PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN."

Transkript

1 PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen, UF-Ringsaker Tore Støkken, UF-Follo Harald Klemmetsen, UF-Oslo Bjørn Ove Pedersen, UF-Moss Karin M. Olsen, UF-Larvik Elin Staveli, UF-Trondheim Atle Rørbakk, UF-Hamar Tove Vatnan, UF-Elverum Birgit Monsås, UF-Norge Solfrid Østenengen, UF- Norge Dag Myhr, UF-Norge Jan Olav Vagle, UF-Norge Trond Fredrik Solhaug, UF- Norge Leif-Anders Valås, UF-Norge Andre deltakere / observatører: Ole B. Eikum, UF-Asker & Bærum Trond Svenkerud, UF-Follo Lars Petersen, UF-Oslo Morten Østby, UF-Larvik Bård Jarwson, UF-Trondheim Per Ropphaugen, UF-Hamar Thrine T. Carlsen, UF-Norge valgkomiteen Rune Andersen, Politihøgskolen

2 1. ÅPNING v /leder Lasse Hermansen. DAGSORDEN 2. KONSTITUERING: Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Valg av møteleder. Valg av møtereferent. Valg av to personer til å underskrive protokollen. 3. ÅRSBERETNING. 4. REGNSKAP. 5. INNKOMNE FORSLAG. 1. Opprettelse av seniorgruppe. Forslag fra Landsstyret. 2. Vedtektsendring. 8.6 velge valgkomite på tre medlemmer. Forslag fra Ole Valen, valgkomiteens leder. 6. VALG. 7. AVSLUTNING. UF-Larviks leder Karin M. Olsen innledet Landsmøtet med å ønske alle velkommen til Stavern. Hun nevnte således at UF-Larvik ble stiftet i mars 1996, og av de siste års aktiviteter kunne hun blant annet nevne: Temakvelder, skiturer, sykkeltur til Jan-Olav Vagle s hytte i Larvik, båttur til Svenner fyr, julebord der ca. 70 personer deltok og ikke minst arbeidsgruppen som i perioden hadde lagt ned mye arbeid i å forberede UF-Norges Landsmøte. Sak nr. 1 - Åpning v / leder Lasse Hermansen: Da Utrykningspersonellet Fellesutvalg Norges leder Lasse Hermansen dessverre er rammet av en alvorlig sykdom og ikke kunne delta på Landsmøtet, ble det nestleder Birgit Monsås som trådte inn i lederens rolle. Hun ønsket deltakerne velkommen til et Landsmøte i Stavern der hun berømmet UF-Larvik for det arbeidet de hadde nedlagt for å få til vellykkede dager, og at vi alle kunne se frem til både hyggelige og nyttige foredrag, og en fin kveld med et godt sosialt samvær. Sak nr. 2 - Konstituering: Godkjenning av innkalling: Vedtak: Enstemmig godkjent. Godkjenning av saksliste: Vedtak: Enstemmig godkjent.

3 Valg av møteleder: Jan-Olav Vagle ble foreslått uten motkandidater. Vedtak: Enstemmig valgt. Valg av møtereferent: Dag Myhr ble foreslått uten motkandidater. Vedtak: Enstemmig valgt. UF-Norges sekretær Dag Myhr foretok navneopprop og noterte de stemmeberettigede. Valg av to personer til å underskrive protokollen. Elin Staveli og Atle Rørbakk ble foreslått uten motkandidater. Vedtak: Begge enstemmig valgt. Sak nr. 3 - Årsberetning: Møtereferent Dag Myhr leste årsberetningen i sin helhet, der han så ba om kommentarer til beretningen. Til beretningen kom det inn forslag til rettelser som ble tatt til etterretning. De som hadde kommentarer eller forslag til rettinger var: Elin Staveli, Ole Valen, Harald Klemmetsen og Atle Rørbakk. Disse hadde ordet en eller flere ganger i debatten. Vedtak: 1. Beretningen og debatten tas til etterretning. 2. Årsberetningen vedtas med de rettelser som er gjort på Landsmøtet. Sak nr. 4 - Regnskap: Kasserer Solfrid Østenengen la frem regnskapet separat for perioden 2002/2003 og 2003/2004 da disse skal ifølge våre vedtekter revideres hvert år. Regnskapet viser at UF-Norge har en stram men forsvarlig økonomi. Det ble fremlagt revisjonsberetning fra Gunnar Haugen, lensmann i Ås i Akershus og Drude O. Fogh fra Oslo politidistrikt som begge foreslår regnskapet godkjent. Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent av Landsmøtet. Styret gis således anvarsfrihet til regnskapet.

4 Sak nr. 5 - Innkomne forslag: 1. Opprettelse av seniorgruppe. Forslag fra Landsstyret. UF-Norges Landsstyre har fremmet forslag om opprettelse av en seniorgruppe innenfor UF- Norge. Dag Myhr redegjorde for tankene bak denne i fravær av leder Lasse Hermansen. Denne bør ha som formål å fortsatt knytte utrykningspersonellet sammen etter endt aktiv tjeneste. Gruppen skal i sin helhet ligge organisert under det til enhver tid valgte Landsstyre. Landsstyret oppnevner det antall representanter som til en hver tid er nødvendig for organisering og drift av gruppens virksomhet. Gruppens navn foreslås til Utrykningspersonellets seniorgruppe. Det nyvalgte Landsstyre får i oppdrag å lage formålsparagrafer for gruppen. Forslaget ble debattert, og det ble fremmet forslag fra Atle Rørbakk at formålsparagrafer/vedtekter for seniorgruppen burde vedtas på neste Landsmøte. Harald Klemmetsen ga uttrykk for at det skulle være unødvendig i å vente to år til neste Landsmøte for aktivisering av gruppen. Atle Rørbakk trakk deretter forslaget. Øvrige som deltok i debatten var Tore Støkken, Leif-Anders Valås og Dag Myhr. Vedtak: Forslaget godkjennes slik det er lagt frem. 2. Vedtektsendring. 8.6 velge valgkomite på tre medlemmer. Forslag fra Ole Valen, valgkomiteens leder. Utrykningspersonellet Fellesutvalg Norges vedtekter 8.6 lyder: velge valgkomite på tre medlemmer. Valgkomiteen i UF-Norge har tradisjonelt bestått av tre personer. En fra hver etat. I år oppstod situasjonen med at Ole Valen fra politiet gikk ut av valgkomiteen mot slutten av arbeidet, da han stiller som lederkandidat. Dette er uforutsette hendelser som kan oppstå. Ut fra dette foreslås det at vedtektenes 8.6 endres til: velge valgkomite på tre faste medlemmer og en vararepresentant. Vedtak: Forslaget godkjennes uten kommentarer. Sak nr. 6 - Valg: Thrine T. Carlsen redegjorde for valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen som har bestått av Ole Valen - HVO politi- og lensmannsetaten som senere gikk ut av valgkomiteens arbeid,

5 Lars Brenden Oslo brann- og redningsetat og Thrine T. Carlsen Kongsberg ambulansetjeneste, avga følgende enstemmig innstilling til Landsmøtet , der samtlige kandidater velges for 2 to år. Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Vararepresentant: Vararepresentant: Ole Valen, UF-Oslo politiet. Birgit Monsås, UF-Trondheim politiet. Dag Myhr, UF-Oslo brannvesenet. Solfrid Østenengen, UF-Elverum AMK/ambulansetjenesten. Jan-Olav Vagle, UF-Larvik - brannvesenet. Trond Fredrik Solhaug, UF-Fredrikstad ambulansetjenesten. Arve Aasheim, UF-Valdres politiet. Ole Christian Torgalsbøen, UF-Øvre Hallingdal brannvesenet. Roar Gjerde, UF-Ørsta/Volda ambulansetjenesten. Forslag på kandidater til Landsstyret ble tatt opp til avstemming én for én. Vedtak: Samtlige kandidater ble enstemmig valgt. Valg av valgkomite: Det fremkom forslag på: Lars Brenden, Oslo brann- og redningsetat. Lasse Hermansen, Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Thrine T. Carlsen, Kongsberg ambulansetjeneste. Leif-Anders Valås, Oslo politidistrikt. Vararepresentant. Vedtak: Samtlige kandidater ble enstemmig valgt. Valg av revisorer: Det fremkom forslag på: Gunnar Haugen, pensjonert lensmann fra Ås lensmannskontor. Drude O. Fogh, Oslo politidistrikt. Vedtak: Begge kandidater ble enstemmig valgt. Sak nr. 7 - Avslutning: Den nyvalgte leder Ole Valen takket for tilliten, og takket samtidig Lasse Hermansen for den formidable jobb han har nedlagt gjennom sine år som leder av UF-Norge. Han ser med stort engasjement på muligheten til å være med på og påvirke utrykningstjenesten slik at denne kan bli lik i hele landet. Han minnet oss på at vi er ca kolleger som bør dra lasset sammen i en riktig retning for utrykningstjenesten i Norge. Valen takket også UF-Larvik for et godt planlagt Landsmøte. Elin Staveli - UF Trondheim Atle Rørbakk - UF-Hamar

6

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE TORSDAG 4. MAI 2006 PÅ SIVILFORSVARETS LEIR STARUM VED GJØVIK. Delegater med stemmerett: Oddvar Berg, UF-Øvre Hallingdal Stein Dølplass,

Detaljer

Til stede: PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE. LANDSMØTE Onsdag 19. MAI 2010 På Oscarsborg Festning, Drøbakk.

Til stede: PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE. LANDSMØTE Onsdag 19. MAI 2010 På Oscarsborg Festning, Drøbakk. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG NORGE LANDSMØTE Onsdag 19. MAI 2010 På Oscarsborg Festning, Drøbakk. Til stede: Per Henrik Bykvist Tom LØvskogen SteinOlaf RØberg Terje Horten Håkon Sæves

Detaljer

REFERAT FRA LANDSSTYREMØTE TIRSDAG 23. MARS 1999 KL. 09.00 PÅ ELVERUM POLITISTASJON

REFERAT FRA LANDSSTYREMØTE TIRSDAG 23. MARS 1999 KL. 09.00 PÅ ELVERUM POLITISTASJON REFERAT FRA LANDSSTYREMØTE TIRSDAG 23. MARS 1999 KL. 09.00 PÅ ELVERUM POLITISTASJON Tilstede: Lasse Hermansen, leder UF-Follo, ambulansetjenesten Stig H. Wang, nestleder UF-Oslo, politiet Dag Myhr, sekretær

Detaljer

Utrykningspersonellets Fellesutvalg har som formål å fremme samarbeid og forståelse mellom politi- og lensmannsetaten, brannvesenet og

Utrykningspersonellets Fellesutvalg har som formål å fremme samarbeid og forståelse mellom politi- og lensmannsetaten, brannvesenet og Utrykningspersonellets Fellesutvalg har som formål å fremme samarbeid og forståelse mellom politi- og lensmannsetaten, brannvesenet og ambulansetjenesten i Norge. 1 UF-Norges Landsstyre har i perioden

Detaljer

UF-Norges Landsstyre har i perioden hatt følgende tillitsvalgte:

UF-Norges Landsstyre har i perioden hatt følgende tillitsvalgte: UF-Norges Landsstyre har i perioden hatt følgende tillitsvalgte: LEDER: Lasse Hermansen, UF-Follo, luftambulansetjenesten. NESTLEDER: Birgit Monsås, UF-Trondheim, politiet. SEKRETÆR: Dag Myhr, UF-Oslo,

Detaljer

REFERAT FRA LANDSSTYREMØTE TORSDAG 5. OG FREDAG 6. DESEMBER 2002 PÅ HIGHLAND HOTELL, GEILO

REFERAT FRA LANDSSTYREMØTE TORSDAG 5. OG FREDAG 6. DESEMBER 2002 PÅ HIGHLAND HOTELL, GEILO REFERAT FRA LANDSSTYREMØTE TORSDAG 5. OG FREDAG 6. DESEMBER 2002 PÅ HIGHLAND HOTELL, GEILO Tilstede: Lasse Hermansen, leder UF-Follo, ambulansetjenesten Birgit Monsås, nestleder UF-Trondheim, politiet

Detaljer

ÅRSBERETNING 1996 / 97.

ÅRSBERETNING 1996 / 97. ÅRSBERETNING 1996 / 97. (1/6-1996 - 30/5-1997) FELLESSKAP GIR KUNNSKAP OG TRYGGHET UF - Norges første ordinære Landsstyre har hatt følgende sammensetning: LEDER: NESTLEDER: STYREMEDLEM: STYREMEDLEM: VARAREPRESENTANT:

Detaljer

REFERAT Fra Landsstyremøte fredag 18. september 1998 kl. 10.00 15.00 avholdt på Fredrikstad brannstasjon. Thor Kristiansen Ole Valen Pål Madsen

REFERAT Fra Landsstyremøte fredag 18. september 1998 kl. 10.00 15.00 avholdt på Fredrikstad brannstasjon. Thor Kristiansen Ole Valen Pål Madsen REFERAT Fra Landsstyremøte fredag 18. september 1998 kl. 10.00 15.00 avholdt på Fredrikstad brannstasjon Til stede: Lasse Hermansen, leder Forfall: Dag Myhr Stig H. Wang Grete Rugland Are Olimb Einar Bråstad

Detaljer

ÅRSBERETNING 1997 / 98.

ÅRSBERETNING 1997 / 98. ÅRSBERETNING 1997 / 98. (31/5-1997 - 19/5-1998) FELLESSKAP GIR KUNNSKAP OG TRYGGHET UF - Norges Landsstyre har hatt følgende tillitsvalgte: LEDER: Lasse Hermansen, UF - Follo, luftambulansetjenesten. NESTLEDER:

Detaljer

ÅRSBERETNING 1998 / 99.

ÅRSBERETNING 1998 / 99. ÅRSBERETNING 1998 / 99. (20/5-1998 - 28/5-1999) FELLESSKAP GIR KUNNSKAP OG TRYGGHET UF - Norges Landsstyre har i perioden hatt følgende tillitsvalgte: LEDER: Lasse Hermansen, UF - Follo, luftambulansetjenesten.

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I UF NORGE MANDAG OG TIRSDAG 30 NOV OG 1 DES AVHOLDT HOS NLA I DRØBAK

REFERAT FRA STYREMØTE I UF NORGE MANDAG OG TIRSDAG 30 NOV OG 1 DES AVHOLDT HOS NLA I DRØBAK REFERAT FRA STYREMØTE I UF NORGE MANDAG OG TIRSDAG 30 NOV OG 1 DES AVHOLDT HOS NLA I DRØBAK Til stede: JAN OLAV VAGLE, LEDER BRANNVESENET ROAR GJERDE, NESTLEDER AMBULANSETJENESTEN STEIN DØLPLADS, SEKRETÆR

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Referat fra representantskapsmøte. 22.5.2014 kl 10-14. Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen

Referat fra representantskapsmøte. 22.5.2014 kl 10-14. Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen Referat fra representantskapsmøte 22.5.2014 kl 10-14 Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen REFERAT Nr Sak Saksordfører Vedlegg 1 Åpning av representantskapsmøtet Leder 2 Navnopprop Leder 3 Godkjenning

Detaljer

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord.

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. 1 Protokoll Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. Sak 1. Åpning av landsmøtet Lokallagsleder Anders Forreløkken ønsket velkommen til Sandefjord

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Norges Politilederlags Representantskapsmøte 12.6. 2009 Quality Hotell Mastemyr SAKLISTE

Norges Politilederlags Representantskapsmøte 12.6. 2009 Quality Hotell Mastemyr SAKLISTE Norges Politilederlags Representantskapsmøte 12.6. 2009 Quality Hotell Mastemyr SAKLISTE Nr Sak Merknad 1 Åpning av representantskapsmøte Leder 2 Navneopprop 3 Godkjenning av innkalling og sakliste 4 Valg

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FELLESFORBUNDET AVD.461 SAKLISTE

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FELLESFORBUNDET AVD.461 SAKLISTE Sak 1 Åpning SAKLISTE Leder Svein Erik Veie åpnet møte, og ønsket alle velkommen. Disse ble spesielt nevnt: - Årets jubilanter, - Forbundssekretær Jørn Eggum - Distriktssekretær i Fellesforbundet i Nord-

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Protokoll

Postens Pensjonistforbund. Protokoll Postens Pensjonistforbund Protokoll fra 11. ordinære landsmøtet Rica Victoria Hotell Lillehammer 11-13. mai 2012 Kunstnerisk underholdning Musiker og sanger Ola Dahl hadde satt sammen et variert program

Detaljer

Protokoll. fra. Representantskapsmøte. NTL Forskningsinstitutter. 3.- 4. september 2014

Protokoll. fra. Representantskapsmøte. NTL Forskningsinstitutter. 3.- 4. september 2014 Protokoll fra Representantskapsmøte NTL Forskningsinstitutter 3.- 4. september 2014 1 Protokollens innholdsfortegnelse Side Innhold Sak 1. Åpning... 3 Sak 2. Konstituering... 4 2.1. Innkalling... 4 2.2.

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

PROTOKOLL. Representantskapsmøte 305.2013 Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen

PROTOKOLL. Representantskapsmøte 305.2013 Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen PROTOKOLL Representantskapsmøte 305.2013 Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen SAKLISTE Nr Sak Merknad/saksordfrer i Åpning av representantskapsmøtet Jonny Nauste 2 Navneopprop Jonny Nauste 3 Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FOR FORSVARETS PENSJONISTFORBUNDS 15. LANDSMØTE AVHOLDT 07 09 JUNI 2011 PÅ QUALITY HOTEL & RESORT SARPSBORG

PROTOKOLL FOR FORSVARETS PENSJONISTFORBUNDS 15. LANDSMØTE AVHOLDT 07 09 JUNI 2011 PÅ QUALITY HOTEL & RESORT SARPSBORG 1 PROTOKOLL FOR FORSVARETS PENSJONISTFORBUNDS 15. LANDSMØTE AVHOLDT 07 09 JUNI 2011 PÅ QUALITY HOTEL & RESORT SARPSBORG ÅPNING Leder for Forsvarets pensjonistforbund (FPF), Arild Kristensen, åpnet Landsmøtet

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale operasjoner 26.-27. april 2014 på Akershus festning i Oslo Sak 1. Åpning av landsmøtet

PROTOKOLL. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale operasjoner 26.-27. april 2014 på Akershus festning i Oslo Sak 1. Åpning av landsmøtet 1 PROTOKOLL Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale operasjoner 26.-27. april 2014 på Akershus festning i Oslo Sak 1. Åpning av landsmøtet President, Odd Helge Olsen ønsket velkommen til landsmøtet

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR.

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. ÅPNING Leder for Forsvarets seniorforbund (FSF), Arild Kristensen, åpnet landsmøtet (LM) med å ønske

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 4. FEBRUAR 2008 - KL 18.00 PÅ STORTINGET

ÅRSMØTEPROTOKOLL 4. FEBRUAR 2008 - KL 18.00 PÅ STORTINGET ÅRSMØTEPROTOKOLL 4. FEBRUAR 2008 - KL 18.00 PÅ STORTINGET Det var om lag 130 fremmøtte hvorav 65 deltok på Internasjonalt Forums årsmøte etter utenriksministerens foredrag. Sak 1 Åpning Leder i Internasjonalt

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00 Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved leder Oddvar Linnes 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av innkalling og

Detaljer