Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00"

Transkript

1 Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Årsmøtet ble som vanlig holdt ved Folkehjelpshytta ved Sundtjønn, og det var 60 fremmøtte ved start, og i løpet av møtet kom det 10 til i tillegg. Ordstyreren, styreformann Ole Bjørn Sjulstad, ønsket hjertelig velkommen i påskeværet. Han orienterte om at det ikke var kommet inn noen skriftlige forslag til møtet. Det var ingen andre kommentarer til sakslisten eller innkallingen. 1. Valg av referent og to personer til å underskrive årsmøte-protokollen. a) Valg av referent Styresekretær Rune Reffhaug Johansen ble foreslått og godkjent som referent. b) Underskrift av protokollen. Følgende to personer sa seg villige til å underskrive protokollen, hvilket ble applaudert og godkjent: Anette Strandenæs Kjartan de Lange 2. Styrets årsberetning Årsberetningen, som var publisert på foreningens web-sider, ble i korte trekk gjennomgått av styrets ulike representanter. Rapporten kan sees i sin helhet på nettet. Forsamlingen ytret ulike kommentarer som alle ble vel mottatt av styret ifm dets videre arbeid. Medlemsmassen er stabil (ca 330), men ut fra totalt antall hytte-eiere i området (som er betydelig flere) så bør det være rom for mange flere medlemmer. Det oppfordres til markedsføring av medlemskapets og dets betydning for arbeidet med å utvikle løyper, sykkelløyper, stier, fiskeordning mv. i vårt område. Løypekomiteansvarlig og styremedlem Ole Petter Hobbelstad gjorde forsamlingen oppmerksom på situasjonen rundt Molteskartjønn der ca 400 meter skiløype ikke blir kjørt med maskin eller snøscooter. Det forventes at situasjonen kan ble tilsvarende neste sesong, men at det jobbes med en alternativ trase som ikke vil berøre grunneiere i Telemark. Denne kan stå ferdig først i sesongen 2015/2016. Det ble også redegjort for arbeidet med å sikre ny løypekjøringsavtale for en periode på opptil fem nye år, og som skal gjelde fra og med sesongen 2014/2015. Forsamlingen ytret generelt sett stor tilfredshet med løypene i området, selv om det framkom ulike ideer for diverse forbedringer som bla brøyting der løype krysser vei og logiske valg av løypemannskapet ved bruk av sporsetter i bakker. Side 1

2 Utover skiløypene ble det redegjort for arbeidet med sykkelforbindelsen mellom Vegglifjell Sør og Nord, noe det er stor forventning til. Selve arbeidet forventes å gå over to-tre år, og må avstemmes mot tilgang på budsjettmidler. I tillegg ble det orientert om større fokus på å vedlikeholde sti-systemet. Styret uttrykte en stor takk til det dugnadsarbeidet som er nedlagt i perioden. I tillegg ble det poengtert at arbeidet er avstemt og godkjent av Søre Vegglifjell Grunneierlag, samt i nært samarbeid med Vegglifjell Friluftslag. Det er planlagt ny dugnad 4. oktober. Her skal følgende arbeid gjøres: - Utvidelse av klopp i traseen ved Kroktjønn + 2 klopper mellom Myrefjell og Skjærbrekka - Bygge klopp over bekken som renner ut av Nordre Kjølvann - Videre rydding, planering og gruslegging av sykkeltrase mellom Svartløk og Svartli - Bygge klopp i nedre del av Groholtsrunden (Skjærbrekka) - Rydding, kvisting og merking av sommerstier - Kvisting / rydding av Matfiskrunden Styremedlem Knut Nordahl og ansvarlig for fiskekortordningen informerte om at fiskekortordningen fungerer bra, og han orienterte videre om at avtalen vil fortsette i Fortsatt er kopi av betalt faktura for medlemskapet i hytteforeningen gyldig som «fiskekort». Dette gjelder i fiskevann tilknyttet både Skjærbrekka fiskelag og Sørkje fiskelag. Se for øvrig oppslag i området og websider. Styrets kasserer og web-kamera ansvarlig Bent Eikmo orienterte om at web-kameraet og værstasjonen har fungert svært bra siste sesong, og at posisjonen er avklart med Friluftslaget. Han uttrykte også behovet for at vårt register over hytteeiere til enhver tid er korrekt. Det ble derfor oppfordret om at medlemmene sender oppdatert informasjon til kasserer ifm eierskifte, adresse-endringer, eller rett og slett for å orientere om adressen slik at medlemmene kan lettere nås. Styrets beretning ble godkjent ved akklamasjon. 3. Godkjenning av regnskapet for 2013 Styremedlem og kasserer Bent Eikmo gjennomgikk hovedtrekkene i regnskapet for Han informerte om at revisor Paul Røland hadde gjennomgått regnskapet, at dette nå var godkjent og i tråd med god regnskapsskikk. Regnskapet ble applaudert og enstemmig godkjent av årsmøtet. Se revidert regnskap under Tabell 1, neste side. Side 2

3 Tabell 1: Regnskap 2013 og Budsjett 2014 Side 3

4 4. Godkjenning av budsjett 2014 Kassereren gjennomgikk budsjettet for kommende år. Det ble ikke ytret kommentarer fra forsamlingen hvorpå budsjettet ble applaudert og godkjent. Se Tabell 1 på foregående side for budsjett Valg Valg av styremedlemmer Valgkomiteen har bestått av Helge Wetterstad og Thore Steffensen. Helge Wetterstad redegjorde. Følgende styremedlemmer er på valg ved: Årsmøtet i 2014 Valgkomiteens forslag Styremedlem Thore Steffensen som nytt medlem velges Per Hobbelstad Styremedlem Bent Eikmo Styremedlem Ole Petter Hobbelstad Revisor Paul Røland Løypekomite Valgkomite Thore Steffensen Helge Wetterstad ett styremedlem som går ut av styret i årsmøtet 2015 Thore Steffensen ønsket ikke. Alle valg ble godkjent av forsamlingen ved akklamasjon. Det nye styret består av følgende medlemmer: Knut Nordahl, Rune Reffhaug Johansen, Ole Bjørn Sjulstad, Per Hobbelstad, Bent Eikmo og Ole Petter Hobbelstad, med Arne Erkki Kristoffersen og Morten Strøm Andersen som vararepresentanter. Valg av revisor Valgkomiteen informerte om at det hadde vært kontakt med nåværende revisor Paul Røland om å fortsette som revisor. Han har sagt seg villig til å fortsette. Valgkomiteen foreslår at Paul Røland velges som revisor for budsjettåret. Det var ingen motkandidater. Forslaget ble applaudert og enstemmig godkjent. Valg av løypekomite Ordstyrer gjentok hvem som hadde utgjort løypekomiteens medlemmer siste år. Det ble foreslått Side 4

5 at komiteen skulle fortsette i sin helhet. Det var ingen motforestillinger mot dette. Den foreslåtte komitebesetningen er da som følger: - Ole Petter Hobbelstad - May Britt Andersen - Harald Hassel - Arne Erkki Kristoffersen - Lars Kvadsheim - Bjørn Nordahl - Paul Røland - Knut Håkon Berglia - Svein Holthe Dette ble applaudert og enstemmig godkjent. 6. Innkomne skriftlige forslag Det var ingen innkomne forslag til behandling. 7. Eventuelt Dette punktet er med på sakslisten siden det uttrykkelig nevnes som et punkt på årsmøtet i vedtektene. Det ble ytret ønske om å arbeide med sommerstier, og styret bekreftet at dette ville bli satt på styrets dagsorden i større grad i I denne sammenheng ble det enighet om å opprette en egen komite for arbeid med sommerstier. Dette foreslås organisert ifm dugnaden i høst. Det ble også kommentert fra forsamlingen at man savnet kvinner i styret. Årsmøtet stilte seg helt og fullt bak disse kommentarene. Til sist orienterte Thore Steffensen om at det rett etter møtet ble det tradisjonen tro arrangert barneskirenn. I denne sammenheng tok ordføreren ordet og sammen med hele forsamlingen ble det rettet en stor takk til Thore Steffensen for hans lange og gode jobb i styret og som bla primus motor ifm påskeskirennet for små og store. Møtet ble avsluttet med en takk til de frammøtte og med ønske om fortsatt god påske. Referent Rune Reffhaug Johansen 25. april 2014 Rev. 24. juni 2014 Side 5

6 Protokollen er lest og godkjent. Anette Strandenæs Side 6

Innkallelse til årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Innkallelse til årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Innkallelse til årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Styret i Myrefjell og Omegn hytteforening ønsker med dette velkommen til årsmøte, påskeaften lørdag 19. april 2014 kl. 12:00, utenfor hytta til Norsk Folkehjelp

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Steinset Økteren Hytteforening

Steinset Økteren Hytteforening Styrets årsberetning 2014 Art av virksomhet Hytteforeningens formål er å virke for utvikling av feltet, ivareta de interesser som punktfeste innehaverne har felles, samt fremme godt naboforhold. Hytteforeningen

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 30 Nr. 1 Påsken 2012 Løssalg kr 50,- Opplag 750 Sjekk skisporet på www.trysil-knut.org 2 Fjell Nytt dette nummer Side Informasjon fra

Detaljer

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009. God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN. Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009. God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600 BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 26 Nr. 1 Påsken 2009 God påske! Løssalg kr 50,- Opplag 600 FjellNytt dette nummer Lederen har ordet... 6 Noen tips for påsken... 8 Embrets...

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013 Saksliste 1/13 Valg av dirigent 2/13 Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøteprotokoll 3/13 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2012 4/13 Godkjenning

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013

Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013 Referat fra Årsmøte 2012 i Lindås Båtforening 13. mars 2013 Årsmøtet ble avholdt i Verås Grendahus med 22 medlemmer tilstede. Møtet ble åpnet av formannen Olav Steinsland Dagsorden punkt 1. Innkalling

Detaljer

Årsmøte 2015 i Sjøbadet Småbåthavn SA

Årsmøte 2015 i Sjøbadet Småbåthavn SA Årsmøte 2015 i Sjøbadet Småbåthavn SA Tid: Onsdag 18. mars 2015 kl 19 Sted: Backlund Hotell 31 medlemmer deltok. 1 Åpning og godkjenning Leder Jan Johansen åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Han gjorde

Detaljer

Årsmøtereferat SMFK 2006

Årsmøtereferat SMFK 2006 Årsmøtereferat SMFK 2006 Årsmøtet ble holdt i Soldatheimen på Værnes Flystasjon 14 mars kl 1900. Det var 14 medlemmer tilstedet. Godkjenning av stemmeberettigede: Samtlige oppmøtte var stemmeberettige

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 28. OKTOBER 2014, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG ANDEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no Protokoll av årsmøte for Flekkefjord Sykkelklubb Årsmøtet skal gjennomføres i tråd med lovnorm for idrettslag pkt IV Årsmøte, styre, utvalg mv. Årsmøtets oppgaver følger av 15 og malen er bygd opp i tråd

Detaljer

Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015

Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015 Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet 3. Referat fra årsmøtet

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Møteleder; Forslag om utenforstående møteleder av Olga Nybø. Olav Sande ble foreslått, ingen innvendinger mot dette.

Møteleder; Forslag om utenforstående møteleder av Olga Nybø. Olav Sande ble foreslått, ingen innvendinger mot dette. Referat Årsmøte Sameiet R3D Randaberg Forsamlingshus, Randaberg 13.04.10 kl.19.00 Tilstede: Styret i Sameiet R3D Følgende leiligheter var representert med stemmerett: Ingrid Waage C202, Olga Nybø D202,

Detaljer

Årsmøte, Norsk Varmblod 29. Mars 2009 Referat. Årsmøte, Norsk Varmblod. Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00

Årsmøte, Norsk Varmblod 29. Mars 2009 Referat. Årsmøte, Norsk Varmblod. Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00 Årsmøte, Norsk Varmblod Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00 Leder Mette Hansson ønsket velkommen, og takket for et godt og lærerikt avlseminar på Lørdag. Deretter ga hun ordet til ordfører Einar

Detaljer

Innkalling til årsmøte for 2013. i klubbhuset på Fagerstrand. onsdag 12. mars 2014 kl. 18.30

Innkalling til årsmøte for 2013. i klubbhuset på Fagerstrand. onsdag 12. mars 2014 kl. 18.30 Innkalling til årsmøte for 2013 i klubbhuset på Fagerstrand onsdag 12. mars 2014 kl. 18.30 Styret oppfordrer alle medlemmer til å delta på Årsmøtet, som er Fagerstrand Båtforenings øverste beslutningsmyndighet.

Detaljer

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003 Protokoll Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L Ekrom skole 23.april 2003 Det var 34 stemmeberettigede tilstede, samt 6 fullmakter. Del 1: Åpning og konstituering Sak 1/03: Godkjenning av innkalling

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012 15 fremmøtte - hvorav alle var stemmeberettiget. 1. Godkjenning av innkallingen/dagsorden. Godkjent. Ønske om å få innkallingen til årsmøtet pr. post

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Drammen Idrettsråd (DIR) Protokoll. fra. Idrettsrådets årsmøte Avholdt på Ballklubbhuset Tirsdag 25. mars 2014 kl. 18.00

Drammen Idrettsråd (DIR) Protokoll. fra. Idrettsrådets årsmøte Avholdt på Ballklubbhuset Tirsdag 25. mars 2014 kl. 18.00 Drammen Idrettsråd (DIR) Protokoll fra Idrettsrådets årsmøte Avholdt på Ballklubbhuset Tirsdag 25. mars 2014 kl. 18.00 DRAMMEN IDRETTSRÅD Schwartsgate 6, Strømsø - 3043 DRAMMEN tlf. 32 01 61 69 Hjemmeside:

Detaljer

HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 16 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2008 e-post: styret@hallangspollensvel.no

HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 16 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2008 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 16 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2008 e-post: styret@hallangspollensvel.no INFORMASJON Innkalling til Årsmøte Onsdag 2. april 2008 kl. 1900. Nytt sted: Molex kantine i Brynsveien

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Oppsetting av skilt under dugnad 2014

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Oppsetting av skilt under dugnad 2014 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2014 Oppsetting av skilt under dugnad 2014 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette innkalt til

Detaljer

Referat årsmøte i Varde Vel 12.februar 2014

Referat årsmøte i Varde Vel 12.februar 2014 Referat årsmøte i Varde Vel 12.februar 2014 Innkalling til møtet ble sendt ut tre uker før møtet sammen med årsmelding for Varde Vel. Medlemmene ble invitert til å sende inn saker til årsmøtet. Årsmøte

Detaljer

REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011

REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011 REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011 DAGSORDEN: Lørdag 30. april 2011, kl 11:30 (fergen går kl. 10.45) i Restauranten 1. Dagsorden og fullmakter 2. Valg av ordstyrer,

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer