Det innkalles til årsmøte i Den Norske Fagpresses Forening og Fagpressens Informasjonskontor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det innkalles til årsmøte i Den Norske Fagpresses Forening og Fagpressens Informasjonskontor"

Transkript

1 Det innkalles til årsmøte i Den Norske Fagpresses Forening og Fagpressens Informasjonskontor Håndverkeren Konferansesenter, Rosenkrantzgt. 7, Oslo Onsdag 30. mars 2011 kl (registrering fra kl 13.30) Den Norske Fagpresses Forening Fagpressens Informasjonskontor Telefon (+47) Telefaks: (+47) Behandling av vedtektenes 6 fastsatte saker 1. Valg av dirigent 2. Godkjenning av innkalling, samt eventuelle fullmakter. Valg av to personer som sammen med dirigenten skal undertegne protokollen. 3. Årsberetninger 4. Regnskap 5. Forslag til budsjetter, årskontingent og styrehonorar 6. Innstilling fra valgkomiteen til valg av styre, fondsstyrer og revisor. Innstilling fra styret om valg av valgkomite Hovedstyret Marit Aschehoug, styreleder 15. mars 2011 Det kan bare stemmes ved personlig fremmøte. Før møtet skal det oppgis til sekretariatet (kupongen nedenfor) hvem som møter med stemmerett for bladet. Et medlemsblad kan gi representant for et annet medlemsblad skriftlig fullmakt til å stemme for seg. Fullmakt skal sendes inn eller leveres sekretariatet før møtet konstitueres. En representant kan stemme med i høyden tre fullmakter i tillegg til sin egen stemme. Utgiverfondet: Hvert blad har én utgiverstemme. Bladets utgiver kan gi en medarbeider i bladet/ utgiverorganisasjonen fullmakt (med kupongen nedenfor) til å stemme som utgiverrepresentant. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte. Utgiverrepresentanter i forlag, organisasjon o.l. med flere blad, kan stemme for flere blad utgitt av forlaget, organisasjonen o.l. fondet: Hvert blad har én redaktørstemme. Bladets redaktør kan gi en medarbeider i bladet fullmakt (med kupongen nedenfor) til å stemme i sitt sted. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte. I forlag/organisasjon med flere blad, kan redaktøren, eller den redaktøren gir fullmakt, stemme for de blad han/hun har redaktøransvaret for ÅRSMØTEPÅMELDING sendes til Fagpressens Informasjonskontor innen fredag 25. mars, telefaks eller via epost til Navn: Stilling: Blad: Personer som skal stemme krysser av og fyller ut nedenfor Jeg stemmer for bladet Jeg stemmer som utgiverrepresentant Jeg stemmer som redaktør FULLMAKT for stemmegivning for bladet: (utgiveren eller redaktørens underskrift) FULLMAKT for stemmegivning som utgiverrepr.: (utgiverens underskrift) FULLMAKT for stemmegivning som redaktør: (redaktørens underskrift)

2 15. mars 2011 ÅRSMØTET 2010 Den Norske Fagpresses Forening Fagpressens Informasjonskontor Onsdag 30. mars kl Registrering fra kl Håndverkeren Konferansesenter Rosenkrantzgt. 7, Oslo DAGSORDEN FOR ÅRSMØTET 1. Valg av dirigent. 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt valg av to personer til å undertegne protokoll sammen med dirigent. 3. Årsberetninger. 4: Regnskap. 5: Forslag budsjetter, årskontingent og styrehonorar. 6. Innstilling fra valgkomiteen til valg av hovedstyre, fondsstyrer og revisor. Innstilling fra hovedstyret til valgkomité.

3 5) FASTSETTELSE AV KONTINGENT, STYRETS HONORAR OG BUDSJETTER FOR ) Årskontingent Det vises til årsmøtet , hvor det ble vedtatt at kontingenten skal indeksreguleres hvert år. Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar at kontingenten indeksreguleres etter konsumprisindeksen (2,5%). 2) Styrets honorar På årsmøtet ble det vedtatt nye honorarsatser for DNFFs hovedstyre, samt at honorarene etter dette skal indeksreguleres hvert år. Leder: kr ,- Nestleder: kr ,- Styremedlemmer: kr ,- Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar styrets honorarer, som er indeksregulert etter konsumprisindeksen (2,5%).

4 5) FASTSETTELSE AV KONTINGENT, STYRETS HONORAR OG BUDSJETTER FOR ) Budsjett Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner det fremlagte forslag til budsjett for Den Norske Fagpresses Forening, Fagpressens Informasjonskontor, Utgiverfondet og fondet. Budsjett 2011 Inntekter Budsjett 2011 Regnskap 2010 Kontingenter Fagpressekatalog Fagpressenytt Fagpressepriser - Fagpressedagen Pressekort Bibliotekvederlag Kopinor inntekter Sum inntekter Kostnader Budsjett 2011 Regnskap 2010 Personal, styre og eksterne honorarer Kontor- og IT-kostnader Markedsføring og Informasjon Fagpressens kompetansesenter Stipendier Fagpressenytt Kontingenter og medlemskap Sum kostnader Resultat Budsjett 2011 Regnskap 2010 Inntekter Kostnader Driftsresultat Finansinntekt Resultat

5 6) VALG Valgkomiteen har hatt følgende sammensetning: Gunnar Zachrisen, Bistandsaktuelt (leder), redaktør Tove Riiser-Larsen, Sko, utgiverrep. Siri Ulven, Anleggsmaskinen. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 30. mars 2011: HOVEDSTYRET DNFF/FI Leder: Marit Aschehoug, Advokatbladet (gjenvalg) Nestleder: / Ole Henrik Nissen-Lie, Seilas/Båtliv (til 2012) Medlem: Ove Hansrud, Ask Media (til 2012) Medlem: Arne Solli, Første Steg (til 2012) Medlem: Annonsesjef Dagfrid Hammersvik, Juristkontakt (gjenvalg) Medlem: Utgiverrep/redaktør Svein-Yngve Madssen, LO Media (gjenvalg) Medlem: Journalist Anne Lise Stranden, Dine Penger (gjenvalg) Medlem: Markedssjef Simen Rognerud, UIP (til 2012) Fondstyret for DNFFs fond Svein-Yngve Madssen, LO Media (gjenvalg) Arne Solli, Første Steg (gjenvalg) Ove Hansrud, Ask Media (gjenvalg) Fondstyret for DNFFs Utgiverfond Ove Hansrud, Ask Media (gjenvalg) Ole Henrik Nissen-Lie, Seilas/Båtliv (ny) Marit Aschehoug, Advokatbladet (gjenvalg) Revisor Grimsrud & Co v/kåre Uppstrøm Hovedstyrets innstilling til valg av valgkomité: Valgkomité Gunnar Zachrisen, Bistandsaktuelt, leder (til 2012) Siri Ulvin, Anleggsmaskinen (til 2012) Kristian Hauger, Kampanje (ny)

6 TILLITSVALGTE 2010 OG FIs ADMINISTRASJON Styret DNFF/FI: Leder: Marit Aschehoug, Advokatbladet Nestleder: Ove Hansrud, Ask Media Medlem: Arne Solli, Første Steg Medlem: Annonsesjef Dagfrid Hammersvik, Juristkontakt Medlem: Ole Henrik Nissen-Lie, Båtliv/Seilas Medlem: Simen Rognerud, Farojournalen * Medlem: / Svein-Yngve Madssen, LO Media Medlem: Journalist Anne Lise Stranden, Dine Penger Fondstyret for DNFFs fond Svein-Yngve Madssen, LO Media Arne Solli, Første Steg Ove Hansrud, Ask Media Fondstyret for DNFFs Utgiverfond Ove Hansrud, Ask Media Simen Rognerud, Farojournalen (UIP) Marit Aschehoug, Advokatbladet Revisor: Grimsrud & Co v/kåre Uppstrøm Valgkomité: Tove Riiser-Larsen, Sko Siri Ulvin, Anleggsmaskinen Gunnar Zachrisen, Bistandsaktuelt (leder) Administrasjonen i Fagpressens Informasjonskontor: Adm. direktør: redaksjonell kompetanse: Økonomi og IT-sjef: Markedsansvarlig: Prosjektsekretær: Deltid 20% marked Even Trygve Hansen (gen.sekr. DNFF) Berit Nyman Kjartan Tyvand Synne S. Mugaas Elisabeth Berg Pronkow Dagfrid Hammersvik * Utgiverrepresentant Simen Rognerud representerer ikke lenger bladet Farojournalen, da dette ble nedlagt høsten Han er nå ansatt i United Int. Pictures. Rognerud fortsetter i hovedstyret ut sin periode. (På valg i 2012).