FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua"

Transkript

1 Møtebok ferdigstilt: 20/ Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Henrik Rasmussen, Anne Ramstad, Lars Folkow, Grete Bæverfjord (frem til kl.14.30), Ingvill Løken og Siri Martinsen Forfall; Gunnar Nicolaysen Sekretariatet: Dag Atle Tuft, Marianne W. Furnes og Vera Rodas. Andre: Gunnar Már Gunnarson MØTEBOK 1. Møteinnkalling og dagsorden Utsendt innkalling ble godkjent. 2. Møtebok 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte Møtebok fra utvalgets møte 13/1-15. T.o. 2.2 Prosjekter Forsøksdyrutvalget Oppfølgingssaker januar Tilsyn med avdelinger og forsøk januar 2015 Sekretariatet og utvalgsmedlemmer jobber videre med - oppfølgingssakene og - gjennomføring av inspeksjoner 3. Viktige saker 3.1 Naturhistorisk museum merking og blodprøvetaking S-2014/ Brev til Jan Lifjeld fra FDU, datert 8/ E-post fra Jan Lifjeld, datert 19/ E-post fra Jan Lifjeld, datert 25/1-15. Brev med følgende tekst sendes til Naturhistorisk museum v/ Jan Lifjeld: Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Adresse: Mattilsynet Forsøksdyrutvalget Felles postmottak Postboks 383 N-2381 Brumunddal e-post: Hjemmeside: Sekretariat: Gunvor Knudsen Dag Atle Tuft Marianne W. Furnes Vera A. K. Rodas :

2 FDU-møte 10/2-15 Side 2 av 15 Postboks 1172 Blindern 0318 Oslo Att. Jan Lifjeld SVAR PÅ HENVENDELSE OM RUTINEMESSIG BLODPRØVETAKING AV FUGL. Sak 3.1 behandlet i Forsøksdyrutvalgets møte 10/2-15. Det vises til brev fra FDU datert 8/5-14, og henvendelser fra Naturhistorisk museum av 19/1-15 og 23/1-15. FDU vurderer blodprøvetaking av ville fugler som søknadspliktig, noe som er i tråd med EUs direktiv 2010/63 om bruk av forsøksdyr, og som er gjeldende praksis i Danmark og Sverige. Landbruks- og matdepartementet forventer at nytt forsøksdyrregelverk kan tre i kraft fra juni/juli I forbindelse med overgang til nytt regelverk vil FDU bli lagt ned. På grunn av den korte funksjonstiden som gjenstår for FDU, vil utvalget henvise til Mattilsynet for videre oppfølging av problemstillingene som beskrives i Deres henvendelser. 3.2 Orientering fjellrev og halsbånd S-2015/ Sammenfatning av antall fjellrev merket med halsbånd i perioden 2008 til 2014 på bakgrunn av søknader i FOTS. Utgående generelle henvendelse til NINA; Angående merking av fjellrev med halsbånd For å få en oversikt over erfaringer med bruk av halsbånd på fjellrev ber Forsøksdyrutvalget om en oversikt over følgende de siste 6 år( ); 1. Hvor mange fjellrev ble registrert som døde i løpet av perioden de bar halsbånd? Er dødsårsaken i disse tilfellene bekreftet? 2. Halsbånd med dødsvarselfunksjon; har denne funksjonen fungert slik som planlagt? FDU imøteser en tilbakemelding så snart som mulig. 4. Søknad om tillatelse til å gjennomføre forsøk i godkjent avdeling NMBU Adamstua S-2015/7309 Søknad om å benytte 256 CD-1-mus i forsøk for å undersøke effekter av kronisk eksponering for persistente organiske miljøgifter (POP) på reproduksjon og jurutvikling. Ansvarshavende deltar i forsøket Pdf av søknad i FOTS, id 7205 med seks vedlegg fra Gudrun Boge, datert 12/1-15. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad fra 10/2-15 til 1/8-15, jf. forskrift 15. jan nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 9. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder nok informasjon til at utvalget kan fatte vedtak.

3 FDU-møte 10/2-15 Side 3 av 15 Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 256 CD-1-mus i forsøk for å undersøke effekter av kronisk eksponering for persistente organiske miljøgifter (POP) på reproduksjon og jurutvikling hos 2 generasjoner mus, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Angitt startdato for forsøket er 1/2-15. Utvalget forutsetter at forsøk ikke startes opp uten at godkjenning foreligger. Ett utvalgsmedlem stemte mot vedtaket: Siri Martinsen 4.2 UiO, Avdeling for komparativ medisin, Institutt for medisinsk basalfag (avd. 16), S-2014/ Søknad om å bruke inntil 5000 mus når Norsk Transgen Senter produserer nye transgene linjer, mikrobiologisk opprensing av eksisterende linjer og importerer/tiner opp tilsendte transgene linjer. Blokk søknad Pdf av søknad i FOTS, id 7216, fra Knut Thomas Dalen, datert Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fra 10/ fram til 10/2-2017, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen å bruke inntil 5000 mus når Norsk Transgen Senter produserer nye transgene linjer, mikrobiologisk opprensing av eksisterende linjer og importerer/tiner opp tilsendte transgene linjer, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. I søknaden er planlagt start angitt å være 1/2-15. Utvalget forutsetter at forsøket ikke er startet før gyldig godkjenning foreligger Ous- Rikshospitalet S-2014/35493 Endringssøknad om å benytte intramuskulær administrasjon av målstyrte vaksiner mot influensa og om å benytte ZRF (Zoletil-mix) i stedet for Hypnorm/Dormicum som anestesimiddel Endringssøknad fra Gunnveig Grødeland, datert 18/ Vedtaksbrev datert 26/ Pdf av søknad, FOTS-id Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. endringssøknad frem til 31/12-15, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd.

4 FDU-møte 10/2-15 Side 4 av 15 Det gis ikke tillatelse til å øke det totale antall dyr som inngår i forsøket. Endringssøknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte intramuskulær administrasjon av målstyrte vaksiner mot influensa for å se på effekt av målstyring i et område med færre antigenpresenterende celler enn i hud og om å benytte ZRF (Zoletil-mix) i stedet for Hypnorm/Dormicum som anestesimiddel, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Henrik Rasmussen Ett utvalgsmedlem stemte mot vedtaket: Siri Martinsen 4.4 UiTø, Helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for komparativ medisin, ( avd. 50), S-2015/9162 Søknad om å bruke 75 rotter i et pilotforsøk for å etablere en kronisk hjertesvikt modell. Høy dødelighet Pdf av søknad i FOTS, id 7101 fra Leif Rønning med 3 vedlegg, datert Etterspurt tilleggsinformasjon telefonsamtale med Leif Rønning, datert 23/1-15 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fra 1/ fram til 1/3-2017, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Vilkår: Forutsetter at isoflurane eller tilsvarende gassanestesi benyttes ved terminale målinger av hemodynamikk og US. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder sammen med etterspurt tilleggsinformasjon tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å bruke 75 rotter i et pilotforsøk for å etablere en kronisk hjertesvikt modell, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget er kjent med at isoflurane eller tilsvarende gassanestesi er standard ved de beskrevne terminale prosedyrer og dette vil være et hensiktsmessig valg mhp publisering. 4.5 NIVA, Marin Forskningsstasj. Solbergstrand (avd. 105) S-2015/6100 Søknad om å benytte 1200 laks for å utvikle smittemodeller for ulike agens som er kjent for å kunne forårsake gjellesjukdom hos fisk Pdf av søknad fra FOTS med id 7259, fra Mark Powell, datert 9/1-15.

5 FDU-møte 10/2-15 Side 5 av Etterspurt tilleggsinformasjon datert 6/2-15 Utvalget avviser søknaden. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen, men inneholder ikke, heller ikke med tilsendt tilleggsinformasjon tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Det er særlig forholdene rundt håndtering av fiskepopulasjonen som fremdeles er uklare. (Størrelse og smoltifisering.) Dersom temperatur skal brukes i regulering av fiskenes vekst må dette beskrives. Den ønskes også en referanse på at den beskrevne smoltifiseringsprosessen fungerer. I den avviste søknaden er det videre redegjort for 1200 fisk. Dersom flere fisk skal godkjennes må dette beskrives bedre i en eventuell ny søknad. Utvalget forventer at i en revidert søknad vil også tidligere innsendt tilleggsinformasjon blir inkorporert. 4.6 VESO, Vikan (avd. 111) S-2015/8197 Søknad om å benytte 2885 laks i et effektforsøk for 3 ulike vaksiner. Smertevoldende Pdf av søknad fra FOTS med et vedlegg, id 7264, fra Audur Thorisdottir, datert 12/1-15. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fra 1/3-15 til 31/12-15, på vilkår som beskrevet nedenfor jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Ved fremtidige søknader ønskes referanser til anførte myndighetskrav inkludert i søknaden. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 2885 laks i et effektforsøk for 3 ulike vaksiner, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd.. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Anne Ramstad. 4.7 NIVA, Solbergstrand (avd. 105) S-2014/57109 Søknad om å utvide godkjenningsperioden for forsøk. Smertevoldende Endringssøknad, id 6322 fra Mark Powell, datert 7/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 28/ Vedtak fra FDU, datert 4/4-14 Utvalget godkjenner endring av forsøket iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til 31/12-15, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket, utover teknisk stab, er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd.

6 FDU-møte 10/2-15 Side 6 av 15 Søknad om endring er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Da godkjenningsperiode for id 6322 løp ut 31/12-14, anser utvalget endringssøknaden som en ny søknad. Utvalget finner at å utvide godkjenningsperioden fra 10/2-15 til 31/12-15 oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Utvalget bemerker at opprinnelig søknad ble godkjent for bruk at 1500 laks og ikke 5000, slik det er angitt i søknad om endring. Utvalgsmedlem som stemte blankt: Siri Martinsen 4.8 UiB, BBB (avd 4) S-2014/46184 Endringssøknad om å benytte inntil 10 mus for å undersøke om fibroblast vekstfaktor 23 (FGF-23) kan gi en økning av proteiner som øker insulinopptaket i muskler hos unge mus. Oppr. søknad er sendt FDU fordi deler gjøres utenfor forsøksdyravdelingen Endringssøknad, id 5664 fra Jérôme Ruzzin, datert 8/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 26/ Vedtak fra FDU, delegert til sekretariatet, datert 29/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 25/ Endringssøknad, id 5664 fra Jérôme Ruzzin, datert 8/ Vedtak fra FDU, datert 30/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 21/ Pdf av søknad fra FOTS, id 5664, fra Jérôme Ruzzin, datert 5/8-13 Utvalget godkjenner endring av forsøket iht. søknad og tilleggsinformasjon, fram til 1/9-16 (samme dato som tidligere), jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket, utover teknisk stab, er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med endringen og den planlagte gjennomføringen, å benytte inntil 10 mus for å undersøke om fibroblast vekstfaktor 23 (FGF-23) kan gi en økning av proteiner som øker insulinopptaket i muskler hos unge mus, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd.

7 FDU-møte 10/2-15 Side 7 av UiB-BBB S-2014/ Søknad om å benytte 64 rotter i forsøk som omfatter strålebehandling med etterfølgende oksygenbehandling i trykk-kammer for å evaluere effekten ulike behandlingsserier har på stråleskadet vev. Søknaden er sendt til sentral behandling på grunn av bruk av eksterne lokaler. Dokumenter i saken (lagt frem i møtet): Vedtak fra FDU sendt pr. e-post 21/ PDF av søknad i FOTS, id 7074 med ett vedlegg fra Linda Stuhr, datert 22/ E-post fra Linda Stuhr, datert 23/ E-post med ett vedlegg fra Linda Stuhr, datert 29/1-15. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon fra 11/2-15 til 1/12-16, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14, på vilkår som beskrevet nedenfor. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget setter som vilkår for godkjenningen at dyrene blir veid hyppigere enn hver 5. dag i perioden som er kritisk med hensyn til utvikling av symptomer på stråleskade. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 64 rotter i forsøk med strålebehandling og hyperbar oksygenbehandling for å øke kunnskapen om effekten behandlingen har på det stråleskadde vevet og derved kunne optimalisere oksygenbehandlingen, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Angitt startdato for forsøket er 1/ Utvalget forutsetter at forsøk ikke startes opp før godkjenning foreligger a- ILAB S-2015/7609 Søknad om å få benytte 110 laks i et kohabitant smitteforsøk med Branchiomonas cycticola, som gir proliferativ gjellebetennelse, for å få kunnskap om infeksjonsmekanismer. 1. Pdf av søknad fra FOTS med id 7269, fra Duncan Colquhoun, datert 12/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 20/1-15 og 26/1-15 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fra 11/2-15 til 30/4-15, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket, utover teknisk stab, er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er ikke sendt inn innen den fastsatte fristen, men utvalget velger å hastebehandle søknaden. Søknaden, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med pilotforsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 110 laks i et kohabitant smitteforsøk med Brachiomonas cycticola, som gir proliferativ gjellebetennelse, for å få kunnskap om infeksjonsmekanismer, oppfyller det generelle vilkår i

8 FDU-møte 10/2-15 Side 8 av 15 forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. 5. Forsøk utenfor godkjent avdeling (feltforsøk) UiTø Avdeling for Arktisk Biologi S-2015/4499 Søknad om å benytte avblødning i kirurgisk anestesi som avlivingsmetode for inntil 12 klappmyss og 12 grønlandssel slik at hjernevevet kan tas ut og benyttes i in vitro-forsøk. Feltforsøk i Vestisen (Grønlandshavet). Ansvarshavende er ansvarlig søker PDF av søknad i FOTS, id 7247, fra Lars P.Folkow, datert 7/1-15. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fra 1/3-15 til 1/3-17, jf. Forskrift 15.jan.1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7,8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket, jf. Forskrift om forsøk med dyr 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte avblødning i kirurgisk anestesi som avlivingsmetode for inntil 12 klappmyss og 12 grønlandssel slik at hjernevevet kan tas ut og benyttes i in vitro-forsøk, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i Forskrift om forsøk med dyr, 8, første ledd, er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Angitt startdato og sluttdato i søknaden er hhv. 1/3-15 og 1/6-17. Utvalget godkjenner forsøket for 2 år, jf. forsøksdyrforskriften 10, tredje ledd, som bestemmer at feltforsøk kun kan godkjennes i inntil 2 år. Utvalget forutsetter at søknad om eventuell forlengelse av forsøket sendes i god tid før denne godkjenningen utløper. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Lars P. Folkow 5.2 BioForsk Tingvoll - Feltforsøk S-2015/8566 Søknad om å merke med øremerke eller ID-chip, samt å ta hår-, vevs- og blodprøver av inntil 120 geiter av rasen kystgeit. Kystgeit er en utrydningstruet geiterase. Prøvene skal brukes i arbeidet med forvaltning av en stamme av kystgeit som lever på to øyer i Møre og Romsdal. Feltforsøk i Møre og Romsdal PDF av søknad i FOTS, id 7266, fra Emma Brunberg, datert 13/ E-post fra Emma Brunberg, datert 26/ E-post fra Emma Brunbreg, datert 12/2-15. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fra 10/2-15 til 31/12-16, jf. Forskrift 15.jan.1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7,8 og 10.

9 FDU-møte 10/2-15 Side 9 av 15 Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket, jf. Forskrift om forsøk med dyr 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget godkjenner ikke medikamentell immobilisering på det foreliggende grunnlag. Om dette blir en aktuell problemstilling må det omsøkes som en søknad om endring. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med tilleggsopplysninger, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å merke med øremerke eller ID-chip, samt å ta hår-, vevs- og blodprøver av inntil 120 geiter av rasen kystgeit for å skaffe informasjon om dyrenes helse, velferd og genetiske variasjon, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i Forskrift om forsøk med dyr, 8, første ledd, er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Angitt startdato i søknaden er 1/2-15. Utvalget forutsetter at forsøket ikke har startet før godkjenning foreligger. 5.3 Høgskolen i Hedmark - Feltforsøk S-2014/ Søknad om å merke inntil 20 rødrever med GPS-halsbånd for å kartlegge rødrevens områdebruk og spredningsmønster, og derved øke kunnskapen om rødrevens påvirkning på andre arter. Feltforsøk i Hedmark og Nord-Trøndelag PDF av søknad i FOTS, id 6939, fra Morten Odden, datert 13/ E-post fra Morten Odden, datert 28/ E-post fra Morten Odden, datert 12/2-15. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fra 15/2-15 til 15/2-17, jf. Forskrift 15.jan.1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7,8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket, jf. Forskrift om forsøk med dyr 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med tilleggsopplysninger, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å merke inntil 20 rødrever med GPS-halsbånd for å kartlegge rødrevens områdebruk og spredningsmønster, og derved øke kunnskapen om rødrevens påvirkning på andre arter, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i Forskrift om forsøk med dyr, 8, første ledd, er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. 5.4 Høgskolen i Hedmark feltforsøk S-2015/2140 Application to capture in live- trapps and mark 60 klatremus and 100 markmus to study rodent spatial behavior in response to avian predation risk in the field. Field-experiment in Hedmark. Documents: Application id 7254 from Jan Husek, dated January 1., Additional information from Jan Husek, dated January 29., 2015 NARAs considerations: Decision: The Norwegian Animal Research Authority approves the experiment as described in the Application and additional information, from April 1 until July 1., 2015, cf. the Norwegian Regulation on Animal Experimentation (Forskrift om forsøk med dyr) Jan 15

10 FDU-møte 10/2-15 Side 10 av no 23, 7, 8 and 10. NARA presumes that all who participate in the experiment are presented in the application and that their education is sufficient for the task, ref Regulation on Animal Experimentation 12, section 3 and 13, section 1. Decision basis: The application was sent to NARA within time and the application together with the additional information contains sufficient information for NARA to make a decision. NARA finds that the planned procedures and the purpose of the experiment, capture in livetrapps and mark 60 klatremus and 100 markmus to study rodent spatial behavior in response to avian predation risk in the field, fulfills the general condition that experiments shall be of scientific and/or of public utility, cf. Regulation on animal experimentation 8, section1. No alternative to animal experiments are available as described in 8, section 3. Any deviation or change of the approved experiment requires that NARA is informed in writing or, if necessary, as an application for changes of the experiment. NARA member who did not approve: Siri Martinsen 5.5 NTNU S-2015/8514 Søknad om å fange inn (el-fiske eller fiskestang med krok uten mothaker) og radiomerke (ip) inntil 100 brunørret i øvre Namsen for å kartlegge eventuelle overlapp i habitatbruk mellom ørret og Namsblank og om ørret kan virke bestandsregulerende på Namsblank Pdf av søknad fra FOTS med ett vedlegg, id 7270, fra Jan Grimsrud Davidsen, datert 13/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 25/1-15 Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad og tilleggsinformasjon, fra 1/4-15 til 1/4-17, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, fange inn (elfiske eller fiskestang med krok uten mothaker) og radiomerke (ip) inntil 100 brunørret i øvre Namsen for å kartlegge eventuelle overlapp i habitatbruk mellom ørret og Namsblank og om ørret kan virke bestandsregulerende på Namsblank, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. 5.6 NTNU S-2015/8518 Søknad om å fange inn og merke 180 sjøørret og 30 sjørøyer med akustiske merker (interne eller eksterne) for å kartlegge habitatbruk og vandringer i Tosenfjorden i forhold til oppdrettsanlegg, kraftverksløp og aktuelle vassdrag og fjord Pdf av søknad fra FOTS, id 7277, med ett vedlegg, fra Jan Grimsrud Davidsen, datert 13/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 25/1-15

11 FDU-møte 10/2-15 Side 11 av 15 Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad og tilleggsinformasjon, fra 15/3-15 til 31/12-16, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å fange inn og merke 180 sjøørret og 30 sjørøyer med akustiske merker (interne eller eksterne) for å kartlegge habitatbruk og vandringer i Tosenfjorden i forhold til oppdrettsanlegg, kraftverksløp og aktuelle vassdrag og fjord, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. 5.7 NTNU S-2015/8517 Søknad om å fange inn (vha. el-fiske), PIT-merke, prøveta (skjell og bit av fettfinne) og gjenfange (vha. PIT-scanning og el-fiske hver vår) inntil 500 brunørret i Klefstadbekken i Sør- Trøndelag for å kartlegge forskjeller mellom sjøvandrende og ikke sjøvandrende ørret over en periode på 3 sommersesonger samt få et mål på marin overlevelse Pdf av søknad fra FOTS, id 7272, med ett vedlegg, fra Jan Grimsrud Davidsen, datert 13/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 25/1-15 Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad og tilleggsinformasjon, fra 1/4-15 til 1/4-17, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å fange inn (vha. el-fiske), PIT-merke, prøveta (skjell og bit av fettfinne) og gjenfange (vha. PIT-scanning og elfiske hver vår) inntil 500 brunørret i Klefstadbekken i Sør-Trøndelag for å kartlegge forskjeller mellom sjøvandrende og ikke sjøvandrende ørret over en periode på 3 sommersesonger samt få et mål på marin overlevelse, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Angitt startdato og sluttdato i søknaden er hhv. 1/4-15 og 31/ Utvalget godkjenner forsøket for 2 år, fra 1/4-15 til 1/4-17. Feltforsøk kan godkjennes for inntil 2 år jf. forsøksdyrforskriften 10, tredje ledd. Utvalget forutsetter at søknad om eventuell forlengelse av forsøk sendes i god tid før denne godkjenningen utløper og gjør oppmerksom på at forsøket ikke er å anse som avsluttet før de siste prosedyrer/målinger på levende dyr er gjort.

12 FDU-møte 10/2-15 Side 12 av Universitetet i Aarhus - Feltforsøk S-2015/7180 Søknad om å merke med metallring og halsring, samt røntgenfotografere og ta blodprøver av inntil 500 kortnebbgjess. Forsøkene inngår i et populasjonsøkologisk langtidsstudium av Svalbard-bestanden av kortnebbgås. Feltforsøk i Nord-Trøndelag PDF av søknad i FOTS, id 7268, fra Jesper Madsen, datert 9/ E-post fra Jesper Madsen, datert 23/1-15. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fra 30/4-15 til 1/6-15, jf. Forskrift 15.jan.1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7,8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket, jf. Forskrift om forsøk med dyr 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med tilleggsopplysninger, tilstrekkelige opplysninger til at utvalget kan fatte vedtak. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å merke med metallring og halsring, samt røntgenfotografere og ta blodprøver av inntil 500 kortnebbgjess som et ledd i et populasjonsøkologisk langtidsstudium av Svalbard-bestanden av kortnebbgås, er av vitenskapelig og samfunnsmessig betydning slik at de generelle vilkår i Forskrift om forsøk med dyr, 8, første ledd, er oppfylt. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. 6. Søknad ang. godkjenning av forsøksdyravdeling/ansvarshavende 6.1 UiO, Domus Medica (avd. 16) S-2014/ Søknad om godkjenning av 7 eksterne laboratorier og om å få fatte lokale vedtak om endring for forsøk i eksterne laboratorier som ikke er godkjente Søknad om godkjenning av eksterne lokaler fra UiO med tre vedlegg, datert 16/ Beskrivelse av virksomheten, datert 16/12-14 (søknad) - Oversikt over eksterne laboratorier fra brukere - Sum eksterne laboratorier, forenklet oversikt Vedr. søknad fra IMB, UiO, om godkjenning av lokaler for dyreforsøk, fra instituttleder Jan Bjålie, datert 12/ Befaring, datert 21/1-15 v/ Ingvill Løken og Marianne W. Furnes E-post fra avdelingsleder/ansvarshavende Ingfrid Slaatto Næss, datert 29/ E-post fra instituttleder Jan G. Bjålie, datert 29/1-15 Utvalget viser til søknad fra Ingfrid Slaatto Næss, datert 21/1-15, og gir ansvarshavende myndighet til å behandle endringssøknader og fatte vedtak om endringer fram til 1/9-15 i allerede godkjente prosjekter som utføres i eksterne laboratorier. Forsøksdyrutvalget godkjenner rom (opplisting av 7 rom) som eksterne deler av forsøksdyravdelingen ved Universitetet i Oslo, Institutt for medisinske basalfag, avd. for komparativ medisin (forsøksdyravdeling 16), fram til 10/12-17 (med unntak av rom Y, se nedenfor), på de vilkår som er beskrevet nedenfor, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 4, 9 og 12. Utvalget finner at det ikke ligger til rette for at aktiviteten i disse aktuelle rommene, av praktiske årsaker (plasshensyn og/eller hensyn til hygiene),

13 FDU-møte 10/2-15 Side 13 av 15 kan flyttes inn i den sentrale delen av forsøksdyravdelingen. Aktivitetene i de aktuelle rommene vil, på vilkår som beskrevet nedenfor, tilfredsstille de nødvendige krav i forsøksdyrforskriften. Rom (opplisting av 4 rom) godkjennes for mus og rotter og rom (ett rom) godkjennes for mus, kylling og laks. De aktuelle rommene godkjennes for gjennomføring av in vitro forsøk, det vil si avliving av dyr til uttak av organer/vev/celler. Rom X godkjennes for akuttforsøk med gris og rotter. Begrunnelsen for dette er at sentral avdeling ikke har godkjenning for oppstalling av gris. Utvalget finner at tilsvarende forsøk kan utføres i dette rommet også med rotte. Rom Y godkjennes for forsøk med gnagere, som beskrevet i inspeksjonsrapport, datert 26/1-15, frem til 1/1-16. Etter denne tid forventer utvalget at aktiviteten flytter inn i sentral avdeling. Utvalget setter som vilkår for godkjenningen at rutiner skal være iht følgende punkter (modifisert iht. pkt 1-6 i søknad om godkjenning, «Beskrivelse av virksomheten (forsøksdyravdeling), datert 16/12-14»): 1. De aktuelle rommene skal ha tilsyn på lik linje med øvrige deler av forsøksdyravdelingen. Dette gjelder særlig ved avliving av dyr. Ved pågående forsøk i eksternt rom X skal det føres tilsyn minst én gang pr. døgn. 2. For å kunne føre forskriftsmessig tilsyn skal det sendes melding til ansvarshavende i god tid før det skal gjøres inngrep på forsøksdyr eller før dyr skal avlives. Meldeplikten innbefatter angivelse av tidspunkt, sted (rom), type inngrep og varighet/avlivingsmetode og antall dyr. 3. All bruk av levende dyr skal være omsøkt i FOTS, med unntak av dyr som avlives uten foregående søknadspliktige prosedyrer. 4. Transport av dyr til (og for rom X, fra) de godkjente rommene skal skje iht avdelingens transportrutiner og således at dyr ikke står i transportenhet på laboratoriet utover 4 timer. 5. Transport og håndtering av transgene dyr skal gjøres iht gjeldende bestemmelser og avdelingens rutiner. 6. Gnagersperre skal være i bruk ved dører i alle rom der det brukes gnagere. 7. Det legges til grunn samme opplæring av forskere og personell i aktuelle teknikker i eksterne laboratorier som ved sentral forsøksdyravdeling. Utvalget gjør oppmerksom på at strukturen i dagens forsøksdyrforvaltning, herunder krav til forsøksdyravdelinger, forventes endret i løpet av godkjenningsperioden. Dette kan blant annet føre til at godkjenningen kan få en kortere varighet enn angitt. Utvalgsmedlemmer som fratrådte under behandlingen: Henrik Rasmussen Kopi: DK Oslo v/ane Christophersen 6.2 NINA, fjellrevstasjon (avd. 150), S-2014/31913 Søknad om forlengelse av godkjenning av midlertidig ansvarshavende Søknad fra NINA sendt av Arild Landa, datert 14/1-15. Forsøksdyrutvalget godkjenner Arild Landa som midlertidig ansvarshavende ved NINAs Fjellrevstasjon, avd 150, fra 10/2-15 og frem til nytt regelverk er implementert, jf. forskrift 15. januar 1996 nr 23 om forsøk med dyr 6 og 11. Utvalget forutsetter at avtale med veterinær er på plass. Utvalget forutsetter at søknaden representerer NINA sitt ønske. Kopi; Arild Landa, NINA

14 FDU-møte 10/2-15 Side 14 av Universitetet i Oslo-IMB (Avd.16) S-2015/21182 Søknad om å endre premissene for godkjenning av forsøksdyravdelingen ved Institutt for medisinske basalfag. Det søkes om tillatelse til samtidig oppstalling av rotter og mus i samme oppstallingsrom. Forlengelse av tidligere godkjenning og utvidelse av antall rom med samtidig oppstalling av rotter og mus Søknad datert 28/1-15, fra Ingfrid Slaatto Næss Forsøksdyrutvalget godkjenner den omsøkte endringen og gir tillatelse til samtidig oppstalling av rotter og mus i rom 036, 041, 022 og 044 i henhold til søknad, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 4, 9 og 12. Utvalget forutsetter at arbeids- og driftsrutinene videreføres slik de er beskrevet i opprinnelig søknad datert 6/3-13, med saksnr 2014/ Tillatelsen gjelder til 10/ , og følger den generelle godkjenningen av forsøksdyravdelingen ved Institutt for medisinske basalfag, avd. 16. Utvalget gjør oppmerksom på at strukturen i dagens forsøksdyrforvaltning, herunder krav til forsøksdyravdelinger, forventes endret i løpet av godkjenningsperioden. Dette kan blant annet føre til at godkjenningen kan få en kortere varighet enn angitt. 6.4 Bioforsk Nord Tjøtta S-2014/31895 og 2015/30132 Søknad om godkjenning av forsøksfjøs og forsøksrom med respirasjonskammer som forsøksdyravdeling, og om godkjenning av ansvarshavende Søknad datert 24/3-14 fra Vibeke Lind Inspeksjonsrapport datert 3/ E-post fra Norvald Ruderaas datert 6/2-15. Forsøksdyrutvalget godkjenner forsøksdyravdelingen ved Bioforsk Nord Tjøtta iht. inspeksjonsrapport frem til 10/2-19, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 4, 9 og 12, på vilkår som beskrevet nedenfor. Avdelingen godkjennes for hold av sau til forsøksformål. Forsøksdyrutvalget setter som vilkår for godkjenningen at navngitt veterinær Lise Aanensen gjennomfører kurs i forsøksdyrlære ved første anledning, jf. forskrift 15. jan nr. 23 om forsøk med dyr 12, siste ledd. Videre godkjenner Forsøksdyrutvalget Grete M. Jørgensen som ansvarshavende ved avdelingen for samme periode, jf. forskrift 15. jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 4, 6 og 11. Utvalget gir ansvarshavende myndighet til å fatte vedtak om forsøk med dyr, jf. 11, første ledd. Utvalget gjør oppmerksom på at strukturen i dagens forsøksdyrforvaltning, herunder krav til forsøksdyravdelinger, forventes endret i løpet av godkjenningsperioden. Dette kan blant annet føre til at godkjenningen kan få en kortere varighet enn angitt. Kopi: Seniorinspektør Hilde Gorboe, Ytre Helgeland

15 FDU-møte 10/2-15 Side 15 av UiO- avd- for komparativ medisin S-2014/ Henvendelse fra Torill Berg, datert 21/1-15 Brev med følgende tekst sendes Torill Berg: Angående din henvendelse, datert 21/1-15. Forsøksdyrutvalget forutsetter at vilkår i godkjennelsen av FOTS søknad 7097 overholdes. Eventuell søknad om å utføre forsøkene utenfor godkjent forsøksdyravdeling må sendes inn via ansvarshavende. Det kan ikke påregnes dispensasjon dersom flytting inn i godkjent avdeling ikke skjer så raskt det lar seg gjøre. 7. Revisjoner Ingen saker. 8. Diverse saker/orienteringer 8.1 Informasjon om nedleggelse av forsøksdyravdelinger S-2014/ og S-2015/11209 Melding om at avdeling 166, Naturhistorisk museum, UiO og avd. 121, EWOS Innovation, Lønningdal er lagt ned som forsøksdyravdelinger Melding fra UiO, Naturhistorisk museum, avd. 166, v/tor A. Bakke, datert 22/12-14 (14/288921) Melding fra EWOS Innovation, avd. 121, v/elisabeth Eie, datert 15/12-15 (15/11209) T.e. Kopi av henvendelsene sendes til lokale inspektører: MT, Region Stor-Oslo v/ane Christophersen (14/288921) og Region Vest og Sør v/heidi Wolff (15/11209) 8.2 Søknader om endring av forsøk behandlet av sekretariatet Sekretariatet har gjort vedtak på søknader om mindre endringer iht. delegering fra FDU. dette gjelder mindre endringer i tid, antall dyr og praktisk gjennomførelse, der det ikke er grunn til å tro at endringen vil gi nedsatt dyrevelferd. Vedtak i søknad: 6647

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 17/12 2014 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok, ferdigstilt: 18/12-12 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 21/1-2015 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Utkast til møtebok ferdigstilt: 15.11.2013 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. NOVEMBER 2013 kl. 10.00-16.00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 25/6-14 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok: 20/9-12 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Henrik Rasmussen,

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 27/10-14 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 1/2-12 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 21/11-12 Side 1 av 11 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua Utkast til møtebok ferdigstilt: 28/8-14 Side 1 av 24 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. Utvalgets behandling: Prosjekter, prosjektliste og forslag til web-nyhter oppdateres iht. innspill i møtet.

FORSØKSDYRUTVALGET. Utvalgets behandling: Prosjekter, prosjektliste og forslag til web-nyhter oppdateres iht. innspill i møtet. Møtebok ferdigstilt: 27/9-10 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. SEPTEMBER 2010 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 28/1-14 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt: 17/12-13 Side 1 av 17 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. DESEMBER 2013 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt: 18/10-13 Side 1 av 12 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. OKTOBER 2013 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 21/4-2015 Side 1 av 37 FORSØKSDYRUTVALGET MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 21/2-11 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. FEBRUAR 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 29/5-12 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 16/5-11 Side 1 av 29 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. MAI 2011 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte. Dokumenter i saken: 2.1.1 Møtebok fra utvalgets møte 19/10-10, ferdigstilt 25/10-10.

FORSØKSDYRUTVALGET. 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte. Dokumenter i saken: 2.1.1 Møtebok fra utvalgets møte 19/10-10, ferdigstilt 25/10-10. Møtebok ferdigstilt: 22/11-10 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 16. NOVEMBER 2010 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Endelig møtebok: 22/1-13 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 31/5-13 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok: 21/6-13 Side 1 av 28 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar Nicolaysen,

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte Møtebok, ferdigstilt: 18/5-10 Side 1 av 19 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte Møterom: Møterom

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok, ferdigstilt 19/2-13 Side 1 av 18 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent. Sakspapirer ble mottatt i tide.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent. Sakspapirer ble mottatt i tide. Møtebok ferdigstilt: 15/5-14 Side 1 av 32 FORSØKSDYRUTVALGET ONSDAG 23. APRIL 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE

FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE Møtebok ferdigstilt: 31/8-10 Side 1 av 16 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 24. AUGUST 2010 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent med følgende saker i tillegg (lagt fram i møtet): 3.3.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent med følgende saker i tillegg (lagt fram i møtet): 3.3. Møtebok ferdigstilt: 30/5-14 Side 1 av 22 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 20. MAI 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Henrik

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 28/6-11 Side 1 av 32 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. JUNI 2011 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok, ferdigstilt 26/9-11 Side 1 av 21 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 20. SEPTEMBER 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 19/4-11 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. APRIL 2011 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Ferdigstilt: 6/3-12 Side 1 av 29 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 2013. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2013 5 Sekretariatet 5 Økonomi..

Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 2013. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2013 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. ÅRSRAPPORT 213 Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 213. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 213 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. 6 Forsøksdyrutvalgets virksomhet. 6 Generelt...

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt:1/4-14 Side 1 av 31 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 25. MARS 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE Møtebok ferdigstilt: 5/9-11 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 30. AUGUST 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 2011. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2011 5 Sekretariatet 5 Økonomi..

Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 2011. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2011 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. ÅRSRAPPORT 211 Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 211. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 211 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. 6 Forsøksdyrutvalgets virksomhet. 6 Generelt...

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. Oversender med dette Forsøksdyrutvalgets høringssvar til forslag til lov om dyrevelferd.

FORSØKSDYRUTVALGET. Oversender med dette Forsøksdyrutvalgets høringssvar til forslag til lov om dyrevelferd. FORSØKSDYRUTVALGET Deres ref: Vår ref: Dato S-2008119285 15. februar 2008 Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo Ang. Forsøksdyrutvalgets høringssvar til forslag til lov om dyrevelferd

Detaljer

3 Definisjoner Definisjonene i forsøksdyrforskriften 4 gjelder også i denne instruksen.

3 Definisjoner Definisjonene i forsøksdyrforskriften 4 gjelder også i denne instruksen. Utkast til instruks for forsøksdyrforvaltningen Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet (dato), jf. lov 19. juni 2009 om dyrevelferd 13, forskrift (dato) om bruk av

Detaljer

Begrepene «bruker» og «kliniske forsøk» i ny forsøksdyrforskrift

Begrepene «bruker» og «kliniske forsøk» i ny forsøksdyrforskrift Begrepene «bruker» og «kliniske forsøk» i ny forsøksdyrforskrift Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim 16.-17. april 2015 Gunvor Knudsen, seniorrådgiver/dr. scient., Mattilsynet,

Detaljer

Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim april 2015

Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim april 2015 Søknad om forsøk Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim 16.-17. april 2015 Gunvor Knudsen, seniorrådgiver/dr. scient., Mattilsynet, Avdeling for nasjonale oppgaver, region Sør og

Detaljer

Norecopa har ikke blitt invitert til å besvare høringen om utkast til ny dyrevelferdslov, men vi vil likevel tillate oss å sende innspill.

Norecopa har ikke blitt invitert til å besvare høringen om utkast til ny dyrevelferdslov, men vi vil likevel tillate oss å sende innspill. Norecopa Veterinærinstituttet Postboks 8156 Dep. 0033 Oslo www.norecopa.no 16. februar 2008 Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep. 0030 Oslo SVAR PÅ HØRING OM NY DYREVELFERDSLOV Norecopa er

Detaljer

Innholdsfortegnelse Om Forsøksdyrutvalget.. 3 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i Sekretariatet 4 Økonomi.. 4

Innholdsfortegnelse Om Forsøksdyrutvalget.. 3 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i Sekretariatet 4 Økonomi.. 4 ÅRSRAPPORT 2009 Innholdsfortegnelse Om Forsøksdyrutvalget.. 3 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2009 3 Sekretariatet 4 Økonomi.. 4 Forsøksdyrutvalgets virksomhet. 4 Generelt... 4 Forsøksdyrutvalgets

Detaljer

Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk?

Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Nasjonal plattform for alternativer Renate Johansen renate.johansen@veths.no Ja, vi trenger mer forsøksfisk for å løse

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2008

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2008 ÅRSRAPPORT 2008 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2008 SAMMENSETNING Utvalget skal bestå av syv faste medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av Mattilsynet, vanligvis for fire år av gangen.

Detaljer

Mottak, hold og stell av gnagere

Mottak, hold og stell av gnagere Det medisinske fakultet Avdeling for komparativ medisin 1 av 5 Utarbeidet av AÅ Godkjent av Standard operating procedure Mottak, hold og stell av gnagere Versjon: 1,0 Utarbeidet: 14.08.2015 Erstatter Rutine

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 19/2015 23.06.2015

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 19/2015 23.06.2015 Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/4126-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 08.06.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 19/2015 23.06.2015 Søknad om forskningsfiske i Børgefjell nasjonalpark

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005 ÅRSRAPPORT 2005 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005 SAMMENSETNING Utvalget skal bestå av syv faste medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av Mattilsynet, vanligvis for fire år av gangen.

Detaljer

Kliniske studier - krav til søknader. Marit Grønning, professor, dr.med. REC Western Norway

Kliniske studier - krav til søknader.  Marit Grønning, professor, dr.med. REC Western Norway Kliniske studier - krav til søknader http://helseforskning.etikkom.no Marit Grønning, professor, dr.med. REC Western Norway Agenda Forskningsetikkloven Helseforskningsloven Sammensetning av REK 9 medlemmer

Detaljer

GJENUTSETTING AV LAKS

GJENUTSETTING AV LAKS GJENUTSETTING AV LAKS Eva B. Thorstad Mange har bidratt, spesielt Torgeir B. Havn Ingebrigt Uglem Robert Lennox DERE! Hvor mye laks gjenutsettes? Er gjenusetting i strid med dyrevernloven? Overlever laksen

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

Hybridar av laks og aurekva veit vi om sjøtoleranse og marin atferd? ved Henning Andre Urke (NIVA)

Hybridar av laks og aurekva veit vi om sjøtoleranse og marin atferd? ved Henning Andre Urke (NIVA) Hyridar av laks og aurekva veit vi om sjøtoleranse og marin atferd? ved Henning Andre Urke (NIVA) I samareid med Jo Vegar Arnekleiv, Gaute Kjærstad, Lars Rønning (LFI) Tom O. Nilsen (UIB), Peder A. Jansen

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2007

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2007 ÅRSRAPPORT 2007 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2007 SAMMENSETNING Utvalget skal bestå av syv faste medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av Mattilsynet, vanligvis for fire år av gangen.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke TANGS RESTAURANT AS Bankgata 7 9008 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220485 Dato: 01.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat

Detaljer

Midlertidig nasjonal plattform for alternativer til dyreforsøk, 2006

Midlertidig nasjonal plattform for alternativer til dyreforsøk, 2006 Midlertidig nasjonal plattform for alternativer til dyreforsøk, 2006 Statusrapport pr. 1. juni 2006 Forfatter: Professor Adrian Smith, Norges veterinærhøgskole, Forsøksdyravdelingen (adrian.smith@veths.no)

Detaljer

Nye krav til forsøksdyrvirksomhetene

Nye krav til forsøksdyrvirksomhetene Nye krav til forsøksdyrvirksomhetene Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim 16.-17. april 2015 Vera Rodas, seniorrådgiver, Mattilsynet, Avdeling for nasjonale oppgaver, region Sør

Detaljer

s-2005/24898 ÅRSRAPPORT 2004

s-2005/24898 ÅRSRAPPORT 2004 s-2005/24898 ÅRSRAPPORT 2004 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2004 SAMMENSETNING Utvalget for forsøk med dyr (Forsøksdyrutvalget) har i beretningsåret hatt følgende sammensetning: Leder: Varamedlem:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke DE 4 ROSER TROMSØ AS Grønnegata 38-46 9008 Tromsø v/ Grethe.K Byberg Deres ref: Vår ref: 2014/220489 Dato: 01.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2002

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2002 ÅRSRAPPORT 2002 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2002 SAMMENSETNING Utvalget for forsøk med dyr (Forsøksdyrutvalget) har i beretningsåret hatt følgende sammensetning: Leder: Varamedlem: Nestleder: Varamedlem:

Detaljer

CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614

CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614 CERMAQ NORWAY AS AVD MATFISK FINNMARK 8286 Nordfold Deres ref: Vår ref: 2016/180603 Dato: 03.03.2017 Org.nr: 985399077 CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614

Detaljer

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke GRAND NORDIC HOTEL TROMSØ Storgta 44 9008 Tromsø Deres ref: Vår ref: 2014/233027 Dato: 16.10.2014 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke ISS FACILITY SERVICES AS AVD 471014 SYDSPISSEN HOTELL STRANDV 166 9006 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/222309 Dato: 02.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning

Detaljer

Norges nasjonale plattform for alternativer til dyreforsøk. stiftet 10. oktober 2007. www.norecopa.no

Norges nasjonale plattform for alternativer til dyreforsøk. stiftet 10. oktober 2007. www.norecopa.no Norges nasjonale plattform for alternativer til dyreforsøk stiftet 10. oktober 2007 www.norecopa.no Kortfattet historikk 2003: Etablering av en nasjonal plattform er nedfelt i Stortingsmelding nr. 12 (2002-2003)

Detaljer

Vedlegg Søknadsskjema for flytende akvakulturanlegg

Vedlegg Søknadsskjema for flytende akvakulturanlegg Vedlegg 6.1.9 - Søknadsskjema for flytende akvakulturanlegg Bjørøya sitt IK-system er bygd opp for å tilfredstille alle aktuelle myndigheters krav i gjeldende lover og forskrifter, samt GlobalG.A.P AF,

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold 1 INSPEKSJONSRAPPORT BEDRIFT: Gjerberg Gård i Rakkestad- Lars Riiser Evju Rapportnr. 019 /2006 Status : Endelig Bedriftens adresse: Gjerberg FMVAs saksnummer: 06/1241 1890 Rakkestad

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 4. februar 2015 kl. 1300-1505 Møtet ble arrangert som videokonferanse.

REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 4. februar 2015 kl. 1300-1505 Møtet ble arrangert som videokonferanse. Norecopa Veterinærinstituttet Postboks 750 Sentrum 0106 Oslo www.norecopa.no REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 4. februar 2015 kl. 1300-1505 Møtet ble arrangert som videokonferanse. Tilstede: Bente

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke THAI HOUSE RESTAURANT AS Rektor Steens gate 27 9008 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220500 Dato: 01.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering

Detaljer

Status pr for sjøørretprosjektet i Skjerstadfjorden

Status pr for sjøørretprosjektet i Skjerstadfjorden Status pr 16.03.2017 for sjøørretprosjektet i Skjerstadfjorden Jan Grimsrud Davidsen Førsteamanuensis Jan.davidsen@ntnu.no Mobil: 92 46 43 14 www.ntnu.no/vitenskapsmuseet/sjoorretens-liv Sjøørret i Skjerstadfjorden

Detaljer

Appendix 1: Certificate of acceptance from the Swedish Regional Scientific Ethics Committee

Appendix 1: Certificate of acceptance from the Swedish Regional Scientific Ethics Committee 120 Appendices I Appendix 1: Certificate of acceptance from the Swedish Regional Scientific Ethics Committee II Appendix 2: Information letter to the Swedish MEN1 patients Appendix 2: Information letter

Detaljer

Off-label bruk av legemidler. Hvilke prosesser foregår? Øyvind Melien, seniorrådgiver

Off-label bruk av legemidler. Hvilke prosesser foregår? Øyvind Melien, seniorrådgiver Off-label bruk av legemidler Hvilke prosesser foregår? Øyvind Melien, seniorrådgiver Hva foregår? Fase I. Arbeidsgruppe Statens legemiddelverk, Helsedirektoratet m.fl. Regulatoriske spørsmål. Fase II.

Detaljer

DNs arbeid med fiskepassasjer. Hanne Hegseth, Karlstad, 6. desember 2012

DNs arbeid med fiskepassasjer. Hanne Hegseth, Karlstad, 6. desember 2012 DNs arbeid med fiskepassasjer Hanne Hegseth, Karlstad, 6. desember 2012 DNs arbeid med fiskepassasjer Oversikt: Oppfølging av «Handlingsplan for restaurering av fisketrapper for anadrome laksefisk 2011-2015»

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Navn Funksjon Representerer Håvard Olsen MEDL STU Tina Reppe MEDL STU. Andre: Navn Funksjon Representerer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Navn Funksjon Representerer Håvard Olsen MEDL STU Tina Reppe MEDL STU. Andre: Navn Funksjon Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: 03/12 Møtested: Møterom 3003, Hovedbygget Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 09:00 15:15 Til stede: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Parasitten og regelverket. Åndalsnes Spesialinspektør Inger Mette Hogstad Mattilsynet, distriktskontoret for Romsdal

Parasitten og regelverket. Åndalsnes Spesialinspektør Inger Mette Hogstad Mattilsynet, distriktskontoret for Romsdal Parasitten og regelverket Åndalsnes 18.04.2012 Spesialinspektør Inger Mette Hogstad Mattilsynet, distriktskontoret for Romsdal Parasitten Gyrodactylus salaris Parasittisk flatmark, størrelse 0,3 0,7 mm.

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2006

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2006 ÅRSRAPPORT 2006 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2006 SAMMENSETNING Utvalget skal bestå av syv faste medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av Mattilsynet, vanligvis for fire år av gangen.

Detaljer

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet )

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Til aksjonærene i Master Marine AS INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Det innkalles herved til generalforsamling i Master Marine AS, den 4. mai 2017 kl. 13.00 i selskapets

Detaljer

Informasjon til aktuelle myndigheter, kommuner, grunneiere og andre

Informasjon til aktuelle myndigheter, kommuner, grunneiere og andre Informasjon til aktuelle myndigheter, kommuner, grunneiere og andre Aktiviteter i tilknytning til forskningsprosjektet Jerven og en verden i forandring i 2005. Del A: Om prosjektet Norsk Institutt for

Detaljer

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke CIRCA AS Postboks 428 9255 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220480 Dato: 01.10.2014 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke Mattilsynet

Detaljer

Orientering om plattform for alternativer til dyreforsøk

Orientering om plattform for alternativer til dyreforsøk Notat Til: Kontaktmøte MT/Dept Fra: Mattilsynet Dato: 04.11.04 Telefon: Vår ref: Espen Engh Orientering om plattform for alternativer til dyreforsøk Bakgrunn Norge var det første landet til å ratifisere

Detaljer

Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance

Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance VEIEN TIL GDPR: PLANLEGG DINE NESTE 12 MÅNEDER Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance Agenda Hvordan påvirker GDPR arbeid med informasjonssikkerhet Etterlevelse: plan for de neste

Detaljer

Regulering av dyreforsøk i Norge: en introduksjon

Regulering av dyreforsøk i Norge: en introduksjon Regulering av dyreforsøk i Norge: en introduksjon Professor Adrian Smith Forsøksdyravdelingen, Norges veterinærhøgskole Oslo, april 1999 Innledning Norge har valgt et system for regulering av dyreforsøk

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIDDN SOLUTIONS ASA Den 16. mai 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867

Detaljer

Kartlegging av dyrevelferd hos fisk skisse til prosjekt

Kartlegging av dyrevelferd hos fisk skisse til prosjekt Norecopa Veterinærinstituttet Postboks 750 Sentrum 0106 Oslo www.norecopa.no Saksbehandler: Adrian Smith (adrian.smith@vetinst.no) Norges forskningsråd Havbruksprogrammet v/ Rolf Giskeødegård Postboks

Detaljer

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke QUALITY HOTEL SAGA Postboks 43 / 44 9251 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/218866 Dato: 29.09.2014 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 14.03.2011 11/138 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 22. mars 2011 kl. 10.00 MERK ENDRET TIDSPUNKT Møtested: Møterom

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke HURTIGRUTEN PLUSS AS AVD LANDANSATTE TROMSØ Postboks 6144 9291 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220481 Dato: 03.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning

Detaljer

NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2006

NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2006 NINA Forskningsstasjon, Ims Årsmelding 2006 NINA Forskningsstasjon, Ims Årsmelding 2006 Ims, 1.mars 2007 Knut Bergesen Bestyrer 2 Drift av NINA Forskningsstasjon Antall prosjekter som ble utført ved stasjonen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke KNOLL OG TOTT AS Postboks 604 9256 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/222923 Dato: 02.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 127/16 29.09.2016 Dato: 05.09.2016 Arkivsaksnr: 2016/2903 Årsrapport 2015 - Strålevern Henvisning til bakgrunnsdokumenter Godkjenninger

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Etasjeskillere Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Etasjeskillere Brannteknisk klassifisering SBC NO 068 3. utgave februar 2007 (Erstatter 2. utg. juni 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Etasjeskillere Brannteknisk klassifisering NS-EN

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Workshop 22. september 2015

Workshop 22. september 2015 Workshop 22. september 2015 Rapporteringsforordning (EU) nr. 376/2014 Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2012 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet pga.

Detaljer

Referat. Møte i Avlsrådet for sau. Tidspunkt: 14. juni 2005, klokka 1400-2030. Sted: Quality hotell, Gardermoen

Referat. Møte i Avlsrådet for sau. Tidspunkt: 14. juni 2005, klokka 1400-2030. Sted: Quality hotell, Gardermoen Referat Møte i Avlsrådet for sau Tidspunkt: 14. juni 2005, klokka 1400-2030 Sted: Quality hotell, Gardermoen Til stede: Bjørn Høyland, Øivind Gurandsrud, Sigurd Krekke, Gunnar Klemetsdal (vara), Per Liahagen,

Detaljer

Last ned Fra fagområdet medisin til Det helsevitenskapelige fakultet. Last ned

Last ned Fra fagområdet medisin til Det helsevitenskapelige fakultet. Last ned Last ned Fra fagområdet medisin til Det helsevitenskapelige fakultet Last ned ISBN: 9788281042261 Antall sider: 422 Format: PDF Filstørrelse:37.71 Mb Denne boken handler om utviklingen av det medisinske

Detaljer

Last ned Fra fagområdet medisin til Det helsevitenskapelige fakultet. Last ned

Last ned Fra fagområdet medisin til Det helsevitenskapelige fakultet. Last ned Last ned Fra fagområdet medisin til Det helsevitenskapelige fakultet Last ned ISBN: 9788281042261 Antall sider: 422 Format: PDF Filstørrelse:28.69 Mb Denne boken handler om utviklingen av det medisinske

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke DOLLY DIMPLES DRIFT AS AVD JEKTA Stakkevollvegen 68 9010 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/219161 Dato: 30.09.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning

Detaljer

Antall forsøksdyr fordelt på opprinnelse

Antall forsøksdyr fordelt på opprinnelse Antall benyttede forsøksdyr, 2012, innrapportert til FDU Fremstillingen er utelukkende basert på de innrapporterte tall og disse er ikke kvalitetssikret av FDU 2012 1. Antall forsøksdyr fordelt på opprinnelse

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Deres ref.: Vår dato: 26.05.2016 Vår ref.: 2016/79 Arkivnr: 434.11 Adresseliste Kvote for betingede skadefellingskvoter på gaupe,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke ALLEGRO PIZZERIA Turistvegen 19 9020 TROMSDALEN Deres ref: Vår ref: 2014/223945 Dato: 06.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av

Detaljer

SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER OM UTKAST TIL NY FORSØKSDYRFORSKRIFT

SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER OM UTKAST TIL NY FORSØKSDYRFORSKRIFT Landbruks- og matdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet Deres ref: Vår ref: 2007/40046 Dato: 8. mai 2013 Org.nr: 985 399 077 SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER OM UTKAST TIL NY FORSØKSDYRFORSKRIFT

Detaljer