Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr Årgang 22. Professor Bengt Wenneberg. fra Universitetet i Gøteborg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2014 Årgang 22. Professor Bengt Wenneberg. fra Universitetet i Gøteborg"

Transkript

1 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr Årgang 22 Professor Bengt Wenneberg fra Universitetet i Gøteborg Medlemsmøte tirsdag 8. april kl Odontologisk behandling av obstruktiv søvnapné (OSA) og snorking Søvnapné er en vanlig årsak til trøtthet dagtid og andre trøtthetsassosierte komplikasjoner. Man har også sett at hjerteog karkomplikasjoner, hovedsakelig hypertoni og ischemisk hjertesykdom og slag, er overrepresentert ved OSA. Professor Bengt Wenneberg har forsket på området og vil forelese om dette den 8. april. Les mer og meld deg på via Vi ønsker vel møtt til Håndverkeren konferansesenter, 3. etasje! Innhold Lederen har ordet side 3 Med bommullsruller i munnen side 5 TANK side 7 Folk i farten side 8 Årsmøte UTV Oslo side 9 Invitasjon Honnørklubbtur side 9 Bli bedre kjent med... side 10 Hvis klær kunne fortelle side 12 Nytt om OTF-nytt side 12 Forum for tillitsvalgte side 13 Kontaktinformasjon UTV side 15 Kontaktinformasjon OTF side 17 Personalia side 19 OTFs Aktivitetskalender side 19

2

3 Lederen har ordet Det går mot lysere tider? Våren har i disse dager meldt sin ankomst, og jeg har ønsket den varmt velkommen. Født og oppvokst som jeg er i Stavanger, er vintrene i Oslo både kaldere og lengre enn jeg er vant til. Å se snøen smelte og solen titte fram før jeg kommer meg til jobb er derfor alltid positivt. Selv om pollenallergien nok kommer til å slå hardt og brutalt til de neste ukene, føles det allikevel godt. De siste ukene er det derimot ikke bare gatene som har blitt belyst. Jeg har via kolleger fått en hel del bekymringsmeldinger om tannlegestanden her i Oslo og Akershus. Etikk og solidaritet er en viktig del av vårt yrke, og noe som hele tiden bør settes i fokus. Å belyse slike saker er derfor en måte å få trollet til å sprekke på, og forhåpentlig få en endring til det bedre. De første sakene omhandler noe jeg trodde vi var ferdige med; nemlig uthengningen av amalgam som roten til alt ondt i verden. For noen år tilbake var det mye omtale rundt amalgamforgiftninger og nytten av amalgamsaneringen. Så vidt jeg kan huske kom bivirkningsnemda med en konklusjon; Det ble ikke funnet noen indikasjoner på at amalgamfyllingene var årsak til diffuse plager. Amalgam var i flere år det eneste alternativet til kroneterapi eller ekstraksjon, og selv om dette av miljøhensyn ikke brukes i Norge i dag, anses det som et fullgodt alternativ de fleste andre steder i verden. Hvis tannleger i Oslo og Akershus virkelig bryr seg så mye om de pasientene som melder om plager fra amalgam, burde de ikke da henvise til Bivirkningsgruppen sitt prosjekt i Bergen? Det vil ikke dermed si at man ikke skal skifte amalgamfyllinger. Vi som tannleger skifter nok daglig ut amalgamfyllinger grunnet årsaker som slitasje, fraktur, estetikk etc. Det jeg er mest skeptisk til er når tannleger skifter ut disse fyllingene på grunnlag av hva alternative behandlere ønsker. Noe som i dagens samfunn er en milliardindustri. no/fakta/innsikt/alvorlig-a-love-helbredelse html#.uyb0wzpkxdg. Jeg har selv erfaring fra klinikk at pasienter har møtt til time med anbefalinger om skifte av amalgamfyllinger fra healer og homeopat. Et eksempel fra egen klinikk var en eldre herremann som hadde vært hos en «alternativ behandler» for ryggplager. Denne «healeren» hadde vurdert både rotfyllinger og fyllinger til å være under pari! «Healeren» anbefalte å skifte alle amalgamfyllinger og de fleste rotfyllingene grunnet forskjell i energinivåer. Pasienten møtte hos oss for en «second opinion» med et kostnadsoverslag på nærmere hundre tusen kroner og anbefaling om å møte hos en tannlegekollega som kunne gjøre dette kjapt. Å samarbeide med alternativ bransje for de pasientene som skulle trenge det er en ting, men å revidere behandling på grunnlag av hva en «healer» uten faglig kompetanse sier, er noe helt annet. Og å tilby en eldre mann på over 90 år behandling til nærmere hundre tusen er hårreisende. Fyllingene var forresten helt greie, vi ble enige om å skifte de to verste, men la resten av dem og rotfyllingene være. Mitt siste hjertesukk i dag er om etikk og oppførselen vår som behandlere. Anne Kristine Bergem ga oss gode råd på forrige medlemsmøte. Vi er medisinske behandlere, på godt og vondt. Som tannleger vet vi at det ikke alltid er alle pasienter vi samarbeider like godt med, noen tannlege - pasient forhold ender ganske dårlig. I slike tilfeller er det ekstra viktig at vi som helse personell møter pasientene på en profesjonell måte. Hvis dere skulle trenge det, be om hjelp og rådgivning fra kollegahjelperen, klagenemden eller oss i styret. Hvis det virkelig skulle skjære seg mellom deg som tannlege og pasienten, informer om at det er mulig å skifte tannlege. Slik kan vi kanskje unngå mange av de sakene som meldes inn til klagenemnd og styre, og samtidig bedre omdømmet på tannleger generelt. Kjetil Strøm OTF-nytt 2-14 side 3

4

5 Medlemsmøtet 28. januar 2014 Med bomullsruller i munnen 28. januar ble årets første medlemsmøte avholdt på Håndverkeren. Møtet ble innledet med en kort presentasjon fra NTFs Øyvind Huseby om TANK. Dette er tannlegeforeningens nye nettbaserte kurs. Kveldens hovedtema var kommunikasjon med foredragsholderne Anne Kristine Bergem og Heming Olsen-Bergem. Foredraget var todelt. Bergem stod for hoveddelen hvor tilhørerne fikk råd og tips til bedre kommunikasjon, krydret med både alvorlige og humoristiske historier og illustrasjoner. Olsen-Bergem avrundet kvelden med eksempler fra klinisk praksis som grunnlag for videre refleksjon. Anne Kristine Bergem er utdannet psykiater og jobber som administrerende direktør i helseforetaket Incita AS. Hun er også fagrådgiver i Rådet for psykisk helse, fagrådgiver i kompetansenettverk for barn som pårørende BarnsBeste, fagbarnebokforfatter og foredragsholder. Bergem innledet foredraget med å fortelle litt om årsaken til at god kommunikasjon i tannlegepraksis er spesielt viktig. I vår klinikkhverdag møter vi av og til på pasienter som utfordrer en på andre måter enn på det rent tannlegefaglige. Man må plutselig forholde seg til utfordringer som uklare smertetilstander, uforklarlige symptomer og pasienter med stort behov for å snakke om vanskelige ting. Noen ringer mye. Noen kommer igjen og igjen. Noen pasienter oppleves som vanskelige. God kommunikasjon i seg selv er en kunst. Kommunikasjon i krevende situasjoner med pasienter man ikke klarer å hjelpe på vanlig måte, er enda mer utfordrende. For å kunne bli bedre til å kommunisere, er det viktig å vite litt mer om hva kommunikasjon er. Det finnes mange definisjon på kommunikasjon, Bergem benyttet seg av disse to: - Kommunikasjon er den prosessen der en person, gruppe eller organisasjon sender/overfører informasjon til en annen person, gruppe eller organisasjon (mottaker) og der mottaker får en viss forståelse av budskapet - Den prosessen som har tankens enhet som mål Anne Kristine Bergem og Heming Olsen-Bergem kommunisere og fortsatt beholde en profesjonell tone? Motivasjonen med det vi kommuniserer må alltid være for å kunne gi pasientene god behandling. Når vi snakker med/til pasientene kan det ta form av en monolog, hvor vi søker å informere, orientere, overbevise, og eventuelt ta styringen og kontrollen. Eller det kan være en dialog hvor vi ønsker å diskutere, involvere, utveksle, oppnå kontakt og motta innspill fra pasienten. Hvis hensikten vår er å overbevise pasienten om noe, er det viktig å være åpen om dette. For eksempel hvis vi skal gi pasienten råd om røykeslutt; Innled med å gi tydelig beskjed om hva vi ønsker å gjøre. Hvem vi er betyr svært mye for budskapet vårt. Som tannlege vil man alltid bli oppfattet som «ekspert» og budskapet tolkes alltid deretter, enten det er på kontoret eller i en familiesamling. Det er derfor viktig å vite hvem man er som formidler av et budskap, og ikke senke guarden og tro at man har fri. Kommunikasjon foregår på forskjellige måter, vi kan dele inn i to grupper: - Verbal: måten vi sier noe på, tonefall - Non-verbal: kroppsspråket vårt For å kunne kommunisere godt er det viktig å være klar over motivasjonen og hensikten med det vi sier. Hvordan Det er ikke så mye man kan gjøre med mottageren av budskapet, men vit hvem du snakker med/til, og tilpass kommunikasjonen der etter. For å oppnå god kommunikasjon, må man kunne forstå pasientens perspektiv. Mange synes for eksempel at det er verre å gå til tannlegen enn til en gynekologisk undersøkelse. Det å forsøke og sette seg inn i andres situasjon, er den eneste virkelige måten å kommunisere på. OTF-nytt 2-14 side 5

6

7 Man kan ikke stille åpne spørsmål dersom man ikke er villig til å akseptere svaret. For eksempel: Kan jeg få se inn i munnen din i dag hvorpå pasienten svarer nei. Hils alltid skikkelig på pasienten uten hansker og munnbind, og husk at man må ha blikk-kontakt for å kunne se pasienten.for en del engstelige pasienter kan det også være uheldig dersom hendene ikke er synlige når man kommuniserer. Avhengig av hvilken pasient man har, kan det å avklare rammer og relasjon være gunstig. Å definere tiden man skal bruke, hva denne tiden skal inneholde og få en forventningsavklaring fra begge parter kan være nyttig for å komme i mål. Selv om man prøver det beste man kan, er det ikke alltid pasient - behandler relasjonen blir så bra. Tre alternative forklaringer når vi mislykkes er: - Det er noe med pasienten. - Det er noe med oss behandlere. - Det er noe med samspillet behandler-pasient. Opp mot 50 prosent av befolkningen vil minst én gang i livet oppleve et psykisk helseproblem. Å snakke med pasienter om dette og stille de nødvendige spørsmål går som regel svært bra så lenge intensjonen er god. Altså stiller vi spørsmålene for å etterstrebe god behandling for pasienten. Husk at også kranglete og vanskelige pasienter har krav på behandling. Heming Olsen-Bergem er spesialist i oralkirurgi og oralmedisin. Han jobber som universitetslektor ved det odontologiske fakultet, UiO og i privat praksis. Olsen-Bergem brukte siste del av kvelden på å koble eksempler fra praksis med de rådene og tipsene vi nettopp hadde fått fra hans kone. Det ble presentert problemstillinger fra typiske vanskelige pasienter, samt mulighet for spørsmål fra salen. Den norske tannlegeforenings (NTFs) nettbaserte kurs TANK ble lansert høsten Kursene i Tank kan gjennomføres når som helst på døgnet, fra en hvilken som helst PC med nettilkopling. Du kan ta pause og senere gjenoppta arbeidet med kurset fra der du stanset. Dermed har du mulighet for å tilpasse kursgjennomføringen til din egen hverdag. Mange myndighetskrav knyttet til lover og regler har kommet de senere årene. De nettbaserte kursene vil være godt egnet som hjelp til å oppfylle disse kravene. Alle kurs inneholder en eller flere tester, som må være «bestått» for at kurset skal bli godkjent med tellende timer i NTFs obligatoriske etterutdanning. Når testen(e) er gjennomført vil kurset og kurstimene automatisk bli registrert på din etterutdanningsprofil, som du finner på Min side på NTFs nettsider Kursene betales over nettet med kort. OTF har testet kurset, og synes det fungerte bra. Kilde: Den norske tannlegeforenings nettsider. 2 x Øyvind fra NTF. Fra venstre, utdanningssjef Asmyhr og Huseby, rådgiver e-læring. Referenter: Ingunn Texmon og Anders Øren Foto: Ingunn Texmon Vi takker også våre utstillere for godt fremmøte! Disse var: Dentalforum, Dental Digital, Dental Sør, Nobel Biocare, Plan Media, Straumann og Unident. OTF-nytt 2-14 side 7

8 Medlemsmøtet 28. januar 2014 Folk i far ten på medlemsmøtet Øverst fra venstre: Tidligere OTF-nytt redaktør Even Jokstad, Henriette Finne og lille Hennie med mor Babro Fostad. Til venstre: Tre blide damer som vi dessverre ikke har navnene på. Nederst: Dental Digitals Randi Wulvik og OTFs nestleder Ingunn Texmon.

9 Referat Årsmøte UTV Oslo 2013 Jan Theien orienterte om vårens lønnsforhandlinger, forventninger og mulige krav fra ledelsen. Han viste til den årlige lønnsundersøkelsen. For 2 år siden var det forhandlinger rundt inkludert spisepause eller ikke, arbeidstid på 36 timer pr. uke eller 37,5 timer pr. uke som arbeidsgiversiden ønsket. Resultatet etter harde forhandlinger ble uforandret arbeidstid og ikke inkludert spisepause. Hva skal det fokuseres på i lønnsforhandlinger våren 2014? Det ble en god refleksjon rundt ønsker og forventninger fra medlemmene. Innspillene skal NTF og UTV bruke til forberedelser til forhandlinger rundt dokument 25, særavtalen mellom Oslo kommune og NTF. NTF mener at arbeidstiden er hellig, og å forandre på 36 timers uke er ikke ønskelig. UTVs mål er at tannlegene også får betalt spisepause som de andre yrkesgruppene i den offentlige tannhelsetjenesten i Oslo Kommune, men uten at den totale arbeidstiden økes. Nytt styre ble valgt uten benkeforslag (se side 15). Henrik Storås ble valgt til leder og resten av styret konstituerer seg selv ved første styremøte i Marianne Horgen Honnørklubben OTF Utflukt til Ekeberg Skulpturpark Tirsdag 13. mai 2014 Lunsj på Karlsborg Spiseri (nedenfor Ekebergrestauranten) før vi går tur i skogen. Oppmøte ved Karlsborg Spiseri kl Hver og en betaler for seg, og ta gjerne med ledsager / ektefelle. Bilder: Ekeberg Skulpturpark Trikk 18 og 19 til Sjømannsskolen eller egen transport. Påmelding til Odd Hensten-Pettersen innen 6. mai. Telefon / E-post: OTF-nytt 2-14 side 9

10 Bli bedre kjent med... TKØ og direktør Hilde Vogt Toven Det er 12 år siden Stortinget ba regjeringen opprette odontologiske kompetansesentra i alle helseregioner, og i 2007 kom Stortingsmelding nr. 35 med vektlegging av behovet for kompetanseoppbygging i tannhelsetjenesten. Det er nå derfor opprettet fem regionale kompetansesentra: TkSør, TkVest, TkMidt-Norge, TkNord-Norge og altså TkØst. Dette er noe vi tror OTF-nytts lesere vet lite, eventuelt ingenting om; et stort kompetansesenter, som skal utdanne tannlegespesialister og bedrive forskning, midt i Oslo? Hva i all verden! Følg med på hva som skjer i TKØ og les videre! Første spørsmål til den nokså nybakte direktøren, Hilde Vogt Toven, blir derfor: - Hva er Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst? Vi er et odontologisk kompetansesenter senter som skal bidra til å: Sikre tilgjengelighet til spesialisttannhelsetjenester og være henvisningsinstans Drive rådgivning overfor en samlet tannhelsetjeneste Drive desentralisert spesialistutdanning Bidra til forskning og fagutvikling i tannhelsetjenesten Bidra til rekruttering og stabilitet Drive etterutdanning av tannhelsepersonell - Hva er den viktigste grunnen til at kompetansesentrene ble opprettet? Det var en rekke utredninger og politiske vedtak fra som anbefalte å opprette odontologiske kompetansesentre for å styrke forskning og fagutvikling i tannhelsetjenesten og bidra til å sikre tilgjengelighet på spesialisttannhelsetjenester gjennom desentralisert spesialisttannhelsetjenester. - TKØ-regionen er stor geografisk. Hvordan velges hvor administrasjonen skal ha kontor? Hvor er det i dag? TKØ er et samarbeid mellom Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland fylkeskommuner og Oslo kommune. Det er besluttet i TKØs styrende organer at kompetansesenteret skal være lokalisert i Oslo, slik det er i dag. Dette fordi Oslo er et geografisk knutepunkt for fylkene i regionen. I dag leier vi kontorlokaler i Oslo sentrum av Helseetaten i Oslo kommune. Vi leier også tannklinikk av tannhelsetjenesten i Oslo på Storo Senter. - Hvordan er samarbeidet mellom deltagerne organisert? TKØ er organisert som et IS et Interkommunalt Samarbeid etter Kommuneloven. Det betyr at alle deltakerfylkene/oslo kommune har forpliktet seg til å delta i samarbeidet om å etablere og drifte kompetansesenteret. Fylkeskommunene og staten har undertegnet en avtale om dette. TKØ er foreløpig ingen egen juridisk enhet. Østfold fylkeskommune er kontorfylkeskommune for samarbeidet. TKØ har bestemt at man vil se på ny organisasjonsform med tanke på å bli en egen juridisk enhet når kompetansesenteret blir større og får egen klinikk. - TKØ er i etableringsfasen. Hva legges det mest vekt på innledningsvis? TKØ ble etter en prosjektperiode fast etablert i Vi har valgt å satse på forskning og E-læring innledningsvis fordi vi er i en region som er forholdsvis godt dekket med spesialister. Vi er nå inne i en fase hvor vi skal etablere oss med klinisk virksomhet. Vi er i prosess for å finne egne lokaler som skal romme klinikk og øvrige aktiviteter. Vi har som mål å være i egne lokaler i slutten av Hvor mange heltids/deltidsstillinger har dere/ tas det sikte på å ha? Vi har i dag 11 ansatte i 5,5 årsverk. Ved utvidelse til full klinisk virksomhet blir vi rundt 40 ansatte med underkant av 30 årsverk. - Hvem lønner de ansatte? I dag er de ansatte i TKØ tilsatt enten i Østfold fylkeskommune eller i Oslo kommune. Ulike tjenester kan legges til andre fylkeskommuner/oslo kommune ut i fra hvor den beste tjenesten befinner seg. TKØ finansieres for øvrig av staten og fylkeskommunene i fellesskap, men staten har til nå stått for hoveddelen av finansieringen. - Skal TKØ i fremtiden ha egne klinikker? Ja, TKØ skal ha egen klinikk, og vi arbeider nå med bl.a. med å finne egnede lokaler for dette i Oslo. - Fortell om forskningsaktiviteten i TKØ.

11 TKØ har i dag tre forskere og en statistiker. Vår forskningsleder, Henrik Jansson, ble tilsatt i høst. TKØ bistår fylkeskommunene/oslo kommune og privat tannhelsetjeneste i deres forsknings- og utviklingsprosjekter, samtidig som vi har egen forskingsaktivitet. Noe gjøres i samarbeid med de andre kompetansesentrene, universitetene, NIOM og fylkeskommunene. - TKØ skal drive desentralisert spesialistutdanning av tannleger. Hvordan planlegges det? Desentralisert spesialistutdanning er et område vi starter å utvikle nå. Det er enighet med Det odontologiske fakultet i Oslo om samarbeid innenfor spesialistutdanning i pedodonti. Desentralisert betyr her at spesialistutdanningen gjøres utenfor fakultetet gjennom et slikt samarbeid med TKØ, hvor mengdetreningen legges til kompetansesenteret. Hvordan samarbeidet blir på dette, må utvikles nærmere. - Avslutningsvis: Mål og visjoner for TKØ? Vårt hovedfokus nå er å utvikle TKØ til et fullverdig kompetansesenter med spesialisttjenester, spesialistutdanning, forskning, fagutvikling og kunnskapsbygging. - Til slutt litt om Hilde Vogt Toven privat: Hva jobbet du med før TKØ? Hvilken bok ligger på nattbordet? Hva liker du å gjøre i fritiden? Jeg kommer fra jobb i Oslo kommune, sist som HR-leder i Helseetaten. Tidligere har jeg vært personal- og utviklingssjef og overtannpleier i Tannhelsetjenesten i Oslo. Jeg har også mange år fra Helsedirektoratet og Helsetilsynet, og jeg var så heldig å få være med å skrive Stortingsmelding nr. 35 i Helse- og omsorgsdepartementet. Jeg har bakgrunn som tannpleier i tillegg til utdanning i økonomi, administrasjon og ledelse rettet mot offentlig sektor. Privat er vi en familie på fire og en hund. Fritidsaktivitetene bærer nok preg av å følge opp barna på deres aktiviteter, - fotball, ski, musikk og tennis, men jeg prøver å få tid til skiturer både i helger og kvelder og venter fortsatt spent på «det store snøfallet» på Østlandet så vi kan gå på ski noen uker til. Sengelektyren er nok heller byttet til busslektyre på vei til og fra jobben. Det gir god avveksling. Vi takker for svarene vi fikk. Det blir interessant å se om TKØ- spesialistene etter endt utdanning også vil måtte jobbe desentralisert ; - kanskje på Lillehammer? Eller i Halden? Eller blir de bundet til TKØs egen klinikk? De vil få bindingstid til TKØ, det er nevnt flere steder i Helsedirektoratets skriv på 70 sider om desentralisert spesialistutdanning. TKØs mål og visjoner er å bli ganske lik fakultetet (se over). Er det et mini-fakultet vi ser stange seg frem midt i Oslo? Som helsemyndighetene står bak? Sikkert er det at alle de fem regionale kompetansesentrene i fremtiden vil måtte konkurrere med fakultetene om vitenskapelig personell. Derfor blir det svært interessant å følge med på lønnsnivået de bevilgende myndigheter vil gi dem. For redaksjonen, Sissel G. Haram. Les mer på om TKØ på Les mer om Desentralisert spesialistutdanning av tannleger på default.aspx?searchexpression=is-1991 Personene på bildet er noen av de ansatte i TKØ fra venstre: Sissel Bjøntvedt (rådgiver), Vibeke Almaas (rådgiver), Hilde Vogt Toven (direktør), Line Schrøder Karlsen (prosjektleder), Nina J. Wang (forsker/professor) og Henrik Jansson (forskningsleder). OTF-nytt 2-14 side 11

12 Utstilling på Det odontologiske fakultet Hvis klær kunne for telle 31. mars - 4. april holdes det en utstilling ved Det odontologiske fakultet. «Hvis klær kunne fortelle 1 og 2» er en dokumentasjon om vold, overgrep og krenkelser mot de minste barna. I forbindelse med utstillingen vil det daglig bli holdt foredrag kl i Store Auditorium. Den 31.3 vil det være offisiell åpning av uken. Foreløpig tidspunkt og sted er satt til kl. 12 i Store Auditorium i Geitmyrsveien 71. Det er åpent for alle og vi oppfordrer alle tannleger til å delta! Om Reddesmå.no Reddesmå.no er ingen organisasjon, men et nettverk av fagfolk, politikere og privatpersoner fra ulike samfunnsarenaer som gir sin støtte til arbeidet for å bekjempe vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn. Støtten gis ved å tilslutte seg nettverket på reddesmå.no, og ved å bruke sin stemme, sine ressurser og sin innflytelse til innsats for de redde barna. Les mer på og Medlemsbladet OTF-nytt med ny forside Vi har lenge ønsket å endre forsiden til OTF-nytt, og endelig tar vi ta steget ut! Vi har byttet arbeidsverktøy, noe som gjør oss friere i forhold til å variere utseendet på forsiden. Innholdet vil bli mye av det samme fremover. Vi i redaksjonen er alltid åpne for forslag til stoff vi kan dele med våre medlemmer. Sitter du på en god idé, ta kontakt med redaksjonen på e-post eller se telefonnumre bak i bladet. Vi håper våre medlemmer tar godt imot vår nye layout! Redaksjonen Du kommer vel på medlemsmøtet 8. april? Meld deg på via

13 Kurs hos NTF Forum for tillitsvalgte mars President Camilla Hansen Steinum ønsket velkommen til årets forum. Representanter fra alle landets lokalforeninger var tilstede, fra Oslo møtte Kjetil Strøm og Marianne Horgen. Aktuelle saker fra sekretariatet ble presentert: Obligatorisk etterutdanning Oppdatering fra Det er nå kun 767 av tannlegeforeningens 4337 medlemmer som ikke har registrert timer med etterutdanning (kun sjekket medlemmer som betaler full kontingent og er under 70 år). Det er en nedgang fra 39 % uten timer i fjor til 17 % i år. Oslo Tannlegeforening ligger dessverre over gjennomsnittet med 200 medlemmer som ikke har registrert timer, 50 fra det offentlig og 150 fra det private. OTF og NTF kommer til å jobbe videre for å redusere antall tannleger med 0 registrerte timer. Implantatprotetikk-kurset som gir autorisasjon til å utføre implantatprotetikk på Helfos regning NTF sentralt har mottatt flere sinte telefoner og mailer fra medlemmer som føler seg forbigått i forbindelse med dette kurset. For å poengtere prioriteringsrekkefølgen presenteres denne derfor på nytt. Til informasjon var det 93 søkere på 30 plasser i Geografisk spredning i landet. Det er regnet ut hvor mange tannleger som finnes med denne kompetansen pr. innbygger i de fleste fylkene. Lavest andel finnes i Oppland, Hedmark og Nord-Trøndelag. Søkere fra disse fylkene vil derfor bli prioritert foran søkere fra andre fylker. Hvis kandidater fra samme fylke har lik 2. og 3. prioritet vil søkere fra utkantstrøk prioriteres foran tannlege fra sentrale strøk i samme fylke. 2. Allmenntannleger prioriteres før spesialister. 3. Det forventes minimum 6 års erfaring som tannlege før man vurderes som kandidat. Posisjonering i politiske prosesser Årets tema var om hvordan fagforeninger og enkeltpersoner kan posisjonere seg riktig i de politiske prosesser. Bjarne Håkon Hanssen fra First House presenterte seg og gikk nærmere inn på refleksjoner rundt helsetjenesten sett i lys av regjeringens prioriteringer. Han tok for seg forholdet mellom problem og løsning. Hvis problemet ikke er forstått av de involverte parter vil løsningen stort sett alltid oppfattes som problemet av berørte parter. En løsning vil innebære en endring, og endringer er vanskelig. Fremtidens Helse-Norge vil må ta hensyn til at det kommer en eldrebølge fra rundt 2025, da vil etterkrigsbarna runde 80 år. Antallet over 67 år vil dobles innen Hvordan vil dette innvirke på helsetjenester i tiden fremover, generelt og spesielt for tannhelsetjenesten. Dagens regjering har som målsetning å avvikle fylkeskommunen, hvor tannhelsetjenesten er forankret, med unntak i Oslo, hvor den offentlige tannhelsetjenesten er underlagt kommunen i Helseetaten. Deltagerne på årets forum skulle reflektere og prioritere over hvilke tjenester og oppgaver som skal beholdes og videreutvikles i lys av dette. Bør vi få nye oppgaver som for eksempel screening av blodsukker (livsstilsykdommer)? Mange gode innspill som hovedstyret i NTF tar med seg på veien i møte med departementer og lignende. Dagen ble avsluttet med en kort oppsummering over kompetansesentrene i Norge, hvor langt har de kommet, og er bestillingen fra politikerne oppfylt? Camilla Steinum rundet av med en oppfordring til lokallagenes ledere om å få kontakt med lokalpressen angående Verdens tannhelsedag 20. mars. Resultatet ser vi når dette bladet leses! Kjetil Strøm og Marianne Horgen NTF håper disse oppklarende opplysningene kan føre til færre hissige tannleger på telefon og mail. Det er usikkert hvor lenge dette kurset kommer til å fortsette, men det er inntil videre ingen tegn på at det skal avvikles. OTF-nytt 2-14 side 13

14 Oscars gate 20, 0352 Oslo Telefon Telefaks Homansbyen Tannlegesenter Spesialister i endodonti: Nina Wiencke Gerner, Arash Sanjabi og Hilde M. Aanmoen Endodontisk behandling, smerteutredning og apikal kirurgi. Engstelige pasienter kan få sedasjon ved vår anestesilege Nina Solheim Spesialist oral protetikk: Bent Thv. Gerner Protetisk vurdering, rådgivning og behandling, med og uten implantater. Snorkeskinnebehandling. Spesialist i periodonti: Jan Akre Periodontittbehandling, implantatbehandling. Vi tilstreber kort ventetid.

15 UTV kontaktpersoner 2014 UTV Oslo 2014 Styret Henrik Storås, leder Marin Miosku, styremedlem Riaz Shah, styremedlem og UTV Oslos representant til OTFs styre Marianne Horgen, styremedlem Britt Heidi Sundve, varastyremedlem Elin Rakstang Rundberg, varastyremedlem Knut Norman Larsen, revisor Valgkomiteen Roya Bazargani Sadaf Afzal Mette Baldetorp UTV Akershus 2014 Styret Birgit Hjorth Kollevold, leder Kristin Røsholm, nestleder og UTV Akershus representant til OTFs styre Pernille Østmundset, sekretær Selma Taso, styremedlem Bahram Radmard, styremedlem Forhandlingsutvalg Birgit Hjorth Kollevold, leder Cristina Witt Kristin Røsholm AMU Birgit Hjorth Kollevold Kristin Røsholm, vara Kontaktutvalg Birgit Hjorth Kollevold Kristin Røsholm, vara UTV UiO 2014 Kjetil Strøm, leder Jenny Bogstad Søvik, styremedlem og UTV UiOs representant til OTFs styre Tiril Willumsen, styremedlem Anne Karine Sørum, styremedlem Nekrolog Carsten Hopstock er gått bor t Carsten Hopstock er død, og alle vi som er interessert i museumsarbeid føler nå et stort savn. Hopstock var sjefskonservator på Norsk Folkemuseum på 1980-tallet da Oslo Tannlegeselskap (OTS) gikk med planer om å gjenskape et tannlegekontor med tilstøtende laboratorium fra ca. år Ifølge Torstein Harbo, som var formann og primus motor, var Carsten Hopstock levende med i planleggingen og gjennomføringen. Han var alltid positiv og en god støtte. Tannlegekontoret var ferdig i 1984, men sto ganske ubenyttet i noen år inntil medlemmer av OTF frivillig stilte opp som vakter. Som takk for vår innsats arrangerte Norsk Folkemuseum sammenkomster der Carsten Hopstock enten var omviser eller foredragsholder. Det var en fryd å høre på ham. Spesielt kan jeg erindre et foredrag om Kaffe, te og sjokolade. Han klarte det kunststykke å få hele 1700-tallets periode, dens kunst og kultur, ned i en tekopp! Carsten Hopstock inspirerte oss og fikk oss til å bli engasjert! Vi minnes ham i takknemmelighet for det han ga oss, og som den han var. På vegne av museumskomiteen i OTF Ingrid D. Halle OTF-nytt 2-14 side 15

16 NYHET! FLUX FRESH, FOR GOD ÅNDE OG STERKE TENNER Actavis AS, Tel FLU12_apr2013NO Alle Fluxprodukter er uten alkohol og parabener Følg oss på Facebook for nyheter og interessante diskusjoner! facebook.com/nullhull For mer informasjon besøk gjerne Flux sugetabletter er et legemiddel som inneholder natriumfluorid. Forsiktighet bør utvises ved naturlig fluorinnhold i drikkevannet over 0,75 mg/l. Fluordosen i sugetabletten virker sammen med fluor fra andre produkter som tannkrem, skyllevæsker og tyggegummi. Les pakningsvedlegget. Nå har Flux-familien fått et nytt fresht familiemedlem, Flux Fresh! Flux Fresh gir deg god ånde og sterke tenner. En kombinasjon av zinclactat og en lav dose klorhexidin er det som gjør at du får god ånde. Flux Fresh har samme høye fluorinnhold 0,2% NaF som Flux Original og Flux Sensitiv. Flux Fresh er utviklet i samarbeid med skandinavisk tannhelsetjeneste. Produktet er tilgjengelig i apotek og hos enkelte tannklinikker. Flux Fresh, for god ånde og sterke tenner. Nyt livets gode stunder begynn å fluxe allerede i dag! Le, pust og spis. Sterkere enn i går.

17 Kontaktpersoner i Oslo Tannlegeforening 2014 OTF-nytt er et medlemsblad for Oslo Tannlegeforening. Vi tar forbehold om trykkfeil i publikasjonen. Ansvarlig redaktør og informasjonssekretær Marianne Horgen Mobil: Redaksjonskomité Ingunn Texmon Mobil: Sissel G. Haram Mobil: Helene Bye Nordbæk Mobil: Layout Oslo Tannlegeforening Niels Juels gate Oslo Tlf: SMS: Neste OTF-nytt postlegges uke For oppdatering av medlemsinformasjon, annonsering og lignende, kontakt OTFs sekretariat: Tlf: SMS: Tillitsvalgte i OTF 2014 Styret Kjetil Strøm, leder Ingunn Texmon, nestleder Kenneth Stenshol Hestvik, medlem Tove Høie Brubakk, medlem Rabia Khawaja, varastyremedlem Kristin Røsholm, styremedlem, UTV-Akershus Riaz Hussain Shah, styremedlem, UTV-Oslo Jenny B. Søvik, styremedlem, UTV-UiO Andre med møterett i styret Marianne Horgen, ansvarlig redaktør OTF nytt og informasjonssekretær Anders Øren, leder fagnemnden Flemming Christenson, web-redaktør Fagnemnden Anders Øren, leder Finn Rossow, medlem Carl Hjortsjö, medlem Odd Carsten Koldsland, medlem Klagenemnden Ragnar Gjone, leder Brita Lie, sekretær Anders Rye, medlem Kjersti Asbjørnsen, medlem Christian Nyhus, medlem Randi Dahl Espeland, varamedlem Harald Jordal, varamedlem Praksistakseringsutvalget Birger Nygaard-Østby, leder Per Tryggve Krossholm, medlem Einar Bjart Haugen, medlem Bjørn Gulbrandsen, medlem Museumskomiteen / tannlegeutstillingen Norsk Folkemuseum Ingrid Drangsholt Halle, leder Reidun Stenvik Brit Ølstad Anne Vonen Økonomiutvalget Inger-Lise Mathiesen, leder Aleidis Løken Kjetil Strøm Hederstegnutvalget Den Gyldne Tand Anne Vonen Svein Riiber Anne Beate Sønju Clasen Kjetil Strøm Skikomiteen Bjørn Olav Engebretsen Liss Fongaard Yun Therese Korstadhagen Esben Kardel Harald Skaanes Kollegahjelpere Lise Kiil Harald Skaanes Valgkomiteen Lise Nyøygard, leder Anne Beate Sønju Clasen, medlem Liss Fongaard, medlem Ragnar Gjone, varamedlem Honnørklubben Harald Ulvestad, leder OTF-nytt 2-14 side 17

18 dentalforums tanntekniske atlas import av tannteknikk, gjort enkelt av dentalforum kort vei til høy kvalitet via dentalforum Fordeler ved importerte tanntekniske arbeider: Import og egenproduksjon fra samme laboratorie Kvalitetsikret av autoriserte tannteknikere Faglig rådgivning v Fast kontaktperson hos Dentalforum Gode forsendelsesrutiner Prøv oss: dentalforum holder den høye kvaliteten du forventer! Oslo Telefon: e-post: Kristiansand Telefon: e-post:

19 Fødselsdager 30 år Bjørn Audun Jørgensen, Erik Katle, Hassan Khan, Guro Kvæven, Gunnhild Sollid Rekkedal, Eivind Ytterdal, år Keyvan Keshtkar, år Tormod Gjølberg Nygren, år Kirsten Nerheim Ahlsen, Marianne Louise Lavold, Nina Rygh Thoresen, Stein Årving, år Morten Børresen, Elisabeth Aarum Engemoen, Hans Petter Flaten, Jørn W. Holthe, Aud Wenche Ottar, år Brittmarie Ruud, Anne-Liv Slydahl, år Anne M. Fjellanger, Frank Åbyholm, år Sverre Holland, Jan Schiøth, Reservasjon mot publisering av runde år må sendes skriftlig til OTFs sekretariat senest 12 uker før fødselsdagen. E-post: OTF aktivitetskalender 2014 Medlemsmøter og kurs 3. juni: Ikke avklart 26. august: Ikke avklart 11. november: Generalforsamling (NB. Ingen utstilling) 28. november: Heldagskurs, tema ikke avklart. 9. desember: Ikke avklart OTF-nytt redaksjonsmøter 13. mai 11. august 14. oktober 18. november 16. desember OTF-nytt distribusjon Nr. 3 uke 21 Nr. 4 uke 34 Nr. 5 uke 43 Nr. 6 uke 48 Nr. 7 uke 52 Styremøter 1. april 27. mai 19. august 30. september 4. november 2. desember OTF-nytt materiellfrister 24. april (3-14) 31. juli (4-14) 14. september (5-14) 28. oktober (6-14) 21. november (7-14) OTF-nytt 2-14 side 19

20 Oslo Tannlegeforening

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25. Bamse Mork-Knutsen

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25. Bamse Mork-Knutsen OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25 Spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi Bamse Mork-Knutsen Medlemsmøte tirsdag 24. mars kl. 17.00 Moderne radiologi Kjeve- og ansiktsradiologi

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 24. april kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 24. april kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r 3 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 6. mars Tannbleking 10 OTFs Skidag 2012 13 Implementering av

Detaljer

Årets siste medlemsmøte! Tirsdag 4. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Oralmedisin ved Mats Jontell

Årets siste medlemsmøte! Tirsdag 4. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Oralmedisin ved Mats Jontell M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 8 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 OTFs generalforsamling 2012 8 20 års jubileum for TAKO senteret 11 Heldagskurs

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 19. mars kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 19. mars kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 2 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøtet 29.01. 2013: Periimplantologi 10 Candidatball V08 11 Bli bedre

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 23. april kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 23. april kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 3 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøtet 19.03 2013: Kjeveortopedi på voksne 7 Forum for tillitsvalgte

Detaljer

Tannlegen spør, trygden svarer. Medlemsmøte tirsdag 24. mai kl 17:00 Inger Lise Mathiesen Nina Støveren Hals. Hvor?

Tannlegen spør, trygden svarer. Medlemsmøte tirsdag 24. mai kl 17:00 Inger Lise Mathiesen Nina Støveren Hals. Hvor? Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 4 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 12. april 2011 10 Forbrukerrådets test av tannlegekvalitet 13 TSE vinter/vår 2011 14 Årskursus i København

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Medlemsmøte 15. mars kl 17:00 Stig Ottesen Hva vet tannleger om smerte?

Medlemsmøte 15. mars kl 17:00 Stig Ottesen Hva vet tannleger om smerte? Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 2 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 25. januar 2011 8 Ekstraordinær generalforsamling 25. januar 9 Invitasjon honnør klubben 11 Personalia

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2012 Årgang 95

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2012 Årgang 95 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2012 Årgang 95 Hverdagsmat for glede, overskudd og helse s. 2 4 Tobakksforebygging i tannhelsetjenesten s. 8 11 President som prioriterer kommunikasjon s. 12 13 Tannvernseminar

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2008. Tannpuss i barnehagen s. 2 4 Barn og kosthold s. 8 11 Tobakk og tannhelse s. 12 13

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2008. Tannpuss i barnehagen s. 2 4 Barn og kosthold s. 8 11 Tobakk og tannhelse s. 12 13 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2008 Tannpuss i barnehagen s. 2 4 Barn og kosthold s. 8 11 Tobakk og tannhelse s. 12 13 Tenner for livet ruller videre i Møre og Romsdal Tekst og foto: Bente Stuveseth...vaske

Detaljer

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen side 1 Et varig minne om mamma Carita Gyldenskog har tatovert inn Gynkreftforeningens logo på armen. Slik vil hun alltid minnes sin kreftsyke

Detaljer

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8.

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2013 Fokus på Skatteopplysningen side 4 Personal- og lederutvikling Side 8 Ny og nysjerrig Side 10 Dramatisk for DFØ Side 14 NTLSKATT Nummer

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR NORSK AUDIOGRAFFORBUND NR. 4-2006. Nystrigla audiografer klare til bankett

TIDSSKRIFT FOR NORSK AUDIOGRAFFORBUND NR. 4-2006. Nystrigla audiografer klare til bankett Nummer 4-2006 14-05-07 08:15 Side 1 TIDSSKRIFT FOR NORSK AUDIOGRAFFORBUND NR. 4-2006 Et studentkor som underholdt Karl Haakon, rappkjeftet ordstyrer fra Bergen Nystrigla audiografer klare til bankett KFO

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2006 Årgang 89

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2006 Årgang 89 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2006 Årgang 89 Helsestasjoner i utvikling s. 2 4 Utfordringer i Oslo s. 6 11 Tannhelsetjenesten på laget s. 16 17 Samarbeidsprosjekt i Vestfold: Alle barn har rett

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2014 Årgang 97

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2014 Årgang 97 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2014 Årgang 97 Stedet for gode og billige råd om egeninnsats s. 2 3 Tannhelse skal bli en naturlig del av helse- og omsorgstjenesten s. 6 7 Byrådet i Oslo satser millioner

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

FAGBLAD FOR AUDIOGRAFER NR. 2-2010 www.audiograf.no

FAGBLAD FOR AUDIOGRAFER NR. 2-2010 www.audiograf.no FAGBLAD FOR AUDIOGRAFER NR. 2-2010 www.audiograf.no NAS AAA Samhandlingreformen Illustrasjon: Shutterstock Audiografen nr. 2-2010 Best kvalitet for alle som krever mer Vår nye avanserte produktfamilie

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang Treningsrobot gir håp Tiden teller Årsmøte i LFS Leder NYE ERFARINGER... LFS årsmøte 2009, ble avholdt på

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Bibliotekaren. Myk start i Alexandria. Thor Bjarne blir ny organisasjonssekretær. Mona Hedén på vei til Malerhaugveien

Bibliotekaren. Myk start i Alexandria. Thor Bjarne blir ny organisasjonssekretær. Mona Hedén på vei til Malerhaugveien Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 9. årgang 11 2001 Thor Bjarne blir ny organisasjonssekretær Myk start i Alexandria Mona Hedén på vei til Malerhaugveien Hjelp oss å rydde i medlemsregisteret!

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14 Aktuelt Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel Økonomiforbundet: - Ingen annen arbeidsgiverforening har LAs kompetanse om regnskapsbransjen Arbeidsrettslige forhold: - Ferie arbeidsgivers

Detaljer

«HELSESØSTER OPP OG FRAM»

«HELSESØSTER OPP OG FRAM» Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 3 2005 Høst i rådhusparken, Steinkjer. Kunstverket er: "MOT LYSET" av Per Ung Fotograf: Odd Georg Skjemstad, Steinkjer «HELSESØSTER OPP

Detaljer

Dekning av reiseutgifter ved behandling av syke barn

Dekning av reiseutgifter ved behandling av syke barn Somnus Nr 2 2004 ISSN 0804-2497 Foreningen for Søvnsykdommer Nr 1-2009 Økt press på populært rettighetssenter...s 4-5 Advarer mot kirurgiske inngrep...s 6-7 Bruxisme og søvnapné...s 10-11 Dekning av reiseutgifter

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer