Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune 2012 2020"

Transkript

1 Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune Håkon Lutdal Prosjektsjef Levanger 02 oktober

2 Agenda 1. Om EiendomsMegler 1 Midt-Norge 2. Boligmarkedansanlyse Levanger kommune Befolkningsutvikling Boligbehov Nybygg av boliger 3. Konklusjon/sammendrag Nyboligtilførselens effekt på bruktboligmarkedet Boligsammensetning -> Tiltrekke seg arbeidskraft > knapphetsgode

3 DEL I: Om EiendomsMegler 1 Midt-Norge

4 EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor eiendomsomsetning 175 ansatte på 29 kontorer i Sør- og Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal Eid av Sparebank1-bankene SMN (88%), SNV (7%) og SSS (5%) Omsatte i boliger, herav over nyboliger. I tillegg kommer utleie og salg av næringseiendom Jobber tett med lokale eiendomsbesittere, investorer og utbyggere for å realisere gode nyboligprosjekter, som treffer behovene, ønskene og kjøpsevnen i de lokale markedene

5 Avdeling Levanger

6 Funksjoner hos Prosjekt-teamet på vårt hovedkontor Eget inhouse reklamebyrå med spesialkompetanse på utforming av markedsføring for Boligprosjekter 6

7 Beslutningsgrunnlag vi mener gir gode prosjekter 7

8 DEL II: Boligmarkedansanlyse Levanger kommune Befolkningsutvikling Boligbehov Nybygg av boliger

9 Hvordan går boligmarkedet? Kuppet? Verdens mest attraktive eiendom Kjøpt i mai 1626 for omtrent 24 dollar I dag verdt milliarder dollar

10 Med generelt god økonomisk utvikling for norske husholdninger, styres dynamikken i boligmarkedet av om det bygges tilstrekkelig antall riktige boliger i tiden fremover Generelt økonomisk grunnlag for sunn boligprisvekst i Norge og regionen Lav arbeidsledighet Lav rente Solid lønnsutvikling God tro på fremtiden - på tross av Euro-krisen Dynamikken i boligmarkedet styres da av: Befolkningsvekst flere innbyggere i regionen, særlig i byene Husholdningene blir mindre antall aleneboere øker Alderssammensetningen endres flere i etableringsfasen og 65+ Boligbygging direkte effekt av nybolig + økt dynamikk i bruktboligmarkedet TILBUD og ETTERSPØRSEL

11 Leder Løp og kjøp Løp og lån Finansavisen, 16.september 2011 Leder Finansavisen, 13.januar 2012

12

13 Toppsegmentet, Levanger og Verdal: Også i Levanger og på Verdal har antall omsetninger i øvre prisklasse økt betydelig etter finanskrisen. I disse områdene kan det være prosentmessig veldig stor prisforskjell på et svært attraktivt og mindre attraktivt objekt Antall boliger omsatt over 2,5 MNOK på Levanger og Verdal fra 2001 til så langt i 2012 Levanger, omsatte over 2,5 MNOK Verdal, omsatt over 2,5 MNOK Fra å være et unntakstilfelle frem til 2006, omsettes nå hver fjerde bolig på Levanger over 2,5 MNOK. Snittomsetningsverdien på bruktbolig er 1,95 MNOK Verdal har også hatt en betydelig økning av omsetninger i det øvre prissegmentet, og i 2011 gikk 24 boliger for over 2,5 MNOK. Snittomsetningsverdien er nesten 1 MNOK lavere Kilde: EM1 MN Analyse/ Eiendomsverdi

14 Befolkning fordelt på aldersgrupper (2012) Befolkningen Det bor totalt personer i Levanger kommune. 5 % av befolkningen i Levanger er år, 11 % er år, 21 % er år og drøye 29 % er over 55 år. 34 % er under 20 år, dvs. i hovedsak barn som bor sammen med foreldre.

15 Befolkning Forventet årlig befolkningsendring i % per aldersgruppe Befolkningsutvikling: Befolkningen i Levanger har vokst med omtrent 749 personer fra (ca 149 personer per år i snitt). Frem til 2017 sier prognosen at veksten øker med i snitt ca 226 personer per år. I 2022 bor det iflg. prognosene rett i overkant av personer i Levanger kommune. Aldersgruppen +65 og år er den mest voksende gruppen.

16 Flytting Flyttestrøm til og fra Levanger

17 Husholdninger Husholdninger fordelt per husholdningstype Husholdninger: husholdninger i Levanger Kommune. Aleneboende er den største gruppen, og par uten hjemmeboende barn litt mindre representert. Flerfamiliehusholdninger er minst representert. Antall personer per husholdning i Levanger er 2,37 mens 2,23 er snittet for Norge.

18 antall personer per bolig i????... 4 bosatt pr. bolig 3,5 3 2,5 2 1,

19 Boligmasse Antall boliger per type Boligmasse: I 2012 er det 7855 boliger i Levanger Kommune. Av dette er 73 % eneboliger, 18 % småhus og 9 % består av leiligheter. Småhus er boliger som er fysisk bundet sammen ved at det er minst en felles vegg, eventuelt felles gulv/tak med naboboligen. Dette vil typisk være rekkehus og tomannsboliger. Eneboliger i rekke/kjede regnes også som småhus.

20 Økt boligetterspørsel Årlig boligetterspørsel fordelt på alder frem til år 2021 Boligetterspørsel: Som en følge av forventet befolkningsvekst, vil etterspørselen etter boliger øke med 109 enheter per år frem mot Deretter 114 per år frem mot I Levanger er det i hovedsak leiligheter og eneboliger som det vil bli størst etterspørsel rundt. Og i alderen 65 +.

21 Boligbehovet Befolkning: Husholdninger: P/H-faktor: 2,39 p/b bef : 230/år 110 b/år Sanering (250 år): 30 b/år b/år, hvorav > 70 % leiligheter

22

23 Boligsammensetning: Jo mindre urbant, jo større andel eneboliger og mindre leiligheter. Trondheim har 42 % leiligheter, Oslo har 75 %. Steinkjer er eksempel på en kommune med mye leilighetsbygging de siste 10 årene. Levanger har mye begrensninger rundt sentrum, og får ikke samme utvikling INDERØY 5 % 7 % 87 % MIDTRE GAULDAL 6 % 16 % 79 % BJUGN 3 % 12 % 85 % STEINKJER 18 % 19 % 63 % VERDAL LEVANGER STJØRDAL MALVIK 13 % 9 % 17 % 9 % 22 % 18 % 21 % 16 % 66 % 73 % 62 % 75 % Leilighet Småhus Enebolig KLÆBU 9 % 21 % 70 % MELHUS 9 % 16 % 74 % TRONDHEIM 42 % 32 % 26 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 23 Kilde: KommuneMonitor/SSB/ EM1 MN Analyse

24 Kjøpsevne Beregnet kjøpsevne i Levanger, fordel på aldersgrupper Kjøpsevne: Kjøpsevnen er beregnet med utgangspunkt i inntekt, boligverdi og gjelds- og formuesforhold. Den viser at kjøpsevne i Levanger er på kr , som er 26 % i avvik fra landsgjennomsnittet. Kjøpsevnen er lavest blant de yngste, og høyest blant de i aldersgruppen år.

25 DEL III Konklusjon/sammendrag Nyboligtilførselens effekt på bruktboligmarkedet Boligsammensetning -> Tiltrekke seg arbeidskraft > knapphetsgode

26 Sammendrag Det bor totalt personer i Levanger kommune, hvor av 51 % er i aldersgruppen under 40 år og 49 % er 40 år eller eldre. Befolkningen i Levanger forventes å øke med 1133 personer frem til Gjennomsnittlig botid i Levanger er på 8,3 år. I Trondheim er gj.snitt botid 6,1 år = flytter oftere Det er totalt 7903 husholdninger i Levanger. Aleneboende er den største husholdningsgruppen. 35% av husholdninger består av en person. Husholdningsstørrelsen i Levanger er i snitt på 2,37 personer. Det finnes 7855 boliger i Levanger. 73 % eneboliger, 18 % småhus og 9 % leiligheter. Boligprisene øker, og lå pr. 1. halvår 2012 på i overkant av 2,2 mkr. for en enebolig, 1,7 mkr. for småhus og 1,9 mkr. for en leilighet. Kvadratmeterprisen lå pr. 1. halvår 2012 på 14,2 for eneboliger, nesten 17 for småhus og 25,3 for leiligheter. Gjennomsnittlig kjøpsevne i Levanger er beregnet til litt i underkant av 2,4mill. kr. Konlusjon: DET ER STORT BEHOV FOR TILFØRSEL AV NYE LEILIGHETSBYGG SOM OGSÅ FRIGJØR FAMILIEBOLIGER TIL TILTRENGT ARBEIDSKRAFT FOR NÆRINGSLIVET/OFFENTLIGE.

27 Spørsmål?

28 Takk for oppmerksomheten

29 Husholdninger Husholdninger fordelt per aldersgruppe

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 A R E N D A L 2 023 BYPLAN ANSVARLIG: Michael Fuller-Gee, Arendal kommune ARBEIDSGRUPPA: Ragnild Hammer, Arendal kommune Gøril Onarheim Christiansen,

Detaljer

Hvor bor Gullkundene dine?

Hvor bor Gullkundene dine? Rapport Hvor bor Gullkundene dine? Utvikling i innbyggere og kjøpekraft i norske regioner mot 2020 Utkast 24.august 2012 NyAnalyse as f o r e n k l e r o g f o r k l a r e r s a m f u n n e t Forord Dette

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum.

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Notat Fra rådmann Til kommunestyret og planutvalg Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Rådmannen har fått flere spørsmål om utvikling i kommunens befolkning, boligbygging og samferdselstilbud.

Detaljer

1. Innledning. 2. Hovedresultater

1. Innledning. 2. Hovedresultater 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren fram mot 2024. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011)

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011) Befolkningsutvikling Stange kommune har en relativt ung befolkning. I 24 var 84,7 % av befolkningen mellom -66. Tall for 211, fra Statistisk sentralbyrå (heretter SSB), viser samme trend der 84,7 % av

Detaljer

Flytting i nytt land. Flyktningers bosetting og flytting tidlig på 2000-tallet 13/2008. Kirsten Danielsen Lars Gulbrandsen

Flytting i nytt land. Flyktningers bosetting og flytting tidlig på 2000-tallet 13/2008. Kirsten Danielsen Lars Gulbrandsen Flyktningers bosetting og flytting tidlig på 2000-tallet Kirsten Danielsen Lars Gulbrandsen ISBN 978-82-7894-289-5 ISSN 0808-5013 13/2008 Rapport nr 13/08 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse:

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009-2014 Bydel Bjerke

Boligsosial handlingsplan 2009-2014 Bydel Bjerke Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Boligsosial handlingsplan 2009-2014 Bydel Bjerke En bydel for alle På slutten av 90- årene ble det utarbeidet boligprogrammer i alle bydeler i Oslo. Siden

Detaljer

Oppsummering av spørreundersøkelsen vedr. behov for leieligheter i Eidsvåg.

Oppsummering av spørreundersøkelsen vedr. behov for leieligheter i Eidsvåg. Spørreundersøkelse leiligheter Eidsvåg desember 21. Oppsummering av spørreundersøkelsen vedr. behov for leieligheter i Eidsvåg. Bakgrunn Nesset kommune sliter med fraflytting, og 21 har vært et dårlig

Detaljer

Slik virker eldrebølgen

Slik virker eldrebølgen Helse-Norge mot 2030 Slik virker eldrebølgen NyAnalyse Hovedfunn Eldrebølgen er her allerede. I dag er helse og omsorg er den største enkeltsektoren i Norge, med årlige utgifter på ca 250 milliarder kroner.

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 11-2008

Prisstigningsrapport nr. 11-2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 11-2008 side 2/14 Eiendomsmarkedet - leieprisutviklingen for kontorlokaler i oslo-området og i Norges største byer Leienivåene synker, og det er liten

Detaljer

Potensial- og barrierestudie 1/3. Energieffektivisering av norske boliger. enova rapport 2012:01.1

Potensial- og barrierestudie 1/3. Energieffektivisering av norske boliger. enova rapport 2012:01.1 Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering av norske boliger 1/3 Bakgrunnsrapport Utført av Prognosesenteret AS i samarbeid med Entelligens AS på oppdrag for Enova enova rapport 2012:01.1 Drivkraften

Detaljer

Sammen blir vi større

Sammen blir vi større Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per Kristian Alnes Og Morten Ørbeck Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2014

Markedsrapport Vinter 2014 Markedsrapport Vinter 2014 LEDER Økt yield-gap Økt yield-gap i i transaksjonene Differansen Differansen mellom mellom yield og yield samlet og samlet lånefinansieringsrente inkludert inkludert prime kontoreiendom

Detaljer

Investering i Næringseiendom

Investering i Næringseiendom Investering i Næringseiendom Rapport for Folketrygdfondet, høsten 2014 Utført av Akershus Eiendom AS 1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Næringseiendom: introduksjon... 4 3.1 Innledning... 4

Detaljer

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Rapport 2007:6 Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Vigdis Nygaard Christen Ness Tittel : Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Forfattere : Vigdis Nygaard og Christen

Detaljer

Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus.

Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus. Rapport Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus. MENON-PUBLIKASJON NR. 15/2011 av Sveinung Fjose, Leo A. Grünfeld og Ove Skaug Halsos Innholdsfortegnelse Oppsummering og konklusjon... 3

Detaljer

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Seniorer i Norge 2010 Befolkningens størrelse og aldersfordeling Kristina Kvarv Andreassen 1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Befolkningens størrelse og sammensetning bestemmes av fødsler, dødsfall,

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

2007/23 Rapporter Reports. Arne Støttrup Andersen. Lavinntektshusholdningers forbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2007/23 Rapporter Reports. Arne Støttrup Andersen. Lavinntektshusholdningers forbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2007/23 Rapporter Reports Arne Støttrup Andersen Lavinntektshusholdningers forbruk Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser,

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag?

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? Ringerike kommune Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? RAPPORT 2 Innhold 1 BAKGRUNN 7 1.1 METODE 7 2 VURDERING AV POTENSIALET FOR STRUKTURRASJONALISERING 8 2.1 FORHOLDET

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 www.northbridge.no FORELØPIG VEK-BEREGNING PR. 31.12.2011 Verdijustert egenkapital (VEK) pr. aksje i North Bridge Nordic Property AS (Selskapet/NBNP)

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert

Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet Økonomiske analyser 5/2005 Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert tjenesteyting * Lasse

Detaljer