GEOMATIKKDAGENE 2015 RÅDGIVENDE INGENIØR GEOMATIKK ØYSTEIN HALVORSEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GEOMATIKKDAGENE 2015 RÅDGIVENDE INGENIØR GEOMATIKK ØYSTEIN HALVORSEN"

Transkript

1 GEOMATIKKDAGENE 2015 RÅDGIVENDE INGENIØR GEOMATIKK ØYSTEIN HALVORSEN 1

2 Geomatikkfaget er nå godkjent slik at utøvere av faget vårt kan kalle seg Rådgivende Ingeniør Geomatikk. Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) er en frittstående bransjeforening innenfor rådgivning, planlegging og prosjektledelse i bygg- og anleggsnæringen 200 RIF-bedrifter sysselsetter ca personer i Norge. I forbindelse med store (offentlige) anbud vil geomatikk bli etterspurt på lik linje med andre ingeniørfag. Dette åpner for større etterspørsel etter våre tjenester, med interessante og utfordrende arbeidsoppgaver. 2

3 Hovedmotivet for å bli Rådgivende Ingeniør Geomatikk er: o Geomatikkfaget er ikke kjent nok o Andre ingeniører vet ikke hva vi kan Hverken i Rambøll-systemet Heller ikke kunder i store infra- og byggeprosjekter Eller blant potensielle kunder o Andre ingeniører forstår ikke betydningen av grunnlagsdata Oppsummert: RI Geomatikk er viktig for synliggjøring av faget 3

4 Fredrikstad kommune skal inngå rammeavtaler på konsulenttjenester for å sikre kapasitet og kompetanse innen fagområdene i oversikten nedenfor. o Gruppe 1 Arkitekttjenester (ARK) o Gruppe 2 Landskapsarkitekt (LARK) o Gruppe 3 Rådgivende ing elektro (RIE) o Gruppe 4 Rådgivende ing VVS (RIV) o Gruppe 5 Rådgivende ing bygg (RIB) o Gruppe 7 Prosjektering vei og VAanlegg o Gruppe 8 Byggeledelse vei og VAanlegg o Gruppe 9 Prosjektering kaianlegg og brygger o Gruppe 10 Byggeledelse kaianlegg og brygger o Gruppe 11 Prosjektering og byggeledelse parkanlegg o Gruppe 12 Utarbeidelse av reguleringsplaner o Gruppe 6 Rådgivende ing brann (RIBr) 4

5 Det var enkelt å få formell godkjenning som RI Geomatikk. Egentlig bare en navneendring fra Rådgivende Ingeniør Kart og Oppmåling til Rådgivende Ingeniør Geomatikk. «Slaget» er ikke vunnet ennå. Det er nå jobben begynner. Som Rådgivende Ingeniør skal vi gi råd. Hvem skal vi gi råd til? Hva slags kompetanse etterspørres? Hva skal vi gi råd om? Hva kreves av grunnlagsdata i infra- og byggeprosjekter? 5

6 Dersom vi skal klare å gi råd, må geomatikere forstå hva kartdataene vi produserer brukes til Hva er samfunnets behov for oppdaterte geodata o Geovekst er et viktig lim mot samfunnets behov for geodata og gir økt innsikt o Gode og korrekte grunnlagsdata er det viktigste grunnlaget for all fysisk planlegging. o RI Geomatikk må kjenne vårt eget fag godt og i tillegg må vi kjenne til og forstå Planprosesser Byggeprossesser (BIM) Vegprosjekter / prosesser 6

7 Geomatikkstudiet må omfatte noe mer enn bare geomatikk o Planleggingsfag o Samferdsel/Byggeprosjekt Dersom utdannelsen blir kun geomatikk, blir vi oppfattet som o noen som er flinke til å samle inn data og produsere kart o noen som lever i sin sosi-verden o noen som har liten forståelse for hva data skal brukes til Resultat o Andre ingeniører laster ned data fra «Infoland» fordi geomatikeren ikke forstår behovet til ingeniørene rundt oss. 7

8 SVV og JBV har laget håndbøker som i detalj beskriver «modellgrunnlaget». Begge etater har forstått behovet, men er noe uklare på hvem (hvilket fag) som skal gjøre jobben. o Håndbøkene bidrar til Entydige kvalitetskrav til grunnlagsdata 3D-prosjektering i alle fag Standardiserte beskrivelser av modeller Bruk av åpne standardiserte formater Bruk av modeller som arbeidsgrunnlag i byggefasen Standardisering av sluttdokumentasjon fra prosjektfaser 8

9 SVVs håndbok Grunnlagsdata o Generelle grunnlagsdata o Kategorier av grunnlagsdata Tematiske geodata Fastmerker og grunnlagsnett Høydegrunnlag for terrengoverflatemodell Grunnlagsdata for tuneller Installasjoner i grunnen Lag i grunnen Dokumentasjon fra tidligere prosjektfaser o Kvalitetskrav til grunnlagsdata o Bestilling av grunnlagsdata o Distribusjon av grunnlagsdata 9

10 Grunnlagsmodeller (geomatikk sin fagmodell) Fagmodeller ofagmodell veg ofagmodell konstruksjoner ofagmodell VA, grøft og rørledning ofagmodell bergsikring, geotekniske konstruksjoner og tiltak ofagmodell skilt, signal og oppmerking ofagmodell vegutstyr ofagmodell kabelføringsanlegg ofagmodell tekniske installasjoner ofagmodell landskapstiltak ofagmodell reguleringsflater ofagmodell eiendom og grunnerhverv ofagmodell ytre miljø / beregningsmodell 10

11 Resultatet presenteres som o Tverrfaglig modell o Presentasjonsmodell o «Som utført modell» 11

12 12

13 Oppgaver for RI Geomatikk i et samferdselsprosjekt o Kartgrunnlag vurdere Koordinatsystem og sone (UTM/NTM sone ) Høydegrunnlag (NN2000) o Eksisterende ledningsdata ofte målt i gamle koordinatsystem Må fremskaffes og transformeres til valgt koordinatsystem Omfattende arbeid krever kompetanse 13

14 o Nymålinger Det vil alltid være behov for nymålinger Kvalitetssikring av fatsmerkenettet Innmåling etter avtale, leveranse i avtalt koordinatsystem. o Beregningsgrunnlaget Øvrige fagmodeller baserer sine beregninger på terrengmodellen: Terrengmodellen er basert på laserdata/fkb kartdata/innmålinger Feil i denne i betyr feil i resultatet. 14

15 Geomatikkbransjen har ennå ikke definert en 3D-modell basert på kartdata o Alle ingeniørfag jobber nå med 3D-modeller. Men ikke Geomatikkbransjen Mønelinjer og takkant en kun vektorer i rommet Stolper er kun ett punkt (x, y, z) Gjerder og hekker er kun en vektor i rommet Når skal geomatikkbransjen definere en 3D-modell basert på kartdata? 15

16 Eksempel på problemstilling: o o o Høydekurver er generert i NN54, men NN2000 er gitt som egenskap på dataene Begrunnelsen var at man måtte ha samme metadata i hele kommunen for samme datasett og at høydekorreksjonen er mindre enn høydenøyaktigheten Systematiske feil vs tilfeldige feil? 16

17 17

Vegdirektoratet oktober 2015. Modellgrunnlag. Krav til grunnlagsdata og modeller

Vegdirektoratet oktober 2015. Modellgrunnlag. Krav til grunnlagsdata og modeller Vegdirektoratet oktober 2015 Modellgrunnlag Krav til grunnlagsdata og modeller Veiledning Håndbok V770 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er fra

Detaljer

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Mal som beskriver forslag til bestilling av modellbasert prosjektering Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Konkurransegrunnlag krav til 3D prosjektering...4

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

buildingsmart Norge Læreplan 04 RÅDGIVER Læreplan 05 ENTREPRENØR

buildingsmart Norge Læreplan 04 RÅDGIVER Læreplan 05 ENTREPRENØR Versjon Info Dato Versjon 1.0 Utgitt førsteversjon 02.10.2014 Versjon 1.1 Språkvasket Samtext 03.06.2015 buildingsmart Norge Læreplan 04 RÅDGIVER Læreplan 05 ENTREPRENØR Økt kompetanse er i tillegg til

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

Plassering og beliggenhetskontroll Side 1 av 76. Plassering og beliggenhetskontroll

Plassering og beliggenhetskontroll Side 1 av 76. Plassering og beliggenhetskontroll Side 1 av 76 Plassering og beliggenhetskontroll Side 2 av 76 Innhold 1 OMFANG...6 1.1 GYLDIGHET OG STATUS...6 1.2 REVISJON...7 2 REFERANSER...8 3 DEFINISJONER OG FORKORTELSER...9 3.1 DEFINISJONER...9 3.2

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

RIFs innspill til en fremtidig teknisk forskrift

RIFs innspill til en fremtidig teknisk forskrift DIBK v. Tone Rønnevig Oslo, 10.04.2015 RIFs innspill til en fremtidig teknisk forskrift RIF setter pris på at DIBK samler inn innspill fra byggenæringen i forbindelse med oppstart av revisjon av teknisk

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

DIHVA og DISFVA Konferanse om Rammevilkår for VA - sektoren Prosjektgjennomføring, byggherrerådgiving, engasjement av rådgiver.

DIHVA og DISFVA Konferanse om Rammevilkår for VA - sektoren Prosjektgjennomføring, byggherrerådgiving, engasjement av rådgiver. DIHVA og DISFVA Konferanse om Rammevilkår for VA - sektoren Prosjektgjennomføring, byggherrerådgiving, engasjement av rådgiver. Ole Johan Valle COWI Bergen 1 MARS 2015 DIHVA / DISFVA Hovudfokus: 1. Innledende

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Åpen. Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05. Implementering av BIM i produksjonsprosessen 30/5-2012

HOVEDPROSJEKT. Åpen. Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05. Implementering av BIM i produksjonsprosessen 30/5-2012 PROSJEKT NR. 40 Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo TILGJENGELIGHET: Åpen Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon!

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Geovekst-samarbeidet... 5 4. Organisering... 6 5. Finansiering og rettigheter...

Detaljer

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 1 GENERELLE BESTEMMELSER

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 1 GENERELLE BESTEMMELSER PROSJEKTERINGSANVISNING PA 1 GENERELLE BESTEMMELSER PA 1 GENERELLE BESTEMMELSER REV. 28.04.10 Side 1 av 11 Innhold 1 GENERELT... 4 2 OFFENTLIGE BESTEMMELSER... 6 3 ÅRSKOSTNADER OG KONSEKVENSBEREGNINGER...

Detaljer

FORFATTER(E) Mette Kristin Ulfsnes, Ulf Danielsen GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02444-7 107163 71 + 83

FORFATTER(E) Mette Kristin Ulfsnes, Ulf Danielsen GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02444-7 107163 71 + 83 TITTEL SINTEF RAPPORT Norges branntekniske laboratorium as Ivaretakelse av branntekniske krav i byggeprosessen Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks:

Detaljer

FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik. Kravspesifikasjon for. Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering

FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik. Kravspesifikasjon for. Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering 01-2012 Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering Kravspesifikasjon for FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik Skrevet av : BIM_kull 2011 Emneansvarlig: George Preiss og Vilma Zubinaite Fagansvarlig: Bjørn

Detaljer

Hva skal jeg med en regnskapsfører?

Hva skal jeg med en regnskapsfører? TEMA: REGNSKAPSFØRER ELLER IKKE 41 Hva skal jeg med en regnskapsfører? For en liten eller nyetablert virksomhet kan det ofte virke som om regnskapsføreren har en enkel hverdag. Føre noen bilag og fakturere

Detaljer

Når BIM og GIS møtes i planprosessen

Når BIM og GIS møtes i planprosessen Når BIM og GIS møtes i planprosessen Bjørn Arild Godager, Høgskolen i Gjøvik bjoern.godager@hig.no www.hig.no Geomatikkdagene 18.03.2015 atre / World Country Geospatial Information The three pillars of

Detaljer

Forbedret samhandling i BA prosessen Lovverk og kontrakters betydning for samspill og produkt

Forbedret samhandling i BA prosessen Lovverk og kontrakters betydning for samspill og produkt Forbedret samhandling i BA prosessen Lovverk og kontrakters betydning for samspill og produkt Astri Eggen og Gunvor Baardvik BegrensSkade Delrapport 6.3 Norwegian Public Roads Begrensning av skader som

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 02.06.14 RAPPORT 15/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Anvendelser av geografiske databaser i bim for infrastrukturprosjekter. eirik oulie rosbach

Anvendelser av geografiske databaser i bim for infrastrukturprosjekter. eirik oulie rosbach Anvendelser av geografiske databaser i bim for infrastrukturprosjekter applications of geographic databases in BIM for infrastructure projects eirik oulie rosbach Institutt for matematiske realfag og teknologi

Detaljer

OPTIMALISERING AV STIKNINGSDATA FRA 3D/BIM MODELLER

OPTIMALISERING AV STIKNINGSDATA FRA 3D/BIM MODELLER BACHELOROPPGAVE: OPTIMALISERING AV STIKNINGSDATA FRA 3D/BIM MODELLER FORFATTERE: Thomas Sebakk Morten Eggum Dato: 27.05.2011 ABSTRACT OF BACHELOR THESIS Title: Optimazation of setting out data from 3D/

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse for lysdesign

Ytelsesbeskrivelse for lysdesign Ytelsesbeskrivelse for lysdesign Ytelsesbeskrivelse for lysdesign Utarbeidet av Roar Sande og Hege Mogård Hanssen Revisjon 0.1 2015-08-04 Forsidebilde av Philippe Bompas http://philippebompas.com/ Norske

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gausdal kommune

Forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Bruk av konsulenter Rapport 2011 19 2012-15/RG/TG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Bruk av konsulenter

Detaljer

Informasjonsmodell for landskapsobjekter. rev. 01.11.2012 LANDSKAPSARKITEKTUR

Informasjonsmodell for landskapsobjekter. rev. 01.11.2012 LANDSKAPSARKITEKTUR Informasjonsmodell for landskapsobjekter rev. 01.11.2012 BIM FOR LANDSKAPSARKITEKTUR Arbeidet med en felles informasjonsmodell for landskapsobjekter er et initativ fra arbeidsgruppen BIM for landskap.

Detaljer

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER . Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER KUNDE Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) KONTAKTPERSON Frode Grindahl

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer