Medlemsmøte tirsdag 10. desember kl Håndverkeren konferansesenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsmøte tirsdag 10. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter"

Transkript

1 M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Generalforsamlingen 5. november 8 OTFs valg til NTFs representantskap Næringspolitisk forum 10 Bli bedre kjent med.. 12 Til minne 13 Kontaktinformasjon OTF 15 Personalia 15 OTFs aktivitetsplan 2014 Medlemsmøte tirsdag 10. desember kl Håndverkeren konferansesenter Radiologi: I kjølvannet av en verdenskongress Neste medlemsmøte Tirsdag 28. januar 2014 NB! Ny dato! Med bomullsruller i munnen ved Heming Olsen-Bergem og Anne Kristine Bergem OTFs medlemsmøter og kurs NB! Ny dato! (generalforsamling) (heldagskurs) Bildet: Fra venstre: Linda Z. Arvidsson, Tore A. Larheim, japansk deltaker og Bjørn Bamse Mork-Knutsen. Organisasjonskomiteen for kongressen, professor Tore A. Larheim, postdoktor Linda Z. Arvidsson og universitetslektor Bjørn Bamse Mork- Knutsen, vil gi et tilbakeblikk på begivenheten. Påmelding via Vel møtt til årets siste medlemsmøte! OTF nytt 8-13 side

2

3 Lederen har ordet Takk for meg! Da er tiden inne for å oppsummere mine to år som leder i OTF. Det har vært spennende, men samtidig utfordrende å ta fatt på de mange oppgavene som ventet meg. Jeg har blitt kjent med mange gode kollegaer fra ulike deler av Norge i fagpolitiske sammenhenger og sett hva mindre lokalforeninger må stri med. Det kan være lange avstander til kurs og liten oppslutning om kurs, samt få frivillige som stiller opp slik at det blir stor belastning på de lokale styrene. Jeg føler at vi er heldige her i Oslo Tannlegeforening med mange aktive brukere av medlemsmøtene, og et styre med god sammensetning av erfarne og nye folk, offentlige og private tannleger. Jeg har satt stor pris på de konstruktive debattene vi har hatt på styremøtene våre og håper at alle har følt at man trygt kan si sin mening. Årets heldagskurs ble tidlig fullbooket. Det kan tyde på at OTF er en attraktiv kursformidler som kan tilby god kvalitet på sine kurs, også sammenlignet med de "store" aktørene. Styret har jobbet med å kvalitetssikre kursene, og vi ser frem til en spennende dag den 22. november. Fikk du ikke meldt deg på denne gangen, anbefaler jeg deg å følge med på hjemmesiden vår eller OTF-nytt som kommer i posten til alle våre medlemmer. Der legges det ut god informasjon om fremtidige kurs med påmeldingsmulighet og annen viktig informasjon. Medlemsmøtene har hatt en jevn deltagelse på ca. 250 personer. For mange av OTFs medlemmer bidrar dette til de obligatoriske etterutdanningstimene. Jeg vil med sikkerhet benytte meg av kursene fremover og ser frem til å møte mange kjente og ukjente tannleger der. I løpet av de to siste årene har vi jobbet mye med vår interne datasikkerhet, skanning og lagring av dokumenter for bevaring til senere styrer. Samtidig har vi oppgradert hjemmesiden vår. Den digitale hverdagen er her og vi skal være godt rustet! Via NTF har lokalforeningene jobbet lokalpolitisk for å fremme odontologien og synliggjøre viktigheten av vårt arbeid. Det har vært uvanlig å skulle forholde seg til politiske prosesser, de ulike partiene samt byråkratiet rundt dette. Jeg har også prøvd å jobbe opp mot pressen med spesifikke fagsaker og "gode historier". Det er dog ikke lett å selge inn våre kampsaker og det blir dessverre slik at fokuset lett rettes mot negative hendelser. Men vi har fått inn noen gode artikler og det er jo alltid motiverende. Når jeg nå takker for meg, er det med takknemlighet for det jeg har fått være med på, personene jeg har lært å kjenne og kunnskapen jeg sitter igjen med. Jeg er også glad for at jeg har kunnet spørre tidligere ledere og erfarne styrefolk om råd der det har vært behov for det. Nå er det tid for at friske koster fra Stavanger kommer inn og tar over. Jeg ønsker Kjetil Strøm lykke til som nyvalgt leder. Med sin erfaring med styrearbeid helt fra studietiden er han en meget god kandidat til dette vervet. Lykke til med spennende utfordringer! En fredelig adventstid og god jul og godt nytt år til dere alle! Benedicte H. Jørgensen OTF nytt 8-13 side 3

4

5 OTFs generalforsamling 5. november 2013 OTFs generalforsamling ble avholdt tirsdag 5. november på Håndverkeren konferansesenter. I år ble det også avholdt valg av representanter til NTFs representantskap som arrangeres i slutten av november. OTFs leder Benedicte Jørgensen ønsket generalforsamlingen velkommen og presenterte styrets medlemmer som tok plass på podiet: Leder Benedicte Jørgensen Nestleder Kjetil Strøm Styremedlem Kenneth Hestvik Styremedlem Tove Høie Brubak Varamedlem Christina Hvaring (ikke tilstede) UTV Oslo Riaz Shah UTV Akershus Kristin Røsholm UTV UiO representert ved Kjetil Strøm Styremøtedeltakere med talerett, men ikke stemmerett, ble presentert: Informasjonssekretær Marianne Horgen Web-redaktør og leder av fagnemnden Flemming Christenson Innkalling til generalforsamling ble distribuert i OTF-nytt nr. 7 samt på web-sidene. Det var ingen bemerkninger til innkallingen, og generalforsamlingen ble erklært som lovlig satt. Tilstede på generalforsamlingen var 38 deltakere hvorav 37 med stemmerett. Ni avdøde medlemmer siden siste generalforsamling ble tradisjonen tro hedret med ett minutts stillhet. Dagsorden ble presentert: 1. Styrets beretning 2. Regnskap Budsjett Valgkomiteens innstillinger til styre og utvalg Valg 6. Salg av OTFs lokaler 7. Eventuelt Marianne Horgen og Tine Berg ble valgt til referenter. Svein Riiber, Christina Witt og Liss Fongaard ble valgt som tellekorps. Referat fra generalforsamlingen 2012 ble godkjent uten bemerkninger. 1. Styrets beretning for perioden ble godkjent uten bemerkninger. 2. Regnskap 2012 ble presentert av regnskapsfører AS Profina ved daglig leder Rune Stenhammer. Regnskapet ble godkjent og styret gitt ansvarsfrihet. Styrets innstilling til revisor var RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen som foreningen har benyttet i flere år. Valg av revisor ble godkjent. 3. Budsjett 2014 ble godkjent. 4. Valgkomiteens innstillinger til styre og utvalg 2014 Valgkomiteens innstillinger ble presentert av Anne Beate Sønju Clasen. Foreslått tellekorps ble valgt: Svein Riiber, Christina Witt og Liss Fongaard. 5. Valg Innstilt til styret: Leder: Kjetil Strøm Skriftlig valgt for 1 år. Nestleder: Ingunn Texmon Styremedlem: Kenneth Stenshol Hestvik Styremedlem: Tove Høie Brubakk Alle valgt for 1 år ved akklamasjon. Varastyremedlem: Rabia Khawaja Valgt for 1 år ved akklamasjon. Innstilt informasjonssekretær: Marianne Horgen Valgt for 1 år ved akklamasjon. Innstilt web-redaktør: Flemming Christenson Valgt for 1 år ved akklamasjon. Innstilte medlemmer til fagnemnden: Carl Hjortsjö Odd Karsten Koldsland Begge valgt for 2 år ved akklamasjon. Innstilt leder for fagnemnden: Anders Øren Valgt for 1 år ved akklamasjon. Innstilt medlem til klagenemnden: Kjersti Asbjørnsen Valgt for 5+2 år ved akklamasjon. Innstilt medlem til praksistakseringsutvalget: Bjørn Gulbrandsen Valgt for 4 år ved akklamasjon. Innstilte medlemmer til Hederstegnutvalget Den Gyldne Tand Svein Riiber (gjenvalg) Anne Vonen (gjenvalg) Anne Beate Sønju Clasen nytt medlem Alle valgt for 1 år ved akklamasjon. I tillegg er OTFs leder medlem av komiteen. Styrets innstilling til nytt medlem i valgkomiteen 2014: Liss Fongaard Valgt for 1 år ved akklamasjon. 6. Salg av OTFs lokaler Presentasjon og bakgrunn for styrets ønske om å selge lokalene i Niels Juels gate 24 ble gjort av Kenneth Hestvik. Generalforsamlingen godkjente argumentasjonen og styret ble gitt fullmakt på følgende vilkår: Finansieringen av nye lokaler tenkes hovedsakelig gjort ved salg av eksisterende lokale, med mulig tilskudd fra OTFs finansmidler i tett samarbeid med økonomiutvalget. Takst av egne lokaler er på 5,3 millioner kroner. Styret gis OTF nytt 8-13 side 5

6 fullmakt til å gjennomføre salget med en øvre kjøpesum på 8 millioner kroner for nye lokaler. 34 stemte ja, 1 stemte nei. 1 stemmeberettiget måtte forlate generalforsamlingen før avstemmingen ble foretatt. 7. Eventuelt Styret ønsket å fremme en tilføyelse i vedtektene i forbindelse med punkt 2 i regnskapet, se referat fra general-forsamlingen i 2012: Begrunnelse for endring: «Siden foreningen har innsendelsesplikt av regnskapet til Brønnøysund er det et krav om at regnskapet skal være behandlet av riktig organ innen 30. juni året etter regnskapsåret, jfr. regnskapsloven 3-1.» I foreningens vedtekter 9 står det at generalforsamlingen behandler og vedtar regnskapet. Siden Oslo Tannlegeforening har generalforsamling etter 30.6 hvert år, er foreningens vedtekter ikke i samsvar med regnskapslovens krav om fastsettelse av regnskapet. En måte å korrigere dette på er at vedtektene oppdateres slik at det fremgår at det er styret som fastsetter regnskapet, men at det skal gjennomgås på etterfølgende generalforsamling.» Forslag til tekst i vedtektenes 9, punkt 1: «Styret i Oslo Tannlegeforening skal fastsette regnskapet innen 30. juni etter avsluttet regnskapsår. Den etterfølgende generalforsamlingen skal gjennomgå regnskapet» Generalforsamlingen ba om at forslaget fremmes på en ekstraordinær generalforsamling da det ble sådd tvil om at vedtektsendringer kan tas opp under eventuelt. Styret trakk forslaget tilbake. æresbevisninger. Hederstegn gis til medlemmer som gjennom årene har gjort en god innsats for foreningen. I år ble det tildelt hederstegn i sølv til fire OTF medlemmer: Marianne Horgen, informasjonssekretær og redaktør i OTF nytt gjennom flere år. Ann-Kristin Engen, tidligere medlem og leder i praksistakseringsutvalget og styremedlem. Christian Nyhus, mangeårig medlem i klagenemnden og som avtroppende leder av nemnden. Harald Skaanes, kollegahjelper gjennom mange år og medlem av skikomiteen. Annet: I forbindelse med valgene kom det noen kommentarer til innstillingene. Generalforsamlingen oppfordrer valgkomiteen til jevnere kjønnsfordeling i utvalg og komiteer. Medlemmene oppfordret det nye styret til å lage et sosialt arrangement for alle medlemmer da det er noen år siden sist dette ble gjort. Til slutt takket Benedicte Jørgensen tillitsvalgte for innsatsen og overlot ordførerkjedet til påtroppende leder Kjetil Strøm. Generalforsamlingen ble avsluttet kl Etter det var det dekket til bords for hyggelig samvær og god tapas-buffet fra Håndverkeren. Når den sluttet, ja, det vet bare de som var tilstede:-) Referenter: Marianne Horgen og Tine Berg Hederstegneutdelinger Svein Riiber foretok den høytidelige utdelingen av OTFs

7 Bilder fra generalforsamlingen 5. november 2013 Over: Styremedlemmer tok plass på podiet. Fra venstre Riaz Shah, Kristin Røsholm, Tove Høie Brubakk, Kenneth Hestvik og Kjetil Strøm. Til høyre: Lystig på bakerste benk, Ann-Kristin Engen og Tom-Fredrik Wisløff. Anders Rye skimtes bakerst til høyre, mens vi dessverre glemte å notere navnet på herren i front. Over: Svein Riiber røper hvem som får hederstegn i sølv, og de heldige klemmer hverandre (under). Fra venstre Christian Nyhus, Ann-Kristin Engen, Harald Skaanes og Marianne Horgen. Over: Avtroppende leder Benedicte H. Jørgensen overleverer formannskjedet til nyvalgt leder Kjetil Strøm. Under: Etter alt det formelle, uformelt samvær og tapas. Alle bilder: Tine Berg og Riaz Shah. OTF nytt 8-13 side 7

8 OTFs valg til NTFs representantskap 2013 Valget og presentasjonen ble ledet av Anne Beate Sønju Clasen, OTFs representant i hovedstyret. Tellekorpset ble valgt og bestod av Christina Witt, Svein Riiber og Liss Fongaard. Tilstede var 37 stemmeberettigede medlemmer. OTFs innstilte representanter til NTFs representantskap 2013: Benedicte Jørgensen (p), ikke på valg selvskreven som OTFs leder 1. Kjetil Strøm (o) 2. Kenneth Stenshol Hestvik (p) 3. Tove Høie Brubak (p) 4. Birgit Hjorth Kollevold (o) 5. Marianne Horgen (o) 6. Ingunn Texmon (p/o) 7. Anders Rye (p) 8. Ragnar Gjone (p) 9. Bent Thv. Gerner (p) 10. Anne Vonen (o) 11. Helle Nyhuus (p) 12. Henrik Storås (o) 13. Inger Lise Mathiesen (p) Valg på vararepresentantene ble foretatt skriftlig og etter opptelling ble innstillingen slik: 1. Riaz Hussain Shah (o), vara 1, 33 stemmer 2. Flemming Christenson (p), vara 2, 30 stemmer 3. Rabia Khawaja (o), vara 3, 26 stemmer 4. Amjad Hosseini (p), vara 3, 26 stemmer Vararepresentantene ble valgt for 2 år. Etter valgene presenterte Anne Beate Sønju Clasen kort agendaen til årets representantskap: Referat og meldinger Sykehjelpsordningen for tannleger NTFs fond til videre- og etterutdannelse av tannleger Organisasjonssaker Økonomiske saker Valg Representantskapsheftet med agenda og alle saker er tilgjengelig for alle NTFs medlemmer på websidene Ingen benkeforslag til innstillingene. Alle ble skriftlig og enstemmig valgt for 2 år. OTFs innstilte vararepresentanter: 1. Riaz Hussain Shah (o) vara 1 2. Rabia Khawaja (o) vara 2 Benkeforslag til innstillingene: 1. Amjad Hosseini (p) 2. Flemming Christenson (p) OTF-nytt kommer med referat i januar-utgaven. NTFs representantskap Representantskapet er foreningens høyeste myndighet og består av representantskapets ordfører og varaordfører, hovedstyrets medlemmer, lokalforeningenes ledere samt delegater fra hver lokalforening og dessuten en representant fra hver spesialistforening. Både offentlige og private tannleger skal være representert blant lokalforeningens representanter. NTFs representantskap arrangeres 29. og 30. november Alle saker er tilgengelig for medlemmer etter innlogging på Vi ses vel på medlemsmøtet 10. desember? Ikke glem å melde deg på!

9 Næringspolitisk forum september 2013 Leder i Sentralt Næringsutvalg (SNU) Gunnar Amundsen åpnet møtet. Han ønsket at dette skulle være en tankesmie. Deltagerne skulle sammen være med å forme den veien SNU skal gå videre. Advokat i NTF, Tone Galaasen, har overtatt som ny sekretær. Konklusjonen fra kostnadsanalysen for privatpraktiserende tannleger skal presenteres på Landsmøtet i november. Tendensene er at de private klinikkene blir større og da endres behovene, kunnskapen må økes på drift, ansettelse, pensjoner og generell jus. De har jobbet opp mot NTFs sekretariat og Sentralt forhandlingsutvalg med utvikling av lederkurs i forbindelse med dette. Det er også avholdt flere møter med Arbeidstilsynet i forbindelse med deres tilsynsbesøk. Det jobbes med en ny brosjyre på dette samtidig som man ser behovet av å revidere håndboken da den på flere steder er utdatert. AFP-ordningen Anne Cecilie Andresen fra Fellesordningen for AFP (avtalefestet pensjon) holdt en god presentasjon av de viktigste punktene i ordningene. Absolutt Fabelaktig Pensjon har den blitt omtalt som og det har versert mange ulike forestillinger om hva det virkelig innebærer. Det er et samarbeid mellom staten, arbeidstagerorganisasjonene og arbeidsgiverorganisasjonene. Man tar ut AFP, man går ikke av med AFP. Vilkårene ble endret og målet for den nye pensjonsordningen er å få flere i arbeid lengre. Tendensen er at det blir færre og færre arbeidstagere pr. pensjonist. Det kreves en tariffavtale for å melde seg inn i AFP enten gjennom arbeidsgiverforening eller forbund/organisasjon. Nettsteder som omhandler denne ordningen: pensjon. Mønsteravtalen John Frammer er forhandlingssjef i NTF og han snakket om arbeidsrett, mønsteravtale og tariffavtale. NTF er en profesjonsforening med en arbeidstagerdel, men er ingen arbeidsgiverforening. Det er viktig å vite at mønsteravtalen ikke er en tariffavtale og hvis den benyttes vil den være en del av den individuelle arbeidsavtalen. NTF og Virke deltar i avtaleforhandlinger med Fagforbundet og Parat (representerer de private tannhelsesekretærene) og forhandler frem lønns- og arbeidsbestemmelser hvert år. Ansatt og kontraktør Aktuelt tema som ble behørig diskutert. Hvilke tilknytningsformer skal vi ha i fremtiden, ulike modeller for klinikkdrift, fordeler og ulemper for klinikkeier, leietannlege, kontraktør. Hva med de mange nyutdannede tannlegene som kommer både fra de 3 universitetene i Norge og utlandet. Vil vi få overskudd av tannleger i fremtiden? Valg Leder: Gunnar Amundsen, Haugaland TF Medlemmer: Atle Hagli, Rogaland TF Svein Øksenholt, Sør Trøndelag TF Varamedlem: Anne Marte Frestad Andersen, Østfold TF Benedicte H. Jørgensen Næringspolitisk forum Næringspolitisk forum arrangeres årlig i september. En representant for de privatpraktiserende tannlegene i hver lokalforening deltar, sammen med Sentralt næringsutvalg, representanter fra hovedstyret, gjester og sekretariat. OTF nytt 8-13 side 9

10 Bli bedre kjent med Lene Helweg-Larsen Den offentlige tannhelsetjenesten i Oslo fikk for ikke lenge siden ny toppsjef. Og ikke bare det, for under Lene Helweg-Larsens e-poster står det følgende: Avdelingsdirektør, fylkestannlege, Tannhelsetjenesten, Helseetaten, Oslo kommune. Og første spørsmål i OTF-nytts intervju blir derfor: Hvorfor "Helseetaten", Lene Helweg-Larsen? Hva i all verden har skjedd med den gode, gamle Tannhelsetjenesten? -Tannhelsetjenesten eksisterer fortsatt vi har blott gått fra kommunalt foretak til å bli en avdeling i Helseetaten. Dette skjedde i forbindelse med kommunereformen i Oslo. Er du først og fremst avdelingsdirektør eller fylkestannlege? Byråkrat eller tannlege? Gruppene som den offentlige Tannhelsetjenesten skal ha ansvaret for er A barn opp til 18 år, B psykisk utviklingshemmede, C eldre i og utenfor institusjon, D 19 - og 20-åringer og så "andre grupper". Er det fortsatt en prioritering gruppene i mellom? - Vi jobber naturligvis under samme lovgivning som andre offentlige tannhelsetjenester. Vi har dermed ansvar for de samme prioriterte grupper det prioriteres ikke mellom gruppene. Lene Helweg-Larsen. - Den dobbelte tittel er ikke prioritert. Tannhelsetjenesten er som sagt en del av Helseetaten. Jeg mener det er veldig viktig at en så stor etat har en organisering med fagspesifikke avdelingsdirektører som øverste leder på hvert sitt felt. Av hjertet er jeg både leder og tannlege. Hvordan er tjenesten nå organisert? Er det fortsatt tannhelsedistrikter med en overtannlege som leder? - Ja, vi har fortsatt 4 distrikter. 3 geografiske pluss 1 spesialklinikk som tar imot henvisninger fra våre øvrige klinikker. Hvert distrikt ledes av en overtannlege. Og hvem er din overordnede? - Etatsdirektøren, min overordnede, er lege. Hvor mange vanlige tannleger er ansatt? - Vi har flere som er ansatt på deltid, men tilsammen er vi rundt 75 årsverk tannleger. Har den nye organiseringen ført til forandringer for tannlegene? Merkes det for de ansatte at de er en del av den generelle helsetjenesten? - Jeg tror ikke tannlegene merker forskjell på grunn av at Tannhelsetjenesten nå er organisert i Helseetaten. Overgangen medfører naturligvis nye rutiner og systemer for at avdelingene i etaten i størst mulig grad gjør ting likt men det daglige arbeid som tannlege er det samme. Inntil nå er det nok spesielt vår overtannpleier som merker forskjellen i sitt folkehelsearbeid. Hun har nå kolleger fra folkehelseavdelingen rett over gangen. Men vi kan alle glede oss over at tannhelse oppfattes som en del av den generelle helse Tannhelsetjenesten har dermed hatt anledning til å sette preg på den nye Folkehelseplan for Oslo. I augustnummeret av Tidende sto det en artikkel om at Oslo bystyre har vedtatt å gjøre mer for de yngste med dårlig tannhelse, likeså for de eldre pleietrengende. Det refereres til at Oslos 18-åringer ligger over, 12-åringene på og 5- åringene under landsgjennomsnittet. Synes du det er positivt at politikerne "bryr seg"? - Ja det er bare positivt at tannhelse har politisk oppmerksomhet. Senest har det medført ekstra ressurser til et prosjekt rettet mot småbarn med dårligst tannhelse. Tannhelsetjenesten har lenge prioritert profylakse i tannhelsearbeidet. Enkelte steder forekommer det imidlertid såkalte etterslep av forskjellige grunner, det vil si at innkallingsintervallene blir lengre enn planlagt. Da kan det hende at behandlingsbehovet øker og tar mere tid, slik at de ansatte ikke får tid til den viktige profylaksen. Hvordan løse en slik nøtt? - Det er selvfølgelig et dilemma. Men vi bruker individuelle intervaller, og det er intensjonen at de med lange intervaller er de som er friske og de som trenger oss minst. Etterslep bør derfor ikke ramme de som trenger ekstra profylakse. Disse pasienter må prioriteres på samme måte som også folkehelsearbeid prioriteres høyt. Hvor lange skal innkallingsintervallene i gruppe A være? - Vi har individuelle innkallingsintervaller. Max er 24 måneder. Det er naturligvis viktig med oppdaterte ansatte. Hvordan kurses tannlegene i henhold til den obligatoriske etterutdannelsen? - Vi fordeler de midler vi har på opplæringsbudsjettet. Pengene legges hos overtannlegene og klinikksjefene, som fordeler etter beste evne og på bakgrunn av søknader fra de enkelte. Noe holdes igjen sentralt og prioriteres til felles tiltak. OTF nytt 8-13 side 10

11 Du er ganske fersk i sjefsstolen. Kan du si noe om dine mål og visjoner for Tannhelsetjenesten? - Det ses store tannhelseforskjeller i Oslo og det er selvfølgelig et mål å bedre tannhelsen for de dårligste. Tannhelsetjenesten er en attraktiv arbeidsplass og det er stor søkning hertil. Det gleder meg, og det er noe jeg ønsker å fastholde og utvikle videre. Det er viktig å alltid ansette de riktige og de beste likesom det er viktig å holde på alle de flinke medarbeidere vi allerede har! Med det yter vi i dag kompetente og gode tjenester til våre brukere. Visjonen er selvfølgelig å bli enda bedre. Litt privat til slutt: Du er dansk og har vel din utdannelse fra Danmark. Når var det, og har du noen videreutdannelse? - Ja, jeg har min tannlegeutdanning fra Danmark. Det var i Jeg har siden jobbet i både privat og offentlig sektor, med både barn og voksne. Mitt første jobb var i militæret, hvor jeg en periode var tilknyttet FN-styrkene i det tidligere Jugoslavia mens det var uroligheter der. Etter det fulgte en rekke år i privat praksis. Eventyrlyst sendte meg en tur til Grønland, og det var der jeg fikk smak for behandling av barn og etterhvert også lederoppgaver. Da jeg kom tilbake til Danmark ble det derfor i en lederrolle i en offentlig tannhelsetjeneste. Mens jeg var der tok jeg en toårig utdanning i offentlig ledelse. Hva brakte deg til Norge? - Ganske banalt en norsk mann... og heldigvis var det en plass til meg i Tannhelsetjenesten i Oslo. Og så vil vi gjerne vite hva du gjør når du har fri? - Jeg er veldig glad i å bevege meg og vil gjerne være ute løpe, svømming, en tur på fjellet.... og hva du liker å spise og drikke? - Jeg er i det hele tatt ganske glad i mat de norske rustikke retter som fårikål, pinnekjøtt og skrei syns jeg er veldig godt. Tusen takk for svarene! OTF-nytt ønsker lykke til med utviklingen av tannhelsetjenesten! Sissel G. Haram OTF-nytt redaksjonen Ledelsen i Tannhelsetjenesten. Et velfungerende lederteam er veldig viktig for meg, sier Lene Helweg-Larsen. Fra venstre: Overtannlege Anne-Mette Winther-Larsen, overtannlege Anne Beate Sønju Clasen, avdelingsdirektør Lene Helweg-Larsen, overtannpleier Grete T. Brudeseth, assisterende avdelingsdirektør Helge Bakkan, overtannlege Anne Karin Nygaard, overtannlege Erling Brede Ursin. OTF nytt 8-13 side 11

12 Til minne om Alf Christian Rossow Så skal vi ikke mer få oppleve hans eminente fremføring på flygelet av «Georgia on my mind», vår yndlingsmelodi, med stadig nye og utsøkte akkorder. Alf Christian døde 8. oktober 2013, 82 år gammel. Han overtok tidlig sine foreldres tannlegepraksis på Sagene i Oslo og utvidet den med flere tannleger der han samvittighetsfullt tok seg av sine pasienter i mer enn 50 år. Hans interesser spente over et stort register. Som en av Holmenkollen Rotary Klubbs chartermedlemmer, overtok han som nummer 7 presidentvervet. «Rossbu», hytta i Rondane, sto hans hjerte nær, og der han av respekt og takknemlighet også lot oppføre et kapell ved Puttenseter, finansiert av egne midler. Musikkanleggets kvalitet gjorde det naturlig å avslutte dagen med konsert i kapellet. Mange har latt sine barn døpe der, og flere bryllup er inngått. Tilstrømningen var tidvis så stor at kapasiteten på 50 plasser måtte utvides med ekstra stoler i midtgangen. Vi fant vår «tenkestein» i «åi», badekulpen i fjellbekken, med utsikt til Galdhøpiggen og Glittertind, og utallige tanker om universet og tilværelsen ble der utvekslet, iblant også i taushet. Som vert lot han sansen for perfeksjonisme komme til uttrykk, glad som han var i å samle venner og familie rundt seg, det være seg til stort gilde, eller små sammenkomster, et berikende samvær. En hedersmann er gått bort, og med ham: en epoke - som en kollega sa «han var en gild mann». Som venn - den beste. Vi deler sorgen og savnet med familien. I over 40 år deltok han i undervisningen ved Universitetet i Oslo, i tannlegeriets tekniske kunster, og mange av dagens dels tilårskomne kolleger har ham å takke for sine ferdigheter. Både i studentmiljøet og yrkeslivet deltok han aktivt, og tok vare på tradisjonene med humor og sanger. Lillian Oulie & Per-Erik Johansen Han ble adlet av studentene til både «Ridder» og «Kommandør» av Mastodontordenen for sin innsats for tannlegestudentene. Han har også mottatt Oslo Tannlegeforenings hederspris i sølv og han var en naturlig deltaker i Oslo Tannlegeforenings Honnørklubb.

13 Nyttig kontaktinformasjon OTF-nytt er et medlemsblad for Oslo Tannlegeforening. Vi tar forbehold om trykkfeil i publikasjonen. Ansvarlig redaktør og informasjonssekretær Marianne Horgen Mobil: Redaksjonskomité Ingunn Texmon Mobil: Sissel G. Haram Mobil: Helene Bye Nordbæk Mobil: Layout Oslo Tannlegeforening Niels Juels gate Oslo Tillitsvalgte i OTF 2014 Styret Kjetil Strøm, leder Ingunn Texmon, nestleder Kenneth Stenshol Hestvik, medlem Tove Høie Brubakk, medlem Rabia Khawaja, varastyremedlem Kristin Røsholm, styremedlem, UTV-Akershus Riaz Hussein Shah, styremedlem, UTV-Oslo Kjetil Strøm, UTV-UiO Andre med møterett i styret Marianne Horgen, ansvarlig redaktør OTF nytt og informasjonssekretær Anders Øren, leder fagnemnden Flemming Christenson, webredaktør Fagnemnden Anders Øren, leder Finn Rossow, medlem Carl Hjortsjö, medlem Odd Carsten Koldsland, medlem Museumskomiteen / tannlegeutstillingen Norsk Folkemuseum Ingrid Drangsholt Halle, leder Reidun Stenvik Brit Ølstad Anne Vonen Økonomiutvalget Inger-Lise Mathiesen, leder Aleidis Løken Kjetil Strøm Hederstegnutvalget Den Gyldne Tand Anne Vonen Svein Riiber Anne Beate Sønju Clasen Kjetil Strøm Skikomiteen Bjørn Olav Engebretsen Liss Fongaard Yun Therese Korstadhagen Esben Kardel Harald Skaanes Tlf: SMS: Foto side 3: Fotolia Neste OTF-nytt postlegges 23. januar 2014 Klagenemnden Ragnar Gjone, leder Brita Lie, sekretær Anders Rye, medlem Kjersti Asbjørnsen, medlem Christian Nyhus, medlem Randi Dahl Espeland, varamedlem Harald Jordal, varamedlem Praksistakseringsutvalget Birger Nygaard-Østby, leder Per Tryggve Krossholm, medlem Einar Bjart Haugen, medlem Bjørn Gulbrandsen, medlem Kollegahjelpere Lise Kiil Harald Skaanes Valgkomiteen Lise Nyøygard, leder Anne Beate Sønju Clasen, medlem Liss Fongaard, medlem Ragnar Gjone, varamedlem Honnørklubben Harald Ulvestad, leder OTF nytt 8-13 side 13

14

15 40 år Pejman Khanifam, Personalia 60 år Anne Sørlie Krogenæs, år Svein Jacobsen, år Elisabeth Golden, Dag Harbo, år Grete Imset Bore, Anne Elisabeth Stabrun, år Aud Arneberg, Reservasjon mot publisering av runde år i personalia spalten må sendes skriftlig til OTFs sekretariat senest 12 uker før fødselsdagen. E-post: Vi tar også i mot omtale og korte nekrologer på forespørsel. OTF aktivitetsplan 2014 Medlemsmøter og kurs 2014: 28. januar: NB! Ny dato! Med bomullsruller i munnen 8. april: Odontologisk behandling av søvnapné og snorking 3. juni: Ikke avklart 26. august: Ikke avklart 11. november: Generalforsamling 14. november: Heldagskurs, tema ikke avklart 9. desember: Ikke avklart Styremøter 2014: 20. januar 4. mars 1. april 27. mai 19. august 30. september 4. november 2. desember OTF nytt redaksjonsmøter 2014: 14. januar 18. mars 13. mai 11. august 14. oktober 18. november 16. desember OTF nytt materiellfrister 2014: 2. januar (1-14) 27. februar (2-14) 24. april (3-14) 31. juli (4-14) 14. september (5-14) 28. oktober (6-14) 21. november (7-14) OTF nytt distribusjon 2014: Nr. 1 uke 4 Nr. 2 uke 13 Nr. 3 uke 21 Nr. 4 uke 34 Nr. 5 uke 43 Nr. 6 uke 48 Nr. 7 uke 52 Forbehold om trykkfeil og endringer. Sjekk OTF kalenderen på OTF-nytt redaksjonen ønsker alle medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! OTF nytt 8-13 side 15

16

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening tirsdag 6. november kl 17.00

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening tirsdag 6. november kl 17.00 Innkalling og agenda generalforsamling 2012 Innkalling og agenda ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening tirsdag 6. november kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter, Speilsalen, 5. etasje Agenda

Detaljer

Medikamenter til nytte og besvær Sigbjørn Suk Løes

Medikamenter til nytte og besvær Sigbjørn Suk Løes Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 8 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Representantskapsvalg og generalforsamling 10 Invitasjon honnørklubb 11 Markedsføring på internett 13 OTF informasjon

Detaljer

Innkalling generalforsamling 2016

Innkalling generalforsamling 2016 Innkalling generalforsamling 2016 Tirsdag 1. november 2016 holdes det generalforsamling i Oslo Tannlegeforening. Sted: Håndverkeren konferansesenter, kl. 17.00 i Festsalen. Program Kl. 17.00 Generalforsamling

Detaljer

Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen

Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen NTFs vedtekter Foreningens formål er: 1. å samle norske tannleger for å ivareta tannlegestandens faglige, økonomiske og sosiale interesser

Detaljer

Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt

Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt 1 Navn og historikk Oslo Tannlegeforening (OTF) er Den norske tannlegeforenings lokalforening

Detaljer

Generalforsamling og valg til NTFs representantskap 2013 tirsdag 5. november kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Generalforsamling og valg til NTFs representantskap 2013 tirsdag 5. november kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 7 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 24. september: Implantatprotetikk 8 Honnørklubbens medlemsmøte

Detaljer

Nord-Trøndelag tannlegeforening er NTFs lokalforening i Nord-Trøndelag. Foreningens initialer er NTTF.

Nord-Trøndelag tannlegeforening er NTFs lokalforening i Nord-Trøndelag. Foreningens initialer er NTTF. Vedtekter for NTTF Revidert november 1999, endret siste gang 2001 1 Nord-Trøndelag tannlegeforening er NTFs lokalforening i Nord-Trøndelag. Foreningens initialer er NTTF. 2 Lokalforeningen består av NTFs

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Tannlegeforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Tannlegeforening Vedtekter STTF Vedtekter for Sør-Trøndelag Tannlegeforening Sist endret desember 2015 1 Navn Sør-Trøndelag Tannlegeforening er Den norske tannlegeforenings lokalforening i Sør-Trøndelag fylke. Dens initialer

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2015 Årgang 25

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2015 Årgang 25 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2015 Årgang 25 Innkalling til Generalforsamling og valg tirsdag 3. november kl. 17.00 Valg av representanter til NTFs representantskap. Les mer fra

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2014 Årgang 24

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2014 Årgang 24 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2014 Årgang 24 Medlemsmøte tirsdag 9. desember kl. 17.00 Dr. Christoph Ramseier The Management of Smokers in the Dental Practice Konvensjonelle metoder

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2015 Årgang 25

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2015 Årgang 25 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2015 Årgang 25 Lene Hystad Hove og Kirsten Solemdal holder kurs i gerodontologi for OTFs medlemmer 8. desember. Medlemsmøte tirsdag 8. desember kl.

Detaljer

Innkalling til generalforsamling tirsdag 6. november kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter, Speilsalen 5. etasje

Innkalling til generalforsamling tirsdag 6. november kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter, Speilsalen 5. etasje M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 7 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 25. september 8 Honnørklubbens høstmøte 27. september 9 Innkalling

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

medlem. Er styrets beslutning om dette ikke enstemmig, forelegges saken for et medlemsmøte. Gjelder innstillingen et styremedlem, forelegges saken i

medlem. Er styrets beslutning om dette ikke enstemmig, forelegges saken for et medlemsmøte. Gjelder innstillingen et styremedlem, forelegges saken i Vedtekter Vedtekter for Romerike Tannlegeforening Sist endret 23.10.2013 1 Formål Foreningens formål er å ivareta standens interesser faglig, sosialt og økonomisk og å fremme et kollegialt samhold. 2 Medlemsformål

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Tilstede: Kirsten Svendsen, Jon-Erik Svendsen, Robert Tenold, Britt Tenold, Linda Jørgensen, Ivar Aanes, Lisa Iversen,

Detaljer

VEDTEKTER FOR ECONA ROGALAND

VEDTEKTER FOR ECONA ROGALAND VEDTEKTER FOR ECONA ROGALAND Endring: kun navn fra NSF til Econa Vedtatt på årsmøtet 29. januar 2002 Endret på årsmøte 26. februar 2015 Innhold 1. NAVN... 3 2. FORMÅL... 3 3. MEDLEMSKAP... 3 4. ORGANER...

Detaljer

c. å arbeide for gode vilkår for medisinsk ledelse i institusjonshelsetjenesten.

c. å arbeide for gode vilkår for medisinsk ledelse i institusjonshelsetjenesten. Forslag til vedtektsendringer til behandling 15.4.2015: VEDTEKTER FOR NORSK OVERLEGEFORENING Foreningen er av landsstyret i Dnlf godkjent som yrkesforening. Vedtektene er fastsatt av landsrådet 15.04.2015

Detaljer

Avd. Østfold Årsmøte 14. februar 2018

Avd. Østfold Årsmøte 14. februar 2018 Årsmøte 14. februar 2018 - Innkalling - Årsberetning - Regnskap, budsjett og aktivitetsplan - Innstilling på nytt styre - Protokoll Til bibliotekarforbundets medlemmer i Østfold 08.01.2018 Bibliotekarforbundet,

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

Hva skjer etter fullført perioog implantatbehandling?

Hva skjer etter fullført perioog implantatbehandling? Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 6 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 30. august 8 Invitasjon til TSE 9 Falske fakturaer 10 Invitasjon til heldagskurs 11 Gullhandel 14 Personalia

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap

Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS). Offisielt engelsk navn er Norwegian Geographical Society 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Skjetten, juni P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Skjetten, juni P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Skjetten, 1.-2. juni 2012 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved styreleder Svein J. Svensson i Norsk teaterråd. SAK 2 KONSTITUERING Styret foreslår Hans Konrad

Detaljer

1. Navn Foreningens navn er Norsk Ornitologisk Forening (NOF) avdeling Trøndelag, foreningen for fuglevern.

1. Navn Foreningens navn er Norsk Ornitologisk Forening (NOF) avdeling Trøndelag, foreningen for fuglevern. Vedtekter for Norsk Ornitologisk Forening avdeling Trøndelag, foreningen for fuglevern 1. Navn Foreningens navn er Norsk Ornitologisk Forening (NOF) avdeling Trøndelag, foreningen for fuglevern. 2. Formål

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * *

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * * Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 10. 11. mai 2014 Protokoll SAK 1/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. Innkalling

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

NTFs representantskapsmøte på Gardermoen, november 2015: Godt forberedt

NTFs representantskapsmøte på Gardermoen, november 2015: Godt forberedt NTFs representantskapsmøte på Gardermoen, 28.-29. november 2015: Godt forberedt NTFs representantskapsmøte 2015 bar preg av godt forberedte saker, som ble banket igjennom uten store endringer, og med noen

Detaljer

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets På Saksvik skole på Vikhamar. 1. Åpning Flaggutrulling og flaggsangen. Velkomsthilsen ved visekretsleder Gøril Holmvassdal. 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Lovspeil vedtekter for Seniornett Norge

Lovspeil vedtekter for Seniornett Norge Lovspeil vedtekter for Seniornett Norge Paragraf Styrets innstilling til nye vedtekter Gjeldende vedtekter Organisasjonens navn er Seniornett. Seniornett Norge (SN) er en frivillig, partipolitisk nøytral

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Tema på Vårmøte: Foredrag om prinsippene bak og om lokal lønnsdannelelse Ved jurist og forhandlingssjef i NTF John Frammer.

Tema på Vårmøte: Foredrag om prinsippene bak og om lokal lønnsdannelelse Ved jurist og forhandlingssjef i NTF John Frammer. Årsmelding 2013 Antall styremøter: 6. Medlemsmøter: 1 vårmøte, 1 årsmøte ( avholdt i okt) Tema på Vårmøte: Foredrag om prinsippene bak og om lokal lønnsdannelelse Ved jurist og forhandlingssjef i NTF John

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2014 Årgang 24

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2014 Årgang 24 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2014 Årgang 24 Ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening Det avholdes ordinær generalforsamling tirsdag 11. november kl. 17.00 på Håndverkeren

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Protokoll Ammehjelpens 38. generalforsamling Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Foreningen Ridderrennet Vedtekter

Foreningen Ridderrennet Vedtekter Foreningen Ridderrennet Vedtekter av 12.03.2018 (Erstatter vedtekter av 20.11.2017) side 1 1 Navn og verdier 1.1. Organisasjonens navn er «Foreningen Ridderrennet» 1.2. Foreningen er medlemsbasert, selveiende

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Referat fra generalforsamling i Norsk Rasekatt Klubb av 1938 - NORAK Furuset Forum, Søren Bulls vei, 17.11.2015

Referat fra generalforsamling i Norsk Rasekatt Klubb av 1938 - NORAK Furuset Forum, Søren Bulls vei, 17.11.2015 Referat fra generalforsamling i Norsk Rasekatt Klubb av 1938 - NORAK Furuset Forum, Søren Bulls vei, 17.11.2015 I henhold til NORAKs lover skal generalforsamlingen for å være beslutningsdyktig bestå av

Detaljer

Årsmøteprotokoll 9. februar 2013 LLH Troms Sted: Hansens spisebord, Storgata 89, Tromsø Tid: 9. februar 2013, klokken 18:00 Årsmøtet startet kl 1820 Leder Jan Ove Agledahl ønsket velkommen til årsmøtet

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge.

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

Innkalling, dagsorden og forretningsorden ble godkjent, årsmøtet enstemmig vedtatt lovlig satt og vedtaksdyktig

Innkalling, dagsorden og forretningsorden ble godkjent, årsmøtet enstemmig vedtatt lovlig satt og vedtaksdyktig ÅRSMØTE FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS 2015 PROTOKOLL Styreleder Kjetil Gaarder ønsket velkommen til delegater, gjester og observatører, og spesielt til Venstres partileder Trine Skei Grande som hadde takket

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø)

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Stiftelsesdokument og vedtekter International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Innhold: I. Innledning II. III. Stiftelse Vedtekter Innledning: I oktober 2001 følte det nåværende

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 1.-2. juni 2013 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. SAK 2 KONSTITUERING Ordfører Lise Sveine

Detaljer

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Dato: 29.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U2 TILSTEDE: Leder,NA,MA,UA,SA,ØA,HRx2, FA, SPA, PT:Leder,HR Sak 59 15: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TANNLEGENES GJENSIDIGE SYKEAVBRUDDSKASSE

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TANNLEGENES GJENSIDIGE SYKEAVBRUDDSKASSE Oslo, 10. april 2018 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TANNLEGENES GJENSIDIGE SYKEAVBRUDDSKASSE Det innkalles herved til ordinær generalforsamling torsdag den 26. april 2018 kl. 18.00 på hotell

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013

1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013 1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter 2 Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder. Arne Bakke. b) Valg av

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Protokoll årsmøte 2012 i Cairn Terrier Klubben (NTK Rasegruppe Cairn) Lørdag 24. november kl på Folkets Hus, Strømmen

Protokoll årsmøte 2012 i Cairn Terrier Klubben (NTK Rasegruppe Cairn) Lørdag 24. november kl på Folkets Hus, Strømmen Protokoll årsmøte 2012 i Cairn Terrier Klubben (NTK Rasegruppe Cairn) Lørdag 24. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen Det var 11 stemmeberettigede medlemmer til stede på årsmøte, og 2 fra hovedstyret

Detaljer

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett.

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett. Referat fra årsmøte i Irish Softcoated Wheaten Terrierklubben, Lørdag 28.11.2009 Tilstede: 25 stemmeberettigede medlemmer. Gjester: Fra Norsk Terrierklubb, leder Eirik Kahrs og nestleder Kirsten Svendsen.

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Store saker ingen utsettelser

Store saker ingen utsettelser A KTUELT NTFs representantskapsmøte 2011, i Oslo 25.-26. november: Store saker ingen utsettelser Representantskapet skulle ta stilling til opplegg for obligatorisk etterutdanning, nye etiske regler og

Detaljer

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 1 Norsk Osteoporoseforening Dato 19. mai 2011 Vår ref: 538 /Sak. nr 1.2 PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 Norsk osteoporoseforening gjennomførte ordinært årsmøte i Bergen 29. april 2011 kl.

Detaljer

Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg høsten 2009 våren 2011

Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg høsten 2009 våren 2011 Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg høsten 2009 våren 2011 Sammensetning Sentralt forhandlingsutvalg (SF) har i perioden høsten 2009 våren 2011 hatt følgende sammensetning: Jan Theien, Akershus (leder),

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Thon Hotel Elverum, torsdag 21. februar 2013 Tilstede: 22 årsmøtedelegater med stemmerett. Fra styret: Leder Tore Hansen, Øyvind Lindalen, Anette

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Line Gausdal, Ola Solberg Christoffersen

Line Gausdal, Ola Solberg Christoffersen Til Lokallagene, NCF Dato 31.10.2015 Sted: Brisk A/S sine lokaler, Ålesund Referat Landsmøte i NCFU Tilstede: 20 delegater 18 observatører Seks fra sentralstyret Tre fra sekretariatet Se vedlegg 1 for

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Referat fra NNF`s generalforsamling,

Referat fra NNF`s generalforsamling, Referat fra NNF`s generalforsamling, 24. 2. 2015. Det var 24 stemmeberettigete medlemmer til stede, da formannen, Carl Henrik Størmer, ønsket de fremmøtte velkommen til NNF`s generalforsamling. Årsberetning

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Vedtektene ble vedtatt på NFVs årsmøte , og sist revidert på årsmøte Foreningens navn er Norsk Forening for Vedlikehold (NFV).

Vedtektene ble vedtatt på NFVs årsmøte , og sist revidert på årsmøte Foreningens navn er Norsk Forening for Vedlikehold (NFV). Vedtekter Vedtektene ble vedtatt på NFVs årsmøte 7.5.2001, og sist revidert på årsmøte 10.5.2017 1 NAVN Foreningens navn er Norsk Forening for Vedlikehold (NFV). 2 LOKALISERING Foreningen har sitt sekretariat

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Innkalling til Norsk Pomeranian Klubb s Ekstraordinære Generalforsamling 2018

Innkalling til Norsk Pomeranian Klubb s Ekstraordinære Generalforsamling 2018 Innkalling til Norsk Pomeranian Klubb s Ekstraordinære Generalforsamling 2018 Dato: Torsdag 14 Juni 2018 Tid: 19.00 Sted: AIRPET HOTEL, Gamle, Dalsveg 58-2032 Maura (ca. 14 min fra Gardermoen. E16 retning

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2018 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta og fremme medlemmenes interesser i arbeidsgiver-

Detaljer

Kulturhuset Fraktgodsen, Voss april 2005

Kulturhuset Fraktgodsen, Voss april 2005 PROTOKOLL LANDSMØTE Kulturhuset Fraktgodsen, Voss 23. - 24. april 2005 Åpning av landsmøtet kunstnerisk innslag ved Berit Opheim og Bjørn Kjellemyr. Åpning ved styreleder Jan Ole Otnæs. Vedlegg: Handlingsplan,

Detaljer

Innkomne forslag SAK 11. Landsmøte 2018 Stavanger, april. Inneholder: Naturvernforbundets valgkomité. Naturvernforbundets fylkes- og lokallag

Innkomne forslag SAK 11. Landsmøte 2018 Stavanger, april. Inneholder: Naturvernforbundets valgkomité. Naturvernforbundets fylkes- og lokallag Landsmøte 2018 Stavanger, 20. 22. april SAK 11 Innkomne forslag Inneholder: 1) Landsstyrets forslag til retningslinjer for Naturvernforbundets valgkomité 2) Landsstyrets forslag til retningslinjer for

Detaljer

Referat fra generalforsamling i Norsk Rasekatt Klubb av 1938 - NORAK Furuset Forum, Søren Bulls vei, 26.11.2013

Referat fra generalforsamling i Norsk Rasekatt Klubb av 1938 - NORAK Furuset Forum, Søren Bulls vei, 26.11.2013 Referat fra generalforsamling i Norsk Rasekatt Klubb av 1938 - NORAK Furuset Forum, Søren Bulls vei, 26.11.2013 I henhold til NORAKs lover skal generalforsamlingen for å være beslutningsdyktig bestå av

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

PROTOKOLL FRA LANDSMØTE I NAGS 2017

PROTOKOLL FRA LANDSMØTE I NAGS 2017 PROTOKOLL FRA LANDSMØTE I NAGS 2017 Tilstede: Vestfold Geologiforening, Sørlandet Geologiforening, Østfold Geologiforening, Haugaland Geologiforening, Ålesund og Omegn Geologiforening, Follo Geologiforening,

Detaljer

REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13.

REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13. Referenter: Øyvind Hansen og Tove Mordal REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13. Generalforsamlingen skulle starte kl 19.30. Det var ikke nok fremmøtte til å avholde ordinær GF, så kl. 20:00 startet

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Grunnregler og vedtekter for NMSU

Grunnregler og vedtekter for NMSU Grunnregler og vedtekter for NMSU Revidert 2018 1 NMSU er Det norske Misjonsselskaps barne- og ungdomsorganisasjon. NMSU består av lokallag (barne- og ungdomsklubber, familiegrupper) og enkeltmedlemmer.

Detaljer

V e d t e k t e r for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening, Stavanger avdeling

V e d t e k t e r for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening, Stavanger avdeling V e d t e k t e r for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening, Stavanger avdeling 1 Formål Avdelingen skal bidra til å oppfylle Teknas formål, jf. Teknas lover 2. Avdelingen har et ansvar for at foreningens

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 (Innkallingen lagt ved til slutt med oppdatert innstilling fra valgkomiteen) Oppsummering og vedtak: Sak 0. Innkalling ble godkjent uten kommentarer.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Velkommen til UKS årsmøte 2015, lørdag 7. mars kl. 13.00. Møtet holdes i UKS lokaler på Tullinløkka i Oslo, Kristian Augusts gate 15. Se dagsorden under. Innkomne saker må være oss

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Møtet ble holdt på Rygge bibliotek 15.2.2017 1. Konstituering Vegard Krog Petersen ønsket velkommen til årsmøte. Det var ingen kommentarer

Detaljer

Forslag til endringer i vedtektene for den norske veterinærforenings studentforening: Vedtekter for Den norske veterinærforenings studentforening

Forslag til endringer i vedtektene for den norske veterinærforenings studentforening: Vedtekter for Den norske veterinærforenings studentforening Forslag til endringer i vedtektene for den studentforening: Vedtekter for Den studentforening 1. Formål 1.1. Foreningens offisielle navn er den Studentforening (DNV-S), kan også kalles veterinærforeningens

Detaljer