Prosjekt Den lille larven aldrimett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt Den lille larven aldrimett"

Transkript

1 Prosjekt Den lille larven aldrimett

2 Mål for prosjektet: Prosjekt Den lille larven aldrimett Gi barna kjennskap til fortellingen om Den lille larven aldrimett med utgangspunkt i rammeplanens fagområder. Delmål: Øve på å lytte og være delaktig i historien om larven aldrimett (kommunikasjon, språk og tekst) Få et forhold til kosthold (Kropp, bevegelse og helse) Utvikle skaperglede (Kunst, kultur og kreativitet) Gi opplevelser som kan bidra til oppdagelser i naturen (Natur, miljø, teknikk) Bevisstgjøre barnas deltakelse og påvirkning av fellesskapet (Nærmiljø og samfunn) Gi barna et forhold til tall og mengder, størrelse og tidsperspektiv (Antall, rom og form) Rammefaktorer: Barnegruppen består av 13 barn og grunnbemanningen er på 4 voksne. Barna er i aldersgruppen 1 3 år. Tre av barna er to språklig. Det fysiske miljøet er tilrettelagt for ulike former for aktiviteter. Formingsaktiviteter kan bedrives ved spisebordet, samlingsstunder kan holdes på soverommet, sofa for boklesing, frilek på avdelingen, uteområdet med masse trær og busker. Utstyr: Flanellograf med figurer. Pop up bok og pekebok om larven aldrimett. Maling, papp, pensler, mosaikkbiter og lim til formingsaktivitet. To strikket larven aldrimett bamser. En stor og en liten. Konkreter med mat som larven spiser og vi skal kjøpe ekte mat som barna skal få smake. Forutsetninger: De voksne må være bevisst på hvordan en formidler fortellingen om larven aldrimett. Gi respons på barnas initiativ og spontanitet i forhold til fortellingen. Tilrettelegge for variasjon av formidling av fortellingen der barna kan utfolde seg grov og finmotorisk, verbalt og visuelt. Gi tid og rom for barna å skape et uttykk for sin egen opplevelse av fortellingen. F.eks. gjennom lek, samlinggstunder og formingsaktiviteter. De voksne må være observange på barnas nysgjerrighet og interesser. Være observang på barnas behov for medbestemmelse Bevisstgjøring av hvordan vi formidler matematiske begreper. Tall, mengder og størrelser.

3 Innhold og arbeidsmåter: Hva Hvordan Hvorfor Formidling av fortellingen om larven aldrimett. Lese og vise bilder fra pop up bok om larven. Bruke flanellograf ved fortelling (visuell formidling). Etterhvert som barna blir kjent med fortellingen, kan de aktivt være med å bruke flanellograf. Legge tilrette for at barna selv kan ta initiativ til å se i boken om larven, både alene, sammen med andre barn eller med en voksen. Ta initiativ til å snakke om larven i dagligdagse situasjoner. Bruke konkreter Gjentakelse av en enkel fortelling. Fortellingen er enkel å følge for de minste barna. I tillegg er det en fortelling som er enkel å gjøre konkret. Dette er en stor fordel i arbeidet med to språklige barn. Konkreter forsterker fortellingen visuelt og det er lettere å ha forståelse for det som blir fortalt når barna kan ta og føle på konkreter fra fortellingen. Fortellingen kan knyttes mot noe hverdagslig. Gi barna mulighet til å uttrykke sitt inntrykk av fortellingen Kost og ernæring Ha fokus på tall og mengder, størrelse og tidsperspektiv Legge til rette for formingsaktiviterer som: Maling. Bruke fargene som kjennetegner larven. I fellesskap lage en larve der hvert barn dekorerer sin del av larven, med f.eks mosaikkbiter. La konkreter være tilgjengelig for bruk i lek Fokusere på maten larven spiser. Hva liker larven å spise og hva liker vi? Hva er sunt å spise og hva er mindre sunt? Bevisstgjøre at maten vi spiser smaker ulikt. Surt, salt, søtt. Lage en fest der vi får smake på maten som larven liker. Ved hjelp av fortellingen kan vi konkretisere forskjellen mellom det å være liten og det å være stor (motsetninger) Vi skaper rom for kreativitet og fantasi. Å skape noe sammen, bidrar til samhørighet. Gi barna et bevisst forhold til mat. Fokusere på at noe mat er sunt for kroppen og noe er mindre sunt og bare skal spises av og til. Hjelpe barna å forstå smakssansene. Skape fellesskap. Måltid er mer enn å bare spise. Det er og samlende og sosialt. Vi legger tilrette for utvikling av barns matematiske kompetanse gjennom lek og andre hverdagsaktiviteter.

4 Sette tall opp mot en mengde. Ett jordbær tallet 1 To plommer tallet 2 Vi viser mengdene ved hjelp av flanellograf i samlingsstunder. Vi voksne skal være en støtte i barnas matematiske utvikling. Lære barna matematiske begreper. Natur og miljø Nærmiljø og samfunn Filosofere sammen med barna Lage handleliste til festen. Hvor mye trenger vi for at alle skal få smake. (En til en) Tidsperspektiv. Hva er en dag? Hva er en uke? Undre oss sammen med barna. Hvor bor larven? Finnes det larver i vår barnehage? Ut og se! Fortelle om forskjellen på dag og natt. Om natten er det måne (kaldt og mørkt) og om dagen er det sol (lyst og varmt) Vi går på butikken og kjøper garn og strikkepinner som vi trenger for å strikke larven. Fortelle at vi får ull av sauen. Dette ullet kan vi nyttiggjøre oss på ulike måter. Vi handler mat på nærbutikken vår. Hvor får butikken varene fra? Stille spørsmål sammen med barna som skaper undring og nysgjerrighet. Hvorfor fikk larven vondt i magen? Hvorfor heter det sommerfugl? (Dele opp ordet, sommer og fugl) Hvorfor flyr larven/sommerfuglen? Hvorfor er noen sommer fugler stor og noen liten? Hvorfor har de ulike farger? Vi kan finne svar i bøker om sommerfugler Barnehagen har et fantastisk uteområde med stor variasjon. Vi som voksne kan i stor grad motivere barna til å ta med seg historien om larven ut i naturen. Strikking er en del av vår kulturarv. Det er vår oppgave å videreformidle det. Det er vanskelig for barn å forstå hvor råvarer kommer fra all den tid det er så tilgjengelig i butikkene. Ved å vekke barns nysgjerrighet stimulerer vi deres utforskertrang. Vi er med på å skape holdninger og verdier, og viser respekt og forsåelse for annet liv.

5 Evaluering: Målet med prosjektet vårt har vært å belyse rammeplanens fagområder gjennom fortellingen om Den lille larven aldrimett. På ulike måter har vi fokusert på fortellingen i hverdagen vår. I starten fokuserte vi først og fremst på formidling av fortellingen. Vi leste for barna, både med og uten konkreter og bilder. Etterhvert ble barna kjent med fortellingen og ble aktive deltakere både som fortellere og som hjelpere når konkretene ble brukt. Når barna var blitt godt kjent med historien og larven, så vi fort at de viste eget initiativ til å leke om larven. Konkretene kom til underveis. Strikkepinner og garn ble kjøpt inn sammen med barna. Larvene, en liten og en stor, ble strikket mens barna fikk være med å se. Det var spennende for dem å se hvordan larvene vokste seg frem. Malena får prøve seg litt med strikketøyet sammen med Kristin og Martin. Etterhvert fikk vi tak i konkreter, frukt og andre godsaker som larven spiser. Barna ble fort kjent med fortellingen og begynte etterhvert å utrykke sitt inntrykk av fortellingen gjennom organisert og spontan lek. Vi så og at barna i stor grad ble deltakere i samlingstundene som

6 omhandlet larven aldrimett. Dette var speiselt positivt for barn i gruppen med forsinket språk. Sander og Martin mater larven med appelsin og eple. Barna fikk også utrykke seg gjennom sin egen kreativitet. De fikk male sin egen larve. Dette gjorde vi ganske tidlig i prosjektet. Hadde uttrykket eller opplevelsen vært annerledes om vi hadde malt på nytt mot slutten av prosjektperioden? Dette er noe vi kan diskutere om vi ønsker å prøve neste gang vi skal jobbe med Den lille larven aldrimett. Adrian skaper sin egen larve og er dypt konsentrert.

7 Kristina og Even viser sin kreativitet Sånn så det ut på veggen da vi var ferdig. Barna var veldig opptatt av sitt bilde og spurte hvem av bildene som var sitt.

8 Vi ønsket å lage en larve i fellesskap og her ble resultatet Barna har limt mosaikkbiter på en sirkel hver. De ble satt sammen og danner en larve laget i fellesskap. Vi hadde planlagt at prosjektet skulle ende med en avslutning der alle skulle få smake all maten larven spiste før den ble en sommerfugl. Vi tok kopi av maten fra boken og satte sammen en handleliste. De fem eldste barna fikk være med på butikken for å handle inn varene. Vi laget invitasjon til hvert enkelt barn der vi inviterte til larvefest. Vi oppfordret til å ha klær på i larvens farger, rødt og grønt. På selve festdagen laget vi klar til en litt spesiell samlingsstund. Vi skapte stemning med larvens farger på veggen og bordet, og vi hang opp lys som skapte en magisk stemning. Vi flyttet oss til en annen del av rommet enn der vi vanligvis sitter. Dette for å bryte med vanlig samlingsstund. Vi la ekte mat i en kurv som ble brukt som konkreter underveis under fortellingen om larven.

9 Det var stor spenning i forsamlingen etterhvert som matvarene ble plukket opp av kurven. Larven forsyner seg med pære og sjokoladekake Det var spennende å få smake og lukte på maten til larven.

10 Få dager før festen oppdaget vi en filmatisering av Den Lille Larven Aldrimett på Youtube og bestemte oss for å prøve å få til en filmfremvisning. Dette ble stor suksess! Det var en konsentrert gjeng som satt samlet foran tven. Filmen hadde engelsk tale uten at det spilte noen rolle. Barna kjente historien veldig godt og ble selv fortellere underveis. Det var latter og gledeshyl i forsamlingen. Det var stor enighet om å se den to ganger En konsentrert gjeng sitter og følger med på tv mens larven kommer ut av egget og spiser seg til en vakker sommerfugl. Så var det klart for den store festen bodet ble dekket i larvens farger og maten ble skjært opp. Nå var det bare å smake i vei! Den var sur, sa Natalie da hun smakte på appelsinen. Det var kjekt å se og høre barnas opplevelse av maten til larven. Det er ikke hver dag vi får spise kake, frukt og pølse om hverandre. Det var moro!

11 Mmmm... Dette smakte jammen godt! Snart like mett som larven...

12 Underveis mens vi jobbet med prosjektet fikk vi en del nye ideer som vi vil ta med oss videre. Vi skaffet oss forstørrelsesglass for å ta opp jaktet på larvene vi kan finne i naturen. Vi merket at larven etterhvert preget mye av leken, både inne og ute. Gleden var stor de gangene vi fant larver på bladene ute.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3 Hei September måned har vært fylt med mye aktiviteter og utelek. Høstprosjektet har gått ganske etter planen, og vi har fått gjennomført det meste vi hadde tenkt i forhold til dette temaarbeidet. Prosjektet

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN:

SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN: SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN: Kommunikasjon, tekst og språk God språkstimulering er viktig i Tønnevoldskogen barnehage. Når vi snakker er vi bevisst ord og uttale. Vi er ikke redde

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Mottak nye barn og familier

Mottak nye barn og familier Mottak nye barn og familier Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. (Barnehageloven 1) Vi ønsker å ha foreldre som er deltakende

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

MER ENN ET TASTETRYKK:

MER ENN ET TASTETRYKK: MER ENN ET TASTETRYKK: Breivika studentbarnehage, Tromsø, v/ Torstein Unstad, Laila Breivik og Kristin Ryeng. Petter 3 år sitter på gulvet med et digitalt kamera i hendene, han snur det for å ta bilder

Detaljer

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter?

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Flerkulturell pedagogikk i barnehagen Høgskolen i Østfold SKUT-2008 Elin Johannessen Guro Vatn Marita Bjørnstad

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Fagområde: (0)1 2 år: 2 3 år: Kommunikasjon, språk og tekst.

Fagområde: (0)1 2 år: 2 3 år: Kommunikasjon, språk og tekst. Barnehagens mål i forhold til fagområdene i Rammeplanen, aldersgruppen 0 3 år: Fagområde: (0)1 2 år: 2 3 år: Kommunikasjon, språk og tekst. Kropp, bevegelse og helse. Kunst, kultur og kreativitet. Enkle

Detaljer

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager 2011-2014 Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager Innledning Våren 2011 har pedagogiske ledere i Frelsesarmeens barnehager utarbeidet progresjonsplaner for Rammeplanens 7 fagområder. Det er tatt

Detaljer

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Dell 1 -- Vårre tankerr om hva som err viiktiig forr barrn..1 Sammen om Veien barnehage..6 Barnesyn.7 Visjon.10 Verdier..11 Dell 2 --

Detaljer

Her har barna tegnet hvordan de synes tidsmaskinen skal se ut.

Her har barna tegnet hvordan de synes tidsmaskinen skal se ut. Årets tema ble valgt av de voksne. Vi valgte temaet tid siden det omfatter så mye og tid er noe som det snakkes om hele tiden, men oppfattes forskjellig av alle. Vi startet prosjektet med en samling der

Detaljer

I år har temaet for prosjektet vårt vært TID. Det var vi voksne som valgte temaet, da vi håpet at dette skulle by på mange spennende filosofiske

I år har temaet for prosjektet vårt vært TID. Det var vi voksne som valgte temaet, da vi håpet at dette skulle by på mange spennende filosofiske I år har temaet for prosjektet vårt vært TID. Det var vi voksne som valgte temaet, da vi håpet at dette skulle by på mange spennende filosofiske samtaler med barn. Vi ønsket at barna skulle få mulighet

Detaljer

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar?

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Innledning I løpet av ukene i barnehagen 1, oppsto denne situasjonen: Johan på 4 var en

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

HVORDAN KAN BILDEBØKER STIMULERE SPRÅKLIG BEVISSTHET OG LESELYST

HVORDAN KAN BILDEBØKER STIMULERE SPRÅKLIG BEVISSTHET OG LESELYST HVORDAN KAN BILDEBØKER STIMULERE SPRÅKLIG BEVISSTHET OG LESELYST Den første lese- og skriveopplæringen Formidling av bildebøker på storskjerm! Dag Bern og Lise Hellerud INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier?

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Innlevert av 7A ved Majorstuen skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi synes det har vært spennende å være med på en konkurranse

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

MATEMATIKK I BARNEHAGEN

MATEMATIKK I BARNEHAGEN MATEMATIKK I BARNEHAGEN Idéhefte og erfaringer fra et kompetansehevingsprosjekt 8 NASJONALT SENTER FOR MATEMATIKK I OPPLÆRINGEN www.matematikksenteret.no Karen Omland og Gerd Åsta Bones MATEMATIKK I BARNEHAGEN

Detaljer