Boligmarked og flytting i storbyene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligmarked og flytting i storbyene"

Transkript

1 Rolf Barlindhaug Boligmarked og flytting i storbyene

2 Boligmarked og flytting i storbyene

3 Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2010:16 NIBR-rapport 2010:17 NIBR-rapport 2008:34 NIBR-rapport 2008:14 Samarbeidsrapport NIBR/SINTEF/Byggforsk/NOVA 2007 Demografisk utvikling i fem storbyer Befolkningsutvikling og boligmarked i fem storbyer Vekstsmerte og boligmarked Sentralisering og regional boligprisutvikling Beboernes tilfredshet med nybygde boliger Markedsbasert utbyggingspolitikk Møte mellom kommune og utbygger i pressområder Rapportene koster fra kr 250,- til kr 350,- og kan bestilles fra NIBR: Gaustadalléen Oslo Tlf Faks E-post til Rapportene kan også skrives ut fra Porto kommer i tillegg til de oppgitte prisene

4 Rolf Barlindhaug Boligmarked og flytting i storbyene

5 Tittel: Forfatter: Boligmarked og flytting i storbyene Rolf Barlindhaug NIBR-rapport: 2010:15 ISSN: ISBN: Prosjektnummer: O-2818 Prosjektnavn: Bystudier Oppdragsgiver: Prosjektleder: Referat: Sammendrag: Kommunene: Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand Rolf Barlindhaug Boligpriser og boligbygging ses i sammenheng med befolkningsutviklingen i storbyenes delområder på 2000-tallet. Flyttemønsteret og flyttingenes bidrag til befolkningsutvikling og befolkningssammensetning analyseres for årene 2002 og Norsk og engelsk Dato: Juni 2010 Antall sider: 235 Pris: Kr. 350,- Utgiver: Vår hjemmeside: Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 OSLO Telefon: (+47) Telefaks: (+47) E-post: Trykk: Nordberg A.S. Org. nr. NO MVA NIBR 2010

6 1 Forord I tilknytning til NIBRs storbydemografiprosjekt for KS - Program for storbyrettet forskning, har de fem deltakende storbyene bestilt et tilleggsprosjekt fra NIBR. Prosjektet omhandler forholdet mellom demografisk utvikling, flytting og egenskaper ved boligmarkedet i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand. NIBRs storbydemografiprosjekt har et kapittel om storbyinterne flyttinger og prosjektleder for tilleggsprosjektet har derfor deltatt i storbydemografiprosjektets referansegruppemøter. Forskerne har lest hverandres utkast, utvekslet synspunkter og vist til hverandres arbeider der det er relevant. Det er tilstrebet å bruke de samme geografiske inndelingene i begge prosjekter, noe som er gjort med få små unntak. Vi takker referansegruppen for gode og konstruktive tilbakemeldinger på tidligere rapportutkast. En takk også til Vidar Valvik som har laget storbyenes omlandskart og Berit Nordahl som har lest gjennom et utkast til sluttrapport. Takk også til Eiendomsmeklerforetakenes forening (EFF) som har stilt til disposisjon omsetningsdata for boliger fra finn.no. Oslo, juni 2010 Marit Ekne Ruud Fungerende forskningssjef

7 2 Innhold Forord... 1 Tabelloversikt... 4 Figuroversikt Sammendrag Summary Innledning og problemstillinger Metode Flyttematriser og befolkningsutvikling Boligmasse, nybygging og hushold Boligpriser Flytting og flyttedata Oslo Geografisk inndeling av Osloregionen Boligstruktur og boforhold i Boligpriser, boligbygging og befolkningsvekst Befolkningsstruktur og endringer Boligpriser etter område Boligbygging i Oslo Flyttemønster i Osloregionen Bergen Geografisk inndeling av Bergensregionen Boligstruktur og boforhold i Boligpriser, boligbygging og befolkningsvekst Befolkningsstruktur og endringer Boligpriser etter område Boligbygging i Bergen Flyttemønster i Bergensregionen Stavanger Geografisk inndeling av Stavanger-regionen

8 3 5.2 Boligstruktur og boforhold i Boligpriser, boligbygging og befolkningsvekst Befolkningsstruktur og endringer Boligpriser etter område Boligbygging i Stavanger Flyttemønster i Stavanger-regionen Trondheim Geografisk inndeling av Trondheimsregionen Boligstruktur og boforhold i Boligpriser, boligbygging og befolkningsvekst Befolkningsstruktur og endringer Boligpriser etter område Boligbygging i Trondheim Flyttemønster i Trondheimsregionen Kristiansand Geografisk inndeling av Kristiansand-regionen Boligstruktur og boforhold i Boligpriser, boligbygging og befolkningsvekst Befolkningsstruktur og endringer Boligpriser etter område Boligbygging i Kristiansand Flyttemønster i Kristiansand-regionen Sammenlignende byanalyser Innledning Hvem flytter til storbyenes indre områder? Likheter og ulikheter mellom storbyene Boligmarkedets betydning for flytting og befolkningsutvikling Trekk ved storbyenes flyttemønstre Har storbyens geografiske avgrensning betydning for flyttemønster og befolkningsutvikling? Unges flyttemønster Barns og barnefamilienes flyttemønster Innvandrernes flyttemønster? Mange boligmotiverte flyttinger Litteratur

9 4 Tabelloversikt Tabell Kjennetegn ved befolkning og boligmarked i storbyene Tabell Befolkningsutvikling som et resultat av flyttinger, fødsler og dødsfall Tabell Befolkningen totalt etter område og år Oslo Tabell Befolkningen 20 år eller mer etter område og år. 2001og Oslo Tabell Befolkningen 0-19 år etter område og år og Oslo Tabell Fullførte boliger etter område i Oslo etter område for perioden , boligmasse og personer pr. bolig i Tabell Flyttematrise for Osloregionen. Utvalgte år i perioden Tabell Flyttematrise for Osloregionen Tabell Flyttematrise for Osloregionen Tabell Flyttere fra områder i Oslo i 2002 etter hvor de flyttet til. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere fra områder i Oslo i 2008 etter hvor de flyttet til. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere til områder i Oslo i 2002 etter hvor de kom fra. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere til områder i Oslo i 2008 etter hvor de kom fra. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Andelen barn i alderen 0-5 år i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen barn i alderen 0-5 år i flyttestrømmen. Osloregionen

10 5 Tabell Andelen barn i alderen 6-15 år i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen barn i alderen 6-15 år i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen personer i alderen 65+ år i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen personer i alderen 65+ år i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Nettoinnflytting til Oslo etter område og alderskategori. Antall personer i 2002 og Tabell Andelen personer med høyeste universitetsutdanning i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen personer med høyeste universitetsutdanning i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen personer med barn i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen personer med barn i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen personer med ikke-vestlig bakgrunn i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen personer med ikke-vestlig bakgrunn i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen personer med østeuropeisk bakgrunn i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen personer med østeuropeisk bakgrunn i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Nettoinnflytting til Oslo etter område og landbakgrunn. Antall personer i 2002 og Tabell Andelen personer som flyttet fra blokk til småhus i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen personer som flyttet fra småhus til blokk i flyttestrømmen. Osloregionen

11 6 Tabell Andelen personer som flyttet til en blokkleilighet. Osloregionen Tabell Andelen personer som flyttet til en enebolig. Osloregionen Tabell Gjennomsnittlig antall rom i bolig flyttet fra og i bolig flyttet til. Osloregionen Tabell Befolkningen totalt etter område og år Bergen Tabell Befolkningen 20 år eller mer etter område og år og Bergen Tabell Befolkningen 0-19 år etter område og år og Bergen Tabell Fullførte boliger etter område i Bergen for perioden , boligmasse og personer pr. bolig i Tabell Flyttematrise for Bergensregionen. Utvalgte år i perioden Tabell Flyttematrise for Bergen Tabell Flyttematrise for Bergen Tabell Flyttere fra områder i Bergen i 2002 etter hvor de flyttet til. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere fra områder i Bergen i 2008 etter hvor de flyttet til. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere til områder i Bergen i 2002 etter hvor de kom fra. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere til områder i Bergen i 2008 etter hvor de kom fra. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Andelen barn i alderen 0-5 år i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen barn i alderen 0-5 år i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen barn i alderen 6-15 år i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen barn i alderen 6-15 år i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Bergensregionen

12 7 Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen personer i alderen 65+ år i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen personer i alderen 65+ år i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Nettoinnflytting til Bergen etter område og alderskategori. Antall personer i 2002 og Tabell Andelen personer med høyeste utdanning i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen personer med høyeste utdanning i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen personer med barn i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen personer med barn i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen personer med ikke-vestlig bakgrunn i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen personer med ikke-vestlig bakgrunn i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen personer med østeuropeisk bakgrunn i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen personer med østeuropeisk bakgrunn i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Nettoinnflytting til Bergen etter område og landbakgrunn. Antall personer i 2002 og Tabell Andelen personer som flyttet fra blokk til småhus i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen personer som flyttet fra småhus til blokk i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen personer som flyttet til blokk. Bergensregionen Tabell Andelen personer som flyttet til enebolig i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Gjennomsnittlig antall rom i bolig flyttet fra og i bolig flyttet til. Bergensregionen

13 8 Tabell Befolkningen totalt etter område og år Stavanger Tabell Befolkningen 20 år eller mer etter område og år og Stavanger Tabell Befolkningen 0-19 år etter område og år og Stavanger Tabell Fullførte boliger etter område i Stavanger for perioden , boligmasse og personer pr. bolig i Tabell Flyttematrise for Stavanger-regionen. Utvalgte år i perioden Tabell Flyttematrise for Stavanger Tabell Flyttematrise for Stavanger Tabell Flyttere fra områder i Stavanger i 2002 etter hvor de flyttet til. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere fra områder i Stavanger i 2008 etter hvor de flyttet til. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere til områder i Stavanger i 2002 etter hvor de kom fra. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere til områder i Stavanger i 2008 etter hvor de kom fra. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Andelen barn i alderen 0-5 år i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen barn i alderen 0-5 år i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen barn i alderen 6-15 år i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen barn i alderen 6-15 år i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Stavanger-regionen

14 9 Tabell Andelen personer i alderen 65+ år i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer i alderen 65+ år i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Nettoinnflytting til Stavanger etter område og alderskategori. Antall personer i 2002 og Tabell Andelen personer med høyeste utdanning i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer med høyeste utdanning i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer med barn i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer med barn i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer med ikke-vestlig bakgrunn i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer med ikke-vestlig bakgrunn i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer med østeuropeisk bakgrunn i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer med østeuropeisk bakgrunn i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Nettoinnflytting til Stavanger etter område og landbakgrunn. Antall personer i 2002 og Tabell Andelen personer som flyttet fra blokk til småhus i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer som flyttet fra småhus til blokk i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer som flyttet til blokk i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer som flyttet til enebolig i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Gjennomsnittlig antall rom i bolig flyttet fra og i bolig flyttet til. Stavanger-regionen Tabell Befolkningen totalt etter område og år Trondheim Tabell Befolkningen 20 år eller mer etter område og år og Trondheim Tabell Befolkningen 0-19 år etter område og år og Trondheim

15 10 Tabell Fullførte boliger etter område i Trondheim for perioden , boligmasse og personer pr. bolig i Tabell Flyttematrise for Trondheimsregionen. Utvalgte år i perioden Tabell Flyttematrise for Trondheimsregionen Tabell Flyttematrise for Trondheimsregionen Tabell Flyttere fra områder i Trondheim i 2002 etter hvor de flyttet til. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere fra områder i Trondheim i 2008 etter hvor de flyttet til. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere til områder i Trondheim i 2002 etter hvor de kom fra. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere til områder i Trondheim i 2008 etter hvor de kom fra. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Andelen barn i alderen 0-5 år i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen barn i alderen 0-5 år i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen barn i alderen 6-15 år i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen barn i alderen 6-15 år i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen personer i alderen 65+ år i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen personer i alderen 65+ år i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Nettoinnflytting til Trondheim etter område og alderskategori. Antall personer i 2002 og

16 11 Tabell Andelen med høyeste utdanning i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen med høyeste utdanning i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen med barn i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen med barn i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen med ikke-vestlig bakgrunn i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen med ikke-vestlig bakgrunn i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen med østeuropeisk bakgrunn i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen med østeuropeisk bakgrunn i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Nettoinnflytting til Trondheim etter område og landbakgrunn. Antall personer i 2002 og Tabell Andelen som har flyttet fra blokk til småhus i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen som har flyttet fra småhus til blokk i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen som har flyttet til blokk. Trondheimsregionen Tabell Andelen som har flyttet til enebolig. Trondheimsregionen Tabell Gjennomsnittlig antall rom i bolig flyttet fra og i bolig flyttet til. Trondheimsregionen Tabell Befolkningen totalt etter områder og år Kristiansand Tabell Befolkningen 20 år eller mer etter område og år og Kristiansand Tabell Befolkningen 0-19 år etter område og år og Kristiansand Tabell Fullførte boliger etter område i Kristiansand etter område for perioden , boligmasse og personer pr. bolig i Tabell Flyttematrise for Kristiansand Tabell Flyttematrise for Kristiansand

17 12 Tabell Flyttere fra områder i Kristiansand i 2002 etter hvor de flyttet til. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere fra områder i Kristiansand i 2008 etter hvor de flyttet til. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere til områder i Kristiansand i 2002 etter hvor de kom fra. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere til områder i Kristiansand i 2008 etter hvor de kom fra. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Andelen barn i alderen 0-5 år i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen barn i alderen 0-5 år i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen barn i alderen 6-15 år i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen barn i alderen 6-15 år i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer i alderen 65+ år i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer i alderen 65+ år i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Nettoinnflytting til Kristiansand etter område og alderskategori. Antall personer i 2002 og Tabell Andelen personer med høyeste utdanning i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer med høyeste utdanning i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer med barn i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen

18 13 Tabell Andelen personer med barn i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer med ikke-vestlig bakgrunn i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer med ikke-vestlig bakgrunn i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer med østeuropeisk bakgrunn i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer med østeuropeisk bakgrunn i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Nettoinnflytting til Kristiansand etter område og landbakgrunn. Antall personer i 2002 og Tabell Andelen personer som flyttet fra blokk til småhus i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer som flyttet fra småhus til blokk i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer som flyttet til blokk. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer som flyttet til enebolig. Kristiansand-regionen Tabell Gjennomsnittlig antall rom i bolig flyttet fra og i bolig flyttet til. Kristiansand-regionen Tabell Endringer i sannsynligheten for å flytte til indre by ved endringer i ulike forklaringsvariabler. Logistisk regresjon på flyttedata fra Kun personer på 20 år eller mer Tabell Andel av befolkningen i alderen 20-29år som har flyttet ut av byen i 2002 og 2008, fordelt på omlandet, resten av landet og utlandet. Prosent Tabell Andel av befolkningen i alderen 30-39år som har flyttet ut av byen i 2002 og 2008, fordelt på omlandet, resten av landet og utlandet. Prosent Tabell Andel av befolkningen i alderen 0-5år som har flyttet ut av byen i 2002 og 2008, fordelt på omlandet, resten av landet og utlandet. Prosent Tabell Andel av befolkningen i alderen 6-15år som har flyttet ut av byen i 2002 og 2008, fordelt på omlandet, resten av landet og utlandet. Prosent

19 14 Figuroversikt Figur Leieandel, andel 1-2 roms boliger og andel blokkboliger: Storbyer Figur Kvadratmeterpriser i det mest sentrale området og i ekstra ring. Blokkleilighet på 70 kvadratmeter. Storbyer Figur Flyttinger internt i Norge som andel av befolkningen. Prosent Figur Områdeinndeling for Oslo kommune Figur Osloregionens områdeinndeling Figur Leieandel, andel 1-2 roms boliger og andel blokkboliger etter område. Oslo Figur Husholdningstyper etter område i Oslo. Prosent Figur Befolkningsendring, boligbygging og boligpriser i Oslo Figur Pris pr. kvadrater for leiligheter på 70 kvadratmeter bygd etter 1990 etter område i Osloregionen Figur Befolkningsendring 20 år+, boligbygging og forholdet mellom befolkningsvekst og boligbygging. Områder i Oslo Figur Nettoflytting mellom Oslo og omlandet, resten av Norge, utlandet. 1988, 1992 og Figur Innflyttere til og utflyttere fra Oslo etter hvor de kom fra og hvor de flytter Figur Innflyttere til og utflyttere fra Oslo etter hvor de kom fra og hvor de flytter Figur Bergens områdeinndeling Figur Bergensregionens omlandsinndeling Figur Leieandel, andel 1-2 roms boliger og andel blokkboliger etter område. Bergen

20 15 Figur Husholdningstyper etter område i Bergen. Prosent Figur Befolkningsendring, boligbygging og boligpriser i Bergen Figur Pris pr. kvadratmeter for leiligheter på 70 kvadratmeter bygd etter 1990 etter område i Bergensregionen Figur Befolkningsendring 20 år+, boligbygging og forholdet mellom befolkningsvekst og boligbygging. Områder i Bergen Figur Nettoflytting mellom Bergen og omlandet, resten av Norge, utlandet. 1988, 1992 og Figur Innflyttere til og utflyttere fra Bergen etter hvor de kom fra og hvor de flytter Figur Innflyttere til og utflyttere fra Bergen etter hvor de kom fra og hvor de flytter Figur Stavangers områdeinndeling Figur Stavanger-regionens områdeinndeling Figur Leieandel, andel 1-2 roms boliger og andel blokkboliger etter område. Stavanger Figur Husholdningstyper etter område i Stavanger. Prosent Figur Befolkningsendring, boligbygging og boligpriser i Stavanger Figur Pris pr. kvadrater for leiligheter på 70 kvadratmeter bygd etter 1990 etter område i Stavangerregionen Figur Befolkningsendring 20 år+, boligbygging og forholdet mellom befolkningsvekst og boligbygging. Områder i Stavanger Figur Nettoflytting mellom Stavanger og omlandet, resten av Norge, utlandet. 1988, 1992 og Figur Innflyttere til og utflyttere fra Stavanger etter hvor de kom fra og hvor de flytter Figur Innflyttere til og utflyttere fra Stavanger etter hvor de kom fra og hvor de flytter Figur Trondheims områdeinndeling Figur Trondheimsregionens områdeinndeling Figur Leieandel, andel 1-2 roms boliger og andel blokkboliger etter bydeler. Trondheim

21 16 Figur Husholdningstyper etter område i Trondheim. Prosent Figur Befolkningsendring, boligbygging og boligpriser i Trondheim Figur Pris pr. kvadrater for leiligheter på 70 kvadratmeter bygd etter 1990 etter område i Trondheimsregionen Figur Befolkningsendring 20 år+, boligbygging og forholdet mellom befolkningsvekst og boligbygging. Områder i Trondheim Figur Nettoflytting mellom Trondheim og omlandet, resten av Norge, utlandet. 1988, 1992 og Figur Innflyttere til og utflyttere fra Trondheim etter hvor de kom fra og hvor de flytter Figur Innflyttere til og utflyttere fra Trondheim etter hvor de kom fra og hvor de flytter Figur Kristiansands områdeinndeling Figur Kristiansand-regionens områdeinndeling Figur Leieandel, andel 1-2 roms boliger og andel blokkboliger etter område. Kristiansand Figur Husholdningstyper etter område i Kristiansand. Prosent Figur Befolkningsendring, boligbygging og boligpriser i Kristiansand Figur Pris pr. kvadrater for leiligheter på 70 kvadratmeter bygd etter 1990 etter område i Kristiansandregionen Figur Befolkningsendring 20 år+, boligbygging og forholdet mellom befolkningsvekst og boligbygging. Områder i Kristiansand Figur Innflyttere til og utflyttere fra Kristiansand etter hvor de kom fra og hvor de flytter Figur Innflyttere til og utflyttere fra Kristiansand etter hvor de kom fra og hvor de flytter

22 17 Sammendrag Rolf Barlindhaug Boligmarked og flytting i storbyene Sammenheng mellom boligmarked og flyttemønster? I dette delprosjektet ses befolkningsutviklingen i storbyregionene på 2000-tallet i sammenheng med flyttemønsteret og forhold på boligmarkedet. Befolkningssammensetningen i et område på et visst tidspunkt bestemmes i hovedsak av hvordan befolkningen var sammensatt perioden før. I tillegg påvirker flytting, fødsler og dødsfall befolkningsutviklingen. Flytting, både inn og ut av områdene, er i betydelig grad med på å forme dagens befolkningsstruktur og dermed de offentlige tjenestebehovene som befolkningen trenger. Når tilbudet av boliger er gitt vil en økning i boligetterspørselen, enten gjennom økt individuell boligetterspørsel eller at mange ønsker å bosette seg i storbyene, føre til en økning i boligprisene. Høye boligpriser gir insitament til å bygge nytt. Med dette utgangspunktet stiller vi følgende spørsmål: I hvilken grad er det en sammenheng mellom høye boligpriser og høy nybygging i ulike områder av storbyene? Må andre betingelser enn høye boligpriser også være til stede for å utløse boligbygging? I hvor stor grad er det en sammenheng mellom tilveksten i boligmassen og endringer i befolkningen? I forlengelsen av det siste undersøker vi i hvilken grad utnyttelsen av boligmassen og dermed boligdekningen i enkeltområder av storbyene er blitt endret mellom 2001 og I hvor stor grad er unges bolig- og bostedspreferanser preget av å ville bo i storbyenes indre områder? Hvor vanlig er det at unge som kommer til storbyene forlater storbyen mens de fortsatt er i

Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp?

Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? NIBR-rapport 2013:22 Katja Johannessen Kim Christian Astrup Per Medby Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? Andre publikasjoner

Detaljer

Kartlegging av boligmassen i Groruddalen

Kartlegging av boligmassen i Groruddalen NIBR-rapport 2008:7 Jon Guttu, Eli Havnen og Gro Koppen Kartlegging av boligmassen i Groruddalen En GIS-basert oversikt Kartlegging av boligmassen i Groruddalen Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende?

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? NIBR-rapport 2012:22 Kjetil Sørlie Marit Aure Bjørg Langset Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Bo- og flyttemotiver de første årene på 2000-tallet Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Andre publikasjoner

Detaljer

Susanne Søholt Anne Mette Ødegård Brit Lynnebakke Line Eldring. Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked

Susanne Søholt Anne Mette Ødegård Brit Lynnebakke Line Eldring. Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked Susanne Søholt Anne Mette Ødegård Brit Lynnebakke Line Eldring Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked Samarbeidsrapport NIBR/Fafo 2012 Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked

Detaljer

De nye hjemmetjenestene

De nye hjemmetjenestene NIBR-rapport 2010:2 Ivar Brevik De nye hjemmetjenestene - langt mer enn eldreomsorg Utvikling og status i yngres bruk av hjemmebaserte tjenester 1989-2007 De nye hjemmetjenestene - langt mer enn eldreomsorg

Detaljer

Lavinnskuddsboliger - en felle for boligkjøpere?

Lavinnskuddsboliger - en felle for boligkjøpere? NIBR-rapport 2009:7 Rolf Barlindhaug, Kim Astrup og Berit Nordahl Lavinnskuddsboliger - en felle for boligkjøpere? Lavinnskuddsboliger - en felle for boligkjøpere? Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Forklaringer på bostedsløshet

Forklaringer på bostedsløshet NIBR-rapport 2013:6 Evelyn Dyb Katja Johannessen Camilla Lied Torunn Kvinge Forklaringer på bostedsløshet Forklaringer på bostedsløshet Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:5 NIBR-rapport 2013:8

Detaljer

Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv

Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv Susanne Søholt Kristian Rose Tronstad Hild Marte Bjørnsen Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv En kunnskapsoppsummering Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv Andre publikasjoner

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Fjell kommune

Boligsosialt arbeid i Fjell kommune NIBR-rapport 2012:12 Arne Holm Hild Marte Bjørnsen Boligsosialt arbeid i Fjell kommune En evaluering Boligsosialt arbeid i Fjell kommune Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport

Detaljer

Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging

Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging Evelyn Dyb Katja Johannessen Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:8 NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport 2012:14

Detaljer

NIBR-rapport 2005:17. Ivar Brevik og Lene Schmidt. Slik vil eldre bo. En undersøkelse av framtidige eldres boligpreferanser

NIBR-rapport 2005:17. Ivar Brevik og Lene Schmidt. Slik vil eldre bo. En undersøkelse av framtidige eldres boligpreferanser Ivar Brevik og Lene Schmidt Slik vil eldre bo En undersøkelse av framtidige eldres boligpreferanser Slik vil eldre bo Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2004:10 NIBR-rapport 2003:11 Dødelighet,

Detaljer

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse

Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse NIBR-rapport 2013:29 Helge Renå Camilla Lied Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:8 NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2012

Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2012 Hild Marte Bjørnsen Steinar Johansen Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2012 Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2012 Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2008:08 NIBR-rapport 2008:22

Detaljer

Regionale tyngdepunkt i Sør-Trøndelag

Regionale tyngdepunkt i Sør-Trøndelag Frants Gundersen Bjørg Langset Kjetil Sørlie Vidar Vanberg Regionale tyngdepunkt i Sør-Trøndelag Regionale tyngdepunkt i Sør- Trøndelag Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:1 NIBR-rapport 2012:31

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Nedre Eiker kommune

Boligsosialt arbeid i Nedre Eiker kommune NIBR-rapport 2012:15 Camilla Lied Helge Renå Per Medby Boligsosialt arbeid i Nedre Eiker kommune Foranalyse Boligsosialt arbeid i Nedre Eiker kommune Andre publikasjoner fra NIBR NIBR-rapport 2012:14 NIBR-rapport

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Holmestrand kommune

Boligsosialt arbeid i Holmestrand kommune Helge Renå Camilla Lied Per Medby Boligsosialt arbeid i Holmestrand kommune En ekstern foranalyse Boligsosialt arbeid i Holmestrand kommune Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2011:33 NIBR-rapport

Detaljer

Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen

Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Steinar Johansen Knut Onsager Kjetil Sørlie Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Andre publikasjoner fra NIBR: Rapportene koster fra kr 250,-

Detaljer

Samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av gjeldsrådgivning i norske kommuner

Samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av gjeldsrådgivning i norske kommuner NIBR-rapport 2013:16 Kim Christian Astrup Per Medby Samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av gjeldsrådgivning i norske kommuner Samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av gjeldsrådgivning i norske kommuner

Detaljer

Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter

Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter Susanne Søholt, Marit Ekne Ruud og Arne Holm Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter 354 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 254-2003 Susanne Søholt, Marit Ekne Ruud og

Detaljer

På ubestemt tid Døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte boliger

På ubestemt tid Døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte boliger Katja Johannessen og Evelyn Dyb På ubestemt tid Døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte boliger På ubestemt tid Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2009:17 Bostedsløse i

Detaljer

Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune

Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune Katja Johannessen Camilla Lied Evelyn Dyb Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:5 NIBR-rapport 2013:6 NIBR-rapport

Detaljer

Økonomisk risiko og boligeie

Økonomisk risiko og boligeie Kim Christian Astrup Kristin Aarland Økonomisk risiko og boligeie Økonomisk risiko og boligeie Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2012:18. NIBR-rapport 2011:27 NIBR-rapport 2011: 29 NIBR-rapport

Detaljer

Barnevernbarnas helse

Barnevernbarnas helse Lars B. Kristofersen Barnevernbarnas helse Uførhet og dødelighet i perioden 1990-2002 Barnevernbarnas helse Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2005:1 NIBR-rapport 2004:3 NIBR-notat 2005:110 Bydelsbarnevernet

Detaljer

Liva Vågane Inge Brechan Randi Hjorthol TØI rapport 1130/2011. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 - nøkkelrapport

Liva Vågane Inge Brechan Randi Hjorthol TØI rapport 1130/2011. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 - nøkkelrapport Liva Vågane Inge Brechan Randi Hjorthol TØI rapport 1130/2011 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 - nøkkelrapport TØI rapport 1130/2011 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 nøkkelrapport Liva

Detaljer

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Vilde Hernes Kristian Rose Tronstad Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark. Andre publikasjoner fra

Detaljer

NIBR-rapport 2007:12. Lene Schmidt. For tett? Fortetting, planprosess og bokvalitet i nye byboligprosjekter

NIBR-rapport 2007:12. Lene Schmidt. For tett? Fortetting, planprosess og bokvalitet i nye byboligprosjekter Lene Schmidt For tett? Fortetting, planprosess og bokvalitet i nye byboligprosjekter For tett? Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2007:11 NIBR-rapport 2007:3 NIBR-rapport 2006:13 NIBR-rapport 2005:13

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer

Når skal jeg flytte hjemmefra?

Når skal jeg flytte hjemmefra? Marit Ekne Ruud Siri Nørve Når skal jeg flytte hjemmefra? Erfaringer med boliganskaffelse for ungdom med utviklingshemming Når skal jeg flytte hjemmefra? Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2008:15

Detaljer