INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)"

Transkript

1

2

3 INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne protokollen 3. Årsberetning fra styret (vedlagt) 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) 5. Fastsettelse av kontingent for neste kalenderår (se vedlegg) 6. Behandling av innkomne forslag (ingen) 7. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer (se vedlegg) 8. Valg av valgkomité (se vedlegg) 9. Valg av revisor (se vedlegg) 10. Forslag til endring av Foreningens vedtekter (behandles under punkt 5) 11. Eventuelt Oslo, 25. Oktober 2013 Erik Røsæg Styreleder

4

5 Den norske sjørettsforening RESULTAT Årskontingenter , ,93 Bidrag ,00 Møtekontingent , ,16 Sum driftsinntekter , ,09 Honorarer , ,50 Div kostn , ,48 Revisjon 9 875, ,00 IT kostnader 6 854, ,00 CMI kontingent ,50 0,00 Møtekostnader , ,36 Gebyrer 1 790, ,50 Sum driftskostnader , ,84 Renteinntekter 6 159, ,30 Årets resultat , ,55

6

7

8

9 ÅRSMØTESAK 2013 FASTSETTELSE AV KONTINGENT OG VEDTEKTSENDRING Styret fremmer følgende forslag: Årsmøtesak 5 fastsettelse av kontingent Personlig medlemskap kr 500 Studentmedlemskap kr 250 Bedriftsmedlemsskap kr Støtte-bedriftsmedlemskap kr Årsmøtesak 10 - vedtektsendring 3 første ledd endres slik: 3 Medlemmer Medlemskap i foreningen er åpent for jurister og for andre med tilknytning til skipsfartsnæringen og interesse for sjørett. Også foreninger og selskaper kan tegne seg som bedriftsmedlemmer. og la seg representere ved to personer. Mot betaling av forhøyet kontingent kan a Alle ansatte hos et bedriftsmedlem gis anledning til å delta på foreningens arrangementer uten stemmerett. 4 første ledd siste punktum oppheves: 4 Kontingent Den årlige medlemskontingent fastsettes på årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan fastsettes særlige kontingenter for bedriftsmedlemmer og studenter. Pensjonister er fritatt for kontingent. Bakgrunn Per mai 2013 hadde Foreningen 176 betalende medlemmer totalt, fordelt på: 6 utvidede bedriftsmedlemskap 20 bedriftsmedlemskap 136 personlige medlemmer 11 studentmedlemmer 3 pensjonistmedlemmer Medlemsavgiften er som følger: Utvidet bedriftsmedlemskap kr Bedriftsmedlemskap kr Personlig medlem kr 250 Studenter kr 100 Pensjonister kr 0 - alle deltar gratis på arrangementer - de to første til mølla deltar gratis på arrangementer - må betale for å delta på arrangementer - må betale for å delta på arrangementer - gratis å delta på arrangementer NorKred sender ut faktura for årlig medlemskap til alle medlemmer, eventuelt også purringer m.m. 1

10 Arrangementer blir lagt ut på hjemmesiden, og der er det mulighet til å melde seg på via nett, telefon og e-post. Ca % av påmeldte velger å melde seg på ved å sende en e-post. Er det betaling for å delta på arrangementet, får de som melder seg på et kontonummer som de skal betale til. Noen betaler aldri, men vi purrer sjelden mer enn 1-2 ganger. Man melder seg inn i foreningen via hjemmesiden eller direkte til sekretæren. Vi legger da vedkommende inn i medlemslisten, gir beskjed til NorKred og legger vedkommende inn i en e- postliste. Samme prosedyre følges når et medlem avslutter medlemskapet sitt. Det vil bli arbeidet videre med å etablere en forenklet funksjon for påmelding til medlemsmøtene også med automatisk generert påminnelse til de som har meldt seg på, slik at man unngår at det dukker opp (vesentlig) færre enn de som er påmeldt. De siste 3 årene har medlemskontingenten innbrakt ca kr I 2010 og 2011 innbrakte betaling for deltakelse ca kr , men kun kr i Vi undersøker fortsatt årsakene til denne siste nedgangen. Summen av møtekontingent og medlemskontingenten er mao ca kr Foreningen har hatt større inntekter enn utgifter de siste årene, slik at man har bygget opp en kapital på ca kr For å forenkle registreringen i medlemsregisteret, innkreving av medlemsavgift og arbeidet med innkreving av møteavgift i forbindelse med medlemsmøtene foreslås det å gjøre noen endringer i det alminnelige bedriftsmedlemskapet. Dagens ordning, hvor kun to medlemmer fra en bedrift deltar gratis på møtene, er komplisert å håndtere. (Det kan være vanskelig å avgjøre hvem i bedriften som skal ha de to gratisbillettene, og hvem som skal purres for betaling i ettertid.) Det foreslås derfor at avgiften for dette medlemskapet økes til kr 5 000, og at alle ansatte kan møte gratis på arrangementer. Det utvidete bedriftsmedlemskapet foreslås økt til kr I tillegg til gratis deltakelse på alle arrangement foreslås det at disse medlemmene gis mulighet til å profilere seg på foreningens hjemmeside med logo og/eller link. I stedet for utvidet bedriftsmedlemskap kan disse kanskje omtales som sponsormedlem eller tilsvarende. Både WR og SVW vil være positive til å øke bidraget til kr hvis det er mulighet for profilering på hjemmesidene. Vi antar flere av de øvrige 4 bedriftene med utvidet medlemskap vil være interessert i det samme. Hvis vi forutsetter at 4 av de som i dag har utvidet bedriftsmedlemskap blir med som sponsormedlem, og de øvrige (22 bedrifter) som i dag har bedriftsmedlemskap blir med selv om prisen økes til kr vil dette gi inntekter på til sammen kr For at det ikke skal være for stor forskjell mellom prisen for bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer, vi ønsker jo at flest mulig skal gå over til bedriftsmedlemskap, bør prisen på disse økes til kr 500. Det bør fortsatt koste kr 100 for medlemmer å delta på den sosiale delen av arrangementene igjen for å gjøre det attraktivt for disse å orientere seg mot bedriftsmedlemskap. Mange av de som i dag står som personlige medlemmer arbeider i bedrifter som allerede har eller som bør være aktuelle for bedriftsmedlemskap. 2

11 For å forenkle arbeidet med medlemslistene foreslås det at vi avvikler det særlige tilbudet til pensjonister. Disse bør på vanlig måte melde seg inn som personlige medlemmer. De går ikke under bedriftsmedlemsskapet til tidligere arbeidsgiver med mindre de fortsatt har et lønnet engasjement der. Selv om det er noe ekstra arbeid med studentmedlemskapene, kan det være hensiktsmessig av hensyn til rekrutteringen å opprettholde dette som en særlig gruppe. Årsavgiften foreslått økt til kr 250 (med betaling kr 100 for å delta på den sosiale delen av arrangementer). Til påmelding til møter og tegning av medlemskap bør nettbasert betaling og nettgenererte deltaker- og epostlister brukes. Her har vi allerede teknologien nokså klar. De foreslåtte endringene vil gjøre arbeidet med medlemslistene og innkreving av avgift i forbindelse med medlemsmøtene vesentlig enklere. Det er lite sannsynlig at det vil gi noen nevneverdig reduksjon av foreningens inntekter. Mest sannsynlig vil man se en økt dreining bort fra personlige medlemskap til bedriftsmedlemskap

12 ÅRSMØTESAK VALG Valgkomiteen har følgende forslag til generalforsamlingen i Sjørettsforeningen 4. november 2013: Styremedlemmer: Karoline Bøhler (ny, for tre år) Thor Winther (gjenvalg, for tre år) Christian Hauge (ny, for tre år) Varamedlem: Joannis Bloch Danielsen (gjenvalg, for tre år) Samtlige er forespurt og har sagt seg villige. Revisor: Deloitte AS (gjenvalg, for ett år) Valgkomite: Valgkomiteen, som består av Hans Jacob Bull (leder), Marit Kirkhusmo og Kristian Lindhartsen, er villig til å ta gjenvalg.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013 Saksliste 1/13 Valg av dirigent 2/13 Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøteprotokoll 3/13 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2012 4/13 Godkjenning

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer