Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr Årgang 24

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2014 Årgang 24"

Transkript

1 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr Årgang 24 Medlemsmøte tirsdag 9. desember kl Dr. Christoph Ramseier The Management of Smokers in the Dental Practice Konvensjonelle metoder for å påvirke munnhygiene eller røykeslutt mangler ofte en langtidseffekt og må gjerne repeteres. Motiverende intervju (MI) er basert på pasientens egne ønsker for atferdsendring. MI oppstod rundt vanedannende atferdsterapi, men har i økende grad blitt brukt til en rekke andre atferdsendringer. Ulike tilnærminger til implementering av MI i hverdagen vil bli presentert i dette foredraget som blir holdt på engelsk. Les mer på Velkommen til årets siste medlemsmøte! Husk påmelding! Innhold Lederen har ordet side 3 Generalforsamling og valg side 5-9 Folk i farten... side 6 Bli bedre kjent med side 8 TSE Modul 6 side 11 Kontaktinformasjon UTV side 12 Kontaktinformasjon OTF side 13 Personalia side 15 OTFs aktivitetskalender side 15

2 Planmeca dental røntgen Det største utvalget Avansert 2D og 3D bildebehandling Førsteklasses bildekvalitet for optimal diagnostisering En sikker investering

3 Lederen har ordet God jul! Etter snart et år som leder av OTF, er tiden inne for å oppsummere litt. I løpet av året har det blitt arrangert fem medlemsmøter, to generalforsamlinger, et heldagskurs og et TSE-kurs. I tillegg ble det arrangert skidag i mars og et sosialt arrangement i september. Utenom de offisielle møtene har styret hatt åtte styremøter, redaksjonen har hatt seks redaksjonsmøter, og de andre komiteene har hatt tre til fire møter hver. Vedtektskomiteen har deltatt på fire kveldsmøter, og vi ble særdeles glad over at vedtektsendringene ble godkjent med enstemmig flertall; til sammen en durabelig innsats av alle våre tillitsvalgte i år igjen. En særlig takk må rettes til dem som etter flere år med verv i OTF nå tar seg en pause. I styret er det Flemming Christenson og Kenneth Hestvik som trer av etter fire års god tjeneste, og Tove Brubakk etter to år som styremedlem. Takk for hjelpen og velkommen tilbake! I tiden fremover planlegger OTF å revidere instruksene for alle komiteer, utvalg og nemnder. Dette håper vi å få ferdig i løpet av våren, med god hjelp av de som sitter i de forskjellige utvalgene. Jakten etter nye lokaler har gått forholdsvis tregt, men vi jobber fremdeles med saken. Oppdatering vil komme ved et eventuelt gjennombrudd. Utenom dette jobber vi hele tiden med å gi våre medlemmer aktuelle kurs. Årets medlemsmøter har vært full-tallige hver gang, med overbooking på de mest populære. Vi tror at dette er fordi vi presenterer godt stoff for våre medlemmer og ikke kun for poengene. Når det gjelder NTFs kurspoeng har vi endelig fått det forenklet slik at vi melder inn alle dere som møter direkte til NTF. Slik håper vi å gjøre det enda enklere for våre medlemmer å oppnå sine kurspoeng, samtidig som vi letter papirarbeidet for alle de involverte. Kurspoengene er basert på tillit, og vi håper derfor at de som ikke klarer å komme selv om de var påmeldt melder fra at de ikke kan møte. Det er ofte flere i kø til de mest populære kursene, så gi oss gjerne beskjed slik at andre tannleger kan få din plass. Jeg vil også benytte anledningen til å takke våre utstillere og annonsører. De bidrar til å live opp både medlemsbladet og medlemsmøtene med sine annonser, representanter og flotte stands. Vi i OTF er svært takknemlige for deres bidrag. Våre samarbeidspartnere er en av de viktigste grunnene til at vi kan arrangere kostnadsfrie medlemsmøter, og jeg håper medlemmene benytter anledningen til å prate med dem. Siden dette er siste utgave av OTF-nytt før jul, benytter jeg anledningen til å ønske alle medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Kjetil Strøm OTF-nytt 6-14 side 3

4 NY VÅR MEST AVANSERTE BØRSTE HITTIL. PERFEKT VINKLET FOR EN MEGET GOD RENGJØRING * 16 º vinkel ORAL-B PRO 6000 MED EN NY MILEPEL INNEN BØRSTETEKNOLOGI Perfekt vinklede børstestrå med forskjellig lengde gir 22 % bedre fjerning av plakk og 35 % mindre gingival blødning. *sammenlignet med en vanlig manuell tannbørste og Sonicare DiamondClean sammenlignet med Sonicare DiamondClean etter 6 ukers bruk. Sonicare DiamondClean er et registrert varemerke hos Philips Oral Healthcare Inc. ORAL-B ELEKTRISKE TANNBØRSTER GENTLE. EFFECTIVE. THOROUGH. Fortsatt god tannpleie etter besøket hos deg

5 Tirsdag 11. november OTFs generalforsamling 2014 Oslo Tannlegeforenings generalforsamling ble avholdt på Håndverkeren konferansesenter tirsdag 11. november. Leder Kjetil Strøm ønsket deltakerne velkommen. De tilstedeværende styremedlemmene tok plass på podiet. Nestleder Ingunn Texmon Styremedlem Kenneth Hestvik Varamedlem Rabia Khawaja UTV Oslo Riaz Shah UTV Akershus Kristin Røsholm UTV UiO representert Jenny B. Søvik Forfall styremedlem Tove Høie Brubak. Tilstedeværende styremøtedeltakere med talerett, men ikke stemmerett, ble presentert: Informasjonssekretær og redaktør Marianne Horgen Leder av fagnemnden Anders Øren Forfall web-redaktør Flemming Christenson. Innkalling til generalforsamling ble distribuert i OTF-nytt nr , i nyhetsbrev og annonsert på foreningens nettsider. Det var ingen bemerkninger til innkallingen. Generalforsamlingen ble erklært som lovlig satt og beslutningsdyktig. Tilstede på generalforsamlingen var 27 stemmeberettigede medlemmer, en invitert gjest og OTFs kontorleder. 5 avdøde medlemmer siden forrige ordinære generalforsamling ble tradisjonen tro hedret med ett minutts stillhet. Dagsorden ble presentert: 1. Styrets beretning 2. Regnskap Budsjett Valgkomiteens innstillinger til styre og utvalg Valg 6. Innkomne forslag og/eller saker 7. Eventuelt Marianne Horgen og Tine Berg ble valgt til referenter. Svein Riiber, Liss Fongaard og Lise Nyøygard ble valgt som tellekorps. Referat fra generalforsamlingen 2013 og ekstraordinær generalforsamling 2014 ble godkjent uten bemerkninger. 1. Styrets beretning for perioden ble godkjent uten bemerkninger. 2. Regnskap 2013 ble presentert av regnskapsfører AS Profina ved daglig leder Rune Stenhammer. Kjetil Strøm ble gjenvalgt som OTFs leder for ett år til av generalforsamlingen 11. november. OTFs regnskap er meget godt med gode investeringer. Regnskapet ble godkjent og styret gitt ansvarsfrihet. Styrets innstilling til revisor var RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen som foreningen har benyttet i flere år. Valg av revisor ble godkjent. 3. Budsjett 2015 ble godkjent. 4. Valgkomiteens innstillinger til styre og utvalg Valgkomiteens innstillinger ble presentert av Lise Nyøygard. 5. Valg ble foretatt i henhold til vedtekter godkjent på ekstraordinær generalforsamling 26. september Innstilt til leder: Kjetil Strøm Valgt for 1 år ved akklamasjon. Innstilte styremedlemmer Nestleder Ingunn Texmon Styremedlem Rabia Khawaja Sekretær Jasna Kazazic Eger Redaktør Marianne Horgen Leder fagnemnd Eva Marie Ross (se valg leder fagnemnd) Varastyremedlem Sofia Johansson Alle valgt for 1 år ved akklamasjon med unntak av leder fagnemnd som ble valgt for 2 år. OTF-nytt 6-14 side 5

6 Generalforsamlingen 11. november Folk i far ten... Styret tok plass på podiet. Fra venstre Ingunn Texmon, Kenneth Hestvik, Rabia Khawaja, Kristin Røsholm, Riaz Shah og Jenny B. Søvik. Deltakere på generalforsamlingen. Vel gjennomført og strålende fornøyde! Ingunn Texmon t.v. og Kristin Røsholm med årets yngste deltaker, Ingunns datter, på armen. Svein Riiber t.v. og Kjetil Strøm t.h. foretok den høytidelige utdelingen av årets hederstegn i sølv til tidligere leder Benedicte Jørgensen og Ragnar Gjone, avtroppende leder i klagenemnden. Redaksjonen gratulerer! Etterpå var det tapasbuffet og fest, men der slapp ikke fotografen til. Det ble gitt en liten oppmerksomhet til flere som har bidratt i foreningsarbeidet gjennom året, her representert ved valgkomiteens Liss Fongaard og Lise Nyøygard.

7 Generalforsamlingen 2014 Innstilte medlemmer til fagnemnden for 2015 og 2016: Eva Marie Ross Gisle Haug Begge valgt for 2 år ved akklamasjon. Leder fagnemnden Eva Marie Ross ble innstilt som leder fagnemnden. Valgt for 2 år ved akklamasjon. Innstilt til medlem klagenemnden for : Stine Angelsen Nordhus Valgt for år ved akklamasjon. Innstilt til medlem praksistakseringsutvalget : Finn Rossow Valgt for 4 år ved akklamasjon. Innstilt til hederstegnutvalget «Den Gyldne Tand» Svein Riiber Liss Fongaard Anne Beate Sønju Clasen Alle valgt for 1 år ved akklamasjon. Styrets innstilling til medlem i valgkomiteen Finn Rossow Valgt for 1 år ved akklamasjon. Det ble ikke lagt frem benkeforslag til noen av innstillingene. 6. Innkomne forslag og / eller saker. Ingen forslag eller saker mottatt. 7. Eventuelt Styret ble berømmet for edruelig budsjett, regnskap og styregodtgjørelser. Foreningen har en sunn økonomi. Salg av OTFs lokaler: Foreløpig er det ikke funnet egnede lokaler og inntil videre fortsetter driften i nåværende lokaler i Niels Juels gate. Hederstegntildelinger: Ragnar A. Gjone og Benedicte H. Jørgensen ble begge hedret med diplom og hederstegn i sølv for sin innsats i foreningens arbeid. Svein Riiber foretok den høytidelige overrekkelsen sammen med OTFs leder Kjetil Strøm. Kjetil Strøm avsluttet generalforsamlingen ved å gi oppmerksomheter til tillitsvalgte for årets innsats. Generalforsamlingen ble hevet kl Etter generalforsamlingen var det dekket til tapasbuffet i Salongen, noe som ble satt pris på av deltakerne. Referenter: Marianne Horgen og Tine Berg Foto: Marianne Horgen OTF-nytt 6-14 side 7

8 Bli bedre kjent med... Sissel Grønning Haram Sissel G. Haram har nylig trådt over i pensjonistenes rekker, men hennes engasjement i styre og stell er ennå ikke over. Hun er fortsatt medlem av redaksjonen til OTF-nytt, hvor hun stadig bidrar med stor iver og granskende journalistikk. Før hun forsvinner helt, ønsker vi derfor å benytte anledningen til et aldri så lite Bli kjent medintervju. Spørsmålene går som følger: hva har vært mest gøy, hva vil hun savne mest, og ikke minst; hva nå? Helt fra studiedagene på fakultetet i Oslo, hvor hun fant sin kjære herr Haram, har Sissel vært en engasjert tannlege og foreningsmedlem. Hun kan se tilbake på en lang prisbelønnet karriere hvor hun har arbeidet både offentlig og privat i Vestfold og som instruktørtannlege på Det odontologiske fakultet. Undertegnede har selv vært borte i fru Haram som instruktør, både på barneavdelingen og på perioøkter. Jeg kan, som sikkert mange andre, tydelig erindre hvordan denne høyreiste og fargerike skikkelsen med den tilslørte trønderdialekten instruerer flaskekostbørsting med hele seg. For denne innsatsen ble Sissel i høst hedret med Mastodontorden. Navn: Sissel Grønning Haram Sivil status: Gift, to barn, fem barnebarn Utdannelse: Cand. odont. Oslo 1970 Karriere: Ansatt i Den offentlige tannhelsetjenesten fra 1970 til 2011, deltids også i privatpraksis i 15 år. Instruktørtannlege på fakultetet i 12 år, sluttet 1. september Hobbyer: Språk, litteratur, håndarbeid, kor og korps, golf. - Du avsluttet nettopp en lang yrkeskarriere. Hva har vært morsomst? Det er det ingen tvil om: jobben som instruktørtannlege på IKO! - Du jobbet 40 år i Den offentlige tannhelsetjenesten i Vestfold. Hva har vært dine hjertesaker? Det er det heller ingen tvil om: kariesprofylakse! Og det å behandle vanskelige barn... Sissel G. Haram. Foto: Mads 9 år. - I 2010 ble du tildelt Zendiumprisen for ditt forebyggende tannhelsearbeid. Hva slags prosjekt var det du vant prisen for? Da jeg var ung tannlege var det ikke uvanlig å trekke nedkarierte 6 ere. Da dette også forekom mot slutten av min karriere, tenkte jeg at noe måtte gjøres! Og tanken min ble å innkalle barna FØR de fikk karies. Jeg vil henvise til siste nummer av Tidende i Der står en vitenskapelig artikkel om innkalling til klinikk av 2-åringer, med oppfølging ved 3 1/2 års alder. Resultatet var forbløffende bra: Kontrollgruppen på 3 1/2 år, som ikke var innkalt som 2- åringer, hadde 19% karies. Gruppen på 3 1/2 år som hadde vært innkalt som 2-åringer, hadde 3%! Artikkelen ble til med professor Nina Wang som veileder. Jeg presenterte artikkelen på en internasjonal kongress i pedodonti i Harrogate, England 2010, søkte og fikk, Zendiumprisen. - Siden 2002 har du også jobbet som instruktør ved det odontologiske fakultet. Hva var det som fikk deg og Øistein til å ukentlig pendle inn fra Stavern til Oslo for å gjøre denne innsatsen? Det var klinikksjef Ole Skogedals fortjeneste! Først ringte han en høst og tilbød jobb, hvilket jeg pent avslo. Men da han ringte over nyttår også, ble jeg smigret og sa ja! Øistein begynte noe senere, først som instruktørtannlege for tysk- og spansktalende studenter. Vi likte oss begge fra første stund, og etterhvert kjøpte vi en liten pendler-

9 leilighet og kombinerte jobb med familiesamvær. - Du har lært mang en tannlegestudent og pasient grundig interdentalt renhold, og er selv kjent for litt slitte papiller. Hvorfor så engasjert i dette? Rene tenner hjelper! - Grunnet denne innsatsen ble du over flere år også parodiert på tannlegerevyen på fakultetet. Hva synes du om det? En ære? Første gang lo jeg så tårene trillet. Og hele tiden følte jeg jo at det lå godvilje bak, så ja, en ære! - Vi vet at du har vært engasjert i Vestfold tannlegeforening. Hvilke verv har du hatt? Jeg var først litt med i KTE (Kommunalt ansatte tannlegers ervervsgruppe), så sekretær i VTF, og så formann, som det het den gangen. Etter ca. 20 år ble jeg med igjen som informasjonssekretær, hvilket medførte redaktøransvar for medlemsbladet Dens in Mente. Der var jeg med i mange år. - Du hadde på vårparten intervju i OTF-nytt om Tannhelsetjenestens kompetansesenter Østlandet, TKØ. Hvorfor engasjerer dette deg? Det var av interesse å presentere den nokså nylig ansatte direktøren for Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Østlandet (TKØ). Hvem har visst noe særlig om TKØ, da? Det viste seg i intervjuet (OTF-nytt nr. 2, 2014) at det var fint å frem flere forhold: planlagt plassering av TKØ-klinikk med 30 årsverk midt i Oslo, spesialistutdannelse med spesialisttjenester, forskning. Se forøvrig Pål Barkvolls innlegg i forrige nummer av OTF-nytt. - Et kjapt søk på Google gir oss litt tilleggsinformasjon om deg. Du er både sanger og sang/taleskriver. Hvor mye har du drevet med dette ved siden av jobben? Jeg har hatt stor glede av å skrive sanger helt siden studentrevyen i 1968! Den het forøvrig Dom siste entusiasterna, vi var siste fireårige kull. Nå skriver jeg taler og sanger,også på engelsk og fransk, for alle anledninger, for kjente og ukjente, det er bare å ta kontakt. - Etter så mange år i arbeidslivet. Hva er det du kommer til å savne mest? Geitmyra! - Og til slutt. Hva nå? Hva skal du og Øistein benytte all fritiden til? Øistein jobber fortsatt noe privat. Jeg skal nyte å ha bedre tid til det jeg før presset inn om ettermiddagen! Og selvfølgelig, det blir hyppige turer til vårt lille krypinn i Provence... For OTF-nytt; Ingunn Texmon OTF-nytt 6-14 side 9

10 Oscars gate 20, 0352 Oslo Telefon Telefaks Homansbyen Tannlegesenter Spesialister i endodonti: Nina Wiencke Gerner, Arash Sanjabi, Hilde M. Aanmoen og Pia Titterud Sunde Endodontisk behandling, smerteutredning og apikal kirurgi. Engstelige pasienter kan få sedasjon ved vår anestesilege Nina Solheim Spesialist oral protetikk: Bent Thv. Gerner Protetisk vurdering, rådgivning og behandling, med og uten implantater. Snorkeskinnebehandling. Spesialist i periodonti: Jan Akre Periodontittbehandling, implantatbehandling. Vi tilstreber kort ventetid.

11 Tannlegenes systematiske etterutdanning modul 6 Da er TSE modul 6 Oral kirurgi og Kjeve- og ansikts radiologi i Oslo vel overstått. Kurset foregikk i perioden september til november. Etter mange gode foredrag, intenst gruppearbeid, hyggelig sosialt samvær, mye god mat, underholdning, sang og nye bekjentskaper var det deilig endelig å få diplomet i hånden siste dag. Det var til sammen 59 deltakere. Første samling ble avholdt på Felix konferansesenter, Aker Brygge. Andre samling ble holdt i nyoppussede Thon Hotel Vika Atrium. Vi ble fordelt i åtte grupper, og jobbet med til sammen to kasusoppgaver og to PBL-oppgaver. Disse ble både presentert i plenum og lagt ut som skriftlige innleveringer på Fronter. Quiz med premie til vinnerlaget skapte også stort engasjement. På Fronter var kursholderne tilgjenge- De blide kursholderne. Fra venstre Heming Olsen-Bergem, Bamse Mork-Knutsen, Anne Møystad og Tore Bjørnland. lige for spørsmål og diskusjoner under hele perioden. På vegne av Oslo Tannlegeforening og alle kursdeltakere vil jeg takke våre pedagogiske og engasjerte kursholdere for alt det faglige de har delt med oss. God stemming og god mat på Skur 33 nest siste kursdag. Rabia Khawaja Vi takker for deltakelse på hele og/eller deler av TSE kursene: Unident, Dental Sør, Straumann, Technomedics, LIC Scadenta, Dental Digital, Ivoclar Vivadent og Jacobsen Dental. Vi ses vel på medlemsmøtet den 9. desember? Ikke glem å melde deg på! OTF-nytt 6-14 side 11

12 UTV kontaktpersoner 2014 UTV Oslo 2015 Styret Henrik Storås, leder Marin Miosku, styremedlem Riaz Shah, styremedlem og UTV Oslos representant til OTFs styre Marianne Horgen, styremedlem Britt Heidi Sundve, varastyremedlem Elin Rakstang Rundberg, varastyremedlem Knut Norman Larsen, revisor Valgkomiteen Roya Bazargani Sadaf Afzal Mette Baldetorp UTV Akershus 2015 Styret Birgit Hjorth Kollevold, leder Kristin Røsholm, nestleder og UTV Akershus representant til OTFs styre Pernille Østmundset, sekretær Selma Taso, styremedlem Bahram Radmard, styremedlem UTV UiO 2015 Kjetil Strøm, leder Jenny Bogstad Søvik, styremedlem og UTV UiOs representant til OTFs styre Tiril Willumsen, styremedlem Anne Karine Sørum, styremedlem Hold av onsdag 11. mars 2015! Da blir det skidag i Sørkedalen for OTFs medlemmer. Mottar du ikke nyhetsbrev fra oss? Send en e-post til slik at vi kan legge deg inn med riktige opplysninger. Vi ønsker alle medlemmer og samarbeidspartnere god jul og godt nytt år!

13 Kontaktpersoner i Oslo Tannlegeforening 2015 OTF-nytt er et medlemsblad for Oslo Tannlegeforening. Vi tar forbehold om trykkfeil i publikasjonen. Redaktør OTF-nytt og web Marianne Horgen Mobil: Redaksjonskomité Ingunn Texmon Mobil: Sissel G. Haram Mobil: Helene Bye Nordbæk Mobil: Layout Oslo Tannlegeforening Niels Juels gate Oslo Tlf: Mobil: Fotoillustrasjoner: Fotolia. Neste OTF-nytt postlegges i uke For oppdatering av medlemsinformasjon, annonsering og lignende, kontakt OTFs sekretariat: Tlf: Mobil: Husk at redaksjonen gjerne tar imot innspill og artikler! Se materiellfrister på nest siste side i bladet eller på Tillitsvalgte i OTF Styret Kjetil Strøm, leder Ingunn Texmon, nestleder Rabia Khawaja, styremedlem Jasna Kazazic Eger, sekretær Marianne Horgen, redaktær Eva Marie Ross, leder fagnemnd Sofia Johansson, varastyremedlem Kristin Røsholm, styremedlem, UTV-Akershus Riaz Hussain Shah, styremedlem, UTV-Oslo Jenny B. Søvik, styremedlem, UTV-UiO Fagnemnden Eva Marie Ross, leder Carl Hjortsjö, medlem Odd Carsten Koldsland, medlem Gisle Haug, medlem Klagenemnden Anders Rye, leder Kjersti Asbjørnsen, sekretær Brita Lie, medlem Stine Angelsen Nordhus, medlem Ragnar Gjone, medlem Christian Nyhus, varamedlem Randi Dahl Espeland, varamedlem Praksistakseringsutvalget Per Tryggve Krossholm, leder Einar Bjart Haugen, medlem Bjørn Gulbrandsen, medlem Finn Rossow, medlem Museumskomiteen / tannlegeutstillingen Norsk Folkemuseum Ingrid Drangsholt Halle, leder Reidun Stenvik Brit Ølstad Anne Vonen Økonomiutvalget Inger-Lise Mathiesen, leder Aleidis Løken Kjetil Strøm Hederstegnutvalget Den Gyldne Tand Svein Riiber Anne Vonen Anne Beate Sønju Clasen Kjetil Strøm Skikomiteen Bjørn Olav Engebretsen Liss Fongaard Yun Therese Korstadhagen Esben Kardel Harald Skaanes Kollegahjelpere Lise Kiil Harald Skaanes Valgkomiteen Anne Beate Sønju Clasen, leder Liss Fongaard, medlem Finn Rossow, medlem Lise Nyøygard, varamedlem Honnørklubben Harald Ulvestad, leder OTF-nytt 6-14 side 13

14 dentalforums tanntekniske atlas import av tannteknikk, gjort enkelt av dentalforum kort vei til høy kvalitet via dentalforum Fordeler ved importerte tanntekniske arbeider: Import og egenproduksjon fra samme laboratorie Kvalitetsikret av autoriserte tannteknikere Faglig rådgivning v Fast kontaktperson hos Dentalforum Gode forsendelsesrutiner Prøv oss: dentalforum holder den høye kvaliteten du forventer! Oslo Telefon: e-post: Kristiansand Telefon: e-post:

15 Fødselsdager 30 år Nguyen, Kim Ngoc, Chen, Chin, Talseth, Charlotte Elizabeth, Dobran, Diana, år Jørgensen, Benedicte H., Nyøygard, Lise, Jæger, Elisabeth, Storsten, Hedda E., år Nu Nguyen, Ngoc, Rønneberg, Anne, Måreid, Per Eivind, år Sahlin-Platt, Annika, Giertsen, Elin, Ravik, Helge, Sand, Ole Magne, år Liabø, Geir, Løvaas, Benthe, Raastad, Jan L., år Naalsund, Inger Theie, Blystad, Peter, OTF aktivitetskalender 2015 Selikowitz, Harry-Sam, Klatran, Sjur Henning, Bruaset, Oddbjørn, Myrhaug, Trond, år Oulie, Lillian, år Kjellsen, Per Vagn, Tronstad, Leif, Reservasjon mot publisering av runde år må sendes skriftlig til OTFs sekretariat senest 12 uker før fødselsdagen. E-post: Medlemsmøter og kurs 9. desember 2014: The Management of Smokers in the Dental Practice. Foredragsholder: dr. Christoph A. Ramseier NB! Kurset holdes på engelsk 27. januar: Dentale erosjoner - den nye tannpinen? Foredragsholder: Aida Mulich 11. mars: OTFs skidag i Sørkedalen 24. mars: Moderne radiologi. Foredragsholder: Bamse Mork-Knutsen 9. juni: Tema ikke avklart 1. september: Tema ikke avklart 3. november: Generalforsamling og valg til representantskap. NB. ingen utstilling! 13. november: Heldagskurs: Tema ikke avklart 8. desember: Tema ikke avklart Styremøter 2. desember januar 17. mars 28. april 2. juni 25. august 22. september 27. oktober 1. desember OTF-nytt redaksjonsmøter 5. januar 2. mars 18. mai 10. august 28. september 16. november 14. desember OTF-nytt materiellfrister 5. desember (1-15) 9. februar (2-15) 27. april (3-15) 21. juli (4-15) 7. september (5-15) 27. oktober (6-15) 14. november (7-15) OTF-nytt distribusjon Nr uke 3 Nr uke 11 Nr uke 22 Nr uke 34 Nr uke 42 Nr uke 48 Nr uke 52 OTF-nytt 6-14 side 15

16 Oslo Tannlegeforening

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2014 Årgang 24

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2014 Årgang 24 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2014 Årgang 24 Ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening Det avholdes ordinær generalforsamling tirsdag 11. november kl. 17.00 på Håndverkeren

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25. Bamse Mork-Knutsen

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25. Bamse Mork-Knutsen OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25 Spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi Bamse Mork-Knutsen Medlemsmøte tirsdag 24. mars kl. 17.00 Moderne radiologi Kjeve- og ansiktsradiologi

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2014 Årgang 22. Professor Bengt Wenneberg. fra Universitetet i Gøteborg

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2014 Årgang 22. Professor Bengt Wenneberg. fra Universitetet i Gøteborg OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2014 Årgang 22 Professor Bengt Wenneberg fra Universitetet i Gøteborg Medlemsmøte tirsdag 8. april kl. 17.00 Odontologisk behandling av obstruktiv søvnapné

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 3 2014 Årgang 24. Hanne Kleven Ingstad Spesialist i oral kirurgi og oral medisin

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 3 2014 Årgang 24. Hanne Kleven Ingstad Spesialist i oral kirurgi og oral medisin OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 3 2014 Årgang 24 Medlemsmøte tirsdag 3.juni kl. 17.00 Hanne Kleven Ingstad Spesialist i oral kirurgi og oral medisin Hvem er risikopasienter i odontologisk

Detaljer

OTF-nytt. Arne Lund: Irriterende infraksjoner og komplisert karies. Medlemsmøte tirsdag 9. juni kl. 17.00. Innhold

OTF-nytt. Arne Lund: Irriterende infraksjoner og komplisert karies. Medlemsmøte tirsdag 9. juni kl. 17.00. Innhold OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 3 2015 Årgang 25 Arne Lund: Irriterende infraksjoner og komplisert karies Medlemsmøte tirsdag 9. juni kl. 17.00 Vi kjenner alle til tennenes såkalte dødssyklus

Detaljer

Generalforsamling og valg til NTFs representantskap 2013 tirsdag 5. november kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Generalforsamling og valg til NTFs representantskap 2013 tirsdag 5. november kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 7 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 24. september: Implantatprotetikk 8 Honnørklubbens medlemsmøte

Detaljer

Innkalling til generalforsamling tirsdag 6. november kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter, Speilsalen 5. etasje

Innkalling til generalforsamling tirsdag 6. november kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter, Speilsalen 5. etasje M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 7 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 25. september 8 Honnørklubbens høstmøte 27. september 9 Innkalling

Detaljer

Årets siste medlemsmøte! Tirsdag 4. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Oralmedisin ved Mats Jontell

Årets siste medlemsmøte! Tirsdag 4. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Oralmedisin ved Mats Jontell M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 8 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 OTFs generalforsamling 2012 8 20 års jubileum for TAKO senteret 11 Heldagskurs

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 24. september kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 24. september kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 6 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 27. august: Norsk Pasientskadeerstatning 6 Invitasjon til OTFs

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 23. april kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 23. april kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 3 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøtet 19.03 2013: Kjeveortopedi på voksne 7 Forum for tillitsvalgte

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 25. september kl 17.15 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 25. september kl 17.15 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 6 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 28. august: Rekonstruksjon etter ansiktstraumer 8 Invitasjon

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 27. august kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 27. august kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 5 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 11. juni 2013: Den digitale hverdagen 10 Bli bedre kjent med.

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 19. mars kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 19. mars kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 2 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøtet 29.01. 2013: Periimplantologi 10 Candidatball V08 11 Bli bedre

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 24. april kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 24. april kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r 3 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 6. mars Tannbleking 10 OTFs Skidag 2012 13 Implementering av

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 28. januar kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 28. januar kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 1 2 0 1 4 Å r g a n g 2 4 Innhold 3 Lederen har ordet 4 Representantskapsmøte 2013 5 Medlemsmøtet 10. desember: Radiologi: I kjølvannet

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 11.juni kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 11.juni kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 4 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøtet 23. april 2013: Lokalanestesi med articain 10 Periodontale

Detaljer

Årets første medlemsmøte! Tirsdag 29. januar kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Peri-implantologi: Hva vet vi? Hva gjør vi?

Årets første medlemsmøte! Tirsdag 29. januar kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Peri-implantologi: Hva vet vi? Hva gjør vi? M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 1 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 4 Invitasjon til OTF skidag 2013 5 Medlemsmøte 4. desember 2012 Mats Jontell

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 6. mars kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 6. mars kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 2 2012 Årgang 22 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 31. januar 2012 6 Invitasjon til OTFs skidag 9 Vareopptelling i Tannlegeutstillingen 11 TSE modul 4,

Detaljer

Medlemsmøte 15. mars kl 17:00 Stig Ottesen Hva vet tannleger om smerte?

Medlemsmøte 15. mars kl 17:00 Stig Ottesen Hva vet tannleger om smerte? Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 2 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 25. januar 2011 8 Ekstraordinær generalforsamling 25. januar 9 Invitasjon honnør klubben 11 Personalia

Detaljer

Hva skjer etter fullført perioog implantatbehandling?

Hva skjer etter fullført perioog implantatbehandling? Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 6 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 30. august 8 Invitasjon til TSE 9 Falske fakturaer 10 Invitasjon til heldagskurs 11 Gullhandel 14 Personalia

Detaljer

Oral og maxillofacial kirurgi

Oral og maxillofacial kirurgi Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 1 2012 Årgang 22 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 6. desember 2011 6 Invitasjon til OTFs skidag 10 OTF heldagskurs 11. november 2011 16 NTFs representantskap

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 12. april kl 17:00 Ivar Espelid Professor ved UiO og leder TKNN i Tromsø

Medlemsmøte tirsdag 12. april kl 17:00 Ivar Espelid Professor ved UiO og leder TKNN i Tromsø Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 3 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 15. mars 2011 12 OTF skidag 10. mars 2011 11 Personalia Medlemsmøte tirsdag 12. april kl 17:00 Ivar Espelid

Detaljer

Medlemsmøte 25. januar kl 17.45 Bjørn Bamse Mork-Knutsen Den berettigede og optimale røntgenundersøkelsen

Medlemsmøte 25. januar kl 17.45 Bjørn Bamse Mork-Knutsen Den berettigede og optimale røntgenundersøkelsen Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 1 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 7. desember 9 Heldagskurset 19. november 12 Skidag invitasjon 13 Museumsvaktenes samling 11. november

Detaljer

Tannlegen spør, trygden svarer. Medlemsmøte tirsdag 24. mai kl 17:00 Inger Lise Mathiesen Nina Støveren Hals. Hvor?

Tannlegen spør, trygden svarer. Medlemsmøte tirsdag 24. mai kl 17:00 Inger Lise Mathiesen Nina Støveren Hals. Hvor? Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 4 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 12. april 2011 10 Forbrukerrådets test av tannlegekvalitet 13 TSE vinter/vår 2011 14 Årskursus i København

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Generalforsamling vår 2013 Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer