Medlemsmøte tirsdag 24. september kl Håndverkeren konferansesenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsmøte tirsdag 24. september kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter"

Transkript

1 M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 27. august: Norsk Pasientskadeerstatning 6 Invitasjon til OTFs heldagskurs 13 NM i golf for tannleger 14 Bli bedre kjent med. 16 Invitasjon til Honnørklubbens høstmøte 17 Kontaktinformasjon OTF 19 Personalia 19 OTF Aktivitetsplan 2013/2014 Neste medlemsmøte Generalforsamling og representantskapssaker Tirsdag 5. november Medlemsmøte tirsdag 24. september kl Håndverkeren konferansesenter Implantatprotetikk Helskrudde tannerstatninger Enklere enn naturlige tenner? ved Kjell Størksen OTF medlemsmøter og kurs (generalforsamling) (heldagskurs) (generalforsamling) (heldagskurs) Les mer og meld deg på via Vel møtt! OTF nytt 6-13 side

2

3 Lederen har ordet Valgets kval Med høsten kommer også valgkampen. Valgbodene popper opp som høstens kantareller og vi blir bombardert med flyers og valgkampflesk. Dette er tiden for å bruke stemmeretten sin. De lokale tannlegeforeningene har tidligere i år jobbet opp mot de ulike politiske partiene for å fremme tannlegenes sak og bringe tannhelse på banen. Det var ikke en spesielt lett jobb. Politikere tenker ofte helt annerledes enn det vår egen profesjon gjør, og det var til tider en stor utfordring å få dem til å se hvilke problemer vi strir med til daglig. Vi ble ofte møtt med stereotype oppfatninger og til dels gammeldagse holdninger. Bare det å få til et møte kunne være litt av en oppgave, og noen partier ønsket ikke å møte oss da tannhelsedebatten innad i partiet fremdeles var en het potet (eller skal vi si en infraksjon i en molar?). Valgkampprogrammene er nå på plass, og alle partiene mener noe om tannhelse. Det er ok å se at det nytter å jobbe både i det små og helt opp til departementsplan. Tannhelse er viktig og skal være en naturlig del av den generelle helsedebatten. å finne inspirerende foredragsholdere til aktuelle temaer. Etter- og videreutdanning er viktig, og nå som dette er blitt obligatorisk for alle NTF medlemmer, ser vi enda mer nytten av våre egne medlemsmøter. Syv medlemsmøter i året med gode og svært aktuelle temaer gir deg som OTF medlem mange muligheter. En kollega i en annen lokalforening sukket tungt da jeg ramset opp de kurs og foredrag som vi skulle ha denne høsten. Tilgjengelighet for medlemmer og foredragsholdere samt nærhet til fakultetet gir oss fortrinn som andre bare kan drømme om. Jeg ønsker at våre medlemmer engasjerer seg, stiller til valg og møter opp på generalforsamlingen vår den 5. november. Din stemme teller! Senere i høst avholder OTF sitt årlige valg av styre og tillitsverv til de forskjellige utvalgene. Dette er også et viktig valg. Vi er jo tross alt landets største lokalforening! Styret i OTF sitter med ansvaret for den daglige driften og holder seg orientert om både den offentlige og den private tannhelsetjenesten. Vi forvalter foreningens økonomi på best mulig måte slik at du som medlem skal få mest mulig faglig utbytte igjen uten å måtte betale ekstra for hvert eneste medlemsmøte vi arrangerer. Godt valg! Benedicte H. Jørgensen Antall påmeldte til kursene viser oss at dette er noe medlemmene våre setter pris på. Men organiseringen av disse kursene går ikke av seg selv, og det krever en engasjert gruppe tannleger som bruker litt av sin fritid til OTF nytt 6-13 side 3

4

5 Medlemsmøtet 27. august Norsk Pasientskadeerstatning Godt over 200 OTF medlemmer møtte opp til høstens første medlemsmøte. Kveldens tema var Norsk Pasientskadeerstatning. Fra NPE stilte advokat og seniorrådgiver Tore Grøtholm som har 15 års erfaring med pasientskader. Spesialist i oral protetikk Bent Gerner stilte som sakkyndig tannlege, også han med solid erfaring. Tore Grøtholm innledet med en kort historikk om NPE som ble etablert som en prøveordning Pasientskadeloven for offentlige helsetjenester trådte i kraft , og fra omfatter loven også private helsetjenester. Siden 1988 har NPE mottatt saker. NPEs hovedoppgaver er: 1. Behandle erstatningskrav og beregne erstatningsbeløp 2. Informere pasienter, helsepersonell og publikum om ordningen 3. Bidra til helsesektorens eget skadeforebyggende arbeid NPE har ingen sanksjonsmuligheter og er ikke opptatt av syndebukker. Saker som omhandles av pasientskadelovens 1 blir behandlet av NPE (se Det er NPE som betaler erstatningen dersom pasienten vinner frem etter pasientskadelovens 6. Unntak er oppreisning. Tannleger er ansvarlig for at kontingent betales inn til NPE. Seniorrådgiver og advokat i NPE, Tore Grøtholm (t.v.) og sakkyndig Bent Gerner, spesialist i oral protetikk holdt et lærerikt og interessant foredrag for OTFs medlemmer 27. august. Innklaget helsepersonell får kommentere spesialistens vurdering, men har ikke klagerett på vedtak som fattes. Et vedtak kan føre til utbetaling til pasienten. Journalføringen er avgjørende beslutningsgrunnlag. Som helsepersonell er det viktig å være nøyaktig i sin journalføring slik at alt er dokumentert. For eksempel: Hva er det blitt informert om? Hvilke behandlingstilbud / alternative behandlinger eksisterer? Vurderinger som er gjort i sammenheng med behandlingen? Hvilken behandling anbefaler tannlegen? Hva ønsker pasienten? Håndskrevne journaler er ofte vanskelige å tolke, og dårlige journaler går i disfavør av den som burde journalført. Saksbehandlingen i NPE Klage innleveres grunnet feilbehandling/skade, men det er kun pasienten som kan klage. Medisinsk vurdering utføres av en habil spesialist eller erfaren allmennpraktiker. Hvordan opptrer du som helsepersonell når pasienten får en skade? 1. Informer pasienten om skaden og hvordan han/hun kan melde dette til NPE 2. Informer så nøytralt som mulig 3. Unngå å gi pasienten falske forhåpninger om erstatning 4. Tannlege kan bistå pasienten, men pasient må selv melde et eventuelt krav til NPE 5. Belys saken så godt som mulig og bidra til læring Hva kan du gjøre hvis pasienten har blitt dårlig behandlet av en kollega? Vær tilbakeholden med kritikk og vær sikker på grunnlag for utført behandling. Pasientens ønsker kan være grunn til den dentale situasjonen. Fire vilkår må være oppfylt før pasienten får erstatning: Det ble nok å gjøre for de fremmøte utstillerne denne kvelden. - Skade (fysisk eller psykisk) - Skaden må være forårsaket av behandlingen - Behandlingssvikt eller annet ansvarsgrunnlag - Økonomiske tap eller medisinsk mén OTF nytt 6-13 side 5

6

7 Generelt gir NPE utbetaling ved fysisk eller psykisk personskade som har sammenheng med pasientrollen. Erstatning kan også gis pasienten hvis han har måttet betale mye for en dårlig utført jobb eller ved en særlig uventet skade. Medhold: 201 Avslag: 279 Antall saker ferdig med vedtak er i perioden 480, mens 219 saker er under behandling. Medholdsandelen er på 42% mot 35% totalt for privat sektor. Erstatningsutmåling Hovedprinsipp: Skadelidtes økonomiske tap skal erstattes fullt ut. Eksempler på økonomiske tap: Medisiner, egenandeler, hjelp i hjemmet, transport osv. Her regnes også påført og forventet fremtidig tap. Det er et minstebeløp på kr 5000,- for at NPE skal behandle saken og eventuelt utbetale erstatning. Hva er den generelle forskjellen på klagenemndene og NPE? - Klagenemnden gir ikke erstatning. De vurderer reklamasjon på den faktisk utførte tannhelsetjenesten. Hvis dette foreligger, blir tannlegen skyldig å erstatte pasienten med ny tannlegejobb, eller alternativt tilbakebetaling av penger - NPE vurderer grunnlag for erstatning. NPE har ingen sanksjonsmuligheter - Helsetilsynet fører tilsyn og har sanksjonsmuligheter Tall for 4-års perioden Antall meldte saker: Privat sektor totalt 1446 Tannhelsesaker privat 699 (ca. 48% av privat sektor totalt) Hva klages det på? - Nerveskader etter trekking av tenner og i forbindelse med anestesi - Smerter av ulik art etter nerveskader, kutt o.l. - Forsinket og/eller manglende behandling av periodontitt - Broer og kroner som har kortere levetid enn forespeilet - Infeksjoner etter rotfyllinger, manglede bruk av «kofferdam» - Manglende eller for dårlige røntgenbilder ved trekking av tenner og ved rotfyllinger - Ved bytte av tannlege så vurderer ny tannlege at tidligere behandling har vært mangelfull, og at ny og gjerne dyr behandling bør gjennomføres - Overbehandling Helsevesenets fordeler ved NPE-ordningen NPE plasserer ikke skyld, har mindre personfokusering og unngår amerikanske tilstander. NPE bidrar til lavere konfliktnivå mellom pasient og helsevesen. Hvilke utfordringer har NPE når de skal vurdere de enkelte sakene? - Billige konstruksjoner som pasienten har valgt, men som ikke har vært anbefalt av tannlegen Godt og vel 200 medlemmer deltok på OTFs medlemsmøte om Norsk Pasientskadeerstatning 27. august. OTF nytt 6-13 side 7

8

9 - Har det skjedd noen oppfølgning? - Har det blitt gjort noen profylaktiske tiltak før behandling er påbegynt? Generelle råd til pasient: Alminnelig slitasje gir ikke rett til erstatning fra NPE. De vanligste ménererstatningene: Tanntap 0-20% Generell trigeminusneuralgi 5% Unilateral trigeminusneuralgi 10% Generelle råd til tannlegen fra NPE Tannlegen bør i første omgang vurdere reversible behandlinger, for eksempel kompositt fremfor kroner. Tannlegen må dokumentere all kommunikasjon, vurderinger og alternative behandlinger nøyaktig i journalen. Mangelfull journal styrker pasientens versjon. OTF medlem og spesialist i oral protetikk Bent Gerner er sakkyndig tannlege for NPE og holdt foredrag om hvilke oppgaver denne rollen innehar. - Dårlige røntgenbilder - Mangelfulle journaler Når kan behandler bli stilt ovenfor et regresskrav fra NPE? - Hvis behandleren ikke har betalt inn sin kontingent til NPE. - I sjeldne tilfeller kan tannlegen bli skyldt ansvarlig. Dette kan for eksempel skje dersom tannlegen har rusproblemer, skaden er påført med vilje eller det er utvist grov uaktsomhet. Mer informasjon og statistikk finnes på NPEs nettsider I de tilfeller pasienten velger behandling som du som behandlende tannlege ikke anbefaler, må dette dokumenteres nøyaktig i journalen. Bent Gerner avsluttet foredraget med å presentere relevante kasustilfeller. Referenter Anders Øren og Sofia Johansson Foto T. Berg Vi takker Dentalforum, Dental Sør og Unident for flotte utstillinger og blide representanter på høstens første medlemsmøte! Den sakkyndige tannleges oppgave ved spesialist Bent Gerner - Må være habil i forhold til tannlegen som har behandlet pasienten - Vurdere årsakssammenhenger - Vurdere om helsehjelpen har vært i samsvar med alminnelig odontologisk/medisinsk praksis og gjeldende retningslinjer - Vurdere risiko ved behandlingen - Rådføre seg med andre spesialister der det trengs - Rådgivning ved utmåling av erstatning Flere bilder fra møtet på side 11. Saksbehandlers spørsmål - Var det indikasjon for behandlingen? - Ble behandlingen utført i henhold til vanlige prinsipper og retningslinjer? - Finnes all informasjon tilgjengelig i journalen? OTF nytt 6-13 side 9

10

11 OTFs leder Benedicte H. Jørgensen sammen med kveldens foredragsholdere, Tore Grøtholm (midten) og Bent Gerner (t.h.). NPE fikk mange spørsmål både under foredraget og i pausen. Bilder fra OTFs medlemsmøte om Norsk Pasientskadeerstatning 27. august Foredragene var spennende og aktuelle for alle som jobber med pasienter. Pausen ble brukt til spørsmål, kollegialt og faglig prat. Redaksjonens Ingunn Texmon med kollega Eldbjørg Vaa Halvorsen. Dentalforums representant tok seg tid til å posere for fotografen. Tore Grøtholm holdt et interessant foredrag om et aktuelt tema og fikk mange henvendelser i pausen. OTF nytt 6-13 side 11

12

13 NM i Golf for tannleger Norgesmesterskapet i golf for tannleger er avholdt på vakre Fritzøe Gård golfbane i Larvik, med Øistein Haram, Svein Tveter, Jan Lotherington og Pekka Stenhagen som arrangementskomite. Været var begge dager helt perfekt, passe varmt og strålende solskinn. Opus Open ble avholdt første dag med 40 deltagere med tilknytning til dentalbransjen. Det ble spilt en "Texas Scramble", som er en uhøytidelig og underholdende konkurranse, perfekt for å bli kjent med banen og andre spillere. Mye latter kunne høres i løpet av formiddagen! Om kvelden var det festmiddag på Farris Bad Hotell, med premieutdeling ved Lasse Moe for Opus Open. NM for tannleger ble spilt andre dag i fire klasser: Kl. 1 Herrer brutto slag ( NM ): 1. Svein Tveter, Larvik GK Pekka Stenhagen, Larvik GK Jan Lotherington, Larvik GK 88 Kl. 2 Damer Stableford ( NM ) 1. Anne-Grethe G. Tronstad, Haga GK Helga Alnes, Larvik GK Anne J. Røtvold, Haga GK 31 Kl. 3 Herrer Stableford 1. Ragnar A. Gjone, Tyrifjord GK Stein Aasvestad, Kongsvinger GK Einar B. Haugen, Asker GK 29 Kl. 4 Ledsagere, sponsor 1. Mogens Gad, Oslo GK Ole P Christoffersen, Larvik GK Petter Dahl, Østmarka GK29 Jan Lotherington, Pekka Stenhagen og Svein Tveter - de tre beste herrene. Dagen ble avsluttet med grill-lunsj og premieutdeling. I tillegg til vandrepokalene var det mange flotte premier fra våre generøse sponsorer: Unident, Jacobsen Dental, Coltene, Dental Sør Røntgen, Dental Sør, DnB, Høyer Larvik, Farris, Creditcare, Opus, Straumann, Proteket, Strømmen Dental og Tannlab. En stor takk til dere alle! Neste års arrangement blir avholdt på Losby GK 15. og 16. august Sissel G. Haram OTF-medlem Anne J. Røtvold, OTF-medlem Anne Grethe G. Tronstad og Helga Alnæs - de tre beste damene. OTF-medlem Ragnar Gjone, OTF-medlem Anne Grethe G. Tronstad (NM) og Svein Tveter (NM). OTF nytt 6-13 side 13

14 Bli bedre kjent med Anne Rønneberg er tannlege fra UiO i 1988 og ble spesialist i barnetannpleie samme sted på nittitallet. Hun er nå klinikksjef på barneklinikken ved Institutt for klinisk odontologi i Oslo og som sådan en velkjent person der i huset. Men det var på sitt private tannlegekontor i Skien at hun ble engasjert i det temaet som har gjort henne kjent langt utenfor Geitmyrsveien, nemlig tannhelsetjenestens mulighet til å kunne avdekke overgrep mot barn og ungdom. Overgrep som blant annet kan gi tannbehandlingsvegring som følge, både hos barn og voksne. - Beskriv pasienten som satte det hele i gang, Anne! - For mange år siden hadde jeg en ung dame til akuttbehandling, med stort behandlingsbehov og uttalt redsel for det forestående. Allerede på venteværelset følte jeg at det var noe spesielt. Hun så livredd ut! Jeg spurte hvorfor hun var så redd, hva hadde skjedd, siden hun så tydelig viste at hun var svært engstelig? Hun ble overrasket over spørsmålet, men det var som om hun hadde ventet på det, for ut av vesken kom en bunke papirer som hun spontant tilbød meg å lese. Frem kom en historie om en barndom med fysiske, psykiske og seksuelle overgrep. Siden ble flere slike historier i praksisen Det viktigste vi kan gjøre er å reagere hvis vi føler bekymring overfor barn eller ungdom, slik at disse voksenhistoriene ikke blir så mange og triste Tegningen har jeg fått lov til å bruke som symbol på Anne Rønneberg det barn, og heller ikke mange voksne, greier å uttrykke med ord. - Hva skjedde videre? Jeg hadde to svært forståelsesfulle og oppmuntrende sjefer, nemlig Kari Gravem Kvakestad og Ivar Espelid. De oppmuntret meg til å jobbe med tematikken og har vært til stor inspirasjon. Jeg er svært takknemlig for deres Anne Rønneberg. engasjement. Hjemme hadde jeg også en svært forståelsesfull og oppmuntrende mann og kollega. Det var ikke bare å være borte fra praksis.. det kostet, bokstavelig talt på alle måter. Kari hadde selv jobbet med dette tidligere, og også Pål Barkvoll, men blant annet Bjugn-saken gjorde arbeidet vanskelig. Da jeg igjen satte fokus på dette, hadde det skjedd noe disse årene, og man hadde mer forskning å støtte seg til. Temaet kom heldigvis på dagsorden, og nå tror jeg det har kommet for å bli! Barn utgjør nesten en kvart del av landets befolkning, hva er viktigere enn å kunne gjøre noe for barna? - Du har forelest for Den offentlige tannhelsetjenesten rundt om i landet i mange år. Hvorfor har det vært så viktig, og hva har dette avstedkommet? - Tannhelsepersonell har en unik mulighet til å følge med på barns ve og vel. Som de eneste i helsesektoren innkaller de alle barn jevnlig, fra to/tre til atten år, har dem godt opplyst foran seg i stolen og kan se hele barnet. Ved at det foreleses om barns forventede utvikling og reaksjoner, rettes oppmerksomheten mot avvik av forskjellige slag. Meldeplikt til barnevernet er blitt sentralt for tannhelsepersonell over hele landet. Alle fylker har satt temaet på dagsordenen, og flere fylker har opprettet samarbeidsavtaler forankret i ledelsen i DOT og med barnevernet. - Du er leder i Norsk forening for pedodonti, og for noen år siden arrangerte dere, i samarbeid med TAKO-senteret, en stor konferanse på Holmenkollen Park Hotel med overgrep på barn som tema. Hvem og hvor mange deltok, og hvordan gikk det? - Det var en nordisk konferanse med 160 deltagere inkludert alle de nordiske lands Barneombud. Konferansens tittel var "Hvorfor spør vi ikke?" og dreide seg om tannhelsetjenestens rolle i å oppdage overgrep mot barn. De fem barneombudene kom med en felles uttalelse etter konferansen, hvor de ber om at de nasjonale myndigheter i de respektive land tilser at tannhelsetjenestens viktige rolle anerkjennes i alt nasjonalt

15 arbeid for å avdekke omsorgssvikt og overgrep mot barn. Og de ber om å bli orientert om planer for å styrke fag-feltet. - Hvordan foregår opplæringen av studentene i dette vanskelige temaet? - For det første lærer studentene å forebygge tannbehandlingsfrykt. Dette har vært et tema gjennom hele studiet, og hos oss settes barnet i fokus. Alle barn skal ha tilvenning, og god smertekontroll er viktig. Tannbehandlingen skal være så smertefri - Vi har hele tiden hatt meget god kontakt med det norske barneombudet! Og jeg har nettopp deltatt på en konferanse arrangert av fire departementer, med statsråd Inga Marte Torkildsen som primus motor. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen var også tilstede, samt statssekretærer, som representerte Justis- og beredskaps - og Helse og Omsorgsdepartementet. Det var over 700 deltagere. Heldigvis fikk tannhelsetjenesten også litt taletid, representert fra DOT Vestlandet som snakket om samarbeidsavtalen mellom DOT og barnevernet. Jeg holdt et litt generelt innlegg om tannhelsetjenestens viktige funksjon når det gjelder å se barn og unge jevnlig: hva ser vi etter, hvem samarbeider vi med osv. Det er så viktig å holde "trykket oppe" når det gjelder oppmerksomhet mot samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommunene, som alle tar seg av barn på hvert sitt felt, med Tannhelsetjenesten som den eneste helseprofesjon med fylkeskommunal forankring. Så vi holder på! - OTFnytt har tidligere omtalt at du ble tildelt Redd Barnas Eglantyne Jebb-pris for Hvordan var det å motta den? - Så klart en enormt stor ære! Jeg kunne rett og slett ikke tro det. Jeg følte en enorm ydmykhet, for jeg har bare gjort jobben min Og den ble utdelt i fullsatt sal på Litteraturhuset med taler og blomster. Men det aller gledeligste var kanskje at barn var med på avgjørelsen om hvilken av kandidatene som skulle velges og jeg snakket med noen barn etterpå, det var veldig inspirerende. Anne Rønneberg ble tildelt Redd Barnas Eglantyne Jebb-pris for Privatpraksisen i Skien ble solgt og du og din mann er vel etablert med familie, hus og jobber i Oslo-regionen. Hva liker du aller best å gjøre når du har helt fri? Yndlingsmat? Yndlingsdrikke? som mulig; viktig med skånsom anestesi. Ingen "overgrep" hos tannlegen!! Studentene kommer ikke til Barneklinikken før det siste studieåret, og da har de forelesninger om både dette og det å se etter spor av overgrep/ omsorgssvikt. I siste semester har de et halvdags seminar med barnelege og forsker Geir Borgen fra NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress), som gir dem en usminket fremstilling av noen barns triste erfaringer fra voksne i nære relasjoner. Det er et rystende seminar som nok setter varige spor i seniorstudentene! (Undertegnede har selv vært tilstede!). - De nasjonale myndighetene ble utfordret av barneombudene fra konferansen i Skjer det noe hos oss? Når jeg har fri, er turer i marka og fjellet (hytta) det beste jeg gjør bortsett fra å være sammen med pedodontikolleger, da! Yndlingsmat, det er mye, men det italienske kjøkken er høyt opp på listen. Akkurat nå er det kantareller! Vi er fantastisk privilegerte som har marka rundt oss, og det å kunne plukke bær, og spesielt sopp nå om høsten, er god vitamininnsprøytning mens vi venter på skiføret. Av yndlingsdrikke er det vanskelig å komme utenom en god italiensk rød vin. Jeg burde vel som god barnetannlege si vann men man skal jo være ærlig! For å gjøre det enda verre, så er kald Coca Cola på glassflaske også helt fantastisk men jeg ER også veldig glad i vann, avslutter Anne Rønneberg med et smil. Og OTFnytt sier takk for svarene! Sissel G. Haram Gøteborg tannlegeselskap fyller 120 år! OTFs medlemmer inviteres til å delta på et jubileumssymposium i Gøteborg september Les mer og meld deg på via denne linken: OTF nytt 6-13 side 15

16 Vi ses vel på medlemsmøte den 24. september? Husk å melde deg på!

17 OTF informerer OTF nytt er et medlemsblad for Oslo Tannlegeforening. Vi tar forbehold om trykkfeil i publikasjonen. Ansvarlig redaktør og informasjonssekretær Marianne Horgen Mobil: Redaksjonskomité Håkon V. Rukke Mobil: Ingunn Texmon Mobil: Sissel G. Haram Mobil: Anne Beate Sønju Clasen Mobil: Layout Oslo Tannlegeforening Niels Juels gate Oslo Tlf: SMS: Foto side 3: Fotolia Neste OTF nytt postlegges i uke 42. Tillitsvalgte i OTF 2013 Styret Benedicte H. Jørgensen, leder Kjetil Strøm, nestleder Kenneth Stenshol Hestvik, medlem Tove Høie Brubakk, medlem Christina Hvaring, varastyremedlem Kristin Røsholm, styremedlem, UTV-Akershus Riaz Hussein Shah, styremedlem, UTV-Oslo Tiril Willumsen, UTV-UiO Andre med møterett i styret Marianne Horgen, ansvarlig redaktør OTF nytt og informasjonssekretær Flemming Christenson, webredaktør og leder fagnemnden Fagnemnden Flemming Christenson, leder Finn Rossow Anders Øren Sofia Johansson Klagenemnden Christian Nyhus, leder Anders Rye, sekretær Brita Karin Lie, medlem Ragnar Gjone, medlem Randi Dahl Espeland, medlem Harald Jordal, varamedlem Bente Dahl-Storm, varamedlem Praksistakseringsutvalget Anders Christian Hvoslef, leder Birger Nygaard-Østby, medlem Per Tryggve Krossholm, medlem Einar Bjart Haugen, medlem Museumskomiteen / tannlegeutstillingen Norsk Folkemuseum Ingrid Drangsholt Halle, leder Reidun Stenvik Brit Ølstad Anne Vonen Økonomiutvalget Inger-Lise Mathiesen, leder Aleidis Løken Benedicte H. Jørgensen Hederstegnutvalget Den Gyldne Tand Anne Vonen Svein Riiber Helle Nyhuus Benedicte H. Jørgensen Skikomiteen Bjørn Olav Engebretsen Liss Fongaard Yun Therese Korstadhagen Esben Kardel Harald Skaanes Kollegahjelpere Lise Kiil Harald Skaanes Valgkomiteen Ragnar Gjone, leder Lise Nyøygard, medlem Anne Beate Sønju Clasen, medlem Helle Nyhuus, varamedlem OTF nytt 6-13 side 17

18

19 50 år Klima, Marcin, år Myint, Maung, Ruhi, Farzaneh, Strøm, Eivind,22.9. Krossholm, Per-Trygve, år Haugen, Bjart Einar, Comstedt, Johnny, Personalia 65 år Gupta, Pushpa Randi, år Strøno, Thormod L., Kvakestad, Kari Gravem, år Helland, Mildrid, år Mjør, Ivar A., Nye medlemmer Abrahamsson, Anna-Karin Hassan, Zyad Paul, Katarzyna Thormodsen, Vibeke Væg, Roy Kristiansen OTF nytt beklager! Vi har dessverre hatt tekniske problemer med personalialistene. Feilen skal nå være rettet opp. Dessverre har dette medført enkelte feil i publiseringene i tidligere utgaver. Vi beklager! Reservasjon mot publisering av runde år i personalia spalten må sendes skriftlig til OTFs sekretariat senest åtte uker før fødselsdagen. E-post: Vi tar også i mot omtale og korte nekrologer på forespørsel. OTF aktivitetsplan 2013 Medlemsmøter og kurs: 24. september 5. november (generalforsamling) 22. november (heldagskurs) 10. desember Styremøter: 17. september 29. oktober 3. desember OTF nytt redaksjonsmøter: 7. oktober 19. november OTF nytt materiellfrister: 17. september (7-13) 5. november (8-13) OTF nytt distribusjon: Nr. 7 uke 42 Nr. 8 uke 48 OTF aktivitetsplan 2014 Medlemsmøter og kurs 2014: 4. februar 8. april 3. juni 26. august 11. november (generalforsamling) 14. november (heldagskurs) 9. desember Styremøter 2014: 28. januar 4. mars 1. april 27. mai 19. august 30. september 4. november 2. desember OTF nytt redaksjonsmøter 2014: 14. januar 18. mars 13. mai 11. august 14. oktober 18. november 16. desember OTF nytt materiellfrister 2014: 2. januar (1-14) 27. februar (2-14) 24. april (3-14) 31. juli (4-14) 14. september (5-14) 28. oktober (6-14) 21. november (7-14) OTF nytt distribusjon 2014: Nr. 1 uke 4 Nr. 2 uke 13 Nr. 3 uke 21 Nr. 4 uke 34 Nr. 5 uke 43 Nr. 6 uke 48 Nr. 7 uke 52 Forbehold om trykkfeil og endringer. Sjekk OTF kalenderen på OTF nytt 6-13 side 19

20

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening tirsdag 6. november kl 17.00

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening tirsdag 6. november kl 17.00 Innkalling og agenda generalforsamling 2012 Innkalling og agenda ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening tirsdag 6. november kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter, Speilsalen, 5. etasje Agenda

Detaljer

Medikamenter til nytte og besvær Sigbjørn Suk Løes

Medikamenter til nytte og besvær Sigbjørn Suk Løes Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 8 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Representantskapsvalg og generalforsamling 10 Invitasjon honnørklubb 11 Markedsføring på internett 13 OTF informasjon

Detaljer

Generalforsamling og valg til NTFs representantskap 2013 tirsdag 5. november kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Generalforsamling og valg til NTFs representantskap 2013 tirsdag 5. november kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 7 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 24. september: Implantatprotetikk 8 Honnørklubbens medlemsmøte

Detaljer

Hva skjer etter fullført perioog implantatbehandling?

Hva skjer etter fullført perioog implantatbehandling? Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 6 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 30. august 8 Invitasjon til TSE 9 Falske fakturaer 10 Invitasjon til heldagskurs 11 Gullhandel 14 Personalia

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 10. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 10. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 8 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Generalforsamlingen 5. november 8 OTFs valg til NTFs representantskap 2013

Detaljer

Innkalling til generalforsamling tirsdag 6. november kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter, Speilsalen 5. etasje

Innkalling til generalforsamling tirsdag 6. november kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter, Speilsalen 5. etasje M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 7 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 25. september 8 Honnørklubbens høstmøte 27. september 9 Innkalling

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 27. august kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 27. august kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 5 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 11. juni 2013: Den digitale hverdagen 10 Bli bedre kjent med.

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2014 Årgang 24

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2014 Årgang 24 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2014 Årgang 24 Medlemsmøte tirsdag 9. desember kl. 17.00 Dr. Christoph Ramseier The Management of Smokers in the Dental Practice Konvensjonelle metoder

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 25. september kl 17.15 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 25. september kl 17.15 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 6 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 28. august: Rekonstruksjon etter ansiktstraumer 8 Invitasjon

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 23. april kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 23. april kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 3 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøtet 19.03 2013: Kjeveortopedi på voksne 7 Forum for tillitsvalgte

Detaljer

Frivillig arbeid og forskning om bord i Mercy Ships

Frivillig arbeid og forskning om bord i Mercy Ships Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 5 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 24. mai 2011 8 Honnørklubben inviterer til høstmøte 11 Personalia Medlemsmøte med middag tirsdag 30.

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2014 Årgang 24

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2014 Årgang 24 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2014 Årgang 24 Ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening Det avholdes ordinær generalforsamling tirsdag 11. november kl. 17.00 på Håndverkeren

Detaljer

Årets første medlemsmøte! Tirsdag 29. januar kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Peri-implantologi: Hva vet vi? Hva gjør vi?

Årets første medlemsmøte! Tirsdag 29. januar kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Peri-implantologi: Hva vet vi? Hva gjør vi? M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 1 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 4 Invitasjon til OTF skidag 2013 5 Medlemsmøte 4. desember 2012 Mats Jontell

Detaljer

Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt

Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt 1 Navn og historikk Oslo Tannlegeforening (OTF) er Den norske tannlegeforenings lokalforening

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2015 Årgang 25

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2015 Årgang 25 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2015 Årgang 25 Lene Hystad Hove og Kirsten Solemdal holder kurs i gerodontologi for OTFs medlemmer 8. desember. Medlemsmøte tirsdag 8. desember kl.

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25. Bamse Mork-Knutsen

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25. Bamse Mork-Knutsen OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25 Spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi Bamse Mork-Knutsen Medlemsmøte tirsdag 24. mars kl. 17.00 Moderne radiologi Kjeve- og ansiktsradiologi

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2015 Årgang 25

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2015 Årgang 25 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2015 Årgang 25 Innkalling til Generalforsamling og valg tirsdag 3. november kl. 17.00 Valg av representanter til NTFs representantskap. Les mer fra

Detaljer

13.03.2011. NPE-ordningen Reglene, erfaringer og journalføring Veiledningsseminar for manuellterapeuter 10.03.11 Seniorrådgiver/advokat Tore Grøtholm

13.03.2011. NPE-ordningen Reglene, erfaringer og journalføring Veiledningsseminar for manuellterapeuter 10.03.11 Seniorrådgiver/advokat Tore Grøtholm NPE-ordningen Reglene, erfaringer og journalføring Veiledningsseminar for manuellterapeuter 10.03.11 Seniorrådgiver/advokat Tore Grøtholm Norsk pasientskadeerstatning (NPE) Etablert som prøveordning 1.1.1988

Detaljer

Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN

Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN Pasientskadeloven har 01.01.2009 trådt i kraft også for pasienter som behandles i privat del av helsevesenet. Dette utdraget av loven inneholder

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 19. mars kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 19. mars kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 2 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøtet 29.01. 2013: Periimplantologi 10 Candidatball V08 11 Bli bedre

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Medlemsmøte 15. mars kl 17:00 Stig Ottesen Hva vet tannleger om smerte?

Medlemsmøte 15. mars kl 17:00 Stig Ottesen Hva vet tannleger om smerte? Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 2 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 25. januar 2011 8 Ekstraordinær generalforsamling 25. januar 9 Invitasjon honnør klubben 11 Personalia

Detaljer

Årets siste medlemsmøte! Tirsdag 4. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Oralmedisin ved Mats Jontell

Årets siste medlemsmøte! Tirsdag 4. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Oralmedisin ved Mats Jontell M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 8 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 OTFs generalforsamling 2012 8 20 års jubileum for TAKO senteret 11 Heldagskurs

Detaljer

VEDTEKTER. Foreningens navn 1

VEDTEKTER. Foreningens navn 1 VEDTEKTER Foreningens navn 1 Foreningens navn er Foreningen for brystkreftopererte (FFB). Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og tilsluttet Kreftforeningen. Foreningens internasjonale betegnelse

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2014 Årgang 22. Professor Bengt Wenneberg. fra Universitetet i Gøteborg

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2014 Årgang 22. Professor Bengt Wenneberg. fra Universitetet i Gøteborg OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2014 Årgang 22 Professor Bengt Wenneberg fra Universitetet i Gøteborg Medlemsmøte tirsdag 8. april kl. 17.00 Odontologisk behandling av obstruktiv søvnapné

Detaljer

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge.

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge. Årsberetning 2010 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Noen forandringer er gjennomført i styret grunnet sykdom og jobbskifter. Samtidig har året vært preget av

Detaljer

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Telemark Tannlegeforening Lokalforening av NTF. Representerer nesten alle offentlige og private tannleger og spesialister i fylket.

Detaljer

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1 Årsberetning 2014 Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Side 1 Styret Leder: Hanne Østby Granmo Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Sven Inge Sunde Styremedlem:

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Tilstede: Kirsten Svendsen, Jon-Erik Svendsen, Robert Tenold, Britt Tenold, Linda Jørgensen, Ivar Aanes, Lisa Iversen,

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Tannlegeforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Tannlegeforening Vedtekter STTF Vedtekter for Sør-Trøndelag Tannlegeforening Sist endret desember 2015 1 Navn Sør-Trøndelag Tannlegeforening er Den norske tannlegeforenings lokalforening i Sør-Trøndelag fylke. Dens initialer

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Tannhelse. Forebygging og nye regler

Tannhelse. Forebygging og nye regler Tannhelse Forebygging og nye regler Erfaringskonferanse Kragerø, 5.12.2014 Tannhelsetjenesten Hvem er vi? Lov om tannhelsetjenesten Todelt ansvar: 1. Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester,

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Strategi nr 1: Journalføring må. skje i henhold til lover og regler. Journalføring ved Institutt for Klinisk Odontologi.

Strategi nr 1: Journalføring må. skje i henhold til lover og regler. Journalføring ved Institutt for Klinisk Odontologi. Journalføring ved Institutt for Klinisk Odontologi 6 semester Asbjørn Jokstad Institutt for klinisk odontologi Universitetet i Oslo Strategi nr 1: Journalføring må skje i henhold til lover og regler Strategi

Detaljer

Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem

Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem Se vedlagt høringsliste Deres ref Vår ref Dato 12/5170-20.12.2012 Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Veileder Gode tannhelsetjenester til barn og ungdom. Forum 12.6.2013

Veileder Gode tannhelsetjenester til barn og ungdom. Forum 12.6.2013 Veileder Gode tannhelsetjenester til barn og ungdom Forum 12.6.2013 Oppdraget I Arbeidsutvalg oppnevnt av Helsedirektoratet. Første møte 15. mai 2012. Oppdrag å lage utkast til veileder (eventuelt retningslinjer)

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Årsberetning for Sarpsborg MS forening 2013

Årsberetning for Sarpsborg MS forening 2013 Årsberetning for Sarpsborg MS forening 2013 Aktiviteten i foreningen har vært stor i året som har gått og medlemsmassen er pr. 31.12.2013-210 medlemmer og 1 æresmedlem. Styret har i 2013 bestått av følgende

Detaljer

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak 1. halvår 2005 Statistikk for Regionale Helseforetak Nøkkeltall 1. halvår 2005 Mottatte saker: Første halvår 2005 har Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mottatt 1 416 pasientklager som gjelder behandling

Detaljer

Generalforsamling 2015 Arna Travlag

Generalforsamling 2015 Arna Travlag Generalforsamling 2015 Arna Travlag Tirsdag 26. Januar 2016 kl. 19:00 i «Gamleskulen» på Haukeland Generalforsamlingen skal behandle: 1. Godkjenning av innkallingen. 2. Valg av dirigent og 2 personer til

Detaljer

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær.

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær. LANGEBÅT VEL Referat fra generalforsamlingen 2001 avholdt torsdag 27. november 2001 kl 1900 i sal C, Folkets hus, Youngsgt. 11, Oslo A Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720

1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720 1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720 1-b Undersøkelse med 2 røntgenbilder kr. 375 1-c Recall fast pasient: Undersøkelse hos allmenn-tannlege,

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Thon Hotel Elverum, torsdag 21. februar 2013 Tilstede: 22 årsmøtedelegater med stemmerett. Fra styret: Leder Tore Hansen, Øyvind Lindalen, Anette

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni 2014 Norge har forpliktelser etter Barnekonvensjonen og denne gjelder som

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

PASIENTSKADE DIN RETT TIL ERSTATNING

PASIENTSKADE DIN RETT TIL ERSTATNING PASIENTSKADE DIN RETT TIL ERSTATNING advokatfirma Da Feilbehandlingen kan ha påført deg midlertidig eller varige skader som påvirker livet ditt fremover Advokatfirmaet Ness Lundin DA består av 14 medarbeidere,

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

Sosialt miljø med utgangspunkt i skolen. Hva har vi av data i elevundersøkelsen og Ungdata. Hvordan kan dette brukes i kommunens (oversikts)arbeid?

Sosialt miljø med utgangspunkt i skolen. Hva har vi av data i elevundersøkelsen og Ungdata. Hvordan kan dette brukes i kommunens (oversikts)arbeid? Sosialt miljø med utgangspunkt i skolen Hva har vi av data i elevundersøkelsen og Ungdata. Hvordan kan dette brukes i kommunens (oversikts)arbeid? Eldar Dybvik seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Oppsummering

Detaljer

SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER

SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER LES DETTE NØYE FØR DU FYLLER UT SKJEMAET Alle poster i skademeldingen må fylles ut fullstendig og så nøyaktig som mulig, også om du beskriver legemiddelskaden og følger av

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Rapport til Generalforsamlingen 2013

Rapport til Generalforsamlingen 2013 Rapport til Generalforsamlingen 2013 KONTROLLKOMITEENS RAPPORT TIL GENERALFORSAMLINGEN 2013 I tråd med vedtektenes 7-1 fremlegger kontrollkomiteen rapport til generalforsamlingen. s jobb er definert i

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

SI DET VIDERE! -NOEN HEMMELIGHETER SKAL IKKE VÆRE HEMMELIGE

SI DET VIDERE! -NOEN HEMMELIGHETER SKAL IKKE VÆRE HEMMELIGE SI DET VIDERE! -NOEN HEMMELIGHETER SKAL IKKE VÆRE HEMMELIGE LaH NSF NORDLAND FYLKES FAGSEMINAR FOR HELSESØSTRE 2.-3.mars 2016 Inger Marie Otterdal Helsesøster Larvik kommune HVA KAN DU FORVENTE Å LÆRE

Detaljer

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold.

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Styret og andre tillitsvalgte Styret i PROFO Vestfold har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Yngve Hansen. Nestleder: Gunnar Steen. Kasserer Gunnar Førde. Sekretær:

Detaljer

Forebyggende behandling

Forebyggende behandling 1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. 720 1-c Recall fast pasient: Undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder, rens og puss 690

Detaljer

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 Side 1 av 5 MØTEREFERAT UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 MEDLEMMER Bjørn Ellingsæter, BE Lene Helweg-Larsen, LHL Per David Clee Søhoel

Detaljer

Den skjøre tilliten. Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo

Den skjøre tilliten. Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo Den skjøre tilliten Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo Dagbladet 26. september 2012 Lenes lidelse ble oppdaget

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Sted: Sørlandets dyreklinikk Tid: Torsdag 7.februar 2013 kl. 18.00 Alle er velkomne. Det blir servering av pizza. Etter årsmøtet vil det blir mulighet

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Munn & Helse. Et elektronisk oralmedisinsk hjelpemiddel for håndtering av pasienter med allmennmedisinske tilstander.

MASTEROPPGAVE. Munn & Helse. Et elektronisk oralmedisinsk hjelpemiddel for håndtering av pasienter med allmennmedisinske tilstander. MASTEROPPGAVE Munn & Helse Et elektronisk oralmedisinsk hjelpemiddel for håndtering av pasienter med allmennmedisinske tilstander. Annelin Austrheim Stødle, Anne-Marte Stemland, Kari Torsvik Steinsvåg

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

- Har et tannlegehelvete etter Tyrkia-behandling

- Har et tannlegehelvete etter Tyrkia-behandling Side 1 av 6 Publisert Dagbladet onsdag 10.10.2012 kl. 10:26 Tanntrøbbel: May Britt Dale tok tannlegebehandling i Tyrkia. Dette fikk alvorlige konsekvenser. Foto: John T. Pedersen / Dagbladet - Har et tannlegehelvete

Detaljer

OTF-nytt. Avtagbar protetikk ved spesialist i protetikk Knut-Erik Jacobsen. Medlemsmøte tirsdag 1. september kl. 17.00

OTF-nytt. Avtagbar protetikk ved spesialist i protetikk Knut-Erik Jacobsen. Medlemsmøte tirsdag 1. september kl. 17.00 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 4 2015 Årgang 25 Medlemsmøte tirsdag 1. september kl. 17.00 Avtagbar protetikk ved spesialist i protetikk Knut-Erik Jacobsen Kurset vil ha spesielt fokus

Detaljer

Meldinger etter spesialisthelsetjenesteloven 3-3 fra 1993. Lars E Hanssen Statens helsetilsyn 21. April 2009

Meldinger etter spesialisthelsetjenesteloven 3-3 fra 1993. Lars E Hanssen Statens helsetilsyn 21. April 2009 Meldinger etter spesialisthelsetjenesteloven 3-3 fra 1993 Lars E Hanssen Statens helsetilsyn 21. April 2009 Spesialisthelsetjenesteloven 3-3 om melding til Helsetilsynet i fylket må ses i sammenheng med

Detaljer

NORSK RASEDUEFORBUND. Representantskapsmøte 2015. Agenda. NRF Norsk Rasedueforbund 07.02.15. Sola Airport hotell kl 15.00 17.00

NORSK RASEDUEFORBUND. Representantskapsmøte 2015. Agenda. NRF Norsk Rasedueforbund 07.02.15. Sola Airport hotell kl 15.00 17.00 NORSK RASEDUEFORBUND Representantskapsmøte 2015 NRF Norsk Rasedueforbund 07.02.15 Sola Airport hotell kl 15.00 17.00 Agenda 1. Åpning av møtet... 2 2. Godkjenning av representantene... 2 3. Valg av møtedirigent...

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i Sak nr: 14-037 (arkivnr. 201400257 14/188-1) og 14-065 (arkivnr. 201400386 14/190-1) Saken gjelder:

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014.

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. VEDTEKTER FOR Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. 1 NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Landsforeningen uventet barnedød. (Norwegian SIDS and Stillbirth Society). 1.2. Landsforeningen uventet

Detaljer

Bakgrunn for veilederen

Bakgrunn for veilederen Bakgrunn for veilederen Stortingsmelding 35 (2006-2007) - Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning - Framtidas tannhelsetjenester Endringene i trygdereglene fra 1. Januar 2008 Forbrukerrådet Det

Detaljer

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Tillitsvalgte: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Revisorer: Valgkomite: Vigdis Hegge Sætran 7740 Steinsdalen Mobil: 99386288 E-post:

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

PERSONALFULLMAKTERFOR HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTETS UNDERLIGGENDE VIRKSOMHETER2014. Ansettelser, opprettelse av stillinger og lønnsfastsettelse

PERSONALFULLMAKTERFOR HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTETS UNDERLIGGENDE VIRKSOMHETER2014. Ansettelser, opprettelse av stillinger og lønnsfastsettelse PERSONALFULLMAKTERFOR HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTETS UNDERLIGGENDE VIRKSOMHETER2014 Ansettelser, opprettelse av stillinger og lønnsfastsettelse 1.1Ansettelser, fullmakt til å opprette nye stillinger og

Detaljer

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Alle medlemmer av Young Retailers inviteres herved til årsmøte tirsdag 23.april 2013 kl. 16.00 17.00, i OHF sine lokaler på Karl Johans gate 37 A. Dagsorden:

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010 Hedmark Årsberetning 2010 Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Lise Marita Tyskeberg ( t.o.m. 02.06.10) Kasserer:

Detaljer

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA ÅRSMØTE HEKLA 2009 SAKSLISTE 1. Godkjenne saksliste. 2. Valg av dirigent, sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne årsrapport fra styret. 4. Godkjenne årsrapport fra sportskomiteen.

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Tid: Torsdag 12. mars 2015, kl. 17:00 til ca. 20:00 Sted: Bjørknes Høyskole (Lovisenberggata 13, Lindern) PROGRAM 17:00-17:30 Enkel servering 17:30-18:00 Antibiotikaresistens

Detaljer

Styremøte NRF 5-2014. Sted: Gardermoen Dato: 24/06-14 Tid: 17:30-21:00

Styremøte NRF 5-2014. Sted: Gardermoen Dato: 24/06-14 Tid: 17:30-21:00 Styremøte NRF 5-2014 Sted: Gardermoen Dato: 24/06-14 Tid: 17:30-21:00 Deltagere: Johan Bjørkevoll (President), Gavin Collins (Visepresident), Anders Teigland (Styremedlem), Kathrine Steinvik (Styremedlem),

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: H01 &13 Arkivsaksnr.: 12/18509-2 Dato: 10.02.2013

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: H01 &13 Arkivsaksnr.: 12/18509-2 Dato: 10.02.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: H01 &13 Arkivsaksnr.: 12/18509-2 Dato: 10.02.2013 HØRING UTVIDELSE AV PASIENTSKADELOVENS VIRKEOMRÅDE TIL Å OMFATTE BARNEBOLIGER, KOMMUNALE RUSINSTITUSJONER

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Emneplan. Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Med forbehold om endringer

Emneplan. Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Med forbehold om endringer Emneplan Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag 2015 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Med forbehold om endringer 1 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Formål...

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående)

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående) Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2009 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP LENANGEN

NORSK FOLKEHJELP LENANGEN Side 1 av 8 Deltakere: Åse Mona, Tove, Freddy, Guro, Kjetil Forfall: Roy, Tove fram til 17:30 Ikke meldt forfall: Kent Roger Saksliste: 01/09 Skriv og orientering 02/09 Økonomi 1. Status 2. Revisor 3.

Detaljer

Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00

Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00 Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00 Sak 1: Konstituering a) Konstituert leder av styret, Pål Nedrelid, åpnet

Detaljer

MIDLERTIDIGE REGLER FOR PASIENTSKADER SKADER SKJEDD FØR 01.01.2003

MIDLERTIDIGE REGLER FOR PASIENTSKADER SKADER SKJEDD FØR 01.01.2003 MIDLERTIDIGE REGLER FOR PASIENTSKADER SKADER SKJEDD FØR 01.01.2003 Midlertidige regler for somatiske sykehus/ poliklinikker Bestemmelsene i 5-9 falt bort vedinnføringen av Pasientskadeloven. 1 Dekningsområde

Detaljer