Årets siste medlemsmøte! Tirsdag 4. desember kl Håndverkeren konferansesenter. Oralmedisin ved Mats Jontell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årets siste medlemsmøte! Tirsdag 4. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Oralmedisin ved Mats Jontell"

Transkript

1 M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 OTFs generalforsamling års jubileum for TAKO senteret 11 Heldagskurs i protetikk 9. november Invitasjon til Honnørklubbens vintermøte 15 Ny forskrift om tannbleking 16 UTV Oslo og Akershus 17 Kontaktinformasjon OTF 19 OTF Aktivitetsplan 2013 Årets siste medlemsmøte! Tirsdag 4. desember kl Håndverkeren konferansesenter Neste medlemsmøte Tirsdag 29. januar Peri-implantologi OTF medlemsmøter og kurs (generalforsamling) (heldagskurs) Oralmedisin ved Mats Jontell Med gode kunnskaper om orale slimhinneforandringer kan tannleger bidra til tidlig diagnostikk. Dette kan være avgjørende for prognosen av ulike sykdomstilstander. På kurset vil Mats Jontell gi deg en innføring med mange kasusbeskrivelser. Vel møtt! HUSK at du må melde deg på! Se OTF kalenderen på OTF nytt 8-12 side

2

3 Lederen har ordet Heia frivillighet! Vi har i skrivende stund akkurat gjennomført Oslo Tannlegeforenings generalforsamling. Det var en engasjert, men liten forsamling som møtte opp på medlemmenes beslutningsorgan. Blant noen av sakene som ble vedtatt, var medlemskontingenten. Det koster å forsyne en så stor lokalforening som OTF med gode kursgivere, egnede kurslokaler, eget medlemsblad, egne websider og administrasjon. Vi har til tross for mange gode og lojale annonsører og utstillere, merket en generell nedgang i inntektene det siste året, mens medlemskontingenten har vært uendret siden For å kompensere noe på dette, vedtok en enstemmig generalforsamling å øke kontingenten med kr 100,- pr. år. Les mer om dette på side 5. Fra tid til annen møter jeg medlemmer som lurer på hva som er vitsen med å være medlem av NTF og OTF. Hva får jeg igjen for disse pengene? Som leder for lokalforeningen, vil jeg påstå at det er ganske mye for en relativt beskjeden kontingent. OTF arrangerer syv medlemsmøter i året med faglig spennende temaer og engasjerte forelesere. På bakgrunn av dette, innvilger NTF tellende timer i etterutdanningskvoten for hvert medlemsmøte du deltar på. Disse kursene er gratis for OTFs medlemmer. Bak hvert eneste medlemsmøte, har fagnemndens medlemmer mange oppgaver. For å få de foredragsholderne vi ønsker, planlegges dette ofte et år i forveien. Program og praktisk informasjon skal innhentes og koordineres. På selve kursdagen er det alltid hektisk når teknisk utstyr skal testes, og foredragsholderne ønskes velkommen på en god måte. En gang i året arrangerer vi et heldagskurs med velrennomerte og faglig dyktige forelesere. Kursprisen for våre medlemmer er subsidiert gjennom kontingent og lokalforeningens inntekter, og gir dessuten 6 timer i NTFs etterutdanningssystem. For å kunne få en raskere oppdatering på våre aktiviteter, sender vi ut nyhetsbrev til deg som har registrert e-post adressen din. På denne måten kan du sikre deg en plass på kursene før det blir annonsert i for eksempel OTF nytt. Åtte ganger i året samles OTF nytts redaksjon seg for å kunne gi deg et godt og fyldig medlemsblad. Bak arbeidet med referat fra kurs og aktiviteter, ligger det mange timers iherdig arbeid fra de frivillige i styret, fagnemnden og informasjonsutvalget. Bladet kommer gratis til postkassen din åtte ganger i året, og en elektronisk utgave kan leses på foreningens web-sider. Når våre medlemmer ønsker å selge praksisen eller få en verdivurdering, har vi som lokalforening et eget utvalg som kan bistå med en verdivurdering av dette til medlemspris. Denne taksten er et supplement til det depotene tilbyr, og letter salget både for den som selger og kjøper. Det er ikke til å komme bort fra at foreningen mottar klager på tannhelsearbeid utført av våre medlemmer. Vi har en klagenemnd som behandler slike saker. Mange av disse sakene er ofte både tidkrevende og vanskelige. Samtidig skal nemdens medlemmer opprettholde et godt kollegialt forhold til tannlegene det klages på. Selv etter NPEs inntreden, vil det være de lokale klagenemndene som håndterer klager, mens NPE i all hovedsak vil ta seg av erstatningssaker over en viss sum eller klager som ligger utenfor nemndens mandat. I OTF er vi også privilegert med mange aktive pensjonister, blant annet Honnørklubben og Museumskomiteen. Førstnevnte er først og fremst en sosial klubb, mens museumskomiteen jobber tett med ansvarlige på Norsk Folkemuseum i forhold til driften av Tannlegeutstillingen. I tillegg sørger de for å bemanne utstillingen med vakter i jul- og sommersesongen. Alt dette gjør de frivillig og gratis på grunn av et brennende engasjement for yrkesstanden! Vi har også et utvalg som passer på foreningens finansinntekter og som bestreber at vi får mest mulig avkastning for midlene vi har. Dette krever både god kjennskap til markedet og en innsats fra de som håndterer dette. OTFs styre har åtte styremøter året, og det er ofte friske diskusjoner rundt bordet. Styret behandler alt fra søknader om sponsing av faglige arrangement til vanskeligere saker som for eksempel brudd på etiske regler. Til den daglige driften av OTFs sekretariat har vi en kontorleder som tar seg alle henvendelsene OTF får fra medlemmer, publikum. Hun oppdaterer medlemsregister og web, og er bindeleddet for alle tillitsvalgte i foreningen. Kontorlederen har ansvaret for layouten av OTF nytt, holder oversikten over alle aktivitetene med datoer og påmeldinger, følger opp inn og utbetalinger og har dialog med foreningens regnskapsfører, revisor og NTF. I tillegg til dette, er foreningen så heldige å ha en superengasjert Skikomité som allerede nå er i gang med planleggingen av neste års skidag. «Den Gyldne Tand» har allerede startet jakten på den eller de av våre medlemmer som fortjener en ekstra oppmerksomhet for innsatsen de har gjort for foreningen. Valgkomiteen er i tenkeboksen før neste generalforsamling, nettverket deres er viktig for OTFs fremtidige styrer. Til slutt vil jeg også nevne at vi har en utmerket kollegahjelpsordning som blant annet kan være en god samtalepartner i saker som du synes kan være vanskelig å få belyst av andre kollegaer. Bak alt dette, ligger det mange timers frivillig innsats fra engasjerte og entusiastiske kollegaer. Det er takket være deres engasjement vi har en solid lokalforening med så mange varierte tilbud for våre medlemmer. Jeg vil derfor benytte årets siste OTF nytt til å takke alle som med sin frivillige innsats har bidratt til å gjøre OTF enda bedre! Samtidig takker jeg også alle våre medlemmer og samarbeidspartnere for god deltakelse i året som har gått og ønsker vel møtt til et spennende 2013! Riktig god jul og godt nytt år! Benedicte Jørgensen OTF nytt 8-12 side 3

4

5 Referat generalforsamling 2012 OTFs generalforsamling 6. november 2012 OTFs leder Benedicte Jørgensen ønsket 38 stemmeberettigede medlemmer og inviterte gjester velkommen til årets generalforsamling på Håndverkeren konferansesenter. Tilstedeværende styremedlemmer ble presentert og tok plass på podiet. Leder Benedicte Jørgensen (møteleder), nestleder Kenneth Hestvik, styremedlemmer Kjetil Strøm, Christina Hvaring (ikke tilstede), varamedlem Liss Fongaard, UTV Oslo Riaz Shah, UTV Akershus Kristin Bratz (ikke tilstede) og UTV UiO Tirill Willumsen (ikke tilstede). Øvrige styremøtedeltakere ble også presentert: Informasjonssekretær og redaktør OTF nytt Marianne Horgen, webansvarlig Flemming Christenson og leder fagnemnda Finn Rossow. Det var ingen bemerkninger til innkallingen, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt (innkalling i OTF nytt , flere nyhetsbrev og på Tradisjonen tro ble avdøde medlemmer siden forrige generalforsamling hedret med ett minutts stillhet før kveldens agenda ble presentert. Agenda: 1. Styrets beretning 2. Regnskap Budsjett Vedtektsendringer 5. Kontingent Valgkomiteens innstillinger 7. Valg 8. Eventuelt 1. Styrets beretning Styrets beretning ble gjennomgått ingen bemerkninger fra salen. 2. Regnskap 2011 Regnskapet ble presentert av AS Profina ved daglig leder Rune Stenhammer. Inger-Lise Mathiesen orienterte om finansinntekter. Til tross for en nedgang i annonseinntekter, er foreningens regnskap sunt. Benedicte Jørgensen orienterte om brev fra revisor vedrørende innsendingsplikt av regnskap: «Siden foreningen har innsendelsesplikt av regnskapet til Brønnøysund er det et krav om at regnskapet skal være behandlet av riktig organ innen 30. juni året etter regnskapsåret, jfr. regnskapsloven 3-1. I foreningens vedtekter står det at generalforsamlingen behandler og vedtar regnskapet. Siden Oslo Tannlegeforening har generalforsamling etter 30.6 hvert år, er foreningens vedtekter ikke i samsvar med regnskapslovens krav om fastsettelse av regnskapet. En måte å korrigere dette på er at vedtektene oppdateres slik at det fremgår at det er styret som fastsetter regnskapet, men at det skal gjennomgås på etterfølgende generalforsamling.» Regnskapet for 2011 ble godkjent og styret gitt ansvarsfrihet. 3. Budsjett 2013 Budsjett 2012 ble godkjent etter avstemming om kontingent økning, punkt Vedtektsendringer 6 Administrasjon OTF ledes av et styre som ved siden av seg har en fagnemnd, klagenemnd, informasjonssekretær, valgkomité, representanter med vararepresentanter til NTFs representantskap, utvalg og komitéer og fast ansatt kontorleder og sekretær. Møterett i styret, men ikke stemmerett, har informasjonssekretæren, redaktør, webansvarlig og leder i fagnemnda. Foreslås endret til: 6 Administrasjon OTF ledes av et styre som ved siden av seg har en fagnemnd, klagenemnd, informasjonssekretær, valgkomité, representanter med vararepresentanter til NTFs representantskap, utvalg og komitéer og fast ansatt kontorleder og sekretær. Møterett i styret, men ikke stemmerett, har informasjonssekretæren, redaktør, webredaktør og leder i fagnemnda. Bakgrunn: Styret ønsker en beskrivelse for webredaktøren rolle og oppgaver slik som det allerede finnes for ansvarlig redaktør OTF nytt og informasjonssekretæren. Forslag tillegg til 6 Administrasjon: Webredaktør har overordnet ansvar for websiden til OTF. Dette innebærer profilering, redigering, oppdateringer, videre utvikling, design og vedlikehold av OTF sin hjemmeside. Webredaktør vil dele de praktiske arbeidsoppgavene med kontorleder. Forslag til endring og tillegg vedtatt ved akklamasjon. 5. Kontingent økning 2013 Kontingent for OTFs medlemmer foreslås øket til kr 700,- pr år for fullt betalendene medlemmer. Kontingent for OTFs medlemmer foreslås øket til kr 375,- pr år for medlemmer som har rett til redusert kontingent. Kontingent for passive medlemmer foreslås øket til kr 375,- pr år. Med passive medlemmer menes tannleger som er tilknyttet Den norske tannlegeforening og med hovedmedlemskap i annen lokalforening. Bakgrunn for at styret ser det nødvendig å øke kontingenten, er økte driftskostnader. OTFs kontingent har vært uendret siden En økning av kontingenten vil tre i kraft 1. januar Kontingentøkning vedtatt ved akklamasjon. Benedicte Jørgensen ønsket velkommen til årets generalforsamling. Revisor RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen ble godkjent (firmaet skiftet navn i 2012 fra Kjelstrup & Wiggen til RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen). OTF nytt 8-12 side 5

6 Hederstegn ble tildelt medlemmer som har gjort en innsats for foreningen. Fra venstre Bente Dahl Stom (sølv), John Erik Thomseth (sølv) og Anne Beate Sønju Clasen (gull). Harald Jordal og Elin Øyen var ikke tilstede, men begge ble hedret med sølv. Styremedlem Kjetil Strøm og Bente Dahl Storm. Nyvalgte styremedlemmer. Fra venstre Kenneth S. Hestvik, leder Benedicte Jørgensen, nyvalgt nestleder Kjetil Strøm og nyvalgt styremedlem Tove Høie Brubakk. Ragnar Gjone redegjør for klagenemndens status etter NPES inntreden på spørsmål fra salen. Inger-Lise Mathiesen og Gerd Knudsen fremst. To glade gutter, hederstegnutvalgets Svein Riiber og fagnemndens Finn Rossow. Valgkomiteens Helle Nyhuus ledet årets valg.

7 6. Valgkomiteens innstillinger for 2013 Valgkomiteens leder Helle Nyhuus presenterte kandidatene og takket for positiv respons på valgkomiteens forespørsler. Kandidatene: Leder: Benedicte Jørgensen (forslag fremlagt skriftlig for generalforsamlingen). Valgt for 1 år ved akklamasjon. Nestleder: Kjetil Strøm Valgt for 1 år ved akklamasjon. Styremedlem: Kenneth Stenshol Hestvik Valgt for 1 år ved akklamasjon. Styremedlem: Tove Høie Brubakk Valgt for 1 år ved akklamasjon. Varastyremedlem: Christina Hvaring Valgt for 1 år ved akklamasjon. Informasjonssekretær: Marianne Horgen Valgt for 1 år ved akklamasjon. Web-redaktør: Flemming Christenson Ved en inkurie var web-redaktør falt ut av innkallingen. Ingen bemerkninger fra salen. Valgt for 1 år ved akklamasjon. Fagnemnden, medlem: Finn Rossow Valgt for 2 år ved akklamasjon. Fagnemnden, medlem: Anders Øren Valgt for 2 år ved akklamasjon. Fagnemnden, leder: Flemming Christenson Valgt for 1 år ved akklamasjon. Klagenemnden, medlem: Brita-Karin Lie Valgt for 5 år ved akklamasjon. Praksistakseringsutvalget, medlem: Einar Bjart Haugen Valgt for 4 år ved akklamasjon. Hederstegnutvalget «Den Gyldne Tand» Anne Vonen Svein Riiber Helle Nyhuus OTFs valgte leder Alle valgt for 1 år ved akklamasjon. Valgkomiteen 2013 Ragnar Gjone Lise Nyøygard Anne Beate Sønju Clasen Helle Nyhuus (vara) Alle valgt for 1 år ved akklamasjon. Det ble ikke lagt inn benkeforslag til noen av valgkomiteens innstillinger. 8. Eventuelt Spørsmål fra salen: Har klagenemnden merket noen forandring på klagenes karakter etter Norsk Pasientskadeerstatnings (NPE) inntreden? Ragnar Gjone redegjorde kort for dette, liten forskjell. En definering av rollene mellom NPE og de lokale klagenemndene er igangsatt av NTF og vil bli en sak på Representantskapet i Streiken ved Colousseumklinikken i Trondheim var det ingen i salen som hadde nok kjennskap til. Hederstegntildelinger 2012 Etter valgene, ble det tradisjonen tro utdelt hederstegnbevisninger. Svein Riiber foretok den høytidelige tildelingen sammen med Benedicte Jørgensen. Hederstegn i gull ble tildelt: Anne Beate Sønju Clasen Hederstegn i sølv ble tildelt: Bente Dahl Storm John Erik Thomseth Harald Jordal (ikke tilstede) Elin Øyen (ikke tilstede) Generalforsamlingen ble avsluttet kl 18.20, og 30 deltakere deltok på middagen på Bristol Grill etterpå. Referenter: Marianne Horgen og Tine F. Berg Foto: Ingunn Texmon OTFs medlemskontingent for 2013 sendes ut med OTF nytt nr. 1 i januar. Vi oppfordrer alle medlemmer til å betale i tide. Har du spørsmål om kontingenten, ta kontakt med oss på e-post eller telefon OTF nytt 8-12 side 7

8 TAKO senteret feiret 20 år! Fredag 9. november hadde TAKO-senteret invitert til markering av sine første 20 år. Gjester fra innog utland møtte til fagseminar og markering i Helsedirektoratets lokaler. Lars Erik Flatbø, administrerende direktør for Lovisenberg diakonale sykehus, ønsket hjertelig velkommen. Han fortalte hvilken stor nytte Lovisenberg har hatt av TAKO-senteret og beskrev senterets leder og ildsjel Kari Storhaug på følgende vis: Når Kari kommer er det et ord i mitt vokabular jeg ikke får bruk for, og det er nei. Kari Storhaug har ledet og utviklet TAKO-senteret til det det er i dag. Den 1.12 vil hun overgi roret til senterets nye leder, Hilde Nordgarden. Kari fortalte fra TAKO-senterets historie, som begynte med den gode nyheten fra myndighetene høsten1992, at TAKO skulle starte opp som et prøveprosjekt på Det odontologiske fakultet. I den spede begynnelse var det kun to ansatte, mens TAKO i dag har 26 ansatte tilsvarende ca. 18 årsverk. Etter tiden på fakultetet flyttet TAKO til det som hadde vært diakonissenes aldershjem på Lovisenberg. For rundt fem år siden tilbake flyttet TAKO inn i nye og moderne lokaler i Lovisenberggaten 17. TAKO har utviklet et godt samarbeid med alle odontologiske fakulteter i Norge, med Oslo universitetssykehus (OUS), Rikshospitalet (RH) og voksenhabiliteringen. Senere ble det opprettet tilsvarende sentre i Sverige og Danmark. På TAKO undervises pasientgruppene, tannpleier- og tannlegestudentene, det gis etter- og videreutdanning, og det er muligheter for hospitering og videokonferanser. TAKO er et aktivt forskningssenter. I 2004 disputerte Hilde Nordgarden med sine undersøkelser på ektodermal dysplasi for den odontologiske doktorgraden, i 2005 fulgte Stefan Akselsson med sin doktorgrad på Williams syndrom og om få dager disputerer Rønnaug Sæves med et arbeid på Prader Willi syndromet. TAKO oppdaterer jevnlig listen over sjeldne medisinske tilstander (SMT-listen) i samarbeid med Helsedirektoratet og HELFO. Truls Grøteig, seniorrådgiver ved Helsedirektoratet, var første ut til å snakke om fremtiden. Helsereformen 2003 / 2004 førte til at Helsedirektoratet ble statens forvaltningsorgan for sjeldensentrene. Nå er en ny stor omorganisering i gang: Helse Sør-Øst blir det nye forvaltningsorganet for sjeldensentrene. I nasjonal Helse- og omsorgsplan for er planlagt at den helsetjenesten som krever spisskompetanse skal sentraliseres mer. Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) har også opprettet en ny Administrerende direktør for Lovisenberg Diakonale sykehus innrømmet ovenfor forsamlingen at han ikke kunne si nei til Kari Storhaug. ledelse for sjeldensentrene på OUS. Truls Grøteig sa at man nå er opptatt av å definere hvilke sentre som skal være kompetanseenheter og hvilke som skal være behandlingssentre. Klinikksjef på Kompetenscenter för sällsynta odontologiska diagnoser, Birgitta Bergendal, refererte flere undersøkelser fra Sverige som viser at mange pasienter har problemer med kontakten med helsetjenestene på grunn av mangel på kunnskap om deres diagnose. Dette er grupper som skal ha privilegier i helsetjenesten, de skal gå foran andre. Det er derfor viktig å arbeide tverrvitenskapelig og multiprofesjonelt. Mor til en bruker med Prader Willi var neste på talerstolen. Hun kunne fortelle at TAKO-senteret praktisk talt ikke var kjent blant leger, fysioterapeuter eller annet helsepersonell. Bare tannlegen visste om TAKO, derfor ønsket denne moren seg mer tverrfaglighet. Leder for Fagrådet for TAKO, professor Arvid Heiberg, presenterte som neste litt mer av bakgrunnen for TAKO. Senterets arbeidsoppdrag er de oralmedisinske problemene som finnes hos pasienter med SMT. Bløderne, pasienter med Cystisk Fibrose, Osteogenesis Imperfecta og Huntington var starten på arbeidet med sjeldne tilstander. Det finnes ca med en SMT, men bare rundt halvparten har et kompetansesentertilbud. De fleste med SMT har oralmedisinske problemer. Arvid Heiberg påpekte at tverrfaglighet er viktig, for vi ser bare stykkevis og delt! Sjeldensentrene er i seg selv en sårbar gruppe, spesielt sårbare er nettopp TAKO, Frambu og TRS på Sunnås. Det at TAKO er på Lovisenberg sykehus gir fordeler. En sykehustannlege er etablert på TAKO / Lovisenberg, men på mange sykehus er dette tilbudet ikke godt nok eller ikke eksisterende. Seksjonsoverlege ved Cranio-facialt team OUS/RH, Berndt Due-Tønnesen, snakket om diskrepans i hjernens og hodeskallens vekst. I Norge ble pasienter med craniofaciale lidelser tidligere henvist til utlandet. I 2000 ble all avansert craniofacial kirurgi lagt til OUS. Due-Tønnesen hentet frem det lange og gode samarbeidet Craniofacialt team har og har hatt med TAKO. Teamet laget Oslomodellen som går ut på å redusere antall korrigerende inngrep, å samarbeide på tvers av profesjonene og å informere og støtte pasienten i et livsløpsperspektiv. TAKO-ansatte logoped Pamela Åsten fortalte at arbeidet med Treacher Collins syndrom har ført til tre vitenskapelige publikasjoner i år. En av de nye funnene på disse pasientene er at de har spyttkjerteldysfunksjoner. Dette gav endelig en forklaring på hvorfor denne pasientgruppen ofte har mye karies.

9 Harriet Akre, førsteamanuensis ved klinikk for Øre- nesehals, OUS, informerte om søvnapné. En undersøkelse viste at av 19 pasienter med Treacher Collins syndrom hadde 18 søvnapné. Søvnforstyrrelsene som søvnapné kan hos barn føre til hyperaktivitet. Eirik Ambjørnsen, Dr.odont og spesialist i protetikk, kunne fortelle at kirurgiske inngrep som gjøres for å forbedre søvnapné har hyppig residiv. CPAP, som sørger for at tilført luft har overtrykk, synes også å bli begrenset brukt. Det finnes tre forskjellig typer skinner som drar underkjeven fremover og med det kan hjelpe en del pasienter med søvnapné: Monoblokk, Klearway-skinnen og Somnodentskinnen. Den siste består av to separate deler. I Sverige brukes mye skinner til behandling av søvnapné. TAKO-ansatte Stefan Axelsson, Dr.odont og spesialist i kjeveortopedi, viste til at barn og unge med smal overkjevetannbue, uni- eller bilateralt kryssbitt kan ha søvnapné. Professor Jannicke Liaaen viste til en rekke publikasjoner hun som oralkirurg hadde publisert sammen med TAKO på grunnlag av arbeid utført mens hun var deltidsansatt, men også senere. Det siste innleverte arbeidet bringer verdifull kartlegging av cherubisme. Før paneldebatten startet fremla påtroppende leder for TA- KO, dr. odont og spesialist i pedodonti Hilde Nordgarden, noen tanker og spørsmål om fremtiden. Hvordan blir fremtiden for de med SMT i primær og spesialisthelse- og spesialisttannhelsetjenesten? Dette spørsmålet ble stilt ved en brukerundersøkelse i Det fremkom av undersøkelsen at den var mange barrierer for de med SMT: Det var stor variasjon i behov for helsetjenester, de følte seg ofte alene, møtte manglende kunnskap og manglende interesse på å skaffe kunnskap om deres tilstand, møtte manglende respekt og ikke minst fremkom at det var tilfeldig om de fikk kjennskap til TAKO og med det hjelp. Nordgarden tok også frem et kasus som tydelig viser mangler med organiseringen av vårt helsevesen: En pasient med en SMT som er slik at pasienten ikke kan snakke, men likevel til en viss grad kan kommunisere med sin omverden, fikk et traume mot overkjevens fortenner slik at flere av disse fikk en rotfraktur med luksasjon. I regi av hjemkommunens offentlige tannhelsetjeneste ble pasienten tilbudt narkose om 3 måneder. Foresatte tok derfor kontakt med TAKO og narkose ble arrangert på OUS i løpet av få dager, men som Nordgarden sa, likevel sent. Det blir i forbindelsen med behandlingen og oppfølgingen av dette traumet kartlagt at pasienten har et distalt åpent bitt som kanskje kunne ha vært behandlet tidligere. Behandling av dette ble også påbegynt på TAKO, men det kunne ikke forhindres at pasienten fikk påbiting og belastning av de traumatiserte tennene i overkjevens front. Dette førte til smerter, noe som igjen gjorde at pasienten sluttet å spise. Pasienten måtte derfor få operert inn PEG. Mangel på rask og adekvat behandling samt mangel på tidligere behandling fikk derfor store konsekvenser for denne pasienten. Hilde Nordgarden pekte på at dette bare var ett eksempel på hvordan dårlig økonomi og få spesialister i den offentlige tannhelsetjensten får store konsekvenser for den sårbare pasient. Ikke sjelden møtes man, når det påpekes at det bør finnes hjelp til slike pasienter i rett tid, at det ikke er nødvendig da det finnes så få av dem. Eller at det ikke er mulig å gjennomføre at pasientene hjelpes, eller at man ønsker å spare pasientene da de jo har så mange andre utfordringer! Akutt narkoseberedskap må etterspørres slik at pasienter som ikke kan behandles uten å legges i narkose kan få raskt hjelp ved akutte odontologiske tilstander. Etter alle disse gode fagforedragene som samlet satte lyset på SMT og TAKOs banebrytende arbeid, ble festdagen avsluttet med en paneldebatt etterfulgt av mottakelse med musikalsk innslag. Tekst og foto: Anne Beate Sønju Clasen Flere bilder fra jubileet på neste side. Et knippe TAKO-ansatte i jubileumsstemning: fra venstre: Solfrid Saltnes, tannpleier og PhD-stipendiat, Malik Mahic, spesialfysioterapeut, Jan Berdén, Spesialist i pedodonti, Anvor Rossow, snart ferdig spesialist i pedodonti og Maria Redfors, spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi. Onsdag 13. januar kl braker det løs! Hold av datoen allerede nå, DU vil vel ikke gå glipp av vinterens vakreste eventyr i Sørkedalen? Mer informasjon om OTFs skidag følger i neste nummer! OTF nytt 8-12 side 9

10 Fortsatt fra side 9 Jette Daugaard fra et av Danmarks kompetansesenter er flankert av til venstre Pamela Åsten, logoped på TAKO og Tove Wigen, post-doc-stipendiat ved Avd. for pedodonti, UiO. Fylkestannlege Inger Mælø og førsteamanuensis Kari Birkeland fra Avd. for kjeveortopedi, UiO. Fotoet viser fire tidligere medlemmer av studentkoret Pirium fra NTNU som underholdt med a-cappella-sang om champagne og andre ting. Fra venstre professor Jannicke Liaaen fra avd. for oral kirurgi og oral medisin, UiO og leder for TAKOsenteret Kari Storhaug. Vi ønsker alle medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god jul og godt nytt år! Vel møtt til nye og varierte aktiviteter i 2013!

11 Thon Hotel Vika Atrium Heldagskurs i protetikk 9. november medlemmer fra nær og fjern deltok på OTFs heldagskurs som hadde gleden av å presentere Harald Gjengedal fra Universitetet i Bergen og hans to tannteknikere som dagens forelesere. Gjengedal disputerte like før heldagskurset og ønsket å holde deler av sin prøveforelesning for oss. Vurdering av helproteser hos tannløse Presentasjon av situasjonen for den tannløse og kommunikasjon mellom pasient og tannlege Pasienten har en tilstand der benet forsvinner, det orale vevet og ansiktets anatomi forandrer seg. Gjengedal illustrerer med bilder, intraorale og extraorale. Pasient og tannlege har forskjellige hensikter med utvikling av protesen. Tannlegen vurderer objektivt ut ifra å skape en protese med optimal estetikk og teknisk utførelse for å skape en protese av høy kvalitet. Pasienten utfører en subjektiv evaluering som baserer seg på følelser, egne estetiske vurderinger og hvordan protesen fungerer. Kommunikasjon mellom tannlege og pasient er viktig for å forklare forskjellen mellom teknikk og subjektiv tolkning av en protese. Hensikten er å skape realistiske mål og forventninger for pasienten. Det er viktig at vi forteller pasienten at vi ikke kan helbrede tannløshet. Det er vanskelig å vurdere statistisk hvordan en protese påvirker livskvaliteten til en pasient. Vi tannleger kan skape statistikk omkring pasientens vurderinger etter en skriftlig formulering eller ved bruk av en visuell analog skala (vas).. Det er bedre å måle etter en skala ettersom pasienten da fritt kan plassere sine vurderinger. Det er sjelden den tekniske utførelsen som er det som avgjør om pasienten liker protesen eller ikke. Å være tilfreds med protesen, har ofte ikke med selve protesen å gjøre, men hvor lett pasienten kan tilpasse seg protesen. Adaptasjon kan påvirkes av andre faktorer i pasientens liv enn tennene. Det er viktig at vi tannleger tenker på pasientens subjektive vurdering. Vurderinger fremstilling av en protese Vi har variabler å forholde oss til: Retensjon: I overkjeven plasseres pekefinger bak incisiver og trekk til. I underkjeven kan man bruke en sonde eller en finger og legge trykk på incisalkant. Det er da viktig at ikke tunge ligger på protesen. Stabilitet: Plasser fingre på hver side av protesen, vingle med fingrene. Er det bevegelse eller ikke? Mange ganger kan pasienten vurdere annerledes enn den konklusjonen du selv har tatt som behandler. Tester og studier av proteser Kalibrering utføres gjennom å måle en parameter / variabel to ganger per pasient med 14 dagers mellomrom. Test bør vise det samme. Da er tannlegen kalibrert for å utføre videre tester. Gjengedal beskriver et flertall av studier og de parametere som er brukt for å vurdere proteser. Den første er en studie av Bergman et al. (1964). De var de første som Harald Gjengedal skrev tekst om vurdering av proteser. De vurderte etter 3 parametere: Stabilitet (vipp mot underlag), okklusjon (antall kontakter), artikulasjon (bevegelse 3 mm uten tipp). Gjengedal stiller spørsmål om det er tilstrekkelig eller ikke tilstrekkelig informasjon? Konkluderer med ett nei, da pasientens opplevde forandringer ikke er vurdert. Den neste studie er Woelfel et al. (1965). Her bruktes 5 parametere, og disse bedømmes i 4 graders skala: Retensjon oppe(1) / nede(2), Retrusjon jaw (3), Stabilitet oppe (4) / nede (5). Resultat av denne studie var at 80 % av klinikerne syntes protesen etter 4 år var dårlig. Man spurte deretter pasienten det samme, disse svarte at protesen var ok! Konklusjonen av denne studien var at pasientens subjektive tolkning ikke var til å stole på! I en studie av Nevalainen et al. (1997) ble det stilt spørsmål om pasienten ønsket ny protese eller om den hadde vært i bruk den siste tiden. Konklusjonen er at tannlegen oftere bedømmer protesen som ubrukelig, selv om pasienten ofte er fornøyd. En studie av SATO 1998 vurderte protesene etter 17 variabler man mener har betydning før bedømmelse om protese er bra eller ikke. Konklusjonen etter alle ovennevnte studier er at det er enkelt å bruke vitenskap feil. Det finnes ingen vitenskapelige metoder for å vurdere proteser riktig. Evidensbaserte metoder Kan vi stole på det vi vurderer klinisk? Ja, det går med evidensbasert vitenskap. 1. Man må vite hva pasienten vil oppnå med behandlingen. 2. Du må vurdere din vitenskapelige kunnskap. 3. Du må vurdere din kliniske kunnskap. Har du disse 3 parameter så utfører du evidensbasert behandling. Det er det vi som tannleger skal drive med. Dette prinsippet kan vi bruke på alle typer av behandlinger. Bitthøyde: Intercuspid space måles gjennom at pasienten slapper av i munnen og lar leppene møtes. Det er vanskelig å vurdere korrekt bitthøyde da at pasienten sjelden er avslappet når dette måles. OTF nytt 8-12 side 11

12 Tannteknikk: Nye metoder og materialer innen protetikk I dag jobber tannteknikere mest med zirconia, titan og cobolt crom baserte løsninger. Det finnes flere fordeler med disse materialene. Zirconia: Er vevsvennlig, lite allergent, translusent, homogene. Cobolt crom: Sterkt, stivt, liten egenvekt, kostnadsbesparende og vevsvennlig. Titan: Sterkt, liten egenvekt, kostnadsbesparende, vevsvennlig, lite allergent, frest ut av homogene stykker. Tekniker forklarer at man har gått bort fra gull på grunn av høy pris og ikke egnet for cad / cam. De nye metodene som brukes i dag, er basert på digitale fresemaskiner. Fra disse får man et skjelett der man er sikker på god passform. Denne metoden gir nye muligheter. Zirconia konstruksjoner: Zirkoniakjerne med full porselenspåbrenning. Zirkoniakjerne med full porselenspåbrenning og med påbiting i zirconia. Det finnes og fullzirconiakroner, der man ikke har noe porselen utenpå. Dette er bra da zirconia har mindre slitasje på antagonerende tenner enn feltspatporselenet. Det er fullt mulig å lage broer i zirkonia. Materialet finnes i 16 Vitafarger og opake basefarger. Det finnes og translucente kapper og er dermed ideelt for bruk i estetisk sone, da det kan skapes i flere nyanser. Man kan få til fin overflate struktur med materialet. Det er ingen fare for chipping. Styrken i materialet er mpa. Kapper på 0,5-0,7mm fungerer. Materialet er snilt mot antagonisten. Kasus med fullzirkonia på pasient som presser tenner Mange ganger må man heve bittet på pasient før man lager protetikk. En bitthevning på inntil 6 mm går bra med en pasient som ikke har TMD problemer. I en bro med lange mellomledd anbefales det en konstruksjon basert på en kjerne i Crom-cobolt eller titan. Zirconium skjelett kan ha mellomleddsspenn opptil 15 mm. Konstruksjoner i helzirconium er vanskelige å borre igjennom, og vanskelige å splitte for å få av igjen. Et annet problem er hvis du har bestilt en krone og pasienten ikke er fornøyd med fargen. Da er det vanskelig å endre fargen uten å lage helt ny krone. Man kan utføre glanspåbrenning for mindre fargejusteringer. Det er usikkert hvor lenge det holder. Dersom man lager en zirkoniakonstruksjon er det veldig viktig at bittet er korrekt ettersom det er vanskelig å slipe på konstruksjonen etterpå. Det er derfor viktig å prøve skjelettet underveis. Fiksturretinerte broer og kroner Distanser med titanbaser Skruer er ofte i titan. På de smaleste implantatene ligger låsing i det ytterste segmentet. Sementering av krone og titanskrue utføres hos tekniker, tannlege får det da i ett stykke for å skru det på plass. Distanser støpes i prinsipp ikke lengre, de blir designet via datamaskin. Dette gir bra passform, kostnadseffektivt og man kan vinkle skruekanal inntil 20grader. Det finnes skruer og skrujern for å fiksere broer med vinklede kanaler. Sånn har man gjort i flere år, noe som er ukjent for mange tannleger. Skruer og kanaler var tidligere i samme retning. Nå er de vinklete. Man kan få til bedre estetikk med vinklede kanaler. Man kan risikere å låse seg i pasientsituasjonen, det er derfor viktig med de kollegiale diskusjonene. Foreleser viser til kasus der han har restaurert bitt i underkjeven der de skulle finne erstatning for 34,33,32,31 og satt implantater på 34 og 33 og preparerte 41, 42, 43 og utført bro mellom disse. Kunne i ettertid vurdert implantatbro 34, 33 med ekstensjon 32, og bro 43, med ekstensjon 31, for å unngå å sammenkoble implantater og tenner. Da i realiteten det ble en implantatbasert bro med 5 ekstensjoner. Barr og bro som er datafremstilt gir en bra passform og nøyaktighet. Det er frest ut i ett stykke og er et dødt materiale og ligger passivt på plass. I motsetning til støpte konstruksjoner som gjør at materialet muligens beveger seg. Kommunikasjon mellom tannlege og tanntekniker Et bilde sier mer en 1000 ord forklart tydelig. Gi tekniker en timeplan over hele protetikkfasen. Gi info om tid for avtrykk, bittregistrering prøve oppstilling, prøving grovbrent og ferdig konstruksjon.

