Hybridar av laks og aurekva veit vi om sjøtoleranse og marin atferd? ved Henning Andre Urke (NIVA)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hybridar av laks og aurekva veit vi om sjøtoleranse og marin atferd? ved Henning Andre Urke (NIVA)"

Transkript

1 Hyridar av laks og aurekva veit vi om sjøtoleranse og marin atferd? ved Henning Andre Urke (NIVA) I samareid med Jo Vegar Arnekleiv, Gaute Kjærstad, Lars Rønning (LFI) Tom O. Nilsen (UIB), Peder A. Jansen (VI), Kjetil Hindar (NINA) Torstein Kristensen, Thrond Oddvar Haugen, Andre Staalstrøm (NIVA) 22. feruar Agenda Sjøtoleranse og marin atferd til hyridsmolt Resultater frå aktivitet i Driva- Sunndalsfjorden ( ) 22. feruar

2 Bakgrunn Granskingar i Driva har dokumentert Stor andel hyridar i smoltfelle Årsak :Reduserte lakseestand: G. salaris og innslag av oppdrettslaks Liten fangst av vaksne hyridar Utgjer hyridar ein ny risikofaktor for spreiing av G.salaris? 22. feruar Hyrider av laks og aurekva veit vi om sjøtoleranse og marin atferd?? 22. feruar

3 Koling av fysiologi og atferd Smoltfysiologi Sjøtoleransetester 24t-35ppt i t-33ppt i 2008 Marin atferd 2008: 40 fisk merka med akustiske sendere (as) 12 passive lytteøyer vertikalprofiler 2009: 90 fisk merka med as 20 passive lytteøyer 22. feruar Dødelighet under sjøtoleransetest (24t, 35 ppt) May 8 May 23 Cumulative freq. mortality (%) Atlantic salmon trout hyrid Cumulative freq. mortality (%) Atlantic salmon trout hyrid hours hours Seawater tolerance in Atlantic salmon, Salmo salar L, rown trout, Salmo trutta L, and S. salar x S. trutta hyrids smolt H. A. URKE, J. KOKSVIK, J. V. ARNEKLEIV, K HINDAR, F. KROGLUND, T. KRISTENSEN Fish Physiology and Biochemistry 22. feruar

4 24tSW-Plasmaosmolalitet C a Plasma osmolality (mosm L -1 ) a FW, Salmon FW, Hyrid FW, Trout SWT, Salmon SWT, Hyrid SWT, Trout (Urke et al 2009) 22. feruar tSWT -Plasmaklorid B a Plasma chloride (mmol L -1 ) FW, Salmon FW, Hyrid FW, Trout SWT, Salmon SWT, Hyrid SWT, Trout (Urke et al 2009) 22. feruar

5 24tSWT-NAK aktivitet Na +, K + -ATPase activity (µmol ADP mg protein -1 ) A a a ac cd d cd FW, Salmon FW, Hyrid FW, Trout SWT, Salmon SWT, Hyrid SWT, Trout Saltreguleringsenzym Indikator på grad av smoltifisering Parrnivå Least square mean values 1 SE of Atlantic salmon hyrids and rown trout smolts from freshwater control groups (FW) or 24 h, 35%, seawater tolerance test (SWT). ). Bars not connected y the same letter are significantly different (Tukey Kramer HSD, P\0.05).(Urke et al 2009) (Urke et al 2009) 22. feruar NKA genekspresjon av sjøvannsformen alfa1 Signifikant oppregulert i SWT hos laks og hyrid, ikke for ørret. (Urke et al in prep) 22. feruar

6 CFTR-I, genekspresjon av asolateral ionekanal Nedregulert hos laks og hyrider i SWT, ikke hos ørret (ikke signifikant) (Urke et al in prep) 22. feruar Oppsummering Sjøtoleranse og fysiologisk regulering Gyroinfeksjon ser ikkje ut til å ha påvirka laksesmolten sin ionereguleringskapasitet (i kort-tids SWT tester) Hyridsmolten er lakselik på de fleste parametre, og viser god ionereguleringskapasitet i sjøvannstestar. Fysiologisk kapasitet er derfor trolig ikkje styrande/egrensande for atferdseslutninger. Korleis oppfører då ein landing av fjord og kystnær ørret og haveitende laks seg? 22. feruar

7 SUNNDALSFJORDEN 2008 PASSIVE LYTTESTASJONER KRIFAST TINGVOLL MERRABERGET UTLØP feruar Registreringar per transekt Utløp Merraerget Tingvoll Krifast Utløp Merraerget Tingvoll Krifast Fish ID Utløp Merraerget Tingvoll Krifast Hyrid Salmon Trout Transect within Species Transect Utløp Merraerget Tingvoll Krifast (Urke et al in prep) 22. feruar

8 Model: log(speed)=species*distance² + rand(id) Migration speed, ody length/sec Sea trout hyrid/salmon R²adj=0.46 Klar økning i hastighet med økende avstand fra elva for hyrider (+laks) For lite registreringer på laks Kraftig foredret estimat når 2009 data inkorporeres Distance to delta area, km (Urke et al in prep) 22. feruar Oppsummering Både fysiologisk kapasitet og marin atferd viser at hyriden er lakselik 22. feruar

9 Videre areid Beareiding av smoltstudie 2009 (90 fisk) Koling atferd, økologi og hydrofysikk Risikovurderinger knytt til spreiing av G.salaris Pågående studie atferd til voksen sjøaure Foto: A. G. Hagen 22. feruar Variasjon i salinitet- mogleg arriere for G.salaris- 22. feruar

10 Takk for oss og takk til Direktoratet for Naturforvaltning Trønder Energi Møre og Romsdal fylke Kystoppsynet Munin Lerøy Midnor AquaGen Marine Harvest Norway ThelmaBiotel Arnfinn Rekkedal Meir informasjon: Jo Vegar Arnekleiv, NTNU LFI Henning Andre Urke, NIVA 22. feruar

Gir redusert fôrmengde bedre vandringsvillighet hos klekkeriprodusert ørretsmolt?

Gir redusert fôrmengde bedre vandringsvillighet hos klekkeriprodusert ørretsmolt? Jan Grimsrud Davidsen, Marc Daverdin, Aslak Darre Sjursen, Lars Rønning, Jo Vegar Arnekleiv og Jan Ivar Koksvik Gir redusert fôrmengde bedre vandringsvillighet hos klekkeriprodusert ørretsmolt? NTNU Vitenskapsmuseet

Detaljer

Sjøørret:,økologi, fysiologi og atferd

Sjøørret:,økologi, fysiologi og atferd Sjøørret:,økologi, fysiologi og atferd Nina Jonsson Bengt Finstad NINA Norsk institutt for naturforskning Sjøørret: økologi,fysiologiog atferd NinaJonsson BengtFinstad NINANorskinstituttfornaturforskning

Detaljer

Smoltproduksjonsforsøk og utsettinger av laks i Halselva og Altaelva- 2002

Smoltproduksjonsforsøk og utsettinger av laks i Halselva og Altaelva- 2002 NINA Norsk institutt for naturforskning Smoltproduksjonsforsøk og utsettinger av laks i Halselva og Altaelva- 2002 Rita Strand Bengt Finstad NINA Oppdragsmelding 787 NINA Norsk institutt for naturforskning

Detaljer

Vandringsatferd hos sjøørret i estuarie og nedre deler av Vefsna under dosering av CFT-Legumin (rotenon)

Vandringsatferd hos sjøørret i estuarie og nedre deler av Vefsna under dosering av CFT-Legumin (rotenon) Zoologisk notat 2011-8 Jan G. Davidsen, Eva B. Thorstad, Henrik Baktoft, Svein Aune, Finn Økland & Audun H. Rikardsen Vandringsatferd hos sjøørret i estuarie og nedre deler av Vefsna under dosering av

Detaljer

Status for overvåkning av lakselus på sjøørret på Vestlandet forsommeren 2014

Status for overvåkning av lakselus på sjøørret på Vestlandet forsommeren 2014 Rapport nr. 220 LFI Notat Status for overvåkning av lakselus på sjøørret på Vestlandet forsommeren 2014 (Nordhordland og Sogn) Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) Laboratorium for

Detaljer

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5. Status for norske laksebestander i 2013

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5. Status for norske laksebestander i 2013 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5 Status for norske laksebestander i 213 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5 Status for norske laksebestander i 213 1 RAPPORTEN

Detaljer

Registrering av lakselus på laks, sjørret og sjørøye

Registrering av lakselus på laks, sjørret og sjørøye Registrering av lakselus på laks, sjørret og sjørøye Bengt Finstad NINA Norsk institutt for naturforskning Registreringavlakseluspålaks, sjørretog sjørøye BengtFinstad NINANorskinstituttfornaturforskning

Detaljer

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6. Status for norske laksebestander i 2014

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6. Status for norske laksebestander i 2014 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6 Status for norske laksebestander i 214 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6 Status for norske laksebestander i 214 1 RAPPORTEN

Detaljer

Vossolaksen -bestandsstatus, trusselfaktorer og tiltak (2000-2006)

Vossolaksen -bestandsstatus, trusselfaktorer og tiltak (2000-2006) Vossolaksen -bestandsstatus, trusselfaktorer og tiltak (2000-2006) 1) LFI-Unifob/Biologisk institutt, UiB 2) Havforskningsinstituttet 3) Norsk institutt for vannforsking (NIVA) 4) Norsk institutt for naturforsking

Detaljer

Hva avgjør lakselusinfeksjon hos vill laksefisk?

Hva avgjør lakselusinfeksjon hos vill laksefisk? Hva avgjør lakselusinfeksjon hos vill laksefisk? Statistisk bearbeiding av data fra nasjonal lakselusovervåking, 2004-2010 Ingeborg Palm Helland, Bengt Finstad, Ingebrigt Uglem, Ola H. Diserud, Anders

Detaljer

Hansen, L.P. & Jensen, K.W. 1978: Garnskader på laks. Hansen, L.P. 1980: Registreringer av garnskader på laks og

Hansen, L.P. & Jensen, K.W. 1978: Garnskader på laks. Hansen, L.P. 1980: Registreringer av garnskader på laks og PUBLIKASJONER OG RAPPORTER SOM ER UTFØRT PÅ IMS OG PÅ MATERIALE FRA IMS 1978 Hansen, L.P. & Jensen, K.W. 1978: Garnskader på laks. Foreløpig rapport. Fisk og Fiskestell (8): 3-11. 1979 Hansen, L.P. 1979:

Detaljer

Effekter av lakselus på sjøørret

Effekter av lakselus på sjøørret 1071 Effekter av lakselus på sjøørret - en litteraturoppsummering Eva B. Thorstad, Christopher D. Todd, Pål Arne Bjørn, Patrick G. Gargan, Knut Wiik Vollset, Elina Halttunen, Steinar Kålås, Ingebrigt Uglem,

Detaljer

Permaskjørt kan redusere påslag av lakselus - analyse av feltdata. Delrapport Permaskjørt-prosjektet A5

Permaskjørt kan redusere påslag av lakselus - analyse av feltdata. Delrapport Permaskjørt-prosjektet A5 Norwegian Veterinary Institute`s Report Series Veterinærinstituttets rapportserie Rapport 2 2015 Permaskjørt kan redusere påslag av lakselus - analyse av feltdata Delrapport Permaskjørt-prosjektet A5 Randi

Detaljer

NFR-OPP: Optimalisert Postsmolt-Produksjon

NFR-OPP: Optimalisert Postsmolt-Produksjon Hauge Akva NFR-OPP: Optimalisert Postsmolt-Produksjon (NFR 217502/E40) FHFs Havbrukssamling 23-24 sept. 2014 Postsmolt & semi-lukket 30.09.2014 1 Bakgrunn for NFR-OPP Mulig løsning på flere av utfordringene

Detaljer

Miljøpåvirkning av akvakulturanlegg. Aina Valland, dir næringsutvikling og samfunnskontakt

Miljøpåvirkning av akvakulturanlegg. Aina Valland, dir næringsutvikling og samfunnskontakt Miljøpåvirkning av akvakulturanlegg Aina Valland, dir næringsutvikling og samfunnskontakt Stort potensiale for mer klimavennlig mat BÆREKRAFTIG SJØMAT- PRODUKSJON All aktivitet, også produksjon av mat,

Detaljer

Forord. UMB, Ås 29. september, 2011. Oskar Onstad

Forord. UMB, Ås 29. september, 2011. Oskar Onstad Reaksjoner på effektkjøring blant laksefiskere i Nidelva i Trondheim-resultater fra fokusgruppeintervjuer og spørreundersøkelse. Reactions to hydropeaking amongst salmon fishers in the river Nidelva in

Detaljer

Nå eller aldri for Vossolaksen

Nå eller aldri for Vossolaksen Utredning 28-9 Nå eller aldri for Vossolaksen anbefalte tiltak med bakgrunn i bestandsutvikling og trusselfaktorer Nå eller aldri for Vossolaksen anbefalte tiltak med bakgrunn i bestandsutvikling og trusselfaktorer

Detaljer

TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 1. Kvalitetsnormer for laks anbefalinger til system for klassifisering av villaksbestander

TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 1. Kvalitetsnormer for laks anbefalinger til system for klassifisering av villaksbestander TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 1 Kvalitetsnormer for laks anbefalinger til system for klassifisering av villaksbestander TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING

Detaljer

RAPPORT L.NR. 5619-2008. Beregning av dagens og framtidig kalkbehov for innsjøer og lakseelver i Norge

RAPPORT L.NR. 5619-2008. Beregning av dagens og framtidig kalkbehov for innsjøer og lakseelver i Norge RAPPORT L.NR. 5619-28 Beregning av dagens og framtidig kalkbehov for innsjøer og lakseelver i Norge Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen

Detaljer

www.imr.no Fisken og havet, særnummer 3-2010 Risikovurdering miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett

www.imr.no Fisken og havet, særnummer 3-2010 Risikovurdering miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett Fisken og havet, særnummer 3-2010 Risikovurdering miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett Redaktører: Geir Lasse Taranger, Karin Kroon Boxaspen, Abdullah S. Madhun og Terje Svåsand Medforfattere ved Havforskningsinstituttet:

Detaljer

Senario fiskedød. Bjørn Olav Rosseland Professor emeritus, NMBU. TEFA seminar Kristiansand, 12. mars 2015. Foto: B.O. Rosseland

Senario fiskedød. Bjørn Olav Rosseland Professor emeritus, NMBU. TEFA seminar Kristiansand, 12. mars 2015. Foto: B.O. Rosseland Senario fiskedød Bjørn Olav Rosseland Professor emeritus, NMBU TEFA seminar Kristiansand, 12. mars 2015 Foto: B.O. Rosseland B.O. Rosseland: Senario Fiskedød Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura. Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen

Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura. Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen 275 Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

Vurdering av luftovermetning, trefiberutslipp og oppvandring av laks ved Rygene kraftverk i Nidelva, Aust-Agder

Vurdering av luftovermetning, trefiberutslipp og oppvandring av laks ved Rygene kraftverk i Nidelva, Aust-Agder i I. Vurdering av luftovermetning, trefiberutslipp og oppvandring av laks ved Rygene kraftverk i Nidelva, Aust-Agder Eva B. Thorstad Frode Kroglund Finn Økland Tor G. Heggberget N NA.NIKT.J NINA Norsk

Detaljer

NINA Minirapport 446

NINA Minirapport 446 NINA Minirapport 446 Omdisponering av gammelt elveløp til flyplassareal ved Langøra Sør konsekvenser for strømningsforhold, marint biologisk liv, strandsonevegetasjon og pattedyr i området. Karl Øystein

Detaljer

Rapport. Risikovurdering for smitte med Gyrodactylus salaris til norske elver i Troms og Finnmark, fra grenseområder i Russland, Finland og Sverige

Rapport. Risikovurdering for smitte med Gyrodactylus salaris til norske elver i Troms og Finnmark, fra grenseområder i Russland, Finland og Sverige Rapport Risikovurdering for smitte med Gyrodactylus salaris til norske elver i Troms og Finnmark, fra grenseområder i Russland, Finland og Sverige Høringsutkast Helga R. Høgåsen Sigurd Hytterød Svein Aune

Detaljer

Overvåkingavelvemusling i forbindelse medrotenonbehandling avsteinkjervassdraget

Overvåkingavelvemusling i forbindelse medrotenonbehandling avsteinkjervassdraget NINANorskinstituttfornaturforskning Overvåkingavelvemusling i forbindelse medrotenonbehandling avsteinkjervassdraget våren2001 BjørnMejdellLarsen NINAOppdragsmelding710 NINA NIKU stiftelsen FOR NATURFORSKNING

Detaljer

NR 7 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING. Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018

NR 7 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING. Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 7 Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018 ANDRE MEDLEMMER [sett inn navn] RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING

Detaljer

Effekter av metaller på metallothionein i ørret fra Mjøsa og Losna

Effekter av metaller på metallothionein i ørret fra Mjøsa og Losna Eugen Gravningen Sørmo, Tomasz Maciej Ciesielski, Ida Beathe Øverjordet, Grethe Stavik Eggen, Bjørn Munro Jenssen Rapport NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

Effekter av strømhastighet og steinstørrelse i bunn-substratet på fordelingen av ørretunger Gråelvvassdrage Nord Trøndelag

Effekter av strømhastighet og steinstørrelse i bunn-substratet på fordelingen av ørretunger Gråelvvassdrage Nord Trøndelag 9 9 9 9 Effekter av strømhastighet og steinstørrelse i bunn-substratet på fordelingen av ørretunger Gråelvvassdrage Nord Trøndelag Nina Jonsson Bror Jonsson C NINA NIKU NINA Norsk institutt for naturforskning

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2 2014. Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013

Fisken og havet, særnummer 2 2014. Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Fisken og havet, særnummer 2 2014 Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Fisken og havet, særnummer 2-2014 Publisert: 23.01.2014 Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Redaktører: Geir Lasse Taranger,

Detaljer