Boligmarkedet i Oslofjordregionen Etterspørselen de neste 10 årene. Rolf Barlindhaug, NIBR 11. Mai 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligmarkedet i Oslofjordregionen Etterspørselen de neste 10 årene. Rolf Barlindhaug, NIBR 11. Mai 2010"

Transkript

1 Boligmarkedet i Oslofjordregionen Etterspørselen de neste 10 årene Rolf Barlindhaug, NIBR 11. Mai 2010

2 Noen problemstillinger Mosseregionen ligger nær Oslo Vil det være attraktivt å bo i regionen, selv for de som jobber i Oslo? Kan regionen tiltrekke seg unge og barnefamiler ved å tilby boliger som disse etterspør? Vil disse bo sentralt eller perifert i regionen?

3 Disposisjon Utflyttere fra Oslo hvem er de og hvor flytter de? Befolkning eller boliger - hva kommer først? Planlegging og byggebeslutninger boligprisenes rolle Boligsosiale utfordringer Boligpriser og boligetterspørsel Boligbyggebehovsberegninger for Oslo og Akershus Bolig- og bostedspreferanser i ulike livsfaser

4 Landet ellers 25 Utflytting fra Oslo: Utlandet 20 Prosentvis fordeling av utflytterne i % av Oslos utflyttere havner i Mosseregionen: personer (30 % av disse kommer fra Oslo indre øst)

5 Hvem flytter fra Oslo til omlandet? 0-5 år: 14 % 6-15 år: 6 % år: 26 % år: 32 % Andel personer med barn: 34 % Ikke-vestlig landbakgrunn: 14 % Østeuropeisk landbakgrunn: 6 %

6 Befolkningsutviklingen styrer boligbyggingen Netto innflytting Befolkning t 0 Befolkning t 1 Andre faktorer Nybygging Boligmasse t 0 Boligmasse t 1

7 Boligbyggingen styrer befolkningsutviklingen Befolkning t 0 Befolkning t 1 Nybygging

8 Planleggingsverktøy Bruke SSB befolkningsfremskrivninger og beregne boligbyggebehov? Bruke KOMPASS? Det fins ikke modeller eller verktøy som tar hensyn til lokal boligetterspørsel Hva med nye trender har flere folk nå urbane preferanser?

9 1.1 Søk komm.bol drift boligformål Begj. Tvangss Midl. Bol Boug.belast Brutto investest Trangbodd Startlån Boligpris Bol.tilsk.Utl.bol Husleie Tvang/begjært Komm. Boliger Gjeldsrådg Flyktninger 0104 Moss Barnevern Bostøtte Sosialhjelp 0135 Råde 0136 Rygge 0137 Våler

10 Utbyggingspolitikk Hvem tar byggebeslutninger (2005)? Utbyggere 45 % Boligbyggelag 22 % Individuelle byggherrer 22 % I perifere kommuner er 58 % individuelle byggherrer Hva er kommunens rolle Arealplanlegging, hvor skal boligene komme? Regulering, bestemme hva slags boliger som skal bygges hvor? Tilrettelegge men la markedet bestemme hva som blir bygget? Boligutvikling som en del av en omfattende stedsutvikling Boligbygging uten en aktiv næringspolitikk?

11 Boligmarkedet Boligprisnivået er styrende for utbyggernes vilje til å bygge Salgsprisen på brukte boliger sier noe om hva en kan selge nye boliger for Salgsprisene må være høyere enn bygge- og tomtekostnadene Prisene varierer mye mellom kommunene og innen kommunene i Mosseregionen dette vet utbyggerne og eiendomsmeglerne Hva med selvbyggere legges det opp til et stort omfang? Mer konjunkturuavhengig

12 Hva bestemmer ulikheter i boligprisnivået? Geografi (ulik kjøpekraft og byggekostnader) Sentralitet (arealknapphet) Egenskaper ved boligens omgivelser Støy, hage, avstand til tjenester, senter/butikker, skole kollektivtilbud, grøntområder osv Egenskaper ved boligen Hustype, standard, ulike typer rom, flere bad/wc, garasje Egenskapenes betydning varierer med hustype Geografi og sentralitet betyr mest

13 Kvadratmeterpriser i Osloregionen Indre vest 46,3 Ytre vest 44,3 Indre øst 39,6 Indre ring vest 35,6 Ytre sør 33,1 Indre ring sør 30,7 Groruddalen 30,2 Indre ring nord/øst 28,3 Ytre ring sør 22,7 Drammensregionen 22,5 Ytre ring nord/øst 21,8 Ekstra ring 21,7

14 Hva bestemmer boligprisutviklingen? Inntekt Arbeidsledighet Rente Skatteregler Forventninger om framtiden (landets og egen økonomi) Boligmassens størrelse (eller hvor mye som bygges)

15 Hva bestemmer regional boligetterspørsel? Faktorene som påvirker individuell boligetterspørsel Antall potensielle innflyttere Regionens attraktivitet Arbeidsmarkedet i regionen Avstand/reisetid til Oslo eller andre større byer Som steder å arbeide Som steder med kulturtilbud m.m

16 Beregninger av byggebehovet i Oslo og Akershus Forutsetter konstant boligdekning fremover Konstante boligfrekvenser for ulike aldersgrupper Holder også konstante frekvenser for hver boligtype 3 ulike befolkningsfremskrivninger fra SSB Noen resultater:

17 Oslo: Byggebehov Oslo HHMH MMMM LLML Faktisk MMMM LLML HHMH Nye boliger Pr.år Vekst 35 % 26 % 45 %

18 Oslo: Boligbyggebehov pr. år fordelt på boligtyper 2500 Oslo LLML MMMM HHMH Enebolig Delt bolig Blokk 1-2 rom Blokk 3+ rom

19 Akershus: Byggebehov Akershus HHMH MMMM LLML Faktisk MMMM LLML HHMH Nye boliger Pr.år Vekst 38 % 31 % 47 %

20 Akershus: Boligbyggebehov pr. år fordelt på boligtyper 2500 Akershus LLML MMMM HHMH Enebolig Delt bolig Blokk 1-2 rom Blokk 3+ rom

21 Fordeling av boligbyggebehov på områder i Akershus. Prosent LLML MMMM HHMH Follo Vest Nedre Romerike Øvre Romerike Sum

22 Noen spørsmål Hvordan vil markedsforhold påvirke det som faktisk vil bli bygget? Er befolkningsprognosene gode hva med framtidig innvandring? Blir det helt galt å si at dagens hustypefordeling på aldersgrupper også skal gjelde i framtiden? Hva med unge urbane? Barnefamilier i by? Vil nye eldre bo i blokk?

23 Flyttefrekvenser etter alder 35,0 30,0 25, ,0 15,0 10,0 5,0 0,0 0-9 år år år år år år år år år 90 år og over

24 Noen trender Unge flytter i stadig oftere til storbyene Fødsler utsettes i forhold til tidligere Mange unge føder i storbyene og blir der lenger med barn før de flytter videre Men mange blir i storbyregionen

25 Andelen barn som flytter ut 0-5 år og 2008 Oslo Bergen Stavanger Trondheim Kristiansand 2002-til Omland 4,6 1,9 3,1 2,2 1,7 Rest Norge 3,1 2,7 2,3 3,8 2,9 Utland 1,2 0,4 1,1 0,7 0,3 Sum 8,8 5,0 6,5 6,8 4, til Omland 4,0 1,8 3,9 1,7 1,7 Rest Norge 2,9 2,6 2,7 3,4 2,6 Utland 0,9 0,4 0,9 0,4 0,2 Sum 7,8 4,7 7,5 5,5 4,6

26 Andelen barn som flytter ut 6-15 år og 2008 Oslo Bergen Stavanger Trondheim Kristiansand 2002-til Omland 2,1 0,9 1,6 0,8 0,8 Rest Norge 1,2 1,1 1,1 1,7 1,5 Utland 1,2 0,2 1,0 0,3 0,4 Sum 4,5 2,2 3,7 2,9 2, til Omland 1,5 0,6 1,2 0,6 0,7 Rest Norge 0,9 0,9 1,1 1,6 1,3 Utland 0,7 0,2 0,5 0,3 0,1 Sum 3,2 1,8 2,9 2,5 2,1

Framtidige boligbehov. Rolf Barlindhaug PANDA brukerseminar 7-8. november Rica Hell Hotell, Stjørdal

Framtidige boligbehov. Rolf Barlindhaug PANDA brukerseminar 7-8. november Rica Hell Hotell, Stjørdal Framtidige boligbehov Rolf Barlindhaug PANDA brukerseminar 7-8. november Rica Hell Hotell, Stjørdal Disposisjon Prosjekt for Husbanken hva skal belyses? Ulike tilnærminger til boligbehovsbegrepet Kan en

Detaljer

Prisdannelse og flyttemønstre i Oslo-regionen. Rolf Barlindhaug, NIBR 14. juni 2011

Prisdannelse og flyttemønstre i Oslo-regionen. Rolf Barlindhaug, NIBR 14. juni 2011 Prisdannelse og flyttemønstre i Oslo-regionen Rolf Barlindhaug, NIBR 14. juni 2011 Priser, boligstruktur og flytting Hvordan skjer prisdannelsen i en byregion med befolkningsvekst? Flyttemønstre: Resultat

Detaljer

Rolf Barlindhaug, Ole Gulbrandsen. Boforhold, flytting og befolkningsutvikling. storbyene

Rolf Barlindhaug, Ole Gulbrandsen. Boforhold, flytting og befolkningsutvikling. storbyene Rolf Barlindhaug, Ole Gulbrandsen Boforhold, flytting og befolkningsutvikling i storbyene 278 Prosjektrapport 2000 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Rolf Barlindhaug, Ole Gulbrandsen Boforhold,

Detaljer

Kommuneplan for Drammen 2007-2018. Analysegrunnlag 30. mai 2007

Kommuneplan for Drammen 2007-2018. Analysegrunnlag 30. mai 2007 Kommuneplan for Drammen 2007-2018 Analysegrunnlag 30. mai 2007 3 Kommuneplan for Drammen 2007-2018 - Analysedel BEFOLKNINGSUTVIKLING Bystyret har vedtatt at Drammen skal legge til rette for en årlig befolkningsvekst

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers- Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling

ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling i Ullensaker Asplan Viak og Opinion - juli 7 BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? ULLENSAKER

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

Boligmarked og flytting i storbyene

Boligmarked og flytting i storbyene Rolf Barlindhaug Boligmarked og flytting i storbyene Boligmarked og flytting i storbyene Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2010:16 NIBR-rapport 2010:17 NIBR-rapport 2008:34 NIBR-rapport 2008:14

Detaljer

Eldres boligpreferanser

Eldres boligpreferanser Rolf Barlindhaug Eldres boligpreferanser NOTAT 2009:107 Tittel: Forfatter: Eldres boligpreferanser Rolf Barlindhaug ISSN: 0801-1702 ISBN: 978-82-7071-787-3 Prosjektnummer: O-2726 Prosjektnavn: Eldre og

Detaljer

Markedsstyrt boligproduksjon i Oslo-regionen

Markedsstyrt boligproduksjon i Oslo-regionen Rolf Barlindhaug og Berit Nordahl Markedsstyrt boligproduksjon i Oslo-regionen 9 Byggforsk skriftserie 2005 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Rolf Barlindhaug og Berit Nordahl Markedsstyrt boligproduksjon

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr.29/2008 TF-Notat Tittel: Næringsanalyse for Nord-Trøndelag TF-notat nr: 29-2008 Forfatter(e):

Detaljer

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus 355 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 355-2003 Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Emneord:

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

www.iris.no Arild Aurvåg Farsund Scenarier 2029 Boligmarkedet - drivkrefter, utviklingstrekk og fremtidsperspektiver Arbeidsnotat IRIS - 2012/027

www.iris.no Arild Aurvåg Farsund Scenarier 2029 Boligmarkedet - drivkrefter, utviklingstrekk og fremtidsperspektiver Arbeidsnotat IRIS - 2012/027 Arild Aurvåg Farsund Scenarier 2029 Boligmarkedet - drivkrefter, utviklingstrekk og fremtidsperspektiver Arbeidsnotat IRIS - 2012/027 Prosjektnummer: 7252295 Prosjektets tittel: Scenarier 2029 Oppdragsgiver:

Detaljer

Boligbygging i Oslo-regionen

Boligbygging i Oslo-regionen Rolf Barlindhaug Boligbygging i Oslo-regionen En intervju-undersøkelse av utbyggere og boligbyggelag 329 Prosjektrapport 2002 Prosjektrapport 329 Rolf Barlindhaug Boligbygging i Oslo-regionen En intervju-undersøkelse

Detaljer

Bosted. Regional analyse Vestfold

Bosted. Regional analyse Vestfold Bosted Bedrift Besøk Regional analyse Vestfold KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 61/2012 Tittel: Regional analyse Vestfold Undertittel: TF-notat nr: 61/2012 Forfatter(e): Knut Vareide og

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011)

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011) Befolkningsutvikling Stange kommune har en relativt ung befolkning. I 24 var 84,7 % av befolkningen mellom -66. Tall for 211, fra Statistisk sentralbyrå (heretter SSB), viser samme trend der 84,7 % av

Detaljer

Boligøkonomi i husholdningene

Boligøkonomi i husholdningene Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi i husholdningene Ananlyser basert på NOVA- og Levekårsundersøkelsen 2001 363 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 363 Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligpreferanser i distriktene

Boligpreferanser i distriktene Boligpreferanser i distriktene Juni 2014 Boligpreferanser i distriktene Om studien Dette heftet setter søkelyset på hva bolig og bomiljø betyr for bosetting i og tilflytting til kommunene, hvilke boligpreferanser

Detaljer

Vesktsmerter og boligmarked

Vesktsmerter og boligmarked NIBR-rapport 2008:34 Per Medby og Rolf Barlindhaug Vesktsmerter og boligmarked Sentralisering og regional boligprisutvikling Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2008:7 NIBR-rapport 2007:22 Samarbeidsrapport

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

boligsjef Håkon Kristoffersen byggforvaltninga, boligadministrasjonen 1. konsulent Aslaug N. Nikolaisen

boligsjef Håkon Kristoffersen byggforvaltninga, boligadministrasjonen 1. konsulent Aslaug N. Nikolaisen FORORD Denne meldinga er skrevet som et bidrag til utforming av en bred kommunal boligpolitikk der også forholdene for de grupper som faller mer eller mindre utenom det ordinære boligmarkedet vektlegges.

Detaljer

Unges boligpreferanser

Unges boligpreferanser Marit Ekne Ruud Unges boligpreferanser NOTAT 2009:106 Tittel: Forfatter: Unges boligpreferanser Marit Ekne Ruud ISSN: 0801-1702 ISBN: 978-82-7071-781-1 Prosjektnummer: O-2726 Prosjektnavn: Eldre og unges

Detaljer

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 Utviklingen på boligmarkedet i Oslo Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 1 Forord Det har nå gått snart 5 år siden Oslo bystyre innførte vesentlig strengere krav til leilighetsfordeling i indre by,

Detaljer