FORSØKSDYRUTVALGET. MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSØKSDYRUTVALGET. MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4."

Transkript

1 Møtebok ferdigstilt: 21/ Side 1 av 37 FORSØKSDYRUTVALGET MANDAG 13. APRIL 2015 kl 12:00-17:00 OG TIRSDAG 14. APRIL 2015 kl. 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar Nicolaysen, Henrik Rasmussen, Anne Ramstad, Siri Knudsen, Grete Bæverfjord, Ingvill Løken og Siri Martinsen. Sekretariatet: Gunvor Knudsen, Dag Atle Tuft (kun tirsdag), Marianne W. Furnes (kun mandag), Johanne Holmen og Vera Rodas. MØTEBOK 1. Møteinnkalling og dagsorden Utsendt innkalling ble godkjent. 2. Møtebok 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte Møtebok fra utvalgets møte 10/3-15. T.o. 2.2 Prosjekter Forsøksdyrutvalget Oppfølgingssaker pr. februar Tilsyn med avdelinger og forsøk pr februar 2015 Utsettes til neste møte pga. mange søknader om forsøk til behandling. Oppdateres til neste møte (mai-møtet). 3. Viktige saker 3.1 Angående merking av fjellrev med halsbånd S-2015/ Brev fra FDU, datert 20/ Svar fra NINA v/arild Landa, datert 11/3-15. T.o. Adresse: Mattilsynet Forsøksdyrutvalget Felles postmottak Postboks 383 N-2381 Brumunddal e-post: Hjemmeside: Sekretariat: Gunvor Knudsen Dag Atle Tuft Marianne W. Furnes Vera A. K. Rodas Johanne Holmen :

2 FDU-møte april 2015 Side 2 av Lusespyler S-2015/91248 Medieoppslag om bruk av lakselusespyler som har gitt skader og dødelighet på laks Brev med følgende tekst sendes til Salmonor og Skamik med kopi til Mattilsynet Angående uttesting av lusespyler Forsøksdyrutvalget er kjent med flere oppslag i media hvor det vises til at laks er blitt skadet i forbindelse med bruk av lusespyler. Dersom det under uttesting av nytt utstyr er fare for belastninger på dyr, faller testingen inn under forsøksdyrforskriften og skal ha tillatelse fra FDU. Utvalget kan ikke se å ha behandlet søknad om uttesting av lusespyler. Dersom slik tillatelse ikke foreligger, er uttestingen i strid med dyrevelferdsloven 13 og 14. Kopi: Mattilsynet 3.3 Akuttkirurgi S-2015/xxxx Forsvaret holdt foredrag om kursene i akutt krigskirurgi Innbydelse til besøk under Traume- og krigskirurgikurset 2015, datert 27/3-15. Utvalget v/henrik Rasmussen, Gunnar Nicolaysen og Siri Martinsen og repr. fra sekretariatet inspiserer forsøk som skal gjennomføres 9/ Prinsipputtalelse, størrelse på PIT vs lengde på fisk Utvalget formulerer en prinsipputtalelse. 4. Søknad om tillatelse til å gjennomføre forsøk i godkjent avdeling 4.1 Havforskningsinstituttet, Bergen (avd 10) S-2015/57878 Søknad om å bruke 960 laksesmolt i ett smitteforsøk med forskjellige doser av salmonid alfavirus subtype 3 (SAV3). Hensikten er å undersøke hvor lav mengde SAV3 som fremdeles kan smitte laksen i nysmoltfase. Ansvarshavende er medarbeider i forsøket. Smertevoldende Pdf av søknad fra FOTS id 7461, fra Sonal Patel, datert 16/3-15 og re-innsendt 23/3-15. Utvalget godkjenner forsøket iht. søknaden fram til 31/7-15, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket, utover teknisk stab, er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å bruke 960 laksesmolt i ett smitteforsøk med forskjellige doser av SAV3. Hensikten er å undersøke hvor

3 FDU-møte april 2015 Side 3 av 37 lav mengde SAV3 som kan smitte laksen i nysmoltfase, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget bemerker at søkers vurdering av styrke og varighet av smerte/ubehag ikke fremstår realistisk. Eventuelle avvik og endringer fra den godkjente søknaden må meddeles skriftlig til utvalget og 4.2 Havforskningsinstituttet (avd 10) S-2015/32533 Søknad om å benytte 600 laks til å vedlikeholde 3 stammer av lakselus og produsere lakselus til bruk i forsøk. Blokksøknad. Ansvarshavende er prosjektmedarbeider Pdf av søknad fra FOTS, id 7318, fra Joachim Nordbø, datert 11/ Tilbakemedling på e-post, datert 15/4-15. Utvalget godkjenner ikke søknad om forsøk, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen, men inneholder ikke tilstrekkelige opplysninger til Oppfølging av fisk under forsøket er mangelfullt beskrevet. For produksjon av lakselus vises det til FDUs prinsipputtalelse, publisert 18/3-11. «Hold av lakselus på fisk for oppformering (dyrking av lakselus) i forsøksdyravdeling bør omsøkes som blokksøknad. FDU kan etter innstilling fra ansvarshavende godkjenne blokksøknader, if. Forsøksdyrforskriften 11, 5. ledd. Lakselus skal ikke dyrkes på fisk mindre enn 200 gram. Ved dyrking skal antallet preadulte lus ikke overstige 10 lus/100 g fisk. Dette betyr at fisken kan smittes med et større antall, men at antallet lus må reduseres (tynnes) hvis antallet er for høyt når lusa når det preadulte stadiet. Ved dyrking av lus skal fisken ikke ha synlige skader. Hvis det skulle oppstå synlige skader skal antallet lus reduseres eller dyrkingen avsluttes». Utvalget imøteser ny og fullstendig søknad. 4.3 Havforskningsinstituttet (avd 10) S-2015/32529 Søknad om å benytte 1000 laks for å produsere lakselus til bruk i forsøk. Blokksøknad Pdf av søknad fra FOTS, id 7323, fra Rasmus Skern-Mauritzen, datert 11/ Tilbakemedling på e-post, datert 15/4-15. Utvalget godkjenner ikke søknad om forsøk, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen, men inneholder ikke tilstrekkelige opplysninger til Oppfølging av fisk under forsøket og begrunnelse for antall fisk er mangelfullt beskrevet. For produksjon av lakselus vises det til FDUs prinsipputtalelse, publisert 18/3-11. «Hold av lakselus på fisk for oppformering (dyrking av lakselus) i forsøksdyravdeling bør omsøkes som blokksøknad. Blokksøknader må etter innstilling fra ansvarshavende behandles av FDU, jf. Forsøksdyrforskriften 11, 5. ledd. Lakselus skal ikke dyrkes på fisk mindre enn 200 gram. Ved dyrking skal antallet preadulte lus ikke overstige 10 lus/100 g fisk. Dette betyr at fisken kan smittes med et større antall, men at antallet lus må reduseres (tynnes) hvis antallet er for høyt når lusa når det preadulte stadiet. Ved dyrking av lus skal fisken ikke ha synlige skader. Hvis det skulle oppstå synlige skader skal antallet lus reduseres eller dyrkingen avsluttes».

4 FDU-møte april 2015 Side 4 av 37 Utvalget imøteser ny og fullstendig søknad. 4.4 NIVA, Marin Forskningsstasjon Solbergstrand (avd. 105) S-2015/6100 Søknad om å benytte 800 laks for å utvikle smittemodeller for ulike agens som er kjent for å kunne forårsake gjellesjukdom hos fisk. Smertevoldende Pdf av søknad fra FOTS med id 7259, fra Mark Powell, datert 18/ Tilleggsinformasjon datert 18/3-15. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fra 14/4-15 til 14/4-17, på vilkår som beskrevet nedenfor jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket, utover teknisk stab, er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget forutsetter at fisk til forsøket er ferdig smoltifiserte før de tas inn i avdelingen. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 800 laks for å utvikle smittemodeller for ulike agens som er kjente for å kunne forårsake gjellesjukdom hos fisk, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget bemerker at søkers vurdering av styrke og varighet av smerte/ubehag ikke fremstår som realistisk. Oppstartdato er i søknaden angitt å være 1/2-15. Utvalget forutsetter at forsøket ikke er startet før gyldig godkjenning foreligger. Godkjenningsperioden er forlenget i forhold til angitt sluttdato, men begrenset til 2 år, jfr. forskriftens 11, 7. ledd VESO, Vikan S-2015/49324 Søknad om å benytte 1000 lakseparr og -smolt i forsøk som innebærer vaksinering mot og smitte med Moritella viscosa. Hensikten med forsøket er å undersøke effekten av 9 ulike vaksiner mot Moritella viscosa. Smertevoldende Pdf av søknad fra FOTS, id 7455 fra Christian Wallace, datert 4/3-15. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad fra 15/4-15 til 15/9-15, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket, med unntak av teknisk stab, er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 1000 lakseparr og -smolt i forsøk som innebærer smitte med Moritella viscosa for å undersøke

5 FDU-møte april 2015 Side 5 av 37 effekten av 9 ulike vaksiner mot Moritella viscosa, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Angitt startdato i søknaden er 1/4-15. Utvalget forutsetter at forsøk ikke startes opp før godkjenning foreligger. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Anne Ramstad VESO, Vikan S-2015/50597 Søknad om å benytte 1380 laks i forsøk som innebærer vaksinering mot og smitte med Piscirickettsia salmonis, som gir sykdommen piscirickettsiose. Hensikten med forsøket er å undersøke effekten av 3 ulike testdietter. Innholdet i testdiettene ønskes unntatt offentlighet. Smertevoldende. Ansvarshavende er ansvarlig søker Pdf av søknad fra FOTS, id 7343 med ett vedlegg (vedlegget ønskes unntatt offentlighet) fra Anne Ramstad, datert 5/3-15. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad fra 27/4-15 til 1/4-16, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket, med unntak av teknisk stab, er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 1380 laks i forsøk som innebærer smitte med Piscirickettsia salmonis for å undersøke effekten av ulike testdietter på sykdomsutviklingen i fisken, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Ønske om å unnta testdiettenes sammensetning fra offentlighet er registrert og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Anne Ramstad VESO, Vikan S-2015/59439 Søknad om å benytte 4650 laksesmolt i forsøk som innebærer smitte med Paramoeba perurans for å teste den genetiske motstanden mot Amoebic gill disease (AGD) hos ulike laksefamilier. Smertevoldende Pdf av søknad fra FOTS, id 7568 fra Audur Thorirsdottir, datert 17/ Tilleggsinformasjon datert 20/4-15.

6 FDU-møte april 2015 Side 6 av 37 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad fra 1/5-15 til 1/7-15-, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket, med unntak av teknisk stab, er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 4650 laksesmolt i forsøk som innebærer smitte med Paramoeba perurans for å teste den genetiske motstanden mot Amoebic gill disease (AGD) hos ulike laksefamilier, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Anne Ramstad 4.8 VESO, Vikan (avd 111) S-2015/50673 Søknad om å benytte 1800 regnbueørret i smitteforsøk med IPN-virus, som forårsaker infeksiøs pancreas nekrose (IPN), for å kartlegge genetisk motstandsdyktighet mot IPN hos 600 familiegrupper delt i to genotyper. Smertevoldende. Ansvarshavendes eget forsøk Pdf av søknad fra FOTS med ett vedlegg, id 7498, fra Anne Ramstad, datert 5/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 19/ Søknad om endring, datert 23/3-15 Utvalget godkjenner forsøket iht. søknaden, tilleggsinformasjon og søknad om endring, fram til 1/8-15, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket, utover teknisk stab, er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til Søknad om endring er sendt inn etter søknadsfristen. Utvalget finner at hensikten med endringen og den planlagte gjennomføringen, å benytte 1800 regnbueørret i smitteforsøk med IPN-virus, som forårsaker infeksiøs pancreas nekrose (IPN), for å kartlegge genetisk motstandsdyktighet mot IPN hos 600 familiegrupper delt i 2 genotyper, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Anne Ramstad 4.9 VESO, Vikan (avd 111) S-2015/50679

7 FDU-møte april 2015 Side 7 av 37 Søknad om å benytte inntil 7600 lakseyngel og 150 laksparr i smitteforsøk med SAV 3, som forårsaker pancreas disease (PD), for å kartlegge genetisk motstandsdyktighet mot PD hos inntil 327 laksefamilier. Smertevoldende. Ansvarshavendes eget forsøk Pdf av søknad fra FOTS med ett vedlegg, id 7499, fra Anne Ramstad, datert 5/3-15. Opplysninger i vedlegg 1 ønskes unntatt fra offentlighet. Utvalget godkjenner forsøket iht. søknaden, fra 27/4-15 til 1/10-15, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket, utover teknisk stab, er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til Utvalget finner at hensikten med endringen og den planlagte gjennomføringen, å benytte inntil 7600 lakseyngel og 150 lakseparr, i smitteforsøk med SAV 3, som forårsaker pancreas disease (PD), for å kartlegge genetisk motstandsdyktighet mot PD hos inntil 327 laksefamilier, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Ønske om unntak fra offentlighet av opplysninger i vedlegget er notert og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Anne Ramstad 4.10 VESO (avd. 111) S-2015/57573 Søknad om å benytte 1350 laks i et smitteforsøk med Atlantisk laks og Moritella viscosa for å evaluere beskyttelse oppnådd med vaksinering. Smertevoldende Pdf av søknad fra FOTS med id 7527, fra Cristian Wallace, datert 16/3-15. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad fra 1/5-15 til 1/10-15, på vilkår som beskrevet nedenfor jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket, utover teknisk stab, er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 1350 laks i et smitteforsøk med Atlantisk laks og Moritella viscosa for å evaluere beskyttelse oppnådd med vaksinering, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd.

8 FDU-møte april 2015 Side 8 av 37. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Anne Ramstad VESO (avd. 111) S-2015/57827 Søknad om å benytte 700 laks i et smitteforsøk med Atlantisk laks og ILA for å evaluere beskyttelse oppnådd med vaksinering. Smertevoldende Pdf av søknad fra FOTS med id 7552, fra Audur Thorisdottir, datert 16/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 18/3-15. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fra 1/5-15 til 1/10-15, på vilkår som beskrevet nedenfor jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket, utover teknisk stab, er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 700 laks i et smitteforsøk med Atlantisk laks og ILA for å evaluere beskyttelse oppnådd med vaksinering, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd.. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Anne Ramstad VESO (avd. 111) S-2015/57583 Søknad om å benytte 400 laks for å teste DNA-vaksine mot infeksiøst lakseanemivirus (ILAV) hos laks, der ILAV-antigener skal målstyres til antigenpresenterende celler i immunsystemet og på den måten gi beskyttelse mot sykdommen. Smertevoldende. Ansvarshavende er medarbeider i forsøket Pdf av søknad fra FOTS med id 7526, fra Audur Thorisdottir, datert 16/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 18/3-15. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fra 24/4-15 til 31/12-15, på vilkår som beskrevet nedenfor jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket, utover teknisk stab, er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 400 laks for å teste DNA-vaksine mot infeksiøst lakseanemivirus (ILAV) hos laks, der ILAVantigener skal målstyres til antigenpresenterende celler i immunsystemet og på den måten gi beskyttelse mot sykdommen, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første

9 FDU-møte april 2015 Side 9 av 37 ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd.. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Anne Ramstad NMBU, Seksjon for eksperimentell biomedisin S-2015/36618 Søknad om å benytte inntil 200 mus til påvisning av botulinumtoksin i pasient- eller matvareprøver. Smertevoldende. Blokksøknad Pdf av søknad fra FOTS, id 7418 fra Hilde Mellegård, datert 16/ Innhentet tilleggsinformasjon, datert 18/4-15 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon fra 15/4-15 til 15/4-17-, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket, med unntak av teknisk stab, er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte inntil 200 mus til påvisning av botulinumtoksin ved injeksjon av pasientserum eller matvarehomogenat etter standardisert metode, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Angitt startdato i søknaden er 1/3-15. Utvalget forutsetter at forsøk ikke startes opp før godkjenning foreligger NMBU Adamstua S-2015/60942 Søknad om å benytte 280 mus i ett langtidsforsøk for å studere biologiske effekter av karbon nanorør (CNT), og å belyse interleukin 1 signalveien (ved hjelp av IL1 KO mus) sitt bidrag til utviklingen av kronisk inflammasjon og svulstdannelse ved en slik eksponering. Ansvarshavende deltar i prosjektet Pdf av søknad fra FOTS med 3 vedlegg, id 7503, fra Shan Zienolddiny, datert 18/3-15. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad frem til 20/4-16, på vilkår som beskrevet nedenfor jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget forutsetter at det brukes kirurgisk anestesi ved blodtapping fra hjertet på levende dyr.

10 FDU-møte april 2015 Side 10 av 37 Søknaden inneholder tilstrekkelige opplysninger til Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 280 mus i ett langtidsforsøk for å studere biologiske effekter av karbon nanorør (CNT), og å belyse interleukin 1 signalveien (ved hjelp av IL1 KO mus) sitt bidrag til utviklingen av kronisk inflammasjon og svulstdannelse ved en slik eksponering, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Tillatelsen omfatter bruk av 280 mus, hvorav 140 er IL1-knock out-mus ILAB (avd.119) S-2015/59470 Søknad om å benytte 288 laks i smitteforsøk for å bestemme grad av beskyttelse som forskjellige vaksiner gir laks mot utviklingen av sykdom. Smertevoldende. Opplysninger i søknaden ønskes unntatt fra offentlighet Pdf av søknad i FOTS med ett vedlegg, id 7571, fra Espen Brundal, datert 17/3-15. Opplysninger i søknaden ønskes unntatt fra offentlighet E-post med tilleggsinformasjon fra Espen Brundal, datert 21/4-15 Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad i perioden 1/5-15 fram til 1/12-15, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket, å smitte 288 laks med patogen Y i smitteforsøk for å bestemme grad av beskyttelse som forskjellige vaksiner gir laks mot utviklingen av sykdom, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Ønske om unntak fra offentlighet er registrert og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker ILAB (avd 119) S-2015/59479 Søknad om å benytte 240 laks i smitteforsøk med patogen H for å etablere en smittemodell med kohabitantsmitte under forskjellige betingelser og å teste et nytt smittemateriale. Smertevoldende Pdf av søknad fra FOTS med ett vedlegg, id 7573, fra Glenn Arve Sundnes, datert 17/3-15. Opplysninger om hvilken sykdom forsøket gjelder ønskes unntatt offentlighet.

11 FDU-møte april 2015 Side 11 av 37 Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad, fra 25/4-15 til 24/4-16, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket, utover teknisk stab, er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 240 laks i smitteforsøk med patogen H for å etablere en smittemodell med kohabitantsmitte under forskjellige betingelser og å teste forskjellig smittemateriale, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Ønske om unntak fra offentlighet av opplysninger om hvilken sykdom forsøket omhandler er notert og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker ILAB (avd 119) S-2015/55266 Søknad om å benytte 7680 laks i smitteforsøk for batch release av kommersielt tilgjengelige vaksiner mot agens X. Smertevoldende. Blokksøknad Pdf av søknad fra FOTS med to vedlegg, id 7523, fra Kjetil Fyrand, datert 11/3-15. Opplysninger om patogen (vedlegg 1) ønskes unntatt offentlighet Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 15/4-15 Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad og tilleggsinformasjon, fra 1/7-15 til 1/7-17, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket, utover teknisk stab, er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 7680 laks i smitteforsøk for batch release av kommersielt tilgjengelige vaksiner mot agens X, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Ønske om unntak fra offentlighet av opplysninger aktuelt patogen, angitt i vedlegget, er notert og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker ILAB (avd 119) S-2015/56450

12 FDU-møte april 2015 Side 12 av 37 Søknad om å benytte 4400 laks i smitteforsøk (ip og kohabitasjon) med forskjellige smittedoser og isolater for å dokumentere effekt av en ny vaksine mot patogen A med sikte på markedsføringstillatelse i land utenfor Norge. Smertevoldende Pdf av søknad fra FOTS med to vedlegg, id 7532, fra Kjetil Fyrand, datert 13/3-15. Opplysninger om sykdomsagens (vedlegg 1) og smittemateriale ønskes unntatt offentlighet Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 15/4-15 Utvalget godkjenner forsøket iht. søknad og tilleggsinformasjon, fra 1/6-15 til 1/6-17, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket, utover teknisk stab, er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 4400 laks i smitteforsøk (ip og kohabitasjon) med forskjellige smittedoser, isolater for å dokumentere effekt av en ny vaksine mot patogen A med sikte på markedsføringstillatelse i land utenfor Norge, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Ønske om unntak fra offentlighet av opplysninger om patogen (vedlegg 1) og smittemateriale er notert og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker EWOS (avd. 131) S-2015/37127 Søknad om å benytte 180 laks som vertsfisk for dyrking/oppformering av lakselus. Blokksøknad Pdf av søknad fra FOTS med id 7430, fra Anne Kari Bjelland Osmo, datert 17/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 19/3-15. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, fra 14/4-15 til 25/2-17, på vilkår som beskrevet nedenfor jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket, utover teknisk stab, er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Som vilkår for godkjenningen, jfr. FDUs prinsippavgjørelse av 18/3-11, settes at lakselus ikke skal dyrkes på fisk mindre enn 200 gram. Videre skal ved dyrking antallet preadulte lus ikke overstige 10 lus/100 g fisk eller maksimalt 30 lus pr. fisk. Dette betyr at fisken kan smittes med et større antall, men at antallet lus må reduseres (tynnes) hvis antallet er for høyt når lusa når det preadulte stadiet. Ved dyrking av lus skal fisken ikke ha synlige skader. Hvis det skulle oppstå synlige skader skal antallet lus reduseres eller dyrkingen avsluttes.

13 FDU-møte april 2015 Side 13 av 37 Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 180 laks som vertsfisk for dyrking/oppformering av lakselus, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Oppstartdato er i søknaden angitt å være 17/2-15. Utvalget forutsetter at forsøket ikke er startet før gyldig godkjenning foreligger. Godkjenningsperioden er forlenget i forhold til angitt sluttdato slik at planlagt tid for forsøket tilsvarer det som angis i søknaden Norwegian Antibodies S-2015/51119 Søknad om å benytte inntil 2800 verpehøner til produksjon av polyklonale antistoffer som kan brukes i diagnostiske tester. Ansvarshavende er søker. Blokksøknad Pdf av søknad fra FOTS, id 7443 fra Øisten Larsen, datert 6/ Innhentet tilleggsinformasjon, datert 17/4-15 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad fra 1/6-15 til 1/6-17-, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket, med unntak av teknisk stab, er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte inntil 2800 verpehøner til produksjon av polyklonale antistoffer som kan brukes i diagnostiske tester, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd Møreforskning Marin (avd. 164) S-2015/46670 Søknad om å benytte 2210 dypvannsreker i forsøk for å få kunnskap om preferanseverdier for temperatur, oksygenforbruk og effekt av lys på skallskifte hos dyphavsreke for å utvikle retningslinjer for levendelagring. Ansvarshavendes eget forsøk Pdf av søknad fra FOTS med ett vedlegg, id 7464, fra Snorre Bakken, datert 2/3-15. Utvalget godkjenner forsøket iht. søknaden, fra 15/4-15 til 31/1-16, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket, utover teknisk stab, er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd.

14 FDU-møte april 2015 Side 14 av 37 Søknad om forsøk er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til Utvalget finner at hensikten med endringen og den planlagte gjennomføringen, å benytte 2210 dypvannsreker i forsøk for å få kunnskap om preferanseverdier for temperatur, oksygenforbruk og effekt av lys på skallskifte hos dyphavsreke for å utvikle retningslinjer for levendelagring, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. I søknaden er planlagt start- og sluttdato angitt til hhv 23/3-15 og 31/ Utvalget forutsetter at forsøket ikke er startet før gyldig godkjenning foreligger, dvs. før 15/4-15, og har godkjent forsøket fram til 31/ UiN, Fiskeri- og naturfag (avd. 17) S-2015/33630 Søknad om å benytte 567 sebrafisk, klekket ved forskjellige temperaturer i smitteforsøk med Listonella anguillarum utført ved forskjellige temperaturer for å studere effekten på dødelighet (LD30), det innate (medfødte) immunsystemet, genuttrykk og DNA-metylering. Smertevoldende Pdf av søknad fra FOTS med to vedlegg, id 7220, fra Jorge Manuel De Oliveira Fernandes, datert 12/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 19/4 og 20/3-15 Utvalget godkjenner forsøket iht. søknaden og tilleggsinformasjon, fram til 1/12-16, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket, utover teknisk stab, er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 567 sebrafisk, klekket ved forskjellige temperaturer i smitteforsøk med Listonella anguillarum utført ved forskjellige temperaturer for å studere effekten på dødelighet (LD30), det innate (medfødte) immunsystemet, genuttrykk og DNA-metylering, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Utvalget anser forsøket som smertevoldende og påpeker at angivelse av styrke og varighet av smert/ubehag i søknaden, angitt som «ingen», neppe en realistisk beskrivelse i et smitteforsøk med dødelighet. I søknaden er planlagt start- og sluttdato angitt til hhv 1/3-15 og 1/6-15. Utvalget forutsetter at forsøket ikke er startet før gyldig godkjenning foreligger, dvs. før 15/4-15, og har godkjent forsøket fram til 1/ Flyttet til 5.33

15 FDU-møte april 2015 Side 15 av NOFIMA Marin, Sunndalsøra (avd 60) S-2015/59858 Søknad om å benytte 1140 laks for å utvikle en metode for å evaluere effekten av helsefór ved enkelte sykdommer. Smertevoldende Pdf av søknad fra FOTS med ett vedlegg, id 7556, fra Sven Jørgensen, datert 17/2-15. Opplysninger om bakgrunn, hensikt, beregning av antall forsøksdyr, forsøksdyr og metodebeskrivelse ønskes unntatt fra offentlighet Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 16/4-15 Utvalget godkjenner forsøket iht. søknaden og tilleggsinformasjon, fra 20/4-15 til 20/4-16, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket, utover teknisk stab, er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 1140 laks for å utvikle en metode for å evaluere effekten av helsefór ved enkelte sykdommer, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. Ønske om unntak fra offentlighet av opplysninger om bakgrunn, hensikt, beregning av antall forsøksdyr, forsøksdyr og metodebeskrivelse er registrert og vil bli vurdert ved en eventuell innsynshenvendelse etter kommunikasjon med søker. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Grete Bæverfjord Havbruksstasjonen i Tromsø S-2015/59827 Søknad om å benytte 640 torskelarver i forsøk som innebærer eksponering av egg for probiotika og fôring av torskelarver med probiotikaberiket fôr før smitte med Vibrio anguillarum Hensikten med forsøket er å undersøke en evt. effekt av eksponering for probiotika på larvenes motstandsdyktighet overfor Vibrio anguilllarum. Smertevoldende Pdf av søknad fra FOTS, id 7506 fra Mette S.W.Breiland, datert 17/3-15. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad fra 17/4-15 til 31/7-15-, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket, med unntak av teknisk stab, er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 640 torskelarver i forsøk som innebærer eksponering av egg for probiotika og fôring av torskelarver med probiotikaberiket fôr før smitte med Vibrio anguillarum for å undersøke en evt. effekt av eksponering for probiotika på larvenes motstandsdyktighet overfor Vibrio

16 FDU-møte april 2015 Side 16 av 37 anguilllarum, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd Havbruksstasjonen I Tromsø (avd 124) S-2014/ Søknad om å benytte ytterligere 72 laks og 504 rognkjeks i forsøk for å gjenta pilotforsøk og gjenta og endre hovedforsøk pga. ødelagte prøver og for å legge til et ekstra prøvetakningstidspunkt for å kunne sammenligne immunresons over tid ved forskjellige temperaturer. Smertevoldende Søknad om endring, id 6843, fra Tore Seternes, datert 13/ Vedlegg til søknad om endring, e-post fra Toni Erkinharju, datert 16/3-15 og 21/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 19/ Vedtak fra FDU, datert 22/10-14 Utvalgets godkjenner forsøket iht. søknaden, fra 20/4-15 til 20/4-16, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9, 11 og 14. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket, utover teknisk stab, er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med endring av forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte ytterligere 72 laks og 504 rognkjeks i forsøk for å gjenta pilotforsøk og gjenta og endre hovedforsøk pga. ødelagte prøver og for å legge til et ekstra prøvetakningstidspunkt for å kunne sammenligne immunrespons over tid ved forskjellige temperaturer, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd Havbruksstasjonen i Tromsø (avd 124) S-2015/59823 Søknad om å benytte 250 laks for å produsere lakselus til bruk i forsøk. Blokksøknad Pdf av søknad fra FOTS, id 7509, fra Anette Hustad, datert 17/ Etterspurt tilleggsinformasjon, datert 17/4-15 Utvalget godkjenner forsøket iht. søknaden og tilleggsinformasjon på vilkår som beskrevet nedenfor, fra 16/4-15 til 16/4-17, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, 9 og 11. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket, utover teknisk stab, er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Som vilkår for godkjenningen, jf. FDUs prinsipputtalelse, publisert 18/3-11, settes at lakselus ikke skal dyrkes på fisk mindre enn 200 gram og at antallet preadulte lus ikke skal overstige 10 lus/100 g fisk og at det ved dyrking av lus ikke skal forekomme

17 FDU-møte april 2015 Side 17 av 37 synlige skader på fiskene. Dette betyr at fisken kan smittes med et større antall, men at antallet lus må reduseres (tynnes) hvis antallet er for høyt når lusa når det preadulte stadiet. Hvis det skulle oppstå synlige skader skal antallet lus reduseres eller dyrkingen avsluttes. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder, sammen med etterspurt tilleggsinformasjon, tilstrekkelige opplysninger til Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 250 laks for å produsere lakselus til bruk i forsøk, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. I søknaden er planlagt start- og sluttdato angitt til hhv 16/3-15 og 31/ Utvalget gjør oppmerksom på at blokksøknader kan godkjennes for inntil to år og godkjenner forsøket for perioden 16/4-15 til 16/ Forsøk utenfor godkjent avdeling (feltforsøk) 5.1 UiO, Avdeling for komparativ medisin, institutt for basalfag (avd. 016) S-2015/34873 Søknad om å benytte 40 hypertensive hunnrotter for å undersøke om deres fungerende alfa2- adrenoreceptor funksjonalitet skyldes østrogen. Deler av forsøket utføres utenfor godkjente lokaler Pdf av søknad i FOTS, id 7257 fra Torill Berg, datert 13/2-15 Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. til søknad, i perioden 14/4 til 15/8-2015, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8, og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen, å benytte 40 hypertensive hunnrotter for å undersøke om deres fungerende alfa2-adrenoreceptor funksjonalitet skyldes østrogen, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8,første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. I søknaden er planlagt start angitt å være 1/3-15. Utvalget forutsetter at forsøket ikke er startet før gyldig godkjenning foreligger.

18 FDU-møte april 2015 Side 18 av 37 I tillegg sendes brev til ledelsen ved UiO (legges på sak 2014/285485); Brev hvor man etterspør fremdriftsplan for den pågående flytteprosessen sendes til IMB, UiO v/ instituttleder Jan Bjålie. 5.2 UiO, avdeling for komparativ medisin, avd 16 S-2014/ Søknad om å utføre siste del av godkjent forsøk, FOTS id 7097 utenfor godkjente lokaler. Deler av forsøk med id 7097 vil da defineres som feltforsøk Søknad om endring, id 7097, fra Torill Berg, datert 24/ E-post fra ansvarshavende Ingfrid Slaatto Næss, datert 6/ Sentralt vedtak id 7097, datert 13/1-15 Utvalget godkjenner at den siste delen av forsøket utføres utenfor godkjente lokaler frem til , jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Endringssøknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder tilstrekkelige opplysninger til Utvalget finner at hensikten med endring av forsøket, å utføre sist del av allerede godkjent forsøk utenfor godkjente lokaler frem til , oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Etter forventer Utvalget at aktiviteten flyttes inn i lokaler som er godkjente av FDU. 5.3 OUS Rikshospitalet, feltforsøk S-2015/34304 Søknad om å inkludere 6 hunder med spontan hjernekreft til eksperimentell medisinsk behandling, som innbefatter kirurgi og immunterapi. Denne behandlingen benyttes også ved behandling av mennesker med hjernesvulst. Hensikten er å belyse interaksjonen mellom kreften i hjernen og immunapparatet, og å undersøke biologien hos slike spontane hjernesvulster hos hund. Deler av forsøket foregår utenfor godkjente lokaler Pdf av søknad fra FOTS, id 6951, fra Einar O. Vik. Mo, datert 12/ Vedtak fra ansvarshavende datert 12/2-15 med begrunnelse for hvorfor forsøket omsøkes FDU Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad, fram til 10/3-2017, jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen; å inkludere 6 hunder med spontan hjernekreft til eksperimentell medisinsk behandling, som innbefatter kirurgi og immunterapi hvor hensikten er å belyse interaksjonen mellom kreften i hjernen og immunapparatet, og å undersøke biologien hos slike spontane hjernesvulster hos hund, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd.

19 FDU-møte april 2015 Side 19 av 37 I søknaden er planlagt start angitt å være 11/3-15. Utvalget forutsetter at forsøket ikke er startet før gyldig godkjenning foreligger. Utvalgsmedlem som fratrådte under behandlingen: Henrik Rasmussen 5.4 Norsk Ornitologisk Forening - feltforsøk S-2015/58981 Søknad om å merke med satellittsendere, registrere biometriske mål, og ta blodprøve av inntil 20 hubroer, og ta en blodprøve av inntil 60 reirunger. Hensikten er å undersøke 4 hovedtyper av habitat og kartlegge territorie, -og arealbruk i de forskjellige habitattypene. Feltforsøk i Telemark, Vest-Agder, Aust-Agder og Sør-Trøndelag Pdf av søknad fra FOTS, id 7562, fra Ingar Jostein Øien, datert 16/ E-post med tilleggsinformasjon, fra Ingar Jostein Øien, datert 30/3-15. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, i perioden 1/ fram til 31/ , jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget setter som vilkår for godkjenningen; det legges tilstrekkelige ressurser i å fjerne sendere når de ønskede data er samlet inn. Søknaden er sendt inn innen den fastsatte fristen og inneholder sammen med etterspurt tilleggsinformasjon tilstrekkelige opplysninger til Utvalget finner at hensikten med forsøket og den planlagte gjennomføringen; å merke med satellittsender, registrere biometriske mål, og ta blodprøve av inntil 20 hubroer, og ta en blodprøve av inntil 60 reirunger hvor hensikten er å undersøke 4 hovedtyper av habitat, oppfyller det generelle vilkår i forsøksdyrforskriftens 8, første ledd om at forsøk skal være av vitenskapelig og/eller samfunnsmessig betydning. Det foreligger ikke anvendelige alternativer til bruk av levende dyr som beskrevet i 8, tredje ledd. 5.5 Norsk Ornitologisk Forening - feltforsøk S-2015/59865 Søknad om å merke 6 dverggjess med satellittsender og fargefotring, 10 dverggjess med halsring/fotring monterte GPS-logger og fargefotring og 10 dverggjess med fargefotring. På alle fuglene skal det registreres biometriske mål og det skal tas en blodprøve. Hensikten er å kartlegge hekkeplasser, rasteplasser og trekkruter for å kunne bruke denne kunnskapen til å iverksette tiltak for å hindre at dvergåsa blir utryddet som hekkefugl i Norge og Nord-Europa. Feltforsøk i Finnmark Pdf av søknad fra FOTS, id 7578, fra Ingar Jostein Øien, datert 17/ E-post med tilleggsinformasjon, fra Ingar Jostein Øien, datert 30/3-15 og 15/4-15. Utvalget godkjenner bruken av forsøksdyr iht. søknad og tilleggsinformasjon, i perioden 10/ fram til 31/ , jf. forskrift 15 jan 1996 nr. 23 om forsøk med dyr 7, 8 og 10. Utvalget forutsetter at alle som deltar i forsøket er angitt i søknaden og at de har opplæring i forsøksdyrlære tilpasset den funksjon de har i forsøket jf. forsøksdyrforskriften 12, tredje ledd og 13, første ledd. Utvalget setter som vilkår for

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 17/12 2014 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 kl. 10:00-17:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok: 20/9-12 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Henrik Rasmussen,

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Utkast til møtebok ferdigstilt: 15.11.2013 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. NOVEMBER 2013 kl. 10.00-16.00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 1/2-12 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 24. JANUAR 2012 kl. 10:00 17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok, ferdigstilt: 18/12-12 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. DESEMBER 2012 kl. 11:00-19:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt: 17/12-13 Side 1 av 17 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. DESEMBER 2013 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 27/10-14 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 14. OKTOBER 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom SDT, 4. etg. over Veterinærinstituttets resepsjon, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 21/1-2015 Side 1 av 14 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 13. JANUAR 2015 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom Kapellet, Veterinærinstituttet, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 21/11-12 Side 1 av 11 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 13. NOVEMBER 2012 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent. Sakspapirer ble mottatt i tide.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent. Sakspapirer ble mottatt i tide. Møtebok ferdigstilt: 15/5-14 Side 1 av 32 FORSØKSDYRUTVALGET ONSDAG 23. APRIL 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt: 18/10-13 Side 1 av 12 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. OKTOBER 2013 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok, ferdigstilt 19/2-13 Side 1 av 18 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Endelig møtebok: 22/1-13 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. JANUAR 2013 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua Utkast til møtebok ferdigstilt: 28/8-14 Side 1 av 24 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 19. AUGUST 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom Kapellet, 4.etasje, Veterinærinstituttet, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok: 21/6-13 Side 1 av 28 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 18. JUNI 2013 kl. 09:00 19:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar Nicolaysen,

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. Utvalgets behandling: Prosjekter, prosjektliste og forslag til web-nyhter oppdateres iht. innspill i møtet.

FORSØKSDYRUTVALGET. Utvalgets behandling: Prosjekter, prosjektliste og forslag til web-nyhter oppdateres iht. innspill i møtet. Møtebok ferdigstilt: 27/9-10 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. SEPTEMBER 2010 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 19/4-11 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 12. APRIL 2011 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 25/6-14 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 17. JUNI 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom F444, 4.etasje, Fiskehelsebygget, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 28/1-14 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. JANUAR 2014 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Møtebok ferdigstilt: 20/2 2015 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. FEBRUAR 2015 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder),

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 28/6-11 Side 1 av 32 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. JUNI 2011 kl. 10:00-17:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE

FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE Møtebok ferdigstilt: 31/8-10 Side 1 av 16 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 24. AUGUST 2010 kl. 10:00-16:30 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 16/5-11 Side 1 av 29 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 10. MAI 2011 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Ferdigstilt: 6/3-12 Side 1 av 29 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 28. FEBRUAR 2012 kl. 10:00 18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte. Dokumenter i saken: 2.1.1 Møtebok fra utvalgets møte 19/10-10, ferdigstilt 25/10-10.

FORSØKSDYRUTVALGET. 2.1 Kopi av møtebok fra forrige FDU-møte. Dokumenter i saken: 2.1.1 Møtebok fra utvalgets møte 19/10-10, ferdigstilt 25/10-10. Møtebok ferdigstilt: 22/11-10 Side 1 av 13 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 16. NOVEMBER 2010 kl. 10:00-15:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET SAKLISTE Møtebok ferdigstilt: 5/9-11 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 30. AUGUST 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok ferdigstilt: 21/2-11 Side 1 av 20 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 15. FEBRUAR 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte Møtebok, ferdigstilt: 18/5-10 Side 1 av 19 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 11. MAI 2010 kl. 10:00-15:30 Ordinært FDU-møte kl. 15:30-18:30 Arbeidsgruppemøte Møterom: Møterom

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 29/5-12 Side 1 av 15 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 22. MAI 2012 kl. 10:00 16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK Møtebok ferdigstilt:1/4-14 Side 1 av 31 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 25. MARS 2014 kl. 10:00-18:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Gunnar

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent med følgende saker i tillegg (lagt fram i møtet): 3.3.

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK. Utvalgets behandling: Utsendt innkalling ble godkjent med følgende saker i tillegg (lagt fram i møtet): 3.3. Møtebok ferdigstilt: 30/5-14 Side 1 av 22 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 20. MAI 2014 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Til stede: Utvalgsmedlemmer: Trine Melheim (leder), Henrik

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.

FORSØKSDYRUTVALGET. TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4. Møtebok ferdigstilt: 31/5-13 Side 1 av 30 FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 21. MAI 2013 kl. 12:00 19:00 og ONSDAG 22. MAI 2013 kl 09:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 2013. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2013 5 Sekretariatet 5 Økonomi..

Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 2013. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2013 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. ÅRSRAPPORT 213 Innholdsfortegnelse Sammendrag for året 213. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 213 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. 6 Forsøksdyrutvalgets virksomhet. 6 Generelt...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 2011. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2011 5 Sekretariatet 5 Økonomi..

Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 2011. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2011 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. ÅRSRAPPORT 211 Innholdsfortegnelse Sammendrag av året 211. 3 Om Forsøksdyrutvalget.. 5 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 211 5 Sekretariatet 5 Økonomi.. 6 Forsøksdyrutvalgets virksomhet. 6 Generelt...

Detaljer

Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk?

Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Nasjonal plattform for alternativer Renate Johansen renate.johansen@veths.no Ja, vi trenger mer forsøksfisk for å løse

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET

FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET Møtebok, ferdigstilt 26/9-11 Side 1 av 21 FORSØKSDYRUTVALGET MØTEBOK MØTE I FORSØKSDYRUTVALGET TIRSDAG 20. SEPTEMBER 2011 kl. 10:00-16:00 Møterom: Møterom i SDT-bygget, 4.etasje, Adamstua Tilstede: Utvalgsmedlemmer:

Detaljer

FHF prosjekt nr 900658: Multifaktorielle sykdommer i norsk lakseoppdrett. Lill-Heidi Johansen

FHF prosjekt nr 900658: Multifaktorielle sykdommer i norsk lakseoppdrett. Lill-Heidi Johansen FHF prosjekt nr 900658: Multifaktorielle sykdommer i norsk lakseoppdrett Lill-Heidi Johansen Prosjektdeltagere: Aleksei Krasnov, Sven Martin Jørgensen, Gerrit Timmerhaus, Lill-Heidi Johansen (prosjektleder)

Detaljer

Stamfisk screening Rensefiskkonferansen 2017

Stamfisk screening Rensefiskkonferansen 2017 Stamfisk screening Rensefiskkonferansen 2017 Sunniva Wannebo Kui Kunderådgiver PatoGen Analyse Stamfisk Settefisk Matfisk Beslutningsgrunnlag for riktige tiltak til rett tid Stamfisk Stamfisk Settefisk

Detaljer

Hvor langt er vi kommet med torskevaksiner?

Hvor langt er vi kommet med torskevaksiner? Hvor langt er vi kommet med torskevaksiner? Vera Lund og Helene Mikkelsen, Fiskeriforskning Susanna Børdal og Merete B. Schrøder, Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø Kjersti Gravningen, PHARMAQ

Detaljer

Kvantifisering og feltvalidering av beskyttelse i IPNvaksiner anvendt på atlantisk laks

Kvantifisering og feltvalidering av beskyttelse i IPNvaksiner anvendt på atlantisk laks Store programmer HAVBRUK - En næring i vekst Faktaark www.forskningsradet.no/havbruk Kvantifisering og feltvalidering av beskyttelse i IPNvaksiner anvendt på atlantisk laks Prosjekt: Quantification and

Detaljer

Forebygging av sykdommer

Forebygging av sykdommer Forebygging av sykdommer Lill-Heidi Johansen, Nofima Fiskehelse 19.08.2013 1 En av fem fisker ble aldri solgt Produktivitetskonferansen: Svinnet på 2009 G, som siste rest slaktes ut av i disse dager, endte

Detaljer

Fiskehelsetjenestens erfaringer med sår i oppdrettsanlegg

Fiskehelsetjenestens erfaringer med sår i oppdrettsanlegg Fiskehelsetjenestens erfaringer med sår i oppdrettsanlegg FHF - møte Rica Hell Hotell, Stjørdal 28.10.2014 Asgeir Østvik Havbrukstjenesten AS www.havbrukstjenesten.no Avdeling for fiskehelsetjenester;

Detaljer

Ikke ett fett for laksens helse. Nini H. Sissener & Rune Waagbø

Ikke ett fett for laksens helse. Nini H. Sissener & Rune Waagbø Ikke ett fett for laksens helse Nini H. Sissener & Rune Waagbø FHFs fiskehelsesamling, 1.-2. sept Planteoljer domineres av EN fettsyre Loddeolje Sardinolje Krillolje Soyaolje Olivenolje Solsikkeolje Linfrøolje

Detaljer

+HOVHVLWXDVMRQHQÃIRUÃODNVHILVNÃ

+HOVHVLWXDVMRQHQÃIRUÃODNVHILVNÃ +HOVHVLWXDVMRQHQÃIRUÃODNVHILVNÃ 7RUHÃ+nVWHLQÃRJÃ%ULWÃ+MHOWQHVÃ 2JVnÃLÃÃKDUÃKHOVHVLWXDVMRQHQÃIRUÃODNVHILVNÃVWRUWÃVHWWÃY UWÃJRGÃ /DNVHOXVÃHUÃIRUWVDWWÃHQÃDYÃGHÃYDQOLJVWHÃLQIHNVMRQVV\NGRPPHQHÃPHQÃ DQJUHSÃDYÃGHQQHÃSDUDVLWWHQÃLÃODNVHRSSGUHWWÃNRQWUROOHUHVÃLÃGDJÃYHGÃKMHOSÃ

Detaljer

Rognkjeks produksjon og felterfaringer.

Rognkjeks produksjon og felterfaringer. Rognkjeks produksjon og felterfaringer. Hell, 21.10.13 Nils Vestvik, Aqua Kompetanse. Aqua Kompetanse 7770 Flatanger www.aqua-kompetanse.no Historikk Første gang testet som lusespiser ved Gildeskål forsøksstasjon

Detaljer

GENOMISK SELEKSJON FOR ØKT ILA-RESISTENS HOS ATLANTISK LAKS. Nordnorsk Fiskehelsesamling Borghild Hillestad

GENOMISK SELEKSJON FOR ØKT ILA-RESISTENS HOS ATLANTISK LAKS. Nordnorsk Fiskehelsesamling Borghild Hillestad GENOMISK SELEKSJON FOR ØKT ILA-RESISTENS HOS ATLANTISK LAKS Nordnorsk Fiskehelsesamling 24.08.16 Borghild Hillestad INNHOLD Bakgrunnen for at vi avler for økt ILA-resistens Effekten av familiebasert avl

Detaljer

Foreløpige resultater fra behandlingsforsøk mot Paramoeba perurans

Foreløpige resultater fra behandlingsforsøk mot Paramoeba perurans Prosjekt 901036 Foreløpige resultater fra behandlingsforsøk mot Paramoeba perurans Sigurd Hytterød Tor Atle Mo Haakon Hansen Saima N Mohammad Trygve Poppe Linda Andersen Hensikt og målsetning Prosjektet

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET. Oversender med dette Forsøksdyrutvalgets høringssvar til forslag til lov om dyrevelferd.

FORSØKSDYRUTVALGET. Oversender med dette Forsøksdyrutvalgets høringssvar til forslag til lov om dyrevelferd. FORSØKSDYRUTVALGET Deres ref: Vår ref: Dato S-2008119285 15. februar 2008 Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo Ang. Forsøksdyrutvalgets høringssvar til forslag til lov om dyrevelferd

Detaljer

AGD-status i Norge. Tor Atle Mo Seksjonsleder Seksjon for parasittologi

AGD-status i Norge. Tor Atle Mo Seksjonsleder Seksjon for parasittologi AGD-status i Norge Tor Atle Mo Seksjonsleder Seksjon for parasittologi Foredragets innhold Generelt om Paramoeba perurans og AGD Forekomst av Paramoeba perurans og AGD i Norge Påvisning og diagnostikk

Detaljer

Vaksinering av. Rognkjeks. Cyclopterus lumpus. vaxxinova.no

Vaksinering av. Rognkjeks. Cyclopterus lumpus. vaxxinova.no Vaksinering av Rognkjeks Cyclopterus lumpus Vaksinering i yngelfasen (settefisk) Vaksinering i yngelfasen utføres i hovedsak for å beskytte fisken frem til den har nådd stikkbar størrelse. Oftest ønsker

Detaljer

Vintersår hos Atlantisk laks

Vintersår hos Atlantisk laks Vintersår hos Atlantisk laks -Problemstilling i produksjon av postsmolt? Helene Mikkelsen og Hilde Toften 31.10.2012 Sunndalsøra_23-24 oktober 2012 1 Sykdom et komplekst samspill mellom fisk, patogen og

Detaljer

FAKTURAMOTTAKER ADRESSE ANNEN RAPPORTMOTTAKER LOKALITETSNAVN LOKALITETSNR. UTTAKSDATO ANTALL PRØVER*

FAKTURAMOTTAKER ADRESSE ANNEN RAPPORTMOTTAKER LOKALITETSNAVN LOKALITETSNR. UTTAKSDATO ANTALL PRØVER* Bestillingsskjema for PCR-analyser Opp til 64 rør Kunde FVG NORGE KUNDENR. SELSKAP (OPPDRETTER) FAKTURAMOTTAKER ADRESSE ADRESSE POSTNR. POSTSTED POSTNR. POSTSTED INNSENDER / FISKEHELSETJENESTE (MOTTAR

Detaljer

Tverrfaglige studier av HSMB nye veier til sykdomsforebyggende kunnskap. FHF prosjekt nr 900658: Multifaktorielle sykdommer i norsk lakseoppdrett

Tverrfaglige studier av HSMB nye veier til sykdomsforebyggende kunnskap. FHF prosjekt nr 900658: Multifaktorielle sykdommer i norsk lakseoppdrett Tverrfaglige studier av HSMB nye veier til sykdomsforebyggende kunnskap FHF prosjekt nr 900658: Multifaktorielle sykdommer i norsk lakseoppdrett Prosjektdeltagere Aleksei Krasnov, Sven Martin Jørgensen,

Detaljer

Analyse av sykdomsrelatert risiko forbundet med bruk av villfanget og oppdrettet rensefisk for kontroll av lakselus

Analyse av sykdomsrelatert risiko forbundet med bruk av villfanget og oppdrettet rensefisk for kontroll av lakselus Prosjekt nr 901120: Analyse av sykdomsrelatert risiko forbundet med bruk av villfanget og oppdrettet rensefisk for kontroll av lakselus Lill-Heidi Johansen Prosjektgruppe: Duncan Colquhoun, Haakon Hansen,

Detaljer

IPN og spredning: Hvor viktig er stamme?

IPN og spredning: Hvor viktig er stamme? IPN og spredning: Hvor viktig er stamme? Nina Santi Aqua Gen AS Disposisjon Viktig å vite om IPN viruset Ulike stammer av IPN viruset IPN forebygging i settefiskanlegget 1 Virus Arvemateriale: DNA eller

Detaljer

Analyse av sykdomsrelatert risiko forbundet med bruk av villfanget og oppdrettet rensefisk for kontroll av lakselus

Analyse av sykdomsrelatert risiko forbundet med bruk av villfanget og oppdrettet rensefisk for kontroll av lakselus Prosjekt nr 901120: Analyse av sykdomsrelatert risiko forbundet med bruk av villfanget og oppdrettet rensefisk for kontroll av lakselus Lill-Heidi Johansen Prosjektgruppe: Duncan Colquhoun, Haakon Hansen,

Detaljer

Kystlab Settefiskseminar PD-resistens gjennom avl QTL som verktøy

Kystlab Settefiskseminar PD-resistens gjennom avl QTL som verktøy Kystlab Settefiskseminar 12.6.2012 PD-resistens gjennom avl TL som verktøy Stor interesse for laksenæringen Besøk juni 2012 CNN-Turkey Hvordan finner vi de superresistente stamfisken:?? IPN resistent rogn

Detaljer

Lusa blir ikke resistent mot rensefisk eller? glimt fra pågående forskning. Kjell Maroni - FHF

Lusa blir ikke resistent mot rensefisk eller? glimt fra pågående forskning. Kjell Maroni - FHF Lusa blir ikke resistent mot rensefisk eller? glimt fra pågående forskning Kjell Maroni - FHF 15. februar 2016 Finnsnes Overskrift Historiskmedikamentell behandling Den nye verktøykassa Medika menter

Detaljer

Til aktiv immunisering av Atlantisk laks for å redusere lesjoner i hjerte, dødelighet, og vekttap forårsaket av pankreas sykdom (PD).

Til aktiv immunisering av Atlantisk laks for å redusere lesjoner i hjerte, dødelighet, og vekttap forårsaket av pankreas sykdom (PD). 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Norvax Compact PD vet. injeksjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Per dose 0,1 ml vaksine Virkestoff(er): Salmon pancreas disease virus (SPDV) stamme

Detaljer

FAKTURAMOTTAKER ADRESSE ANNEN RAPPORTMOTTAKER

FAKTURAMOTTAKER ADRESSE ANNEN RAPPORTMOTTAKER Bestillingsskjema for PCR-analyser Opp til 88 rør Kunde FVG NORGE KUNDENR. SELSKAP (OPPDRETTER) FAKTURAMOTTAKER ADRESSE ADRESSE POSTNR. POSTSTED POSTNR. POSTSTED INNSENDER / FISKEHELSETJENESTE (MOTTAR

Detaljer

Påvirker multivalent vaksine effekten av Compact PD? Dag H Knappskog, Marian McLoughlin Frisk Fisk 2013

Påvirker multivalent vaksine effekten av Compact PD? Dag H Knappskog, Marian McLoughlin Frisk Fisk 2013 Påvirker multivalent vaksine effekten av Compact PD? Dag H Knappskog, Marian McLoughlin Frisk Fisk 213 Agenda Bakgrunn Dokumentasjon fra lab forsøk Dokumentasjon fra felt Konklusjoner 2 Bakgrunn og hensikt

Detaljer

God fiskehelse Grunnlaget for god smoltkvalitet

God fiskehelse Grunnlaget for god smoltkvalitet God fiskehelse Grunnlaget for god smoltkvalitet Gran Canaria november 2016 PatoGen Analyse Beslutningsgrunnlag for riktige tiltak til rett tid Stamfisk Settefisk Matfisk Beslutningsgrunnlag for riktige

Detaljer

Muligheten for genetisk seleksjon på egenskapen «lusespising»

Muligheten for genetisk seleksjon på egenskapen «lusespising» Muligheten for genetisk seleksjon på egenskapen «lusespising» Professor Albert K. D. Imsland, Akvaplan-niva FHF-Rensefiskkonferansen, Gardermoen 8-9. februar 2016 - Samarbeid mellom Akvaplan-niva, Gifas,

Detaljer

Yersiniose hos laksefisk. Geir Olav Melingen Smoltkonferansen på Smøla 31.oktober 2013

Yersiniose hos laksefisk. Geir Olav Melingen Smoltkonferansen på Smøla 31.oktober 2013 Yersiniose hos laksefisk Geir Olav Melingen Smoltkonferansen på Smøla 31.oktober 2013 Disposisjon Årsak Historikk og utbredelse Sykdomsbeskrivelse Diagnostikk Epidemiologi Forebygging og behandling Bakteriofagterapi

Detaljer

Helsestatus hos oppdrettstorsk

Helsestatus hos oppdrettstorsk Helsestatus hos oppdrettstorsk Hege Hellberg Sats på Torsk, Bergen 2011 Oversikt Kort om Veterinærinstituttets rolle som nasjonalt referanselaboratorium for fiskesykdommer Fiskehelserapporten 2010 Hvordan

Detaljer

INNOVASJON OG PRODUKTUTVIKLING

INNOVASJON OG PRODUKTUTVIKLING Nina Santi -Nyheter fra AquaGen INNOVASJON OG PRODUKTUTVIKLING Produktutviklingsløp for QTL-innOva Fenotyping Genotyping QTL-søk Utvikle test Validere Markeds -lansere Felt evalueri ng Mekanis me 1-3 år

Detaljer

Norecopas pris til fremme av de 3 R-ene

Norecopas pris til fremme av de 3 R-ene Norecopas pris til fremme av de 3 R-ene (Replacement, Reduction, Refinement) for 2013 Et diplom og kr. 30 000 Priskomitéen - Lasse A. Skoglund, akademia - Heidi Bugge, forvaltning - Torill Malmstrøm, dyrevernorganisasjoner

Detaljer

FAKTURAMOTTAKER ADRESSE ANNEN RAPPORTMOTTAKER

FAKTURAMOTTAKER ADRESSE ANNEN RAPPORTMOTTAKER Bestillingsskjema for PCR-analyser Opp til 88 rør Kunde FVG NORGE KUNDENR. SELSKAP (OPPDRETTER) FAKTURAMOTTAKER ADRESSE ADRESSE POSTNR. POSTSTED POSTNR. POSTSTED INNSENDER / FISKEHELSETJENESTE (MOTTAR

Detaljer

Patogener hos ville laksefisker

Patogener hos ville laksefisker Patogener hos ville laksefisker Patogener hos ville laksefisker Are Nylund, Øystein Staveland, Oddvar Repstad, Endre Blindheim, Stian Nylund, Heidrun Plarre, Patricia Apablaza, Øivind Brevik Fiskesykdomsgruppen,

Detaljer

REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 9. oktober 2013 kl. 1300-1515 Møtet ble arrangert som videokonferanse.

REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 9. oktober 2013 kl. 1300-1515 Møtet ble arrangert som videokonferanse. REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 9. oktober 2013 kl. 1300-1515 Møtet ble arrangert som videokonferanse. Tilstede: Bente Bergersen (BB, forvaltning, styreleder) Anne Ramstad (AR, industri) Siri

Detaljer

Antall forsøksdyr fordelt på opprinnelse

Antall forsøksdyr fordelt på opprinnelse Antall benyttede forsøksdyr, 2012, innrapportert til FDU Fremstillingen er utelukkende basert på de innrapporterte tall og disse er ikke kvalitetssikret av FDU 2012 1. Antall forsøksdyr fordelt på opprinnelse

Detaljer

Telefon: Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 15/5228 Deres referanse: Vår dato: Deres dato:

Telefon: Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 15/5228 Deres referanse: Vår dato: Deres dato: Bremnes Seashore AS Saksbehandler: Anita Sagstad Telefon: 48290259 Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 15/5228 Deres referanse: Vår dato: 27.11.2015 Deres dato: 10.04.2015 Att: Geir Magne Knutsen

Detaljer

Ny kunnskap om epiteliocystis hos laks

Ny kunnskap om epiteliocystis hos laks Ny kunnskap om epiteliocystis hos laks FHF-900800 Gjelleprosjekt aug2012-apr2015 NFR-233858 MultifacGillHealth apr2014-mar2017 Anne-Gerd Gjevre Fagansvarlig fiskehelse Foto: J Wiik-Nielsen Disposisjon

Detaljer

Begrepene «bruker» og «kliniske forsøk» i ny forsøksdyrforskrift

Begrepene «bruker» og «kliniske forsøk» i ny forsøksdyrforskrift Begrepene «bruker» og «kliniske forsøk» i ny forsøksdyrforskrift Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim 16.-17. april 2015 Gunvor Knudsen, seniorrådgiver/dr. scient., Mattilsynet,

Detaljer

Effekter av PRV-infeksjon på robusthet hos laks mer enn HSMB?

Effekter av PRV-infeksjon på robusthet hos laks mer enn HSMB? Effekter av PRV-infeksjon på robusthet hos laks mer enn HSMB? Smitteforsøk for å avklare effekten av blodcelleinfeksjon med piscine orthoreovirus (PRV) på laksens robusthet for smoltifisering, oksygenforhold,

Detaljer

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner Forskrift om tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Om Forsøksdyrutvalget.. 3 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i Sekretariatet 4 Økonomi.. 4

Innholdsfortegnelse Om Forsøksdyrutvalget.. 3 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i Sekretariatet 4 Økonomi.. 4 ÅRSRAPPORT 2009 Innholdsfortegnelse Om Forsøksdyrutvalget.. 3 Forsøksdyrutvalgets sammensetning i 2009 3 Sekretariatet 4 Økonomi.. 4 Forsøksdyrutvalgets virksomhet. 4 Generelt... 4 Forsøksdyrutvalgets

Detaljer

NTVA Teknologiforum 8. september 2011 Kommersialisering av innovasjonsprosesser i Aqua Gen. Arne Storset Aqua Gen AS

NTVA Teknologiforum 8. september 2011 Kommersialisering av innovasjonsprosesser i Aqua Gen. Arne Storset Aqua Gen AS NTVA Teknologiforum 8. september 2011 Kommersialisering av innovasjonsprosesser i Aqua Gen Arne Storset Aqua Gen AS Aqua Gen AS Aqua Gen AS er et avlsselskap som utvikler, framstiller og leverer genetisk

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Norvax Minova 4WD vet. injeksjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Per dose 0,1 ml vaksine:

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Norvax Minova 4WD vet. injeksjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Per dose 0,1 ml vaksine: 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Norvax Minova 4WD vet. injeksjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Per dose 0,1 ml vaksine: Virkestoff(er): Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida,

Detaljer

Til bruk for ansvarshavende ved forsøksdyravdelingen:

Til bruk for ansvarshavende ved forsøksdyravdelingen: side 1 Forsøksdyrutvalget, P.b. 8156 Dep, 0033 Oslo Telefon/Telefax: 22964639/22460034 e-post: tore.wie@vetinst.no SKJEMA TIL BRUK VED SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å UTFØREFORSØK MED DYR Fullstendig forsøksplan

Detaljer

Begynnende immunitet: 500 døgngrader etter vaksinasjon for de bakterielle antigenene og SPDV, og 608 døgngrader etter vaksinasjon med IPNV.

Begynnende immunitet: 500 døgngrader etter vaksinasjon for de bakterielle antigenene og SPDV, og 608 døgngrader etter vaksinasjon med IPNV. PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Aquavac PD7 vet. injeksjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Per dose 0,1 ml vaksine: Virkestoffer: Salmon pancreas disease virus

Detaljer

ALPHA JECT 6-2 injeksjonsvæske, emulsjon, vaksine til atlantisk laks. RPS1 90 (Ph. Eur.) RPS1 75 (Ph. Eur.)

ALPHA JECT 6-2 injeksjonsvæske, emulsjon, vaksine til atlantisk laks. RPS1 90 (Ph. Eur.) RPS1 75 (Ph. Eur.) 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN ALPHA JECT 6-2 injeksjonsvæske, emulsjon, vaksine til atlantisk laks 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoffer: 1 dose (0,1 ml) vaksine inneholder: Formaldehydinaktiverte

Detaljer

Pankreas disease (PD) i Norge betydning av SAV2 og SAV3. v/hilde Sindre, Veterinærinstituttet

Pankreas disease (PD) i Norge betydning av SAV2 og SAV3. v/hilde Sindre, Veterinærinstituttet Pankreas disease (PD) i Norge betydning av SAV2 og SAV3 v/hilde Sindre, Veterinærinstituttet Pankreas disease (PD) i Norge betydning av SAV2 og SAV3 Resultater fra FHF-prosjekt (900799): Hva betyr ny PDvariant

Detaljer

AGD-utvikling hos laks i tre anlegg i 2013-2014

AGD-utvikling hos laks i tre anlegg i 2013-2014 AGD-utvikling hos laks i tre anlegg i 2013-2014 Tor Atle Mo Sigurd Hytterød Anne Berit Olsen Henriette Kvalvik Oda Teige Kalsaas Torill Thoreby Jensen Saima N Mohammad Haakon Hansen Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

Nyre biopsi, en metode for påvisning av smittebærende stamfisk. Øyvind J. Brevik Fiskesykdomsgruppen

Nyre biopsi, en metode for påvisning av smittebærende stamfisk. Øyvind J. Brevik Fiskesykdomsgruppen Nyre biopsi, en metode for påvisning av smittebærende stamfisk Øyvind J. Brevik Fiskesykdomsgruppen Sykdommer i villfisk, stamfisk og oppdrettsfisk Bakterielle Francisellose, Fransicella piscicida syn.

Detaljer

Ny kunnskap om epiteliocystis hos laks

Ny kunnskap om epiteliocystis hos laks Ny kunnskap om epiteliocystis hos laks FHF-900800 Gjelleprosjekt aug2012-apr2015 NFR-233858 MultifacGillHealth apr2014-mar2017 Anne-Gerd Gjevre, Jannicke Wiik-Nielsen, Mark Powell * og Duncan Colquhoun

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2008

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2008 ÅRSRAPPORT 2008 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2008 SAMMENSETNING Utvalget skal bestå av syv faste medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av Mattilsynet, vanligvis for fire år av gangen.

Detaljer

RPS1 90 (Ph. Eur.) RPS1 75 (Ph. Eur.)

RPS1 90 (Ph. Eur.) RPS1 75 (Ph. Eur.) 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN ALPHA JECT micro 6 injeksjonsvæske, emulsjon, vaksine til atlantisk laks 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoffer: 1 dose (0,05 ml) vaksine inneholder: Formaldehyd

Detaljer

Sykdomsbildet i Norsk Lakseoppdrett

Sykdomsbildet i Norsk Lakseoppdrett Sykdomsbildet i Norsk Lakseoppdrett & Patogener hos ville laksefisker Are Nylund 2013 Virussykdommer i norsk lakseoppdrett 373 509 473 480-489 Virus i lakseoppdrett ISA Virus ISAV (ISA) SAV (PD) IPNV (IPN)

Detaljer

Saksbehandler: Anita Sagstad. Seksjon: Deres referanse: Vår dato: Deres dato:

Saksbehandler: Anita Sagstad. Seksjon: Deres referanse: Vår dato: Deres dato: AkvaDesign AS Saksbehandler: Anita Sagstad Torgars Næringshage Telefon: 48290259 Seksjon: 8900 BRØNNØYSUND Vår referanse: 14/9674 Att: Anders Næss anders@akvadesign.com Utredningsseksjonen Deres referanse:

Detaljer

Kunngjort 31. august 2017 kl PDF-versjon 6. september 2017

Kunngjort 31. august 2017 kl PDF-versjon 6. september 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. august 2017 kl. 15.20 PDF-versjon 6. september 2017 29.08.2017 nr. 1318 Forskrift om

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FREMMEDE ORGANISMER

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FREMMEDE ORGANISMER Miljødirektoratet Saksbehandler: Henrik Hareide Postboks 5672 Sluppen Telefon: 97147978 7485 Trondheim Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen Vår referanse: 14/9788 Deres referanse: Vår dato: 20.10.2014

Detaljer

Rensefiskhelse tapsårsaker og smittemodeller

Rensefiskhelse tapsårsaker og smittemodeller Rensefiskhelse tapsårsaker og smittemodeller Veterinærinstituttet: Duncan Colquhoun, Arve Nilsen, Øyvind Vågnes, Eirik Biering Havforskningsinstituttet: Egil Karlsbakk, Stein Mortensen Universitetet i

Detaljer

Årsberetning for 2013

Årsberetning for 2013 Norecopa Veterinærinstituttet Postboks 750 Sentrum 0106 Oslo www.norecopa.no Årsberetning for 2013 Innledning... 1 Overordnede mål... 3 Sekretariatet... 3 Nettsidene... 3 Medlemstall... 6 Revidert regnskap

Detaljer

Helseovervåking av ville laksefiskebestander og rømt oppdrettslaks. Abdullah Madhun 05. mai 2015

Helseovervåking av ville laksefiskebestander og rømt oppdrettslaks. Abdullah Madhun 05. mai 2015 Helseovervåking av ville laksefiskebestander og rømt oppdrettslaks Abdullah Madhun 05. mai 2015 Risikovurdering-miljøvirkning av norsk fiskeoppdrett Smitteoverføring mellom Oppdrettslaks og Villaks Smitteoverføring

Detaljer

Hva er forskjellene mellom marin SAV2 og SAV3 på lokalitetsnivå?

Hva er forskjellene mellom marin SAV2 og SAV3 på lokalitetsnivå? Hva er forskjellene mellom marin SAV2 og SAV3 på lokalitetsnivå? Mona Dverdal Jansen FHF seminar 28 august 2013 Bakgrunn Pankreassykdom (PD) er en listeført, meldepliktig, smittsom fiskesykdom Frem til

Detaljer

Vintersår, en detaljert innsikt i bakteriene involvert er nødvendig

Vintersår, en detaljert innsikt i bakteriene involvert er nødvendig Vintersår, en detaljert innsikt i bakteriene involvert er nødvendig Christian Karlsen, NVH, MatInf, MIP UiO, Farmasi FHF 2013 Redigert Vintersår Produksjonsyklusen egg smolt slakt salg ferskvann - marin

Detaljer

Undervisning om Hepatitt

Undervisning om Hepatitt Undervisning om Hepatitt Tanja Fredensborg Innhold: Bakgrunn for undervisning Hva er hepatitt? Hvordan smitter det? Forhåndsregler Vaksinasjon Stikkskader/smitte eksponering Bakgrunn for undervisning Ingen

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005 ÅRSRAPPORT 2005 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005 SAMMENSETNING Utvalget skal bestå av syv faste medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av Mattilsynet, vanligvis for fire år av gangen.

Detaljer

REFERAT fra styremøte i Norecopa, torsdag 23. januar 2014 kl. 1300-1600 Møtet ble arrangert som videokonferanse.

REFERAT fra styremøte i Norecopa, torsdag 23. januar 2014 kl. 1300-1600 Møtet ble arrangert som videokonferanse. REFERAT fra styremøte i Norecopa, torsdag 23. januar 2014 kl. 1300-1600 Møtet ble arrangert som videokonferanse. Tilstede: Bente Bergersen (BB, forvaltning, styreleder) Anne Ramstad (AR, industri), tilstede

Detaljer