ØKONOMISK TEORI OM BYUTVIKLING OG KOMMUNAL PLANLEGGING AV AREALBRUK OG INFRASTRUKTUR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMISK TEORI OM BYUTVIKLING OG KOMMUNAL PLANLEGGING AV AREALBRUK OG INFRASTRUKTUR"

Transkript

1 ØKONOMISK TEORI OM BYUTVIKLING OG KOMMUNAL PLANLEGGING AV AREALBRUK OG INFRASTRUKTUR av BJØRN LARSEN Institutt for sosialøkonomi NTH, Trondheim, 1978

2 I N N H O L D Forord Summary Om notasjonen xi xv xxi DEL I. BYENES FORUTSETNINGER.1. Historisk bakgrunn Byen som begrep Forhistoria De første byene Kjøpmennenes byer Mellomspill De nye byene.. (Trelast- og bergverksbyene) Industribyene, Oppsummering Våre moderne norske byer Begionaløkonomiske lokaliseringsbetrdktninger Skalaproblemet - "den optimale bystørrelsé' Omkring problemet : Negative skalaeffekter i offentlig sektor Utgifter og kommunestørrelse i N orge Noen hovedtendenser i det intraurbane lokalisernigs- K mønster 42 DEL II..GRUNNRENTE OG BOLIGRENTE 3. De komersielle og produksjonstekniske lokaliseringsfordelene som kilde for mulig ekstraprofitt eller grunnrente "Grunnpris" Differensialrente Absolutt rente Trengselsrente Iroduksjon og salg i komersielle sentra for et spredt kundeoppland 6} 3. 6 Tredimensjonalt bybilde. Intensitetsrente 65

3 3.7 Supplerende om den absolutte grunnrenta Boligrentas grunnlag Boligrentas begrep Differensial boligrente Monopol boligrente Boligmarkedet i skyggen av KSO. Slumdannelse Avslutning Husleienes (boligrentas) konkrete former og statlige reguleringer Innledning Irivate leiegårder Kommunale leiegårder SeIveide boliger Kooperativt eide bo liger leieformene og finansieringsordningenes gjensidige markedseffekter. Sluttmerknad Kommunal bolig- og utbyggingspolitikk Tomtepolitikk og infrastrukturutbygging Kommunal boligpolitikk 109 DEL III. AREALBRUKSPLANLEGGING FRA ØKONOMISK SYNSPUNKT 77. Økonomisk langtidsplanlegging i kommunen Brivatøkonomisk planlegging Kommunaløkonomisk planlegging ~ Karakteristika ved planleggings situasjonen Beslutningsprosess og budsjettvedtak Nytteverdianalyse Kommunaløkonomisk rasjonalitet og beslutningsgrunnlaget Planlegging over tid Investeringsmodell Samfunnsøkonomisk planlegging.'.: Arealbruksplanlegging fra et kommunaløkonomisk kostnadssynspunkt Behovet for byggearealer Modeller for arealbruk og soneplanlegging Allokering smodeller bygget på L. F.-formuleringer. 146

4 8.2.2 Interaksjonsmodeller som allokeringsmodeller " Kostnadsoptimalisering av langsiktig arealbruk 15"4 T Iroblemets prinsipp struktur ".V Feltets kostnads funksjon 156 i Gjensidig uavhengige felter 157 '8.3.4 KOLAB I.\ S Dualen i KOLAB I /.. T Forutsetninger for KOLAB. " , - : KOLAB II VBZ Dynamisk vurdering av belastning på infrastruktur. T R syntetisk regneeksempel bygget på KOLAB II Skisse av det syntetiske regneeksempelet... \& froblemet formulert 1/1 Ffl Datamaskinprogrampakkene FMTS og GAMMA Tresøkende algoritmer og løsningsstrategier i FMB " _ Resultater _ Oppsummering om bruk av FM IS til løsning av model- - --_.:, ler av typen KOLAB II Arealbruksplanlegging fra husholdningenes synspunkt og r" : fra et mer total økonomisk synspunkt Under husholdningenes synsvinkel Modell: ; for boliglokalisering 3 KOLAB III Modell for samtidig lokalisering av boliger og -- arbeidsplasser, KOLAB TV *1.3 Litt mer om preferanse funksjonene i KOLAB III og IV ' Under en "totaløkonomisk" sysnsvinkel KOLAB V, Sluttmerknad om KOLAB-modellene -l-9_3 DEL IV. ELEMENTER I <EN KOMMUNAL PLANLEGGINGSMODELL 10. Skisse av det tekniske innholdet i befolkningsprogrammet Noen praktiske hovedpunkter i regional befolknings- teori Irinsippene i en regional flyttemodell Avgrensning Befolkning 202

5 Fødselshyppigheter Overlevingssannsynlighet ' Tsikel demografisk modell Sivilstandsfordeling Flyttinger 207 ' Arbeidsmarkedsbestemte flyttinger ' Flyttinger bestemt av utdanningssituasjonen Sluttmerknad Behovsberegninger Boligbehov Samlet boligbehov Boligbehovets fordeling på boligstørrelser Avgang av boliger Boligbyggebehovet Behov i eldreomsorgen Behov for barnehager Sluttmerknad om behovsberegninger..." I" Områdeprognoser Presisering av problemstillingen Modellen Generelt Relasjonene i regnemaskinprogrammets prognosedel Regnemaskinprogrammets inngangsdata Regnemaskinprogrammets interpolasjoner Resultater og kjørkostnader for regnemaskinprogrammet Sammenfattende modellskisse av et planleggingssystem Den plass modeller for arealbrukssplanlegging bør innta i et system av planlegging smodeller Planleggingssystemet Tidshorisonter og planperioder ' Plan for befolknings- og næringsutvikling 27} Planer for overordnet arealbruk Tekniske rammeplaner Perspektiv- og rammeplaner (sektorplaner) Reguleringsplaner Boligbyggeprogrammet Investeringsprogrammet ; 273

6 Langtidsbudsjettet Bevilgningsbudsjettet eller (års-)budsjettet Organiseringen av planleggingsarbeidet Behandlingstidspunkter Hvilke organer fatter vedtak? Hovedpunkter i saksgangen < Avslutning 283 VEDLEGG. Vedlegg I - Utgifter og kommunestørrelse 287 Vedlegg II - Kommunebudsjettets kapittel- og postinndeling Vedlegg III - Bemerkninger om mål for boligmassens kapasitet. 321 Vedlegg IV - EDB^oppsett. 331 Vedlegg V - Boutgifter og inntekt 341 Vedlegg VI - Regnemaskinprogram for områdeprognoser, OMRPRQGR 345 NOTER OG LITTERATURREFERANSER ' Noter 357 Noter til kapittel N oter ti I kapitte I Noter til kapittel Noter til kapittel 4..' 366 Noter til kapittel Noter til kapittel Noter til. kapittel Noter til kapittel Noter til. kapittel Noter til kapittel Noter til kapittel Noter til kapittel Noter'til kapittel Noter til vedlegg III 378 Litteraturreferanser 379

Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken

Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken Rolf Barlindhaug Arne Holm Fredrik Holth Berit Nordahl Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken NOTAT 2012:114 Tittel: Forfatter: Boligbygging med

Detaljer

Forord. Arbeidsgruppen bestod av følgende personer:

Forord. Arbeidsgruppen bestod av følgende personer: II Forord I oktober 2012 sendte kommunene Hå, Time, Klepp, Gjesdal, Sola og Randaberg ut en forespørsel til bl.a. IRIS med ønske om gjennomføring av en boligmarkedsanalyse i disse kommunene. Boligmarkedsanalysen

Detaljer

Fragmentert og koordinert

Fragmentert og koordinert Fragmentert og koordinert Organisering av boligsosialt arbeid i norske kommuner ÅSMUND LANGSETHER THORBJØRN HANSEN JARDAR SØRVOLL Rapport nr 18/08 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Hvordan målene ble nådd

Hvordan målene ble nådd Hvordan målene ble nådd Hovedlinjer og erfaringer i norsk boligpolitikk TORE W. KIØSTERUD Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Temahefte 1/05 Norsk institutt for forskning

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Mål og normer i boligpolitikken

Mål og normer i boligpolitikken BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Thorbjørn Hansen Mål og normer i boligpolitikken Oversikt og utviklingstrekk Prosjektnotat 2005 Byggforsknotat-b KOLOFONSIDE (omslag, tittelside (side 1) og kolofonside

Detaljer

STORBYOMRÅDETS UTFORDRINGER - STATUS I ARBEIDET MED FELLES BOLIGSTRATEGI OG VEKST

STORBYOMRÅDETS UTFORDRINGER - STATUS I ARBEIDET MED FELLES BOLIGSTRATEGI OG VEKST Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ESKJ-13/260-8 74793/13 24.10.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 07.11.2013 Stavanger

Detaljer

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune 2013 2016 1 Versjon 0.1 ephorte 2012/1105 Innhold Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne...4 1. Forord...4 2.

Detaljer

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014 BOLIGPOLITISK HANDLINGSAN 2014 BOLIGPOLITISK AN FOR TROMSØ MOT 2027, MED HANDLINGSDEL 2015-2019 PROSJEKTAN 17.02.14, vedtatt av Byrådet 27.02.14, sak 57/14 Boliger nær naturen, her fra Tomasjordnes. Foto

Detaljer

Byomforming 2010 Bypolitikk og gjennomføring

Byomforming 2010 Bypolitikk og gjennomføring Byomforming 2010 Bypolitikk og gjennomføring 5 januar 2010 Christian Joys, adm direktør, Avantor AS Litt om Avantor Avantor ble stiftet i 1971 av Andenæsfamilien Hovedaksjonær 1992 2003 Aker RGI Kjøpte

Detaljer

Helhetlig tiltaksplan for boligbygging. Vedtatt av kommunestyret 05.05.15

Helhetlig tiltaksplan for boligbygging. Vedtatt av kommunestyret 05.05.15 Helhetlig tiltaksplan for boligbygging Vedtatt av kommunestyret 05.05.15 Forsidefoto: Takk til beboerne i Melhusvegen 436 for velvillig posering en fin høstdag i 2012 foto Melhus kommune/tove Hellem 2

Detaljer

Herfra til leiligheten

Herfra til leiligheten Herfra til leiligheten Boligmelding 2014-2020 HØRINGSUTKAST Innhold 1. Innledning... 5 2. Kommunens organisering... 8 3. Nasjonale mål og føringer... 9 Lovverk... 10 Rom for alle... 10 Universell utforming...

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2004-2008

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2004-2008 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2004-2008 Vedtatt av bystyret 22.06.2004 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 4 3. Forslag til tiltak... 5 4. Bakgrunn og mandat... 9 5. Mål og strategier for

Detaljer

Den kommunale utleiesektor

Den kommunale utleiesektor Den kommunale utleiesektor Struktur, forvaltning, husleiefastsettelse Per Medby Åsmund Langsether Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 12/2007 Norsk institutt for

Detaljer

6. Økonomiske vurderinger ved fremskaffelse av kommunale boliger

6. Økonomiske vurderinger ved fremskaffelse av kommunale boliger 6. Økonomiske vurderinger ved fremskaffelse av kommunale boliger 6.1 Innledning I forhold til Boligsosial melding i 1997 er det i denne planen også fokuserte på driftsøkonomiske konsekvenser ved fremskaffelse

Detaljer

Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016

Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 Oslo kommune Byrådet Byrådssak 152.2/12 Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Tabeller... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Innledning... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Prosess og brukermedvirkning...

Detaljer

NTNU Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Side 3

NTNU Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Side 3 NTNU Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Side 3 Forord Valg av oppgavetema er direkte inspirasjon av mine arbeidsoppgaver på jobb. Jeg begynte som prosjektleder i kommunen i 2007, og

Detaljer

BOLIGPOLITISK PLAN FOR RANA KOMMUNE 2012 2022

BOLIGPOLITISK PLAN FOR RANA KOMMUNE 2012 2022 BOLIGPOLITISK PLAN FOR RANA KOMMUNE 2012 2022 Forord Skrives etter kommunestyrets vedtak. Innhold Sammendrag... 2 1 Handlingsplan...7 1.1 Boligpolitiske mål for perioden 2012 2022... 7 1.2 Mål og handlingsstrategier

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2003-2010

Boligsosial handlingsplan 2003-2010 Ekstern høring Rådmannens forslag til Boligsosial handlingsplan 2003-2010 Høringsfrist 28. februar 2003 Tromsø kommune Forord Tromsø kommune vedtok i 1997 en Boligsosial melding, som denne handlingsplanen

Detaljer

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 VEDLEGG TIL SAK 11/370 UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 I FORBINDELSE MED PBL 10-1- KOMMUNAL PLANSTRATEGI Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 22.06.2011 i sak 25/11 - Arkivsak 11/370

Detaljer

i kommunene Rapport nr. 13/2002

i kommunene Rapport nr. 13/2002 RRrRaRapport nr. 13/2002 Barnehagesektorens plass i rnehagesektorens plass i kommunene Rapport nr. 13/2002 En kartlegging av barnehagesektoren i fem kommuner i Hedmark. Av Reidun Grefsrud Tittel: Forfattere:

Detaljer

Nasjonalt eller lokalt?

Nasjonalt eller lokalt? Nasjonalt eller lokalt? En casestudie av kommunereformens tidige prosesser i Mosseregionen Amund Berg Falch Masteroppgave ved institutt for statsvitenskap UNIVERSITETET I OSLO Vår 2015 II Nasjonalt eller

Detaljer

Forord. BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING Bergen, januar 2007. Lisbeth Iversen Byråd for byutvikling

Forord. BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING Bergen, januar 2007. Lisbeth Iversen Byråd for byutvikling Forord Boligmeldingen for Bergen 2005 (med handlingsprogram), ble vedtatt av bystyret 23.10.06, sak 254-06. Bystyrets vedtak samt byrådets innstilling og saksutredning til bystyret (sak 129-06) finnes

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2020

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2020 Forslag til Boligpolitisk handlingsplan 2015 2020 Arbeidsdokument 19.06.15 Innholdsfortegnelse i 1.0 Innledning boligpolitiske plan 4 1.1 Bakgrunn 4 2.1 Aktuelt lovverk 5 2.2 Øvrige planer i Lenvik kommune

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2010-2025

KOMMUNEPLAN 2010-2025 KOMMUNEPLAN 2010-2025 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY STAVANGER KOMMUNE VEDTATT AV BYSTYRET 14.06.2011 1 2 3 KOMMUNEPLAN 2010-2025 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY Forord Den nye plan- og bygningsloven som trådte i kraft

Detaljer

Bolig og levekår i Norge 2012

Bolig og levekår i Norge 2012 Omslag-Rapport-14-2013A.indd 1 Hans Christian Sandlie & Anne skevik grødem (red) 14/2013 No r s k i n s t i t u t t f o r f o r s k n i n g om oppvekst, velferd og aldring Rapport nr 14/13 Postadresse:

Detaljer

Et velfungerende leiemarked?

Et velfungerende leiemarked? Et velfungerende leiemarked? Profesjonell utleie og offentlig privat samarbeid Jardar Sørvoll & Hans Christian Sandlie Notat nr 4/14 VELFERDSFORSKNINGSINSTITUTTET nova Et velfungerende leiemarked? Profesjonell

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner

Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner fire casestudier Hans Christian Sandlie, Åsmund Langsether, Jardar Sørvoll, Anna Skårberg & Thorbjørn Hansen Rapport nr 5/11 NOva Norsk

Detaljer