Medlemsmøte tirsdag 24. september kl Håndverkeren konferansesenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsmøte tirsdag 24. september kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter"

Transkript

1 M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 27. august: Norsk Pasientskadeerstatning 6 Invitasjon til OTFs heldagskurs 13 NM i golf for tannleger 14 Bli bedre kjent med. 16 Invitasjon til Honnørklubbens høstmøte 17 Kontaktinformasjon OTF 19 Personalia 19 OTF Aktivitetsplan 2013/2014 Neste medlemsmøte Generalforsamling og representantskapssaker Tirsdag 5. november Medlemsmøte tirsdag 24. september kl Håndverkeren konferansesenter Implantatprotetikk Helskrudde tannerstatninger Enklere enn naturlige tenner? ved Kjell Størksen OTF medlemsmøter og kurs (generalforsamling) (heldagskurs) (generalforsamling) (heldagskurs) Les mer og meld deg på via Vel møtt! OTF nytt 6-13 side

2

3 Lederen har ordet Valgets kval Med høsten kommer også valgkampen. Valgbodene popper opp som høstens kantareller og vi blir bombardert med flyers og valgkampflesk. Dette er tiden for å bruke stemmeretten sin. De lokale tannlegeforeningene har tidligere i år jobbet opp mot de ulike politiske partiene for å fremme tannlegenes sak og bringe tannhelse på banen. Det var ikke en spesielt lett jobb. Politikere tenker ofte helt annerledes enn det vår egen profesjon gjør, og det var til tider en stor utfordring å få dem til å se hvilke problemer vi strir med til daglig. Vi ble ofte møtt med stereotype oppfatninger og til dels gammeldagse holdninger. Bare det å få til et møte kunne være litt av en oppgave, og noen partier ønsket ikke å møte oss da tannhelsedebatten innad i partiet fremdeles var en het potet (eller skal vi si en infraksjon i en molar?). Valgkampprogrammene er nå på plass, og alle partiene mener noe om tannhelse. Det er ok å se at det nytter å jobbe både i det små og helt opp til departementsplan. Tannhelse er viktig og skal være en naturlig del av den generelle helsedebatten. å finne inspirerende foredragsholdere til aktuelle temaer. Etter- og videreutdanning er viktig, og nå som dette er blitt obligatorisk for alle NTF medlemmer, ser vi enda mer nytten av våre egne medlemsmøter. Syv medlemsmøter i året med gode og svært aktuelle temaer gir deg som OTF medlem mange muligheter. En kollega i en annen lokalforening sukket tungt da jeg ramset opp de kurs og foredrag som vi skulle ha denne høsten. Tilgjengelighet for medlemmer og foredragsholdere samt nærhet til fakultetet gir oss fortrinn som andre bare kan drømme om. Jeg ønsker at våre medlemmer engasjerer seg, stiller til valg og møter opp på generalforsamlingen vår den 5. november. Din stemme teller! Senere i høst avholder OTF sitt årlige valg av styre og tillitsverv til de forskjellige utvalgene. Dette er også et viktig valg. Vi er jo tross alt landets største lokalforening! Styret i OTF sitter med ansvaret for den daglige driften og holder seg orientert om både den offentlige og den private tannhelsetjenesten. Vi forvalter foreningens økonomi på best mulig måte slik at du som medlem skal få mest mulig faglig utbytte igjen uten å måtte betale ekstra for hvert eneste medlemsmøte vi arrangerer. Godt valg! Benedicte H. Jørgensen Antall påmeldte til kursene viser oss at dette er noe medlemmene våre setter pris på. Men organiseringen av disse kursene går ikke av seg selv, og det krever en engasjert gruppe tannleger som bruker litt av sin fritid til OTF nytt 6-13 side 3

4

5 Medlemsmøtet 27. august Norsk Pasientskadeerstatning Godt over 200 OTF medlemmer møtte opp til høstens første medlemsmøte. Kveldens tema var Norsk Pasientskadeerstatning. Fra NPE stilte advokat og seniorrådgiver Tore Grøtholm som har 15 års erfaring med pasientskader. Spesialist i oral protetikk Bent Gerner stilte som sakkyndig tannlege, også han med solid erfaring. Tore Grøtholm innledet med en kort historikk om NPE som ble etablert som en prøveordning Pasientskadeloven for offentlige helsetjenester trådte i kraft , og fra omfatter loven også private helsetjenester. Siden 1988 har NPE mottatt saker. NPEs hovedoppgaver er: 1. Behandle erstatningskrav og beregne erstatningsbeløp 2. Informere pasienter, helsepersonell og publikum om ordningen 3. Bidra til helsesektorens eget skadeforebyggende arbeid NPE har ingen sanksjonsmuligheter og er ikke opptatt av syndebukker. Saker som omhandles av pasientskadelovens 1 blir behandlet av NPE (se Det er NPE som betaler erstatningen dersom pasienten vinner frem etter pasientskadelovens 6. Unntak er oppreisning. Tannleger er ansvarlig for at kontingent betales inn til NPE. Seniorrådgiver og advokat i NPE, Tore Grøtholm (t.v.) og sakkyndig Bent Gerner, spesialist i oral protetikk holdt et lærerikt og interessant foredrag for OTFs medlemmer 27. august. Innklaget helsepersonell får kommentere spesialistens vurdering, men har ikke klagerett på vedtak som fattes. Et vedtak kan føre til utbetaling til pasienten. Journalføringen er avgjørende beslutningsgrunnlag. Som helsepersonell er det viktig å være nøyaktig i sin journalføring slik at alt er dokumentert. For eksempel: Hva er det blitt informert om? Hvilke behandlingstilbud / alternative behandlinger eksisterer? Vurderinger som er gjort i sammenheng med behandlingen? Hvilken behandling anbefaler tannlegen? Hva ønsker pasienten? Håndskrevne journaler er ofte vanskelige å tolke, og dårlige journaler går i disfavør av den som burde journalført. Saksbehandlingen i NPE Klage innleveres grunnet feilbehandling/skade, men det er kun pasienten som kan klage. Medisinsk vurdering utføres av en habil spesialist eller erfaren allmennpraktiker. Hvordan opptrer du som helsepersonell når pasienten får en skade? 1. Informer pasienten om skaden og hvordan han/hun kan melde dette til NPE 2. Informer så nøytralt som mulig 3. Unngå å gi pasienten falske forhåpninger om erstatning 4. Tannlege kan bistå pasienten, men pasient må selv melde et eventuelt krav til NPE 5. Belys saken så godt som mulig og bidra til læring Hva kan du gjøre hvis pasienten har blitt dårlig behandlet av en kollega? Vær tilbakeholden med kritikk og vær sikker på grunnlag for utført behandling. Pasientens ønsker kan være grunn til den dentale situasjonen. Fire vilkår må være oppfylt før pasienten får erstatning: Det ble nok å gjøre for de fremmøte utstillerne denne kvelden. - Skade (fysisk eller psykisk) - Skaden må være forårsaket av behandlingen - Behandlingssvikt eller annet ansvarsgrunnlag - Økonomiske tap eller medisinsk mén OTF nytt 6-13 side 5

6

7 Generelt gir NPE utbetaling ved fysisk eller psykisk personskade som har sammenheng med pasientrollen. Erstatning kan også gis pasienten hvis han har måttet betale mye for en dårlig utført jobb eller ved en særlig uventet skade. Medhold: 201 Avslag: 279 Antall saker ferdig med vedtak er i perioden 480, mens 219 saker er under behandling. Medholdsandelen er på 42% mot 35% totalt for privat sektor. Erstatningsutmåling Hovedprinsipp: Skadelidtes økonomiske tap skal erstattes fullt ut. Eksempler på økonomiske tap: Medisiner, egenandeler, hjelp i hjemmet, transport osv. Her regnes også påført og forventet fremtidig tap. Det er et minstebeløp på kr 5000,- for at NPE skal behandle saken og eventuelt utbetale erstatning. Hva er den generelle forskjellen på klagenemndene og NPE? - Klagenemnden gir ikke erstatning. De vurderer reklamasjon på den faktisk utførte tannhelsetjenesten. Hvis dette foreligger, blir tannlegen skyldig å erstatte pasienten med ny tannlegejobb, eller alternativt tilbakebetaling av penger - NPE vurderer grunnlag for erstatning. NPE har ingen sanksjonsmuligheter - Helsetilsynet fører tilsyn og har sanksjonsmuligheter Tall for 4-års perioden Antall meldte saker: Privat sektor totalt 1446 Tannhelsesaker privat 699 (ca. 48% av privat sektor totalt) Hva klages det på? - Nerveskader etter trekking av tenner og i forbindelse med anestesi - Smerter av ulik art etter nerveskader, kutt o.l. - Forsinket og/eller manglende behandling av periodontitt - Broer og kroner som har kortere levetid enn forespeilet - Infeksjoner etter rotfyllinger, manglede bruk av «kofferdam» - Manglende eller for dårlige røntgenbilder ved trekking av tenner og ved rotfyllinger - Ved bytte av tannlege så vurderer ny tannlege at tidligere behandling har vært mangelfull, og at ny og gjerne dyr behandling bør gjennomføres - Overbehandling Helsevesenets fordeler ved NPE-ordningen NPE plasserer ikke skyld, har mindre personfokusering og unngår amerikanske tilstander. NPE bidrar til lavere konfliktnivå mellom pasient og helsevesen. Hvilke utfordringer har NPE når de skal vurdere de enkelte sakene? - Billige konstruksjoner som pasienten har valgt, men som ikke har vært anbefalt av tannlegen Godt og vel 200 medlemmer deltok på OTFs medlemsmøte om Norsk Pasientskadeerstatning 27. august. OTF nytt 6-13 side 7

8

9 - Har det skjedd noen oppfølgning? - Har det blitt gjort noen profylaktiske tiltak før behandling er påbegynt? Generelle råd til pasient: Alminnelig slitasje gir ikke rett til erstatning fra NPE. De vanligste ménererstatningene: Tanntap 0-20% Generell trigeminusneuralgi 5% Unilateral trigeminusneuralgi 10% Generelle råd til tannlegen fra NPE Tannlegen bør i første omgang vurdere reversible behandlinger, for eksempel kompositt fremfor kroner. Tannlegen må dokumentere all kommunikasjon, vurderinger og alternative behandlinger nøyaktig i journalen. Mangelfull journal styrker pasientens versjon. OTF medlem og spesialist i oral protetikk Bent Gerner er sakkyndig tannlege for NPE og holdt foredrag om hvilke oppgaver denne rollen innehar. - Dårlige røntgenbilder - Mangelfulle journaler Når kan behandler bli stilt ovenfor et regresskrav fra NPE? - Hvis behandleren ikke har betalt inn sin kontingent til NPE. - I sjeldne tilfeller kan tannlegen bli skyldt ansvarlig. Dette kan for eksempel skje dersom tannlegen har rusproblemer, skaden er påført med vilje eller det er utvist grov uaktsomhet. Mer informasjon og statistikk finnes på NPEs nettsider I de tilfeller pasienten velger behandling som du som behandlende tannlege ikke anbefaler, må dette dokumenteres nøyaktig i journalen. Bent Gerner avsluttet foredraget med å presentere relevante kasustilfeller. Referenter Anders Øren og Sofia Johansson Foto T. Berg Vi takker Dentalforum, Dental Sør og Unident for flotte utstillinger og blide representanter på høstens første medlemsmøte! Den sakkyndige tannleges oppgave ved spesialist Bent Gerner - Må være habil i forhold til tannlegen som har behandlet pasienten - Vurdere årsakssammenhenger - Vurdere om helsehjelpen har vært i samsvar med alminnelig odontologisk/medisinsk praksis og gjeldende retningslinjer - Vurdere risiko ved behandlingen - Rådføre seg med andre spesialister der det trengs - Rådgivning ved utmåling av erstatning Flere bilder fra møtet på side 11. Saksbehandlers spørsmål - Var det indikasjon for behandlingen? - Ble behandlingen utført i henhold til vanlige prinsipper og retningslinjer? - Finnes all informasjon tilgjengelig i journalen? OTF nytt 6-13 side 9

10

11 OTFs leder Benedicte H. Jørgensen sammen med kveldens foredragsholdere, Tore Grøtholm (midten) og Bent Gerner (t.h.). NPE fikk mange spørsmål både under foredraget og i pausen. Bilder fra OTFs medlemsmøte om Norsk Pasientskadeerstatning 27. august Foredragene var spennende og aktuelle for alle som jobber med pasienter. Pausen ble brukt til spørsmål, kollegialt og faglig prat. Redaksjonens Ingunn Texmon med kollega Eldbjørg Vaa Halvorsen. Dentalforums representant tok seg tid til å posere for fotografen. Tore Grøtholm holdt et interessant foredrag om et aktuelt tema og fikk mange henvendelser i pausen. OTF nytt 6-13 side 11

12

13 NM i Golf for tannleger Norgesmesterskapet i golf for tannleger er avholdt på vakre Fritzøe Gård golfbane i Larvik, med Øistein Haram, Svein Tveter, Jan Lotherington og Pekka Stenhagen som arrangementskomite. Været var begge dager helt perfekt, passe varmt og strålende solskinn. Opus Open ble avholdt første dag med 40 deltagere med tilknytning til dentalbransjen. Det ble spilt en "Texas Scramble", som er en uhøytidelig og underholdende konkurranse, perfekt for å bli kjent med banen og andre spillere. Mye latter kunne høres i løpet av formiddagen! Om kvelden var det festmiddag på Farris Bad Hotell, med premieutdeling ved Lasse Moe for Opus Open. NM for tannleger ble spilt andre dag i fire klasser: Kl. 1 Herrer brutto slag ( NM ): 1. Svein Tveter, Larvik GK Pekka Stenhagen, Larvik GK Jan Lotherington, Larvik GK 88 Kl. 2 Damer Stableford ( NM ) 1. Anne-Grethe G. Tronstad, Haga GK Helga Alnes, Larvik GK Anne J. Røtvold, Haga GK 31 Kl. 3 Herrer Stableford 1. Ragnar A. Gjone, Tyrifjord GK Stein Aasvestad, Kongsvinger GK Einar B. Haugen, Asker GK 29 Kl. 4 Ledsagere, sponsor 1. Mogens Gad, Oslo GK Ole P Christoffersen, Larvik GK Petter Dahl, Østmarka GK29 Jan Lotherington, Pekka Stenhagen og Svein Tveter - de tre beste herrene. Dagen ble avsluttet med grill-lunsj og premieutdeling. I tillegg til vandrepokalene var det mange flotte premier fra våre generøse sponsorer: Unident, Jacobsen Dental, Coltene, Dental Sør Røntgen, Dental Sør, DnB, Høyer Larvik, Farris, Creditcare, Opus, Straumann, Proteket, Strømmen Dental og Tannlab. En stor takk til dere alle! Neste års arrangement blir avholdt på Losby GK 15. og 16. august Sissel G. Haram OTF-medlem Anne J. Røtvold, OTF-medlem Anne Grethe G. Tronstad og Helga Alnæs - de tre beste damene. OTF-medlem Ragnar Gjone, OTF-medlem Anne Grethe G. Tronstad (NM) og Svein Tveter (NM). OTF nytt 6-13 side 13

14 Bli bedre kjent med Anne Rønneberg er tannlege fra UiO i 1988 og ble spesialist i barnetannpleie samme sted på nittitallet. Hun er nå klinikksjef på barneklinikken ved Institutt for klinisk odontologi i Oslo og som sådan en velkjent person der i huset. Men det var på sitt private tannlegekontor i Skien at hun ble engasjert i det temaet som har gjort henne kjent langt utenfor Geitmyrsveien, nemlig tannhelsetjenestens mulighet til å kunne avdekke overgrep mot barn og ungdom. Overgrep som blant annet kan gi tannbehandlingsvegring som følge, både hos barn og voksne. - Beskriv pasienten som satte det hele i gang, Anne! - For mange år siden hadde jeg en ung dame til akuttbehandling, med stort behandlingsbehov og uttalt redsel for det forestående. Allerede på venteværelset følte jeg at det var noe spesielt. Hun så livredd ut! Jeg spurte hvorfor hun var så redd, hva hadde skjedd, siden hun så tydelig viste at hun var svært engstelig? Hun ble overrasket over spørsmålet, men det var som om hun hadde ventet på det, for ut av vesken kom en bunke papirer som hun spontant tilbød meg å lese. Frem kom en historie om en barndom med fysiske, psykiske og seksuelle overgrep. Siden ble flere slike historier i praksisen Det viktigste vi kan gjøre er å reagere hvis vi føler bekymring overfor barn eller ungdom, slik at disse voksenhistoriene ikke blir så mange og triste Tegningen har jeg fått lov til å bruke som symbol på Anne Rønneberg det barn, og heller ikke mange voksne, greier å uttrykke med ord. - Hva skjedde videre? Jeg hadde to svært forståelsesfulle og oppmuntrende sjefer, nemlig Kari Gravem Kvakestad og Ivar Espelid. De oppmuntret meg til å jobbe med tematikken og har vært til stor inspirasjon. Jeg er svært takknemlig for deres Anne Rønneberg. engasjement. Hjemme hadde jeg også en svært forståelsesfull og oppmuntrende mann og kollega. Det var ikke bare å være borte fra praksis.. det kostet, bokstavelig talt på alle måter. Kari hadde selv jobbet med dette tidligere, og også Pål Barkvoll, men blant annet Bjugn-saken gjorde arbeidet vanskelig. Da jeg igjen satte fokus på dette, hadde det skjedd noe disse årene, og man hadde mer forskning å støtte seg til. Temaet kom heldigvis på dagsorden, og nå tror jeg det har kommet for å bli! Barn utgjør nesten en kvart del av landets befolkning, hva er viktigere enn å kunne gjøre noe for barna? - Du har forelest for Den offentlige tannhelsetjenesten rundt om i landet i mange år. Hvorfor har det vært så viktig, og hva har dette avstedkommet? - Tannhelsepersonell har en unik mulighet til å følge med på barns ve og vel. Som de eneste i helsesektoren innkaller de alle barn jevnlig, fra to/tre til atten år, har dem godt opplyst foran seg i stolen og kan se hele barnet. Ved at det foreleses om barns forventede utvikling og reaksjoner, rettes oppmerksomheten mot avvik av forskjellige slag. Meldeplikt til barnevernet er blitt sentralt for tannhelsepersonell over hele landet. Alle fylker har satt temaet på dagsordenen, og flere fylker har opprettet samarbeidsavtaler forankret i ledelsen i DOT og med barnevernet. - Du er leder i Norsk forening for pedodonti, og for noen år siden arrangerte dere, i samarbeid med TAKO-senteret, en stor konferanse på Holmenkollen Park Hotel med overgrep på barn som tema. Hvem og hvor mange deltok, og hvordan gikk det? - Det var en nordisk konferanse med 160 deltagere inkludert alle de nordiske lands Barneombud. Konferansens tittel var "Hvorfor spør vi ikke?" og dreide seg om tannhelsetjenestens rolle i å oppdage overgrep mot barn. De fem barneombudene kom med en felles uttalelse etter konferansen, hvor de ber om at de nasjonale myndigheter i de respektive land tilser at tannhelsetjenestens viktige rolle anerkjennes i alt nasjonalt

15 arbeid for å avdekke omsorgssvikt og overgrep mot barn. Og de ber om å bli orientert om planer for å styrke fag-feltet. - Hvordan foregår opplæringen av studentene i dette vanskelige temaet? - For det første lærer studentene å forebygge tannbehandlingsfrykt. Dette har vært et tema gjennom hele studiet, og hos oss settes barnet i fokus. Alle barn skal ha tilvenning, og god smertekontroll er viktig. Tannbehandlingen skal være så smertefri - Vi har hele tiden hatt meget god kontakt med det norske barneombudet! Og jeg har nettopp deltatt på en konferanse arrangert av fire departementer, med statsråd Inga Marte Torkildsen som primus motor. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen var også tilstede, samt statssekretærer, som representerte Justis- og beredskaps - og Helse og Omsorgsdepartementet. Det var over 700 deltagere. Heldigvis fikk tannhelsetjenesten også litt taletid, representert fra DOT Vestlandet som snakket om samarbeidsavtalen mellom DOT og barnevernet. Jeg holdt et litt generelt innlegg om tannhelsetjenestens viktige funksjon når det gjelder å se barn og unge jevnlig: hva ser vi etter, hvem samarbeider vi med osv. Det er så viktig å holde "trykket oppe" når det gjelder oppmerksomhet mot samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommunene, som alle tar seg av barn på hvert sitt felt, med Tannhelsetjenesten som den eneste helseprofesjon med fylkeskommunal forankring. Så vi holder på! - OTFnytt har tidligere omtalt at du ble tildelt Redd Barnas Eglantyne Jebb-pris for Hvordan var det å motta den? - Så klart en enormt stor ære! Jeg kunne rett og slett ikke tro det. Jeg følte en enorm ydmykhet, for jeg har bare gjort jobben min Og den ble utdelt i fullsatt sal på Litteraturhuset med taler og blomster. Men det aller gledeligste var kanskje at barn var med på avgjørelsen om hvilken av kandidatene som skulle velges og jeg snakket med noen barn etterpå, det var veldig inspirerende. Anne Rønneberg ble tildelt Redd Barnas Eglantyne Jebb-pris for Privatpraksisen i Skien ble solgt og du og din mann er vel etablert med familie, hus og jobber i Oslo-regionen. Hva liker du aller best å gjøre når du har helt fri? Yndlingsmat? Yndlingsdrikke? som mulig; viktig med skånsom anestesi. Ingen "overgrep" hos tannlegen!! Studentene kommer ikke til Barneklinikken før det siste studieåret, og da har de forelesninger om både dette og det å se etter spor av overgrep/ omsorgssvikt. I siste semester har de et halvdags seminar med barnelege og forsker Geir Borgen fra NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress), som gir dem en usminket fremstilling av noen barns triste erfaringer fra voksne i nære relasjoner. Det er et rystende seminar som nok setter varige spor i seniorstudentene! (Undertegnede har selv vært tilstede!). - De nasjonale myndighetene ble utfordret av barneombudene fra konferansen i Skjer det noe hos oss? Når jeg har fri, er turer i marka og fjellet (hytta) det beste jeg gjør bortsett fra å være sammen med pedodontikolleger, da! Yndlingsmat, det er mye, men det italienske kjøkken er høyt opp på listen. Akkurat nå er det kantareller! Vi er fantastisk privilegerte som har marka rundt oss, og det å kunne plukke bær, og spesielt sopp nå om høsten, er god vitamininnsprøytning mens vi venter på skiføret. Av yndlingsdrikke er det vanskelig å komme utenom en god italiensk rød vin. Jeg burde vel som god barnetannlege si vann men man skal jo være ærlig! For å gjøre det enda verre, så er kald Coca Cola på glassflaske også helt fantastisk men jeg ER også veldig glad i vann, avslutter Anne Rønneberg med et smil. Og OTFnytt sier takk for svarene! Sissel G. Haram Gøteborg tannlegeselskap fyller 120 år! OTFs medlemmer inviteres til å delta på et jubileumssymposium i Gøteborg september Les mer og meld deg på via denne linken: OTF nytt 6-13 side 15

16 Vi ses vel på medlemsmøte den 24. september? Husk å melde deg på!

17 OTF informerer OTF nytt er et medlemsblad for Oslo Tannlegeforening. Vi tar forbehold om trykkfeil i publikasjonen. Ansvarlig redaktør og informasjonssekretær Marianne Horgen Mobil: Redaksjonskomité Håkon V. Rukke Mobil: Ingunn Texmon Mobil: Sissel G. Haram Mobil: Anne Beate Sønju Clasen Mobil: Layout Oslo Tannlegeforening Niels Juels gate Oslo Tlf: SMS: Foto side 3: Fotolia Neste OTF nytt postlegges i uke 42. Tillitsvalgte i OTF 2013 Styret Benedicte H. Jørgensen, leder Kjetil Strøm, nestleder Kenneth Stenshol Hestvik, medlem Tove Høie Brubakk, medlem Christina Hvaring, varastyremedlem Kristin Røsholm, styremedlem, UTV-Akershus Riaz Hussein Shah, styremedlem, UTV-Oslo Tiril Willumsen, UTV-UiO Andre med møterett i styret Marianne Horgen, ansvarlig redaktør OTF nytt og informasjonssekretær Flemming Christenson, webredaktør og leder fagnemnden Fagnemnden Flemming Christenson, leder Finn Rossow Anders Øren Sofia Johansson Klagenemnden Christian Nyhus, leder Anders Rye, sekretær Brita Karin Lie, medlem Ragnar Gjone, medlem Randi Dahl Espeland, medlem Harald Jordal, varamedlem Bente Dahl-Storm, varamedlem Praksistakseringsutvalget Anders Christian Hvoslef, leder Birger Nygaard-Østby, medlem Per Tryggve Krossholm, medlem Einar Bjart Haugen, medlem Museumskomiteen / tannlegeutstillingen Norsk Folkemuseum Ingrid Drangsholt Halle, leder Reidun Stenvik Brit Ølstad Anne Vonen Økonomiutvalget Inger-Lise Mathiesen, leder Aleidis Løken Benedicte H. Jørgensen Hederstegnutvalget Den Gyldne Tand Anne Vonen Svein Riiber Helle Nyhuus Benedicte H. Jørgensen Skikomiteen Bjørn Olav Engebretsen Liss Fongaard Yun Therese Korstadhagen Esben Kardel Harald Skaanes Kollegahjelpere Lise Kiil Harald Skaanes Valgkomiteen Ragnar Gjone, leder Lise Nyøygard, medlem Anne Beate Sønju Clasen, medlem Helle Nyhuus, varamedlem OTF nytt 6-13 side 17

18

19 50 år Klima, Marcin, år Myint, Maung, Ruhi, Farzaneh, Strøm, Eivind,22.9. Krossholm, Per-Trygve, år Haugen, Bjart Einar, Comstedt, Johnny, Personalia 65 år Gupta, Pushpa Randi, år Strøno, Thormod L., Kvakestad, Kari Gravem, år Helland, Mildrid, år Mjør, Ivar A., Nye medlemmer Abrahamsson, Anna-Karin Hassan, Zyad Paul, Katarzyna Thormodsen, Vibeke Væg, Roy Kristiansen OTF nytt beklager! Vi har dessverre hatt tekniske problemer med personalialistene. Feilen skal nå være rettet opp. Dessverre har dette medført enkelte feil i publiseringene i tidligere utgaver. Vi beklager! Reservasjon mot publisering av runde år i personalia spalten må sendes skriftlig til OTFs sekretariat senest åtte uker før fødselsdagen. E-post: Vi tar også i mot omtale og korte nekrologer på forespørsel. OTF aktivitetsplan 2013 Medlemsmøter og kurs: 24. september 5. november (generalforsamling) 22. november (heldagskurs) 10. desember Styremøter: 17. september 29. oktober 3. desember OTF nytt redaksjonsmøter: 7. oktober 19. november OTF nytt materiellfrister: 17. september (7-13) 5. november (8-13) OTF nytt distribusjon: Nr. 7 uke 42 Nr. 8 uke 48 OTF aktivitetsplan 2014 Medlemsmøter og kurs 2014: 4. februar 8. april 3. juni 26. august 11. november (generalforsamling) 14. november (heldagskurs) 9. desember Styremøter 2014: 28. januar 4. mars 1. april 27. mai 19. august 30. september 4. november 2. desember OTF nytt redaksjonsmøter 2014: 14. januar 18. mars 13. mai 11. august 14. oktober 18. november 16. desember OTF nytt materiellfrister 2014: 2. januar (1-14) 27. februar (2-14) 24. april (3-14) 31. juli (4-14) 14. september (5-14) 28. oktober (6-14) 21. november (7-14) OTF nytt distribusjon 2014: Nr. 1 uke 4 Nr. 2 uke 13 Nr. 3 uke 21 Nr. 4 uke 34 Nr. 5 uke 43 Nr. 6 uke 48 Nr. 7 uke 52 Forbehold om trykkfeil og endringer. Sjekk OTF kalenderen på OTF nytt 6-13 side 19

20

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening tirsdag 6. november kl 17.00

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening tirsdag 6. november kl 17.00 Innkalling og agenda generalforsamling 2012 Innkalling og agenda ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening tirsdag 6. november kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter, Speilsalen, 5. etasje Agenda

Detaljer

Medikamenter til nytte og besvær Sigbjørn Suk Løes

Medikamenter til nytte og besvær Sigbjørn Suk Løes Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 8 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Representantskapsvalg og generalforsamling 10 Invitasjon honnørklubb 11 Markedsføring på internett 13 OTF informasjon

Detaljer

Generalforsamling og valg til NTFs representantskap 2013 tirsdag 5. november kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Generalforsamling og valg til NTFs representantskap 2013 tirsdag 5. november kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 7 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 24. september: Implantatprotetikk 8 Honnørklubbens medlemsmøte

Detaljer

Innkalling til generalforsamling tirsdag 6. november kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter, Speilsalen 5. etasje

Innkalling til generalforsamling tirsdag 6. november kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter, Speilsalen 5. etasje M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 7 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 25. september 8 Honnørklubbens høstmøte 27. september 9 Innkalling

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 10. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 10. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 8 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Generalforsamlingen 5. november 8 OTFs valg til NTFs representantskap 2013

Detaljer

Hva skjer etter fullført perioog implantatbehandling?

Hva skjer etter fullført perioog implantatbehandling? Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 6 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 30. august 8 Invitasjon til TSE 9 Falske fakturaer 10 Invitasjon til heldagskurs 11 Gullhandel 14 Personalia

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 27. august kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 27. august kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 5 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 11. juni 2013: Den digitale hverdagen 10 Bli bedre kjent med.

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2014 Årgang 24

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2014 Årgang 24 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2014 Årgang 24 Medlemsmøte tirsdag 9. desember kl. 17.00 Dr. Christoph Ramseier The Management of Smokers in the Dental Practice Konvensjonelle metoder

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 23. april kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 23. april kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 3 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøtet 19.03 2013: Kjeveortopedi på voksne 7 Forum for tillitsvalgte

Detaljer

Frivillig arbeid og forskning om bord i Mercy Ships

Frivillig arbeid og forskning om bord i Mercy Ships Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 5 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 24. mai 2011 8 Honnørklubben inviterer til høstmøte 11 Personalia Medlemsmøte med middag tirsdag 30.

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 25. september kl 17.15 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 25. september kl 17.15 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 6 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 28. august: Rekonstruksjon etter ansiktstraumer 8 Invitasjon

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt

Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt 1 Navn og historikk Oslo Tannlegeforening (OTF) er Den norske tannlegeforenings lokalforening

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2014 Årgang 24

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2014 Årgang 24 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2014 Årgang 24 Ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening Det avholdes ordinær generalforsamling tirsdag 11. november kl. 17.00 på Håndverkeren

Detaljer

Etter at skolehelsetjenesten har blitt så kraftig redusert i mange kommuner, har distriktstannlegenes/tannpleierens rolle blitt mer og

Etter at skolehelsetjenesten har blitt så kraftig redusert i mange kommuner, har distriktstannlegenes/tannpleierens rolle blitt mer og 12.05.2009 Holmenkollen Oslo 8.Mai 2009 Anne Rønneberg Tannhelsetjenestens rolle i forbindelse med mistanke om overgrep og barnemishandling. Etter at skolehelsetjenesten har blitt så kraftig redusert i

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2015 Årgang 25

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2015 Årgang 25 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2015 Årgang 25 Lene Hystad Hove og Kirsten Solemdal holder kurs i gerodontologi for OTFs medlemmer 8. desember. Medlemsmøte tirsdag 8. desember kl.

Detaljer

Innkalling generalforsamling 2016

Innkalling generalforsamling 2016 Innkalling generalforsamling 2016 Tirsdag 1. november 2016 holdes det generalforsamling i Oslo Tannlegeforening. Sted: Håndverkeren konferansesenter, kl. 17.00 i Festsalen. Program Kl. 17.00 Generalforsamling

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

Om Norsk pasientskadeerstatning. Tillitsvalgtkurs Legeforeningen 12. mai 2017 Fung. avdelingsdirektør Jan Storvik, NPE

Om Norsk pasientskadeerstatning. Tillitsvalgtkurs Legeforeningen 12. mai 2017 Fung. avdelingsdirektør Jan Storvik, NPE Om Norsk pasientskadeerstatning Tillitsvalgtkurs Legeforeningen 12. mai 2017 Fung. avdelingsdirektør Jan Storvik, NPE NPE Statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet Opprettet i 1988 Lovfestet

Detaljer

Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN

Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN Pasientskadeloven har 01.01.2009 trådt i kraft også for pasienter som behandles i privat del av helsevesenet. Dette utdraget av loven inneholder

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2015 Årgang 25

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2015 Årgang 25 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2015 Årgang 25 Innkalling til Generalforsamling og valg tirsdag 3. november kl. 17.00 Valg av representanter til NTFs representantskap. Les mer fra

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25. Bamse Mork-Knutsen

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25. Bamse Mork-Knutsen OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25 Spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi Bamse Mork-Knutsen Medlemsmøte tirsdag 24. mars kl. 17.00 Moderne radiologi Kjeve- og ansiktsradiologi

Detaljer

Om Norsk pasientskadeerstatning

Om Norsk pasientskadeerstatning Om Norsk pasientskadeerstatning Tillitsvalgtkurs modul II Legeforeningen 13. mai 2016 Avdelingsdirektør Gorm Are Grammeltvedt Kort om NPE Statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet Opprettet

Detaljer

Årets første medlemsmøte! Tirsdag 29. januar kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Peri-implantologi: Hva vet vi? Hva gjør vi?

Årets første medlemsmøte! Tirsdag 29. januar kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Peri-implantologi: Hva vet vi? Hva gjør vi? M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 1 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 4 Invitasjon til OTF skidag 2013 5 Medlemsmøte 4. desember 2012 Mats Jontell

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

13.03.2011. NPE-ordningen Reglene, erfaringer og journalføring Veiledningsseminar for manuellterapeuter 10.03.11 Seniorrådgiver/advokat Tore Grøtholm

13.03.2011. NPE-ordningen Reglene, erfaringer og journalføring Veiledningsseminar for manuellterapeuter 10.03.11 Seniorrådgiver/advokat Tore Grøtholm NPE-ordningen Reglene, erfaringer og journalføring Veiledningsseminar for manuellterapeuter 10.03.11 Seniorrådgiver/advokat Tore Grøtholm Norsk pasientskadeerstatning (NPE) Etablert som prøveordning 1.1.1988

Detaljer

Adopsjonsforum Hordaland

Adopsjonsforum Hordaland Adopsjonsforum Hordaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016 Mandag 22.februar 2016 kl 19.00 20.00 Valkendorfsgt. 9 i 3 etg. (andre side av hotell Neptun) Servering av pizza DAGSORDEN: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK

Detaljer

Sosialt miljø med utgangspunkt i skolen. Hva har vi av data i elevundersøkelsen og Ungdata. Hvordan kan dette brukes i kommunens (oversikts)arbeid?

Sosialt miljø med utgangspunkt i skolen. Hva har vi av data i elevundersøkelsen og Ungdata. Hvordan kan dette brukes i kommunens (oversikts)arbeid? Sosialt miljø med utgangspunkt i skolen Hva har vi av data i elevundersøkelsen og Ungdata. Hvordan kan dette brukes i kommunens (oversikts)arbeid? Eldar Dybvik seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Oppsummering

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2017 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2017 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2017 med foredrag Tid: Mandag 13. mars 2017, kl. 17:00 til ca. 19:30 Sted: Bjørknes Høyskole, Lovisenberggata 13, Oslo PROGRAM 17:00-17:30 Registrering og enkel servering 17:30-18:00

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

VEDTEKTER. Foreningens navn 1

VEDTEKTER. Foreningens navn 1 VEDTEKTER Foreningens navn 1 Foreningens navn er Foreningen for brystkreftopererte (FFB). Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og tilsluttet Kreftforeningen. Foreningens internasjonale betegnelse

Detaljer

SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER

SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER LES DETTE NØYE FØR DU FYLLER UT SKJEMAET Alle poster i skademeldingen må fylles ut fullstendig og så nøyaktig som mulig, også om du beskriver legemiddelskaden og følger av

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Tannlegeforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Tannlegeforening Vedtekter STTF Vedtekter for Sør-Trøndelag Tannlegeforening Sist endret desember 2015 1 Navn Sør-Trøndelag Tannlegeforening er Den norske tannlegeforenings lokalforening i Sør-Trøndelag fylke. Dens initialer

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Medlemsmøte 15. mars kl 17:00 Stig Ottesen Hva vet tannleger om smerte?

Medlemsmøte 15. mars kl 17:00 Stig Ottesen Hva vet tannleger om smerte? Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 2 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 25. januar 2011 8 Ekstraordinær generalforsamling 25. januar 9 Invitasjon honnør klubben 11 Personalia

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Sted: Sørlandets dyreklinikk Tid: Torsdag 7.februar 2013 kl. 18.00 Alle er velkomne. Det blir servering av pizza. Etter årsmøtet vil det blir mulighet

Detaljer

Årets siste medlemsmøte! Tirsdag 4. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Oralmedisin ved Mats Jontell

Årets siste medlemsmøte! Tirsdag 4. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Oralmedisin ved Mats Jontell M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 8 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 OTFs generalforsamling 2012 8 20 års jubileum for TAKO senteret 11 Heldagskurs

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

medlem. Er styrets beslutning om dette ikke enstemmig, forelegges saken for et medlemsmøte. Gjelder innstillingen et styremedlem, forelegges saken i

medlem. Er styrets beslutning om dette ikke enstemmig, forelegges saken for et medlemsmøte. Gjelder innstillingen et styremedlem, forelegges saken i Vedtekter Vedtekter for Romerike Tannlegeforening Sist endret 23.10.2013 1 Formål Foreningens formål er å ivareta standens interesser faglig, sosialt og økonomisk og å fremme et kollegialt samhold. 2 Medlemsformål

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Tilstede: Kirsten Svendsen, Jon-Erik Svendsen, Robert Tenold, Britt Tenold, Linda Jørgensen, Ivar Aanes, Lisa Iversen,

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900 Roan Hytteforening innkaller til årsmøte onsdag 16.03.2016 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder 2. Årsmelding for 2015 3.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE Svein Finnanger NILK Kristin Mehre PL ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE 1. Møteaktivitet og møtedeltagelse Gruppen har hatt 5 medlemmer gjennom hele året. Et

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/444 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 10. mai 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: John-Harald Referent: Lars

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående)

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående) Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2009 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt Tosporsmodellen ved sorg. Selvrapporteringsskjema. The Two-Track Bereavement Questionnaire; Rubin, Malkinson, Bar Nadav & Koren, 2004. Oversatt til norsk ved S.Sørlie 2013 kun for klinisk bruk. De følgende

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Den skjøre tilliten. Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo

Den skjøre tilliten. Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo Den skjøre tilliten Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo Dagbladet 26. september 2012 Lenes lidelse ble oppdaget

Detaljer

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hvordan få til den gode samtalen Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hva skal jeg snakke om: Gode strategier for en god samtale Hvordan snakke med foreldre om deres omsorg for barna / hvordan

Detaljer

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Til stede: Atle Ivar, May, Harald, Torbjørn, Thorbjørn, Sverre, Thor Edgar, Kari, Per Ole, Kristin, Marie, Magnhild. Marianne pr. Skype.

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Kraft-konferansen. 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim. En nyttig og mental vitamininnsprøytning...

Kraft-konferansen. 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim. En nyttig og mental vitamininnsprøytning... Kraft-konferansen 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim En nyttig og mental vitamininnsprøytning... Velkommen til Kraft-konferansen 2007 Konferansen arrangeres for åttende gang, og i

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

PRAKSISHEFTE 1. SEMESTER

PRAKSISHEFTE 1. SEMESTER PRAKSISHEFTE 1. SEMESTER 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Praksisstudiet i 1. semester a. Hensikt og læringsmål b. Praktiske opplysninger c. Forslag til ramme rundt hvert praksisbesøk d. Forslag

Detaljer

Referat Årsmøte Klepp Bueskyttere

Referat Årsmøte Klepp Bueskyttere Referat Årsmøte 2017 Tilstede: 1. Oddgeir Nese 2. Oddmund Tjentland 3. Mari Ask Helland 4. Anette B. Taksdal 5. Njål Fykse 6. Jone Klingsheim 7. Martin Figved 8. Elin Holen DeCapitani 9. Uy Le Phan Thai

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Generalforsamling 2015 Arna Travlag

Generalforsamling 2015 Arna Travlag Generalforsamling 2015 Arna Travlag Tirsdag 26. Januar 2016 kl. 19:00 i «Gamleskulen» på Haukeland Generalforsamlingen skal behandle: 1. Godkjenning av innkallingen. 2. Valg av dirigent og 2 personer til

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Vertikal Tannforsikring. for privatpersoner

Vertikal Tannforsikring. for privatpersoner Vertikal Tannforsikring for privatpersoner Nå tilbyr vi Vertikal Tannforsikring Som første selskap i Norge tilbyr vi en fullverdig forsikring, som sikrer deg mot uforutsette kostnader i forbindelse med

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.6. Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.6. Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5 Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.6 Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening for datainteressert

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Tannhelse. Forebygging og nye regler

Tannhelse. Forebygging og nye regler Tannhelse Forebygging og nye regler Erfaringskonferanse Kragerø, 5.12.2014 Tannhelsetjenesten Hvem er vi? Lov om tannhelsetjenesten Todelt ansvar: 1. Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester,

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge.

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge. Årsberetning 2010 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Noen forandringer er gjennomført i styret grunnet sykdom og jobbskifter. Samtidig har året vært preget av

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/413 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 18. november 2014 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Besøk fra Eidsberg kommune, som

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 19. mars kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 19. mars kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 2 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøtet 29.01. 2013: Periimplantologi 10 Candidatball V08 11 Bli bedre

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon.

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Det kalles en depresjon når plagene er vedvarende og så sterke at de fører til

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL.

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL. SUNND Kristiansund Rindal Sunndal Tingvoll Gjemnes Aure SUNNDAL Kristiansund røy SURNADAL Eide Gjemnes RINDAL Gjemnes SMØLA Eide Aure Smøla Eide Tingvoll Smøla a SUNNDAL TINGVOLL Averøy Y Smøla NORDMØRSKONFERANSEN

Detaljer

OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS

OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS Grunnen til at jeg har endre ordtaket slik er på bakgrunn

Detaljer

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Telemark Tannlegeforening Lokalforening av NTF. Representerer nesten alle offentlige og private tannleger og spesialister i fylket.

Detaljer

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær.

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær. LANGEBÅT VEL Referat fra generalforsamlingen 2001 avholdt torsdag 27. november 2001 kl 1900 i sal C, Folkets hus, Youngsgt. 11, Oslo A Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen

Detaljer

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?!

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Barnepleierkonferansen 26. april 2013 Tove Helen Tronstad En blekksprutjobb i konstant bevegelse krever God kompetanse Tilstedeværelse Ansvarlighet

Detaljer

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1 Årsberetning 2014 Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Side 1 Styret Leder: Hanne Østby Granmo Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Sven Inge Sunde Styremedlem:

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Årsberetning for Sarpsborg MS forening 2013

Årsberetning for Sarpsborg MS forening 2013 Årsberetning for Sarpsborg MS forening 2013 Aktiviteten i foreningen har vært stor i året som har gått og medlemsmassen er pr. 31.12.2013-210 medlemmer og 1 æresmedlem. Styret har i 2013 bestått av følgende

Detaljer