Generalforsamling og valg til NTFs representantskap 2013 tirsdag 5. november kl Håndverkeren konferansesenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling og valg til NTFs representantskap 2013 tirsdag 5. november kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter"

Transkript

1 M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 24. september: Implantatprotetikk 8 Honnørklubbens medlemsmøte 24. september 9 Innkalling til OTFs generalforsamling 2013 med valg til NTFs representantskap. 11 Referat OTFs generalforsamling Beretninger Regnskap Valgkomiteens innstillinger til NTFs representantskap Valgkomiteens innstillinger til OTFs styre og utvalg Kurs for tillitsvalgte 37 Kontaktinformasjon OTF 39 Personalia 39 OTFs aktivitetsplan 2013/2014 Neste medlemsmøte Radiologi ved Tor Arne Larheim Tirsdag 10. desember OTFs medlemsmøter og kurs (heldagskurs) (generalforsamling) (heldagskurs) Generalforsamling og valg til NTFs representantskap 2013 tirsdag 5. november kl Håndverkeren konferansesenter Agenda NTFs representantskap Valgkomiteens innstillinger til NTFs representantskap Valg til NTFs representantskap 2013 OTFs generalforsamling 1. Styrets beretning 2. Regnskap Budsjett Valgkomiteens innstillinger til 5. Valg styre og utvalg Salg av OTFs lokaler 7. Eventuelt Les mer fra side 9 i bladet. Bindende påmelding via Vel møtt! NB! Det blir ingen utstillinger den 5. november. OTF nytt 7-13 side

2

3 Lederen har ordet Ansatt eller ikke ansatt? Jeg har akkurat deltatt på Næringspolitisk forum som er et forum for privatpraktiserende tannleger. Der diskuterte vi endel av premissene for privat tannlegedrift og de ulike driftsformene som finnes. Som en av advokatene i NTF sa; Hvorfor er det så få tannleger som ansetter tannleger? Hva er det vi er så redd for? Arbeidsgiveravgiften er jo opplagt, men er denne alene grunnen til at så få velger å ansette en kollega? Assistenttannleger og kontraktørtannleger er særordninger som få andre yrker har. Det har etterhvert blitt endel ulike sammensetninger på tannlegekontorene rundt om i landet. Det kan for eksempel være: Ikke ansatt, men jobber på prosentavtale (assistenttannlege), ikke ansatt, men leiet inn av annen tannlege for å gjøre jobben (kontraktør), kontorfellesskap, større og mindre aksjeselskap etc. etc. Listen er lang, og kanskje blir den lengre? Som tannlege er du i mange tilfeller bedriftsleder og må forholde deg til mye helt utenom det å være kliniker. Mønsteravtalen, arbeidsretten og tariffavtaler. Jeg kjenner at det er litt fjerne uttrykk for meg, men likevel en viktig del av arbeidslivet mitt. Dette er noe som mange etterhvert må ta stilling til. Colosseumstreiken i Trondheim aktualiserte denne problemstillingen. Er det bedre med en tariffavtale i bedriften? Hva vil det i så fall koste meg i året? Jeg noterte meg at leder Praksiseierforeningen har hatt tariffavtale på sin klinikk i mange år. Han har hatt bare positive erfaringer med dette. Begrunnelsen? Han blir en mer attraktiv arbeidsgiver samt at han ser at de ansatte velger å bli lengre. Trofaste tannhelsesekretærer kan være vanskelig å finne slik at han ser at tariffavtale og AFP (avtalefestet pensjon) er noe skaper kontinuitet i praksisen. Generelt arbeides det ikke systematisk nok med HMS, det er manglende tilknytning til bedriftshelsetjeneste og registrering av personskader (stikk og småskader). Det jobbes med en brosjyre som skal sendes ut til alle tannleger som en påminnelse og oppmuntring! Jeg merker at jeg prøver å få til en jevn jobbing med HMS-permen min, men det er nå ikke det eneste en klinikkeier er pålagt å drive med! Andre styremedlemmer har vært på tillitsvalgtkurs i regi av NTF. Et veldig viktig og nyttig kurs for alle som er engasjert i frivillig foreningsarbeid kan ha nytte av. Les mer om kurset på side 36. Valg til NTFs representantskap 2013 og OTFs generalforsamling nærmer seg, og vi oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og bruke stemmeretten sin. Agenda og mer informasjon kan du lese på sidene 9-36 i dette bladet. Vel møtt! Benedicte H. Jørgensen HMS til glede eller besvær? Sentralt Næringsutvalg har i inneværende år jobbet endel med HMS (helse, miljø og sikkerhet). Arbeidstilsynet har hatt 178 tilsyn i 2012 og det har vært 71 % varslede pålegg. OTF nytt 7-13 side 3

4

5 Medlemsmøtet 24. september Implantatprotetik k Benedicte Jørgensen åpnet møtet med informasjon fra styret. Hun fortalte at det var arrangert næringspolitisk forum og kurs for tillitsvalgte i regi av NTF. Hun minnet om OTFs generalforsamling og valg til representantskapet tirsdag 5. november. Fagnemndens leder Flemming Christenson presenterte Kjell Størksen og dagens kurs. Kjell Størksen er knyttet til Hordaland fylkeskommune, tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest / Hordaland og Helse Bergen Haukeland universitetssykehus. Størksen gikk først gjennom basis i implantologi. Implantatet er et retesjonselement for en tannerstatning. Det har også nå kommet ulike legeringer (for å få tynnere implantater). Disse har gjenget overflate, og det er mange fabrikanter, men ikke alle har dokumentasjon. Form og ruhet på implantatet kan variere. Implantatet er altså en ankylosert «rot» med distanse og krone. Dermed har implantatet sine sensoriske signaler fra benets resiliens. Dette kan muligens gjøre bitt noe hardere, og dermed lettere gi chipping (en ankylose er også en veksthindring). Indikasjoner for implantatbehandling er tannløshet, store brospenn, unilaterale friender, diastema, uberørte nabotenner, og hvis det er eksisterende protetikk. Spesielt ved intakte nabotenner er implantat et førstevalg, og entannsimplantaterstatninger har god prognose. Det neste steget med implantatbehandling er å vurdere pasienten. Er pasienten frisk nok? Hvem egner seg? I dag er det veldig få som ikke kan få implantater. Enkelte Fosamaxpasienter er på grensen av egnethet. Relative kontraindikasjoner er defekt benmetabolisme, immundefekter, cytostatika, diabetes (insulinkrevende og svingende blodsukker), malign sykdom, hjerteopererte/kunstige klaffer og strålebehandlet område. Er det ben å skru i eller kan det skaffes? Gode kirurger kan som regel få dette til så henvisende tannleger bestiller i praksis bare en jobb. Hvordan implantatet plasseres er viktig for å få til fin protetikk. For kirurgen avstanden til nabotenner viktig (critical og comfort zone). Av implantattyper er det både rette og koniske. Det er kommet noen korte, men disse er gjerne utprøvet på selekterte pasienter. Kjell Størksen minner oss på at det i disse testene «plukkes det ut 100 pasienter man tror det går bra med, og ikke 100 pasienter og så ser om det går bra». Det fins også noen hvite implantater, men disse mangler foreløpig dokumentasjon. Når er et implantat stabilt? Implantering (mekanisk stabilitet) Tilheling Belastning Kjell Størksen (biologisk stabilitet) Overflaten bestemmer en del for når denne overgangen skjer og hvor raskt. Av distanser er det prefabrikkerte og individuelt tilpassede. Disse lages mest i kromkobolt, titan og keram. Keram velges på grunn av estetikk, metall for styrke. Benresorbsjon etter tanntap kan være et problem, og samarbeid med kjeveortoped kan være nyttig. Protetikken må forventes å kreve vedlikeholdsbehandling. Akryl og porselentenner kan frakturere, men akrylen kan repareres enklere da porselen må tørkes før det kan puttes i ovn og brennes på nytt. Implantatarbeider kontrolleres først etter ett år, men ved kortere intervall hvis det er andre forbehold, og deretter vanlig recall. Årsak til kortere kontrolltid kan være for eksempel usikker integrasjon, parafunksjoner, kompliserte arbeider osv. Periimplantitt eller periimplantær mukositt er også en problemstilling. Det er per i dag ingen behandlingsregimer for dette som vi er garantert fungerer. Det er derfor svært viktig at renholdet er på plass og at det er adkomst for å rengjøre. Prognosetallene på faste tannerstatninger er gode. 5 år 10 år Broer på egne tenner 93,8 89,2 Broer på egne tenner med ekstensjon 91,4 80,3 Broer på implantat 95,2 86,7 Broer mellom tann og implantat 95,2 77,8 Entannserstatning på implantat 94,5 89,4 Etsebro 87,7 65,0 Pjetursson et al, review, JOOR Tallene er gjennomsnitt for alle brotyper og implantatsystemer med gode oppfølgingsstudier. Medlemmene benyttet pausene til å stille spørsmål. OTF nytt 7-13 side 5

6

7 I løpet av pausen kom det et par spørsmål fra medlemmer. Først var spørsmålet om krone skrudd direkte på implantatet eller med distanse og krone. Ut fra Størksens egne erfaringer er det ingen fordel med ekstra ledd. Et annet spørsmål var hva han syntes om at tannleger kan gjøre kirurgien selv eller bør henvise til spesialist. Til det svarte han at han hadde ulike erfaringer, og at både tannleger og spesialister utfører god kirurgi. Vi fikk høre litt om behandlingsvalg og strategier ved protetisk behandling. Det er viktig å sette av tid til planlegging. Tid til planlegging er tid spart i behandlingen. Evidensbasert medisin skal dette baseres på, men klinisk trening og erfaring er også viktig å ta i betraktning. 1. Planlegging a. i underkjeven er 4 implantater standard b. er det grunnlag for trygdeytelser c. i overkjeven kan det by på fonetiske problemer d. Skal oppbygningen være bare tenner eller tenner og gingiva e. Leppestøtte ved helkjevbroer kan være vanskelig f. Hjelpemidler i planleggingen kan være kolleger, tekniker, litteratur, modeller, midlertidige løsninger, mock-up, innprøvinger, fotos 2. Finn samarbeidspartnere f. eks. kjeveortoped, kirurger, osv. 3. Del opp arbeidet 4. Ikke vær redd for å gå utenom standard løsning 5. Bruk ulike protetiske teknikker Dentsply s Brit Holme og OTF medlem som vi dessverre ikke har navn på. Tekst: Kenneth Hestvik Foto: Benedicte Jørgensen En stor takk til alle utstillere! Dentalforum, Dental Sør Røntgen, DENTSPLY Implants, Nobel Biocare, Norsk Dental Depot, Straumann AS og Unident. Hyggelig på stand hos Nobel Biocare. Glade møtedeltakere som vi dessverre mangler navn på. OTF nytt 7-13 side 7

8 Honnørklubbens medlemsmøte 24. september 2013 Møtets faglige innslag denne gang, i vår klatring oppover i etasjene ved Institutt for klinisk odontologi i Geitmyrsveien 71, var overlatt til avdeling for kjeve- og ansiktsradiologi. Som alle kjenner til har vi de siste årene hatt et betydelig generasjonsskifte av de vitenskapelige og kliniske lærere ved instituttet, og vi var nysgjerrige på å møte radiologiavdelings fagfolk, høre om deres undervisning, forskning, formidling, aktivitet for øvrig og kanskje noe om fremtidsplaner og drømmer. Det var professor Tore Arne Larheim og postdoktor Linda Zamoline Arvidsson som kom til Honnørklubben. De ga oss en interessant og grundig innføring i avdelingens arbeidsoppgaver, med studentundervisning, spesialistutdannelse og særlig om det uhyre spennende forsknings- og dokumentasjonsarbeid som avdelingen er midt oppe i og bidrar til å utvide den odontologiske radiologis kunnskapsbase og anvendelsesområde. Alle tannleger ser på radiologien som et nyttig og uunnværlig hjelpemiddel i vår daglige odontologiske diagnostikk. Men her sørget Larheim og Arvidsson å påpeke langt videre anvendelsesområder for den dentale radiologi og der samarbeidet med den medisinske profesjon er under full utvikling. Som et ledd i denne viktige og fremtidsrettede utvidelse av fagområdet og stadfesting av et fag i betydelig utvikling var det med tydelig stolthet foredragsholderne fortalte om verdenskongressen i Grieghallen i Bergen 22. til 27. juni 2013 (International Congress of Dento- Maxillo-Facial Radiology) der fagmiljøet ved adeling for kjeve- og ansiktsradiologi ved fakultet i Oslo var arrangører for mer enn 350 deltakere. Postdoktor Linda Zamoline Arvidsson og professor Tore Arne Larheim var våre foredragsholdere. Kongressen var, i tillegg til den verdifulle faglige formidling, en mektig bidragsyter til å heve norsk odontologis anseelse! Etter denne flotte redegjørelsen om avdeling for kjeve- og ansiktsradiologi ved Fakultetet i Geitmyrsveien var det tid for et lekkert ostebord med all verdens deilig tilbehør, inklusive rødvin quantum satis. Deretter kaffe og en deilig kake med is. En hjertelig takk til Honnørklubbens arrangementskomite ved Brit, Dagrun, Karen og Terje for flott innsats, likeså en hjertelig takk til Oslo Tannlegeforening for at vi får benytte foreningens møtelokale i Niels Juels gate 24! Neste møte i Honnørklubben blir også i Niels Juels gate 24, datoen er fastsatt til onsdag 27. november 2013 kl Denne gang går vi én etasje opp i Geitmyrsveien 71 til avdeling for oral kirurgi og oral medisin. Professor Tore Bjørnland og medarbeidere vil komme til oss å gi oss et innblikk i nok en spennende avdeling med svært varierte arbeidsoppgaver. Påmelding kan gjøres allerede nå ved en e-post til ( Jeg kommer og navn). Separat e-postinvitasjon følger senere. En spesiell oppfordring til Honnørklubbens medlemmer: Husk å sjekke e-posten din regelmessig! Referat og bilder ved Harald Ulvestad Blide Honnørklubbmedlemmer. Rolf Gunnar Aspestrand og Nor Bjørlykke. Zeiss mikroskop fra 1996 selges! Mikroskopet er i daglig bruk. Myk tubus, finfokusering, halogenlys. Pris kr ,- Kontakt tannlege Espen Elkjær, telefon e-post

9 Innkalling og agenda representantskapsvalg og OTFs generalforsamling 2013 Tirsdag 5. november kl Håndverkeren konferansesenter, Festsalen Registrering fra kl Ingen utstillinger på generalforsamlingen den 5. november. Agenda NTFs representantskap 2013 kl Valgkomiteens innstillinger til NTFs representantskap Valg til NTFs representantskap 2013 Se side 32 for valgkomiteens innstillinger til kandidater. OTFs generalforsamling kl Styrets beretning 2. Regnskap Budsjett Valgkomiteens innstillinger til OTFs styre og utvalg Valg 6. Salg av OTFs lokaler 7. Eventuelt Se side 34 for valgkomiteens innstillinger til kandidater. Etter generalforsamlingen blir det tapas med tilbehør på Håndverkeren. Bindende påmelding på Passive medlemmer og studentmedlemmer har ikke stemmerett, men er velkomne til å overvære generalforsamlingen. Vel møtt! OTF nytt 7-13 side 9

10

11 Referat OTFs generalforsamling 6. november 2012 OTFs leder Benedicte Jørgensen ønsket 38 stemmeberettigede medlemmer og inviterte gjester velkommen til årets generalforsamling på Håndverkeren konferansesenter. Tilstedeværende styremedlemmer ble presentert og tok plass på podiet. Leder Benedicte Jørgensen (møteleder), nestleder Kenneth Hestvik, styremedlemmer Kjetil Strøm, Christina Hvaring (ikke tilstede), varamedlem Liss Fongaard, UTV Oslo Riaz Shah, UTV Akershus Kristin Bratz (ikke tilstede) og UTV UiO Tirill Willumsen (ikke tilstede). Øvrige styremøtedeltakere ble også presentert: Informasjonssekretær og redaktør OTF nytt Marianne Horgen, webansvarlig Flemming Christenson og leder fagnemnda Finn Rossow. Det var ingen bemerkninger til innkallingen, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt (innkalling i OTF nytt , flere nyhetsbrev og på Tradisjonen tro ble avdøde medlemmer siden forrige generalforsamling hedret med ett minutts stillhet før kveldens agenda ble presentert. Agenda: 1. Styrets beretning 2. Regnskap Budsjett Vedtektsendringer 5. Kontingent Valgkomiteens innstillinger 7. Valg 8. Eventuelt 1. Styrets beretning Styrets beretning ble gjennomgått ingen bemerkninger fra salen. 2. Regnskap 2011 Regnskapet ble presentert av AS Profina ved daglig leder Rune Stenhammer. Inger-Lise Mathiesen orienterte om finansinntekter. Til tross for en nedgang i annonseinntekter, er foreningens regnskap sunt. Benedicte Jørgensen orienterte om brev fra revisor vedrørende innsendingsplikt av regnskap: «Siden foreningen har innsendelsesplikt av regnskapet til Brønnøysund er det et krav om at regnskapet skal være behandlet av riktig organ innen 30. juni året etter regnskapsåret, jfr. regnskapsloven 3-1. I foreningens vedtekter står det at generalforsamlingen behandler og vedtar regnskapet. Siden Oslo Tannlegeforening har generalforsamling etter 30.6 hvert år, er foreningens vedtekter ikke i samsvar med regnskapslovens krav om fastsettelse av regnskapet. En måte å korrigere dette på er at vedtektene oppdateres slik at det fremgår at det er styret som fastsetter regnskapet, men at det skal gjennomgås på etterfølgende generalforsamling.» Regnskapet for 2011 ble godkjent og styret gitt ansvarsfrihet. Revisor RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen ble godkjent (firmaet skiftet navn i 2012 fra Kjelstrup & Wiggen til RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen). 3. Budsjett 2013 Budsjett 2012 ble godkjent etter avstemming om kontingent økning, punkt Vedtektsendringer 6 Administrasjon OTF ledes av et styre som ved siden av seg har en fagnemnd, klagenemnd, informasjonssekretær, valgkomité, representanter med vararepresentanter til NTFs representantskap, utvalg og komitéer og fast ansatt kontorleder og sekretær. Møterett i styret, men ikke stemmerett, har informasjonssekretæren, redaktør, webansvarlig og leder i fagnemnda. Foreslås endret til: 6 Administrasjon OTF ledes av et styre som ved siden av seg har en fagnemnd, klagenemnd, informasjonssekretær, valgkomité, representanter med vararepresentanter til NTFs representantskap, utvalg og komitéer og fast ansatt kontorleder og sekretær. Møterett i styret, men ikke stemmerett, har informasjonssekretæren, redaktør, webredaktør og leder i fagnemnda. Bakgrunn: Styret ønsker en beskrivelse for webredaktøren rolle og oppgaver slik som det allerede finnes for ansvarlig redaktør OTF nytt og informasjonssekretæren. Forslag tillegg til 6 Administrasjon: Webredaktør har overordnet ansvar for websiden til OTF. Dette innebærer profilering, redigering, oppdateringer, videre utvikling, design og vedlikehold av OTF sin hjemmeside. Webredaktør vil dele de praktiske arbeidsoppgavene med kontorleder. Forslag til endring og tillegg vedtatt ved akklamasjon. 5. Kontingent økning 2013 Kontingent for OTFs medlemmer foreslås øket til kr 700,- pr år for fullt betalendene medlemmer. Kontingent for OTFs medlemmer foreslås øket til kr 375,- pr år for medlemmer som har rett til redusert kontingent. Kontingent for passive medlemmer foreslås øket til kr 375,- pr år. Med passive medlemmer menes tannleger som er tilknyttet Den norske tannlegeforening og med hovedmedlemskap i annen lokalforening. Bakgrunn for at styret ser det nødvendig å øke kontingenten, er økte driftskostnader. OTFs kontingent har vært uendret siden OTF nytt 7-13 side 11

12 Referat OTFs generalforsamling 6. november 2012 En økning av kontingenten vil tre i kraft 1. januar Kontingentøkning vedtatt ved akklamasjon. 6. Valgkomiteens innstillinger for 2013 Valgkomiteens leder Helle Nyhuus presenterte kandidatene og takket for positiv respons på valgkomiteens forespørsler. Hederstegnutvalget «Den Gyldne Tand» Anne Vonen Svein Riiber Helle Nyhuus OTFs valgte leder Alle valgt for 1 år ved akklamasjon. Kandidatene: Leder: Benedicte Jørgensen (forslag fremlagt skriftlig for generalforsamlingen). Valgt for 1 år ved akklamasjon. Nestleder: Kjetil Strøm Valgt for 1 år ved akklamasjon. Styremedlem: Kenneth Stenshol Hestvik Valgt for 1 år ved akklamasjon. Valgkomiteen 2013 Ragnar Gjone Lise Nyøygard Anne Beate Sønju Clasen Helle Nyhuus (vara) Alle valgt for 1 år ved akklamasjon. Det ble ikke lagt inn benkeforslag til noen av valgkomiteens innstillinger. Styremedlem: Tove Høie Brubakk Valgt for 1 år ved akklamasjon. Varastyremedlem: Christina Hvaring Valgt for 1 år ved akklamasjon. Informasjonssekretær: Marianne Horgen Valgt for 1 år ved akklamasjon. Web-redaktør: Flemming Christenson Ved en inkurie var web-redaktør falt ut av innkallingen. Ingen bemerkninger fra salen. Valgt for 1 år ved akklamasjon. Fagnemnden, medlem: Finn Rossow Valgt for 2 år ved akklamasjon. Fagnemnden, medlem: Anders Øren Valgt for 2 år ved akklamasjon. Fagnemnden, leder: Flemming Christenson Valgt for 1 år ved akklamasjon. Klagenemnden, medlem: Brita-Karin Lie Valgt for 5 år ved akklamasjon. Praksistakseringsutvalget, medlem: Einar Bjart Haugen Valgt for 4 år ved akklamasjon. 8. Eventuelt Spørsmål fra salen: Har klagenemnden merket noen forandring på klagenes karakter etter Norsk Pasientskadeerstatnings (NPE) inntreden? Ragnar Gjone redegjorde kort for dette, liten forskjell. En definering av rollene mellom NPE og de lokale klagenemndene er igangsatt av NTF og vil bli en sak på Representantskapet i Streiken ved Colousseumklinikken i Trondheim var det ingen i salen som hadde nok kjennskap til. Hederstegntildelinger 2012 Etter valgene, ble det tradisjonen tro utdelt hederstegnbevisninger. Svein Riiber foretok den høytidelige tildelingen sammen med Benedicte Jørgensen. Hederstegn i gull ble tildelt: Anne Beate Sønju Clasen Hederstegn i sølv ble tildelt: Bente Dahl Storm John Erik Thomseth Harald Jordal (ikke tilstede) Elin Øyen (ikke tilstede) Generalforsamlingen ble avsluttet kl 18.20, og 30 deltakere deltok på middagen på Bristol Grill etterpå. Referenter: Marianne Horgen og Tine F. Berg (første gang publisert i OTF nytt 8-12).

13 Styrets beretning i perioden OTF nytt 7-13 side 13

14 Uttalelse fra ledelsen 2012

15 Uttalelse fra ledelsen 2012 OTF nytt 7-13 side 15

16 Revisors beretning 2012

17 Revisors beretning 2012 OTF nytt 7-13 side 17

18 Årsberetning 2012

19 Resultatregnskap 2012 OTF nytt 7-13 side 19

20 Resultatregnskap 2012

21 Resultatregnskap 2012 OTF nytt 7-13 side 21

22 Resultatregnskap 2012

23 Resultatregnskap 2012 OTF nytt 7-13 side 23

24 Resultatregnskap 2012

25 Resultatregnskap 2012 OTF nytt 7-13 side 25

26 Noter regnskap 2012

27 Noter regnskap 2012 OTF nytt 7-13 side 27

28 Noter regnskap 2012

29 Noter regnskap 2012 OTF nytt 7-13 side 29

30 Noter regnskap 2012

31 Budsjettforslag 2014 OTF nytt 7-13 side 31

32 Valgkomiteens innstillinger til NTFs representantskap 29. og 30. november 2013 Benedicte Jørgensen (p) OTFs leder 2012 og 2013 Cand. odont. 2001, UiO. Jobbet i den offentlige tannhelsetjenesten i Nord Fron i Gudbrandsdalen. Assistenttannlege i 5 år på en privat klinikk i Ullensaker. Startet en ny tannklinikk på Røa i 2006, og åpnet Vestre Aker Tannklinikk i Nestleder i OTF i 2011 og leder i 2012 og Marianne Horgen (o) Redaktør i OTF-nytt og informasjonssekretær siden Cand. odont Oslo. Har jobbet i privat praksis både som assistenttannlege og som praksiseier fra Fra 2010 i Tannhelsetjenesten Oslo Kommune i full stilling ved Tannklinikken Huseby. Kjetil Strøm (o) OTFs nestleder i 2013, styremedlem siden Ferdig utdannet tannlege i juni 2009, jobbet ved Sandaker tannlegevakt. Fra januar 2010 instruktør ved det odontologiske fakultet ved Universitet i Oslo, primært som instruktør for tannpleierstudentene. Jobber noe privat ved siden studier. Har startet dobbeltkompetanse ved UiO, avdeling for pedodonti. Holder på med doktorgradsstudier i atferdsfag. Kenneth Stenshol Hestvik (p) OTFs nestleder i 2012 og styremedlem i 2011 og Uteksaminert UiO Instruktørtannlege ved UiO. 2004: Tannlege i privat praksis : Klinikksjef ved Kvæfjord tannklinikk. Praksiseier i Oslo fra Tove Høie Brubak (p) Styremedlem siden Utdannet cand. odont i Bergen 1999 Jobbet i den offentlige tannhelsetjenesten Akershus Assistenttannlege med klinikksjefstilling i Oslo fra Egen praksis fra 2003 i Oslo. Birgit Hjort Kollevold (o) Utdannet ved UiB Klinikkleder ved Askerholmen tannklinikk i Akershus Fylkeskommune. 6 år som verneombud, tillitsvalgt, hovedtillitsvalgt og UTV leder ved Akershus Fylkeskommune. Som hovedtillitsvalgt i Akershus fylke har jeg selvsagt deltatt på mange arenaer i NTF. Jeg kan nevne tariffkonferanser, lønnspolitisk forum og diverse relevante kurs for tillitsvalgte tannleger i offentlig sektor. Ingun Texmon (p) Utdannet ved UiO januar Medlem av OTF-nytt redaksjonen siden Jobber som assistenttannlege ved klinikken Tannlegene i Waldemar Thranesgate hos kollega Per Eivind Måreid. Har tidligere jobbet som assistenttannlege i vikariat hos Elisabeth Engemoen i Sandvika og som tannlege og klinikkleder i Risør og Gjerstad ved den offentlige tannhelsetjenesten i Aust-Agder. Som student var jeg spesielt engasjert i studentavisen Tidens Tann, hvor jeg var skribent i fem år og redaktør i to av dem. Jeg satt i styret i Odontologforeningen i fire år, som redaktør, sekretær og leder. Jeg var også sekretær i Odontologenes studentutvalg og satt som studentrepresentant i flere utvalg ved fakultetet, to år i Programstyreutvalget og et år i Fakultetstyret. Da jeg begynte som tannlege i den offentlige tannhelsetjenesten i Aust-Agder overtok jeg redaksjonsansvaret for tannhelsetjenestens avis, Gapet, og var tillitsvalgt i UTV. Anders Rye (p) Sekretær i klagenemnden i 2013, medlem av klagenemnden siden Cand. odont. Oslo 1995, privat praksis siden Spesialist protetikk og bittfunksjon 2002, instruktørtannlege UiO. Ragnar Andreas Gjone (p) Medlem av klagenemnden siden Uteksaminert UiO Privatpraktiserende.. Vært sekretær og medlem av klagenemnden, leder og medlem av praksistakseringsutvalget samt medlem og leder av valgkomiteen. (Gjone fratrådte valgkomiteen da nominasjonen ble foretatt).

33 Valgkomiteens innstillinger til NTFs representantskap 29. og 30. november 2013 Bent Thv. Gerner (p) Inger Lise Mathiesen (p) Cand. odont UIO. Spesialist oral protetikk 1984, spesialistpraksis i Spesdent as. Assisterende tannlegesjef i Forsvaret Tidligere leder og nestleder i Oslo Tannlegeforening. Tidligere leder av fagnemnda i Oslo Tannlegeforening og NTFs fagnemnd. Tidligere leder i Norsk Forening for Oral Protetikk og NTFs klagenemnd for implantatsaker. Deltatt i 16 representantskap i NTF. Bidrar som sakkyndig i saker fra Norsk Pasientskadeerstatning. Anne Vonen (o) Utdanning: cand. odont. Oslo 1974, driftsøkonom Jobb: Den offentlige tannhelsetjenesten fra 1974, overtannlege, traumeavdelingen, sensor allmenn voksen UiO, privat praksis. Tillitsverv: Leder studentutvalget, Styret i OTL-Oslo, hovedverneombud, leder ASU, styret i Norsk Tannvern, OTS-leder, leder OTFs økonomiutvalg, NTFs kvalitetsutvalg, Desisjonsutvalget, Hovedstyret fra 2004, visepresident i NTF fra Annet: Diverse kursvirksomhet, blant annet om kvalitetsutvikling, trygd, rusavhengige, effektivisering i DOT. Cand. odont. 1977, UiB. Ansatt i Tannhelsetjenesten Oslo KF og arbeider som instruktørtannlege ved Det odontologiske fakultet UIO. Har vært redaktør i OTF nytt. Har sittet som varamedlem i OTF styret og hatt flere verv i OTF. Har deltatt 7 ganger tidligere på representantskapet. Helle Nyhus (p) Privatpraksis fra Rettsodontologi, daglig leder i Tannakutten siden Leder i OTS , medlem i NTFs hovedstyre Henrik Storås (o) Utdannet tannlege i Oslo i Master of Health administration i Oslo Ansatt i Tannhelsetjenesten i Oslo siden Tillitsvalgt siden 2004 og UTV leder i Oslo siden Hovedtillitsvalgt for Akademikerne i Oslo siden Vara i Sentralt forhandlingsutvalg Vararepresentanter Riaz Hussain Shah (o) Cand.odont Oslo. Klinikksjef ved Båtsfjord tannklinikk Finnmark Distriktstannlege Stange tannklinikk Hedmark Ansatt i Oslo kommune tannhelsetjenesten siden 1997 og er klinikksjef ved tannklinikken Lindeberg senter i Oslo. Styremedlem UTV-Oslo og representant for UTV Oslo i OTFs styre. Rabia Khawaja (o) Utdannet i Oslo juni Jobbet både offentlig og privat, nå for SIO på Blindern og annenhver helg på tannlegevakten i Drammen. Jeg er en utadvendt person, samarbeidsvillig, og jeg liker å utfordre meg selv. Jeg ønsker å engasjere meg og bidra i foreningen. Sjekk annonser på markedsplassen! OTF nytt 7-13 side 33

34 Valgkomiteens innstillinger for OTF styre og utvalg Styret Leder Kjetil Strøm (o) OTFs nestleder i 2013, styremedlem siden Ferdig utdannet tannlege i juni 2009, og gikk rett i jobb ved Sandaker tannlegevakt. Fra januar 2010 instruktør ved det odontologiske fakultet ved Universitet i Oslo, primært som instruktør for tannpleierstudentene. Jobber noe privat ved siden studier. Har startet dobbeltkompetanse ved UiO, avdeling for pedodonti. Holder på med doktorgradsstudier i atferdsfag. Velges for 1 år. Nestleder Ingun Texmon (p) Utdannet ved UiO januar Medlem av OTF-nytt redaksjonen siden Jobber som assistenttannlege ved klinikken Tannlegene i Waldemar Thranesgate hos kollega Per Eivind Måreid. Har tidligere jobbet som assistenttannlege i vikariat hos Elisabeth Engemoen i Sandvika og som tannlege og klinikkleder i Risør og Gjerstad ved den offentlige tannhelsetjenesten i Aust-Agder. Som student var jeg spesielt engasjert i studentavisen Tidens Tann, hvor jeg var skribent i fem år og redaktør i to av dem. Jeg satt i styret i Odontologforeningen i fire år, som redaktør, sekretær og leder. Jeg var også sekretær i Odontologenes studentutvalg og satt som studentrepresentant i flere utvalg ved fakultetet, to år i Programstyreutvalget og et år i Fakultetstyret. Da jeg begynte som tannlege i den offentlige tannhelsetjenesten i Aust-Agder overtok jeg redaksjonsansvaret for tannhelsetjenestens avis, Gapet, og var tillitsvalgt i UTV. Velges for 1 år. Varastyremedlem Rabia Khawaja (o) Utdannet i Oslo juni Jobbet både offentlig og privat, nå for SIO på Blindern og annenhver helg på tannlegevakten i Drammen. Jeg er en utadvendt person, samarbeidsvillig, og jeg liker å utfordre meg selv. Jeg ønsker å engasjere meg og bidra i foreningen, og ønsker å lære og utvikle meg selv både som person og tannlege. Jeg er interessert i å jobbe med den etiske delen av yrket vårt, bidra og lære mer i dette feltet. Alle styremedlemmer velges for 1 år. Informasjonsutvalget Informasjonssekretær Marianne Horgen (o) Redaktør i OTF-nytt og informasjonssekretær siden Cand. odont Oslo. Har jobbet i privat praksis både som assistenttannlege og som praksiseier fra Fra 2010 i Tannhelsetjenesten Oslo Kommune i full stilling ved Tannklinikken Huseby. Velges for 1 år, møterett i styret. Web-redaktør Flemming Christenson (p). Uteksaminert UiO Jobbet hos periospesialist Dybvik i Sandefjord, jobber nå i Colosseumklinikken Sandvika. OTF web-redaktør siden januar 2011, medlem av fagnemnden i 2012 og leder av fagnemnden i Styremedlemmer Kenneth Stenshol Hestvik (p) OTFs nestleder i 2012 og styremedlem i 2011 og Uteksaminert UiO Instruktørtannlege ved UiO. 2004: Tannlege i privat praksis : Klinikksjef ved Kvæfjord tannklinikk. Praksiseier i Oslo fra Tove Høie Brubakk (p) Styremedlem siden Utdannet cand. odont i Bergen 1999 Jobbet i den offentlige tannhelsetjenesten Akershus Assistenttannlege med klinikksjefstilling i Oslo fra Egen praksis fra 2003 i Oslo. Velges for 1 år, møterett i styret. Fagnemnden Carl Hjortsjõ (o/p) Postdoktor UiO. Jobber deltid privat hos tannlegene Sydow og Mo i Drammen som spesialist i oral protetikk. Utdannelse: 1995 tannlegeeksamen Göteborgs universitet, 2004 spesialist eksamen i oral protetikk Universitet i Oslo, 2010 philosophiae doctor Universitet i Oslo. Forskningsområde: Forebyggende behandling av syreskader. Undervisning: Underviser i bittfysiologi på tannlegeprogrammet ved UiO.

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening tirsdag 6. november kl 17.00

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening tirsdag 6. november kl 17.00 Innkalling og agenda generalforsamling 2012 Innkalling og agenda ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening tirsdag 6. november kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter, Speilsalen, 5. etasje Agenda

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 10. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 10. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 8 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Generalforsamlingen 5. november 8 OTFs valg til NTFs representantskap 2013

Detaljer

Medikamenter til nytte og besvær Sigbjørn Suk Løes

Medikamenter til nytte og besvær Sigbjørn Suk Løes Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 8 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Representantskapsvalg og generalforsamling 10 Invitasjon honnørklubb 11 Markedsføring på internett 13 OTF informasjon

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2015 Årgang 25

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2015 Årgang 25 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2015 Årgang 25 Innkalling til Generalforsamling og valg tirsdag 3. november kl. 17.00 Valg av representanter til NTFs representantskap. Les mer fra

Detaljer

Innkalling til generalforsamling tirsdag 6. november kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter, Speilsalen 5. etasje

Innkalling til generalforsamling tirsdag 6. november kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter, Speilsalen 5. etasje M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 7 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 25. september 8 Honnørklubbens høstmøte 27. september 9 Innkalling

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2014 Årgang 24

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2014 Årgang 24 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2014 Årgang 24 Medlemsmøte tirsdag 9. desember kl. 17.00 Dr. Christoph Ramseier The Management of Smokers in the Dental Practice Konvensjonelle metoder

Detaljer

Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt

Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt 1 Navn og historikk Oslo Tannlegeforening (OTF) er Den norske tannlegeforenings lokalforening

Detaljer

Hva skjer etter fullført perioog implantatbehandling?

Hva skjer etter fullført perioog implantatbehandling? Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 6 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 30. august 8 Invitasjon til TSE 9 Falske fakturaer 10 Invitasjon til heldagskurs 11 Gullhandel 14 Personalia

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Tannlegeforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Tannlegeforening Vedtekter STTF Vedtekter for Sør-Trøndelag Tannlegeforening Sist endret desember 2015 1 Navn Sør-Trøndelag Tannlegeforening er Den norske tannlegeforenings lokalforening i Sør-Trøndelag fylke. Dens initialer

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 24. september kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 24. september kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 6 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 27. august: Norsk Pasientskadeerstatning 6 Invitasjon til OTFs

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2015 Årgang 25

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2015 Årgang 25 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2015 Årgang 25 Lene Hystad Hove og Kirsten Solemdal holder kurs i gerodontologi for OTFs medlemmer 8. desember. Medlemsmøte tirsdag 8. desember kl.

Detaljer

Tema på Vårmøte: Foredrag om prinsippene bak og om lokal lønnsdannelelse Ved jurist og forhandlingssjef i NTF John Frammer.

Tema på Vårmøte: Foredrag om prinsippene bak og om lokal lønnsdannelelse Ved jurist og forhandlingssjef i NTF John Frammer. Årsmelding 2013 Antall styremøter: 6. Medlemsmøter: 1 vårmøte, 1 årsmøte ( avholdt i okt) Tema på Vårmøte: Foredrag om prinsippene bak og om lokal lønnsdannelelse Ved jurist og forhandlingssjef i NTF John

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 23. april kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 23. april kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 3 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøtet 19.03 2013: Kjeveortopedi på voksne 7 Forum for tillitsvalgte

Detaljer

Årets siste medlemsmøte! Tirsdag 4. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Oralmedisin ved Mats Jontell

Årets siste medlemsmøte! Tirsdag 4. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Oralmedisin ved Mats Jontell M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 8 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 OTFs generalforsamling 2012 8 20 års jubileum for TAKO senteret 11 Heldagskurs

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 25. september kl 17.15 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 25. september kl 17.15 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 6 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 28. august: Rekonstruksjon etter ansiktstraumer 8 Invitasjon

Detaljer

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER. Assistenttannlege + tannpleier Søkes til travel praksis. Godt pasientgrunnlag.

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER. Assistenttannlege + tannpleier Søkes til travel praksis. Godt pasientgrunnlag. R UBRIKKANNONSER STILLING LEDIG Assistenttannlege + tannpleier Søkes til travel praksis. Godt pasientgrunnlag. Henv. tlf. 75 13 17 88. Faks 75 13 17 89. Assistenttannlege Oslo søkes Grunnet svangerskapspermisjon

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 27. august kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 27. august kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 5 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 11. juni 2013: Den digitale hverdagen 10 Bli bedre kjent med.

Detaljer

Norske tannlegers fond til tannlegevitenskapens fremme Astri J. Ragne. Tannlegeundervisningens fond Jacob Leirskar Edward B.

Norske tannlegers fond til tannlegevitenskapens fremme Astri J. Ragne. Tannlegeundervisningens fond Jacob Leirskar Edward B. Sak 9 Valg Valgkomiteen har hatt følgende sammensetning: Thorgny Magnusson, Bergen Tannlegeforening Ninni Haug, Troms TF, Gerd Knudsen, Oslo TF, Bjarne Housken d.y., Haugaland TF og Terje Nøtland, Nordland

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2014 Årgang 24

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2014 Årgang 24 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2014 Årgang 24 Ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening Det avholdes ordinær generalforsamling tirsdag 11. november kl. 17.00 på Håndverkeren

Detaljer

ROGALAND TANNLEGEFORENING

ROGALAND TANNLEGEFORENING ROGALAND TANNLEGEFORENING Nr. 4-2011 Side 2 Kursoversikt Side 3 Leder Side 4 Kursinvitasjon Side 8 Generalforsamling Side 9 Regnskap 2010 Nr. 4-2011 Redaksjonens hjørne Redaksjon: Guttorm Haug tlf. jobb

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Thon Hotel Elverum, torsdag 21. februar 2013 Tilstede: 22 årsmøtedelegater med stemmerett. Fra styret: Leder Tore Hansen, Øyvind Lindalen, Anette

Detaljer

www.tannlegetidende.no

www.tannlegetidende.no R UBRIKKANNONSER STILLING LEDIG Sandefjord Utadvendt, seriøs og kvalitetsbevisst tannlege søkes til vår veletablerte, moderne og travle praksis med svært varierte behandlinger. Vi tilbyr et bredt fagmiljø

Detaljer

Frivillig arbeid og forskning om bord i Mercy Ships

Frivillig arbeid og forskning om bord i Mercy Ships Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 5 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 24. mai 2011 8 Honnørklubben inviterer til høstmøte 11 Personalia Medlemsmøte med middag tirsdag 30.

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Tid: Onsdag 5. mars kl 17.00 Sted: Møterom 30 i 1.etasje, Observatoriegata 1 B, Oslo Før årsmøtet startet, innledet BFs nestleder Margunn

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Værnes, 030314 ÅRSMØTEREFERAT 2014 Norsk Forening

Detaljer

R UBRIKKANNONSER. Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 2 149

R UBRIKKANNONSER. Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 2 149 R UBRIKKANNONSER Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 2 149 Assistenttannlege, Grimstad Skjærgårdstannlegene DA i Grimstad v/tannlegene Svein Leikanger og Lars Jomås søker

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

R UBRIKKANNONSER STILLING LEDIG 346 D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS T IDENDE 2011; 121 NR 5

R UBRIKKANNONSER STILLING LEDIG 346 D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS T IDENDE 2011; 121 NR 5 R UBRIKKANNONSER STILLING LEDIG 346 D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS T IDENDE 2011; 121 NR 5 ASSISTENTTANNLEGE OSLO Assistenttannlege søkes til moderne tannlegepraksis på Røa i Oslo. Opus og digitalt røntgen

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25. Bamse Mork-Knutsen

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25. Bamse Mork-Knutsen OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25 Spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi Bamse Mork-Knutsen Medlemsmøte tirsdag 24. mars kl. 17.00 Moderne radiologi Kjeve- og ansiktsradiologi

Detaljer

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 1. Konstituering 1. Styreleder Bente Skulstad Austrått ønsket velkommen og holdt en kort

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Prosjektleder STILLING LEDIG ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE R UBRIKKANNONSER

Prosjektleder STILLING LEDIG ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE R UBRIKKANNONSER R UBRIKKANNONSER STILLING LEDIG Nye Sandvika Storsenter Vi starter ny praksis med åpning ca medio nov -7. Søker en erfaren og service-innstilt kollega i full stilling. Henv. nraaum@c2i.net/ 926 33 301.

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Protokoll Ammehjelpens 38. generalforsamling Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Tid: Torsdag 12. mars 2015, kl. 17:00 til ca. 20:00 Sted: Bjørknes Høyskole (Lovisenberggata 13, Lindern) PROGRAM 17:00-17:30 Enkel servering 17:30-18:00 Antibiotikaresistens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 1. Åpning av møtet Oslo avdelings leder, Trond Haider, ønsket velkommen. Møtet var innen gjeldende frister annonsert

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

STILLING LEDIG. Den offentlege tannhelsetenesta i Hordaland R UBRIKKANNONSER

STILLING LEDIG. Den offentlege tannhelsetenesta i Hordaland R UBRIKKANNONSER R UBRIKKANNONSER STILLING LEDIG Sørlandet/Tvedestrand Assistenttannlege søkes til ledig stilling fra 1. juni 2005. Kan tiltre stilling august 2005. Vi er to tannleger og en tannpleier. Vi har en travel

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 10.02.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 10.02.2014 kl. 16:15

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 1 Norsk Osteoporoseforening Dato 19. mai 2011 Vår ref: 538 /Sak. nr 1.2 PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 Norsk osteoporoseforening gjennomførte ordinært årsmøte i Bergen 29. april 2011 kl.

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2014 Årgang 22. Professor Bengt Wenneberg. fra Universitetet i Gøteborg

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2014 Årgang 22. Professor Bengt Wenneberg. fra Universitetet i Gøteborg OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2014 Årgang 22 Professor Bengt Wenneberg fra Universitetet i Gøteborg Medlemsmøte tirsdag 8. april kl. 17.00 Odontologisk behandling av obstruktiv søvnapné

Detaljer

Invitasjon til Vårmøtet 2016 11.-12.mars 2016. Nordfjord Hotell Nordfjordeid. Sogn og Fjordane Tannlegeforening

Invitasjon til Vårmøtet 2016 11.-12.mars 2016. Nordfjord Hotell Nordfjordeid. Sogn og Fjordane Tannlegeforening Invitasjon til Vårmøtet 2016 11.-12.mars 2016 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Sogn og Fjordane Tannlegeforening Program Fredag 11.mars Unni Endal Endodonti 9:30 Frammøte 10:00-10:45 Kurs «Endodonti» (1)

Detaljer

Årets første medlemsmøte! Tirsdag 29. januar kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Peri-implantologi: Hva vet vi? Hva gjør vi?

Årets første medlemsmøte! Tirsdag 29. januar kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Peri-implantologi: Hva vet vi? Hva gjør vi? M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 1 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 4 Invitasjon til OTF skidag 2013 5 Medlemsmøte 4. desember 2012 Mats Jontell

Detaljer

ROGALAND TANNLEGEFORENING

ROGALAND TANNLEGEFORENING ROGALAND TANNLEGEFORENING Medlemsblad for Rogaland Tannlegeforening 1-2016 Leder Side 3 Trygdekurs Side 4 Kursoversikt 2016 21.01.2016 «Å bli mitt beste jeg» hva, hvorfor, hvordan? Foredragsholder: Trond

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av styrets

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Kirkenes 2. september 2010 kl 08.30

Norsk Bergforening Generalforsamling Kirkenes 2. september 2010 kl 08.30 Norsk Bergforening Generalforsamling Kirkenes 2. september 2010 kl 08.30 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av årsmelding

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

Follo- Østfold dachshundklubb

Follo- Østfold dachshundklubb Lover for Follo- Østfold dachshundklubb Vedtatt av årsmøtet den 23.01.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Follo-

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Borettslaget Hans Haugesgate 14-16.

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Borettslaget Hans Haugesgate 14-16. PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Borettslaget Hans Haugesgate 14-16. Sted: Birkebeinersenteret Dato: 10. april 2013 Møtet ble åpnet av: Til stede fra styret: Styreleder Jan Henrik Vassbotten Jan

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Protokoll. for 2014. fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 28. april 2015. Erikstemmen - Flekkefjord. Kontoradresse:

Protokoll. for 2014. fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 28. april 2015. Erikstemmen - Flekkefjord. Kontoradresse: Kontoradresse: Postadresse: E-post: Vige havnevei 90 Kristiansand Postboks 4094 4689 Kristiansand Tlf.: +47 38 17 70 70 lars.pedersen@avfallsor.no Protokoll fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 28.

Detaljer

Det innkalles til årsmøte i Den Norske Fagpresses Forening og Fagpressens Informasjonskontor

Det innkalles til årsmøte i Den Norske Fagpresses Forening og Fagpressens Informasjonskontor Det innkalles til årsmøte i Den Norske Fagpresses Forening og Fagpressens Informasjonskontor Håndverkeren Konferansesenter, Rosenkrantzgt. 7, Oslo Onsdag 30. mars 2011 kl 14.00 (registrering fra kl 13.30)

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA 1 S ide 2014 1. Styrets sammensetning Leder: Glenn Morthen Lund Johansen Nestleder: Kristoffer Jakobsen Kasserer: Mathias Gjerstad Sekretær: Erik Torp Styremedl kurs/oppl:

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER R UBRIKKANNONSER STILLING LEDIG Lærdal i Sogn Assistenttannlege i 100 % stilling søkes til veletablert praksis i Lærdal. Nybygget moderne klinikk med 4 behandlingsrom fordelt på 230 m 2 for 2 tannleger,

Detaljer

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Sist revidert og godkjent av klubbens generalforsamling 22. mars 2014. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 29.04.2014 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 19. mars kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 19. mars kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 2 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøtet 29.01. 2013: Periimplantologi 10 Candidatball V08 11 Bli bedre

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Tilstede: Kirsten Svendsen, Jon-Erik Svendsen, Robert Tenold, Britt Tenold, Linda Jørgensen, Ivar Aanes, Lisa Iversen,

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående)

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående) Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2009 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsprogram for 2015-2016 5. Budsjett

Detaljer