Medlemsmøte tirsdag 23. april kl Håndverkeren konferansesenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsmøte tirsdag 23. april kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter"

Transkript

1 M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøtet : Kjeveortopedi på voksne 7 Forum for tillitsvalgte 8 Minneord Sissel Skalpe 8 Invitasjon Honnørklubbens vårmøte 9 Kontaktinformasjon OTF 11 Personalia 11 OTF Aktivitetsplan 2013 Neste medlemsmøte Tirsdag 11. juni Den digitale tannlegen ved Henrik Skjerven OTF medlemsmøter og kurs (generalforsamling) (heldagskurs) Medlemsmøte tirsdag 23. april kl Håndverkeren konferansesenter Lokalanestesi med articain ved professor Lasse Skoglund Professor Lasse Skoglund vil gi en oversikt over articains egenskaper på grunnlag av over 30 års klinisk erfaring. Det vil bli lagt vekt på de siste års diskusjoner omkring påstanden om "nevrotoksisitet" og nerveskader i forbindelse med bruk av articain. Les mer og meld deg på via Vel møtt! OTF nytt 3-13 side

2

3 Lederen har ordet Mangelfull registrering av kurstimer Vel overstått påske alle sammen! Østlandet hadde tidenes beste vær, og det er gledelig å se så mange solbrune og blide mennesker omkring i byen. De av dere som var på vårt siste medlemsmøte på Håndverkeren fikk kanskje med seg Kjetil Strøms gjennomgang av kursregistrering. Denne presentasjonen finner du også på våre web-sider Jeg vil benytte anledningen til å gjenta noe av dette. Obligatorisk etterutdanning ble som kjent innført Vi må selv stå for registreringen av disse timene på NTFs nettsider. I følge NTFs egen statistikk er det totalt 4486 registrerte tannleger, og kursregistreringen gjelder både for 100 og 50 timers kvoten. Ca tannleger har 0-24 timer etterutdanning, mens over 2300 har 25+ timer. I følge landsgjennomsnittet har 31 % tannleger 0 timer. Oslo er dessverre blant de dårligste i landet. 37 % av våre tannleger har ikke registrert timer i NTFs registreringsprogram. Vi kan ikke være fornøyde med dette. Lokalforeningene i Oslo og Bergen kan tilby sine medlemmer noe av de mest varierte og omfattende kursprogrammene. Nærhet til undervisningsstedene og god tilgang på engasjerte forelesere kan være noe av forklaringen til dette. De mindre lokalforeningene sliter med å arrangere kurs, finne temaer og få folk til å komme. registrerer helt tydelig ikke timene i NTFs system. Hva kan årsaken være? Jeg mener at når tilbudet er så godt og til og med gratis, bør det bli en rutine å registrere seg. Jeg håper at våre medlemmer holder seg oppdatert på hjemmesidene oslotann.no og tannlegeforeningen.no. Da bør det ikke ta så lang tid å registrere timene sine, egentlig. Jeg minner om at man fra mars 2013 må benytte seg av medlemsnummeret sitt for å komme inn på NTFs Min side. Dette skyldes tilbakemelding fra Datatilsynet. Har man ikke dette tilgjengelig kan man få det ved å henvende seg til OTFs eller NTFs sekretariat eller se adressefeltet til Tidende og OTF nytt. Jeg ønsker dere alle en god kurs-vår! Glem ikke etterregistreringen. Benedicte H. Jørgensen Vi ser derimot at det gjennomsnittlig er 230 deltakere på medlemsmøtene våre. Dette tallet har vært stabilt siden OTFs tannleger kommer på kurs, men de OTF nytt 3-13 side 3

4

5 Referat medlemsmøtet 19. mars 2013 Kjeveortopedi på voksne ved Axel Bergman Om lag 150 medlemmer hadde funnet veien til Håndverkeren denne tirsdagen for å delta på kurset med Axel Bergmann. Før kurset startet, holdt nestleder Kjetil Strøm en kort orientering om hvordan man registrerer kurstimer på NTFs nettsider. Kurset tok for seg hvorfor allmenntannlegen skal henvise til kjeveortoped, det ga eksempler på indikasjoner for kjeveortopedisk behandling og hvilken gevinst det er for pasienten. Behovet for interdisiplinært samarbeid ble illustrert ved å vise en rekke kasus. Det er stor variasjon mellom allmenntannlegene i antall pasienter som blir henvist til kjeveortoped. Mange allmenntannleger henviser aldri og samarbeider ikke med kjeveortoped. Dette kan forklares ved at det er ulikt klientell fra klinikk til klinikk, at pasienten ikke selv ønsker regulering, at tannlegen ikke tror pasienten ønsker regulering eller at tannlegen løser de fleste problemer selv. Generelt er det flest kvinner som velger kjeveortopedisk behandling i voksen alder og gjennomsnittsalderen er 36 år. Av de som kommer til konsultasjon, blir behandling iverksatt hos litt over halvparten. Det er allmenntannlegen som oftest henviser til kjeveortoped. Pasientens mål for behandlingen er oftest estetikk (72%) og i noen tilfeller funksjon. Mest vanlig er buccalapparatur i begge kjever, deretter Invisalign-behandling og noen velger lingualapparatur. 1. Clear aligners Dette er i utgangspunktet ikke noe nytt; kjeveortopeder har lenge brukt pressplater for å korrigere små bittavvik. I 1998 introduserte Align Technology Invisalign, og allmenntannleger kan etter et sertifiseringskurs utføre behandling med skinner. Invisalign-produktet har helt siden starten markedsført seg sterkt rettet mot pasienter. Det finnes flere produsenter av samme type system på markedet. Systemet bygger på en CAD/CAM teknikk hvor man prognostiserer behandlingen og produserer mange skinner fra et enkelt avtrykk. En virtuell modell viser det predikerte behandlingsresultatet, og en serie avtakbare skinner blir produsert. Hver skinne er programmert til å flytte tennene 0,25-0,33 mm hver 14. dag. Studier har vist at nøyaktigheten på tannforflytningene er på ca. 41%. Ofte må Den skal tidlig krøkes som god odont skal bli Redaksjonen har dessverre ikke navnene på disse blide deltakerne. man ta nye avtrykk underveis for å oppnå det resultatet man ønsker, eller gå over til fast apparatur. Systemet har klare biologiske begrensinger, men kan være egnet for å behandle enklere malokklusjoner. Det er viktig med en god kasusseleksjon basert på riktige indikasjoner. 2. Kasuspresentasjoner av diverse malokklusjoner Spesialist Axel Bergman - Kasus med enkeltsidig kryssbitt behandlet kjeveortopedisk; etter avsluttet behandling var det nødvendig med en spesialretainer langs tannrekkene palatinalt og over ganen. - Kasus med trangstilling og inverteringer. Pasient hadde i tillegg tvangsføring av underkjeven og ømme tyggemuskler (myalgi). Man starter ofte med en stabiliseringsskinne for å avlaste bittet og som gjør at det blir plass til apparatur. Etter bedre kontroll med de muskulære problemene starter behandlingen. Man kan ikke love at de muskulære problemene blir bedre etter kjeveortopedisk behandling. Hos voksne pasienter kan forflytningen være treg i begynnelsen før det plutselig løsner. Det er viktig med retensjon etter avsluttet behandling hos voksne pasienter da det er stor residivtendens. - Kasus hvor tann 37 går tapt. Henvisende tannlege spør om 38 kan mesialføres, pasienten selv ønsker erstatning for tapt tann. I dette tilfelle ble det benyttet et seksjonsapparatur med TAD / forankringsskrue plassert i regio Tann 38 mesialiseres på seksjonsbuen ved hjelp av strikk og drag mot forankringsskruen. - Kasus med underbitt og behov for ortognatisk kirurgi. Består av en fase med prekirurgisk kjeveortopedi, deretter utføres det ortognatkirurgiske inngrepet og deretter en avsluttende kjeveortopedisk behandling. Denne behandlingen kan føre til store positive profilforandringer for pasienten. 3. Interproximal reduction / stripping Brukes ofte på voksne pasienter, men også noen ganger på barn. Hensikten med stripping er å løse opp trangstilling, skape ideal tannform, behandle og forebygge svarte triangler som følge av gingivale retraksjoner og periodontitt. Ideelle kasus for stripping er pasienter med moderat trangstilling og en triangulær tannform. Prosedyren går ut på å redusere tannmengden approksimalt, så man skaffer plass. Dette kan gjøres ved å først dytte tennene fra hverandre med en separator, deretter slipe med en perforert diamantskive approksimalt og til slutt polerer med en fin soflexskive. Prosedyren gjøres ofte over flere besøk da man tar litt og litt hver gang. Til sammen kan hvert approksimalrom reduseres med ca. 0,2 mm, og dermed oppnår man ganske mye plass. Studier har vist at stripping ikke gir noen økt risiko for karies eller periodontalt festetap. OTF nytt 3-13 side 5

6 4. Temporary Anchorage Device (TAD) / forankrings skruer Forankringsskruer brukes der man har behov for absolutt forankring, og man ikke har nok tenner til den forankringen man trenger. Skruene skrus inn i kjevekammen og blir osseointegrert med ca. 50%, resten av stabiliteten får man ved mekanisk retensjon. Skruene kan ikke flyttes med kjeveortopediske krefter. Eksempler på indikasjonsområde: -Kasus med palatinalt retinert hjørnetann. Man ønsker ofte å dra den retinerte hjørnetannen bakover, så den ikke skader lateralens røtter. Forankringsskruen kan plasseres i ganen og hjørnetannen dras mot den. -Kasus for å forankre 6erne i overkjeven. Istedenfor å bruke nakkebøyle (headgear) kan en forankringsskrue i ganen med armer til 6erne låse molarene i overkjeven og hindre bevegelse. 5. Preprotetisk kjeveortopedi Interdisiplinært samarbeid er viktig for å optimalisere behandlingen og gi et bedre behandlingsresultat for pasientene. Eksempel: Dypt bitt - Kasus med dypt bitt med store attrisjonskader i underkjevens front. Kjeveortopedisk proklinerer man både over- og underkjevens front og hever bittet for å skape plass for protetiske erstatninger. Bitthevingen påvirker også profilen positivt. Eksempel: Agenesier - Kasus med agenesi av 12 og stor midtlinjeforskyvning mot høyre. Kjeveortopedisk åpner opp luke for implantat regio 12 og samtidig korrigert midtlinjen. -Kasus med multiple agenesier. Kjeveortopedisk innstiller man tennene gunstigst mulig før omfattende protetisk behandling med implantater og bondet protetikk. Eksempel: Oppretting av tippet molar -Kasus med mesialtippet og rotert 38 hvor det er behov for bro i 3. kvadrant med 38 som pilar. Kjeveortopedisk oppretting og derotering av 38 før bro fremstilles. Eksempel: Erosjon / attrisjon - Kasus med nedslitte tenner hvor det er behov for å lage plass til protetikk. Eksempel: Ekstrusjon - Kasus med krone / rotfraktur delvis under bennivå. Nødvendig å ekstrudere fakturert tann kjeveortopedisk for å få nok feste for protetikk. Når man ekstruderer en tann kjeveortopedisk følger også gingiva med, man må derfor gjøre fibrotomi på hvert besøk. Etter ekstrusjon er det viktig med retensjon for å forhindre residiv med intrusjon. 6. Rehabilitering av pasienter med periodontitt Pasienter med periodontitt har ofte behov for kjeveortopedi, og er ifølge foredragsholderen en underbehandlet gruppe. Kjeveortopedi på pasienter med et redusert marginalt bennivå, men med en periodontitt under kontroll, fører ikke til noe ytterligere festetap. Forutsetninger for å gjøre kjeveortopedisk behandling på periopasienter er at de har gjennomgått periobehandling 6-9 måneder før behandlingsstart, at de følges opp underveis og hvis nødvendig supplerer med depurasjon / kirurgi på steder med blødning. Det er veldig viktig med god kommunikasjon mellom behandlende tannleger. Pasienter med tannvandringer som følge av periodontitt kan få en stor gevinst med kjeveortopedisk behandling. 7. Implant Site Development (ISD) Dette er en metode hvor man ved å flytte tenner kan skape nok ben til senere å sette implantater. Kan gjøres ved enten vertikal eller horisontal tannforflytning. Vertikalt kan man kjeveortopedisk ekstrudere tenner, med for eksempel store vertikale bendefekter, og benet vil dannes og komme etter tannen. Vertikal benagumentasjon er vanskelig og ikke alltid vellykket. Horisontalt kan man skaffe ben ved å for eksempel åpne opp en luke mellom to tenner, for deretter å sette et implantat i luken etterpå. Dette er en biologisk metode for å skaffe ben, den er forutsigbar og kan bli brukt på risikopasienter som røykere. I tillegg kan eventuelle bittavvik behandles samtidig. Tekst: Christina Hvaring Foto: Kjetil Strøm Takk til utstillere fra Dentalforum, Dental Sør Gruppen, LIC Scadenta, Norsk Dental Depot og Unident

7 Forum for tillitsvalgte 14. og 15. mars 14. og 15. mars ble Forum for tillitsvalgte holdt i Oslo. Alle lokalforeninger var representert med to tillitsvalgte, en fra privat og en fra det offentlige, i tillegg var det representanter fra alle spesialistforeninger, NTFs fagnemnd, hovedstyret, Tidende og NTFs sekretariat. Forumet skal være en uformell tenketank, og der hovedstyret informerer om sitt arbeid og kontakter med forskjellige institusjoner som Forbrukerrådet, HOD og andre. Fra OTF deltok leder Benedicte Jørgensen (p) og informasjonssekretær og ansvarlig redaktør for OTF nytt, Marianne Horgen (o). Markedsportalen Arnt Einar Andersen informerte om erfaringer så langt NTF mener at forsiden ikke er god nok, det er ikke mulig å søke på tannlegens navn bare på postnummer. Det jobbes med at portalen skal gi en objektiv og korrekt informasjon. NTF er avhengig av at alle tannleger legger inn riktig prisinformasjon slik som beskrevet i informasjonsskrivet og orienteringen på nettstedet. NTF ønsker synspunkter. Dette kan sendes inn via NTFs mål er at portalen skal gi sammenlignbare oppslag, ikke ha et lavprisfokus, inneholde viktig informasjon om behandlingsalternativer, klagemuligheter osv. NTF har deltatt på sporadiske møter med forbrukerrådet, kommet med innspill på eget initiativ. Foreningen har ønsket at FB skal utarbeide et kvalitetsmål for portalen, dette har de ikke mottatt svar på ennå. Det er Helsedirektoratet som er ansvarlig oppdragsgiver for markedsportalen, men det er Forbrukerrådet som driver siden og utarbeider funksjonene. HD har fått et mandat til å følge med på prisnivået. Det er derfor viktig at alle tannleger legger inn korrekt pris for sin praksis. Offentlige tannklinikker som behandler betalende klientell (gruppe D og F) skal også legge inn sine priser. NTFs mål er at portalen skal gi nyttig informasjon om tannbehandling til våre pasienter med et større fokus på tannhelsefag og problemstillinger. Medlemsfordeler i DnB for medlemmer av Akademikerne Gunnhild Loftheim fra DnB orienterte om deres tilbud på bank og forsikring. Les mer om dette under medlemsfordeler på NTFs hjemmeside. Mye av dagen ble brukt til gruppediskusjoner rundt den norske tannhelsemodellen. Hva synes vi fungerer godt? Hva kan forbedres? Ønsker vi en helt annen organisering slik som legene har det med fastlegeordningen? Til slutt orienterte Jan Theien om mønsteravtalen, det er ingen tariffavtale. Se forslag til ansettelseskontrakt og avtaler på NTFs nettsted. Marianne Horgen og Benedicte Jørgensen OTF nytt 3-13 side 7

8 Sissel Skalpe minneord Sissel Skalpe døde 18. februar, 76 år gammel etter et par år med sviktende helse. Sissel utdannet seg til tannlege i Oslo og for 40 år siden begynte hennes utrolige karriere som tillitsvalgt i Oslo Tannlegeselskap. I 1980 var hun for første gang på NTFs representantskapsmøte, og møtte der utallige ganger i årene etter dette. I 1983 ble hun viseformann i OTS, og i 1984 og Sissel Skalpe 1985 ledet Sissel OTS som foreningens formann. I 1988 ble hun medlem av redaksjonskomiteen for Oslo-tannlegenes OTS nytt, et blad hun i de neste tjue årene var med på å forme. I 2005 var hun ansvarlig redaktør for bladet, og fortsatte etter det som medlem i redaksjonskomiteen ut Sissel var flink til å verve medlemmer til redaksjonen og til andre oppgaver, men mest av alt var det Sissels egen innsats som var typisk for henne. I 1995 ble Sissel sekretær for OTS styret. Denne oppgaven innebar at hun i ti år skrev alle styrereferatene. Før hvert møte serverte hun hjemmelaget middag til styremedlemmene som kom rett fra jobb. Det var billigere enn bestilt møtemat, det var ikke minst derfor Sissel stod på kjøkkenet. Det skulle ikke sløses med foreningens midler. Selv om denne beretningen om Sissels aktivitet for OTS / OTF bare er å skumme overflaten av alt det Sissel gjorde for foreningen og dens medlemmer, får man et inntrykk av det hun gjorde og stod for. Helt fortjent ble hun derfor tildelt foreningens hederstegn, Den Gyldne Tand i sølv i 1986 og gull i Sissel hadde et sterkt engasjement for barns og særlig funksjonshemmede barns tannhelse, og hun behandlet mange barn fra spesialskoler. I tillegg fikk hun henvisninger fra kolleger. Der andre kom til kort fikk hun gjennomført nødvendig behandling. I sommerferier stilte hun opp for institusjoner som ikke hadde et behandlingstilbud, eller hun reiste som frivillig til Jerusalem og behandlet palestinske barn. Sissel bidro til å få gjennomslag for kravet om en egen spesialitet i barnetannpleie. Hun ble etterhvert selv spesialist og kom aktivt inn som instruktør ved spesialistutdanningen ved Det odontologiske fakultet i Oslo tidlig på tallet. Hun var en meget dyktig kliniker og lærer. Av Sissel lærte vi klinikk vi aldri kunne lest i en lærebok eller vitenskapelig artikkel. Alle pasienter skulle få behandling, og syke og funksjonshemmede skulle prioriteres. Vi lærte om kommunikasjon, omsorg og respekt for små og sårbare pasienter. De elsket Sissel og hun dem. I 2003 ble Sissel æresmedlem av Oslo Tannlegeselskap og utmerket med Den Gyldne Tands ærestegn. Hun trakk seg likevel ikke tilbake. Hun fikk foreningens pensjonister på bena og inviterte til samvær i Honnørklubben. Hun organiserte foredragsholdere, gjerne fra foreningens egne rekker og lagde og serverte tre-retters middager for tretti fornøyde deltakere helt frem til sommeren Det er ikke minst på grunn av Sissels utrolige innsats at Oslo Tannlegeforenings Honnørklubb eksisterer i dag. Sissel stilte opp og hjalp til ved alle anledninger, både ved faglige og private sammenkomster. Hun påtok seg en mengde oppgaver som hun løste med stort engasjement. Men hun var beskjeden og ønsket ikke stor oppmerksomhet rundt alt hun bidro med. Det var mange som hadde noe å takke Sissel for. Ved bisettelsen i Haslum lille krematorium var det mer enn fullt. Vi minnes Sissel i takknemlighet! På vegne av kolleger og venner Ingrid D. Halle Anne Rønneberg Reidun Stenvik Anne Beate Sønju Clasen Kari Storhaug

9 OTF informerer OTF nytt er et medlemsblad for Oslo Tannlegeforening. Vi tar forbehold om trykkfeil i publikasjonen. Ansvarlig redaktør og informasjonssekretær Marianne Horgen Mobil: Redaksjonskomité Håkon V. Rukke Mobil: Ingunn Texmon Mobil: Sissel G. Haram Mobil: Anne Beate Sønju Clasen Mobil: Layout Oslo Tannlegeforening Niels Juels gate Oslo Tlf: SMS: Foto side 1 og 3: Fotolia Tillitsvalgte i OTF 2013 Styret Benedicte H. Jørgensen, leder Kjetil Strøm, nestleder Kenneth Stenshol Hestvik, medlem Tove Høie Brubakk, medlem Christina Hvaring, varastyremedlem Kristin Bratz, styremedlem, UTV- Akershus Riaz Hussein Shah, styremedlem, UTV-Oslo Tiril Willumsen, UTV-UiO Andre med møterett i styret Marianne Horgen, ansvarlig redaktør OTF nytt og informasjonssekretær Flemming Christenson, webredaktør og leder fagnemnden Fagnemnden Flemming Christenson, leder Finn Rossow Anders Øren Sofia Johannson Klagenemnden Christian Nyhus, leder Anders Rye, sekretær Brita Karin Lie, medlem Ragnar Gjone, medlem Randi Dahl Espeland, medlem Harald Jordal, varamedlem Bente Dahl-Storm, varamedlem Museumskomiteen / tannlegeutstillingen Norsk Folkemuseum Ingrid Drangsholt Halle, leder Reidun Stenvik Brit Ølstad Økonomiutvalget Inger-Lise Mathiesen, leder Aleidis Løken Benedicte H. Jørgensen Hederstegnutvalget Den Gyldne Tand Anne Vonen Svein Riiber Helle Nyhuus Benedicte H. Jørgensen Skikomiteen Bjørn Olav Engebretsen Liss Fongaard Yun Therese Korstadhagen Esben Kardell Harald Skaanes Kollegahjelpere Lise Kiil Harald Skaanes Valgkomiteen Ragnar Gjone, leder Lise Nyøygard, medlem Anne Beate Sønju Clasen, medlem Helle Nyhuus, varamedlem Neste OTF nytt postlegges i uke 22. Praksistakseringsutvalget Anders Christian Hvoslef, leder Birger Nygaard-Østby, medlem Per Tryggve Krossholm, medlem Einar Bjart Haugen, medlem OTF nytt 3-13 side 9

10

11 50 år Hoang, My-Hanh, år Steinbakken, Hans Gunnar, år Håkansson, Benny, Berteig, Ingunn, Hage, Grete, Fjeld, Anne, år Røynesdal, Anne-Karine, Juell, Erik, Personalia 70 år Bjørlykke, Nor Jarle, Myrhaug, Helge, Skogedal, Nina, år Hedels, Carl-Erik, Gjermo, Per, Nye medlemmer Drabløs, Sverre Tronsli Hosseini, Amjad Reservasjon mot publisering av runde år i personalia spalten må sendes skriftlig til OTFs sekretariat senest åtte uker før fødselsdagen. E-post: Vi tar også i mot omtale og korte nekrologer på forespørsel. Medlemsmøter og kurs: 11. juni 27. august 24. september 5. november (generalforsamling) 22. november (heldagskurs) NB! Ny dato 10. desember Styremøter: 16. april 4. juni 20. august 17. september 29. oktober 3. desember OTF aktivitetsplan 2013 OTF nytt redaksjonsmøter: 21. mai 6. august 3. september 8. oktober 19. november OTF nytt materiellfrister: 7. mai (4-13) 23. juli (5-13) 19. august (6-13) 17. september (7-13) 5. november (8-13) OTF nytt distribusjon: Nr. 4 uke 22 Nr. 5 uke 33 Nr. 6 uke 37 Nr. 7 uke 41 Nr. 8 uke 48 Forbehold om trykkfeil og endringer. Sjekk OTF kalenderen på OTF nytt 3-13 side 11

12

Medlemsmøte tirsdag 24. april kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 24. april kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r 3 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 6. mars Tannbleking 10 OTFs Skidag 2012 13 Implementering av

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25. Bamse Mork-Knutsen

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25. Bamse Mork-Knutsen OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25 Spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi Bamse Mork-Knutsen Medlemsmøte tirsdag 24. mars kl. 17.00 Moderne radiologi Kjeve- og ansiktsradiologi

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2012 Årgang 95

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2012 Årgang 95 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2012 Årgang 95 Hverdagsmat for glede, overskudd og helse s. 2 4 Tobakksforebygging i tannhelsetjenesten s. 8 11 President som prioriterer kommunikasjon s. 12 13 Tannvernseminar

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MUNNHELSE ESPEN «SHAMPO» KNUTSEN. Jeg hadde ingen sjans til å komme unna det slagskuddet.

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MUNNHELSE ESPEN «SHAMPO» KNUTSEN. Jeg hadde ingen sjans til å komme unna det slagskuddet. 5TIPS No.2 September 2013 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MUNNHELSE FOR EN BEDRE MUNNHELSE ESPEN «SHAMPO» FOTO: VÅLERENGA ISHOCKEY KNUTSEN Jeg hadde ingen sjans til å komme unna det slagskuddet.

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Skogeierkommunikasjon i en ny tid

Skogeierkommunikasjon i en ny tid ØF notatnr. 08/2011 Skogeierkommunikasjon i en ny tid Resultater fra fokusgruppeundersøkelsen av Vigdis M. Olsvik ØF notatnr. 08/2011 Skogeierkommunikasjon i en ny tid Resultater fra fokusgruppeundersøkelsen

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Fokus på faste stillinger

Fokus på faste stillinger Nr. 1 mars 2010 Magasin for Yngre legers forening Fokus på faste stillinger Vi er nesten 7 000 yngre leger som er midlertidig ansatt. Mange av oss tilbys svært kortvarige vikariater. Side 8 intervju med

Detaljer

Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008. Diskriminering ved ansettelse

Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008. Diskriminering ved ansettelse Nr. 3 september 2008 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE STUDIE: Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008 Tips for en bedre hverdag

Detaljer

GLAUK. Fikk akutt glaukom ble operert én time etter Les hele historien på side 3 7. Å leve med. Marit Bjerk (46) fra Bodø:

GLAUK. Fikk akutt glaukom ble operert én time etter Les hele historien på side 3 7. Å leve med. Marit Bjerk (46) fra Bodø: Å leve med GLAUK M MEDLEMSBLAD FOR NORSK GLAUKOMFORENING (www.glaukomforeningen.no) NR. 2 2011 Marit Bjerk i sitt hjem i Bodø hvor hun forteller leserne sin glaukom-historie. Marit Bjerk (46) fra Bodø:

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND SIGNALER NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND Høyt sykefravær - har vi noe å lære i Sverige? Systematisk oppfølging av enkeltindividene gir resultater

Detaljer

Implantater. noe for deg?

Implantater. noe for deg? Implantater noe for deg? ASTRA TECH IMPLANTS D E N T A L S Y S T E M Denne brosjyren er fremstillt i samarbeid med Explicit, mai 2000. Astra Tech, 2000. 4 Innledning 6 Hvilke erfaringer har andre mennesker

Detaljer

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16 aktuelt Medlemsbladet for 1/2011 Nasjonalforeningen for folkehelsen Forlater ikke sin kone Side 16 Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Kjære leser!

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang Foto: Øystein Hvalsengen FYLKESLAGSLEDERE 2007 FINNMARK Åsmund Abrahamsen Fjellvåkveien 17 9512 Alta 91 53 54 39 aasmja@online.no

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

24 Program Vårkurset i Kristiansand 27 Seminar om spesialistutdaningen mange nyttige innspill

24 Program Vårkurset i Kristiansand 27 Seminar om spesialistutdaningen mange nyttige innspill Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Utgivelser 2012: Ansvarlig utgiver Redaktør Produksjon Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Annonser Design Trykk 23 mars

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. 75 år. NR. 1 2014 Årg. 69 LOP JUBILERER

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. 75 år. NR. 1 2014 Årg. 69 LOP JUBILERER Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister 75 år NR. 1 2014 Årg. 69 LOP JUBILERER 75 1939 2014 colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory Vi i LOP nr. 1 2014 www.lop.no Innhold

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer

CarciNor-medlemsblad. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Livskvalitet hos NET pasienter. Informasjon til årsmøtet.

CarciNor-medlemsblad. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Livskvalitet hos NET pasienter. Informasjon til årsmøtet. CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer