Vedlagt oversendes følgende vedlegg til vàr søknad om driftstilskott for 2015:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlagt oversendes følgende vedlegg til vàr søknad om driftstilskott for 2015:"

Transkript

1 ü Folkeuniversitetet Sør-Øst 5/ I57 27 MAR2015 Telemark Fylkeskommune PB Skien SANDEFJORD, Vedlegg til søknad om driftstilskott 2015 Vedlagt oversendes følgende vedlegg til vàr søknad om driftstilskott for 2015: o Regnskap for 2014 o Årsmelding (årsmøte er 5. mai 2015, så har lagt ved den som er gjeldene frem til det) o Bekreftelse på gjennomførte studietimer Ta gjerne kontakt hvis det er spørsmål rundt denne saken. Med vennlig hilsen Folkeuniversitetet Regionkontor Sør - Øst c»\l"\(iq K/O? Linda Ystanes Regnskapsleder Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Postboks 1503,-3206 SANDEFJORD Framnesvn. 7 Telefaks: Org_nr

2 Radetiketter 8. Antall av 4. Kursiofi íísummer av Antglideltagere TS_L1_rI1_r1 =:rgv%24. Antall kurstimer i O FU Telemark Human EtiskForbund Norges Røde kors NorgesMusikkorpsForbund Totalsum `\ F:\Felles\1OKONOMl\\4ox-rapporterlng pe' a-<t.vltetsàr`\2~31-hf; lkeskorr-r ma". " 3».-_~::

3 27MAR2015 i Folkeuniversitetet Arsmelding W' Myr; I in. \; mafia "N

4 m" _,,- -. lnnledning har vært 2 år med utvikling og konsolidering av organisasjonen, som i januar 2011 økte andelen fast ansatte med 70% da Folkeuniversitetet Buskerud- Vestfold-Telemark fusjonerte inn Folkeuniversitetet Asker, og ble til Folkeuniversitetet Sør-Øst. Organisasjonen har hatt en stabil omsetning med litt nedgang fra 2011 til 2012, men med et regnskapsresultat i balanse. Egenkapitalandelen har utviklet seg fra 46% per 31/ til 58% per 31/ Vi har en fantastisk stab som stortrives på jobb, og daglig lever opp til vår fantastiske visjon om «å bidra til et meningsfylt liv for den enkelte»! Sandefjord, 19. april 2013 Arild Neste regiondirektør å? M u, `\. IV f. i, i L: 'if. a w * t. i i.i 'w. f.,» i ~ t, ; f 2' _.-' _, _ as."'-513!,-1 L 1' åt.).f

5 Innholdsfortegnelse 1. Organisasjon, styre og ledelse Regionstyret i 2011 og 2012: Organisasjon og bemanning Studiesteder Markedsføring og Salg/oppdragsmarkedet Markedsføring Salg/oppdragsmarkedet Oppdrag for bedrifter FAGOMRADER Universitets- og høgskolestudier Yrkesfaglige utdanninger Språk Hobby, kultur og øvrig virksomhet Sandefjord Internasjonale Senter (SIFU ) Norskopplæring Asker (NOA) ØKONOMI OG STATISTIKK Økonomiskutvikling Statistikk

6 1. Organisasjon, styre og ledelse 4

7 REGIONSTYRET i 2011 og 2012: Bjørn Tjomsland styreleder Grete Brattlid nestleder Henrik Trømborg styremedlem Roy Erik Steinhaug styremedlem Bård Rune R. Landa ansattes representant til okt 2011 Hanne Torgersen ansattes representant fra okt 2011 Arild Neste regiondirektør med tale- og forslagsrett Vararepresentanter Reidar Hansen Scilla Treschow Hokholt Gerd Østby Aspelund Hanne Torgersen (ansattes vararepresentant til okt 2011) Cecilie Styrmoe Stærnes (ansattes vararepresentant fra okt 2011til juni 2012) Gro Hollevik (ansattes vararepresentant fra juni 2012) Valgkomite: Eva Røvik (leder) Ragnhild Stein ÅkeKokvik vararepresentanter: Berit Farmen, Britt Rønning og Olaf Abell REGIONSTYREMØTER 2011og 2012 Regionstyret hadde 7 styremøter i 2011,og 6 møter i 2012: 2011:3. feb, 11-12mar, 12.apr, 14.jun, 1. sep.,11 okt. 29. nov 2012:18. jan, 9-10mar, 24.apr, 21. jun, 24. sep, 11. des Organisasjon og bemanning Antall ansatte i administrative stillinger i Folkeuniversitetet Sør-Øst har holdt seg ganske stabilti perioden 1/ /12-12, men økte markant 1/1-11 iforbindelse med fusjonen med Asker. Vi rapporterte i årsrapporten for følgende: Pr. 31.desember 2010var det 38 administrativt ansatte, hvorav en person i svangerskapspermisjon. (34,3 årsverk). Pr. 31.desember 2012var det 52administrativt ansatte, hvorav en person i svangerskapspermisjon. (47,1 årsverk). l dette tallet inngår administrativt ansatte på våre to norskskoler, hvorav 2 personer har en andel lærerfunksjon. I tillegg kommer 30fast ansatte lærere i våre 2 avdelinger for norskopplæring, hhv iasker og Sandefjord (24,0 årsverk). 5

8 ue) Reglonlre tør Arild Neste atonumisjfi Bent (hmm flfldj%ldj og PersonalsjefGrete Knudsen Kvaimogfag fl.e'dunweaas i-ilmr) Prosieht 0: own: JanEvensen Markedssjefneg: Tmsaune I SalgNordreregion Trineflgurdssln unive.vs 1!l og Hlgskore(21 Teiemart Ame-Marten Knutsen 6anminsane ISFHII I SindreVestfold RanveigSimensen I 2 :omamme Larvik I 2 anmimam Sfi MantraVestfold HanneTorgersen I AadmInsane ITUM!!! I I l I NordreBuskerud Nedremskemd TonNæss Lien AnneMarieGjem: k sk" 1admansatt 5 anmansme Ask _l m, Henefoss i 1am -1 Drammen &1mm 2:denansafce U e manga ansamkongsberg 7 " WW mm" y 2 mm msme +25 nofsklærere 3 admansame+l5 norskwere O\

