Artikkel 1 Navn og formål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Artikkel 1 Navn og formål"

Transkript

1 Revidert siste gang April 2009 Artikkel 1 Navn og formål Seksjon 1 Navn Organisasjonens navn er TETRA-forum Norge. Seksjon 2 Formål Organisasjonens hovedformål er å være en viktig bidragsyter i arbeidet med å fremme gode, verdiøkende og effektive kommunikasjons- og IT-løsninger for alle brukere av et nasjonalt nødnett og andre TETRA-nett. Organisasjonen skal ha fokus på tjenester og brukere i Norge og Norden. Organisasjonen skal delta og være aktiv i internasjonale fora. Formålet er å: 1. Fremme utviklingen av gode, verdiøkende og effektive kommunikasjons- og informasjonsløsninger til nytte for a. Publikum b. Nødmeldetjenestene (Brann, Politi og Helse) c. Forsvaret d. Organisasjoner som arbeider med samfunnsmessig beredskap e. Andre brukere av nasjonalt nødnett f. Brukere av andre TETRA-nett gjennom erfaring, planlegging og koordinering. 2. Skaffe til veie, utveksle og videreformidle relevant informasjon som er viktig for a. publikum b. nød- og beredskapstjenesten og andre brukere av nasjonalt nødnett c. leverandører og operatører til nød- og beredskapstjenesten d. lokale- og sentral myndigheter e. leverandører, operatører til og brukere av andre TETRA-nett f. internasjonale fora 3. Etablere og vedlikeholde kontakt med leverandører av tekniske løsninger og systemer som sikrer og utvikler løsninger som er i samsvar med dagens og framtidens behov for brukerne av nasjonalt nødnett og andre TETRA-nett. 4. Være representant for brukerne i organisasjoner og utvalg som arbeider med og tar beslutninger som har betydning for tjenestene i dag og i framtiden. 5. Være aktiv i arbeidet med å etablere a. Brukergrupper innen teknologi (programvare og utstyr) og systemer som benyttes innen tjenesten, for utveksling av erfaringer og tilbakemelding til brukere, leverandører og operatører, samt

2 tilbakemelding og påvirkning av standarder både nasjonalt og internasjonalt. b. Arbeidsgrupper for utvikling av nye verdiøkende løsninger og systemer. c. Koordinering av behovene mellom de ulike brukergruppene i nettene. 6. Arrangere seminarer og være en felles møteplass for operatører og leverandører av tjenester, produkter og brukere av nasjonalt nødnett og andre TETRA-nett. Artikkel 2 Medlemskap Seksjon 1 Organisasjon Forumet skal være en non-profit organisasjon. Seksjon 2 Medlemskap Medlemskap er åpent for alle som er interessert i kommunikasjons- og informasjonsløsninger for tjenester og brukere nevnt ovenfor. Det finnes to former for medlemskap: 1. Individuelt medlemskap 2. Firma/organisasjon medlemskap a. Med to navngitte medlemmer b. Ytterligere navngitte medlemmer Artikkel 3 Generalforsamling Seksjon 1 Oppgaver Generalforsamling avholdes hvert år. Saker som skal fremmes på generalforsamlingen skal være styret i hende senest to uker før generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal: 1. Velge ordstyrer 2. Legge fram årsberetning 3. Godkjenne regnskap 4. Behandle aktuelle saker 5. Fastsette neste års budsjett og kontingent 6. Velge styre 7. Velge valgkomité 8. Velge revisorer

3 Seksjon 2 Valg VALGKOMITÉ Valgkomitéen skal bestå av 2 medlemmer som velges for 2 år adgangen og slik at 1 representant er på valg hvert år. Valgkomitéen skal: Foreslå representanter til styre iht. vedtektene. Representantene skal være forespurt og ha sagt seg villige. Fremsende innstillingen til styret slik at styret kan sende den ut med innkallingen. Forestå valget på generalforsamlingen. Valg Valget er hemmelig og skal foregå skriftlig. Det er kun medlemmer som har betalt kontingent og som er til stede som har stemmerett. Seksjon 3 Stemmeregler Styrets medlemmer velges for 2 år ad gangen og slik at kun 3 representanter er på valg hvert år. Ved stemmelikhet i styret teller formannens stemme dobbelt. Artikkel 4 Styret I styret skal det sitte personer relatert til alle brukergrupper samt representanter for leverandører av utstyr til eller operatør av nettene. Seksjon 1 Antall medlemmer Styret skal bestå av minimum 6 personer. Seksjon 2 Sammensetning Styret skal bestå av minimum: 1. Fire representanter for brukerne 2. En representant fra leverandørene 3. En representant fra operatørene Seksjon 4 Styret oppgaver Styret skal ved konstituering etter valg: 1. Velge formann, sekretær og økonomiansvarlig 2. Fremme formålet for organisasjonen ved å: a. Ta initiativ til og følge opp tiltak vedtatt i årsmøtet

4 b. Arrangere seminar c. Ved behov å initiere møter med relevante myndigheter og organisasjoner d. Spre info til medlemmer, media og andre som har betydning for organisasjonens formål e. Innkalle til generalforsamling som skal skje skriftlig og senest fire uker før generalforsamlingen avholdes Styret skal legge fram revidert regnskap og fremme forslag til budsjett for godkjenning av generalforsamlingen. Styret har anledning til å beslutte finansiell støtte til styrets medlemmer i forbindelse med reiser, møter og lignende til fremme av organisasjonens formål. Seksjon 4 Styregodtgjørelse Honorarer til styremedlemmene foreslås av styret og fastsettes av generalforsamlingen Artikkel 5 Ansatte Seksjon 1 Forutsetninger Dersom økonomien tillater det kan organisasjonen ha en fast lønnet sekretariatsfunksjon. Formatert: Norsk (bokmål) Artikkel 6 Tilknytning Seksjon 1 Tilknytning Organisasjonen skal være tilknyttet TETRA Association. Organisasjonen kan være tilknyttet andre internasjonale fora eller organisasjoner som har målsettinger i samsvar med egen organisasjon. Artikkel 7 Økonomi Seksjon 1 Finansiering Organisasjonen finansierer sin virksomhet gjennom: 1. Medlemsavgift som foreslås av styret og fastsettes av generalforsamlingen 2. Deltakeravgift på seminarer etc. 3. Andre tiltak som gir inntekter Seksjon 2 Økonomistyring Styret har ansvar for at regnskapet til enhver tid er i samsvar med vedtatte budsjett.

5 Seksjon 3 Revisorer Det skal velges 2 revisorer som kontrollerer og signerer regnskapet. Revisorer velges for 1 2 år ad gangen og slik at 1 representant er på valg hvert år. Artikkel 8 Logo og andre tiltak Seksjon 1 Logo Organisasjonene skal ha egen logo hvor den offisielle TETRA-logo til TETRA Association inngår. Seksjon 2 Internett Organisasjonen skal ha egen hjemmeside som skal oppdateres regelmessig. Artikkel 9 Endringer Seksjon 1 Endringer av vedtekter Alle endringer i vedtektene skal godkjennes av generalforsamlingen med simpelt flertall. Forslag til endringer må fremmes og behandles av styret senest to uker før årsmøtet avholdes. Artikkel 10 Oppløsning Spørsmål om oppløsning av organisasjonen fremmes som sak på generalforsamlingen, eventuelt ekstraordinær generalforsamling som er kalt inn etter de samme regler som ordinær generalforsamling. Eventuelle oppsparte midler fordeles til andre tilsvarende stiftelser/foreninger eller til humanitære formål.

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi)

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) Fastsatt av Generalforsamlingen 28 april 2009 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er: Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi). Foreningen

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping.

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping. LOV FOR DEN NORSKE SKISKOLE Vedtatt den 19. april 1998, sist endret 19. april 1998. 1 FORMÅL 1-1 Foreningens navn er den Norske Skiskole (DNS), stiftet 1956. Den Norske Skiskole (DNS) er en landsomfattende

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN)

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Støtter organisasjoner som gir trygge, gode og faglig berikende miljøer for fattige barn over hele verden VEDTEKTER FOR: INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Fastsatt på organisasjonens stiftelsesmøtet

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

STATUTTER FOR INDIAS BARN

STATUTTER FOR INDIAS BARN STATUTTER FOR INDIAS BARN Vedtatt av styre 30.4.2013 1. Stiftelsens navn 1.1 Indias Barn er en stiftelse som endret sitt navn fra Stiftelsen Fadderbarnas framtid til Indias Barn i 2013. 1.2 Indias Barn

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Sist revidert på årsmøtet 8.5.2015 Foreningens navn er Norske Flyspeditørers Forening (Norwegian Air Freight Forwarders Association). Foreningen organiserer medlemmer

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for ISPO Norge

Vedtekter for ISPO Norge Vedtekter for ISPO Norge 1 FORMÅL ISPO - Norge er en lokal forening av International Society for Prosthetics and Orthotics (lspo), som er underlagt ISPOs lover og har til formål: på nasjonalt plan å arbeide

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer