Avdeling for Campusservice, Lederstøtte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avdeling for Campusservice, Lederstøtte"

Transkript

1 Avdeling for Campusservice, Lederstøtte Seniorrådgiver Seniorrådgivers hovedoppgaver er analyse, utredning og prosessledelse innenfor organisasjon, personal og strategisk kompetanseutvikling. Det kreves høyere utdanning, samt omfattende og relevant kunnskap om NTNUs organisasjon og virksomhet, og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. I spesielle tilfeller kan manglende formelle kvalifikasjonskrav kompenseres ved lang og direkte relevant praksis kombinert med relevant etter- og videreutdanning. Det legges stor vekt på personlige egenskaper som åpen og inkluderende, engasjert, ha gode Seniorrådgiver rapporterer til avdelingssjef, Avdeling for campusservice. Arbeidstittel skal være seniorrådgiver. Stillingen er plassert i statens lønnsregulativ kode 1434/1364 Rådgiver/Seniorrådgiver. Normal avlønning er lønnstrinn 60 77, avhengig av kvalifikasjoner.

2 Avdeling for Campusservice, Seksjon for Teknisk drift Ingeniør, Fagområde VVS Fagområde VVS har som hovedoppgave drift og vedlikehold, ombygging og rehabilitering av VVS tekniske anlegg i NTNUs bygningsmasse. Ingeniøren skal bidra til å ivareta våre forpliktelser og ta del i utviklingen på fagområdet, til beste for NTNUs samlede virksomhet og for å oppfylle visjonen «Kunnskap for en bedre verden». Det kreves høyere utdanning innenfor VVS faget, samt omfattende og relevant praksis med prosjektering og prosjektgjennomføring, dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid men også evnen til å jobbe tverrfaglig og i team er særdeles viktig. I spesielle tilfeller kan manglende formelle kvalifikasjonskrav kompenseres ved lang og direkte relevant praksis kombinert med relevant etter- og videreutdanning. Det legges stor vekt på personlige egenskaper som åpen og inkluderende, engasjert, ha gode Stillingen rapporterer til Fagleder VVS, Fagområde VVS, Seksjon for Teknisk Drift i avdeling for Campusservice. Arbeidstittel skal være VVS Ingeniør. Stillingen er plassert i statens lønnsregulativ kode overingeniør. Normal avlønning er lønnstrinn avhengig av kvalifikasjoner.

3 Avdeling for Campusservice, Seksjon for Teknisk drift Rekvirent, Fagområde VVS Fagområde VVS har som hovedoppgave drift og vedlikehold, ombygging og rehabilitering av VVS tekniske anlegg i NTNUs bygningsmasse. Rekvirenten skal bidra til å ivareta våre forpliktelser og ta del i utviklingen på fagområdet, til beste for NTNUs samlede virksomhet og for å oppfylle visjonen «Kunnskap for en bedre verden». Rekvirenten skal bidra til å dekke fagområdets behov innen lederstøtte, rekvirent rollen, saksbehandling, rammeavtaler, omposteringer og arkivering/systematisering av dokumenter, analyser og rapporter. Det kreves gode kunnskaper innen bruk av dataverktøy for rekvirering/ bestilling, og systemer for kontoradministrativ, bruk slik som Microsoft Office. Erfaring innen økonomi og regnskap er ønskelig. Det kreves utdannelse innen kontor/administrasjon og relevant praksis. Manglende formelle kvalifikasjonskrav kompenseres ved lang praksis kombinert med relevant etter- og videreutdanning. Det legges stor vekt på personlige egenskaper som åpen og inkluderende, engasjert, ha gode Rekvirenten rapporterer til Fagleder VVS, Fagområde VVS, Seksjon for Teknisk Drift, Avdeling for Campusservice. Arbeidstittel skal være Rekvirent. Stillingen er plassert i statens lønnsregulativ kode 1085 Avdelingsingeniør. Normal avlønning er lønnstrinn 42 54, avhengig av kvalifikasjoner.

4 Avdeling for Campusservice, Seksjon for Teknisk drift Ingeniør, Fagområde Elektro Fagområde Elektro har som hovedoppgave drift og vedlikehold, ombygging og rehabilitering av elektriske anlegg i NTNUs bygningsmasse. Ingeniøren skal bidra til å ivareta fagområdets funksjonsområde og utvikle fagområdets tjenester til beste for NTNUs samlede virksomhet og for å oppfylle visjonen «Kunnskap for en bedre verden». Det kreves høyere utdanning innenfor elektrofaget, samt omfattende og relevant praksis, dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. I spesielle tilfeller kan manglende formelle kvalifikasjonskrav kompenseres ved lang og direkte relevant praksis kombinert med relevant etter- og videreutdanning. Det legges stor vekt på personlige egenskaper som åpen og inkluderende, engasjert, ha gode Ingeniør rapporterer til Fagleder Elektro, Fagområde Elektro, Seksjon for Teknisk Drift, Avdeling for Campusservice. Arbeidstittel skal være overingeniør. Stillingen er plassert i statens lønnsregulativ kode Overingeniør. Normal avlønning er lønnstrinn 57 75, avhengig av kvalifikasjoner.

5 Avdeling for Campusservice, Seksjon for Teknisk drift Elektriker, Fagområde Elektro Fagområde Elektro har som hovedoppgave drift og vedlikehold, ombygging og rehabilitering av elektriske anlegg i NTNUs bygningsmasse. Elektrikeren skal bidra til å ivareta fagområdets funksjonsområde og utvikle fagområdets tjenester til beste for NTNUs samlede virksomhet og for å oppfylle visjonen «Kunnskap for en bedre verden». Det kreves fagbrev elektriker, samt omfattende og relevant praksis, dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. I spesielle tilfeller kan manglende formelle kvalifikasjonskrav kompenseres ved lang og direkte relevant praksis kombinert med relevant etter- og videreutdanning. Det legges stor vekt på personlige egenskaper som åpen og inkluderende, engasjert, ha gode Elektriker rapporterer til Fagleder Elektro, Fagområde Elektro, Seksjon for Teknisk Drift, Avdeling for Campusservice. Arbeidstittel skal være avdelingsingeniør. Stillingen er plassert i statens lønnsregulativ kode Avdelingsingeniør. Normal avlønning er lønnstrinn avhengig av kvalifikasjoner.

6 Avdeling for Campusservice, Servicesenter eiendom Seksjonsleder Servicesenter for eiendom skal ivareta funksjonen som knutepunkt i kommunikasjon innad i eiendomsområdet, og med øvrige deler av NTNU. Seksjonslederen skal ivareta seksjonens funksjonsområde, lede seksjonens virksomhet og utvikle tjenestene til beste for NTNUs samlede virksomhet, og for å oppfylle visjonen «Kunnskap for en bedre verden». Det kreves høyere utdanning, samt omfattende og relevant praksis, ledererfaring og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. I spesielle tilfeller kan manglende formelle kvalifikasjonskrav kompenseres ved lang og direkte relevant praksis kombinert med relevant etter- og videreutdanning. Det legges stor vekt på personlige egenskaper som åpen og inkluderende, engasjert, ha gode I tillegg må du være en klar og tydelig leder med evne til å delegere. Seksjonsleder rapporterer til avdelingssjef, Avdeling for campusservice. Arbeidstittel skal være seksjonssjef. Stillingen er plassert i statens lønnsregulativ kode Seksjonssjef. Normal avlønning er lønnstrinn avhengig av kvalifikasjoner.

7 Avdeling for Campusservice, Servicesenter eiendom Servicerådgiver Servicesenter for eiendom skal ivareta funksjonen som knutepunkt i kommunikasjon mellom eiendomsområdet og øvrige deler av NTNU. Servicerådgiveren skal bidra til å ivareta servicesenterets funksjonsområde og utvikle tjenestene til beste for NTNUs samlede virksomhet og for å oppfylle visjonen «Kunnskap for en bedre verden». Det stilles krav til høyere utdanning, erfaring og kompetanse innen stillingens arbeidsområde, eller annen relevant erfaring. Det stilles også krav til kompetanse/erfaring med bruk og utvikling av digitale løsninger. Servicerådgiver rapporterer til Seksjonsleder. Arbeidstittel skal være Servicerådgiver. Stillingen er plassert i statens lønnsregulativ kode 1363/1434/ Seniorkonsulent/Rådgiver/Seniorrådgiver. Normal innplassering vil være lt avhengig av kvalifikasjoner.

8 Avdeling for Campusservice, Servicesenter eiendom Eiendomsrådgiver Servicesenter for eiendom skal ivareta funksjonen som knutepunkt i kommunikasjon mellom eiendomsområdet og øvrige deler av NTNU. Eiendomsrådgiveren skal bidra til å ivareta servicesenterets funksjonsområde og utvikle tjenestene til beste for NTNUs samlede virksomhet og for å oppfylle visjonen «Kunnskap for en bedre verden». Det stilles krav om erfaring og kompetanse innen stillingens arbeidsområde, eller annen relevant erfaring, samt god kompetanse/erfaring med bruk av digitale løsninger. Eiendomsrådgiver rapporterer til Seksjonsleder. Arbeidstittel skal være Eiendomsrådgiver. Stillingen er plassert i statens lønnsregulativ kode 1363/1434/ Seniorkonsulent/Rådgiver/Seniorrådgiver. Normal innplassering vil være lt

9 Avdeling for campusservice, Seksjon for prosjektgjennomføring Seksjonsleder Seksjon for prosjektgjennomføring har som hovedoppgave å realisere prosjekter for vedlikehold, ombygging og rehabilitering der NTNU er byggherre. Seksjonens hovedoppgaver er knyttet til ledelse av fasene med detaljprosjektering, produksjon, overlevering og ibrukstakelse innenfor rammene gitt i utviklings- og forprosjektfasen. Seksjonslederen skal ivareta seksjonens funksjonsområde, lede seksjonens virksomhet og utvikle seksjonens tjenester til beste for NTNUs samlede virksomhet og for å oppfylle visjonen «Kunnskap for en bedre verden». Det kreves høyere utdanning, samt omfattende og relevant praksis, ledererfaring og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. I spesielle tilfeller kan manglende formelle kvalifikasjonskrav kompenseres ved lang og direkte relevant praksis kombinert med relevant etter- og videreutdanning. I tillegg må du være en klar og tydelig leder med evne til å delegere. Seksjonsleder rapporterer til avdelingssjef, Avdeling for campusservice. Arbeidstittel skal være Seksjonsleder. Stillingen er plassert i statens lønnsregulativ kode Seksjonssjef. Normal avlønning er lønnstrinn avhengig av kvalifikasjoner.

10 Avdeling for campusservice, Seksjon for prosjektgjennomføring Prosjektleder (2 stillinger) Seksjon for prosjektgjennomføring har som hovedoppgave å realisere prosjekter for vedlikehold, ombygging og rehabilitering der NTNU er byggherre. Seksjonens hovedoppgaver er knyttet til ledelse av fasene med detaljprosjektering, produksjon, overlevering og ibrukstakelse innenfor rammene gitt i utviklings- og forprosjektfasen. Prosjektlederen ivareta seksjonens funksjonsområde, og bidra til å utvikle seksjonens tjenester til beste for NTNUs samlede virksomhet og for å oppfylle visjonen «Kunnskap for en bedre verden». Det kreves høyere utdanning, samt omfattende og relevant praksis, og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. Du må ha kompetanse og erfaring innen ledelse av større rehabiliterings og utviklingsprosjekt og lover og regler rundt dette. I spesielle tilfeller kan manglende formelle kvalifikasjonskrav kompenseres ved lang og direkte relevant praksis kombinert med relevant etter- og videreutdanning. Prosjektleder rapporterer til Seksjonsleder. Arbeidstittel skal være Prosjektleder. Stillingen er plassert i statens lønnsregulativ kode 1181/ Senioringeniør/seniorrådgiver. Normal avlønning er lønnstrinn 65 77, avhengig av kvalifikasjoner.

11 Avdeling for campusservice, Seksjon for prosjektgjennomføring FDV-rådgiver Seksjon for prosjektgjennomføring har som hovedoppgave å realisere prosjekter for vedlikehold, ombygging og rehabilitering der NTNU er byggherre. Seksjonens hovedoppgaver er knyttet til ledelse av fasene med detaljprosjektering, produksjon, overlevering og ibrukstakelse innenfor rammene gitt i utviklings- og forprosjektfasen. FDV-rådgiveren skal forvalte og utvikle FDV-systemet, herunder administrere FDVdokumentasjon, ivareta seksjonens funksjonsområde, og bidra til å utvikle seksjonens tjenester til beste for NTNUs samlede virksomhet og for å oppfylle visjonen «Kunnskap for en bedre verden». Det kreves omfattende og relevant kompetanse og erfaring innen utvikling og drift av FDVsystem og digitale løsninger, samt dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. FDV-rådgiver rapporterer til Seksjonsleder. Arbeidstittel skal være FDV-rådgiver. Stillingen er plassert i statens lønnsregulativ kode 1434/1364 Rådgiver/Seniorrådgiver. Normal avlønning er lønnstrinn 60 77, avhengig av kvalifikasjoner.

12 Avdeling for Campusservice, Seksjon for Bygningsdrift Møbelrådgiver, Driftsområde Logistikk og Park Møbelrådgiveren skal bidra til å standardisere møblering på NTNU, foreta innkjøp av møbler på rammeavtale i nært samarbeid med sentral innkjøpsfunksjon, samt stå for drift av gjenbrukslager for møbler. Det kreves omfattende og relevant kompetanse og erfaring innen møbleringsprosjekter, kjennskap til NTNUs innkjøpsreglement, samt dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. Stillingen rapporterer til Områdeleder Logistikk og Park. Arbeidstittel skal være Møbelrådgiver. Stillingen er plassert i statens lønnsregulativ kode Rådgiver. Normal avlønning er lønnstrinn avhengig av kvalifikasjoner.

13 Avdeling for Campusservice, Seksjon for Bygningsdrift Organisasjonsutvikler Organisasjonsutvikler skal drive lederstøtte med fokus på organisasjonsutvikling, prosess- og metodikkutvikling, samt bistå seksjonen i løpende utviklingsarbeid. Intern ressurs i prosessarbeid og rådgiver for leder. Det kreves høyere utdanning, samt omfattende og relevant praksis, og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. Du må ha kompetanse og erfaring innen ledelse av utviklingsarbeid. I spesielle tilfeller kan manglende formelle kvalifikasjonskrav kompenseres ved lang og direkte relevant praksis kombinert med relevant etter- og videreutdanning. Stillingen rapporterer til Seksjonsleder. Arbeidstittel skal være Organisasjonsutvikler. Stillingen er plassert i statens lønnsregulativ kode Rådgiver. Normal avlønning er lønnstrinn avhengig av kvalifikasjoner.

14 Avdeling for Campusservice, Seksjon for Bygningsdrift Renholder (4 stillinger) Renholder skal levere daglig renhold og vedlikehold av NTNU s lokaler. Dette omfatter blant annet undervisnings-, kontor- og fellesarealer. Det kreves fagbrev som renholder, omfattende og relevant kompetanse og erfaring innen teamarbeid, samt evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. Stillingen rapporterer til Områdeleder. Arbeidstittel skal være Renholder. Stillingen er plassert i statens lønnsregulativ kode Fagarbeider m/fagbrev. Normal avlønning er lønnstrinn avhengig av kvalifikasjoner.

Stillingstype Nr. Stilling Still% Rapporterer til Arbeidsoppgaver Kvalifikasjonskrav Stillingskode Ledere 1 Avdelingsleder *)

Stillingstype Nr. Stilling Still% Rapporterer til Arbeidsoppgaver Kvalifikasjonskrav Stillingskode Ledere 1 Avdelingsleder *) AVDELING FOR CAMPUSSERVICE BEMANNINGSPLAN for lederstøtte i Avdeling for campusservice Liste over funksjoner og oppgaver, fastsatt gjennom styrevedtak og forhandlinger Dette er lederstøtte for ledergruppa

Detaljer

IHR: Ny organisering av Sentraladministrasjonen

IHR: Ny organisering av Sentraladministrasjonen IHR: Ny organisering av Sentraladministrasjonen Høsten 2013 Ny#organisering# Lederstøtte Rektor Universitetsdirektør EIR HMS BHT Internadministrasjon Fagstøtte Administrativ støtte Eiendom USIT Fakulteter,

Detaljer

Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav. Undervisnings- og forskerstillinger. Administrative og tekniske stillinger

Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav. Undervisnings- og forskerstillinger. Administrative og tekniske stillinger Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav Undervisnings- og forskerstillinger Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav for undervisnings- og forskerstillinger er regulert i Forskrift om ansettelse

Detaljer

AVDELING FOR FELLESTJENESTER ØKONOMI. BEMANNINGSPLAN for avdeling/seksjon/gruppe: Økonomisjef og lederstøtte/stab.

AVDELING FOR FELLESTJENESTER ØKONOMI. BEMANNINGSPLAN for avdeling/seksjon/gruppe: Økonomisjef og lederstøtte/stab. AVDELING FOR FELLESTJENESTER ØKONOMI BEMANNINGSPLAN for avdeling/seksjon/gruppe: Økonomisjef og lederstøtte/stab. Liste over funksjoner og oppgaver, fastsatt gjennom styrevedtak og forhandlinger Lederstøtte/stab

Detaljer

Liste over funksjoner og oppgaver, fastsatt gjennom styrevedtak og forhandlinger

Liste over funksjoner og oppgaver, fastsatt gjennom styrevedtak og forhandlinger AVDELING FOR EIENDOM BEMANNINGSPLAN for avdeling/seksjon/gruppe: Avdeling for eiendom. Liste over funksjoner og oppgaver, fastsatt gjennom styrevedtak og forhandlinger Avdeling for eiendom ivaretar følgende

Detaljer

Forslag til administrativ hovedstruktur mv for Økonomi og eiendomsområdet

Forslag til administrativ hovedstruktur mv for Økonomi og eiendomsområdet 1 av 6 Økonomi og eiendomsdirektøren 15.04.2016 Notat Til: Gruppe for administrativ organisering (Børresen-utvalget) Kopi til: Fra: Økonomi og eiendomsdirektøren Signatur: JPN Forslag til administrativ

Detaljer

BEMANNINGSPLAN for fakultet/institutt/avdeling/seksjon/gruppe:

BEMANNINGSPLAN for fakultet/institutt/avdeling/seksjon/gruppe: BEMANNINGSPLAN for fakultet/institutt/avdeling/seksjon/gruppe: AVDELING FOR UTDANNINGSKVALITET Stillingstype Nr. Stilling Still% Rapporterer til Arbeidsoppgaver Kvalifikasjonskrav Stillingskode Leder 1

Detaljer

Ansvaret for NTNU har et overordnet system for virksomhetsstyring (strukturer, prosesser og verktøy).

Ansvaret for NTNU har et overordnet system for virksomhetsstyring (strukturer, prosesser og verktøy). Avdeling for virksomhetsstyring Endelig bemanningsplan godkjent av rektor 18.10 BEMANNINGSPLAN for avdeling/seksjon/gruppe: Virksomhetsstyring Liste over funksjoner og oppgaver, fastsatt gjennom styrevedtak

Detaljer

Endelig bemanningsplan HF

Endelig bemanningsplan HF Endelig bemanningsplan HF Arbeidsområde Stillings-tittel SKO % Rapporterer til Arbeidsoppgaver Kvalifikasjonskrav Normalt lønnsspenn Arbeids- og personalledelse av Omfattende relevant 76-90 fakultetsadministrasjonen.

Detaljer

Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav

Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav Undervisnings- og forskerstillinger Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav for undervisnings- og forskerstillinger er regulert i Forskrift om ansettelse

Detaljer

BEMANNINGSPLAN NTNU i GJØVIK

BEMANNINGSPLAN NTNU i GJØVIK BEMANNINGSPLAN NTNU i GJØVIK Bemanningsplanen gjelder administrative stillinger ved følgende enheter: 1. Institutter: 1.1. Institutt for Informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, Fakultet for informasjonsteknologi

Detaljer

BEMANNINGSPLAN pr jan 2017 Boligtjenesten funksjonshemmede (ansvar 52*)

BEMANNINGSPLAN pr jan 2017 Boligtjenesten funksjonshemmede (ansvar 52*) BEMANNINGSPLAN pr jan 2017 Boligtjenesten funksjonshemmede (ansvar 52*) Flere har sitt arbeidsforhold over 2 avdelinger. Fordelen er høyere stilling, mens dette gir turnustekniske utfordringer. Samlet

Detaljer

Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav for administrative, bibliotekar og tekniske stillinger

Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav for administrative, bibliotekar og tekniske stillinger Innhold: Forord Innledning Lederstillinger Saksbehandler Kontorstill. Bibliotekarstill. Betjent Ingeniørstill. Rådgiver Arbeiderstill. Renholdspers. Teknisk drift Forskningstekn. Klinikkstill.. Stillingsinnhold

Detaljer

Stillingsvurderingssystem for Fylkesmannen i Oppland

Stillingsvurderingssystem for Fylkesmannen i Oppland Stillingsvurderingssystem for Fylkesmannen i Oppland 17.06. 2013. Stillingsvurderingssystemet er en del av embetets lokale lønnspolitikk og er et verktøy for å kunne: drive systematisk og målrettet personalplanlegging

Detaljer

Dato: Organisasjons/funksjonsbeskrivelse INTERNADMINISTRASJONEN. Internadministrasjon. Målsetting med omorganiseringen:

Dato: Organisasjons/funksjonsbeskrivelse INTERNADMINISTRASJONEN. Internadministrasjon. Målsetting med omorganiseringen: Dato: 1.10.2013 Organisasjons/funksjonsbeskrivelse INTERNADMINISTRASJONEN Vedtatt organisering: Internadministrasjon Økonomidrift Arkivdrift Personaldrift Kontordrift Målsetting med omorganiseringen: Økt

Detaljer

NTNU S-sak 45/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.5.2008/ØE/FA/jpn Arkiv: 2008/8963 N O T A T

NTNU S-sak 45/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.5.2008/ØE/FA/jpn Arkiv: 2008/8963 N O T A T NTNU S-sak 45/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.5.2008/ØE/FA/jpn Arkiv: 2008/8963 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Organisasjonsendring på Økonomi og eiendomsområdet Tilrådning:

Detaljer

Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon

Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon Anbud 15/2010 Arkivref.: 2010/3926 Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon 1. OMFANG NTNU har en samlet bygningsmasse på ca 500 000 m2 og det utføres årlig større og mindre vedlikeholds- og ombyggingsoppgaver.

Detaljer

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget.

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. INTERN UTLYSNING Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. Ansatte med mulig rettskrav* til stillingene må melde sitt

Detaljer

Stillingsstruktur for tekniske og administrative stillinger ved UiB

Stillingsstruktur for tekniske og administrative stillinger ved UiB 1 Stillingsstruktur for tekniske og administrative stillinger ved UiB Stillingskode Stillingsbetegnelse Stillingens karakter Lederstillinger 1054 Kontorsjef Administrativ ledelse av administrativ enhet

Detaljer

DATA FOR DRIFT DRIFT AV DATA INTRODUKSJON OG AREALFORVALTNING

DATA FOR DRIFT DRIFT AV DATA INTRODUKSJON OG AREALFORVALTNING DATA FOR DRIFT DRIFT AV DATA INTRODUKSJON OG AREALFORVALTNING 3 DESEMBER 2012 HÅKON KVÅLE GISSINGER SENIORRÅDGIVER, RAMBØLL SEKSJON FM INTRODUKSJON TIL PROGRAMMET Kurset presentere de mest sentrale verktøyene

Detaljer

Godkjenning av kunngjøringstekst for stilling som studiedirektør ved Studieseksjonen. Forslag til kunngjøringstekst

Godkjenning av kunngjøringstekst for stilling som studiedirektør ved Studieseksjonen. Forslag til kunngjøringstekst Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 29.01.10 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-002/10 Godkjenning av kunngjøringstekst for stilling som studiedirektør ved Studieseksjonen

Detaljer

Prosjektleder skal ha god kompetanse innen prosjektledelse slik at han/hun kan representere UiO i byggeprosjekt.

Prosjektleder skal ha god kompetanse innen prosjektledelse slik at han/hun kan representere UiO i byggeprosjekt. Vedlegg 1 - Oppdragsgivers Kravspesifikasjon 1 Formål med anskaffelsen Universitetet i Oslo (UiO) er landets største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Universitetet er organisert

Detaljer

Prislister NTNU. Parametere markert med gult er valgbare og kan endres

Prislister NTNU. Parametere markert med gult er valgbare og kan endres Prislister NTNU Parametere markert med gult er valgbare og kan endres Gjøres gjeldende med virkning f.o.m.: 01.06.2013 Lønnstabell oppdatert pr.: 01.05.2013 Startår: 2013 Forventet, gjennomsnittlig lønnsøkning:

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 09:00

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 09:00 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.09.2017 Tidspunkt: 09:00 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

OPTIMALISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN VED BRUK AV FDVU DATAVERKTØY 6 NOVEMBER 2014 HÅKON KVÅLE GISSINGER SENIORRÅDGIVER, RAMBØLL SEKSJON FM

OPTIMALISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN VED BRUK AV FDVU DATAVERKTØY 6 NOVEMBER 2014 HÅKON KVÅLE GISSINGER SENIORRÅDGIVER, RAMBØLL SEKSJON FM OPTIMALISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN VED BRUK AV FDVU DATAVERKTØY 6 NOVEMBER 2014 HÅKON KVÅLE GISSINGER SENIORRÅDGIVER, RAMBØLL SEKSJON FM HVEM ER JEG Håkon Kvåle Gissinger Ansatt i Rambøll Rådgivende

Detaljer

Hvordan etablere prosesser knyttet til FDV og BIM?

Hvordan etablere prosesser knyttet til FDV og BIM? Hvordan etablere prosesser knyttet til FDV og BIM? BIM for byggherrer digitalisering av byggebransjen Øyvind Olav Lodten Forsvarsbygg ønsker å motta og å tilgjengeliggjøre digital FDV-dokumentasjon Skapet

Detaljer

0 NTNU. Notat. Utredning av administrativ organisering. 1 av 5

0 NTNU. Notat. Utredning av administrativ organisering. 1 av 5 0 NTNU Fakultet for arkitektur og billedkunst Dato Referanse 14.04.2016 1 av 5 Notat Til: Gruppe for administrativ organisering Kopi til: Fra: Dekan Signatur: Utredning av administrativ organisering Rektor

Detaljer

Tre stillingsannonser

Tre stillingsannonser Tre stillingsannonser Rektor, kontormedarbeider og renholder Endres i topp-/bunntekst Rektor, Levanger kommune Vi søker etter rektor til Grøtta grunnskole. Skolen ligger i Levanger kommune. Levanger byr

Detaljer

Fra personal til HR Hva betyr det for DMF? 17. Februar 2011

Fra personal til HR Hva betyr det for DMF? 17. Februar 2011 Fra personal til HR Hva betyr det for DMF? 17. Februar 2011 Fra personal til HR Program Fra personal til HR ved NTNU Fra personal til HR ved DMF Forankring av HR i fakultetet Forankring av HR i personalseksjonen

Detaljer

Møtested: Telefaks Trondheim Tlf:

Møtested: Telefaks Trondheim Tlf: 1 av 2 Arbeidsmiljøutvalget Dato 16.12.2016 Referanse 2016/30480 Referat Tilstede: Kopi til: Om: Ida Munkeby, Geir Ivar Soleng, Janne Gjengaar, Judith Rødsten, Terje Robert Meisler og Arne Hestnes (arbeidsgiverrepr.),

Detaljer

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Presentasjon av prosjektoppgave: Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Prosjektgruppe: Ann Kristin Lågøen (Statsbygg), Finn Lysnæs Larsen (Multiconsult) og Jan Einar Årøe (Veidekke) Presentasjon

Detaljer

Prosjekt Internt handlingsrom Universitetet i Oslo Presentasjon for PK-nettverket v/irene Sandlie

Prosjekt Internt handlingsrom Universitetet i Oslo Presentasjon for PK-nettverket v/irene Sandlie Prosjekt Internt handlingsrom Universitetet i Oslo 2010-2013 Presentasjon for PK-nettverket 01.11.13 v/irene Sandlie UiOs strategi 2020 UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet,

Detaljer

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek BARNEHAGE OG SFO vikarer for trygghet, omsorg og lek BEHOV FOR FLERE GODE MEDARBEIDERE? Vanskelig å finne den rette? Barnas trygghet, omsorg, lek og læring skapes gjennom stabilitet og forutsigbarhet i

Detaljer

Samspill og BIM. 7. mars 2012. Ragnar H. Jacobsen 08.03.12

Samspill og BIM. 7. mars 2012. Ragnar H. Jacobsen 08.03.12 Samspill og BIM 7. mars 2012 Ragnar H. Jacobsen 08.03.12 2 Undervisningsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak i Oslo kommune, som har til oppgave å utvikle, bygge, drifte og forvalte

Detaljer

Prising av timer i BOA-prosjekter

Prising av timer i BOA-prosjekter 1 Prising av timer i BOA-prosjekter 02.06.2010 Per Inge Andresen, Regnskapstjenester, Øk.avd. 2 Agenda Hva menes med pris? Sentrale prisbegrep Veien til riktig pris steg for steg Timepris i bidragsprosjekter

Detaljer

Norges største eiendomsforvalter

Norges største eiendomsforvalter FORSVARSBYGG Forsvarssektorens egen eiendomsekspert buildingsmart den nye metoden for å planlegge, bygge og forvalte bygg og infrastruktur, hvor BIM er kommunikasjonsmodellen BIM for alle 8.nov 2011 Oslo

Detaljer

Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet. Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013

Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet. Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013 Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013 Bestilling fra det administrative prosjektet: Prinsippskisse administrative saksområder

Detaljer

Stillingsbeskrivelsene for de administrative ledere

Stillingsbeskrivelsene for de administrative ledere Stillingsbeskrivelsene for de administrative ledere a. Stillingsbeskrivelse leder for forskningsavdelingen Stillingstittel Stillingskode Organisatorisk enhet Rapporterer til Leder for forskningsavdelingen

Detaljer

Medlemsundersøkelse juni 2013

Medlemsundersøkelse juni 2013 Medlemsundersøkelse juni 2013 Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: 106 Hvem er eier av den virksomhet du er ansatt i? Vennligst velg eierform som passer best Statlig myndighet eller etat Statlig

Detaljer

BEMANNINGSPLAN for fakultet/institutt/avdeling/seksjon/gruppe:

BEMANNINGSPLAN for fakultet/institutt/avdeling/seksjon/gruppe: BEMANNINGSPLAN for fakultet/institutt/avdeling/seksjon/gruppe: Avdeling for studieadministrasjon Bemanningsplan Stillingstype Nr. Stilling Still % Rapportere r til Leder 1 Avdelingsleder 100 Prorektor

Detaljer

Ledige stillinger HABI as, februar 2010

Ledige stillinger HABI as, februar 2010 Ledige stillinger HABI as, februar 2010 - Prosjektleder for ventilasjon og service - Ventilasjonsmontør / BAS - Servicetekniker - Varmepumpemontør / servicetekniker - Automatiker - Markedsansvarlig for

Detaljer

Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF

Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF Utviklingsprosjekt: Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF Atle Sørensen Nasjonalt Topplederprogram, Kull 13 November 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Fotografier v. Erling G Baasen 3

Fotografier v. Erling G Baasen 3 Firmapresentasjon Høyer Finseth er med sine vel 90 medarbeidere en betydelig aktør innen bygningsteknisk prosjektering og rådgivning. Vi er et spesialisert rådgivende ingeniørselskap som gjennom godt samarbeid

Detaljer

VEILEDNINGSHEFTE. Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning

VEILEDNINGSHEFTE. Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning VEILEDNINGSHEFTE Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning HR-enheten 2013 Foto: Mette Fagerli, Bernt M. Tordhol 2 Innhold 04 04 05 06 09 09 09 10 11 12 12 13 13 Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning

Detaljer

GENERELLE STILLINGSBESKRIVELSER FOR TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE STILLINGER VED Universitetet for miljø- og biovitenskap

GENERELLE STILLINGSBESKRIVELSER FOR TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE STILLINGER VED Universitetet for miljø- og biovitenskap Beskrivelse av stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav GENERELLE STILLINGSBESKRIVELSER FOR TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE STILLINGER VED Universitetet for miljø- og biovitenskap Vedtatt 27. september 1995 Endringer

Detaljer

Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden 1. Om Undervisningsbygg Undervisningsbygg er et kommunalt foretak i Oslo kommune, som har til oppgave å utvikle, bygge, drifte og forvalte skolebyggene i Oslo. Vår visjon

Detaljer

GEOMATIKKDAGENE 2015 RÅDGIVENDE INGENIØR GEOMATIKK ØYSTEIN HALVORSEN

GEOMATIKKDAGENE 2015 RÅDGIVENDE INGENIØR GEOMATIKK ØYSTEIN HALVORSEN GEOMATIKKDAGENE 2015 RÅDGIVENDE INGENIØR GEOMATIKK ØYSTEIN HALVORSEN 1 Geomatikkfaget er nå godkjent slik at utøvere av faget vårt kan kalle seg Rådgivende Ingeniør Geomatikk. Rådgivende Ingeniørers Forening

Detaljer

ERFARINGER MED FDV-DOKUMENTASJON

ERFARINGER MED FDV-DOKUMENTASJON ERFARINGER MED FDV-DOKUMENTASJON Gjennomført av Ipsos for Direktoratet for Byggkvalitet 11 2015 Ipsos. Hovedproblemstillinger Hvordan fungerer regelverket knyttet til FDV-dokumentasjon for ulike eiergrupper?

Detaljer

Lønnsoppgjøret Trondheim Gjøvik Ålesund

Lønnsoppgjøret Trondheim Gjøvik Ålesund Trondheim Gjøvik Ålesund Lønnsoppgjøret 2017 Formål: Diskutere NTNUs forhandlingsmodell (og prioriteringer) som grunnlag for forhandlinger om prinsipper og føringer for oppgjøret med fagforeningen Erfaringer

Detaljer

Sluttrapport fra Norges Blindeforbund

Sluttrapport fra Norges Blindeforbund Sluttrapport fra Norges Blindeforbund I farta Rehabilitering 2007/3/0042 av Unn Ljøner Hagen prosjektleder 1 Forord: Norges Blindeforbund vil med dette takke Stiftelsen Helse og Rehabilitering for støtte

Detaljer

Administrativ organisering. Fakultetsstyret Det medisinske fakultet Onsdag Hilde Grimstad

Administrativ organisering. Fakultetsstyret Det medisinske fakultet Onsdag Hilde Grimstad Administrativ organisering Fakultetsstyret Det medisinske fakultet Onsdag 25.05.2016 Hilde Grimstad Administrativ organisering ved nye NTNU «Arbeidsgruppe administrativ organisering ved NTNU, Børresen-utvalget,

Detaljer

Modellbasert prosjektering/ prosjektgjennomføring

Modellbasert prosjektering/ prosjektgjennomføring Modellbasert prosjektering/ prosjektgjennomføring En fjern visjon eller et konkret mål for Statens vegvesen? Gunnar Søderholm Avd.dir Ressursavdelinga i Region vest Modellbasert planlegging/ prosjektering

Detaljer

BFEE, ETAT FOR UTBYGGING OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR

BFEE, ETAT FOR UTBYGGING OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR ELEKTRO BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Eidsvåg skole rehabilitering

Detaljer

Hvilke kartleggingsbehov har vi?

Hvilke kartleggingsbehov har vi? Overordnet kartlegging av årsverksfordeling innenfor administrasjonen ved UiO Gjøres fra 26. april til 18. mai Hvilke kartleggingsbehov har vi? Grov oversikt Kartlegge ressursbruk i hele organisasjonen

Detaljer

Funksjonskode fagstigen. Arkitekt Arkitekt 8535 853501 410.000-465.000 Minstelønn arkitekt med godkjent universitetsutdanning eller tilsvarende

Funksjonskode fagstigen. Arkitekt Arkitekt 8535 853501 410.000-465.000 Minstelønn arkitekt med godkjent universitetsutdanning eller tilsvarende Fagstiger for ansatte med akademisk utdanning, samt NITO gjeldene fra 01.06.12 Alternativ Arkitekt Arkitekt 8535 853501 410.000-465.000 Minstelønn arkitekt med godkjent universitetsutdanning eller tilsvarende

Detaljer

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger US 89/2016 Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé,

Detaljer

2 Orientering om oppdraget

2 Orientering om oppdraget 2 Orientering om oppdraget 2.1 Prosjektets art og omfang Oppdraget omfatter rådgivning i forbindelse med lederutvikling og ledertrening for ledergruppen i Undervisningsbygg, i prinsippet som direkte støtte

Detaljer

Kjapt om Nes kommune innbyggere vekstkommune. Landbrukskommune. Spredt boligbebyggelse i kretser. Årnes kommunesenteret

Kjapt om Nes kommune innbyggere vekstkommune. Landbrukskommune. Spredt boligbebyggelse i kretser. Årnes kommunesenteret Kjapt om Nes kommune 20 410 innbyggere vekstkommune Landbrukskommune Spredt boligbebyggelse i kretser Årnes kommunesenteret To-nivå modell Hvordan vi er organisert Boligkontoret er organisert i virksomheten

Detaljer

Notat. Styresak 94/14 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 2 Styremøte 19.12.14 1 vedlegg

Notat. Styresak 94/14 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 2 Styremøte 19.12.14 1 vedlegg Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 25.11.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Anne Hilde Bjøntegård Tilsyn ved eining for Patologi Styresak 94/14 O Administrerande si orientering notat

Detaljer

Fra ad hoc til kontroll - planmessig vedlikehold av kommunale boliger - slik har vi gjort det i Trondheim kommune

Fra ad hoc til kontroll - planmessig vedlikehold av kommunale boliger - slik har vi gjort det i Trondheim kommune Trondheim eiendom Fra ad hoc til kontroll - planmessig vedlikehold av kommunale boliger - slik har vi gjort det i Trondheim kommune Innlegg på konferansen Boliger for fremtiden 2017 - Oslo 6. februar 2017

Detaljer

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Innhold 1. Formål med dokumentet og foretakets rammebetingelser... 3 2. Del I - Beslutningsnivåene i virksomheten... 3 Ansvar medfører plikt... 3 Undervisningsbygg

Detaljer

Høringsuttalelse og svar på spørsmål ifm organisering, fakultetsvis lederstøtte og campusbasert støtte

Høringsuttalelse og svar på spørsmål ifm organisering, fakultetsvis lederstøtte og campusbasert støtte Til Prosjektledelsen Administrativ Etablering HiBV Fra Arbeidsgruppe Økonomi ved økonomiseksjonene ved HiBU og HiVe (fork. AG Ø) Høringsuttalelse og svar på spørsmål ifm organisering, fakultetsvis lederstøtte

Detaljer

PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF

PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF POLITIKERDAGENE 3. OG 4 NOVEMBER 2015 29.10.2015 Gjermund Riise Brekke Agenda 1. Kort hvem er BFK Eiendom. 2. Hovedoppgavene til BFK Eiendom 3. Hva ligger i foretaksmodell

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: DMF - LOSAM Møtested: 30M12, 1930-bygget, Det medisinske fakultet Dato: Møtestart: 14:30 Møteslutt: 16:00 Merknad:

Møteinnkalling. Utvalg: DMF - LOSAM Møtested: 30M12, 1930-bygget, Det medisinske fakultet Dato: Møtestart: 14:30 Møteslutt: 16:00 Merknad: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Møteinnkalling Utvalg: DMF - LOSAM Møtested: 30M12, 1930-bygget, Det medisinske fakultet Dato: 14.09.2016 Møtestart: 14:30 Møteslutt: 16:00 Merknad: Faste

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-37/14 Kunngjøringstekst for åremålsstillinger som prorektor og sammensetning av innstillingsutvalg

Detaljer

PERSONALSTØTTE. 1. Organisasjons/funksjonsbeskrivelse. Organisasjons/funksjonsbeskrivelse og bemanningsplan. 1.1 Vedtatt organisering:

PERSONALSTØTTE. 1. Organisasjons/funksjonsbeskrivelse. Organisasjons/funksjonsbeskrivelse og bemanningsplan. 1.1 Vedtatt organisering: Endelig versjon 30.10.13 Organisasjons/funksjonsbeskrivelse og bemanningsplan PERSONALSTØTTE 1 1. Organisasjons/funksjonsbeskrivelse 1.1 Vedtatt organisering: Styrevedtak av 17.juni 2013: Personalstøtte

Detaljer

Organisering av kontortjeneste ved Oslo universitetssykehus

Organisering av kontortjeneste ved Oslo universitetssykehus Organisering av kontortjeneste ved Oslo universitetssykehus NSH-konferanse for medisinsk kontorfaglig helsepersonell St. Olavs Hospital, Trondheim 14.-15. september 2010 Prosjekt økonomisk bærekraft Rapport

Detaljer

Stillingsbeskrivelse prorektorene

Stillingsbeskrivelse prorektorene US 88/2016 Stillingsbeskrivelse prorektorene Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 14/04135 Vedlegg: 1. Stillingsbeskrivelse for prorektor

Detaljer

3 Stillingskategorier ved AHO

3 Stillingskategorier ved AHO 3 Stillingskategorier ved AHO I følgende oversikt beskrives normale krav til kvalifikasjoner, arbeidsoppgaver, lønnsplassering m.v. for stillingskategorier som er mye brukt ved AHO. VITENSKAPLIGESTILLINGER

Detaljer

Hva vil revisjonen innebære av utfordringer for bransjen

Hva vil revisjonen innebære av utfordringer for bransjen Hva vil revisjonen innebære av utfordringer for bransjen Hvilke praktiske fordeler og ulemper ser NELFO med det nye forskriftforslaget» Gunnar Visnes Fagsjef kompetanse Norsk Teknologi Norsk Teknologi

Detaljer

ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER

ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER Konkurransegrunnlag Del II Bilag A1 ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER Totalentreprise Innhold 1 Orientering om prosjektet... 3 1.1 Bakgrunn for prosjektet 3 1.2 Planlagt utbygging 4 1.3 Byggherres

Detaljer

BEMANNINGSPLAN. Samfunnsplanens mål for bla trygg infrastruktur. Ivareta verdier nedlagt i kommunale bygg og anlegg.

BEMANNINGSPLAN. Samfunnsplanens mål for bla trygg infrastruktur. Ivareta verdier nedlagt i kommunale bygg og anlegg. EKT-avdelingen BEMANNINGSPLAN 1. Enhetens mål og oppgaver Kommunalt vedtatte mål Enhetens egne mål Spesielle oppgaver Samfunnsplanens mål for bla trygg infrastruktur. Ivareta verdier nedlagt i kommunale

Detaljer

Intern organisering av avdelingene i den sentrale fellesadministrasjonen

Intern organisering av avdelingene i den sentrale fellesadministrasjonen 1 av 15 05.08.16 Notat Til: Kopi til: Fra: SESAM LOSAM UL, ONF, ØE Rektor v/organisasjonsdirektøren Signatur: Intern organisering av avdelingene i den sentrale fellesadministrasjonen Dette notatet bygger

Detaljer

Undervisningsbygg Oslo KF

Undervisningsbygg Oslo KF Samspill og BIM 22. mars 2012 Ragnar H. Jacobsen 3/26/2012 2 Undervisningsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak i Oslo kommune, som har til oppgave å utvikle, bygge, drifte og

Detaljer

Rammeavtale Prosjektbistand inkl. konsekvensutredning Langsetvågen industriområde

Rammeavtale Prosjektbistand inkl. konsekvensutredning Langsetvågen industriområde Nesna kommune Kunnskaps- og kulturkommunen på Helgeland Rammeavtale Prosjektbistand inkl. konsekvensutredning Langsetvågen industriområde Tilbudsgrunnlag April 2015 Side 1 av 5 1 Innledning Som annonsert

Detaljer

Universitetsbibliotekets strategi

Universitetsbibliotekets strategi 1 Universitetsbibliotekets strategi 2016-2022 1. Visjon og målsetning Et åpent og nyskapende universitetsbibliotek for universitetets banebrytende forskning, utdanning og formidling. Universitetet i Bergen

Detaljer

Prosjektansvaret i kommunale byggeprosjekter

Prosjektansvaret i kommunale byggeprosjekter NKF bygg og eiendom 26.august 2010 Prosjektansvaret i kommunale byggeprosjekter Kristine Hjellup Horne Utbyggingssjef Prosjektansvaret i kommunale byggeprosjekter Hva innebærer ansvaret? Organisasjonen

Detaljer

Bemanningsplan for ledelsesfunksjoner ved Institutt for sykehusmedisin

Bemanningsplan for ledelsesfunksjoner ved Institutt for sykehusmedisin Bemanningsplan for ledelsesfunksjoner ved Institutt for sykehusmedisin Nr. Tittel (SKO) % Ansvarsomårde/Oppgaver Kvalifikasjonskrav 1 Instituttleder (SKO 1475) 100 Hovedoppgave: Overordnet ledelse og utvikling

Detaljer

Tentativ framdriftsplan - anskaffelse

Tentativ framdriftsplan - anskaffelse RE OMSORGSBYGG Måns Davidson Faveo Prosjektledelse AS (Vestfold/Grenland) Re kommune Informasjonsmøte Anbudskonkurranse 29.02.12 Tentativ framdriftsplan - anskaffelse 08.02.12 Utlyst konkurranse 29.02.12

Detaljer

NTNU Vitenskapsmuseet - Høring om sluttrapport fra gruppa for administrativ organisering (Børresenutvalget).

NTNU Vitenskapsmuseet - Høring om sluttrapport fra gruppa for administrativ organisering (Børresenutvalget). 1 av 5 Vitenskapsmuseet Administrasjonen Notat Til: Rektor Kopi til: Fra: Museumsdirektøren NTNU Vitenskapsmuseet - Høring om sluttrapport fra gruppa for administrativ organisering (Børresenutvalget).

Detaljer

NTNU O-sak 9/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Lindis Burheim N O T A T

NTNU O-sak 9/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Lindis Burheim N O T A T NTNU O-sak 9/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 18.03.2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Lindis Burheim N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Vedlikehold og vedlikeholdsetterslep

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2015

Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

Organisasjonsutvikling 2016 Beslutningsgrunnlag, del oktober 2016

Organisasjonsutvikling 2016 Beslutningsgrunnlag, del oktober 2016 Organisasjonsutvikling 2016 Beslutningsgrunnlag, del 2 04. oktober 2016 Kvifor OU? 04.10.2016 2 Hovudbodskap Organisasjonsutviklinga skal gjere helseføretaket betre rusta til å skape pasienten si helseteneste

Detaljer

10. DOKUMENTASJON - DISPOSISJONSMAL

10. DOKUMENTASJON - DISPOSISJONSMAL 10. DOKUMENTASJON - DISPOSISJONSMAL Tilbudets dokumentasjon skal nummereres som angitt i denne malen, jfr pkt 6.4 i invitasjonen. I. Tilbudsbrev Tilbudsbrev med eventuelle avvik/forbehold fra konkurransegrunnlaget.

Detaljer

Prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift

Prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift Prosjektanvisning - Generelle bestemmelser Revidert dato: 07.10.2016 Versjon: 2013-1 Godkjent dato: 03.12.2013 Side: 1 av 8 Prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift Lillehammer kommunale eiendomsselskap

Detaljer

DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET

DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET DRAGVOLL BYGG 5 DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om byggherre og engasjerte rådgivere... 3 1.1 Byggherre... 3 1.2 Prosjektering... 3 1.3 Koordinator prosjektering

Detaljer

Allmøte for administrative ansatte

Allmøte for administrative ansatte Allmøte for administrative ansatte 12.10.16 Tema Bemanningsplanarbeidet Innplassering 2 Ledelse i reorganiseringsfasen 3 Dekan Adm. koordinator Forskning og innovasjon Seksjonsleder Studier Seksjonsleder

Detaljer

LOKALE LØNNSVEDTAK Pr. 01.08.2012

LOKALE LØNNSVEDTAK Pr. 01.08.2012 PORSGRUNN KOMMUNE LOKALE LØNNSVEDTAK Pr. 01.08.2012 - For kap.4: lokale lønnstillegg i tillegg til sentralt fastsatt minstelønn - (se Hovedtariffavtalen, eller www.ks.no) Personal- og organisasjonsutvikling

Detaljer

Gjennomføring av byggeprosjekter GJØVIK KOMMUNE

Gjennomføring av byggeprosjekter GJØVIK KOMMUNE Retningslinjer for Gjennomføring av byggeprosjekter i GJØVIK KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 29.april 2004 - sak 37/04 (arkivsaknr. 03/03819) Endret i formannskapet 9.mars 2011 - sak 23/11 (arkivsaknr.

Detaljer

Gruppevise innspill til delprosjekt 1 Rådmannsnivået

Gruppevise innspill til delprosjekt 1 Rådmannsnivået Gruppevise innspill til delprosjekt 1 Rådmannsnivået 8. februar 2011 Ledersamling Laholmen Overordnet strategi, herunder ansvar for utvikling av planer og utarbeiding av budsjett. Utføre politiske vedtak

Detaljer

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 176/2009 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2009/1060 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR Utlysning av stilling som Personal-

Detaljer

Håndbok N400 Bruprosjektering

Håndbok N400 Bruprosjektering Håndbok N400 Bruprosjektering Kapittel 2: Kontroll og godkjenning Thomas Reed Generelt Hva er nytt? Håndbokens virkeområde er tydeliggjort (gjelder også hvilke konstruksjoner som er omfattet av Vegdirektoratets

Detaljer

05.12.2012 19:01 QuestBack eksport - buildingsmart Norge - Brukerundersøkelse

05.12.2012 19:01 QuestBack eksport - buildingsmart Norge - Brukerundersøkelse buildingsmart Norge - Brukerundersøkelse Publisert fra 26.11.2012 til 06.12.2012 253 respondenter (253 unike) 2. HVA ER DIN ROLLE? 1 Byggherre (bestiller og beslutningstaker - nybygg/renovering) 11,9 %

Detaljer

OPPDRAGSBESKRIVELSE. 1. Innledning. 2. Oppdragets omfang. 3. Del 1: Takst/verdivurderinger. Takster/verdivurderinger skal bl.a.

OPPDRAGSBESKRIVELSE. 1. Innledning. 2. Oppdragets omfang. 3. Del 1: Takst/verdivurderinger. Takster/verdivurderinger skal bl.a. OPPDRAGSBESKRIVELSE 1. Innledning Eiendoms- og byfornyelsesetaten forestår utvikling, forvaltning, salg og kjøp av fast eiendom på vegne av Oslo kommune i henhold til årlige budsjettmål. Gjennom denne

Detaljer

Bilag 1: Beskrivelse av oppdrag og bistand under Rammeavtalen

Bilag 1: Beskrivelse av oppdrag og bistand under Rammeavtalen 2016032096 Bilag 1 Side 1 av 5 Bilag 1: Beskrivelse av oppdrag og bistand under Rammeavtalen 1 Innledning 1.1 Om Kundens behov Kunden står overfor en større videreutvikling og omorganisering av anskaffelsesfunksjonen.

Detaljer

Forslag til organisering

Forslag til organisering Hovedprinsipp Forslag til organisering Alle medarbeidere rapporterer til avdelingsleder eller apoteker Avdelingsleder jobber/er til stede minimum 20% i drift Begrunnelse for den valgte Endringer løsningen

Detaljer

Merverdi for kunde. Hvem lykkes? De som er lidenskapelig opptatt av Kunder! Helpdesken selve hjertet i FM organisasjonen. Kundebehov Kundeverdi

Merverdi for kunde. Hvem lykkes? De som er lidenskapelig opptatt av Kunder! Helpdesken selve hjertet i FM organisasjonen. Kundebehov Kundeverdi Helpdesken selve hjertet i FM organisasjonen Hva er en helpdesk? Hva kan vi oppnå? Fokus på brukerforventninger Presentere egen organisasjon og erfaringer 28.10.2014 Eli Jorun Syvrud Oslo 1 Merverdi for

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise Innhold 1 Organisering av prosjektet... 3 1.1 Organisering generelt 3 1.2 Ansvarsroller iht. Plan- og bygningslov 3 1.3 Ansvarsroller iht.

Detaljer

BOTT Programmet for Økonomi og HR

BOTT Programmet for Økonomi og HR BOTT Programmet for Økonomi og HR HR LØNN ØKONOMI Informasjon fra styringsgruppen for programmet og NTNUs prosjektdeltakere Hva er BOTT Økonomi og HR? De fire universitetene Bergen, Oslo, Trondheim og

Detaljer