Vossolaksen -bestandsstatus, trusselfaktorer og

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vossolaksen -bestandsstatus, trusselfaktorer og"

Transkript

1 Vossolaksen -bestandsstatus, trusselfaktorer og tiltak ( ) redningsaksjon ) LFI-Unifob/Biologisk institutt, UiB 2) Havforskningsinstituttet 3) Norsk institutt for vannforsking (NIVA) 4) Norsk institutt for naturforsking (NINA) 5) Rådgivende biologer 6) Voss Klekkeri 7) Grunneierlag, sjøfiskelag, Voss jeger & fisk, lokale krefter Finansiering: Direktoratet for naturforvaltning, BKK, Fylkesmannen i Hordaland, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og egeninnsats fra deltagende institusjoner Ukjent fotograf

2

3 Vossolaksen er en av landets, og også en av verdens, mest særegne laksestammer Gjennomsnittsvekt Bolstadelva : 10,9 kg Gjennomsnittsvekt sjøfiske : 9,8 kg Foto: Helge Furnes jr.

4 Foto: S.Klyve Afrikansk elefant Bengalsk tiger Atlantisk laks

5 Vossovassdraget Nedbørfelt 1641 km2 Middelvannføring 104 m3/sek Anadrom strekning ca 35 km , gjsnitt.elvefangst 3,5 tonn/år Ukjent fotograf

6 Inn og utvandringsruter for Vossolaksen

7 Foto: LFI v/barlaup

8 Bokført omsetning fra Stamnes Handelslag i perioden var på 7,8 tonn laks/år

9 Samlet fangst fra elvefiske og fra Stamnes Handelslag i perioden var på 11,3 tonn/år, (3,5 tonn/år fra elvefiske, og 7,8 tonn/år fra sjøfiske) Offisiell elvefangst Sjøfangst Antall kg Deretter bestandssammenbrudd fra og med 1988, denne situasjonen har vedvart til tross for fredningen i sjø- og elvefiske fra og med 1992

10 Det er en nasjonal naturskatt og en verdensarv som er i ferd med ågåtapt Det er beregnet at lokalsamfunnet taper millioner per år på at Vossolaksen er borte Foto: Helge Furnes Jr.

11

12 Trusselfaktorer for Vossolaksen Brakkvann Aluminium i brakkvann (?) Ferskvann Evangerreguleringen Veibygging Senking av Vangsvatnet 1991 Forsuring Oppdrettslaks i gytebestanden 1990 Sjøvann Angrep fra lakselus 1980 tallet - Nordhordalandsbroen

13 Trusselfaktorer for Vossolaksen Brakkvann Aluminium i brakkvann (?) Ferskvann Evangerreguleringen Veibygging Senking av Vangsvatnet 1991 Forsuring Oppdrettslaks i gytebestanden 1990 Sjøvann Angrep fra lakselus 1980 tallet - Nordhordalandsbroen

14 100 Smoltutgang Vosso , n = Akkumulert andel smolt (%) , n = , n = , n = , n = , n = , n = , n = , n = Dato

15 Inn og utvandringsruter for Vossolaksen

16 0-10 µg >100 Undersøkelsene gir grunnlag for å anta at konsentrasjonen av aluminium i brakkvannsområdene rundt Osterøy kan være skadelig for utvandrende smolt. Data fra NIVA v/v.bjerknes m.fl.

17

18 Slepetank for smolt Foto: LFI-Unifob v/barlaup

19 Slepekasse med merket settesmolt: smolt gitt for som beskytter mot angrep fra lakselus smolt gitt vanlig for (kontrollgruppe) Foto: LFI-Unifob v/barlaup

20

21 Stasjoner med kilenøter for gjenfangst av tilbakevandret laks Straume Skolmen Vosso Furnes Trengereid

22 Foto: Helge Haukeland

23 Foto: LFI-Unifob v/wiers

24 Gjenfangst (%). 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Gjenfangster fra smolt slept til kysten (Manger-Fedje) 59 Behandlet mot lakselus, n=118 Ubehandet, n= Utsettingsår

25

26 00:14 Manger Bognøy Isdalsstø 23:04 21:54 20:44 19:34 18:24 17:14 Slep Bolstad - Manger Haus Fossmark Bolstadfjorden Stamnes 16:04 14:54 13:44 12:34 11:24 10:14 09:04 07:54 06: Tidspunkt Salinitet (PSU). Temperatur ( 0 C). Salinitet Temperatur

27

28 Sone IV Prøvetaking av sjøaure i utvandringsruta for Vossosmolt Sone III Fastsittende Voksne Intensitet Periode Prevalens n = 71 Sone III 23 % Sone II Sone I 77 % Antall fisk Lengde (cm). Sjøaure

29 Sone IV Prøvetaking av sjøaure i utvandringsruta for Vossosmolt 2009 Intensitet Sone IV 8 Fastsittende Voksne Periode Sone III Prevalens n = 52 2 % Sone II Sone I 98 % Antall fisk Lengde (cm). Sjøaure

30 Registreringsfangst av rømt oppdrettslaks, , n = Trengereid, n= Stamnes-Bolstadfjorden, n=494 Antall fisk Vosso, n= Rømt oppdrettslaks i gytebestanden som trusselfaktor Foto: LFI v/barlaup

31 Rømt oppdrettslaks i Vosso -Oppdrettslaksene går opp i elvene og krysser seg med villaksen. Når det er lite villfisk og mye oppdrettslaks som i Vosso vil dette føre til at villaksstammen over tid dør ut -En konsekvens av dette er at det eneste stedet en nå med sikkerhet har reproduksjon av ren Vossolaks er i genbanken Antall laks Samlet fangst Stamnes og Bolstadfjorden Usikker, n=46 Oppdrettslaks, n=492 Villaks, n= Foto: LFI-Unifob v/tore Wiers

32 223 regnbueaure tatt i kilenot ved Trengereid sommeren 2009 Foto: Asbjørn Borge

33 Redningsaksjonen anbefalt tiltaksplan

34 Strategi Oppskalering av rognproduksjonen i genbanken og en storstilt tilbakeføring av opprinnelig Vossolaks i form av rogn, settefisk og smolt Samtidig må det gjennomføres omfattende tiltak for å redusere effekten av trusselfaktorene, med særlig fokus på å oppnå bærekraftige nivå av lakselus og rømt fisk Parallelt med tiltakspakken vil det bli gjennomført forskningsarbeid for å evaluere og optimalisere tiltakene

35 Ny organisering av arbeidet med Vossolaksen Forvaltningsgruppe Ledet av Fylkesmannen DN, Fylkesmannen, Unifob, Voss kommune Mandat: Forvalte Vossolaksen Tiltaksutvalg Ledet av Voss kommune Fylkesmannen Prosjektkoordinator Voss klekkeri Vossolauget NFN Unifob Fiskeridirektoratet Mattilsynet Voss kommune Vaksdal kommune Fylkeskommunen BKK Fagrådet for Vossovassdraget Prosjektkoordinator Forskningsgruppe Ledet av Unifob Unifob HI NINA NIVA Andre som til en hver tid er aktuelle Mandat: Koordinere og samordne forskningen

36 Nordhordaland fiskehelsenettverk har en sentral rolle: - Synkron avlusing av anlegg i utvandringsveiene - Arbeid for å standardisere telling av lus - Kursing av røktere på anlegg - Holdt > 10 møter med Vossolaks på agenda i Kart utarbeidet av Nordhordaland fiskehelsenettverk

37

38

39 Organisering Vossosmoltprosjektet 1. Forpliktende/bindende avtale mellom partnerne fra oppdrettsnæringen 26. juni 2008 VOSSOLAUGET Marine Harvest Lerøy Fossen AS Lerøy Austevoll AS Sjøtroll Havbruk AS EWOS AS Salmobreed AS Blom Fiskeoppdrett AS Fyllingsnes Fisk AS Fjord Drift AS FHL Vestnorsk Havbrukslag 2. Avtale mellom Vossolauget og Stiftelsen Voss Klekkeri 26. juni Styre for Vossolauget: Cato Lyngøy Marine Harvest Leder Geir Molvik EWOS Medlem Rune Stigum Olsen Salmobreed AS Medlem Gunnar Bergo Voss Kommune Medlem Oddbjørn Helland Elveeigarane Medlem Geir Ove Henden Stiftelsen Voss Klekkeri Medlem Jakob Blom Blom Fiskeoppdrett AS Varamedlem

40 Vossolauget: Ca stk. Vossoyngel satt ut august 2008 Dette resulterte i slep av ca ettårig smolt i mai 2009

41 Samtidig med en økt tilbakeføring av materiale fra genbanken er det avgjørende å intensivere arbeidet med å redusere innsiget av oppdrettslaks for å motvirke innkrysning -Redusert rømming -Uttak av rømt fisk og hybrider ved bruk av sittenøter og kilenøter Foto: LFI v/barlaup

42 Utgangspunktet for redningsaksjonen er rogn fra genbankene i Eidfjord og Haukvik, dvs. eneste sted en nå med sikkerhet har ren Vossolaks Foto: LFI v/barlaup

43 Genbank (Eidfjord/Haukvik) -Oppskalert rognproduksjon (1,5-2 mill/år) Rognplanting Ensomrig settefisk Slep av anleggsprodusert smolt

44 Gytebestand Rømt oppdrettslaks Vossolaks med innslag av oppdrett Ungfiskbestand Tiltak Uttak av rømt Uttak av rømt oppdrettslaks/ oppdrettslaks/redusert rømming Uttak av hybrider basert på genetisk analyse av laks Vossolaks Rognplanting Ensomrig settefisk Settesmolt Årlig tilbakeføring av Vossolaks fra genbank Vossosmolt

45 Redningsaksjon for Vossolaksen Gytebestand Laksesmolt Rogn Ungfisk

46 Interessekonflikter med tanke på skyldfordeling Vassdragsregulant Veivesen Oppdrettsnæring Landbruk Langtransportert forurensing Biologiske og fysiske forhold i havet Endring av miljøforhold Effekt: bestandssammenbrudd Ti år til med forskning vs. tiltak nå?

Vossolaksen -bestandsstatus, trusselfaktorer og tiltak (2000-2006)

Vossolaksen -bestandsstatus, trusselfaktorer og tiltak (2000-2006) Vossolaksen -bestandsstatus, trusselfaktorer og tiltak (2000-2006) 1) LFI-Unifob/Biologisk institutt, UiB 2) Havforskningsinstituttet 3) Norsk institutt for vannforsking (NIVA) 4) Norsk institutt for naturforsking

Detaljer

Nå eller aldri for Vossolaksen

Nå eller aldri for Vossolaksen Utredning 28-9 Nå eller aldri for Vossolaksen anbefalte tiltak med bakgrunn i bestandsutvikling og trusselfaktorer Nå eller aldri for Vossolaksen anbefalte tiltak med bakgrunn i bestandsutvikling og trusselfaktorer

Detaljer

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 3. Status for norske laksebestander i 2011 SAMMENDRAG

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 3. Status for norske laksebestander i 2011 SAMMENDRAG RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 3 Status for norske laksebestander i 2011 SAMMENDRAG RAPPORTEN REFERERES SOM Anon. 2011. Status for norske laksebestander i 2011. Rapport fra Vitenskapelig

Detaljer

«LIV» livet i vassdragene

«LIV» livet i vassdragene Rapport nr. 194 «LIV» livet i vassdragene Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaurebestander i seks regulerte elver i perioden 26-212 Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske LFI Uni Miljø

Detaljer

Gytefisktelling og registrering av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2013. Rapport nr. 230

Gytefisktelling og registrering av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2013. Rapport nr. 230 Gytefisktelling og registrering av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2013 Rapport nr. 230 Gytefisktelling og registrering av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2013 LFI Uni Miljø

Detaljer

Status for overvåkning av lakselus på sjøørret på Vestlandet forsommeren 2014

Status for overvåkning av lakselus på sjøørret på Vestlandet forsommeren 2014 Rapport nr. 220 LFI Notat Status for overvåkning av lakselus på sjøørret på Vestlandet forsommeren 2014 (Nordhordland og Sogn) Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) Laboratorium for

Detaljer

Høringssvar til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i Hardangerfjorden

Høringssvar til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i Hardangerfjorden Organisasjon for fiskerettshavere i lakse- og sjøaureførende vassdrag Postadresse: Postboks 9354 Grønland N-0135 Oslo Kontoradresse: Schweigaardsgate 34 C, Oslo Telefon: 2205 4553/ 4502 1637 Telefax: 2217

Detaljer

Laksen er tilbake i kalkede Sørlandselver

Laksen er tilbake i kalkede Sørlandselver Laksen er tilbake i kalkede Sørlandselver - informasjon fra prosjektet Reetablering av laks på Sørlandet Miljøsamarbeid Naturområder og arealbruk Dyr og planter Friluftsliv FORSIDEFOTO: ØRNULF HARALDSTAD

Detaljer

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5. Status for norske laksebestander i 2013

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5. Status for norske laksebestander i 2013 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5 Status for norske laksebestander i 213 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5 Status for norske laksebestander i 213 1 RAPPORTEN

Detaljer

Rapport nr. 227. Undersøkelser og tiltak i Årdalselven, 2013

Rapport nr. 227. Undersøkelser og tiltak i Årdalselven, 2013 Rapport nr. 227 Undersøkelser og tiltak i Årdalselven, 2013 LABORATORIUM FOR FERSKVANNSØKOLOGI OG INNLANDSFISKE LFI Uni Miljø Thormøhlensgt. 49B TELEFON: 55 58 22 28 5006 Bergen ISSN NR: ISSN-1892-889

Detaljer

AcicAa. kompetanseas. Arkik3 W 0115 "1 /K4. Skrevet av Oppdragsiver Oppdragsgivers referanse

AcicAa. kompetanseas. Arkik3 W 0115 1 /K4. Skrevet av Oppdragsiver Oppdragsgivers referanse AcicAa kompetanseas Aqua Kompetanse A/S 7770 Flatanger tlf: 74 28 84 30 tlf: 90 94 34 93 (mobil) e-post: post@aqua-kompetanse.no.aqua-kompetanse.no Organisasjonsnr. 982 226 163 Konsekvensutredning for

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2 2014. Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013

Fisken og havet, særnummer 2 2014. Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Fisken og havet, særnummer 2 2014 Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Fisken og havet, særnummer 2-2014 Publisert: 23.01.2014 Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Redaktører: Geir Lasse Taranger,

Detaljer

KONFERANSEPROCEEDINGS

KONFERANSEPROCEEDINGS KONFERANSEPROCEEDINGS Interaksjon villaks-oppdrettslaks - er lukket oppdrettsteknologi en fremtidig løsning? ARRANGØR: Laksedialog Trøndelag Stjørdal, 22.august 2013 Arrangører: avd Nord-Trøndelag Støttes

Detaljer

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6. Status for norske laksebestander i 2014

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6. Status for norske laksebestander i 2014 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6 Status for norske laksebestander i 214 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6 Status for norske laksebestander i 214 1 RAPPORTEN

Detaljer

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS JUNI 2004 FORORD Til Fiskeridirektøren Ved brev fra Fiskeridepartementet datert 24.2.2003 fikk Fiskeridirektoratet og

Detaljer

ph-status FORUM FOR SUR NEDBØR OG KALKING

ph-status FORUM FOR SUR NEDBØR OG KALKING 2 2014 Mai 2014 Årgang 20 ph-status FORUM FOR SUR NEDBØR OG KALKING Av innholdet: Redaktørens spalte side 2 Kalkingsplan for Modalselva - sammendrag side 3 Laksen reetableres i den forsurede Modalselva

Detaljer

Lakselusinfeksjonen på vill laksefisk langs norskekysten i 2013

Lakselusinfeksjonen på vill laksefisk langs norskekysten i 2013 rapport fra HAVFORSKNINGen Nr. 32 2013 Lakselusinfeksjonen på vill laksefisk langs norskekysten i 2013 Sluttrapport til Mattilsynet Av Pål Arne Bjørn, Rune Nilsen, Rosa Maria Serra Llinares, Lars Asplin,

Detaljer

RAPPORT M-288 2014. Handlingsplan. mot lakseparasitten Gyrodatylus salaris for perioden 2014-2016

RAPPORT M-288 2014. Handlingsplan. mot lakseparasitten Gyrodatylus salaris for perioden 2014-2016 RAPPORT M-288 2014 Handlingsplan mot lakseparasitten Gyrodatylus salaris for perioden 2014-2016 Handlingsplan mot lakseparasitten Gyrodatylus salaris for perioden 2014-2016 Utførende institusjon: Miljødirektoratet

Detaljer

Effekter av lakselus på sjøørret

Effekter av lakselus på sjøørret 1071 Effekter av lakselus på sjøørret - en litteraturoppsummering Eva B. Thorstad, Christopher D. Todd, Pål Arne Bjørn, Patrick G. Gargan, Knut Wiik Vollset, Elina Halttunen, Steinar Kålås, Ingebrigt Uglem,

Detaljer

Framdriftsrapport til Mattilsynet over lakselusinfeksjonen på vill laksefisk våren og sommeren 2013

Framdriftsrapport til Mattilsynet over lakselusinfeksjonen på vill laksefisk våren og sommeren 2013 Framdriftsrapport til Mattilsynet over lakselusinfeksjonen på vill laksefisk våren og sommeren 213 Innledning Havforskningsinstituttet (HI) har på oppdrag fra Mattilsynet (MT) og Fiskeri og kystdepartementet

Detaljer

Lerøy Midt. traff blink. S10 På tokt med «Artic Fjord» S12 Med EWOS kysten rundt

Lerøy Midt. traff blink. S10 På tokt med «Artic Fjord» S12 Med EWOS kysten rundt FORSKNING / AKTUELT 05/2012 ET MAGASIN FRA Lerøy Midt traff blink Driftsleder Kristian Cato Haugen oppnådde svært sterke tall ved bruk av Opal 120. Side 4-9 S10 På tokt med «Artic Fjord» S12 Med EWOS kysten

Detaljer

TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 1. Kvalitetsnormer for laks anbefalinger til system for klassifisering av villaksbestander

TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 1. Kvalitetsnormer for laks anbefalinger til system for klassifisering av villaksbestander TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 1 Kvalitetsnormer for laks anbefalinger til system for klassifisering av villaksbestander TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING

Detaljer

NR 7 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING. Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018

NR 7 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING. Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 7 Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018 ANDRE MEDLEMMER [sett inn navn] RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING

Detaljer

Årsmelding, 2012, Numedalslågen forvaltningslag

Årsmelding, 2012, Numedalslågen forvaltningslag Årsmelding, 2012, Numedalslågen forvaltningslag Styrets sammensetning og arbeid Styret har bestått av følgende personer: Asle Granerud (leder), Gunnar Myhre Henning, Geir Jespersen, Olaf Holm og Per Gunnar

Detaljer

FREMTIDENS LAKSEOPPDRETT

FREMTIDENS LAKSEOPPDRETT FREMTIDENS LAKSEOPPDRETT RAPPORT 01 2012 FREMTIDENS LAKSEOPPDRETT ISBN 978-82-92447-50 5 (trykket utgave) ISBN 978-82-92447-51 2 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, april 2012 Omslag: Commando Group Trykk:

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen

Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen Dokument 3:9 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille publikasjonen

Detaljer

FORSKNING / AKTUELT 03/2011 ET MAGASIN FRA. S14 Onkel reisende Mac. S8 "Annerledesøya" 100.000 i bonus til alle ansatte. Vil redde en verdensarv

FORSKNING / AKTUELT 03/2011 ET MAGASIN FRA. S14 Onkel reisende Mac. S8 Annerledesøya 100.000 i bonus til alle ansatte. Vil redde en verdensarv FORSKNING / AKTUELT 03/2011 ET MAGASIN FRA S4 Vil redde en verdensarv S6 100.000 i bonus til alle ansatte S8 "Annerledesøya" S14 Onkel reisende Mac AKTUELT Steinar Olaisen har gått bort. Det var med stor

Detaljer

Miljøpåvirkning av akvakulturanlegg. Aina Valland, dir næringsutvikling og samfunnskontakt

Miljøpåvirkning av akvakulturanlegg. Aina Valland, dir næringsutvikling og samfunnskontakt Miljøpåvirkning av akvakulturanlegg Aina Valland, dir næringsutvikling og samfunnskontakt Stort potensiale for mer klimavennlig mat BÆREKRAFTIG SJØMAT- PRODUKSJON All aktivitet, også produksjon av mat,

Detaljer

Framdriftsrapport til Mattilsynet over lakselusinfeksjonen på vill laksefisk sommeren 2014

Framdriftsrapport til Mattilsynet over lakselusinfeksjonen på vill laksefisk sommeren 2014 Framdriftsrapport til Mattilsynet over lakselusinfeksjonen på vill laksefisk sommeren 2014 Innledning Havforskningsinstituttet (HI) har på oppdrag fra Mattilsynet (MT) og Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Deres referanse: 'Våt dato: 21.04.2008 Deres dato:

Deres referanse: 'Våt dato: 21.04.2008 Deres dato: x r FISKERIDIKI_KIUKAII_I Region Trøndelag JNNFIERRED SAIVlKUIVIIVILIIVk Tordenskjold Cod Farm AS Saksbehandler. Ståle Hansen Postboks 2017 Sentrum Telefon: 46908251 Seksjon : Region Trøndelag 7410 TRONDHEIM

Detaljer