-virus/PD-smitte skal undersøkes vha. histopatologiske forandringer etter smitte og kvantifisering av PD-virus i hjerte Pdf av søknad i FOTS med to vedlegg, id 4955, fra Christian Wallace, datert 20/ Vedlegg ønskes unntatt fra offentlighet. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 1/4-13, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å gjøre PD smitteforsøk med 450 laks, som har forskjellig genetisk motstandsdyktighet mot IPN og som har fått multivalent vaksine med eller uten PD-komponent, for å undersøke resistens mot PD og evt. samvariasjon med IPN-resistens, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Ønske om unntak av opplysninger i søknaden fra offentlighet er notert. Offentlighet vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse og etter kommunikasjon med søker. Kopi: Ansvarshavende, Anne Ramstad 4.6 VESO, Vikan ( avd. 111) S-2012/ Søknad om å benytte 972 laks i pilotforsøk for å undersøke effekten av ulike leveringsmetoder for IPN-vaksiner. Smertevoldende og ansvarshavendes eget forsøk Pdf av søknad i FOTS med ett vedlegg, id 4995, fra Anne Ramstad, datert 21/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 17/1-13. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til 1/6-13, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget

6 FDU-møte 15/1-13 Side 6 av 15 forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 972 laks i pilotforsøk for å undersøke effekten av ulike leveringsmetoder for IPN-vaksiner, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. 4.7 VESO, Vikan ( avd. 111) S-2013/643 Søknad om å benytte 2000 laks i forsøk for å etablere en repeterbar smittemodell for amøbegjellesykdom undersøke smittedynamikk og øke kunnskapen om amøben og samspillet mellom amøbe og laks. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS, id 4982, fra Vibeke Emilsen, datert 2/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 17/1-13. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til 1/2-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 2000 laks i forsøk for å etablere en repeterbar smittemodell for amøbegjellesykdom undersøke smittedynamikk og øke kunnskapen om amøben og samspillet mellom amøbe og laks, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. 4.8 ILAB (avd. 119) S-2011/22948 Søknad om utvidelse av tidligere godkjent søknad om smitteforsøk. Det ønskes å øke antall fisk med 10 laks. Smertevoldende Søknad om utvidelse av antall dyr, datert 18/ Vedtak om godkjenning av forsøk, datert 21/ Pdf av søknad i FOTS, id 3189, fra Are Nylund, datert 31/1-11. Tre vedlegg er ikke lagt ved.

7 FDU-møte 15/1-13 Side 7 av 15 Utvalget godkjenner utvidelsen av antall forsøksdyr med 10 laks fram til 1/3-13, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Søknad om utvidelse av forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. FDU forutsetter at metoder og rutiner ikke er endret i forhold til opprinnelig søknad. Ved behov for ytterligere utvidelser må det sendes ny søknad. Utvalgsmedlem som stemte blankt: Siri Martinsen Kopi: Ansvarshavende, Anne Sverdrup 4.9 ILAB (avd. 119) S-2012/ Søknad om å benytte 1379 rognkjeks i smitteforsøk med Vibrio spp og antatt patogene agens, isolert fra syk rognkjeks, for å karakterisere patogenitet og å etablere en smittemodell som utgangspunkt for arbeid med immunprofylakse. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS, id 4849, fra Anita Rønneseth, datert 6/ Trukket søknad. Utvalget innstilte på godkjenning, forutsatt at søker kunne klargjøre visse punkter tilstrekkelig. Søker ønsket, pr. telefon 17/1-13, å trekke søknaden. Kommer med revidert søknad til utvalgets møte i februar Havforskningsinstituttet, Austevoll (avd. 093) S-2012/ Søknad om å benytte hyser i tidlige livsstadier for å undersøke effekten av akutt oljeforurensning. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS med ett vedlegg, id 4946, fra Sonnich Meier, datert 26/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 22 /1-13. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fra 1/3-13 til 1/3-15, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt innen fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å benytte tidlige livsstadier av hyse for å undersøke effekten av akutt oljeforurensning på tidlige livsstadier, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Utvalget finner at det kun er de hyselarvene, som forventes å leve til eget inntak av føe, som er å anse som forsøksdyr. Studier av egg og klekking, men før eget næringsopptak, er ikke omfattet av forskriften. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd.

8 FDU-møte 15/1-13 Side 8 av 15 Kopi: Ansvarshavende, Stig Ove Utskot 4.11 Universitetet i Bergen, Bygg for biologiske basalfag (avd. 004) S-2012/ Søknad om å benytte 60 rotter for å studere effekt av DHMEQ (NF-kB inhibitor) og DTCM-G (inhibitor for AP-1 aktivering) på dextran sodium sulfat (DSS)-indusert colitt. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS med fem vedlegg, id 4907, fra Ingvild Haukaas Wendelbo, datert 20/ Vedlegg 3 og 4 kan fås fra FOTS eller ved å kontakte sekretariatet. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 30/7-13, med de vilkår som beskrevet i begrunnelse, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 60 rotter for å studere effekt av DHMEQ (NF-kB inhibitor) og DTCM-G (inhibitor for AP-1 aktivering) på dextran sodium sulfat (DSS)-indusert colitt, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget setter som vilkår for godkjenningen at vekttap på 15% eller mer alene er et kriterium for avliving, jf. utvalgets prinsipputtalelse om belastende forsøk på smågnagere, publisert på 23/2-11 og oppdatert med veiledning 16/3-12. Utvalget setter også som vilkår at bruk av CO 2 som avlivingsmetode ikke skjer rutinemessig, men er valgt på grunnlag at en vurdering av også andre avlivingsmetoder, jf. FDUs prinsipputtalelse om avliving av gnagere med CO 2, publisert på 2/ Utvalget ber om at forsøksplan sendes utvalget seinest 2 uker før forsøksstart og seinest 1 mnd etter dd., slik at utvalget kan planlegge inspeksjon. Forsøksplan må inneholde datoer for de enkelte prosedyrer og intervensjoner som skal gjøres i forsøket. Brev med følgende tekst sendes ansvarshavende: Angående avliving av smågnagere med CO 2 Forsøksdyrutvalget vil minne om utvalgets prinsipputtalelse om avliving av gnagere med CO 2, lagt ut på 2/4-04, med følgende konklusjon: «Bruk av CO 2 som avlivingsmetode må ikke skje ukritisk, og skal alltid vurderes opp mot alternative avlivingsmetoder». Utvalget finner det bekymringsverdig at det i søknad id 4907 opplyses om at avliving med CO 2 er «den eneste metoden som brukes i Dyrestallen for avliving av dyr». Utvalget ber om en tilbakemelding fra ansvarshavende på hvorvidt CO er eneste avlivingsmetode som benyttes ved avdelingen.

9 FDU-møte 15/1-13 Side 9 av Forsøk utenfor godkjent avdeling (feltforsøk) 5.1 Universitetet i Bergen, Vivarium (avd. 066) S-2012/ Søknad om å benytte 16 mus i et pilotforsøk for å undersøke/etablere DCE-US som en komplementær metode til DCE-MRI for å studere vaskularisering og hypoksi etter behandling av (prostata)tumor. Feltforsøk, da apparatur er lokalisert utenfor godkjent forsøksdyravdeling i Bergen Pdf av søknad i FOTS med 4 vedlegg, id 4898, fra Natalia Arteaga Marrero, datert 13/ Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 15/6-13, på vilkår som beskrevet under begrunnelse, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 10 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Da deler av forsøket skal gjøres utenfor godkjent forsøksdyravdeling, anses søknaden som en søknad om feltforsøk. For de deler av forsøket som foregår i forsøksdyravdeling forutsetter utvalget at regelverk for forsøk i forsøksdyravdeling gjelder, herunder ansvarshavendes oppgaver. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 16 mus i et pilotforsøk for å undersøke/etablere DCE-US som en komplementær metode til DCE-MRI for å studere vaskularisering og hypoksi etter behandling av (prostata)tumor, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget setter som vilkår for godkjenningen at dersom det skal benyttes injeksjonsanestesi skal dette administreres subcutant eller intraperitonealt og ikke intramuskulært. Utvalget ber om at score-skjema må oppdateres slik at det fremkommer hvilke kriterier som ligger til grunn for de enkelte score i skjemaet. Se også I søknaden er planlagt start angitt å være 14/1-13. Utvalget forutsetter at forsøk ikke er startet før gyldig godkjenning foreligger. Kopi: Ansvarshavende, Aurora Brønstad 5.2 Universitetet i Bergen, Bygg for biologiske basalfag (avd. 046) S-2012/ Søknad om å benytte 36 hannmus for å undersøke effekten av stråling og angiogene cytokiner på beindannelse ved beinforlengelsesbehandling (distraction osteogenesis, DO). Feltforsøk, da strålingsapparatur er lokalisert utenfor godkjent forsøksdyravdeling i Bergen. Sensitive deler av metodeutviklingen ønskes unntatt fra offentlighet Pdf av søknad i FOTS med to vedlegg, id 4705, fra Zhe Xing, datert 17/12-12.

10 FDU-møte 15/1-13 Side 10 av 15 Utvalget godkjenner ikke søknaden i sin nåværende form og returnerer søknaden. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å undersøke effekten av angiogene cytokiner i forbindelse med beinforlengelsesbehandling(«distraction osteogenesis») etter stråleterapi er av vitenskapelig og samfunnsnyttig betydning, men at den planlagte gjennomføringen er for dårlig beskrevet. Utvalget finner at søknaden i sin nåværende form er mangelfull på følgende punkter: 1. Score-skjema mangler, jf. FDUs prinsipputtalelse om belastende forsøk med smågnagere. 2. Injeksjonsvolumer er ikke angitt. Spesielt for injeksjon i «distraction zone» er dette viktig å angi. 3. Varighet for det enkelte dyr er uklar. 28 eller 80 d? 4. Begrunnelse for bruk av CO 2 til avliving mangler, jf. FDUs prinsipputtalelse om avliving av gnagere. 5. Pentobarbital er et hypnotika uten analgetisk effekt med tett ED 50 og LD 50 og som i praksis ikke kan doseres kontinuerlig. Utvalget anser at protokollen med pentobarbital bør erstattes av en bedre anestesiprotokoll. Dersom pentobarbital brukes i invasive forsøk må det kombineres med andre anestetika med robust analgetisk effekt gjennom hele forsøket, eller erstattes med en alternativ anestesiprotokoll. Gassanestesi med buprenorfin analgesi gir en robust og sikker anestesi og analgesi og bør vurderes. 6. Det er uklart om det vil bli gitt tilstrekkelig smertebehandling postoperativt og ved påfølgende intervensjoner (injeksjoner i «distraction zone» og når analgesien administreres). Ønske om unntak av opplysninger i søknaden fra offentlighet er notert. Offentlighet vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse og etter kommunikasjon med søker. Utvalget imøte en revidert søknad seinest 30/1-13, hvis behandling i utvalgets møte 12/2-13, eller seinest 19/2-13, hvis behandling utvalgets møte 12/3-13. Kopi: Ansvarshavende, Joanna Godawa Stormark 5.3 Norges Veterinærhøgskole S-2012/ Søknad om å benytte inntil 13 hester for å undersøke effekten av gassanestesi (isofluran) og dexmedetomidin på blodsirkulasjonen og respirasjonen. Feltforsøk på NVHs hesteklinikk, Oslo Pdf av søknad i FOTS med ett vedlegg, id 4939, fra Andreas Haga, datert 11/ Utvalget godkjenner forsøket iht. søknaden, fram til 31/12-14, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte inntil 13 hester for å undersøke effekten av gassanestesi (isofluran) og dexmedetomidin for å forbedre hesters sirkulasjon og respirasjon under narkose, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader eller dødsfall under forsøket.

11 FDU-møte 15/1-13 Side 11 av Norsk institutt for naturforskning (NINA) S-2012/ Søknad om å benytte 24 snøkrabber for å kartlegge fysiologiske responser og adferd som følge av seismisk aktivitet. Da deler av forsøket skal gjøres i felt ved NINAs forskningsstasjon på Ims anses søknaden som en søknad om feltforsøk. Utvalget utsatte å behandle revidert søknad i FDUs møte 11/ Søknad, som legges fram nå, er ytterligere revidert Pdf av søknad i FOTS med 10 vedlegg, id 4601, fra Ingrid Christina Taban, datert Vedlegg 2 (67 sider), 7 (181 sider) og 9 (34 sider) kan fås fra FOTS eller ved henv. til sekretariatet Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 17/1-13. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til 1/3-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Da deler av forsøket skal gjøres utenfor godkjent forsøksdyravdeling, anses søknaden som en søknad om feltforsøk. For de deler av forsøket som foregår i forsøksdyravdeling forutsetter utvalget at regelverk for forsøk i forsøksdyravdeling gjelder, herunder ansvarshavendes oppgaver. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å kartlegge fysiologiske responser og adferd hos snøkrabbe som følge av seismisk aktivitet, og den planlagte gjennomføringen, å gjøre målinger på 24 snøkrabber på Ims, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader eller dødsfall under merking eller som mulig følge av merking. For eventuelle seinere søknader ber utvalget om at vedlegg begrenses til det som er nødvendig for bakgrunn og gjennomføring av forsøket. og Carsten Lund Begrunnelse (Lund): Forsøket kan gjennomføres uten å påføre krabbene transportstress. Det forefinnes dermed langt mindre belastende alternativer til gjennomføring av forsøket, og disse bør benyttes. 5.5 Høgskolen i Hedmark S-2012/ Søknad om å benytte 345 klatremus for å kartlegge effekter på blåbær etter beiting av klatremus Pdf av søknad i FOTS, id 5001, fra Marcel Schrijvers-Gonlag, datert Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 17/1-13.

12 FDU-møte 15/1-13 Side 12 av 15 Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad og tilleggsinformasjon, fra 1/4-13 til 1/4-15, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tillleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget er i tvil om forsøket ligger innenfor utvalgets ansvarsområde, men velger å behandles søknaden. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 345 klatremus for å kartlegge effekter på blåbærplanter av at klatremus har beitet på dem, er av vitenskapelig og samfunnsmessig, betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Forsøket kan kun godkjennes for 2 år, jf. forsøksdyrforskriften 10, siste ledd. Ved evt. behov for forlengelse må søknad sendes FDU i god til før utløpsdato. Utvalget setter som forutsetning for godkjenning av forsøket at ansvarlig søker må ha kurs i forsøksdyrlære. Med mindre søker kan dokumentere kurs i forsøksdyrlære og korrigere dette i FOTS, vil FDU anse angitte prosjektdeltaler, Harry P. Andreassen, som ansvarlig søker. Utvalget forutsetter å bli varslet dersom det oppstår skader eller dødsfall under innfanging eller under forsøket. Kopi: Marcel Schrijvers-Gonlag 5.6 Universitetet i Nordland S-2012/ Søknad om å benytte 46 gris for å undersøke om tilførsel av komplementsystem-/lpsreseptor-hemmer reduserer effekten av sepsis som følge av kirurgisk komplikasjon (hull i tarm) Pdf av søknad i FOTS, id 4996, fra Erik Waage Nielsen, datert 23/ Vedtak i FDU ang. søknad id 2843, datert 28/ Tilbakemelding fra søker, id 2843, datert 8/9-11. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad fram til 20/6-14, men setter som vilkår at forsøk gjøres i en godkjent forsøksdyravdeling, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 46 spedgriser for å undersøke om tilførsel av komplementsystem-/lps-reseptor-hemmer reduserer effekten av sepsis som følge av kirurgisk komplikasjon (hull i tarm), er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens

13 FDU-møte 15/1-13 Side 13 av 15 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. I henhold til forsøksdyrforskriftens 7 skal forsøk foregå i godkjent avdeling med mindre spesielle forhold ligger til grunn. Utvalget er opptatt av likebehandling og kan ikke se at forskningsaktivitet ved UiN skal kunne behandles på annen måte enn sammenlignbare forsøksdyravdelinger. Det vises også til at utvalget den 21/ avslo UiN sin søknad om godkjenning av utvidelse av avdeling 17 (S-2011/118158). Videre forutsetter utvalget at avdelingen skaffer en oppstallingsbinge for gris slik at slaktesvin sederes på avdelingen etter en observasjonstid på minst 3 timer, jvf vedtak om FOTS 2843 (S-2011/103119). Avdelingen har hatt god tid til å utføre de påkrevde tiltak og sende søknad om godkjenning før oppstart av det omsøkte forsøket. Slik søknad om godkjenning er ikke mottatt av FDU. 5.7 Forsvaret S-2012/ Søknad om å benytte 3 gris i kurs i praktisk krigskirurgi i forbindelse med en øvelse i Sjøforsvaret Pdf av søknad i FOTS, id 4950, fra Johan Storm Munch, datert 23/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 18/1-13. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til 1/4-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Da deler av forsøket skal gjøres utenfor godkjent forsøksdyravdeling, anses søknaden som en søknad om feltforsøk. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 3 gris i kurs i praktisk krigskirurgi, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Ønske om å unnta opplysninger fra offentlighet er notert og vil bli vurdert ved en evt. innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker. 5.8 Norsk institutt for naturforskning (NINA) S-2008/3138 Søknad om å utvide forsøk fra 15/2-13 til 31/3-13 for å kunne gjennomføre merking på Vega mens det enda er snø. Søknad om utvidelse av antall dyr og utvidelse i tid ble avvist i forrige møte. Har sendt ny søknad (id 2322) om utvidelse i tid og om bruk av ytterligere 16 dyr. Etter kommunikasjon med sekretariatet, er denne søknaden trukket. Revidert søknad, som dekker både forsøksperiode for det enkelte dyr (ikke kun merketidspunkt) og behov for merking av ytterligere dyr, forventes mottatt til neste møte Søknad datert 19/11-12

14 FDU-møte 15/1-13 Side 14 av Vedtak fra FDU, datert 20/ Div e-post mellom søker og sekretariatet, 21/12-12 til 3/1-13. Utvalget godkjenner utvidelse av godkjenningsperiode for forsøk id 714 fra 15/2-13 til 31/3-13, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med utvidelse av forsøk id 714 fra forsøket fra 15/2-13 til 31/3-13 er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget gjør oppmerksom på at hele den perioden elg går i forsøk er å regne som forsøksperiode og forventer at angitt forsøksperiode i fremtidige søknader avspeiler dette. Kopi: Koordinator, Finn Berntsen 6. Søknad ang. godkjenning av forsøksdyravdeling/ansvarshavende 6.1 Baker Hughes (avd. 156) S-2012/ Søknad om godkjenning av ny ansvarshavende Søknad om ny ansvarshavende fra Inger-Lisa Andersen, datert 18/ Vedlegg. Forsøksdyrutvalget godkjenner Veslemøy Navrestad som ansvarshavende ved forsøksdyravdelingen ved Baker Hughes ESG-Norway (forsøksdyravdeling nr. 156) fram til 15/1-17, jf forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 6 og 11. Forsøksdyrutvalget gjør oppmerksom på at forsøksdyrregelverket forventes å bli endret i denne perioden og herunder ansvarshavende rolle. 6.2 Norsk Institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) S-2013/17505 Spørsmål om krav til kompetanse for personell på helgevakt E-post fra ansvarshavende, datert 29/ Brev med følgende tekst sendes NIFES: Angående kompetanse hos helgevakter Viser til henvendelse datert 29/11-12, med spørsmål om studenter uten FELASA-kurs kan være helgevakt og ferievikar i forsøksdyravdeling. FDU har vurdert spørsmål i sitt møte 15/1-13.

15 FDU-møte 15/1-13 Side 15 av 15 Forsøksdyrutvalget anser i dette tilfellet at studenter uten FELASA-kurs kan ta ansvar for fóring av sebrafisk i helgevakter og være ferievikarer. Dette fordi det foreligger tilstrekkelige opplæring og tilstrekkelige rutiner, som sikrer at personale med større erfaring og kompetanse involveres dersom det skulle oppstå problemer. 7. Revisjoner 7.1 Revisjoner for januar 2013 Utgår grunnet uavklart budsjettsituasjon for FDU. 8. Diverse saker/orienteringer 8.1 Melding om stoppet forsøk S-2012/ Melding om at forsøk id 4639 er stoppet av dyrevelferdsmessige årsaker Melding fra Link Medical Research v/kjellaug Melvik, datert 14/ Brev med følgende tekst sendes til Torstein Harboe med kopi til Kjellaug Melvik. Ang. stopp av klinisk utprøving. Forsøksdyrutvalget tar melding om stoppet forsøk til etterretning og ber om resultat fra den videre utredningen så snart denne er ferdig. Utvalget ber om melding minst 14d før evt. oppstart av forsøk igjen (til 8.2 Melding om merket og skadet jerv S-2010/ Melding fra prosjektdeltaker om skade i nakke hos GPS-merket jerv, skutt under lisensjakt. Flere opplag i media. Obduksjonsrapport forventes ferdig i uke 5-6. Dyrevernalliansen har bedt om tilbakemelding fra utvalget når saken er ferdig behandlet Melding fra John Odden, e-post datert 20/ Artikler fra Dagbladet, Nordlys og Finnmark Dagblad. og Saken tas opp igjen når obduksjonsrapport foreligger.

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok, ferdigstilt: 18/12-12 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 17/12 2014 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok: 20/9-12 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Henrik Rasmussen,

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 1/2-12 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 21/11-12 Side 1 av 11 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Utkast til møtebok ferdigstilt: 15.11.2013 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. NOVEMBER 2013 kl. 10.00-16.00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok, ferdigstilt 19/2-13 Side 1 av 18 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. Utvalgets behandling: Prosjekter, prosjektliste og forslag til web-nyhter oppdateres iht. innspill i møtet.

FORSØKSDYRUTVALGET. Utvalgets behandling: Prosjekter, prosjektliste og forslag til web-nyhter oppdateres iht. innspill i møtet. Møtebok ferdigstilt: 27/9-10 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. SEPTEMBER 2010 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 21/4-2015 Side 1 av 37 FORSØKSDYRUTVALGET MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt: 17/12-13 Side 1 av 17 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. DESEMBER 2013 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 21/1-2015 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok: 21/6-13 Side 1 av 28 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar Nicolaysen,

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent. Sakspapirer ble mottatt i tide.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent. Sakspapirer ble mottatt i tide. Møtebok ferdigstilt: 15/5-14 Side 1 av 32 FORSØKSDYRUTVALGET ONSDAG 23. APRIL 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt: 18/10-13 Side 1 av 12 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. OKTOBER 2013 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua Utkast til møtebok ferdigstilt: 28/8-14 Side 1 av 24 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 27/10-14 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Ferdigstilt: 6/3-12 Side 1 av 29 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE

FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE Møtebok ferdigstilt: 31/8-10 Side 1 av 16 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 24. AUGUST 2010 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 21/2-11 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. FEBRUAR 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 29/5-12 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok, ferdigstilt 26/9-11 Side 1 av 21 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 20. SEPTEMBER 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 16/5-11 Side 1 av 29 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. MAI 2011 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte Møtebok, ferdigstilt: 18/5-10 Side 1 av 19 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte Møterom: Møterom

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 28/6-11 Side 1 av 32 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. JUNI 2011 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 25/6-14 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 2013. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2013 5 Sekretariatet 5 Økonomi..

Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 2013. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2013 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. ÅRSRAPPORT 213 Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 213. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 213 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. 6 Forsøksdyrutvalgets virksomhet. 6 Generelt...

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 28/1-14 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte. Dokumenter i saken: 2.1.1 Møtebok fra utvalgets møte 19/10-10, ferdigstilt 25/10-10.

FORSØKSDYRUTVALGET. 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte. Dokumenter i saken: 2.1.1 Møtebok fra utvalgets møte 19/10-10, ferdigstilt 25/10-10. Møtebok ferdigstilt: 22/11-10 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 16. NOVEMBER 2010 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 20/2 2015 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 31/5-13 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 19/4-11 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. APRIL 2011 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE Møtebok ferdigstilt: 5/9-11 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 30. AUGUST 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 2011. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2011 5 Sekretariatet 5 Økonomi..

Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 2011. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2011 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. ÅRSRAPPORT 211 Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 211. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 211 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. 6 Forsøksdyrutvalgets virksomhet. 6 Generelt...

Detaljer

Kvantifisering og feltvalidering av beskyttelse i IPNvaksiner anvendt på atlantisk laks

Kvantifisering og feltvalidering av beskyttelse i IPNvaksiner anvendt på atlantisk laks Store programmer HAVBRUK - En næring i vekst Faktaark www.forskningsradet.no/havbruk Kvantifisering og feltvalidering av beskyttelse i IPNvaksiner anvendt på atlantisk laks Prosjekt: Quantification and

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. Oversender med dette Forsøksdyrutvalgets høringssvar til forslag til lov om dyrevelferd.

FORSØKSDYRUTVALGET. Oversender med dette Forsøksdyrutvalgets høringssvar til forslag til lov om dyrevelferd. FORSØKSDYRUTVALGET Deres ref: Vår ref: Dato S-2008119285 15. februar 2008 Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo Ang. Forsøksdyrutvalgets høringssvar til forslag til lov om dyrevelferd

Detaljer

Norecopas pris til fremme av de 3 R-ene

Norecopas pris til fremme av de 3 R-ene Norecopas pris til fremme av de 3 R-ene (Replacement, Reduction, Refinement) for 2013 Et diplom og kr. 30 000 Priskomitéen - Lasse A. Skoglund, akademia - Heidi Bugge, forvaltning - Torill Malmstrøm, dyrevernorganisasjoner

Detaljer

Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim april 2015

Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim april 2015 Søknad om forsøk Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim 16.-17. april 2015 Gunvor Knudsen, seniorrådgiver/dr. scient., Mattilsynet, Avdeling for nasjonale oppgaver, region Sør og

Detaljer

Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk?

Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Nasjonal plattform for alternativer Renate Johansen renate.johansen@veths.no Ja, vi trenger mer forsøksfisk for å løse

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt:1/4-14 Side 1 av 31 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 25. MARS 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FREMMEDE ORGANISMER

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FREMMEDE ORGANISMER Miljødirektoratet Saksbehandler: Henrik Hareide Postboks 5672 Sluppen Telefon: 97147978 7485 Trondheim Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen Vår referanse: 14/9788 Deres referanse: Vår dato: 20.10.2014

Detaljer

Norges nasjonale plattform for alternativer til dyreforsøk. stiftet 10. oktober 2007. www.norecopa.no

Norges nasjonale plattform for alternativer til dyreforsøk. stiftet 10. oktober 2007. www.norecopa.no Norges nasjonale plattform for alternativer til dyreforsøk stiftet 10. oktober 2007 www.norecopa.no Kortfattet historikk 2003: Etablering av en nasjonal plattform er nedfelt i Stortingsmelding nr. 12 (2002-2003)

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent med følgende saker i tillegg (lagt fram i møtet): 3.3.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent med følgende saker i tillegg (lagt fram i møtet): 3.3. Møtebok ferdigstilt: 30/5-14 Side 1 av 22 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 20. MAI 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Henrik

Detaljer

3 Definisjoner Definisjonene i forsøksdyrforskriften 4 gjelder også i denne instruksen.

3 Definisjoner Definisjonene i forsøksdyrforskriften 4 gjelder også i denne instruksen. Utkast til instruks for forsøksdyrforvaltningen Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet (dato), jf. lov 19. juni 2009 om dyrevelferd 13, forskrift (dato) om bruk av

Detaljer

s-2005/24898 ÅRSRAPPORT 2004

s-2005/24898 ÅRSRAPPORT 2004 s-2005/24898 ÅRSRAPPORT 2004 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2004 SAMMENSETNING Utvalget for forsøk med dyr (Forsøksdyrutvalget) har i beretningsåret hatt følgende sammensetning: Leder: Varamedlem:

Detaljer

REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 13. februar 2013 kl. 0830-1030 på Veterinærinstituttet, Oslo

REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 13. februar 2013 kl. 0830-1030 på Veterinærinstituttet, Oslo REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 13. februar 2013 kl. 0830-1030 på Veterinærinstituttet, Oslo Tilstede: Bente Bergersen (forvaltning, styreleder) via videokonferanse Aurora Brønstad (forskning)

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005 ÅRSRAPPORT 2005 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005 SAMMENSETNING Utvalget skal bestå av syv faste medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av Mattilsynet, vanligvis for fire år av gangen.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Om Forsøksdyrutvalget.. 3 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i Sekretariatet 4 Økonomi.. 4

Innholdsfortegnelse Om Forsøksdyrutvalget.. 3 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i Sekretariatet 4 Økonomi.. 4 ÅRSRAPPORT 2009 Innholdsfortegnelse Om Forsøksdyrutvalget.. 3 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2009 3 Sekretariatet 4 Økonomi.. 4 Forsøksdyrutvalgets virksomhet. 4 Generelt... 4 Forsøksdyrutvalgets

Detaljer

Midt-Norge kommunerevisorforening

Midt-Norge kommunerevisorforening Møtetittel: 01/2015 Tid/sted: Trondheim kommune, møterom Kvernstein 08.01.2015 kl. 10.00 14.00 Deltagere: Kathrine M. Bratteng, Odd Lutnæs Sakshaug, Monika Sundt, Henning Mikkelsen, Paul Stenstuen, Tor

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: Mattilsynet gjennomførte 22.10.2013 inspeksjon hos RUNE LEANDER HANSEN.

Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: Mattilsynet gjennomførte 22.10.2013 inspeksjon hos RUNE LEANDER HANSEN. RUNE LEANDER HANSEN 5568 VIKEBYGD Deres ref: Vår ref: Org.nr: 2013/202279 28.10.2013 985399077 A O. s M n ' r r 3' ; > v, : n æ r r n d i ;; Mattilsynet BglB8 TILSYNSRÅPPØRT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2008

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2008 ÅRSRAPPORT 2008 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2008 SAMMENSETNING Utvalget skal bestå av syv faste medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av Mattilsynet, vanligvis for fire år av gangen.

Detaljer

Begrepene «bruker» og «kliniske forsøk» i ny forsøksdyrforskrift

Begrepene «bruker» og «kliniske forsøk» i ny forsøksdyrforskrift Begrepene «bruker» og «kliniske forsøk» i ny forsøksdyrforskrift Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim 16.-17. april 2015 Gunvor Knudsen, seniorrådgiver/dr. scient., Mattilsynet,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK RUNE LEANDER HANSEN 5568 VIKEBYGD Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: 2013/202279 26.11.2013 985399077 r» TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK Mattilsynet gjennomførte 22.10.2013 inspeksjon hos RUNE LEANDER HANSEN.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke COOP NORD SA AVD 5034 OBS TROMSØ KAFÉ Heilovegen 4 9015 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/219519 Dato: 30.09.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke SKANSEN HOTELL Postboks 663 9257 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/219861 Dato: 30.09.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og

Detaljer

REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 13. februar 2013 kl på Veterinærinstituttet, Oslo

REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 13. februar 2013 kl på Veterinærinstituttet, Oslo REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 13. februar 2013 kl. 0830-1030 på Veterinærinstituttet, Oslo Tilstede: Bente Bergersen (forvaltning, styreleder) via videokonferanse Aurora Brønstad (forskning)

Detaljer

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke GRAND NORDIC HOTEL TROMSØ Storgta 44 9008 Tromsø Deres ref: Vår ref: 2014/233027 Dato: 16.10.2014 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og

Detaljer

CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614

CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614 CERMAQ NORWAY AS AVD MATFISK FINNMARK 8286 Nordfold Deres ref: Vår ref: 2016/180603 Dato: 03.03.2017 Org.nr: 985399077 CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke CLARION HOTEL THE EDGE Postboks 2454 Solli 0201 OSLO Deres ref: Vår ref: 2014/218038 Dato: 29.09.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke SMAK BAKERI TROMSØ AS Karlsøyvegen 1 9015 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/219150 Dato: 30.09.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke RISØ MAT & KAFFEBAR AS Strandgata 32 9008 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220488 Dato: 02.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2007

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2007 ÅRSRAPPORT 2007 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2007 SAMMENSETNING Utvalget skal bestå av syv faste medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av Mattilsynet, vanligvis for fire år av gangen.

Detaljer

Hvor langt er vi kommet med torskevaksiner?

Hvor langt er vi kommet med torskevaksiner? Hvor langt er vi kommet med torskevaksiner? Vera Lund og Helene Mikkelsen, Fiskeriforskning Susanna Børdal og Merete B. Schrøder, Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø Kjersti Gravningen, PHARMAQ

Detaljer

Ny kunnskap om epiteliocystis hos laks

Ny kunnskap om epiteliocystis hos laks Ny kunnskap om epiteliocystis hos laks FHF-900800 Gjelleprosjekt aug2012-apr2015 NFR-233858 MultifacGillHealth apr2014-mar2017 Anne-Gerd Gjevre, Jannicke Wiik-Nielsen, Mark Powell * og Duncan Colquhoun

Detaljer

RUTINER FØR OG UNDER UTVALGSMØTER I RINGEBU KOMMUNE Oppdatert 14.10.2015

RUTINER FØR OG UNDER UTVALGSMØTER I RINGEBU KOMMUNE Oppdatert 14.10.2015 RUTINER FØR OG UNDER UTVALGSMØTER I RINGEBU KOMMUNE Oppdatert 14.10.2015 FØR MØTET: 1. Møteinnkalling: Når møteinnkalling / sakliste er godkjent av ordfører / utvalgsleder er den klar til utlegging på

Detaljer

Mattilsynet innvilger søknad

Mattilsynet innvilger søknad AUST-AGDER SAU OG GEIT c/o Sven Reiersen, Tveitvegen 2 4737 HORNNES Deres ref: Vår ref: 2017/166480 Dato: 20. september 2017 Org.nr: 985399077 Mattilsynet innvilger søknad Mattilsynet viser til mottatt

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Saksfremlegg til møte i Rovviltnemnda for region 6 Midt-Norge Tid: Mandag den 24. tirsdag den 25. oktober 2016. Møtestart kl. 17.30

Detaljer

Instruks til Fiskeridirektoratets regionkontor i Nordland, Troms og Finnmark om distriktskvoteordningen i 2007

Instruks til Fiskeridirektoratets regionkontor i Nordland, Troms og Finnmark om distriktskvoteordningen i 2007 Fiskeridirektoratet Region Nordland Fiskeridirektoratet Region Troms Fiskeridirektoratet Region Finnmark Deres ref Vår ref 200600207- /DSO Dato Instruks til Fiskeridirektoratets regionkontor i Nordland,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke TANGS RESTAURANT AS Bankgata 7 9008 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220485 Dato: 01.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED DETALJOMSETNING OG SERVERING AV MAT OG DRIKKE

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED DETALJOMSETNING OG SERVERING AV MAT OG DRIKKE BJUGN KOMMUNE LYNGRABBEN BARNEHAGE Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN Deres ref: Vår ref: 2016/138707 Dato: 08.07.2016 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED DETALJOMSETNING OG SERVERING

Detaljer

Referat fra 5. fylkesstyremøte - FS05-15/16

Referat fra 5. fylkesstyremøte - FS05-15/16 Til Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Hordaland Kopi til Desisjonskomiteen, Valgkomiteen i Hordaland, Operasjon Dagsverk i Hordaland Fra Agathe Brautaset Waage, leder Dato 23.08.15 Referat fra 5. fylkesstyremøte

Detaljer

Årsberetning for 2013

Årsberetning for 2013 Norecopa Veterinærinstituttet Postboks 750 Sentrum 0106 Oslo www.norecopa.no Årsberetning for 2013 Innledning... 1 Overordnede mål... 3 Sekretariatet... 3 Nettsidene... 3 Medlemstall... 6 Revidert regnskap

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2006

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2006 ÅRSRAPPORT 2006 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2006 SAMMENSETNING Utvalget skal bestå av syv faste medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av Mattilsynet, vanligvis for fire år av gangen.

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2002

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2002 ÅRSRAPPORT 2002 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2002 SAMMENSETNING Utvalget for forsøk med dyr (Forsøksdyrutvalget) har i beretningsåret hatt følgende sammensetning: Leder: Varamedlem: Nestleder: Varamedlem:

Detaljer

Kontraktsbilag. Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang Se konkurransegrunnlaget. Avtalen punkt 3.2 Bruk av standarder/metoder

Kontraktsbilag. Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang Se konkurransegrunnlaget. Avtalen punkt 3.2 Bruk av standarder/metoder Kontraktsbilag Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Kundens krav til Oppdraget beskrives her. Dette gir grunnlag for hva som skal leveres fra Konsulenten til slutt, og har også betydning for hva som

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Protokoll fra møte i Rovviltnemnda for region seks Tid: Tirsdag 8. desember 2015 kl. 19:00 20:30 Sted: Møterom «Leka» på Statens

Detaljer

Mattilsynets arbeid med dyrevelferd rapport 3. tertial Mattilsynets funn på tilsyn

Mattilsynets arbeid med dyrevelferd rapport 3. tertial Mattilsynets funn på tilsyn Mattilsynets arbeid med dyrevelferd rapport 3. tertial 2017 Mattilsynets funn på tilsyn Resultater av tilsyn med dyrevelferd 3. tertial 2017 Fra 1. september til og med 31. desember 2017 gjennomførte Mattilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke DE 4 ROSER TROMSØ AS Grønnegata 38-46 9008 Tromsø v/ Grethe.K Byberg Deres ref: Vår ref: 2014/220489 Dato: 01.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning

Detaljer

INNOVASJON OG PRODUKTUTVIKLING

INNOVASJON OG PRODUKTUTVIKLING Nina Santi -Nyheter fra AquaGen INNOVASJON OG PRODUKTUTVIKLING Produktutviklingsløp for QTL-innOva Fenotyping Genotyping QTL-søk Utvikle test Validere Markeds -lansere Felt evalueri ng Mekanis me 1-3 år

Detaljer

Tverrfaglige studier av HSMB nye veier til sykdomsforebyggende kunnskap. FHF prosjekt nr 900658: Multifaktorielle sykdommer i norsk lakseoppdrett

Tverrfaglige studier av HSMB nye veier til sykdomsforebyggende kunnskap. FHF prosjekt nr 900658: Multifaktorielle sykdommer i norsk lakseoppdrett Tverrfaglige studier av HSMB nye veier til sykdomsforebyggende kunnskap FHF prosjekt nr 900658: Multifaktorielle sykdommer i norsk lakseoppdrett Prosjektdeltagere Aleksei Krasnov, Sven Martin Jørgensen,

Detaljer

FHF prosjekt nr 900658: Multifaktorielle sykdommer i norsk lakseoppdrett. Lill-Heidi Johansen

FHF prosjekt nr 900658: Multifaktorielle sykdommer i norsk lakseoppdrett. Lill-Heidi Johansen FHF prosjekt nr 900658: Multifaktorielle sykdommer i norsk lakseoppdrett Lill-Heidi Johansen Prosjektdeltagere: Aleksei Krasnov, Sven Martin Jørgensen, Gerrit Timmerhaus, Lill-Heidi Johansen (prosjektleder)

Detaljer

SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER OM UTKAST TIL NY FORSØKSDYRFORSKRIFT

SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER OM UTKAST TIL NY FORSØKSDYRFORSKRIFT Landbruks- og matdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet Deres ref: Vår ref: 2007/40046 Dato: 8. mai 2013 Org.nr: 985 399 077 SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER OM UTKAST TIL NY FORSØKSDYRFORSKRIFT

Detaljer

Kystlab Settefiskseminar PD-resistens gjennom avl QTL som verktøy

Kystlab Settefiskseminar PD-resistens gjennom avl QTL som verktøy Kystlab Settefiskseminar 12.6.2012 PD-resistens gjennom avl TL som verktøy Stor interesse for laksenæringen Besøk juni 2012 CNN-Turkey Hvordan finner vi de superresistente stamfisken:?? IPN resistent rogn

Detaljer

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke AMALIE HOTEL POSTBOKS 14 9251 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220969 Dato: 01.10.2014 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke Mattilsynet

Detaljer

Saksnr Ansvar Frist. Godkjenning av innkalling og referat Gjennomgang av sakslisten. Sakslisten ble godkjent.

