Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr Årgang 24. Hanne Kleven Ingstad Spesialist i oral kirurgi og oral medisin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 3 2014 Årgang 24. Hanne Kleven Ingstad Spesialist i oral kirurgi og oral medisin"

Transkript

1 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr Årgang 24 Medlemsmøte tirsdag 3.juni kl Hanne Kleven Ingstad Spesialist i oral kirurgi og oral medisin Hvem er risikopasienter i odontologisk praksis? Hva gjør vi? Hanne Kleven Ingstad vil snakke om lokalt og generelt betingede medisinske kontraindikasjoner hos pasienter i den odontologiske praksis. Hvilke lokale og generelle tilstander gjør at vi ikke bør behandle pasientene i allmennpraksis? Hva ser vi etter, og når skal vi henvise disse pasientene til oral kirurg eller til spesialavdeling på sykehus? Les mer og meld deg på via Vi ønsker deg vel møtt til Håndverkeren konferansesenter Innhold Lederen har ordet side 3 Medlemsmøte 8. april side 5 Folk i farten... side 8 OTFs skidag 2014 side 9 Bli bedre kjent med... side 10 Jubileumsutstilling med museumsvertene side 13 Kontaktinformasjon UTV side 15 Kontaktinformasjon OTF side 17 Personalia side 19 OTFs aktivitetskalender side 19

2 Planmeca dental røntgen Det største utvalget Avansert 2D og 3D bildebehandling Førsteklasses bildekvalitet for optimal diagnostisering En sikker investering Digital perfection See more. Get closer. Work better. For mer informasjon: Norsk Dental Depot

3 Lederen har ordet God sommer! Jeg vil først benytte anledningen til å takke for et flott første halvår i stillingen som leder. Møtene i vår har vært godt besøkt, vi har hatt en flott skidag og til høsten blir det show på Latter. Meld dere på! Styret har i de siste månedene jobbet hardt med å lage et utkast til nye vedtekter hvor vi nå ønsker tilbakemelding fra medlemmene. Den kanskje viktigste og mest omdiskuterte endringen er omgjøringen av styresammensetningen til et styre som er mer handlekraftig, og hvor alle har en egen rolle. Slik det har vært nå, har det vært flere som har deltatt på hvert eneste styremøte, men ikke hatt stemmerett på sakene vi behandler. Mer informasjon om foreslåtte endringer kommer i eget nyhetsbrev før sommeren. Vi setter stor pris på alle innspill, både muntlige og skriftlige. Jeg vil også gjerne benytte anledningen før sommeren til å informere litt om oppbyggingen av tannhelseutdanningen i Norge. Som utdannet ved Det odontologiske fakultet ved UiO vet jeg at det finnes blandede følelser rundt studietiden hos våre medlemmer. Noen elsket studietiden, mens andre grøsser ved tanken på å besøke sitt gamle studiested. Jeg vil likevel påstå at vi alle er stolte av å ha fullført utdanningen som tannlege, om det var i Norge eller i utlandet. Det jeg ønsker å ta opp med dere nå, er ikke noe nytt. Da jeg begynte på utdannelsen fantes det to fakultet i Norge, ett i Oslo og ett i Bergen. Vi hørte allerede da om bemanningsproblemer på fakultetene og en overvekt av eldre vitenskapelig ansatte, men også at det skulle åpnes en utdanning i vårt nordligste universitet. Nå, 10 år senere, ser vi at Tromsø-utdanningen har vært en suksess, samtidig som at bemanningssituasjonen kanskje er verre enn noensinne. I Tromsø og Bergen er utdanningen organisert under medisin, mens Oslo er det eneste gjenværende odontologiske fakultetet i Norge. Vi har for første gang på lenge et tannlegeoverskudd i det offentlige og private i Norge, men bemanningssituasjonen på universitetene er noe annet. For å kvalifisere til å drive utdanning av tannleger og tannlegespesialister i Norge må en viss andel av de ansatte være vitenskapelige ansatte, slik at utdanningen kan være forskningsbasert (ref. NOKUT). Dette har i de senere tider ført til at flere fra UiO-staben må reise til Tromsø for å undervise, mens det i Bergen drives rovdrift på de resterende vitenskapelige ansatte. I tillegg må det lånes fra kompetansesenteret for å kunne ha tilstrekkelig vitenskapelig undervisning. På alle universitetene er det fremdeles en stor overvekt av godt voksne ansatte, i tillegg til at kompetansesentrene i landet trenger flere kvalifiserte personer til sine stillinger. Hvor skal alle forskerne og spesialistene hentes fra? På forum for tillitsvalgte i vår (se Tidende nr ) var kompetansesentrene et hett tema på fredagen, og i siste OTF-nytt hadde vi en god reportasje om Tannhelsetjenesten Kompetansesenter Øst (TKØ). Årsaken til at helsedirektoratet i sin tid ønsket å opprette kompetansesentre i alle Norges regioner var for å forsøke å endre skjevfordelingen av spesialister i Norge. Spesialistene hadde en tendens til å klumpe seg sammen i de store byene, mens distriktene sto uten spesialkompetanse. Særlig Hedmark fylke (1 pr inn-byggere), men også fylkene Finnmark, Sogn og Fjordane, Nord- Trøndelag og Buskerud hadde få spesialister pr. innbygger i rapporten *. Oslo derimot hadde i samme rapport 1 spesialist pr innbyggere. Mandatet for kompetansesentrene ble presentert på Forum for tillitsvalgte i år og står også i samme rapport. Kompetansesentrene i Norge skal: drive forskning og undervisning, rådgivning til lokale tannleger, gi et behandlingstilbud til pasienter med spesielle behov, drive desentralisert spesialistutdanning samt bidra til kompetansespredning ut i regionene. For å kunne klare dette må det være ansatte spesialister og forskere i alle fagfelt, gjerne tannleger med både doktorgrad og spesialitet, samt hjelpepersonell. Så jeg spør igjen; hvor skal alle forskerne og spesialistene hentes fra? Slik det er nå vil flertallet av professorer på fakultetene forsvinne i løpet av de neste 10(20) årene, noe som krever en stor rekruttering til egne stillinger på fakultet og institutter. 21 tannleger med dobbeltkompetanse (2013) utdannes i dag ved de forskjellige universitetene, men dette er ikke nok til å dekke deres eget behov. I tillegg skal det altså rekrutteres minst 7 tannleger med dobbeltkompetanse til hvert kompetansesenter. Det eneste utfallet jeg kan se er at dette vil føre til en konkurransesituasjon som universitetene vil tape. Kompetansesentrene har mulighet til å tilby bedre lønn og vilkår og vil sannsynligvis på sikt tappe universitetene for de resterende ansatte. Da de som nevnt ovenfor gjerne også vil drive spesialistutdanning, skal du ikke se bort fra at også spesialistutdanningen dermed vil flyttes ut av universitetene. Dette vil igjen påvirke grunnutdanningen, hvis ikke kompetansesentrene i Bergen, Tromsø og Oslo vil være villige til å dele personale og pasienter med universitetene. Sist, men ikke minst, vil jeg gjerne si noe om situasjonen i Oslo. Odontologisk fakultet har et stort behov for større og nyere lokaler, men det er svært usannsynlig at det vil bli bygget noe i de nærmeste 10 årene. Odontologisk fakultet tar imot henvisninger fra hele landet, behandler pasienter med spesielle behov, bidrar til desentralisert og sentral utdanning av spesialister, driver forskning og OTF-nytt 3-14 side 3

4 utdanning og gir råd til tannleger som ber om hjelp. Noen av spesialistkandidatene har også avtaler med fylkene, og det kan dermed også argumenteres for at fakultetet driver med kompetansespredning. Et nytt kompetansesenter i samme lokale som fakultetet ville således ikke endret noe, men kunne bidratt med mer ressurser og mer personale, og slik bedre de nevnte områdene. Et TKØ utenfor fakultetet vil derimot være en direkte konkurrent til fakultetet og de private spesialistene i Oslo og Akershus. Og det er her mitt ankepunkt til kompetansesentrene i universitetsbyene ligger. Som NTF selv sa på Forum for tillitsvalgte: Hvordan bidrar kompetansesentre i universitetsbyene til desentralisert utdanning og kompetansespredning? Er det desentralisert utdanning når TKØ ligger på Økern eller Nydalen, og ikke i Geitmyrsveien? Og skulle man ikke heller kalt det kompetansesentralisering når man oppretter et stort senter (planlagt 1800 m²) med alle spesialiteter og spesialistkandidater midt i Oslo? Hadde TKØ blitt etablert i Hedmark, fylket med minst spesialister, med støtte fra fakultetet, hadde jeg kunne forsvart det. Hva sier alle dere private spesialister i foreningen? Ønsker dere enda en statssubsidiert konkurrent i byen? Som en siste kommentar vil jeg fremheve at jeg ikke er imot kompetansesentrene, verken spesielt eller generelt. Jeg er bare kritisk til dobbeltfinansiering, støtte fra staten til to aktører som gjør mye av det samme, og den mulige opprettelsen av flere kompetansesentre som til syvende og sist vil svekke universitetene og grunnutdanningen. Det er grunnutdanningen som er basen for vår profesjon, svekker vi den ytterligere så vil fremtidens tannleger ikke ha mulighet til å behandle mer enn de enkleste behandlingene, mens alt som er en smule komplisert må henvises videre. Kjetil Strøm *Helsedirektoratets rapport IS-1991: Desentralisert spesialistutdanning av tannleger, organisatoriske og økonomiske konsekvenser. «Regjeringens mål er at den desentraliserte spesialistutdanningen skal gjennomføres i regi av regionale odontologiske kompetansesentre. Regjeringen mener at etablering av slike kompetansesentre vil sikre befolkningen tilgang til spesialisttannlegetjenester i alle regioner. Kompetansesentrene skal gi mulighet til å gjennomføre spesialistutdanning uten å måtte behøve flytte til Oslo, Bergen eller Tromsø.» Les mer her: Les mer om Desentralisert spesialistutdanning av tannleger på default.aspx?searchexpression=is-1991 MEDLEMSKVELD PÅ LATTER! OTF har et begrenset antall billetter til middag og show Latter på Latter fredag 26. september! Opplev Linn Skåber, Hege Schøyen og Cecilie Steinmann Neess sammen med oss! Vi møtes kl for en velkomstdrink og tapasbuffet på Latter før vi inntar plassene til showet som starter kl Pris kun kr 975,- pr. person som inkluderer: - Velkomstdrink - Tapasbuffet - 1 drikke til maten - Billetter til showet Latter på Latter Spis god mat og se et morsomt show med gode kolleger! Påmeldingsfrist 25. august 2014 på oslotann.no. Førstemann til mølla prinsippet gjelder her. Ønsker du faktura tilsendt, tilkommer det et gebyr på kr 50,- pr. faktura. Husk å oppgi navn på alle deltakerne! NB! Kjøpte billetter refunderes ikke. OSLO TANNLEGEFORENING

5 Medlemsmøtet 8. april 2014 Odontologisk behandling av obstruktiv søvnapné Fagnemndens Carl Hjortsjö hadde stor glede av å introdusere sin tidligere foreleser professor Bengt Wenneberg fra universitetet i Gøteborg som kveldens foredragsholder. Temaet var odontologisk behandling av obstruktiv søvnapné (OSA) og snorking. Etter fremmøte å dømme, var dette et tema som begeistret medlemmene. Snorking oppstår som følge av at deler at luftveiene kommer i vibrasjon. Det er et symptom på at aerodynamikken i pharynx forstyrres. Slik fordeles snorking mellom kjønn og alder: K M % 10% % 25% 60-15% 10% Man tror at vibrasjonsskaden fører til en nerveskade som igjen leder til en forstyrret muskelfunskjon i pharynx. Søvnapné er pustestopp under søvn. Prevalensen er funnet til å være ca. 5% for kvinner og 20% for menn. Symptomer på OSA er snorking, apnéer, dagtrøtthet, nattsvette, nokturi, morgenhodepine, hukommelsessvikt, redusert konsentrasjonsevne, impotens, redusert sexlyst og depresjon. Minst fem pustestopp per times søvn regnes som OSA. Mulige somatiske konsekvenser er pulmonal hypertensjon, systemisk hypertensjon, angina, hjertesvikt, slag, infarkt og død. Andre konsekvenser er redusert livskvalitet, separate soverom, vanskeligheter med å holde seg våken på dagtid, depresjon, redusert kognitiv funksjon og økt fare for å havne i trafikkulykker. Tidligere trodde man at problemet skyldtes uvula, men nå antas det at problemet sitter i tungebasen. Andre mulige årsaker kan være: - svekket svelgmuskulatur - vibrasjonsskade etter langvarig snorking - nevrologisk påvirkning av svelgmuskulaturen - allergier, vasomotorisk rhinitt - røyking - kroppsleiet under søvn - alkohol - barbiturater - muskelrelakserende midler - søvnkvalitetsforandring Professor Bengt Wenneberg holdt kurs for OTFs medlemmer 8. april. Diagnostikk av OSA: Hver enkelt pasient må utredes for å finne årsaken til OSA. Da kan det være nyttig med et interdisiplinært samarbeid mellom øre-nese-hals spesialist, lungespesialist og ulike odontologiske spesialister. Måling av dagtrøtthet er mulig, både subjektivt og objektivt. Undersøkelse av søvnen: Søvnstadier, pustestopp, oksygenmetning i blodet, kroppsleie og snorkelyd. Odontologisk utredning: Intraorale forhold, tannstatus, kjevefunksjon og eventuelt røntgenologiske undersøkelser. Behandling av OSA: Kirurgiske metoder: Nesekirurgi, ortognatkirurgi eller uvulopalatoplastikk. Ikke-kirurgisk behandling kan innebære: Vektreduksjon, neseplaster, CPAP (continous positive airway pressure), stimulering av n. hypoglossus eller mandibelfrembringende apparatur. OTF-nytt 3-14 side 5

6 FRISKE NYHETER mot TøRR munn! Nå også som munnskyll! GoD SmAK rabarbra/ jordbær jordbær/ mint XER1_jan2014No Nå har det kommet en ny serie produkter mot tørr munn: Xero-serien. Xero finnes foreløpig som sukkerfrie drops, munnskyll og som en gel. Produktene stimulerer spyttproduksjonen, fukter og gir en behagelig følelse. Alle produktene inneholder i tillegg fluor. Produktene er utviklet i samarbeid med skandinavisk tannhelsetjeneste. Anbefal gjerne Xero produktene neste gang! øker SPYTT- PRoDuKSJoNEN FuKTER GIR STERKE TENNER Xero-serien kjøper du her: dry mouth relief by

7 Intraoral apparatur: - ASPL, adjustable soft palate lifter - TRD, tongue retaining device - Mandibular repositioner - universalskinner fra apotek etc. - aktivatorer - protrusjonsskinner: Monoblokk eller biblokk. Her må underkjeven føres frem 50-75% av maksimal protrusjon, det vil si 4-8 mm. Det må også være ca. 5 mm vertikal åpning mellom fortennene. Kontraindikasjoner for intraoral apparatur er dårlig tannstøtte (tannløshet), periodontitt (mobile tenner), visse implantatkonstruksjoner og kjeveleddssykdommer (diskusdisplassering med reduksjon). I en studie hvor man sammenlignet skinnebehandling med ncpap så man at 48% av pasientene med skinne og 62% av pasientene med ncpap ble normalisert. Det ble konstatert at skinnebehandling var effektivt ved mild til moderat OSA, og at behandlingen innebar færre bivirkninger og var bedre likt av pasientene enn ncpap. I en studie hvor man sammenlignet kirurgisk behandling og skinnebehandling hos pasienter med mild til moderat OSA var det signifikant bedre resultat med skinnebehandling. Det er likevel verdt å merke seg at 25% av pasientene med redusert snorking fortsatt har såkalte stille apnéer. Derfor bør alltid en søvnregistrering foretas etter at skinnen er utprøvd. Bivirkninger av apparatur: Økt salivasjon, tørrhet i svelget, ømhet i tenner, bittet stemmer ikke om morgenen og tretthetsfølelse i kjeven. De fleste av disse er som oftest forbigående. Det er vanskelig å påvise skadelige effekter i kjeveledd eller kjevemuskulatur ved skinnebehandling. Underkjevens posisjon kan forandre seg, men det er som oftest små forandringer av bittet. Skinnebehandling gir: - reduksjon av apné og hypopné - forbedret søvnmønster - redusert snorking - mindre dagtrøtthet - mindre hodeverk Det er registrert bedre compliance ved skinnebehandling kontra CPAP. Fordeler med antiapnéskinne: - reversibel og noninvasiv - relativt billig - lett å bruke og å bli vant til Ca. 70% av pasienter med lett til moderat OSA får en normalisering. Ca. 90% av pasienter med lett til moderat OSA får en 50% reduksjon av apnéer. Ca. 85% får en klar reduksjon av snorking. Positiv effekt på dagtrøtthet, hodeverk og livskvaliteten forbedres. Tekst: Anders Øren Foto: Ingunn Texmon Vi takker også våre utstillere for godt oppmøte og håper at alle stands ble godt besøkt! Våre utstillere var: Dentalforum, Dental Sør, Dental Digital, Heraeus Kulzer, Norsk Dental Depot, SomnoMed og Unident. OTF-nytt 3-14 side 7

8 Medlemsmøtet 8. april 2014 Folk i far ten... Kollegahjelper Harald Skaanes og Per Måreid. Ivrig tannlege i samtale med SomnoMeds representant. Blide tannleger, ukjent navn til venstre, i midten Zulfqar Ali Younis og til høyre Eirin Brattgjerd. Mer enn fullsatt sal på medlemsmøtet 8. april på kurset i søvnapné.

9 Referat OTFs skidag 12. mars 2014 OTFs Skidag ble avviklet i sol og påskeføre i flotte omgivelser i Sørkedalen. Dette lovet bra for en super ettermiddag på ski og til en hyggelig kveld. Løypene var meget bra preparert tross lite snø. 22 glade deltagere stilte til start denne fantastiske ettermiddagen. Ekteparet Heslop hadde som tidligere påtatt seg ansvaret for tidtaking og utdeling av startnummer. Tusen takk! I år var det realt klisterføre, og før start fikk alle som ønsket det smørehjelp. Det var fellesstart både i racingklassen og for de som gikk på idealtid. I racingklassen var distansen for herrer 10 km og for damer 5 km, mens de som gikk på idealtid gjennomførte 5 km. Alle gjorde en super innsats i løypa og var enige om at fellesstart er spennende og morsomt. Ekstra hyggelig var det å se at flere av våre yngre medlemmer deltok på skirennet. Det var mange anledninger til å hilse og heie på deltagerne underveis i løpet og det var alltid en rygg å henge på. Til neste år håper vi å se enda flere på skidagen. Etter middag var det utdeling av flotte premier sponset av Gerner Dental, Straumann, Proteket, Dental Direkt, Norsk Dental Depot, Technomedics, Dental Forum, Norsk Ortoform Depot, Jackobsen Dental, Dental Sør, Lic Scadenta og DNB. Vi takker for alle de flotte bidragene! Nå er skiene lagt på hylla for de fleste og skikomiteen ønsker dere alle en GOD SOMMER! Vi gleder oss allerede til å se dere alle igjen i Husk å legge på et lag med glider på skiene over sommeren, skal ikke sikles av før til vinteren. Ski-hilsen fra Yun Therese Korstadhagen, Bjørn-Olav Engebretsen, Esben Kardel, Harald Skaanes og Liss Fongaard Foto: Yun Therese Korstadhagen og Esben Kardel Kvelden var så vakker at flere av deltakerne gikk en ekstra runde etter løpet før en varm dusj og badstue ventet. Eva Huseby holdt et foredrag om de siste Nordmarksbeboere. Hun tok oss på en historiereise gjennom Nordmarka og om stedene og personene som bodde der. De som er mer interessert kan kjøpe boken hennes De siste Nordmarkinger. Høy stemning under middagen og premieutdelingen Alle var sultne etter en lang arbeidsdag og skitur. Det ble servert ovnsbakt laks, og til kaffen ble det servert en supergod marsipankake fra Dentsply. Tusen takk! Stemningen var høy, alle hygget seg og var enige i at skidagen er en flott anledning til å bli kjent med nye kolleger. Høy stemning under middagen. Esben Kardel og samboer Elin Saga Kjørholt. OTF-nytt 3-14 side 9

10 Bli bedre kjent med... TOO og Tiril Willumsen T O O Torturoffer Overgrepsoffer Odontofobi TOO er et tilbud om tilrettelagt tannbehandling for mennesker som har vært utsatt for tortur, overgrep og/eller som har odontofobi. Professor Tiril Willumsen ved Institutt for klinisk odontologi fungerer som leder for et nasjonalt nettverksprosjekt som har jobbet med kompetanseoppbygging innen fagområdet TOO. Tiril Willumsen er skreddersydd som leder for et slikt prosjekt; hennes doktoravhandling handlet nettopp om tannbehandlingsvegring. Oslo kommune og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ, se forrige nummer av OTF-nytt) tilrettelegger nå begge for TOOtannbehandlingstilbud. Tiril Willumsen har en bistilling knyttet til TKØ. Og OTF-nytt har mange spørsmål til Tiril Willumsen. Hvordan er TOO organisert i Oslo? - Både TKØs regionale TOO-team og Oslo kommunes TOO-team holder p.t. til på Lillo tannklinikk på Storo storsenter. TOO-teamet på TKØ består av en psykolog, Åshild Nupen, som er leder, en sekretær, Hilde Heggelund og to tannleger, Tom Grøstad og meg. Oslo kommunes team er i ferd med å etablere seg. Har dere mange pasienter? - Det regionale TOO-teamet har brukt litt tid på å bygge opp kompetanse, men er nå i full drift 3 dager i uken. Det er pasienter hele tiden, foreløpig ikke så mange torturoffere. Det er noe venteliste, men det er fullt mulig å henvise pasienter til oss nå. Hvordan gjøres det kjent at TOO er etablert? - Under oppbyggingen har vi ikke ønsket lange ventelister, det er ikke noen god løsning, derfor har vi ikke jobbet så mye for å gjøre det kjent. Men det er veldig bra at det blir skrevet om tilbudet her i OTF-nytt nå! Det skal også være en formiddag om tilbudet på landsmøtet til høsten. Hvem kan bli TOO-pasient? - Pasienter som har store problemer med å gjennomføre tannbehandling kan henvises til oss, eller de kan ta kontakt med oss direkte. De vil få en inntakssamtale med psykolog og tannlege der det blir avgjort om de passer inn i prosjektet eller ikke. Hva innebærer det å få bli TOO-pasient? - Oppgaven til TOO-teamene er å hjelpe pasientene med å finne en metode som gjør dem i stand til å ta vare på tannhelsen sin. Psykologen har samtaler med pasientene om dette, dersom problematikken er sammensatt. Psykologen behandler kun forhold knyttet til tannbehandling. Pasientene blir tilbudt inntil 10 timer i TOO-teamene. Hvem står for tilvenningen til tannbehandling? - Etter å ha blitt klarert som mottagelige for tilvenning, vil det være tannlegen og Fra venstre Tom Grøstad, pasient, Tiril Willumsen og Hilde Heggelund. Foto: TOO

11 sekretæren som jobber med eksponeringstrening ved hjelp av kognitiv atferdsterapi. Hvem står for selve tannbehandlingen? - Det blir gjort noe tannbehandling som ledd i eksponeringstreningen. Deretter blir pasientene henvist videre til en paraplytannlege for å fullføre tannbehandlingen. Vi trenger tannleger i Oslo-området som er interessert i å samarbeide med oss om disse pasientene, så hvis det er noen som vil være blant våre paraplyteam, si gjerne fra til oss. Vi ønsker kontakt med både privat og offentlig ansatte tannleger. Må pasientene betale noe? - All behandling i TOO-teamene er gratis for pasientene. Hvis pasienter tilfredsstiller kriteriene for TOO og kan dokumentere odontologiske problemer som følge av dette, har pasientene krav på HELFO-refusjon etter innslagspunkt 14. Alle pasienter i TOO-prosjektet får med seg en slik erklæring. Dette kan også dokumenteres av annen psykolog eller lege. Hvordan finansieres TOO? Er dette et landsdekkende opplegg? - Ja, og det har hele veien vært et mål at pasienter i alle deler av landet har et likeverdig tilbud. Derfor har det nasjonale nettverksarbeidet vært så viktig. Og både offentlige og private tannleger kan altså delta? - Ja, TOO-tilbudet er først og fremst rettet mot voksne pasienter og skulle derfor være svært aktuelt for privatpraktiserende tannleger. Til slutt Tiril: Hvilken bok ligger på nattbordet? Hva liker du å gjøre i fritiden? Har du hyggelige planer for sommerferien? - På nattbordet ligger Sønnen av Jo Nesbø. I fritiden liker jeg å gå på tur med min pointer Bella, og jeg har fine sommerferieplaner i Vestfold, avslutter Tiril Willumsen. OTF-nytt er glad for å gjøre kjent et friskt, nytt innspill i Tannhelsetjenesten! Vi takker for svar og ønsker lykke til! Sissel G. Haram, OTF-nytts redaksjon - Gjennom Helsedirektoratet. I Solberg-regjeringens tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet er det foreslått å øke tilskuddet til TOO - prosjektet med 5 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til den økningen som alt lå inne i Stoltenberg regjeringens forslag til statsbudsjett. Dette innebærer en samlet øking på 11 millioner kroner til TOO fra 2013 til Vi ønsker alle medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god sommer! Vel møtt til nye aktiviteter høsten 2014! OSLO TANNLEGEFORENING OTF-nytt 3-14 side 11

12 TIL SALGS! Selges svært rimelig grunnet flytting! Unit, CanCan Kontorinnredning (pene skap, benk, skuffer) Diverse utstyr (compressor, vacumsug med avskiller, tørrsterilisator med mer) Kontakt tannlege Morten Eriksen for mer informasjon og bilder! Telefon E-post TannlegeGolfen arrangeres i år på Losby Gods 15. og 16. august Det blir golf for alle NM på fredag Opus Open på lørdag For de som ønsker å spille utenfor konkurransene er det muligheter for å spille på 9 hulls banen Vestmork Les mer på Vi sees!

13 Museumsver tene Jubileumsutstilling på Norsk Folkemuseum På Norsk Folkemuseum på Bygdøy finnes det som mange vet en egen tannlegeutstilling lokalisert sentralt i bydelen av museet. Hver søndag fra midten av mai til midten av september, samt under det årlige julemarkedet, sørger museumskomiteen i OTF for at utstillingen er bemannet med tannleger som informerer de besøkende og viser dem rundt. Mandag 7. april inviterte museumskomiteen alle museumsvertene og representanter fra OTF-styret til en hyggelig kveld med sosialt samvær, omvisning på Jubileumsutstillingen og litt god mat og drikke på museet. Pent vårvær skapte en god stemning ute på museet, og det var mange verter som møtte opp. Fra styret var leder Kjetil Strøm, nestleder Ingunn Texmon og kontorleder Tine Berg til stede. Kvelden startet på tannlegeutstillingen hvor vi kunne se på den faste utstillingen Tenner til gru og glede. Utstillingen gir et bilde av de store forbedringene som har funnet sted i tannhelsen og tannlegeyrket de siste drøyt hundre år. Smeden som trekker tenner med en grov tang på slutten 1800-tallet, representerer tenner til gru, mens tre tannlegekontorer fra ca. 1900, 1930 og 1960 viser hvordan tennene Tenner til gru og glede. etter hvert er blitt til glede gjennom forebygging av tannsykdommer. Dagens situasjon, der kommunikasjon mellom tannlege og pasient, pasientrettigheter og helsefremmende arbeid står i fokus, vises ved hjelp av små filmer. Noen av museumsvertene kom med gode historier fra morsomme episoder som har oppstått på museet opp gjennom årene. Etter å ha gått gjennom vår egen utstilling, viste konservator Monica Mørch oss rundt på Folkemuseets jubileumsutstilling i forbindelse med grunnlovsjubileet. Utstillingen 1814 Spillet om Danmark og Norge gir et bilde av dramaet og det politiske spillet frem mot at Norge fikk sin egen grunnlov. Omviser Monica Mørch t.v. og Brit Ølstad til høyre.. Smakelig måltid på kafé Arkadia. Monica Mørch ga oss en god innføring i hvordan de 400 årene i union med Danmark hadde vært, hvordan den internasjonale situasjonen med alliansepolitikk og napoleonskrigene påvirket forholdene i Norden, og hvordan vi havnet i union med Sverige før grunnloven ble forhandlet frem på Eidsvoll. Kvelden ble avsluttet med et smakelig måltid på museets kafé Arkadia. Museumskomiteen takket alle museumsvertene for god innsats på Tannlegeutstillingen og overrakte et årskort fra Norsk Folkemuseum til hver av vertene. Tekst: Ingunn Texmon Foto: Tine Berg Vil du bidra? Tannlegeutstillingen trenger alltid nye krefter. Kan du tenke deg å være vert noen timer en søndag? Ta kontakt med Ingrid Halle på telefon Se også kontaktinformasjon på oslotann.no. Du kan også sende en e-post til så formidler vi kontakt. OTF-nytt 3-14 side 13

14 Oscars gate 20, 0352 Oslo Telefon Telefaks Homansbyen Tannlegesenter Spesialister i endodonti: Nina Wiencke Gerner, Arash Sanjabi, Hilde M. Aanmoen og Pia Titterud Sunde Endodontisk behandling, smerteutredning og apikal kirurgi. Engstelige pasienter kan få sedasjon ved vår anestesilege Nina Solheim Spesialist oral protetikk: Bent Thv. Gerner Protetisk vurdering, rådgivning og behandling, med og uten implantater. Snorkeskinnebehandling. Spesialist i periodonti: Jan Akre Periodontittbehandling, implantatbehandling. Vi tilstreber kort ventetid.

15 UTV kontaktpersoner 2014 UTV Oslo 2014 Styret Henrik Storås, leder Marin Miosku, styremedlem Riaz Shah, styremedlem og UTV Oslos representant til OTFs styre Marianne Horgen, styremedlem Britt Heidi Sundve, varastyremedlem Elin Rakstang Rundberg, varastyremedlem Knut Norman Larsen, revisor Valgkomiteen Roya Bazargani Sadaf Afzal Mette Baldetorp UTV Akershus 2014 Styret Birgit Hjorth Kollevold, leder Kristin Røsholm, nestleder og UTV Akershus representant til OTFs styre Pernille Østmundset, sekretær Selma Taso, styremedlem Bahram Radmard, styremedlem Forhandlingsutvalg Birgit Hjorth Kollevold, leder Cristina Witt Kristin Røsholm AMU Birgit Hjorth Kollevold Kristin Røsholm, vara Kontaktutvalg Birgit Hjorth Kollevold Kristin Røsholm, vara UTV UiO 2014 Kjetil Strøm, leder Jenny Bogstad Søvik, styremedlem og UTV UiOs representant til OTFs styre Tiril Willumsen, styremedlem Anne Karine Sørum, styremedlem Vi ses vel på medlemsmøtet 3. juni? Husk å melde deg på! TSE Modul 6 arrangeres i Oslo høsten 2014 Oral kirurgi og kjeve- og ansiktsradiologi Små doser, store snitt - Oral kirurgi og røntgendiagnostikk Mer informasjon på eller OTF-nytt 3-14 side 15

16 Det er vi som er... totalleverandør av dentale forbruksvarer, kjeveortopediske produkter og tanntekniske arbeider. Vi fører alt innen dentale forbruksvarer, kjeveortopedi og tanntekniske arbeider av høy kvalitet til meget konkurransedyktige priser. Vi sender tanntekniske arbeider 4 ganger i uken, med 6 dagers leveringstid. Våre avtalekunder får rabatt på både forbruksvarer, kjeveortopedi og tannteknikk. Derved oppnår du de største økonomiske fordelene på klinikken. Vår jobb er å gjøre din jobb lettere! Tlf. Sandvika: Tromsø: Avd. kjeveortopedi: Avd. Tannteknikk (InterDental):

17 Kontaktpersoner i Oslo Tannlegeforening 2014 OTF-nytt er et medlemsblad for Oslo Tannlegeforening. Vi tar forbehold om trykkfeil i publikasjonen. Ansvarlig redaktør og informasjonssekretær Marianne Horgen Mobil: Redaksjonskomité Ingunn Texmon Mobil: Sissel G. Haram Mobil: Helene Bye Nordbæk Mobil: Layout Oslo Tannlegeforening Niels Juels gate Oslo Tlf: SMS: Neste OTF-nytt postlegges uke For oppdatering av medlemsinformasjon, annonsering og lignende, kontakt OTFs sekretariat: Tlf: SMS: Tillitsvalgte i OTF 2014 Styret Kjetil Strøm, leder Ingunn Texmon, nestleder Kenneth Stenshol Hestvik, medlem Tove Høie Brubakk, medlem Rabia Khawaja, varastyremedlem Kristin Røsholm, styremedlem, UTV-Akershus Riaz Hussain Shah, styremedlem, UTV-Oslo Jenny B. Søvik, styremedlem, UTV-UiO Andre med møterett i styret Marianne Horgen, ansvarlig redaktør OTF nytt og informasjonssekretær Anders Øren, leder fagnemnden Flemming Christenson, web-redaktør Fagnemnden Anders Øren, leder Finn Rossow, medlem Carl Hjortsjö, medlem Odd Carsten Koldsland, medlem Klagenemnden Ragnar Gjone, leder Brita Lie, sekretær Anders Rye, medlem Kjersti Asbjørnsen, medlem Christian Nyhus, medlem Randi Dahl Espeland, varamedlem Harald Jordal, varamedlem Praksistakseringsutvalget Birger Nygaard-Østby, leder Per Tryggve Krossholm, medlem Einar Bjart Haugen, medlem Bjørn Gulbrandsen, medlem Museumskomiteen / tannlegeutstillingen Norsk Folkemuseum Ingrid Drangsholt Halle, leder Reidun Stenvik Brit Ølstad Anne Vonen Økonomiutvalget Inger-Lise Mathiesen, leder Aleidis Løken Kjetil Strøm Hederstegnutvalget Den Gyldne Tand Anne Vonen Svein Riiber Anne Beate Sønju Clasen Kjetil Strøm Skikomiteen Bjørn Olav Engebretsen Liss Fongaard Yun Therese Korstadhagen Esben Kardel Harald Skaanes Kollegahjelpere Lise Kiil Harald Skaanes Valgkomiteen Lise Nyøygard, leder Anne Beate Sønju Clasen, medlem Liss Fongaard, medlem Ragnar Gjone, varamedlem Honnørklubben Harald Ulvestad, leder OTF-nytt 3-14 side 17

18 dentalforums tanntekniske atlas import av tannteknikk, gjort enkelt av dentalforum kort vei til høy kvalitet via dentalforum Fordeler ved importerte tanntekniske arbeider: Import og egenproduksjon fra samme laboratorie Kvalitetsikret av autoriserte tannteknikere Faglig rådgivning v Fast kontaktperson hos Dentalforum Gode forsendelsesrutiner Prøv oss: dentalforum holder den høye kvaliteten du forventer! Oslo Telefon: e-post: Kristiansand Telefon: e-post:

19 Fødselsdager 30 år Tuyet-Nhung Le-Hansen, Helene Bye Nordbæk, Maziar Shabestari, Sara Mahsa Jalali, Hilde Sveaass, Åshild Høva, år Andre Roushan, Erik Giving, Thuy Tran, Naia Ollendorff Halvorsen, Odd Carsten Koldsland, år Ingrid Norun K. Barkvold, Gilberto J. Debelian, Zyad Hassan, Masoud Ebrahimi, Erlendur Vidar Indridason, år Gunnar Svendsen, Abdulla Alimohamad, Astrid Høvik, Abrham Waklu, Karl-Kristian Andersen, Øivind Bratli, Hilde Merete Aanmoen, Lidunn Hovlandsdal, Thor Egil Westberg, år Kirsten Solemdal, Kai Thune, Stein Adel Randsborg, år Einar Røskeland, Judit Midttun, år Kirsti Bennis, Gerd Marie Knudsen, Ingrid Halle Drangsholt, Eldar Nising Berg, Reidun Stenvik, år Sverre Arnegard, Reservasjon mot publisering av runde år må sendes skriftlig til OTFs sekretariat senest 12 uker før fødselsdagen. E-post: OTF aktivitetskalender 2014 Medlemsmøter og kurs 26. august: Journal og trygd ved Kjetil Reppen 11. november: Generalforsamling (NB. Ingen utstilling) 28. november: Heldagskurs, tema ikke avklart. 9. desember: The Management of Smokers in the Dental Practice ved dr. Christoph A. Ramseier NB! Kurset holdes på engelsk Styremøter 27. mai 19. august 23. september 4. november 2. desember OTF-nytt redaksjonsmøter 11. august 14. oktober 18. november 16. desember OTF-nytt materiellfrister 31. juli (4-14) 14. september (5-14) 28. oktober (6-14) 21. november (7-14) OTF-nytt distribusjon Nr. 4 uke 34 Nr. 5 uke 43 Nr. 6 uke 48 Nr. 7 uke 52 OTF-nytt 3-14 side 19

20 Oslo Tannlegeforening

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening tirsdag 6. november kl 17.00

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening tirsdag 6. november kl 17.00 Innkalling og agenda generalforsamling 2012 Innkalling og agenda ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening tirsdag 6. november kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter, Speilsalen, 5. etasje Agenda

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2014 Årgang 24

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2014 Årgang 24 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2014 Årgang 24 Medlemsmøte tirsdag 9. desember kl. 17.00 Dr. Christoph Ramseier The Management of Smokers in the Dental Practice Konvensjonelle metoder

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2014 Årgang 22. Professor Bengt Wenneberg. fra Universitetet i Gøteborg

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2014 Årgang 22. Professor Bengt Wenneberg. fra Universitetet i Gøteborg OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2014 Årgang 22 Professor Bengt Wenneberg fra Universitetet i Gøteborg Medlemsmøte tirsdag 8. april kl. 17.00 Odontologisk behandling av obstruktiv søvnapné

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2015 Årgang 25

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2015 Årgang 25 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2015 Årgang 25 Lene Hystad Hove og Kirsten Solemdal holder kurs i gerodontologi for OTFs medlemmer 8. desember. Medlemsmøte tirsdag 8. desember kl.

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25. Bamse Mork-Knutsen

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25. Bamse Mork-Knutsen OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25 Spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi Bamse Mork-Knutsen Medlemsmøte tirsdag 24. mars kl. 17.00 Moderne radiologi Kjeve- og ansiktsradiologi

Detaljer

Kristiansand, 10. juni 2015. Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør

Kristiansand, 10. juni 2015. Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør Kristiansand, 10. juni 2015 Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør Interpellasjon i Stortinget 7. mai 1998 Jon Alvheim: Stortinget ber Regjeringen vurdere å fremme forslag for Stortinget om opprettelse

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 10. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 10. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 8 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Generalforsamlingen 5. november 8 OTFs valg til NTFs representantskap 2013

Detaljer

Historikk. Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter

Historikk. Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter Historikk Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter TkNN etablert i 2003 TANN-bygget i 2007 Spesialisttilbud Spesialistutdanning Rådgivning/utdanning

Detaljer

Hva skjer etter fullført perioog implantatbehandling?

Hva skjer etter fullført perioog implantatbehandling? Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 6 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 30. august 8 Invitasjon til TSE 9 Falske fakturaer 10 Invitasjon til heldagskurs 11 Gullhandel 14 Personalia

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2014 Årgang 24

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2014 Årgang 24 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2014 Årgang 24 Ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening Det avholdes ordinær generalforsamling tirsdag 11. november kl. 17.00 på Håndverkeren

Detaljer

Medikamenter til nytte og besvær Sigbjørn Suk Løes

Medikamenter til nytte og besvær Sigbjørn Suk Løes Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 8 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Representantskapsvalg og generalforsamling 10 Invitasjon honnørklubb 11 Markedsføring på internett 13 OTF informasjon

Detaljer

Generalforsamling og valg til NTFs representantskap 2013 tirsdag 5. november kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Generalforsamling og valg til NTFs representantskap 2013 tirsdag 5. november kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 7 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 24. september: Implantatprotetikk 8 Honnørklubbens medlemsmøte

Detaljer

Leder... s. 3 Referat fra januarkurs... s. 4 Referat fra medlemsmøte 4. mars... s. 13 Referat fra tannturisme-møte 12. mars... s. 19 Kommunereform...

Leder... s. 3 Referat fra januarkurs... s. 4 Referat fra medlemsmøte 4. mars... s. 13 Referat fra tannturisme-møte 12. mars... s. 19 Kommunereform... Leder... s. 3 Referat fra januarkurs... s. 4 Referat fra medlemsmøte 4. mars... s. 13 Referat fra tannturisme-møte 12. mars... s. 19 Kommunereform... s. 24 Miniportrettet... s. 26 Styret... s. 28 2 Kjære

Detaljer

Innkalling til generalforsamling tirsdag 6. november kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter, Speilsalen 5. etasje

Innkalling til generalforsamling tirsdag 6. november kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter, Speilsalen 5. etasje M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 7 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 25. september 8 Honnørklubbens høstmøte 27. september 9 Innkalling

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 25. september kl 17.15 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 25. september kl 17.15 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 6 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 28. august: Rekonstruksjon etter ansiktstraumer 8 Invitasjon

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 24. september kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 24. september kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 6 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 27. august: Norsk Pasientskadeerstatning 6 Invitasjon til OTFs

Detaljer

Til deg som er kjeveortoped, går på kjeveortopedisk videreutdannelse eller planleggerå starte slik utdannelse høsten 2012!

Til deg som er kjeveortoped, går på kjeveortopedisk videreutdannelse eller planleggerå starte slik utdannelse høsten 2012! R UBRIKKANNONSER Stilling ledig Tannlege Tannlege med egne pasienter søkes til hyggelig praksis sentralt på Frogner i Oslo. Vi har god plass, topp moderne utstyr, fine lokaler, flinke sekretærer og et

Detaljer

Hovedutfordringer og strategiske satsinger

Hovedutfordringer og strategiske satsinger Besøksadresse: Postadresse: Kontakt: Sørlandet sykehus Sørlandet sykehus Tlf: 37 07 53 00 Sykehusveien 1 Postboks 783 Stoa Hjemmeside: Arendal 4809 Arendal www.tksor.no Hovedutfordringer og strategiske

Detaljer

Kompetansesentrene - hvor kom ideen fra, hvor er vi nå og hvor vil vi?

Kompetansesentrene - hvor kom ideen fra, hvor er vi nå og hvor vil vi? Kompetansesentrene - hvor kom ideen fra, hvor er vi nå og hvor vil vi? Hildur Cecilie Søhoel, seniorrådgiver/tannlege i Helsedirektoratet 16.06.2015 1 For 17 år siden. Stortinget ber regjeringen. Legge

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 4 2014 Årgang 24. Kjetil Reppen. Universitetslektor, UiO. Journal og trygd

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 4 2014 Årgang 24. Kjetil Reppen. Universitetslektor, UiO. Journal og trygd OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 4 2014 Årgang 24 Kjetil Reppen Universitetslektor, UiO Medlemsmøte tirsdag 26. august kl. 17.00 Journal og trygd Kurset tar for seg journalutskriften

Detaljer

Tema på Vårmøte: Foredrag om prinsippene bak og om lokal lønnsdannelelse Ved jurist og forhandlingssjef i NTF John Frammer.

Tema på Vårmøte: Foredrag om prinsippene bak og om lokal lønnsdannelelse Ved jurist og forhandlingssjef i NTF John Frammer. Årsmelding 2013 Antall styremøter: 6. Medlemsmøter: 1 vårmøte, 1 årsmøte ( avholdt i okt) Tema på Vårmøte: Foredrag om prinsippene bak og om lokal lønnsdannelelse Ved jurist og forhandlingssjef i NTF John

Detaljer

R UBRIKKANNONSER. Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 2 149

R UBRIKKANNONSER. Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 2 149 R UBRIKKANNONSER Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 2 149 Assistenttannlege, Grimstad Skjærgårdstannlegene DA i Grimstad v/tannlegene Svein Leikanger og Lars Jomås søker

Detaljer

ROGALAND TANNLEGEFORENING

ROGALAND TANNLEGEFORENING ROGALAND TANNLEGEFORENING Medlemsblad for Rogaland Tannlegeforening 1-2016 Leder Side 3 Trygdekurs Side 4 Kursoversikt 2016 21.01.2016 «Å bli mitt beste jeg» hva, hvorfor, hvordan? Foredragsholder: Trond

Detaljer

Innkalling generalforsamling 2016

Innkalling generalforsamling 2016 Innkalling generalforsamling 2016 Tirsdag 1. november 2016 holdes det generalforsamling i Oslo Tannlegeforening. Sted: Håndverkeren konferansesenter, kl. 17.00 i Festsalen. Program Kl. 17.00 Generalforsamling

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2015 Årgang 25

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2015 Årgang 25 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2015 Årgang 25 Innkalling til Generalforsamling og valg tirsdag 3. november kl. 17.00 Valg av representanter til NTFs representantskap. Les mer fra

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I-16/ /HTA 3 EMH/

Nr. Vår ref Dato I-16/ /HTA 3 EMH/ Rundskriv Rikstrygdeverket Landets fylkeskommuner Landets tannleger Nr. Vår ref Dato I-16/2004 200404965/HTA 3 EMH/ 17.12.2004 Forskrift til folketrygdloven 5-6 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 27. august kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 27. august kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 5 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 11. juni 2013: Den digitale hverdagen 10 Bli bedre kjent med.

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.273 Referat fra 4. desember

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

Frivillig arbeid og forskning om bord i Mercy Ships

Frivillig arbeid og forskning om bord i Mercy Ships Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 5 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 24. mai 2011 8 Honnørklubben inviterer til høstmøte 11 Personalia Medlemsmøte med middag tirsdag 30.

Detaljer

Regionalt kompetansesenter odontologi MN. Etatsmøte tannhelse. Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal

Regionalt kompetansesenter odontologi MN. Etatsmøte tannhelse. Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal Etatsmøte tannhelse Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal Prosjektleder Helge Mjøen Bakgrunn/ erfaring: - Senior rådgiver strategi og ledelse - Arbeidet med utvikling av kommuner og helseforetak - Master

Detaljer

Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste?

Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste? Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste? Pål Barkvoll, professor dr.odont. (oral kirurgi og oral medisin) Dekan Det odontologiske fakultet,

Detaljer

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 Side 1 av 5 MØTEREFERAT UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 MEDLEMMER Bjørn Ellingsæter, BE Lene Helweg-Larsen, LHL Per David Clee Søhoel

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I-17/ /KAR

Nr. Vår ref Dato I-17/ /KAR Rundskriv Rikstrygdeverket Landets fylkeskommuner Landets tannleger Nr. Vår ref Dato I-17/2005 200504647/KAR 30.12.2005 Forskrift til folketrygdloven 5-6 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse

Detaljer

Invitasjon til Vårmøtet 2016 11.-12.mars 2016. Nordfjord Hotell Nordfjordeid. Sogn og Fjordane Tannlegeforening

Invitasjon til Vårmøtet 2016 11.-12.mars 2016. Nordfjord Hotell Nordfjordeid. Sogn og Fjordane Tannlegeforening Invitasjon til Vårmøtet 2016 11.-12.mars 2016 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Sogn og Fjordane Tannlegeforening Program Fredag 11.mars Unni Endal Endodonti 9:30 Frammøte 10:00-10:45 Kurs «Endodonti» (1)

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER R UBRIKKANNONSER STILLING LEDIG Tannlegesenter Oslo Nytt moderne tannlegesenter åpner i juni 2006 sentralt i Oslo. Vår nye klinikk vil ha behandlingsrom som er ergonomisk designet for å kunne tilby alle

Detaljer

Foredrag torsdag 14. oktober

Foredrag torsdag 14. oktober Foredrag torsdag 14. oktober ÅPNING Åpning av NTFs landsmøte og Nordental 2004 Åpningstale NTFs president Carl Christian Blich Kunstnerisk innslag Ingrid Bjørnov Prisutdelinger Over til fagprogrammet Leder

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 2. 2017 Nå er det vår! «Sant atte det er deilig!» Det er så kjekt at så mange kommer på aktivitetene vi lager til, tusen takk til alle dere! Håper å se dere alle, igjen og igjen, og at vi

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 23. april kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 23. april kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 3 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøtet 19.03 2013: Kjeveortopedi på voksne 7 Forum for tillitsvalgte

Detaljer

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.393 Referat fra 14. januar 2014 Tilstede:

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.419 Referat fra 10. mars 2015 Tilstede:

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Telemark Tannlegeforening Lokalforening av NTF. Representerer nesten alle offentlige og private tannleger og spesialister i fylket.

Detaljer

Invitasjon til Høstmøtet Oktober Kviknes Hotel Balestrand. Sogn og Fjordane Tannlegeforening

Invitasjon til Høstmøtet Oktober Kviknes Hotel Balestrand. Sogn og Fjordane Tannlegeforening Invitasjon til Høstmøtet 2016 21-22.Oktober 2016 Kviknes Hotel Balestrand Sogn og Fjordane Tannlegeforening Program Fredag 21.oktober 9:30 Frammøte Kaffi og rundstykker Sal 1 10:00-10:10 Åpningstale Kurs

Detaljer

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER R UBRIKKANNONSER STILLING LEDIG Lærdal i Sogn Assistenttannlege i 100 % stilling søkes til veletablert praksis i Lærdal. Nybygget moderne klinikk med 4 behandlingsrom fordelt på 230 m 2 for 2 tannleger,

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet stiller seg positivt til en samarbeidsform organisert som et IKS.

Helse- og omsorgsdepartementet stiller seg positivt til en samarbeidsform organisert som et IKS. 2. SAMMENDRAG Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge skal organiseres etter en desentralisert modell, og ha en felles administrativ koordinerende enhet som foreslås opprettet som et interkommunalt

Detaljer

www.tannlegetidende.no

www.tannlegetidende.no R UBRIKKANNONSER STILLING LEDIG Sandefjord Utadvendt, seriøs og kvalitetsbevisst tannlege søkes til vår veletablerte, moderne og travle praksis med svært varierte behandlinger. Vi tilbyr et bredt fagmiljø

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Tannhelsepersonell og henvisning til Røyketelefonen

Sluttrapport for prosjektet Tannhelsepersonell og henvisning til Røyketelefonen Sluttrapport for prosjektet Tannhelsepersonell og henvisning til Røyketelefonen - Et prosjekt utført ved utvalgte tannklinikker i Rogaland oktober 2009 mars 2010 Bakgrunn Hvert år dør det over 6 700 mennesker

Detaljer

Fremtidens tannhelse Samarbeid til beste for pasienten. Hvor er spesialistene i utformingen av fremtidens tannhelsetjeneste?

Fremtidens tannhelse Samarbeid til beste for pasienten. Hvor er spesialistene i utformingen av fremtidens tannhelsetjeneste? Fremtidens tannhelse Samarbeid til beste for pasienten Hvor er spesialistene i utformingen av fremtidens tannhelsetjeneste? Avd. dir. Kjell Røynesdal Tannlegespesialistenes fellesorganisasjon 30. januar

Detaljer

Prosjektleder STILLING LEDIG ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE R UBRIKKANNONSER

Prosjektleder STILLING LEDIG ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE R UBRIKKANNONSER R UBRIKKANNONSER STILLING LEDIG Nye Sandvika Storsenter Vi starter ny praksis med åpning ca medio nov -7. Søker en erfaren og service-innstilt kollega i full stilling. Henv. nraaum@c2i.net/ 926 33 301.

Detaljer

En fantastisk fin og varm julefeiring ønskes deg og dine

En fantastisk fin og varm julefeiring ønskes deg og dine o fb.c m/hu ru ine mste Barn ehag e på s ide T n O r Uke 51 Fredag 19. des 2014 Kalenderen: I dag kl 12.45 tar vi juleferie Mandag 5. jan begynner vi på året tjue-femten En fantastisk fin og varm julefeiring

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Årets siste medlemsmøte! Tirsdag 4. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Oralmedisin ved Mats Jontell

Årets siste medlemsmøte! Tirsdag 4. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Oralmedisin ved Mats Jontell M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 8 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 OTFs generalforsamling 2012 8 20 års jubileum for TAKO senteret 11 Heldagskurs

Detaljer

Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt

Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt 1 Navn og historikk Oslo Tannlegeforening (OTF) er Den norske tannlegeforenings lokalforening

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

Bergen Tannlegeforening

Bergen Tannlegeforening L OKALE KURS Aust-Agder 402 21 03 Traumer mot tenner og deres støttevev Bergen 402 02 06 Kollapstilstander i tannlegepraksis hva gjør vi Haugaland 402 04 04 Orale manifestasjoner av systemiske sykdommer

Detaljer

Medlemsblad for Trondhjems Skiklub

Medlemsblad for Trondhjems Skiklub NR.4 2015 Medlemsblad for Trondhjems Skiklub Medlemsblad for for Trondhjems SkiklubSkiklub Medlemsblad Trondhjems Leder Hyttene i Marka, Elgsethytta Telling av turgåere i marka Bymarksveteranene Skiinstruktører

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Rogaland Tannlegeforening

Rogaland Tannlegeforening L OKALFORENINGENES KURS Rogaland Tannlegeforening Novemberkurs Kompositt anno 2005 Periodonti for tannhelsesekretærer Tsunamien ett år etter e Ulla Pallesen, overtannlege Tannlegehøyskolen, København Universitet

Detaljer

ROGALAND TANNLEGEFORENING

ROGALAND TANNLEGEFORENING ROGALAND TANNLEGEFORENING Nr. 4-2011 Side 2 Kursoversikt Side 3 Leder Side 4 Kursinvitasjon Side 8 Generalforsamling Side 9 Regnskap 2010 Nr. 4-2011 Redaksjonens hjørne Redaksjon: Guttorm Haug tlf. jobb

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/397 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 25. februar 2014 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: Nick Referent: Lars

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010 Hedmark Årsberetning 2010 Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Lise Marita Tyskeberg ( t.o.m. 02.06.10) Kasserer:

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Tannlegeforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Tannlegeforening Vedtekter STTF Vedtekter for Sør-Trøndelag Tannlegeforening Sist endret desember 2015 1 Navn Sør-Trøndelag Tannlegeforening er Den norske tannlegeforenings lokalforening i Sør-Trøndelag fylke. Dens initialer

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar En annerledes fagdag: Rus- og psykisk helse en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar Førebyggande tannhelse Anfinn Valland Overtannlege Gruppe C1 Eldre, uføre og kronisk syke

Detaljer

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 186 ALTERNATIV MEDISIN OG BEHANDLING En god helse er en svært viktig del av livskvaliteten, derfor

Detaljer

OTF-nytt. Avtagbar protetikk ved spesialist i protetikk Knut-Erik Jacobsen. Medlemsmøte tirsdag 1. september kl. 17.00

OTF-nytt. Avtagbar protetikk ved spesialist i protetikk Knut-Erik Jacobsen. Medlemsmøte tirsdag 1. september kl. 17.00 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 4 2015 Årgang 25 Medlemsmøte tirsdag 1. september kl. 17.00 Avtagbar protetikk ved spesialist i protetikk Knut-Erik Jacobsen Kurset vil ha spesielt fokus

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen.

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen. ÅRSMELDING 2008 Lillestrøm & Omegns Bueskyttere er gjennom Akershus Idrettskrets medlem av Norges Bueskytterforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Styrets sammensetning Styret

Detaljer

Hvitere tenner. FAKTA OM NYE iwhite INSTANT. Pressemateriell fra Actavis.

Hvitere tenner. FAKTA OM NYE iwhite INSTANT. Pressemateriell fra Actavis. Hvitere tenner FAKTA OM NYE iwhite INSTANT Pressemateriell fra Actavis. Kontaktperson: Maria Tverraaen Moen, Produktsjef OTC, Actavis Norway AS, mobil: 917 64 688 e-post: mmoen@actavis.no Pressebilder

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Faglige retningslinjer for distriktstannklinikkene i den offentlige tannhelsetjenesten (26.10.2012)

Faglige retningslinjer for distriktstannklinikkene i den offentlige tannhelsetjenesten (26.10.2012) Faglige tema Retningslinjer Merknader Innkallingsintervall Gruppe a, c1, c2, d og f 18 mnd. Gruppe d innkalles etter intervall innen det året de fyller 20 år, alternativt sendes tilbudsbrev (jfr. mal i

Detaljer

PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG

PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG Arrangementskomiteen ønsker hjertelig velkommen til Nordiske skidager 2013! Rolf Vifladt, Kari Holter, Elisabeth

Detaljer

Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Våren 2014. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Våren 2014. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland naturbarnehage Halvårsplan Våren 2014 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Språk i barnehage.

Detaljer

Medlemsmøte 15. mars kl 17:00 Stig Ottesen Hva vet tannleger om smerte?

Medlemsmøte 15. mars kl 17:00 Stig Ottesen Hva vet tannleger om smerte? Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 2 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 25. januar 2011 8 Ekstraordinær generalforsamling 25. januar 9 Invitasjon honnør klubben 11 Personalia

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Resultater fra spørreskjema til pensjonister vedrørende munnhelse

Resultater fra spørreskjema til pensjonister vedrørende munnhelse Resultater fra spørreskjema til pensjonister vedrørende munnhelse Pensjonisiforbundet har i flere år engasjert seg i tiltak for å kartlegge og fremme eldres munnhelse. Som en følge av dette ble det i 2013

Detaljer

Gruppe d innkalles etter intervall innen det året de fyller 20 år, alternativt sendes tilbudsbrev (jfr. mal i OPUS).

Gruppe d innkalles etter intervall innen det året de fyller 20 år, alternativt sendes tilbudsbrev (jfr. mal i OPUS). Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkestannlegen (oppdatert etter Overtannlegemøte 11.6.2012) Faglige tema Retningslinjer Merknader Innkallingsintervall Gruppe a, c1, c2, d og f 18 mnd. Gruppe d innkalles

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2011 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer