Betydningen av tidlig intervensjon... Noen implikasjoner av den foreliggende kunnskapen om barns behov og utvikling i spedbarns- og småbarnsalder...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Betydningen av tidlig intervensjon... Noen implikasjoner av den foreliggende kunnskapen om barns behov og utvikling i spedbarns- og småbarnsalder..."

Transkript

1 Innhold Forord... Forord til 2. utgave Innhold... Kapittel 1 Om betydningen av tidlige erfaringer... Kontinuitet - diskontinuitet av viktige miljøfaktorer... Uheldige erfaringer som utløser og forsterker hverandre. Genetiske/biologiske forutsetninger... Barns alder når uheldige erfaringer setter inn... Sammenhengen mellom positive og negative forhold i oppvekstmiljøet... Samspillet mellom biologisk og psykososial utvikling... Betydningen av tidlig intervensjon... Noen implikasjoner av den foreliggende kunnskapen om barns behov og utvikling i spedbarns- og småbarnsalder... Kapittel 2 Tidlig utvikling og evne til samspill... Tilbakeblikk... Barns tidlige forutsetninger for erfaring og læring... Spedbarnets sosiale natur

2 12 TIDLIG HJELP TIL BEDRE SAMSPILL Barnet som aktiv partner i samspill... Kapittel 3 Tilknytning, kommunikasjon og omsorgsgivers formidling... Tilknytningen - grunnlaget for et gjensidig kontaktforhold... Tidlig kommunikasjon og interaksjon... Typiske forandringer i samspillet i barnets første leveår Den «totale» kommunikasjon betydningen av følelser og indre representasjoner i samspill... Formidling av erfaring og læring: omsorgsgiverens rolle som formidler av sammenhenger og verdier i den materielle og menneskelige omverden og kultur... Hva er nytt og viktig ved en interaksjonsorientert tilnærming til tidlig intervensjon?... Aktuelle forandringer i vår forståelse av utviklingen av psykopatologi hos barn... Mot mer ressursorienterte strategier for å hjelpe barn med utviklingsproblemer... Oppsummering av noen grunnleggende forutsetninger for barns psykososiale utvikling... Kapittel 4 Om tidlig intervensjon og intervensjonsstrategier... Forutsetninger for tidlig intervensjon... Sosiale og sosioøkonomiske forhold... Omsorgsgiverens oppfatning av barnet, av seg selv som omsorgsgiver ogav betydningen av hva en omsorgsgiver kan gjøre sammen med barnet... Hvordan forandre omsorgsgiverens oppfatning av barnet?... Hvordan hjelpe omsorgsgivere til en mer positiv oppfatning av seg selv som omsorgsgivere?... Hvordan formidle en mer positiv oppfatning av hva

3 INNHOLD 13 omsorgsgiveren selv kan gjøre for å fremme barnets utvikling?... Hvordan fremme en tidlig, gjensidig og positiv tilknytning omsorgsgiver-barn?... Hvordan fremme utviklingen av en tidlig, følelsesbetont kommunikasjon?... Kommunikative prinsipper anvendt i tidlig intervensjon ORION-gruppens kriterier/regler for god kommunikasjon... Om hvordan prinsippene settes ut i praksis i dagliglivets situasjoner... Andre enn tradisjonelle terapeuter kan hjelpe... Bruk av systematisk observasjon og videoopptak... Fokusering på de positive aspektene ved samspillet... Arbeidsformen gir raskt resultater... Formidlet erfaring og læring... Hva er spesielt med MISC-programmet?... Konsekvenser av mangel på formidling av læring... Hva innebærer formidling av erfaring og læring i tidlig alder?... Hovedkriteriene for formidlet læring... Kriterier for god omsorgsgiver-barn-interaksjon... Spørsmål for å vurdere kvaliteten av samspill ut fra MISC-kriteriene... I hvilke sammenhenger kan prinsippene fra ORIONog MISC-programmene anvendes?... Hvem kan benytte disse prinsippene i sitt arbeid med barn og omsorgsgivere?... Strategier for intervensjon... Ti bud for formidlere... ORION-programmet ble Marte Meo Multi-Media Centre Evaluering av MISC-programmet... Forskning knyttet til MISC-programmet... Behovet for å integrere interaksjonskvalitetene fremhevet i Marte Meo- og MISC-programmene

4 14 TIDLIG HJELP TIL BEDRE SAMSPILL Kapittel 5 ICDPs program for forebyggende og tidlige tiltak i omsorgsgiver barn-interaksjon... ICDPs program for forebyggende og tidlige tiltak for å bedre omsorgsgiver barn-interaksjon... Åtte temaer for godt samspill... Noen utviklings psykologiskesynspunkter på betydning av temaene... Transformasjon og individuell utvikling... Betydningen av interaksjonsorienterte tiltak i førskolealder... Som eksempler fra forskning om barn med spesielle behov som har hatt stor nytte av tidlige interaksjonsrettede tiltak, kan nevnes:... Transformasjon av interaksjonstemaene til skolealder. Om viktigheten av interaksjonskvalitet i skolen... Noen viktige kjennetegn på en autoritativ holdning er at man:... «Transformert» utgave av de 8 temaene til skolealder: Lærer elev-interaksjon... De 8 temaene i elev elev-interaksjon... Den prinsipielle forskjell mellom en overveiende instruktiv, didaktisk og en ressursorientert, støttende tilnærming til omsorgsgiver barn-interaksjon... Denne nye tilnærmingen kan formuleres i følgende hovedpunkter:... I noen tilfeller er det spesielle vansker med utvikling av en meningsfylt interaksjon; da er det ofte behov for faglig hjelp... Etablering av meningsfull interaksjon kan være ytterligere komplisert når det gjelder barn med større funksjons- og utviklingsvansker:... Om lærer foreldre-interaksjon og -samarbeid... Om skolens syn på foreldres rolle i barns oppdragelse og læring... Foreldres ulike forutsetninger for samarbeid med skolen

5 INNHOLD 15 Når samarbeidet skranter, hva kan årsakene være til at samarbeidet ikke blir fruktbart?... Lærernes interaksjonsmønstre er grunnlaget for etablering og utvikling av foreldresamarbeid... Noen sentrale kvaliteter i lærernes interaksjon med foreldre... «Transformert» utgave av ICDPs interaksjonskvaliteter til lærer foreldre-samarbeid... Foreldresamarbeidets ulike former... Betydningen av et aktivt foreldreengasjement i skolen. Kapittel 6 Anvendelsesområder for en interaksjonsorientert intervensjonsform... Noen betraktninger om behovet for intervensjon og om filosofiske og metodiske tilnærminger... Den raske industrielle og økonomiske veksten i de vestlige land... Forandringer i familiemedlemmers oppfatninger av egne roller... Ustabile parforhold... Vanskeligere livsforhold for mange familier... Økende profesjonalisering av kunnskap om omsorg... Rask omstrukturering av samfunnet... Behovet for å gjenreise respekten for familien og tilliten til omsorgsgiveres naturlige omsorgsevne... Forebyggende tiltak... Hvor kan forebyggende tiltak settes i verk?... I den videregående skolen... Ved helsestasjonene... På svangerskapskursene... I barnehagene... I familiebarnehagene... I skolen... I utdanningen av helsepersonell generelt... Tiltak ved større sosiale og omsorgsrelaterte problemer

6 16 TIDLIG HJELP TIL BEDRE SAMSPILL Barnevernet... Hvilke faktorer kan bidra til omsorgssvikt og mishandling?... Omsorgen for barn med funksjonshemninger... Tiltak for barn med store emosjonelle problemer... Sammenfattende synspunkter på behovet for forebyggende og tidlige tiltak... Viktige erkjennelser siden Tidlig intervensjon i forebygging av atferdsvansker... Hvorfor er det viktig å gjøre forebyggende tiltak mht. atferdsvansker?... Det er 5 typer interrelaterte risikofaktorer som kan lede til atferdsforstyrrelser:... Behovet for tidlige tiltak i dagens samfunn... Oppsummerende punkter om betydningen av tiltak tidligst mulig... Kvalitet av interaksjon i et oppdragende perspektiv... Avsluttende bemerkninger... Kapittel 7 Erfaringer med de nevnte metoder fra Norge og andre land... Erfaringer med Marte Meo-metoden i Norge... Aline spedbarnsenter... Nic Waals Institutt... Bergen... Trondheim... Erfaringer med Marte Meo-metoden i andre land... Sverige... Danmark... Nederland... Israel... Erfaringer med MISC-programmeti Norge ogandreland Erfaringer fra Norge... Erfaringer fra andre land... Israel

7 INNHOLD 17 Sri Lanka... Etiopia... Indonesia... Erfaringer med ICDP-programmet i Norge ogandre land Allmenngyldige samspillprinsipper i ulike sosiale og kulturelle sammenhenger Litteratur

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

Et samarbeid med gleder og frustrasjoner

Et samarbeid med gleder og frustrasjoner Et samarbeid med gleder og frustrasjoner Om samarbeid ved overgangen fra barnehage til skole for barn med nedsatt funksjonsevne Jette Iversen Masteroppgave i spesialpedagogikk ved Det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Åtte temaer for godt samspill Q-0923

Åtte temaer for godt samspill Q-0923 Åtte temaer for godt samspill Q-0923 Foreldreveiledning Symbolet for foreldreveiledningen er stilisert etter en gammel helleristning fra boken «Helleristningene i Alta» av Knut Helskog. Program for foreldreveiledning

Detaljer

De trenger veldig mye ros når de gjør noe bra

De trenger veldig mye ros når de gjør noe bra De trenger veldig mye ros når de gjør noe bra Skoleassistenten i møte med elever som viser problematferd på barnetrinnet Helen Martinsen Masteroppgave i spesialpedagogikk ved Det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

Innspill fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

Innspill fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) Ludvigsen-utvalget Saksbehandler Joachim Majambere Vår dato 20.03.15 Deres dato 09.03.15 Innspill fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) Som en oppfølging av møtet med Ludvigsen-utvalget mandag

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Anna M. Kittelsaa, Irene Jæger, Gry Mette Haugen, Kristin Thorshaug, Veronika Paulsen, Patrick Kermit Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Rapport 2012 Mangfold

Detaljer

Linedansen mellom to kulturer

Linedansen mellom to kulturer Linedansen mellom to kulturer - Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet? Navnit Kaur Pahil Masteroppgave i Pedagogikk Allmenn Studieretning Det utdanningsvitenskaplige

Detaljer

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Flere hoder tenker bedre enn ett Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Grete Hoven Anne Lise Angen Rye STATPED SKRIFTSERIE NR. 30, Trøndelag kompetansesenter,

Detaljer

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid:

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: PYM vil gjennom sin virksomhet bidra til å frigjøre menneskets

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Pedagogikk og lærerutdanning. Nyheter 2010

Pedagogikk og lærerutdanning. Nyheter 2010 Pedagogikk og lærerutdanning Nyheter 2010 Sara Irisdotter Aldenmyr, Ann Paulin, Kirsten Grönlien Zetterqvist Profesjonsetikk for lærere Gjennom en vanlig skoledag oppstår det ofte krevende situasjoner,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG Basert på St.meld. nr. 30 (2003-2004) - Kultur for læring, Inst. S. Nr. 268 (2003-2004): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Fra kaos til samarbeid

Fra kaos til samarbeid Fra kaos til samarbeid En kvalitativ studie av foreldres opplevelse av Parent Management Training Oregonmodellen Kjersti Reisæter Aartun og Ingvild Stjernen Tisløv Hovedoppgave ved Psykologisk Institutt

Detaljer

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs?

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? En kvalitativ studie av samsvaret mellom utdanning og yrkesliv Ida Marie Westeng Jacobsen Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

«En god forberedelse til å bli fosterforeldre» Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE

«En god forberedelse til å bli fosterforeldre» Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE «En god forberedelse til å bli fosterforeldre» Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE KARI STEFANSEN & THOMAS HANSEN Rapport nr 3/14 nova Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

God opplæring for alle

God opplæring for alle Grimstad kommune Grimstadskolen spesialundervisning KOMMUNESTYRET VEDTOK I MØTE 10. DESEMBER 2007, K-SAK 089/07: Kommunestyret godkjenner rapporten, om spesialundervisning og tilpasset opplæring i Grimstadskolen

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

Systemrettet arbeid med barnet i sentrum

Systemrettet arbeid med barnet i sentrum Systemrettet arbeid med barnet i sentrum Kvantitativ undersøkelse om barnehagestyreres erfaringer med og oppfatninger om viktighet av systemrettet arbeid fra Pedagogisk Psykologisk tjeneste. Marie Brandvoll

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer