Generalforsamling og valg til NTFs representantskap 2013 tirsdag 5. november kl Håndverkeren konferansesenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling og valg til NTFs representantskap 2013 tirsdag 5. november kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter"

Transkript

1 M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 24. september: Implantatprotetikk 8 Honnørklubbens medlemsmøte 24. september 9 Innkalling til OTFs generalforsamling 2013 med valg til NTFs representantskap. 11 Referat OTFs generalforsamling Beretninger Regnskap Valgkomiteens innstillinger til NTFs representantskap Valgkomiteens innstillinger til OTFs styre og utvalg Kurs for tillitsvalgte 37 Kontaktinformasjon OTF 39 Personalia 39 OTFs aktivitetsplan 2013/2014 Neste medlemsmøte Radiologi ved Tor Arne Larheim Tirsdag 10. desember OTFs medlemsmøter og kurs (heldagskurs) (generalforsamling) (heldagskurs) Generalforsamling og valg til NTFs representantskap 2013 tirsdag 5. november kl Håndverkeren konferansesenter Agenda NTFs representantskap Valgkomiteens innstillinger til NTFs representantskap Valg til NTFs representantskap 2013 OTFs generalforsamling 1. Styrets beretning 2. Regnskap Budsjett Valgkomiteens innstillinger til 5. Valg styre og utvalg Salg av OTFs lokaler 7. Eventuelt Les mer fra side 9 i bladet. Bindende påmelding via Vel møtt! NB! Det blir ingen utstillinger den 5. november. OTF nytt 7-13 side

2

3 Lederen har ordet Ansatt eller ikke ansatt? Jeg har akkurat deltatt på Næringspolitisk forum som er et forum for privatpraktiserende tannleger. Der diskuterte vi endel av premissene for privat tannlegedrift og de ulike driftsformene som finnes. Som en av advokatene i NTF sa; Hvorfor er det så få tannleger som ansetter tannleger? Hva er det vi er så redd for? Arbeidsgiveravgiften er jo opplagt, men er denne alene grunnen til at så få velger å ansette en kollega? Assistenttannleger og kontraktørtannleger er særordninger som få andre yrker har. Det har etterhvert blitt endel ulike sammensetninger på tannlegekontorene rundt om i landet. Det kan for eksempel være: Ikke ansatt, men jobber på prosentavtale (assistenttannlege), ikke ansatt, men leiet inn av annen tannlege for å gjøre jobben (kontraktør), kontorfellesskap, større og mindre aksjeselskap etc. etc. Listen er lang, og kanskje blir den lengre? Som tannlege er du i mange tilfeller bedriftsleder og må forholde deg til mye helt utenom det å være kliniker. Mønsteravtalen, arbeidsretten og tariffavtaler. Jeg kjenner at det er litt fjerne uttrykk for meg, men likevel en viktig del av arbeidslivet mitt. Dette er noe som mange etterhvert må ta stilling til. Colosseumstreiken i Trondheim aktualiserte denne problemstillingen. Er det bedre med en tariffavtale i bedriften? Hva vil det i så fall koste meg i året? Jeg noterte meg at leder Praksiseierforeningen har hatt tariffavtale på sin klinikk i mange år. Han har hatt bare positive erfaringer med dette. Begrunnelsen? Han blir en mer attraktiv arbeidsgiver samt at han ser at de ansatte velger å bli lengre. Trofaste tannhelsesekretærer kan være vanskelig å finne slik at han ser at tariffavtale og AFP (avtalefestet pensjon) er noe skaper kontinuitet i praksisen. Generelt arbeides det ikke systematisk nok med HMS, det er manglende tilknytning til bedriftshelsetjeneste og registrering av personskader (stikk og småskader). Det jobbes med en brosjyre som skal sendes ut til alle tannleger som en påminnelse og oppmuntring! Jeg merker at jeg prøver å få til en jevn jobbing med HMS-permen min, men det er nå ikke det eneste en klinikkeier er pålagt å drive med! Andre styremedlemmer har vært på tillitsvalgtkurs i regi av NTF. Et veldig viktig og nyttig kurs for alle som er engasjert i frivillig foreningsarbeid kan ha nytte av. Les mer om kurset på side 36. Valg til NTFs representantskap 2013 og OTFs generalforsamling nærmer seg, og vi oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og bruke stemmeretten sin. Agenda og mer informasjon kan du lese på sidene 9-36 i dette bladet. Vel møtt! Benedicte H. Jørgensen HMS til glede eller besvær? Sentralt Næringsutvalg har i inneværende år jobbet endel med HMS (helse, miljø og sikkerhet). Arbeidstilsynet har hatt 178 tilsyn i 2012 og det har vært 71 % varslede pålegg. OTF nytt 7-13 side 3

4

5 Medlemsmøtet 24. september Implantatprotetik k Benedicte Jørgensen åpnet møtet med informasjon fra styret. Hun fortalte at det var arrangert næringspolitisk forum og kurs for tillitsvalgte i regi av NTF. Hun minnet om OTFs generalforsamling og valg til representantskapet tirsdag 5. november. Fagnemndens leder Flemming Christenson presenterte Kjell Størksen og dagens kurs. Kjell Størksen er knyttet til Hordaland fylkeskommune, tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest / Hordaland og Helse Bergen Haukeland universitetssykehus. Størksen gikk først gjennom basis i implantologi. Implantatet er et retesjonselement for en tannerstatning. Det har også nå kommet ulike legeringer (for å få tynnere implantater). Disse har gjenget overflate, og det er mange fabrikanter, men ikke alle har dokumentasjon. Form og ruhet på implantatet kan variere. Implantatet er altså en ankylosert «rot» med distanse og krone. Dermed har implantatet sine sensoriske signaler fra benets resiliens. Dette kan muligens gjøre bitt noe hardere, og dermed lettere gi chipping (en ankylose er også en veksthindring). Indikasjoner for implantatbehandling er tannløshet, store brospenn, unilaterale friender, diastema, uberørte nabotenner, og hvis det er eksisterende protetikk. Spesielt ved intakte nabotenner er implantat et førstevalg, og entannsimplantaterstatninger har god prognose. Det neste steget med implantatbehandling er å vurdere pasienten. Er pasienten frisk nok? Hvem egner seg? I dag er det veldig få som ikke kan få implantater. Enkelte Fosamaxpasienter er på grensen av egnethet. Relative kontraindikasjoner er defekt benmetabolisme, immundefekter, cytostatika, diabetes (insulinkrevende og svingende blodsukker), malign sykdom, hjerteopererte/kunstige klaffer og strålebehandlet område. Er det ben å skru i eller kan det skaffes? Gode kirurger kan som regel få dette til så henvisende tannleger bestiller i praksis bare en jobb. Hvordan implantatet plasseres er viktig for å få til fin protetikk. For kirurgen avstanden til nabotenner viktig (critical og comfort zone). Av implantattyper er det både rette og koniske. Det er kommet noen korte, men disse er gjerne utprøvet på selekterte pasienter. Kjell Størksen minner oss på at det i disse testene «plukkes det ut 100 pasienter man tror det går bra med, og ikke 100 pasienter og så ser om det går bra». Det fins også noen hvite implantater, men disse mangler foreløpig dokumentasjon. Når er et implantat stabilt? Implantering (mekanisk stabilitet) Tilheling Belastning Kjell Størksen (biologisk stabilitet) Overflaten bestemmer en del for når denne overgangen skjer og hvor raskt. Av distanser er det prefabrikkerte og individuelt tilpassede. Disse lages mest i kromkobolt, titan og keram. Keram velges på grunn av estetikk, metall for styrke. Benresorbsjon etter tanntap kan være et problem, og samarbeid med kjeveortoped kan være nyttig. Protetikken må forventes å kreve vedlikeholdsbehandling. Akryl og porselentenner kan frakturere, men akrylen kan repareres enklere da porselen må tørkes før det kan puttes i ovn og brennes på nytt. Implantatarbeider kontrolleres først etter ett år, men ved kortere intervall hvis det er andre forbehold, og deretter vanlig recall. Årsak til kortere kontrolltid kan være for eksempel usikker integrasjon, parafunksjoner, kompliserte arbeider osv. Periimplantitt eller periimplantær mukositt er også en problemstilling. Det er per i dag ingen behandlingsregimer for dette som vi er garantert fungerer. Det er derfor svært viktig at renholdet er på plass og at det er adkomst for å rengjøre. Prognosetallene på faste tannerstatninger er gode. 5 år 10 år Broer på egne tenner 93,8 89,2 Broer på egne tenner med ekstensjon 91,4 80,3 Broer på implantat 95,2 86,7 Broer mellom tann og implantat 95,2 77,8 Entannserstatning på implantat 94,5 89,4 Etsebro 87,7 65,0 Pjetursson et al, review, JOOR Tallene er gjennomsnitt for alle brotyper og implantatsystemer med gode oppfølgingsstudier. Medlemmene benyttet pausene til å stille spørsmål. OTF nytt 7-13 side 5

6

7 I løpet av pausen kom det et par spørsmål fra medlemmer. Først var spørsmålet om krone skrudd direkte på implantatet eller med distanse og krone. Ut fra Størksens egne erfaringer er det ingen fordel med ekstra ledd. Et annet spørsmål var hva han syntes om at tannleger kan gjøre kirurgien selv eller bør henvise til spesialist. Til det svarte han at han hadde ulike erfaringer, og at både tannleger og spesialister utfører god kirurgi. Vi fikk høre litt om behandlingsvalg og strategier ved protetisk behandling. Det er viktig å sette av tid til planlegging. Tid til planlegging er tid spart i behandlingen. Evidensbasert medisin skal dette baseres på, men klinisk trening og erfaring er også viktig å ta i betraktning. 1. Planlegging a. i underkjeven er 4 implantater standard b. er det grunnlag for trygdeytelser c. i overkjeven kan det by på fonetiske problemer d. Skal oppbygningen være bare tenner eller tenner og gingiva e. Leppestøtte ved helkjevbroer kan være vanskelig f. Hjelpemidler i planleggingen kan være kolleger, tekniker, litteratur, modeller, midlertidige løsninger, mock-up, innprøvinger, fotos 2. Finn samarbeidspartnere f. eks. kjeveortoped, kirurger, osv. 3. Del opp arbeidet 4. Ikke vær redd for å gå utenom standard løsning 5. Bruk ulike protetiske teknikker Dentsply s Brit Holme og OTF medlem som vi dessverre ikke har navn på. Tekst: Kenneth Hestvik Foto: Benedicte Jørgensen En stor takk til alle utstillere! Dentalforum, Dental Sør Røntgen, DENTSPLY Implants, Nobel Biocare, Norsk Dental Depot, Straumann AS og Unident. Hyggelig på stand hos Nobel Biocare. Glade møtedeltakere som vi dessverre mangler navn på. OTF nytt 7-13 side 7

8 Honnørklubbens medlemsmøte 24. september 2013 Møtets faglige innslag denne gang, i vår klatring oppover i etasjene ved Institutt for klinisk odontologi i Geitmyrsveien 71, var overlatt til avdeling for kjeve- og ansiktsradiologi. Som alle kjenner til har vi de siste årene hatt et betydelig generasjonsskifte av de vitenskapelige og kliniske lærere ved instituttet, og vi var nysgjerrige på å møte radiologiavdelings fagfolk, høre om deres undervisning, forskning, formidling, aktivitet for øvrig og kanskje noe om fremtidsplaner og drømmer. Det var professor Tore Arne Larheim og postdoktor Linda Zamoline Arvidsson som kom til Honnørklubben. De ga oss en interessant og grundig innføring i avdelingens arbeidsoppgaver, med studentundervisning, spesialistutdannelse og særlig om det uhyre spennende forsknings- og dokumentasjonsarbeid som avdelingen er midt oppe i og bidrar til å utvide den odontologiske radiologis kunnskapsbase og anvendelsesområde. Alle tannleger ser på radiologien som et nyttig og uunnværlig hjelpemiddel i vår daglige odontologiske diagnostikk. Men her sørget Larheim og Arvidsson å påpeke langt videre anvendelsesområder for den dentale radiologi og der samarbeidet med den medisinske profesjon er under full utvikling. Som et ledd i denne viktige og fremtidsrettede utvidelse av fagområdet og stadfesting av et fag i betydelig utvikling var det med tydelig stolthet foredragsholderne fortalte om verdenskongressen i Grieghallen i Bergen 22. til 27. juni 2013 (International Congress of Dento- Maxillo-Facial Radiology) der fagmiljøet ved adeling for kjeve- og ansiktsradiologi ved fakultet i Oslo var arrangører for mer enn 350 deltakere. Postdoktor Linda Zamoline Arvidsson og professor Tore Arne Larheim var våre foredragsholdere. Kongressen var, i tillegg til den verdifulle faglige formidling, en mektig bidragsyter til å heve norsk odontologis anseelse! Etter denne flotte redegjørelsen om avdeling for kjeve- og ansiktsradiologi ved Fakultetet i Geitmyrsveien var det tid for et lekkert ostebord med all verdens deilig tilbehør, inklusive rødvin quantum satis. Deretter kaffe og en deilig kake med is. En hjertelig takk til Honnørklubbens arrangementskomite ved Brit, Dagrun, Karen og Terje for flott innsats, likeså en hjertelig takk til Oslo Tannlegeforening for at vi får benytte foreningens møtelokale i Niels Juels gate 24! Neste møte i Honnørklubben blir også i Niels Juels gate 24, datoen er fastsatt til onsdag 27. november 2013 kl Denne gang går vi én etasje opp i Geitmyrsveien 71 til avdeling for oral kirurgi og oral medisin. Professor Tore Bjørnland og medarbeidere vil komme til oss å gi oss et innblikk i nok en spennende avdeling med svært varierte arbeidsoppgaver. Påmelding kan gjøres allerede nå ved en e-post til ( Jeg kommer og navn). Separat e-postinvitasjon følger senere. En spesiell oppfordring til Honnørklubbens medlemmer: Husk å sjekke e-posten din regelmessig! Referat og bilder ved Harald Ulvestad Blide Honnørklubbmedlemmer. Rolf Gunnar Aspestrand og Nor Bjørlykke. Zeiss mikroskop fra 1996 selges! Mikroskopet er i daglig bruk. Myk tubus, finfokusering, halogenlys. Pris kr ,- Kontakt tannlege Espen Elkjær, telefon e-post

9 Innkalling og agenda representantskapsvalg og OTFs generalforsamling 2013 Tirsdag 5. november kl Håndverkeren konferansesenter, Festsalen Registrering fra kl Ingen utstillinger på generalforsamlingen den 5. november. Agenda NTFs representantskap 2013 kl Valgkomiteens innstillinger til NTFs representantskap Valg til NTFs representantskap 2013 Se side 32 for valgkomiteens innstillinger til kandidater. OTFs generalforsamling kl Styrets beretning 2. Regnskap Budsjett Valgkomiteens innstillinger til OTFs styre og utvalg Valg 6. Salg av OTFs lokaler 7. Eventuelt Se side 34 for valgkomiteens innstillinger til kandidater. Etter generalforsamlingen blir det tapas med tilbehør på Håndverkeren. Bindende påmelding på Passive medlemmer og studentmedlemmer har ikke stemmerett, men er velkomne til å overvære generalforsamlingen. Vel møtt! OTF nytt 7-13 side 9

10

11 Referat OTFs generalforsamling 6. november 2012 OTFs leder Benedicte Jørgensen ønsket 38 stemmeberettigede medlemmer og inviterte gjester velkommen til årets generalforsamling på Håndverkeren konferansesenter. Tilstedeværende styremedlemmer ble presentert og tok plass på podiet. Leder Benedicte Jørgensen (møteleder), nestleder Kenneth Hestvik, styremedlemmer Kjetil Strøm, Christina Hvaring (ikke tilstede), varamedlem Liss Fongaard, UTV Oslo Riaz Shah, UTV Akershus Kristin Bratz (ikke tilstede) og UTV UiO Tirill Willumsen (ikke tilstede). Øvrige styremøtedeltakere ble også presentert: Informasjonssekretær og redaktør OTF nytt Marianne Horgen, webansvarlig Flemming Christenson og leder fagnemnda Finn Rossow. Det var ingen bemerkninger til innkallingen, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt (innkalling i OTF nytt , flere nyhetsbrev og på Tradisjonen tro ble avdøde medlemmer siden forrige generalforsamling hedret med ett minutts stillhet før kveldens agenda ble presentert. Agenda: 1. Styrets beretning 2. Regnskap Budsjett Vedtektsendringer 5. Kontingent Valgkomiteens innstillinger 7. Valg 8. Eventuelt 1. Styrets beretning Styrets beretning ble gjennomgått ingen bemerkninger fra salen. 2. Regnskap 2011 Regnskapet ble presentert av AS Profina ved daglig leder Rune Stenhammer. Inger-Lise Mathiesen orienterte om finansinntekter. Til tross for en nedgang i annonseinntekter, er foreningens regnskap sunt. Benedicte Jørgensen orienterte om brev fra revisor vedrørende innsendingsplikt av regnskap: «Siden foreningen har innsendelsesplikt av regnskapet til Brønnøysund er det et krav om at regnskapet skal være behandlet av riktig organ innen 30. juni året etter regnskapsåret, jfr. regnskapsloven 3-1. I foreningens vedtekter står det at generalforsamlingen behandler og vedtar regnskapet. Siden Oslo Tannlegeforening har generalforsamling etter 30.6 hvert år, er foreningens vedtekter ikke i samsvar med regnskapslovens krav om fastsettelse av regnskapet. En måte å korrigere dette på er at vedtektene oppdateres slik at det fremgår at det er styret som fastsetter regnskapet, men at det skal gjennomgås på etterfølgende generalforsamling.» Regnskapet for 2011 ble godkjent og styret gitt ansvarsfrihet. Revisor RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen ble godkjent (firmaet skiftet navn i 2012 fra Kjelstrup & Wiggen til RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen). 3. Budsjett 2013 Budsjett 2012 ble godkjent etter avstemming om kontingent økning, punkt Vedtektsendringer 6 Administrasjon OTF ledes av et styre som ved siden av seg har en fagnemnd, klagenemnd, informasjonssekretær, valgkomité, representanter med vararepresentanter til NTFs representantskap, utvalg og komitéer og fast ansatt kontorleder og sekretær. Møterett i styret, men ikke stemmerett, har informasjonssekretæren, redaktør, webansvarlig og leder i fagnemnda. Foreslås endret til: 6 Administrasjon OTF ledes av et styre som ved siden av seg har en fagnemnd, klagenemnd, informasjonssekretær, valgkomité, representanter med vararepresentanter til NTFs representantskap, utvalg og komitéer og fast ansatt kontorleder og sekretær. Møterett i styret, men ikke stemmerett, har informasjonssekretæren, redaktør, webredaktør og leder i fagnemnda. Bakgrunn: Styret ønsker en beskrivelse for webredaktøren rolle og oppgaver slik som det allerede finnes for ansvarlig redaktør OTF nytt og informasjonssekretæren. Forslag tillegg til 6 Administrasjon: Webredaktør har overordnet ansvar for websiden til OTF. Dette innebærer profilering, redigering, oppdateringer, videre utvikling, design og vedlikehold av OTF sin hjemmeside. Webredaktør vil dele de praktiske arbeidsoppgavene med kontorleder. Forslag til endring og tillegg vedtatt ved akklamasjon. 5. Kontingent økning 2013 Kontingent for OTFs medlemmer foreslås øket til kr 700,- pr år for fullt betalendene medlemmer. Kontingent for OTFs medlemmer foreslås øket til kr 375,- pr år for medlemmer som har rett til redusert kontingent. Kontingent for passive medlemmer foreslås øket til kr 375,- pr år. Med passive medlemmer menes tannleger som er tilknyttet Den norske tannlegeforening og med hovedmedlemskap i annen lokalforening. Bakgrunn for at styret ser det nødvendig å øke kontingenten, er økte driftskostnader. OTFs kontingent har vært uendret siden OTF nytt 7-13 side 11

12 Referat OTFs generalforsamling 6. november 2012 En økning av kontingenten vil tre i kraft 1. januar Kontingentøkning vedtatt ved akklamasjon. 6. Valgkomiteens innstillinger for 2013 Valgkomiteens leder Helle Nyhuus presenterte kandidatene og takket for positiv respons på valgkomiteens forespørsler. Hederstegnutvalget «Den Gyldne Tand» Anne Vonen Svein Riiber Helle Nyhuus OTFs valgte leder Alle valgt for 1 år ved akklamasjon. Kandidatene: Leder: Benedicte Jørgensen (forslag fremlagt skriftlig for generalforsamlingen). Valgt for 1 år ved akklamasjon. Nestleder: Kjetil Strøm Valgt for 1 år ved akklamasjon. Styremedlem: Kenneth Stenshol Hestvik Valgt for 1 år ved akklamasjon. Valgkomiteen 2013 Ragnar Gjone Lise Nyøygard Anne Beate Sønju Clasen Helle Nyhuus (vara) Alle valgt for 1 år ved akklamasjon. Det ble ikke lagt inn benkeforslag til noen av valgkomiteens innstillinger. Styremedlem: Tove Høie Brubakk Valgt for 1 år ved akklamasjon. Varastyremedlem: Christina Hvaring Valgt for 1 år ved akklamasjon. Informasjonssekretær: Marianne Horgen Valgt for 1 år ved akklamasjon. Web-redaktør: Flemming Christenson Ved en inkurie var web-redaktør falt ut av innkallingen. Ingen bemerkninger fra salen. Valgt for 1 år ved akklamasjon. Fagnemnden, medlem: Finn Rossow Valgt for 2 år ved akklamasjon. Fagnemnden, medlem: Anders Øren Valgt for 2 år ved akklamasjon. Fagnemnden, leder: Flemming Christenson Valgt for 1 år ved akklamasjon. Klagenemnden, medlem: Brita-Karin Lie Valgt for 5 år ved akklamasjon. Praksistakseringsutvalget, medlem: Einar Bjart Haugen Valgt for 4 år ved akklamasjon. 8. Eventuelt Spørsmål fra salen: Har klagenemnden merket noen forandring på klagenes karakter etter Norsk Pasientskadeerstatnings (NPE) inntreden? Ragnar Gjone redegjorde kort for dette, liten forskjell. En definering av rollene mellom NPE og de lokale klagenemndene er igangsatt av NTF og vil bli en sak på Representantskapet i Streiken ved Colousseumklinikken i Trondheim var det ingen i salen som hadde nok kjennskap til. Hederstegntildelinger 2012 Etter valgene, ble det tradisjonen tro utdelt hederstegnbevisninger. Svein Riiber foretok den høytidelige tildelingen sammen med Benedicte Jørgensen. Hederstegn i gull ble tildelt: Anne Beate Sønju Clasen Hederstegn i sølv ble tildelt: Bente Dahl Storm John Erik Thomseth Harald Jordal (ikke tilstede) Elin Øyen (ikke tilstede) Generalforsamlingen ble avsluttet kl 18.20, og 30 deltakere deltok på middagen på Bristol Grill etterpå. Referenter: Marianne Horgen og Tine F. Berg (første gang publisert i OTF nytt 8-12).

13 Styrets beretning i perioden OTF nytt 7-13 side 13

14 Uttalelse fra ledelsen 2012

15 Uttalelse fra ledelsen 2012 OTF nytt 7-13 side 15

16 Revisors beretning 2012

17 Revisors beretning 2012 OTF nytt 7-13 side 17

18 Årsberetning 2012

19 Resultatregnskap 2012 OTF nytt 7-13 side 19

20 Resultatregnskap 2012

21 Resultatregnskap 2012 OTF nytt 7-13 side 21

22 Resultatregnskap 2012

23 Resultatregnskap 2012 OTF nytt 7-13 side 23

24 Resultatregnskap 2012

25 Resultatregnskap 2012 OTF nytt 7-13 side 25

26 Noter regnskap 2012

27 Noter regnskap 2012 OTF nytt 7-13 side 27

28 Noter regnskap 2012

29 Noter regnskap 2012 OTF nytt 7-13 side 29

30 Noter regnskap 2012

31 Budsjettforslag 2014 OTF nytt 7-13 side 31

32 Valgkomiteens innstillinger til NTFs representantskap 29. og 30. november 2013 Benedicte Jørgensen (p) OTFs leder 2012 og 2013 Cand. odont. 2001, UiO. Jobbet i den offentlige tannhelsetjenesten i Nord Fron i Gudbrandsdalen. Assistenttannlege i 5 år på en privat klinikk i Ullensaker. Startet en ny tannklinikk på Røa i 2006, og åpnet Vestre Aker Tannklinikk i Nestleder i OTF i 2011 og leder i 2012 og Marianne Horgen (o) Redaktør i OTF-nytt og informasjonssekretær siden Cand. odont Oslo. Har jobbet i privat praksis både som assistenttannlege og som praksiseier fra Fra 2010 i Tannhelsetjenesten Oslo Kommune i full stilling ved Tannklinikken Huseby. Kjetil Strøm (o) OTFs nestleder i 2013, styremedlem siden Ferdig utdannet tannlege i juni 2009, jobbet ved Sandaker tannlegevakt. Fra januar 2010 instruktør ved det odontologiske fakultet ved Universitet i Oslo, primært som instruktør for tannpleierstudentene. Jobber noe privat ved siden studier. Har startet dobbeltkompetanse ved UiO, avdeling for pedodonti. Holder på med doktorgradsstudier i atferdsfag. Kenneth Stenshol Hestvik (p) OTFs nestleder i 2012 og styremedlem i 2011 og Uteksaminert UiO Instruktørtannlege ved UiO. 2004: Tannlege i privat praksis : Klinikksjef ved Kvæfjord tannklinikk. Praksiseier i Oslo fra Tove Høie Brubak (p) Styremedlem siden Utdannet cand. odont i Bergen 1999 Jobbet i den offentlige tannhelsetjenesten Akershus Assistenttannlege med klinikksjefstilling i Oslo fra Egen praksis fra 2003 i Oslo. Birgit Hjort Kollevold (o) Utdannet ved UiB Klinikkleder ved Askerholmen tannklinikk i Akershus Fylkeskommune. 6 år som verneombud, tillitsvalgt, hovedtillitsvalgt og UTV leder ved Akershus Fylkeskommune. Som hovedtillitsvalgt i Akershus fylke har jeg selvsagt deltatt på mange arenaer i NTF. Jeg kan nevne tariffkonferanser, lønnspolitisk forum og diverse relevante kurs for tillitsvalgte tannleger i offentlig sektor. Ingun Texmon (p) Utdannet ved UiO januar Medlem av OTF-nytt redaksjonen siden Jobber som assistenttannlege ved klinikken Tannlegene i Waldemar Thranesgate hos kollega Per Eivind Måreid. Har tidligere jobbet som assistenttannlege i vikariat hos Elisabeth Engemoen i Sandvika og som tannlege og klinikkleder i Risør og Gjerstad ved den offentlige tannhelsetjenesten i Aust-Agder. Som student var jeg spesielt engasjert i studentavisen Tidens Tann, hvor jeg var skribent i fem år og redaktør i to av dem. Jeg satt i styret i Odontologforeningen i fire år, som redaktør, sekretær og leder. Jeg var også sekretær i Odontologenes studentutvalg og satt som studentrepresentant i flere utvalg ved fakultetet, to år i Programstyreutvalget og et år i Fakultetstyret. Da jeg begynte som tannlege i den offentlige tannhelsetjenesten i Aust-Agder overtok jeg redaksjonsansvaret for tannhelsetjenestens avis, Gapet, og var tillitsvalgt i UTV. Anders Rye (p) Sekretær i klagenemnden i 2013, medlem av klagenemnden siden Cand. odont. Oslo 1995, privat praksis siden Spesialist protetikk og bittfunksjon 2002, instruktørtannlege UiO. Ragnar Andreas Gjone (p) Medlem av klagenemnden siden Uteksaminert UiO Privatpraktiserende.. Vært sekretær og medlem av klagenemnden, leder og medlem av praksistakseringsutvalget samt medlem og leder av valgkomiteen. (Gjone fratrådte valgkomiteen da nominasjonen ble foretatt).

33 Valgkomiteens innstillinger til NTFs representantskap 29. og 30. november 2013 Bent Thv. Gerner (p) Inger Lise Mathiesen (p) Cand. odont UIO. Spesialist oral protetikk 1984, spesialistpraksis i Spesdent as. Assisterende tannlegesjef i Forsvaret Tidligere leder og nestleder i Oslo Tannlegeforening. Tidligere leder av fagnemnda i Oslo Tannlegeforening og NTFs fagnemnd. Tidligere leder i Norsk Forening for Oral Protetikk og NTFs klagenemnd for implantatsaker. Deltatt i 16 representantskap i NTF. Bidrar som sakkyndig i saker fra Norsk Pasientskadeerstatning. Anne Vonen (o) Utdanning: cand. odont. Oslo 1974, driftsøkonom Jobb: Den offentlige tannhelsetjenesten fra 1974, overtannlege, traumeavdelingen, sensor allmenn voksen UiO, privat praksis. Tillitsverv: Leder studentutvalget, Styret i OTL-Oslo, hovedverneombud, leder ASU, styret i Norsk Tannvern, OTS-leder, leder OTFs økonomiutvalg, NTFs kvalitetsutvalg, Desisjonsutvalget, Hovedstyret fra 2004, visepresident i NTF fra Annet: Diverse kursvirksomhet, blant annet om kvalitetsutvikling, trygd, rusavhengige, effektivisering i DOT. Cand. odont. 1977, UiB. Ansatt i Tannhelsetjenesten Oslo KF og arbeider som instruktørtannlege ved Det odontologiske fakultet UIO. Har vært redaktør i OTF nytt. Har sittet som varamedlem i OTF styret og hatt flere verv i OTF. Har deltatt 7 ganger tidligere på representantskapet. Helle Nyhus (p) Privatpraksis fra Rettsodontologi, daglig leder i Tannakutten siden Leder i OTS , medlem i NTFs hovedstyre Henrik Storås (o) Utdannet tannlege i Oslo i Master of Health administration i Oslo Ansatt i Tannhelsetjenesten i Oslo siden Tillitsvalgt siden 2004 og UTV leder i Oslo siden Hovedtillitsvalgt for Akademikerne i Oslo siden Vara i Sentralt forhandlingsutvalg Vararepresentanter Riaz Hussain Shah (o) Cand.odont Oslo. Klinikksjef ved Båtsfjord tannklinikk Finnmark Distriktstannlege Stange tannklinikk Hedmark Ansatt i Oslo kommune tannhelsetjenesten siden 1997 og er klinikksjef ved tannklinikken Lindeberg senter i Oslo. Styremedlem UTV-Oslo og representant for UTV Oslo i OTFs styre. Rabia Khawaja (o) Utdannet i Oslo juni Jobbet både offentlig og privat, nå for SIO på Blindern og annenhver helg på tannlegevakten i Drammen. Jeg er en utadvendt person, samarbeidsvillig, og jeg liker å utfordre meg selv. Jeg ønsker å engasjere meg og bidra i foreningen. Sjekk annonser på markedsplassen! OTF nytt 7-13 side 33

34 Valgkomiteens innstillinger for OTF styre og utvalg Styret Leder Kjetil Strøm (o) OTFs nestleder i 2013, styremedlem siden Ferdig utdannet tannlege i juni 2009, og gikk rett i jobb ved Sandaker tannlegevakt. Fra januar 2010 instruktør ved det odontologiske fakultet ved Universitet i Oslo, primært som instruktør for tannpleierstudentene. Jobber noe privat ved siden studier. Har startet dobbeltkompetanse ved UiO, avdeling for pedodonti. Holder på med doktorgradsstudier i atferdsfag. Velges for 1 år. Nestleder Ingun Texmon (p) Utdannet ved UiO januar Medlem av OTF-nytt redaksjonen siden Jobber som assistenttannlege ved klinikken Tannlegene i Waldemar Thranesgate hos kollega Per Eivind Måreid. Har tidligere jobbet som assistenttannlege i vikariat hos Elisabeth Engemoen i Sandvika og som tannlege og klinikkleder i Risør og Gjerstad ved den offentlige tannhelsetjenesten i Aust-Agder. Som student var jeg spesielt engasjert i studentavisen Tidens Tann, hvor jeg var skribent i fem år og redaktør i to av dem. Jeg satt i styret i Odontologforeningen i fire år, som redaktør, sekretær og leder. Jeg var også sekretær i Odontologenes studentutvalg og satt som studentrepresentant i flere utvalg ved fakultetet, to år i Programstyreutvalget og et år i Fakultetstyret. Da jeg begynte som tannlege i den offentlige tannhelsetjenesten i Aust-Agder overtok jeg redaksjonsansvaret for tannhelsetjenestens avis, Gapet, og var tillitsvalgt i UTV. Velges for 1 år. Varastyremedlem Rabia Khawaja (o) Utdannet i Oslo juni Jobbet både offentlig og privat, nå for SIO på Blindern og annenhver helg på tannlegevakten i Drammen. Jeg er en utadvendt person, samarbeidsvillig, og jeg liker å utfordre meg selv. Jeg ønsker å engasjere meg og bidra i foreningen, og ønsker å lære og utvikle meg selv både som person og tannlege. Jeg er interessert i å jobbe med den etiske delen av yrket vårt, bidra og lære mer i dette feltet. Alle styremedlemmer velges for 1 år. Informasjonsutvalget Informasjonssekretær Marianne Horgen (o) Redaktør i OTF-nytt og informasjonssekretær siden Cand. odont Oslo. Har jobbet i privat praksis både som assistenttannlege og som praksiseier fra Fra 2010 i Tannhelsetjenesten Oslo Kommune i full stilling ved Tannklinikken Huseby. Velges for 1 år, møterett i styret. Web-redaktør Flemming Christenson (p). Uteksaminert UiO Jobbet hos periospesialist Dybvik i Sandefjord, jobber nå i Colosseumklinikken Sandvika. OTF web-redaktør siden januar 2011, medlem av fagnemnden i 2012 og leder av fagnemnden i Styremedlemmer Kenneth Stenshol Hestvik (p) OTFs nestleder i 2012 og styremedlem i 2011 og Uteksaminert UiO Instruktørtannlege ved UiO. 2004: Tannlege i privat praksis : Klinikksjef ved Kvæfjord tannklinikk. Praksiseier i Oslo fra Tove Høie Brubakk (p) Styremedlem siden Utdannet cand. odont i Bergen 1999 Jobbet i den offentlige tannhelsetjenesten Akershus Assistenttannlege med klinikksjefstilling i Oslo fra Egen praksis fra 2003 i Oslo. Velges for 1 år, møterett i styret. Fagnemnden Carl Hjortsjõ (o/p) Postdoktor UiO. Jobber deltid privat hos tannlegene Sydow og Mo i Drammen som spesialist i oral protetikk. Utdannelse: 1995 tannlegeeksamen Göteborgs universitet, 2004 spesialist eksamen i oral protetikk Universitet i Oslo, 2010 philosophiae doctor Universitet i Oslo. Forskningsområde: Forebyggende behandling av syreskader. Undervisning: Underviser i bittfysiologi på tannlegeprogrammet ved UiO.

Årets siste medlemsmøte! Tirsdag 4. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Oralmedisin ved Mats Jontell

Årets siste medlemsmøte! Tirsdag 4. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Oralmedisin ved Mats Jontell M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 8 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 OTFs generalforsamling 2012 8 20 års jubileum for TAKO senteret 11 Heldagskurs

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2014 Årgang 24

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2014 Årgang 24 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2014 Årgang 24 Ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening Det avholdes ordinær generalforsamling tirsdag 11. november kl. 17.00 på Håndverkeren

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 19. mars kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 19. mars kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 2 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøtet 29.01. 2013: Periimplantologi 10 Candidatball V08 11 Bli bedre

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 23. april kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 23. april kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 3 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøtet 19.03 2013: Kjeveortopedi på voksne 7 Forum for tillitsvalgte

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2014 Årgang 22. Professor Bengt Wenneberg. fra Universitetet i Gøteborg

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2014 Årgang 22. Professor Bengt Wenneberg. fra Universitetet i Gøteborg OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2014 Årgang 22 Professor Bengt Wenneberg fra Universitetet i Gøteborg Medlemsmøte tirsdag 8. april kl. 17.00 Odontologisk behandling av obstruktiv søvnapné

Detaljer

OTF-nytt. Arne Lund: Irriterende infraksjoner og komplisert karies. Medlemsmøte tirsdag 9. juni kl. 17.00. Innhold

OTF-nytt. Arne Lund: Irriterende infraksjoner og komplisert karies. Medlemsmøte tirsdag 9. juni kl. 17.00. Innhold OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 3 2015 Årgang 25 Arne Lund: Irriterende infraksjoner og komplisert karies Medlemsmøte tirsdag 9. juni kl. 17.00 Vi kjenner alle til tennenes såkalte dødssyklus

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 3 2014 Årgang 24. Hanne Kleven Ingstad Spesialist i oral kirurgi og oral medisin

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 3 2014 Årgang 24. Hanne Kleven Ingstad Spesialist i oral kirurgi og oral medisin OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 3 2014 Årgang 24 Medlemsmøte tirsdag 3.juni kl. 17.00 Hanne Kleven Ingstad Spesialist i oral kirurgi og oral medisin Hvem er risikopasienter i odontologisk

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 24. april kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 24. april kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r 3 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 6. mars Tannbleking 10 OTFs Skidag 2012 13 Implementering av

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 11.juni kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 11.juni kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 4 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøtet 23. april 2013: Lokalanestesi med articain 10 Periodontale

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25. Bamse Mork-Knutsen

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25. Bamse Mork-Knutsen OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25 Spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi Bamse Mork-Knutsen Medlemsmøte tirsdag 24. mars kl. 17.00 Moderne radiologi Kjeve- og ansiktsradiologi

Detaljer

Medlemsmøte 15. mars kl 17:00 Stig Ottesen Hva vet tannleger om smerte?

Medlemsmøte 15. mars kl 17:00 Stig Ottesen Hva vet tannleger om smerte? Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 2 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 25. januar 2011 8 Ekstraordinær generalforsamling 25. januar 9 Invitasjon honnør klubben 11 Personalia

Detaljer

Tannlegen spør, trygden svarer. Medlemsmøte tirsdag 24. mai kl 17:00 Inger Lise Mathiesen Nina Støveren Hals. Hvor?

Tannlegen spør, trygden svarer. Medlemsmøte tirsdag 24. mai kl 17:00 Inger Lise Mathiesen Nina Støveren Hals. Hvor? Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 4 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 12. april 2011 10 Forbrukerrådets test av tannlegekvalitet 13 TSE vinter/vår 2011 14 Årskursus i København

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 12. april kl 17:00 Ivar Espelid Professor ved UiO og leder TKNN i Tromsø

Medlemsmøte tirsdag 12. april kl 17:00 Ivar Espelid Professor ved UiO og leder TKNN i Tromsø Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 3 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 15. mars 2011 12 OTF skidag 10. mars 2011 11 Personalia Medlemsmøte tirsdag 12. april kl 17:00 Ivar Espelid

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Sykehjemsleger uten tid

Sykehjemsleger uten tid JOURNALEN O S L O L E G E F O R E N I N G N R 3 / 2 0 0 7 Sykehjemsleger uten tid Dårligere enn forventet, sier professor Tor Inge Romøren, om resultatene i en ny undersøkelse fra Oslo. Geriatriprofessor

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Våren er kommet med SAFEårsmøter. (Snøhvit: SAFE Hammerfest)

SAFE MAGASINET 01. Våren er kommet med SAFEårsmøter. (Snøhvit: SAFE Hammerfest) SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 April 2006 Våren er kommet

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Fokus på faste stillinger

Fokus på faste stillinger Nr. 1 mars 2010 Magasin for Yngre legers forening Fokus på faste stillinger Vi er nesten 7 000 yngre leger som er midlertidig ansatt. Mange av oss tilbys svært kortvarige vikariater. Side 8 intervju med

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

CarciNor-medlemsblad. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Livskvalitet hos NET pasienter. Informasjon til årsmøtet.

CarciNor-medlemsblad. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Livskvalitet hos NET pasienter. Informasjon til årsmøtet. CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Februar 2009 Skattekvartalet Side 8-9 Presentasjon av NTL Skatt øst Side 8-9 Studenterfaringer Side 10-11 Vervekampanje Side 20 NTLSKATT Nummmer 1 - Februar

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011 Revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Nytt obligatorisk

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2012 Årgang 95

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2012 Årgang 95 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2012 Årgang 95 Hverdagsmat for glede, overskudd og helse s. 2 4 Tobakksforebygging i tannhelsetjenesten s. 8 11 President som prioriterer kommunikasjon s. 12 13 Tannvernseminar

Detaljer