Saksnr Ansvar Frist. Godkjenning av innkalling og referat Gjennomgang av sakslisten. Sakslisten ble godkjent. Møtereferat Utkast Møtetema: Brukerutvalgsmøte 18.mars 2013 Kl 13:00-17:00 Til: Kopi: Dato dok: 19.03.2013 Dato møte: 18.03.2013 Referent: Tilstede: Forfall: Kolbjørn Forfang, Arve Nordlie, Dag Anton Omholt,

Detaljer

PROTOKOLL. fra Hovedstyremøte nr. 3/13 holdt i Norsk Kennel Klubs lokaler, tirsdag den 19. mars 2013, kl. 17.30. *********

PROTOKOLL. fra Hovedstyremøte nr. 3/13 holdt i Norsk Kennel Klubs lokaler, tirsdag den 19. mars 2013, kl. 17.30. ********* PROTOKOLL fra Hovedstyremøte nr. 3/13 holdt i s lokaler, tirsdag den 19. mars 2013, kl. 17.30. ********* Tilstede: Leder - Siv Sandø (forlot møtet 20.45) Nestleder - Hans Christian Hauge Styremedlemmer

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Ballangen rådhus, 2. etasje Fra sak: Til sak:

Kontrollutvalget i Ballangen Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Ballangen rådhus, 2. etasje Fra sak: Til sak: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Ballangen rådhus, 2. etasje 19.10.2010 Fra sak: Til sak: 16/2010 21/2010 Fra kl.: Til kl.: 12.00 14.30 Følgende medlemmer møtte: Olav H. Steinland (leder)

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke RADISSON BLU HOTEL TROMSØ Postboks 928 9259 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/222916 Dato: 02.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke DOLLY DIMPLES DRIFT AS AVD JEKTA Stakkevollvegen 68 9010 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/219161 Dato: 30.09.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke SOLSIDEN KAFFE OG TE Postboks 5160 Tromsdalen 9284 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/223997 Dato: 06.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering

Detaljer

5. gangs purring, anmodning om tilleggsopplysninger i klagesak etter offentleglova vedrørende dokumenter om Tromsøbadet

5. gangs purring, anmodning om tilleggsopplysninger i klagesak etter offentleglova vedrørende dokumenter om Tromsøbadet Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ronny Bratten 776 42052 15.03.2017 2016/4424-9 326.1 Deres dato Deres ref. 16/3088 Tromsø kommune v/adm.sjef Britt Elin Steinveg Postboks 6900 9299 Tromsø

Detaljer

2 7 JUNI 2007 HELSE' MIDT-NORGE HELSE SUNNMØRE HF. Helse SunnmøreHF J k' Ø. ^5... Unntatt off... 6026 Ålesund Saksbete...:r Wl.. Ak.nr...^..

2 7 JUNI 2007 HELSE' MIDT-NORGE HELSE SUNNMØRE HF. Helse SunnmøreHF J k' Ø. ^5... Unntatt off... 6026 Ålesund Saksbete...:r Wl.. Ak.nr...^.. HELSE' MIDT-NORGE Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Strandvn. 1 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7500 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottaka helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no

Detaljer

Avkorting ved brudd på regelverk for jordbruksvirksomhet - dyrevernsaker

Avkorting ved brudd på regelverk for jordbruksvirksomhet - dyrevernsaker Avkorting ved brudd på regelverk for jordbruksvirksomhet - dyrevernsaker PT-samling Rogaland 28. august 2013 Tordis Fremgården, Fylkesmannen i Hedmark Forskrift om produksjonstilskudd 12 Avkorting ved

Detaljer

Norecopa har ikke blitt invitert til å besvare høringen om utkast til ny dyrevelferdslov, men vi vil likevel tillate oss å sende innspill.

Norecopa har ikke blitt invitert til å besvare høringen om utkast til ny dyrevelferdslov, men vi vil likevel tillate oss å sende innspill. Norecopa Veterinærinstituttet Postboks 8156 Dep. 0033 Oslo www.norecopa.no 16. februar 2008 Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep. 0030 Oslo SVAR PÅ HØRING OM NY DYREVELFERDSLOV Norecopa er

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Ronda AS Randabergveien 308 4070 RANDABERG Norge Trygvald Thorsen Deres ref.: Trygvald Thorsen Vår ref.: 2015/0111-8 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 01.12.2015

Detaljer

Møtebok IDF-møte 19. september 2011

Møtebok IDF-møte 19. september 2011 Møtebok IDF-møte 19. september 2011 Til stede Fra organisasjonene Fra administrasjonen Vera Berg FF Ann Elisabeth Wedø Eldbjørg Schøn (bisitter) FF Ragnvald Thilesen Anne Thorsen Akademikerne Torill Erikson

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Søknaden har vært ute til offentlig ettersyn i Hasvik kommune i perioden til

Søknaden har vært ute til offentlig ettersyn i Hasvik kommune i perioden til Vår dato: 02.12.2016 Vår ref: 201309543-19 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Nora Dahl Telefon: +78963267 Nora.Dahl@ffk.no Kystverket Troms og Finnmark Postboks 1502 6025 ÅLESUND Nergård

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2001

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2001 ÅRSRAPPORT 2001 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2001 SAMMENSETNING Utvalget for forsøk med dyr (Forsøksdyrutvalget) har etter nyoppnevning (15. mars 2001) hatt følgende sammensetning: Leder: Varamedlem:

Detaljer

Nye krav til forsøksdyrvirksomhetene

Nye krav til forsøksdyrvirksomhetene Nye krav til forsøksdyrvirksomhetene Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim 16.-17. april 2015 Vera Rodas, seniorrådgiver, Mattilsynet, Avdeling for nasjonale oppgaver, region Sør

Detaljer

BERGEN MUSEUM. Protokoll fra styremøtet. mandag 21. september 2009

BERGEN MUSEUM. Protokoll fra styremøtet. mandag 21. september 2009 Sak 2009/1188 BERGEN MUSEUM Protokoll fra styremøtet mandag 21. september 2009 STYRET FOR BERGEN MUSEUM PROTOKOLL FRA STYREMØTET Dato: Mandag 21. september 2009 Tid: Kl 10.00-12.15 Sted: Historisk kafé,

Detaljer