FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent med følgende saker i tillegg (lagt fram i møtet): 3.3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent med følgende saker i tillegg (lagt fram i møtet): 3.3."

Transkript

1 Møtebok ferdigstilt: 30/5-14 Side 1 av 22 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 20. MAI 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Henrik Rasmussen, Anne Ramstad, Lars Folkow, Grete Bæverfjord og Carsten Lund Forfall: Gunnar Nicolaysen og vara, Siri Martinsen og vara Sekretariatet: Gunvor Knudsen, Dag Atle Tuft, Vera Rodas og Marianne Furnes. MØTEBOK 1. Møteinnkalling og dagsorden Utsendt innkalling ble godkjent med følgende saker i tillegg (lagt fram i møtet): 3.3. Etterspurt tilleggsinformasjon, som er sendt inn etter at møteinnkalling er sendt ut og før møte, videresendes til utvalgsmedlemmer med spesiell kompetanse på det aktuelle området. 2. Foregående møtebok og prosjekter 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte Utkast til møtebok fra utvalgets møte 23/4-14 (to ikke avsluttede saker). De to sakene, som ikke var ferdig ved utsending av møteinnkalling, ble lagt fram. Tekst i sak 4.5 korrigeres iht. innspill. Saker fra foregående møte, som ikke er avsluttet ved utsending av ny innkalling, vil heretter bli utsatt til neste møte. 2.2 Prosjekter Forsøksdyrutvalget Oppfølgingssaker pr. 7/ Tilsyn med avdelinger og forsøk 2014 pr. 7/ Utkast til årsrapport fra FDU for Legges fram i møtet. 1. Oppfølgingssaker: Oversikt over oppfølgingssakene ble oppdatert i møtet og sekretariatet følger opp sakene fram til neste møte. Alle saker skal ha en navngitt person som er ansvarlig for oppfølgning. 2. Tilsyn: Oversikt over tilsyn med avdelinger og forsøk ble delvis oppdatert i møtet. FDU og sekretariatet følger opp prioriterte inspeksjoner. Liste over gjennomførte inspeksjoner tas ikke med på oversiktene. Dersom det er kapasitet i sekretariatet til neste møte tas det en fullstendig gjennomgang av listen med tilsyn er det fortsatt aktuelt, forslag til ansvarlig for å avtale inspeksjon osv. Adresse: Mattilsynet Forsøksdyrutvalget Felles postmottak Postboks 383 N-2381 Brumunddal Telefaks: e-post: Hjemmeside: Sekretariat: Gunvor Knudsen Marianne Furnes Vera K. Rodas Dag Atle Tuft :

2 FDU-møte 20/5-14 Side 2 av Årsrapport 2013: Sekretariatet jobber videre med årsrapporten fram til neste møte, 17/6-14. Sekretariatet melder fra til Mattilsynet om at årsrapporten vil bli forsinket (etter 1. juni). 3. Viktige saker 3.1 Melding om uforutsett hendelse S-2014/336 Rapport som beskriver en hendelse der en voksen Svalbardreinsimle døde under innfangning. Hendelsen er også rapportert til Sysselmannen på Svalbard Pdf av rapport, FOTS id 6047, om Svalbardreinsimle som døde under fangst, datert 14/4-14. Rapporten tas til etterretning. Utvalget ønsker videre å få tilsendt kopi av den supplerende rapporten som Sysselmannen på Svalbard etterspør. Utvalget mener at rapporten er for vag og ønsker derfor beskrevet flere detaljer rundt hendelsen. 3.2 Klage S-2014/67429 Klage på søknad som ble avslått av FDU 25/3-14. Dokumenter i saken; Klage på vedtak, datert 24/4-14 fra Synnøve Vatn og Eiliv Tolo med 4 vedlegg i form av uttalelser fra fagfolk Pdf av søknad fra FOTS med 9 vedlegg, id 6306, fra Synnøve Vatn, datert 3/ Tilleggsinformasjon datert 17/3-14. FDU opprettholder sitt opprinnelige vedtak og sender saken til Mattilsynet for endelig behandling, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 21. Utvalget kan ikke se at de fremlagte opplysninger forandrer utvalgets opprinnelige vurdering av søknaden, og utvalget opprettholder derfor sitt avslag. Utvalget gjør oppmerksom på at bruk av ekstra dyr til demonstrasjonen av slik gjenoppliving etter utvalgets oppfatning uansett ikke kan godkjennes i medhold av forsøksdyrregelverket. Det fremgår av definisjonen i forsøksdyrforskriften 3 av hva som er å anse som et dyreforsøk jf kravet om «utdannelse» og «institusjon». Utvalget mener at dagens orsøksdyrforskrift i hovedsak må anses sammenfallende med den presisering som foreligger i direktiv 2010/63/EU, article 5 f. Ett utvalgsmedlem stemte mot opprettholdelse av vedtaket; Grete Bæverfjord Kopi: Søker 3.3 Klage S-2014/82965 Klage på søknad som ble avslått av FDU 23/4-14. Dokumenter i saken; Klage på vedtak, datert 9/5-14 fra Morten Helberg Vedtaksbrev fra FDU, id 6480, datert 6/ Pdf av søknad fra FOTS, id 6480, fra Morten Helberg, datert 1/4-14. Forsøksdyrutvalget godkjenner ikke bruken av forsøksdyr iht. søknad og klage, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget opprettholder

3 FDU-møte 20/5-14 Side 3 av 22 derved sitt opprinnelige vedtak datert 23/4-14 og sender saken til Mattilsynet for endelig behandling, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 21. Utvalget finner at det i klagen ikke er sannsynliggjort at de populasjonene som skal studeres er relevante for å gi svar på de tilleggsspørsmål som stilles. Kopi: Søker 4. Søknad om tillatelse til å gjennomføre forsøk i godkjent avdeling a ILAB S-2014/ Søknad om å benytte 544 rognkjeks for å finne en egnet smittemodell for pasteurellainfeksjon i rognkjeks for med den å kunne teste effekter av vaksine mot denne sykdommen. Smertevoldende Pdf av søknad fra FOTS med id 6556, fra Anita Rønneseth, datert 30/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 5/5-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fra 23/5-14 til 31/8-14, på vilkår som beskrevet nedenfor jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, benytte 544 rognkjeks for å finne en egnet smittemodell for pasteurellainfeksjon i rognkjeks for med den å kunne teste effekter av vaksine mot denne sykdommen, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget bemerker at søkers vurdering av styrke/varighet av smerte ikke fremstår som realistisk. 4.2 Havforskningsinstituttet Bergen (avd. 010) S-2014/84250 Søknad om å bruke 460 laks som smittes med Aeromonas salmonicida i ett fôringssforsøk med to forskjellige dietter tilsatt probiotika. Hensikten er å undersøke om dietter med forskjellig marine protein kilder tilsatt probiotika påvirker tarmhelse og mikroflora hos fisk. Ansvarshavende er medarbeider i forsøket. Smertevoldende Pdf av søknad i FOTS, id 6361 fra Rolf Erik Olsen, datert 28/ Ett vedlegg med e-post kommunikasjon mellom Rolf Erik Olsen og sekretariatet, datert 4-7/4-14 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad med unntak av forsøksgruppe D i det innledende forsøket, fram til , jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd.

4 FDU-møte 20/5-14 Side 4 av 22 Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å bruke 460 laks som smittes med Aeromonas salmonicida i ett fôringssforsøk med to forskjellige dietter tilsatt probiotika, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Delforsøk D med injeksjon i tarm som smittemåte godkjennes ikke, fordi bruk av denne modellen ikke er godt nok begrunnet i forhold til forsøkets formål. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Oppstartdato er i søknaden angitt å være Utvalget forutsetter at forsøket ikke er startet før gyldig godkjenning foreligger. Godkjenningsperioden er forlenget i forhold til angitt sluttdato slik at planlagt tid for forsøket tilsvarer det som angis i søknaden. 4.3 NTNU, AKM (avd. 102) S-2014/ Søknad om å bruke 12 Sprague-Dawley rotter som tidligere har vært brukt i forsøk som involverer bariatrisk kirurgi i en studie med botox injeksjon og påfølgende kroppsvekt monitorering. Hensikten er å belyse mekanismen for kroppsvekttap ved botox injeksjon. Gjenbruk av forsøksdyr Pdf av søknad, FOTS id 6463, fra Duan Chen, datert 30/ Etterspurt tilleggsinformasjon fra Helene Johannessen, datert 9/5-14. Utvalget godkjenner ikke forsøket iht. søknad og tilleggsinformasjon, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 15. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder sammen med etterspurt tilleggsinformasjon tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å bruke 12 Sprague-Dawley rotter som tidligere har vært brukt i forsøk som involverer bariatrisk kirurgi i en studie med botox injeksjon og påfølgende kroppsvekt monitorering hvor hensikten er å belyse mekanismen for kroppsvekttap ved botox injeksjon påfører dyrene mere enn ubetydelig smerte eller ubehag jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 15 om gjenbruk av forsøksdyr. Videre er forsøksdesign uklar mht funksjonen av kontrolldyrene (kontroll for kirurgi eller testsubstans?). Søknaden blir derfor ikke godkjent. 4.4 NTNU, AKM (avd. 102) S-2014/ Søknad om å bruke 12 Sprague-Dawley rotter som tidligere har vært brukt i forsøk som involverer bariatrisk kirurgi og 5 Goto-Kakizaki rotter i en studie med oral glukose toleranse test. Hensikten er å belyse om oral glukose toleranse test er en egnet test for påvise diabetes hos rotter og om gastric bypass påvirker glukose homeostase hos Sprague-Dawley rotter. Gjenbruk av forsøksdyr Pdf av søknad i FOTS, id 6463 fra Duan Chen, datert 30/ Etterspurt tilleggsinformasjon fra Helene Johannessen 9/5-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til , jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 15. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i

5 FDU-møte 20/5-14 Side 5 av 22 forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Videre forutsetter utvalget at 1) dyrene tilvennes fengslingsmetoden som beskrevet i tilleggsinformasjonen før oral glukose toleranse test utføres, 2) dyr som gjenbrukes i forbindelse med dette forsøket avlives når forsøket er gjennomført og 3) dyrene avlives ved en mindre invasiv metode. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder sammen med etterspurt tilleggsinformasjon tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å bruke 12 Sprague-Dawley rotter som tidligere har vært brukt i forsøk som involverer bariatrisk kirurgi og 5 Goto-Kakizaki rotter i en studie med oral glukose toleranse test hvor hensikten er å belyse oral glukose toleranse test sin egnethet for å påvise diabetes hos rotter og om bariatrisk kirurgi påvirker glukose homeostase hos Sprague-Dawley rotter, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Oppstartdato er i søknaden angitt å være Utvalget forutsetter at forsøket ikke er startet før gyldig godkjenning foreligger. Godkjenningsperioden er forlenget i forhold til angitt sluttdato slik at planlagt tid for forsøket tilsvarer det som angis i søknaden. 4.5 VESO, Vikan (avd. 111) S-2014/ Søknad om å benytte 1380 laks i fórings- og smitteforsøk med Piscirickettsia salmonis for å teste effekten av 3 forskjellige testdietter (helsefór) gitt under immunisering- og smitteperioden. Smertevoldende Pdf av søknad, FOTS id 6531d ett vedlegg, fra Vibeke Emilsen, datert 28/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 7/5-14 Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad og tilleggsinformasjon, fra 1/7-14 til 1/7-15, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å benytte 1380 laks i fórings- og smitteforsøk med Piscirickettsia salmonis for å teste effekten av 3 forskjellige testdietter (helsefór) gitt under immunisering- og smitteperioden, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Anne Ramstad 4.6 Nasjonal avlsstasjon for torsk (avd. 153) S-2014/ Søknad om å fange inn og benytte 800 villfangede torsk i forsøk for å karakterisere effekten av sulting i opp til 20 uker (140 dager). Smertevoldende Pdf av søknad, FOTS id 6542, fra Bjørn Steinar Sæter, datert 29/4-14.

6 FDU-møte 20/5-14 Side 6 av Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 8/5-14 Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til 8/10-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å fange inn og benytte 800 villfangede torsk i forsøk for å karakterisere effekten av sulting i opp til 20 uker (140 dager), oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget anser søknaden som smertevoldende, ut fra et føre var-prinsipp. Det er pr. dato ukjent hvilken belastning sulting i mer enn 12 uker utgjør. Ett utvalgsmedlem stemte mot godkjenning: Carsten Lund Økonomiske interesser skal ikke gå foran dyrevelferden. Dyr ivaretatt av mennesker for kommersiell utnyttelse skal ikke komme i fare for å lide i utrengsmål, noe som ikke kan utelukkes ved langvarig sulting. Forsøket er i mine øyne unødvendig da hovedformålet kun er økonomisk gevinst. 4.7 Havforskningsinstituttet, Parisvatnet (avd. 165) S-2014/ Søknad om å benytte 1590 villfangede dyphavsreker i LD50-forsøk for å studere effekter av forskjellige konsentrasjoner av midler mot lakselus (flubenzuroner, pyretroider, azametiphos og hydrogenperoksyd) på dødelighet og skallskifte hos reker. Smertevoldende Pdf av søknad, FOTS id 6549 fra Ole B. Samuelsen, datert 29/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 21/5-14 Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til 1/12-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å benytte 1590 villfangede dyphavsreker i LD50- forsøk for å studere effekter av forskjellige konsentrasjoner av midler mot lakselus (flubenzuroner, pyretroider, azametiphos og hydrogenperoksyd) på dødelighet og skallskifte hos reker, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget bemerker at angivelse i søknaden (side 4) av styrke og varighet på smerte/ubehag som «ingen»/»ingen» er feil.

7 FDU-møte 20/5-14 Side 7 av Forsøk utenfor godkjent avdeling (feltforsøk) Havforskningsinstituttet Austevoll S-2014/87292 Søknad om å benytte 1600 bergnebb og 1600 grønngylt i et PITmerking-gjenfangstforsøk ved Austevoll havbruksstasjon i Hordaland Pdf av søknad, FOTS id 6428, med tre vedlegg, fra Kim Halvorsen, datert 4/ Etterspurt tilleggsinformasjon datert 21/5-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fra 1/6-14 til 15/10-14, på vilkår som beskrevet nedenfor jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 1600 bergnebb og 1600 grønngylt i et PITmerking gjenfangstforsøk ved Austevoll Havbruksstasjon i Hordaland, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. 5.2 Uni Research AS S-2014/95507 Søknad om å PIT-merke laksesmolt for å evaluere effekten av lakselus på vill laksesmolt som vandrer ut i Sognefjorden i årene Pdf av søknad, FOTS id 6512 med ett vedlegg, fra Bjørn Barlaup, datert 4/ Etterspurt tilleggsinformasjon datert 6/5-14 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fra 20/5-14 til 20/5-16, på vilkår som beskrevet nedenfor jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å PIT-merke laksesmolt for å evaluere effekten av lakselus på vill laksesmolt som vandrer ut i Sognefjorden i årene , oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. I søknaden er planlagt avslutning 1/6-16. Utvalget forutsetter derfor at det søkes på nytt før forsøkets godkjenning utløper dersom forsøket skal fortsette etter 20/5-16. Utvalget forutsetter også at forsøket ikke er startet før gyldig godkjenning foreligger.

8 FDU-møte 20/5-14 Side 8 av NIVA- Norsk institutt for vannforskning S-2014/85363 Søknad om å fange inn og merke med akustiske merker 30 røye, 30 ørret, 260 laks og 30 sik for å øke kunnskapen om vandring og adferd til anadrom laksefisk i fjordsystemet ved Sydvaranger Gruve i Finnmark. Utvidelse av allerede godkjent forsøk Pdf av søknad, FOTS id 6490, fra Kate Hawley, datert 3/ Etterspurt tilleggsinformasjon datert 7/5-14 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fra 19/6-14 til 31/12-15, på vilkår som beskrevet nedenfor jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å fange inn og merke med akustiske merker 30 røye, 30 ørret, 30 laks og 30 sik for å øke kunnskapen om vandring og adferd til anadrom laksefisk i fjordsystemet ved Sydvaranger Gruve i Finnmark, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget forutsetter at tiden mellom fanging og merking ikke overstiger 24 timer. Ett utvalgsmedlem stemte imot godkjenning: Carsten Lund stemte imot godkjenning fordi el-fiske benyttes uten at det er redegjort for eventuelle bifangster. 5.4 NINA Norsk institutt for naturforskning S-2014/91177 Søknad om å fange og radiomerke 70 villaks for å undersøke vandring hos voksen laks (gytefisk) forbi Laudal kraftverk i Mandalselva i Vest-Agder Pdf av søknad, FOTS id 6502, fra Ingebrigt Uglem, datert 10/4-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fra 1/6-14 til 31/12-14, på vilkår som beskrevet nedenfor jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å fange og radiomerke 70 villaks for å undersøke vandring hos voksen laks (gyteklar) forbi Laudal kraftverk i Mandalselva i Vest-Agder, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget forutsetter at tiden mellom fanging og merking ikke overstiger 24 timer.

9 FDU-møte 20/5-14 Side 9 av NINA S-2014/ Søknad om å fange inn (el-fiske eller «minnow-trapping») 5400 brunørret og 2700 laks i flere lakseelver for å merke med VIE-merker eller PIT og gjenfange (el-fiske) med den hensikt å måle individuelle vekstrater og kartlegge habitatbruk og bevegelse til juvenile laksefisk med ifm. kartlegging av beverdammers innvirkning på fiskepopulasjonene Pdf av søknad, FOTS id 6507, fra Eva Thorstad, datert 29/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 21/5-14 Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til 31/10-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å fange inn (elfiske eller «minnow-trapping») 5400 brunørret og 2700 laks i flere lakseelver for å merke med VIE-merker eller PIT og gjenfange (el-fiske) med den hensikt å måle individuelle vekstrater og kartlegge habitatbruk og bevegelse til juvenile laksefisk med ifm. kartlegging av beverdammers innvirkning på fiskepopulasjonene, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget ber om at lokalitetene for forsøket meldes inn seinest 2 uker før forsøket starter (sendes til med referanse til søknad id 6507). Ett utvalgsmedlem stemte mot godkjenning: Carsten Lund El-fiske benyttes uten at det er redegjort for eventuelle bifangster. I dette forsøket kan samme fisk teoretisk el-fiskes opp til 15 ganger, noe som harmonerer dårlig med utvalgets vurdering av at man skal være varsom med gjentatt el-fiske. 5.6 NINA S-2014/95313 Søknad om å merke med fargeringer og/eller lysloggere og ta blodprøver av inntil 500 krykkjer, 90 lundefugler, 90 polarlomvier og 90 lomvier. Det søkes i tillegg om å montere GPS-loggere på inntil 160 av de 500 krykkjene. Hensikten med forsøket er å identifisere faktorer som kan være involvert i spredning av infeksiøse agens i og mellom fuglekolonier. Feltforsøk i Finnmark og på Svalbard Pdf av søknad, FOTS id 6455, fra Torkild Tveraa, datert 15/4-14. Utvalget godkjenner ikke bruken av forsøksdyr iht. søknad, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen, men inneholder ikke tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak.

10 FDU-møte 20/5-14 Side 10 av 22 Utvalget savner en utfyllende beskrivelse av hypotesen og hvordan data samlet inn via de ulike metodene som planlegges gjennomført kan bidra til å belyse denne. Søknaden må i tillegg inneholde en mer presis og konkret beskrivelse av hva som skal skje med de enkelte fuglene i løpet av forsøket. Det ønskes også opplyst hvorvidt det er muligheter for å etablere et samarbeid mellom søker og de ansvarlige for de godkjente forsøksprosjektene med FOTS-id 5148 og FOTS-id 6291, i den hensikt å redusere bruken av forsøksdyr. Kopi: Sysselmannen på Svalbard. 5.6 a) NINA feltforsøk S-2014/ Søknad om å fange inn og ta blodprøver av inntil 90 polarlomvier, 90 krykkjer, 90 lundefugler og 90 lomvier. Hensikten med forsøket er å skaffe mer kunnskap om faktorer som påvirker spredning av flåttbårne infeksjoner. Feltforsøk i Finnmark og på Svalbard. 5.6.a Pdf av søknad fra FOTS, id 6594, fra Torkild Tveraa, datert 9/5-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad fra 15/6-14 til 15/6-16, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden inneholder tilstrekkelig informasjon til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å fange inn og ta blodprøver av inntil 90 polarlomvier, 90 krykkjer, 90 lundefugler og 90 lomvier for å skaffe mer kunnskap om faktorer som påvirker spredning av flåttbårne infeksjoner, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Kopi: Sysselmannen på Svalbard 5.6 b) NINA feltforsøk S-2014/ Søknad om å merke med fargeringer, ta blodprøver av og montere GLS-loggere på inntil 220 krykkjer, hvorav halvparten remerkes. Hensikten med forsøket er å undersøke utviklingen av immunitet mot flåttbårne infeksjonssykdommer i en krykkjekoloni. Feltforsøk i Finnmark. 5.6.b Pdf av søknad fra FOTS, id 6595, fra Torkild Tveraa, datert 9/5-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad fra 15/6-14 til 15/6-16, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden inneholder tilstrekkelig informasjon til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å merke med fargeringer, ta blodprøver av og montere GLS-loggere på inntil 220 krykkjer, halvparten av disse ved gjenfangst, for å undersøke utviklingen av immunitet mot flåttbårne infeksjonssykdommer i en krykkjekoloni, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning.

11 FDU-møte 20/5-14 Side 11 av c) NINA feltforsøk S-2014/ Søknad om å merke med fargeringer, ta blodprøver av og montere GPS-loggere på inntil 40 krykkjer. Hensikten med forsøket er å undersøke effekten av variasjoner i miljøet på sjøfuglers bevegelser i hekkesesongen. Feltforsøk i Finnmark. 5.6.c Pdf av søknad fra FOTS, id 6596, fra Torkild Tveraa, datert 9/5-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad fra 15/6-14 til 15/6-16, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden inneholder tilstrekkelig informasjon til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å merke med fargeringer, ta blodprøver av og montere GPS-loggere på inntil 40 krykkjer for å undersøke effekten av variasjoner i miljøet på sjøfuglers bevegelser i hekkesesongen, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. 5.7 NINA S-2014/ Søknad om å montere satellittsendere og GPS/GSM-sendere på inntil 5 unge og 5 voksne hubroer. Hensikten med forsøket er å overvåke habitatbruk, bevegelsesmønster og overlevelse hos hubro. Prosjektet er en videreføring av OPTIPOL-prosjektet, gjennomført fra Feltforsøk i Lurøy kommune Pdf av søknad, FOTS id 6536, fra Karl-Otto Jacobsen, datert 25/ Etterspurt tilleggsinformasjon i e-post med to vedlegg fra Karl- Otto Jacobsen, datert 6/5-14 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad fra 1/7-14 til 1/7-16, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder sammen med tilleggsinformasjon tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å montere satellittsendere og GPS/GSM-sendere på inntil 5 unge og 5 voksne hubroer for å overvåke habitatbruk, bevegelsesmønster og overlevelse hos hubro, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Angitt startdato og sluttdato i søknaden er hhv. 1/7-14 og 20/7-16. Utvalget gjør oppmerksom på at feltforsøk kan godkjennes for inntil 2 år jf. forsøksdyrforskriften 10, tredje ledd. Utvalget forutsetter at søknad om eventuell forlengelse av forsøk sendes i god tid før denne godkjenningen utløper.

12 FDU-møte 20/5-14 Side 12 av ACD Pharmaceuticals S-2014/ Søknad om å benytte laks for å teste om bakteriofager mot Yersinia ruckeri kan redusere dødelighet som følge av forventet yersinose-utbrudd ifm vaksinering i anlegget til Sagafisk AS ved Vinsternesvatnet, Møre og Romsdal Pdf av søknad, FOTS id 6552, fra Rolf Nordmo, datert 29/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 5/5-14 (bekreftelse på lokalisering av forsøket) Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad, fram til 20/6-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte laks for å teste om bakteriofager mot Yersinia ruckeri kan redusere dødelighet som følge av forventet yersinose-utbrudd ifm vaksinering i anlegget til Sagafisk AS ved Vinsternesvatnet, Møre og Romsdal, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget godkjenner forsøket som et feltforsøk fordi det i dette tilfellet framgår av søknaden at forsøket må gjennomføres under feltforhold. Ett utvalgsmedlem stemte mot godkjenning: Carsten Lund Forsøket er smertevoldende da det forventes dødelighet i dagene frem til standard antibiotikabehandling starter (forsøksslutt). Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Anne Ramstad 5.9 Høgskolen i Hedmark S-2014/ Application to capture in live- trapps 50 fjellrotter and 50 vånd, conditioning testing in the field and behavioral testing in the laboratory. The aim of the study is to evaluate rodents species ability to recognize olfactory stimuli irrespective of whether they origin from native or alien predator. Field-experiment in Hedmark Application id 6559 from Jan Husek, dated April 30., Additional information from Jan Husek, dated dated Mai 7., 2014 NARAs considerations: Decision: The Norwegian Animal Research Authority approves the experiment as described in the Application and additional information, until July 22., 2014, cf. the Norwegian Regulation on Animal Experimentation (Forskrift om forsøk med dyr) Jan no 23, 7, 8 and 10. NARA presumes that all who participate in the experiment are presented in the application and that their education is sufficient for the task, ref Regulation on Animal Experimentation 12, section 3 and 13, section 1. Decision basis: The application was sent to NARA within time and the application together with the additional information contains sufficient information for NARA to make a decision.

13 FDU-møte 20/5-14 Side 13 av 22 NARA finds that the planned procedures and the purpose of the experiment, to capture in livetrapps 50 fjellrotter and 50 vånd, conditioning testing in the field and behavioral testing in the laboratory where the aim of the study is to evaluate rodents species ability to recognize olfactory stimuli irrespective of whether they origin from native or alien predator, fulfills the general condition that experiments shall be of scientific and/or of public utility, cf. Regulation on animal experimentation 8, section1. No alternative to animal experiments are available as described in 8, section 3. The NARA also finds that snap-trapping of wild rodents do fall outside the scope of the Regulation on animal experimentation and the number of animals are corrected accordingly, NARA wants to inform that all capturing of wild rodents fall within the law on wildlife (viltloven) and permission to perform the described study must also be obtained from Miljødirektoratet. Any deviation or change of the approved experiment requires that NARA is informed in writing or, if necessary, as an application for changes of the experiment Høgskolen i Telemark S-2014/99463 Søknad om å montere triaksiale akselerometere på 2 brunbjørner i Bjørneparken i Flå. Hensikten med forsøket er å teste dette utstyret for senere bruk i forsøk med viltlevende dyr. Teknologien tillater registrering av atferd uten direkte observasjon av dyrene. Feltforsøk i Bjørneparken i Flå Pdf av søknad, FOTS id 6366 med tre vedlegg, fra Frank Rosell, datert 24/4-14. To av vedleggene er på mange sider og kan fås via FOTS eller ved henvendelse til sekretariatet E-post fra Frank Rosell med etterpurt tilleggsinformasjon, datert 6/5-14 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad fra 1/6-14 til 31/12-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder sammen med tilleggsinformasjon tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å montere triaksiale akselerometere på to brunbjørner i Bjørneparken i Flå for å teste utstyret med tanke på bruk i forsøk med viltlevende dyr, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning Norsk institutt for skog og landskap S-2014/ Søknad om å ta fjærprøver av og montere radiosendere på inntil 6 hønsehauker for å kartlegge bestanden av hønsehauk og bestandens bruk av skoglandskapet på Varaldskogen i Kongsvinger kommune. Hensikten med forsøket er å skaffe mer kunnskap om hvilken innvirkning moderne skogbruk har på hønsehauk. Feltforsøk i Kongsvinger Pdf av søknad, FOTS id 6545, med fem vedlegg, fra Jørund Rolstad, datert 29/ E-post med etterspurt tilleggsinformasjon fra Jørund Rolstad, datert 29/4-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fra 1/ til 31/ på vilkår som beskrevet nedenfor, jf. Forskrift 15.jan.1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7,8 og 10. Alle som deltar i forsøket skal være angitt i søknaden og ha gjennomgått opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket, jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd.

14 FDU-møte 20/5-14 Side 14 av 22 Det fremgår av søknaden at ansvarlig søker ikke har forsøksdyrkurs. Det settes som vilkår for godkjenningen at Olav Hjeljord overtar rollen som ansvarlig for prosjektet i forhold til forsøksdyrregelverket, jf. Forskrift om forsøk med dyr 13, første ledd. Utvalget forutsetter at det legges tilstrekkelige ressurser i å fjerne radiosendere når de ønskede data er samlet inn. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder sammen med tilleggsinformasjon tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å ta fjærprøver av og montere radiosendere på inntil 6 hønsehauker for å kartlegge bestanden av hønsehauk og bestandens bruk av skoglandskapet på Varaldskogen i Kongsvinger kommune og slik skaffe mer kunnskap om hvilken innvirkning moderne skogbruk har på hønsehauk, er av vitenskapelig og / eller samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i Forskrift om forsøk med dyr, 8, første ledd, er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Eventuelle avvik og endringer fra den godkjente søknaden må meddeles skriftlig til utvalget og 5.12 Norsk ornitologisk forening S-2014/47430 Endringssøknad om å benytte satelittsender, montert som ryggsekk, på 5 brushanehanner pr. år (til sammen 20) istf. lyslogger på brushaner av begge kjønn pr. år (til sammen 50) for å kartlegge trekk og overvintringsområder. Rødlistet art Søknad om endring av id 5304, datert 29/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 13/ Vedtak fra FDU, datert 24/ Pdf av søknad fra FOTS, id 5304, fra Ingar Jostein Øien, datert 19/3-14 Utvalget godkjenner endring av forsøket iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til 20/5-15, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget forutsetter at det legges tilstrekkelige ressurser i å fjerne sattelittsendere når de ønskede data er samlet inn. Søknad om endring er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte satelittsender, montert som ryggsekk, på 10 brushanehanner istf. lyslogger på brushaner av begge kjønn pr. år (til sammen 50) for å kartlegge trekk og overvintringsområder, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Ett utvalgsmedlem stemte mot godkjenning: Carsten Lund Det er ikke sannsynliggjort at det ikke finnes tilgjengelige og anvendbare dropoff mekanismer. Synes heller ikke at søknaden sannsynliggjør at det legges ned tilstrekkelig arbeid mht. å gjenfange fuglene for demontering av sendere.

15 FDU-møte 20/5-14 Side 15 av Norsk Ornitologisk Forening S-2014/ Søknad om å merke 20 fjellvåk med satelittradiosendere, registrere biometriske mål og ta fjærprøve til genetiske analyser. Hensikten er å kartlegge trekkruter og vandring hos fjellvåk i og utenom hekketiden. Feltforsøk i Sør-Norge (Hedmark), Nord-Norge (Finnmark) og Midt-Norge (Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag) Pdf av søknad fra FOTS, id 6543, fra Ingar Jostein Øien, datert 29/4-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad frem til 31/12-15, på vilkår som beskrevet nedenfor, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget forutsetter videre at det legges tilstrekkelige ressurser i å fjerne satelittradiosendere når de ønskede data er samlet inn. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å merke 20 fjellvåk med satelittradiosendere, registrere biometriske mål og ta fjærprøve til genetiske analyser hvor hensikten er å kartlegge trekkruter og vandring hos fjellvåk i og utenom hekketiden, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget gjør oppmerksom på at feltforsøk kan godkjennes for inntil 2 år jf. forsøksdyrforskriften 10, tredje ledd. Utvalget forutsetter at søknad om eventuell forlengelse av forsøk sendes i god tid før denne godkjenningen utløper. Utvalget bemerker at angivelse i søknaden (side 5) av styrke og varighet på smerte/ubehag som «ingen»/»ingen» er en underestimering, og at «ubetydelig eller lite»/»30 min» er et mere realistisk anslag. Ett utvalgsmedlem stemte mot godkjenning: Carsten Lund Begrunnelse for å stemme mot godkjenning: Utvalgsmedlem Carsten Lund mener at det finnes tilgjengelige og anvendbare drop-off mekanismer. I tillegg sannsynliggjør ikke søknaden at det legges ned tilstrekkelig arbeid mht. å gjenfange fuglene for demontering av sendere Norsk Ornitologisk Forening S-2014/ Søknad om å merke 20 lappugler med GPS/satellitt-sendere, registrere biometriske mål og ta fjærprøve til genetiske analyser. Hensikten er å kartlegge lappuglas vandringsmønster og habitatbruk. Feltforsøk i Hedmark Pdf av søknad fra FOTS, id 6551, fra Ingar Jostein Øien, datert 29/4-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad frem til 31/12-15, på vilkår som beskrevet nedenfor, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget forutsetter videre at det legges tilstrekkelige ressurser i å fjerne GPS/satellittsendere når de ønskede data er samlet inn.

16 FDU-møte 20/5-14 Side 16 av 22 Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å merke 20 lappugler med GPS/satellitt-sendere, registrere biometriske mål og ta fjærprøve til genetiske analyser hvor hensikten er å kartlegge lappuglas vandringsmønster og habitatbruk, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget gjør oppmerksom på at feltforsøk kan godkjennes for inntil 2 år jf. forsøksdyrforskriften 10, tredje ledd. Utvalget forutsetter at søknad om eventuell forlengelse av forsøk sendes i god tid før denne godkjenningen utløper. Utvalget bemerker at angivelse i søknaden (side 5) av styrke og varighet på smerte/ubehag som «ingen»/»ingen» er en underestimering, og at «ubetydelig eller lite»/»30 min» er et mere realistisk anslag. Ett utvalgsmedlem stemte mot godkjenning: Carsten Lund Begrunnelse for å stemme mot godkjenning: Utvalgsmedlem Carsten Lund mener at det finnes tilgjengelige og anvendbare drop-off mekanismer. I tillegg sannsynliggjør ikke søknaden at det legges ned tilstrekkelig arbeid mht. å gjenfange fuglene for demontering av sendere Norsk Ornitologisk Forening feltforsøk S-2014/ Søknad om å montere satellittsendere på inntil 25 åkerrikser. Hensikten med forsøket er å samle inn data for å kartlegge fuglenes bevegelser i hekketiden, og avdekke faktorer som innvirker på fuglenes habitatvalg. Feltforsøk i Rogaland og Oslo/Akershus Pdf av søknad fra FOTS, id 6548, fra Ingar Jostein Øien, datert 29/4-14. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad fra 1/6-14 til 31/12-15, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget forutsetter videre at det legges tilstrekkelige ressurser i å fjerne sendere når de ønskede data er samlet inn Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder sammen med tilleggsinformasjon tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å montere satellittsendere på inntil 25 åkerrikser som et ledd i kartlegging av denne artens bevegelser og habitatvalg, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Utvalget forutsetter videre at søknad om eventuell forlengelse av forsøk sendes i god tid før denne godkjenningen utløper, jf. forsøksdyrforskriften 10, tredje ledd. Ett utvalgsmedlem stemte mot godkjenning: Carsten Lund Begrunnelse for å stemme mot godkjenning: Utvalgsmedlem Carsten Lund mener at det finnes tilgjengelige og anvendbare drop-off mekanismer. I tillegg sannsynliggjør ikke søknadenat det legges ned tilstrekkelig arbeid mht. å gjenfange fuglene for demontering av sendere.

17 FDU-møte 20/5-14 Side 17 av Ocean Sounds AS S-2014/ Søknad om å observere og dokumentere forekomst av og atferd hos ulike arter av marine pattedyr i Vestfjorden. Dokumentasjonen gjøres ved hjelp av fotografering og lydopptak. Hensikten med forsøket er å samle inn data som kan gi en oversikt over forekomsten av marine pattedyr i dette området, i tillegg til å bidra til kunnskap om de ulike artene og deres bruk av vokal kommunikasjon.feltforsøk i Vestfjorden Pdf av søknad fra FOTS, id 6516, fra Heike Vester, datert 2/5-14. Søknaden inneholder tilstrekkelig informasjon til at utvalget kan fatte vedtak. Prosjektet baserer seg på innsamling av data ved observasjon av viltlevende dyr, og innebærer ikke innfanging eller annen manipulasjon av dyrene. Utvalget finner derfor at prosjektet faller utenfor søknadsplikt, jf. Forskrift om forsøk med dyr UiB- feltforsøk S-2014/ Søknad om å fange inn 12 lappspurv for å merke de med geolocator-loggere og registrere biometriske mål. Hensikten er å studere lappspurvens trekk og overvintring. Feltforsøk på Hardangervidda Pdf av søknad fra FOTS, id 6534, fra Ingvar Byrkjedal, datert Etterspurt tilleggsinformasjon, fra Terje Lislevand, datert Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til , jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder sammen med etterspurt tilleggsinformasjon tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen; å fange inn 12 lappsurv for å merke de med geolocator-loggere og registrere biometriske mål hvor hensikten er å studere lappspurvens trekk og overvintring, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd UiB- feltforsøk S-2014/ Søknad om å fange inn 50 temmincksniper for å registrere biometriske mål, ta blodprøve til kjønnsbestemmelse og merke dem. Hensikten er å belyse om biometriske mål kan benyttes til kjønnsbestemmelse og om denne metoden fungerer for både populasjonen tilhørende på Finse og for populasjonen i Finnmark. Feltforsøk på Hardangervidda Pdf av søknad fra FOTS, id 6540, fra Ingvar Byrkjedal, datert Etterspurt tilleggsinformasjon, fra Terje Lislevand, datert Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fra til , jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10.

18 FDU-møte 20/5-14 Side 18 av 22 Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder sammen med etterspurt tilleggsinformasjon tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen; å fange inn 50 temmincksniper for å registrere biometriske mål, ta blodprøve til kjønnsbestemmelse og merke dem hvor hensikten er å belyse om biometriske mål kan benyttes til kjønnsbestemmelse og om denne metoden fungerer for adskilte populasjoner av temmincksnipe, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget gjør oppmerksom på at feltforsøk kan godkjennes for inntil 2 år jf. forsøksdyrforskriften 10, tredje ledd. Utvalget forutsetter at søknad om eventuell forlengelse av forsøk sendes i god tid før denne godkjenningen utløper UiT- feltforsøk S-2014/ Søknad om å fange 200 krykkjer for å ta en prøve av maveinnholdet, en blodprøve og registrere biometriske mål. Hensikten er å dokumentere næringsvalg hos krykkje i hekketiden, og resultatene sammenlignes over år for å belyse årsvariasjoner i næringsvalg. Feltforsøk på Hornøya, Vardø kommune Pdf av søknad fra FOTS, id 6535, fra Rob Barrett, datert Etterspurt tilleggsinformasjon, fra Robert Barrett, datert Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til , jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder sammen med etterspurt tilleggsinformasjon tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen; å fange 200 krykkjer for å ta en prøve av maveinnholdet, en blodprøve og registrere biometriske mål hvor hensikten er å dokumentere næringsvalg hos krykkje i hekketiden oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd UiT- feltforsøk S-2014/ Søknad om å fange 120 lomvi for å ta en prøve av maveinnholdet, en blodprøve og registrere biometriske mål. Hensikten er å identifisere næringsvalget til både unger og voksne og å relatere dette til områder som blir brukt i næringssøk og til mengde fisk utenfor kolonien. Resultatene sammenlignes over år for å belyse årsvariasjoner i næringsvalg. Feltforsøk på Hornøya, Vardø kommune Pdf av søknad fra FOTS, id 6533, fra Rob Barrett, datert

19 FDU-møte 20/5-14 Side 19 av Etterspurt tilleggsinformasjon, fra Robert Barrett, datert Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til , jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder sammen med etterspurt tilleggsinformasjon tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen; å fange 120 lomvi for å ta en prøve av maveinnholdet, en blodprøve og registrere biometriske mål hvor hensikten er å identifisere næringsvalg hos lomvi i hekketiden over år oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd University of South Bohemia, Czech Republic S-2014/ Application to take blood and swab samples from up to 100 black-legged kittiwakes, 20 Brünnich`s guillemots, 20 common eiders and 20 arctic terns. The project aims to improve the understanding of how pathogens interact with their hosts under extreme conditions, and how this differs from the situation in more southern bird populations. Field research at Svalbard. Documents: Application, id 6524 from Vaclav Pavel, dated April 25th, from Vaclav Pavel, dated May 23 rd, 2014 NARAs considerations: Decision: The Norwegian Animal Research Authority approves the experiment as described in the application and the additional information from July 1st until October 30th 2015, cf. the Norwegian Regulation on Animal Experimentation (Forskrift om forsøk med dyr) Jan no 23, 7, 8 and 10. NARA presumes that all who participate in the experiment are presented in the application and that their education in sufficient for the task, cf. Regulation on Animal Experimentation 12, section 3 and 13, section 1. Decision basis: The application was sent to NARA within time and contains, together with the additional information, sufficient information for NARA to make a decision. NARA finds that the planned procedures and the purpose of the experiment, to take blood and swab samples from up to 100 black-legged kittiwakes, 20 Brünnich`s guillemots, 20 common eiders and 20 arctic terns in order to improve the understanding of how pathogens interact with their hosts under extreme conditions, and how this differs from the situation in more southern bird populations, fulfills the general condition that experiments shall be of scientific and/or social importance, cf. Regulation on animal experimentation 8, section 1. No alternative to animal experiments is available as described in 8, section 3. Any deviation or change of the approved experiment requires that NARA is informed in writing or, if necessary, as an application for changes of the experiment. Copy: the Governor of Svalbard 5.22 UiT- feltforsøk S-2014/101602

20 FDU-møte 20/5-14 Side 20 av 22 Søknad om å benytte 300 laks for å teste effekt av et patentert system med elektrisk pulser (Seafarm Pulse Guard) for å redusere bevegelighet og evt. avlive lakselus. Pilotforsøk. Lagt fram i møtet. Utsatt fra utvalgets møte 23/ Vedtak om utsettelse, datert 15/ Pdf av søknad fra FOTS, id 6431, fra Torleifur Augustsson, datert 2/ Etterspurt tilleggsinformasjon, fra Fiona Provan, datert 20/5-14 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til 1/9-14, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 300 laks for å teste effekt av et patentert system med elektrisk pulser (Seafarm Pulse Guard) for å redusere bevegelighet og evt. avlive lakselus, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget anser begrunnelsen for hvorfor forsøket ikke kan gjøres i en godkjent forsøksdyravdeling som tilstrekkelig (lokalt høy lusetetthet) og forsøket godkjennes som et feltforsøk. 6. Søknad ang. godkjenning av forsøksdyravdeling/ansvarshavende 6.1 NTNU, Institutt for Biologi S-2014/92883 Fornyet godkjennelse av forsøksdyravdeling Tilsynsrapport 25/4-14 med tilsynsskjema datert 9/4-14, fra Heiko Paulenz og Ola Haugum Forsøksdyrutvalget godkjenner forsøksdyravdelingen ved NTNU, Institutt for Biologi, forsøksdyravdeling 7 fram til 11/5-18, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 4, 9 og 12, under forutsetning av at det søkes om regodkjenning av lokalt ansvarshavende innen Avdelingen godkjennes for hold av fugl, akvariefisk, amfibier, krypdyr og gnagere til forsøksformål. Utvalget gjør oppmerksom på at strukturen i dagens forsøksdyrforvaltning, herunder krav til forsøksdyravdelinger, forventes endret i løpet av godkjenningsperioden. Dette kan blant annet føre til at godkjenningen kan få en kortere varighet enn angitt. Vedlegg: Tilsynsrapport 25/4-14 med tilsynsskjema datert 9/4-14 Kopi: Seniorinspektør, Ola Haugum, DK Trondheim

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 17/12 2014 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 19/4-11 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. APRIL 2011 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok, ferdigstilt: 18/12-12 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 21/11-12 Side 1 av 11 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt: 18/10-13 Side 1 av 12 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. OKTOBER 2013 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Utkast til møtebok ferdigstilt: 15.11.2013 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. NOVEMBER 2013 kl. 10.00-16.00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok: 20/9-12 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Henrik Rasmussen,

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 25/6-14 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 1/2-12 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 21/4-2015 Side 1 av 37 FORSØKSDYRUTVALGET MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 27/10-14 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 29/5-12 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua Utkast til møtebok ferdigstilt: 28/8-14 Side 1 av 24 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 20/2 2015 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 28/6-11 Side 1 av 32 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. JUNI 2011 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt: 17/12-13 Side 1 av 17 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. DESEMBER 2013 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. Utvalgets behandling: Prosjekter, prosjektliste og forslag til web-nyhter oppdateres iht. innspill i møtet.

FORSØKSDYRUTVALGET. Utvalgets behandling: Prosjekter, prosjektliste og forslag til web-nyhter oppdateres iht. innspill i møtet. Møtebok ferdigstilt: 27/9-10 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. SEPTEMBER 2010 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt:1/4-14 Side 1 av 31 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 25. MARS 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 21/1-2015 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 31/5-13 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok, ferdigstilt 19/2-13 Side 1 av 18 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent. Sakspapirer ble mottatt i tide.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent. Sakspapirer ble mottatt i tide. Møtebok ferdigstilt: 15/5-14 Side 1 av 32 FORSØKSDYRUTVALGET ONSDAG 23. APRIL 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte Møtebok, ferdigstilt: 18/5-10 Side 1 av 19 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte Møterom: Møterom

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok: 21/6-13 Side 1 av 28 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar Nicolaysen,

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 16/5-11 Side 1 av 29 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. MAI 2011 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 28/1-14 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Endelig møtebok: 22/1-13 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Ferdigstilt: 6/3-12 Side 1 av 29 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE

FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE Møtebok ferdigstilt: 31/8-10 Side 1 av 16 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 24. AUGUST 2010 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 21/2-11 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. FEBRUAR 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte. Dokumenter i saken: 2.1.1 Møtebok fra utvalgets møte 19/10-10, ferdigstilt 25/10-10.

FORSØKSDYRUTVALGET. 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte. Dokumenter i saken: 2.1.1 Møtebok fra utvalgets møte 19/10-10, ferdigstilt 25/10-10. Møtebok ferdigstilt: 22/11-10 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 16. NOVEMBER 2010 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok, ferdigstilt 26/9-11 Side 1 av 21 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 20. SEPTEMBER 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE Møtebok ferdigstilt: 5/9-11 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 30. AUGUST 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

Begrepene «bruker» og «kliniske forsøk» i ny forsøksdyrforskrift

Begrepene «bruker» og «kliniske forsøk» i ny forsøksdyrforskrift Begrepene «bruker» og «kliniske forsøk» i ny forsøksdyrforskrift Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim 16.-17. april 2015 Gunvor Knudsen, seniorrådgiver/dr. scient., Mattilsynet,

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 2013. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2013 5 Sekretariatet 5 Økonomi..

Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 2013. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2013 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. ÅRSRAPPORT 213 Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 213. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 213 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. 6 Forsøksdyrutvalgets virksomhet. 6 Generelt...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 2011. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2011 5 Sekretariatet 5 Økonomi..

Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 2011. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2011 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. ÅRSRAPPORT 211 Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 211. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 211 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. 6 Forsøksdyrutvalgets virksomhet. 6 Generelt...

Detaljer

3 Definisjoner Definisjonene i forsøksdyrforskriften 4 gjelder også i denne instruksen.

3 Definisjoner Definisjonene i forsøksdyrforskriften 4 gjelder også i denne instruksen. Utkast til instruks for forsøksdyrforvaltningen Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet (dato), jf. lov 19. juni 2009 om dyrevelferd 13, forskrift (dato) om bruk av

Detaljer

DNs arbeid med fiskepassasjer. Hanne Hegseth, Karlstad, 6. desember 2012

DNs arbeid med fiskepassasjer. Hanne Hegseth, Karlstad, 6. desember 2012 DNs arbeid med fiskepassasjer Hanne Hegseth, Karlstad, 6. desember 2012 DNs arbeid med fiskepassasjer Oversikt: Oppfølging av «Handlingsplan for restaurering av fisketrapper for anadrome laksefisk 2011-2015»

Detaljer

Norecopas pris til fremme av de 3 R-ene

Norecopas pris til fremme av de 3 R-ene Norecopas pris til fremme av de 3 R-ene (Replacement, Reduction, Refinement) for 2013 Et diplom og kr. 30 000 Priskomitéen - Lasse A. Skoglund, akademia - Heidi Bugge, forvaltning - Torill Malmstrøm, dyrevernorganisasjoner

Detaljer

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET NFR

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET NFR 8 Distribusjon: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET NFR MILJØ - RESSURS - HA VBRUK I SFT Nordnesparken 2 Postboks 1870 5024 Bergen Tlf.: 55 23 85 00 Fax: 55 23 85 31 Forskningsstasjonen Austevoll Matre Flødevigen

Detaljer

Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk?

Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Nasjonal plattform for alternativer Renate Johansen renate.johansen@veths.no Ja, vi trenger mer forsøksfisk for å løse

Detaljer

Telefon: 48045390 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 12/14187 Deres referanse: Vår dato: 20.11.2012 Deres dato:

Telefon: 48045390 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 12/14187 Deres referanse: Vår dato: 20.11.2012 Deres dato: Høringsinstanser iht liste Saksbehandler: Hild Ynnesdal Telefon: 48045390 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 12/14187 Deres referanse: Vår dato: 20.11.2012 Deres dato: REGULERING AV JAKT PÅ KYSTSEL

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Norecopa har ikke blitt invitert til å besvare høringen om utkast til ny dyrevelferdslov, men vi vil likevel tillate oss å sende innspill.

Norecopa har ikke blitt invitert til å besvare høringen om utkast til ny dyrevelferdslov, men vi vil likevel tillate oss å sende innspill. Norecopa Veterinærinstituttet Postboks 8156 Dep. 0033 Oslo www.norecopa.no 16. februar 2008 Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep. 0030 Oslo SVAR PÅ HØRING OM NY DYREVELFERDSLOV Norecopa er

Detaljer

Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: 03/2013 Møtested: Møterom biblioteket Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00

Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: 03/2013 Møtested: Møterom biblioteket Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: 03/2013 Møtested: Møterom biblioteket Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Offshore vind og sjøfugl

Offshore vind og sjøfugl www.nina.no Cooperation and expertise for a sustainable future Offshore vind og sjøfugl Oslo 21.01.2015 Espen Lie Dahl Svein-Håkon Lorentsen Signe Christensen-Dalsgaard Roel May Offshore vind og fugl Bakgrunn

Detaljer

Framdriftsrapport til Mattilsynet over lakselusinfeksjonen på vill laksefisk våren og sommeren 2013

Framdriftsrapport til Mattilsynet over lakselusinfeksjonen på vill laksefisk våren og sommeren 2013 Framdriftsrapport til Mattilsynet over lakselusinfeksjonen på vill laksefisk våren og sommeren 213 Innledning Havforskningsinstituttet (HI) har på oppdrag fra Mattilsynet (MT) og Fiskeri og kystdepartementet

Detaljer

Nye krav til forsøksdyrvirksomhetene

Nye krav til forsøksdyrvirksomhetene Nye krav til forsøksdyrvirksomhetene Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim 16.-17. april 2015 Vera Rodas, seniorrådgiver, Mattilsynet, Avdeling for nasjonale oppgaver, region Sør

Detaljer

Workshop 22. september 2015

Workshop 22. september 2015 Workshop 22. september 2015 Rapporteringsforordning (EU) nr. 376/2014 Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata

Detaljer

Notat. Vurdering av laksesesongen 2013 per begynnelsen av juli 2013. - Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger

Notat. Vurdering av laksesesongen 2013 per begynnelsen av juli 2013. - Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger Notat Dato: 12. juli 213 Til: Miljødirektoratet v/stig Johansson Kopi til: Fra: Peder Fiske og Arne J. Jensen, NINA Emne: Foreløpig vurdering av laksefangster i 213 Vurdering av laksesesongen 213 per begynnelsen

Detaljer

Sjøfugl i åpent hav Per Fauchald, Eirik Grønningsæter og Stuart Murray

Sjøfugl i åpent hav Per Fauchald, Eirik Grønningsæter og Stuart Murray Sjøfugl i åpent hav Per Fauchald, Eirik Grønningsæter og Stuart Murray Sjøfugl er en lett synlig del av de marine økosystemene. For å lære mer om sjøfuglenes leveområder, og hva som skjer med sjøfuglene

Detaljer

Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2001

Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2001 Adresseliste YOUR REF: OUR REF: PLACE: DATE: 159/1-.3/HBr Trondheim. September 1 Yngleregistreringer av jerv i Norge i 1 Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr Henrik Brøseth & Roy Andersen, NINA

Detaljer

Hei. Vedlagt er oversendelsesbrev med mottaker hos dere og Mattilsynets innspill til vannregionenes tiltaksprogram. Med vennlig hilsen

Hei. Vedlagt er oversendelsesbrev med mottaker hos dere og Mattilsynets innspill til vannregionenes tiltaksprogram. Med vennlig hilsen From: Trude Jansen Hagland Sent: 13. mai 2014 09:25 To: 'post@mrfylke.no'; 'hfk@hfk.no'; 'firmapost@rogfk.no'; 'postmottak.sentraladm@sfj.no'; Postmottak STFK; 'postmottak@vaf.no';

Detaljer

BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2013

BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2013 BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2013 1 Delegasjon Det vises til Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2009 om regulering av sel på

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Informasjon til aktuelle myndigheter, kommuner, grunneiere og andre

Informasjon til aktuelle myndigheter, kommuner, grunneiere og andre Informasjon til aktuelle myndigheter, kommuner, grunneiere og andre Aktiviteter i tilknytning til forskningsprosjektet Jerven og en verden i forandring i 2005. Del A: Om prosjektet Norsk Institutt for

Detaljer

Laksens livssyklus. 2-5 år. 1-4 år SMOLT PARR POST-SMOLT FRY ALEVIN ADULT EGG SPAWNER

Laksens livssyklus. 2-5 år. 1-4 år SMOLT PARR POST-SMOLT FRY ALEVIN ADULT EGG SPAWNER Laksens livssyklus SMOLT 2-5 år FRY PARR ELV SJØ POST-SMOLT ALEVIN ADULT EGG SPAWNER 1-4 år I SMOLTENS KJØLVANN Nytt om vandring av postsmolt i fjorder Eva B. Thorstad, Bengt Finstad, Finn Økland, Pål

Detaljer

Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold

Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold Fagansvarlig Knut M. Nergård Kystsoneplanlegging Konsekvensutredninger Litt generelt om føringer for

Detaljer

Om sjøfuglene på Svalbard, og hvorfor blir de færre

Om sjøfuglene på Svalbard, og hvorfor blir de færre Om sjøfuglene på Svalbard, og hvorfor blir de færre Hallvard Strøm Harald Steen Tycho Anker-Nilssen Økologisk variasjon 200 100 km 50 20 10 km 5 2 1 km fra kolonien Polarlomvi 10-200 km Alke, lomvi, krykkje

Detaljer

Yersiniose hos laksefisk. Geir Olav Melingen Smoltkonferansen på Smøla 31.oktober 2013

Yersiniose hos laksefisk. Geir Olav Melingen Smoltkonferansen på Smøla 31.oktober 2013 Yersiniose hos laksefisk Geir Olav Melingen Smoltkonferansen på Smøla 31.oktober 2013 Disposisjon Årsak Historikk og utbredelse Sykdomsbeskrivelse Diagnostikk Epidemiologi Forebygging og behandling Bakteriofagterapi

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av Jæren vannområdeutvalg og Arbeidsgruppe 20.03.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Elin Valand Saksnr. 14/6408-3 Direkte innvalg: Løpenr. 20624/14 Arkivnr.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK RUNE LEANDER HANSEN 5568 VIKEBYGD Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: 2013/202279 26.11.2013 985399077 r» TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK Mattilsynet gjennomførte 22.10.2013 inspeksjon hos RUNE LEANDER HANSEN.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14/09 15/09 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 20:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Terje Skriudalen, Ingebjørg Ulbåsen

Detaljer

SVANØY HAVBRUK AS 988718181 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPDRETT AV REGNBUEØRRET TIL FORSKNINGSFORMÅL - TILSAGN

SVANØY HAVBRUK AS 988718181 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPDRETT AV REGNBUEØRRET TIL FORSKNINGSFORMÅL - TILSAGN Svanøy Havbruk AS Saksbehandler: Anita Sagstad Telefon: 48290259 Seksjon: 6914 SVANØYBUKT Vår referanse: 14/13879 Att: vaagen@svanoyhavbruk.no Utredningsseksjonen Deres referanse: Vår dato: 26.06.2015

Detaljer

Lakselus: Halvårssrapport nr 1

Lakselus: Halvårssrapport nr 1 Lakselus: Halvårssrapport nr 1 Periode 1. januar til 31. mai 1. Bakgrunn Smitte av lakselus fra oppdrettslaks kan true villaksen. Derfor må lusenivået i oppdrettsanleggene holdes lavt. Lakselussituasjonen

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005 ÅRSRAPPORT 2005 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005 SAMMENSETNING Utvalget skal bestå av syv faste medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av Mattilsynet, vanligvis for fire år av gangen.

Detaljer

Er rømmingssituasjonen ute av kontroll?

Er rømmingssituasjonen ute av kontroll? Er rømmingssituasjonen ute av kontroll? Liv Holmefjord Hardangerfjordseminaret 08.05.15 Overvåkningsprogrammet Kunnskapsgrunnlag Rømt fisk ulike kjelder og hendingar Forebyggjing Avbøtande tiltak Er rømmingssituasjonen

Detaljer

Påvirkning fra fiskeoppdrett på vill laks og sjøørret

Påvirkning fra fiskeoppdrett på vill laks og sjøørret Påvirkning fra fiskeoppdrett på vill laks og sjøørret Seniorrådgiver Atle Kambestad Miljødirektoratet Miljøseminar for akvakulturnæringen, Florø, 05.02.2014 Villaksens betydning og verdier - Rekreasjonsfiske

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Nytt fra Jervprosjektet 01.2006

Nytt fra Jervprosjektet 01.2006 Adresseliste Deres ref: Vår ref: Sted: Dato: Trondheim 27.06.2006 Nytt fra Jervprosjektet 01.2006 I dette infobrevet kan du lese om merking av jerv i år, en undersøkelse om tap av sau til jerv samt nyheter.

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011

Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011 Etter adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/16297 ART-FF-EYS 27.12.2010 Arkivkode: 456.3/1 Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011./.

Detaljer

MØTE I BRUKERGRUPPE v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering. Sted: Avdeling for Ervervet hjerneskade Rom: Kursrom

MØTE I BRUKERGRUPPE v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering. Sted: Avdeling for Ervervet hjerneskade Rom: Kursrom MØTE I BRUKERGRUPPE v/ Sted: Avdeling for Ervervet hjerneskade Rom: Kursrom Tidspunkt: 20.06.12 Referent: Neste møte i BG: Geir Arne Skogstad Koordinator for 11. september 2012, kl. 11:00 15:30, ved Fys.med.

Detaljer

Hvor langt er vi kommet med torskevaksiner?

Hvor langt er vi kommet med torskevaksiner? Hvor langt er vi kommet med torskevaksiner? Vera Lund og Helene Mikkelsen, Fiskeriforskning Susanna Børdal og Merete B. Schrøder, Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø Kjersti Gravningen, PHARMAQ

Detaljer

ASC et stempel for bærekraft - kan sertifisering bidra til bærekraftig havbruk? Lars Andresen, WWF

ASC et stempel for bærekraft - kan sertifisering bidra til bærekraftig havbruk? Lars Andresen, WWF ASC et stempel for bærekraft - kan sertifisering bidra til bærekraftig havbruk? Lars Andresen, WWF WWFs formål WWF arbeider for å Verne mangfoldet av arter og økosystemer Sikre bærekraftig bruk av fornybare

Detaljer

2-2004 DATALAGRINGSMERKER. torskens ferdskriver

2-2004 DATALAGRINGSMERKER. torskens ferdskriver 2-2004 H A V F O R S K N I N G S T E M A DATALAGRINGSMERKER torskens ferdskriver DATALAGRINGSMERKER torskens ferdskriver BAKGRUNN Allerede rundt århundreskiftet var forskere og fiskere opptatt av mulige

Detaljer

Klagernes anførsler Direktoratets merknader

Klagernes anførsler Direktoratets merknader Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/11639 ART-VI-KMV 01.10.2010 Arkivkode: 445.21 Oversendelse av klager på vedtak om lisensfelling

Detaljer

NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2006

NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2006 NINA Forskningsstasjon, Ims Årsmelding 2006 NINA Forskningsstasjon, Ims Årsmelding 2006 Ims, 1.mars 2007 Knut Bergesen Bestyrer 2 Drift av NINA Forskningsstasjon Antall prosjekter som ble utført ved stasjonen

Detaljer

Fisk og dyrevelferd. Siri Martinsen, veterinær NOAH - for dyrs rettigheter

Fisk og dyrevelferd. Siri Martinsen, veterinær NOAH - for dyrs rettigheter Fisk og dyrevelferd Siri Martinsen, veterinær NOAH - for dyrs rettigheter Norge er verdens største produsent av oppdrettslaks, men har et dyrehold i den blå åkeren som aldri ville blitt akseptert i andre

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Tycho Anker-Nilssen. Seniorforsker. Norsk institutt for naturforskning

Tycho Anker-Nilssen. Seniorforsker. Norsk institutt for naturforskning Tycho Anker-Nilssen Seniorforsker Norsk institutt for naturforskning Denne presentasjonen Bakgrunn for NINAs arbeid Beredskapsordning Plan for etterkantundersøkelser k Innsatsen i forbindelse med Statfjord

Detaljer

WWF-Norge forkaster Regjeringen forslag

WWF-Norge forkaster Regjeringen forslag WWF-Norge Tlf: 22 03 65 00 Faks: 22 20 06 66 Kristian Augustsgt. 7A info@wwf.no P.b. 6784 St.Olavs plass www.wwf.no 0130 Oslo Norge 01.10.01 Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo WWF-Norge

Detaljer

www.nina.no ÅLENS VE OG VEL I REGULERTE VASSDRAG

www.nina.no ÅLENS VE OG VEL I REGULERTE VASSDRAG ÅLENS VE OG VEL I REGULERTE VASSDRAG PROSJEKT I NVE- PROGRAMMET MILJØBASERT VANNFØRING Eva B. Thorstad Bjørn M. Larsen Trygve Hesthagen Tor F. Næsje Russel Poole Kim Aarestrup Michael I. Pedersen Frank

Detaljer

Søknad om FG godkjenning av utstyr som inngår i sprinkleranlegg.

Søknad om FG godkjenning av utstyr som inngår i sprinkleranlegg. Søknad om FG godkjenning av utstyr som inngår i sprinkleranlegg. Utstyr som skal inngå i et FG godkjent sprinkleranlegg skal være FG godkjent. Unntak: Tradisjonelle tykkveggete sprinklerrør og tilhørende

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Anadrom fisk og vannforskriften. Steinar Sandøy, Miljødirektoratet

Anadrom fisk og vannforskriften. Steinar Sandøy, Miljødirektoratet Anadrom fisk og vannforskriften Steinar Sandøy, Miljødirektoratet Status - Innsig av voksen laks Sør-Norge Norge Midt-Norge Atlantisk laks Historisk utbredelse Species on the Brink Wild Atlantic salmon

Detaljer

Påvirkning på villfisk fra lakselus og rømming. Bjørn Barlaup, Uni Research Miljø

Påvirkning på villfisk fra lakselus og rømming. Bjørn Barlaup, Uni Research Miljø Påvirkning på villfisk fra lakselus og rømming Bjørn Barlaup, Uni Research Miljø Mye dokumentasjon om lus og rømt fisk Pilotprosjektet i Hardanger - Undersøkelser og tiltak i forhold til lakselus og rømt

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Hybridar av laks og aurekva veit vi om sjøtoleranse og marin atferd? ved Henning Andre Urke (NIVA)

Hybridar av laks og aurekva veit vi om sjøtoleranse og marin atferd? ved Henning Andre Urke (NIVA) Hyridar av laks og aurekva veit vi om sjøtoleranse og marin atferd? ved Henning Andre Urke (NIVA) I samareid med Jo Vegar Arnekleiv, Gaute Kjærstad, Lars Rønning (LFI) Tom O. Nilsen (UIB), Peder A. Jansen

Detaljer

Resistent lakselus - kvifor er det eit problem og korleis diagnostisere resistens?

Resistent lakselus - kvifor er det eit problem og korleis diagnostisere resistens? University of Bergen Resistent lakselus - kvifor er det eit problem og korleis diagnostisere resistens? Frank Nilsen Sea Lice Research Centre Institutt for Biologi, Universitetet i Bergen Norwegian School

Detaljer

Innspill fra Norecopa

Innspill fra Norecopa Ot.prp. nr. 15 (2008 2009) Om lov om dyrevelferd Høring i Stortingets næringskomité 22. januar 2009 Innspill fra Norecopa Norges konsensus-plattform for erstatning, reduksjon og raffinering av dyreforsøk

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Eksamensdag: Onsdag 1. desember 2004 Tid for eksamen: kl. 09:00-11:00 Vedlegg: Ingen Alle oppgavene teller likt og besvares kort. Oppgave 1. Hva menes med en ideell fri fordeling? Forklar denne ved bruk

Detaljer

Atferd hos rømt oppdrettslaks i Sunndalsfjorden

Atferd hos rømt oppdrettslaks i Sunndalsfjorden Atferd hos rømt oppdrettslaks i Sunndalsfjorden Øyvind Solem, Richard Hedger, Henning A. Urke, Torstein Kristensen, Finn Økland, Eva Ulvan & Ingebrigt Uglem NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en

Detaljer

Vedtak om behandling av Skibotnregionen i Troms fylke mot parasitten Gyrodactylus salaris

Vedtak om behandling av Skibotnregionen i Troms fylke mot parasitten Gyrodactylus salaris FYLKESMANNEN I TROMS Postboks 6105 9291 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2015/001739 Dato: 27.03.2015 Org.nr: 985399077 Vedtak om behandling av Skibotnregionen i Troms fylke mot parasitten Gyrodactylus salaris

Detaljer

Avgjørelse av klage på vedtak om ny fordeling av gaupekvoten for kvotejakt på gaupe i 2015 i region 6 Midt-Norge

Avgjørelse av klage på vedtak om ny fordeling av gaupekvoten for kvotejakt på gaupe i 2015 i region 6 Midt-Norge Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/3578-27.04.2015 Avgjørelse av klage på vedtak om ny fordeling av gaupekvoten for kvotejakt på gaupe i 2015 i region 6 Midt-Norge Klima- og miljødepartementet viser

Detaljer

Noen utfordringer. Knut W. Ruyter

Noen utfordringer. Knut W. Ruyter Noen utfordringer Knut W. Ruyter Noen utfordringer Forskning på pasientmateriale Bruk av sårbare pasientgrupper Placebo og krav til sammenligning Screening Forskning på pasientmateriale Registre Journaler

Detaljer

Resultater av landskapsovervåking. Hva skal overvåkes? Eksempler fra praksis.

Resultater av landskapsovervåking. Hva skal overvåkes? Eksempler fra praksis. Resultater av landskapsovervåking. Hva skal overvåkes? Eksempler fra praksis. Oskar Puschmann og Grete Stokstad Norsk institutt for skog og landskap Landskapsovervåking nå og framover Lillestrøm 11-11-09

Detaljer

Norconsult AS Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Pb. 110, NO-3191 Horten Tel: +47 33 02 04 10 Fax: +47 33 02 04 11 Oppdragsnr.

Norconsult AS Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Pb. 110, NO-3191 Horten Tel: +47 33 02 04 10 Fax: +47 33 02 04 11 Oppdragsnr. Til: Geir Lenes Fra: Dato: 2014-10-30 5.16 Miljøovervåking og miljøoppfølging Miljøovervåkingsprogrammene som allerede etablert i fjordystemene i Kirknes vil være naturlig å videreføre gjennom HMS/KS-

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart Åkerriksa er en kritisk truet fugleart DET KAN VI GJØRE NOE MED NÅ! Fylkesmannen i Rogaland Åkerriksa er lysebrun og spraglete med brune og grå striper på hodet. Fuglens karakteristiske sang lyder som

Detaljer