13 Cad / Cam (Computer aided design, computer aided manufacturing). Datasystemer som kan designe / re-designe - bygge opp. Konvensjonelt avtrykk brukes av behandlere. Preparasjonsgrensen bestemmes hos tekniker manuelt. Tanntekniker skanner inn modell i data der det bygges opp en modell av den bestilte konstruksjonen. Sender dette i digital form til fresesenter som skaper produktet. Deretter transporteres produkt tilbake for kontroll og utlevering til tannlege. Intraoral scanning: Dette har ikke tatt helt av ennå. Kvalitetsmessig er skannede avtrykk best- men hele prepareringen må være tilgengelig for kamerat som skal filme. Ved subgingivale preparasjoner fungerer det dårligere med skannede avtrykk Protetikk som går til helvete! Hva er gjort og sagt? Hva burde være sagt og gjort? Vi må se på indikasjonene når vi lager protetikk. Vi behandler ikke sykdom, vi behandler manglede tenner, det som skal bygges opp. Vi skal ikke lage mer skade! Vi må oppnå mer enn det vi skader. 3. Teknisk - keram frakturerer, bro frakturerer 4. Tannlegens kliniske egenskaper Generell overlevelsestid på bro / krone, informere pasient, men ikke gi garantier: 5 år: 90 %, 10 år ca. 80 %. Men husk at for noen går det til helvete lenge før. Hvilken type av konstruksjon skal vi velge? Må vurdere pasientens sin okklusjon, aksialbelastning, cuspehøyde, estetikk, funksjon, lateral belastning. Preprotetisk innsliping av bitt er et viktig moment for at det ikke skal bygges inn feil i den nye konstruksjonen. Dersom man ikke jevner til bittet før man setter inn en ny konstruksjon kan denne hurtig havarere på grunn av ugunstige kjevebevegelser spesielt hos bruksister. Et flatt artikulasjonsmønster er derfor viktig. Perio og protetikk. hvorfor det går galt? Med god hygiene kan det holde mange år, men uten hygiene kan alt havarere veldig hurtig. Objektive indikasjoner for å lage protetikk finnes i prinsippet ikke. Eneste unntaket er å lage store broer på mobile periotenner for å berge resttannsettet. Da må broen være så stor som mulig og flest mulig pilarer med størst mulig spredning. Her er det en fordel at det går over midtlinjen. Hva styrer behandlingsplanleggingen? Pasient, tid, erfaring, kunnskap, ønsker, penger og evidensbasert behandling, allment aksepterte prinsipper, pasientens sitt subjektive behandlings behov, funn, diagnose, etc. Du skal la pasient vurdere prisen. Du skal legge fram hva som er den beste behandlingen. Fire scenarioer i protetikk: 1. Alt fungerer 2. Ingen komplikasjoner, pasienten klager 3. Komplikasjoner, pasienten klager 4. Komplikasjoner pasienten klager ikke Hva går galt? 1. Pasient - karies plakk 2. Biologisk - perio % blir aldri fornøyd uansett hvilken konstruksjon som lages. Sjekkliste for å skape god protetikk Finn det subjektive behandlingsbehovet. Før behandling : Vis til muligheter og prognostiske faktorer. Utfør behandlingen basert på vitenskap. Informer om vedlikehold. Det anbefales å ta røntgenbilder når konstruksjonen er på plass av hensyn til deg selv (i tilfelle pas skulle klage). Ikke debiter for det. Når klager pasienten? Når forventningene ikke stemmer med resultatet. Det vil si når det subjektive behandlingsbehovet ikke er tilgodesett. Konklusjon heldagskurset Som tannlege har du gode muligheter til å utføre en god behandling dersom du informerer pasienten grundig, og journalfører alle risikovurderinger. Det som ikke står, har ikke blitt sagt. Tannlegen må være selvkritisk i sin vurdering av egen praksis. Vi bør dokumentere avvikende behandling og rette opp feil vi har gjort. Og vi bør utføre korrigerende tiltak, dvs forandre prosedyrer for at det ikke skal bli nye feil. Hva er viktig? Vær tydelig i kommunikasjonen med pasienten. Bruk gamle prinsipper. Kjenn materialer godt. Ha et godt samarbeid med kollegaer og teknikere. Tekst: Finn Rossow og Sofia Johansson Foto: Finn Rossow Vi retter også en stor takk til alle utstillerne som deltok med sine produkter på heldagskurset! Disse var: Dentsply (AstraTech), Dentalforum, Dental Sør, Heraeus Kulzer, Lic Scadenta, Nobel Biocare, Proteket, Technomedics, Unident og 3M Espe. Protetikk som går til helvete - hva er gjort og sagt? OTF nytt 8-12 side 13

14

15 Ny forskrift på tannbleking Ny forskrift som omhandler tannblekeprodukter trådte i kraft fra 31. oktober Denne forskrift gjelder stoffer som hydrogenperoksid og andre forbindelser eller blandinger som frigjør hydrogenperoksid inklusive karbamidperoksid og sinkperoksid. Høyeste tillatte konsentrasjon av hydrogenperoksid i tannblekemidler, til stede eller frigjort er 0,1 6,0 % hydrogenperoksid. Produktene skal kun selges til tannleger. For hver brukssyklus skal produktet første gang kun brukes av tannleger eller under tannlegers direkte oppsyn hvis det garanteres et tilsvarende sikkerhetsnivå. Deretter stilles produktet til rådighet for forbrukeren i resten av brukssyklusen. Produktene skal ikke bukes av personer under 18 år. Les mer om forskriftet på eller OTF nytt 8-12 side 15

16 Utvalg av tillitsvalgte i Oslo og Akershus NTF / UTV-Akershus 2012 Birgit Hjorth Kollevold, leder Cristina Witt, nestleder, lokal tillitsvalgt: Follo Sobia Zahid, sekretær, lokal tillitsvalgt: Nord-Østre Romerike Selma Taso, styremedlem, lokal tillitsvalgt: Nedre Romerike Kristin Bratz, styremedlem, lokal tillitsvalgt: Asker og Bærum Kasserer funksjonen blir ivaretatt av Ivan L Estrange utenfor styret. Utvalg Arbeidsmiljøutvalget Birgit Hjorth Kollevold Vara: Cristina Witt Kontaktutvalget Birgit Hjorth Kollevold Vara: Cristina Witt Forhandlingsutvalget Cristina Witt, Selma Taso Birgit Hjorth Kollevold (leder) Akan Trygve Nesheim Revisorer Marie Haukefer og Morten Stensrud Valgkomite Jan Teien (Asker og Bærum) Ivan L Estrange (Nord/Østre Romerike) Silje Storehagen (Nedre Romerike) Ali Reza Hajikarimian (Follo) UTV-Oslo 2012 Styrets sammensetning Henrik Storås, leder Marin Miosku, nestleder Sadaf Haque Afzal, styremedlem Tom Grøstad, styremedlem Marit Næss, varamedlem Riaz Shah, varamedlem Revisor Knut Normann Larsen Valgkomitè Kari Myhr, leder Roya Bazargani Anne-Mette Winther Larsen Vi ses vel på årets siste medlemsmøte? Tirsdag 4. desember kl på Håndverkeren konferansesenter. Husk påmelding på

17 OTF informerer OTF nytt er et medlemsblad for Oslo Tannlegeforening. Vi tar forbehold om trykkfeil i publikasjonen. Ansvarlig redaktør og informasjonssekretær Marianne Horgen Mobil: Redaksjonskomité Håkon V. Rukke Mobil: Ingunn Texmon Mobil: Anne Beate Sønju Clasen Mobil: Layout Oslo Tannlegeforening Niels Juels gate Oslo Tlf: SMS: Neste OTF nytt postlegges i uke 3. Tillitsvalgte i OTF 2013 Styret Benedicte H. Jørgensen, leder Kjetil Strøm, nestleder Kenneth Stenshol Hestvik, medlem Tove Høie Brubakk, medlem Christina Hvaring, varastyremedlem Kristin Bratz, styremedlem, UTV- Akershus Riaz Hussein Shah, styremedlem, UTV-Oslo Tiril Willumsen, UTV-UiO Andre med møterett i styret Marianne Horgen, ansvarlig redaktør OTF nytt og informasjonssekretær Flemming Christenson, webredaktør og leder fagnemnden Fagnemnden Flemming Christenson, leder Finn Rossow Anders Øren Sofia Johannson Klagenemnden Christian Nyhus, leder Anders Rye, sekretær Brita Karin Lie, medlem Ragnar Gjone, medlem Randi Dahl Espeland, medlem Harald Jordal, varamedlem Bente Dahl-Storm, varamedlem Praksistakseringsutvalget Anders Christian Hvoslef, leder Birger Nygaard-Østby, medlem Per Tryggve Krossholm, medlem Einar Bjart Haugen, medlem Museumskomiteen / tannlegeutstillingen Norsk Folkemuseum Ingrid Drangsholt Halle, leder Reidun Stenvik Brit Ølstad Økonomiutvalget Inger-Lise Mathiesen, leder Aleidis Løken Benedicte H. Jørgensen Hederstegnutvalget Den Gyldne Tand Anne Vonen Svein Riiber Helle Nyhuus Benedicte H. Jørgensen Skikomiteen Bjørn Olav Engebretsen Liss Fongaard Yun Therese Korstadhagen Esben Kardell Harald Skaanes Kollegahjelpere Lise Kiil Harald Skaanes Valgkomiteen Ragnar Gjone, leder Lise Nyøygard, medlem Anne Beate Sønju Clasen, medlem Helle Nyhuus, varamedlem OTF nytt 8-12 side 17

18

19 50 år Godtfredsen, Shelley K., Movahhed, Hassan Zarbaskhsh, år Kuile, Eli S., Sundvall, Dag, år Lundeby, Tori Helene, Rolstad, Morten Harry, Storm, Bente Dahl, Personalia 75 år Skulstad, Finn Ola, år Andresen, Alf, Nye medlemmer Ohm, Elin Valnes, Anders Kristian OTF aktivitetsplan 2013 Medlemsmøter og kurs: 29. januar 19. mars 23. april 11. juni 27. august 24. september 5. november (generalforsamling) 8. november (heldagskurs) 10. desember Styremøter: 22. januar 12. mars 16. april 4. juni 20. august 17. september 29. oktober 3. desember OTF nytt materiellfrister: 21. desember 2012 (1-13) 12. februar (2-13) 18. mars (3-13) 7. mai (4-13) 23. juli (5-13) 19. august (6-13) 17. september (7-13) 5. november (8-13) Andre aktiviteter: OTFs skidag 13. mars OTF nytt redaksjonsmøter: 8. januar 26. februar 2. april 21. mai 6. august 3. september 8. oktober 19. november Forbehold om trykkfeil og endringer. Sjekk OTF kalenderen på OTF nytt 8-12 side 19

20

Medlemsmøte tirsdag 24. april kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 24. april kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r 3 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 6. mars Tannbleking 10 OTFs Skidag 2012 13 Implementering av

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 23. april kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 23. april kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 3 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøtet 19.03 2013: Kjeveortopedi på voksne 7 Forum for tillitsvalgte

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 19. mars kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 19. mars kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 2 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøtet 29.01. 2013: Periimplantologi 10 Candidatball V08 11 Bli bedre

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25. Bamse Mork-Knutsen

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25. Bamse Mork-Knutsen OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25 Spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi Bamse Mork-Knutsen Medlemsmøte tirsdag 24. mars kl. 17.00 Moderne radiologi Kjeve- og ansiktsradiologi

Detaljer

Tannlegen spør, trygden svarer. Medlemsmøte tirsdag 24. mai kl 17:00 Inger Lise Mathiesen Nina Støveren Hals. Hvor?

Tannlegen spør, trygden svarer. Medlemsmøte tirsdag 24. mai kl 17:00 Inger Lise Mathiesen Nina Støveren Hals. Hvor? Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 4 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 12. april 2011 10 Forbrukerrådets test av tannlegekvalitet 13 TSE vinter/vår 2011 14 Årskursus i København

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

24 Program Vårkurset i Kristiansand 27 Seminar om spesialistutdaningen mange nyttige innspill

24 Program Vårkurset i Kristiansand 27 Seminar om spesialistutdaningen mange nyttige innspill Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Utgivelser 2012: Ansvarlig utgiver Redaktør Produksjon Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Annonser Design Trykk 23 mars

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 2/2011 - årgang 27 Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor side 12 Bli en aktiv del av behandlingen side 24 Parkinsonforskning i Norge side 10 innhold Norges

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer

Bibliotekaren. Siri leder satsinga på skolebibliotek. Debatt om ansettelser av seniorer. Bibliotekfaget i den fusjonerte høgskolen i Oslo og Akerhus

Bibliotekaren. Siri leder satsinga på skolebibliotek. Debatt om ansettelser av seniorer. Bibliotekfaget i den fusjonerte høgskolen i Oslo og Akerhus [ SENIOR-DEBATT ] Ja, i velferdsstaten Norge Godt kvalifisert kontakt med NAV 1 gang. Da var det jeg Men nei, min egen hjemkommune som måtte ta initiativ. De erkjente at de er vi for gamle til å få ny

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MUNNHELSE ESPEN «SHAMPO» KNUTSEN. Jeg hadde ingen sjans til å komme unna det slagskuddet.

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MUNNHELSE ESPEN «SHAMPO» KNUTSEN. Jeg hadde ingen sjans til å komme unna det slagskuddet. 5TIPS No.2 September 2013 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MUNNHELSE FOR EN BEDRE MUNNHELSE ESPEN «SHAMPO» FOTO: VÅLERENGA ISHOCKEY KNUTSEN Jeg hadde ingen sjans til å komme unna det slagskuddet.

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer