tilbehør til CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i250

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tilbehør til CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i250"

Transkript

1 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC Solar controls/ Expansion card tilbehør til CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i250

2

3 Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC solstyring/ ekspansjonskort Leveringsomfang 1 stk. strømboks med ekspansjonskort 2 stk. RJ-45 kommunikasjonskabel Providing sustainable energy solutions worldwide 2 stk. følere NTC22k Installations- och skötselanvisning CTC Solstyrning/ Expansionskort 1 stk. håndbok

4 Innholdsfortegnelse Leveringsomfang 3 GENERELL INFORMASJON 1. Tekniske data 6 Tilbehør 6 2. Energyflex 7 3. Systemoppbygging System System System 2b med solsløyfe System Systemalternativ bergvarme Installasjon Elinstallasjon Kommunikasjon mellom ekspansjonskort og Eco- Heat/EcoZenith Sterkstrøm Pumpe solpanel (G30, PWM) Pumpe borehullading (G31, on/off) Pumpe varmeveksler solpaneler (G32, PWM) Pumpe tankoverlading (G46, on/off) Ventil 2 tanker (Y30) Ventil borehullading (Y31) (G50) og (G51) Sirkulasjonspumper pool Montering av følere Tilkobling av følere (berøringsspenning) Fabrikkmonterte følere i CTC EcoZenith i250 og CTC EcoHeat Temperaturfølernes motstand Koblingsskjema Innstillinger menyer Avansert Definer system Definer solpaneler Definer difftermostat og pool Innstillinger Grunninnstillinger sol Panel beskyttelsesfunksjoner Innstillinger H-tank Innstillinger EcoTank Innstillinger X-volum Innst. lading av borehull Lading til H-tank Diff.termostatfunksjon Innst. pool Driftsinfo solpaneler Funksjonstest Alarmtekster og feilsøking / egnede tiltak 38 Å merke seg for huseieren Fyll ut feltene nedenfor. Det er verdifull informasjon hvis det kreves servicetiltak Produkt: Produksjonsnummer: Installasjonsfirma Tlf.nr. Dato Navn Elinstallasjonsfirma Tlf.nr. Dato Navn Enertech AB tar forbehold om eventuelle trykkfeil og forbeholder seg retten til å gjøre endringer. 4 CTC Expansionskort

5 Generell informasjon Gratulerer med ditt nye produkt CTC ekspansjonskort Med CTC ekspansjonskort kan du styre solfangerne direkte fra menyene i CTC EcoZenith i250 og CTC EcoHeat 400, noe som gir et integrert styringssystem. Plassering Styringsenheten plasseres innendørs på veggen ved siden av CTC EcoZenith i250 eller CTC EcoHeat 400. Styringsenheten skal plasseres slik at normal service kan utføres. Min. 0,5 m fri plass foran enheten. Sørg for at enhetens festeskruer for dekselet er lett tilgjengelige. Sikkerhetsforskrifter: Installasjonen skal utføres av autorisert elektriker Systemkrav: Programversjonen av displaykortet skal være eller nyere. CTC ekspansjonskort supplerer nedenstående produkter med solstyring og poolstyring: CTC EcoHeat 406 CTC EcoHeat 408 CTC EcoHeat 410 CTC EcoHeat 412 CTC EcoZenith i250l CTC EcoZenith i250h (Difftermostatfunksjon inngår som standard i ovennevnte produkter) CTC Expansionskort 5

6 1. Tekniske data Mating 230V 1N~ Maks. sikringsstørrelse 10 A Total maks.belastning CTC ekspansjonskort 10 A Maks. belastning reléutgang 4 A Strømdata vekselventil 230V 1N~ Føler (lavspenning), NTC22k, C/ohm 0/66k, 10/41,8k, 15/33,5k, 20/27,1k, 25/22k, 30/18k, 35/14,8k, 40/12,2k, 50/8,4k, 60/6,0k, 70/4,3k, 80/3,1k, 90/2,3k, 100/1,7k Følere solpaneler*, type PT1000, C/ohm Mål (b x h x d) -10/960, 0/1000, 10/1039, 20/1077, 30/1116, 40/1155, 50/1194, 60/1232, 70/1271, 80/1309, 90/1347, 100/1385, 120/1461, 140/ x 283 x 121 mm Tilbehør I CTCs produktprogram finnes det mye tilbehør for enkel montering og optimal driftsøkonomi. Nedenfor ser du de viktigste for supplering av solenergi og Energyflex. CTC Flowbox Akkumulatortanker. Energyflex kit 400 Solfanger Plana eller Vakuum (bildet), 1, 2 eller 3 i pakning. Rørsett, forhåndsbøyde rør, koblinger og isolering til "soluttaket". 6 CTC Expansionskort

7 2. Energyflex Energyflex er et samlebegrep for CTCs unike mulighet for maksimal fleksibilitet og sammenkobling mellom ulike oppvarmingskilder på en enkel måte. Varmepumpe og elkjele er den vanligste kombinasjonen. Her er det verdt å nevne at CTC EcoZenith i250 kan være kun elkjele ved installasjonen, men at den er klargjort for senere supplering med: Varmepumpe CTC EcoPart (bergvarme) Varmepumpe CTC EcoAir (luft/vann-varmepumpe) Solvarme CTC EcoHeat/EcoZenith har nå innebygd funksjonalitet slik at man enkelt kan supplere med: Solvarme Vedoppvarming Pool Å tenke på ved vedoppvarming: Den innebygde styringen "Difftermostatfunksjon" starter ladingen fra f.eks. det eksisterende vedanlegget eller peisovnen når temperaturen er høyere enn den er i CTC EcoHeat/EcoZenith i250. Husk at det kan være lurt å også installere en ladeautomat som kan gi vedanlegget beskyttelse mot kondens osv. Hvis vedanlegget trenger mer vann enn de 223 l som finnes i produktet, må anlegget suppleres med en akkumulatortank. Eksempel på vedanlegg med ladegruppe. Energyflex kan også brukes til å ta ut energi, f.eks. til å varme en pool.! Tilkoblingen av eksterne systemer påvirker i høy grad EcoZeniths funksjon og ytelse og kan derfor gi uønsket effekt hvis installasjonen ikke utføres på riktig måte. Hvis du er usikker på hvordan tilkoblingen skal skje, må du kontakte CTC for forslag til hvordan installasjonen bør utføres. Kun prinsippskjema. Installatør supplerer med ekspansjonstank, sikkerhetsventiler osv. og dimensjonerer anlegget. Kun prinsippskjema. Installatør supplerer med ekspansjonstank, sikkerhetsventiler, avlufter osv. og dimensjonerer anlegget. CTC Expansionskort 7

8 Innledning Energyflex EcoSol CTC EcoHeat og CTC EcoZenith i250 H/L inneholder et vannvolum på 223 l med lagskive og soluttak. Soluttak (3/4) er en del av Energyflex. 223 l 223 l Soluttak (3/4) CTC Ecoheat 400 (223 l med lagskive og soluttak). CTC EcoZenith i250 H/L (223 l med lagskive og soluttak). 223 l H Soluttak (3/4) H. Symbol for tankvolumet i CTC EcoHeat 400 og CTC EcoZenith i250. Tanken i CTC EcoHeat 400 og CTC EcoZenith i250 vil bli omtalt som H-tank (hovedtank). Via soluttaket kan energi mottas (solfanger, vedkjele) eller gis ut (pool). Som tilbehør finnes forhåndsbøyde rør med koblinger og isolering som forenkler monteringen. Som tilbehør finnes også CTC solstyring/ ekspansjonskort. Tilbehøret rørsett montert på H-tank. 8 CTC Expansionskort

9 Systemvalg Energyflex Fleksibiliteten i CTC EcoHeat og CTC EcoZenith i250 optimaliseres av at produktene inneholder funksjonalitet for 5 grunnsystemer. Som er: Sol "system 1" Sol "system 2" Sol "system 3" Difftermostat Pool Sol gir også mulighet til å lade borehullet eller motta energi til ekstra tank, med eller uten solsløyfe. *Difftermostatfunksjon kan kobles til på eksisterende kretskort i CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i 250, men solsystem 1, 2, 3 og pool krever at produktet suppleres med tilbehøret CTC Solstyring/ekspansjonskort. Forklaringer til systemvalg Solsystem 1 Lading fra solfanger kun til H-tanken (H) i CTC EcoHeat 400 eller CTC EcoZenith i250. Solsystem 2 Lading fra solfanger til buffertank CTC EcoTank + CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i250. Solsystem 3 Lading fra solfanger enten til X-volum eller CTC EcoHeat 400/EcoZenith i250. Ved hjelp av vekselventil prioriteres enten ladingen til H-tank i EcoHeat/ EcoZenith i250 eller til det eksterne X-volumet. Difftermostatfunksjon Difftermostatfunksjonen brukes hvis man vil lade EcoHeat/EcoZenith fra en eksisterende vedkjele, en vannmantlet peisovn eller en annen rimelig varmekilde. G98 B5 G99 Funksjonen sammenligner temperaturen i EcoHeat/EcoZenith og den eksterne varmekilden. Når det er varmere i den eksterne varmekilden, begynner ladingen. B46 OBS! For noen varmekilder, f.eks. fastbrenselkjeler, anbefales det ladeautomater for bl.a. å motvirke kondens i ildstedet. H-tank 05 B6 G46 Y11 Prinsippskjema for difftermostatfunksjon Kun prinsippskjema. Installatør supplerer med ekspansjonstank, sikkerhetsventiler osv. og dimensjonerer anlegget. CTC Expansionskort 9

10 Energyflex-prinsippskjemaer-oversikt H H H M X System 1 System 2 System 3 M H H Alternativ varme borehull Alternativ solsløyfe (kun system 2 med CTC EcoTank) G98 G99 H 05 B46 H B50 G46 Y11 System differansetermostat G50/ G51 System pool G50/ G51 Kun prinsippskjema. Installatør supplerer med ekspansjonstank, sikkerhetsventiler, avlufter osv. og dimensjonerer anlegget. 10 CTC Expansionskort

11 3. Systemoppbygging Her vises de ulike systemene som kan kobles til produktet. Hvor mange solpaneler som kan kobles til, avhenger av vannvolumet i produktet/tankene som solpanelene skal kobles til. Dette er bare prinsippskisser, så nøyaktig plassering kan variere i virkeligheten. Systemet skal suppleres med avlufter, ekspansjonskar og sikkerhetsventiler osv. på egnede steder. Oversikt over inngående komponenter finner du bakerst i dette kapittelet. 3.1 System 1. Systemoppbygning med solvarme kun til H-tank. Til CTC EcoZenith i250 kan det kobles 1 solfanger. Til CTC Ecoheat 400 kan det kobles opptil 2 solfangere da energi også kan lagres i berget. B31 Ladevilkår (hovedvilkår, fabrikkverdier) Lading starter når B31 er 7 ºC varmere enn B6. Lading stoppes når differanse er 3 ºC mellom B31/B30 eller når ladetemperatur oppnås. G30 Y11 B30 Kun bergvarme M Y31 F3 G31 B23 F2 Y11 04 Y11 G32 B5 01 H B6 Kun prinsippskjema. Installatør supplerer med ekspansjonstank, sikkerhetsventiler, avlufter osv. og dimensjonerer anlegget. CTC Expansionskort 11

12 3.2 System 2. Systemoppbygning med CTC EcoHeat 400 / CTC EcoZenith i250 og EcoTank (buffertank). Systemet åpner for en større solfangerflate fordi systemet har større vannvolum, samt at energi kan lagres i berget (EcoHeat). Ladevilkår (hovedvilkår, fabrikkverdier) Lading starter når B31 er 7 ºC varmere enn B42. Lading stoppes når differanse er 3 ºC mellom B31/B30, eller når ladetemperatur oppnås. Lading til H-tank sammenligner føler B41 med B6. B31 G30 Y11 B30 Kun bergvarme M Y31 F3 G31 Y11 B23 04 Y11 F2 G98 B5 G99 B41 G H B6 G46 Y11 B42 Kun prinsippskjema. Installatør supplerer med ekspansjonstank, sikkerhetsventiler, avlufter osv. og dimensjonerer anlegget. 12 CTC Expansionskort

13 3.3 System 2b med solsløyfe Systemoppbygning med CTC EcoHeat400 / CTC EcoZenith i250 og EcoTank (buffertank). Systemet åpner for en større solfangarflate fordi systemet har større vannvolum, samt at energi kan lagres i berget (EcoHeat). Ladevilkår (hovedvilkår, fabrikkverdier) Lading starter når B31 er 7 ºC varmere enn B42. Lading stoppes når B31 er 3ºC varmere enn B42 eller når ladetemperatur oppnås. Lading til H-tank sammenligner føler B41 med B6. B31 G30 Y11 Kun bergvarme M Y31 F3 G31 Y11 B23 04 B30 G98 G99 B5 B H B6 B42 G46 Y11 Kun prinsippskjema. Installatør supplerer med ekspansjonstank, sikkerhetsventiler, avlufter osv. og dimensjonerer anlegget. CTC Expansionskort 13

14 3.4 System 3. CTC EcoHeat400 / CTC EcoZenith i 250 med ekstra volum (akkumulatortank, pool m.m.). Systemet åpner for en svært stor solfangerflate da systemet kan ha et betydelig større vannvolum. I systemet angir du om du prioriterer H-tank eller X-volum. Hvis (03) er en tilkoblet pool, skal poolens klorholdige vann avskilles ved at det kobles en poolveksler mellom vekselventil Y30 og poolen. Føler B41 og B42 skal plasseres i poolen. Ladevilkår (hovedvilkår, fabrikkverdier) Lading starter når B31 er 7 ºC varmere enn B42 eller B6. Lading stoppes når B31 er 3 ºC varmere enn B30 eller når ladetemperatur oppnås. Veksling skjer når prioritert tank oppnår ladetemperatur. B31 G30 Y11 B30 Kun bergvarme M Y31 F3 G31 Y11 B23 04 HP F2 Y11 G98 G32 G99 B5 B41 01 H B6 M Y30 03 X B42 Kun prinsippskjema. Installatør supplerer med ekspansjonstank, sikkerhetsventiler, avlufter osv. og dimensjonerer anlegget. 14 CTC Expansionskort

15 3.5 Systemalternativ bergvarme Lading av borehull kan aktiveres i solsystem 1, 2 og 3. Rørinstallasjon av vekselventil Y Flow fra solfanger 2. Flow til tank 3. Flow til borehull Vekselventil for bergvarme installeres med normal flow til tank. (2) Tilkobling 2 er spenningsløs (NC). Når relé trekker, skal ventil veksle for flow til (3) samtidig som brinepumpen (G31) starter M Y Y Y31 M Y31 Eksempel for borehullading med solsystem 1. Borehullading kan også aktiveres i solsystem 2 og 3 Kun prinsippskjema. Installatør supplerer med ekspansjonstank, sikkerhetsventiler, avlufter osv. og dimensjonerer anlegget. CTC Expansionskort 15

16 Komponentfortegnelse Betegnelse Betegnelse Kommentar 01 H-tank Hovedtank (EcoHeat/EcoZenith). 02 Ecotank Buffertank (EcoTank eller lignende). 03 X-volum Ekstra volumtank (eller pool). 04 Varmepumpe Kjølemodulen i CTC EcoHeat eller CTC EcoPart. 05 Tank difftermostatfunksjon B5 B6 Føler H-tank øvre Føler H-tank nedre Vannvolumet i vedanlegget det tas energi fra med funksjonen difftermostatfunksjon. Måler temperaturen i EcoHeat/EcoZeniths øvre del (fabrikkmontert). Måler temperaturen i EcoHeat/EcoZeniths nedre del (fabrikkmontert). B23 Brineføler Måler brinetemperaturen i varmepumpen (fabrikkmontert). B30 Føler solpanel inn Måler returtemperaturen til solpanelet, monteres i ekspansjonskort. B31 Føler solpanel ut Måler temperaturen fra solpanelet, monteres i ekspansjonskort. B41 B42 Føler X-volum/EcoTank øvre Føler X-volum/EcoTank nedre Måler temperaturen i øvre del av X-volumet/EcoTank, monteres i ekspansjonskort. Måler temperaturen i nedre del av X-volum/EcoTank, monteres i ekspansjonskort. B46 Føler difftermostatfunksjon Monteres i CTC EcoHeat/EcoZenith i250. B50 Føler pool Monteres i ekspansjonskort. F2 Veksler sol/tank Varmeveksler for lading av tank. F3 Veksler sol/brine Varmeveksler for lading av brine. G30 Sirkulasjonspumpe solpanel Pumpe fra veksler til solpanel, monteres i ekspansjonskort. G31 Sirkulasjon borehullading Pumpe fra brine til veksler, monteres i ekspansjonskort. G32 Sirkulasjonspumpe veksler Pumper fra tank til veksler, monteres i ekspansjonskort. G46 G50 Pumpe tankoverlading Sirkulasjonspumpe pool Pumper mellom H-tank og EcoTank / tank for difftermostatfunksjon. Monteres i CTC EcoHeat/EcoZenith i250. G51 G98 G99 Y11 Sirkulasjonspumpe pool Ekspansjonskar Ekspansjonskar Tilbakeslagsventil Y31 Vekselventil brine Vekselventil, lading brine eller tank, monteres i ekspansjonskort. Y30 Ventil 2 tanker Vekselventil, lading H-tank eller X-volum, monteres i ekspansjonskort. 16 CTC Expansionskort

17 4. Installasjon Installasjon og omkobling skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende lokale bestemmelser. Åpne styringsenheten ved å løsne de to skruene og løfte plastdekselet for å hekte det av. Monter strømforsyning, sirkulasjonspumper, ventiler og følere. Koblingsplint X1 med automatsikring (F1) Koblingsplint X5 Ekspansjonskort A3 Tilkoblinger for kommunikasjon til relékort (A2) og display (A1) i EcoHeat/EcoZenith. (RJ-45) Koblingsplinter X1-X4 Strømforsyning X1 Koblingsplinter X6-X7. Skruer til å åpne enheten med.! OBS! Ta ikke på kretskortets komponenter. Kretskortet kan skades av statisk utlading. CTC Expansionskort 17

18 5. Elinstallasjon Installasjon og omkobling skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Sikkerhetsbryter Installasjonen skal foregås av en allpolet sikkerhetsbryter iht. overspenningskategori III, som sikrer frakobling fra alle elektriske strømkilder. 5.1 Kommunikasjon mellom ekspansjonskort og EcoHeat/ EcoZenith Som kommunikasjonskabel brukes medfølgende RJ-45-kabel. Denne skal installeres mellom ekspansjonskort/solstyring og relé- og displaykort i EcoHeat/EcoZenith, der styringen skjer fra. Fjern eksisterende RJ-45-kabel mellom display og relékort, og koble til medfølgende RJ-45 kabel. Tilkobling: Relékort A2 -> Ekspansjonskort A3 -> Displaykort A Sterkstrøm Mating: 230 V 1N~. Maks. sikring (gruppesikring) 10 A. Kobles på koblingsplint merket L1, N, PE Pumpe solpanel (G30, PWM) 230 V 1N~ Sirkulasjonspumpe G30 strømforsynes separat (ikke fra denne enheten). PWM-styringssignalene kobles til på følgende koblingsplinter: Ekspansjonskort X5: Observer kabelfargene! PWM+: hvit Plint X5: 1 JORD: brun Plint X5: 2 Kontroller funksjonen ved å testkjøre pumpen under menyen Avansert/Service/ Funksjonstest/Sol i styringssystemet Pumpe borehullading (G31, on/off) 230 V 1N~. Sirkulasjonspumpe G31 kobles til på følgende koblingsplinter: Ekspansjonskort X6: Observer kabelfargene! Fase: brun Plint X6:8 Null: blå Plint X6:11 Jord: gul/grønn Plint X6:10 Kontroller funksjonen ved å testkjøre pumpen under menyen Avansert/Service/ Funksjonstest/Sol i styringssystemet. 18 CTC Expansionskort

19 5.2.3 Pumpe varmeveksler solpaneler (G32, PWM) 230 V 1N~. Pumpe G32 strømforsynes separat (ikke fra denne enheten). PWM-styringssignalene kobles til på følgende koblingsplinter: Ekspansjonskort X5: Observer kabelfargene! PWM+: blå Plint X5:3 JORD: brun Plint X5:4 Kontroller funksjonen ved å testkjøre pumpen under menyen Avansert/Service/ Funksjonstest/Sol i styringssystemet Pumpe tankoverlading (G46, on/off) 230 V 1N~. Sirkulasjonspumpe G46 kobles til på følgende koblingsplinter: Relékort i EcoZenith i250 eller EcoHeat 400 (se koblingsskjema for aktuelt produkt). Observer kabelfargene! Fase: brun Plint A:11(EcoZenith i250) Plint A:12 (EcoHeat 400) Null: blå Jord: gul/grønn Kontroller funksjonen ved å testkjøre pumpen under menyen Avansert/Service/ Funksjonstest/Difftermostatfunksjon eller Sol i styringssystemet Ventil 2 tanker (Y30) 230 V 1N~. Vekselventil Y30 kobles til på følgende koblingsplinter: Ekspansjonskort X6: Styrespenning: svart Plint X6:4 Fase: brun Plint X6:5 Null: blå Plint X6:7 Kontroller funksjonen ved å testkjøre ventilen under menyen Service/Funksjonstest/Sol i styringssystemet Ventil borehullading (Y31) 230 V 1N~. Vekselventil Y31 kobles sammen med pumpe G31 på følgende koblingsplinter: Ekspansjonskort X6: Styrespenning: svart Plint X6:8 Fase: brun Plint X6:9 Null: blå Plint X6:11 Kontroller funksjonen ved å testkjøre ventilen og pumpen under menyen Service/ Funksjonstest/Sol i styringssystemet. CTC Expansionskort 19

20 5.2.7 (G50) og (G51) Sirkulasjonspumper pool 230 V 1N~. Begge pumpene (G50) og (G51) kobles til følgende koblingsplinter: Pumper pool (G50) og (G51). Kobles til ekspansjonskort X7: Fase: brun Plint X7:33 Null: blå Plint X7:35 Jord: gul/grønn Plint X7:34 Pol 33 kobles til ekstern koblingsboks som fordeler spenning til ladepumpe (G50) og sirkulasjonspumpe (G51). Kontroller funksjonen ved å testkjøre pumpen under menyen Avansert/Service/ Funksjonstest/Pool i styringssystemet. 20 CTC Expansionskort

21 5.3 Montering av følere Avhengig av hvilket system som skal kobles til, trengs det 3 6 følere. Følerne som brukes, er av typen PT1000 og NTC22k. Enkelte følere er koblet til fra fabrikken. Koble de ulike følerne til riktig koblingsplint på kontrollenheten. Sikre at følerne er montert på riktig sted og at de sitter som de skal. Feilmonterte følere gjør at systemet ikke fungerer som det skal. Tenk på følgende ved montering av følere: Sørg for at følerne monteres med god kontakt. Bruk gjerne en form for varmelederpasta mot anleggsflaten. Sikre at følerne isoleres for optimal funksjon. Noen av følerne må forlenges. Avhengig av hvor lang forlengelseskabelen er, skal følgende kabelemner brukes: Opptil 15 m 2 x 0,5m 2.!Bruk bare føler i solfangeren som er tilpasset for en temperatur på 180 ºC. (Rød fargekoding) Opptil 50 m 2 x 0,75m 2. Unngå å plassere følerkabler ved siden av kabler med sterkstrøm. Denna ritning är CTC AB's egendom. Den får ej användas till skada för företagets intressen. 6 Føler NTC22k, hvit kabel A ±30 Ändr. meddel. Datum Nr A ±30 Ändr. meddel. ÄndringDatum Nr 30 ±2 Ändr. av Ändring Kontr. av Ändhylsa Terminal type 1 30 ±2 Ändr. av Ä T ty 50 Solføler PT1000, grå eller rød kabel Terminal Molex TL Terminal Molex TL Terminal type 2 T ty This drawing is the property of CTC AB and is not to be used against the interest of this com- Artnr A Terminaltype Others Artnr A Terminaltype Others EZ EZ pany Kontaktpasta Følerkropp Følere Følerkabel Connector Molex R Connector Molex R Rør tur Strips Isolasjon Diese Zeichnung ist das Eigentum der CTC AB und darf nicht zum Scha- den dieser Gesellschaft verwendet werden. Distr till/antal Tol.system Ytjämnhet RA Skala 2:1 Om ej annat angives gäller ovanstående Material Distr till/antal Ämnes nr E Tol.system Ytjämnhet RA Skala Ersätter 2:1 art. nr Om ej annat Ersättes angives av gäller ovanstående art. nr Material Benämning Givare PT1000 Grupp E Ersätter art. nr Ersättes av art. nr Benämning Grupp Produkt Ämnes nr Givare PT1000 Sign. Datum Ritad DS Kontr. NP Normgr. Sign. Ritad Godk. Datum prod Produkt DS Reg. nr Kontr. NP Normgr. Godk. prod Reg. nr Utgåva CTC Expansionskort 21

22 5.3.1 Tilkobling av følere (berøringsspenning) Følerne som inngår i systemet, skal monteres på kretskort/koblingsplint iht. følgende: Alle følere er temperaturfølere. Føler solpanel inn (B30, PT1000) Måler returtemperaturen til solpanelet. Monteres på kobberrøret på returen til solfangerne. Festes med varmebestandig strips og varmelederpasta. Kobles til ekspansjonskort X1: Plint X1: 3 Plint X1: 4 Føler solpanel ut (B31, PT1000) 180 ºC rød fargekoding: Måler temperaturen fra solfangeren. Viktig: denne føleren må monteres slik at den registrerer panelets temperatur, også når det ikke sirkulerer væske. Føleren monteres i solfangeren. For nøyaktig plassering, se håndboken for solpanelet. Hvis det er vanskelig å plassere føleren i solfangeren, skal funksjonen "følertest" aktiveres. Kobles til ekspansjonskort X1:!Bruk bare føler i solfangeren som er tilpasset for en temperatur på 180 ºC. (Rød fargekoding.) Plint X1: 1 Plint X1: 2 Føler X-volum, øvre (B41, NTC22k) Måler temperaturen i den øvre delen av ekstravolumet (akk.tank, pool). Monteres i den øvre delen av akk.tanken eller i poolen. Kobles til ekspansjonskort X2: Plint X2: 9 Plint X2: 10 Føler X-volum, nedre (B42, NTC22k) Måler temperaturen i den nedre delen av ekstravolumet (akk.tank, pool). Monteres i den nedre delen av akk.tanken eller i poolen. Kobles til ekspansjonskort X2: Plint X2: 11 Plint X2: CTC Expansionskort

23 Føler EcoTank, øvre (B41, NTC22k) Måler temperaturen i øvre del av EcoTank. Monteres i den øvre delen av EcoTank. Kobles til ekspansjonskort X2: Plint X2: 9 Plint X2: 10 Føler EcoTank, nedre (B42, NTC22k) Måler temperaturen i nedre del av EcoTank. Monteres i den nedre delen av EcoTank. Kobles til ekspansjonskort X2: Plint X2: 11 Plint X2: 12 Føler Difftermostatfunksjon, nedre (B46, NTC22k) Måler temperaturen i nedre del av EcoTank. Monteres i den nedre delen av EcoTank. Kobles til EcoHeat 400/EcoZenith i250. Plint G65 Plint G66 Føler, pool (B50, NTC22k) Måler temperaturen i poolvannet. Plassering: I poolvannet. Kobles til ekspansjonskort X3: Plint X3:15 Plint X3: Fabrikkmonterte følere i CTC EcoZenith i250 og CTC EcoHeat 400. Føler H-tank øvre (B5, NTC22k) Måler temperaturen i øvre del av CTC EcoHeat/EcoZenith i250. Fabrikkmontert i EcoHeat/EcoZenith i250. Føler H-tank nedre (B6, NTC22k) Måler temperaturen i nedre del av CTC EcoHeat/EcoZenith i250. Fabrikkmontert i EcoHeat/EcoZenith i250. Føler brinetemperatur (B23, NTC22k) Måler brinetemperaturen i varmepumpen. Fabrikkmontert i EcoHeat/EcoPart. CTC Expansionskort 23

24 5.3.3 Temperaturfølernes motstand vare NTC CTC EcoSol Nedenfor er det beskrevet hvilken motstand følerne skal ha ved ulike Givare 22kΩ, framledning/ retur 2,5m temperaturer. Det kan være bra å bruke tabellen CTC EcoAir ved , feilsøking EcoEl, for Excellent å II CTC EcoHeat, EcoLogic, EcoZenith identifisere Givare, retur PT1000 en dårlig 1,5m føler. Rökgasgivare 3,3K 300mm CTC Vid EcoSol anslutning av Rökgasgivare CTC EcoFlex, 3,3K EasyFlex, 300mm V40 Vid Lambda anslutning av (Kollektorgivare 180º) Vedpanna ** 378 Vedpanna ** :- Givare 22kΩ, framledning/ retur 2,5m CTC EcoAir , EcoEl, Excellent II CTC EcoHeat, EcoLogic, EcoZenith CTC EcoFlex, EasyFlex, V40 Lambda :- PT1000 NTC 3.3K NTC 3.3K 22 kω Hetgassføler NTC 22 kω Sugegass Hetga tegivare Rökgasgivare Resistans Ω Temperatur ºC C Resistans Ω Temperatur C sistans Ω Resistans Ω Rökgasgivare NTC 22 kω Resistans Ω Temperatur C C Hetgassføler NTC 22 kω Resistans Ω Ω Tempera Denna ritning är CTC AB's egendom. Den får ej användas till skada för företagets intressen. 6 Føler NTC22k, hvit kabel A ±30 Ändr. meddel. Datum Nr A ±30 Ändr. meddel. ÄndringDatum Nr 30 ±2 Ändr. av Ändring Kontr. av Ändhylsa Terminal type 1 30 ±2 Änd 50 Solføler PT1000, grå eller rød kabel Terminal Molex TL Terminal Molex TL Terminal type 2 the property of 24 CTC Expansionskort not to be used erest of this com- Artnr A Terminaltype Others Artnr A Terminaltype Others Connector Molex R Connector Molex R

25 5.4 Koblingsskjema CTC Expansionskort 25

26 a ferie 3 dager Generell informasjon Avansert Ukeskjema Tid 21:34 Informasjon om varmesystemet Dato Driftinfo system 6. Innstillinger menyer. jema varmtvann For å komme til de ulike menyene for solpanelene må systemet for solpaneler først defineres. 6.1 Avansert Dag for dag VV Gå 20 først - 23inn på Avansert og velg Definer system Avansert Innstilling! OBS! språk Hvis ekspansjonskortet ikke er installert og solpaneler defineres, vil produktet gi følgende alarm: Komm.feil ekspansjonskort. Meny Svenska for avanserte Nederlands innstillinger English Deutsch Avansert Suomi Française Dansk Norsk o EcoZenith 6.2 Definer system VP øvre tank 49 (58) C 42 (45) Her angis om det er installert solpaneler i systemet. Historisk driftinfo /L mpe / ºC Av 32 Av 0 (22) o varmesystem Radiatorsystem Definer solpaneler Solpaneler brukes Angi her om solpaneler brukes. (/Ja) Lading borehull (/Ja) Angi her om lading til berg er installert (kun mulig for bergvarmepumper). Veksellading Denne funksjonen aktiverer system Rom1 Tur1 Retur Rom2 Tur2 (/Ja) Funksjonen innebærer at man kan velge å prioritere lading til H-tank eller X-volum. Se også innledende avsnitt med prinsippskjemaer. EcoTank (/Ja) Denne funksjonen aktiverer system 2 med buffertank EcoTank (eller tilsvarende). Innstillinger Tid & språk Innstillinger Radiatorsystem 1 Definere system Service Radiatorsystem 2 Varmepumpe Elkolbe Øvre Programversjon tank displaykort: Fjærnstyring Programversjon VP-styrkort: NS Kommunikasjon Solpaneler Diff termostatfunksjon Pool Lagre mine innstillinger Hente mine innstillinger Hente fabrikkinnstillinger Definere system Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Varmepumpe CTC SMS Frikøling Solpaneler Diff termostatfunksjon Pool (G50,G51,B50) Def. Service solpaneler Funksjonstest Solpaneler Alarmlogg benyttes Lading Fabrikkinnst av borehull kodet Veksel ladning Hurtigstart kompressor. EcoTank Oppdatere program, USB Panel tilkoblet til Skriv logg till USB Kontrollere strømfølere Reinstallasjon Ja Veksler Panel tilkoblet til: Veksler (Sløyfe/Veksler) Her angis om det er solsløyfe i EcoTank eller om det er installert varmeveksler. Driftinfo solpaneler Status: Varmer Lader H-tank 26 CTC Expansionskort Solpanel Inn / Ut ºC 65/70 H-tank (B6) C 55 EcoTank (B41)(B42) C 72 / 50 X-volum øvre (B41) / undre (B42) 76 / 52 Pumpe solpanel (G30) % 78 Pumpe mellomvekslere (G32) % 88 Pump H-tank (G46) På Pumpe borehullsladning (G31) Av Vekselventil lading (Y31) Tank Vekselventil tank (Y30) H-tank Effekt ut, kw 1.5 Energi ut / 24h, kwh 12.3 Energi, kwh 712

27 VP øvre tank C 49 (58) C 42 (45) /L umpe / ºC Av 32 Av 0 (22) o varmesystem Definer difftermostat og pool Når "difftermostatfunksjon" og/eller "pool" skal brukes, må disse defineres med "Ja" i menyen: Avansert/Definer system/difftermostatfunksjon eller: Historisk driftinfo Radiatorsystem 2 Avansert/Definer system/pool OBS: "Difftermostatfunksjon" og solsystem 2 med 20 0 EcoTank kan ikke brukes samtidig! Rom1 Tur1 Retur Rom2 Tur2 Varmepumpe Elkolbe Øvre tank Fjærnstyring Kommunikasjon Solpaneler Diff termostatfunksjon Pool Lagre mine innstillinger Hente mine innstillinger Hente fabrikkinnstillinger Definere system Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Varmepumpe CTC SMS Frikøling Solpaneler Diff termostatfunksjon Pool (G50,G51,B50) Service NS Generell informasjon Funksjonstest Alarmlogg Fabrikkinnst kodet Hurtigstart kompressor. Oppdatere program, USB Skriv logg till USB Kontrollere strømfølere Reinstallasjon CTC Expansionskort 27

28 jema varmtvann Innstilling språk fo EcoZenith Dag for dag VV Generell informasjon 6.3 Innstillinger VP øvre I menyen tank solpaneler gjøres innstillingene som trengs 49 (58) C 42 (45) for at solvarmesystemet skal fungere optimalt. Det er viktig at denne Historisk grunninnstillingen driftinfo er riktig for nettopp /L mpe / ºC Av ditt 32varmesystem. Uriktig innstilte verdier kan betyr at Av 0 den (22) tenkte energibesparelsen blir lavere. Menyene som er nedtonet, er ikke aktive, og blir hvite først når de er Radiatorsystem 2 aktiverte. Aktivering gjøres i menyen "Definer system". Def. solpaneler o varmesystem olpaneler benyttes ading av borehull eksel ladning cotank anel tilkoblet til Ja Veksler Svenska Nederlands English Deutsch Suomi Française Dansk Norsk Innstillinger Radiatorsystem 1 Radiatorsystem 2 Varmepumpe Elkolbe Øvre tank Fjærnstyring Kommunikasjon Solpaneler Diff termostatfunksjon Pool Lagre mine innstillinger Hente mine innstillinger Hente fabrikkinnstillinger Avansert/Innstillinger Definere system Radiatorsystem Inns. Solpaneler 1 Radiatorsystem 2 Varmepumpe Grunninstilling sol CTC Beskyttelsesfunksjoner SMS panel Frikøling H-tank/EcoTank Solpaneler X-volym Diff Lading termostatfunksjon av borehull Pool Lading (G50,G51,B50) til H-tank NS Rom1 Tur1 Retur Rom2 Tur2 info solpaneler Varmer Lader H-tank Inn / Ut ºC 65/70 6) C Grunninnstillinger 55 sol Inns. Solpaneler (B41)(B42) C 72 / 50 Ladestart diff.temp. C 7 (3...30) øvre Grunninstilling (B41) / undre sol (B42) 76 / 52 olpanel Beskyttelsesfunksjoner (G30) % Her stiller panel du inn 78 temperaturdifferansen når ladingen av H-tank/EcoTank ellomvekslere (G32) solvarme % skal starte. 88 Solpanelet skal være så mange tank X-volym (G46) grader varmere På Lading av borehull enn tankens temperatur for at ladingen orehullsladning (G31) Av Lading til H-tank ntil lading (Y31) skal starte. Tank ntil tank (Y30) H-tank kw Ladestopp diff.temp. 1.5 C 3 (3...30) / 24h, kwh Her stiller du inn 12.3 temperaturdifferansen når ladingen av Wh solvarme skal stoppe. 712 Når temperaturforskjellen mellom solpanelet og tanken synker under denne innstilte verdien, stopper ladingen. Ladepumpe min. hast % 20 ( ) Her angis ladepumpens (G30;G32) lavest tillatte hastighet når den går. Service Avansert/Innstillinger/Solpaneler Funksjonstest Alarmlogg Fabrikkinnst kodet Hurtigstart kompressor. Oppdatere program, USB Skriv logg till USB Kontrollere Grunninstilling strømfølere sol Reinstallasjon Ladestart diff ºC 7 Ladestopp diff ºC 3 Ladepumpe min hast % 20 Senstortest aktiv -Test / pause, min 4 / 30 -Vinterpause Nov- Feb Prioritere lading H-tank Flow l/min 6.0 Avansert/Innstillinger/Solpaneler/Grunninnstillinger sol Beskyttelsesfunksjoner panel Overtemp vern panel -Maks paneltemp ºC 120 Kjøle overtemp. i tank -Tank kjøles ned til ºC 80 Frostvern panel -Aktiv ved paneltemp ºC -25 Prioritere beskyttelse H-tank Sol olpanel (G30) 0% eksler (G32) 0% s lad. (Y31/G31) Tank -tank (G46) Av anker (Y30) H-tank turer inn (B30) 71 C ut (B31) 89 C 6) 55 C øvre (B41) / undre (B42) 71 C/40 C tivt 28 CTC Expansionskort øvre (B41) / undre (B42) 63 C/42 C Inns. EcoTank Ladetemperatur ºC 60 Maks tillatt tanktemperatur ºC 70

29 forts. Grunninnstillinger sol Sensortest aktiv (/Ja) Inns. Solpaneler Her angir du om test av solføleren skal aktiveres eller Grunninstilling sol ikke. Hvis solpanelets følere ikke kan monteres slik at Beskyttelsesfunksjoner den panel virkelige paneltemperaturen kan registreres, må H-tank/EcoTank X-volym ladepumpen gå en stund for at panelets væske skal Lading av borehull kunne påvirke føleren. Lading til H-tank -Test / pause, min 4 (1...20)/ 30 ( ) Test (4): Her angir du hvor lang tid følertesten skal pågå, slik at vanskelig plasserte følere skal rekke å registrere riktig temperatur. Tiden for følertesten vil man holde så kort som mulig slik at det ikke tas unødvendig varme fra tanken i de tilfeller der solpanelet ikke kan lade. Opphold (30): Her angir du tiden mellom følertestene. Etter oppholdet starter en ny følertest. Vinteropphold (/Ja) Nov Feb Her angir du hvilke måneder følertesten skal ha opphold. Om vinteren, når panelet (som regel) ikke kan varme tanken, er det unødvendig å utføre følertester. Følertesten kan da gjøre at det dumpes en viss tankvarme i solpanelet, noe som bør unngås. Prioriter lading av: H-tank/X-volum Her angir du om H-tanken eller X-volumet (akk. tank, pool) skal prioriteres ved lading (vises bare hvis veksellading er definert). Flow l/min 6.0 ( ) Her skal flowen som sirkulerer gjennom solfangerne angis (leses av på flowmåleren i systemenheten). Flowen må leses av når solpanelpumpen går med 100 %. Obs! Flowen ligger til grunn for beregninger av effekt og akkumulert energi ved uriktig flow gis det derfor feil verdier på disse parametrene. Pumpen kan manuelt stilles inn på 100 % flow i menyen: Grunninstilling sol Ladestart diff ºC 7 Ladestopp diff ºC 3 Ladepumpe min hast % 20 Senstortest aktiv -Test / pause, min 4 / 30 -Vinterpause Nov- Feb Prioritere lading H-tank Flow l/min 6.0 Avansert/Innstillinger/Solpaneler/Grunninnstillinger sol Beskyttelsesfunksjoner panel Overtemp vern panel -Maks paneltemp ºC 120 Kjøle overtemp. i tank -Tank kjøles ned til ºC 80 Frostvern panel -Aktiv ved paneltemp ºC -25 Prioritere beskyttelse H-tank Inns. EcoTank Ladetemperatur ºC 60 Maks tillatt tanktemperatur ºC 70 X-volum Ladetemperatur ºC 60 Maks tillatt tanktemperatur ºC 70 Lading av borehull Tilbakelading aktiv Ladestart diff.temp C 60 Ladestopp diff.temp C 30 -Maks brine temperatur ºC 18 CTC Expansionskort 29

30 -tank/ecotank -volym ading av borehull ading til H-tank Generell informasjon Ladepumpe min hast % 20 Senstortest aktiv -Test / pause, min 4 / 30 -Vinterpause Nov- Feb Prioritere lading H-tank Flow l/min Panel beskyttelsesfunksjoner Her stiller du inn funksjonene som beskytter solpanelene ved overtemperaturer og frysefare. Overtemp vern panel (Ja/) Her aktiveres beskyttelsesfunksjonen for å beskytte solpanelet mot overtemperaturer. Dette gjøres ved at solpanelet kjøles ned. Maks. paneltemp. C 120 ( ) Her angis den maksimale temperaturen panelet kan oppnå, deretter startes kjølefunksjonen. Ved kjøling dumpes varme 1) i borehullet hvis borehullading finnes 2) deretter i tankene opp til tankenes maks. tillatte temperatur. Beskyttelsesfunksjoner panel Overtemp vern panel -Maks paneltemp ºC 120 Kjøle overtemp. i tank -Tank kjøles ned til ºC 80 Frostvern panel -Aktiv ved paneltemp ºC -25 Prioritere beskyttelse H-tank Avansert/Innstillinger/Solpaneler/Panel beskyttelsesfunksjoner Inns. EcoTank Ladetemperatur ºC 60 Maks tillatt tanktemperatur ºC 70 Når temperaturen i solpanelet går over 120 ºC, starter sirkulasjonspumpen, og teksten "kjøler panel" vises i driftsinfo. Når temperaturen synker i solpanelet, men temperaturen i tanken fortsatt er høy: Da fortsetter sirkulasjonspumpen å gå, og teksten "kjøler tank" vises i driftsinfo. Dette pågår til tanken har oppnådd 60 ºC. (ladetemperatur, fabrikkverdi) Kjøle overtemp. i tank (/Ja) Hvis tanken er overladet for å kjøle panelet, aktiveres funksjonen for å kjøle tanken når energi kan gis til panelet. Dette for igjen å kunne motta panelkjøling (f.eks. neste dag). X-volum Ladetemperatur ºC 60 Maks tillatt tanktemperatur ºC 70 tank kjøles ned til C 70 ( ) Her angis temperaturen tanken skal kjøles ned til etter at den er overtemperaturladet. Når dette pågår, vises "ekstrakjøler" i driftsinfo. Frostvern panel (/Ja) Om vinteren, ved ekstremt kald utetemperatur, er det fare for at paneler kan fryse (til tross for frostvæske). Her aktiveres funksjonen slik at det tas varme fra tanken til panelet. Aktiv ved paneltemp C -25 ( ) Her angir du hvilken temperatur det skal være i solfangeren når frostbeskyttelsen skal starte. Når panelets følere viser en temperatur under frostbeskyttelsesgrensen, går ladepumpen til følerens temperatur er 2 grader varmere enn grenseverdien (hysterese 2 ºC). Prioriter beskyttelse H-tank / X-volum Her angir du hvilken av tankene som beskyttelsesfunksjonene skal arbeide mot. Dette er bare aktuelt hvis system 3 / X-volum er aktivert Lading av borehull Tilbakelading aktiv Ladestart diff.temp C 60 Ladestopp diff.temp C 30 -Maks brine temperatur ºC 18 Lading til H-tank Ladestart diff.temp., C 7 Ladestopp diff.temp., C 3 Ladetemperatur ºC CTC Expansionskort

31 Kjøle overtemp. i tank -Tank kjøles ned til ºC 80 Frostvern panel -Aktiv ved paneltemp ºC -25 Prioritere beskyttelse H-tank Generell informasjon Innstillinger H-tank Inns. EcoTank Innstillinger som gjelder der bare H-tank er aktivert. Inns. Ladetemperatur Solpaneler ºC 60 Maks tillatt tanktemperatur (gjelder system ºC 1 og 70 system 3) Grunninstilling sol Beskyttelsesfunksjoner Ladetemperatur panel C 60 ( ) H-tank/EcoTank Innstilling av den høyest tillatte temperaturen i H-tanken. X-volym Lading av borehull Når den innstilte temperaturen nås, stopper ladingen. Lading til H-tank Maks. tillatte tanktemp., C 70 ( ) Hvis solpanelets temperatur overstiger "maks. paneltemp.", kan tanken overlades av panelet opp til denne innstilte tanktemperaturen. Dette krever at også "Overtemp. beskyttelse panel" er X-volum aktivert. Ladetemperatur ºC 60 Maks tillatt tanktemperatur ºC 70 Inns. H-tank Ladetemperatur ºC 60 Maks Grunninstilling tillatt tanktemperatur sol ºC 70 Ladestart diff ºC 7 Ladestopp diff ºC 3 Ladepumpe min hast % 20 Senstortest aktiv -Test / pause, min 4 / 30 -Vinterpause Nov- Feb Prioritere lading H-tank Flow l/min 6.0 Beskyttelsesfunksjoner panel Overtemp vern panel -Maks paneltemp ºC 120 Kjøle overtemp. i tank -Tank kjøles ned til ºC 80 Frostvern panel -Aktiv ved paneltemp ºC -25 Prioritere beskyttelse H-tank Innstillinger EcoTank Lading av Innstillinger borehull som gjelder der EcoTank er aktivert. Dette kalles også system 2. Tilbakelading aktiv Ladestart diff.temp C 60 Ladestopp Ladetemperatur diff.temp C 30 C 60 ( ) -Maks brine Innstilling temperatur av ºC den 18 høyest tillatte temperaturen i H-tanken. Når den innstilte temperaturen nås, stopper ladingen. Maks. tillatt tanktemp. C 70 ( ) Hvis solpanelets temperatur overstiger den maksimalt innstilte temperaturen, kan tanken overlades opp til denne innstilte tanktemperaturen. Dette krever at også "Overtemp. beskyttelse panel" er Lading til H-tank aktivert. Ladestart diff.temp., C 7 Ladestopp diff.temp., C 3 Ladetemperatur ºC 60 Inns. EcoTank Ladetemperatur ºC 60 Maks tillatt tanktemperatur ºC 70 Avansert/Innstillinger/Solpaneler/EcoTank X-volum Ladetemperatur ºC 60 Maks tillatt tanktemperatur ºC 70 Lading av borehull Tilbakelading aktiv Ladestart diff.temp C 60 Ladestopp diff.temp C 30 -Maks brine temperatur ºC 18 CTC Expansionskort 31

32 6.3.5 Innstillinger X-volum Innstillinger som gjelder der X-volum er aktivert. Dette kalles også system 3. X-volum Ladetemperatur ºC 60 Maks tillatt tanktemperatur ºC 70 Ladetemperatur C 60 ( ) Innstilling av den høyest tillatte temperaturen i X-volum. Når den innstilte temperaturen nås, stopper ladingen. Maks. tillatt tanktemp. C 70 ( ) Hvis solpanelets temperatur overstiger den maksimalt innstilte temperaturen, kan tanken fortsette å lade opp til denne innstilte tanktemperaturen. Dette krever at også "Overtemp. beskyttelse panel" er aktivert. Lading av borehull Tilbakelading aktiv Ladestart diff.temp C 60 Ladestopp diff.temp C 30 -Maks brine temperatur ºC 18 Lading til H-tank Ladestart diff.temp., C 7 Ladestopp diff.temp., C 3 Ladetemperatur ºC CTC Expansionskort

33 Inns. EcoTank Generell informasjon Ladetemperatur ºC 60 Maks tillatt tanktemperatur ºC Innst. lading av borehull Lading aktiv (/Ja) Her aktiveres funksjonen "lading av borehull". Funksjonen er til for å beskytte solpaneler mot overtemperatur, men kan også energilade borehull. Ladestart diff.temp. C 60 ( ) Her stiller du inn temperaturdifferansen for når ladingen av borehull skal starte. Solpanelet skal være så mange grader varmere enn brinevæsken i borehullet for at ladingen skal starte. Hvis panelet lader eller kan lade tank, er tanklading prioritert. Ladestopp diff.temp. C 30 ( ) Her stiller du inn temperaturdifferansen for når ladingen av borehull skal stoppe. Når temperaturforskjellen mellom solpanelet og brinevæsken synker under denne innstilte verdien, stopper ladingen. Maks. tillatt brinetemp. C 18 (1...30) Innstilling av høyeste tillatte brinetemperatur. Ved oppnådd verdi stoppes ladingen av borehullet. Lading av borehull Tilbakelading aktiv Ladestart diff.temp C 60 Ladestopp diff.temp C 30 -Maks brine temperatur ºC 18 X-volum Ladetemperatur ºC 60 Maks tillatt tanktemperatur ºC 70 Lading til H-tank Ladestart diff.temp., C 7 Ladestopp diff.temp., C 3 Ladetemperatur ºC 60 Lading av borehull Tilbakelading aktiv Ladestart diff.temp C 60 Ladestopp diff.temp C 30 -Maks brine temperatur ºC Lading til H-tank Funksjonen gjelder for ladevilkår mellom EcoTank og H-tank i solsystem 2. Funksjonen kan IKKE kombineres med "difftermostatfunksjon". Lading til H-tank Ladestart diff.temp., C 7 Ladestopp diff.temp., C 3 Ladetemperatur ºC 60 Ladestart diff.temp. C 7 (3...30) Her stiller du inn temperaturdifferansen når ladingen til H-tank skal starte. EcoTank i system 2 skal være så mange grader varmere enn H-tanken for at ladingen skal starte. Ladestopp diff.temp. C 3 (2...20) Her stiller du inn temperaturdifferansen når ladingen til H-tank skal stoppe. Når temperaturforskjellen mellom EcoTank og H-tank synker under denne innstilte verdien, stopper ladingen. Ladetemperatur C 60 ( ) Innstilling av den høyest tillatte temperaturen i H-tanken. Når den innstilte temperaturen er nådd, stopper overladingen. CTC Expansionskort 33

34 Tråd eller trådløs Trådløs Generell informasjon Shunt Åpne forsinkelse shunt 180 Turtemperatur 2ºC 33(34) Radiatorpumpe 2 På Shunt 2 Åpne Driftinfo solpaneler D Status: Varmer Lader H-tank Diff.termostatfunksjon Funksjonen Radiatorsystem1 må defineres før innstillingene Ja kan gjøres. Difftermostatfunksjonen Romføler brukes hvis Ja man vil lade Type Trådløs H-tank Handling fra f.eks. en vannmantlet Koble peisovn fra eller en annen varmekilde. Status Tilkoblet Signalstyrke Batteri 85 % Denne funksjonen kan imidlertid ikke kombineres med Versjon x0102 solsystem 2 med EcoTank. Dette fordi det er samme sirkulasjonspumpe (G46) som brukes. Under driftsinfo vises informasjon "Diff.term. Pumpe / ºC". Solpanel Inn / Ut ºC 65/70 H-tank (B6) C 55 EcoTank Diff termostatfunksjon (B41)(B42) C 72 / 50 X-volum øvre (B41) / undre (B42) 76 / 52 Ladestart Pumpe solpanel diff temp (G30) ºC % 7 78 Ladestopp Pumpe mellomvekslere ºC (G32) 3% 88 Ladetemperatur ºC 60 Pump H-tank (G46) På Pumpe borehullsladning (G31) Av Vekselventil lading (Y31) Tank Vekselventil tank (Y30) H-tank Effekt ut, kw 1.5 Energi ut / 24h, kwh 12.3 Energi, kwh 712 In Ladestart diff.temp. C 7 (3...30) Her stiller du inn temperaturdifferansen når ladingen fra varmekilden skal starte. Varmekilden skal være så mange grader varmere enn tankens temperatur for at ladingen skal starte. Ladestopp diff.temp. C 3 (2...20) Definere frikjøling Her stiller du inn temperaturdifferansen når ladingen fra varmekilden Frikjøling skal stoppes. Når temperaturforskjellen Felles kjøle/varme mellom Kondenssikret produktet system og tanken synker under denne innstilte Romtemperatur verdien, frikjøling stopper ladingen. 25 Ladetemperatur 60 ( ) Her stiller du inn EcoZeniths/EcoHeats maksimalt tillatte temperatur i nedre tank. Ladingen stoppes hvis denne temperaturen overskrides. Defi nere SMS 1 2 Test Diff termostatfunksjon Pumpe overlad. (G46) Av Temperaturer H-tank (B6) ºC 32 Test Sol Pumpe solpanel (G30) 0% Pumpe veksler (G32) 0% Borehulls lad. (Y31/G31) Tank Pumpe H-tank (G46) Av Ventil 2 tanker (Y30) H-tank Temperaturer Solpanel inn (B30) 71 C Solpanel ut (B31) 89 C H-tank (B6) 55 C EcoTank øvre (B41) / undre (B42) 71 C/40 C alternativt Romtemperatur X-volum øvre (B41) / undre (B42) 63 C/42 C Aktivere Ja Signalstyrke Telefon nummer Telefon nummer Innst. pool Hardware Version 1 1 Programversjon 1 9 Pooltemp. ºC 22 ( ) I denne menyen stiller du inn pooltemperaturen Pool diff. ºC 1.0 ( ) Her angir du tillatt differanse mellom stopp- og starttemperatur i poolen. Driftinfo system Pool prio Lav (Lav/Høy) Her angis prioritet mellom pooloppvarming og oppvarming. Hvis innstillingen Lav er valgt, lades ikke poolen når det brukes tilskuddsvarme. Radiatorsystem (20.0) Frikøling 20.2 (20.0) Innst. Pool Pooltemp ºC 22 Pool diff Nattsenking ºC 1.0 Pool prio Lav Funksjonstest pool Poolpumpar (G50,G51) Av Temperaturer Pool (B50) 22 Ferie 34 CTC Expansionskort

35 Temperatur Normal Temperatur Romtemperatur frikjøling 25 Onsdag NormalTorsdag Fredag Lørdag Søndag Generell informasjon Ukeskjema Ukeskjema 1 2 Informasjon om varmesystemet 6.4 Driftsinfo solpaneler Driftinfo system Denne menyen viser aktuelle temperaturer og driftsdata for solfangerne. Menybildet vises bare hvis solfangere er definert. Meny for avanserte innstillinger Avansert Tid & språk Innstillinger Definere system Service Status Her vises driftsstatus for solstyringen. De ulike driftsmodusene som kan vises, er: Varmer, Varmer ikke, Lader H-tank, Lader X-volum, Lader borehull, (Lader borehull), Kjøler panel, Kjøler tank, Ekstrakjøler tank, Følertest og Antifrys panel. Programversjon displaykort: Programversjon VP-styrkort: Solpanel inn/ut C Viser solpanelets inn- eller utgående temperatur. H-tank C (B6) Viser børverdien og den aktuelle temperaturen i CTC EcoZenith i250 / CTC EcoHeat 400. EcoTank (B41)(B42) C Viser EcoTankens topptemperatur, børverdien samt tankens bunntemperatur. X-volum øvre (B41) / undre (B42) Viser X-volumtankens topptemperatur, børverdien og tankens bunntemperatur. Pumpe solpanel (G30) % Her vises hastigheten for solpanelets ladepumpe, (eller Fra). Driftinfo EcoZenith Informasjon om varmesystemet Defi Status nere SMS VP øvre tank Tank øvre C 49 (58) Driftinfo system Aktivere Tank nedre C Ja 42 (45) Eleffekt kw Historisk driftinfo Signalstyrke Strøm L1/L2/L Telefon nummer Diff.term. 1 Pumpe / ºC Av 32 Telefon nummer Pool ºC Av 0 (22) Hardware Version 1 1 Radiatorsystem 2 Programversjon 1 9 Driftinfo varmesystem T ºC Driftinfo system Meny for avanserte innstillinger 20 Avansert 0-20 Def. solpaneler Ute Rom1 Tur1 Retur Rom2 Tur2 Solpaneler benyttes Ja Lading av borehull Tid & Veksel språk ladning Innstillinger Definere system Service EcoTank Panel tilkoblet til Veksler Programversjon displaykort: Programversjon VP-styrkort: Driftinfo solpaneler Status: Varmer Lader H-tank Solpanel Inn / Ut ºC 65/70 H-tank (B6) C 55 EcoTank (B41)(B42) C 72 / 50 X-volum øvre (B41) / undre (B42) 76 / 52 Pumpe solpanel (G30) % 78 Pumpe mellomvekslere (G32) % 88 Pump H-tank (G46) På Pumpe borehullsladning (G31) Av Vekselventil lading (Y31) Tank Vekselventil tank (Y30) H-tank Effekt ut, kw 1.5 Energi ut / 24h, kwh 12.3 Energi, kwh 712 Rom Radiatorsy Frikøling Na Pumpe mellomvekslere (G32) % Hvis det brukes varmeveksler, vises her hastigheten for ladepumpen mellom varmeveksleren og tanken (eller Fra). Pumpe H-tank (G46) Her vises det om ladepumpen er i drift ved overlading. Pumpe borehullsladning (G31) Her vises det om ladepumpen er i drift ved borehullading. Test Sol Pumpe solpanel (G30) 0% Pumpe veksler (G32) 0% Borehulls lad. (Y31/G31) Tank Pumpe H-tank (G46) Av Ventil 2 tanker (Y30) H-tank Temperaturer Solpanel inn (B30) 71 C Solpanel ut (B31) 89 C H-tank (B6) 55 C EcoTank øvre (B41) / undre (B42) CTC 71 C/40 C Expansionskort alternativt X-volum øvre (B41) / undre (B42) 63 C/42 C 35

36 Solpaneler benyttes Lading av borehull Veksel ladning EcoTank Panel tilkoblet til Ja Veksler Vekselventil lading (Y31) Viser om lading skjer til tank eller borehull. Vekselventil tank (Y30) Når to tanker lades med sol, vises her posisjonen til vekselventilen mellom tankene. Effekt ut, (kw) Viser panelets avgitte effekt. Energi ut / 24 h, (kwh) Viser opptatt energimengde det siste døgnet. Når det tas varme ut av tankene (f.eks. ved Antifrys panel), regnes negativ energi. Ved borehullading regnes ingen nyttig energi. Verdien oppdateres ved døgnskifte (00:00). Driftinfo solpaneler Status: Varmer Lader H-tank Solpanel Inn / Ut ºC 65/70 H-tank (B6) C 55 EcoTank (B41)(B42) C 72 / 50 X-volum øvre (B41) / undre (B42) 76 / 52 Pumpe solpanel (G30) % 78 Pumpe mellomvekslere (G32) % 88 Pump H-tank (G46) På Pumpe borehullsladning (G31) Av Vekselventil lading (Y31) Tank Vekselventil tank (Y30) H-tank Effekt ut, kw 1.5 Energi ut / 24h, kwh 12.3 Energi, kwh 712 Energi, kwh Viser opptatt akkumulert energimengde i kwh. Negative verdier vises når energi tas ut av tanken, f.eks. ved sensortest og Antifrys panel. Ved borehullading vises paneleffekten, men energien regnes ikke som akkumulert. Status: Varmer/varmer ikke Status: Viser om solfangeren varmer eller ikke. Varmer (varmer ikke). Lader H-tank/Lader EcoTank/Lader X-volum/ Lader borehull Status: Viser om H-tank, lader EcoTank, X-volum, og/ eller borehull lades. Føler test Status: Viser "følertest" når sirkulasjonspumpe går for å kontrollere om solpanel kan varme. (Lader borehull) Status: Vises om sirkulasjonspumpe står stille for å teste om panel kan lade tank. Test Sol Pumpe solpanel (G30) 0% Pumpe veksler (G32) 0% Borehulls lad. (Y31/G31) Tank Pumpe H-tank (G46) Av Ventil 2 tanker (Y30) H-tank Temperaturer Solpanel inn (B30) 71 C Solpanel ut (B31) 89 C H-tank (B6) 55 C EcoTank øvre (B41) / undre (B42) 71 C/40 C alternativt X-volum øvre (B41) / undre (B42) 63 C/42 C Innst. Pool Pooltemp ºC 22 Pool diff ºC 1.0 Pool prio Lav Kjøler panel/kjøler tank/ekstrakjøler tank/ Frostbesyttelse panel. Status: Vises når en beskyttelsesfunksjon er aktivert. Funksjonstest pool Poolpumpar (G50,G51) Av Temperaturer Pool (B50) CTC Expansionskort

37 diatorsystem 2 fo varmesystem rmepumpe olbe re tank rnstyring NS mmunikasjon lpaneler ff termostatfunksjon ol gre mine innstillinger nte mine innstillinger nte fabrikkinnstillinger Rom1 Tur1 Retur Rom2 Tur2 Definere system diatorsystem 1 diatorsystem 2 rmepumpe C SMS ikøling lpaneler ff termostatfunksjon ol (G50,G51,B50) Funksjonstest! OBS! Denne menyen er kun ment for installatør og service. Funksjonstest Denne menyen nås via servicemenyen og brukes til å teste funksjonen til de ulike komponentene i produktet. Når menyen aktiveres, stopper alle funksjoner i Service produktet. Deretter kan hver komponent testes separat nksjonstest eller sammen. Følerne kontrolleres slik at de er tilkoblet rmlogg og viser en rimelig temperatur. Når du går ut av menyen, brikkinnst kodet rtigstart kompressor. går EcoHeat/EcoZenith tilbake til normal drift. Hvis det pdatere program, USB ikke trykkes på noen knapp innen 10 minutter, går også riv logg till USB ntrollere strømfølereproduktet tilbake til normal drift. installasjon Pumpe solpanel (G30) % 0 ( ) Funksjonstest av sirkulasjonspumpe til solpanel 1. Pumpe veksler (G32) % 0 ( ) Funksjonstest av sirkulasjonspumpe til varmeveksler. Borehullslad. (Y31/G31) Tank (Tank/borehull) Funksjonstest av vekselventil og sirkulasjonspumpe til borehullading. Når borehull velges, skal flowen gå til borehullet, og sirkulasjonspumpen (G31) skal starte. Når Tank velges, skal (G31) være slått av. Ventil 2 tanker (Y30) H-tank (H-tank/X-volum) Funksjonstest av vekselventil mellom tankene. Pumpe H-tank (G46) Av (Av/På) Funksjonstest av sirkulasjonspumpe til tankoverlading. Radiatorsystem Maks turtemp C 1 Radiatorsystem Min turtemp C 2 Varmepumpe av, ute C 55 Av 18 CTC Varme SMS av, tid 120 Frikøling Helning Driftinfo C solpaneler 50 Solpaneler Justering C Def. solpaneler 0 Status: Diff Romstemp termostatfunksjon senkes Varmer C Lader -2 H-tank Pool eller (G50,G51,B50) Solpaneler benyttes Ja Solpanel Tur senkes Lading Inn C / Ut av ºC borehull -3 65/70 H-tank >> Veksel (B6) C ladning 55 EcoTank EcoTank (B41)(B42) C 72 / 50 X-volum Panel øvre tilkoblet (B41) / undre til (B42) Veksler 76 / 52 Pumpe Service Def solpanel radiatorsystem (G30) % 1 Pumpe mellomvekslere (G32) % Pump Funksjonstest H-tank (G46) På Radiatorsystem 1 Ja Pumpe Alarmlogg borehullsladning (G31) Av Fabrikkinnst Romføler kodet Ja Vekselventil lading (Y31) Tank Hurtigstart Type kompressor. Kabel Vekselventil tank (Y30) H-tank Oppdatere program, USB Effekt ut, kw 1.5 Skriv logg till USB Energi Driftinfo solpaneler Kontrollere ut / 24h, strømfølere kwh 12.3 Energi, Reinstallasjon kwh 712 Status: Varmer Lader H-tank Generell informasjon Solpanel Inn / Ut ºC 65/70 H-tank (B6) C 55 EcoTank (B41)(B42) C 72 / 50 Funksjonstest X-volum øvre (B41) / undre (B42) 76 / 52 Pumpe Radiatorsystem solpanel (G30) % 78 Pumpe Varmepumpe mellomvekslere (G32) % 88 Pump Ventiler H-tank (G46) På Elkoble Pumpe borehullsladning (G31) Av Sol Vekselventil Diff termostatfunksjon lading (Y31) Tank Vekselventil PoolTest Soltank (Y30) H-tank Effekt ut, kw 1.5 Energi Pumpe ut solpanel / 24h, kwh (G30) 0% 12.3 Energi, Pumpe kwh veksler (G32) 0% 712 Borehulls lad. (Y31/G31) Tank Pumpe H-tank (G46) Av Ventil 2 tanker (Y30) H-tank! Temperaturer Når du går ut av menyen, går Solpanel inn (B30) 71 C CTC EcoHeat/EcoZenith tilbake til Solpanel ut (B31) 89 C H-tank startsiden. (B6) 55 C EcoTank øvre (B41) / undre (B42) 71 C/40 C alternativt X-volum øvre (B41) / undre (B42) 63 C/42 C Test Sol Pumpe solpanel (G30) 0% Pumpe veksler (G32) 0% Borehulls lad. (Y31/G31) Tank Pumpe Innst. H-tank Pool (G46) Av Ventil 2 tanker (Y30) H-tank Pooltemp ºC 22 Temperaturer Pool diff ºC 1.0 Pool prio Lav Solpanel inn (B30) 71 C Solpanel ut (B31) 89 C H-tank (B6) 55 C EcoTank øvre (B41) / undre (B42) 71 C/40 C alternativt X-volum øvre (B41) / undre (B42) 63 C/42 C Temperaturer Aktuelle temperaturer vises. Poolpumper (G50,G51) Funksjonstest for poolpumpene. Av Pool (B50) 20 ºC Eksempel for temperatur 20 ºC i pool. Innst. Funksjonstest Pool pool Pooltemp Poolpumpar ºC (G50,G51) 22 Av Pool Temperaturer diff ºC 1.0 Pool Pool prio (B50) Lav 22 Funksjonstest pool Poolpumpar (G50,G51) CTC Expansionskort Av 37

38 6.5 Alarmtekster og feilsøking / egnede tiltak Alarm: Panel/vekslerpumpe Reset alarm Ved feil på f.eks. en føler, avgis det en alarm. I displayet vises det en tekst med informasjon om feilen. Du tilbakestiller alarmen ved å trykke på Tilbakestill alarm i displayet. Hvis det har oppstått flere alarmer, vises disse etter hverandre. Du kan ikke tilbakestille en gjenværende feil uten først å ha rettet den opp. Noen alarmer tilbakestilles automatisk hvis feilen opphører. For solfangere er det viktig at systemet er luftet. Man kan imidlertid ikke avlufte en varm solfanger. Solfangersystemet luftes når det er kaldt, f.eks. om morgenen.! OBS! Hvis ekspansjonskortet ikke er installert og solpaneler defineres, vil produktet gi følgende alarm: Komm.feil ekspansjonskort. Alarmtekst Føler Panel frysefare Panel/vekslerpumpe Panel pumpe Panel overopphetet Komm.feil ekspansjonskort Beskrivelse Ved feil, ikke tilkoblet eller kortsluttet føler samt om verdien er utenfor følerens måleområde, vises det en alarm. Hvilken føler det dreier seg om, vises i displayet. Hvis det blir feil på en solføler eller tankføler, stopper ladingen. Tiltak: Kontroller kabeltilkoblingen eller føleren, bytt ut den defekte føleren Når paneltemperaturen er 3 C lavere enn frostbeskyttelsestemperatur. Tiltak: Kontroller at beskyttelsesfunksjonen "Antifrys beskyttelse panel" er aktivert (Meny: Panel beskyttelsesfunksjoner). Når paneltemperaturen er 60 C høyere enn tanktemperaturen. Sirkulasjonspumpen for solpanel og/eller tank kunne ikke overføre energi til tanken. Tiltak: Kontroller pumpenes funksjon. Paneltemperaturen er 60 C høyere enn tanktemperaturen. Sirkulasjonspumpen for solpanel kunne ikke overføre energi til tanken. Tiltak: Kontroller pumpens funksjon. Paneltemperatur er over 160 C. Tiltak: Kontroller at beskyttelsesfunksjonene "Overtemp. beskyttelse panel" og "Kjøling bort overtemp." er aktivert. (Meny: Panel beskyttelsesfunksjoner). Når Alarm Komm.feil ekspansjonskort blinker, angir dette at kommunikasjonen mellom displaykortet og ekspansjonskortet ikke fungerer. Tiltak: Kontroller tilkoblingen mellom kortene. 38 CTC Expansionskort

39

40 Försäkran om överensstämmelse Déclaration de conformité Declaration of conformity Konformitätserklärung Enertech AB Box 313 S LJUNGBY försäkrar under eget ansvar att produkten confirme sous sa responsabilité exclusive que le produit, declare under our sole responsibility that the product, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, CTC EcoSol / Expansionskort som omfattas av denna försäkran är i överensstämmelse med följande direktiv, auquel cette déclaration se rapporte est en conformité avec les exigences des normes suivantes, to which this declaration relates is in conformity with requirements of the following directive, auf das sich diese Erklärung bezieht, konform ist mit den Anforderungen der Richtlinie, EC directive on: Electromagnetic Compatibility (EMC) 2004/108/EC Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC Överensstämmelsen är kontrollerad i enlighet med följande EN-standarder, La conformité a été contrôlée conformément aux normes EN, The conformity was checked in accordance with the following EN-standards, Die Konformität wurde überprüft nach den EN-normen, EN :2007, -A1:2009 EN :1997, -A1:2001, -A2:2008 EN :2006, -A1:2009, -A2:2009 EN :2008 EN EN EN EN Ljungby Joachim Carlsson Technical Manager

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC Solar controls/ Expansion card. tilbehør til CTC EcoHeat 400/ CTC EcoZenith i250/ctc GSi 12

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC Solar controls/ Expansion card. tilbehør til CTC EcoHeat 400/ CTC EcoZenith i250/ctc GSi 12 161 504 28-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC Solar controls/ Expansion card tilbehør til CTC EcoHeat 400/ CTC EcoZenith i250/ctc GSi 12 VIKTIG

Detaljer

CTC Solar controls/ Expansion card tilbehør til CTC EcoHeat 400/ CTC EcoZenith i250/ctc GSi 12. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning

CTC Solar controls/ Expansion card tilbehør til CTC EcoHeat 400/ CTC EcoZenith i250/ctc GSi 12. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 161 504 28-2 2016-04-25 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC Solar controls/ Expansion card tilbehør til CTC EcoHeat 400/ CTC EcoZenith i250/ctc

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Menyoversikt CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Romtemperatur Varmesystem 2 22,4 C (23,5) Se kapittel 4.1 Nattsenking Ferie 3/4 Varmtvann Ekstra

Detaljer

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro

Elektroinstallasjon. CTC EcoLogic Pro Elektroinstallasjon 1 2 Installasjon og omkobling i CTC EcoLogic skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Utstyret skal foregås av allpolet

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon I dette kaptlet skal vi se på hovedkomponentene og delsystemene som i ulike konfigurasjoner inngår i de seks hovedsystemene (EcoLogic system 1-6). Hvis du ønsker

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 40-1 2015-11-25 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK Installasjons-

Detaljer

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~

Elektroinstallasjon. Elektroinstallasjon 400V 3N~ Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i i250 skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra fabrikken

Detaljer

161 504 33-2 2015-08-11. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250

161 504 33-2 2015-08-11. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 161 504 33-2 2015-08-11 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 161 504 33-2

Detaljer

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 ctc FerroFil AS Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser. Kjelen er ferdig internt koblet fra fabrikk. Mating

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400 Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elektroinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Som kommunikasjonskabel brukes

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 34-1 2015-08-12 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens strømkontakt

Detaljer

Elektroinstallasjon i550

Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon i550 Elektroinstallasjon 1 Elektriske komponenters plassering 2-3 Matestrøm varmepumpe 4 Pumper 5-10 Shuntventiler 10 Vekselventiler 11-12 Følere 13-18 Installasjon elkolbe 19 Installasjon

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 34-3 2015-09-15 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe Demontering kjølemodul GSi 12! Inngrep i produktets

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550

Elektroinstallasjon CTC EcoZenith I 550 Elektroinstallasjon CTC EcoZenith Mars 2013 Oversikt motorer, pumper og følere Elektroinstallasjon 1 ( 59 ) Shuntmotor 2 ( 54 ) Vekselventil VP inn 2 ( 55 ) Vekselventil VP ut 3 ( 36 ) Radiatorpumpe 1

Detaljer

Oversikt menyer. CTC EcoHeat 400. 0,0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Normalvisningsmeny CTC EcoHeat Mandag 09:35

Oversikt menyer. CTC EcoHeat 400. 0,0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Normalvisningsmeny CTC EcoHeat Mandag 09:35 Oversikt menyer Normalvisningsmeny CTC EcoHeat 09:35 Varmtvann Driftsinfo ansert Uke program Onsdag Torsdag Fredag radiatorsystem 06-09 18-21 07-09 20-23 06-09 10-21 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC radiatorsystem

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Instrumentpanel CTC EcoZenith I 550

Instrumentpanel CTC EcoZenith I 550 Instrumentpanel CTC EcoZenith EcoZenith Man 8:03 Rom C 21(21) Tank øvre 50 Ekstr VV nej Aktuell driftinfo Historisk driftinfo Nattsenkning ansert Oversikt menyer Funksjoner instrumentpanel 1 Oversikt

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering.

! Produktet skal lagres og. ! Ettersom kjølemodulen. ! Påfyllingsenhet og nivåkar. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 30-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens

Detaljer

Elektroskjemaer CTC Eco Logic CTC Ferrofil A/S

Elektroskjemaer CTC Eco Logic CTC Ferrofil A/S CTC Eco Logic s konstruksjon Bildene nedenfor viser Eco Logi s oppbygning og viktige komponenter vedrørende installasjonen. C I B. innkobling av matekabel 0V / 00V fra sikringsskap. B. Kontaktor for varmepumpens

Detaljer

Startside. CTC EcoLogic Pro. Side 2 Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Side 3

Startside. CTC EcoLogic Pro. Side 2 Varmtvann Innstillinger for varmtvannsproduksjonen. Side 3 Detaljbeskrivelse menyer På den oversiktlige styringsenheten gjøres alle innstillinger direkte på skjermen. De store ikonene fungerer som knapper på touchdisplayet. Her vises også informasjon om drift

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. CTC EcoZenith i550 Pro Tirsdag 08:45 22,4 C (23,5) Romtemperatur.

Menyoversikt. 0.0 time 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. CTC EcoZenith i550 Pro Tirsdag 08:45 22,4 C (23,5) Romtemperatur. Menyer Menyoversikt 1-9 Detaljbeskrivelse menyer 10 Romtemperatur 11 Nattsenking av temperatur 12 Ferie 12 Varmtvann 13 Driftsinfo 14 Driftsinfo EcoZenith 15-16 Driftsinfo varmesystem 1-3 16 Detaljert

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 23-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoTank 300/310 VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK 2016-04-25 Installasjons-

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 31-4 2015-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK Installasjons- og vedlikeholdsanvisning

Detaljer

115-120 - 125. Om man benytter styresystemet EcoLogic, sammenkobles disse enhetene med en 1 - leder ( 230V ~ dobbeltisolert ) på kommunikasjonssiden.

115-120 - 125. Om man benytter styresystemet EcoLogic, sammenkobles disse enhetene med en 1 - leder ( 230V ~ dobbeltisolert ) på kommunikasjonssiden. Elektroskjemaer V CTC Ferrofi l A/S El installasjon - 0 - Installasjonen og omkobling i varmepumpen skal bare utføres av autorisert installatør. All lednings trekking skal utføres i h.t. gjeldende bestemmelser.

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS

ctc EcoAir V3 Feilmeldinger / Utbedringer ctc FerroFil AS ctc EcoAir er konstruert for å gi en pålitlig drift og en høy komfort, samt at den har en lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. ctc

Detaljer

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 161 504 31-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 161 504 31-1 2015-04-28 Generell informasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tilkobling av kuldebærersystem

Tilkobling av kuldebærersystem Tilkobling av kuldebærersystem Montering og tilkobling av brinesystem, dvs. kollektor til berg eller jord, skal utføres iht. gjeldende bestemmelser av kvalifisert fagmann. Vær svært nøye med å unngå skitt

Detaljer

Styresystemet. Display. CTC EcoHeat 300

Styresystemet. Display. CTC EcoHeat 300 Styresystemet På det oversiktlige betjeningspanelet gjøres alle innstillingene direkte på skjermen. De store ikonene fungerer som knapper på berøringsdisplayet. Her vises også informasjon om drift og temperaturer.

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 40-5 2017-02-15 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 400V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG

Detaljer

CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat 400 406-408 - 410-412 Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb.. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten

Detaljer

For installatøren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Installasjon. www.ctc.no

For installatøren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Installasjon. www.ctc.no For installatøren CTC EcoZenith I550 Multitank Installasjon www.ctc.no Mars 2013 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe 400V 3N~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12. Modulerende bergvarmepumpe 400V 3N~ Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 34-9 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe 400V 3N~ VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK

Detaljer

CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe 400V 3N~ Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. Providing sustainable energy solutions worldwide

CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe 400V 3N~ Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 53-1 2017-02-13 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe 400V 3N~ VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG

Detaljer

CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe 1x230V/3x230V. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. Providing sustainable energy solutions worldwide

CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe 1x230V/3x230V. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 54-1 2017-02-13 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GSi 12 Modulerende bergvarmepumpe 1x230V/3x230V VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL

Detaljer

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 161 504 32-1 2015-04-23 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. LOGG: Viser

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat

Menyer CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoHeat Funksjoner instrumentpanel EcoHeat I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

CTC EcoZenith i350 L/H

CTC EcoZenith i350 L/H CTC EcoZenith i30 L/H Innendørsmodul i to høyder med varmepumpestyring Høyeffektiv innendørsmodul i to høyder med mange muligheter og innebygd varmepumpestyring. CTC EcoZenith i30 er utstyrt med samme

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem med styring fra Denne anslutningen velges om den eksisterende kjelen har shuntventil, det vil si at kjelen inneholder et vannvolum med konstant høyere temperaturen

Detaljer

CTC EcoHeat 400. Reservedeler og tilbehør

CTC EcoHeat 400. Reservedeler og tilbehør og tilbehør www.ctc.no Des. 0 Oversikt EcoHeat x00v CTC EcoHeat EH06 6 kw 5866000 - EH08 8 kw 5866000 - EH0 0 kw 5866000 - EH kw 5866000 EcoHeat x00v Inox CTC EcoHeat EH06 6 kw 586600 - EH08 8 kw 586600

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

Transport, avemballering og montering

Transport, avemballering og montering Transport, avemballering og montering Denne delen er for deg som har ansvar for en eller flere av de nødvendige installasjonene som skal til for at skal fungere slik som huseieren ønsker det. Ta deg tid

Detaljer

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK Installatørhåndbok 3x230 V LEK IHB NO 1510-2 331161 Innhold 1 Norsk, IHB - ELK 15 Generelt Plassering Plassering av komponenter 2 2 2 3 Rørtilkopling El-tilkobling Aktivering av ELK 15 Tekniske opplysninger

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 40-4 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i250 400V 3N~/ 230V 1N~/ 230V 3~ VIKTIG LES NØYE FØR BRUK OPPBEVAR TIL FREMTIDIG BRUK

Detaljer

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk -NO 2013-06-17 A003 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduksjon av produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse av veggpanelet... 3 3.1.2 Beskrivelse

Detaljer

CTC GS 6-8 Bergvarmepumpe 400V 3N~ Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. Providing sustainable energy solutions worldwide

CTC GS 6-8 Bergvarmepumpe 400V 3N~ Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 79-1 2017-12-12 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC GS 6-8 Bergvarmepumpe 400V 3N~ VIKTIG LES GRUNDIG FØR BRUK TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG

Detaljer

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06 LADDOMAT 4030 www.ctc.no Okt. 06 LADDOMAT 4030 REGULERER AUTOMATISK INN - OG UTLADNING AV AKKUMULATORTANK VED FYRING I KJELER MED INNEBYGGET VARMTVANNSFORSYNING OG SHUNTVENTIL Den reduserer kjeletapet,

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl

Menyer CTC EcoEl V3 CTC Ferrofil A/S. Funksjoner instrumentpanel EcoEl Funksjoner instrumentpanel EcoEl I det oversiktelige displayet utføres alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperatur. Informasjonen i et display. Med et fåtal av knapper kommer

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

Prosjekteringshåndbok

Prosjekteringshåndbok CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 63 90 40 00 Fax.:63 90 40 01 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling SØR-NORGE Kirkevn. 32 4580 Lyngdal Mobil: 994 96 464 Avdeling VEST-NORGE P.B.

Detaljer

ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no

ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no ctc EcoAir V3 105-107 - 110 Varmepumpe luft - Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no Juni 2010 CTC Ferrofi l A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM V 35-2 er et akkumuleringssystem for vedfyring. Den varmeenergi som skapes ved vedfyring, overføres via kjelevannet til akkumulatortankene og lagres der. Gjennom å utnytte

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 CTC EcoZenith i 250 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 795 NRF 820 08 85 i 250 230V Varegr. 3022001 kjeler Du har nettopp kjøpt en, som vi håper du vil bli svært fornøyd med. På de neste

Detaljer

Oversikt sluttkunde. CTC GSi 12. Innemodul med varmepumpestyring

Oversikt sluttkunde. CTC GSi 12. Innemodul med varmepumpestyring 16150451-1 2017-02-14 Oversikt sluttkunde Innemodul med varmepumpestyring 1. Signer sjekkliste installasjon. 2. Serienummer bak berøringsskjerm. 3. Luft radiatorsystem og produkter, ca. en måned etter

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske -vann Du har nettopp kjøpt en CTC EcoHeat 400, som vi håper du vil bli svært

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

Røranslutninger. Installasjon CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S 191 343 423 519,5 549,5. 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm

Røranslutninger. Installasjon CTC EcoHeat V3 CTC Ferrofil A/S 191 343 423 519,5 549,5. 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm 9 596 513 191 343 423 519,5 549,5 1692 1812 8 7 8 608 642 320 7 1 3 10 5 6 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø 22 mm 2 4 55 68 100 123 54 85 11 3 Anslutning avløp sikkerhetsventil,

Detaljer

CTC GSi 12. Fordeler. Turtallsstyrte varmepumpe for berg-, sjø- og jordvarme

CTC GSi 12. Fordeler. Turtallsstyrte varmepumpe for berg-, sjø- og jordvarme CTC GSi 12 Turtallsstyrte varmepumpe for berg-, sjø- og jordvarme CTC GSi 12 tilpasser seg automatisk til husets effektbehov gjennom året. Ved stort effektbehov øker effekten, og ved lavere behov kjører

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

Prosjektering og installasjonsveiledning

Prosjektering og installasjonsveiledning Prosjektering og installasjonsveiledning 2013 11 19 Med forbehold om endringer Miba AS Tlf. 02650 Side 1 Frigus Aero trinnløs kjøle og varmepumpe for ventilasjon 1. Ventilasjonsaggregat: Kjøledrift: Generelle

Detaljer

CTC EcoPart V3 5-7,5-8,5-10,5-12

CTC EcoPart V3 5-7,5-8,5-10,5-12 CTC EcoPart V3 5-7,5-8,5-10,5-12 Varmepumpe Berg, Jord, Vann Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Feb. 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no

Detaljer

Installatørhåndbok AXC 30

Installatørhåndbok AXC 30 LEK Installatørhåndbok AXC 0 Ekstrautstyr IHB NO - Innhold Generelt Innhold Plassering av komponenter Felles strømtilkobling Tilkobling av kommunikasjon Tilkopling av strømforsyning Shuntstyrt tilleggsvarme

Detaljer

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03 Laddomat 21 Funksjon, drift og vedlikehold www.ctcferrofil.no Mai 03 Automatisk avlufting Alternativ tilkobling Ekspansjonskar Automatisk avlufter Kjele 1 Føler Radiatorer ctc V35-2 har innebygget styring

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Denne bruksanvisningen skal alltid være tilgjengelig i nærheten av utstyret!

Denne bruksanvisningen skal alltid være tilgjengelig i nærheten av utstyret! REMKO ATR 1 + 2 Temperaturstyringsenhet dag/natt Bruk Teknologi Les disse instruksjonene nøye før anlegget monteres og tas i bruk! Ved feil montering, bruk eller vedlikehold, eller dersom det gjøres forandringer

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ FDV-DOKUMENTASJON CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no NOBB 471 85 558 NRF 820 08 73 CTC EcoAir 408 230V 1N ~ Varegr. 3016100 varmepumpe luft vann er en uteluftsvarmepumpe som tar varmen fra luften ute

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir 500M. Modulerende luft/vann-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir 500M. Modulerende luft/vann-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 38-1 2015-08-21 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoAir 500M Modulerende luft/vann-varmepumpe Installasjons- og vedlikeholdsanvisning

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4 Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4 Dato: 13.11.2015 Denne manualen innholder tips ved oppfylling, kvikkguide og systemskisser både for rørlegger og elektriker. Skulle

Detaljer

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge:

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge: ECODAN NEXT GENERATION www.miba.no Importør i Norge: Spar penger med nye Ecodan Next Generation Med en Ecodan Next Generation vil du få en betydelig energibesparelse sammenlignet med andre oppvarmingsalternativer.

Detaljer

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon LK Heater 350 Utførelse LK Heater 350 er en elektrisk komfortvarmer for gulvvarmeinstallasjoner fortrinnsvis utført med LK Minishunt M60. LK Heater 350 gir deg varme gulv i enkeltrom (f.eks. bad) om sommeren,

Detaljer