Medlemsundersøkelse juni 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsundersøkelse juni 2013"

Transkript

1 Medlemsundersøkelse juni 2013 Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: 106 Hvem er eier av den virksomhet du er ansatt i? Vennligst velg eierform som passer best Statlig myndighet eller etat Statlig heleiet foretak (f eks HF, AS) 26% 11% Fylkeskommunal enhet/etat/foretak (FKF) Kommunal etat/enhet/foretak (KF) Privat foretak (AS, ENK, KS) Annet 22%

2 Ditt hovedarbeidsområde? Vennligst velg det arbeidsområdet som passer best 4% 13% 6% 29% Prosjektutvikling, tidligfase, prosjektering Byggherrerolle, prosjektledelse, gjennomføring Eiendomsleder, FM, oppfølging leietaker/bruker Teknisk byggdrift, vedlikehold 25% FoU, undervisning Annet Kommentarer: Økonomi, administrasjon Strategi, asset management Økonomi rådgiver i renhold markeds- og tilbudsarbeid, strategiarbeid etc Rådgiving, undervisning Det er 1 nr.1 og 15% nr.2 og 2 nr 4 55% nr.3 Sentral bygningsmyndighet Kvalitets- og miljøoppfølging Selstendig Rådgiver

3 Utdannelsesbakgrunn Vennligst angi hvilken type utdannelse du har (du kan sette flere kryss) % % 3% 4% 2% 1 Kommentarer: Eiendomsforvalter sivilingeniør NTH maskin Universitet: Samfunns- og planfagleg utd Siv.ing elektro/data, prosjektledelse Krigsskolen siv.ing, kjemi 3 årig høyskole

4 NBEF som kunnskapsformidler, nettverksarena og næringspolitisk talerør. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende utsagn. NBEF.. 12 Helt uenig Delvis uenig Verken eller Delvis enig Helt enig % 2 5% % 37% 6 47% 44% % 54% 2 34% 33% 34% 4 14% 12% 7% 6% 1% 2% 3% 4% 1% 1% 2% 4% Kommentarer: En satsing på robust(e) FDV-system(er) kan bidra til økt oppslutning

5 NBEFs strategiske satsingsområder - hvilke er viktigst for deg/din organisasjon? Gi din vurdering av viktighet. Se evt omtale av disse i NBEFs årsrapport for 2012 på Ikke viktig, laveste prioritet Mindre viktig Verken eller Ganske viktig Svært viktig, høyeste prioritet % 8 34% 34% 29% 32% 29% 6 56% 4 46% 42% 54% 45% 44% 2 16% 19% 2% 3% 4% 3% 3% 5% 1 17% 1 Kommentarer: Husleieteori og praksis markedsføring av enkle solide løsninger, vist ved eksempler i artikler samt kurs/befaringer; mer kvalitet, mindre vedlikehold! Gjennomføringsmodeller og kontraktsstrategier for tidligfase, bygging og drift. Som samspillmodeller, OPS mm Riktige nøkkeltall innen FDVU

6 Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med disse NBEF-tjenestene? Angi kvaliteten på tilbudet ved bruk av smilefjes der svært sur er veldig misfornøyd og svært blid er veldig fornøyd 12 Svært misfornøyd Misfornøyd Verken eller Fornøyd Svært fornøyd 10 15% 14% 17% 6% % 37% 6 54% 4 52% 34% 4 67% % 26% 42% 2% 4% 1% 1% 1% 2% 3% Medlemsmøter Abonnement på NBEF-nytt Tilgang til Lesetilgang til og overføring fagbladet FDV medlemsinfo - dokumentasjon Standard Online via nettet epost og fagstoff på via (webinar) nbef.no medlemssider Kurs, seminarer og konferanser Støtte i faglige spørsmål ved henvendelse til sekretariatet Har du forslag til aktiviteter og medlemsfordeler som Norges Bygg- og Eiendomsforening bør tilby? Er det noe du savner? Fritekst Aktivisere medlemmer. Føre medlemmer sammen via aktiviteter. Nettverksbygging. Oversikt over kurs og utdanningstilbud innen bygg- og eiendom (ikke bare gjennom NBEF) - Fagmøte ang.utvendig verdibevarende vedlikehold av eldre bygninger - Utfordringer i forhold til Riksantikvaren i forbindelse med vedlikehold og oppgradering av freda bygninger som er i aktiv bruk. (Valg av materialer- lang saksbehandling. Fagmøte/dialog med Riksantikvaren) - Utarbeiding av forvaltningsplan (Tema på fagmøte)

7 Tilgang til Byggforsk-serien Jeg ønsker mer INFO om renholdsfaget, presentasjon av renhold i store bygg, runder med overtagelse av bygg var veldig poulær. skal den opp igjen? Bruker ikke lesetilgang og stiller ikke spørsmål til sekretariatet Utvidet svartjeneste i forhold til faglige spørsmål gjennom aktiv bruk av medlemsnettverket Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med medlemskapet i Norges Byggog Eiendomsforening? 12 Svært misfornøyd Misfornøyd Verken eller Fornøyd Svært fornøyd 10 12% 11% 14% 19% % 46% 5 54% % 21% 25% 25% 1% 3% 1% 1% Kvalitet Pris Tilgjengelighet på Kundeservice tilbud/tjenester Hva liker du best (evt dårligst) med Norges Bygg- og Eiendomsforening? Fritekst Liker best tilgang til kurs/oppdatering og faglig informasjon, samt fokus rundt bevissgjøring ifm viktighet av å ivareta også eksisterende bygningsmasser. Fåredrag fra kurs bør bli lettere å laste ned. Svært tidkrevende å laste ned et og et foredrag. Vurder å samle dette for enklere nedlasting. Best: Medlemsfordeler (standarder,maler etc. Vanskelig spørsmål, er positiv til virksomheten. Positiviteten og servicegrad :) Nettverksbygging og kompetanseutvikling likar eg best har ingen kommentarer Dette er en meget profesjonell organisasjon. De leverer det jeg har bruk for innen FM som er min jobb.

8 Jeg liker at NBEF har høy aktivitet og regelmessig kommunikasjon med medlemmene. Det bidrar til å holde interesse og bevissthet oppe Gode og relevante kurstilbud. At relevante dokument fra Norsk Standard gjøres tilgjengelig slik at en kan lese den før en kjøper - da slipper vi å kjøpe unødvendig mange. Av og til er det bare en liten del av en NS en trenger å lese gjennom og da er denne kjempeflott. Det er altfor tungvindt og dyrt å få tak i riktig standardsamling, så dette er et supert tiltak. Skulle gjerne hatt tilsvarende for Byggdetaljbladene. Jeg savner stoff av mer praktisk art. Bygg og bygningsdrift har blitt veldig teoritisert. Har du andre kommentarer til oss? Fritekst SYNES foreningen arbeider bra. Fortsett med det gode arbeidet :) God utvikling av NBE! Skulle hatt meir tid til aktiv deltaking. Fortsett sånn! Vær gjerne mer synlig som meningsbærende i forhold til myndighetenes bygningspolitikk

Livsløpsplanlegging og bruk av LCC som beslutningsvertøy

Livsløpsplanlegging og bruk av LCC som beslutningsvertøy Livsløpsplanlegging og bruk av LCC som beslutningsvertøy Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: 96 Hva slagt type virksomhet arbeider du i? Vennligst angi hovedoppgaven du har i verdikjeden for

Detaljer

Kontroll og kvalitet undersøkelse mars 2014

Kontroll og kvalitet undersøkelse mars 2014 Kontroll og kvalitet undersøkelse mars 2014 Sendt til 1.420 mottakere 19.03.14. Rapport for perioden 19.03-10.05. Totalt antall komplette besvarelser: 320, dvs en responsrate på 22,5% Link til spørreskjema:

Detaljer

LCC Forum - oppfølging og videre planer Statsbygg

LCC Forum - oppfølging og videre planer Statsbygg Eystein C. Husebye Emne: Plassering: LCC Forum - oppfølging og videre planer Statsbygg Start: ti 16.11.2010 09:00 Slutt: ti 16.11.2010 11:00 Regelmessighet: Møtestatus: Arrangør: Obligatoriske deltakere:

Detaljer

Næringsmonitor Skien. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø

Næringsmonitor Skien. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø Næringsmonitor Skien Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 8/2007 Forord Denne undersøkelsen ble laget på oppdrag fra Skien kommune. Hensikten er å avdekke hvordan næringslivet vurderer ulike

Detaljer

Forberedelse til ditt unike onlinekurs

Forberedelse til ditt unike onlinekurs Forberedelse til ditt unike onlinekurs Et onlinekurs er tidsstyrt. Mailer og moduler skal sendes og være tilgjengelig til konkrete tider. Og salgsperioden bør være planlagt i detalj. Det krever! Her følger

Detaljer

Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2013

Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2013 Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2013 Resultater fra undersøkelsen Totalt 78 innkomne svar, av 190 planlagte. Skulle ønsket oss flere svar, men de vi har fått inn gir oss noen tendenser og signaler

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE DET POLITISKE EIERSKAP TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN

SPØRREUNDERSØKELSE DET POLITISKE EIERSKAP TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN Oppdragsgiver Statens bygningstekniske etat Rapporttype Rapport - spørreundersøkelse 211-4-8 SPØRREUNDERSØKELSE DET POLITISKE EIERSKAP TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN Foto: Nye Stokkan ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 START i Vestfold

ÅRSMELDING 2011 START i Vestfold ÅRSMELDING 2011 START i Vestfold - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling Perioden 01.01.11-31.12.11 Rapport for framdrift, kvalitet, resultater

Detaljer

BFO Brann Monitor spørreundersøkelse om byggeier og brukers brannvernarbeid

BFO Brann Monitor spørreundersøkelse om byggeier og brukers brannvernarbeid Lysaker, 06.12.10 BFO Brann Monitor spørreundersøkelse om byggeier og brukers brannvernarbeid Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO Brann) har vedtektsfestet følgende målsetting: Foreningens formål er å

Detaljer

Hva er erfaringene? Trenger vi en standard?

Hva er erfaringene? Trenger vi en standard? Uavhengig kontroll Hva er erfaringene? Trenger vi en standard? Medlemsmøte 07.04.14 Eystein C. Husebye, daglig leder i NBEF, eystein@nbef.no 1 ..Hvem er NBEF? Visjon: Den foretrukne arena for kunnskapsdeling

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av

Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en medlemsundersøkelse gjennomført blant Rana Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse Tresenteret i Trondheim

Kundetilfredshetsundersøkelse Tresenteret i Trondheim ØF-notat nr.: 12/2006 Kundetilfredshetsundersøkelse Tresenteret i Trondheim Av Vegard Johansen ØF-notat nr.: 12/2006 Kundetilfredshetsundersøkelse Tresenteret i Trondheim Av Vegard Johansen Tittel: Forfatter:

Detaljer

Næringsvennlig kommune. Sluttrapport fra forstudie i Askvoll. Resultater fra spørreundersøkelse blant bedrifter og ansatte i Askvoll kommune

Næringsvennlig kommune. Sluttrapport fra forstudie i Askvoll. Resultater fra spørreundersøkelse blant bedrifter og ansatte i Askvoll kommune Næringsvennlig kommune Sluttrapport fra forstudie i Askvoll Resultater fra spørreundersøkelse blant bedrifter og ansatte i Askvoll kommune Næringsvennlige kommune rapport fra Askvoll 1 1. Innledning Denne

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE Foto: Anette Oskal Rapport For KoBE (Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning) Fra FOBE (Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer) Januar 2007 INNHOLD INNHOLD... 2 1. FORORD...

Detaljer

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi 1 Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi Programleder professor Grete Botten og studiekonsulent Birthe Neset Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for

Detaljer

LCC i praksis et spørsmål om ledelse og integrert planlegging

LCC i praksis et spørsmål om ledelse og integrert planlegging LCC i praksis et spørsmål om ledelse og integrert planlegging Frokostmøte NTNU 7 juni 2011 www.reinertsen.no Reinertsens hovedaktiviteter Reinertsen Oil & Gas Engineering Fabrication Installation Modification

Detaljer

Rapport: Spørreundersøkelse om kompetansebehov innen universell utforming i fylker og kommuner

Rapport: Spørreundersøkelse om kompetansebehov innen universell utforming i fylker og kommuner Statlig samarbeid om utvikling av kompetanseprogram for universell utforming i kommuner og fylker. Forprosjekt om kompetanseutvikling om universell utforming regionalt og lokalt i fylker og kommuner. Rapport:

Detaljer

Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2008. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2008. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2008 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann Innkalling Det innkalles til årsmøte i BFO Brann

Detaljer

Bygg21. Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013. Oslo, 09.09.13 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bygg21. Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013. Oslo, 09.09.13 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oppdrag: Oppdragsnavn Referanse: "sett inn referanse" Dato: "sett inn dato" Bygg21 Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013 Oslo, 09.09.13 Utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS ved Per Ola Ulseth og

Detaljer

Offentlige anskaffelser endringer 2014

Offentlige anskaffelser endringer 2014 Survey om forenklingsutvalgets forslag «Enklere regler, bedre anskaffelser» gjennomført av NBEF i perioden 2.1 5. 214 Offentlige anskaffelser endringer 214 Skreddersydd rapport Link til spørreskjema: https://easyfact.no/reply/zspkfvoohxp

Detaljer

VEILEDER I MEDIEkontakt

VEILEDER I MEDIEkontakt VEILEDER I MEDIEkontakt for bedrifter i det offentlige markedet Å gjøre de usynlige tjenestene synlige VEILEDER I MEDIEkontakt for bedrifter i det offentlige markedet februar 2008 Innledning Denne veilederen

Detaljer

Totaltilfredshet. Total 19 av 37 = 51.4%

Totaltilfredshet. Total 19 av 37 = 51.4% - 1 - tilfredshet 19 av 37 = 51.4% Utsag n: : i Alt i alt hvor fornøyd var du med møtet i forbindelse med revidering av Utviklingsplanen? x 3,3 - 2 - Hvorfor var du misfornøyd med møtet? (skriv inn) tilfredshet

Detaljer

ORME fagskole-kvalitetssikringssystem

ORME fagskole-kvalitetssikringssystem -vedtatt av styret for ORME fagskole 15.5.011 ORME fagskole-kvalitetssikringssystem Innhold Overordna målsetting og struktur... Styringskort med måleindikatorer... Datateknisk styringssystem for kvalitetssystemet...

Detaljer

ID-nummer. Tilbakeblikk på sykepleierutdanningen (grunnutdanningen i sykepleie) Høst Vår

ID-nummer. Tilbakeblikk på sykepleierutdanningen (grunnutdanningen i sykepleie) Høst Vår Sykepleier ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Tallene skal se slik ut:

Detaljer

UNDERSØKELSE MOT PRAKTISERENDE GESTALTTERAPEUTER

UNDERSØKELSE MOT PRAKTISERENDE GESTALTTERAPEUTER UNDERSØKELSE MOT PRAKTISERENDE GESTALTTERAPEUTER Gjennomført i November 2011 av Jens Fossum og Roger Slinning, elever i 2 klasse ved NGIs studie for gestalterapi OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester 2005/48 Notater 2005 Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen Notater Brukerundersøkelsen 2004 Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester Formidlingsavdelingen Innhold Figurer og tabeller...

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING 2014-17

STRATEGIPLAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING 2014-17 STRATEGIPLAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING 2014-17 Vedtatt 26.05.14 INNHOLD Innledning... 3 Utfordringer... 3 Kjerneområder... 3 Hovedmål og strategiske virkemidler... 4 Hovedmål 1: Kunnskapsleverandør...

Detaljer

AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING

AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING En evaluering av prosjekt FORORD Rapporten oppsummerer prosjektet «Audiograf i interkommunal rehabilitering» som ble gjennomført i perioden fra september 2011 til

Detaljer

SD2 3 2 0 1 1. Ikke skriv i felt merket: 7 X KODE. Utdanning etter avsluttet vernepleierutdanning

SD2 3 2 0 1 1. Ikke skriv i felt merket: 7 X KODE. Utdanning etter avsluttet vernepleierutdanning SD2 3 2 0 1 1 ID-NUMMER Dette skjemaet skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå / svart penn. Tallene skal se slik ut: 6 7 8 9 0 Sett kryss slik: Ikke slik: Eliminere feil avkryssing

Detaljer