Avtale om medlemskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtale om medlemskap"

Transkript

1 Avtale om medlemskap Hadeland & Ringerike Reiseliv Markedsorganisasjonen; Ringerike Reiseliv Org. nr Navn: Adresse: Postnr og sted: Innmeldt fra dato: / - Kontaktperson: Antall årsverk: E. post: Hjemmeside: Jeg /vi erklærer herved å være kjent med gjeldende vedtekter og pris for kontingent og serviceavgift. Jeg/vi er videre klar over at årsmøtet fastsetter kontingent og serviceavgift. Underskrift : Vennligst returner til faks nr: evt. e-post; evt. e-post; Eller pr brev til: Hadeland Reiseliv Ringerike Næringsforum PB 65 Hønefoss bru 1b 3521 Jevnaker 3510 Hønefoss

2 Vedlegg 2 VEDTEKTER FOR HADELAND & RINGERIKE REISELIV. 1. Foreningen. Hadeland & Ringerike Reiseliv består av bedrifter, organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som har interesser i lagets formål. Hadeland & Ringerike Reiseliv er organisert som forening. 2. Formål. Hadeland & Ringerike Reiseliv har som formål å fremme utviklingen av reiselivet på Ringerike og Hadeland gjennom: a. Å bedre tilrettelegging av eksisterende reiselivsprodukter. b. Å utvikle nye reiselivsprodukter. c. Å arbeide for verving av medlemmer d. Å samarbeide med tilstøtende områder og reiselivslag der det er naturlig. 3. Organisasjon: Foreningens organer er: a. Årsmøtet b. Styret c. Markedsråd 4. Medlemskap. Medlemskap forplikter til innbetaling av årlig kontingent og serviceavgift. Innbetalingstidspunkt og nivå på serviceavgiften fastsettes av årsmøtet og kan differensieres i forhold til medlemmenes økonomiske aktivitet innen reislivsnæringen. Serviceavgiften skal bidra til service ovenfor medlemmene. Utmelding skal skje skriftlig til styret innen 1. desember. Stemmerett på årsmøte betinger at serviceavgiften er betalt. 5 Årsmøte. Årsmøtet er Hadeland & Ringerike Reiseliv s øverste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av mars. Årsmøtet kunngjøres for medlemmene med fire ukers varsel. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet skal være styret i hende innen to uker etter at årsmøtet er kunngjort. Innkalling til årsmøtet skjer skriftlig senest to uker før møtet. Vedlagt innkalling skal følge: styrets årsmelding, regnskap og revisjonsberetning for siste kalenderår, budsjetter og arbeidsplaner og eventuelt innkomne saker som skal behandles på møtet. På årsmøtet har hvert medlem en stemme. Et medlem kan ha inntil to 2 fullmakter fra andre medlemmer. Alle saker med unntak av vedtektsendringer avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør styrelederens stemme utslaget unntatt ved valg, da stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

3 Styret deltar i alle voteringer i årsmøtet med unntak av votering over årsmelding, regnskap og eventuelle saker vedrørende styret eller styremedlemmers ansvar. Årsmøtet skal behandle følgende saker: 1. Årsmelding 2. Regnskap. 3. Kontingent og serviceavgift for kommende år. 4. Budsjett 5. Valg av: o Styreleder for 1 år o 4 medlemmer til styret for 2 år o 2 varanmedlemmer til styret for 1 år o Styrets leder for 1 år og nestleder for 2 år (Styremedlem nr. 1) o Valgkomité en skal bestå av tre medlemmer og det bør tas hensyn til god geografisk fordeling. Det velges ett nytt medlem hvert år og det medlemmet som har sittet lengst trer ut. o Revisor for 1 år o Utsendinger o Fastsettelse av styrehonorar som forslås av valgkomiteen o Styremedlemmene nummereres fra 1 4. Nummer 1 og 3 velges på år med odde tall, nummer 2 og 4 velges på år med par tall. 6. Andre saker som står på sakslisten 6. Ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når lagets styre eller en tredjedel av medlemmene krever det. Skriftlig innkalling skal skje med minst to ukers varsel og være vedlagt saksliste og nødvendige dokumenter. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som står på sakslista i innkalling til møtet. 7. Styre. Hadeland & Ringerike Reiseliv ledes av et styre på 5 medlemmer. Det skal være minimum 2 styremedlemmer fra Henholdsvis Hadeland og Ringerike. For at vedtak i styret skal være gyldig kreves det at minst 4 medlemmer har stemt for det. Lederne for markedsorganisasjonene Hadeland Reiseliv og Ringerike Reiseliv deltar på styremøtene. En av disse fører protokoll som sendes styremedlemmene. 8. Markedsråd Hver av markedsorganisasjonene kan velge et lokalt markedsråd Markedsråd Hadeland Markedsråd Ringerike, dersom det fremsettes som et krav fra minst 3 av medlemmene i den angjeldende markedsorganisasjon. Markedsrådet kan bestå av maksimalt 5 rådsmedlemmer, minimum 3 rådsmedlemmer. Rådsmedlemmene velges på årsmøtet av og blant medlemmene i den enkelte markedsorganisasjon, for et år. Rådsmedlemmer kan gjenvelges. Lederne i markedsorganisasjonene har møterett i hverandres markedsråd. Markedsrådet beslutter strategi- markeds- og aktivitetsplan for sin markedsorganisasjon innenfor de av styret vedtatte budsjettrammer.

4 9. Vedtektsendringer. Endring av vedtektene kan vedtas på årsmøtet med minst to tredjedeler av de avgitte stemmene. Et medlem som ønsker å femme forslag til endring av vedtektene må sende dette skriftlig til styret. De vedtatte endringene skal straks meddeles medlemmene. 10. Oppløsning. Vedtak om oppløsning av Hadeland & Ringerike Reiseliv er bare gyldig når det er fattet med to tredjedelers flertall blant de fremmøtte medlemmer, samt avgitte stemmer, på to på hverandre følgende årsmøter, hvorav det ene kan være ekstraordinært. Møtene holdes med 3 mnd mellomrom. Årsmøtet skal vedta hvordan foreningens eiendeler skal disponeres

5 Deltakerpris Hadeland & Ringerike Reiseliv Ringerike Reiseliv Årskontingent: Alle kr 600,- (privatpersoner og ideelle lag og foreninger betaler ikke årskontingent) Driftsbidrag/serviceavgift - årspris: Senterforeninger... Kr 150,- pr medlem Næringsforeninger.. kr 150,- pr medlem Inntil 1 årsverk. Kr 600,- Inntil 4 årsverk. Kr 1.800,- Inntil 8 årsverk. Kr 2.400,- Inntil 12 årsverk.. Kr 3.600,- Inntil 20 årsverk.. Kr 7.200,- > 20 årsverk kr 9.800,- Kontingent og serviceavgift gir deltakerne rett til en oppføring (et menypunkt) på nettsiden med link til egen hjemmeside ikke medlemmer må betale for dette Rabatt på omtale (redaksjonelt stoff er markedsføring) og annonser i reiselivsavisen.

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service LOVER FOR SIKKERHETSBRANSJEN I NHO SERVICE TILSLUTTET NHO SERVICE OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO). VEDTATT 16. MARS 1993 SOM EN DIREKTE VIDEREFØRING

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Sist revidert på årsmøtet 8.5.2015 Foreningens navn er Norske Flyspeditørers Forening (Norwegian Air Freight Forwarders Association). Foreningen organiserer medlemmer

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN)

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Støtter organisasjoner som gir trygge, gode og faglig berikende miljøer for fattige barn over hele verden VEDTEKTER FOR: INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Fastsatt på organisasjonens stiftelsesmøtet

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015

LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015 LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015 Foreslåtte endringer markert med gult i forslaget til nye lover. Se nedenfor. Generelt Språklig oppdatering og konsekvent bruk av forkortelser 1 Formål Utvidelse

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening

Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening pr 21. april 2012 1 Navn Organisasjonens navn er Norsk Lymfødemforening. Norsk Lymfødemforening (NLF) er en landsomfattende ideell interesseorganisasjon stiftet

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

Vedtekter for Norsk Kommunalteknisk Forening

Vedtekter for Norsk Kommunalteknisk Forening Vedtekter for Norsk Kommunalteknisk Forening Visjon NKF - Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. 2 Formål NKF skal være den ledende og samlende forening for alle som arbeider innen kommunaltekniske fag.

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer