Boligmarked og flytting i storbyene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligmarked og flytting i storbyene"

Transkript

1 Rolf Barlindhaug Boligmarked og flytting i storbyene

2 Boligmarked og flytting i storbyene

3 Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2010:16 NIBR-rapport 2010:17 NIBR-rapport 2008:34 NIBR-rapport 2008:14 Samarbeidsrapport NIBR/SINTEF/Byggforsk/NOVA 2007 Demografisk utvikling i fem storbyer Befolkningsutvikling og boligmarked i fem storbyer Vekstsmerte og boligmarked Sentralisering og regional boligprisutvikling Beboernes tilfredshet med nybygde boliger Markedsbasert utbyggingspolitikk Møte mellom kommune og utbygger i pressområder Rapportene koster fra kr 250,- til kr 350,- og kan bestilles fra NIBR: Gaustadalléen Oslo Tlf Faks E-post til Rapportene kan også skrives ut fra Porto kommer i tillegg til de oppgitte prisene

4 Rolf Barlindhaug Boligmarked og flytting i storbyene

5 Tittel: Forfatter: Boligmarked og flytting i storbyene Rolf Barlindhaug NIBR-rapport: 2010:15 ISSN: ISBN: Prosjektnummer: O-2818 Prosjektnavn: Bystudier Oppdragsgiver: Prosjektleder: Referat: Sammendrag: Kommunene: Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand Rolf Barlindhaug Boligpriser og boligbygging ses i sammenheng med befolkningsutviklingen i storbyenes delområder på 2000-tallet. Flyttemønsteret og flyttingenes bidrag til befolkningsutvikling og befolkningssammensetning analyseres for årene 2002 og Norsk og engelsk Dato: Juni 2010 Antall sider: 235 Pris: Kr. 350,- Utgiver: Vår hjemmeside: Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 OSLO Telefon: (+47) Telefaks: (+47) E-post: Trykk: Nordberg A.S. Org. nr. NO MVA NIBR 2010

6 1 Forord I tilknytning til NIBRs storbydemografiprosjekt for KS - Program for storbyrettet forskning, har de fem deltakende storbyene bestilt et tilleggsprosjekt fra NIBR. Prosjektet omhandler forholdet mellom demografisk utvikling, flytting og egenskaper ved boligmarkedet i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand. NIBRs storbydemografiprosjekt har et kapittel om storbyinterne flyttinger og prosjektleder for tilleggsprosjektet har derfor deltatt i storbydemografiprosjektets referansegruppemøter. Forskerne har lest hverandres utkast, utvekslet synspunkter og vist til hverandres arbeider der det er relevant. Det er tilstrebet å bruke de samme geografiske inndelingene i begge prosjekter, noe som er gjort med få små unntak. Vi takker referansegruppen for gode og konstruktive tilbakemeldinger på tidligere rapportutkast. En takk også til Vidar Valvik som har laget storbyenes omlandskart og Berit Nordahl som har lest gjennom et utkast til sluttrapport. Takk også til Eiendomsmeklerforetakenes forening (EFF) som har stilt til disposisjon omsetningsdata for boliger fra finn.no. Oslo, juni 2010 Marit Ekne Ruud Fungerende forskningssjef

7 2 Innhold Forord... 1 Tabelloversikt... 4 Figuroversikt Sammendrag Summary Innledning og problemstillinger Metode Flyttematriser og befolkningsutvikling Boligmasse, nybygging og hushold Boligpriser Flytting og flyttedata Oslo Geografisk inndeling av Osloregionen Boligstruktur og boforhold i Boligpriser, boligbygging og befolkningsvekst Befolkningsstruktur og endringer Boligpriser etter område Boligbygging i Oslo Flyttemønster i Osloregionen Bergen Geografisk inndeling av Bergensregionen Boligstruktur og boforhold i Boligpriser, boligbygging og befolkningsvekst Befolkningsstruktur og endringer Boligpriser etter område Boligbygging i Bergen Flyttemønster i Bergensregionen Stavanger Geografisk inndeling av Stavanger-regionen

8 3 5.2 Boligstruktur og boforhold i Boligpriser, boligbygging og befolkningsvekst Befolkningsstruktur og endringer Boligpriser etter område Boligbygging i Stavanger Flyttemønster i Stavanger-regionen Trondheim Geografisk inndeling av Trondheimsregionen Boligstruktur og boforhold i Boligpriser, boligbygging og befolkningsvekst Befolkningsstruktur og endringer Boligpriser etter område Boligbygging i Trondheim Flyttemønster i Trondheimsregionen Kristiansand Geografisk inndeling av Kristiansand-regionen Boligstruktur og boforhold i Boligpriser, boligbygging og befolkningsvekst Befolkningsstruktur og endringer Boligpriser etter område Boligbygging i Kristiansand Flyttemønster i Kristiansand-regionen Sammenlignende byanalyser Innledning Hvem flytter til storbyenes indre områder? Likheter og ulikheter mellom storbyene Boligmarkedets betydning for flytting og befolkningsutvikling Trekk ved storbyenes flyttemønstre Har storbyens geografiske avgrensning betydning for flyttemønster og befolkningsutvikling? Unges flyttemønster Barns og barnefamilienes flyttemønster Innvandrernes flyttemønster? Mange boligmotiverte flyttinger Litteratur

9 4 Tabelloversikt Tabell Kjennetegn ved befolkning og boligmarked i storbyene Tabell Befolkningsutvikling som et resultat av flyttinger, fødsler og dødsfall Tabell Befolkningen totalt etter område og år Oslo Tabell Befolkningen 20 år eller mer etter område og år. 2001og Oslo Tabell Befolkningen 0-19 år etter område og år og Oslo Tabell Fullførte boliger etter område i Oslo etter område for perioden , boligmasse og personer pr. bolig i Tabell Flyttematrise for Osloregionen. Utvalgte år i perioden Tabell Flyttematrise for Osloregionen Tabell Flyttematrise for Osloregionen Tabell Flyttere fra områder i Oslo i 2002 etter hvor de flyttet til. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere fra områder i Oslo i 2008 etter hvor de flyttet til. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere til områder i Oslo i 2002 etter hvor de kom fra. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere til områder i Oslo i 2008 etter hvor de kom fra. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Andelen barn i alderen 0-5 år i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen barn i alderen 0-5 år i flyttestrømmen. Osloregionen

10 5 Tabell Andelen barn i alderen 6-15 år i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen barn i alderen 6-15 år i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen personer i alderen 65+ år i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen personer i alderen 65+ år i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Nettoinnflytting til Oslo etter område og alderskategori. Antall personer i 2002 og Tabell Andelen personer med høyeste universitetsutdanning i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen personer med høyeste universitetsutdanning i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen personer med barn i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen personer med barn i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen personer med ikke-vestlig bakgrunn i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen personer med ikke-vestlig bakgrunn i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen personer med østeuropeisk bakgrunn i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen personer med østeuropeisk bakgrunn i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Nettoinnflytting til Oslo etter område og landbakgrunn. Antall personer i 2002 og Tabell Andelen personer som flyttet fra blokk til småhus i flyttestrømmen. Osloregionen Tabell Andelen personer som flyttet fra småhus til blokk i flyttestrømmen. Osloregionen

11 6 Tabell Andelen personer som flyttet til en blokkleilighet. Osloregionen Tabell Andelen personer som flyttet til en enebolig. Osloregionen Tabell Gjennomsnittlig antall rom i bolig flyttet fra og i bolig flyttet til. Osloregionen Tabell Befolkningen totalt etter område og år Bergen Tabell Befolkningen 20 år eller mer etter område og år og Bergen Tabell Befolkningen 0-19 år etter område og år og Bergen Tabell Fullførte boliger etter område i Bergen for perioden , boligmasse og personer pr. bolig i Tabell Flyttematrise for Bergensregionen. Utvalgte år i perioden Tabell Flyttematrise for Bergen Tabell Flyttematrise for Bergen Tabell Flyttere fra områder i Bergen i 2002 etter hvor de flyttet til. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere fra områder i Bergen i 2008 etter hvor de flyttet til. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere til områder i Bergen i 2002 etter hvor de kom fra. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere til områder i Bergen i 2008 etter hvor de kom fra. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Andelen barn i alderen 0-5 år i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen barn i alderen 0-5 år i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen barn i alderen 6-15 år i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen barn i alderen 6-15 år i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Bergensregionen

12 7 Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen personer i alderen 65+ år i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen personer i alderen 65+ år i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Nettoinnflytting til Bergen etter område og alderskategori. Antall personer i 2002 og Tabell Andelen personer med høyeste utdanning i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen personer med høyeste utdanning i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen personer med barn i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen personer med barn i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen personer med ikke-vestlig bakgrunn i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen personer med ikke-vestlig bakgrunn i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen personer med østeuropeisk bakgrunn i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen personer med østeuropeisk bakgrunn i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Nettoinnflytting til Bergen etter område og landbakgrunn. Antall personer i 2002 og Tabell Andelen personer som flyttet fra blokk til småhus i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen personer som flyttet fra småhus til blokk i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Andelen personer som flyttet til blokk. Bergensregionen Tabell Andelen personer som flyttet til enebolig i flyttestrømmen. Bergensregionen Tabell Gjennomsnittlig antall rom i bolig flyttet fra og i bolig flyttet til. Bergensregionen

13 8 Tabell Befolkningen totalt etter område og år Stavanger Tabell Befolkningen 20 år eller mer etter område og år og Stavanger Tabell Befolkningen 0-19 år etter område og år og Stavanger Tabell Fullførte boliger etter område i Stavanger for perioden , boligmasse og personer pr. bolig i Tabell Flyttematrise for Stavanger-regionen. Utvalgte år i perioden Tabell Flyttematrise for Stavanger Tabell Flyttematrise for Stavanger Tabell Flyttere fra områder i Stavanger i 2002 etter hvor de flyttet til. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere fra områder i Stavanger i 2008 etter hvor de flyttet til. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere til områder i Stavanger i 2002 etter hvor de kom fra. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere til områder i Stavanger i 2008 etter hvor de kom fra. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Andelen barn i alderen 0-5 år i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen barn i alderen 0-5 år i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen barn i alderen 6-15 år i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen barn i alderen 6-15 år i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Stavanger-regionen

14 9 Tabell Andelen personer i alderen 65+ år i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer i alderen 65+ år i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Nettoinnflytting til Stavanger etter område og alderskategori. Antall personer i 2002 og Tabell Andelen personer med høyeste utdanning i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer med høyeste utdanning i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer med barn i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer med barn i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer med ikke-vestlig bakgrunn i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer med ikke-vestlig bakgrunn i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer med østeuropeisk bakgrunn i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer med østeuropeisk bakgrunn i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Nettoinnflytting til Stavanger etter område og landbakgrunn. Antall personer i 2002 og Tabell Andelen personer som flyttet fra blokk til småhus i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer som flyttet fra småhus til blokk i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer som flyttet til blokk i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Andelen personer som flyttet til enebolig i flyttestrømmen. Stavanger-regionen Tabell Gjennomsnittlig antall rom i bolig flyttet fra og i bolig flyttet til. Stavanger-regionen Tabell Befolkningen totalt etter område og år Trondheim Tabell Befolkningen 20 år eller mer etter område og år og Trondheim Tabell Befolkningen 0-19 år etter område og år og Trondheim

15 10 Tabell Fullførte boliger etter område i Trondheim for perioden , boligmasse og personer pr. bolig i Tabell Flyttematrise for Trondheimsregionen. Utvalgte år i perioden Tabell Flyttematrise for Trondheimsregionen Tabell Flyttematrise for Trondheimsregionen Tabell Flyttere fra områder i Trondheim i 2002 etter hvor de flyttet til. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere fra områder i Trondheim i 2008 etter hvor de flyttet til. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere til områder i Trondheim i 2002 etter hvor de kom fra. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere til områder i Trondheim i 2008 etter hvor de kom fra. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Andelen barn i alderen 0-5 år i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen barn i alderen 0-5 år i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen barn i alderen 6-15 år i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen barn i alderen 6-15 år i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen personer i alderen 65+ år i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen personer i alderen 65+ år i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Nettoinnflytting til Trondheim etter område og alderskategori. Antall personer i 2002 og

16 11 Tabell Andelen med høyeste utdanning i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen med høyeste utdanning i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen med barn i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen med barn i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen med ikke-vestlig bakgrunn i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen med ikke-vestlig bakgrunn i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen med østeuropeisk bakgrunn i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen med østeuropeisk bakgrunn i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Nettoinnflytting til Trondheim etter område og landbakgrunn. Antall personer i 2002 og Tabell Andelen som har flyttet fra blokk til småhus i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen som har flyttet fra småhus til blokk i flyttestrømmen. Trondheimsregionen Tabell Andelen som har flyttet til blokk. Trondheimsregionen Tabell Andelen som har flyttet til enebolig. Trondheimsregionen Tabell Gjennomsnittlig antall rom i bolig flyttet fra og i bolig flyttet til. Trondheimsregionen Tabell Befolkningen totalt etter områder og år Kristiansand Tabell Befolkningen 20 år eller mer etter område og år og Kristiansand Tabell Befolkningen 0-19 år etter område og år og Kristiansand Tabell Fullførte boliger etter område i Kristiansand etter område for perioden , boligmasse og personer pr. bolig i Tabell Flyttematrise for Kristiansand Tabell Flyttematrise for Kristiansand

17 12 Tabell Flyttere fra områder i Kristiansand i 2002 etter hvor de flyttet til. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere fra områder i Kristiansand i 2008 etter hvor de flyttet til. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere til områder i Kristiansand i 2002 etter hvor de kom fra. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Flyttere til områder i Kristiansand i 2008 etter hvor de kom fra. Internflyttere i områdene ikke med. Prosent Tabell Andelen barn i alderen 0-5 år i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen barn i alderen 0-5 år i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen barn i alderen 6-15 år i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen barn i alderen 6-15 år i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer i alderen år i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer i alderen 65+ år i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer i alderen 65+ år i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Nettoinnflytting til Kristiansand etter område og alderskategori. Antall personer i 2002 og Tabell Andelen personer med høyeste utdanning i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer med høyeste utdanning i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer med barn i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen

18 13 Tabell Andelen personer med barn i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer med ikke-vestlig bakgrunn i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer med ikke-vestlig bakgrunn i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer med østeuropeisk bakgrunn i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer med østeuropeisk bakgrunn i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Nettoinnflytting til Kristiansand etter område og landbakgrunn. Antall personer i 2002 og Tabell Andelen personer som flyttet fra blokk til småhus i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer som flyttet fra småhus til blokk i flyttestrømmen. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer som flyttet til blokk. Kristiansand-regionen Tabell Andelen personer som flyttet til enebolig. Kristiansand-regionen Tabell Gjennomsnittlig antall rom i bolig flyttet fra og i bolig flyttet til. Kristiansand-regionen Tabell Endringer i sannsynligheten for å flytte til indre by ved endringer i ulike forklaringsvariabler. Logistisk regresjon på flyttedata fra Kun personer på 20 år eller mer Tabell Andel av befolkningen i alderen 20-29år som har flyttet ut av byen i 2002 og 2008, fordelt på omlandet, resten av landet og utlandet. Prosent Tabell Andel av befolkningen i alderen 30-39år som har flyttet ut av byen i 2002 og 2008, fordelt på omlandet, resten av landet og utlandet. Prosent Tabell Andel av befolkningen i alderen 0-5år som har flyttet ut av byen i 2002 og 2008, fordelt på omlandet, resten av landet og utlandet. Prosent Tabell Andel av befolkningen i alderen 6-15år som har flyttet ut av byen i 2002 og 2008, fordelt på omlandet, resten av landet og utlandet. Prosent

19 14 Figuroversikt Figur Leieandel, andel 1-2 roms boliger og andel blokkboliger: Storbyer Figur Kvadratmeterpriser i det mest sentrale området og i ekstra ring. Blokkleilighet på 70 kvadratmeter. Storbyer Figur Flyttinger internt i Norge som andel av befolkningen. Prosent Figur Områdeinndeling for Oslo kommune Figur Osloregionens områdeinndeling Figur Leieandel, andel 1-2 roms boliger og andel blokkboliger etter område. Oslo Figur Husholdningstyper etter område i Oslo. Prosent Figur Befolkningsendring, boligbygging og boligpriser i Oslo Figur Pris pr. kvadrater for leiligheter på 70 kvadratmeter bygd etter 1990 etter område i Osloregionen Figur Befolkningsendring 20 år+, boligbygging og forholdet mellom befolkningsvekst og boligbygging. Områder i Oslo Figur Nettoflytting mellom Oslo og omlandet, resten av Norge, utlandet. 1988, 1992 og Figur Innflyttere til og utflyttere fra Oslo etter hvor de kom fra og hvor de flytter Figur Innflyttere til og utflyttere fra Oslo etter hvor de kom fra og hvor de flytter Figur Bergens områdeinndeling Figur Bergensregionens omlandsinndeling Figur Leieandel, andel 1-2 roms boliger og andel blokkboliger etter område. Bergen

20 15 Figur Husholdningstyper etter område i Bergen. Prosent Figur Befolkningsendring, boligbygging og boligpriser i Bergen Figur Pris pr. kvadratmeter for leiligheter på 70 kvadratmeter bygd etter 1990 etter område i Bergensregionen Figur Befolkningsendring 20 år+, boligbygging og forholdet mellom befolkningsvekst og boligbygging. Områder i Bergen Figur Nettoflytting mellom Bergen og omlandet, resten av Norge, utlandet. 1988, 1992 og Figur Innflyttere til og utflyttere fra Bergen etter hvor de kom fra og hvor de flytter Figur Innflyttere til og utflyttere fra Bergen etter hvor de kom fra og hvor de flytter Figur Stavangers områdeinndeling Figur Stavanger-regionens områdeinndeling Figur Leieandel, andel 1-2 roms boliger og andel blokkboliger etter område. Stavanger Figur Husholdningstyper etter område i Stavanger. Prosent Figur Befolkningsendring, boligbygging og boligpriser i Stavanger Figur Pris pr. kvadrater for leiligheter på 70 kvadratmeter bygd etter 1990 etter område i Stavangerregionen Figur Befolkningsendring 20 år+, boligbygging og forholdet mellom befolkningsvekst og boligbygging. Områder i Stavanger Figur Nettoflytting mellom Stavanger og omlandet, resten av Norge, utlandet. 1988, 1992 og Figur Innflyttere til og utflyttere fra Stavanger etter hvor de kom fra og hvor de flytter Figur Innflyttere til og utflyttere fra Stavanger etter hvor de kom fra og hvor de flytter Figur Trondheims områdeinndeling Figur Trondheimsregionens områdeinndeling Figur Leieandel, andel 1-2 roms boliger og andel blokkboliger etter bydeler. Trondheim

21 16 Figur Husholdningstyper etter område i Trondheim. Prosent Figur Befolkningsendring, boligbygging og boligpriser i Trondheim Figur Pris pr. kvadrater for leiligheter på 70 kvadratmeter bygd etter 1990 etter område i Trondheimsregionen Figur Befolkningsendring 20 år+, boligbygging og forholdet mellom befolkningsvekst og boligbygging. Områder i Trondheim Figur Nettoflytting mellom Trondheim og omlandet, resten av Norge, utlandet. 1988, 1992 og Figur Innflyttere til og utflyttere fra Trondheim etter hvor de kom fra og hvor de flytter Figur Innflyttere til og utflyttere fra Trondheim etter hvor de kom fra og hvor de flytter Figur Kristiansands områdeinndeling Figur Kristiansand-regionens områdeinndeling Figur Leieandel, andel 1-2 roms boliger og andel blokkboliger etter område. Kristiansand Figur Husholdningstyper etter område i Kristiansand. Prosent Figur Befolkningsendring, boligbygging og boligpriser i Kristiansand Figur Pris pr. kvadrater for leiligheter på 70 kvadratmeter bygd etter 1990 etter område i Kristiansandregionen Figur Befolkningsendring 20 år+, boligbygging og forholdet mellom befolkningsvekst og boligbygging. Områder i Kristiansand Figur Innflyttere til og utflyttere fra Kristiansand etter hvor de kom fra og hvor de flytter Figur Innflyttere til og utflyttere fra Kristiansand etter hvor de kom fra og hvor de flytter

22 17 Sammendrag Rolf Barlindhaug Boligmarked og flytting i storbyene Sammenheng mellom boligmarked og flyttemønster? I dette delprosjektet ses befolkningsutviklingen i storbyregionene på 2000-tallet i sammenheng med flyttemønsteret og forhold på boligmarkedet. Befolkningssammensetningen i et område på et visst tidspunkt bestemmes i hovedsak av hvordan befolkningen var sammensatt perioden før. I tillegg påvirker flytting, fødsler og dødsfall befolkningsutviklingen. Flytting, både inn og ut av områdene, er i betydelig grad med på å forme dagens befolkningsstruktur og dermed de offentlige tjenestebehovene som befolkningen trenger. Når tilbudet av boliger er gitt vil en økning i boligetterspørselen, enten gjennom økt individuell boligetterspørsel eller at mange ønsker å bosette seg i storbyene, føre til en økning i boligprisene. Høye boligpriser gir insitament til å bygge nytt. Med dette utgangspunktet stiller vi følgende spørsmål: I hvilken grad er det en sammenheng mellom høye boligpriser og høy nybygging i ulike områder av storbyene? Må andre betingelser enn høye boligpriser også være til stede for å utløse boligbygging? I hvor stor grad er det en sammenheng mellom tilveksten i boligmassen og endringer i befolkningen? I forlengelsen av det siste undersøker vi i hvilken grad utnyttelsen av boligmassen og dermed boligdekningen i enkeltområder av storbyene er blitt endret mellom 2001 og I hvor stor grad er unges bolig- og bostedspreferanser preget av å ville bo i storbyenes indre områder? Hvor vanlig er det at unge som kommer til storbyene forlater storbyen mens de fortsatt er i

Prisdannelse og flyttemønstre i Oslo-regionen. Rolf Barlindhaug, NIBR 14. juni 2011

Prisdannelse og flyttemønstre i Oslo-regionen. Rolf Barlindhaug, NIBR 14. juni 2011 Prisdannelse og flyttemønstre i Oslo-regionen Rolf Barlindhaug, NIBR 14. juni 2011 Priser, boligstruktur og flytting Hvordan skjer prisdannelsen i en byregion med befolkningsvekst? Flyttemønstre: Resultat

Detaljer

Boligmarkedet i Oslofjordregionen Etterspørselen de neste 10 årene. Rolf Barlindhaug, NIBR 11. Mai 2010

Boligmarkedet i Oslofjordregionen Etterspørselen de neste 10 årene. Rolf Barlindhaug, NIBR 11. Mai 2010 Boligmarkedet i Oslofjordregionen Etterspørselen de neste 10 årene Rolf Barlindhaug, NIBR 11. Mai 2010 Noen problemstillinger Mosseregionen ligger nær Oslo Vil det være attraktivt å bo i regionen, selv

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Flytteanalyser i Drammen

Flytteanalyser i Drammen Rolf Barlindhaug Bjørg Langset Flytteanalyser i Drammen NOTAT 2014:102 Tittel: Forfatter: Flytteanalyser i Drammen Rolf Barlindhaug og Bjørg Langset ISSN: 0801-1702 ISBN: 978-82-8309-016-1 Prosjektnummer:

Detaljer

Boligbehovet i Norge ++ Rolf Barlindhaug KOMPAS brukerseminar 22. mai 2014 Drammen

Boligbehovet i Norge ++ Rolf Barlindhaug KOMPAS brukerseminar 22. mai 2014 Drammen Boligbehovet i Norge ++ Rolf Barlindhaug KOMPAS brukerseminar 22. mai 2014 Drammen Disposisjon Litt om prosjektet Framtidige boligbehov Demografi og nasjonalt byggebehov Boligfrekvenser og flytting for

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1710 Demografi grunnemne Eksamensdag: 10.12.2013 Sensur blir annonsert: 03.01.2014 Tid for eksamen: kl. 14:30 17:30 Oppgavesettet er på 5

Detaljer

Stedsutvikling og næringsutvikling hva vet vi om sammenhengene og hvordan få til de gode koblingene? Knut Vareide Telemarksforsking

Stedsutvikling og næringsutvikling hva vet vi om sammenhengene og hvordan få til de gode koblingene? Knut Vareide Telemarksforsking Stedsutvikling og næringsutvikling hva vet vi om sammenhengene og hvordan få til de gode koblingene? Knut Vareide Telemarksforsking Hvorfor driver vi med steds og næringsutvikling? Hva ønsker norske steder?

Detaljer

Stedsutvikling og næringsutvikling hva vet vi om sammenhengene og hvordan få til de gode koblingene? Knut Vareide Telemarksforsking

Stedsutvikling og næringsutvikling hva vet vi om sammenhengene og hvordan få til de gode koblingene? Knut Vareide Telemarksforsking Stedsutvikling og næringsutvikling hva vet vi om sammenhengene og hvordan få til de gode koblingene? Knut Vareide Telemarksforsking Hvorfor driver vi med steds- og næringsutvikling? Hva ønsker norske steder?

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Rolf Barlindhaug, Ole Gulbrandsen. Boforhold, flytting og befolkningsutvikling. storbyene

Rolf Barlindhaug, Ole Gulbrandsen. Boforhold, flytting og befolkningsutvikling. storbyene Rolf Barlindhaug, Ole Gulbrandsen Boforhold, flytting og befolkningsutvikling i storbyene 278 Prosjektrapport 2000 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Rolf Barlindhaug, Ole Gulbrandsen Boforhold,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kuldehypersensitivitet og konsekvenser for aktivitet En tverrsnittsstudie av pasienter med replanterte/revaskulariserte fingre Tone Vaksvik Masteroppgave i helsefagvitenskap Institutt for sykepleievitenskap

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Segregasjon, mangfold og boligpriser.

Segregasjon, mangfold og boligpriser. Segregasjon, mangfold og boligpriser. Liv Osland September 2017 Hvorfor studere dette temaet? Demografiske endringer i form av økt innvandring har endret mange nabolag, spesielt i sentrale byområder. Segregasjon

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Super diversity Steven Vertovec: New configurations of ethnic, genered, legal

Detaljer

Trondheimsregionen - kvartalsstatistikk Befolkningsendringer andre kvartal 2012 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen - kvartalsstatistikk Befolkningsendringer andre kvartal 2012 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen - kvartalsstatistikk Befolkningsendringer andre kvartal 2012 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2015 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Bydel Søndre Nordstrand

Bydel Søndre Nordstrand Bydel Faktaark om befolkning, levekår og bomiljø Oslo kommune, Byrådsavdeling for finans Februar 21 oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/statistiske-publikasjoner oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells

TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells Forelesning 5: Wave Physics Interference, Diffraction, Young s double slit, many slits. Mansfield & O Sullivan: 12.6, 12.7, 19.4,19.5 Waves! Wave phenomena! Wave equation

Detaljer

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Demografisk utvikling v/ Sissel Monsvold, OBOS Hva skal jeg snakke om? Befolkningsvekst og - prognoser Norge Regioner

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Framtidige boligbehov. Rolf Barlindhaug PANDA brukerseminar 7-8. november Rica Hell Hotell, Stjørdal

Framtidige boligbehov. Rolf Barlindhaug PANDA brukerseminar 7-8. november Rica Hell Hotell, Stjørdal Framtidige boligbehov Rolf Barlindhaug PANDA brukerseminar 7-8. november Rica Hell Hotell, Stjørdal Disposisjon Prosjekt for Husbanken hva skal belyses? Ulike tilnærminger til boligbehovsbegrepet Kan en

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS English Postponed exam: ECON2915 Economic growth Date of exam: 11.12.2014 Time for exam: 09:00 a.m. 12:00 noon The problem set covers 4 pages Resources allowed:

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS English Exam: ECON2915 Economic Growth Date of exam: 25.11.2014 Grades will be given: 16.12.2014 Time for exam: 09.00 12.00 The problem set covers 3 pages Resources

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel Utvikling av skills for å møte fremtidens behov Janicke Rasmussen, PhD Dean Master janicke.rasmussen@bi.no Tel 46410433 Skills project results Background for the project: A clear candidate profile is defined

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON915 Vekst og næringgstruktur Exam: ECON915 Growth and business structure Eksamensdag: Torsdag 6. november 009 Sensur kunngjøres: 18. desember ca

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I SØK 1002 INNFØRING I MIKROØKONOMISK ANALYSE

EKSAMENSOPPGAVE I SØK 1002 INNFØRING I MIKROØKONOMISK ANALYSE Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi EKSAMENSOPPGAVE I SØK 1002 INNFØRING I MIKROØKONOMISK ANALYSE Faglig kontakt under eksamen: Hans Bonesrønning Tlf.: 9 17 64

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Flytting til og fra Oslos bydeler

Flytting til og fra Oslos bydeler Rapporter Reports 11/213 Lasse Sigbjørn Stambøl Flytting til og fra Oslos bydeler Rapporter 11/213 Lasse Sigbjørn Stambøl Flytting til og fra Oslos bydeler Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

Byggebørsen 2013 NYBYGG: Markedsutsikter - gjennomgang av ny nybyggsanalyse for Trondheim. Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Februar 2012

Byggebørsen 2013 NYBYGG: Markedsutsikter - gjennomgang av ny nybyggsanalyse for Trondheim. Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Februar 2012 Byggebørsen 2013 NYBYGG: Markedsutsikter - gjennomgang av ny nybyggsanalyse for Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Februar 2012 EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Exam: ECON2915 - Growth and business structure Eksamensdag: Fredag 2. desember 2005 Sensur kunngjøres: 20. desember

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK UTVIKLINGSTREKK Vi trenger kunnskap om utviklingen i bysamfunnet når vi planlegger hvordan kommunens økonomiske midler skal disponeres i årene framover. I dette kapitlet omtales hovedtrekkene i befolkningsutviklingen,

Detaljer

Produktivitet, byvekst og kommunenes framtid. Refleksjoner over urbanitet som vekstdriver. For TBU 11. desember.

Produktivitet, byvekst og kommunenes framtid. Refleksjoner over urbanitet som vekstdriver. For TBU 11. desember. Produktivitet, byvekst og kommunenes framtid Refleksjoner over urbanitet som vekstdriver. For TBU 11. desember. Hva skal dette foredraget handle om? Hvordan sikre høy produktivitet i framtiden? Hvilken

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim 2016 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim 2016 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2016 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

Oslo vokser #1 Hva kjennetegner befolkningen i Oslo? Kjetil Sørlie (NIBR) og Inger Texmon (SSB) Norsk Form, 16. februar 2012

Oslo vokser #1 Hva kjennetegner befolkningen i Oslo? Kjetil Sørlie (NIBR) og Inger Texmon (SSB) Norsk Form, 16. februar 2012 Oslo vokser #1 Hva kjennetegner befolkningen i Oslo? Kjetil Sørlie (NIBR) og Inger Texmon (SSB) Norsk Form, 16. februar 2012 Oslofolk» Hvem er det? Oslofolk hvem er de? Fulgt fra de var 15 år 30 år 40

Detaljer

European supply and demand for Cod and Haddock

European supply and demand for Cod and Haddock European supply and demand for Cod and Haddock Ingrid Kristine Pettersen, Codfish analyst, Norwegian Seafood Council 13/02/2017 Capia Uavhengig informasjonsog analyseselskap Innhenter og tilrettelegger

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes FANGSTSEKSJONEN SENTER FOR MARINE RESSURSER TOKTRAPPORT Fartøy F/F Fangst Toktnummer 22 9 Prosjekttittel Seleksjon Konge krabbe Delprosjektnr. 627 Avgangsdato og sted Ankomststed og dato /8/22 Bugøynes

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet?

Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet? Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet? Møte Greater Stavanger Economic Development Gjesdal, 31. August 2011 Knut Vareide NæringsNM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden 0 Stavangerregionen

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

Erfarenheter av Bilpooler i Oslo

Erfarenheter av Bilpooler i Oslo Erfarenheter av Bilpooler i Oslo Arne Lindelien Daglig leder i Bilkollektivet SA arne@bilkollektivet.no Bildeling anno 2025 Peder Ås bor i Oslo og har ikke privatbil Han vil reise på hytta en helg, og

Detaljer

Demografisk utvikling i fem storbyer

Demografisk utvikling i fem storbyer Dag Juvkam, Kjetil Sørlie og Inger Texmon Demografisk utvikling i fem storbyer Demografisk utvikling i fem storbyer Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2010:15 NIBR-rapport 2010:17 NIBR-rapport

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Boligmeteret Porsgrunn mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret Porsgrunn mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret Porsgrunn mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 01.03.2017 Faktorer i boligmarkedet Befolkningen og befolkningsprognosene Husholdningene og husholdningssammensetningen

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med andre kvartal 2013 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå Utfordringer for internasjonal bærekraft Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå 20 små minutter om et stort tema! Velger å ta opp: Klimaproblemet Mulige framtidsscenarier og tilhørende internasjonale

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II

Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1001 Menneske og sted II Faglig kontakt under eksamen: Berit Therese Nilsen Tlf.: 99 53 46 47 Eksamensdato: 09.06.2016 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Befolkning, miljø og ressurser

Eksamensoppgave i GEOG Befolkning, miljø og ressurser Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG 1007 - Befolkning, miljø og ressurser Faglig kontakt under eksamen: Jørund Aasetre Tlf.: 93 21 11 39 Eksamensdato: 01.12.2014 Eksamenstid: 6 timer Studiepoeng:

Detaljer

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Lucy Gilbert, Lise Grove, Unni Støbet Lande, Ingeborg Klingen, Kirstyn Brunker Gjenngroing På verdensbasis

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2015 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2017 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Institutt for sosiologi og statsvitenskap Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Faglig kontakt under eksamen: Per Morten Schiefloe Tlf.: 73 59 63 23/901 15 516 Eksamensdato: 03.06.2013 Eksamenstid

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Øvelsesoppgave i: ECON30 Dato for utlevering: Tirsdag 27.09.20 Dato for innlevering: Onsdag 2.0.20 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Innleveringssted: Ved siden av SV-info-senter mellom kl. 0.00

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Faglig kontakt under eksamen: Mehmet Mehmetoglu Tlf.: 91838665 Eksamensdato: 7. desember 2015 Eksamenstid (fra-til): 9.00-13.00

Detaljer

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS April 15th 2013 Forfatter Prosjektittel 19.04.2013 19.04.2013 1 Introduction AGENDA Important aspects regarding the competition and Invitation to tender

Detaljer

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question is asked. That is, each of these one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine

Detaljer

Bidrar innvandring til å smøre hjulene i det norske arbeidsmarkedet?

Bidrar innvandring til å smøre hjulene i det norske arbeidsmarkedet? Bidrar innvandring til å smøre hjulene i det norske arbeidsmarkedet? - eller m.a.o., kan høyere innvandring (åpnere grenser) gi en mer effektiv fordeling av arbeidskraftsresursene mellom regioner i mottakerlandet?

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer