Årets siste medlemsmøte! Tirsdag 4. desember kl Håndverkeren konferansesenter. Oralmedisin ved Mats Jontell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årets siste medlemsmøte! Tirsdag 4. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Oralmedisin ved Mats Jontell"

Transkript

1 M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 OTFs generalforsamling års jubileum for TAKO senteret 11 Heldagskurs i protetikk 9. november Invitasjon til Honnørklubbens vintermøte 15 Ny forskrift om tannbleking 16 UTV Oslo og Akershus 17 Kontaktinformasjon OTF 19 OTF Aktivitetsplan 2013 Årets siste medlemsmøte! Tirsdag 4. desember kl Håndverkeren konferansesenter Neste medlemsmøte Tirsdag 29. januar Peri-implantologi OTF medlemsmøter og kurs (generalforsamling) (heldagskurs) Oralmedisin ved Mats Jontell Med gode kunnskaper om orale slimhinneforandringer kan tannleger bidra til tidlig diagnostikk. Dette kan være avgjørende for prognosen av ulike sykdomstilstander. På kurset vil Mats Jontell gi deg en innføring med mange kasusbeskrivelser. Vel møtt! HUSK at du må melde deg på! Se OTF kalenderen på OTF nytt 8-12 side

2

3 Lederen har ordet Heia frivillighet! Vi har i skrivende stund akkurat gjennomført Oslo Tannlegeforenings generalforsamling. Det var en engasjert, men liten forsamling som møtte opp på medlemmenes beslutningsorgan. Blant noen av sakene som ble vedtatt, var medlemskontingenten. Det koster å forsyne en så stor lokalforening som OTF med gode kursgivere, egnede kurslokaler, eget medlemsblad, egne websider og administrasjon. Vi har til tross for mange gode og lojale annonsører og utstillere, merket en generell nedgang i inntektene det siste året, mens medlemskontingenten har vært uendret siden For å kompensere noe på dette, vedtok en enstemmig generalforsamling å øke kontingenten med kr 100,- pr. år. Les mer om dette på side 5. Fra tid til annen møter jeg medlemmer som lurer på hva som er vitsen med å være medlem av NTF og OTF. Hva får jeg igjen for disse pengene? Som leder for lokalforeningen, vil jeg påstå at det er ganske mye for en relativt beskjeden kontingent. OTF arrangerer syv medlemsmøter i året med faglig spennende temaer og engasjerte forelesere. På bakgrunn av dette, innvilger NTF tellende timer i etterutdanningskvoten for hvert medlemsmøte du deltar på. Disse kursene er gratis for OTFs medlemmer. Bak hvert eneste medlemsmøte, har fagnemndens medlemmer mange oppgaver. For å få de foredragsholderne vi ønsker, planlegges dette ofte et år i forveien. Program og praktisk informasjon skal innhentes og koordineres. På selve kursdagen er det alltid hektisk når teknisk utstyr skal testes, og foredragsholderne ønskes velkommen på en god måte. En gang i året arrangerer vi et heldagskurs med velrennomerte og faglig dyktige forelesere. Kursprisen for våre medlemmer er subsidiert gjennom kontingent og lokalforeningens inntekter, og gir dessuten 6 timer i NTFs etterutdanningssystem. For å kunne få en raskere oppdatering på våre aktiviteter, sender vi ut nyhetsbrev til deg som har registrert e-post adressen din. På denne måten kan du sikre deg en plass på kursene før det blir annonsert i for eksempel OTF nytt. Åtte ganger i året samles OTF nytts redaksjon seg for å kunne gi deg et godt og fyldig medlemsblad. Bak arbeidet med referat fra kurs og aktiviteter, ligger det mange timers iherdig arbeid fra de frivillige i styret, fagnemnden og informasjonsutvalget. Bladet kommer gratis til postkassen din åtte ganger i året, og en elektronisk utgave kan leses på foreningens web-sider. Når våre medlemmer ønsker å selge praksisen eller få en verdivurdering, har vi som lokalforening et eget utvalg som kan bistå med en verdivurdering av dette til medlemspris. Denne taksten er et supplement til det depotene tilbyr, og letter salget både for den som selger og kjøper. Det er ikke til å komme bort fra at foreningen mottar klager på tannhelsearbeid utført av våre medlemmer. Vi har en klagenemnd som behandler slike saker. Mange av disse sakene er ofte både tidkrevende og vanskelige. Samtidig skal nemdens medlemmer opprettholde et godt kollegialt forhold til tannlegene det klages på. Selv etter NPEs inntreden, vil det være de lokale klagenemndene som håndterer klager, mens NPE i all hovedsak vil ta seg av erstatningssaker over en viss sum eller klager som ligger utenfor nemndens mandat. I OTF er vi også privilegert med mange aktive pensjonister, blant annet Honnørklubben og Museumskomiteen. Førstnevnte er først og fremst en sosial klubb, mens museumskomiteen jobber tett med ansvarlige på Norsk Folkemuseum i forhold til driften av Tannlegeutstillingen. I tillegg sørger de for å bemanne utstillingen med vakter i jul- og sommersesongen. Alt dette gjør de frivillig og gratis på grunn av et brennende engasjement for yrkesstanden! Vi har også et utvalg som passer på foreningens finansinntekter og som bestreber at vi får mest mulig avkastning for midlene vi har. Dette krever både god kjennskap til markedet og en innsats fra de som håndterer dette. OTFs styre har åtte styremøter året, og det er ofte friske diskusjoner rundt bordet. Styret behandler alt fra søknader om sponsing av faglige arrangement til vanskeligere saker som for eksempel brudd på etiske regler. Til den daglige driften av OTFs sekretariat har vi en kontorleder som tar seg alle henvendelsene OTF får fra medlemmer, publikum. Hun oppdaterer medlemsregister og web, og er bindeleddet for alle tillitsvalgte i foreningen. Kontorlederen har ansvaret for layouten av OTF nytt, holder oversikten over alle aktivitetene med datoer og påmeldinger, følger opp inn og utbetalinger og har dialog med foreningens regnskapsfører, revisor og NTF. I tillegg til dette, er foreningen så heldige å ha en superengasjert Skikomité som allerede nå er i gang med planleggingen av neste års skidag. «Den Gyldne Tand» har allerede startet jakten på den eller de av våre medlemmer som fortjener en ekstra oppmerksomhet for innsatsen de har gjort for foreningen. Valgkomiteen er i tenkeboksen før neste generalforsamling, nettverket deres er viktig for OTFs fremtidige styrer. Til slutt vil jeg også nevne at vi har en utmerket kollegahjelpsordning som blant annet kan være en god samtalepartner i saker som du synes kan være vanskelig å få belyst av andre kollegaer. Bak alt dette, ligger det mange timers frivillig innsats fra engasjerte og entusiastiske kollegaer. Det er takket være deres engasjement vi har en solid lokalforening med så mange varierte tilbud for våre medlemmer. Jeg vil derfor benytte årets siste OTF nytt til å takke alle som med sin frivillige innsats har bidratt til å gjøre OTF enda bedre! Samtidig takker jeg også alle våre medlemmer og samarbeidspartnere for god deltakelse i året som har gått og ønsker vel møtt til et spennende 2013! Riktig god jul og godt nytt år! Benedicte Jørgensen OTF nytt 8-12 side 3

4

5 Referat generalforsamling 2012 OTFs generalforsamling 6. november 2012 OTFs leder Benedicte Jørgensen ønsket 38 stemmeberettigede medlemmer og inviterte gjester velkommen til årets generalforsamling på Håndverkeren konferansesenter. Tilstedeværende styremedlemmer ble presentert og tok plass på podiet. Leder Benedicte Jørgensen (møteleder), nestleder Kenneth Hestvik, styremedlemmer Kjetil Strøm, Christina Hvaring (ikke tilstede), varamedlem Liss Fongaard, UTV Oslo Riaz Shah, UTV Akershus Kristin Bratz (ikke tilstede) og UTV UiO Tirill Willumsen (ikke tilstede). Øvrige styremøtedeltakere ble også presentert: Informasjonssekretær og redaktør OTF nytt Marianne Horgen, webansvarlig Flemming Christenson og leder fagnemnda Finn Rossow. Det var ingen bemerkninger til innkallingen, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt (innkalling i OTF nytt , flere nyhetsbrev og på Tradisjonen tro ble avdøde medlemmer siden forrige generalforsamling hedret med ett minutts stillhet før kveldens agenda ble presentert. Agenda: 1. Styrets beretning 2. Regnskap Budsjett Vedtektsendringer 5. Kontingent Valgkomiteens innstillinger 7. Valg 8. Eventuelt 1. Styrets beretning Styrets beretning ble gjennomgått ingen bemerkninger fra salen. 2. Regnskap 2011 Regnskapet ble presentert av AS Profina ved daglig leder Rune Stenhammer. Inger-Lise Mathiesen orienterte om finansinntekter. Til tross for en nedgang i annonseinntekter, er foreningens regnskap sunt. Benedicte Jørgensen orienterte om brev fra revisor vedrørende innsendingsplikt av regnskap: «Siden foreningen har innsendelsesplikt av regnskapet til Brønnøysund er det et krav om at regnskapet skal være behandlet av riktig organ innen 30. juni året etter regnskapsåret, jfr. regnskapsloven 3-1. I foreningens vedtekter står det at generalforsamlingen behandler og vedtar regnskapet. Siden Oslo Tannlegeforening har generalforsamling etter 30.6 hvert år, er foreningens vedtekter ikke i samsvar med regnskapslovens krav om fastsettelse av regnskapet. En måte å korrigere dette på er at vedtektene oppdateres slik at det fremgår at det er styret som fastsetter regnskapet, men at det skal gjennomgås på etterfølgende generalforsamling.» Regnskapet for 2011 ble godkjent og styret gitt ansvarsfrihet. 3. Budsjett 2013 Budsjett 2012 ble godkjent etter avstemming om kontingent økning, punkt Vedtektsendringer 6 Administrasjon OTF ledes av et styre som ved siden av seg har en fagnemnd, klagenemnd, informasjonssekretær, valgkomité, representanter med vararepresentanter til NTFs representantskap, utvalg og komitéer og fast ansatt kontorleder og sekretær. Møterett i styret, men ikke stemmerett, har informasjonssekretæren, redaktør, webansvarlig og leder i fagnemnda. Foreslås endret til: 6 Administrasjon OTF ledes av et styre som ved siden av seg har en fagnemnd, klagenemnd, informasjonssekretær, valgkomité, representanter med vararepresentanter til NTFs representantskap, utvalg og komitéer og fast ansatt kontorleder og sekretær. Møterett i styret, men ikke stemmerett, har informasjonssekretæren, redaktør, webredaktør og leder i fagnemnda. Bakgrunn: Styret ønsker en beskrivelse for webredaktøren rolle og oppgaver slik som det allerede finnes for ansvarlig redaktør OTF nytt og informasjonssekretæren. Forslag tillegg til 6 Administrasjon: Webredaktør har overordnet ansvar for websiden til OTF. Dette innebærer profilering, redigering, oppdateringer, videre utvikling, design og vedlikehold av OTF sin hjemmeside. Webredaktør vil dele de praktiske arbeidsoppgavene med kontorleder. Forslag til endring og tillegg vedtatt ved akklamasjon. 5. Kontingent økning 2013 Kontingent for OTFs medlemmer foreslås øket til kr 700,- pr år for fullt betalendene medlemmer. Kontingent for OTFs medlemmer foreslås øket til kr 375,- pr år for medlemmer som har rett til redusert kontingent. Kontingent for passive medlemmer foreslås øket til kr 375,- pr år. Med passive medlemmer menes tannleger som er tilknyttet Den norske tannlegeforening og med hovedmedlemskap i annen lokalforening. Bakgrunn for at styret ser det nødvendig å øke kontingenten, er økte driftskostnader. OTFs kontingent har vært uendret siden En økning av kontingenten vil tre i kraft 1. januar Kontingentøkning vedtatt ved akklamasjon. Benedicte Jørgensen ønsket velkommen til årets generalforsamling. Revisor RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen ble godkjent (firmaet skiftet navn i 2012 fra Kjelstrup & Wiggen til RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen). OTF nytt 8-12 side 5

6 Hederstegn ble tildelt medlemmer som har gjort en innsats for foreningen. Fra venstre Bente Dahl Stom (sølv), John Erik Thomseth (sølv) og Anne Beate Sønju Clasen (gull). Harald Jordal og Elin Øyen var ikke tilstede, men begge ble hedret med sølv. Styremedlem Kjetil Strøm og Bente Dahl Storm. Nyvalgte styremedlemmer. Fra venstre Kenneth S. Hestvik, leder Benedicte Jørgensen, nyvalgt nestleder Kjetil Strøm og nyvalgt styremedlem Tove Høie Brubakk. Ragnar Gjone redegjør for klagenemndens status etter NPES inntreden på spørsmål fra salen. Inger-Lise Mathiesen og Gerd Knudsen fremst. To glade gutter, hederstegnutvalgets Svein Riiber og fagnemndens Finn Rossow. Valgkomiteens Helle Nyhuus ledet årets valg.

7 6. Valgkomiteens innstillinger for 2013 Valgkomiteens leder Helle Nyhuus presenterte kandidatene og takket for positiv respons på valgkomiteens forespørsler. Kandidatene: Leder: Benedicte Jørgensen (forslag fremlagt skriftlig for generalforsamlingen). Valgt for 1 år ved akklamasjon. Nestleder: Kjetil Strøm Valgt for 1 år ved akklamasjon. Styremedlem: Kenneth Stenshol Hestvik Valgt for 1 år ved akklamasjon. Styremedlem: Tove Høie Brubakk Valgt for 1 år ved akklamasjon. Varastyremedlem: Christina Hvaring Valgt for 1 år ved akklamasjon. Informasjonssekretær: Marianne Horgen Valgt for 1 år ved akklamasjon. Web-redaktør: Flemming Christenson Ved en inkurie var web-redaktør falt ut av innkallingen. Ingen bemerkninger fra salen. Valgt for 1 år ved akklamasjon. Fagnemnden, medlem: Finn Rossow Valgt for 2 år ved akklamasjon. Fagnemnden, medlem: Anders Øren Valgt for 2 år ved akklamasjon. Fagnemnden, leder: Flemming Christenson Valgt for 1 år ved akklamasjon. Klagenemnden, medlem: Brita-Karin Lie Valgt for 5 år ved akklamasjon. Praksistakseringsutvalget, medlem: Einar Bjart Haugen Valgt for 4 år ved akklamasjon. Hederstegnutvalget «Den Gyldne Tand» Anne Vonen Svein Riiber Helle Nyhuus OTFs valgte leder Alle valgt for 1 år ved akklamasjon. Valgkomiteen 2013 Ragnar Gjone Lise Nyøygard Anne Beate Sønju Clasen Helle Nyhuus (vara) Alle valgt for 1 år ved akklamasjon. Det ble ikke lagt inn benkeforslag til noen av valgkomiteens innstillinger. 8. Eventuelt Spørsmål fra salen: Har klagenemnden merket noen forandring på klagenes karakter etter Norsk Pasientskadeerstatnings (NPE) inntreden? Ragnar Gjone redegjorde kort for dette, liten forskjell. En definering av rollene mellom NPE og de lokale klagenemndene er igangsatt av NTF og vil bli en sak på Representantskapet i Streiken ved Colousseumklinikken i Trondheim var det ingen i salen som hadde nok kjennskap til. Hederstegntildelinger 2012 Etter valgene, ble det tradisjonen tro utdelt hederstegnbevisninger. Svein Riiber foretok den høytidelige tildelingen sammen med Benedicte Jørgensen. Hederstegn i gull ble tildelt: Anne Beate Sønju Clasen Hederstegn i sølv ble tildelt: Bente Dahl Storm John Erik Thomseth Harald Jordal (ikke tilstede) Elin Øyen (ikke tilstede) Generalforsamlingen ble avsluttet kl 18.20, og 30 deltakere deltok på middagen på Bristol Grill etterpå. Referenter: Marianne Horgen og Tine F. Berg Foto: Ingunn Texmon OTFs medlemskontingent for 2013 sendes ut med OTF nytt nr. 1 i januar. Vi oppfordrer alle medlemmer til å betale i tide. Har du spørsmål om kontingenten, ta kontakt med oss på e-post eller telefon OTF nytt 8-12 side 7

8 TAKO senteret feiret 20 år! Fredag 9. november hadde TAKO-senteret invitert til markering av sine første 20 år. Gjester fra innog utland møtte til fagseminar og markering i Helsedirektoratets lokaler. Lars Erik Flatbø, administrerende direktør for Lovisenberg diakonale sykehus, ønsket hjertelig velkommen. Han fortalte hvilken stor nytte Lovisenberg har hatt av TAKO-senteret og beskrev senterets leder og ildsjel Kari Storhaug på følgende vis: Når Kari kommer er det et ord i mitt vokabular jeg ikke får bruk for, og det er nei. Kari Storhaug har ledet og utviklet TAKO-senteret til det det er i dag. Den 1.12 vil hun overgi roret til senterets nye leder, Hilde Nordgarden. Kari fortalte fra TAKO-senterets historie, som begynte med den gode nyheten fra myndighetene høsten1992, at TAKO skulle starte opp som et prøveprosjekt på Det odontologiske fakultet. I den spede begynnelse var det kun to ansatte, mens TAKO i dag har 26 ansatte tilsvarende ca. 18 årsverk. Etter tiden på fakultetet flyttet TAKO til det som hadde vært diakonissenes aldershjem på Lovisenberg. For rundt fem år siden tilbake flyttet TAKO inn i nye og moderne lokaler i Lovisenberggaten 17. TAKO har utviklet et godt samarbeid med alle odontologiske fakulteter i Norge, med Oslo universitetssykehus (OUS), Rikshospitalet (RH) og voksenhabiliteringen. Senere ble det opprettet tilsvarende sentre i Sverige og Danmark. På TAKO undervises pasientgruppene, tannpleier- og tannlegestudentene, det gis etter- og videreutdanning, og det er muligheter for hospitering og videokonferanser. TAKO er et aktivt forskningssenter. I 2004 disputerte Hilde Nordgarden med sine undersøkelser på ektodermal dysplasi for den odontologiske doktorgraden, i 2005 fulgte Stefan Akselsson med sin doktorgrad på Williams syndrom og om få dager disputerer Rønnaug Sæves med et arbeid på Prader Willi syndromet. TAKO oppdaterer jevnlig listen over sjeldne medisinske tilstander (SMT-listen) i samarbeid med Helsedirektoratet og HELFO. Truls Grøteig, seniorrådgiver ved Helsedirektoratet, var første ut til å snakke om fremtiden. Helsereformen 2003 / 2004 førte til at Helsedirektoratet ble statens forvaltningsorgan for sjeldensentrene. Nå er en ny stor omorganisering i gang: Helse Sør-Øst blir det nye forvaltningsorganet for sjeldensentrene. I nasjonal Helse- og omsorgsplan for er planlagt at den helsetjenesten som krever spisskompetanse skal sentraliseres mer. Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) har også opprettet en ny Administrerende direktør for Lovisenberg Diakonale sykehus innrømmet ovenfor forsamlingen at han ikke kunne si nei til Kari Storhaug. ledelse for sjeldensentrene på OUS. Truls Grøteig sa at man nå er opptatt av å definere hvilke sentre som skal være kompetanseenheter og hvilke som skal være behandlingssentre. Klinikksjef på Kompetenscenter för sällsynta odontologiska diagnoser, Birgitta Bergendal, refererte flere undersøkelser fra Sverige som viser at mange pasienter har problemer med kontakten med helsetjenestene på grunn av mangel på kunnskap om deres diagnose. Dette er grupper som skal ha privilegier i helsetjenesten, de skal gå foran andre. Det er derfor viktig å arbeide tverrvitenskapelig og multiprofesjonelt. Mor til en bruker med Prader Willi var neste på talerstolen. Hun kunne fortelle at TAKO-senteret praktisk talt ikke var kjent blant leger, fysioterapeuter eller annet helsepersonell. Bare tannlegen visste om TAKO, derfor ønsket denne moren seg mer tverrfaglighet. Leder for Fagrådet for TAKO, professor Arvid Heiberg, presenterte som neste litt mer av bakgrunnen for TAKO. Senterets arbeidsoppdrag er de oralmedisinske problemene som finnes hos pasienter med SMT. Bløderne, pasienter med Cystisk Fibrose, Osteogenesis Imperfecta og Huntington var starten på arbeidet med sjeldne tilstander. Det finnes ca med en SMT, men bare rundt halvparten har et kompetansesentertilbud. De fleste med SMT har oralmedisinske problemer. Arvid Heiberg påpekte at tverrfaglighet er viktig, for vi ser bare stykkevis og delt! Sjeldensentrene er i seg selv en sårbar gruppe, spesielt sårbare er nettopp TAKO, Frambu og TRS på Sunnås. Det at TAKO er på Lovisenberg sykehus gir fordeler. En sykehustannlege er etablert på TAKO / Lovisenberg, men på mange sykehus er dette tilbudet ikke godt nok eller ikke eksisterende. Seksjonsoverlege ved Cranio-facialt team OUS/RH, Berndt Due-Tønnesen, snakket om diskrepans i hjernens og hodeskallens vekst. I Norge ble pasienter med craniofaciale lidelser tidligere henvist til utlandet. I 2000 ble all avansert craniofacial kirurgi lagt til OUS. Due-Tønnesen hentet frem det lange og gode samarbeidet Craniofacialt team har og har hatt med TAKO. Teamet laget Oslomodellen som går ut på å redusere antall korrigerende inngrep, å samarbeide på tvers av profesjonene og å informere og støtte pasienten i et livsløpsperspektiv. TAKO-ansatte logoped Pamela Åsten fortalte at arbeidet med Treacher Collins syndrom har ført til tre vitenskapelige publikasjoner i år. En av de nye funnene på disse pasientene er at de har spyttkjerteldysfunksjoner. Dette gav endelig en forklaring på hvorfor denne pasientgruppen ofte har mye karies.

9 Harriet Akre, førsteamanuensis ved klinikk for Øre- nesehals, OUS, informerte om søvnapné. En undersøkelse viste at av 19 pasienter med Treacher Collins syndrom hadde 18 søvnapné. Søvnforstyrrelsene som søvnapné kan hos barn føre til hyperaktivitet. Eirik Ambjørnsen, Dr.odont og spesialist i protetikk, kunne fortelle at kirurgiske inngrep som gjøres for å forbedre søvnapné har hyppig residiv. CPAP, som sørger for at tilført luft har overtrykk, synes også å bli begrenset brukt. Det finnes tre forskjellig typer skinner som drar underkjeven fremover og med det kan hjelpe en del pasienter med søvnapné: Monoblokk, Klearway-skinnen og Somnodentskinnen. Den siste består av to separate deler. I Sverige brukes mye skinner til behandling av søvnapné. TAKO-ansatte Stefan Axelsson, Dr.odont og spesialist i kjeveortopedi, viste til at barn og unge med smal overkjevetannbue, uni- eller bilateralt kryssbitt kan ha søvnapné. Professor Jannicke Liaaen viste til en rekke publikasjoner hun som oralkirurg hadde publisert sammen med TAKO på grunnlag av arbeid utført mens hun var deltidsansatt, men også senere. Det siste innleverte arbeidet bringer verdifull kartlegging av cherubisme. Før paneldebatten startet fremla påtroppende leder for TA- KO, dr. odont og spesialist i pedodonti Hilde Nordgarden, noen tanker og spørsmål om fremtiden. Hvordan blir fremtiden for de med SMT i primær og spesialisthelse- og spesialisttannhelsetjenesten? Dette spørsmålet ble stilt ved en brukerundersøkelse i Det fremkom av undersøkelsen at den var mange barrierer for de med SMT: Det var stor variasjon i behov for helsetjenester, de følte seg ofte alene, møtte manglende kunnskap og manglende interesse på å skaffe kunnskap om deres tilstand, møtte manglende respekt og ikke minst fremkom at det var tilfeldig om de fikk kjennskap til TAKO og med det hjelp. Nordgarden tok også frem et kasus som tydelig viser mangler med organiseringen av vårt helsevesen: En pasient med en SMT som er slik at pasienten ikke kan snakke, men likevel til en viss grad kan kommunisere med sin omverden, fikk et traume mot overkjevens fortenner slik at flere av disse fikk en rotfraktur med luksasjon. I regi av hjemkommunens offentlige tannhelsetjeneste ble pasienten tilbudt narkose om 3 måneder. Foresatte tok derfor kontakt med TAKO og narkose ble arrangert på OUS i løpet av få dager, men som Nordgarden sa, likevel sent. Det blir i forbindelsen med behandlingen og oppfølgingen av dette traumet kartlagt at pasienten har et distalt åpent bitt som kanskje kunne ha vært behandlet tidligere. Behandling av dette ble også påbegynt på TAKO, men det kunne ikke forhindres at pasienten fikk påbiting og belastning av de traumatiserte tennene i overkjevens front. Dette førte til smerter, noe som igjen gjorde at pasienten sluttet å spise. Pasienten måtte derfor få operert inn PEG. Mangel på rask og adekvat behandling samt mangel på tidligere behandling fikk derfor store konsekvenser for denne pasienten. Hilde Nordgarden pekte på at dette bare var ett eksempel på hvordan dårlig økonomi og få spesialister i den offentlige tannhelsetjensten får store konsekvenser for den sårbare pasient. Ikke sjelden møtes man, når det påpekes at det bør finnes hjelp til slike pasienter i rett tid, at det ikke er nødvendig da det finnes så få av dem. Eller at det ikke er mulig å gjennomføre at pasientene hjelpes, eller at man ønsker å spare pasientene da de jo har så mange andre utfordringer! Akutt narkoseberedskap må etterspørres slik at pasienter som ikke kan behandles uten å legges i narkose kan få raskt hjelp ved akutte odontologiske tilstander. Etter alle disse gode fagforedragene som samlet satte lyset på SMT og TAKOs banebrytende arbeid, ble festdagen avsluttet med en paneldebatt etterfulgt av mottakelse med musikalsk innslag. Tekst og foto: Anne Beate Sønju Clasen Flere bilder fra jubileet på neste side. Et knippe TAKO-ansatte i jubileumsstemning: fra venstre: Solfrid Saltnes, tannpleier og PhD-stipendiat, Malik Mahic, spesialfysioterapeut, Jan Berdén, Spesialist i pedodonti, Anvor Rossow, snart ferdig spesialist i pedodonti og Maria Redfors, spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi. Onsdag 13. januar kl braker det løs! Hold av datoen allerede nå, DU vil vel ikke gå glipp av vinterens vakreste eventyr i Sørkedalen? Mer informasjon om OTFs skidag følger i neste nummer! OTF nytt 8-12 side 9

10 Fortsatt fra side 9 Jette Daugaard fra et av Danmarks kompetansesenter er flankert av til venstre Pamela Åsten, logoped på TAKO og Tove Wigen, post-doc-stipendiat ved Avd. for pedodonti, UiO. Fylkestannlege Inger Mælø og førsteamanuensis Kari Birkeland fra Avd. for kjeveortopedi, UiO. Fotoet viser fire tidligere medlemmer av studentkoret Pirium fra NTNU som underholdt med a-cappella-sang om champagne og andre ting. Fra venstre professor Jannicke Liaaen fra avd. for oral kirurgi og oral medisin, UiO og leder for TAKOsenteret Kari Storhaug. Vi ønsker alle medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god jul og godt nytt år! Vel møtt til nye og varierte aktiviteter i 2013!

11 Thon Hotel Vika Atrium Heldagskurs i protetikk 9. november medlemmer fra nær og fjern deltok på OTFs heldagskurs som hadde gleden av å presentere Harald Gjengedal fra Universitetet i Bergen og hans to tannteknikere som dagens forelesere. Gjengedal disputerte like før heldagskurset og ønsket å holde deler av sin prøveforelesning for oss. Vurdering av helproteser hos tannløse Presentasjon av situasjonen for den tannløse og kommunikasjon mellom pasient og tannlege Pasienten har en tilstand der benet forsvinner, det orale vevet og ansiktets anatomi forandrer seg. Gjengedal illustrerer med bilder, intraorale og extraorale. Pasient og tannlege har forskjellige hensikter med utvikling av protesen. Tannlegen vurderer objektivt ut ifra å skape en protese med optimal estetikk og teknisk utførelse for å skape en protese av høy kvalitet. Pasienten utfører en subjektiv evaluering som baserer seg på følelser, egne estetiske vurderinger og hvordan protesen fungerer. Kommunikasjon mellom tannlege og pasient er viktig for å forklare forskjellen mellom teknikk og subjektiv tolkning av en protese. Hensikten er å skape realistiske mål og forventninger for pasienten. Det er viktig at vi forteller pasienten at vi ikke kan helbrede tannløshet. Det er vanskelig å vurdere statistisk hvordan en protese påvirker livskvaliteten til en pasient. Vi tannleger kan skape statistikk omkring pasientens vurderinger etter en skriftlig formulering eller ved bruk av en visuell analog skala (vas).. Det er bedre å måle etter en skala ettersom pasienten da fritt kan plassere sine vurderinger. Det er sjelden den tekniske utførelsen som er det som avgjør om pasienten liker protesen eller ikke. Å være tilfreds med protesen, har ofte ikke med selve protesen å gjøre, men hvor lett pasienten kan tilpasse seg protesen. Adaptasjon kan påvirkes av andre faktorer i pasientens liv enn tennene. Det er viktig at vi tannleger tenker på pasientens subjektive vurdering. Vurderinger fremstilling av en protese Vi har variabler å forholde oss til: Retensjon: I overkjeven plasseres pekefinger bak incisiver og trekk til. I underkjeven kan man bruke en sonde eller en finger og legge trykk på incisalkant. Det er da viktig at ikke tunge ligger på protesen. Stabilitet: Plasser fingre på hver side av protesen, vingle med fingrene. Er det bevegelse eller ikke? Mange ganger kan pasienten vurdere annerledes enn den konklusjonen du selv har tatt som behandler. Tester og studier av proteser Kalibrering utføres gjennom å måle en parameter / variabel to ganger per pasient med 14 dagers mellomrom. Test bør vise det samme. Da er tannlegen kalibrert for å utføre videre tester. Gjengedal beskriver et flertall av studier og de parametere som er brukt for å vurdere proteser. Den første er en studie av Bergman et al. (1964). De var de første som Harald Gjengedal skrev tekst om vurdering av proteser. De vurderte etter 3 parametere: Stabilitet (vipp mot underlag), okklusjon (antall kontakter), artikulasjon (bevegelse 3 mm uten tipp). Gjengedal stiller spørsmål om det er tilstrekkelig eller ikke tilstrekkelig informasjon? Konkluderer med ett nei, da pasientens opplevde forandringer ikke er vurdert. Den neste studie er Woelfel et al. (1965). Her bruktes 5 parametere, og disse bedømmes i 4 graders skala: Retensjon oppe(1) / nede(2), Retrusjon jaw (3), Stabilitet oppe (4) / nede (5). Resultat av denne studie var at 80 % av klinikerne syntes protesen etter 4 år var dårlig. Man spurte deretter pasienten det samme, disse svarte at protesen var ok! Konklusjonen av denne studien var at pasientens subjektive tolkning ikke var til å stole på! I en studie av Nevalainen et al. (1997) ble det stilt spørsmål om pasienten ønsket ny protese eller om den hadde vært i bruk den siste tiden. Konklusjonen er at tannlegen oftere bedømmer protesen som ubrukelig, selv om pasienten ofte er fornøyd. En studie av SATO 1998 vurderte protesene etter 17 variabler man mener har betydning før bedømmelse om protese er bra eller ikke. Konklusjonen etter alle ovennevnte studier er at det er enkelt å bruke vitenskap feil. Det finnes ingen vitenskapelige metoder for å vurdere proteser riktig. Evidensbaserte metoder Kan vi stole på det vi vurderer klinisk? Ja, det går med evidensbasert vitenskap. 1. Man må vite hva pasienten vil oppnå med behandlingen. 2. Du må vurdere din vitenskapelige kunnskap. 3. Du må vurdere din kliniske kunnskap. Har du disse 3 parameter så utfører du evidensbasert behandling. Det er det vi som tannleger skal drive med. Dette prinsippet kan vi bruke på alle typer av behandlinger. Bitthøyde: Intercuspid space måles gjennom at pasienten slapper av i munnen og lar leppene møtes. Det er vanskelig å vurdere korrekt bitthøyde da at pasienten sjelden er avslappet når dette måles. OTF nytt 8-12 side 11

12 Tannteknikk: Nye metoder og materialer innen protetikk I dag jobber tannteknikere mest med zirconia, titan og cobolt crom baserte løsninger. Det finnes flere fordeler med disse materialene. Zirconia: Er vevsvennlig, lite allergent, translusent, homogene. Cobolt crom: Sterkt, stivt, liten egenvekt, kostnadsbesparende og vevsvennlig. Titan: Sterkt, liten egenvekt, kostnadsbesparende, vevsvennlig, lite allergent, frest ut av homogene stykker. Tekniker forklarer at man har gått bort fra gull på grunn av høy pris og ikke egnet for cad / cam. De nye metodene som brukes i dag, er basert på digitale fresemaskiner. Fra disse får man et skjelett der man er sikker på god passform. Denne metoden gir nye muligheter. Zirconia konstruksjoner: Zirkoniakjerne med full porselenspåbrenning. Zirkoniakjerne med full porselenspåbrenning og med påbiting i zirconia. Det finnes og fullzirconiakroner, der man ikke har noe porselen utenpå. Dette er bra da zirconia har mindre slitasje på antagonerende tenner enn feltspatporselenet. Det er fullt mulig å lage broer i zirkonia. Materialet finnes i 16 Vitafarger og opake basefarger. Det finnes og translucente kapper og er dermed ideelt for bruk i estetisk sone, da det kan skapes i flere nyanser. Man kan få til fin overflate struktur med materialet. Det er ingen fare for chipping. Styrken i materialet er mpa. Kapper på 0,5-0,7mm fungerer. Materialet er snilt mot antagonisten. Kasus med fullzirkonia på pasient som presser tenner Mange ganger må man heve bittet på pasient før man lager protetikk. En bitthevning på inntil 6 mm går bra med en pasient som ikke har TMD problemer. I en bro med lange mellomledd anbefales det en konstruksjon basert på en kjerne i Crom-cobolt eller titan. Zirconium skjelett kan ha mellomleddsspenn opptil 15 mm. Konstruksjoner i helzirconium er vanskelige å borre igjennom, og vanskelige å splitte for å få av igjen. Et annet problem er hvis du har bestilt en krone og pasienten ikke er fornøyd med fargen. Da er det vanskelig å endre fargen uten å lage helt ny krone. Man kan utføre glanspåbrenning for mindre fargejusteringer. Det er usikkert hvor lenge det holder. Dersom man lager en zirkoniakonstruksjon er det veldig viktig at bittet er korrekt ettersom det er vanskelig å slipe på konstruksjonen etterpå. Det er derfor viktig å prøve skjelettet underveis. Fiksturretinerte broer og kroner Distanser med titanbaser Skruer er ofte i titan. På de smaleste implantatene ligger låsing i det ytterste segmentet. Sementering av krone og titanskrue utføres hos tekniker, tannlege får det da i ett stykke for å skru det på plass. Distanser støpes i prinsipp ikke lengre, de blir designet via datamaskin. Dette gir bra passform, kostnadseffektivt og man kan vinkle skruekanal inntil 20grader. Det finnes skruer og skrujern for å fiksere broer med vinklede kanaler. Sånn har man gjort i flere år, noe som er ukjent for mange tannleger. Skruer og kanaler var tidligere i samme retning. Nå er de vinklete. Man kan få til bedre estetikk med vinklede kanaler. Man kan risikere å låse seg i pasientsituasjonen, det er derfor viktig med de kollegiale diskusjonene. Foreleser viser til kasus der han har restaurert bitt i underkjeven der de skulle finne erstatning for 34,33,32,31 og satt implantater på 34 og 33 og preparerte 41, 42, 43 og utført bro mellom disse. Kunne i ettertid vurdert implantatbro 34, 33 med ekstensjon 32, og bro 43, med ekstensjon 31, for å unngå å sammenkoble implantater og tenner. Da i realiteten det ble en implantatbasert bro med 5 ekstensjoner. Barr og bro som er datafremstilt gir en bra passform og nøyaktighet. Det er frest ut i ett stykke og er et dødt materiale og ligger passivt på plass. I motsetning til støpte konstruksjoner som gjør at materialet muligens beveger seg. Kommunikasjon mellom tannlege og tanntekniker Et bilde sier mer en 1000 ord forklart tydelig. Gi tekniker en timeplan over hele protetikkfasen. Gi info om tid for avtrykk, bittregistrering prøve oppstilling, prøving grovbrent og ferdig konstruksjon.

13 Cad / Cam (Computer aided design, computer aided manufacturing). Datasystemer som kan designe / re-designe - bygge opp. Konvensjonelt avtrykk brukes av behandlere. Preparasjonsgrensen bestemmes hos tekniker manuelt. Tanntekniker skanner inn modell i data der det bygges opp en modell av den bestilte konstruksjonen. Sender dette i digital form til fresesenter som skaper produktet. Deretter transporteres produkt tilbake for kontroll og utlevering til tannlege. Intraoral scanning: Dette har ikke tatt helt av ennå. Kvalitetsmessig er skannede avtrykk best- men hele prepareringen må være tilgengelig for kamerat som skal filme. Ved subgingivale preparasjoner fungerer det dårligere med skannede avtrykk Protetikk som går til helvete! Hva er gjort og sagt? Hva burde være sagt og gjort? Vi må se på indikasjonene når vi lager protetikk. Vi behandler ikke sykdom, vi behandler manglede tenner, det som skal bygges opp. Vi skal ikke lage mer skade! Vi må oppnå mer enn det vi skader. 3. Teknisk - keram frakturerer, bro frakturerer 4. Tannlegens kliniske egenskaper Generell overlevelsestid på bro / krone, informere pasient, men ikke gi garantier: 5 år: 90 %, 10 år ca. 80 %. Men husk at for noen går det til helvete lenge før. Hvilken type av konstruksjon skal vi velge? Må vurdere pasientens sin okklusjon, aksialbelastning, cuspehøyde, estetikk, funksjon, lateral belastning. Preprotetisk innsliping av bitt er et viktig moment for at det ikke skal bygges inn feil i den nye konstruksjonen. Dersom man ikke jevner til bittet før man setter inn en ny konstruksjon kan denne hurtig havarere på grunn av ugunstige kjevebevegelser spesielt hos bruksister. Et flatt artikulasjonsmønster er derfor viktig. Perio og protetikk. hvorfor det går galt? Med god hygiene kan det holde mange år, men uten hygiene kan alt havarere veldig hurtig. Objektive indikasjoner for å lage protetikk finnes i prinsippet ikke. Eneste unntaket er å lage store broer på mobile periotenner for å berge resttannsettet. Da må broen være så stor som mulig og flest mulig pilarer med størst mulig spredning. Her er det en fordel at det går over midtlinjen. Hva styrer behandlingsplanleggingen? Pasient, tid, erfaring, kunnskap, ønsker, penger og evidensbasert behandling, allment aksepterte prinsipper, pasientens sitt subjektive behandlings behov, funn, diagnose, etc. Du skal la pasient vurdere prisen. Du skal legge fram hva som er den beste behandlingen. Fire scenarioer i protetikk: 1. Alt fungerer 2. Ingen komplikasjoner, pasienten klager 3. Komplikasjoner, pasienten klager 4. Komplikasjoner pasienten klager ikke Hva går galt? 1. Pasient - karies plakk 2. Biologisk - perio % blir aldri fornøyd uansett hvilken konstruksjon som lages. Sjekkliste for å skape god protetikk Finn det subjektive behandlingsbehovet. Før behandling : Vis til muligheter og prognostiske faktorer. Utfør behandlingen basert på vitenskap. Informer om vedlikehold. Det anbefales å ta røntgenbilder når konstruksjonen er på plass av hensyn til deg selv (i tilfelle pas skulle klage). Ikke debiter for det. Når klager pasienten? Når forventningene ikke stemmer med resultatet. Det vil si når det subjektive behandlingsbehovet ikke er tilgodesett. Konklusjon heldagskurset Som tannlege har du gode muligheter til å utføre en god behandling dersom du informerer pasienten grundig, og journalfører alle risikovurderinger. Det som ikke står, har ikke blitt sagt. Tannlegen må være selvkritisk i sin vurdering av egen praksis. Vi bør dokumentere avvikende behandling og rette opp feil vi har gjort. Og vi bør utføre korrigerende tiltak, dvs forandre prosedyrer for at det ikke skal bli nye feil. Hva er viktig? Vær tydelig i kommunikasjonen med pasienten. Bruk gamle prinsipper. Kjenn materialer godt. Ha et godt samarbeid med kollegaer og teknikere. Tekst: Finn Rossow og Sofia Johansson Foto: Finn Rossow Vi retter også en stor takk til alle utstillerne som deltok med sine produkter på heldagskurset! Disse var: Dentsply (AstraTech), Dentalforum, Dental Sør, Heraeus Kulzer, Lic Scadenta, Nobel Biocare, Proteket, Technomedics, Unident og 3M Espe. Protetikk som går til helvete - hva er gjort og sagt? OTF nytt 8-12 side 13

14

15 Ny forskrift på tannbleking Ny forskrift som omhandler tannblekeprodukter trådte i kraft fra 31. oktober Denne forskrift gjelder stoffer som hydrogenperoksid og andre forbindelser eller blandinger som frigjør hydrogenperoksid inklusive karbamidperoksid og sinkperoksid. Høyeste tillatte konsentrasjon av hydrogenperoksid i tannblekemidler, til stede eller frigjort er 0,1 6,0 % hydrogenperoksid. Produktene skal kun selges til tannleger. For hver brukssyklus skal produktet første gang kun brukes av tannleger eller under tannlegers direkte oppsyn hvis det garanteres et tilsvarende sikkerhetsnivå. Deretter stilles produktet til rådighet for forbrukeren i resten av brukssyklusen. Produktene skal ikke bukes av personer under 18 år. Les mer om forskriftet på eller OTF nytt 8-12 side 15

16 Utvalg av tillitsvalgte i Oslo og Akershus NTF / UTV-Akershus 2012 Birgit Hjorth Kollevold, leder Cristina Witt, nestleder, lokal tillitsvalgt: Follo Sobia Zahid, sekretær, lokal tillitsvalgt: Nord-Østre Romerike Selma Taso, styremedlem, lokal tillitsvalgt: Nedre Romerike Kristin Bratz, styremedlem, lokal tillitsvalgt: Asker og Bærum Kasserer funksjonen blir ivaretatt av Ivan L Estrange utenfor styret. Utvalg Arbeidsmiljøutvalget Birgit Hjorth Kollevold Vara: Cristina Witt Kontaktutvalget Birgit Hjorth Kollevold Vara: Cristina Witt Forhandlingsutvalget Cristina Witt, Selma Taso Birgit Hjorth Kollevold (leder) Akan Trygve Nesheim Revisorer Marie Haukefer og Morten Stensrud Valgkomite Jan Teien (Asker og Bærum) Ivan L Estrange (Nord/Østre Romerike) Silje Storehagen (Nedre Romerike) Ali Reza Hajikarimian (Follo) UTV-Oslo 2012 Styrets sammensetning Henrik Storås, leder Marin Miosku, nestleder Sadaf Haque Afzal, styremedlem Tom Grøstad, styremedlem Marit Næss, varamedlem Riaz Shah, varamedlem Revisor Knut Normann Larsen Valgkomitè Kari Myhr, leder Roya Bazargani Anne-Mette Winther Larsen Vi ses vel på årets siste medlemsmøte? Tirsdag 4. desember kl på Håndverkeren konferansesenter. Husk påmelding på

17 OTF informerer OTF nytt er et medlemsblad for Oslo Tannlegeforening. Vi tar forbehold om trykkfeil i publikasjonen. Ansvarlig redaktør og informasjonssekretær Marianne Horgen Mobil: Redaksjonskomité Håkon V. Rukke Mobil: Ingunn Texmon Mobil: Anne Beate Sønju Clasen Mobil: Layout Oslo Tannlegeforening Niels Juels gate Oslo Tlf: SMS: Neste OTF nytt postlegges i uke 3. Tillitsvalgte i OTF 2013 Styret Benedicte H. Jørgensen, leder Kjetil Strøm, nestleder Kenneth Stenshol Hestvik, medlem Tove Høie Brubakk, medlem Christina Hvaring, varastyremedlem Kristin Bratz, styremedlem, UTV- Akershus Riaz Hussein Shah, styremedlem, UTV-Oslo Tiril Willumsen, UTV-UiO Andre med møterett i styret Marianne Horgen, ansvarlig redaktør OTF nytt og informasjonssekretær Flemming Christenson, webredaktør og leder fagnemnden Fagnemnden Flemming Christenson, leder Finn Rossow Anders Øren Sofia Johannson Klagenemnden Christian Nyhus, leder Anders Rye, sekretær Brita Karin Lie, medlem Ragnar Gjone, medlem Randi Dahl Espeland, medlem Harald Jordal, varamedlem Bente Dahl-Storm, varamedlem Praksistakseringsutvalget Anders Christian Hvoslef, leder Birger Nygaard-Østby, medlem Per Tryggve Krossholm, medlem Einar Bjart Haugen, medlem Museumskomiteen / tannlegeutstillingen Norsk Folkemuseum Ingrid Drangsholt Halle, leder Reidun Stenvik Brit Ølstad Økonomiutvalget Inger-Lise Mathiesen, leder Aleidis Løken Benedicte H. Jørgensen Hederstegnutvalget Den Gyldne Tand Anne Vonen Svein Riiber Helle Nyhuus Benedicte H. Jørgensen Skikomiteen Bjørn Olav Engebretsen Liss Fongaard Yun Therese Korstadhagen Esben Kardell Harald Skaanes Kollegahjelpere Lise Kiil Harald Skaanes Valgkomiteen Ragnar Gjone, leder Lise Nyøygard, medlem Anne Beate Sønju Clasen, medlem Helle Nyhuus, varamedlem OTF nytt 8-12 side 17

18

19 50 år Godtfredsen, Shelley K., Movahhed, Hassan Zarbaskhsh, år Kuile, Eli S., Sundvall, Dag, år Lundeby, Tori Helene, Rolstad, Morten Harry, Storm, Bente Dahl, Personalia 75 år Skulstad, Finn Ola, år Andresen, Alf, Nye medlemmer Ohm, Elin Valnes, Anders Kristian OTF aktivitetsplan 2013 Medlemsmøter og kurs: 29. januar 19. mars 23. april 11. juni 27. august 24. september 5. november (generalforsamling) 8. november (heldagskurs) 10. desember Styremøter: 22. januar 12. mars 16. april 4. juni 20. august 17. september 29. oktober 3. desember OTF nytt materiellfrister: 21. desember 2012 (1-13) 12. februar (2-13) 18. mars (3-13) 7. mai (4-13) 23. juli (5-13) 19. august (6-13) 17. september (7-13) 5. november (8-13) Andre aktiviteter: OTFs skidag 13. mars OTF nytt redaksjonsmøter: 8. januar 26. februar 2. april 21. mai 6. august 3. september 8. oktober 19. november Forbehold om trykkfeil og endringer. Sjekk OTF kalenderen på OTF nytt 8-12 side 19

20

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening tirsdag 6. november kl 17.00

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening tirsdag 6. november kl 17.00 Innkalling og agenda generalforsamling 2012 Innkalling og agenda ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening tirsdag 6. november kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter, Speilsalen, 5. etasje Agenda

Detaljer

Medikamenter til nytte og besvær Sigbjørn Suk Løes

Medikamenter til nytte og besvær Sigbjørn Suk Løes Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 8 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Representantskapsvalg og generalforsamling 10 Invitasjon honnørklubb 11 Markedsføring på internett 13 OTF informasjon

Detaljer

Tema på Vårmøte: Foredrag om prinsippene bak og om lokal lønnsdannelelse Ved jurist og forhandlingssjef i NTF John Frammer.

Tema på Vårmøte: Foredrag om prinsippene bak og om lokal lønnsdannelelse Ved jurist og forhandlingssjef i NTF John Frammer. Årsmelding 2013 Antall styremøter: 6. Medlemsmøter: 1 vårmøte, 1 årsmøte ( avholdt i okt) Tema på Vårmøte: Foredrag om prinsippene bak og om lokal lønnsdannelelse Ved jurist og forhandlingssjef i NTF John

Detaljer

Generalforsamling og valg til NTFs representantskap 2013 tirsdag 5. november kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Generalforsamling og valg til NTFs representantskap 2013 tirsdag 5. november kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 7 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 24. september: Implantatprotetikk 8 Honnørklubbens medlemsmøte

Detaljer

Innkalling til generalforsamling tirsdag 6. november kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter, Speilsalen 5. etasje

Innkalling til generalforsamling tirsdag 6. november kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter, Speilsalen 5. etasje M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 7 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 25. september 8 Honnørklubbens høstmøte 27. september 9 Innkalling

Detaljer

Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt

Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt 1 Navn og historikk Oslo Tannlegeforening (OTF) er Den norske tannlegeforenings lokalforening

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 10. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 10. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 8 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Generalforsamlingen 5. november 8 OTFs valg til NTFs representantskap 2013

Detaljer

Hva skjer etter fullført perioog implantatbehandling?

Hva skjer etter fullført perioog implantatbehandling? Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 6 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 30. august 8 Invitasjon til TSE 9 Falske fakturaer 10 Invitasjon til heldagskurs 11 Gullhandel 14 Personalia

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 25. september kl 17.15 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 25. september kl 17.15 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 6 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 28. august: Rekonstruksjon etter ansiktstraumer 8 Invitasjon

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Tannlegeforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Tannlegeforening Vedtekter STTF Vedtekter for Sør-Trøndelag Tannlegeforening Sist endret desember 2015 1 Navn Sør-Trøndelag Tannlegeforening er Den norske tannlegeforenings lokalforening i Sør-Trøndelag fylke. Dens initialer

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2014 Årgang 24

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2014 Årgang 24 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2014 Årgang 24 Medlemsmøte tirsdag 9. desember kl. 17.00 Dr. Christoph Ramseier The Management of Smokers in the Dental Practice Konvensjonelle metoder

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2015 Årgang 25

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2015 Årgang 25 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2015 Årgang 25 Innkalling til Generalforsamling og valg tirsdag 3. november kl. 17.00 Valg av representanter til NTFs representantskap. Les mer fra

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2015 Årgang 25

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2015 Årgang 25 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2015 Årgang 25 Lene Hystad Hove og Kirsten Solemdal holder kurs i gerodontologi for OTFs medlemmer 8. desember. Medlemsmøte tirsdag 8. desember kl.

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 23. april kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 23. april kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 3 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøtet 19.03 2013: Kjeveortopedi på voksne 7 Forum for tillitsvalgte

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 1 Norsk Osteoporoseforening Dato 19. mai 2011 Vår ref: 538 /Sak. nr 1.2 PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 Norsk osteoporoseforening gjennomførte ordinært årsmøte i Bergen 29. april 2011 kl.

Detaljer

Prote&kken går &l Helvete. Kva er gjort og sagt? Kva bør vore sagt og gjort?

Prote&kken går &l Helvete. Kva er gjort og sagt? Kva bør vore sagt og gjort? Prote&kken går &l Helvete Kva er gjort og sagt? Kva bør vore sagt og gjort? PLAN Indikasjon for behandling Behandlingsplanlegging Tannlegen Tannse>et Sta&s&kk; kurver, stolper, mean og zzzzzz Komplikasjonar,

Detaljer

Frivillig arbeid og forskning om bord i Mercy Ships

Frivillig arbeid og forskning om bord i Mercy Ships Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 5 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 24. mai 2011 8 Honnørklubben inviterer til høstmøte 11 Personalia Medlemsmøte med middag tirsdag 30.

Detaljer

ROGALAND TANNLEGEFORENING

ROGALAND TANNLEGEFORENING ROGALAND TANNLEGEFORENING Medlemsblad for Rogaland Tannlegeforening 1-2016 Leder Side 3 Trygdekurs Side 4 Kursoversikt 2016 21.01.2016 «Å bli mitt beste jeg» hva, hvorfor, hvordan? Foredragsholder: Trond

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 24. september kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 24. september kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 6 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 27. august: Norsk Pasientskadeerstatning 6 Invitasjon til OTFs

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 27. august kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 27. august kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 5 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 11. juni 2013: Den digitale hverdagen 10 Bli bedre kjent med.

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Årets første medlemsmøte! Tirsdag 29. januar kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Peri-implantologi: Hva vet vi? Hva gjør vi?

Årets første medlemsmøte! Tirsdag 29. januar kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Peri-implantologi: Hva vet vi? Hva gjør vi? M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 1 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 4 Invitasjon til OTF skidag 2013 5 Medlemsmøte 4. desember 2012 Mats Jontell

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

Tabell 2 Totalt antall personer som er registrert i tabell 1 fordelt på alder og fylke. Fylker 0-18 år 19-66 år 67 år+ Over 80 år.

Tabell 2 Totalt antall personer som er registrert i tabell 1 fordelt på alder og fylke. Fylker 0-18 år 19-66 år 67 år+ Over 80 år. Vedlegg til RAPPORTERING 2012 KOMPETANSESENTER - TAKO-senteret Tabell 1 a Totalt antall registrerte brukere/pasienter. Diagnoser angitt ved ICD- 10 koder Diagnoser 2011 2012 nye med diagnose ved senteret

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT LMF ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT REFERAT/PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2012 I LANGESUND MOTORBÅTFORENING (LMF) A) Referat Årsmøtet ble åpnet i foreningens lokale Motorbåten fredag

Detaljer

Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014. Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset

Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014. Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014 Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset Dagsorden for årsmøtet 2014 1. Velkomst innledning 2. Valg av møteleder og referent 3. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Værnes, 030314 ÅRSMØTEREFERAT 2014 Norsk Forening

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsprogram for 2015-2016 5. Budsjett

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Ospeli BRL Sted: Kantine Borghild Minne Dato: 28. April, 2015 Møtet ble åpnet av: Til stede fra styret: Styreleder Rolf Solberg Leder: Rolf Solberg Nestleder:

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole. Tilstede var 157 andelseiere og 76 med fullmakt til sammen 233 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Som om det var naturlige tenner

Som om det var naturlige tenner Som om det var naturlige tenner DENTSPLY Implants har en lang tradisjon når det gjelder forskning og produktutvikling. Omfattende dokumentasjon fra kliniske studier bekrefter at med Astra Tech Implantat

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 6. mars kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 6. mars kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 2 2012 Årgang 22 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 31. januar 2012 6 Invitasjon til OTFs skidag 9 Vareopptelling i Tannlegeutstillingen 11 TSE modul 4,

Detaljer

Referat fra generalforsamling i Norsk Rasekatt Klubb av 1938 - NORAK Furuset Forum, Søren Bulls vei, 26.11.2013

Referat fra generalforsamling i Norsk Rasekatt Klubb av 1938 - NORAK Furuset Forum, Søren Bulls vei, 26.11.2013 Referat fra generalforsamling i Norsk Rasekatt Klubb av 1938 - NORAK Furuset Forum, Søren Bulls vei, 26.11.2013 I henhold til NORAKs lover skal generalforsamlingen for å være beslutningsdyktig bestå av

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Thon Hotel Elverum, torsdag 21. februar 2013 Tilstede: 22 årsmøtedelegater med stemmerett. Fra styret: Leder Tore Hansen, Øyvind Lindalen, Anette

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Vedtekter for Bergen Tannlegeforening Revidert på ordinær generalforsamling 2013

Vedtekter for Bergen Tannlegeforening Revidert på ordinær generalforsamling 2013 Vedtekter for Bergen Tannlegeforening Revidert på ordinær generalforsamling 2013 1 Navn Bergen Tannlegeforening (BTF) er Den norske tannlegeforenings lokalforening i Hordaland fylke. 2 Formål Foreningen

Detaljer

Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene:

Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene: Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene: KAPITTEL 2. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR BRIDGEKAMERATENE 2-1 Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av februar måned. Tid

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2014 Årgang 24

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2014 Årgang 24 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2014 Årgang 24 Ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening Det avholdes ordinær generalforsamling tirsdag 11. november kl. 17.00 på Håndverkeren

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Tilstede: Kirsten Svendsen, Jon-Erik Svendsen, Robert Tenold, Britt Tenold, Linda Jørgensen, Ivar Aanes, Lisa Iversen,

Detaljer

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 1. Konstituering 1. Styreleder Bente Skulstad Austrått ønsket velkommen og holdt en kort

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Tid: Torsdag 12. mars 2015, kl. 17:00 til ca. 20:00 Sted: Bjørknes Høyskole (Lovisenberggata 13, Lindern) PROGRAM 17:00-17:30 Enkel servering 17:30-18:00 Antibiotikaresistens

Detaljer

Medlemsmøte 15. mars kl 17:00 Stig Ottesen Hva vet tannleger om smerte?

Medlemsmøte 15. mars kl 17:00 Stig Ottesen Hva vet tannleger om smerte? Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 2 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 25. januar 2011 8 Ekstraordinær generalforsamling 25. januar 9 Invitasjon honnør klubben 11 Personalia

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Protokoll Ammehjelpens 38. generalforsamling Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

VEDTEKTER. Foreningens navn 1

VEDTEKTER. Foreningens navn 1 VEDTEKTER Foreningens navn 1 Foreningens navn er Foreningen for brystkreftopererte (FFB). Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og tilsluttet Kreftforeningen. Foreningens internasjonale betegnelse

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015. Årsmøtet ble avviklet på Skistua onsdag den 18. mars 2015 fra kl. 18.30. Foruten styret møtte 28 medlemmer. Leder Tommy Løkken

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION)

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) VEDTEKTER Sist endret: 22/4 2012 NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Sted: Scandic Hotel, Tromsø Tid: Fredag 28. februar 2014 kl. 18.00. Leder i Norsk Gordonsetter Klub, Bjørnar Boneng, ønsket velkommen til Tromsø

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett.

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett. Referat fra årsmøte i Irish Softcoated Wheaten Terrierklubben, Lørdag 28.11.2009 Tilstede: 25 stemmeberettigede medlemmer. Gjester: Fra Norsk Terrierklubb, leder Eirik Kahrs og nestleder Kirsten Svendsen.

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

Etiske overveielser ved behandling av utviklingshemmede pasienter

Etiske overveielser ved behandling av utviklingshemmede pasienter Etiske overveielser ved behandling av utviklingshemmede pasienter Kari Storhaug spesialtannlege Dr.odont. 20. september 2013 Hva kan være et klinisk etisk problem? Når man vet hva som er riktig men ytre

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016

Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016 Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016 1 Navn Organisasjonens navn er «Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00. Rauma Golfklubb Postboks 306 N-6301 ÅNDALSNES Telefon: + 47 920 31 073 E-post: post@raumagolf.no Web: www.raumagolf.no Org.nr.: 00982132819 Kontonr.: 4087.24.30085 IBAN: NO17 3910 2211 964 BIC-adresse:

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 28. august kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 28. august kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r 5 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 5. juni: Kroner og broer 7 Hvorfor Akademikerne og ikke tannlegeforeningen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Torsdag 28. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 1730 2140.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Torsdag 28. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 1730 2140. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Torsdag 28. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 1730 2140. Møtet var et fellesmøte mellom kontrollutvalgene i Gran kommune, Lunner

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld.

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld. Sted: Scandic Asker Hotell Teknisk arrangør: Oslo&Akershus Fylkeslag Tilstede: Se egen liste Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag

Detaljer

REFERAT FRA LANDSSTYREMØTE TORSDAG 5. OG FREDAG 6. DESEMBER 2002 PÅ HIGHLAND HOTELL, GEILO

REFERAT FRA LANDSSTYREMØTE TORSDAG 5. OG FREDAG 6. DESEMBER 2002 PÅ HIGHLAND HOTELL, GEILO REFERAT FRA LANDSSTYREMØTE TORSDAG 5. OG FREDAG 6. DESEMBER 2002 PÅ HIGHLAND HOTELL, GEILO Tilstede: Lasse Hermansen, leder UF-Follo, ambulansetjenesten Birgit Monsås, nestleder UF-Trondheim, politiet

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 Til behandling forelå følgende saker: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen Styreleder ønsket velkommen. Det

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 1. Åpning av møtet Oslo avdelings leder, Trond Haider, ønsket velkommen. Møtet var innen gjeldende frister annonsert

Detaljer

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet.

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet. Sted: Scandic City Bergen Teknisk arrangør: Hordaland/Bergen Tilstede: Se egen liste Fredag kveld Bergen lokallag hadde en liten velkomstaktivitet. LØRDAG L-01/11 Åpning Magnus Kalvå/Bergen lag åpnet Landsmøtet

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Regnskapsåret følger kalenderåret. Foreningens økonomi er fortsatt god, men vi strever med overgang til nytt system og ny revisor.

Regnskapsåret følger kalenderåret. Foreningens økonomi er fortsatt god, men vi strever med overgang til nytt system og ny revisor. Styrets beretning 2013-2014 Oslo, 02.11.2014 1. Norsk indremedisinsk forening har i året 2014-15 hatt følgende styre: Hanne Thürmer (leder), Sykehuset Telemark, medisinsk klinikk Monica Bivol, nestleder,

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTE PÅ SYNNFJELLPORTEN TORSDAG 17. APRIL 2014 KL 1600

SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTE PÅ SYNNFJELLPORTEN TORSDAG 17. APRIL 2014 KL 1600 SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTE PÅ SYNNFJELLPORTEN TORSDAG 17. APRIL 2014 KL 1600 34 personer, inkl. styremedlemmer, var til stede. Forfall fra styret: Eivind Osnes. Anne Alvik, leder av hyttelaget,

Detaljer

Referat Møtedato: Tidsrom: Referent:

Referat Møtedato: Tidsrom: Referent: FAU, Ortun skole Referat Møtedato: Tidsrom: Referent: 27.10.2015 Kl. 19:30-20:40 Nesbø Sælensminde Møtedeltakere Klasse Rolle Navn Tilstede (Kryss) Klasse Rolle Navn Tilstede (Kryss) 8A Repr Tove Nilsen

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms til medlemmer/instruktører

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Protokoll Ammehjelpens 39. generalforsamling Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær.

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær. LANGEBÅT VEL Referat fra generalforsamlingen 2001 avholdt torsdag 27. november 2001 kl 1900 i sal C, Folkets hus, Youngsgt. 11, Oslo A Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen

Detaljer