En god barndom varer hele livet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En god barndom varer hele livet"

Transkript

1 En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være et godt, trygt og spennende fylke å vokse opp i. Vi tror at en god oppvekst i Finnmark vil bidra til at flere både kan og vil jobbe i Finnmark i framtida. Derfor vil Finnmark Arbeiderparti arbeide for at våre barn og unge får en bedre skole, bedre helsetjenester og mulighet til å være med på å påvirke utviklinga i fylket. Vi foreslår at Oppvekst for videre vekst blir organisert som et 10- årig program som ledes av fylkeskommunen, og gjennomføres i samarbeid med øvrig samfunnsliv i fylket. FINNMARK ARBEIDERPARTI

2 EN SKOLE FOR LIVET Foto: Colourbox.com Norsk skole er i framgang, men Finnmark har fortsatt mange utfordringer som krever stor innsats fra oss alle i årene som kommer. Finnmark har en stor andel elever som går ut av grunnskolen uten nødvendige ferdigheter i norsk, matematikk og engelsk, færre som gjennomfører videregående skole enn i landet som helhet, og utdanningsnivået er lavere enn i resten av landet. Dette er bekymringsfullt når vi vet hvor viktig skole og utdanning er for enkeltmenneskets valgmuligheter i livet, og hvor avgjørende det er for Finnmark å nå fram i konkurransen om kompetent arbeidskraft. Det er også en utfordring at færre barn har samisk som morsmål, eller bruker det i hverdagen. I Finnmark har vi et særskilt ansvar for å ta vare på samisk språk. Vår visjon: Vi vil gi våre barn og unge en skolegang som sikrer dem valgmuligheter i livet, og som gir Finnmark tilgang på arbeidskraft og kompetanse i framtida. Våre mål: Eksamensresultatene i grunnskole og videregående skole skal over landsgjennomsnittet Gjennomføringen i den videregående skolen skal opp på landsgjennomsnittet Øke andelen utdannede lærere i skolen Sørge for minst 120 nye lærlingeplasser de neste fire årene Øke andelen elever som velger samisk 2

3 Veien dit: ü Sørge for flere faglærte og pedagoger i barnehagene, og å øke antallet voksne i barnehagene ü Gjennomføre lese- skrive- regne- løftet som sikrer at alle barn lærer å lese, skrive og regne ü Innføre to nye uketimer i matematikk på ungdomstrinnet ü Øke antallet lærere i skolen ü Systematisk etter- og videreutdanning av lærerne på alle nivå, med særlig vekt på lærernes kompetanse i basisferdigheter som norsk, matematikk, engelsk og IKT ü Gjennomføre et særskilt kompetanseløft for ufaglærte som har jobbet i skolen i minst tre år ü Utdanne flere samisktalende lærere og førskolelærere, og sikre at det er nok læremidler av tilfredsstillende kvalitet i skolen ü Øke antallet samiske barnehageplasser ü Ruste opp skolebygg ü Gi flere ungdomsskoleelever muligheten til å ta fag på høyere nivå (videregående) ü Videreføre Ny giv, i et tettere samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen ü Praksisrette teorien på de yrkesfaglige studieretningene, uten å redusere kunnskapskravene ü Etablere flere læreplasser både i offentlig og privat sektor, blant annet gjennom etableringstilskudd, øke lærlingetilskuddet og den offentlige innkjøpspolitikken ü Gi elever som ikke får lærlingeplass mulighet til å fullføre sin utdanning ved å tilby toårig praksisbasert opplæring i skole for å få fagbrev ü Styrke rådgivningstjenesten på ungdomsskolen og videregående, og sikre et godt samarbeid med NAV for å fange opp de unge som står uten noe å gjøre ü Gi elevene på de videregående skolene bedre muligheter til å ta fag på høyere nivå, ved å sikre et godt samspill mellom skolene og de høyere utdanningsinstitusjonene ü Etablere praksiskandidatordning for reindriftsfag og duodji ü Arbeide for å etablere fagskole innen reindriftsfag ü Innføre krav til nærvær i undervisningen for å få karakter ü Videreføre Ungt entreprenørskap ü Gi flere unge voksne mulighet til å fullføre videregående opplæring i kombinasjon med jobb (for eksempel «kokkeskole» på kveldstid) 3

4 GOD FOLKEHELSE Foto: Dmitri Maruta/Colourbox Det er godt å leve i Finnmark, og det blir stadig bedre. I tillegg til multer, jakt og hyggelige naboer kan vi også glede oss over at sykefraværet og andelen uføretrygdede har gått ned de siste årene. Men statistikken forteller oss at vi kan få det enda bedre. Ifølge folkehelseprofilen til Folkehelseinstituttet er forventet levealder for kvinner lavere i Finnmark enn i landet som helhet. Røyking, overvekt, hjerte- og karsykdommer, diabetes 2 og muskel- og skjelettplager ser ut til å være et større problem enn i resten av landet, og finnmarkingene har også mest klamydia i Norge. Vår visjon: Finnmarkingene skal leve lenge og lykkelig. Vårt mål: Gi våre barn og unge en god start, slik at Finnmark får like god folkehelse som landsgjennomsnittet. Veien dit: ü Få flere barn og unge ut i naturen gjennom samarbeid med idretten og friluftsorganisasjonen ü Legge til rette for at daglig fysisk aktivitet og sunn mat skal bidra til å sikre et godt læringsmiljø i skolen ü Tilby fiskesprell i flere barnehager, slik at fisk blir en større del av kostholdet ü Øke antall helsesøstre og styrke skolehelsetjenesten for forebygge psykiske problemer ü Utvide jordmødres rett til å skrive ut prevensjon ü Bedre seksualundervisningen i skolen ü Arbeide for at alle kommunene har handlingsplaner mot vold i nære relasjoner ü Innføre ungdomskoordinatorer i konfliktrådene 4

5 INTERNASJONALISERING OG DELTAGELSE Foto: Colourbox.com Et av Finnmarks fremste fortrinn er at vi er et flerkulturelt fylke med grense til Russland og Finland. Nordområdene har økende internasjonal interesse, og bedriftene våre har markeder i hele verden. Vi er en region som trenger arbeidskraft også fra utlandet, og stadig flere flytter til Finnmark fra andre land. Alle som kommer hit skal oppleve at vi tar dem imot med åpne armer, og at vi er villig til å bruke deres kunnskap og erfaringer for å utvikle fylket videre. Det er viktig at alle inkluderes, og lærer andres språk og kultur. Vi har et godt utgangspunkt for å forberede våre barn og unge på å ta steget ut i verden, til å ta i mot verden og til å forstå det som skjer der ute. Det er en av forutsetningene for å skjønne mye av det som skjer i Finnmark, fordi utviklingen i Russland, EU og Asia påvirker vår hverdag. Vår visjon: Vi ønsker å utnytte Finnmarks flerkultur og geografiske plassering for å sikre at våre barn og unge får bedre muligheter til å bli kjent med det internasjonale samfunnet, og tas med på råd, lære å bruke demokratiet og har innflytelse på utviklingen i fylket sitt. Våre mål: At flere ungdommer lærer fremmedspråk, og blir kjent med våre naboland og det internasjonale samfunnet forøvrig Økt valgdeltakelsen blant ungdom 5

6 Veien dit: ü Etablere et program for internasjonalisering rettet mot studenter ved de to høyere utdanningsinstitusjonene i fylket, elever i den videregående skolen, lærlinger, unge grundere og arbeidstakere i fylket ü Stimulere barnehager og grunnskoler til å fordype seg i tema som tar utgangspunkt i det flerkulturelle og internasjonale Finnmark ü Arbeide for at norske ungdommer i grenseboersonen skal kunne ta videregående utdanning i Russland, og vice versa ü Samarbeide om læreplasser innen duodji på Nordkalotten ü Legge til rette for grenseskolesamarbeid med Finland, og gi mulighet for at skoleelever som bor nær grensa, kan ta hele eller deler av skolegangen sin i Finland ü Ha ungdomsråd i alle kommuner 6

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Kunnskap. Temahefte om Arbeiderpartiets utdanningspolitikk. Arbeiderpartiet.no

Kunnskap. Temahefte om Arbeiderpartiets utdanningspolitikk. Arbeiderpartiet.no Kunnskap Temahefte om Arbeiderpartiets utdanningspolitikk Arbeiderpartiet.no DEL 1: HOVEDBUDSKAP Vi bygger fremtidens Kunnskaps-Norge Norges viktigste ressurs er menneskene som bor her. Det er kunnskap,

Detaljer

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk 1 Dette er Venstres tiltak for å forbedre barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring. Her foreslår vi tiltak for hver enkelt del av utdanningsløpet,

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20)

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20) Løft for yrkesfagene Det trengs et løft for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Arbeiderpartiet vil forsterke politikken for fagutdanningene i Norge, og legger derfor frem flere konkrete forslag. Vi

Detaljer

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets skolepolitikk hva, hvordan og hvorfor Innhold En god skole for alle 4 Arbeiderpartiets skolepolitikk på 1-2-3 7 1. Muligheter for alle 7 2. Trygghet og trivsel for bedre læring 7 3. Yrkesfag

Detaljer

Fuck schoul!, sto det skrevet på en skolevegg i Surnadal tidligere i år. Vi innså at noe måtte gjøres. Takk for alle innspill i prosessen!

Fuck schoul!, sto det skrevet på en skolevegg i Surnadal tidligere i år. Vi innså at noe måtte gjøres. Takk for alle innspill i prosessen! Fuck schoul!, sto det skrevet på en skolevegg i Surnadal tidligere i år. Vi innså at noe måtte gjøres. Takk for alle innspill i prosessen! Marit Nerås Krogsæter Marit Knutsdatter Strand Hanne Marte Vatnaland

Detaljer

Levanger - Her vil vi bo!

Levanger - Her vil vi bo! VALGPROGRAM 2011 2015 Levanger Venstre Levanger - Her vil vi bo! Venstre har løsningene for det gode livsmiljøet Vedtatt i medlemsmøte torsdag 5. mai 2011. Programnemnda har bestått av Atle Busch, Annikken

Detaljer

En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge

En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge 12 Kunnskap En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge trenger tilgang på dyktige fagfolk, og derfor vil regjeringen gjennomføre et eget yrkesfagsløft.

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Utdanningsløpet en teoretisk maratondistanse?

Utdanningsløpet en teoretisk maratondistanse? Utdanningsløpet en teoretisk maratondistanse? av Christian Dahl Norge er heldigvis et land med et høyt utdanningsnivå der rettighetene til utdanning er sikret for alle, uansett hvor vi bor, hvem foreldrene

Detaljer

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 6 temainnspill 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 Tema 1 Trivsel, livskvalitet og oppvekst... 3 Tema 2 Ung i Hammerfest 2027... 12 Tema

Detaljer

Studiehefte skole. Innholdsfortegnelse

Studiehefte skole. Innholdsfortegnelse Studiehefte Skole 1 Studiehefte skole Innholdsfortegnelse Innledning Kapittel 1: Hva er formålet med skolen? Kapittel 2: Eleven i den norske skolen Kapittel 3: Læreren Kapittel 4: Rammene for skolen s.

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

SE MOT NORD #vekstinordland

SE MOT NORD #vekstinordland SE MOT NORD #vekstinordland Arbeidsprogram Nordland SV 2015-2019 VÅRT FYLKE, VÅR FRAMTID! Nordland er et mangfoldig fylke, rikt på mange forskjellige naturressurser. Det viktigste er befolkningen, de menneskelige

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE 2011 2015 1 MED NANNESTAD FRP I POSISJON SKAL FØLGENDE PROSJEKTER FOR BARN OG UNGE STARTES OPP, UMIDDELBART ETTER VALGET Prosjekt

Detaljer

Alternativt forslag til Oslobudsjett for 2014

Alternativt forslag til Oslobudsjett for 2014 Alternativt forslag til Oslobudsjett for 2014 1 Introduksjon Oslo er en flott by med stort mangfold og mange muligheter for oss som bor her. Arbeiderpartiet er stolt av byen vår. Likevel er det mye som

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Innst. 380 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen

Innst. 380 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Innst. 380 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Meld. St. 19 (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Folkehelsemeldingen Mestring og muligheter Innhold

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Satset på lærling. umiddelbart

Satset på lærling. umiddelbart Satset på lærling umiddelbart Læretid i utlandet Hva med å arbeide deler av lærlingetida i en utenlandsk bedrift? Mulighetene er nærmere enn du tror! De siste årene har tilbudet om internasjonal utveksling

Detaljer

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet Innkomne forslag Innstilling til landsmøtet Innhold Innhold... 1 Utdanning... 2 Barn og familie... 52 Kultur... 69 Utenriks og forsvar... 80 Sosiale saker... 132 Arbeid... 144 Helse... 162 Inkludering...

Detaljer

MANGFOLD OG MULIGHETER

MANGFOLD OG MULIGHETER MANGFOLD OG MULIGHETER Integreringspolitisk dokument vedtatt av landsmøtet 10.04.11 IKKE KORREKTURLEST 1 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Mulighetenes samfunn... 4 Plikter og rettigheter... 5 Tydelig samfunnsfundament...

Detaljer