9 Studiesteder Regionen har bemannede studiesteder påfølgende Iokasjoner: Skien, Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Horten (1 dag/uke), Drammen, Kongsberg, Hønefoss, Gol og Asker. Itillegg gjennomfører vi kurs og utdanninger på mange ubemannede Iokasjoner i hele regionen. Representasjon Arild Neste er medlem av nasjonalt lederforum i Folkeuniversitetet. Han sitter også ito nasjonale styringsgrupper, hhv for strategi og IKT. Berit Gramm er medlem av det nasjonale økonomiutvalget. Hege Tronsaune er medlem at det nasjonale markedsràdet. Tove N. Lien er medlem av sentralt studieplanutvalg samt flere prosjekter vedr. fremmedspråk - ressurssider, nivåtesting, kvalitetshåndbok. Styremedlem i Voksenopplæringsforbundet Buskerud fra Arne-Morten Knutsen er medlem i styret for Voksenopplæringsforbundet Vestfold og Telemark. Reidun Weaas sitter i nasjonalt kvalitetsforum. Medarbeidere og tillitsvalgte Adminstrativt ansatte 20 ansatte er organisert i Negotia. Valgte tillitspersoner for Negotia i hele perioden har vært Berit Farmen med vara Laurie Lillefjære Fast ansatt undervisningspersonell: På SIFU (Sandefjord) er 11 organisert i Utdanningsforbundet. Susan F. Tollefsen er tillitsvalgt. Lise Lundgren er vara. På NOA (Asker) er 8 organisert i Utdanningsforbundet. Karin Kvamme er tillitsvalgt, May-Helene Njøten er vara. Verneombud: Hovedvemeombud og område Vestfold/Telemark: Elin Havord, Linda Ystanes (vara) Buskerud: Ole Gunnar Svendsen, Lise Forberg Walbeck (vara) Asker: Jan Sjølie SIFU: Nina Amundsen Westrum Samarbeidsutvalget (SAMU) Hanne Torgersen (ansattes repr. i styret), Elin Havord (vemeombud) Linda Ystanes Jacobsen (vara verneombud) og Tove N. Lien (repr. for avd.ledeme). Arild Neste (adm. lederfor FUSØ). I tillegg har adm.- og personalsjef Grete Knudsen deltatt med møterett. Arbeidsmiljø: Det har i 2012og 2013 vært gjennomført medarbeiderundersøkelse via bedriftshelsetjenesten, og det fremkom der svært gode tilbakemeldinger når det gjelder arbeidsmiljø og trivsel. Sykefraværet var i 2012 på 3.89% hvilket er en reduksjon fra Korttidsfraværet er gjennomgående svært lavt. 7

10 2. Markedsføring og Salgloppdragsmarkedet Q. «sm 'j C! i _ t)._ - Folkeuniversitetet Sandefjord - Larvik «Likt Sendmeldingfl ~..fandel "; bar :Ju:iI=_s'.ed«:egge: ;13 j.-:"jc«d :è 1. V :!3lT'f S. _ar~.l~?1:::jew'ntln rt,e SCEu-3 v e::n3'-\ - _

11 Markedsføring I Strategiplan for definerte vi 4 strategiske destinasjoner. En av disse var destinasjon «Roma» som bilde på den evige stad og posisjonering. Vi har i perioden jobbet med ulike aktiviteter for å styrke vàr posisjon: Sikre felles profil i markedet gjennom innføringen av systemet BrandMaster. Systemet sikrer felles maler for annonser, felles idebank for tekstutforming og nyutvikling av annonser innføring av ny nasjonal nettside Googleoptimalisering av nettinnholdet (måling august 2012viser at vi scorer like bra som Bl og litt bedre enn mange av høgskolene) Innføring av Facebook-sider for å være tilstede i sosiale medier og styrke lokal markedsføring. Innføring av regionalt kursmagasin for å vise vår bredde og profil lnngàtt sponsoravtaler med toppfotballklubber Økt fokus på CRM-markedsføring på bedriftsmarkedet. Vi benytter SuperOffice med kontaktinformasjon i kombinasjon med edm-modul i BrandMaster for å nå mange kunder og potensielle kunder på en kostnadseffektiv måte. Salgloppdragsmarkedet Oppdragsmarkedet blir viktigere og viktigere for Folkeuniversitetet Sør-Øst. Vi har store kommunale oppdrag, langsiktige rammeavtaler med NAV og langsiktige avtaler med flere bednfien Vi ser også en økning i kjøp av enkeltplasser fra bedrifter og organisasjoner på våre åpne kurs og studier. Oppdragsmarkedet sto totalt sett for ca. 57 % av vår omsetning i Offentlig sektor FU Sør-Øst har 2 store kommunale oppdrag for henholdsvis Asker Kommune og Sandefjord Kommune. Dette er langsiktige avtaler som organisasjonen har hatt i over 20 år. Avtalene reguleres gjennom anbudsprosesser som gjennomføres ca. hvert 4-6 år. Oppdragene representerer ca. 20% av vår omsetning. Oppdrag for NAV FU Sør-Øst er en betydelig leverandør av kurs og andre arbeidsmarkedstiltak for NAV i hele regionen. Virksomheten omfatter rene fagkurs, tiltak for kvalifiseringsprogrammet samt arbeids- og språkopplæring for fremmedspråklige. Oppdragene representerer 30% av vår virksomhet. Oppdragene for NAV er anbudsstyrt, og de to siste årene har vi merket betydelig økt konkurranse om anbudene, kombinert med nedgang i antall nye anbud. l perioden har vi i gjennomsnitt vunnet 50% av anbudene vi har konkurrert om, og per 31. desember 2012hadde FU Sør-Øst 30operative rammeavtaler med NAV. 9

12 Avtalene er fordelt pà alle de tre fylkene med unntak av Asker (Akershus). Avtalene har ulik løpetid og vi er derfor hele tiden avhengig av nye anbud for à opprettholde virksomheten pà kort og lang sikt. I toàrsperioden har vi gjennomført ca. 150 oppdrag for NAV. Trenden går mot større oppdrag, og omsetningen har derfor vært stabil de to siste årene til tross for nedgang i antall oppdrag. Operative rammeavtaler med NAV per 10. april 2013: Buskerud Vestfold Telemark -=r, x - v at., Tilbake til jobb Truckfører Barne- og ungdomsarbeider Helsefagarbeider Lagermedarbeider Pleie- og omsorgsassistent Arbeidsforberedende for fremmedspràklige Generell studiekompetanse Motivasjon og oppfølging Datakortet Ny Start Anleggsmaskinfører Sjåfør klassecd Generell datakunnskap Vest- Telemark Reiseliv og hotell Lager og logistikk Nye Muligheter Mangfoldløft 1 Mangfoldløft 2 Hotell- og resepsjon Servitør- og bartender Tett På Butikkmedarbeider Grenland Mangfoldløft Midt-Telemark Butikkmedarbeider Øst- Telemark Generell datakunnskap Midt-Telemark Pleieassistent Kontormedarbeider,~ n. - t:.j 1,. ` X'.J -f 'í l ial. k..a-x»

13 Oppdrag for bedrifter FU Sør-Øst har hatt en god utvikling i markedet for bedriftsintern opplæring de to siste årene. Vi har lyktes i å profilere oss som aktiv kompetansepartner innenfor en lang rekke virksomhetsområder og mot mange bedrifter i regionen. Hovedvirksomheten vår når det gjelder bedriftsintern opplæring er fagbrevopplæring, sertifiseringskurs, språk, data, teknisk opplæring og Iedelsesopplæring. l noen sammenhenger er FU Sør-Øst et bindeledd mellom offentlig delfinansiering og bedrifter i regionen. Dette gjelder ikke minst tilskudd under BKA-programmet Basiskunnskap i arbeidslivet. BKA-programmet er et stort, statlig tilskuddsprogram som bygger på samarbeid mellom bedrifter og opplæringsleverandører. Programmet er et ledd i Regjeringens kompetansepolitikk og blir administrert av Vox - en etat under Kunnskapsdepartementet. FU Sør-Øst har vært inne i BKA-programmet helt siden starten og har de siste årene fått godkjent et stort antall søknader i samarbeid med lokalt næringsliv. Samlet beløper det seg til 5-6 mill. kroner pr. år og representerer i dag et opplæringssamarbeid med mer enn 30 bedrifter i vår region. Flere av prosjektene er i tillegg nasjonale med virksomhet utenfor vår region. Dette organiseres i samarbeid med andre FU-avdelinger. Programmet prioriterer bedrifter innen bransjene Varehandel, bygg og anlegg og transport. Vi ser at BKA-programmet er en viktig døråpnerfor å komme inn i nye bedrifter, samtidig som det skaper mersalg pà sikt. Noen av våre viktigste /største BKA-prosjekter 2011 / 2012: Buskerud Vestfold Telemark Asker o Ringerike - Jotun ø Down Town - Norsk Gjenvinning Næringsforum. Mesterbakeren o Stabburet c NCC Roads o Magasinet Senter 0 Bakers o ØPD Group o Holmen Senter n Bama 11

14 3. FAGOMRÅDER 12

15 Universitets- og høgskolestudier Fagområder Vi har opplevd en økende interesse for Veiledning og coaching-studiene i hele regionen, og har gjennomført studiene i flere avdelinger enn tidligere. Vi har administrasjonsansvar for disse kursene i Folkeuniversitetets øvige regioner. Vi har også hatt nye oppdrag for i Color Line i perioden. Innen pedagogiske fag har aktiviteten vært forholdsvis stabil i perioden, mens de økonomiskadministrative fagene har hatt noe nedgang. Nye studietilbud Vi har i samarbeid med Universitetet i Bergen gjennomført deltidsstudiet Motivasjonspsykologi 15 sp i 2011 og 2012i Sandefjord. I 2012satte vi for første gang opp studiet Spesialpedagogisk assistent på Gol i samarbeid med Høgskolen i Sogn og Fjordane. Trender Vi ser en økende etterspørsel etter emner og programmer som kan innlemmes i årsenheter og studier. Vi jobber nært med samarbeidende høgskoler for å tilrettelegge for dette. Vi har hatt noe nedgang totalt sett fordi avtalen med Universitetet i Oslo om å være teknisk arrangør av PPU er avviklet. Avtaler med høgskoler og universitetet Vi har per april 2013avtale med følgende universitet og høgskoler: Høgskole/universitet Høgskolen ivestfold Høgskolen i Telemark Studium Personaladministrasjon Bedriftsøkonomi Regnskapsfører Arbeidsrett Trygderett Skatterett Sosiologi, emner Sosialpedagogikk påbygging Sosialpedagogikk grunnenhet Spesialpedagogikk påbygging Høgskolen i Oslo og Akershus Veiledning og coaching, 1+2og 3+4 Innføring i spesialpedagogikk 13

16 Høgskole/ universitet Høgskolen i Østfold Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Sogn og Fjordane Høgskolen i Harstad Universitetet ioslo (privatistordning) Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Universitetet NKS/HiT i Bergen Norges Markedshøgskole Studie Flerkulturell pedagogikk Pedagogikk grunnleggende enhet Spesialpedagogikk 1 Spesialpedagogikk 2 Personaladministrasjon og personalledelse Administrasjon og ledelse Offentlig adm. og ledelse Organisasjon og ledelse Personal- og endringsledelse Prosjektledelse Lønn og personal Regnskapsfører Styrearbeid Personalledelse Spesialpedagogisk assistent Helse- og velferdsledelse (Masternivå) ADHD 1 Kunsthistorie Psykologi Jus, 1. avdeling Gården som pedagogisk ressurs - hele regionen Arbeids- og organisasjonspsykologi Motivasjonspsykologi GLSM Vekstbedriften ü.3;, FÅ V.

17 Yrkesfaglige utdanninger Fagskoler FU Sør-Øst har følgende aktive fagskoleutdanninger. «n - Mesterfagskolen - Helsefagskolen med 9 ulike Iinjer o Logistikkfagskolen med 6 ulike Iinjer Utdanningen går på deltid over to år med fagene Etablering og ledelse og Faglig ledelse. Det ble i 2011 og 2012 arrangert klasser påfølgende steder: Gol, Hønefoss, Mesterfagskolen Drammen, Asker, Tønsberg, Sandefjord og Skien. Helsefagskolen Vi har hatt klasser i Drammen, Gol, Larvik og Tønsberg. Hovedvekten av studiene er i Drammen. I 2011 hadde vi til sammen 227 studenter og i studenter. Søkningen til fagskoleutdanningene er god og er konsentrert om fagretningene Psykisk helsearbeid, Miljøarbeid innen rus, Kreftomsorg og lindrende pleie, Rehabilitering samt Barsel og barnepleie. Helsefagskolen er finansiert av offentlige midler og rammer blir gitt gjennom fylkeskommunen. Vi har i perioden ikke fått midler av Telemark fylke, da de prioriterer fylkets egen fagskole. I Buskerud har vi fått det vi har søkt om. I Vestfold har det i perioden vært noe varierende rammer. I 2011fikk vi ikke så mye som vi søkte om og i 2012fikk vi mer enn vi klarte å dekke opp. Vi har godt samarbeid med utdanningsavdelingene i de tre fylkene. Vi har deltatt på samarbeidsmøter med fylkene hvor alle fagskolearrangører blir innkalt. I 2011gikk vàr avtale med Norges Kreative Fagskole ut og etter ønske fra begge parter ble denne samarbeidsavtalen ikke forlenget. De to siste klassene innen Grafisk design og Interiør ble ferdig ijuni Styret vedtok i 2012å awikle Reiselivsfagskolen som kun har vært godkjent i Sandefjord. Vi har i de senere år ikke hatt nok søkere til å kunne starte utdanningen. Fagbrev FU Sør-Øst tilbyr en rekke fagbrevutdanninger både som åpne kurs og bedriftsintern opplæring. Fag og yrkesutdanning er et satsnings område FU Sør-Øst. Folkeuniversitetet tilbyr et fagbrevløp etter praksiskandidat ordningen. Dette er et utdanningsløp for voksne som har mange års arbeidserfaring og ønsker å formalisere sin kompetanse. Våre studenter går opp til en tverrfaglig skriftlig eksamen først, og når de har fått godkjent 5 års praksis av fylket går de opp til den praktiske prøve. En del har voksenrett og fårfinansiert sin utdanning gjennom det offentlige. Noen søker støtte i sin fagorganisasjon. Vi opplever stor etterspørsel fra bedrifter som ønsker fagutdanning for sine ansatte. Da særlig innen teknisk og industriell produksjon. \ J A O f 2 Z,. A AC!. :_ V.._ i". S J.

18 Vi har i perioden gjennomført klasser innen fagretningene:. Barne- og ungdomsarbeider o Helsefagarbeider Salg, service og sikkerhet Kokk, institusjonskokk og servitør Produksjonsteknikk Industri-mekaniker Baker Industriell matproduksjon Logistikk / yrkessjåfør - Kjemiprosess Allmennfag Mange trenger generell studiekompetanse for å komme inn på sine utdanningsvalg. Vi har stor suksess med kurs for dem bàde i Sandefjord, Larvik, Hønefoss og Gol. Jfr fagbrev gjelder her de samme reglene med hensyn til voksenrett og eksamen. I Larvik har vi også en egen rammeavtale for allmennfag med Nav. Det har vært gjennomført i 6 år på rad med svært gode resultater. Vel 50% av elevene har gått videre på høgskole. Yrkesfaglige kurs l tillegg til de formelle utdanningene på hhv fagskole og fagbrev nivå tilbyr vi en rekke yrkesfaglige kurs. Her ser vi en økning på områder der vi har unik kompetanse f.eks. Teknisk dokumentkontroll. Innenfor tradisjonelle datakurs er det mindre etterspørsel enn tidligere. Språk Språk er for Folkeuniversitetet nasjonalt sett det desidert største området mht innrapporterte timer. For vår region er språk en stor virksomhet gjennom de to kommunale f oppdragene for norskopplæring i hhv Asker og \ Sandefjord beskrevet på de følgende sider. Videre har vi norskopplæring for innvandrere gjennom rammeavtaler for NAV i Telemark og Vestfold, og de siste årene har også markedet for åpne norskkurs økt sterkt på grunn av den store arbeidsinnvandringen. I tillegg tilbyr regionen for tiden opplæring i hele 12 fremmedspråk, fra gjengangerne spansk og engelsk til mer eksotiske språk som koreansk og arabisk. Virksomheten er forholdsvis stabil. Kurs i engelsk har hatt et lite oppsving på grunn av alle innvandrerne som ikke har lært engelsk på skolen. Hovedutfordringen for språkkursene er å få deltakerne til å fortsette etter gjennomført basisopplæring. For å bedre på dette arbeider vi med et mer stringent kvalitetssystem for språkkursene og en tettere oppfølging av lærerne gjennom samarbeidsmøter og pedagogisk utvikling. Tønsberg prøver også ut et konsept der de markedsfører noen av kursene med mer kulturfokus enn tidligere. 16

19 Hobby, kultur og øvrig virksomhet Tradisjonelle hobby- og kulturkurs er ikke prioritert som satsningsområde og viser en nedgang i aktiviteten gjennom perioden. Det er store lokale forskjeller i kurstilbudet alt etter hva det har vært tradisjon og interesse for i den enkelte avdeling. Larvik-Sandefjord er meget store på Vannaktiviteter for barn, Ringerike har musikkopplæring spesielt tilrettelagt for psykisk utviklingshemmede og jegerprøvekurs, Drammen har stor aktivitet innen data i tillegg til at de tilbyr flere typer livsstilskurs (yoga, tai-chi, kosthold mm), Tønsberg har gitaropplæring og kreative fag, mens Asker har suksess med kurs innen fotografering og kunstrelaterte emner. Båtførerprøven har hatt et oppsving etter at den ble obligatorisk for alle født etter , og går meget bra i mange avdelinger. I juni 2012holdt Asker kurs på en ungdomsskole siste uke før ferien for hele 74 deltakere! Et prioritert område har vært kurs og foredrag for den voksende gruppen aktive "godt voksne" under navnene Pensjonistuniversitetet/Senioruniversitetet og Det gode liv. Aktivitetsnivàet varierer i regionen. I Kongsberg er det en vekst som skyldes en meget sterk posisjon og lokal forankring. Der drives også en utstrakt subsidiert Kursvirksomhet for spesielle grupper med tilskudd fra kommunen under navnet Åpent verksted. Aktiviteten i Drammen, Asker og Ringerike er stabil. Vestfold har tradisjonelt hatt en svært stor reisevirksomhet i tillegg til foredrag og kulturarrangementer. Denne delen har hatt en markant nedgang etter en overgangsfase og omorganisering, og framover vil det bli økt fokus på kjernevirksomheten. Telemark har ikke så mye aktivitet for denne gruppen, men begynte i 2012med kulturkafeer med aktuelle foredrag. Datakurs for pensjonister er fremdeles populære, både vanlige begynnerkurs på Pc og egne kurs for ipad. Vi holdt oppfriskningskurs for eldre bilførere i samarbeid med Statens Vegvesen i hele regionen i 2011 og 2012,men samarbeidet er nå avviklet etter at vi ikke nådde helt opp ien nasjonal anbudsrunde høsten :w _. wt fiqol:l(<euniversitetet f -_- _ ` å I! Q" 'å -s als Eh» l ' F' f s _ t;. j i W~.' i we, -" A ~' _ T \ A 17 Vår 2013

20 Sandefjord lnternasjonale Senter (SIFU ) Rektor: Auden Solbraa Bay VO-senteret SIFU hadde 15 fast ansatte og 5 oppdragslærere ( ca. 14 årsverk ) i Senteret holder til i samme bygg som regionkontoret og tilbyr opplæring på dag-, ettermiddags- og kveldstid. SIFU har ca. 280 deltakere til enhver tid, til sammen drøyt 440 deltakere i løpet av Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Etter konkurranseutsetting utfører Folkeuniversitetet Sør- Øst ved SIFU den statsfinansierte norskopplæringen for voksne innvandrere, flyktninger og asylsøkere i Sandefjord kommune frem til sommeren Dette er SlFUs primære virkefelt. De statlige tilskuddsordningene utgjør den økonomiske rammen for opplæringen. Dette forutsetter at det arbeides kostnadseffektivt og målrettet. Sandefjord er en av ca. 20 kommuner som innrapporterer utgifter knyttet til innvandring til Statens Beregningsutvalg. SIFU lå 3. Iavest i undervisningstimekostnad i Utvalgets rapport for 2012 foreligger ikke, men SlFUs undervisningstimekostnad var lavere da enn året før. Betalingsdeltakere SIFU gir også norskopplæring til innvandrere som ikke tilhører den statsfinansierte målgruppen, og som betaler kursene selv, evt. støttet av arbeidsgiver. AMO- kurs Det siste året har SIFU blittsterkere trukket inn i gjennomføringen av AMO- kurs for innvandrere. F.o.m. høsten 2012har SIFU hatt ansvaret for norskopplæringen på alle disse kursene i Vestfold. De geografiske avdelingene har hovedansvaret for kursene. Skoleutvikling SIFU har i flere år hatt et klart fokus på resultater, og iverksetter stadig nye tiltak for å forbedre tilbudet. Mange deltakere har forholdsvis lav utdanning og er svake lesere. Bedring av tilbudet for denne gruppen har derfor vært et prioritert felt i 2012.Flere lærere har deltatt på forskjellige kurs, og SIFU var ett av seks sentre i Norge som fikk prosjektmidler fra det nasjonale Kompetansesenteret VOX til datastøttet lese- og skriveopplæring. Metoden virker svært lovende. Fra før har VOX også trukket SIFU inn i et landsdekkende nettverk med ca. 10 sentre som er ressurssentre for andre VO-sentre som ønsker hjelp med implementering av arbeidslivsmapper. I tillegg gjennomfører NAV Sandefjord og SIFU nå et prosjekt knyttet til å få deltakere i introduksjonsprogrammet ut i arbeid. Prosjektet er finansiert av IMDi. Norskprøver SIFU er prøvearrangør for søndre Vestfold for de avsluttende norskprøvene igrunnopplæringen av voksne innvandrere. Senteret arrangerer også den såkalte "Bergenstesten eller "Høynivåtesten". FU Sør-Østs norsksentre i Asker og Sandefjord er de eneste sentrene mellom Oslo og Kristiansand med dette tilbudet. Resultater Til tross for trangere økonomiske rammer enn de aller fleste kommunale VO-sentre, har SIFU i en årrekke hatt langt bedre resultater enn landsgjennomsnittet på norskprøver. 18

21 Norskopplæring Asker (NOA) Rektor: Tone Bøckman Norskopplæring: Det ble gjennomført 81 kurs, kurstimer med til sammen 1550 deltakere. De 598 personer som deltok i opplæringen representerte 80 ulike språk. Samfunnskunnskap (50 timers kurs) på et språk deltakeren forstår: 68 kurs, 1700 kurstimerfor 200 deltakere. Norskopplæring I 2012hadde Norskavdelingen 19fast ansatte lærere (15 årsverk), 3 administrativt ansatte (2,4 årsverk) og 10 lærere engasjert som kveldslærere på timebasis. Norskavdelingen i Asker Iegger til rette og gjennomfører norskopplæring og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og flyktninger på oppdrag for Asker kommune. Nåværende avtale gjelder fra 1. august 2011og har en varighet på 4+1+1år. Asker kommune har forvaltningsansvaret og undervisningen dekkes gjennom de statlige tilskuddsordningene. I tillegg til opplæring for Asker kommune gis det et bredt kurstilbud både på dag- og kveldstid til arbeidsinnvandrere uten rett til gratis norskopplæring. I 2012gav Norskavdelingen opplæring på 11 nivåer på dagtid og 9 nivåer på kveldstid. Bakgrunnen til deltakerne spenner fra de uten tidligere skolegang til de med universitets- og høgskolebakgrunn. 50timers kurs i samfunnskunnskap Ifølge introduksjonsloven skal personer med rett og plikt til norskopplæring gjennomføre et 50timers kurs i samfunnskunnskap på et språk de forstår på til sammen 23ulike språk. Kurs i engelsk og somalisk ble holdt i Asker og de øvrige språkene i samarbeid med Introduksjonssenteret i Drammen. lntroduksjonsprogram Det er også i 2012arbeidet med å videreutvikle modellen for Introduksjonsprogram for flyktninger bosatt i Asker kommune. Deltakerne skal i løpet av en toårsperiode opparbeide seg gode norskkunnskaper, kunnskaper om norsk samfunn med de regler og normer som gjelder, samt få praksis fra norsk arbeidsliv. Norskavdelingen har utviklet et godt samarbeid om praksisplasser med til sammen 60 kommunale og private bedrifter i kommunen. I 2012 omfattet programmet 149 deltakere. I alt har Folkeuniversitetet benyttet 61 praksisplasser i løpet av året. Den gode kontakten med arbeidslivet er svært viktig for den gode måloppnåelsen vi har i introduksjonsprogrammet. Norskprøver og Test på høyere nivå Norskavdelingen i Asker er godkjent teststed for de offentlige norskprøvene og Test på høyere nivå skriftlig og muntlig. Testene gjennomføres 3 ganger årlig og har kandidater primært fra områder mellom Oslo og Kongsberg. Utvikling og kompetanse I 2012har det spesielt vært satset på å øke Iæremes IKT-kompetanse og bruk av smartboard. To lærere har deltatt i opplæring i Lydfargemetoden, én lærer har deltatt i faggruppe for alfabetisering i regi av VOX og en lærer er i gang med studie i «Voksnes læring og grunnleggende bruk av IKT». Det legges kontinuerlig vekt på utvikle Iæremes kompetanse slik at de er godt rustet til å undervise etter målene i læreplanen. 19

22 4. ØKONOMI OG STATISTIKK 20

23 I perioden har regionen konsolidert stillingen etterfusjonen med Asker1/ Omsetningen har vært forholdsvis stabil med nedgang på noen kjente områder og vekst innen oppdragsmarkedet for bedrifter. Resultatet i perioden har vært ca. i balanse. Organisasjonen er meget solid, og har følgende egenkapitalandel: % % % % Regionen har en økonomiavdeling med god kompetanse og gode rutiner. Mange av rutinene og kontoplanen som er innført har blitt en rollemodell for Folkeuniversitetet nasjonalt. Dette har ført til at økonomiavdelingen har tatt over økonomifunksjonen for de to nordligste regionene med virkning fra november Mht til systemer er det fortsatt en utfordring at driftssystemene WinAdmis og Mysoft er gammeldagse og ikke henger sammen regionalt. Dette gjør utviklingen av mer modeme rapporteringssystemer vanskelig. l àrsmeldingen for varslet vi at nytt kursadministrasjonssystem skal være klart i løpet av høsten Dette har blitt utsatt grunnet utfordringer med leverandøren og prosjektstyring. Nå er de fleste studieforbund operative på systemet og det planlegges at regionen skal være operativ på dette systemet 1. januar Statistikken pà siste side viser hhv en nedgang i årstimer pà 8% og nedgang i antall deltakere pà 16%. 21

24 Økonomisk utvikling Salgsinntekter Andre inntekter SIFU& NOA Adm.tiIsk. Totalt ornsetnings' Universitet/. h k I fordelmg 2012 % e SIFU&NOA 21 % Vaderegaende skole /.9 % 7 Yrkesrettede ' / kurs.lh-'äjoeiki 1%. i Fagkursmed realkompetanse NAV Å V kulturkurs 32ss ' 7%, L Funksjonsh. Pensjonister & oppdrag \ 1 % Innvzirlzrere bedrifter Det gode liv 6 % 3 % 3 % Utvikling markedsnisjer (ex SifulNoa): Unzversrtet! Víderegående Vrkesrettede Fagkurs med Hobby! hagskowa Fagskcrer skote kurs rea kompetanse kufturkurs ; ' ' ' Funksj. Oppdrag Oppdrag Oppdrag hemrnede Fensjcnuster Det gode m' bedrfter NAV o f.\.wrksor"1het E S 22

25 Statistikk Aksetittel Aksetitt o I Arstlmer Az ~ A -O=-Univ/Høgskole 7_\ ^fl..fle...---' -as-sprék /T. )v(-hobby/kultur í -mm-yrk.rettede 3oooo -I-SIFU / NOA '" ' -4»-NAV 0 i Sum årstimer T Deltakere OM Univ/Høgskole X Språk x NAV =-Lfi'='Yrk.rettede I-SIFU / NOA 4000 %-Hobby/kultur' I Sum deltakere

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

2012 ble også et år med svært stor aktivitet. Dette gjelder både innen kursvirksomhet og fagskoleutdanning.

2012 ble også et år med svært stor aktivitet. Dette gjelder både innen kursvirksomhet og fagskoleutdanning. Årsmelding 2012 1 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 ORME ressurs og fagskole... 2 Aktivitet... 2 NAV-kvalifisering... 2 Multifag-/fagbrevkurs-... 2 Praksiskandidatkurs... 3 Fagskole... 3 NOKUT-godkjente

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

Arbeidsretting hva virker?

Arbeidsretting hva virker? Arbeidsretting hva virker? Trondheim 24.november 2015 Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Bærekraftig kvalifisering Kunnskap om arbeidskraftbehovet Kvalifiseringen tilpasset arbeidskraftbehovet og deltakeren

Detaljer

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør NAV som aktør i videregående opplæring for voksne 03.11.16 // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør Utdanning blir stadig viktigere! 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% Ufaglærte i arbeidsstyrken

Detaljer

Program for basiskompetanse i arbeidslivet

Program for basiskompetanse i arbeidslivet VOX Innsendt dato: 11.11.2014 Referansenummer: FZQNHD Program for basiskompetanse i arbeidslivet Søker Org.nr. 971526912 Virksomhet Studieforbundet Aof Midt-Norge Næringskode 85.593 Adresse Vestre Rosten

Detaljer

Årlig rapport om voksenopplæring - 2011

Årlig rapport om voksenopplæring - 2011 Arkivsak-dok. 201101620-23 Arkivkode ---/A02 Saksbehandler Elin Horntvedt Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for utdanning 18.04.2012 10/12 Årlig rapport om voksenopplæring - 2011 Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 1 Tema Formålet med loven Resultater 2014/2015 Faktorer som påvirker resultatene Resultatmål

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring Virksomhetsplan Meløyskolene Meløy voksenopplæring Skoleåret 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Satsingsområder 3.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende ferdigheter 3.1.1 Beskrivelse av

Detaljer

Kvalifisering for et meningsfylt liv i Norge!

Kvalifisering for et meningsfylt liv i Norge! Kvalifisering for et meningsfylt liv i Norge! VIRKSOMHETSPLAN FOR Steinkjer voksenopplæring SKOLEÅRET 2009-2010 1.1 Innhold 1.1 Innhold...2 2 INNLEDNING...3 2.1 Presentasjon av skolen...3 2.2 Rammebetingelser...3

Detaljer

Arbeidsretting av programmet

Arbeidsretting av programmet Arbeidsretting av programmet Kompetanseløftet modul 2 Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Tema - Hva er arbeidsretting? - Hva kan inngå i et arbeidsrettet introduksjonsprogram? - Ting å tenke på i planlegging

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 12000 heldøgns Demensplan omsorgsplasser 2015

Detaljer

Introduksjonsordningen hva virker?

Introduksjonsordningen hva virker? Introduksjonsordningen hva virker? Maryann Knutsen, IMDi Introduksjonsprogrammet EffektiviseringsNettverk 2015 1 Tema Introduksjonsordningen hva virker? - Formålet med loven - Resultater 2014 - Faktorer

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2015 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det ble registrert nesten 39 000 deltakere i norskopplæring andre halvår 2014.

Detaljer

Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd Samspill i praksis

Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd Samspill i praksis Stortingsmelding 13 Utdanning for velferd Samspill i praksis Er helse og sosial tatt like godt vare på? Sett fra et fagskoleperspektiv. Aud Larsen Leder i NUFHS Stortingsmeldingen favner: Helsetjenestene,

Detaljer

Meld. St. 16 ( ) Fra utenforskap til ny sjanse - Samordnet innsats for voksnes læring

Meld. St. 16 ( ) Fra utenforskap til ny sjanse - Samordnet innsats for voksnes læring Meld. St. 16 (2015 2016) Fra utenforskap til ny sjanse - Samordnet innsats for voksnes læring Mange aktører Mål - Å utvikle en samordnet og helhetlig politikk for voksne med lite utdanning, svake grunnleggende

Detaljer

Kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeider

Kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeider Kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeider Seminar om bolig og bosetting av flyktninger Skei 27. august 2013 Nina Kvalen, Spesialrådgiver KS Meld. til Stortinget 6 (2012-2013): En helhetlig integreringspolitikk

Detaljer

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger?

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? 58 DYPDYKK 2016: HVA KJENNETEGNER KOMMUNER SOM ANSETTER FLYKTNINGER? DYPDYKK 2016 Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? Deltakelse i arbeidslivet er viktig for å integrere flyktninger i det

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 1 Tema Formålet med loven Resultater 2014/2015 / Faktorer som påvirker resultatene Resultatmål

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring

Voksne innvandrere og voksenopplæring Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Hilde Havgar, IKVOs konferanse Jeg vil snakke om 1. Livslang læring som kompetansepolitisk visjon og mål 2. Rettigheter, styring

Detaljer

Utdanning og kompetanse

Utdanning og kompetanse 26 KAP 2 ARBEIDSGIVERSTRATEGIER OG LEDELSE Utdanning og kompetanse Utdanningsnivået i kommunesektoren er høyt og stadig økende. Andelen nye lærlinger øker særlig innen helse- og oppvekstfag. De aller fleste

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Karrieresenteret Ofoten

Karrieresenteret Ofoten Karrieresenteret Ofoten Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Utviklingstrekk i perioden utfordringer og suksessfaktorer... 3 Regionalt partnerskap... 3 Ansatte, oppgaver og organisasjon...

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge Herning, 27. mars 2006 Sissel Persen Sigrun Aamodt Nafo s mandat Bidra til at Strategiplanen implementeres i alle fylker og kommuner Styrke

Detaljer

Møte om regionenes kompetansebehov i et langsiktig perspektiv - Lillehammer 09.04.2015

Møte om regionenes kompetansebehov i et langsiktig perspektiv - Lillehammer 09.04.2015 Møte om regionenes kompetansebehov i et langsiktig perspektiv - Lillehammer 09.04.2015 Kompetansebehov i Nord-Gudbrandsdal 2015-2024 Regionalt kompetanseforum Ole Aasaaren, regionsjef (leder) Unnvald Bakke,

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen Hordaland: Bosettingskonferansen 28. mai 2013 Nina Kvalen, Spesialrådgiver KS Meld. til Stortinget 6 (2012-2013):

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD VOKSENOPPLÆRING

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD VOKSENOPPLÆRING side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD KSENOPPLÆRING side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 3 2.1 Enhetspresentasjon... 3 2.1.1 Informasjon om enheten

Detaljer

INVITASJON TIL ETTERUTDANNINGSKURS FOR LEDERE OG LÆRERE I VOKSENOPPLÆRINGEN I NORD- OG SØR-TRØNDELAG FYLKE

INVITASJON TIL ETTERUTDANNINGSKURS FOR LEDERE OG LÆRERE I VOKSENOPPLÆRINGEN I NORD- OG SØR-TRØNDELAG FYLKE Postadresse: 7005 Trondheim Besøksadresse: Peter Egges pl. Internett: www.imdi.no E-post: post@imdi.no Sentralbord: 24 16 88 00 Telefaks: 73 89 24 31 Org.nr. 988 716 480 DERES REF VÅR REF DATO 2009/FINA

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16679/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

Fagdag minoritetsspråklege. Molde Dag Fjæstad

Fagdag minoritetsspråklege. Molde Dag Fjæstad Fagdag minoritetsspråklege Molde 27.4.17 Dag Fjæstad 1 Hva er Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Ett av ti nasjonale sentre Fagleg styring og oppfølging av de nasjonale sentrene er delegert

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested i Tønsberg for fagskoleutdanningen strategisk logistikkstyring fra Folkeuniversitetet Sør-Øst Februar 2012 Utdanningssted:

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24 Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugate 20 Internett: www.imdi.no

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET Verdal og Levanger kommuner 1. reviderte plan 2005-2008 KUNNSKAPSLØFTET: REVIDERT PLAN 2006 FOR

KUNNSKAPSLØFTET Verdal og Levanger kommuner 1. reviderte plan 2005-2008 KUNNSKAPSLØFTET: REVIDERT PLAN 2006 FOR KUNNSKAPSLØFTET: REVIDERT PLAN 2006 FOR GRUNNSKOLENE I LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER HØRINGSUTKAST MARS 2006 1. Innledning KUNNSKAPSLØFTET Verdal og Levanger kommuner Kunnskapsløftet er en ny og omfattende

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning Kapitteltittel 3Voksne i fagskoleutdanning 1.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene

Detaljer

Opplæring til arbeid

Opplæring til arbeid Opplæring til arbeid Regional ledersamling, Tromsø 11.03.14 1 Utredningsleder IMDi, Lars Erik Lillefloth Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Forvalter introduksjonsloven på direktoratsnivå Individuell

Detaljer

HALLINGDAL KARRIERESENTER

HALLINGDAL KARRIERESENTER HALLINGDAL KARRIERESENTER NINA E. HØGMO, ØYVIND FLATLAND, REIDUN STEIN 24.06.16 Introduksjon til karriereveiledningsfeltet Karriere Buskerud Hallingdal karrieresenter Tjenesten karriereveiledning Oppfølgingstjenesten

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Sosial- og helseavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Sosial- og helseavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Sosial- og helseavdelingen Vår dato Vår referanse 28.02.2013 2013/553 (bes oppgitt ved svar) Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Irene Hanssen, 62 55 13 58 731.9

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Høring - Endringer i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter

Høring - Endringer i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 15.09.2017 14.07.2017 17/01476-22 Kristin Vik Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 24142235 forskning Justis-

Detaljer

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Asgeir Skålholt Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Overgangen mellom utdanning og arbeidsliv Studien Hvordan er egentlig forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det

Detaljer

NOU 2008:3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning

NOU 2008:3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning Til Kunnskapsdepartementet Pb 8119 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse til Stjernøutvalget: NOU 2008:3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning Voksenopplæringsforbundet (VOFO) takker for muligheten til

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser en økning

Detaljer

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).

Detaljer

LÆRINGSDAGENE FOR VOKSNE 04. - 08. september 2006

LÆRINGSDAGENE FOR VOKSNE 04. - 08. september 2006 LÆRINGSDAGENE FOR VOKSNE 04. - 08. september 2006 Møt studieforbundene TORSDAG 07. SEPTEMBER Sted Trondheim Sentralstasjon Tid 11.00-15.00 Stands Kulturinnslag Presentasjoner Hør hva andre har lært Har

Detaljer

Sluttrapport. Forstudie gjennomført av Anne Britt Svensrud og Siri Steinsrud Hamarregionen Utvikling Siri Steinsrud

Sluttrapport. Forstudie gjennomført av Anne Britt Svensrud og Siri Steinsrud Hamarregionen Utvikling Siri Steinsrud Sluttrapport Forstudie - Etablering av et lokalt etter- og videreutdanningstilbud på høgskolenivå i Hamarregionen innen økonomi- og forvaltningsfag, + eventuelt andre fagområder. Forstudie gjennomført

Detaljer

Karriereveiledning for innvandrere

Karriereveiledning for innvandrere Karriereveiledning for innvandrere - Karriereveiledningen viste meg vei. Jeg visste ikke hvilke kanaler og muligheter som fantes, og det gjorde at jeg ikke kom i gang før. De ga meg troen på at jeg kunne

Detaljer

DObbelkompetanse. et solid springbrett. lier.vgs.no

DObbelkompetanse. et solid springbrett. lier.vgs.no DObbelkompetanse et solid springbrett lier.vgs.no Nye utdanningstilbud med muligheter for å velge både yrkes- og studiekompetanse, gir elevene et solid og unikt springbrett for fremtidig karrierevalg.

Detaljer

Kompetanseheving 2014

Kompetanseheving 2014 Kompetanseheving 2014 Ledersamlinger i februar og mars 2014 Jeg skal snakke om dette: Nasjonale konferanser Nasjonale kurs Studiebesøk Videreutdanningstilbud Hovedmål for etterutdanning i fylkene Endres

Detaljer

Oppdragsbrev for 2011 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Oppdragsbrev for 2011 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Vox - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Pb. 6139 Etterstad 0602 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201005287-/HIL 31.01.2011 Oppdragsbrev for 2011 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver

Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver 1 4.02.2014 2 14.02.2014 Et helhetlig integrerings- og kvalifiseringsperspektiv Målsettingen med

Detaljer

Språkpraksis som metode. Erfaring fra Steinkjer kommune Eva Løe

Språkpraksis som metode. Erfaring fra Steinkjer kommune Eva Løe Språkpraksis som metode Erfaring fra Steinkjer kommune Eva Løe 1 Språkpraksis som metode Språkpraksis er en av mange metoder i opplæringen av innvandrere i norsk og samfunnskunnskap. Hensikten med språkpraksis

Detaljer

Antall skoler i Nordland

Antall skoler i Nordland Hva sier GSI tallene 215 for Nordland? Tallene fra GSI ble offentliggjort 11/12 215 og legges i skoleporten i februar 215. For Nordlands del viser tallene at antall grunnskoler er i Nordland er redusert

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PLEIE OG OMSORG ADMINISTRASJON

BÆRUM KOMMUNE PLEIE OG OMSORG ADMINISTRASJON BÆRUM KOMMUNE PLEIE OG OMSORG ADMINISTRASJON Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 30.11.2015 15/152361 15/238988 Saksbehandler: Bjørn Røed Saksansvarlig: Wenche Borge Behandlingsutvalg Møtedato

Detaljer

Levanger kommune Innvandrertjenesten Levanger kommune

Levanger kommune Innvandrertjenesten Levanger kommune Levanger kommune Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 1 Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 2 Levanger voksenopplæring Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 3 Levanger

Detaljer

Nettverksmøte for VO-lederne I Nord- og Sør-Trøndelag. Stjørdal 17. september

Nettverksmøte for VO-lederne I Nord- og Sør-Trøndelag. Stjørdal 17. september Nettverksmøte for VO-lederne I Nord- og Sør-Trøndelag Stjørdal 17. september Agenda for dagen Kl. 09.30 Kaffe Kl. 10.00 Velkommen og presentasjon v / Ragnhild, FMNT Ny prøveforskrift etter introduksjonsloven

Detaljer

Tilstandsrapport læring Rakkestad kommune Saksnr. 16/3900 Journalnr /16 Arkiv A20 Dato:

Tilstandsrapport læring Rakkestad kommune Saksnr. 16/3900 Journalnr /16 Arkiv A20 Dato: Tilstandsrapport læring Rakkestad kommune 2016 Saksnr. 16/3900 Journalnr. 15340/16 Arkiv A20 Dato: 27.10.2016 Sammendrag Rakkestadskolen har hatt stor vekst fra 2009 til 2015. Andel årsverk har økt fra

Detaljer

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Utgangspunkt i et utvidet Kompetanseforum Halvdags dialogseminar Fokus på overordnede utviklingstrekk og to særlig viktige bransjer

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Opplæringstilbud til voksne innvandrere Konferanse, Tønsberg

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Opplæringstilbud til voksne innvandrere Konferanse, Tønsberg Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Opplæringstilbud til voksne innvandrere Konferanse, Tønsberg 18.01.2018 Folkestyre kompetanse - samarbeid Rett til videregående opplæring Unge opp til

Detaljer

skoleplass på videregående skole?

skoleplass på videregående skole? Skal barnet ditt snart søke skoleplass på videregående skole? Viktig Skal informasjon din 10. klassing til foreldre med snart barn søke i ungdomsskolen. skoleplass på videregående skole? Viktig informasjon

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Årsrapport Utarbeidet av rektor Nils Slupphaug, 16.2.2010. 1. Innledning Rapporten bygger på data fra regnskap for 2009, personalundersøkelsen, elev- og lærerundersøkelsen per 12.2.09 samt notater og interne

Detaljer

kompetansepolitikk Gry Høeg Ulverud Avdelingsdirektør 10. november 2011

kompetansepolitikk Gry Høeg Ulverud Avdelingsdirektør 10. november 2011 Norsk kompetansepolitikk Gry Høeg Ulverud Avdelingsdirektør 1. november 211 Det er kunnskapen som er vår viktigste kapital Realkapital Nåværende og framtidig arbeidsinnsats Finanskapital Petroleumsformue

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Møtebok Saksframlegg. Fagskoletilbudet i Østfold. Bakgrunn for saken. Fakta. Vedlegg Ingen.

Møtebok Saksframlegg. Fagskoletilbudet i Østfold. Bakgrunn for saken. Fakta. Vedlegg Ingen. Saksnr.: 2014/2733 Løpenr.: 44618/2015 Klassering: A80 Saksbehandler: Heidi Wang Erlandsen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 27.05.2015 Yrkesopplæringsnemnda 28.05.2015

Detaljer

GSI : Voksne i grunnopplæringen

GSI : Voksne i grunnopplæringen 26-7 27-8 28-9 29-1 21-11 Antall deltakere GSI 21-211 Voksne i grunnopplæringen GSI 21-211: Voksne i grunnopplæringen Innledning Endelige tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) er tilgjengelige

Detaljer

Et steg nærmere sysselsetting

Et steg nærmere sysselsetting Et steg nærmere sysselsetting Samarbeid om kvalifiseringstiltak Oslo, 16. september 2013 1 Aud Blaker Avdelingsleder Arbeid og praksis Voksenopplæringssenteret Bærum kommune Innhold 2 Voksenopplæringssenteret

Detaljer

Kvalifisering og velferd

Kvalifisering og velferd Alle som mottar økonomisk sosialhjelp skal få tilbud om meningsfulle arbeidsrettede tiltak. I 2016 var det 20 prosent av mottakerne under 30 år som ventet på aktive tiltak. Norskopplæringen ved Voksenopplæringen

Detaljer

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning 52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning søk videreutdanning kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere. Strategien varer frem til

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Helsestudier ved Østfold fagskole. Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring

Helsestudier ved Østfold fagskole. Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring Helsestudier ved Østfold fagskole Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring Helsefagstudenten (Kilde - DBH fagskolestatistikk) Kvinner, 92 % i 2013 92 % er i arbeid ved siden av studiene Stor aldersspredning

Detaljer

NYTT FRA IMDi 2013. Catrine Bangum Ass. Regiondirektør IMDi Øst Integrerings og mangfoldsdirektoratet 04.03.2013

NYTT FRA IMDi 2013. Catrine Bangum Ass. Regiondirektør IMDi Øst Integrerings og mangfoldsdirektoratet 04.03.2013 NYTT FRA IMDi 2013 Catrine Bangum Ass. Regiondirektør IMDi Øst Integrerings og mangfoldsdirektoratet 1 Stortingsmelding 6 en helhetlig integreringspolitikk Behov for mer grunnleggende kvalifisering. Kombinasjon

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Fra introdeltaker til ansatt

Fra introdeltaker til ansatt Fra introdeltaker til ansatt Fagdag Intro-NAV i Numedal Maryann Knutsen IMDi Midt-Norge 1 Hva er ditt samfunnsoppdrag? Bærekraftig samfunnsutvikling forutsetter -aktivitet -deltakelse -medvirkning på alle

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda / til orientering

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda / til orientering Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 25.05.2009 2004/98-10340/2009 / A02 Saksframlegg Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

09.06.2010 13:15 QuestBack eksport - NUFHS

09.06.2010 13:15 QuestBack eksport - NUFHS NUFHS Publisert fra 12.05.2010 til 09.07.2010 24 respondenter (24 unike) 1. Er dere en privat eller offentlig tilbyder av fagskoleutdanning? 1 Privat 41,7 % 10 2 Offentlig 58,3 % 14 Total 24 1 2. Funksjonen

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad

Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Fagmøte Alternative opptaksveier tirsdag 22.11. onsdag 23.11.2011 tirsdag 22.11. onsdag 23.11.2011 Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Hva er teknisk fagskoleutdanning

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta aktivt i kommunens

Detaljer

GJØVIK LÆRINGSSENTER Teknologivegen 8, 2815 Gjøvik

GJØVIK LÆRINGSSENTER Teknologivegen 8, 2815 Gjøvik Kunnskapsdepartementet HØRINGSUTTALELSE, NOU 2010:7 I NOU 2010:7 MANGFOLD OG MESTRING har Østbergutvalget analysert, belyst og drøftet en rekke områder som er relevant for målgrupper for den kommunale

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring?

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring? Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Livslang læring Regjeringen vil gjøre det mulig for alle å tilegne seg kunnskap livet gjennom ved å bidra til å styrke opplæringstilbudene

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Årsmelding 2011 Mars 2012

Årsmelding 2011 Mars 2012 Årsmelding 2011 Mars 2012 Personalområdet Kjønn Antall Gj.snitts- alder Ant kvinner 46 stk 49 år Antall menn 48 stk 47 år Sum ansatte 94 stk 48 år Sum årsverk 74,19 HMS arbeid Skolen er tilknyttet bedriftshelsetjeneste,

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer