Møte om regionenes kompetansebehov i et langsiktig perspektiv - Lillehammer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte om regionenes kompetansebehov i et langsiktig perspektiv - Lillehammer 09.04.2015"

Transkript

1 Møte om regionenes kompetansebehov i et langsiktig perspektiv - Lillehammer Kompetansebehov i Nord-Gudbrandsdal

2 Regionalt kompetanseforum Ole Aasaaren, regionsjef (leder) Unnvald Bakke, representerer kommunene Kristin Undseth, rektor ved Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule Trygve Groven, Nord-Gudbrandsdal Næringsforening Arne Christian Mæhlum, markedskoordinator NAV Anne Larsen, rådgiver Karriere Oppland Svanhild Krukhaug Vatn, leder Karriere Oppland Nord-Gudbrandsdal (sekretær) I arbeidet med komitesaken har vi hatt møter og

3 Kommunene i regionen Kilder Nord-Gudbrandsdal Næringsforening LUT Nasjonalparkriket Reiseliv AS Opplæringskontoret Brimi-Kjøken SA Lærlingeoversikt og melding om kvalitet og aktivitet NAV Østlandsforskning, Telemarksforskning, NHO og SSB

4 Befolkningsutvikling Oppland 2024 Samlet befolkningsnedgang på 2,2 % Elevgrunnlaget går ned med 142 personer i gruppen år (14,3 %) Det blir flere i aldersgruppen over 67 år Vi ser en endring i tjenestebehov og tjenestetilbud som følge av demografiske endringer 6-8 % pendler ut av regionen avhengig av kompetanse som passer også utenfor regionen

5 Næringer sysselsatte i regionen

6 Utdanningsnivå Høgskole/universitet 20,2 % landet 30,3 % Videregående skole 55,7 % landet 42 % (høyest i Oppland) 10,6 % av arbeidstakerne i næringslivet har høyere utdanning

7 En videregående skole -3 avdelinger 8 utdanningsprogram Lom; Studiespesialisering og byggog anleggsteknikk Hjerleid; Studiespesialisering Otta; Studiespesialisering, Idrettsfag, Design og håndverk, Helse- og oppvekstfag, Restaurant- og matfag, Service og samferdsel og Teknikk og industriell produksjon Videregående skoler har lokalt og nasjonalt ansvar!

8 Opplæringskontor og lærlinger Opplæringskontoret for flere fag Opplæringskontoret Brimi-Kjøken SA (Tverrfaglig opplæringskontor under planlegging) Opplæringskontor Elektrofag Opplæringskontor byggfag Hvem som tar inn lærlinger sier noe om det reelle kompetansebehovet

9 Lærlinger i regionen fag med mer enn 10 lærlinger Elektriker 23 (21) Tømrer 19 (19) Bilfagene (sammenslått) 16 (10) Anleggsmaskinfører 14 (9) Yrkessjåførfaget 11 (12) Ikt 11 (10) Barne- og ungdomsarbeider 10 (8) Helsefagarbeider 10 (9) RM/Brimikjøken fagene (sammenslått) 9 (15)

10 Utdanning for voksne Videregående utdanning fellesfag og yrkesfag Fagskole desentralisert, samlingsbasert Mesterbrevutdanning Desentralisert høgskoleutdanning; Lærere, sykepleiere (og vernepleiere) Desentralisert høgskole andre fag Karriereveiledning

11 Voksenagronom Bare en videregående skole i Oppland tilbyr naturbruk på Vg3 Mange ønsker landbrukskompetanse i voksen alder Over 130 personer har tatt, eller er i gang med Voksenagronomutdanning som administreres av Karriere Oppland Voksenagronom er et eksempel på at Karriere Oppland kan tilpasse opplæring for voksne, til regionenes kompetansebehov

12 Ambulansefag Bare en videregående skole i Oppland tilbyr Vg2 Ambulansefaget(Raufoss) Mangel på personell i ambulansenæringen, og ønske om lokale lærlinger Ambulansefag et eksempel på at Karriere Oppland kan tilpasse opplæring for voksne, til regionenes kompetansebehov

13 Innmeldt kompetansebehov Reiselivsfag Kokk, institusjonskokker Servitør Flyktningetjenesten Lønn og personalarbeid Saksbehandlere Økonomi og rekneskap

14 Innmeldt kompetansebehov Helsefagarbeidere Sykepleiere Rusomsorg Vernepleiere Bioingeniører Lærere og barnehagelærere Ingeniører, sivilingeniører Sivilarkitekter Automatikere, elektriske montører og teknikere Sjåfører

15 Byggfag E 6 utbygging og to vannkraftutbygginger bidrar også til at det blir utdannet for få elever i forhold til det behovet næringslivet har Det er viktig med rekruttering av elever fra hele Gudbrandsdalen Det er enkelt å få læreplass i byggfag Det er inngått flere intensjonsavtaler om læreplass enn det blir uteksaminert elever (LUT) Det er stort behov for anleggsmaskinførere og betongarbeidere (NGNF)

16 Helse- og oppvekstfag Her er kompetansebehovet stort Bare 25 % av elevene går fra Vg2 til læreplass Mange tar påbygg Kommunene får ikke tak i lærlinger Viktig med god kontakt mellom elever, opplæringskontor og bedrifter/kommunene

17 Vi må ikke bare fokusere på de fagene som det er rapportert noe om..også behov for: Elektrofag Bilfag Salgsfag Utmarksnæring Stor aktivitet i enkelte sektorer kan føre til at andre sektorer mister kompetanse

18 Nye kompetansebehov p.g.a. innvandring Hva gjør vi? Norskkurs på høgare nivå. Norskkurs for arbeidsinnvandrere. Flerkulturell pedagogikk, forsterkning av lærerressurs Hva må gjøres? Opplæring i flerkulturell forståelse. Bedre samarbeid lokalt for å få flere til å ta inn folk i arbeidspraksis og ta inn lærlinger.

19 Fremtidens behov - oppsummering Ny utvikling og nye trender også til vår region Nye kompetansekrav Teknologiske muligheter Vi har stort sett de samme kompetansebehov som ellers i Oppland og landet vi trenger bare litt færre på hvert fagområde og dimensjoneres deretter