Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr Årgang 24. Kjetil Reppen. Universitetslektor, UiO. Journal og trygd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 4 2014 Årgang 24. Kjetil Reppen. Universitetslektor, UiO. Journal og trygd"

Transkript

1 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr Årgang 24 Kjetil Reppen Universitetslektor, UiO Medlemsmøte tirsdag 26. august kl Journal og trygd Kurset tar for seg journalutskriften og hvordan man skriver journal. Innslagspunktene i Helfo-systremet blir gjennomgått i forhold til journalkrav, dokumentasjon med mer. Dette ses i sammenheng med nødvendig og forsvarlig tannbehandling. Velkommen til medlemsmøtet på Håndverkeren konferansesenter! Husk obligatorisk påmelding på Innhold Lederen har ordet side 3 Medlemsmøtet 3. juni side 5 Innkalling ekstraordinær generalforsamling side 6 Folk i farten... side 8 Kontaktinformasjon UTV side 11 Kontaktinformasjon OTF side 13 Personalia side 15 OTFs aktivitetskalender side 15

2 LA OSS PRESENTERE VÅRE NYE PRODUKTER FOR JUNIOR NYHET Actavis AS, Tel FLU38_mar2014NO Alle Fluxprodukter er uten alkohol og parabener Følg oss på Facebook for nyheter og interessante diskusjoner! facebook.com/nullhull For mer informasjon besøk gjerne Fluxfamilien vokser og blir nå enda større, så la oss presentere to gode nyheter for junior. Med smak av jordbær finnes nå både fluorskyll og tyggegummi for barn mellom 6 12 år. Flux Junior fluorskyll Jordbær inneholder 0,05% NaF og er uten alkohol. Flux Junior sukkerfrie tyggegummi inneholder blant annet xylitol og c-vitamin. Produktene er utviklet i nært samarbeid med skandinavisk tannhelse. Du finner Flux på apotek og hos enkelte tannklinikker. Begynn å fluxe allerede i dag! Flux kan du kjøpe her: Le, pust og spis. Sterkere enn i går. Flux sugetabletter er et legemiddel som inneholder natrium-fluorid. Forsiktighet bør utvises ved naturlig fluorinnhold i drikkevannet over 0,75 mg/l. Fluordosen i sugetabletten virker sammen med fluor fra andre produkter som tannkrem, skyllevæsker og tyggegummi. Les pakningsvedlegget.

3 Lederen har ordet Tillitsvalgt, hva er poenget? Rollen som tillitsvalgt har en viktig funksjon i det norske samfunnet. Nå til dags er det dessverre få personer som er villig til å ta på seg denne rollen, men veldig mange som har synspunkter på hvordan de som er tillitsvalgte burde gjort jobben. Det å være tillitsvalgt har dessverre blitt like lite kult som å spille i korps og være med på dugnad. Så hva kommer det av at jeg er en person som liker alle de tre ovenstående? OTF-styret og organisasjonen Først og fremst vil jeg si at hovedårsaken til at jeg liker å være tillitsvalgt er gleden av å få være med på diskusjoner og beslutninger. Diskusjoner rundt vanskelige saker kan til tider være strevsomt, men heldigvis har jeg et godt styre og gode kollegaer som støtter meg. Og det er her jeg vil be om deres oppmerksomhet. Vi i OTF driver et stort tillitsvalgt-apparat basert på frivillig innsats for å hjelpe medlemmene våre, altså dere. Men vi trenger hele tiden nye personer som er villige til å være med å hjelpe oss videre. I OTF er det valg på flere stillinger til høsten. Hvis du ønsker å bidra kan du melde din interesse til valgkomiteen eller styret. Bli med! Er du engasjert i mange saker, er kanskje en plass i styret noe for deg. Vil du påvirke hvilke emner som blir tatt opp på medlemsmøtene; meld din interesse til fagnemnda. Vil du hjelpe til med salg og kjøp av praksis, så har vi hvert år en ledig plass i praksistakseringsutvalget. Føler du at du har verdifull kompetanse i klagesaker, trenger vi deg i klagenemda. Og har du ofte ledig tid på søndager ønsker museumskomiteen deg hjertelig velkommen. Er du pensjonist og kunne tenke deg å møte gamle kjente og ukjente har honnørklubben møter og arrangementer både på høsten og våren. Harald Skaanes og Lise Kiil bidrar med verdifull hjelp som kollegahjelpere, hvis noen andre kunne tenke seg å dele denne jobben, kan dere ta kontakt med oss. Oppdatering siste leder OTF-nytt Det er mange som har etterlyst en oppdatering angående siste leder. Når det gjelder Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) sin nye lokalisasjon i Oslo, har jeg blitt fortalt at det sannsynligvis blir etablert en klinikk for utredning og behandling av pasienter for TKØ beliggende i nærheten av Lovisenberg sykehus. Den desentraliserte spesialistutdanningen i Oslo vil således ligge mellom 50 til 100 meter fra nåværende lokalisasjon i Geitmyrsveien. Ut ifra protokoller på TKØ sine hjemmesider ser det ut som at det kun er Akershus Fylkeskommune / tannhelsetjeneste som har hatt innsigelser mot opprettelsen av egne lokaler til TKØ. Akershus Fylkeskommune ønsker en utredning med tanke på spesialistrekruttering, pasientgrunnlag og inntektsgrunnlag før etablering, og har truet med å trekke seg fra avtalen (mars 2014). Universitetet i Oslo ved dekan Pål Barkvoll har til nå ikke kommet med noen kommentarer til etableringen, ifølge referat fra styremøtene i TKØ. Mitt håp om at forrige leder ville føre til en debatt rundt etablering av egen klinikk for TKØ har foreløpig ikke ført frem. Jeg vil allikevel takke alle som har kommet med gode tilbakemeldinger. Om ikke annet så har informasjon om hva som skjer med TKØ kommet ut til våre medlemmer og til de ansvarlige i tannhelsetjenesten. Kjetil Strøm Leder OTF Til slutt vil jeg få lov til å takke valgkomiteen som står på for å finne de rette kandidatene til alle vervene. Denne komiteen gjør en viktig jobb og trenger råd og tips om nye kandidater til alle stillinger. Alle valg foretas av generalforsamlingen i november. Ekstraordinær generalforsamling I forbindelse med revidering av vedtektene i OTF holdes det en ekstraordinær generalforsamling den 23. september Her vil vi gå igjennom de viktigste endringene og votere over disse. En ekstraordinær generalforsamling vil kreve påmelding via våre hjemmesider og personlig oppmøte. OTF-nytt 4-14 side 3

4 OTF arrangerer heldagskurs! Periodonti og peri-implantologi fra et vitenskapelig og klinisk ståsted med spesialistene Morten Klepp og Caspar Wohlfahrt OSLO TANNLEGEFORENING Kursinnhold En gjennomgang av oppdatert kunnskap om periodontale sykdommers diagnose, etiologi, patogenese inkludert kjente risikofaktorer, samt tilsvarende for peri-implantat lesjoner. Kurset vil gi en grundig gjennomgang av systematisk behandlingsplanlegging og infeksjonsbehandling samt korreksjonsbehandling inkludert aktuelle regenerasjonsteknikker. Flere kliniske kasus vil bli diskutert. Foredragsholdere Morten Klepp Klepp er spesialist i periodonti, utdannet ved UiO og Minnesota. Han har spesialistpraksis ved Sola Tannlegesenter i tillegg til deltidsstilling som spesialtannlege ved spesialistklinikken, UiB. Caspar Wohlfahrt Wohlfahrt er spesialist i peridonti, utdannet ved universitetet i Gøteborg og Minnesota. Han har doktorgrad fra UiO i Wohlfahrt har spesialistpraksis ved Bjerke tannmedisin i tillegg til post doktor stilling ved UiO. Tid og sted Fredag 28. november fra kl Thon Hotel Opera, Bjørvika, Oslo Pris og påmelding Pris pr. person kr som inkluderer forelesning, lunsj, pausesnacks, te og kaffe. Bindende påmelding på så fort som mulig og så lenge det er ledige plasser. Kurset teller 7 timer i NTFs etterutdanningssystem og er åpent for tannleger tilknyttet NTF, men medlemmer i Oslo Tannlegeforening blir prioritert ved påmelding hvis kurset blir fulltegnet. Vel møtt til en lærerik kursdag!

5 Medlemsmøtet 3. juni 2014 Risikopasienter i odontologien Tirsdag 3. juni var det klart for vårens siste medlemsmøtet. Ute var det nydelig sommervær, men på Håndverkeren var det til tross for dette meget godt oppmøte med over 250 påmeldte og ti utstillere. Dagens tema var «Den medisinske risikopasienten i odontologisk praksis» med foredragsholder Hanne Kleven Ingstad. OTF-leder Kjetil Strøm benyttet de første minuttene til informasjon fra OTF. Nytt fra dette medlemsmøtet er at kurstimene fra nå av vil registreres automatisk hos NTF. Dette betyr at alle medlemmer som deltar på medlemsmøtene må melde seg på på forhånd med sitt personlige medlemsnummer. Ingstad startet sitt foredrag med å snakke om hvem risikopasienten er og hvordan vi som behandlere identifiserer han/henne. Det er viktig at pasienten fyller ut helseskjema og at man går gjennom opplysningene med pasienten. Vi trenger en nøyaktig anamnese hvor sykdom, medikamentbruk og allergi må kartlegges, samt en grundig klinisk undersøkelse av både allmenntilstand og inspeksjonsområdet. Trenger vi laboratorieprøver eller mer informasjon fra behandlende lege/spesialist, må dette innhentes. Har vi identifisert en risikopasient, må vi så avgjøre hvordan pasienten skal behandles. Hvilke forholdsregler må tas? Kan vi behandle pasienten i vanlig praksis? Hvem skal behandles av spesialist eller på sykehus? Vi kan dele risikofaktorer hos risikopasienter inn i to undergrupper; lokalt betingete faktorer og generelt betingete faktorer. Lokalt betingete faktorer Akutte lokale infeksjoner * Pericoronitt: ikke kirurgi i området før infeksjonen er under kontroll, skyll med saltvann og benytt antibiotika ved behov. * Halsbetennelse: ikke kirurgi, annen behandling er ok. * Mononukleose: ikke kirurgi så lenge sykdommen er i akutt fase. * Herpes simplex: unngå elektiv behandling, kirurgi og øvrig behandling i akuttfasen av hensyn til pasient, neste pasient og tannhelsepersonell. Suspekte sår eller tumores * Sår: avlast eller fjern årsak, observer i en 14 dagers periode. * Suspekte tumores: biopsi eller henvis til spesialist/direkte til sykehus (ØNH på Rikshospitalet). Strålebehandlede kjever Disse pasientene er medisinske og odontologiske risikopasienter for alltid. Ta alltid kontakt med behandlende sykehus og få oversikt over strålefelt og stråledose. Kirurgi er kontraindisert i strålefeltet på grunn av risiko for osteoradionekrose. Pasientene må følges grundig opp av tannlege da det er stor sannsynlighet for at de vil få problemer i munnhulen med xerostomi, mucositt, karies og infeksjoner. Generelt betingete faktorer Ved generelt betingete faktorer er man som tannlege/kirurg av og til avhengig av å tilleggsbehandle pasienten med antibiotika. Man skiller da mellom to typer behandling: * Endocardittprofylakse: en engangsdose med antibiotika som gis i forkant av behandlingen. * Antibiotikaprofylakse (også omtalt som antibiotikaparaply): som regel en 5 dagers kur med antibiotika i etterkant av behandlingen. Kardiovaskulære sykdommer Hanne Kleven Ingstad * Angina pectoris: pasienten kan behandles med visse for behold. Nitroglycerin til behandling ved anfall bør være tilgjengelig. Ring 113 ved synkope. Bør vurdere bruk av sedativa til pasienter med ustabil angina. * Hjerteinfarkt: tidligere anbefalte man å unngå kirurgi og elektiv behandling de første 6 måneder etter hjerteinfarkt, men dette avhenger av hvilken ASA-gruppe pasienten hører under, hvilke medikamenter som benyttes og hva slags behandling/operasjon pasienten har gått gjennom. Kontakt pasientens kardiolog. * Hjerterytmeforstyrrelser: pasient trenger ro under behandling, man kan vurdere bruk av sedativa. Benytt minst mulig eller ingen adrenalin i lokal anestesi. * Hjertesykdommer med endocardittrisiko: - Hjerteklaffefeil - Kunstige hjerteklaffer: bioklaff, mekanisk klaff - Medfødte hjertefeil som ikke er korrigert - Ervervet klaffesvikt: aterosklerose, stenose, giktfeber, barneleddgikt - Hjertetransplantasjon - Tidligere endocarditt Disse tilstandene skal behandles med endocardittprofylakse hvis man skal gjøre følgende behandling: - ekstraksjoner, kirurgi, biopsi - implantat - apicectomi - periobehandling, scaling - andre prosedyrer med blødning; matrisebånd? Endo? Dosering: * Amoxicillin: voksne: 2 gram 1 time før behandling, barn: 50mg/kg 1 time før behandling. * Clindamycin (ved penicillinallergi): voksne: 600 mg minutter før behandling, barn: 20 mg/kg minutter før behandling. OTF-nytt 4-14 side 5

6 Tirsdag 23. september 2014 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Agenda: Vedtekter for Oslo Tannlegeforening Den 11. juni i år sendte styret en e-post til OTFs medlemmer med forslag til nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening. Medlemmene skal votere over dette forslaget, og det innkalles derfor til ekstraordinær generalforsamling. OSLO TANNLEGEFORENING Tirsdag 23. september kl i Niels Juels gate 24 Tekst til nye vedtekter ligger tilgjengelig på frem til 23. september. Gjeldende vedtekter finner du på Påmeldingsfrist 19. september via (obligatorisk påmelding!). Alle ordinære medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett. Studentmedlemmer eller medlemmer som har ordinært medlemskap i en annen lokalforening enn OTF (assosierte / passive medlemmer), har ikke stemmerett. Vel møtt! Styret i Oslo Tannlegeforening Oslo, 19. august 2014

7 Hematologiske sykdommer * Anemier: Ved milde anemier er kirurgi ikke kontraindusert. Ved alvorlige og arvelige anemier er kirurgi kontraindusert. Odontologiske forholdsregler: langsom sårtilheling, redusert infeksjonsresistens. Utsett elektiv kirurgi/gingivektomi til hemoglobinverdier er over 10g/dl. * Agranulocytose: Absolutt kontraindikasjon for oral kirurgi da det er stor fare for infeksjon, sårnekrose, blødning og sepsis. Henvises til behandling på sykehus. * Leukemi: Akutt form: kirurgisk behandling og subgingival scaling er kontraindisert på grunn av fare for blødning og infeksjon. Hvis nødvendig behandles pasient på sykehus. Kronisk form: odontologisk behandling kan ofte gjennomføres. Kontakt behandlende lege, få blodstatus og benytt AB-profylakse. * Hemostasedefekter: - Blodåreveggdefekter: Ehler-Danlos, Marfan syndrom, vitamin C-mangel, stereoidbehandling, immunsykdommer. Gir økt blødningsfare. - Blodplatedefekter: Medfødt og ervervet trombocytopeni. Oralkirurgi er kontraindisert i klinikken, må utføres på sykehus. - Koagulasjonsfortyrrelser: Hemofili A, B og C, Von Willebrandt, leversykdom, antikoagulantia, Vitamin K-mangel. Utgjør risiko i odontologisk praksis. Antikoagulantia * Marevan: Vitamin K-antagonist. Økt blødningsfare ved tilleggsbruk av ASA, NSAID, bredspektrede antibiotika og alkohol. Kirurgi utføres kun ved dagsfersk INR verdi < 2,5-3. Seponering vanligvis ikke nødvendig ved INR i målområdet, men kan seponeres i 1-2 dager i samråd med pasientens lege. * Heparin: Hemmer flere antikoagulasjonsfaktorer. * Albyl-E: Gir irreversibel hemming av blodplatene. Seponeres ikke ved tannbehandling. Individualiseres eventuelt i kombinasjon med andre platehemmere, henvis da til oral kirurg. * Plavix: hemmer blodplater irreversibelt, forsiktig med ASA og NSAID. * Persantin: hemmer plateadhesjon. * Dabigatran (Pradaxa), Rivaroksaban (Xarelto) og Apiksaban (Eliquis): Nye antikoagulantia som kan bli alternativ til Marevan. Er foreløpig kun godkjent for enkelte diagnoser i Norge (atrieflimmer og -flutter). Tannekstraksjon og deourasjon krever ikke særskilte tiltak. Ved elektive småkirurgiske inngrep bør de seponeres i 24 timer før inngrepet. Oppstart igjen dagen etter. Viktig å ha rett utstyr til blødningskontroll: * Kompress, sutur, kauter/laser * Cyklokapron, Surgicel Endokrine sykdommer * Diabetes: Type I og II. Føling kan oppstå på tannlegekontoret. Pasient bør alltid måle blodsukker før behandlingsstart. Vurdere AB-profylakse og/eller sedativa ved behandling. Vær obs på økt tendens til nekrose og forsinket sårtilheling. * Binyrebarkfunksjon: - Addisons sykdom: må behandles med kortison før tannbehandling. Bør henvises til oral kirurg for kirurgisk behandling. - Cushings syndrom: økt blødningstendens, redusert infeksjonsresistens, hypertensjon. Henvises til sykehus for behandling. * Hypertyerose/hypotyerose: forsiktig bruk av lokal anestesi med adrenalin. * Gravide: Kirurgisk behandling gjøres hvis nødvendig i 2. trimester. Ikke benytt Citanest. Ikke benytt Ibux i 3. trimester, bruk med forsiktighet i 1. og 2. trimester. Utsett all elektiv behandling hvis mulig, vent til amming er blitt rutine. * Organtransplanterte: Disse pasientene bruker immunsuppressive medisiner på grunn av redusert infeksjonsresistens. Benytt endokardittprofylakse før behandling. Ta kontakt med behandlende lege for eventuell AB-profylakse i tillegg. * HIV/AIDS: Nedsatt immunforsvar, utsatt for opportunistiske infeksjoner. AB-profylakse individuelt. Andre sykdommer * Kols og astma: unngå stress under tannbehandling. Unngå NSAIDs og ASA. * Revmatisme: antireumatologisk behandling kan gi økt infeksjonsfare, vurdere behov for AB-profylakse. * Latexallergi: spør om tidligere reaksjoner, bruk latexfritt utstyr, ha Epipen tilgjengelig. * Epilepsi: anfall kan utløses av sterkt lys, høy lyd og psykisk påkjenning. Ikke legg noe i munnen ved anfall, kontakt 113 ved langvarig anfall. Antiepileptika kan interagere med andre medikamenter. Kontroller interaksjoner før du rekvirerer eventuelle medikamenter. * Bruk av stereoider/kortison: langvarig bruk kan gi maskering av infeksjon, økt blødningstendens, dårlig tilheling og Cushings syndrom. OTF-nytt 4-14 side 7

8 Medlemsmøtet 3. juni 2014 Folk i far ten... OTFs leder Kjetil Strøm med høygravid nestleder Ingunn Texmon. Sistnevnte fikk ei velskapt jente 3. juli. En energisk og blid foredragsholder, Hanne Kleven Ingstad trakk fullt hus til medlemsmøtet 3. juni. Superblide tannlegestudenter! Trude Bræin Bakke og Ingrid Westervoll smiler til fotografen. Fra venstre Julianne Dalen og Josefine Schjelderup som gleder seg til kveldens kurs. En glad gutt og heldige jenter, fra venstre Erik Katle, Tine Tollefsbol og Nhung Le-Hansen. Vakkert 4-spann, fra venstre Ulla-Karin Engstrøm, Anne M. Gussgard, Ann Elisabeth Arctander og Mette Hillestad.

9 * Bruk av cytostatika: Det må foreligge normaliserte blodprøver før vi kan utføre behandling. Ha tilgang på epikrise fra sykehuset, eller kontakt pasientens lege. Vurdere bruk av AB-profylakse. Antiresorptive medikamenter Bisfosfanater er antiresorptive medikamenter som påvirker benremodellering. Benyttes blant annet av pasienter med osteoporose og kreftpasienter med benmetastaser. Kan i enkelte tilfeller føre til bisfosfanatindusert osteonekrose i kjevene etter tannekstraksjon. Det skilles mellom pasienter som har fått medikamentet administrert peroralt og intravenøst. For pasienter som har fått peroral administrasjon av bisfosfanater og Denosumab: - Klorhexidinskylling før og etter ekstraksjon - Atraumatisk ekstraksjon - Knipe bensepta - Kryssutur - Følge opp pasienten til ekstrasjonsalveolen er helt lukket - AB-profylakse vurderes individuelt For pasienter som har fått intravenøs administrasjon av bisfosfanater: - Henvis til oral kirurg - Legg opp en liten mucoperiostlapp - Atraumatisk ekstraksjon - Knip bensepta - Primær lukking - AB-kur i 7-10 dager, lenger ved behov Tekst: Ingunn Texmon og Helene Bye Nordbæk Foto: Ingunn Texmon Vi takker våre utstillere for oppmøtet og fleksibilitet i forhold til plassen denne kvelden. Disse var; Coltene, Dentalforum, Dental Sør, Dental Digital, Heraeus Kulzer, Nobel Biocare, Norsk Dental Depot, Scanex, Strauman og Unident. MEDLEMSKVELD PÅ LATTER! OTF har et begrenset antall billetter til middag og show Latter på Latter fredag 26. september! Opplev Linn Skåber, Hege Schøyen og Cecilie Steinmann Neess sammen med oss! Vi møtes kl for en velkomstdrink og tapasbuffet på Latter før vi inntar plassene til showet som starter kl Pris kun kr 975,- pr. person som inkluderer: - Velkomstdrink - Tapasbuffet - 1 drikke til maten - Billetter til showet Latter på Latter Spis god mat og se et morsomt show med gode kolleger! Påmeldingsfrist 25. august 2014 på oslotann.no. Førstemann til mølla prinsippet gjelder her. Ønsker du faktura tilsendt, tilkommer det et gebyr på kr 50,- pr. faktura. Husk å oppgi navn på alle deltakerne! NB! Kjøpte billetter refunderes ikke. OSLO TANNLEGEFORENING OTF-nytt 4-14 side 9

10 Oscars gate 20, 0352 Oslo Telefon Telefaks Homansbyen Tannlegesenter Spesialister i endodonti: Nina Wiencke Gerner, Arash Sanjabi, Hilde M. Aanmoen og Pia Titterud Sunde Endodontisk behandling, smerteutredning og apikal kirurgi. Engstelige pasienter kan få sedasjon ved vår anestesilege Nina Solheim Spesialist oral protetikk: Bent Thv. Gerner Protetisk vurdering, rådgivning og behandling, med og uten implantater. Snorkeskinnebehandling. Spesialist i periodonti: Jan Akre Periodontittbehandling, implantatbehandling. Vi tilstreber kort ventetid.

11 UTV kontaktpersoner 2014 UTV Oslo 2014 Styret Henrik Storås, leder Marin Miosku, styremedlem Riaz Shah, styremedlem og UTV Oslos representant til OTFs styre Marianne Horgen, styremedlem Britt Heidi Sundve, varastyremedlem Elin Rakstang Rundberg, varastyremedlem Knut Norman Larsen, revisor Valgkomiteen Roya Bazargani Sadaf Afzal Mette Baldetorp UTV Akershus 2014 Styret Birgit Hjorth Kollevold, leder Kristin Røsholm, nestleder og UTV Akershus representant til OTFs styre Pernille Østmundset, sekretær Selma Taso, styremedlem Bahram Radmard, styremedlem UTV UiO 2014 Kjetil Strøm, leder Jenny Bogstad Søvik, styremedlem og UTV UiOs representant til OTFs styre Tiril Willumsen, styremedlem Anne Karine Sørum, styremedlem Vi ses vel på medlemsmøtet 26. august? Husk å melde deg på! TSE Modul 6 arrangeres i Oslo høsten 2014 Oral kirurgi og kjeve- og ansiktsradiologi Små doser, store snitt - Oral kirurgi og røntgendiagnostikk Mer informasjon på eller OTF-nytt 4-14 side 11

12 Nekrolog Vår gode venn og kollega Geir Wilhelm Stene-Johansen, omkom ved en fallulykke på Furøya i Tvedestrandsfjorden 19.juli, 66 år gammel. Han ble bisatt fra en fullsatt Ullern kirke 31.juli. Geir vokste opp i Oslo med 3 yngre brødre som i alle år har vært svært nære hverandre. Geir ble utdannet tannlege i Bristol i Etter militærtjeneste og noen vikariater drev han egen privatpraksis i Oslo fra 1975 sammen med sin kone og kollega Wencke. Han arbeidet deltid som instruktørtannlege ved Det odontologiske fakultet i Oslo fra 1976 til 1986, der han også gjennomførte sin spesialistutdanning i oral protetikk i Geir var en dyktig kliniker og hadde med sitt humoristiske vesen en god og naturlig kommunikasjon med pasientene. Med sin lange erfaring som protetiker og systematiske sans for kasusdokumentasjon med gode kliniske fotos var han en etterspurt foredragsholder hvor han viste hvordan det gikk med avanserte protetiske kasus over tid. I Oslo Tannlegeforening har han vært medlem av fagnemnda i 4 år og praksistakseringsutvalget i en 5 års periode. med sine mange venner og tok ofte initiativ til ulike arrangementer og møter. Geir var en allsidig idrettsmann som var i toppform helt til det siste. Ukentlige bandytreninger og squashtimer, langrenn og snowboard i vinterhalvåret, jogging og seiling om sommeren. Geir likte å utforske elementene, enten det var snowboardkjøring i alpene som 65 åring, dykking i eksotiske strøk for å observere haienes bevegelser eller utfordrende dykking i Saltstraumen. Geir kom alltid ned på beina, - unntatt den fatale kvelden på Furøya, da det gikk helt galt. Geir var i sannhet sine venners venn. Han stilte opp i glede og sorg og var en god støttespiller for mange. Geir etterlater seg 3 voksne sønner, Thomas, Egil og Geir Christian, som han med god grunn var veldig stolt av, 6 barnebarn som han hadde veldig god kontakt med og sin kjære Wencke, som han var så inderlig glad i. Vi kolleger og venner minnes ham i takknemlighet. Bent Thv. Gerner Geir var en glad gutt som spredde glede rundt seg. Han var utadvendt og inkluderende, en god historieforteller og flink til å snakke med alle. Han ble et naturlig midtpunkt i mange sammenhenger. Geir var flink til å holde kontakt

13 Kontaktpersoner i Oslo Tannlegeforening 2014 OTF-nytt er et medlemsblad for Oslo Tannlegeforening. Vi tar forbehold om trykkfeil i publikasjonen. Ansvarlig redaktør og informasjonssekretær Marianne Horgen Mobil: Redaksjonskomité Ingunn Texmon Mobil: Sissel G. Haram Mobil: Helene Bye Nordbæk Mobil: Layout Oslo Tannlegeforening Niels Juels gate Oslo Tlf: SMS: Neste OTF-nytt postlegges i uke For oppdatering av medlemsinformasjon, annonsering og lignende, kontakt OTFs sekretariat: Tlf: SMS: Tillitsvalgte i OTF 2014 Styret Kjetil Strøm, leder Ingunn Texmon, nestleder Kenneth Stenshol Hestvik, medlem Tove Høie Brubakk, medlem Rabia Khawaja, varastyremedlem Kristin Røsholm, styremedlem, UTV-Akershus Riaz Hussain Shah, styremedlem, UTV-Oslo Jenny B. Søvik, styremedlem, UTV-UiO Andre med møterett i styret Marianne Horgen, ansvarlig redaktør OTF nytt og informasjonssekretær Anders Øren, leder fagnemnden Flemming Christenson, web-redaktør Fagnemnden Anders Øren, leder Finn Rossow, medlem Carl Hjortsjö, medlem Odd Carsten Koldsland, medlem Klagenemnden Ragnar Gjone, leder Brita Lie, sekretær Anders Rye, medlem Kjersti Asbjørnsen, medlem Christian Nyhus, medlem Randi Dahl Espeland, varamedlem Harald Jordal, varamedlem Praksistakseringsutvalget Birger Nygaard-Østby, leder Per Tryggve Krossholm, medlem Einar Bjart Haugen, medlem Bjørn Gulbrandsen, medlem Museumskomiteen / tannlegeutstillingen Norsk Folkemuseum Ingrid Drangsholt Halle, leder Reidun Stenvik Brit Ølstad Anne Vonen Økonomiutvalget Inger-Lise Mathiesen, leder Aleidis Løken Kjetil Strøm Hederstegnutvalget Den Gyldne Tand Anne Vonen Svein Riiber Anne Beate Sønju Clasen Kjetil Strøm Skikomiteen Bjørn Olav Engebretsen Liss Fongaard Yun Therese Korstadhagen Esben Kardel Harald Skaanes Kollegahjelpere Lise Kiil Harald Skaanes Valgkomiteen Lise Nyøygard, leder Anne Beate Sønju Clasen, medlem Liss Fongaard, medlem Ragnar Gjone, varamedlem Honnørklubben Harald Ulvestad, leder OTF-nytt 4-14 side 13

14 dentalforums tanntekniske atlas import av tannteknikk, gjort enkelt av dentalforum kort vei til høy kvalitet via dentalforum Fordeler ved importerte tanntekniske arbeider: Import og egenproduksjon fra samme laboratorie Kvalitetsikret av autoriserte tannteknikere Faglig rådgivning v Fast kontaktperson hos Dentalforum Gode forsendelsesrutiner Prøv oss: dentalforum holder den høye kvaliteten du forventer! Oslo Telefon: e-post: Kristiansand Telefon: e-post:

15 Fødselsdager 30 år Rolstad Jan Oliver, Danielsen Eva Majlen, Breivik Vera Belkaniya, Borna Benedicte, Khalid Jyan, Mushtaq Awais Ahmad, år Odd Carsten Koldsland, Vibeke Fornes, Dag Audun Andersen, Fredrik Lindberg, Kaur Amandeep Nohre, Silke Bäätjer, Galina Brekke, år Liv Torunn Hope, Tom-Fredrik Wisløff, år Ragnhild Grøner, Dagfinn Nilsen, Tomasz Sekowski, Anne Merethe Aass, år Ragnhild M. Ruud, år Magnar Jonsbråten, Eldrid Lervik, år Tony Axéll, Bjørn Zachrisson, år Bjørn Ekker, Tor Arne Kvakestad, Reservasjon mot publisering av runde år må sendes skriftlig til OTFs sekretariat senest 12 uker før fødselsdagen. E-post: OTF aktivitetskalender 2014 Medlemsmøter og kurs 26. august: Journal og trygd ved Kjetil Reppen 23. september: Ekstraordinær generalforsamling 26. september: Medlemskveld på Latter 11. november: Generalforsamling (NB. Ingen utstilling) 28. november: Heldagskurs: Periodonti og periimplantologi fra et vitenskapelig og klinisk ståsted med spesialistene Morten Klepp og Caspar Wohlfart 9. desember: The Management of Smokers in the Dental Practice ved dr. Christoph A. Ramseier NB! Kurset holdes på engelsk Styremøter 19. august 23. september 4. november 2. desember OTF-nytt redaksjonsmøter 14. oktober 18. november 16. desember OTF-nytt materiellfrister 14. september (5-14) 28. oktober (6-14) 21. november (7-14) OTF-nytt distribusjon Nr. 5 uke 43 Nr. 6 uke 48 Nr. 7 uke 52 OTF-nytt 4-14 side 15

16 Oslo Tannlegeforening

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening tirsdag 6. november kl 17.00

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening tirsdag 6. november kl 17.00 Innkalling og agenda generalforsamling 2012 Innkalling og agenda ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening tirsdag 6. november kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter, Speilsalen, 5. etasje Agenda

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2014 Årgang 24

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2014 Årgang 24 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2014 Årgang 24 Medlemsmøte tirsdag 9. desember kl. 17.00 Dr. Christoph Ramseier The Management of Smokers in the Dental Practice Konvensjonelle metoder

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2014 Årgang 22. Professor Bengt Wenneberg. fra Universitetet i Gøteborg

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2014 Årgang 22. Professor Bengt Wenneberg. fra Universitetet i Gøteborg OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2014 Årgang 22 Professor Bengt Wenneberg fra Universitetet i Gøteborg Medlemsmøte tirsdag 8. april kl. 17.00 Odontologisk behandling av obstruktiv søvnapné

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2015 Årgang 25

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2015 Årgang 25 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2015 Årgang 25 Lene Hystad Hove og Kirsten Solemdal holder kurs i gerodontologi for OTFs medlemmer 8. desember. Medlemsmøte tirsdag 8. desember kl.

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2014 Årgang 24

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2014 Årgang 24 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2014 Årgang 24 Ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening Det avholdes ordinær generalforsamling tirsdag 11. november kl. 17.00 på Håndverkeren

Detaljer

GENERELLE REGLER FOR KIRURGISKE INNGREP VED INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI

GENERELLE REGLER FOR KIRURGISKE INNGREP VED INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI AVDELING FOR PERIODONTI 1 GENERELLE REGLER FOR KIRURGISKE INNGREP VED INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI 1. LOKALT BETINGETE: 1.1. Pasienter med lokale infeksjonstilstander: Eksempelvis: 1.1.1. Herpes labialis:

Detaljer

Generalforsamling og valg til NTFs representantskap 2013 tirsdag 5. november kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Generalforsamling og valg til NTFs representantskap 2013 tirsdag 5. november kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 7 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 24. september: Implantatprotetikk 8 Honnørklubbens medlemsmøte

Detaljer

Medikamenter til nytte og besvær Sigbjørn Suk Løes

Medikamenter til nytte og besvær Sigbjørn Suk Løes Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 8 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Representantskapsvalg og generalforsamling 10 Invitasjon honnørklubb 11 Markedsføring på internett 13 OTF informasjon

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25. Bamse Mork-Knutsen

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25. Bamse Mork-Knutsen OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25 Spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi Bamse Mork-Knutsen Medlemsmøte tirsdag 24. mars kl. 17.00 Moderne radiologi Kjeve- og ansiktsradiologi

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 10. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 10. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 8 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Generalforsamlingen 5. november 8 OTFs valg til NTFs representantskap 2013

Detaljer

Hva skjer etter fullført perioog implantatbehandling?

Hva skjer etter fullført perioog implantatbehandling? Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 6 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 30. august 8 Invitasjon til TSE 9 Falske fakturaer 10 Invitasjon til heldagskurs 11 Gullhandel 14 Personalia

Detaljer

Trygg bruk av nye legemidler Hvordan kan vi samarbeide til pasientens beste? Steinar Madsen Medisinsk fagdirektør

Trygg bruk av nye legemidler Hvordan kan vi samarbeide til pasientens beste? Steinar Madsen Medisinsk fagdirektør Trygg bruk av nye legemidler Hvordan kan vi samarbeide til pasientens beste? Steinar Madsen Medisinsk fagdirektør Håpet om vidundermedisin Nye medisiner nye problemer Manglende effekt Utvalgte pasienter

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 3 2014 Årgang 24. Hanne Kleven Ingstad Spesialist i oral kirurgi og oral medisin

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 3 2014 Årgang 24. Hanne Kleven Ingstad Spesialist i oral kirurgi og oral medisin OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 3 2014 Årgang 24 Medlemsmøte tirsdag 3.juni kl. 17.00 Hanne Kleven Ingstad Spesialist i oral kirurgi og oral medisin Hvem er risikopasienter i odontologisk

Detaljer

Innkalling til generalforsamling tirsdag 6. november kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter, Speilsalen 5. etasje

Innkalling til generalforsamling tirsdag 6. november kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter, Speilsalen 5. etasje M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 7 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 25. september 8 Honnørklubbens høstmøte 27. september 9 Innkalling

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Munn & Helse. Et elektronisk oralmedisinsk hjelpemiddel for håndtering av pasienter med allmennmedisinske tilstander.

MASTEROPPGAVE. Munn & Helse. Et elektronisk oralmedisinsk hjelpemiddel for håndtering av pasienter med allmennmedisinske tilstander. MASTEROPPGAVE Munn & Helse Et elektronisk oralmedisinsk hjelpemiddel for håndtering av pasienter med allmennmedisinske tilstander. Annelin Austrheim Stødle, Anne-Marte Stemland, Kari Torsvik Steinsvåg

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 25. september kl 17.15 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 25. september kl 17.15 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 6 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 28. august: Rekonstruksjon etter ansiktstraumer 8 Invitasjon

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 24. september kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 24. september kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 6 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 27. august: Norsk Pasientskadeerstatning 6 Invitasjon til OTFs

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2015 Årgang 25

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2015 Årgang 25 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2015 Årgang 25 Innkalling til Generalforsamling og valg tirsdag 3. november kl. 17.00 Valg av representanter til NTFs representantskap. Les mer fra

Detaljer

Invitasjon til Vårmøtet 2016 11.-12.mars 2016. Nordfjord Hotell Nordfjordeid. Sogn og Fjordane Tannlegeforening

Invitasjon til Vårmøtet 2016 11.-12.mars 2016. Nordfjord Hotell Nordfjordeid. Sogn og Fjordane Tannlegeforening Invitasjon til Vårmøtet 2016 11.-12.mars 2016 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Sogn og Fjordane Tannlegeforening Program Fredag 11.mars Unni Endal Endodonti 9:30 Frammøte 10:00-10:45 Kurs «Endodonti» (1)

Detaljer

Innkalling generalforsamling 2016

Innkalling generalforsamling 2016 Innkalling generalforsamling 2016 Tirsdag 1. november 2016 holdes det generalforsamling i Oslo Tannlegeforening. Sted: Håndverkeren konferansesenter, kl. 17.00 i Festsalen. Program Kl. 17.00 Generalforsamling

Detaljer

Frivillig arbeid og forskning om bord i Mercy Ships

Frivillig arbeid og forskning om bord i Mercy Ships Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 5 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 24. mai 2011 8 Honnørklubben inviterer til høstmøte 11 Personalia Medlemsmøte med middag tirsdag 30.

Detaljer

Tannlegeforeningens 424 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2014; 124 NR 5

Tannlegeforeningens 424 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2014; 124 NR 5 Tannlegeforeningens Etterutdanningsprogrammet TSE er basert på fjernundervisning (FUV), fysiske forelesninger og nettbaserte tjenester. Programmet består av åtte fagmoduler som kan tas uavhengig av hverandre.

Detaljer

Leder... s. 3 Referat fra januarkurs... s. 4 Referat fra medlemsmøte 4. mars... s. 13 Referat fra tannturisme-møte 12. mars... s. 19 Kommunereform...

Leder... s. 3 Referat fra januarkurs... s. 4 Referat fra medlemsmøte 4. mars... s. 13 Referat fra tannturisme-møte 12. mars... s. 19 Kommunereform... Leder... s. 3 Referat fra januarkurs... s. 4 Referat fra medlemsmøte 4. mars... s. 13 Referat fra tannturisme-møte 12. mars... s. 19 Kommunereform... s. 24 Miniportrettet... s. 26 Styret... s. 28 2 Kjære

Detaljer

Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt

Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt 1 Navn og historikk Oslo Tannlegeforening (OTF) er Den norske tannlegeforenings lokalforening

Detaljer

www.tannlegetidende.no

www.tannlegetidende.no R UBRIKKANNONSER STILLING LEDIG Sandefjord Utadvendt, seriøs og kvalitetsbevisst tannlege søkes til vår veletablerte, moderne og travle praksis med svært varierte behandlinger. Vi tilbyr et bredt fagmiljø

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban)

Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban) Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban) NB: Fullstendig forskriverinformasjon finnes i godkjent preparatomtale Pasientkort Et pasientkort skal gis til hver enkelt pasient som får forskrevet Xarelto

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 27. august kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 27. august kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 5 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 11. juni 2013: Den digitale hverdagen 10 Bli bedre kjent med.

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Tannlegeforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Tannlegeforening Vedtekter STTF Vedtekter for Sør-Trøndelag Tannlegeforening Sist endret desember 2015 1 Navn Sør-Trøndelag Tannlegeforening er Den norske tannlegeforenings lokalforening i Sør-Trøndelag fylke. Dens initialer

Detaljer

Hvordan sikre trygt bytte og god oppfølging på nye antikoagulanter? Steinar Madsen Medisinsk fagdirektør

Hvordan sikre trygt bytte og god oppfølging på nye antikoagulanter? Steinar Madsen Medisinsk fagdirektør Hvordan sikre trygt bytte og god oppfølging på nye antikoagulanter? Steinar Madsen Medisinsk fagdirektør Interessekonflikter Ansatt ved Statens legemiddelverk - som skal arbeide for riktig legemiddelbruk,

Detaljer

ROGALAND TANNLEGEFORENING

ROGALAND TANNLEGEFORENING ROGALAND TANNLEGEFORENING Medlemsblad for Rogaland Tannlegeforening 1-2016 Leder Side 3 Trygdekurs Side 4 Kursoversikt 2016 21.01.2016 «Å bli mitt beste jeg» hva, hvorfor, hvordan? Foredragsholder: Trond

Detaljer

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I-17/ /KAR

Nr. Vår ref Dato I-17/ /KAR Rundskriv Rikstrygdeverket Landets fylkeskommuner Landets tannleger Nr. Vår ref Dato I-17/2005 200504647/KAR 30.12.2005 Forskrift til folketrygdloven 5-6 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse

Detaljer

Bergen Tannlegeforening

Bergen Tannlegeforening L OKALFORENINGENES KURS Aust-Agder 403 21 03 Bergen 403 01 04 Nordmøre og Romsdal 403 07 03 Kjeveleddsproblematikk Rotspisskirurgi og endodonti e Oralkirurgene Ove Busch og Bård Alvsaker, Sørlandet Sykehus,

Detaljer

Til deg som er kjeveortoped, går på kjeveortopedisk videreutdannelse eller planleggerå starte slik utdannelse høsten 2012!

Til deg som er kjeveortoped, går på kjeveortopedisk videreutdannelse eller planleggerå starte slik utdannelse høsten 2012! R UBRIKKANNONSER Stilling ledig Tannlege Tannlege med egne pasienter søkes til hyggelig praksis sentralt på Frogner i Oslo. Vi har god plass, topp moderne utstyr, fine lokaler, flinke sekretærer og et

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

Medlemsmøte 15. mars kl 17:00 Stig Ottesen Hva vet tannleger om smerte?

Medlemsmøte 15. mars kl 17:00 Stig Ottesen Hva vet tannleger om smerte? Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 2 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 25. januar 2011 8 Ekstraordinær generalforsamling 25. januar 9 Invitasjon honnør klubben 11 Personalia

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Årets første medlemsmøte! Tirsdag 29. januar kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Peri-implantologi: Hva vet vi? Hva gjør vi?

Årets første medlemsmøte! Tirsdag 29. januar kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Peri-implantologi: Hva vet vi? Hva gjør vi? M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 1 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 4 Invitasjon til OTF skidag 2013 5 Medlemsmøte 4. desember 2012 Mats Jontell

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016

INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016 INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016 Vi ønsker velkommen til Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen, 8.-10. april 2016 VMHs landsstyre har gleden av å invitere alle våre medlemmer til fagseminar

Detaljer

ROGALAND TANNLEGEFORENING

ROGALAND TANNLEGEFORENING ROGALAND TANNLEGEFORENING Medlemsblad for Rogaland Tannlegeforening 6-2015 Leder Side 3 September kurs Side 4 Side 3 Side 4 ROGALAND TANNLEGEFORENING Medlemsblad for Rogaland Tannlegeforening 6-2015 Leder

Detaljer

Tannlegeforeningens 804 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2011; 121 NR 12

Tannlegeforeningens 804 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2011; 121 NR 12 Tannlegeforeningens Etterutdanningsprogrammet TSE er basert på fjernundervisning (FUV), fysiske forelesninger og nettbaserte tjenester. Programmet består av seks fagmoduler som kan tas uavhengig av hverandre.

Detaljer

OTF-nytt. Avtagbar protetikk ved spesialist i protetikk Knut-Erik Jacobsen. Medlemsmøte tirsdag 1. september kl. 17.00

OTF-nytt. Avtagbar protetikk ved spesialist i protetikk Knut-Erik Jacobsen. Medlemsmøte tirsdag 1. september kl. 17.00 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 4 2015 Årgang 25 Medlemsmøte tirsdag 1. september kl. 17.00 Avtagbar protetikk ved spesialist i protetikk Knut-Erik Jacobsen Kurset vil ha spesielt fokus

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 23. april kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 23. april kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 3 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøtet 19.03 2013: Kjeveortopedi på voksne 7 Forum for tillitsvalgte

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Bergen Tannlegeforening

Bergen Tannlegeforening L OKALE KURS Aust-Agder 402 21 03 Traumer mot tenner og deres støttevev Bergen 402 02 06 Kollapstilstander i tannlegepraksis hva gjør vi Haugaland 402 04 04 Orale manifestasjoner av systemiske sykdommer

Detaljer

medlem. Er styrets beslutning om dette ikke enstemmig, forelegges saken for et medlemsmøte. Gjelder innstillingen et styremedlem, forelegges saken i

medlem. Er styrets beslutning om dette ikke enstemmig, forelegges saken for et medlemsmøte. Gjelder innstillingen et styremedlem, forelegges saken i Vedtekter Vedtekter for Romerike Tannlegeforening Sist endret 23.10.2013 1 Formål Foreningens formål er å ivareta standens interesser faglig, sosialt og økonomisk og å fremme et kollegialt samhold. 2 Medlemsformål

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Klubbavisa. Sammen er vi sterke!!! Innhold. Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 S.01. E-mail: Hjemmeside: www.nafgardermoenvakt.no.

Klubbavisa. Sammen er vi sterke!!! Innhold. Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 S.01. E-mail: Hjemmeside: www.nafgardermoenvakt.no. Klubbavisa Sammen er vi sterke!!! Innhold Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 Forord S.2 Lederen har ordet S.3 Hva jobber vi med? S.4 Medlemsmøter S.5 Informasjonsutvalget S.6 Årsmøte og valg

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.393 Referat fra 14. januar 2014 Tilstede:

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I-16/ /HTA 3 EMH/

Nr. Vår ref Dato I-16/ /HTA 3 EMH/ Rundskriv Rikstrygdeverket Landets fylkeskommuner Landets tannleger Nr. Vår ref Dato I-16/2004 200404965/HTA 3 EMH/ 17.12.2004 Forskrift til folketrygdloven 5-6 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse

Detaljer

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Hvordan samhandle best for å behandle flest godt! Kjære diabeteskollegaer

Detaljer

Invitasjon til Høstmøtet Oktober Kviknes Hotel Balestrand. Sogn og Fjordane Tannlegeforening

Invitasjon til Høstmøtet Oktober Kviknes Hotel Balestrand. Sogn og Fjordane Tannlegeforening Invitasjon til Høstmøtet 2016 21-22.Oktober 2016 Kviknes Hotel Balestrand Sogn og Fjordane Tannlegeforening Program Fredag 21.oktober 9:30 Frammøte Kaffi og rundstykker Sal 1 10:00-10:10 Åpningstale Kurs

Detaljer

Tannlegeforeningens 862 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 12

Tannlegeforeningens 862 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 12 Tannlegeforeningens Etterutdanningsprogrammet TSE er basert på fjernundervisning (FUV), fysiske forelesninger og nettbaserte tjenester. Programmet består av seks fagmoduler som kan tas uavhengig av hverandre.

Detaljer

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Telemark Tannlegeforening Lokalforening av NTF. Representerer nesten alle offentlige og private tannleger og spesialister i fylket.

Detaljer

Hva skjer i. Hedmark. 2. halvår 2007? Hedmark fylkeslag

Hva skjer i. Hedmark. 2. halvår 2007? Hedmark fylkeslag Hva skjer i Hedmark 2. halvår 2007? Hedmark fylkeslag Hedmark fylkeslag av Norges astma- og Allergiforbund Postboks 349, 2403 Elverum Telefon: 62 42 61 62 E-post: post@naaf-hedmark.no Fylkessekretær: Gunn

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Opplæring for leger Kvalitet i e-resept

Opplæring for leger Kvalitet i e-resept Opplæring for leger Kvalitet i e-resept E-resept er en samhandlingsløsning Reseptformidleren er en løsning med oversikt over elektroniske resepter (e-resept) som er skrevet ut til pasienter i Norge. En

Detaljer

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk plastikkirurgisk forening, forkortet NPKF. På engelsk betegnes

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

Norske tannlegers fond til tannlegevitenskapens fremme Astri J. Ragne. Tannlegeundervisningens fond Jacob Leirskar Edward B.

Norske tannlegers fond til tannlegevitenskapens fremme Astri J. Ragne. Tannlegeundervisningens fond Jacob Leirskar Edward B. Sak 9 Valg Valgkomiteen har hatt følgende sammensetning: Thorgny Magnusson, Bergen Tannlegeforening Ninni Haug, Troms TF, Gerd Knudsen, Oslo TF, Bjarne Housken d.y., Haugaland TF og Terje Nøtland, Nordland

Detaljer

Tannslitasje, hva gjør vi? Kursgiver Overtandlæge Ulla Pallesen, Tandlægeskolen i København, Danmark. Målgruppe Tannleger.

Tannslitasje, hva gjør vi? Kursgiver Overtandlæge Ulla Pallesen, Tandlægeskolen i København, Danmark. Målgruppe Tannleger. L OKALFORENINGENES KURS Aust-Agder Tannlegeforening Tannlege- Akutt tannbehandling e Tannlegene Kari Myhr og Ingard Pangård, Oslo Kommunale tannpleie Arendal Torsdag 10. februar 2005 kl. 1300 1800 Fastsettes

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 09:00-14.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: Tid: 09:00-14. Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 1.6.2016 Tid: 09:00-14.30 MØTEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen

Detaljer

Jenny har laget en konsertinstruks. Sammen med korforbundet sitt forslag er dette til hjelp for de komiteene som skal arrangere konserter.

Jenny har laget en konsertinstruks. Sammen med korforbundet sitt forslag er dette til hjelp for de komiteene som skal arrangere konserter. Referat fra styremøte Dato: 13.01.11 Sted: Hjemme hos Åse Til stede: Ina, Jenny, Turid, Åse, Lisbeth og Nina Sak 1 Gjennomgang av referat fra forrige styremøte Hege M, ikke Heidi M som det står i referatet,

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Foredrag torsdag 14. oktober

Foredrag torsdag 14. oktober Foredrag torsdag 14. oktober ÅPNING Åpning av NTFs landsmøte og Nordental 2004 Åpningstale NTFs president Carl Christian Blich Kunstnerisk innslag Ingrid Bjørnov Prisutdelinger Over til fagprogrammet Leder

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 28. mars kl.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

Årets siste medlemsmøte! Tirsdag 4. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Oralmedisin ved Mats Jontell

Årets siste medlemsmøte! Tirsdag 4. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Oralmedisin ved Mats Jontell M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 8 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 OTFs generalforsamling 2012 8 20 års jubileum for TAKO senteret 11 Heldagskurs

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Tema på Vårmøte: Foredrag om prinsippene bak og om lokal lønnsdannelelse Ved jurist og forhandlingssjef i NTF John Frammer.

Tema på Vårmøte: Foredrag om prinsippene bak og om lokal lønnsdannelelse Ved jurist og forhandlingssjef i NTF John Frammer. Årsmelding 2013 Antall styremøter: 6. Medlemsmøter: 1 vårmøte, 1 årsmøte ( avholdt i okt) Tema på Vårmøte: Foredrag om prinsippene bak og om lokal lønnsdannelelse Ved jurist og forhandlingssjef i NTF John

Detaljer

I tillegg til faglig framlegg god tid til prat og utveksling av erfaringer. Ansvarlig for tema: Pensjonert diabetessykepleier (frivillig, ulønnet).

I tillegg til faglig framlegg god tid til prat og utveksling av erfaringer. Ansvarlig for tema: Pensjonert diabetessykepleier (frivillig, ulønnet). Tema Senior og Helse jan-mars 2016 1. Diabetes og livsstil Samarbeid med: Diabetesforbundet Steinkjer og omegn Tema: Informasjon om sykdommen diabetes, kosthold og mosjon i forhold til diabetes: - Historikk

Detaljer

Velkommen til. avd. Buskerud. En lokal avdeling for deg og dine spaniels

Velkommen til. avd. Buskerud. En lokal avdeling for deg og dine spaniels Velkommen til avd. Buskerud En lokal avdeling for deg og dine spaniels Norsk Spanielklubb avdeling Buskerud, er en avdeling i utvikling, som satser på aktiviteter til glede for sine medlemmer. Generell

Detaljer

TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM

TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM Thyreoideascientigrafi gir en grafisk framstilling av skjoldbruskkjertelen. Hva er Graves sykdom? Graves er en sykdom der skjoldbruskkjertelen danner for

Detaljer

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER. Assistenttannlege + tannpleier Søkes til travel praksis. Godt pasientgrunnlag.

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER. Assistenttannlege + tannpleier Søkes til travel praksis. Godt pasientgrunnlag. R UBRIKKANNONSER STILLING LEDIG Assistenttannlege + tannpleier Søkes til travel praksis. Godt pasientgrunnlag. Henv. tlf. 75 13 17 88. Faks 75 13 17 89. Assistenttannlege Oslo søkes Grunnet svangerskapspermisjon

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld.

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld. Sted: Scandic Asker Hotell Teknisk arrangør: Oslo&Akershus Fylkeslag Tilstede: Se egen liste Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag

Detaljer

Vent på gangen til du hører startsignalet.

Vent på gangen til du hører startsignalet. STASJONER GITT PÅ OSKE FOR IIAB, VÅR 2016 STUDENTINSTRUKSJONER (Forbehold om endring av tekst og innhold dersom oppgavene blir redigert) STASJON 1 Hanne Olsen er en 55 år gammel kvinne. Hun kommer til

Detaljer

Praktiske erfaringer med bruk av antidot mot Pradaxa i RE-VERSE AD studien. Kristoffer Andresen LIS indremedisin Drammen sykehus

Praktiske erfaringer med bruk av antidot mot Pradaxa i RE-VERSE AD studien. Kristoffer Andresen LIS indremedisin Drammen sykehus Praktiske erfaringer med bruk av antidot mot Pradaxa i RE-VERSE AD studien Kristoffer Andresen LIS indremedisin Drammen sykehus Generelt 4 pasienter inkludert ved Drammen sykehus Alle pasientene hadde

Detaljer

Hvitere tenner. FAKTA OM NYE iwhite INSTANT. Pressemateriell fra Actavis.

Hvitere tenner. FAKTA OM NYE iwhite INSTANT. Pressemateriell fra Actavis. Hvitere tenner FAKTA OM NYE iwhite INSTANT Pressemateriell fra Actavis. Kontaktperson: Maria Tverraaen Moen, Produktsjef OTC, Actavis Norway AS, mobil: 917 64 688 e-post: mmoen@actavis.no Pressebilder

Detaljer

Natriumfluorid 0,55 mg, 1,10 mg, 1,65 mg eller 2, 20 mg tilsvarende fluor 0,25 mg, 0,50 mg, 0,75 mg eller 1 mg.

Natriumfluorid 0,55 mg, 1,10 mg, 1,65 mg eller 2, 20 mg tilsvarende fluor 0,25 mg, 0,50 mg, 0,75 mg eller 1 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Flux 0,25 mg F sugetabletter med peppermyntesmak Flux 0,25 mg F sugetabletter med banansmak Flux 0,25 mg F sugetabletter med anis/mentolsmak Flux 0,25 mg F sugetabletter med bringebærsmak

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Velkommen til årsmøte og medlemssamling på Quality Hotel Expo på Fornebu!

Velkommen til årsmøte og medlemssamling på Quality Hotel Expo på Fornebu! Velkommen til årsmøte og medlemssamling på Quality Hotel Expo på Fornebu! Vi inviterer på nytt til årsmøte og medlemssamling på Quality Hotel Expo på Fornebu. Hotellet ligger ved fjorden i nærheten av

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske fakultet juni

Detaljer

Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening

Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening Dato: 27/11 2009 Sted: Thon Arena Hotell, Lillestrøm (i tilknytning til Norges Varemesse og Dogs4All) Klokkeslett: 1900 Forhåndsstemmer.

Detaljer

Kurs i lindrende behandling

Kurs i lindrende behandling Kurs i lindrende behandling (Nivå C) Thorbjørnrud Hotel, Jevnaker 23.-24. april 2018 KURSPROGRAM Mandag 23. april 10.00-10.30 Registrering (rundstykker og kaffe) 10.30-11.00 Velkommen og nyheter fra fagområdet

Detaljer

Leder... s. 3 Tenner og kajakk... s. 6 Januarkurs... s. 11 Referat fra medlemsmøte 19. november... s. 12 Møteplass og ønskes kjøpt... s. 18 Styret...

Leder... s. 3 Tenner og kajakk... s. 6 Januarkurs... s. 11 Referat fra medlemsmøte 19. november... s. 12 Møteplass og ønskes kjøpt... s. 18 Styret... Leder... s. 3 Tenner og kajakk... s. 6 Januarkurs... s. 11 Referat fra medlemsmøte 19. november... s. 12 Møteplass og ønskes kjøpt... s. 18 Styret... s. 19 2 Kjære kolleger og venner, jeg håper dere har

Detaljer

Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban)

Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban) Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban) NB: Fullstendig forskriverinformasjon finnes i godkjent preparatomtale. Pasientkort Et pasientkort skal gis til hver enkelt pasient som får forskrevet Xarelto

Detaljer

FORELØPIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. NOVEMBER 2010

FORELØPIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. NOVEMBER 2010 FORELØPIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. NOVEMBER 2010 Til stede Meldt forfall Fra brukerutvalget Fra administrasjonen Peder Olsen, styreleder May Britt Lunde, nestleder (Ap) Jan Oddvar Skisland, styremedlem

Detaljer

Kjære praksiseier og kollega

Kjære praksiseier og kollega Kjære praksiseier og kollega Ønsker du at din praksis skal være rustet for fremtiden? Utviklingen i samfunnet går bare fortere og fortere. Meld deg på PraksieierforeningenSPAs årsmøte og få med deg hvordan

Detaljer