Innkalling til generalforsamling tirsdag 6. november kl Håndverkeren konferansesenter, Speilsalen 5. etasje

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til generalforsamling tirsdag 6. november kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter, Speilsalen 5. etasje"

Transkript

1 M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 25. september 8 Honnørklubbens høstmøte 27. september 9 Innkalling til ordinær generalforsamling i OTF 11 Referat generalforsamling 2011 og ekstraordinær generalforsamling Beretninger styret og revisor Regnskap 2011 og budsjett Vedtektsendringer og kontingent 26 Valgkomiteens innstillinger 31 Personalia 31 OTF Aktivitetsplan 2012 / 2013 Neste medlemsmøte Tirsdag 4. desember Mats Jontell: Oralmedisin Heldagskurs fredag 9. november Protetikk ved Harald Gjengedal Thon Hotel Vika Atrium Se annonse side 6 Innkalling til generalforsamling tirsdag 6. november kl Håndverkeren konferansesenter, Speilsalen 5. etasje Agenda 1. Styrets beretning 2. Regnskap Budsjett Vedtektsendringer 5. Kontingent Valgkomiteens innstillinger 7. Valg 8. Eventuelt Les mer på sidene 9 til 27. OTF medlemsmøter og kurs (generalforsamling) (heldagskurs) (generalforsamling) (heldagskurs) Etter generalforsamlingen blir det mat og drikke i hyggelig kollegialt samvær. Obligatorisk påmelding, se mer informasjon på OTF nytt 7-12 side

2

3 Lederen har ordet Den totale forvirring Velkommen til innrapportering av priser til tannhelseportalen stod det i brevet fra Forbrukerrådet. Brevet er sendt ut til alle landets tannleger som er registrert i Brønnøysundregistrene. Brukernavn og passord er klart. Her er det bare å plotte inn prisene sine. Eller er det så enkelt? De av oss som har sittet i styrer og utvalg i det siste, har fått med seg at det har blitt arbeidet med tannhelseportalen en stund allerede. Den har kommet i stand på grunnlag av flere stortingsmeldinger og NOU 11 (Norsk utredning fra utvalg). Det kan se ut som om trenden i dag er at forbrukeren lett skal kunne sammenligne priser, behandlinger og finne tilbyder. Våre naboland har hatt denne tilgangen en stund allerede. Nettsiden har fått det fengende navnet Videre i brevet kan vi lese at dette er på oppdrag fra regjeringen og at lanseringen skjer 11. oktober Den nye prisopplysningsforskriften trer i kraft den 1. oktober og som tann-lege har du innrapporteringsplikt til tannhelseportalen. Det viser seg at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) ikke har vedtatt forskriften ennå, og hvis så skulle skje, vil den tidligst tre i kraft i januar Jeg hadde forventet at et brev fra Forbrukerrådet inneholdt riktighet. Slik det viser seg, er ikke prisopplysningsforskriften vedtatt, og vi har dermed IKKE plikt til å rapportere inn våre priser. NTF viser i en e-post til sine privatpraktiserende medlemmer at kvalitet, oppsett og presentasjonsform på nettsiden ikke er bra nok. Dette skulle utarbeides på forbrukernes premisser, men her risikerer vi at det tar en form som ligner usannsynlige lavpristilbud som vi altfor ofte har sett både på nett og i annonser. Best pris er ikke billigst, snarere tvert om. Hva med kvaliteten på de tjenestene vi tilbyr? Skal alt til slutt kun bli en kalkyle? Forvirringen er komplett. På Næringspolitisk forum den 21. og 22. september 2012 ble kostnadsundersøkelsen blant privatpraktiserende tannleger lagt frem. Bakgrunnen for undersøkelsen var et ønske om økt kunnskap om den faktiske kostnaden ved å drive en tannklinikk. Resultatet viste stor variasjon mellom klinikkene. Prisfastsettelsen kunne virke noe tilfeldig og kryss-subsidiering forekom. Dette får meg til å tenke på at det å sette et tall med to streker under alltid vil være vanskelig. Vi er helsearbeidere som samtidig skal ta oss betalt for det arbeidet vi utfører med den største selvfølge. Tannleger kunne kanskje ha godt av mer kursing i effektiv klinikkdrift? Hvis arbeidsmarkedet blir mettet med tannleger vil da behovet melde seg for mer effektiv klinikkdrift i tettbebygde strøk? Vil tannleger merke større konkurranse i fremtiden? Er prisportal, klinikksammenslåinger, etablering av utenlandske kjeder og høyere driftskostnader med på å presse prisene den ene eller den andre veien? Så oppfordringen fra Forbrukerrådet om å Bli funnet på den 11. oktober 2012 blir uten meg! Benedicte H. Jørgensen OTF nytt 7-12 side 3

4

5 Medlemsmøte 25. september 2012 Endodontisk undersøkelse og diagnostikk OTFs leder Benedicte H. Jørgensen holdt en kort orientering om prisportalen og registering av kurstimer før Flemming Christenson fra fagnemnden presenterte kveldens foredragsholder. Asymptomatiske prosesser starter ved en invasjon av mikroorganismer som nekrotiserer pulpavevet. Apikale periodontitter er som regel symptomfrie. Symptomene kommer først ved en eksaserbasjon av den kroniske inflammasjonen eller ved en akutt inflammasjon. Tennene vil være perkusjonsømme, føles høyere enn nabotenner, smerter forsvinner ved en hevelse ekstra- eller intraoralt. Spesialist i endodonti Gilberto Debelian presenterte en systematisk klinisk og røntgenologisk protokoll for endodontisk diagnostikk. Når vi blir oppsøkt av pasienter med symptomer må vi ha en diagnose. Ved bruk av konvensjonell og avansert teknologi stilles en riktig diagnose. Riktig pulpa- og periapikal-diagnose er nøkkelen til forutsigbar endodontisk behandling. Diagnosen er basert på pasientens symptomer, spesiell anamnese, diagnostiske tester samt kliniske og røntgenologiske funn. Til tross for at endodontisk sykdom i mange tilfeller kan være tydelig og enkel å diagnostisere, bør kliniske og røntgenologiske undersøkelser alltid være grundig og systematisk utført for å sikre korrekt diagnose og forebygge unødvendig behandling. Maxillofaciale smerter vil i 90 % av tilfellene trenge en endodontisk utredning, 60 % vil trenge en endodontisk behandling. 70 % av endodontiske problemer er symptomfrie, og oppdages ofte ved rutineundersøkelser. 30 % oppdages som pulpitt, fistel, karies til pulpa og lignende. Pulpale smerter kan deles inn i reversible og irreversible. Reversible smerter eller dental hypersensivitet er skarpe, raske, varer kort og er lokaliserte. Det er de perifere A-fibrene (myeliniserte) som gir smerte på grunn av dehydrering av tannoverflaten, varme, hyperosmotiske effekter eller kulde. Irreversible smerter er sterke, diffuse, bankende, sprer seg. Reagerer på varmt og kaldt, vondt ved tygging eller at kulde gir lindring. Det er de sentrale C-fibre som gir smerte ved stimulering. Gilberto Debelian anbefaler at vi lager oss et system for undersøkelse av pasienter med akutte smerter. Historie: La pasienten selv fortelle med egne ord hovedproblemet, så stille egne spørsmål angående starttidspunkt, varighet, nylig behandling, tyggesmerter og temperatur. Deretter skal tannlegen forsøke å fremprovosere pasientens smertebilde. Klinisk undersøkelse Ekstraoral inspeksjon hevelse. Intraoral inspeksjon rødhet, hevelse, periodontale lommer, karies, infraksjoner, defekte restaureringer, misfarginger. Perkusjons- og palpasjonstester sammenligne nabotenner, friske tenner kan være perkusjonsømme! Palpere bløtvevet intra- og ekstraoralt. Sensitivitetstest kuldetest med for eksempel Endoice, varmetest med oppvarmet guttaperka, elektrisk pulpatester eller Laser Doppler Flowmeter (LDF). En moderat positiv kortvarig respons viser frisk pulpa, en smertefull respons som varer lenge viser inflammert pulpa. En negativ respons vil oftest indikere nekrotisk pulpa, men kan også skyldes en falsk negativ respons på grunn av nylig traume, pasienten er medisinert, obliterert kanal eller rotåpne tenner. Anestesitest intraligamentær anestesi, starte distalt i kvadranten. Ved langvarige og kraftige smerter er det ofte vanskelig å få svar ved sensitivitetstester. Optisk test se etter infraksjoner, frakturer, bruke lys, mikroskop eller innfarging. Radiografiske undersøkelser Konvensjonelle røntgenbilder Cone Beam Computer Tomography (CBCT) Magnetic Resonance Imaging (MRI) Ultrasonic Real-time Imaging Foredragsholder Gilberto Debelian. Ved de konvensjonelle røntgenbildene vil pulpale inflammasjoner ikke synes. Karies eller defekte restaureringer kan gi indikasjoner på pulpale smerter. Vi kan se obliterasjoner og kondenserte apikale prosesser eller en apikal periodontitt. Ved en fistel må det alltid tas et røntgen bilde med for eksempel en GP-point inn i fistelåpningen for å finne opprinnelsessted. Lisa Karlsson fra Digitales i prat med medlemmer. OTF nytt 7-12 side 5

6

7 CBCT er en fellesbetegnelse for røntgenapparater som genererer dataassisterte snittbilder av det bestrålte området. En oppgradering av en ordinær OPG-maskin for å kunne generere 2D og 3D bilder faller også inn under betegnelsen CBCT. Bildene minner mye om snittbildene fra vanlige medisinske CT-skannere. Flere endodontister har tatt i bruk dette som et hjelpemiddel når de vanlige metodene ikke gir resultat. Ved snitt i axial-, sagital- og coronalplanet kan behandleren få et bilde hvor lesjonens plassering i alle plan, størrelse og omfang vil sees. Plassering av sinus, nerveforløp, eksterne og interne rotresorbsjoner, frakturer i ben og tenner, rotperforasjon, uvanlig anatomi vil avdekkes. Faciale smerter uten odontologisk årsak kan utelukkes. Gilberto Debelian viste flere kasus hvor vi fikk se CDCT i bruk. Salg og bruk av CBCT i praksis er underlagt godkjenning av Statens Strålevern. Virksomheter som ønsker å ta CBCT i klinisk bruk må være tilknyttet spesialistkompetanse innen radiologi, medisinsk fysiker, og at alle brukere må inneha relevant og dokumenterbar kompetanse innen strålevern. Leder og nestleder, Benedicte Jørgensen og Kenneth Hestvik. Etter å ha vurdert historie, klinisk og røntgenologisk undersøkelser vil vi forhåpentligvis sitte igjen med en diagnose som leder til relevant behandling av pasientens smerter. Gilberto Debelian henviste til læreboken Endodontics Manual for the General Dentist der han medforfatter. Artikler fra "International Endodontic Journal" : The detection of periapical pathosis using periapical radiography and cone beam computed tomography Part 1: pre-operative status. The detection of periapical pathosis using digital periapical radiography and cone beam computed. tomography Part 2: a 1-year post-treatment follow-up. Technomedics stand ble også godt besøkt i pausene. REVIEW New dimensions in endodontic imaging: Part 2. Cone beam computed tomography. Referent: Marianne Horgen Foto: Finn Rossow Vi takker Dental Sør, Dentalforum, Digitales, LIC Scadenta, NDD, Technomedics og Unident for deltakelse med sine utstillinger! Dentalforum er alltid på plass. OTF nytt 7-12 side 7

8 Honnørklubbens høstmøte 27. september 2012 Torsdag 27. september 2012 viste seg å bli en vanskelig møtedag for honnørklubbens aktive medlemmer. Tilbakemeldingene strømmet på; kan ikke komme, har operaabonnement, elgjakten begynner dagen før, er på rypejakt. Det ble likevel et flott møte med litt færre deltakere enn vanlig, og med et faglig program som bare var fantastisk, og med nydelig mat og drikke som stiller i den kulinariske toppklasse. Ved sommermøtet i juni ga Pål Barkvoll oss en fascinerende innføring om det samlende Institutt for klinisk odontologi i Geitmyrsveien. Dette vakte så stor begeistring at Honnørklubbens styre fikk mange henvendelser om å fortsette på denne linjen: Alle de kliniske avdelinger i Geitmyrsveien har fått nye folk siden vi selv var studenter. Lla oss få møte dem og bli orienterte om dagens virksomhet, studentundervisning, forskning, formidling, utfordringer og fremtidsdrømmer, gjerne med et islett av å trekke linjene bakover. Det var professorene Bjørn Øgaard og Arild Stenvik fra Kjeveortopedisk avdeling (det het iallfall det i gamle dager) som stod for det faglige innslaget denne gang. I 2010 feiret avdelingen sitt 100-årsjubileum med stor festivitas. Lett, ledig, humørfylt og med stor innsikt og historisk kunnskap kunne de føre oss tilbake og inn i fagets og avdelingens tilblivelse, de forskjellige tilknytningsformer til andre avdelinger, markante lærere, kliniske og vitenskapelige hovedretninger, den fenomenale spesialistutdannelsen, dagens utfordringer, fagets fremtid. Vi fikk bevis for at den flotte orienteringen engasjerte i form av masse spørsmål. Historiene om tidligere tiders episoder og lærere satt løst. Smilene og gjenkjenningens nikking var fremtredende, latteren runget og mimre-kvotienten var høy! En velfortjent og hjertelig takk til Bjørn Øgaard og Arild Stenvik som ga oss en slik faglig feststund! Feststunden fortsatte ved at Brit Svartdal og Dagrun Stavelie bød til bords, til nydelig kortreist mat tilberedt på Oslo Tannlegeforenings kjøkken i Niels Juels gate 24. Chili con pollo var hovedretten (-bærre lekkert-), etterfulgt av kaffe, is og tilhørende kjeks, og naturligvis drikke ad libitum. I henhold til tradisjon: Det ble sene kvelden før det hyggelige møtet ble avsluttet! Foredragsholderne Arild Stenvik (til venstre) og Bjørn Øgaard Melding til alle honnørklubbmedlemmer I tillegg til bekjentgjøring i OTF-Nytt er e-post hovedkommunikasjonen med våre medlemmer. Nesten samtlige har egen e- postadresse, meldinger kan sendes raskt og gratis. Det er en sterk anmodning at en følger med på sin e-post og fanger opp meldinger vedrørende Honnørklubben. Påmelding til arrangementer eller om man ikke kan komme, sendes enklest som svar på meldingen. Neste møte i Honnørklubben OTF blir tirsdag 15. januar 2013 klokken i Niels Juels gate 24. Det faglige program fortsetter med en presentasjon av Barneavdelingen ved fakultetet, eller Avdeling for pedodonti og atferdsfag som er det offisielle navnet. Også en spennende avdeling som dekker hele barnetannpleiens utfordringer så vel klinisk som forskningsmessig. Professor Ivar Espelid og klinikkstyrer Anne Rønneberg vil være dem som gir oss orienteringen. Annonsering av møtet kommer i senere i OTF-Nytt og som egen e-post i romjulen/første dagene i januar Noter datoen, påmelding kan skje allerede nå ved melding til Tekst og bilder: Harald Ulvestad Reidun Stenvik og René Birkeland Nils Jacobsen og Turid Henaug

9 Innkalling og agenda generalforsamling 2012 Innkalling og agenda ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening tirsdag 6. november kl Håndverkeren konferansesenter, Speilsalen, 5. etasje Agenda 1. Styrets beretning 2. Regnskap Budsjett Vedtektsendring 5. Kontingent Valgkomiteens innstillinger 7. Valg 8. Eventuelt Vi minner om at det er obligatorisk med påmelding til generalforsamlingen. Dette gjøres via OTF kalenderen på Medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år, har stemmerett. Passive medlemmer har ikke stemmerett (passive medlemmer har hovedmedlemskap i en annen lokalforening enn OTF). Oslo Tannlegeforenings vedtekter finner du på OTF nytt 7-12 side 9

10 Vi minner om at medlemskontingenten må være betalt for å kunne stemme på generalforsamlingen. Giro for kontingent ble sendt ut som bilag i OTF nytt Purrebrev sendes ut i uke 41. Hilsen Styret i Oslo Tannlegeforening

11 Referat OTFs generalforsamling 8. november 2011 Tirsdag 8. november 2011 ble det avholdt representantskapsvalg og generalforsamling i OTF på Håndverkeren konferansesenter. Leder Anne Beate Sønju Clasen ønsket velkommen og informerte om NTFs representantskap som avholdes november Anne Beate Sønju Clasen stiller til valg i NTFs hovedstyre. Før valget til representantskapet ble det noen meningsutvekslinger i salen om representantskapssakene, blant annet om forslaget til å skille ut spesialistene i egen forening. Salg av NTFs bygning i Fredrik Stangs gate ble også nevnt i plenum. Tellekorps Hege Bjørkeng, Kurt Arild Simonsen og Kaare Mathiesen ble valgt til tellekorps for valgene. 45 stemmeberettigede medlemmer var tilstede. Valg representantskap Ett benkeforslag: Per Christian Prøsch Valgte representanter (med 2/3 flertall) 1. Anders Ølund Gerner (P) 2. Anders Rye (P) 3. Anne Rønneberg (O/P) 4. Anne Vonen (O) 5. Benedicte H. Jørgensen (P) 6. Bent Gerner (P) 7. Bente Dahl-Storm (P) 8. Cristina Witt (O) 9. Flemming Christenson (P) 10. Gerd Knudsen (P/O) 11. Kjetil Strøm (P) 12. Lise Kiil (P) 13. Marianne Horgen (O) 14. Sissel Koller Sundnes (O) I tillegg er OTFs leder Anne Beate Sønju Clasen selvskreven som representant. Vararepresentanter: 1. Per Christian Prøsch 2. Hanne Gaarder Almgren 3. Riaz Hussein Shah Generalforsamlingen Leder Anne Beate presenterte tilstedeværende styremedlemmer som tok plass på podiet (Ann-Kristin Engen, Benedicte Heireth Jørgensen, Kenneth Stenshol Hestvik og Liss Fongaard). Ingen bemerkninger til innkallingen og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt. Ett minutts stillhet ble avholdt for å hedres avdøde medlemmer siden siste generalforsamling. Styrets beretning 2010, referat fra generalforsamling 2. november 2010, ekstraordinær generalforsamling 25. januar 2011, revisors beretning 2010 og årsberetning 2010 ble godkjent. Rune Stenhammer fra AS Profina gjennomgikk årsregnskapet 2010 som viser høy soliditet. Regnskapet 2010 ble godkjent og styret gitt ansvarsfrihet. AS Profina fortsetter som Oslo Tannlegeforenings regnskapsfører og Kjelstrup og Wiggen ble valgt som fortsatt revisor for foreningen. Budsjett 2012 ble gjennomgått av Anne Beate Sønju Clasen. Ingen kontingentendring i 2012, ingen bemerkninger fra generalforsamlingen. Budsjett 2012 ble vedtatt og godkjent av generalforsamlingen. Valg til styret 2012 Leder: Benedicte Heireth Jørgensen Valgt for 1 år ved akklamasjon Nestleder: Kenneth Stenshol Hestvik Valgt for 1 år ved akklamasjon Styremedlemmer: Kjetil Strøm Christina Hvaring Begge valgt for 1 år ved akklamasjon Varastyremedlem: Liss Fongaard Valgt for 1 år ved akklamasjon (Styret består av leder, nestleder, fem styremedlemmer og et varamedlem, alle velges for ett år. Tre av styremedlemmene er representanter fra de offentlige virksomhetenes UTV. Går ut av styret: Anne Beate Sønju Clasen og Ann-Kristin Engen). Informasjonssekretær: Marianne Horgen Valgt for 1 år ved akklamasjon (gjenvalg) Web-redaktør: Flemming Christenson (gjenvalg) Valgt for 1 år ved akklamasjon Fagnemnd: Sofia Johannson Flemming Christenson Begge valgt for 2 år ved akklamasjon (Fagnemnden består av fire medlemmer. Medlemmene velges for to år, og to medlemmer er på valg hvert år. Fagnemnden konstituerer seg selv. Går ut av fagnemnden: Mette G. Hillestad Torill Leirskar Baumann. Disse blir sittende: Finn Rossow og Anders Øren). Klagenemnd: Anders Rye Valgt for 5 år ved akklamasjon (Klagenemnden består av fem medlemmer og to varamedlemmer. Et medlem er på valg hvert år. Klagenemnden konstituerer seg selv. Alle medlemmene velges for fem år og OTF nytt 7-12 side 11

12 Referat OTFs generalforsamling 8. november 2011 sitter deretter som varamedlem i to år. Går ut av klagenemnden: Kurt Arild Simonsen. Disse blir sittende: Randi Dahl Espeland leder, Ragnar Gjone sekretær, Harald Jordal medlem, Christian Nyhus medlem, Bente Dahl-Storm varamedlem, John Erik Thomseth - varamedlem). Praksistakseringsutvalg: Per Tryggve Krossholm Valgt for 4 år ved akklamasjon (Praksistakseringsutvalget består av fire medlemmer. Medlemmene velges for 4 år. Et av medlemmene er på valg hvert år. Utvalget konstituerer seg selv. Går ut av Praksistakseringsutvalget: Ann-Christin Engen. Disse blir sittende: Christian Schriwer, Anders Christian Hvoslef og Birger Nygaard-Østby). Hederstegnutvalg Den Gyldne Tand : Anne Vonen (gjenvalg) Svein Riiber (gjenvalg) Helle Nyhuus (gjenvalg) OTFs-leder Alle valgt for 1 år ved akklamasjon (Hederstegnutvalget består av tre tidligere dekorerte medlemmer hvorav minst en må være innehaver av hederstegnet i gull. OTFs leder er selvskreven medlem av utvalget. Medlemmene velges for et år og konstituerer seg selv). Ingen innvendinger fra generalforsamlingen om at nytt medlem utpekes av det nye styret. (Valgkomiteen består av tre medlemmer. Ett medlem er på valg hvert år. En velges for fire år, siste året som varamedlem. OTF-styret innstiller på kandidater og leder valget. Går ut av valgkomiteen: Tom-Fredrik Wisløff og Ingvild Nyquist Borgeraas (p.g.a. flytting). Disse blir sittende: Helle Nyhuus og Ragnar Gjone). Valgkomiteen 2011 har bestått av: Leder Ingvild Nyquist Borgeraas, Helle Nyhuus, Ragnar Gjone og varamedlem Tom Fredrik Wisløff. Utdeling av hederstegn: Leder for Den Gyldne Tand, Svein Riiber, delte ut hederstegn i sølv til Hege Bjørkeng og Liss Fongaard. Begge har hatt flere tillitsverv og har utmerket seg i OTF sammenheng. Generalforsamlingen ble hevet kl Sosialt samvær og middag ble inntatt på Bristol Grill etter generalforsamlingen, noe som ble godt mottatt hos de tilstedeværende. Referenter: Marianne Horgen og Tine Berg Referatet publisert første gang i OTF nytt 8-11 Valgkomité: Nytt medlem utpekes av nytt styre da det ikke var funnet noen kandidat før generalforsamlingen. Varamedlem: Anne Beate Sønju Clasen Varamedlem valgt for 1 år ved akklamasjon. Referat OTFs ekstraordinære generalforsamling 25. september 2012 Sted: Håndverkeren kurs og konferansesenter, kl Innkalling godkjent og den ekstraordinær generalforsamling ble lovlig satt og beslutningsdyktig. 35 stemmeberettigede medlemmer var møtt frem. Agenda 1. Valg av kandidat til valgkomiteen 2012 Lise Nyøygard ble valgt ved akklamasjon. Ingen benkeforslag ble fremmet. 2. Eventuelt Ingen saker Ekstraordinær generalforsamling ble hevet kl Lise Nyøygard ble valgt til medlem av valgkomiteen. Referent Benedicte H Jørgensen

13 Styrets beretning OTF nytt 7-12 side 13

14 Revisors beretning 2011

15 Revisors beretning 2011 Mottar du ikke nyhetsbrev fra oss? Registrer e-post adressen din via eller bruk kontaktskjemaet på OTF nytt 7-12 side 15

16 Årsberetning 2011

17 Regnskap 2011 OTF nytt 7-12 side 17

18 Regnskap 2011

19 Regnskap 2011 OTF nytt 7-12 side 19

20 Regnskap 2011

21 Regnskap 2011 OTF nytt 7-12 side 21

22 Regnskap 2011

23 Regnskap 2011 OTF nytt 7-12 side 23

24 Budsjettforslag 2013

25 Vedtektsendringer 6 Administrasjon OTF ledes av et styre som ved siden av seg har en fagnemnd, klagenemnd, informasjonssekretær, valgkomité, representanter med vararepresentanter til NTFs representantskap, utvalg og komitéer og fast ansatt kontorleder og sekretær. Møterett i styret, men ikke stemmerett, har informasjonssekretæren, redaktør, webansvarlig og leder i fagnemnda. Foreslås endret til: 6 Administrasjon OTF ledes av et styre som ved siden av seg har en fagnemnd, klagenemnd, informasjonssekretær, valgkomité, representanter med vararepresentanter til NTFs representantskap, utvalg og komitéer og fast ansatt kontorleder og sekretær. Møterett i styret, men ikke stemmerett, har informasjonssekretæren, redaktør, webredaktør og leder i fagnemnda. Styret ønsker en beskrivelse for webredaktøren rolle og oppgaver slik som det allerede finnes for ansvarlig redaktør OTF nytt og informasjonssekretæren. Forslag: Legges til under 6 Administrasjon Webredaktør har overordnet ansvar for websiden til OTF. Dette innebærer profilering, redigering, oppdateringer, videre utvikling, design og vedlikehold av OTF sin hjemmeside. Webredaktør vil dele de praktiske arbeidsoppgavene med kontorleder. Kontingentøkning 2013 Kontingent for OTFs medlemmer foreslås øket til kr 700,- pr år for fullt betalendene medlemmer. Kontingent for OTFs medlemmer foreslås øket til kr 375,- pr år for medlemmer som har rett til redusert kontingent. Kontingent for passive medlemmer foreslås øket til kr 375,- pr år. Med passive medlemmer menes tannleger som er tilknyttet Den norske tannlegeforening og med hovedmedlemskap i annen lokalforening. Bakgrunn for at styret ser det nødvendig å øke kontingenten, er økte driftskostnader. OTFs kontingent har vært uendret siden En økning av kontingenten vil tre i kraft 1. januar OTF nytt 7-12 side 25

26 Valgkomiteens innstillinger for 2013 Styret, leder Benedicte Heireth Jørgensen, gjenvalg Cand. odont. 2001, UIO. Jobbet i den offentlige tannhelsetjenesten i Nord Fron i Gudbrandsdalen. 5 år på en privat klinikk i Ullensaker som assistenttannlege. Startet en ny tannklinikk på Røa i 2006, og åpnet Vestre Aker Tannklinikk i Nestleder i OTF i 2011 og leder fra Styret, nestleder Informasjonsutvalget Informasjonssekretær (med møterett i styret) Marianne Horgen, gjenvalg. Cand. odont Oslo. Har jobbet i privat praksis både som assistenttannlege og som praksiseier fra Fra 2010 i Tannhelsetjenesten Oslo Kommune i full stilling ved Tannklinikken Huseby. Informasjonssekretær og ansvarlig redaktør i OTF nytt siden Kjetil Strøm Ferdig utdannet tannlege i juni 2009, og gikk rett i jobb ved Sandaker tannlegevakt. Fra januar 2010 instruktør ved det odontologiske fakultet ved Universitet i Oslo, primært som instruktør for tannpleierstudentene. Jobber noe privat ved siden studier. Har startet dobbeltkompetanse ved UiO, avdeling for pedodonti. Holder på med doktorgradsstudier i atferdsfag. Kjetil har vært styremedlem i OTF fra Fagnemnden Finn Rossow, gjenvalg. Cand. odont Oslo Instruktørtannlege UIO , 40% stilling som sykehustannlege Ullevål Universitetssykehus fra 1995, er der fortsatt. Assistenttannlege privat i Oslo fra 1992, praksiseier samme sted fra Medlem av fagnemnden siden 2011, leder i Styremedlemmer Varastyremedlem Kenneth Stenshol Hestvik. Uteksaminert UiO Instruktørtannlege ved UiO, 2004: Tannlege i privat praksis. Praksiseier fra : Klinikksjef ved Kvæfjord tannklinikk. Styremedlem siden 2011 og nestleder i OTF siden Tove Høie Brubakk Utdannet cand. odont i Bergen 1999 Jobbet i den offentlige tannhelsetjenesten Akershus Assistenttannlege med klinikksjefstilling i Oslo fra Egen praksis fra 2003 i Homansbyen, Oslo. Christina Hvaring Cand. odont. UiO år, oppvokst i Porsgrunn, men har de siste 8 årene bodd i Oslo. Jobbet som assistenttannlege i privat praksis på Nesodden siden Har fra høsten 2011 startet dobbelkompetanse ved Universitet i Oslo, med PhD og spesialisering i kjeveortopedi. Mitt forskningsområde er multiple agenesier. Styremedlem i OTF siden Liss Fongaard trer ut av styret. Anders Øren, gjenvalg. Uteksaminert 2010 Jobber privat i Oslo og Asker. Medlem av fagnemnden siden Fagnemndens to øvrige medlemmer er ikke på valg i år; Flemming Christenson og Sofia Johansson. Klagenemnden Brita-Karin Lie Uteksaminert UiO Brita-Karin har jobbet som tannlege både i den offentlige og den private tannhelsetjenesten Etablerte egen tannklinikk på Røa i Oslo med kollega i 2007, og har jobbet der siden. Øvrige sammensetning i klagenemnden 2013 blir: Christian Nyhus - leder Anders Rye - sekretær Ragnar A. Gjone - medlem Randi Dahl Espeland - medlem Harald Jordal - vara Bente Dahl Storm - vara Trer ut av klagenemnden: John Erik Thomseth

27 Valgkomiteens innstillinger for 2013 Praksistakseringsutvalget Einar Bjart Haugen Cand. odont. UiO 1979, Militær tannlege Privat praksis Oslo Interesser: Praksis drift, implantat behandling og estetisk komposittbehandling. Øvrige medlemmer av praksistakseringsutvalget 2013 blir: Anders Christian Hvoslef Christian Schriwer Birger Nygaard-Østby Per-Trygve Krossholm Skikomiteen 2013 Utnevnes av det nye styret (Både Liss Fongaard og Bjørn Olav Engebretsen har sagt seg villig til å påta seg arrangementet også i 2013). Kollegahjelpere Utnevnes av det nye styret (Lise Kiil og Harald Skaanes er kollegahjelpere p.t.). Arrangementskomiteen Utnevnes av det nye styret (Det har ikke vært behov for arrangementskomité i 2012). En av disse trer ut av utvalget, men redaksjonen har ikke mottatt informasjon om hvem det er. Hederstegnutvalget Den Gyldne Tand, alle på gjenvalg Anne Vonen Svein Riiber Helle Nyhuus OTFs leder Styrets forslag til valgkomité 2013 Lise Nyøygard Ragnar Gjone Anne Beate Sønju Clasen NN - utpekes av styret Valgkomiteen 2012 har bestått av: Helle Nyhuus, Ragnar Gjone, Lise Nyøygard og Anne Beate Sønju Clasen Øvrige utvalg og funksjoner som utnevnes av det nye styret: Ansvarlig redaktør OTF nytt (med møterett i styret) Marianne Horgen har sagt seg villig til å fortsette som redaktør av OTF nytt ett år til. Økonomiutvalget, Utnevnes av det nye styret (Både Inger Lise Mathiesen og Aleidis Løken har sagt seg villig til ett nytt år i utvalget). Museumskomiteen Medlemmer foreslås av komiteen og godkjennes av styret. (Ingrid Drangsholt Halle, Brit Ølstad, Reidun Stenvik er komiteens medlemmer p.t.). OTF nytt 7-12 side 27

28 Utvalg av tillitsvalgte i Oslo og Akershus NTF / UTV-Akershus 2012 Birgit Hjorth Kollevold, leder Cristina Witt, nestleder, lokal tillitsvalgt: Follo Sobia Zahid, sekretær, lokal tillitsvalgt: Nord-Østre Romerike Selma Taso, styremedlem, lokal tillitsvalgt: Nedre Romerike Kristin Bratz, styremedlem, lokal tillitsvalgt: Asker og Bærum Kasserer funksjonen blir ivaretatt av Ivan L Estrange utenfor styret. Utvalg Arbeidsmiljøutvalget Birgit Hjorth Kollevold Vara: Cristina Witt Kontaktutvalget Birgit Hjorth Kollevold Vara: Cristina Witt Forhandlingsutvalget Cristina Witt, Selma Taso Birgit Hjorth Kollevold (leder) Akan Trygve Nesheim Revisorer Marie Haukefer og Morten Stensrud Valgkomite Jan Teien (Asker og Bærum) Ivan L Estrange (Nord/Østre Romerike) Silje Storehagen (Nedre Romerike) Ali Reza Hajikarimian (Follo) UTV-Oslo 2012 Styrets sammensetning Henrik Storås, leder Marin Miosku, nestleder Sadaf Haque Afzal, styremedlem Tom Grøstad, styremedlem Marit Næss, varamedlem Riaz Shah, varamedlem Revisor Knut Normann Larsen Valgkomitè Kari Myhr, leder Roya Bazargani Anne-Mette Winther Larsen Vi ses vel på generalforsamlingen 6. november? Ikke glem å melde deg på via OTF-kalenderen på

29 OTF informerer OTF nytt er et medlemsblad for Oslo Tannlegeforening. Vi tar forbehold om trykkfeil i publikasjonen. Ansvarlig redaktør og informasjonssekretær Marianne Horgen Mobil: Redaksjonskomité Håkon V. Rukke Mobil: Ingunn Texmon Mobil: Anne Beate Sønju Clasen Mobil: Layout Oslo Tannlegeforening Niels Juels gate Oslo Tlf: SMS: Foto side 3: Koya79 - Fotolia Neste OTF nytt postlegges i uke 47. Tillitsvalgte i OTF 2012 Styret Benedicte H. Jørgensen, leder Kenneth Stenshol Hestvik, nestleder Kjetil Strøm, styremedlem Christina Hvaring, styremedlem Liss Fongaard, varastyremedlem Kristin Bratz, styremedlem, UTV- Akershus Riaz Hussein Shah, styremedlem, UTV-Oslo Tiril Willumsen, UTV-UiO Andre med møterett i styret Marianne Horgen, ansvarlig redaktør OTF nytt og informasjonssekretær Flemming Christenson, webansvarlig Finn Rossow, leder fagnemnden Fagnemnden Finn Rossow, leder Anders Øren Sofia Johannson Flemming Christenson Klagenemnden Randi Dahl Espeland, leder Ragnar Gjone, sekretær Harald Jordal, medlem Christian Nyhus, medlem Anders Rye, medlem Bente Dahl-Storm, varamedlem John Erik Thomseth, varamedlem Praksistakseringsutvalget Christian Schriwer Anders Christian Hvoslef Birger Nygaard-Østby Per Tryggve Krossholm Museumskomiteen / tannlegeutstillingen Norsk Folkemuseum Ingrid Drangsholt Halle, leder Reidun Stenvik Brit Ølstad Økonomiutvalget Inger-Lise Mathiesen, leder Aleidis Løken Benedicte H. Jørgensen Hederstegnutvalget Den Gyldne Tand Svein Riiber Anne Vonen Helle Nyhuus Benedicte H. Jørgensen Skikomiteen Bjørn Olav Engebretsen Liss Fongaard Yun Therese Korstadhagen Kollegahjelpere Lise Kiil Harald Skaanes Valgkomiteen Helle Nyhuus, leder Ragnar Gjone Lise Nyøygard Anne Beate Sønju Clasen (vara) OTF nytt 7-12 side 29

Generalforsamling og valg til NTFs representantskap 2013 tirsdag 5. november kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Generalforsamling og valg til NTFs representantskap 2013 tirsdag 5. november kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 7 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 24. september: Implantatprotetikk 8 Honnørklubbens medlemsmøte

Detaljer

Årets siste medlemsmøte! Tirsdag 4. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Oralmedisin ved Mats Jontell

Årets siste medlemsmøte! Tirsdag 4. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Oralmedisin ved Mats Jontell M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 8 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 OTFs generalforsamling 2012 8 20 års jubileum for TAKO senteret 11 Heldagskurs

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 25. september kl 17.15 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 25. september kl 17.15 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 6 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 28. august: Rekonstruksjon etter ansiktstraumer 8 Invitasjon

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2014 Årgang 24

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2014 Årgang 24 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2014 Årgang 24 Ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening Det avholdes ordinær generalforsamling tirsdag 11. november kl. 17.00 på Håndverkeren

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 24. april kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 24. april kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r 3 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 6. mars Tannbleking 10 OTFs Skidag 2012 13 Implementering av

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 19. mars kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 19. mars kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 2 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøtet 29.01. 2013: Periimplantologi 10 Candidatball V08 11 Bli bedre

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 27. august kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 27. august kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 5 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 11. juni 2013: Den digitale hverdagen 10 Bli bedre kjent med.

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 23. april kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 23. april kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 3 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøtet 19.03 2013: Kjeveortopedi på voksne 7 Forum for tillitsvalgte

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 3 2014 Årgang 24. Hanne Kleven Ingstad Spesialist i oral kirurgi og oral medisin

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 3 2014 Årgang 24. Hanne Kleven Ingstad Spesialist i oral kirurgi og oral medisin OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 3 2014 Årgang 24 Medlemsmøte tirsdag 3.juni kl. 17.00 Hanne Kleven Ingstad Spesialist i oral kirurgi og oral medisin Hvem er risikopasienter i odontologisk

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2014 Årgang 22. Professor Bengt Wenneberg. fra Universitetet i Gøteborg

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2014 Årgang 22. Professor Bengt Wenneberg. fra Universitetet i Gøteborg OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2014 Årgang 22 Professor Bengt Wenneberg fra Universitetet i Gøteborg Medlemsmøte tirsdag 8. april kl. 17.00 Odontologisk behandling av obstruktiv søvnapné

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25. Bamse Mork-Knutsen

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25. Bamse Mork-Knutsen OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 2 2015 Årgang 25 Spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi Bamse Mork-Knutsen Medlemsmøte tirsdag 24. mars kl. 17.00 Moderne radiologi Kjeve- og ansiktsradiologi

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 11.juni kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 11.juni kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 4 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøtet 23. april 2013: Lokalanestesi med articain 10 Periodontale

Detaljer

OTF-nytt. Arne Lund: Irriterende infraksjoner og komplisert karies. Medlemsmøte tirsdag 9. juni kl. 17.00. Innhold

OTF-nytt. Arne Lund: Irriterende infraksjoner og komplisert karies. Medlemsmøte tirsdag 9. juni kl. 17.00. Innhold OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 3 2015 Årgang 25 Arne Lund: Irriterende infraksjoner og komplisert karies Medlemsmøte tirsdag 9. juni kl. 17.00 Vi kjenner alle til tennenes såkalte dødssyklus

Detaljer

Medlemsmøte 15. mars kl 17:00 Stig Ottesen Hva vet tannleger om smerte?

Medlemsmøte 15. mars kl 17:00 Stig Ottesen Hva vet tannleger om smerte? Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 2 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 25. januar 2011 8 Ekstraordinær generalforsamling 25. januar 9 Invitasjon honnør klubben 11 Personalia

Detaljer

Medlemsmøte 25. januar kl 17.45 Bjørn Bamse Mork-Knutsen Den berettigede og optimale røntgenundersøkelsen

Medlemsmøte 25. januar kl 17.45 Bjørn Bamse Mork-Knutsen Den berettigede og optimale røntgenundersøkelsen Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 1 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 7. desember 9 Heldagskurset 19. november 12 Skidag invitasjon 13 Museumsvaktenes samling 11. november

Detaljer

Tannlegen spør, trygden svarer. Medlemsmøte tirsdag 24. mai kl 17:00 Inger Lise Mathiesen Nina Støveren Hals. Hvor?

Tannlegen spør, trygden svarer. Medlemsmøte tirsdag 24. mai kl 17:00 Inger Lise Mathiesen Nina Støveren Hals. Hvor? Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 4 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 12. april 2011 10 Forbrukerrådets test av tannlegekvalitet 13 TSE vinter/vår 2011 14 Årskursus i København

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 12. april kl 17:00 Ivar Espelid Professor ved UiO og leder TKNN i Tromsø

Medlemsmøte tirsdag 12. april kl 17:00 Ivar Espelid Professor ved UiO og leder TKNN i Tromsø Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 3 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 15. mars 2011 12 OTF skidag 10. mars 2011 11 Personalia Medlemsmøte tirsdag 12. april kl 17:00 Ivar Espelid

Detaljer

Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt

Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt 1 Navn og historikk Oslo Tannlegeforening (OTF) er Den norske tannlegeforenings lokalforening

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2005 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Aktiv deltakelse på årsmøte Oslo 16. april 2005 R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland Endelig er sommeren her! Den vi har ventet på, og lengtet etter. Vi

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang Treningsrobot gir håp Tiden teller Årsmøte i LFS Leder NYE ERFARINGER... LFS årsmøte 2009, ble avholdt på

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011 Revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Nytt obligatorisk

Detaljer