Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune"

Transkript

1 Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov Ole Magnus Huser kommunalsjef

2 Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig perspektiv. Innfallsmetoden eller desibel den som tilfeldigvis kom til orde?

3 Gjerdrum år 2009 HVOR SKAL VI? JEG VET IKKE, sa Ole Brumm SÅ GIKK VI DIT.

4 Kommune planens - samfunnets utvikling MÅLDEL BMS Kommune planens AREALDEL Regulering PROSJEKTER BMS - Evaluering brukerundersøkelser Læring Virksomhetsplaner Handlingsplaner (justert ihht budsjett) Delplaner Temaplaner 4 års Årsmelding BMS Budsjett Samordna Handlings program Handlingsprogram (ønskelister) syklus Prioritering BMS Evaluering Læring BMS Virksomhetsplaner (prioritert ønskeliste) Avd. handlings Planer Økonomiplan MOTOR Prioritering

5 Kommuneplan fra 2003 Evaluerte revisjonsbehovet vinteren 09/10. Arealdelen - OK Måldelen Stort behov Ny planlov Rett på planprogram Innførte 2 nivåmodell i organisasjonen og balansert målstyring 2010 (BMS) Brukere, medarbeidere og økonomi Samfunn viktig politikkområde

6 Hva er et mål? Mål er planleggingens forutsetning og grunnlag. Hvis vi ikke vet hvor vi vil, er det vanskelig å komme dit. Viktig å skille mellom mål (på flere nivåer), rammer, virkemidler og aktiviteter. Mål er noe vi skal nå på ett gitt tidspunkt.

7 Kommuneplan for Gjerdrum

8 Planprogrammet Hva skal planleggingen handle om? En politisk prosess. Planforutsetninger Kommunens tilgjengelige ressurser - økonomisk handlefrihet Gjerdrums muligheter og utfordringer Befolkningsutvikling Fokusområder Oppvekst Folkehelse og omsorg Næringsutvikling Sentrumsutvikling Klima, miljø og bærekraftig utvikling Langsiktige utviklingsstrategier - føringer for arealdelen

9 Befolkningsutvikling i Gjerdrum : :

10 Den populære kommunen Boligbygging og befolkningvekst mot 2022 (2210 nye boliger og 2,6 personer per bolig) Hvor stor vekst tåler vi? Antall boliger (arealinnspill) Hvor skal veksten komme? Antall innbyggere (arealinnspill) Prognose (Ask tettsted)

11 Visjon Utfordringer Fokusområder Strategiske mål Føringer for tiltak i økonomiplan og årsbudsjett L æ r i n g o g f o r n y e l s e Samfunnsdelens oppbygging Økonomiplan og årsbudsjett skal prioritere og legge rammer for realisering av de politiske mål og føringer. Virksomhetsplanene blir kommunens viktigste verktøy for å sikre at disse mål og føringer blir realisert innen planperioden fram mot år Tilbakemelding fra virksomhetene skal gi informasjon til politisk ledelse om behov for korrigering av mål og/eller endret ressursbruk. Utarbeidelse av virksomhetsplaner

12 Vårt planhierarki Kommunens planhierarki Planstrategi Rullering / Revidering Innen ett år etter kommunevalg Kommuneplanens samfunnsdel: Normalt 12 års planperiode Hvert 4. år (Ved politisk vedtak) Kommuneplanens arealdel: Normalt 12 års planperiode Hvert 4. år (Ved politisk vedtak) Økonomiplan: 6 års planperiode Årsbudsjett Virksomhetsplaner Reguleringsplaner (Områderegulering og detaljregulering) Private reguleringsplaner har en gyldighet på 5 år Årlig Årlig Flere ganger årlig Handlingsprogram for område 1 Handlingsprogram for område 2 Handlingsprogram for område 3 Kommuneplan og kommunedelplaner skal ha et handlingsprogram som rulleres årlig Temaplaner rulleres ved behov Årlig

13 Medvirkning Egen strategi utarbeidet av en politisk administrativ gruppe. 1. Informasjonsstand på Gjerdrumsdagen 2010 og Facebook: Gjerdrum møter fremtiden 3. Postkortaksjon: 2022 Gjerdrum 4. Tegneaksjon på barne- og ungdomstrinn 5. Dialogmøte: Helse og omsorg 6. Dialogmøte: Næringsliv, handel og tjenester 7. Dialogmøte: Frivillighet 8. Medvirkning fra barn og unge: Voksne for barn 9. Informasjonsmøte: Krav til arealinnspill 10. Dialogmøte: Oppvekst 11. Folkemøte: Unike Gjerdrum 12. Plansmie: Ask sentrum Folkemøte 6. september 14.Åpent plankontor

14 Strategisk måldel Det kommunale plansystemet Planforutsetninger Befolkningsvekst Demografi Interkommunalt samarbeid Muligheter Befolkningsvekst i hovedstadsregionen Eiendomsmarkedet i Gjerdrum Arbeidsmarkedet / Pendling Rammer for planarbeidet Overordnede føringer og bestemmelser Naturens mangfold Bærekraftig arealbruk Bærekraftig energibruk Langsiktig arealstrategi Jordvern Sentrumsutvikling Ask bygdesenter Masterplan for Åsen Vår visjon: Tenke helhet, se muligheter og handle sammen Fokusområder

15 Politisk målekort - BMS Prosess fra mars til juni dagers arbeidsseminar med kommunestyret Utfordret fagmiljøene 2 runder med politisk jobbing Strategiarbeid - politikk og fagmiljø Vedtak på de overordna målene

16 Visjon : Tenke helhet Se muligheter - Handle sammen Samfunnsdel Strategisk måldel Befolknings- vekst og boligpolitikk Oppvekst Folkehelse og omsorg Næringsutvikling Klima og miljø Vår kommune i regionen Arealdel - kart og bestemmelser Boliger og befolkning Sentrumsutvikling Næringsområder Natur jordvern friområder Balansert målstyring

17 Visjon : Tenke helhet Se muligheter - Handle sammen Samfunnsdel Strategisk måldel Befolknings- vekst og boligpolitikk Oppvekst Folkehelse og omsorg Sentrumsutvikling Næringsutvikling Klima og miljø Vår kommune i regionen Arealdel - kart og bestemmelser Boliger og befolkning Næringsområder Natur jordvern friområder Balansert målstyring

18 Rapport Plansmie Ask ukelang dugnad på å tegne fremtidens kommunesentrum. Workshops Folkemøter Debatt Åpent plankontor Fokusområder: Fv 120 som sentrumsgate Flytting av barneskole Sentrumsavgrensning Utforming av det miljøet vi lever i

19 Strategisk målekort

20 Strategier og føringer

21

22

23 Videre prosess Egengodkjenning av ny kommuneplan (februar 2012) Fastsetting av boligbyggeprogram (i samsvar med vår ønskede befolkningsvekst og utbyggernes muligheter) Sentrumsplan for Ask Masterplan for Åsen (Input til neste rullering av kommuneplanen)

24 Refleksjoner I Planprogram: Var en krevende øvelse. Ny arbeidsform. Tok tid. (25 mars september 10) Lett å hoppe rett på tiltak og virkemidler. Systemforståelse Politikerne - Setter dagsorden! Administrasjonen - Utreder! Politikerne Beslutter! Administrasjonen Gjennomfører!

25 Refleksjoner II Prosesstretthet En planprosess på over 2 år utfordrer tålmodigheten til politikere som har 4 år på å vise resultater. Konkurransedemokratiets dilemma? Hvordan blir det nå som planstrategiene også skal utarbeides før man kommer i gang med handling? Få innbyggere klarer å henge med i hele prosessen. Hvordan få mer effektive og tidsavgrensede prosesser?

26 Refleksjoner III Endringsvegring Ur-innbyggern- alt var bedre før, bra som det er, alt nytt er farlig. Viktige refleksjoner, men tar mye plass og tid. Omkamp? Operativ vs strategisk Mange politiker engasjerer seg på grunn av en konkret sak. De ønsker handling NÅ. En del av fagmiljøene er ofte veldig operative og ikke vant med å tenke strategisk og legge langsiktige planer

27 Refleksjoner IV Operativ vs strategisk Mange politiker engasjerer seg på grunn av en konkret sak. De ønsker handling NÅ. En del av fagmiljøene er ofte veldig operative og ikke vant med å tenke strategisk og legge langsiktige planer Er målene våre målbare eller er det måltåke? Vi må nok drøfte nivået og ambisjonene i sluttbehandlingen av planen.

28 Hvordan blir det? Det er lagt ned en formidabel lokalpolitisk innsats og engasjement. Mange innbyggere har involvert seg. Hvordan blir rammebetingelsene? Samhandlingsreformen? Fagre ord? Vekst skaper utfordringer, men først og fremst gir det unike muligheter.

29 Gjerdrum 2024 Tenke helhet Handle sammen Se muligheter

30 Takk for oppmerksomheten!

Kommuneplan 2012-2024

Kommuneplan 2012-2024 Vedtatt: 09.05.2012 Kommuneplan 2012-2024 Gjerdrum kommune Del 1: Strategisk måldel Trykk og design: HTR AS Illustrasjoner: Tegninger av elever på Veståsen skole og Gjerdrum barneskole Foto: Kai Krog Halse

Detaljer

PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024

PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024 PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024 Samfunns- og arealdel Vedtatt av kommunestyret 7.mai 2012 INNHOLD INNHOLD... 2 Hilsen fra ordføreren... 3 Innledning... 4 Hva er et planprogram... 4 Hva er en kommuneplan...

Detaljer

Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016

Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016 Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016 Planstrategi Drangedal Høringsutkast 2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 1.1 10-1 Kommunal planstrategi:...

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 77/12 Kommunestyret 18.10.2012 SAKEN GJELDER: HØRING AV SAMFUNNSPLANEN 2013-2024, SAMMEN OM DET GODE LIV, SKAUN KOMMUNE

Saksnummer Utvalg Møtedato 77/12 Kommunestyret 18.10.2012 SAKEN GJELDER: HØRING AV SAMFUNNSPLANEN 2013-2024, SAMMEN OM DET GODE LIV, SKAUN KOMMUNE Sak 83/12 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 77/12 Arkivkode: Arkivsaksnr: 12/1810 Saksbehandler: Sigve A. Laugsand Saksnummer Utvalg Møtedato 77/12 Kommunestyret 18.10.2012 SAKEN GJELDER: HØRING AV SAMFUNNSPLANEN

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

FELLES PLANPROGRAM GRENSEKOMMUNENE Rømskog-Aremark-Marker Samfunnsdel og Arealdel

FELLES PLANPROGRAM GRENSEKOMMUNENE Rømskog-Aremark-Marker Samfunnsdel og Arealdel FELLES PLANPROGRAM GRENSEKOMMUNENE Rømskog-Aremark-Marker Samfunnsdel og Arealdel Innhold 1 Innledning 1.1 Bakgrunn 1.2 Forutsetninger og føringer i planarbeidet 1.3 Føringer i Plan-og Bygningsloven 1.4

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

Strategidokument 2015-2018 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 190/14, vedtatt 10.12.2014

Strategidokument 2015-2018 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 190/14, vedtatt 10.12.2014 Strategidokument 2015-2018 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 190/14, vedtatt 10.12.2014 Bakgrunn, utfordringer og prioriteringer Tjenesteområder/rapporteringsområder Organisasjon Vedtakets verbalpunkter

Detaljer

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.02.2013 9039/2013 2012/6603 141 Saksnummer Utvalg Møtedato Komitè for levekår 07.03.2013 13/2 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/25

Detaljer

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 MELØY KOMMUNEPLAN - 22.03.2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 Innhold

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Vedtatt KSak 82/14 16/12-2014

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Vedtatt KSak 82/14 16/12-2014 Handlingsdel 2015-2018 Budsjett og Økonomiplan 2015-2018 Andebu kommune Vedtatt KSak 82/14 16/12-2014 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 1.1 Kommunestyrets behandling og vedtak..6 2. Handlingsdel... 8 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Korleis få samfunnsdelen til å bli kommunens viktigaste styringsdokument?

Korleis få samfunnsdelen til å bli kommunens viktigaste styringsdokument? Korleis få samfunnsdelen til å bli kommunens viktigaste styringsdokument? Kommuneplanens samfunnsdel Kristiansand Bergen 8.november 2011 Grete Sjøholt, planrådgiver Kristiansand kommune Forutsetninger

Detaljer

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 VEDLEGG TIL SAK 11/370 UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 I FORBINDELSE MED PBL 10-1- KOMMUNAL PLANSTRATEGI Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 22.06.2011 i sak 25/11 - Arkivsak 11/370

Detaljer

Kommuneplan 2007-2019. - Miljø, mangfold og muligheter. Kommuneplan 2007-2019

Kommuneplan 2007-2019. - Miljø, mangfold og muligheter. Kommuneplan 2007-2019 - Miljø, mangfold og muligheter Kommuneplan 2007-2019 Rådmannens forslag 10.05.2007 1 2 Kommuneplan 2007-2019 Forord Kommuneplanen skal i følge Plan- og bygningsloven samordne den fysiske, økonomiske,

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Rådmannens forslag

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Rådmannens forslag Handlingsdel 2015-2018 Budsjett og Økonomiplan 2015-2018 Andebu kommune Rådmannens forslag 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Handlingsdel... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Status Andebusamfunnet... 7 2.3 Status

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN FOR 2007 2010

HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN FOR 2007 2010 Ås kommune www.as.kommune.no HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN FOR 2007 2010 Vedtatt av Kommunestyret 13.12.2006 Sentrum er i utvikling. Flytting av Åsheim. Samarbeid med UMB og utviklingen av Ås som lokalsamfunn.

Detaljer

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune 2013 2016 1 Versjon 0.1 ephorte 2012/1105 Innhold Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne...4 1. Forord...4 2.

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Utsikten Tirsdag 14.05.2013 kl. 18.00-21.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Forslag til planprogram Kommuneplan 2015-2027 Side 1 Forord Horten kommune legger med dette forslag til planprogram for rullering

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Lardal kommune 2014-2024 Vedtatt av Lardal kommunestyre 11.11.2014 Sak 064/14 Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Om kommuneplanen... 3 1.2. Samfunnsdelen... 3 1.3. Mål og strategier...

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Helhetlig tiltaksplan for boligbygging. Vedtatt av kommunestyret 05.05.15

Helhetlig tiltaksplan for boligbygging. Vedtatt av kommunestyret 05.05.15 Helhetlig tiltaksplan for boligbygging Vedtatt av kommunestyret 05.05.15 Forsidefoto: Takk til beboerne i Melhusvegen 436 for velvillig posering en fin høstdag i 2012 foto Melhus kommune/tove Hellem 2

Detaljer

Samfunnsplan for Dyrøy kommune 2014-2026. Visjon, overordnet mål, hovedmål, delmål, strategier. Vedtatt i kommunestyremøte 20.

Samfunnsplan for Dyrøy kommune 2014-2026. Visjon, overordnet mål, hovedmål, delmål, strategier. Vedtatt i kommunestyremøte 20. Samfunnsplan for Dyrøy kommune 2014-2026 Visjon, overordnet mål, hovedmål, delmål, strategier Vedtatt i kommunestyremøte 20.04 2015 sak 14/15 FORORD Et godt lokalsamfunn skapes gjennom samarbeid og medvirkning

Detaljer