Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr Årgang 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2014 Årgang 24"

Transkript

1 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr Årgang 24 Ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening Det avholdes ordinær generalforsamling tirsdag 11. november kl på Håndverkeren konferansesenter. Generalforsamling tirsdag 11. november kl Ordinære medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett og styret oppfordrer medlemmer til å melde seg på. Mer informasjon på sidene Husk påmelding på Innhold Lederen har ordet side 3 Medlemsmøtet 26. august side 5-9 Folk i farten... side 6 Tannlegegolfen 2014 side 10 Revisjon av tannlegeutstillingen side 11 Innspill fra UiO til representantskapet for TKØ side 12 Medlemskveld på Latter side 14 Honnørklubbens julemøte side 15 Innkalling ordinær generalforsamling side 17 Referat generalforsamling 2013 side Referat ekstraordinær generalforsamling 2014 side 21 Årsberetninger side Regnskap 2013 side Budsjett 2015 side 37 Valgkomiteens innstillinger side Kontaktinformasjon UTV side 40 Kontaktinformasjon OTF side 41 Personalia side 43 OTFs aktivitetskalender side 43

2 LA OSS PRESENTERE VÅRE NYE PRODUKTER FOR JUNIOR NYHET Actavis AS, Tel FLU38_mar2014NO Alle Fluxprodukter er uten alkohol og parabener Følg oss på Facebook for nyheter og interessante diskusjoner! facebook.com/nullhull For mer informasjon besøk gjerne Fluxfamilien vokser og blir nå enda større, så la oss presentere to gode nyheter for junior. Med smak av jordbær finnes nå både fluorskyll og tyggegummi for barn mellom 6 12 år. Flux Junior fluorskyll Jordbær inneholder 0,05% NaF og er uten alkohol. Flux Junior sukkerfrie tyggegummi inneholder blant annet xylitol og c-vitamin. Produktene er utviklet i nært samarbeid med skandinavisk tannhelse. Du finner Flux på apotek og hos enkelte tannklinikker. Begynn å fluxe allerede i dag! Flux kan du kjøpe her: Le, pust og spis. Sterkere enn i går. Flux sugetabletter er et legemiddel som inneholder natrium-fluorid. Forsiktighet bør utvises ved naturlig fluorinnhold i drikkevannet over 0,75 mg/l. Fluordosen i sugetabletten virker sammen med fluor fra andre produkter som tannkrem, skyllevæsker og tyggegummi. Les pakningsvedlegget.

3 Lederen har ordet Valghøsten har startet! God høst til alle medlemmer. Den ekstraordinære generalforsamlingen er forbi, og det er også vårt sosiale arrangement på Latter. Se lengre bak i bladet for bilder og referat fra begge arrangement. Nå er det tid for årets viktigste valg, nemlig valg av nye styre-, komité- og utvalgsmedlemmer. Flere har meldt sin interesse i år, og de utvalgte fra valgkomiteen beskrives i denne utgaven. For de som er ekstra interesserte i hva vi i OTF har bedrevet det siste året, så er dette nøye beskrevet i styrets beretning samt behørig dokumentert i regnskapet. Til OTF 2015 budsjetterer vi igjen med et budsjett i minus. Selv om dette kan klinge rart i de flestes ører, så er det en logisk grunn til dette budsjettet. OTF har innsett at hvis vi ikke bruker av avkastningen vår, så vil vår egenkapital vokse seg større og større for hvert år, uten å komme våre medlemmer til gode. Styret ønsker å opprettholde et godt tilbud til alle våre medlemmer samtidig som vi har en solid økonomi og en god egenkapital. Med den kapitalen vi rår over, har vi derfor anledning til å holde kontingenten nede enda et år, mens vi fortsatt har et godt tilbud til alle våre medlemmer. Under den ekstraordinære generalforsamlingen oppdaterte vi vedtektene våre slik at styrets sammensetning vil endres noe til neste år. Det vil ikke bli flere medlemmer i styret, men noen av de som tidligere har hatt møteplikt vil nå få stemmerett i tillegg, mens andre styremedlemmer får en annen funksjon. Noen stillinger vil bli fordelt på styremedlemmer og/eller kontorleder, og vil således bli borte. Vi takker for tilbakemeldingene fra våre medlemmer, og spesielt til dere som bidro med konkrete innspill. I siste nummer skrev jeg at Odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo ikke hadde kommet med innspill mot etableringen av TKØ i Oslo i referatene fra TKØ. Dette medfører heldigvis ikke riktighet. Disse ytringene har til nå ikke blitt publisert på nett. Et utdrag fra innspill til generalforsamlingen i TKØ er derfor gjengitt i sin helhet her i OTF-nytt etter velsignelse av dekan Pål Barkvoll. «Et fullskala kompetansesenter i TKØs regi lokalisert i Oslo som også ønsker å orientere seg mot voksne betalende pasienter med behov for spesialistbehandling vil måtte konkurrere mot regionens private spesialister og universitetsklinikken i Geitmyrsveien. Spesialistdekningen i Oslo og Akershus må i dag sies å være svært god, med en blanding av offentlige og private tjenester. Slik planene foreligger om et fullskala kompetansesenter hvor det er meningen at selve spesialistbehandlingen skal være selvfinansierende må sies å være svært usikre for fylkeskommunene da det ikke foreligger noen reell behovsanalyse.» Debatten om opprettelsen av kompetansesenteret er således i gang, og OTF avventer videre utvikling. Kjetil Strøm Har du ikke meldt deg på OTFs heldagskurs i periodonti og peri-implantologi ennå? Kurset holdes den 28. november i Oslo. Meld deg på og les mer på Kurset teller 7 timer i NTFs etterutdanningssystem. OTF-nytt 5-14 side 3

4 Planmeca Compact i Touch Kompakt størrelse stor ytelse Stor integrert berøringsskjerm Enkel og intuitiv i bruk Førsteklasses ergonomi og arbeidsflyt

5 Medlemsmøtet 26. august 2014 Journal og trygd Nok en gang var det fullt hus på Håndverkeren da høstens første medlemsmøte gikk av stabelen. Kveldens foredragsholder var universitetslektor Kjetil Reppen og det var et meget interessant og viktig tema som ble tatt opp; Journal og trygd. Trygd og tannbehandling. Tannbehandling og journal. En forutsetning for å kunne utføre dette korrekt, er at tannlegen har faglig kompetanse og evnen til å forstå intensjonen i forskrifter og regler. Det er også viktig å kunne vise skjønn, ha god etikk, føre god journal og være kjent med Lov om helsepersonell samt Lov om pasientrettigheter. Journalføring Reppen la frem flere kasus i sin presentasjonen. I det første kasuset ble det vist røntgenbilder av en pasient som hadde klaget inn sin tidligere tannlege på grunn av mangelfull tannbehandling. Røntgenbildene viste dårlige fyllinger og karies. Journalhistorikken kunne vise årsaken; pasienten hadde vært dårlig til å møte til timer, avbestilt regelmessige innkallingstimer og kun kommet for akuttbehandling hvor han ville gjøre minst mulig. Pasienten fikk allikevel medhold i klagen sin fordi tannlegen ikke hadde journalført at han hadde informert pasienten om konsekvensen ved å ikke følge opp tannhelsen bedre. Dette må altså føres i journalen, samt at man bør ha en beskrivelse av profylaksen. Journalen har mulighet til å redde oss hvis det blir en kontroll. Når NPE banker på døren, så er det journalen de spør om. Helsedirektoratet har gitt ut heftet God klinisk praksis i tannhelsetjenesten, som enkelt kan lastes ned fra nett. Her er det beskrevet nødvendig og forsvarlig tannbehandling i prioritert rekkefølge: - Ikke smerter eller alvorlige lidelser i munnhulen - Tilfredsstillende tyggefunksjon - Kommunikasjon og sosial omgang uten tannproblemer Det skal føres begrunnelse for konsultasjonen. Hvorfor kommer pasienten. Det må skrives om pasientens evne og vilje til egenomsorg, og hvilke planer vi har for vedlikehold og profylakse. Neste kasus viste hvordan tann 38 hadde blitt forsøkt fjernet. Pasienten fikk nerveutfall og klagde på tannlegen, men i dette tilfellet tapte pasienten saken i Tingretten da journalen var vanntett. Pasienten anket og ved nærmere ettersyn av journalen så den veldig produsert ut i etterkant da det ikke var samsvar mellom røntgenfunn og diagnosenedtegnelser. Det ble ikke teknisk bevist at journalen var fabrikkert, men oralkirurgen som var sakkyndig i andre rettsinstans kunne vise at det ikke var sammenheng mellom journal og røntgenfunn. Det forandret saken. Vi må skrive begrunnelse for behandlingen vi velger. Det er ulovlig å produsere journalen i ettertid. God journalføring redders oss i tilfeller hvor behandling ikke lykkes. Journalen må inneholde et informert samtykke. Det skal føres behandlingsalternativer og begrunnelse for hvorfor nettopp denne behandlingen er valgt. Man må skrive i journalen at det er gitt Kjetil Reppen holdt kurs for et fullsatt informasjon om mulighet for traume og mulige Håndverkeren 26. august. uheldige konsekvenser før behandlingen begynner, slik at pasienten er inneforstått med mulige bivirkninger av behandlingen før man begynner. Neste kasus var en pasient som klagde fordi han mente at en kofferdamklammer som løsnet under endobehandling forårsaket at 32 gikk tapt. Røntgen viste at 32 hadde en apikal oppklaring, trolig grunnet et tidligere traume. Tannen hadde trolig multiple infraksjoner på grunn av traumet, men var uten karies erfaring. Tapet av 32 skyldtes det tidligere traumet og hadde ingenting med klammeren å gjøre. I et slikt tilfelle er det god journalføring som vil redde tannlegen, som her var uten skyld. Trygd Utbetalingene fra Helfo har økt betraktelig de siste årene; fra 970 millioner i 2007 til det man regner med blir ca. 2,3 milliarder i Hensikten er at disse utbetalingene skal brukes på de som virkelig trenger det, og ikke til berikelse for enkelte behandlere. Som foredragsholderen minnet om; det er våre skattepenger som benyttes her. Det har i et tidsrom blitt foretatt 180 kontroller av Helfo, hvorav 56 av tilfellene inneholdt feil. Det tilsvarer 31% av kontrollene, hvilket er altfor mye. Det Helfo reagerer på er manglende føring av diagnose, manglende dokumentasjon, alvorlighetsgrad og hvorvidt det har vært en nødvendig behandling. De verste tilfellene finner vi ved innslagspunktene periorehabilitering og attrisjon/erosjon. En journal skal inneholde: - Navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer - Pårørende kan være aktuelt (barn, syke) - Dato og hvordan konsultasjonen foregikk (telefon, akutt besøk, ordinær kontroll) - Anamnese (oppdatert helseskjema) - Foreløpig diagnose, observasjoner, funn, undersøkelser, diagnose, behandling, videre plan - Råd og informasjon som er gitt - Om pasienten samtykker til behandling, om pasienten OTF-nytt 5-14 side 5

6 Medlemsmøtet 26. august 2014 Folk i far ten... Godt med mat! Yvonne Foss, Helene Bye Nordbæk, Eldbjørg Vaa Halvorsen. Øystein Thomassen med kolleger. Rabia Khawaja og Kenneth Hestvik. Kaffetørste tannleger og hyggelig prat med kolleger og leverandører.

7 Medlemsmøtet 26. august 2014 Journal og trygd motsetter seg adekvat behandling, eventuelle reservasjoner fra pasientens side - Henvisninger og epikriser - Pasientens fastlege - Sykmeldinger og attester - Røntgenbilder, modeller, foto, osv. Det gjøres tannbehandling i Norge for ca. 12,5 milliarder kroner årlig, hvorav privat andel utgjør ca. 2/3. Hovedregelen er at personer over 20 år betaler sin tannlegeregning selv, men det finnes noen unntak. Disse er definert i Folketrygdlovens 5-6 punkt Behandleren i førersetet - Det er behandleren som er ansvarlig for å vurdere hvorvidt en bruker omfattes av bestemmelsene i forskriftet til Behandleren er ansvarlig for å velge behandlingsformer som er innenfor rammene av nødvendig og forsvarlig tannbehandling - Behandleren må kunne dokumentere sine vurderinger, og pasientjournalen skal inneholde alle de opplysninger som er relevante og nødvendige Dokumentasjon av vurderinger Behandleren må kunne dokumentere (jfr. Journalforskriften) - Diagnose på tann-nivå - Behandlingsalternativ(er) - Hvilken behandling som ble valgt - Hvorfor dette behandlingsalternativet ble valgt - At pasienten har fått orientering om diagnose(r) og behandlingsalternativ, og har akseptert valg av behandling. Eksempler på relevant dokumentasjon (avgjøres av behandler): journal, røntgen, modeller, legeerklæring, kliniske bilder og spyttprøver. Hensikten med folketrygdlovens regler om tannbehandling er å gi hel eller delvis støtte til grupper i befolkningen med SÆRLIGE tannbehandlingsbehov. Refusjonen er begrenset til undersøkelse og behandling av sykdom og skade i tennene. Det er 15 innslagspunkter: 1. Sjelden medisinsk tilstand (SMT). Listen oppdateres hvert halvår, dette kan sjekkes på nett. Undersøkelsestakst kan benyttes selv om det ikke foreligger behandlingsbehov. Det bør for hver gang vurderes å benytte takst Leppe-kjeve-gane-spalte. Kravet om henvisning fra LKG-team er tilbake. 3. Svulster i munnhulen. Krefttilstander og lokalt aggressive tilstander (store kjevecyster, osteomyelitt, etc.) som direkte påvirker munnhulen. I tillegg til diagnosen over må sykdommen eller behandlingen av denne føre til behov for tannbehandling. Apikal periodontitt omfattes ikke. Tannteknikerutgifter dekkes etter regning for særlig omfattende arbeider takst 314 (honorartakstene). 4. Infeksjonsforebyggende behandling. Helfo sin representant informerte at nå vil de også yte stønad til pasienter som er under utredning for organtransplantasjon (f.eks. nyre TX) selv om de ikke går til dialyse. Videre sa hun også at hjerteklaffopererte vil få støtte resten av livet. 5. Sykdommer og anomalier i munnhulen. Dette punktet omfatter behandling som utføres på kirurgisk og/ eller oralmedisinsk indikasjon(er). Hvis det gjenstår en rotspiss etter et oralkirurgisk inngrep, og det må opereres på nytt, kan taksten brukes en gang til, da det er en ny operasjon. Takstene i takstgruppe A, H og I kan brukes i tillegg, dekkes etter refusjonstakstene, og godkjente egenandeler inngår i egenandels tak 2-ordningen. TMD behandling ytes etter takst 705. Injeksjon i kjeveledd etter takst 706. Det ytes ikke stønad til behandling av karies og periodontale sykdommer etter denne bestemmelsen. 6 a) Behandling av marginal periodontitt og peri-implantitt. Det ytes ikke stønad til forebyggende rutinemessig tannrens eller behandling av gingivitt. Behandlingen må være målrettet og faglig strukturert. Det bør dokumenteres hvordan røykeavvenning kan gjøres. Takst 501 kan brukes så lenge man dokumenter hvorfor. Takst er de takstene man generelt kan bruke. Takst a, h,i kan brukes i tillegg. Godkjente egenandeler inngår i egenandelstak-2 ordningen. 6 b) Rehabilitering av tanntap som følge av grav marginal periodontitt. Tann/tenner må være tapt etter 1.mai 2002 som følge av marginal periodontitt (dokumenteres). Det må utarbeides en behandlingsplan og en plan for oppfølging av rehabiliteringen. Det skal begrunnes hvorfor aktuell(e) tann/tenner ekstraheres og ikke behandles for marginal periodontitt. Munnhulen må være sanert for oralpatologiske tilstander før implantat settes inn. Ikke refusjon for tann bak 5. i tannrekken. Refusjon til en behandling per tapte tann. Utgiftene dekkes etter takstene og takst 1-5. Relevante 800 takster kan brukes når kjeve- og ansiktsradiolog står klinisk ansvarlig for røntgenundersøkelsen. Det ytes ikke stønad for kirurgisk behandling etter takstene 419, Tannutviklingsforstyrrelser. Forutsetning for stønad er: Utviklingsforstyrrelsen må være av vesentlig betydning for både funksjon og estetikk. Behandlingsbehovet må ha direkte sammenheng med utviklingsforstyrrelsen. Det ble her vist eksempler på utviklingsforstyrrelser som var av betydning. Tapptenner er mineraliseringsforstyrrelser 8. Kjeveortopedisk behandling gikk vi ikke inn på. 9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon. Tilstanden må være grav for å være stønadsberettiget. Det vil si av vesentlig betydning for funksjon og estetikk. Før behandlingen påbegynnes må alvorlighetsgraden dokumenteres. Behandlingen må planlegges ut fra sykdomsaktivitet og langtidsprognose. Behandlingen må være mest mulig vevsbesparende, og semipermanent behandling vurderes i første fase. Komposittoppbygginger som er gjort, og slites ned igjen, kan gjøres på nytt. Det gis ikke stønad til tapte tenner med unntak for tapte tenner på grunn av rotfrakturer som følge av attrisjon. Behandlingen dekkes etter refusjonstakstene. Eksempler ble vist. Her er det viktig at dette er noe pasienten plages med, og har et ønske om å få gjort noe med. 10. Hyposalivasjon Det ytes stønad når hyposalivasjon har ført til økt karies- OTF-nytt 5-14 side 7

8 Du vil aldri ha samme syn på tannkrem igjen... Plakk Gingivitt Sensitivitet Karies Erosjoner Dårlig ånde Tannsten Misfarginger Vi introduserer Oral-B PRO-EXPERT En tannkrem med mange fordeler 2010 P&G PGW-4030 STABILISERT TINNFLUORID Den første og eneste tannkrem som inneholder stabilisert tinnfluorid og polyphosphat. Kombinasjonen av disse forsterker tannkremens fordeler. Mindre bakterievekst, sensitivitet og erosjoner. 15 år med forskning og over 70 kliniske studier har hjulpet med å validere denne nye tannkrem innovasjonen. For å lære mer, besøk oss på Fortsatt god tannpleie etter besøket hos deg

9 Medlemsmøtet 26. august 2014 Journal og trygd aktivitet. Det kreves dokumentasjon til hyposalivasjonen over tid, minimum et år. Legemiddelbruk eller Sjøgrens syndrom alene er ikke god nok dokumentasjon for å få stønad etter denne bestemmelsen. Det må dokumenteres med kliniske funn og at munntørrheten har medført økt kariesaktivitet. Stønad ytes fortrinnsvis til konserverende behandling for påførte kariesskader. Går tenner tapt, kan utgifter til protetisk behandling for de tapte tenner dekkes. 11 a. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer. Det gis ikke stønad til generell utskifting av tannrestaurering. Det må være en direkte kontakt mellom restaureringene og slimhinner, ikke en mekanisk irritasjon. 11 b. Ved objektive allergiske hudreaksjoner, må det dokumenteres at pasienten er allergisk mot det aktuelle materialet fra spesialist i hudsykdommer. Man må da velge alternative materialer i samråd med hudspesialist. Dekkes etter refusjonstakstene. 12. Tannskade ved godkjent yrkesskade. Stønadsberettiget behandling skal gjenopprette tilstanden fra før ulykken fant sted. Tidligere skader og defekter som ikke har sammenheng med yrkesskaden, er ikke stønadsberettiget etter punkt 1. Det er NAV, og ikke arbeidsgiver, som avgjør om det er yrkesskade. Yrkesskade er livslang behandling. 13 a. Omfattende tannskade ved ulykke. Behandling av tannskade må være av vesentlig betydning for funksjon og estetikk. Det gis stønad som engangsytelse når behandlingen er påbegynt innen ett år etter at ulykken fant sted. Man må skrive om mulighet for endo, krone eventuelt mulig tap av tannen. Unntak kan gjøres hvis behandling er påbegynt før brukeren fylte 20 år. Dekkes etter refusjonstakstene. fra relevant lege eller psykolog. Denne bør skannes inn i journalen. Odontofobipasienter kan også komme inn under dette punktet. Dekkes etter honorartakstene. 15. Nytt punkt i 2014, som gir stønad til implantatstøttet protese i tannløs underkjeve. Det skal fremgå hvem som fører opplysningene i journalen. Journalen vil kunne ha betydning i forbindelse med eventuelle tilsynssaker og erstatningssaker for feilutbetaling. Helfo kan avslå stønadskrav når stønadsretten ikke er dokumentert. Eventuell feilutbetalt stønad kan kreves tilbakebetalt. Helfo har sanksjoner etter hvor grove og hvor ofte det gjøres feil. God journalføring øker pasientsikkerheten. Det er en fordel å kunne vurdere pasienten sammen med kolleger. Les det gule heftet grundig, vær oppdatert på lover og forskrifter. Forstå intensjonen med trygdestøtte til tannbehandling. Gi pasientene ordentlig informasjon og sørg for at de forstår den. Sørg for god kommunikasjon. Vi må være nøkterne i informasjonen, og ikke utløse engstelser for pasienten på grunn av ting som ikke har betydning og som pasienten ikke plages med. SKRIV GOD JOURNAL! Referent: Finn Rossow Foto: Marianne Horgen Vi takker våre utstillere for deltakelsen! Disse var: Dentalforum, Dental Sør, Dental Digital, Norsk Dental Depot, Heraues Kulzer, Opus Systemer og Unident. 13 b. Traumatiske tannskader hos bruker som lider av sykdommer som kan gi fallskader. Dette gjelder kun skader som har oppstått under anfall. Tilstanden må dokumenteres, dekkes etter honorartakstene. 14. Manglende evne til egenomsorg. Det gis stønad til personer som ikke har vært i stand til å ta vare på egen tannhelse i minst ett år. Det må dokumenteres at bruker ikke får ytelser etter Lov om tannhelsetjeneste. Det gis fortrinnsvis støtte til konservativ behandling for kariesskader som følge av manglende evne til egenomsorg. Hvis tenner går tapt kan også utgifter til protetisk behandling dekkes. Det må være legeerklæring OTF-nytt 5-14 side 9

10 Losby august TannlegeGolfen 2014 TannlegeGolfen er nå vel overstått. Spillere, ledsagere og sponsorer var alle enige om at dette var et vellykket arrangement på vakre Losby i Lørenskog. Fredagens arrangement med totalt 48 deltagere ble en særdeles trivelig konkurransedag i strålende vær. Banen var i tipp topp stand, men litt fuktighet i gresset gjorde banen noe tung å spille på. Det ble spilt i 4 klasser og vinnerne finner dere på bildene. Samme kveld var det en utmerket middag med premieutdeling hvor deltakerne fikk premier takket være gavmilde sponsorer. Neste års turnering blir på Tyrifjorden Golfklubb og vi håper å se flere damer på banen! Jens Dreyer Stor takk til alle deltakere og sponsorer for en kjempefin dag på Losby Golf. Hilsen oss i arrangementskomiteen Einar Bjart Haugen, Helge Ravik og Ragnhild Holberg Fornøyd gjeng! Vinner av klasse 1 Bruttoslag og NTFs pokal; tannlege Pekka Stenhagen fra Larvik Golfklubb. Vinner i klasse 3, Stableford; tannlege Ragnar Gjone, Slemdal tannlegesenter. Vinneren av sponsorklassen var Lasse Moe fra Opus. Tannlege Anne Røtvold Haga Golfklubb var vinner av 3 premier: Dameklassen, Closest to the pin og Longest drive.

11 Tannlegeutstillingen på Norsk Folkemuseum Revisjon av tannlegeutstillingen Det er nå 15 år siden Tannlegeutstillingen, Tenner til gru og til glede, ble åpnet i forbindelse med Oslo Tannlegeselskaps 100-årsjubileum. Etter så lang tid kan det være på tide å tenke gjennom konseptet. På handlingsplanen som utarbeides årlig av Museumskomiteen og vår kontaktperson på Folkemuseet, Torgeir Kjos, har Revisjon av utstillingen stått på ventelisten en tid. Men nå er vi gang. I midten av september ble de gamle plakatene demontert, og Museumskomiteen skal i samarbeid med grafisk designer komme med forslag til tiltak og utarbeide budsjett. Det som er klart, er at Folkemuseet ikke har så mye å bidra med foreløpig. Forsknings- og utstillingsseksjonen har en så travel høst at den ikke kan påta seg oppgaver for Tannlegeutstillingen før i Kostnadene ved produksjon av plakater, skilt og andre effekter må dekkes ved sponsormidler på samme måte som da vi produserte filmene som vises inne på utstillingen. Museumskomiteen håper at vi treffer mange glade givere. Museumskomiteen ved Reidun Stenvik Her er det Brit Ølstad som håndterer skrujernet mens Sriwan Olsen holder plakaten som skal tas ned. Museumskomiteens Reidun Stenvik og Brit Ølstad støtter plakaten mens Folkemuseets «altmuligdame», Sriwan Olsen, skrur den løs. Brit Ølstad (t.v.) og Ingrid D. Halle smiler fornøyd der de står mellom den tanntekniske labben og tannlegekontoret fra rundt Det er blitt mye bedre innsyn etter at de store plakatene er fjernet. OTF-nytt 5-14 side 11

12 UiO Innspill fra UiO til representantskapet for TKØ Styremedlem i TKØ Pål Barkvoll, dekan ved Universitetet i Oslo (UiO) ber representantskapet for TKØ revurdere planene om et fullskala kompetansesenter i Oslo. Det er flere grunner til at UiO er kritiske til at fullskala kompetansesenter skal etableres i hovedstaden. UiO støtter derimot tanken om et kompetansesenter i Oslo men i første rekke rettet mot de pasientgrupper det offentlige i dag har ansvar for og som har sine rettigheter sikret i fylkeskommunen. Det odontologisk fakultet, UiO må i dag sies å ha en fullskala kompetansesenterfunksjon. Det tilbys spesialistbehandling innenfor hele spekteret av odontologiske problemstillinger. Hvilket er nødvendig for å kunne gi en god tannlegeutdanning. Det er på denne måten studentene får se både bredde og dybde i faget og således får kvalitet i sin grunnutdanning. Spesialistutdanningen er i dag gjort svært systematisk både i forhold til rekruttering og i samarbeid med fylkeskommunene. Flere kandidater får deler av sin mengdetrening i fylkeskommunene. Et fullskala kompetansesenter i TKØs regi lokalisert i Oslo som også ønsker å orientere seg mot voksne betalende pasienter med behov for spesialistbehandling vil måtte konkurrere mot regionens private spesialister og universitetsklinikken i Geitmyrsveien. Spesialistdekningen i Oslo og Akershus må i dag sies å være svært god, med en blanding av offentlige og private tjenester. Slik planene foreligger om et fullskala kompetansesenter hvor det er meningen at selve spesialistbehandlingen skal være selvfinansierende må sies å være svært usikre for fylkeskommunene da det ikke foreligger noen reell behovsanalyse. HOD har riktignok lovet å finansiere selve forskningen og spesialistutdanningen men ikke spesialistbehandlingen. Denne risikoen må fylkeskommunene i så fall ta. Stortinget har vedtatt at det skal være odontologiske kompetansesentra i alle helseregioner slik HOD hevder. Vedtaket sier derimot ingen ting om hva slags kompetansesentre det skal være de enkelte regionene vil nødvendigvis ha ulike behov. Byråkratiet i HOD henviser ofte til suksess med kompetansesentre i Sverige det er tilfelle men det er utenfor universitetsbyene. Hensikten med i sin tid å etablere kompetansesentre rundt omkring i landet var jo utledet av et ønske om å sikre distriktene tilstrekkelig med tannlegespesialister. UiO har vanskelig for å se hvordan det skal komme distriktene til gode å legge et fullskalakompetansesenter til hovedstaden. Slik utvidelsesplane for TKØ er fremstilt nå,

13 opplever UiO at denne utvidelsen ikke bare vil være en konkurrent for egen virksomhet, men utgjøre en direkte trussel for hele grunnutdanningen for tannleger i Norge. Dette er en bekymring som det Odontologiske fagmiljøet deler, og alle utdanningsinstitusjonene i Norge, stiller seg bak anmodningen om at TKØ ikke utvides til et fullskalakompetansesenter i Oslo nettopp med den begrunnelsen at en slik utvidelse vil true grunnutdannelsen i Norge. Hovedinnvendingen fra universitetsmiljøene er at et slikt kompetansesenter vil gjøre det enda vanskeligere å sikre fremtidige lærekrefter til våre utdanninger dersom vi må konkurrere med et kompetansesenter lokalisert i Oslo både om spesialister, forskere og forskningsmidler. Ved Universitet i Tromsø er situasjonen prekær hva lærekrefter angår og UiO bidrar nå med «aktiv førstehjelp» for å sikre et tilfredsstillende undervisningstilbud. I Bergen er ikke situasjonen like prekær, men også her må UiO bidra med lærekrefter. UiO ønsker at utdannede spesialister og forskere retter blikket mot de øvrige utdanningsinstitusjonene særlige Tromsø som mangler lærere i helt vesentlige odontologiske fag. Universitetet i Tromsø var senest på besøk ved UiO i mai for å møte våre spesialist og forskerrekrutter for å tilby arbeidsmuligheter ved tannlegeutdanningen der. Dette ser UiO som en klar del av samfunnsoppdraget. Om et fullskala TKØ blir etablert vil det bli enda vanskeligere å få våre rekrutter til å reise ut av Oslo og se andre deler av landet som sin fremtidige arbeidsplass. Bekymringen for hvilke uheldige konsekvenser en utvidelse av TKØ vil få, deler universitetsmiljøene også med Den Norske Tannlegeforeningen, Oslo Tannlegeforening og spesialistforeningene. Akershus fylke uttrykte forøvrig samme skepsis i sitt helseutvalg med enstemmig vedtak. Vi opplever at ønsket om en utvidelse av et fullskalakompetansesenter ikke er forankret i det odontologiske fagmiljøet, men snarere i byråkratiet i HOD. Vi opplever at det mangler en grunnleggende behovsanalyse av hvilke behov et fullskalakompetansesenter er tenkt å dekke som er faglig forankret, samt hvilke konsekvenser et slikt senter plassert i hovedstaden, vil få for det øvrige samlede tannhelsefaglige miljøet, både i privat og offentlig regi. UiO med støtte av de øvrige utdanningssituasjonene vil altså på det sterkeste fraråde at TKØ utbygges til et fullskalakompetansesenter i den form det er tenkt nå med den begrunnelse av det vil kunne true kvaliteten på tannlegeutdannelsen i hele Norge. Når det er sagt, så ønsker vi å påpeke at vi derimot er svært positive til et kompetansesenter som retter seg inn mot de grupper fylkeskommunene i dag har ansvar for i henhold til nåværende lovverk. Dette er pasientgrupper som består av barn, eldre, rus/psykiatri og mennesker med ulike funksjonshemminger. Et slikt kompetansesenter vil gavne både fylkeskommunene og universitetene. UiO er innstilt på å bidra inn med forskningskompetanse for å drive forskning i tannhelsetjenesten i godt samarbeid med et slikt kompetansesenter. Videre vil det gjøre UiO bedre i stand til å gi en fullverdig god spesialistutdannelse i barnetannpleie pedodonti. Her trengs pasienter med avanserte problemstillinger disse pasientene har i dag sine rettigheter i fylkeskommunen og søker ikke normalt universitetsklinikken for pasientbehandling. Spesialavdelingen i Oslo kommune besitter i dag spisskompetanse på avansert behandling innenfor dette klientellet hvor vi gjerne hadde sett dette inkludert i et fremtidig kompetansesenter til glede for alle parter. Gjengitt med tillatelse fra dekan Pål Barkvoll Savner du nyhetsbrev fra oss? Send en e-post til med riktig kontaktinformasjon så får du de siste oppdateringene raskt. Planmecas Dixi sensorer ønskes kjøpt! Ring til Magne / eller send e-post: OTF-nytt 5-14 side 13

14 Medlemskveld Latter på Latter 26. september Fredag 26. september var det endelig tid for høstens sosiale OTF-arrangement, denne gang på Latter. Kvelden startet med en aperitiff i baren på Latter, mens vi ventet på de av oss som valgte å bruke det akademiske kvarter til en ekstra drink. Middagen var en lekker tapas/ sashimi-miks i restauranten på samme sted, noe de fleste fremmøtte kunne konstatere var en overraskende god miks av småretter. Den gode stemningen fra bespisningen ble så tatt med inn til forestillingen Latter på Latter. Undertegnede hadde rimelig store forventninger til showet, og ble positivt overrasket. En god blanding av tidsnære parodier som f.eks. Frognerfruenes harde liv med au-pair og alkohol og Facebook og InstaTwitter generasjonen, samt mye god sang og morsomme poeng gjorde sitt til at alle de fremmøtte lo godt. Etter forestillingen dro noen av oss over til Beer Palace for eksotisk øl og interessante samtaler utover kvelden. Jeg vil takke alle de fremmøtte for en hyggelig kveld i godt selskap. Styret er allerede i gang med å planlegge neste års event! Kjetil Strøm Det ble en hyggelig medlemskveld med god mat og flott show med Linn Skåber, Hege Schøyen og Cecilie Steinmann Neess. Foto: Kjetil Strøm

15 Oscars gate 20, 0352 Oslo Telefon Telefaks Homansbyen Tannlegesenter Spesialister i endodonti: Nina Wiencke Gerner, Arash Sanjabi, Hilde M. Aanmoen og Pia Titterud Sunde Endodontisk behandling, smerteutredning og apikal kirurgi. Engstelige pasienter kan få sedasjon ved vår anestesilege Nina Solheim Spesialist oral protetikk: Bent Thv. Gerner Protetisk vurdering, rådgivning og behandling, med og uten implantater. Snorkeskinnebehandling. Spesialist i periodonti: Jan Akre Periodontittbehandling, implantatbehandling. Vi tilstreber kort ventetid. OTF-nytt 5-14 side 15

16

17 Generalforsamling 2014 Innkalling til ordinær generalforsamling Det avholdes ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening Tirsdag 11. november kl Håndverkeren konferansesenter, 3. etasje Dagsorden: 1. Styrets beretning 2. Regnskap Budsjett Valgkomiteens innstillinger til styre, nemnder og utvalg Valg 6. Innkomne forslag og/eller saker 7. Eventuelt Etter gjennomført generalforsamling blir det tapasbuffet i hyggelig lag med gode kolleger. Alle ordinære medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett. Husk påmelding på Vel møtt! Har du ikke meldt deg på OTFs heldagskurs i periodonti og peri-implantologi ennå? Kurset holdes den 28. november i Oslo. Meld deg på og les mer på Kurset teller 7 timer i NTFs etterutdanningssystem. OTF-nytt 5-14 side 17

18 Generalforsamling 2014 Referat generalforsamling 2013 Referat Oslo Tannlegeforenings generalforsamling 5. november OTFs generalforsamling ble avholdt tirsdag 5. november på Håndverkeren konferansesenter. I år ble det også avholdt valg av representanter til NTFs representantskap som arrangeres i slutten av november. OTFs leder Benedicte Jørgensen ønsket generalforsamlingen velkommen og presenterte styrets medlemmer som tok plass på podiet: Leder Benedicte Jørgensen Nestleder Kjetil Strøm Styremedlem Kenneth Hestvik Styremedlem Tove Høie Brubak Varamedlem Christina Hvaring (ikke tilstede) UTV Oslo Riaz Shah UTV Akershus Kristin Røsholm UTV UiO representert ved Kjetil Strøm Styremøtedeltakere med talerett, men ikke stemmerett, ble presentert: Informasjonssekretær Marianne Horgen Web-redaktør og leder av fagnemnden Flemming Christenson Innkalling til generalforsamling ble distribuert i OTF nytt 7 samt på web-sidene. Det var ingen bemerkninger til innkallingen, og generalforsamlingen ble erklært som lovlig satt. Tilstede på generalforsamlingen var 38 deltakere hvorav 37 med stemmerett. Ni avdøde medlemmer siden siste generalforsamling ble tradisjonen tro hedret med ett minutts stillhet. Dagsorden ble presentert: 1. Styrets beretning 2. Regnskap Budsjett Valgkomiteens innstillinger til styre og utvalg Valg 6. Salg av OTFs lokaler 7. Eventuelt Marianne Horgen og Tine Berg ble valgt til referenter. Svein Riiber, Christina Witt og Liss Fongaard ble valgt som tellekorps. Referat fra generalforsamlingen 2012 ble godkjent uten bemerkninger. 1. Styrets beretning for perioden ble godkjent uten bemerkninger. 2. Regnskap 2012 ble presentert av regnskapsfører AS Profina ved daglig leder Rune Stenhammer. Regnskapet ble godkjent og styret gitt ansvarsfrihet. Styrets innstilling til revisor var RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen som foreningen har benyttet i flere år. Valg av revisor ble godkjent. 3. Budsjett 2014 ble godkjent. 4. Valgkomiteens innstillinger til styre og utvalg 2014 Valgkomiteens innstillinger ble presentert av Anne Beate Sønju Clasen. Foreslått tellekorps ble valgt: Svein Riiber, Christina Witt og Liss Fongaard. 5. Valg

19 Innstilt til styret: Leder: Kjetil Strøm Skriftlig valgt for 1 år. Nestleder: Ingunn Texmon Styremedlem: Kenneth Stenshol Hestvik Styremedlem: Tove Høie Brubakk Alle valgt for 1 år ved akklamasjon. Varastyremedlem: Rabia Khawaja Valgt for 1 år ved akklamasjon. Innstilt informasjonssekretær: Marianne Horgen Valgt for 1 år ved akklamasjon. Innstilt web-redaktør: Flemming Christenson Valgt for 1 år ved akklamasjon. Innstilte medlemmer til fagnemnden: Carl Hjortsjö Odd Karsten Koldsland Begge valgt for 2 år ved akklamasjon. Innstilt leder for fagnemnden: Anders Øren Valgt for 1 år ved akklamasjon. Innstilt medlem til klagenemnden: Kjersti Asbjørnsen Valgt for 5+2 år ved akklamasjon. Innstilt medlem til praksistakseringsutvalget: Bjørn Gulbrandsen Valgt for 4 år ved akklamasjon. Innstilte medlemmer til Hederstegnutvalget Den Gyldne Tand Svein Riiber (gjenvalg) Anne Vonen (gjenvalg) Anne Beate Sønju Clasen nytt medlem Alle valgt for 1 år ved akklamasjon. I tillegg er OTFs leder medlem av komiteen. Styrets innstilling til nytt medlem i valgkomiteen for 2014: Liss Fongaard Valgt for 1 år ved akklamasjon. 6. Salg av OTFs lokaler Presentasjon og bakgrunn for styrets ønske om å selge lokalene i Niels Juels gate 24 ble gjort av Kenneth Hestvik. Generalforsamlingen godkjente argumentasjonen og styret ble gitt fullmakt på følgende vilkår: Finansieringen av nye lokaler tenkes hovedsakelig gjort ved salg av eksisterende lokale, med mulig tilskudd fra OTFs finansmidler i tett samarbeid med økonomiutvalget. OTF-nytt 5-14 side 19

20 Generalforsamling 2014 Referat generalforsamling 2013 Takst av egne lokaler er på 5,3 mill. Styret gis fullmakt til å gjennomføre salg av nåværende lokaler og kjøp av nytt lokale med en øvre grense / kjøpesum på 8 millioner kroner. 34 stemte ja, 1 stemte nei 1 stemmeberettiget måtte forlate generalforsamlingen før avstemmingen ble foretatt. 7. Eventuelt Styret ønsket å fremme en tilføyelse i vedtektene i forbindelse med punkt 2 i regnskapet, se referat fra generalforsamlingen i 2012: Begrunnelse for endring: «Siden foreningen har innsendelsesplikt av regnskapet til Brønnøysund er det et krav om at regnskapet skal være behandlet av riktig organ innen 30. juni året etter regnskapsåret, jfr. regnskapsloven 3-1.» I foreningens vedtekter 9 står det at generalforsamlingen behandler og vedtar regnskapet. Siden Oslo Tannlegeforening har generalforsamling etter 30.6 hvert år, er foreningens vedtekter ikke i samsvar med regnskapslovens krav om fastsettelse av regnskapet. En måte å korrigere dette på er at vedtektene oppdateres slik at det fremgår at det er styret som fastsetter regnskapet, men at det skal gjennomgås på etterfølgende generalforsamling.» Forslag til tekst i vedtektenes 9, punkt 1: «Styret i Oslo Tannlegeforening skal fastsette regnskapet innen 30. juni etter avsluttet regnskapsår. Den etterfølgende generalforsamlingen skal gjennomgå regnskapet» Generalforsamlingen ba om at forslaget fremmes på en ekstraordinær generalforsamling da det ble sådd tvil om at vedtektsendringer kan tas opp under eventuelt. Styret trakk forslaget tilbake. Hederstegneutdelinger Svein Riiber foretok den høytidelige utdelingen av OTFs æresbevisninger. Hederstegn gis til medlemmer som gjennom årene har gjort en god innsats for foreningen. I år ble det tildelt hederstegn i sølv til fire OTF medlemmer: Marianne Horgen, informasjonssekretær og redaktør i OTF nytt gjennom flere år. Ann-Kristin Engen, tidligere medlem og leder i praksistakseringsutvalget og styremedlem. Christian Nyhus, mangeårig medlem i klagenemnden og som avtroppende leder av nemnden. Harald Skaanes, kollegahjelper gjennom mange år og medlem av skikomiteen. Annet: I forbindelse med valgene kom det noen kommentarer til innstillingene. Generalforsamlingen oppfordrer valgkomiteen til jevnere kjønnsfordeling i utvalg og komiteer. Medlemmene oppfordret det nye styret til å lage et sosialt arrangement for alle medlemmer da det er noen år siden sist dette ble gjort. Til slutt takket Benedicte Jørgensen tillitsvalgte for innsatsen og overlot ordførerkjedet til påtroppende leder Kjetil Strøm. Generalforsamlingen ble avsluttet kl Etter det var det dekket til bords for hyggelig samvær og god tapasbuffet fra Håndverkeren. Referenter: Marianne Horgen og Tine Berg Referat gjennomgått og godkjent på styremøtet

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening tirsdag 6. november kl 17.00

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening tirsdag 6. november kl 17.00 Innkalling og agenda generalforsamling 2012 Innkalling og agenda ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening tirsdag 6. november kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter, Speilsalen, 5. etasje Agenda

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2014 Årgang 24

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2014 Årgang 24 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2014 Årgang 24 Medlemsmøte tirsdag 9. desember kl. 17.00 Dr. Christoph Ramseier The Management of Smokers in the Dental Practice Konvensjonelle metoder

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2015 Årgang 25

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2015 Årgang 25 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2015 Årgang 25 Innkalling til Generalforsamling og valg tirsdag 3. november kl. 17.00 Valg av representanter til NTFs representantskap. Les mer fra

Detaljer

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar En annerledes fagdag: Rus- og psykisk helse en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar Førebyggande tannhelse Anfinn Valland Overtannlege Gruppe C1 Eldre, uføre og kronisk syke

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 10. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 10. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 8 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Generalforsamlingen 5. november 8 OTFs valg til NTFs representantskap 2013

Detaljer

Medikamenter til nytte og besvær Sigbjørn Suk Løes

Medikamenter til nytte og besvær Sigbjørn Suk Løes Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 8 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Representantskapsvalg og generalforsamling 10 Invitasjon honnørklubb 11 Markedsføring på internett 13 OTF informasjon

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2015 Årgang 25

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2015 Årgang 25 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2015 Årgang 25 Lene Hystad Hove og Kirsten Solemdal holder kurs i gerodontologi for OTFs medlemmer 8. desember. Medlemsmøte tirsdag 8. desember kl.

Detaljer

Generalforsamling og valg til NTFs representantskap 2013 tirsdag 5. november kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Generalforsamling og valg til NTFs representantskap 2013 tirsdag 5. november kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 7 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 24. september: Implantatprotetikk 8 Honnørklubbens medlemsmøte

Detaljer

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Kurs for tannpleiere i region Midt-Norge Anne Kristin A Vågsholm HELFO region Midt-Norge Anne Kari Sandvik HELFO region Midt-Norge HELFO Januar 2013 1 Kurs for tannpleiere

Detaljer

Tannhelse. Forebygging og nye regler

Tannhelse. Forebygging og nye regler Tannhelse Forebygging og nye regler Erfaringskonferanse Kragerø, 5.12.2014 Tannhelsetjenesten Hvem er vi? Lov om tannhelsetjenesten Todelt ansvar: 1. Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester,

Detaljer

Frivillig arbeid og forskning om bord i Mercy Ships

Frivillig arbeid og forskning om bord i Mercy Ships Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 5 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 24. mai 2011 8 Honnørklubben inviterer til høstmøte 11 Personalia Medlemsmøte med middag tirsdag 30.

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2014 Årgang 22. Professor Bengt Wenneberg. fra Universitetet i Gøteborg

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2014 Årgang 22. Professor Bengt Wenneberg. fra Universitetet i Gøteborg OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2014 Årgang 22 Professor Bengt Wenneberg fra Universitetet i Gøteborg Medlemsmøte tirsdag 8. april kl. 17.00 Odontologisk behandling av obstruktiv søvnapné

Detaljer

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Telemark Tannlegeforening Lokalforening av NTF. Representerer nesten alle offentlige og private tannleger og spesialister i fylket.

Detaljer

Innkalling til generalforsamling tirsdag 6. november kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter, Speilsalen 5. etasje

Innkalling til generalforsamling tirsdag 6. november kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter, Speilsalen 5. etasje M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 7 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 25. september 8 Honnørklubbens høstmøte 27. september 9 Innkalling

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 24. september kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 24. september kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 6 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 27. august: Norsk Pasientskadeerstatning 6 Invitasjon til OTFs

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25. Bamse Mork-Knutsen

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25. Bamse Mork-Knutsen OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25 Spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi Bamse Mork-Knutsen Medlemsmøte tirsdag 24. mars kl. 17.00 Moderne radiologi Kjeve- og ansiktsradiologi

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Protokoll Ammehjelpens 38. generalforsamling Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt

Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt 1 Navn og historikk Oslo Tannlegeforening (OTF) er Den norske tannlegeforenings lokalforening

Detaljer

Rundskriv til 5 6 Tannbehandling

Rundskriv til 5 6 Tannbehandling Rundskriv til 5 6 Tannbehandling Utarbeidet av Helsedirektoratet, gjeldende fra 1. januar 2010. I GENERELL INFORMASJON Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har, med hjemmel i folketrygdloven 5 6,

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Protokoll Ammehjelpens 39. generalforsamling Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 4 2014 Årgang 24. Kjetil Reppen. Universitetslektor, UiO. Journal og trygd

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 4 2014 Årgang 24. Kjetil Reppen. Universitetslektor, UiO. Journal og trygd OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 4 2014 Årgang 24 Kjetil Reppen Universitetslektor, UiO Medlemsmøte tirsdag 26. august kl. 17.00 Journal og trygd Kurset tar for seg journalutskriften

Detaljer

Rundskriv til 5-6 og 5-6 a Undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom

Rundskriv til 5-6 og 5-6 a Undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom Rundskriv til 5-6 og 5-6 a Undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom Utarbeidet av Helsedirektoratet, gjeldende fra 1. januar 2015. I GENERELL INFORMASJON Innledning Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

ROGALAND TANNLEGEFORENING

ROGALAND TANNLEGEFORENING ROGALAND TANNLEGEFORENING Nr. 2-2013 Side 3 Leder Side 5 Kursinvitasjon Side 7-11 Kursreferat Nr. 2-2013 Redaksjonens hjørne Redaksjon: Moe Rezai tlf. jobb 51 89 69 00 mobil 47 88 84 97 Claudia Andrea

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 25. september kl 17.15 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 25. september kl 17.15 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 6 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 28. august: Rekonstruksjon etter ansiktstraumer 8 Invitasjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Strategi nr 1: Journalføring må. skje i henhold til lover og regler. Journalføring ved Institutt for Klinisk Odontologi.

Strategi nr 1: Journalføring må. skje i henhold til lover og regler. Journalføring ved Institutt for Klinisk Odontologi. Journalføring ved Institutt for Klinisk Odontologi 6 semester Asbjørn Jokstad Institutt for klinisk odontologi Universitetet i Oslo Strategi nr 1: Journalføring må skje i henhold til lover og regler Strategi

Detaljer

Radiologiseminar :CBCT i odontologien

Radiologiseminar :CBCT i odontologien Radiologiseminar :CBCT i odontologien Per Lüdemann 23.01.2012 Radiologiseminar 2012 1 Organisering helserefusjoner (HR) 23.01.2012 Radiologiseminar pl Stavanger 5 nov 2012 2011 2 Helsedirektoratet Fagorgan

Detaljer

R UBRIKKANNONSER. Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 4 285

R UBRIKKANNONSER. Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 4 285 R UBRIKKANNONSER Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 4 285 Tannlege Oslo Vi søker dyktig og engasjert tannlege, helst med erfaring. 1 2 dager i uken, med mulighet for utvidelse

Detaljer

Prosjektleder STILLING LEDIG ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE R UBRIKKANNONSER

Prosjektleder STILLING LEDIG ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE R UBRIKKANNONSER R UBRIKKANNONSER STILLING LEDIG Nye Sandvika Storsenter Vi starter ny praksis med åpning ca medio nov -7. Søker en erfaren og service-innstilt kollega i full stilling. Henv. nraaum@c2i.net/ 926 33 301.

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA

TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA 01.01.2015 Finnmark fylkets takster Trygdens takster Time GR.D Takst Tjeneste/behandling honorar nr. Lav Normal Høy kr./time Honorar Refusjon Egenandel

Detaljer

Hva skjer etter fullført perioog implantatbehandling?

Hva skjer etter fullført perioog implantatbehandling? Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 6 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 30. august 8 Invitasjon til TSE 9 Falske fakturaer 10 Invitasjon til heldagskurs 11 Gullhandel 14 Personalia

Detaljer

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Værnes, 030314 ÅRSMØTEREFERAT 2014 Norsk Forening

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan oligsameie III Møtedato 30. april 2009 Møtetidspunkt 1800 Møtested Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Høringsnotat om forslag til endringer i regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling

Høringsnotat om forslag til endringer i regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om forslag til endringer i regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling 1 1 Bakgrunn for forslaget... 4 2 Sammendrag...

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Rundskriv til 5 6 - Tannlege Utarbeidet av Arbeids- og velferdsdirektoratet, gjeldende fra 01.01.2008.

Rundskriv til 5 6 - Tannlege Utarbeidet av Arbeids- og velferdsdirektoratet, gjeldende fra 01.01.2008. Rundskriv til 5 6 - Tannlege Utarbeidet av Arbeids- og velferdsdirektoratet, gjeldende fra 01.01.2008. Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har, med hjemmel i folketrygdloven 5 6, gitt forskrift om

Detaljer

R UBRIKKANNONSER. Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 2 149

R UBRIKKANNONSER. Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 2 149 R UBRIKKANNONSER Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 2 149 Assistenttannlege, Grimstad Skjærgårdstannlegene DA i Grimstad v/tannlegene Svein Leikanger og Lars Jomås søker

Detaljer

GENERELL INFORMASJON KAPITTEL II. TILSKUDD TIL FELLESFORMÅL KAPITTEL III. IKRAFTTREDELSE. Innledning. 6. Tilskudd til fellesformål.

GENERELL INFORMASJON KAPITTEL II. TILSKUDD TIL FELLESFORMÅL KAPITTEL III. IKRAFTTREDELSE. Innledning. 6. Tilskudd til fellesformål. må foruten diagnose, takstnummer og dato for de utførte behandlingene, inneholde alle opplysninger som er nødvendige for å avgjøre stønadskravet. Har tannlege eller tannpleier inngått avtale om direkte

Detaljer

Faglige retningslinjer for distriktstannklinikkene i den offentlige tannhelsetjenesten (26.10.2012)

Faglige retningslinjer for distriktstannklinikkene i den offentlige tannhelsetjenesten (26.10.2012) Faglige tema Retningslinjer Merknader Innkallingsintervall Gruppe a, c1, c2, d og f 18 mnd. Gruppe d innkalles etter intervall innen det året de fyller 20 år, alternativt sendes tilbudsbrev (jfr. mal i

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag Dato 28. mai 2013 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720

1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720 1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720 1-b Undersøkelse med 2 røntgenbilder kr. 375 1-c Recall fast pasient: Undersøkelse hos allmenn-tannlege,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken.

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. 5470 ÅRSMøteProtokoll 5470 Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. Tilstede var106 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2016. Rundskriv I-8/2015

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2016. Rundskriv I-8/2015 Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2016 Rundskriv I-8/2015 Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2016 Rundskriv I-8/2015 Til mottakerne Deres

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 3 2014 Årgang 24. Hanne Kleven Ingstad Spesialist i oral kirurgi og oral medisin

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 3 2014 Årgang 24. Hanne Kleven Ingstad Spesialist i oral kirurgi og oral medisin OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 3 2014 Årgang 24 Medlemsmøte tirsdag 3.juni kl. 17.00 Hanne Kleven Ingstad Spesialist i oral kirurgi og oral medisin Hvem er risikopasienter i odontologisk

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012.

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012. Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012. 1. Formannen ønsket velkommen til årsmøtet. 2. Einar Sekkeseter ble enstemmig valgt til møteleder, og takket for tilliten. 3. Referent: Svein

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Forebyggende behandling

Forebyggende behandling 1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. 720 1-c Recall fast pasient: Undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder, rens og puss 690

Detaljer

Årsmøte i Bergen Agility Klubb

Årsmøte i Bergen Agility Klubb Årsmøte i Bergen Agility Klubb tirsdag, 17. Mars 2015 kl 18:30 Sted: Olsvik Skole Vi ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte. Møte- og stemmerett i årsmøte: Alle medlemmer av klubben som har betalt

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA 01.01.2013 Finnmark fylkets takster Trygdens takster Time GR.D Takst Tjeneste/behandling nr.

TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA 01.01.2013 Finnmark fylkets takster Trygdens takster Time GR.D Takst Tjeneste/behandling nr. TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA 01.01.2013 Finnmark fylkets takster Trygdens takster Time GR.D Takst Tjeneste/behandling honorar nr. Lav Normal Høy kr./time Honorar Refusjon Egenandel

Detaljer

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 Side 1 av 5 MØTEREFERAT UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 MEDLEMMER Bjørn Ellingsæter, BE Lene Helweg-Larsen, LHL Per David Clee Søhoel

Detaljer

Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste?

Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste? Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste? Pål Barkvoll, professor dr.odont. (oral kirurgi og oral medisin) Dekan Det odontologiske fakultet,

Detaljer

Gruppe d innkalles etter intervall innen det året de fyller 20 år, alternativt sendes tilbudsbrev (jfr. mal i OPUS).

Gruppe d innkalles etter intervall innen det året de fyller 20 år, alternativt sendes tilbudsbrev (jfr. mal i OPUS). Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkestannlegen (oppdatert etter Overtannlegemøte 11.6.2012) Faglige tema Retningslinjer Merknader Innkallingsintervall Gruppe a, c1, c2, d og f 18 mnd. Gruppe d innkalles

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Kristiansand, 10. juni 2015. Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør

Kristiansand, 10. juni 2015. Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør Kristiansand, 10. juni 2015 Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør Interpellasjon i Stortinget 7. mai 1998 Jon Alvheim: Stortinget ber Regjeringen vurdere å fremme forslag for Stortinget om opprettelse

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Tannlegeforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Tannlegeforening Vedtekter STTF Vedtekter for Sør-Trøndelag Tannlegeforening Sist endret desember 2015 1 Navn Sør-Trøndelag Tannlegeforening er Den norske tannlegeforenings lokalforening i Sør-Trøndelag fylke. Dens initialer

Detaljer

TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL

TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL GJELDANDE FRÅ 1. JANUAR 2015 DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA I MØRE OG ROMSDAL TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL I DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke. Tilstede var 39 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 43 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

ROGALAND TANNLEGEFORENING

ROGALAND TANNLEGEFORENING ROGALAND TANNLEGEFORENING Medlemsblad for Rogaland Tannlegeforening 1-2016 Leder Side 3 Trygdekurs Side 4 Kursoversikt 2016 21.01.2016 «Å bli mitt beste jeg» hva, hvorfor, hvordan? Foredragsholder: Trond

Detaljer

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 Rundskriv I-2/2014 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 Rundskriv I-2/2014

Detaljer

Til deg som er kjeveortoped, går på kjeveortopedisk videreutdannelse eller planleggerå starte slik utdannelse høsten 2012!

Til deg som er kjeveortoped, går på kjeveortopedisk videreutdannelse eller planleggerå starte slik utdannelse høsten 2012! R UBRIKKANNONSER Stilling ledig Tannlege Tannlege med egne pasienter søkes til hyggelig praksis sentralt på Frogner i Oslo. Vi har god plass, topp moderne utstyr, fine lokaler, flinke sekretærer og et

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Engelsborg Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Engelsborg Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 40. generalforsamling. Scandic Hotel, Ålesund 21. april 2012

Protokoll. Ammehjelpens 40. generalforsamling. Scandic Hotel, Ålesund 21. april 2012 Protokoll Ammehjelpens 40. generalforsamling Scandic Hotel, Ålesund 21. april 2012 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3. Valg

Detaljer

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 1. Åpning av møtet Oslo avdelings leder, Trond Haider, ønsket velkommen. Møtet var innen gjeldende frister annonsert

Detaljer

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2014

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2014 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2014 Rundskriv I-8/2013 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2014 Rundskriv I-8/2013

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av styrets

Detaljer

REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13.

REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13. Referenter: Øyvind Hansen og Tove Mordal REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13. Generalforsamlingen skulle starte kl 19.30. Det var ikke nok fremmøtte til å avholde ordinær GF, så kl. 20:00 startet

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Oppstart: Søndag 30. Mars 2014. kl. 13:10 Sted: Marché Rygge Vest. Moss Til dagsorden Styreleder Jim Karlsen ønsket velkommen med en sang Innkalling og dagsorden

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Historikk. Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter

Historikk. Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter Historikk Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter TkNN etablert i 2003 TANN-bygget i 2007 Spesialisttilbud Spesialistutdanning Rådgivning/utdanning

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * *

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * * Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 10. 11. mai 2014 Protokoll SAK 1/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. Innkalling

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Tilstede: Kirsten Svendsen, Jon-Erik Svendsen, Robert Tenold, Britt Tenold, Linda Jørgensen, Ivar Aanes, Lisa Iversen,

Detaljer

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge.

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge. Årsberetning 2010 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Noen forandringer er gjennomført i styret grunnet sykdom og jobbskifter. Samtidig har året vært preget av

Detaljer

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 1. Konstituering 1. Styreleder Bente Skulstad Austrått ønsket velkommen og holdt en kort

Detaljer

Godkjent med endring. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 19.09.11

Godkjent med endring. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 19.09.11 1 Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 19.09.11 Tid: Mandag 19. september, kl. 17.00. Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Camilla Constanse Strøm-Rødseth, Stine W. Andresen, Tore Lirhus,

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endring i Folketrygden - Stønad til undersøkelse og behandling for sykdom hos tannpleier

Høringsuttalelse til forslag til endring i Folketrygden - Stønad til undersøkelse og behandling for sykdom hos tannpleier Arkivsak-dok. 201106028-2 Arkivkode ---/G40/&13 Saksbehandler Tone Hustad Furst Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for kultur og helse (fra 26.10.2011) 06.02.2012 2/12 Høringsuttalelse til forslag til

Detaljer

Epilepsi og tannhelse

Epilepsi og tannhelse S HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) FORFATTERE Spesialtannlege dr. odont Kari Stohaug,TAKO senteret

Detaljer

Årets siste medlemsmøte! Tirsdag 4. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Oralmedisin ved Mats Jontell

Årets siste medlemsmøte! Tirsdag 4. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Oralmedisin ved Mats Jontell M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 8 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 OTFs generalforsamling 2012 8 20 års jubileum for TAKO senteret 11 Heldagskurs

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Saksnr.: 2012/5900 Løpenr.: 44640/2013 Klassering: 125 Saksbehandler: Hanne Christine Lundemo Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Tannpleiers

Detaljer

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Letohallen Scandic Hotel (samme sted som utstillingen) Lørdag 1 mars 2014, kl 17:00 Dagsorden: 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett.

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett. Referat fra årsmøte i Irish Softcoated Wheaten Terrierklubben, Lørdag 28.11.2009 Tilstede: 25 stemmeberettigede medlemmer. Gjester: Fra Norsk Terrierklubb, leder Eirik Kahrs og nestleder Kirsten Svendsen.

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer