Årsberetning Norsk Kredittforum. Perioden Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter inkludert julemøte og ordinær generalforsamling. Styrets arbeid har i all hovedsak vært grunnleggende arbeid for å få gjennomført attraktive møter for våre medlemmer, og en kreditt faglig utdanning (KFU) med høy kvalitet. Det har også i 2014 vært gjennomført frokostmøter med faglige foredrag. Det har vært fokus på å få interessante foredragsholdere med stor faglig bredde slik at flest mulig av våre medlemmer får positive fagopplevelser. Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: Styrets leder: Økonomiansvarlig: Økonomiansvarlig: Styremedlem: Revisor: Anders Lensby Kjell Haugen (Mai Oktober) Glenn Gurrik Lillian Kvitberg Angell Nina Syvertsen Agnete Riis Terje Knudsen Rune Strande Per Einar Ruud På generalforsamling vil to styremedlemmer være på valg. Rune Strande har sittet ett år utover valgt periode og ønsker ikke gjenvalg. Terje Knudsen ble valgt inn for ett år, men har takket ja til å sitte ett år til. Anders har sittet i sin periode på to år hvorav siste år som leder av styret. Han har blitt spurt om å sitte ett år til og har takket ja til dette. Kjell Haugen valgte i oktober å trekke seg fra sin rolle i styret som økonomiansvarlig. Dette etter kun kort tid i styret. Glenn Gurrik har tatt over rollen som økonomiansvarlig. Vi takker Rune Strande for faglig og sosialt godt bidrag i foreningen igjennom de tre årene han har sittet i styret. 1 av 6

2 2) MEDLEMMER I perioden har det vært 79 betalende medlemmer. Kontingentinntektene har i 2014 vært NOK ) ØKONOMI Årsresultatet viser et overskudd på NOK Foreningen bruker som tidligere år økonomisystemet Tripletex. Årlig kostnad for Tripletex inkludert KID og support var i 2014 NOK 2 357,-. I 2014 brukte foreningen NOK for arbeid med internettsidene. Foreningen har i 2014 hatt hele ansvaret for KFU. Det er 16 personer som nå tar hele eller deler av utdannelsen. Se eget punkt senere i årsrapporten. Man har tidligere avsatt for kostnadene det inneværende år for kurset som avholdes på våren året etter. Vi har riktignok besluttet fra 2014 å føre kostnadene det året det påløpes, og all inntekten som omhandler KFU det året (på høsten) kurset starter. Mer informasjon om økonomien vil bli presentert på selve generalforsamlingen. 2 av 6

3 Resultatrapport Periode Endring Driftsinntekter Salgsinntekter 3200 Salgsinntekt, årskontingenter kr kr kr Inntekter frokostmøter kr 500 kr kr Inntekter kreditfaglig utdannelse kr kr kr Salgsinntekter kr kr kr Driftsinntekter kr kr kr Driftskostnader Annen driftskostnad 6552 Datautstyr (software) kr kr kr Kontorrekvisita- forening NKF kr kr Møte, kurs, oppdatering o.l. Frokostmøter kr kr kr Markedsføringskostnader frokostmøter og forening kr kr Kostnader KFU lokaler og materiell kr kr kr Undervisningskostnader KFU kr kr kr Annen kontorkostnad styret NKF kr kr 357 kr Reklamekostnad kr kr kr Gave kredittpris og foredragsholdere kr kr kr Bank og kortgebyrer kr 908 kr kr Annen kostnad, ikke fradragsberettiget kr kr Annen driftskostnad kr kr kr Driftskostnader kr kr kr Driftsresultat kr kr kr Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Annen finansinntekt 8050 Annen renteinntekt kr 408 kr 282 kr 127 Annen finansinntekt kr 408 kr 282 kr 127 Finansinntekter kr 408 kr 282 kr 127 Netto finansresultat kr 408 kr 282 kr 127 Ordinært resultat før skattekostnad kr kr kr Ordinært resultat kr kr kr Årsresultat kr kr kr ) MEDLEMSAKTIVITETER I 2014 Frokostmøte og Generalforsamling 4. april 2014 Foredrag: John Christian Langli "Hvordan påvirker valgfriheten til revisjon?" Kredittprisvinner: Terje Knudsen Frokostmøte 26. september 2014 Nils Staib, Analysesjef Lindorff AS, "Hva ser vi i tallene?" Nils Petter Kapstad, Avdelingsleder utenlandsinkasso, Svea Finans AS, "Inndriving av utenlandske fordringer?" 3 av 6

4 Frokostmøte / Julemøte 20. november 2014 Gunnar Birkevold, Eika "Hvorfor sparer ikke nordmenn?" Utdeling av kredittprisen til Svein Michelsen Tor Berntsen "DU-Den beste utgaven av deg selv!" 5) KREDITTPRISEN 2014 Styret hadde gleden av å tildele kredittprisen 2014 til Svein Michelsen fra Bisnode Svein har en lang og begivenhetsrik karriere bak seg, og har brukt mye tid og krefter på opplæring i kredittfaget og var en verdig vinner av prisen. Svein skal holde kredittpris foredrag for foreningen 26. mars Svein ble nominert og tildelt prisen basert på hans langvarige og utbredte bidrag i utviklingen av faget. Kredittprisen på ,- ble i år, som tidligere, gitt av Bisnode Norge AS. Styret takker for bidraget. Som gave fra foreningen fikk Svein i år et litografi kjøpt på Oslofjorden Kunstsenter. Styret benytter anledningen til å oppfordre medlemmene til å komme med forslag til kandidater til kredittprisen for Forslag må være styret i hende innen og vinner vil bli kunngjort på det planlagte julemøtet i november. 6) KREDITTFAGLIG UTDANNING (KFU) Styret i Norsk Kredittforum håndterer selv administrasjonen av KFU. Ny kursserie startet opp høsten 2014 og fullføres våren Det er 16 deltagere som gjennomfører komplett kredittfaglig utdannelse. Administrasjonen av kursene har vært håndtert av styret ved Nina Syvertsen, Terje Knudsen og Lillian Kvitberg Angell og vi har fått noe administrativ bistand fra Frogner Kontorservice. Våre samarbeids partnere hos Bisnode og Lindorff er også viktige støttespillere i dette arbeidet. Vi takker for deres engasjement. Styret ønsker i 2015 å se på mulige forbedringer og eventuell videreutvikling av kurspakken. Det vil også være et viktig arbeid å følge opp samarbeidet med foredragsholdere. Statusmøter med partene avholdes 2 ganger pr år. Ved at NKF selv administrerer KFU, gir dette foreningen en god økonomi. Det må dog sies at arbeidet krever en stor innsats fra foreningens side. 7) ARBEIDET VIDERE Styret har fått mange tilbakemeldinger på gode frokostmøter i Det har vært god oppslutning på møtene, men det er plass til flere. Vi har et mål om å øke antall medlemmer gjennom Vårt mål om at NKF skal være medlemmene og bransjens faglige nettverk, styrkes ved god oppslutning. 4 av 6

5 Styret har sett over kostnadsbildet og kommet frem til at det finnes rimelige og bedre løsninger for web administrasjon og e-post håndtering. Vi har gjort noen oppgraderinger og byttet noen leverandører som vil bidra til at vi også i fremtiden har gode løsninger samtidig som vi holder kostnadene nede. Videre har det vært viktig for oss å finne et mer fast lokale til våre frokostmøter. Vi har nå testet D/S Louise og tilbakemeldingen på forrige frokostmøte tilsier at det er et lokale vi også vil bruke i fremtiden. Økonomisk sett er dette også en god løsning, hvor vi får mye for pengene. Det er viktig å fortsette arbeidet med å få gode foredragsholdere, slik at foreningen kan opprettholde og øke dagens nivå på møtedeltagelse. Styret mener også at disse møtene er av avgjørende betydning for rekruttering av nye medlemmer. Styret forsøker å finne aktuelle temaer som passer for flest mulig av våre medlemmer. NKF har i år gjennomført fordelingen av arbeidsoppgavene slik de ble fastlagt etter generalforsamlingen Dette har ført til en god arbeidsfordeling i styret, og ansvarsfordelingen har fungert godt den siste perioden. Det har dog vært mye å sette seg inn i vedrørende økonomifunksjonen iom. at økonomiansvarlig Kjell Haugen trakk seg fra styret i oktober. Glenn har jobbet mye for å ta igjen arbeid som ikke var utført, og har gjort en viktig og god jobb. Glenn har nå tatt over rollen som økonomiansvarlig. Administrasjonen av KFU krever mye arbeid og det er viktig å ha med personer i styret som ønsker å ta ansvar for dette. Styret ønsker å omdisponere arbeidsoppgaver og dermed kunne bruke en person til i arbeidet med KFU. Det er viktig for styret, at medlemmene og styret, fortsetter arbeidet med å verve medlemmer. Det bør videre arbeides med å videreutvikle samarbeidet som kreves for å gjennomføre KFU. Norsk kredittforum er til for medlemmene, og styret oppfordrer alle medlemmer til aktivt å komme med innspill til emner og diskusjoner som ønskes tatt opp. Vi ønsker spesielt innspill på gode foredragsholdere som foreningen kan ha glede av å høre. 5 av 6

6 Oslo, 26. mars 2015 sign sign sign Anders Lensby Glenn Gurrik Lillian Angell Kvitberg Styrets leder Økonomiansvarlig Styremedlem sign sign sign Terje Knudsen Agnete Engebretsen Nina Syvertsten Styremedlem Styremedlem Styremedlem sign Rune Strande Styremedlem 6 av 6

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET.

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 2012 ÅRS BERE TNING OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 1. STYRETS BERETNING OKIndustri hadde ved utgangen av 2012, 107 medlemmer. Medlemmene er delt

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2012. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2012 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Mediemøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Maj 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Periode for forprosjektet:

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

kurs. Dette er forventet. følge av prisdifferensiering møter. Side 1 av 8

kurs. Dette er forventet. følge av prisdifferensiering møter. Side 1 av 8 Styrets beretning for 2009 2009 har vært et godt år for Norske Finansanalytikeres Forening. Det er generelt god oppslutning på foreningens møter og temaene synes å være i tråd med medlemmenes ønsker og

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo NGF årsmøte 2014 Til stede: 17 medlemmer og 2 gjester. Fra styret: leder Jón Egill Kristjánsson, nestleder Stephen Hudson (ref.),

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

Årsrapport for Midt i Blinken UB

Årsrapport for Midt i Blinken UB Årsrapport for Midt i Blinken UB Drammen videregående skole 2010/2011 Mentor: Grim Bjercke (HSH) Ansvarlig lærer: Anne K. Eggen Lervik Bedriftens navn Midt i Blinken UB Presentasjon av bedriften Midt i

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg ÅRSMØTE 2015 Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Det innkalles med dette til årsmøte i Asker rideklubb tirsdag 24. mars 2015 kl. 19:00 i Sem grendehus.

Detaljer

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE NORGES NYE SKATEBOARD MERKE 2011... FORRETNINGSPLAN 2011 NØTTERØY VGS LÆRER: ARILD NORDAHL JOHNSEN MENTOR: JAN WIGGO WIGER, RETT KOMMUNIKASJON... Innhold Nøtterøy Videregående skole 1) Innhold.... s. 2

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2003 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 2 1.

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

I begynnelsen av oktober var antall medlemmer passert 100-tallet. Per dags dato er antallet omkring 160.

I begynnelsen av oktober var antall medlemmer passert 100-tallet. Per dags dato er antallet omkring 160. På årsmøtet til Gjøvik og Toten hestesportsklubb 11.3.2014, ble det vedtatt å endre navn til Gjøvik Rideklubb. Bakgrunnen for navneendringen var at klubben skulle ha sitt utspring i Gjøvik rideskole. Formålet

Detaljer