Boligmarked og flytting i storbyene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligmarked og flytting i storbyene"

Transkript

1 Rolf Barlindhaug Boligmarked og flytting i storbyene

2 Boligmarked og flytting i storbyene

3 Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2010:16 NIBR-rapport 2010:17 NIBR-rapport 2008:34 NIBR-rapport 2008:14 Samarbeidsrapport NIBR/SINTEF/Byggforsk/NOVA 2007 Demografisk utvikling i fem storbyer Befolkningsutvikling og boligmarked i fem storbyer Vekstsmerte og boligmarked Sentralisering og regional boligprisutvikling Beboernes tilfredshet med nybygde boliger Markedsbasert utbyggingspolitikk Møte mellom kommune og utbygger i pressområder Rapportene koster fra kr 250,- til kr 350,- og kan bestilles fra NIBR: Gaustadalléen Oslo Tlf Faks E-post til Rapportene kan også skrives ut fra Porto kommer i tillegg til de oppgitte prisene

4 Rolf Barlindhaug Boligmarked og flytting i storbyene

5 Tittel: Forfatter: Boligmarked og flytting i storbyene Rolf Barlindhaug NIBR-rapport: 2010:15 ISSN: ISBN: Prosjektnummer: O-2818 Prosjektnavn: Bystudier Oppdragsgiver: Prosjektleder: Referat: Sammendrag: Kommunene: Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand Rolf Barlindhaug Boligpriser og boligbygging ses i sammenheng med befolkningsutviklingen i storbyenes delområder på 2000-tallet. Flyttemønsteret og flyttingenes bidrag til befolkningsutvikling og befolkningssammensetning analyseres for årene 2002 og Norsk og engelsk Dato: Juni 2010 Antall sider: 235 Pris: Kr. 350,- Utgiver: Vår hjemmeside: Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 OSLO Telefon: (+47) Telefaks: (+47) E-post: Trykk: Nordberg A.S. Org. nr. NO MVA NIBR 2010

6 1 Forord I tilknytning til NIBRs storbydemografiprosjekt for KS - Program for storbyrettet forskning, har de fem deltakende storbyene bestilt et tilleggsprosjekt fra NIBR. Prosjektet omhandler forholdet mellom demografisk utvikling, flytting og egenskaper ved boligmarkedet i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand. NIBRs storbydemografiprosjekt har et kapittel om storbyinterne flyttinger og prosjektleder for tilleggsprosjektet har derfor deltatt i storbydemografiprosjektets referansegruppemøter. Forskerne har lest hverandres utkast, utvekslet synspunkter og vist til hverandres arbeider der det er relevant. Det er tilstrebet å bruke de samme geografiske inndelingene i begge prosjekter, noe som er gjort med få små unntak. Vi takker referansegruppen for gode og konstruktive tilbakemeldinger på tidligere rapportutkast. En takk også til Vidar Valvik som har laget storbyenes omlandskart og Berit Nordahl som har lest gjennom et utkast til sluttrapport. Takk også til Eiendomsmeklerforetakenes forening (EFF) som har stilt til disposisjon omsetningsdata for boliger fra finn.no. Oslo, juni 2010 Marit Ekne Ruud Fungerende forskningssjef

7 2 Innhold Forord... 1 Tabelloversikt... 4 Figuroversikt Sammendrag Summary Innledning og problemstillinger Metode Flyttematriser og befolkningsutvikling Boligmasse, nybygging og hushold Boligpriser Flytting og flyttedata Oslo Geografisk inndeling av Osloregionen Boligstruktur og boforhold i Boligpriser, boligbygging og befolkningsvekst Befolkningsstruktur og endringer Boligpriser etter område Boligbygging i Oslo Flyttemønster i Osloregionen Bergen Geografisk inndeling av Bergensregionen Boligstruktur og boforhold i Boligpriser, boligbygging og befolkningsvekst Befolkningsstruktur og endringer Boligpriser etter område Boligbygging i Bergen Flyttemønster i Bergensregionen Stavanger Geografisk inndeling av Stavanger-regionen

8 3 5.2 Boligstruktur og boforhold i Boligpriser, boligbygging og befolkningsvekst Befolkningsstruktur og endringer Boligpriser etter område Boligbygging i Stavanger Flyttemønster i Stavanger-regionen Trondheim Geografisk inndeling av Trondheimsregionen Boligstruktur og boforhold i Boligpriser, boligbygging og befolkningsvekst Befolkningsstruktur og endringer Boligpriser etter område Boligbygging i Trondheim Flyttemønster i Trondheimsregionen Kristiansand Geografisk inndeling av Kristiansand-regionen Boligstruktur og boforhold i Boligpriser, boligbygging og befolkningsvekst Befolkningsstruktur og endringer Boligpriser etter område Boligbygging i Kristiansand Flyttemønster i Kristiansand-regionen Sammenlignende byanalyser Innledning Hvem flytter til storbyenes indre områder? Likheter og ulikheter mellom storbyene Boligmarkedets betydning for flytting og befolkningsutvikling Trekk ved storbyenes flyttemønstre Har storbyens geografiske avgrensning betydning for flyttemønster og befolkningsutvikling? Unges flyttemønster Barns og barnefamilienes flyttemønster Innvandrernes flyttemønster? Mange boligmotiverte flyttinger Litteratur

9 4 Tabelloversikt Tabell Kjennetegn ved befolkning og boligmarked i storbyene Tabell Befolkningsutvikling som et resultat av flyttinger, fødsler og dødsfall Tabell Befolkningen totalt etter område og år Oslo Tabell Befolkningen 20 år eller mer etter område og år. 2001og Oslo Tabell Befolkningen 0-19 år etter område og år og Oslo Tabell Fullførte boliger etter område i Oslo etter område for perioden , boligmasse og personer pr. bolig i Tabell Flyttematrise for Osloregionen. Utvalgte år i perioden Tabell Flyttematrise for Osloregionen Tabell Flyttematrise for Osloregionen Tabell Flyttere fra områder i Oslo i 2002 etter hvor de flyttet til. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere fra områder i Oslo i 2008 etter hvor de flyttet til. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere til områder i Oslo i 2002 etter hvor de kom fra. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere til områder i Oslo i 2008 etter hvor de kom fra. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Andelen barn i alderen 0-5 år i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen barn i alderen 0-5 år i flyttestrømmen. Osloregionen

10 5 Tabell Andelen barn i alderen 6-15 år i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen barn i alderen 6-15 år i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen personer i alderen 65+ år i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen personer i alderen 65+ år i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Nettoinnflytting til Oslo etter område og alderskategori. Antall personer i 2002 og Tabell Andelen personer med høyeste universitetsutdanning i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen personer med høyeste universitetsutdanning i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen personer med barn i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen personer med barn i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen personer med ikke-vestlig bakgrunn i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen personer med ikke-vestlig bakgrunn i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen personer med østeuropeisk bakgrunn i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen personer med østeuropeisk bakgrunn i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Nettoinnflytting til Oslo etter område og landbakgrunn. Antall personer i 2002 og Tabell Andelen personer som flyttet fra blokk til småhus i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen personer som flyttet fra småhus til blokk i flyttestrømmen. Osloregionen

11 6 Tabell Andelen personer som flyttet til en blokkleilighet. Osloregionen Tabell Andelen personer som flyttet til en enebolig. Osloregionen Tabell Gjennomsnittlig antall rom i bolig flyttet fra og i bolig flyttet til. Osloregionen Tabell Befolkningen totalt etter område og år Bergen Tabell Befolkningen 20 år eller mer etter område og år og Bergen Tabell Befolkningen 0-19 år etter område og år og Bergen Tabell Fullførte boliger etter område i Bergen for perioden , boligmasse og personer pr. bolig i Tabell Flyttematrise for Bergensregionen. Utvalgte år i perioden Tabell Flyttematrise for Bergen Tabell Flyttematrise for Bergen Tabell Flyttere fra områder i Bergen i 2002 etter hvor de flyttet til. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere fra områder i Bergen i 2008 etter hvor de flyttet til. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere til områder i Bergen i 2002 etter hvor de kom fra. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere til områder i Bergen i 2008 etter hvor de kom fra. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Andelen barn i alderen 0-5 år i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen barn i alderen 0-5 år i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen barn i alderen 6-15 år i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen barn i alderen 6-15 år i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Bergensregionen

12 7 Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen personer i alderen 65+ år i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen personer i alderen 65+ år i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Nettoinnflytting til Bergen etter område og alderskategori. Antall personer i 2002 og Tabell Andelen personer med høyeste utdanning i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen personer med høyeste utdanning i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen personer med barn i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen personer med barn i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen personer med ikke-vestlig bakgrunn i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen personer med ikke-vestlig bakgrunn i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen personer med østeuropeisk bakgrunn i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen personer med østeuropeisk bakgrunn i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Nettoinnflytting til Bergen etter område og landbakgrunn. Antall personer i 2002 og Tabell Andelen personer som flyttet fra blokk til småhus i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen personer som flyttet fra småhus til blokk i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen personer som flyttet til blokk. Bergensregionen Tabell Andelen personer som flyttet til enebolig i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Gjennomsnittlig antall rom i bolig flyttet fra og i bolig flyttet til. Bergensregionen

13 8 Tabell Befolkningen totalt etter område og år Stavanger Tabell Befolkningen 20 år eller mer etter område og år og Stavanger Tabell Befolkningen 0-19 år etter område og år og Stavanger Tabell Fullførte boliger etter område i Stavanger for perioden , boligmasse og personer pr. bolig i Tabell Flyttematrise for Stavanger-regionen. Utvalgte år i perioden Tabell Flyttematrise for Stavanger Tabell Flyttematrise for Stavanger Tabell Flyttere fra områder i Stavanger i 2002 etter hvor de flyttet til. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere fra områder i Stavanger i 2008 etter hvor de flyttet til. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere til områder i Stavanger i 2002 etter hvor de kom fra. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere til områder i Stavanger i 2008 etter hvor de kom fra. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Andelen barn i alderen 0-5 år i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen barn i alderen 0-5 år i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen barn i alderen 6-15 år i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen barn i alderen 6-15 år i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Stavanger-regionen

14 9 Tabell Andelen personer i alderen 65+ år i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer i alderen 65+ år i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Nettoinnflytting til Stavanger etter område og alderskategori. Antall personer i 2002 og Tabell Andelen personer med høyeste utdanning i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer med høyeste utdanning i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer med barn i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer med barn i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer med ikke-vestlig bakgrunn i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer med ikke-vestlig bakgrunn i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer med østeuropeisk bakgrunn i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer med østeuropeisk bakgrunn i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Nettoinnflytting til Stavanger etter område og landbakgrunn. Antall personer i 2002 og Tabell Andelen personer som flyttet fra blokk til småhus i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer som flyttet fra småhus til blokk i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer som flyttet til blokk i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer som flyttet til enebolig i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Gjennomsnittlig antall rom i bolig flyttet fra og i bolig flyttet til. Stavanger-regionen Tabell Befolkningen totalt etter område og år Trondheim Tabell Befolkningen 20 år eller mer etter område og år og Trondheim Tabell Befolkningen 0-19 år etter område og år og Trondheim

15 10 Tabell Fullførte boliger etter område i Trondheim for perioden , boligmasse og personer pr. bolig i Tabell Flyttematrise for Trondheimsregionen. Utvalgte år i perioden Tabell Flyttematrise for Trondheimsregionen Tabell Flyttematrise for Trondheimsregionen Tabell Flyttere fra områder i Trondheim i 2002 etter hvor de flyttet til. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere fra områder i Trondheim i 2008 etter hvor de flyttet til. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere til områder i Trondheim i 2002 etter hvor de kom fra. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere til områder i Trondheim i 2008 etter hvor de kom fra. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Andelen barn i alderen 0-5 år i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen barn i alderen 0-5 år i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen barn i alderen 6-15 år i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen barn i alderen 6-15 år i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen personer i alderen 65+ år i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen personer i alderen 65+ år i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Nettoinnflytting til Trondheim etter område og alderskategori. Antall personer i 2002 og

16 11 Tabell Andelen med høyeste utdanning i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen med høyeste utdanning i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen med barn i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen med barn i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen med ikke-vestlig bakgrunn i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen med ikke-vestlig bakgrunn i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen med østeuropeisk bakgrunn i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen med østeuropeisk bakgrunn i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Nettoinnflytting til Trondheim etter område og landbakgrunn. Antall personer i 2002 og Tabell Andelen som har flyttet fra blokk til småhus i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen som har flyttet fra småhus til blokk i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen som har flyttet til blokk. Trondheimsregionen Tabell Andelen som har flyttet til enebolig. Trondheimsregionen Tabell Gjennomsnittlig antall rom i bolig flyttet fra og i bolig flyttet til. Trondheimsregionen Tabell Befolkningen totalt etter områder og år Kristiansand Tabell Befolkningen 20 år eller mer etter område og år og Kristiansand Tabell Befolkningen 0-19 år etter område og år og Kristiansand Tabell Fullførte boliger etter område i Kristiansand etter område for perioden , boligmasse og personer pr. bolig i Tabell Flyttematrise for Kristiansand Tabell Flyttematrise for Kristiansand

17 12 Tabell Flyttere fra områder i Kristiansand i 2002 etter hvor de flyttet til. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere fra områder i Kristiansand i 2008 etter hvor de flyttet til. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere til områder i Kristiansand i 2002 etter hvor de kom fra. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere til områder i Kristiansand i 2008 etter hvor de kom fra. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Andelen barn i alderen 0-5 år i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen barn i alderen 0-5 år i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen barn i alderen 6-15 år i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen barn i alderen 6-15 år i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer i alderen 65+ år i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer i alderen 65+ år i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Nettoinnflytting til Kristiansand etter område og alderskategori. Antall personer i 2002 og Tabell Andelen personer med høyeste utdanning i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer med høyeste utdanning i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer med barn i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen

18 13 Tabell Andelen personer med barn i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer med ikke-vestlig bakgrunn i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer med ikke-vestlig bakgrunn i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer med østeuropeisk bakgrunn i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer med østeuropeisk bakgrunn i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Nettoinnflytting til Kristiansand etter område og landbakgrunn. Antall personer i 2002 og Tabell Andelen personer som flyttet fra blokk til småhus i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer som flyttet fra småhus til blokk i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer som flyttet til blokk. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer som flyttet til enebolig. Kristiansand-regionen Tabell Gjennomsnittlig antall rom i bolig flyttet fra og i bolig flyttet til. Kristiansand-regionen Tabell Endringer i sannsynligheten for å flytte til indre by ved endringer i ulike forklaringsvariabler. Logistisk regresjon på flyttedata fra Kun personer på 20 år eller mer Tabell Andel av befolkningen i alderen 20-29år som har flyttet ut av byen i 2002 og 2008, fordelt på omlandet, resten av landet og utlandet. Prosent Tabell Andel av befolkningen i alderen 30-39år som har flyttet ut av byen i 2002 og 2008, fordelt på omlandet, resten av landet og utlandet. Prosent Tabell Andel av befolkningen i alderen 0-5år som har flyttet ut av byen i 2002 og 2008, fordelt på omlandet, resten av landet og utlandet. Prosent Tabell Andel av befolkningen i alderen 6-15år som har flyttet ut av byen i 2002 og 2008, fordelt på omlandet, resten av landet og utlandet. Prosent

19 14 Figuroversikt Figur Leieandel, andel 1-2 roms boliger og andel blokkboliger: Storbyer Figur Kvadratmeterpriser i det mest sentrale området og i ekstra ring. Blokkleilighet på 70 kvadratmeter. Storbyer Figur Flyttinger internt i Norge som andel av befolkningen. Prosent Figur Områdeinndeling for Oslo kommune Figur Osloregionens områdeinndeling Figur Leieandel, andel 1-2 roms boliger og andel blokkboliger etter område. Oslo Figur Husholdningstyper etter område i Oslo. Prosent Figur Befolkningsendring, boligbygging og boligpriser i Oslo Figur Pris pr. kvadrater for leiligheter på 70 kvadratmeter bygd etter 1990 etter område i Osloregionen Figur Befolkningsendring 20 år+, boligbygging og forholdet mellom befolkningsvekst og boligbygging. Områder i Oslo Figur Nettoflytting mellom Oslo og omlandet, resten av Norge, utlandet. 1988, 1992 og Figur Innflyttere til og utflyttere fra Oslo etter hvor de kom fra og hvor de flytter Figur Innflyttere til og utflyttere fra Oslo etter hvor de kom fra og hvor de flytter Figur Bergens områdeinndeling Figur Bergensregionens omlandsinndeling Figur Leieandel, andel 1-2 roms boliger og andel blokkboliger etter område. Bergen

20 15 Figur Husholdningstyper etter område i Bergen. Prosent Figur Befolkningsendring, boligbygging og boligpriser i Bergen Figur Pris pr. kvadratmeter for leiligheter på 70 kvadratmeter bygd etter 1990 etter område i Bergensregionen Figur Befolkningsendring 20 år+, boligbygging og forholdet mellom befolkningsvekst og boligbygging. Områder i Bergen Figur Nettoflytting mellom Bergen og omlandet, resten av Norge, utlandet. 1988, 1992 og Figur Innflyttere til og utflyttere fra Bergen etter hvor de kom fra og hvor de flytter Figur Innflyttere til og utflyttere fra Bergen etter hvor de kom fra og hvor de flytter Figur Stavangers områdeinndeling Figur Stavanger-regionens områdeinndeling Figur Leieandel, andel 1-2 roms boliger og andel blokkboliger etter område. Stavanger Figur Husholdningstyper etter område i Stavanger. Prosent Figur Befolkningsendring, boligbygging og boligpriser i Stavanger Figur Pris pr. kvadrater for leiligheter på 70 kvadratmeter bygd etter 1990 etter område i Stavangerregionen Figur Befolkningsendring 20 år+, boligbygging og forholdet mellom befolkningsvekst og boligbygging. Områder i Stavanger Figur Nettoflytting mellom Stavanger og omlandet, resten av Norge, utlandet. 1988, 1992 og Figur Innflyttere til og utflyttere fra Stavanger etter hvor de kom fra og hvor de flytter Figur Innflyttere til og utflyttere fra Stavanger etter hvor de kom fra og hvor de flytter Figur Trondheims områdeinndeling Figur Trondheimsregionens områdeinndeling Figur Leieandel, andel 1-2 roms boliger og andel blokkboliger etter bydeler. Trondheim

21 16 Figur Husholdningstyper etter område i Trondheim. Prosent Figur Befolkningsendring, boligbygging og boligpriser i Trondheim Figur Pris pr. kvadrater for leiligheter på 70 kvadratmeter bygd etter 1990 etter område i Trondheimsregionen Figur Befolkningsendring 20 år+, boligbygging og forholdet mellom befolkningsvekst og boligbygging. Områder i Trondheim Figur Nettoflytting mellom Trondheim og omlandet, resten av Norge, utlandet. 1988, 1992 og Figur Innflyttere til og utflyttere fra Trondheim etter hvor de kom fra og hvor de flytter Figur Innflyttere til og utflyttere fra Trondheim etter hvor de kom fra og hvor de flytter Figur Kristiansands områdeinndeling Figur Kristiansand-regionens områdeinndeling Figur Leieandel, andel 1-2 roms boliger og andel blokkboliger etter område. Kristiansand Figur Husholdningstyper etter område i Kristiansand. Prosent Figur Befolkningsendring, boligbygging og boligpriser i Kristiansand Figur Pris pr. kvadrater for leiligheter på 70 kvadratmeter bygd etter 1990 etter område i Kristiansandregionen Figur Befolkningsendring 20 år+, boligbygging og forholdet mellom befolkningsvekst og boligbygging. Områder i Kristiansand Figur Innflyttere til og utflyttere fra Kristiansand etter hvor de kom fra og hvor de flytter Figur Innflyttere til og utflyttere fra Kristiansand etter hvor de kom fra og hvor de flytter

22 17 Sammendrag Rolf Barlindhaug Boligmarked og flytting i storbyene Sammenheng mellom boligmarked og flyttemønster? I dette delprosjektet ses befolkningsutviklingen i storbyregionene på 2000-tallet i sammenheng med flyttemønsteret og forhold på boligmarkedet. Befolkningssammensetningen i et område på et visst tidspunkt bestemmes i hovedsak av hvordan befolkningen var sammensatt perioden før. I tillegg påvirker flytting, fødsler og dødsfall befolkningsutviklingen. Flytting, både inn og ut av områdene, er i betydelig grad med på å forme dagens befolkningsstruktur og dermed de offentlige tjenestebehovene som befolkningen trenger. Når tilbudet av boliger er gitt vil en økning i boligetterspørselen, enten gjennom økt individuell boligetterspørsel eller at mange ønsker å bosette seg i storbyene, føre til en økning i boligprisene. Høye boligpriser gir insitament til å bygge nytt. Med dette utgangspunktet stiller vi følgende spørsmål: I hvilken grad er det en sammenheng mellom høye boligpriser og høy nybygging i ulike områder av storbyene? Må andre betingelser enn høye boligpriser også være til stede for å utløse boligbygging? I hvor stor grad er det en sammenheng mellom tilveksten i boligmassen og endringer i befolkningen? I forlengelsen av det siste undersøker vi i hvilken grad utnyttelsen av boligmassen og dermed boligdekningen i enkeltområder av storbyene er blitt endret mellom 2001 og I hvor stor grad er unges bolig- og bostedspreferanser preget av å ville bo i storbyenes indre områder? Hvor vanlig er det at unge som kommer til storbyene forlater storbyen mens de fortsatt er i

Prisdannelse og flyttemønstre i Oslo-regionen. Rolf Barlindhaug, NIBR 14. juni 2011

Prisdannelse og flyttemønstre i Oslo-regionen. Rolf Barlindhaug, NIBR 14. juni 2011 Prisdannelse og flyttemønstre i Oslo-regionen Rolf Barlindhaug, NIBR 14. juni 2011 Priser, boligstruktur og flytting Hvordan skjer prisdannelsen i en byregion med befolkningsvekst? Flyttemønstre: Resultat

Detaljer

Boligmarkedet i Oslofjordregionen Etterspørselen de neste 10 årene. Rolf Barlindhaug, NIBR 11. Mai 2010

Boligmarkedet i Oslofjordregionen Etterspørselen de neste 10 årene. Rolf Barlindhaug, NIBR 11. Mai 2010 Boligmarkedet i Oslofjordregionen Etterspørselen de neste 10 årene Rolf Barlindhaug, NIBR 11. Mai 2010 Noen problemstillinger Mosseregionen ligger nær Oslo Vil det være attraktivt å bo i regionen, selv

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Flytteanalyser i Drammen

Flytteanalyser i Drammen Rolf Barlindhaug Bjørg Langset Flytteanalyser i Drammen NOTAT 2014:102 Tittel: Forfatter: Flytteanalyser i Drammen Rolf Barlindhaug og Bjørg Langset ISSN: 0801-1702 ISBN: 978-82-8309-016-1 Prosjektnummer:

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Stedsutvikling og næringsutvikling hva vet vi om sammenhengene og hvordan få til de gode koblingene? Knut Vareide Telemarksforsking

Stedsutvikling og næringsutvikling hva vet vi om sammenhengene og hvordan få til de gode koblingene? Knut Vareide Telemarksforsking Stedsutvikling og næringsutvikling hva vet vi om sammenhengene og hvordan få til de gode koblingene? Knut Vareide Telemarksforsking Hvorfor driver vi med steds og næringsutvikling? Hva ønsker norske steder?

Detaljer

Rolf Barlindhaug, Ole Gulbrandsen. Boforhold, flytting og befolkningsutvikling. storbyene

Rolf Barlindhaug, Ole Gulbrandsen. Boforhold, flytting og befolkningsutvikling. storbyene Rolf Barlindhaug, Ole Gulbrandsen Boforhold, flytting og befolkningsutvikling i storbyene 278 Prosjektrapport 2000 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Rolf Barlindhaug, Ole Gulbrandsen Boforhold,

Detaljer

Stedsutvikling og næringsutvikling hva vet vi om sammenhengene og hvordan få til de gode koblingene? Knut Vareide Telemarksforsking

Stedsutvikling og næringsutvikling hva vet vi om sammenhengene og hvordan få til de gode koblingene? Knut Vareide Telemarksforsking Stedsutvikling og næringsutvikling hva vet vi om sammenhengene og hvordan få til de gode koblingene? Knut Vareide Telemarksforsking Hvorfor driver vi med steds- og næringsutvikling? Hva ønsker norske steder?

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Trondheimsregionen - kvartalsstatistikk Befolkningsendringer andre kvartal 2012 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen - kvartalsstatistikk Befolkningsendringer andre kvartal 2012 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen - kvartalsstatistikk Befolkningsendringer andre kvartal 2012 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2015 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Demografisk utvikling v/ Sissel Monsvold, OBOS Hva skal jeg snakke om? Befolkningsvekst og - prognoser Norge Regioner

Detaljer

Flytting til og fra Oslos bydeler

Flytting til og fra Oslos bydeler Rapporter Reports 11/213 Lasse Sigbjørn Stambøl Flytting til og fra Oslos bydeler Rapporter 11/213 Lasse Sigbjørn Stambøl Flytting til og fra Oslos bydeler Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Framtidige boligbehov. Rolf Barlindhaug PANDA brukerseminar 7-8. november Rica Hell Hotell, Stjørdal

Framtidige boligbehov. Rolf Barlindhaug PANDA brukerseminar 7-8. november Rica Hell Hotell, Stjørdal Framtidige boligbehov Rolf Barlindhaug PANDA brukerseminar 7-8. november Rica Hell Hotell, Stjørdal Disposisjon Prosjekt for Husbanken hva skal belyses? Ulike tilnærminger til boligbehovsbegrepet Kan en

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet?

Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet? Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet? Møte Greater Stavanger Economic Development Gjesdal, 31. August 2011 Knut Vareide NæringsNM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden 0 Stavangerregionen

Detaljer

Byggebørsen 2013 NYBYGG: Markedsutsikter - gjennomgang av ny nybyggsanalyse for Trondheim. Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Februar 2012

Byggebørsen 2013 NYBYGG: Markedsutsikter - gjennomgang av ny nybyggsanalyse for Trondheim. Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Februar 2012 Byggebørsen 2013 NYBYGG: Markedsutsikter - gjennomgang av ny nybyggsanalyse for Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Februar 2012 EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK UTVIKLINGSTREKK Vi trenger kunnskap om utviklingen i bysamfunnet når vi planlegger hvordan kommunens økonomiske midler skal disponeres i årene framover. I dette kapitlet omtales hovedtrekkene i befolkningsutviklingen,

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Høst 2003 Oppgaveteksten er skrevet på norsk og engelsk Oppgave 1 Betrakt

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Oslo vokser #1 Hva kjennetegner befolkningen i Oslo? Kjetil Sørlie (NIBR) og Inger Texmon (SSB) Norsk Form, 16. februar 2012

Oslo vokser #1 Hva kjennetegner befolkningen i Oslo? Kjetil Sørlie (NIBR) og Inger Texmon (SSB) Norsk Form, 16. februar 2012 Oslo vokser #1 Hva kjennetegner befolkningen i Oslo? Kjetil Sørlie (NIBR) og Inger Texmon (SSB) Norsk Form, 16. februar 2012 Oslofolk» Hvem er det? Oslofolk hvem er de? Fulgt fra de var 15 år 30 år 40

Detaljer

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Lucy Gilbert, Lise Grove, Unni Støbet Lande, Ingeborg Klingen, Kirstyn Brunker Gjenngroing På verdensbasis

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Bidrar innvandring til å smøre hjulene i det norske arbeidsmarkedet?

Bidrar innvandring til å smøre hjulene i det norske arbeidsmarkedet? Bidrar innvandring til å smøre hjulene i det norske arbeidsmarkedet? - eller m.a.o., kan høyere innvandring (åpnere grenser) gi en mer effektiv fordeling av arbeidskraftsresursene mellom regioner i mottakerlandet?

Detaljer

Demografisk utvikling i fem storbyer

Demografisk utvikling i fem storbyer Dag Juvkam, Kjetil Sørlie og Inger Texmon Demografisk utvikling i fem storbyer Demografisk utvikling i fem storbyer Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2010:15 NIBR-rapport 2010:17 NIBR-rapport

Detaljer

Erfarenheter av Bilpooler i Oslo

Erfarenheter av Bilpooler i Oslo Erfarenheter av Bilpooler i Oslo Arne Lindelien Daglig leder i Bilkollektivet SA arne@bilkollektivet.no Bildeling anno 2025 Peder Ås bor i Oslo og har ikke privatbil Han vil reise på hytta en helg, og

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2011-2030

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2011-2030 Oslo kommune Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2011-2030 Innledning Befolkningen i Akershus og Oslo utgjorde per 01.01 i 2010 1 123 400 personer, eller om lag 23 prosent av Norges totale befolkning.

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008 Nr. 5 juli 28 Aktuell kommentar Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Av: Marita Skjæveland, konsulent i Norges Bank Finansiell stabilitet Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Marita

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2011

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2011 Befolkningsprognoser Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2011 Pensum 1. O Neill & Balk: World population futures 2. Brunborg & Texmon: Befolkningsframskrivning 2011-2060, se http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune 2012 2020

Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune 2012 2020 Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune 2012 2020 Håkon Lutdal Prosjektsjef Levanger 02 oktober Agenda 1. Om EiendomsMegler 1 Midt-Norge 2. Boligmarkedansanlyse Levanger kommune 2012-2012 Befolkningsutvikling

Detaljer

International Economics

International Economics International Economics School of Business Date: 19 February 2008 Time: 4 hours Total number of pages including the cover page: 4 Total number of questions: 4 The candidate should attempt to answer all

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Storbritannia 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Department of Economics Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Academic contact during examination: Joakim Prestmo Phone: 73 59 83 37 Examination date: 04.12.2015 Examination time (from-to):

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Nederland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken til SSB

Nederland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken til SSB Nederland 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken til SSB Posisjoneringsanalysen til Innovasjon Norge Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Barn og unge med innvandrerbakgrunn i barnevernet 2012

Barn og unge med innvandrerbakgrunn i barnevernet 2012 Rapporter Reports 2015/16 Tone Dyrhaug og Vibeke Sky Barn og unge med innvandrerbakgrunn i barnevernet 2012 Rapporter 2015/16 Tone Dyrhaug og Vibeke Sky Barn og unge med innvandrerbakgrunn i barnevernet

Detaljer

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Frankrike 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Et boligmarked i utakt? Kartlegging av boligsituasjon og demografisk utvikling i Kristiansand kommune

Et boligmarked i utakt? Kartlegging av boligsituasjon og demografisk utvikling i Kristiansand kommune Prosjektrapport nr. 30/2002 Et boligmarked i utakt? Kartlegging av boligsituasjon og demografisk utvikling i Kristiansand kommune Jens Kristian Fosse, James Karlsen, Jørn Cruickshank og May-Linda Magnussen

Detaljer

Statistikk HERØYA. Utvalgte utviklingstrekk og prognoser utarbeidet i forbindelse med områdereguleringsplan over Herøya

Statistikk HERØYA. Utvalgte utviklingstrekk og prognoser utarbeidet i forbindelse med områdereguleringsplan over Herøya Statistikk HERØYA Utvalgte utviklingstrekk og prognoser utarbeidet i forbindelse med områdereguleringsplan over Herøya FORORD Dette temanotatet inngår som en del av arbeidene med områderegulering på Herøya.

Detaljer

Even Høydahl Monitor for sekundærflytting Sekundærflytting blant flyktninger bosatt i Norge i 2000-2009

Even Høydahl Monitor for sekundærflytting Sekundærflytting blant flyktninger bosatt i Norge i 2000-2009 Rapporter 30/2011 Even Høydahl Monitor for sekundærflytting Sekundærflytting blant flyktninger bosatt i Norge i 2000-2009 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Fremtidige boligbehov

Fremtidige boligbehov Marit Ekne Ruud Rolf Barlindhaug Siri Nørve Fremtidige boligbehov Fremtidige boligbehov Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2009:2 NIBR-rapport 2010:15 NIBR-rapport 2010:17 NIBR/TØI rapport 2011

Detaljer

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Norges befolkning har vokst kraftig de siste 30 årene. Befolkningen passerte 4 millioner i 1975 og i dag bor det vel 4,6 millioner i Norge. De siste 10 årene har

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Finanskrisen i Nato Budsjettkutt og ressursmangel

Finanskrisen i Nato Budsjettkutt og ressursmangel Finanskrisen i Nato Budsjettkutt og ressursmangel FFI-seminar 4. september 2012 Dr Samuel Perlo-Freeman, Programme Director, SIPRI Dr Dagfinn Furnes Vatne, forsker, FFI Smart defence det store bildet Smart

Detaljer

Prosjekt Adressekvalitet

Prosjekt Adressekvalitet Prosjekt Adressekvalitet Address Quality Project of Norway Frode Wold, Norway Post Nordic Adress Forum Akureyri, Island June 10, 2009 Bakgrunn for Prosjekt Adressekvalitet Background for Address Quality

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Mål Målet i Green Drive Region er at 10 % av alle personbiler i Indre Skandinavia

Detaljer

Tema for presentasjonen

Tema for presentasjonen Tema for presentasjonen 1 Litt om KS arbeid i Brussel 2 Rekrutteringsbehovet i helsesektoren 3 Europa 2020 4 Arbeidstidsdirektivet Kommunens mange roller og EØS Samfunns- Innkjøper utvikler Arbeidsgiver

Detaljer

Boligpolitikk og byutvikling

Boligpolitikk og byutvikling Boligpolitikk og byutvikling Byutviklingskonferansen, Grieghallen, Bergen 29. november 2013 Berit Nordahl, UMB Forutsetning for vellykket fortetting 1. Hva skjer? Nye boliger som drivkraft i byutvikling

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

Kristian Rose Tronstad Forsker @KTronstad

Kristian Rose Tronstad Forsker @KTronstad Hvem er innvandrerne som bosetter seg i distriktene, og hvordan få utnyttet den ressursen de representerer i samfunns- og næringsutviklingen? Frøya 20/10-2014. Fagsamling for bolystprosjekter med innvandring

Detaljer

- Slik ble vi Norges ledende bredbåndsregion. Tone Grindland Gustafsson Opportunity Development Manager - Europe

- Slik ble vi Norges ledende bredbåndsregion. Tone Grindland Gustafsson Opportunity Development Manager - Europe - Slik ble vi Norges ledende bredbåndsregion Tone Grindland Gustafsson Opportunity Development Manager - Europe Ny regjeringsplattform - sikre tilgang til høyhastighetsbredbånd i hele landet, med mål om

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Erfaringer fra innvandring, og plantiltak

Erfaringer fra innvandring, og plantiltak Erfaringer fra innvandring, og plantiltak Innlegg på 20.09.06 Rita Kumar Leder, KIM 1 Mitt ståsted Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM) et regjeringsoppnevnt rådgivende utvalg

Detaljer

SKI KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG BEFOLKNINGSPROGNOSER 2014-2029

SKI KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG BEFOLKNINGSPROGNOSER 2014-2029 Beregnet til Ski kommune Dokument type Rapport Dato 214-9-4 SKI KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG BEFOLKNINGSPROGNOSER 214-229 SKI KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG BEFOLKNINGSPROGNOSER 214-229 Revisjon 1 Dato 214-9-4

Detaljer

Hva må byene i Osloregionen gjøre for å lykkes med byutviklingen?

Hva må byene i Osloregionen gjøre for å lykkes med byutviklingen? Hva må byene i Osloregionen gjøre for å lykkes med byutviklingen? Hva er en Catch up history? Velkommen til CITY realiteten Sterk sentralisering Men opplever vi urbanisering? 1960 2012 Tromsø sentrum 10000

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK3517 - Åpen makroøkonomi

Eksamensoppgave i SØK3517 - Åpen makroøkonomi Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK3517 - Åpen makroøkonomi Faglig kontakt under eksamen: Jørn Rattsø Tlf.: 73 59 Eksamensdato: 5.12.2014 Eksamenstid (fra-til): 6 timer (09.00-15.00) Sensurdato:

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2012

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2012 Befolkningsprognoser Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2012 Pensum 1. O Neill & Balk: World population futures 2. Brunborg m. fl.: Befolkningsframskrivninger 2012-2100, se http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/

Detaljer

Presentasjon på FAGSEMINAR FORNYBAR ENERGI I SOGN OG FJORDANE. Høgskulebygget i Sogndal fredag 18.januar kl 10.30 15.30

Presentasjon på FAGSEMINAR FORNYBAR ENERGI I SOGN OG FJORDANE. Høgskulebygget i Sogndal fredag 18.januar kl 10.30 15.30 Orientering om energiforskningen ved Vestlandsforsking: Vår forskningsinnretning Eksempel på et nylig avsluttet prosjekt Søknad til det nye ENERGI.X programmet Presentasjon på FAGSEMINAR FORNYBAR ENERGI

Detaljer

Grunnkurs D, Kongsberg 10.05.2016

Grunnkurs D, Kongsberg 10.05.2016 Grunnkurs D, Kongsberg 10.05.2016 Presentasjon av PhD prosjekt Sven Eirik Ruud Lege Allmennlegevakten i Oslo PhD stipendiat UIO Legevakten i Oslo 2 «Karriere»! 2006-2014 lege/skiftleder Allmenn LV 2009-2011

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Ryfylke

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Ryfylke Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 28/2008 Innhold: FORORD 3 SAMMENDRAG 4 BEFOLKNING 5 NYETABLERINGER 10 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Kommuneplan for Drammen 2007-2018. Analysegrunnlag 30. mai 2007

Kommuneplan for Drammen 2007-2018. Analysegrunnlag 30. mai 2007 Kommuneplan for Drammen 2007-2018 Analysegrunnlag 30. mai 2007 3 Kommuneplan for Drammen 2007-2018 - Analysedel BEFOLKNINGSUTVIKLING Bystyret har vedtatt at Drammen skal legge til rette for en årlig befolkningsvekst

Detaljer

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010 Befolkningsprognoser Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010 Pensum 1. O Neill & Balk: World population futures 2. Brunborg & Texmon: Befolkningsframskrivninger 2010-2060, se http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/201004/brunborg.pdf

Detaljer