FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent med følgende saker i tillegg (lagt fram i møtet): 3.3.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent med følgende saker i tillegg (lagt fram i møtet): 3.3."

Transkript

1 Møtebok ferdigstilt: 30/5-14 Side 1 av 22 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 20. MAI 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Henrik Rasmussen, Anne Ramstad, Lars Folkow, Grete Bæverfjord og Carsten Lund Forfall: Gunnar Nicolaysen og vara, Siri Martinsen og vara Sekretariatet: Gunvor Knudsen, Dag Atle Tuft, Vera Rodas og Marianne Furnes. MØTEBOK 1. Møteinnkalling og dagsorden Utsendt innkalling ble godkjent med følgende saker i tillegg (lagt fram i møtet): 3.3. Etterspurt tilleggsinformasjon, som er sendt inn etter at møteinnkalling er sendt ut og før møte, videresendes til utvalgsmedlemmer med spesiell kompetanse på det aktuelle området. 2. Foregående møtebok og prosjekter 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte Utkast til møtebok fra utvalgets møte 23/4-14 (to ikke avsluttede saker). De to sakene, som ikke var ferdig ved utsending av møteinnkalling, ble lagt fram. Tekst i sak 4.5 korrigeres iht. innspill. Saker fra foregående møte, som ikke er avsluttet ved utsending av ny innkalling, vil heretter bli utsatt til neste møte. 2.2 Prosjekter Forsøksdyrutvalget Oppfølgingssaker pr. 7/ Tilsyn med avdelinger og forsøk 2014 pr. 7/ Utkast til årsrapport fra FDU for Legges fram i møtet. 1. Oppfølgingssaker: Oversikt over oppfølgingssakene ble oppdatert i møtet og sekretariatet følger opp sakene fram til neste møte. Alle saker skal ha en navngitt person som er ansvarlig for oppfølgning. 2. Tilsyn: Oversikt over tilsyn med avdelinger og forsøk ble delvis oppdatert i møtet. FDU og sekretariatet følger opp prioriterte inspeksjoner. Liste over gjennomførte inspeksjoner tas ikke med på oversiktene. Dersom det er kapasitet i sekretariatet til neste møte tas det en fullstendig gjennomgang av listen med tilsyn er det fortsatt aktuelt, forslag til ansvarlig for å avtale inspeksjon osv. Adresse: Mattilsynet Forsøksdyrutvalget Felles postmottak Postboks 383 N-2381 Brumunddal Telefaks: e-post: Hjemmeside: Sekretariat: Gunvor Knudsen Marianne Furnes Vera K. Rodas Dag Atle Tuft :

2 FDU-møte 20/5-14 Side 2 av Årsrapport 2013: Sekretariatet jobber videre med årsrapporten fram til neste møte, 17/6-14. Sekretariatet melder fra til Mattilsynet om at årsrapporten vil bli forsinket (etter 1. juni). 3. Viktige saker 3.1 Melding om uforutsett hendelse S-2014/336 Rapport som beskriver en hendelse der en voksen Svalbardreinsimle døde under innfangning. Hendelsen er også rapportert til Sysselmannen på Svalbard Pdf av rapport, FOTS id 6047, om Svalbardreinsimle som døde under fangst, datert 14/4-14. Rapporten tas til etterretning. Utvalget ønsker videre å få tilsendt kopi av den supplerende rapporten som Sysselmannen på Svalbard etterspør. Utvalget mener at rapporten er for vag og ønsker derfor beskrevet flere detaljer rundt hendelsen. 3.2 Klage S-2014/67429 Klage på søknad som ble avslått av FDU 25/3-14. Dokumenter i saken; Klage på vedtak, datert 24/4-14 fra Synnøve Vatn og Eiliv Tolo med 4 vedlegg i form av uttalelser fra fagfolk Pdf av søknad fra FOTS med 9 vedlegg, id 6306, fra Synnøve Vatn, datert 3/ Tilleggsinformasjon datert 17/3-14. FDU opprettholder sitt opprinnelige vedtak og sender saken til Mattilsynet for endelig behandling, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 21. Utvalget kan ikke se at de fremlagte opplysninger forandrer utvalgets opprinnelige vurdering av søknaden, og utvalget opprettholder derfor sitt avslag. Utvalget gjør oppmerksom på at bruk av ekstra dyr til demonstrasjonen av slik gjenoppliving etter utvalgets oppfatning uansett ikke kan godkjennes i medhold av forsøksdyrregelverket. Det fremgår av definisjonen i forsøksdyrforskriften 3 av hva som er å anse som et dyreforsøk jf kravet om «utdannelse» og «institusjon». Utvalget mener at dagens orsøksdyrforskrift i hovedsak må anses sammenfallende med den presisering som foreligger i direktiv 2010/63/EU, article 5 f. Ett utvalgsmedlem stemte mot opprettholdelse av vedtaket; Grete Bæverfjord Kopi: Søker 3.3 Klage S-2014/82965 Klage på søknad som ble avslått av FDU 23/4-14. Dokumenter i saken; Klage på vedtak, datert 9/5-14 fra Morten Helberg Vedtaksbrev fra FDU, id 6480, datert 6/ Pdf av søknad fra FOTS, id 6480, fra Morten Helberg, datert 1/4-14. Forsøksdyrutvalget godkjenner ikke bruken av forsøksdyr iht. søknad og klage, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget opprettholder

3 FDU-møte 20/5-14 Side 3 av 22 derved sitt opprinnelige vedtak datert 23/4-14 og sender saken til Mattilsynet for endelig behandling, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 21. Utvalget finner at det i klagen ikke er sannsynliggjort at de populasjonene som skal studeres er relevante for å gi svar på de tilleggsspørsmål som stilles. Kopi: Søker 4. Søknad om tillatelse til å gjennomføre forsøk i godkjent avdeling a ILAB S-2014/ Søknad om å benytte 544 rognkjeks for å finne en egnet smittemodell for pasteurellainfeksjon i rognkjeks for med den å kunne teste effekter av vaksine mot denne sykdommen. Smertevoldende Pdf av søknad fra FOTS med id 6556, fra Anita Rønneseth, datert 30/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 5/5-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fra 23/5-14 til 31/8-14, på vilkår som beskrevet nedenfor jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, benytte 544 rognkjeks for å finne en egnet smittemodell for pasteurellainfeksjon i rognkjeks for med den å kunne teste effekter av vaksine mot denne sykdommen, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget bemerker at søkers vurdering av styrke/varighet av smerte ikke fremstår som realistisk. 4.2 Havforskningsinstituttet Bergen (avd. 010) S-2014/84250 Søknad om å bruke 460 laks som smittes med Aeromonas salmonicida i ett fôringssforsøk med to forskjellige dietter tilsatt probiotika. Hensikten er å undersøke om dietter med forskjellig marine protein kilder tilsatt probiotika påvirker tarmhelse og mikroflora hos fisk. Ansvarshavende er medarbeider i forsøket. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS, id 6361 fra Rolf Erik Olsen, datert 28/ Ett vedlegg med e-post kommunikasjon mellom Rolf Erik Olsen og sekretariatet, datert 4-7/4-14 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad med unntak av forsøksgruppe D i det innledende forsøket, fram til , jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd.

4 FDU-møte 20/5-14 Side 4 av 22 Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å bruke 460 laks som smittes med Aeromonas salmonicida i ett fôringssforsøk med to forskjellige dietter tilsatt probiotika, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Delforsøk D med injeksjon i tarm som smittemåte godkjennes ikke, fordi bruk av denne modellen ikke er godt nok begrunnet i forhold til forsøkets formål. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Oppstartdato er i søknaden angitt å være Utvalget forutsetter at forsøket ikke er startet før gyldig godkjenning foreligger. Godkjenningsperioden er forlenget i forhold til angitt sluttdato slik at planlagt tid for forsøket tilsvarer det som angis i søknaden. 4.3 NTNU, AKM (avd. 102) S-2014/ Søknad om å bruke 12 Sprague-Dawley rotter som tidligere har vært brukt i forsøk som involverer bariatrisk kirurgi i en studie med botox injeksjon og påfølgende kroppsvekt monitorering. Hensikten er å belyse mekanismen for kroppsvekttap ved botox injeksjon. Gjenbruk av forsøksdyr Pdf av søknad, FOTS id 6463, fra Duan Chen, datert 30/ Etterspurt tilleggsinformasjon fra Helene Johannessen, datert 9/5-14. Utvalget godkjenner ikke forsøket iht. søknad og tilleggsinformasjon, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 15. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder sammen med etterspurt tilleggsinformasjon tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å bruke 12 Sprague-Dawley rotter som tidligere har vært brukt i forsøk som involverer bariatrisk kirurgi i en studie med botox injeksjon og påfølgende kroppsvekt monitorering hvor hensikten er å belyse mekanismen for kroppsvekttap ved botox injeksjon påfører dyrene mere enn ubetydelig smerte eller ubehag jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 15 om gjenbruk av forsøksdyr. Videre er forsøksdesign uklar mht funksjonen av kontrolldyrene (kontroll for kirurgi eller testsubstans?). Søknaden blir derfor ikke godkjent. 4.4 NTNU, AKM (avd. 102) S-2014/ Søknad om å bruke 12 Sprague-Dawley rotter som tidligere har vært brukt i forsøk som involverer bariatrisk kirurgi og 5 Goto-Kakizaki rotter i en studie med oral glukose toleranse test. Hensikten er å belyse om oral glukose toleranse test er en egnet test for påvise diabetes hos rotter og om gastric bypass påvirker glukose homeostase hos Sprague-Dawley rotter. Gjenbruk av forsøksdyr Pdf av søknad i FOTS, id 6463 fra Duan Chen, datert 30/ Etterspurt tilleggsinformasjon fra Helene Johannessen 9/5-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til , jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 15. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i

5 FDU-møte 20/5-14 Side 5 av 22 forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Videre forutsetter utvalget at 1) dyrene tilvennes fengslingsmetoden som beskrevet i tilleggsinformasjonen før oral glukose toleranse test utføres, 2) dyr som gjenbrukes i forbindelse med dette forsøket avlives når forsøket er gjennomført og 3) dyrene avlives ved en mindre invasiv metode. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder sammen med etterspurt tilleggsinformasjon tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å bruke 12 Sprague-Dawley rotter som tidligere har vært brukt i forsøk som involverer bariatrisk kirurgi og 5 Goto-Kakizaki rotter i en studie med oral glukose toleranse test hvor hensikten er å belyse oral glukose toleranse test sin egnethet for å påvise diabetes hos rotter og om bariatrisk kirurgi påvirker glukose homeostase hos Sprague-Dawley rotter, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Oppstartdato er i søknaden angitt å være Utvalget forutsetter at forsøket ikke er startet før gyldig godkjenning foreligger. Godkjenningsperioden er forlenget i forhold til angitt sluttdato slik at planlagt tid for forsøket tilsvarer det som angis i søknaden. 4.5 VESO, Vikan (avd. 111) S-2014/ Søknad om å benytte 1380 laks i fórings- og smitteforsøk med Piscirickettsia salmonis for å teste effekten av 3 forskjellige testdietter (helsefór) gitt under immunisering- og smitteperioden. Smertevoldende Pdf av søknad, FOTS id 6531d ett vedlegg, fra Vibeke Emilsen, datert 28/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 7/5-14 Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad og tilleggsinformasjon, fra 1/7-14 til 1/7-15, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å benytte 1380 laks i fórings- og smitteforsøk med Piscirickettsia salmonis for å teste effekten av 3 forskjellige testdietter (helsefór) gitt under immunisering- og smitteperioden, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Anne Ramstad 4.6 Nasjonal avlsstasjon for torsk (avd. 153) S-2014/ Søknad om å fange inn og benytte 800 villfangede torsk i forsøk for å karakterisere effekten av sulting i opp til 20 uker (140 dager). Smertevoldende Pdf av søknad, FOTS id 6542, fra Bjørn Steinar Sæter, datert 29/4-14.

6 FDU-møte 20/5-14 Side 6 av Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 8/5-14 Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til 8/10-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å fange inn og benytte 800 villfangede torsk i forsøk for å karakterisere effekten av sulting i opp til 20 uker (140 dager), oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget anser søknaden som smertevoldende, ut fra et føre var-prinsipp. Det er pr. dato ukjent hvilken belastning sulting i mer enn 12 uker utgjør. Ett utvalgsmedlem stemte mot godkjenning: Carsten Lund Økonomiske interesser skal ikke gå foran dyrevelferden. Dyr ivaretatt av mennesker for kommersiell utnyttelse skal ikke komme i fare for å lide i utrengsmål, noe som ikke kan utelukkes ved langvarig sulting. Forsøket er i mine øyne unødvendig da hovedformålet kun er økonomisk gevinst. 4.7 Havforskningsinstituttet, Parisvatnet (avd. 165) S-2014/ Søknad om å benytte 1590 villfangede dyphavsreker i LD50-forsøk for å studere effekter av forskjellige konsentrasjoner av midler mot lakselus (flubenzuroner, pyretroider, azametiphos og hydrogenperoksyd) på dødelighet og skallskifte hos reker. Smertevoldende Pdf av søknad, FOTS id 6549 fra Ole B. Samuelsen, datert 29/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 21/5-14 Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til 1/12-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å benytte 1590 villfangede dyphavsreker i LD50- forsøk for å studere effekter av forskjellige konsentrasjoner av midler mot lakselus (flubenzuroner, pyretroider, azametiphos og hydrogenperoksyd) på dødelighet og skallskifte hos reker, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget bemerker at angivelse i søknaden (side 4) av styrke og varighet på smerte/ubehag som «ingen»/»ingen» er feil.

7 FDU-møte 20/5-14 Side 7 av Forsøk utenfor godkjent avdeling (feltforsøk) Havforskningsinstituttet Austevoll S-2014/87292 Søknad om å benytte 1600 bergnebb og 1600 grønngylt i et PITmerking-gjenfangstforsøk ved Austevoll havbruksstasjon i Hordaland Pdf av søknad, FOTS id 6428, med tre vedlegg, fra Kim Halvorsen, datert 4/ Etterspurt tilleggsinformasjon datert 21/5-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fra 1/6-14 til 15/10-14, på vilkår som beskrevet nedenfor jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 1600 bergnebb og 1600 grønngylt i et PITmerking gjenfangstforsøk ved Austevoll Havbruksstasjon i Hordaland, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. 5.2 Uni Research AS S-2014/95507 Søknad om å PIT-merke laksesmolt for å evaluere effekten av lakselus på vill laksesmolt som vandrer ut i Sognefjorden i årene Pdf av søknad, FOTS id 6512 med ett vedlegg, fra Bjørn Barlaup, datert 4/ Etterspurt tilleggsinformasjon datert 6/5-14 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fra 20/5-14 til 20/5-16, på vilkår som beskrevet nedenfor jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å PIT-merke laksesmolt for å evaluere effekten av lakselus på vill laksesmolt som vandrer ut i Sognefjorden i årene , oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. I søknaden er planlagt avslutning 1/6-16. Utvalget forutsetter derfor at det søkes på nytt før forsøkets godkjenning utløper dersom forsøket skal fortsette etter 20/5-16. Utvalget forutsetter også at forsøket ikke er startet før gyldig godkjenning foreligger.

8 FDU-møte 20/5-14 Side 8 av NIVA- Norsk institutt for vannforskning S-2014/85363 Søknad om å fange inn og merke med akustiske merker 30 røye, 30 ørret, 260 laks og 30 sik for å øke kunnskapen om vandring og adferd til anadrom laksefisk i fjordsystemet ved Sydvaranger Gruve i Finnmark. Utvidelse av allerede godkjent forsøk Pdf av søknad, FOTS id 6490, fra Kate Hawley, datert 3/ Etterspurt tilleggsinformasjon datert 7/5-14 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fra 19/6-14 til 31/12-15, på vilkår som beskrevet nedenfor jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å fange inn og merke med akustiske merker 30 røye, 30 ørret, 30 laks og 30 sik for å øke kunnskapen om vandring og adferd til anadrom laksefisk i fjordsystemet ved Sydvaranger Gruve i Finnmark, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget forutsetter at tiden mellom fanging og merking ikke overstiger 24 timer. Ett utvalgsmedlem stemte imot godkjenning: Carsten Lund stemte imot godkjenning fordi el-fiske benyttes uten at det er redegjort for eventuelle bifangster. 5.4 NINA Norsk institutt for naturforskning S-2014/91177 Søknad om å fange og radiomerke 70 villaks for å undersøke vandring hos voksen laks (gytefisk) forbi Laudal kraftverk i Mandalselva i Vest-Agder Pdf av søknad, FOTS id 6502, fra Ingebrigt Uglem, datert 10/4-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fra 1/6-14 til 31/12-14, på vilkår som beskrevet nedenfor jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å fange og radiomerke 70 villaks for å undersøke vandring hos voksen laks (gyteklar) forbi Laudal kraftverk i Mandalselva i Vest-Agder, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget forutsetter at tiden mellom fanging og merking ikke overstiger 24 timer.

9 FDU-møte 20/5-14 Side 9 av NINA S-2014/ Søknad om å fange inn (el-fiske eller «minnow-trapping») 5400 brunørret og 2700 laks i flere lakseelver for å merke med VIE-merker eller PIT og gjenfange (el-fiske) med den hensikt å måle individuelle vekstrater og kartlegge habitatbruk og bevegelse til juvenile laksefisk med ifm. kartlegging av beverdammers innvirkning på fiskepopulasjonene Pdf av søknad, FOTS id 6507, fra Eva Thorstad, datert 29/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 21/5-14 Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til 31/10-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å fange inn (elfiske eller «minnow-trapping») 5400 brunørret og 2700 laks i flere lakseelver for å merke med VIE-merker eller PIT og gjenfange (el-fiske) med den hensikt å måle individuelle vekstrater og kartlegge habitatbruk og bevegelse til juvenile laksefisk med ifm. kartlegging av beverdammers innvirkning på fiskepopulasjonene, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget ber om at lokalitetene for forsøket meldes inn seinest 2 uker før forsøket starter (sendes til med referanse til søknad id 6507). Ett utvalgsmedlem stemte mot godkjenning: Carsten Lund El-fiske benyttes uten at det er redegjort for eventuelle bifangster. I dette forsøket kan samme fisk teoretisk el-fiskes opp til 15 ganger, noe som harmonerer dårlig med utvalgets vurdering av at man skal være varsom med gjentatt el-fiske. 5.6 NINA S-2014/95313 Søknad om å merke med fargeringer og/eller lysloggere og ta blodprøver av inntil 500 krykkjer, 90 lundefugler, 90 polarlomvier og 90 lomvier. Det søkes i tillegg om å montere GPS-loggere på inntil 160 av de 500 krykkjene. Hensikten med forsøket er å identifisere faktorer som kan være involvert i spredning av infeksiøse agens i og mellom fuglekolonier. Feltforsøk i Finnmark og på Svalbard Pdf av søknad, FOTS id 6455, fra Torkild Tveraa, datert 15/4-14. Utvalget godkjenner ikke bruken av forsøksdyr iht. søknad, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen, men inneholder ikke tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak.

10 FDU-møte 20/5-14 Side 10 av 22 Utvalget savner en utfyllende beskrivelse av hypotesen og hvordan data samlet inn via de ulike metodene som planlegges gjennomført kan bidra til å belyse denne. Søknaden må i tillegg inneholde en mer presis og konkret beskrivelse av hva som skal skje med de enkelte fuglene i løpet av forsøket. Det ønskes også opplyst hvorvidt det er muligheter for å etablere et samarbeid mellom søker og de ansvarlige for de godkjente forsøksprosjektene med FOTS-id 5148 og FOTS-id 6291, i den hensikt å redusere bruken av forsøksdyr. Kopi: Sysselmannen på Svalbard. 5.6 a) NINA feltforsøk S-2014/ Søknad om å fange inn og ta blodprøver av inntil 90 polarlomvier, 90 krykkjer, 90 lundefugler og 90 lomvier. Hensikten med forsøket er å skaffe mer kunnskap om faktorer som påvirker spredning av flåttbårne infeksjoner. Feltforsøk i Finnmark og på Svalbard. 5.6.a Pdf av søknad fra FOTS, id 6594, fra Torkild Tveraa, datert 9/5-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad fra 15/6-14 til 15/6-16, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden inneholder tilstrekkelig informasjon til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å fange inn og ta blodprøver av inntil 90 polarlomvier, 90 krykkjer, 90 lundefugler og 90 lomvier for å skaffe mer kunnskap om faktorer som påvirker spredning av flåttbårne infeksjoner, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Kopi: Sysselmannen på Svalbard 5.6 b) NINA feltforsøk S-2014/ Søknad om å merke med fargeringer, ta blodprøver av og montere GLS-loggere på inntil 220 krykkjer, hvorav halvparten remerkes. Hensikten med forsøket er å undersøke utviklingen av immunitet mot flåttbårne infeksjonssykdommer i en krykkjekoloni. Feltforsøk i Finnmark. 5.6.b Pdf av søknad fra FOTS, id 6595, fra Torkild Tveraa, datert 9/5-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad fra 15/6-14 til 15/6-16, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden inneholder tilstrekkelig informasjon til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å merke med fargeringer, ta blodprøver av og montere GLS-loggere på inntil 220 krykkjer, halvparten av disse ved gjenfangst, for å undersøke utviklingen av immunitet mot flåttbårne infeksjonssykdommer i en krykkjekoloni, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning.

11 FDU-møte 20/5-14 Side 11 av c) NINA feltforsøk S-2014/ Søknad om å merke med fargeringer, ta blodprøver av og montere GPS-loggere på inntil 40 krykkjer. Hensikten med forsøket er å undersøke effekten av variasjoner i miljøet på sjøfuglers bevegelser i hekkesesongen. Feltforsøk i Finnmark. 5.6.c Pdf av søknad fra FOTS, id 6596, fra Torkild Tveraa, datert 9/5-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad fra 15/6-14 til 15/6-16, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden inneholder tilstrekkelig informasjon til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å merke med fargeringer, ta blodprøver av og montere GPS-loggere på inntil 40 krykkjer for å undersøke effekten av variasjoner i miljøet på sjøfuglers bevegelser i hekkesesongen, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. 5.7 NINA S-2014/ Søknad om å montere satellittsendere og GPS/GSM-sendere på inntil 5 unge og 5 voksne hubroer. Hensikten med forsøket er å overvåke habitatbruk, bevegelsesmønster og overlevelse hos hubro. Prosjektet er en videreføring av OPTIPOL-prosjektet, gjennomført fra Feltforsøk i Lurøy kommune Pdf av søknad, FOTS id 6536, fra Karl-Otto Jacobsen, datert 25/ Etterspurt tilleggsinformasjon i e-post med to vedlegg fra Karl- Otto Jacobsen, datert 6/5-14 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad fra 1/7-14 til 1/7-16, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder sammen med tilleggsinformasjon tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å montere satellittsendere og GPS/GSM-sendere på inntil 5 unge og 5 voksne hubroer for å overvåke habitatbruk, bevegelsesmønster og overlevelse hos hubro, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Angitt startdato og sluttdato i søknaden er hhv. 1/7-14 og 20/7-16. Utvalget gjør oppmerksom på at feltforsøk kan godkjennes for inntil 2 år jf. forsøksdyrforskriften 10, tredje ledd. Utvalget forutsetter at søknad om eventuell forlengelse av forsøk sendes i god tid før denne godkjenningen utløper.

12 FDU-møte 20/5-14 Side 12 av ACD Pharmaceuticals S-2014/ Søknad om å benytte laks for å teste om bakteriofager mot Yersinia ruckeri kan redusere dødelighet som følge av forventet yersinose-utbrudd ifm vaksinering i anlegget til Sagafisk AS ved Vinsternesvatnet, Møre og Romsdal Pdf av søknad, FOTS id 6552, fra Rolf Nordmo, datert 29/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 5/5-14 (bekreftelse på lokalisering av forsøket) Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad, fram til 20/6-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte laks for å teste om bakteriofager mot Yersinia ruckeri kan redusere dødelighet som følge av forventet yersinose-utbrudd ifm vaksinering i anlegget til Sagafisk AS ved Vinsternesvatnet, Møre og Romsdal, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget godkjenner forsøket som et feltforsøk fordi det i dette tilfellet framgår av søknaden at forsøket må gjennomføres under feltforhold. Ett utvalgsmedlem stemte mot godkjenning: Carsten Lund Forsøket er smertevoldende da det forventes dødelighet i dagene frem til standard antibiotikabehandling starter (forsøksslutt). Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Anne Ramstad 5.9 Høgskolen i Hedmark S-2014/ Application to capture in live- trapps 50 fjellrotter and 50 vånd, conditioning testing in the field and behavioral testing in the laboratory. The aim of the study is to evaluate rodents species ability to recognize olfactory stimuli irrespective of whether they origin from native or alien predator. Field-experiment in Hedmark Application id 6559 from Jan Husek, dated April 30., Additional information from Jan Husek, dated dated Mai 7., 2014 NARAs considerations: Decision: The Norwegian Animal Research Authority approves the experiment as described in the Application and additional information, until July 22., 2014, cf. the Norwegian Regulation on Animal Experimentation (Forskrift om forsøk med dyr) Jan no 23, 7, 8 and 10. NARA presumes that all who participate in the experiment are presented in the application and that their education is sufficient for the task, ref Regulation on Animal Experimentation 12, section 3 and 13, section 1. Decision basis: The application was sent to NARA within time and the application together with the additional information contains sufficient information for NARA to make a decision.

13 FDU-møte 20/5-14 Side 13 av 22 NARA finds that the planned procedures and the purpose of the experiment, to capture in livetrapps 50 fjellrotter and 50 vånd, conditioning testing in the field and behavioral testing in the laboratory where the aim of the study is to evaluate rodents species ability to recognize olfactory stimuli irrespective of whether they origin from native or alien predator, fulfills the general condition that experiments shall be of scientific and/or of public utility, cf. Regulation on animal experimentation 8, section1. No alternative to animal experiments are available as described in 8, section 3. The NARA also finds that snap-trapping of wild rodents do fall outside the scope of the Regulation on animal experimentation and the number of animals are corrected accordingly, NARA wants to inform that all capturing of wild rodents fall within the law on wildlife (viltloven) and permission to perform the described study must also be obtained from Miljødirektoratet. Any deviation or change of the approved experiment requires that NARA is informed in writing or, if necessary, as an application for changes of the experiment Høgskolen i Telemark S-2014/99463 Søknad om å montere triaksiale akselerometere på 2 brunbjørner i Bjørneparken i Flå. Hensikten med forsøket er å teste dette utstyret for senere bruk i forsøk med viltlevende dyr. Teknologien tillater registrering av atferd uten direkte observasjon av dyrene. Feltforsøk i Bjørneparken i Flå Pdf av søknad, FOTS id 6366 med tre vedlegg, fra Frank Rosell, datert 24/4-14. To av vedleggene er på mange sider og kan fås via FOTS eller ved henvendelse til sekretariatet E-post fra Frank Rosell med etterpurt tilleggsinformasjon, datert 6/5-14 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad fra 1/6-14 til 31/12-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder sammen med tilleggsinformasjon tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å montere triaksiale akselerometere på to brunbjørner i Bjørneparken i Flå for å teste utstyret med tanke på bruk i forsøk med viltlevende dyr, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning Norsk institutt for skog og landskap S-2014/ Søknad om å ta fjærprøver av og montere radiosendere på inntil 6 hønsehauker for å kartlegge bestanden av hønsehauk og bestandens bruk av skoglandskapet på Varaldskogen i Kongsvinger kommune. Hensikten med forsøket er å skaffe mer kunnskap om hvilken innvirkning moderne skogbruk har på hønsehauk. Feltforsøk i Kongsvinger Pdf av søknad, FOTS id 6545, med fem vedlegg, fra Jørund Rolstad, datert 29/ E-post med etterspurt tilleggsinformasjon fra Jørund Rolstad, datert 29/4-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fra 1/ til 31/ på vilkår som beskrevet nedenfor, jf. Forskrift 15.jan.1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7,8 og 10. Alle som deltar i forsøket skal være angitt i søknaden og ha gjennomgått opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket, jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd.

14 FDU-møte 20/5-14 Side 14 av 22 Det fremgår av søknaden at ansvarlig søker ikke har forsøksdyrkurs. Det settes som vilkår for godkjenningen at Olav Hjeljord overtar rollen som ansvarlig for prosjektet i forhold til forsøksdyrregelverket, jf. Forskrift om forsøk med dyr 13, første ledd. Utvalget forutsetter at det legges tilstrekkelige ressurser i å fjerne radiosendere når de ønskede data er samlet inn. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder sammen med tilleggsinformasjon tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å ta fjærprøver av og montere radiosendere på inntil 6 hønsehauker for å kartlegge bestanden av hønsehauk og bestandens bruk av skoglandskapet på Varaldskogen i Kongsvinger kommune og slik skaffe mer kunnskap om hvilken innvirkning moderne skogbruk har på hønsehauk, er av vitenskapelig og / eller samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i Forskrift om forsøk med dyr, 8, første ledd, er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Eventuelle avvik og endringer fra den godkjente søknaden må meddeles skriftlig til utvalget og 5.12 Norsk ornitologisk forening S-2014/47430 Endringssøknad om å benytte satelittsender, montert som ryggsekk, på 5 brushanehanner pr. år (til sammen 20) istf. lyslogger på brushaner av begge kjønn pr. år (til sammen 50) for å kartlegge trekk og overvintringsområder. Rødlistet art Søknad om endring av id 5304, datert 29/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 13/ Vedtak fra FDU, datert 24/ Pdf av søknad fra FOTS, id 5304, fra Ingar Jostein Øien, datert 19/3-14 Utvalget godkjenner endring av forsøket iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til 20/5-15, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget forutsetter at det legges tilstrekkelige ressurser i å fjerne sattelittsendere når de ønskede data er samlet inn. Søknad om endring er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte satelittsender, montert som ryggsekk, på 10 brushanehanner istf. lyslogger på brushaner av begge kjønn pr. år (til sammen 50) for å kartlegge trekk og overvintringsområder, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Ett utvalgsmedlem stemte mot godkjenning: Carsten Lund Det er ikke sannsynliggjort at det ikke finnes tilgjengelige og anvendbare dropoff mekanismer. Synes heller ikke at søknaden sannsynliggjør at det legges ned tilstrekkelig arbeid mht. å gjenfange fuglene for demontering av sendere.

15 FDU-møte 20/5-14 Side 15 av Norsk Ornitologisk Forening S-2014/ Søknad om å merke 20 fjellvåk med satelittradiosendere, registrere biometriske mål og ta fjærprøve til genetiske analyser. Hensikten er å kartlegge trekkruter og vandring hos fjellvåk i og utenom hekketiden. Feltforsøk i Sør-Norge (Hedmark), Nord-Norge (Finnmark) og Midt-Norge (Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag) Pdf av søknad fra FOTS, id 6543, fra Ingar Jostein Øien, datert 29/4-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad frem til 31/12-15, på vilkår som beskrevet nedenfor, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget forutsetter videre at det legges tilstrekkelige ressurser i å fjerne satelittradiosendere når de ønskede data er samlet inn. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å merke 20 fjellvåk med satelittradiosendere, registrere biometriske mål og ta fjærprøve til genetiske analyser hvor hensikten er å kartlegge trekkruter og vandring hos fjellvåk i og utenom hekketiden, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget gjør oppmerksom på at feltforsøk kan godkjennes for inntil 2 år jf. forsøksdyrforskriften 10, tredje ledd. Utvalget forutsetter at søknad om eventuell forlengelse av forsøk sendes i god tid før denne godkjenningen utløper. Utvalget bemerker at angivelse i søknaden (side 5) av styrke og varighet på smerte/ubehag som «ingen»/»ingen» er en underestimering, og at «ubetydelig eller lite»/»30 min» er et mere realistisk anslag. Ett utvalgsmedlem stemte mot godkjenning: Carsten Lund Begrunnelse for å stemme mot godkjenning: Utvalgsmedlem Carsten Lund mener at det finnes tilgjengelige og anvendbare drop-off mekanismer. I tillegg sannsynliggjør ikke søknaden at det legges ned tilstrekkelig arbeid mht. å gjenfange fuglene for demontering av sendere Norsk Ornitologisk Forening S-2014/ Søknad om å merke 20 lappugler med GPS/satellitt-sendere, registrere biometriske mål og ta fjærprøve til genetiske analyser. Hensikten er å kartlegge lappuglas vandringsmønster og habitatbruk. Feltforsøk i Hedmark Pdf av søknad fra FOTS, id 6551, fra Ingar Jostein Øien, datert 29/4-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad frem til 31/12-15, på vilkår som beskrevet nedenfor, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget forutsetter videre at det legges tilstrekkelige ressurser i å fjerne GPS/satellittsendere når de ønskede data er samlet inn.

16 FDU-møte 20/5-14 Side 16 av 22 Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å merke 20 lappugler med GPS/satellitt-sendere, registrere biometriske mål og ta fjærprøve til genetiske analyser hvor hensikten er å kartlegge lappuglas vandringsmønster og habitatbruk, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget gjør oppmerksom på at feltforsøk kan godkjennes for inntil 2 år jf. forsøksdyrforskriften 10, tredje ledd. Utvalget forutsetter at søknad om eventuell forlengelse av forsøk sendes i god tid før denne godkjenningen utløper. Utvalget bemerker at angivelse i søknaden (side 5) av styrke og varighet på smerte/ubehag som «ingen»/»ingen» er en underestimering, og at «ubetydelig eller lite»/»30 min» er et mere realistisk anslag. Ett utvalgsmedlem stemte mot godkjenning: Carsten Lund Begrunnelse for å stemme mot godkjenning: Utvalgsmedlem Carsten Lund mener at det finnes tilgjengelige og anvendbare drop-off mekanismer. I tillegg sannsynliggjør ikke søknaden at det legges ned tilstrekkelig arbeid mht. å gjenfange fuglene for demontering av sendere Norsk Ornitologisk Forening feltforsøk S-2014/ Søknad om å montere satellittsendere på inntil 25 åkerrikser. Hensikten med forsøket er å samle inn data for å kartlegge fuglenes bevegelser i hekketiden, og avdekke faktorer som innvirker på fuglenes habitatvalg. Feltforsøk i Rogaland og Oslo/Akershus Pdf av søknad fra FOTS, id 6548, fra Ingar Jostein Øien, datert 29/4-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad fra 1/6-14 til 31/12-15, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget forutsetter videre at det legges tilstrekkelige ressurser i å fjerne sendere når de ønskede data er samlet inn Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder sammen med tilleggsinformasjon tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å montere satellittsendere på inntil 25 åkerrikser som et ledd i kartlegging av denne artens bevegelser og habitatvalg, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Utvalget forutsetter videre at søknad om eventuell forlengelse av forsøk sendes i god tid før denne godkjenningen utløper, jf. forsøksdyrforskriften 10, tredje ledd. Ett utvalgsmedlem stemte mot godkjenning: Carsten Lund Begrunnelse for å stemme mot godkjenning: Utvalgsmedlem Carsten Lund mener at det finnes tilgjengelige og anvendbare drop-off mekanismer. I tillegg sannsynliggjør ikke søknadenat det legges ned tilstrekkelig arbeid mht. å gjenfange fuglene for demontering av sendere.

17 FDU-møte 20/5-14 Side 17 av Ocean Sounds AS S-2014/ Søknad om å observere og dokumentere forekomst av og atferd hos ulike arter av marine pattedyr i Vestfjorden. Dokumentasjonen gjøres ved hjelp av fotografering og lydopptak. Hensikten med forsøket er å samle inn data som kan gi en oversikt over forekomsten av marine pattedyr i dette området, i tillegg til å bidra til kunnskap om de ulike artene og deres bruk av vokal kommunikasjon.feltforsøk i Vestfjorden Pdf av søknad fra FOTS, id 6516, fra Heike Vester, datert 2/5-14. Søknaden inneholder tilstrekkelig informasjon til at utvalget kan fatte vedtak. Prosjektet baserer seg på innsamling av data ved observasjon av viltlevende dyr, og innebærer ikke innfanging eller annen manipulasjon av dyrene. Utvalget finner derfor at prosjektet faller utenfor søknadsplikt, jf. Forskrift om forsøk med dyr UiB- feltforsøk S-2014/ Søknad om å fange inn 12 lappspurv for å merke de med geolocator-loggere og registrere biometriske mål. Hensikten er å studere lappspurvens trekk og overvintring. Feltforsøk på Hardangervidda Pdf av søknad fra FOTS, id 6534, fra Ingvar Byrkjedal, datert Etterspurt tilleggsinformasjon, fra Terje Lislevand, datert Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til , jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder sammen med etterspurt tilleggsinformasjon tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen; å fange inn 12 lappsurv for å merke de med geolocator-loggere og registrere biometriske mål hvor hensikten er å studere lappspurvens trekk og overvintring, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd UiB- feltforsøk S-2014/ Søknad om å fange inn 50 temmincksniper for å registrere biometriske mål, ta blodprøve til kjønnsbestemmelse og merke dem. Hensikten er å belyse om biometriske mål kan benyttes til kjønnsbestemmelse og om denne metoden fungerer for både populasjonen tilhørende på Finse og for populasjonen i Finnmark. Feltforsøk på Hardangervidda Pdf av søknad fra FOTS, id 6540, fra Ingvar Byrkjedal, datert Etterspurt tilleggsinformasjon, fra Terje Lislevand, datert Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fra til , jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10.

18 FDU-møte 20/5-14 Side 18 av 22 Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder sammen med etterspurt tilleggsinformasjon tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen; å fange inn 50 temmincksniper for å registrere biometriske mål, ta blodprøve til kjønnsbestemmelse og merke dem hvor hensikten er å belyse om biometriske mål kan benyttes til kjønnsbestemmelse og om denne metoden fungerer for adskilte populasjoner av temmincksnipe, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget gjør oppmerksom på at feltforsøk kan godkjennes for inntil 2 år jf. forsøksdyrforskriften 10, tredje ledd. Utvalget forutsetter at søknad om eventuell forlengelse av forsøk sendes i god tid før denne godkjenningen utløper UiT- feltforsøk S-2014/ Søknad om å fange 200 krykkjer for å ta en prøve av maveinnholdet, en blodprøve og registrere biometriske mål. Hensikten er å dokumentere næringsvalg hos krykkje i hekketiden, og resultatene sammenlignes over år for å belyse årsvariasjoner i næringsvalg. Feltforsøk på Hornøya, Vardø kommune Pdf av søknad fra FOTS, id 6535, fra Rob Barrett, datert Etterspurt tilleggsinformasjon, fra Robert Barrett, datert Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til , jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder sammen med etterspurt tilleggsinformasjon tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen; å fange 200 krykkjer for å ta en prøve av maveinnholdet, en blodprøve og registrere biometriske mål hvor hensikten er å dokumentere næringsvalg hos krykkje i hekketiden oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd UiT- feltforsøk S-2014/ Søknad om å fange 120 lomvi for å ta en prøve av maveinnholdet, en blodprøve og registrere biometriske mål. Hensikten er å identifisere næringsvalget til både unger og voksne og å relatere dette til områder som blir brukt i næringssøk og til mengde fisk utenfor kolonien. Resultatene sammenlignes over år for å belyse årsvariasjoner i næringsvalg. Feltforsøk på Hornøya, Vardø kommune Pdf av søknad fra FOTS, id 6533, fra Rob Barrett, datert

19 FDU-møte 20/5-14 Side 19 av Etterspurt tilleggsinformasjon, fra Robert Barrett, datert Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til , jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder sammen med etterspurt tilleggsinformasjon tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen; å fange 120 lomvi for å ta en prøve av maveinnholdet, en blodprøve og registrere biometriske mål hvor hensikten er å identifisere næringsvalg hos lomvi i hekketiden over år oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd University of South Bohemia, Czech Republic S-2014/ Application to take blood and swab samples from up to 100 black-legged kittiwakes, 20 Brünnich`s guillemots, 20 common eiders and 20 arctic terns. The project aims to improve the understanding of how pathogens interact with their hosts under extreme conditions, and how this differs from the situation in more southern bird populations. Field research at Svalbard. Documents: Application, id 6524 from Vaclav Pavel, dated April 25th, from Vaclav Pavel, dated May 23 rd, 2014 NARAs considerations: Decision: The Norwegian Animal Research Authority approves the experiment as described in the application and the additional information from July 1st until October 30th 2015, cf. the Norwegian Regulation on Animal Experimentation (Forskrift om forsøk med dyr) Jan no 23, 7, 8 and 10. NARA presumes that all who participate in the experiment are presented in the application and that their education in sufficient for the task, cf. Regulation on Animal Experimentation 12, section 3 and 13, section 1. Decision basis: The application was sent to NARA within time and contains, together with the additional information, sufficient information for NARA to make a decision. NARA finds that the planned procedures and the purpose of the experiment, to take blood and swab samples from up to 100 black-legged kittiwakes, 20 Brünnich`s guillemots, 20 common eiders and 20 arctic terns in order to improve the understanding of how pathogens interact with their hosts under extreme conditions, and how this differs from the situation in more southern bird populations, fulfills the general condition that experiments shall be of scientific and/or social importance, cf. Regulation on animal experimentation 8, section 1. No alternative to animal experiments is available as described in 8, section 3. Any deviation or change of the approved experiment requires that NARA is informed in writing or, if necessary, as an application for changes of the experiment. Copy: the Governor of Svalbard 5.22 UiT- feltforsøk S-2014/101602

20 FDU-møte 20/5-14 Side 20 av 22 Søknad om å benytte 300 laks for å teste effekt av et patentert system med elektrisk pulser (Seafarm Pulse Guard) for å redusere bevegelighet og evt. avlive lakselus. Pilotforsøk. Lagt fram i møtet. Utsatt fra utvalgets møte 23/ Vedtak om utsettelse, datert 15/ Pdf av søknad fra FOTS, id 6431, fra Torleifur Augustsson, datert 2/ Etterspurt tilleggsinformasjon, fra Fiona Provan, datert 20/5-14 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til 1/9-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 300 laks for å teste effekt av et patentert system med elektrisk pulser (Seafarm Pulse Guard) for å redusere bevegelighet og evt. avlive lakselus, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget anser begrunnelsen for hvorfor forsøket ikke kan gjøres i en godkjent forsøksdyravdeling som tilstrekkelig (lokalt høy lusetetthet) og forsøket godkjennes som et feltforsøk. 6. Søknad ang. godkjenning av forsøksdyravdeling/ansvarshavende 6.1 NTNU, Institutt for Biologi S-2014/92883 Fornyet godkjennelse av forsøksdyravdeling Tilsynsrapport 25/4-14 med tilsynsskjema datert 9/4-14, fra Heiko Paulenz og Ola Haugum Forsøksdyrutvalget godkjenner forsøksdyravdelingen ved NTNU, Institutt for Biologi, forsøksdyravdeling 7 fram til 11/5-18, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 4, 9 og 12, under forutsetning av at det søkes om regodkjenning av lokalt ansvarshavende innen Avdelingen godkjennes for hold av fugl, akvariefisk, amfibier, krypdyr og gnagere til forsøksformål. Utvalget gjør oppmerksom på at strukturen i dagens forsøksdyrforvaltning, herunder krav til forsøksdyravdelinger, forventes endret i løpet av godkjenningsperioden. Dette kan blant annet føre til at godkjenningen kan få en kortere varighet enn angitt. Vedlegg: Tilsynsrapport 25/4-14 med tilsynsskjema datert 9/4-14 Kopi: Seniorinspektør, Ola Haugum, DK Trondheim

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 28/6-11 Side 1 av 32 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. JUNI 2011 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005 ÅRSRAPPORT 2005 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005 SAMMENSETNING Utvalget skal bestå av syv faste medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av Mattilsynet, vanligvis for fire år av gangen.

Detaljer

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS JUNI 2004 FORORD Til Fiskeridirektøren Ved brev fra Fiskeridepartementet datert 24.2.2003 fikk Fiskeridirektoratet og

Detaljer

Utkast til forskrift om bruk av dyr til vitenskapelige formål (forsøksdyrforskriften)

Utkast til forskrift om bruk av dyr til vitenskapelige formål (forsøksdyrforskriften) Utkast til forskrift om bruk av dyr til vitenskapelige formål (forsøksdyrforskriften) Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. Formål 2. Saklig og personelt virkeområde 3. Stedlig virkeområde 4. Definisjoner

Detaljer

Uttalelse om bruk av forsøksdyr i Norge fra Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT)

Uttalelse om bruk av forsøksdyr i Norge fra Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT) Uttalelse om bruk av forsøksdyr i Norge fra Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT) Sammendrag NENT kommenterer i denne uttalelsen forhold ved dagens regelverk og bruk

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 10. mai 2012 10 Gullhaug torg 4a. Navn Stilling Medlem/Vara. Marianne Forsman Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 10. mai 2012 10 Gullhaug torg 4a. Navn Stilling Medlem/Vara. Marianne Forsman Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 10. mai 2012 10 Gullhaug torg 4a Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem Kristian Hagestad Helsemyndighet Komitémedlem Benedikte

Detaljer

Evaluering av registreringsmetoder for nasjonal overvåkning av storsalamander. Norge

Evaluering av registreringsmetoder for nasjonal overvåkning av storsalamander. Norge 589 Evaluering av registreringsmetoder for nasjonal overvåkning av storsalamander Triturus cristatus i Norge Jon Kristian Skei Børre K. Dervo Jeroen van der Kooij Morten Kraabøl NINAs publikasjoner NINA

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 08. juni 2011 10.00-16.30 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 08. juni 2011 10.00-16.30 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 08. juni 2011 10.00-16.30 Møterom i REKs lokaler i Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Forfall: Navn Stilling Medlem/Vara Fra sekreteriatet: Katrine

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Børssirkulærer, vedtak og uttalelser 2013

Børssirkulærer, vedtak og uttalelser 2013 Børssirkulærer, vedtak og uttalelser 2013 Foto: Ilja Hendel 58 børsnoteringer BØRSNOTERINGER SIDEN siden 2005 Oslo Bergen london Singapore Shanghai Kobe FORORD Børssirkulærer, vedtak og uttalelser består

Detaljer

Hva avgjør lakselusinfeksjon hos vill laksefisk?

Hva avgjør lakselusinfeksjon hos vill laksefisk? Hva avgjør lakselusinfeksjon hos vill laksefisk? Statistisk bearbeiding av data fra nasjonal lakselusovervåking, 2004-2010 Ingeborg Palm Helland, Bengt Finstad, Ingebrigt Uglem, Ola H. Diserud, Anders

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

Rapport. Risikovurdering for smitte med Gyrodactylus salaris til norske elver i Troms og Finnmark, fra grenseområder i Russland, Finland og Sverige

Rapport. Risikovurdering for smitte med Gyrodactylus salaris til norske elver i Troms og Finnmark, fra grenseområder i Russland, Finland og Sverige Rapport Risikovurdering for smitte med Gyrodactylus salaris til norske elver i Troms og Finnmark, fra grenseområder i Russland, Finland og Sverige Høringsutkast Helga R. Høgåsen Sigurd Hytterød Svein Aune

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. august 2013 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. august 2013 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK nord 22. august 2013 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem Tove Klæboe Nilsen Helsemyndighet

Detaljer

Hekkeinvestering og voksendødelighet

Hekkeinvestering og voksendødelighet Hekkeinvestering og voksendødelighet hos norske sjøfugler Kjell Einar Erikstad Tycho Anker-Nilssen Magne Asheim Robert T. Barrett Jan Ove Bustnes Karl-Otto Jacobsen Ivar Johnsen Bernt-Erik Sæther Torkild

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

STANDARDER FOR REVISJON I RIKSREVISJONEN

STANDARDER FOR REVISJON I RIKSREVISJONEN Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen 1 Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 10 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunn skole - opplæring og opplæring på videregående skolenivå

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunn skole - opplæring og opplæring på videregående skolenivå Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunn skole - opplæring og opplæring på videregående skolenivå Dokument nr. 3:14 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes på Internett:

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Vurdering av prediktive genetisk undersøkelser av barn for diabetes i forbindelse med Folkehelseinstituttets MIDIA-prosjekt

Vurdering av prediktive genetisk undersøkelser av barn for diabetes i forbindelse med Folkehelseinstituttets MIDIA-prosjekt Den norske legeforenings råd for legeetikk Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Sosial- og helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Vår ref: 647 05/02-005 Deres ref: SHdir: 07/2904- Dato: 13.09.2007

Detaljer

NR 7 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING. Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018

NR 7 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING. Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 7 Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018 ANDRE MEDLEMMER [sett inn navn] RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING

Detaljer

Redegjørelse for vaksinesaker

Redegjørelse for vaksinesaker Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo Deres ref: 200684335/-HEJ Vår ref: 06/1722 Dato: 3. november 2006 Redegjørelse for vaksinesaker Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

Saksbehandler: Jens Christian Holm m. fl. Seksjon: Fiskeridirektøren. referanse: Vår dato: 28.02.2013 Deres dato: 15.01.2013

Saksbehandler: Jens Christian Holm m. fl. Seksjon: Fiskeridirektøren. referanse: Vår dato: 28.02.2013 Deres dato: 15.01.2013 Miljøverndepartementet Saksbehandler: Jens Christian Holm m. fl. Postboks 8013 Dep. Telefon: 41649170 Seksjon: Fiskeridirektøren 0030 OSLO Vår referanse: 13/1044 Deres 12/3755 referanse: Vår dato: 28.02.2013

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

Kartlegging av samarbeidsvilje og muligheter for opprettelse av biobank for villaks

Kartlegging av samarbeidsvilje og muligheter for opprettelse av biobank for villaks Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet KLV-notat 1-2011 Kartlegging av samarbeidsvilje og muligheter for opprettelse av biobank for

Detaljer

PROSESSER OG TVERRFAGLIG KOMMUNIKASJON I FORPROSJEKT MED BRUK AV NY TEKNOLOGI

PROSESSER OG TVERRFAGLIG KOMMUNIKASJON I FORPROSJEKT MED BRUK AV NY TEKNOLOGI PROSESSER OG TVERRFAGLIG KOMMUNIKASJON I FORPROSJEKT MED BRUK AV NY TEKNOLOGI PROCESSES AND MULTIDICIPLINARY COMMUNICATION IN PREPROJECTS WITH USE OF NEW TECHNOLOGY Katrine Solheim UNIVERSITETET FOR MILJØ-

Detaljer

Endringer i byggekvalitet

Endringer i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Anna Næss Rolstad, Jacob Mehus, Vidar Stenstad og Viggo Nordvik Endringer i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Rapport fra fase 1

Detaljer

Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk

Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Rapport fra Arbeidsgruppe om bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Livet i havet vårt felles ansvar Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 4 2 Leppefiskarter i Norge...

Detaljer