Offshore vind og sjøfugl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offshore vind og sjøfugl"

Transkript

1 Cooperation and expertise for a sustainable future Offshore vind og sjøfugl Oslo Espen Lie Dahl Svein-Håkon Lorentsen Signe Christensen-Dalsgaard Roel May

2 Offshore vind og fugl Bakgrunn offshore vindkraft og sjøfugl Litt sjøfugløkologi Arealkonflikt mellom sjøfugl og offshore vind Strategisk KU sjøfugl Radarstudier av fugletrekk ved Frøyagrunnene og Olderveggen Habitatbruk i utvalgte områder Fremtidige fokusområder

3 Cooperation and expertise for a sustainable future Konfliktpotensiale offshore vindkraft og sjøfugl Økt dødelighet - kollisjoner Arealkonflikt (forstyrrelse) Unnvikelse pga forstyrrelse Habitatbeslag Habitatendringer (næringstilgang) Barriereeffekter som kan øke fluktdistanse og energibehov

4 Sjøfugl i Norge

5 Sjøfugl i Norge - Rødlista Art Kategori Påvirkningsfaktorer Storlom Nær truet (NT) Arealendringer; Bifangst Gulnebblom Nær truet (NT) Oljesøl; Bifangst Toppdykker Nær truet (NT) Ukjent Havhest Nær truet (NT) Bifangst Stormsvale Nær truet (NT) Ukjent Svartand Nær truet (NT) Ukjent Sjøorre Nær truet (NT) Støy og annen forstyrrelse (ferdsel) Tyvjo Nær truet (NT) Overfiske Hettemåke Nær truet (NT) Ukjent Fiskemåke Nær truet (NT) Ukjent Krykkje Sterkt truet (EN) Konkurranse med fiskerier; Næringssvikt Makrellterne Sårbar (VU) Forstyrrelse (ferdsel) i hekketiden Lomvi Kritisk truet (CR) Konkurranse med fiskerier; Bifangst; Oljesøl Alke Sårbar (VU) Ukjent Lunde Sårbar (VU) Konkurranse med fiskerier; Bifangst; Oljesøl Teist Sårbar (VU) Støy og ferdsel; Introduksjon av fremmede arter

6 Ulike arter, ulike tilpasninger km km km Avstand fra kolonien Lunde km Måker < 1 km Krykkje Lomvi & alke Toppskarv < 20 km Teist < 5 km 1 m 2 Ærfugl < 1 km 5 10 m Fjæresonen m m Kontinentalsokkelen Tareskogen Pelgisk dykkende Pelagisk overflatebeitende Kystbundne overflatebeitende Kystbundne fiskespisende Kystbundne bentisk beitende

7 Strategisk KU for sjøfugl Fra sensitivitet til konsekvensvurdering metodikk Inkluderte tema: Fordeling av sjøfugl hekkesesong overvintring Områdebruk for utvalgte arter i utvalgte områder Fugletrekk i utvalgte områder Teoretiske barriereeffekter Effekt av oljesøl og båttrafikk

8 Utredningsområder utredningsområder proposed area 10km buffer Områdenavn Auvær Antatt mulig kapasitet (MW) Totalt areal (km 2 ) 105 Areal innenfor aktuelt havdyp (km 2 ) 84 Dybde (m) 5-70 Gjennomsnittlig dybde (m) 33 Minste avstand til kyst (km) 11

9 Forekomst av sjøfugl hekking, myting, overvintring - eksempel Pelagisk overflatebeitende Kystbundne fiskespisende Kystbundne overflatebeitende Bentisk beitende

10 Forekomst av sjøfugl nærhet til verneområder - eksempel Verneområde Arter Minste avstand til utredningsområdet Fruflesa Storskarv, måker, 0 km ærfugl Borgan & Frelsøy Måker, terner, ærfugl 5 km Kvaløy & Ranøy Måker, terner, ærfugl 16 km Sklinna Storskarv, toppskarv, 29 km lomvi, alke, teist, måker, terner, ærfugl. Myteområde for grågås. Sklinnaflesene Storskarv 23 km Hortavær Sildemåke, andre 43 km måker, terner, ærfugl Hensteinen, Storskarv, sildemåke, 56 km Horsværet & Gimsan andre måker, terner (makrellterne), ærfugl Nordøyane Krykkje, måker, 0 km terner, ærfugl Sørøyane Krykkje, måker, 3 km terner, ærfugl Lyngværet Måker, terner, ærfugl 26 km Buholmen Måker, terner, ærfugl 39 km

11 Forekomst av sjøfugl vurdering av konsekvens - eksempel Trænfjorden - Selvær Mulige konsekvenser Arter/artsgrupper Etablering Drift Avvikling Lomvi, alke, lunde (PDy) Medium 1* Medium 1* Medium 1* Havsule, krykkje (POv) Lav 3*** Lav 3*** Lav 3*** Lommer, dykkere, skarver, siland, teist (KFi) Medium 2*** Medium 2*** Medium 2*** Ærfugl, havelle, svartand, sjøorre (KBe) Lav 1*** Lav 1*** Lav 1*** Gråmåke, svartbak, sildemåke, terner (KOv) Stor 1** Stor 1** Stor 1** Grågås, kortnebbgås, hvitkinngås (VÅT) Lav 3* Lav 3* Lav 3* Samlet konsekvens for sjøfugl Medium 2*** Medium 2*** Medium 2***

12 Radarstudier av fugletrekk ved Frøyagrunnene og Olderveggen

13 Radarstudier - observasjoner

14 Fugletrekk

15 Strategisk KU konsekvenser fugletrekk Utredningsområde Konsekvens Sørlig Nordsjø I Lav 3* Sørlig Nordsjø II Lav 3* Frøyagrunnene Middels 2** Olderveggen Middels 2** Nordøyan Ytre Vikna Lav 3* Trænfjorden Selvær Stor 3* Gimsøy Nord Lav 3* Nordmela Middels 3* Auvær Lav 3* Vannøya Nordøst Middels 3*

16 16 Habitat / områdebruk

17 GPS-studie på krykkje Study sites Hornøya Anda Sør-Gjæslingan Hornøya - Southern Barents Sea - Ca pairs Anda - Northern Norwegian Sea - Ca pairs Sør-Gjæslingan - Central Norwegian Sea - Ca. 500 pairs

18 Identifisering av funksjonsområder Arter Buffer 1 (km) Buffer 2 (km) Buffer 3 (km) Storskarv, toppskarv, ærfugl, teist Storjo, tyvjo, gråmåke, sildemåke, svartbak, makrellterne, rødnebbterne Krykkje, Sør-Gjæslingan, 2013 Havhest, havsule, krykkje, alke, lomvi, lunde

19 Identifisering av funksjonsområder Krykkje, Sør-Gjæslingan, 2013

20 Stor kompleksitet - variasjon gjennom hekkesesongen Furasjeringsturer for hekkende krykkje på Hornøya (a) Inkubasjon, (b) Tidlig ungeperiode (Ponchon et al. Ecosphere (accepted )).

21 Offshore vind og fugl - fokusområder for fremtida: Benytte tidsserier - overvåkning (SEAPOP) -> mulighet til å studere populasjonseffekter Sårbarhet i tid og rom Fugletrekk Kumulative effekter

22 Takk for oppmerksomheten!

4 Arealbruks- og miljøinteresser

4 Arealbruks- og miljøinteresser 4 Arealbruks- og miljøinteresser I dette kapitlet gjennomgås arealbruks- og miljøinteresser som kan tenkes å bli berørt av utbygginger av vindkraftverk. Interessene er i hovedsak presentert slik at ressursen

Detaljer

DEL V UTREDNINGSOMRÅDENE

DEL V UTREDNINGSOMRÅDENE DEL V UTREDNINGSOMRÅDENE De 15 utredningsområdene som er vurdert i den strategiske konsekvensutredningen er lokalisert langs hele norskekysten fra Barentshavet i nord til de sørlige delene av Nordsjøen.

Detaljer

SJØFUGL I KRISE: Tilstand og utvikling for norske sjøfugler i et internasjonalt perspektiv. Rob Barrett, Tromsø University Museum

SJØFUGL I KRISE: Tilstand og utvikling for norske sjøfugler i et internasjonalt perspektiv. Rob Barrett, Tromsø University Museum SJØFUGL I KRISE: Tilstand og utvikling for norske sjøfugler i et internasjonalt perspektiv Rob Barrett, Tromsø University Museum SEAPOP jubileumsseminar, Holmen Fjordhotell, 15.-16. april 2015 Bestandsestimat

Detaljer

Sjøfugl i Norge 2014 Resultater fra programmet

Sjøfugl i Norge 2014 Resultater fra programmet Sjøfugl i Norge 2014 Resultater fra programmet Hekkesesongen 2014 Hekkesesongen 2014 var meget variert med store forskjeller i både bestandsendringer og hekkesuksess mellom arter og regioner. Dette gjaldt

Detaljer

Områderegulering av Kongsfjord og Veineset

Områderegulering av Kongsfjord og Veineset Vedlegg 2 Berlevåg kommune Områderegulering av Kongsfjord og Veineset Konsekvenser for biologisk mangfold RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 447921 Kunde: Berlevåg kommune Områderegulering Kongsfjord

Detaljer

Kunnskapsstatus Barentshavet sør

Kunnskapsstatus Barentshavet sør Kunnskapsstatus Barentshavet sør Sjøfugl i våre nordlige havområder Geir Systad, NINA Hallvard Strøm, NP NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

SEATRACK: Nye metoder gir nye perspektiver. Hallvard Strøm Norsk Polarinstitutt

SEATRACK: Nye metoder gir nye perspektiver. Hallvard Strøm Norsk Polarinstitutt SEATRACK: Nye metoder gir nye perspektiver Hallvard Strøm Norsk Polarinstitutt SEAPOP jubileumsseminar, Holmen Fjordhotell, 15.-16. april 2015 Ny nasjonal satsning: Kartlegging av arealbruk utenfor hekkesesongen

Detaljer

Takseringsmanual for måker, terner, skarv, teist, ærfugl og grågås. Arne Follestad Svein-Håkon Lorentsen

Takseringsmanual for måker, terner, skarv, teist, ærfugl og grågås. Arne Follestad Svein-Håkon Lorentsen 716 Takseringsmanual for måker, terner, skarv, teist, ærfugl og grågås Arne Follestad Svein-Håkon Lorentsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

oljeselskap Miljørisiko- og beredskapsanalyse Letebrønn 7222/11-2- Langlitinden i Barentshavet

oljeselskap Miljørisiko- og beredskapsanalyse Letebrønn 7222/11-2- Langlitinden i Barentshavet Vedlegg til Rapport Det norske oljeselskap Miljørisiko- og beredskapsanalyse Letebrønn 7222/11-2- Langlitinden i Barentshavet Langlitinden i Troms fylke Vedlegg Innhold 1 Teknisk informasjon om brønnen...

Detaljer

OPERAto-basert Miljørisikoanalyse (MRA) for avgrensningsbrønn 16/1-23S i PL338 i Nordsjøen

OPERAto-basert Miljørisikoanalyse (MRA) for avgrensningsbrønn 16/1-23S i PL338 i Nordsjøen OPERAto-basert Miljørisikoanalyse (MRA) for avgrensningsbrønn 16/1-23S i PL338 i Nordsjøen Lundin Norway AS Rapport Nr.: 2014-1504, Rev 00 Dokument Nr.: 18SRTN2-4 Dato: 2014-12-05 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SEAPOP De ti første årene, 2005-2014

SEAPOP De ti første årene, 2005-2014 SEAPOP De ti første årene, 2005-2014 SEAPOP som leverandør av data og kompetanse Siden 2005 har SEAPOP vært delaktig i og bidratt med data og kunnskap til mer enn 50 offentlige konsekvensanalyser og andre

Detaljer

NORDSJØEN OG SKAGERRAK

NORDSJØEN OG SKAGERRAK Helhetlig forvaltningsplan for NORDSJØEN OG SKAGERRAK SAMMENDRAG SAMLET PÅVIRKNING OG MILJØKONSEKVENSER Sammendrag for rapport om samlet påvirkning og miljøkonsekvenser Det er en rekke miljøutfordringer

Detaljer

IDENTIFISERING AV SÆRLIG VERDIFULLE OMRÅDER I LOFOTEN BARENTSHAVET

IDENTIFISERING AV SÆRLIG VERDIFULLE OMRÅDER I LOFOTEN BARENTSHAVET IDENTIFISERING AV SÆRLIG VERDIFULLE OMRÅDER I LOFOTEN BARENTSHAVET Redaktører: Erik Olsen (Havforskningsinstituttet) og Cecilie H. von Quillfeldt (Norsk Polarinstitutt) Mai 2003-1 - FORORD Havforskningsinstituttet

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 1b 2013. Forvaltningsplan Norskehavet rapport fra overvåkingsgruppen 2013

Fisken og havet, særnummer 1b 2013. Forvaltningsplan Norskehavet rapport fra overvåkingsgruppen 2013 Fisken og havet, særnummer 1b 2013 Forvaltningsplan Norskehavet rapport fra overvåkingsgruppen 2013 Fisken og havet, særnummer 1b 2013 Forvaltningsplan Norskehavet rapport fra overvåkingsgruppen 2013 Redaktører:

Detaljer

LISTASTRENDENE. Oppdrag for Fylkesmannen i Vest-Agder. Sandløper. Gunnar Gundersen

LISTASTRENDENE. Oppdrag for Fylkesmannen i Vest-Agder. Sandløper. Gunnar Gundersen UTVALGTE FUGLEARTERS BRUK AV LISTASTRENDENE Sandløper Gunnar Gundersen Oppdrag for Fylkesmannen i Vest-Agder M. Wold, J.E. Røer, V. Bunes 23. mars 2012! INNHOLD Forord!... 2 Konklusjon!... 4 Listastrendene

Detaljer

AREALVURDERINGER SÅRBARE OMRÅDER INTERESSEKONFLIKTER

AREALVURDERINGER SÅRBARE OMRÅDER INTERESSEKONFLIKTER AREALVURDERINGER SÅRBARE OMRÅDER INTERESSEKONFLIKTER - Rapport fra arbeidsgruppe April 2005 SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER I deloppgave II i mandatet, Arealvurderinger/-analyse har en 1) vurdert og kartfestet

Detaljer

Sjøfugl og MV Full City-forliset, ett år etter. Svein-Håkon Lorentsen

Sjøfugl og MV Full City-forliset, ett år etter. Svein-Håkon Lorentsen 629 Sjøfugl og MV Full City-forliset, ett år etter Svein-Håkon Lorentsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 25 som erstatter de tidligere seriene NINA Fagrapport, NINA Oppdragsmelding

Detaljer

Det nasjonale overvåkingsprogrammet. sjøfugl. Resultater fra 1995. NINA Norsk institutt for naturforskning. Svein-Håkon Lorentsen

Det nasjonale overvåkingsprogrammet. sjøfugl. Resultater fra 1995. NINA Norsk institutt for naturforskning. Svein-Håkon Lorentsen Det nasjonale overvåkingsprogrammet for hekkende sjøfugl. Resultater fra 1995 Svei n-håkon Lorentsen NINA Norsk institutt for naturforskning Det nasjonale overvåkingsprogrammet for hekkende sjøfugl. Resultater

Detaljer

fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs

fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs Fiskeriinteresser fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs Fiskerinteresser fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs

Detaljer

NORDSJØEN OG SKAGERRAK

NORDSJØEN OG SKAGERRAK Helhetlig forvaltningsplan for NORDSJØEN OG SKAGERRAK SAMLET PÅVIRKNING OG MILJØKONSEKVENSER Forord Regjeringen planlegger å legge fram en melding til Stortinget om forvaltning av norsk del av Nordsjøen

Detaljer

verneområder ved Tyrifjorden

verneområder ved Tyrifjorden Utkast til forvaltningsplan for verneområder ved Tyrifjorden Fylkesmannen i Buskerud, miljøvernavdelingen februar 2011 Prosjektleder Kjetil Heitmann 1 Forord Dette utkastet til forvaltningsplan er utarbeidet

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørisikoanalyse (MRA) for utbygging og drift av 16/2-6 Johan Sverdrup feltet i PL265 og PL501 i Nordsjøen.

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørisikoanalyse (MRA) for utbygging og drift av 16/2-6 Johan Sverdrup feltet i PL265 og PL501 i Nordsjøen. Rapport Miljørisikoanalyse (MRA) for utbygging og drift av 16/2-6 Johan Sverdrup feltet i PL265 og PL501 i Nordsjøen Statoil ASA Rapportnr./ Rev. 00, 2014-06-20 Innholdsfortegnelse KONKLUDERENDE SAMMENDRAG...

Detaljer

STORSANDHAVNA UTREDNING AV MARIN BIOLOGI I FORBINDELSE MED UTVIDELSE AV EKSISTERENDE MOLO

STORSANDHAVNA UTREDNING AV MARIN BIOLOGI I FORBINDELSE MED UTVIDELSE AV EKSISTERENDE MOLO STORSANDHAVNA UTREDNING AV MARIN BIOLOGI I FORBINDELSE MED UTVIDELSE AV EKSISTERENDE MOLO WKN rapport 2014:5 10. JANUAR 2015 R apport 2 014 : 5 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson:

Detaljer

Økosystemtjenester i Barentshavet-Lofoten: Vedlegg

Økosystemtjenester i Barentshavet-Lofoten: Vedlegg 2013/08 Økosystemtjenester i Barentshavet-Lofoten: Vedlegg Kristin Magnussen, Henrik Lindhjem, Claire Armstrong, Harald Bergland, Eirik Mikkelsen, Rasmus Reinvang og John Magne Skjelvik Økosystemtjenester

Detaljer

Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet

Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet RAPPORT M140 2014 Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet Rapport fra Faglig forum, Overvåkningsgruppen

Detaljer

Oppdragsgiver. Møreaksen AS. Rapporttype. Rapport 2013.02.13 E39 VESTNES - MOLDE KONSEKVENSUTREDNING TEMA NATURMILJØ

Oppdragsgiver. Møreaksen AS. Rapporttype. Rapport 2013.02.13 E39 VESTNES - MOLDE KONSEKVENSUTREDNING TEMA NATURMILJØ Oppdragsgiver Møreaksen AS Rapporttype Rapport 2013.02.13 E39 VESTNES - MOLDE KONSEKVENSUTREDNING TEMA NATURMILJØ TEMA NATURMILJØ 2 (37) E39 VESTNES - MOLDE TEMA NATURMILJØ Oppdragsnr.: 6120070 Oppdragsnavn:

Detaljer

Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Konsekvenser av fiskeri- og havbruksaktivitet

Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Konsekvenser av fiskeri- og havbruksaktivitet Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak Konsekvenser av fiskeri- og havbruksaktivitet 15. september 2011 (Denne siden er tom) Side 2 av 120 FORORD Dette dokumentet er en utredning av konsekvenser

Detaljer

DEL I TEKNOLOGI OG KOSTNAD

DEL I TEKNOLOGI OG KOSTNAD DEL I TEKNOLOGI OG KOSTNAD En vesentlig forutsetning for de strategiske konsekensutredningene har vært at de områdene som åpnes for vindkraft skal være teknisk-økonomisk attraktive og at en utbygging i

Detaljer

NORSK POLARINSTITUTT NORWEGIAN POLAR INSTITUTE

NORSK POLARINSTITUTT NORWEGIAN POLAR INSTITUTE NORSK POLARINSTITUTT NORWEGIAN POLAR INSTITUTE Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler Dato 14.02.2014 2014/56-4 /NMJ/008 Tlf.: 77 75 05 00 04.04.2014

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 4.7 Sjøpattedyr...22. 4.8 Landområder...24. 4.9 Spesielt miljøfølsomme områder...25 4.10 Områder for akvakultur...

Innholdsfortegnelse. 4.7 Sjøpattedyr...22. 4.8 Landområder...24. 4.9 Spesielt miljøfølsomme områder...25 4.10 Områder for akvakultur... Sygna Konsekvensutredning Statfjord C Vedlegg til Plan for Utbygging og drift Statfjord nordflanken Statfjord Nord Sygna Produksjonsbunnramme N HK GT 980390 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og konklusjon...

Detaljer